Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa Tietoisku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014"

Transkriptio

1 Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa Tietoisku Sari Rannanpää Avaintaito Osuuskunta Suomi

2 Rahoituksen tarkentamisen yleisimmät keinot Hyväksyttävyysvaatimus Rajaavat, kuka/millainen hanke voi tukea saada Perustuvat lakiteksteihin, toimenpidekuvauksiin sekä mahdollisiin alueellisiin rajauksiin Kaikkien vaatimusten tulee täyttyä, jotta hakija/hakemus on tukikelpoinen Mukaanottoperusteita (tietyt vaatimukset tulee täyttyä tukikelpoisuuden täyttymiseksi) Poissulkevia perusteita (tukikelpoisuuden rajaukset) Kyllä-ei skaala Valintakriteeri Laittavat hankkeet paremmuusjärjestykseen Tulisi perustua strategiaan Auttavat hankeneuvonnassa, hankevalinnoissa sekä positiivisten ja negatiivisten päätösten perusteluissa Numeerinen skaala tai kyllä-ei skaala ja painotukset mahdollisia, riippuen järjestelmästä Rahoituslinjaus Negatiivinen: sulkee pois esim. tiettyjä toimialoja, alueita, hakijoita, muut voivat saada tukea Positiivinen: kohdistaa rahoituksen tietyille toimialoille, alueille, hakijoille, hankkeille, muut suljettu pois

3 S. R.6 Hyvän valintakriteerin tunnusmerkit Relevantti Strategiaan ja ohjelman/suunnitelman (ja toimenpiteen) tavoitteisiin liittyvä Tavoitteet, painotukset, SWOT, ennakkoarviointi, aiemmat kokemukset Objektiivinen Mitattavissa/arvioitavissa oleva Tasapuolinen erilaisille hankkeille/hakijoille Selkeä Ymmärrettävä kieliasu Sisältää selkeän ja mahdollisimman konkreettisen konseptin, jonka merkitys on yleinen/selitetty Yksi kriteeri sisältää vain yhden arvioitavan asian Hakijan helppo ymmärtää

4 Dia 3 S. R.6 Esimerkit: erityisesti selkeyteen liittyviä "maaseudun kokonaisvaltainen hyvinvointi" / ja/tai Sari Rannanpää;

5 Valintakriteerien laadintaa ohjaavia kysymyksiä Mitkä ovat hyvän hankkeen yleiset tunnusmerkit? Minkälaisilla kriteereillä nämä hyvät hankkeet tulisivat valittua? Missä menee tyydyttävän ja huonon hankkeen raja? Mitkä ovat meidän strategiset tavoitteemme? Minkälaisilla hankkeilla nämä strategiset tavoitteet täyttyisivät? Onko valintakriteeri yksiselkoinen ja ymmärrettävä? Onko valintakriteeri käyttökelpoinen käytännössä?

6 LEADER-RYHMILLE

7 Leader-ryhmien valintakriteerijärjestelmät Yleisimmät järjestelmät ohjelmakaudella ja luonnoksissa (kesäkuu 2013) Muita järjestelmiä - Eritelty rahoitustyypeittäin - Eritelty painopisteittäin

8 Leader-ryhmien valintakriteerityypit Työllisyys; 4% Täydentävyys; 2% Tasa-arvo; 4% Ympäristö; 2% Yrittäjyys; 2% Yhteistyö; 6% Alue; 6% Asukkaat; 5% Energia; 0% Siirrettävyys; 2% Taloudellinen; 7% Hakija/hanke; 30% Palvelut; 1% Paikallisuus; 3% Osaaminen; 2% Ohjelma/strategia; 7% Matkailu; 1% Lisäarvo; 2% Kestävä kehitys; 3% Kansainvälisyys; 1% Innovaatio; 6% Jatkuvuus; 3% 39 Leader-ryhmää, lähde: ryhmien internet-sivut

9 Leader-ryhmien valintakriteerityypit työllisyys; 2% täydentävyys; 2% ympäristö; 2% yrittäjyys; 1% yhteistyö; 10% alue; 7% asukkaat; 1% energia; 0% tasa-arvo; 6% taloudellinen kehitys; 8% hakija/hanke; 18% innovaatio; 9% strategia; 9% siirrettävyys; 2% palvelut; 2% paikallisuus; 9% lisäarvo; 2% osaaminen; 2% jatkuvuus; 4% kansainvälisyys; 1% kestävä kehitys; 2% Luonnoksissa (kesäkuu 2013)

10 Vaatimukset Leader-ryhmille Asetuksen 1303/2013 artiklan 34(3) vaatimukset Leader-ryhmille b) suunnitella syrjimätön ja avoin valintamenettely ja toimien objektiiviset valintaperusteet siten, että vältetään eturistiriidatja varmistetaan, että vähintään 50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä annetuista äänistä on peräisin kumppaneilta, jotka eivät ole viranomaisia, ja että valinta on mahdollista suorittaa kirjallista menettelyä noudattaen c) varmistaa, että toimia valittaessa noudatetaan yhteisölähtöistä paikallista kehittämisstrategiaa asettamalla toimet tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategian tavoitteiden saavuttamista Komission ohjeistus: kansainvälisille hankkeille tulisi laatia omat kriteerit

11 Tärkeää Leader-ryhmille Valintakriteerit ovat osa valintaprosessia, joka tulee suunnitella toimivaksi ja läpinäkyväksi Valintaprosessi tulee dokumentoida Myönteiset JAkielteiset päätökset tulee perustella viittauksilla täytettyihin valintakriteereihin Valintakriteerijärjestelmiä ja prosesseja on erilaisia: ei vain yhtä oikeaa Valintakriteerien tulisi olla kirjattu sekä paikalliseen kehittämisstrategiaan että interenet-sivuille helposti löydettävään paikkaan esim. hakijalle -osion alle

12 ELYILLE

13 S. R.1 S. R.2 Alueelliset valintakriteerityypit ympäristö; 3% yrittäjyys; 3% yhteistyö; 6% työllisyys; 5% alue; 10% asukkaat; 2% energia; 4% täydentävyys; 3% tasa-arvo; 2% taloudellinen kehitys; 19% hakija/hanke; 14% innovaatio; 7% palvelut; 5% osaaminen; 5% kansainvälisyys; 1% kestävä kehitys; 1% matkailu; 3% ohjelma/strategia; 4% metsä; 3% lisäarvo; 1% Hyväksytty seurantakomiteassa 2006

14 Dia 12 S. R.1 Yhteensä 470 valintakriteeriä Sari Rannanpää; S. R.2 Hanketuille käytettiin yhteensä 337 valintakriteeriä ja yritystuille 309. Valintakriteerien määrä vaihteli suuresti alueiden ja tukityyppien (hanke- ja yritystuki) kesken. Sari Rannanpää;

15 Alueelliset valintakriteerityypit yrittäjyys; 4% yhteistyö; 6% ympäristö; 8% alue; 9% asukkaat; 2% energia; 4% työllisyys; 5% täydentävyys; 1% tasa-arvo; 4% hakija/hanke; 13% taloudellinen kehitys; 18% innovaatio; 11% kansainvälisyys; 2% palvelut; 4% osaaminen; 3% kestävä kehitys; 1% lisäarvo; 0% metsä; 0% matkailu; 0% ohjelma/strategia; 6% Luonnoksissa (syksy 2013)

16 Dia 13 S. R.3 yhteensä 280 kriteeriä ehdotettu 14 alueellisessa suunnitelmassa Sari Rannanpää; S. R.4 Näistä 30% yhteisiä, 28% yritystuille ja 42% hanketuille Sari Rannanpää;

17 Vaatimukset Manner-Suomen ohjelmalle Asetuksen 1305/2013 artikla 49 Valintaperusteiden tarkoituksena on varmistaa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, parantaa varojen käyttöä ja kohdentaa toimenpiteet maaseudun kehittämistä koskevien unionin prioriteettien mukaisesti. Hankevalinnassa tulee käyttää määritettyjä valintaperusteita sekä avointa ja asian mukaisesti dokumentoitua menettelyä. Valintaperusteita ei tarvitse määritellä tietyille toimenpiteille M-S ohjelma: maatalouden ympäristö-ja ilmastotoimenpiteet (art. 28), luonnonmukainen maatalous (art. 29), epäsuotuisien alueiden tuet (art. 31), eläinten hyvinvointitoimenpiteet (art. 33). Tuensaajat voidaan tarvittaessa valita käyttämällä hakumenettelyssä taloudellisen ja ympäristötehokkuuden vaatimuksia. Asetuksen 1305/2013 artikla 60 toimet ovat oikeutettuja maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain jos hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen, käyttäen artiklan 49 mukaisia valintaperusteita.

18 Ehdotus: valintakriteerijärjestelmä Toimenpide Hyväksyttävyyskriteerit asetuksista, laeista, toimenpidekuvauksista, yritystuet: valtiontukisäännöistä Skaala kyllä-ei Manner-Suomen kriteerit Max 25p, Min 8p Kriteeri 1 (skaala 0-5) Kriteeri 2 (skaala 0-5) Kriteeri 3 (skaala 0-5) Kriteeri 4 (skaala 0-5) Kriteeri 5 (skaala 0-3) Kriteeri 6 (skaala 0-2) Alueelliset kriteerit Max 25p, Min 8p Kriteeri 1 (skaala 0-5) Kriteeri 2 (skaala 0-5) Kriteeri 3 (skaala 0-5) Kriteeri 4 (skaala 0-5) Kriteeri 5 (skaala 0-3) Kriteeri 6 (skaala 0-2)

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 www.maaseutu.fi Sisällysluettelo 1 Maaseudun kehittämisohjelman nimi... 12 2 Jäsenvaltio ja hallinnollinen alue...

Lisätiedot

Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö

Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö Selittävä huomautus A Indikaattorien valinta ja käyttö Tässä selittävässä huomautuksessa kuvataan indikaattorien valintaa ja käyttöä ohjelman ja kansallisen strategian määrittelyn, täytäntöönpanon ja arvioinnin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAASEUDUN YRITYSTUESTA 1 Yleisperustelut Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Rahoituksen haku Rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat Pääasiallinen

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

EAKR arvioinnin syksyn 2010 keskustelutilaisuuksien raportti seurantakomiteoille 5.11.2010. Teema 4. Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys

EAKR arvioinnin syksyn 2010 keskustelutilaisuuksien raportti seurantakomiteoille 5.11.2010. Teema 4. Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys EAKR arvioinnin syksyn 2010 keskustelutilaisuuksien raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 4. Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys Gaia Consulting Oy Johdanto Syksyllä 2010 toteutettiin kaikilla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot