KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (73) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (73) 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa"

Transkriptio

1 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 1 (73) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2010 toiminnassa olennaisin asia oli UusiKunta-hankkeen valmistelu, joka työllisti koko organisaatiota yllättävän paljon. Kun hankkeeseen liittyviä tehtäviä suoritettiin muun työn ohella merkitsi se käytännössä erilaisen strategiatyöskentelyn hidastumista ja keskittymistä kunnan omassa toiminnassa päivittäisten asioiden hoitamiseen. Kunnanvaltuusto teki asiassa päätöksen , jonka jälkeen ryhdyttiin linjaamaan tulevien vuosien työskentelyä itsenäisenä kuntana. Kunnan taloudellinen tulos muodostui jokseenkin alkuperäisen talousarvion mukaiseksi eli tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen. Tämä merkitsee noin 0,75 %-yksikön korotustarvetta tuloveroprosenttiin ellei rakenteellisia muutoksia kunnan toiminnoissa tehdä. Tulos oli parempi kuin mitä lisätalousarviossa oli ennakoitu johtuen lähinnä siitä, että toimintatuotot olivat runsaat euroa ennakoitua suuremmat ja korkokulut euroa ennakoitua pienemmät. Uutta lainaa ei nostettu vuoden aikana. Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että verotuloja kertyi euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vaikka veroprosenttia korotettiin. Tuloksesta johtuen katettava alijäämä kasvoi sen suuruiseksi, että se edellyttää erityistä toimenpideohjelmaa. Seppo Huldén kunnanjohtaja

2 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2 (73) Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan hallinto perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestelmään. Kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen ja lautakuntiin sekä valitsee tilintarkastajan. Kärkölän kunnanvaltuusto vuonna 2010 Nimi Puolue Aslamaa Martti SDP **) Ingström Leif KESK Kaartti Jaana KOK Keihäs Kimmo SDP Kinnari Sirpa SDP Korpela Liisa KESK Laakso Soile SDP Laiho Juha-Matti KESK Liljendahl Marja KOK Myllylä Tony KOK Mäki-Korvela Leo KOK Mäntylä Matti PS Nurminen Hannu KOK Nykopp Heikki VAS Ollila Petri KESK *) Päivärinta Reijo SDP Pöllänen Marko SDP Raininko Teppo KOK Rantala Jari SDP Reiman Leena KESK Sallila Markku KOK ***) Salomaa Veikko KOK Salonen Risto KOK Suni Raimo KESK Turpeinen Rauno SDP Valjus Jorma KESK Ylitalo Marja-Liisa Sit. *) Kunnanvaltuuston puheenjohtaja **) Kunnanvaltuuston I vpj. ***) Kunnanvaltuuston II vpj. Kunnanvaltuusto jakaantui puolueittain seuraavasti: KESK 7 KOK 9 SDP 8 Sit. 1 PS 1 VAS 1 Yhteensä 27

3 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 3 (73) vuotiaat nuoret valitsevat 3-5 nuorisovaltuutettua. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta. Kärkölän kunnan nuorisovaltuutetut vuonna 2010 Airola Matti Karttunen Joonas Koukka Anni Nihtilä Heini Timonen Riku Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön joulukuun 2010 suhdannekatsauksen mukaan Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Ennusteperiodilla kaikki kysyntäerät vaikuttavat positiivisesti kasvuun. Vuoden 2010 BKT:n kasvuksi ennustettiin 3,2 %. Vuoden 2011 kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2012 kasvua kertyy 2,7 %. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat nopeasti. Kasvun painopiste on kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Merkittävät kauppakumppanimme Saksa ja Ruotsi kasvavat voimakkaasti, mutta muuten kasvu Euroopassa jää hitaaksi. Yksityiset investoinnit kasvoivat, joskin yksistään asuinrakennusinvestointien vetämänä. Vuonna 2011 yksityiset investoinnit kasvavat jo 7% ja nousu on laaja-alaista. Kotitalouksien kulutus on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvu jää vuonna 2011 noin 2 prosenttiin reaaliansioiden kasvun hidastumisen johdosta. Elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua inflaatio on kiihtynyt yli kahden prosentin. Vuoden 2011 aikana inflaation odotetaan kiihtyvän 2,4 prosenttiin johtuen lähinnä veromuutoksista ja kansainvälisistä hintapaineista raaka-ainemarkkinoilla. Ansiotason ennustetaan kehittyvän varsin maltillisesti seuraavien kahden vuoden aikana. Julkisen talouden alijäämä syvenee ja se uhkaa painua suuremmaksi kuin vakaus- ja kasvusopimuksen määrittämä 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtiontalouden alijäämä painuu lähes 6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Valtiontalous on selvästi alijäämäinen vielä vuonna 2012 ja velanotto pysyy noin 8 mrd. euron suuruisena. Kokonaisuudessaan julkinen velka lisääntyy vuosien välisenä ajanjaksona lähes 40 mrd. eurolla.

4 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 4 (73) Työttömyys parani vuoden 2010 aikana. Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömyysprosentit vuosien 2009 ja 2010 joulukuussa Koko maa 11,3 10,3 Päijät-Häme 14,9 12,9 Kärkölä 14,4 9,4 Vuoden 2010 joulukuussa työttömiä työnhakijoita oli Kärkölässä 224, näistä alle 25 vuotiaita oli 22 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 68. Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi. Tilityksiä kertyi viime vuonna 18,35 miljardia euroa. Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2010 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat tuona vuonna edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Myös ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa. Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistövero tuotto oli lähes 1,2 miljardi euroa vuonna Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa ei tapahtunut mitään olennaisia muutoksia vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 talousarvio oli lisätalousarvion jälkeen euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen alijäämä on n ,72 euroa. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 103,7 %. Toimintatuotot ylittyivät euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 100,2 % ja ne ylittyivät euroa. Toimintakate on siten euroa parempi kuin talousarviossa. Toimintakatteen muutos edellisestä vuodesta on 1,0 %. Verotulot vähenivät 5,7 %, vaikka veroprosenttia nostettiin 0,5 %-yksiköllä. Valtionosuudet kasvoivat 3,8 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 21 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kunnanvaltuuston hyväksymän lisätalousarvion jälkeen suurimmat poikkeamat hyväksyttyihin määrärahoihin ovat seuraavat:

5 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 5 (73) Toimintatuotot ylittyivät euroa. Ylitystä kertyi tasaisesti kaikille tulolajeille. Toimintakuluissa suurin poikkeama on Peruspalvelukeskus Oivan määrärahan ylittyminen n eurolla. Hollolan kunnalta ostettujen sivistyspalvelujen määräraha alittui euroa ja erikoissairaanhoidon määräraha alittui euroa Rahoitusosan muut rahoitustuotot ja kulut erästä kertyi säästöä n euroa, suurin osa tästä oli säästyneitä talousarviolainojen korkokuluja, koska uutta lainaa ei nostettu vuoden aikana ja korkotaso pysyi edelleen alhaisena. Toimielin tasolla kunnanhallituksen alaiset menot ylittyivät euroa. Tämä johtuu lähinnä perusturvapalvelujen määrärahan ylittymisestä n eurolla. Ylitystä oli myös keskushallinnon palkkamäärärahojen sekä tiedotuksen ja markkinoinnin menojen ylittymisen johdosta. Hollolalta ostettujen sivistystoimen yhteistoimintaosuuksien määräraha alittui n euroa. Perusopetuksen kotikuntakorvausten käsittely kirjanpidossa poikkesi talousarviomäärärahan käsittelystä siten, että määräraha on otettu huomioon sekä valtionosuuksien maksatuksen aiheuttamiin kirjauksiin, sekä Hollolan kunnan sivistystoimen laskutuksen aiheuttamiin kirjauksiin. Kirjanpidossa kotikuntakorvausten käsittely ei aiheuttanut nettomenoa Kärkölän kirjanpidossa Hollolan laskutuksen osalta. Teknisen toimen menot alittuivat yhteensä euroa. Säästöä kertyi kaikilta teknisen toimen tulosyksiköiltä. Pelkästään kiinteistötoimen menot alittuvat eurolla säästyneinä korjausmenoina. Verotulot ja valtionosuudet kertyivät hieman odotettua paremmin. Verotuloja kertyi n euroa ja valtionosuuksia n euroa enemmän kuin arviossa. Vuoden 2010 kolmen miljoonan euron investointimäärärahoista käytettiin vajaa puolet. Maa-alueiden hankintaan varatusta euron määrärahasta käytettiin n euroa ja osakkeiden hankintaan varattu euroa jäi kokonaan käyttämättä. Teknisen toimen investointirahoista jäi käyttämättä euroa. Suurimmat määrärahan alitukset olivat seuraavat: Kirkonkylän koulun liikuntasalin lattia euroa, vanhainkodin peruskorjaus euroa, Tiilitehtaan kevytväylä euroa, siirtoviemäri Herrala-Salpakangas euroa, Vellinginmäen vesi- ja viemärityöt euroa ja Hähkäniemen vesijohtotyöt euroa. Näiden hankkeiden toteutumisesta on perustelut tämän tasekirjan kohdassa 2.4. Investointien toteutuminen Kunnan henkilöstö Kärkölän kunnalla oli vakituisia työntekijöitä vuoden 2010 lopussa 44 ja määräaikaisia kahdeksan. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä euroa. Vuodelta 2010 laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

6 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 6 (73) Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit ovat pieniä, koska kunta on ulkoistanut merkittävimmät toimialansa itseänsä suurempien yksiköiden hoidettavaksi. Siten esi- merkiksi ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ei muodosta yhtä suurta riskiä kuin omassa toiminnassa. Kunnan rahoitusriskit ovat pienet, koska korkosidonnaisuudet on pyritty muodostamaan mahdollisimman tasapainoisiksi. Kunnan vakuutukset ovat kunnossa, joten vahinkoriskit ovat minimoitu. Kunnalla on euroa. vireillä yksi oikeudenkäynti, jonka kuluriski on enintään Kunnalla ei ole sellaisia taloudellisia rakentamiseen, vuokraamiseen tms. liittyviä sopimuksia, jotka sisältäisivät taloudellista riskiä Ympäristötekijät Ympäristötekijöihin liittyviä riskejä ei ole tiedossa.

7 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 7 (73) 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnassa ei ole varsinaista sisäistä tarkastusta, koska organisaatio on niin pieni, että sisäinen valvonta voidaan hoitaa tavanomaisen esimiestoiminnan puitteissa. Tositteiden hyväksymisjärjestelmä toimii siten, että kukaan ei hyväksy omia tositteitaan ja tarkastus ja hyväksyntä suoritetaan eri henkilöiden toimesta. Yksiköt ovat pieniä, joten välittömän valvonnan mahdollisuus on tavanomaista parempi. Sääntöjä ja määräyksiä sekä päätöksiä on noudatettu asianmukaisesti Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Toimintakate huononi edellisestä vuodesta 1,0 %. Verotulot vähenivät 5,7 % ja valtionosuudet kasvoivat 7,7 %. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan virallisella tuloslaskelmalla, johon ei sisällytetä sisäisten meno- ja tulomäärärahojen käyttöä. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 1 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 0-6 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,7 17,2 Vuosikate/Poistot, % 62,8 139,2 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

8 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 8 (73) 1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 28 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 82-1 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,49 28,22 Pääomamenojen tulorahoitus, % 41,40 23,86 Lainanhoitokate 1,37 2,86 Kassan riittävyys pv 1,54 14,87 Asukasmäärä

9 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 9 (73) Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Arvo- ja taide-esineet 1 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 3 Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 10 (73) VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ARVOSTUSERÄT D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 0 2 Saadut ennakot Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 2 5 Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 45,78 43,21 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,70 51,42 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Lainat, /asukas Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

11 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 11 (73) 1.5. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta Toimintatuotot ,9 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,3 % Korkotuotot 19 0,1 % Muut rahoitustuotot 26 0,1 % Satunnaiset tuotot 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot -22-0,1 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 110 0,4 % Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot 43 0,2 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 28 0,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % Oman pääoman lisäykset 82 0,3 % Kokonaistulot yhteensä ,0 % MENOT Toiminta Toimintakulut ,1 % - Valmistus omaan käyttöön -1 Korkokulut 148 0,5 % Muut rahoituskulut 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyöd. tappiot 0 0,0 % Investoinnit Investointimenot ,4 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys 2 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 527 1,9 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 % Kokonaismenot yhteensä ,0 %

12 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 12 (73) 1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen jatkuvuuden sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen vertailtavuuden turvaamiseksi kunnan tai kuntayhtymän, joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, on kuitenkin perusteltua laatia konsernitaseen ja sen liitetiedot käsittävä konsernitilinpäätös, vaikka sillä ei olisi tytäryhteisöjä Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Kärkölän kuntakonserniin seuraavat yhteisöt, suluissa Kärkölän kunnan omistusosuus yhteisöstä: Kuntayhtymät : Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %) Päijät-Hämeen liitto (2,58 %) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01%) Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,83%) Eteva kuntayhtymä (0,40%) Tytäryhtiöt: Konsernin toiminnan ohjaus Kärkölän Lämpö Oy (75,0%) Osakkuusyhteisöt: As Oy Väinölänrinne (25,7%) Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kärkölän kunnalla on edustajat kuntayhtymien hallinnnossa sekä Kärkölän Lämpö Oy:n ja As Oy Väinölänrinteen hallituksissa. Vuoden 2009 syksyllä perustettiin kaukolämpöyhtiö Kärkölän Lämpö Oy, jonka osakkaina ovat Kärkölän kunta, osuus 75 %, Mäntsälän Sähkö Oy, osuus 20 % ja Koskipower Oy, osuus 5 %. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on pidennetty, joten se on yhdistetty konsernitilinpäätökseen ensimmäisen kerran Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernin johto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Käytännössä konsernivalvonta tapahtuu siten, että kunnanjohtaja lukee kuntaan tulevat konserniyhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat. Mikäli esityslistoilla taikka pöytäkirjoissa on asioita, jotka edellyttävät kunnan toimenpiteitä, antaa kunnanjohtaja joko suoraan taikka esittää kunnanhallitukselle ohjeiden antamista konserniyhtymissä ja yhtiöissä oleville Kärkölän kunnan edustajille. Yhtymien ja yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat tulevat myös kunnanhallituksen esityslistalle, joten

13 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 13 (73) Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut kunnanhallituksella on myös itsenäisesti mahdollisuus puuttua konserniyhteisöjen asioihin. KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 18 Muut rahoitustuotot 29 Korkokulut -159 Muut rahoituskulut -19 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 Arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos -413 Tilinpäätössiirrot -7 Vähemmistöosuudet -1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -420 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 43,7 Vuosikate/Poistot, % 74,1 Vuosikate /asukas 242 Asukasmäärä 4 880

14 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 14 (73) KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät -22 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 116 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 51 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -3 Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 884 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -578 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21 Oman pääoman muutokset 84 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 Vaihto-omaisuuden muutos 22 Saamisten muutos -219 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 264 Rahavarojen muutos -896 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos -896 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 49,87 Pääomamenojen tulorahoitus, % 40,04 Lainanhoitokate 1,82 Rahavarojen riittävyys pv 11,35

15 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 15 (73) Konsernitase ja sen tunnusluvut KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkavaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2 2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Tytäryhteisöosakkeet 0 75 Osakkusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut sijoitukset 1 1 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 6 7 Keskeneräiset tuotteet 7 6 Valmiit tuotteet 4 2 Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 0 0 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 2 0 Muut saamiset 3 6 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 3 Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkina instrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset 11 0 Muut arvopaperit 3 3 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

16 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 16 (73) Konsernitase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahstot 1 1 Edellisten tilikausien alijäämä Tilikauden ylijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS 26 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 8 12 Saadut ennakot Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4 7 Saadut ennakot 4 0 Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 17 (73) 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2010 tilikauden tulos on ,72 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää, että alijäämä kirjataan yli/alijäämän tilille. Taseeseen on kirjattu aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää ,41 euroa. Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän potilasvahinkovakuusrahastoon vuosina virheellisesti liikaa kirjattu ,13 euron varaus on purettu vuoden 2010 kirjanpidossa suoraan edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Kun yli/alijäämän tilille kirjataan vuoden 2010 alijäämä, on kattamatonta alijäämää euroa Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto päätti yksilöidystä toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi ja edellisten vuosien alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman mukaan kunnallisveroprosenttia korotetaan vuosittain niin, että kattamaton alijäämä tulee katettua vuonna 2012 eikä uutta alijäämää enää synny. Vuoden 2010 tilinpäätös on ,72 euroa alijäämäinen. Vuonna 2009 tehty päätös vuoden 2010 kunnallisveroprosentista ei ollut riittävä. Vuoden 2012 talousarvion laatimisen yhteydessä valtuuston tulee hyväksyä enintään nelivuotinen toimenpideohjelma, jonka aikana talous on tasapainoinen ja kertynyt alijäämä on katettu. Huomioiden vanhat kertyneet alijäämät ja tilikauden tuloksen käsittelyn yhteydessä selostettu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän potilasvahinkovakuusrahaston virheellisen käsittelyn oikaisu on katettavaa alijäämää vuoden 2010 lopussa euroa.

18 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 18 (73) 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan samaa rakennetta. Käyttötalousosan toteutumisvertailu laaditaan tulosyksikkö II-tasolla, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion kullekin kohteelle. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso on toimielintaso. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty, eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat Tavoitteiden toteutuminen Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa kyseisen toiminnon tai hankkeen kohdalla.

19 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 19 (73) 2.2 Käyttötalouden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA Timo Ruohonen Pertti Rantala Marjatta Aho Anja Kärkkäinen Tuulikki Westerholm Anja Vitie pj. vpj. jäsen jäsen jäsen sihteeri Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan Oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2010 ei toimitettu vaaleja. Tp 2009 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Markku Sallila Jari Rantala Marja-Liisa Ylitalo pj. vpj. jäsen Tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta Kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Sari Korento. Tavoite Ulkoinen tarkastus suoritetaan lakien ja asetusten mukaan. Toteutuma Tarkastuslautakunta suoritti ulkoisen tarkastuksen lakien ja asetusten mukaisesti.

20 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 20 (73) TARKASTUSLAUTAKUNTA Tp 2009 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7

21 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 21 (73) KUNNANHALLITUS Veikko Salomaa Sirpa Kinnari Liisa Korpela Kimmo Keihäs Marja Liljendahl Reijo Päivärinta Leena Reiman Risto Salonen Jorma Valjus pj. I vpj. II vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Lisäksi tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, esittelijä Seppo Huldén sekä kunnansihteeri, kunnanhallituksen sihteeri Anja Vitie. Kuntasuunnittelutoimikunta Martti Aslamaa Jorma Valjus Markku Sallila Seppo Huldén pj. vpj. jäsen esittelijä/sihteeri Kuntasuunnittelutoimikunta on kokoontunut kertomusvuonna 3 kertaa. Historiatoimikunta Ismo Lehmusto Martti Aslamaa Sirpa Kinnari Ilkka Kari Leena Reiman pj. vpj. jäsen jäsen jäsen Historiatoimikunta on kokoontunut kertomusvuonna 2 kertaa. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kokoontui 9 kertaa vuonna Tavoite Kunnanvaltuusto päättää yhdistymissopimusluonnoksesta syksyn 2010 aikana. Toteutuma Kunnanvaltuusto päätti hylätä kuntajakoselvittäjän ehdotuksen kuntaliitoksesta. Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontui 16 kertaa vuonna 2010.

22 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 22 (73) Tavoite Kunnanhallitus hyväksyy työohjelman, joka ulottuu valtuustokauden loppuun. Toteutuma Kunnanhallitus hyväksyi valtuustokauden loppuun ulottuvan työohjelman. Muu keskushallinto Tavoitteet Keskustoimisto tuottaa tarvittavat tiedot kunnasta mennessä Uusi-Kunta hankkeen selvitystä varten. Toteutuma Kaikki tarvittavat tiedot tuotettiin ajallaan. Tp 2009 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Keskushallinnon kustannukset ylittyivät, keskustoimiston ja työllistämisen palkkauskulujen sekä tiedotuksen ja markkinoinnin osalta. Elinkeinotoimi Kunnan oma elinkeinotoimi Tavoitteet Mainostorni pystytetään kt 54:n ja maantien 295 risteykseen vuoden 2010 aikana. Kunnan elinkeinostrategia päivitetään vuoden 2010 aikana. Toteutuminen Mainostornin pystyttäminen siirtyi vuodelle Torni pystytettiin helmikuussa Kunnan elinkeinostrategian päivitys ei valmistunut vuoden 2010 aikana. Päivitys valmistuu vuonna 2011.

23 KÄRKÖLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 23 (73) Tp 2009 TA TA MUUT. TA YHT. TOTEUMA POIKKEAMA TOT-% TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Eu-projektit ja muut hankkeet Käynnissä olevat EU-projektit Etpähä Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä SYPVE III Metsäenergiasta kannattavasti METKA-hanke Poski-projekti Koti-vetovoimaa Päijät-Hämeen maaseutukuntiin hanke Laajakaista kaikille 2015 hanke Tavoite Kuntarahaosuutta myönnetään vain sellaisille hankkeille, joilla synnytetään uusia työpaikkoja Kärkölän kuntaan. Toteutuma Kuntarahaosuutta myönnettiin tavoitteen mukaisesti. Perusturvapalvelut Kärkölän kunnan asukkaiden perusturvapalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos, joka toimii Hollolan kunnan organisaatiossa. Palvelut tuotetaan yhdessä Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken ja Padasjoen kuntien kanssa. Hollolan perusturvalautakunnassa on kolme kärköläläistä jäsentä. Kärkölän edustajat Hollolan perusturvalautakunnassa Kimmo Keihäs Liisa Korpela Veikko Salomaa Perusturvapalvelujen kustannuksiin sisältyy n eläkemenoperusteisia eläkevakuutusmaksuja sekä euroa perusturvapalvelujen tilaajaorganisaation kustannuksia.

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot