Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014"

Transkriptio

1 Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja suojelustrategia 2014

2 Lähtökohdat ja tausta elinympäristöjen pirstoutuminen ja laadun heikkeneminen uhkaavat: yhteiskunnalle arvokkaita ekosysteemipalveluja luonnon monimuotoisuutta sekä riista- kala- ja rapukantojen elinvoimaisuutta uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä saatavia lukuisia hyötyjä ihmistoiminnan laajasti muuttamassa maisemassa, ekosysteemipalvelujen sekä lajien ja elinympäristöjen hyvän tilan turvaaminen ei onnistu ainoastaan perinteisen luonnonsuojelun toimin hyvään tilaan pääsemisessä avainasemassa on maisematasolla toteutettu järkevä, vaikuttava ja tapauskohtainen luonnonhoito- ja suojelu kolme elementtiä: maa- ja metsätalouden osana harjoitettava luonnonhoito, aktiivinen riistanhoito ja ennallistaminen sekä perinteinen luonnonsuojelualueiden hoito

3 Lähtökohdat ja tausta maa- ja metsätaloudessa ja yhteiskuntasuunnittelussa ei ole kyetty ottamaan riittävästi huomioon riistalajien elinympäristövaatimuksia, asenteet ovat kuitenkin nopeasti muuttumassa sirpaleinen hallinto / yhteistyön vähäisyys on haitannut luonnonhoidon edistämistä luonnonsuojelu ja metsästys/riistatalous on nähty vastakkaisina voimina ja suojelua on toteutettu ajatuksella, jossa ihminen ja ihmistoiminnot suljetaan pois lsalueilta ja alue jätetään luonnon omien prosessien varaan elinympäristöt kuitenkin muuttuvat ja alueiden arvokkaat piirteet vaativat aktiivista hoitoa ilmastonmuutoksen, vieraslajien ja rehevöitymisen takia ihmisen vaikutusta ei voida sulkea pois paikallisia ei ole kyetty sitouttamaan suojeluun tai kohteiden hoitoon sosiaalinen ulottuvuus ja omistajuus puuttunut

4 Lähtökohdat ja tausta maanomistajien ja paikallisen ihmisten osallistamisessa avainasemassa ovat heille koituvat hyödyt. harrastusmahdollisuuksien parantaminen on valtava voimavara, oli kyse sitten metsästyksestä, kalastuksesta, ravustuksesta, marjojen ja sienten poiminnasta tai lintuja luontoretkeilystä merkittävä osa suojelukonfliktista perustuu maanomistajien ja paikallisten ihmisten kokemukseen siitä, että luonto suojellaan heiltä, eikä heitä varten vapaaehtoisen suojelun/hoidon mahdollisuuksia ja menetelmiä ei ole selvitetty riittävästi Suomen luonnon monimuotoisuus ratkaistaan maa- ja metsätalouden yhteydessä tehtävällä luonnonhoidolla, joka toteutuu laajoilla pinta-aloilla

5 Suomen riistakeskuksen tehtäviä ovat mm: kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän yleisen edun valvonta; riistaeläinkantojen tilan, kehityksen, kestävyyden ja elinvoimaisuuden seuraaminen sekä näihin liittyvien toimintojen kehittäminen yhdessä tutkimuksen kanssa riistanhoidon sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistäminen; kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen

6 Suomen riistakeskuksen kolme pointtia 1. maa- ja metsätalouden osana harjoitettava luonnonhoito 2. perinteinen luonnonsuojelualueiden hoito 3. aktiivinen riistanhoito ja ennallistaminen sekä talouskäytössä olevilla alueilla että luonnonsuojelualueilla

7 VISIO 1. elinympäristöjen säilyminen on elinvoimaisten riistakantojen ja riistatalouden perusedellytys 2. riistatalous ei ole uhka vaan mahdollisuus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kustannustehokkaasti ja yhteistyössä kansalaisten kanssa 3. metsästäjien ja seurojen vapaaehtoistyö riistan elinympäristöjen ja metsästysmahdollisuuksien turvaamiseksi edistää myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä

8 VISIO - LUONNONHOITO Suomen riistakeskus pyrkii hoitosuunnitelmatyöllä ja niihin liittyvillä kehityshankkeilla parantamaan riistalajien elinympäristöjen tilaa maa- ja metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Tämä tapahtuu aina yhteistyössä maa-, metsä ja ympäristöalan toimijoiden ja paikallisten ihmisten kanssa

9 VISIO - LUONNONSUOJELU Suomen riistakeskus ei vastusta suojelua, vaan haluaa tarjota oman vaihtoehtonsa suojelualueiden luonnon hoitoon. Metsästystä tarvitaan myös suojelualueilla ja niiden hoidosta saadaan paljon tehokkaampaa sitouttamalla paikalliset toimintaan. Tämä säästää myös valtion varoja ja lieventää suojeluun liittyvää konfliktia. Monien suojelualueiden luonto kärsii kategorisista metsästyskielloista ja vaihtoehtojen puutteesta

10 Elinympäristöjen kunnostamisesta ja hoidosta monipuolisia EKOSYSTEEMIPALVELUJA RIISTA MARJAT SIENET PUHDAS VESI - TULVIEN HALLINTA MAISEMA VIRKISTYS

11 Strategiset päämäärät - luonnonhoito 1. edistetään riistalajien elinympäristöjen hoitoa osana maa- ja metsätalouden toimintaa työkaluina hankeyhteistyö, hoitosuunnitelmat, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, viranomaisyhteistyö ja metsästäjien tuottaman riistatiedon hyödyntäminen tuotetaan tietoa riistatalouden ekosysteemipalveluista ja monimuotoisuusvaikutuksista osallistutaan metsä- ja maatalouspolitiikan valmisteluun 2. koordinoidaan ja tuetaan metsästäjien luonnonhoidon vapaaehtoistoimintaa elinympäristöjen pitkäjänteinen hoito ja eettisyys 3. ehkäistään pirstoutumisen ja ihmistoiminnan vaikutuksia riistalajeihin säädellään ihmistoiminnan takia runsastuneiden ja haittaa aiheuttavien riistalajien kantoja

12 Strategiset päämäärät - luonnonsuojelu 1. vahvistetaan metsästyksen ja riistatalouden asemaa luonnonsuojelun osaalueena 2. metsästykseen suhtaudutaan kuten muuhunkin uusiutuvien luonnonvarojen virkistyskäyttöön (kalastus, marjastus, sienestys) luonnonsuojelulaki suhtautuu mustavalkoisesti metsästykseen, mahdolliset poikkeamat metsästyskielloista byrokraattisten menettelyiden takana 3. parannetaan luonnonsuojelu-alueiden luontoarvoja riistatalouden keinovalikoimalla ja yhteistyöllä käytännön esimerkit osoittavat että ls- alueiden tehokkaassa hoidossa tarvitaan metsästäjien/paikallisten apua 4. lievennetään luonnonsuojeluun liittyviä konflikteja parantamalla luonnonsuojelupolitiikan sosio-ekonomista kestävyyttä Vapaaehtoinen suojelu/ tapauskohtainen hoidon ja käytön suunnittelu sitouttaa paikallisia hoitoon osallistumiseen ja tulee valtiontaloudelle halvemmaksi

13 Riistatalouden toimintamalli: Hoitosuunnitelmien pohjalta käynnistetty hanketyö luo toimintamalleja tulevaisuuteen Hoitosuunnitelmat Hanketoiminta Kosteikkostrategia Vesi Kosteikot Kotiseutukosteikko Life Peltopyykannan Hoitosuunnitelma Maatalous Peltopyyprojekti, vaikuttaminen maatalouden ympäristöohj. Metsäkanalintujen Hoitosuunnitelma Metsätalous Riistaa reunoilta Askel riistametsään Riistametsänhoitometsänhoitosuositukset Lintulahdet Life+hanke ja MIRDINEC Life Pohjoismainen supikoirahanke Skandinavian luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Ekosysteemit Taiga-Grouse RIISTAMETSÄ LIFE Hakemus jätetty vuoden 2014 hakukierrokselle 13

14 YHTEENVETO RIISTATALOUDEN VOIMAVARAT metsästävät maanomistajat omistavat lähes 50 % Suomen maapinta-alasta ja omien harrastusmahdollisuuksien parantuminen on vahva motiivi riistan- ja luonnonhoitoon metsästäjät keräävät riistatietoa monipuolisten laskentojen avulla, tekevät riistanhoitotyötä sekä metsästyksen valvontaa talkooperiaatteella työ hyödyttää myös useita lajiryhmiä, ei vain riistalajeja riistataloudella ja luonnonhoidolla on suuri sosiaalinen merkitys paikallinen omistajuus on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotoiminnan edellytys konfliktien lieventäminen LUONNONHOITO- JA SUOJELUSTRATEGIA metsästyksen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen voisiko myös valtio hyödyntää näitä voimavaroja entistä tehokkaammin?

15 Luonnonvara- ja biotalouden uusi suunta suomalaisen hyvinvoinnin tärkeä osatekijä on elinvoimainen maaseutu ja kannattava maa- ja metsätalous kestävän maa- ja metsätalouden indikaattori on elinvoimaiset ja hyödynnettävät riistakala- ja rapukannat riista tulisi ottaa jatkossa entistä kokonaisvaltaisemmin huomioon osana maa- ja metsätaloutta riista on osa maan tuottoa, ja riistarikkaus yhdistettynä kannattavaan maa- ja metsätalouteen kasvattaa alueen kokonaisarvoa ja luo hyvinvointia

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI YHTEISTYÖSSÄ: Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 ISBN 978-952-448-413-8 ISSN 2342-1363

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (51) 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet ISBN 978-951-40-2037-7 (PDF) ISSN 1795-150X Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet Sauli Härkönen ja Juha Hiedanpää (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

VIP. Sirkka-Liisa Anttila on myös eläinministeri

VIP. Sirkka-Liisa Anttila on myös eläinministeri VIP Sirkka-Liisa Anttila on myös eläinministeri Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, olet tehtävässäsi monella tavalla myös eläinministeri. Millainen on oma suhteesi eläimiin tuotantoeläimiin,

Lisätiedot

Tavoitteet ja alatavoitteet. Keskusjärjestön avaintoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteet ja alatavoitteet. Keskusjärjestön avaintoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. SUOJELUTAVOITE: BirdLife Suomen toiminnan ansiosta lintujen, niille tärkeiden alueiden ja elinympäristöjen tila parantuu. Myös luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden suojelun tärkeys

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys

Paula Horne. Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen. Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys Ekosysteemipalvelut ja niiden tuotteistaminen Metsien ekosysteemipalvelut ja niiden kaupallinen merkitys Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi hankkeen loppuseminaari 6.11.2014 Paula Horne Pellervon

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 STRATEGIA 2015-2020 NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF WWF SUOMEN STRATEGIA Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 MIKSI MEITÄ TARVITAAN? TEHTÄVÄMME ON PYSÄYTTÄÄ LUONNON KÖYHTYMINEN JA RAKENTAA TULEVAISUUS,

Lisätiedot

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Juho Kotanen ja Pertti Manninen 2/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot