YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE 1

2 Sisällysluettelo: 1. HYVINVOINTIPALVELUT 2. KANSALAISOPISTOTOIMINTA 3. KIRJASTOPALVELUT 2

3 1) HYVINVOINTIPALVELUT A) NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA RESURSSIT Toimintaympäristö Tuusniemi Kulttuuritoimi on Tuusniemellä vapaa-aikapalveluiden (sivistystoimen) alainen organisaatio, jossa ei ole yhtään päätoimista työntekijää. Vapaa-aikasihteerin työnkuvasta noin 20 % menee kulttuurityöhön, lähinnä tehtäväsisältönä on mahdollistaa erilaisia kulttuuritapahtumia. Erillistä tapahtumaorganisaatiota kunnassa ei ole. Asukastupatoimintaa ei ole. Tuusniemen kotiseutumuseon hoito kuuluu tehtäviin, käytännön työssä on ollut apuna kesätyöntekijöitä. Museo on avoinna vain kesäaikaan. Hankkeita ei ole käynnissä. Konservatoriopalvelut ostetaan Kuopion konservatorion Juankosken alaosastolta. Järjestöjen tukemisessa yhteyshenkilö on vapaa-aikasihteeri. Sivistyslautakunta myöntää kuluvan vuoden avustuksen huhtikuussa. Kyläasiat kuuluvat vapaa-aikatoimelle, juuri on perustettu kahdeksan kyläyhdistyksen kattojärjestö Tuusniemen kylät ry. Liikuntatoimi on Tuusniemellä vapaa-aikapalveluiden (sivistystoimen) vastuualueella. Vapaa-aikasihteerin työnkuvaan kuuluu liikuntapaikkojen kokonaishallinta, Terveyden edistämisen työryhmän edustajuus ja sihteerin tehtävät, myös sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjän tehtävät. Liikuntapaikkojen hoito ostetaan sekamallilla kunnan teknisestä toimesta, yksityiseltä toimijalta sekä kolmannen sektorin toimijoilta. Uimaopetus ostetaan yksityiseltä, kesätyöntekijä on ulkoilualueilla. Kunnan omaa liikuntatoimintaa on uimahallimatkojen tarjoaminen Outokumpuun. Moottorikelkkareittiä valmistuu tammikuun 2014 aikana 27 kilometriä. Kirkonkylällä hiihtolatuja on maastossa 3 km, jäällä kelin salliessa 15 km. Sivukylien hiihtoladuista ja luistelualueista vastaavat järjestöt. Liikuntapaikkoihin ei Tuusniemellä lasketa lasten leikkipuistoja eikä pienvenepaikkoja, niitä hallinnoidaan ja pidetään kunnossa teknisen toimen kautta. Kuopio / Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Avainprosessi muodostuu kahdesta osasta Kansalaisopisto ja Kansalaistoiminnan aktivointi. Avainprosessin tavoitteena on kaupungin asukkaiden aktivoiminen ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Erityisesti halutaan, kaupungin strategian mukaisesti, kohdistaa palveluja lapsiin/nuoriin (lapsiperheisiin) ja toisaalta ikääntyviin yleisesti eniten tukea tarvitseviin kansalaisiin. Kansalaistoiminnan aktivointi koostuu monista erilaista toimintakokonaisuuksista ja hankkeista. - Kulttuurin aktivointi: kaksi kulttuurisuunnittelijaa ja kulttuurituottaja - Liikuntaan aktivointi: kuusi vastuualueliikunnanohjaajaa 3

4 - Asukastupa-, lähiö- ja kylätoiminta sekä osallisuus: Kehityspäällikkö - Avustus- ja järjestöpalvelut: Kansalaistoiminnan suunnittelija, palvelusihteeri - Kino KuvaKukko: Elokuvatoiminnan ohjaaja, esitysvastaava - Vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoiminta, Terveyden edistäminen, TerveKuopio, Tervekuntaverkosto, Healthy Cities -verkosto, Hyvinvointiryhmä,hyvinvointikertomus, Vanhusneuvosto: Hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori - Kaupungin viralliset juhlat ja muut tapahtumat: toteutetaan edellä mainitun henkilöstön voimin sekä ostopalveluina. Lisäksi henkilöstövahvuudessa on asiakkuusjohtaja (Hyvinvoinnin edistämisen johtaja) johtamassa ja koordinoimassa kokonaisuutta. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee henkilöitä erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Kulttuurisuunnittelijat ja -tuottaja tekevät laajasti yhteistyötä mm. päivähoidon, koulujen (kulttuuripolku), toimintakeskusten ja muiden ikäihmisten palveluyksiköiden, kulttuurilaitosten ja 3.sektorin toimijoiden kanssa. Tarvelähtöisiä ja ennaltaehkäiseviä kulttuuri- ja taidepalveluja kehitetään, tuotetaan, koordinoidaan ja ohjataan strategian mukaisesti pääsääntöisesti lapsille, nuorille, erityisryhmille ja ikäihmisille. Liikunnanohjaajilla on jokaisella omat vastuualueet eli lapset/nuoret (liikuntapolku), työikäiset, ikääntyneet, erityisryhmät, maaseutualueet, KKI-toiminta. Lisäksi terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa yhteistyötä ja kansalaisopiston kanssa sovitetaan toimintoja yhteen. Tärkeä merkitys on starttikursseilla ja vertaisohjaajatoiminnalla. Tehtäväkuvat ovat painottumassa enemmän suunnittelun suuntaan. Kuopiossa on koordinoinnin piirissä 11 asukastupaa ja 3 kylätaloa. Kaupungin omistuksessa olevien kylätalojen hallinta siirrettiin vuonna 2012 kyläyhdistyksille. Parhaillaan mallinnetaan Päivärannan asukastupatoimintaa ja selvitetään Nilsiän Leivontuvan asukastuvan siirtämistä osaksi kaupungin asukatupaverkostoa. Setlementti Puijola vastaa asukastupien päivittäisestä toiminnasta yhteistyössä kaupungin kanssa. Osallisuus ja asukasdemokratia ovat tärkeä ja kehittyvä kokonaisuus, joka kytkeytyy kaikkeen kaupungin toimintaan ja palvelutuotantoon. Marraskuussa 2013 toteutettiin asukkaille kohdennettu verkkokysely osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisestä. Tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuutta osallistua aidosti päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kuntaliitosten yhteydessä haetaan uusia paikallisdemokratian malleja, joita voidaan soveltaa myös vanhoille alueille. Vuonna 2014 suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutus yhdessä Osallisuushanke Sallin kanssa. Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella kulttuuripalveluista museopalvelut ja kirjastopalvelut sijoittuvat omatoimisen hyvinvoinnin palveluihin, kuten myös liikuntapaikkapalvelut sekä ulkoilu- ja virkistyspalvelut. Omatoimisen hyvinvoinnin palveluita johtaa hyvinvoinnin edistämisen johtaja. Museopalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa museokeskus, jota johtaa museokeskuksen päällikkö. Museokeskuksen 4

5 muodostavat taidemuseo, kulttuurihistoriallinen museo ja luonnontieteellinen museo. Museokeskuksella on yhteinen hallinto ja museokohteiden asiakaspalvelusta vastaava henkilökunta. Museokeskuksen palveluksessa työskentelee 40 henkilöä. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo vastaa kaupungin kulttuurihistoriallisista museoista ja kokoelmista, toimii Pohjois-Savon maakuntamuseona, tallentaa, tutkii ja välittää tietoa maakunnan ja erityisesti Kuopion esihistoriasta, historiasta, kansanelämästä ja muusta kulttuurihistoriasta, osallistuu esineellisen ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja edistää kulttuurihistoriallista museotoimintaa. Kuopion luonnontieteellinen museo toimii Pohjois-Savossa luonnontieteellisenä maakuntamuseona tehtävinään edistää erityisesti itäisen Suomen luonnon monimuotoisuuden tuntemusta, kartoitusta, tutkimusta ja säilymistä, dokumentoida tietoa luonnon tilasta ja sen muutoksista tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin, edistää ja tukea ympäristökasvatusta sekä alansa harrastustoimintaa. Kuopion taidemuseo on taidelaitos ja museo, joka tutkii, tallentaa ja esittelee kuvataiteen historiaa ja nykyisyyttä, edistää kuvataiteen ja koko visuaalisen ympäristön tuntemusta, ylläpitää taidekokoelmia, huolehtii taidehistoriallisen aineiston saatavuudesta sekä aluetaidemuseona tallentaa, dokumentoi, säilyttää ja tekee tunnetuksi Kuopion ja koko Pohjois-Savon taidehistoriaa. Kuopion kaupungin kirjasto vastaa Kuopion kaupungin kirjastopalveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta. Kaupungin kirjastoa johtaa kirjastotoimenjohtaja. Kirjastopalveluiden palveluverkosto koostuu tällä hetkellä pääkirjastosta, 14 lähikirjastosta ja kolmesta kirjastoautosta. Kuopio tuottaa Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastopalvelut isäntäkuntasopimuksella. Kirjastopalveluissa työskentelee 88 henkilöä. Kuopiossa liikuntatoimen palvelut sisältyvät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluihin. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut vastaavat liikuntapaikkapalveluiden, kuten liikuntahallien, kenttien ja liikuntakeskusten palveluiden tuottamisesta tai järjestämisestä sekä tilavarauspalveluista. Liikuntapaikkapalveluissa henkilöstöä on 45,5 henkilöä. Ulkoilu- ja virkistysyksikkö vastaa mm. latujen, kunto- ja luontopolkujen, leikkipaikkojen, pienvenepalveluiden, uimarantojen ja muiden retkeilyreittipalveluiden järjestämisestä. Ulkoliikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden yllä- ja kunnossapito palvelut tuottavat Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos, kaupunkiympäristön palvelualue sekä yritykset ja yhdistykset. Ulkoilu- ja virkistysyksikkö toimii palvelujen järjestämisestä ja tilaamisesta vastaavana yksikkönä. Henkilöstöä yksikössä on 2,5. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tukipalveluista (hallinto-, henkilöstö-, ja taloushallinnon palvelut) vastaa kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden yhteiset tukipalvelut. 5

6 Talous Tuusniemi Kulttuuritoimella on talousarviossa neljä pääkohtaa: - museo kulttuuritoimi avustukset konservatorio 2622 Talousarvion loppusumma v oli Liikuntatoimella on talousarviossa kolme pääkohtaa: - liikuntapaikat liikuntatoimi avustukset Talousarvion loppusumma v oli Terveyden edistämisen työryhmä Järjestöavustukset kuuluvat kulttuuritoimen ja liikuntatoimen alle. Talousarvion loppusumma v oli Henkilöstön palkkamenot (vapaa-aikasihteeri ja nuoriso-ohjaaja) sisältyvät sivistystoimiston palkkamenoihin. Ne eivät sisälly yllämainittuihin menoihin. Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan toimintamenot v oli Kuopio Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarvio vuodelle 2013 oli n. 4,8 milj. Kuopiossa kaikki kansalaistoimintaan liittyvien yleisavustusten valmistelu ja on keskitetty hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle järjestö- ja avustuspalveluihin. Vuonna 2013 avustuksia jaettiin n. 300 toimijalle ja avustusten yhteissumma oli 3.1 milj.. Päätökset tekevät hyvinvoinninedistämisen johtaja (alle e) ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (yli e). Museokeskuksen nettomenot talousarviossa 2013 olivat ,00. Museokeskuksen nettomenot/ asukas olivat n. 28 /asukas. Kuopion kaupungin kirjaston nettomenot talousarviossa 2013 olivat ,00. Kuopion kaupungin kirjaston nettomenot/ asukas olivat n. 45 /asukas isäntäkuntasopimus huomioiden. Liikuntapaikkapalveluiden nettomenot talousarviossa 2013 olivat ,00. Liikuntapaikkapalveluiden nettomenot/ asukas olivat n. 81 /asukas. Ulkoilu- ja virkistysyksikön 6

7 nettomenot talousarviossa 2013 olivat ,00. Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden nettomenot/ asukas olivat n. 7 /asukas. Tilat Tuusniemi Kulttuuritiloja on kotiseutumuseo. Muutoin hyödynnetään koulun tai nuorisotoimen tiloja ja kunnan ulkoalueita (esim. tori, satamaa). Liikuntapaikkoja ovat koulun liikuntasalit, kuntosali, urheilukenttä, kirkonkylän sekä Tuusjärven koulujen lähiliikunta-alueet, Vauvasta vaariin-lähiliikunta-alue, hiihtoladut, retkeilyreitistöt ja taukopaikat sekä kaksi uimarantaa. Liikunta- ja kulttuuripaikoista ei peritä käyttökorvausta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä v Kuopio Hallinto- ja toimistotilat sijaitsevat Minna Canthin katu 24, 2.kerros (Barsonkulma), jossa työskentelee pääosa työntekijöistä. Liikunnanohjaajien toimitilat sijaitsevat Kuopio-hallilla. Lisäksi Kino Kuvakukko Vuorikadulla ja Mantun talo Nilsiässä. Asukastuvat (11), kylätalot (3). Asukastuvat ovat eri tahoilta vuokratuissa tiloissa. Museokeskuksen museokohteita ovat Kuopion museo, Kuopion korttelimuseo, J.V. Snellmanin kotimuseo ja Kuopion taidemuseo. Kuopion kaupungin kirjasto käsittää pääkirjaston ja 14 lähikirjastoa, kolme kirjastoautoa sekä Niuvanniemen sairaalan potilaskirjaston. Liikuntapaikkapalvelut käsittävät toiminnallisesti Kuopion uimahallin, Niiralan jäähallin, Kuopio-hallin, Lippumäen uima- ja jäähallin, liikuntakeskukset kuten Keskuskenttä, Lippumäen liikuntakeskus, Puijon urheilualueet sekä erilaiset kentät talvi - ja kesäkäyttöön. Ulkoilu- ja virkistysyksikkö vastaa mm. latujen, kunto- ja luontopolkujen, leikkipaikkojen, pienvenepalveluiden, uimarantojen ja muiden retkeilyreittipalveluiden järjestämisestä. ATK-ohjelmat Tuusniemi Kulttuuri- ja liikuntatoimen käytössä on ollut perinteiset toimisto-ohjelmat, (Office 2010). Kuopio Istekki Oy tuottaa ATK-palvelut. Istekin palvelun ulkopuolella WebRopol- tutkimusohjelma, jolla voi tehdä verkkokyselyjä. Yhdistyksille tarjotaan verkkosivu- ja sosiaalisen median alusta -sivujen yhteyteen. Liikuntahallien asiakaskulunvalvontajärjestelmänä on Pusatec -kulunvalvontajärjestelmä. 7

8 Kiinteistöjen valvontajärjestelmistä vastaa tilakeskus. Tilanvarausjärjestelmänä on tällä hetkellä Timmi -tilanvarausjärjestelmä. Järjestelmän kehittämisestä vastaa tilavarauspalvelut. Harrastehaku-palvelu järjestöjen ym. toimijoiden käytettävissä. Vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoiminnan julkaisualusta. Liikunnanohjaajilla käytössään LiikuntaHellewi ryhmäläisten ilmoittautumista ja laskutusta varten. Kulttuurihistoriallisen museo käyttää kokoelmahallintaan Museoviraston omistamaa Musketti-ohjelmaa ja vuodesta 2015 lähtien Museo2015 ohjelmaa. Taidemuseo käyttää Valtion taidemuseon omistamaa Muusa-ohjelmaa. Luonnontieteellisellä museolla on oma kokoelmahallintaohjelmansa. Museo siirtyy käyttämään vuonna 2014 Luonnontieteellisen keskusmuseon KOTKA-kokoelmatietokantaa. B) PALVELUIDEN HAASTEET JA TULEVAT PALVELUTARPEET Tuusniemi Tuusniemeläinen liikunta- ja kulttuuritarjonta on laajalti järjestöjen ylläpitämää aktiivista toimintaa ja tilojen käyttö korvauksetta on ollut perusedellytys järjestötoiminnalle ja sen kehittämiselle. Aktiivisen liikunnanharrastamisen vaatimia olosuhteita on tarve kehittää. Kuopio Asiakasmaksut ja tilavuokrat yhdenmukaistetaan huomioiden yhteistoiminnalliset toimintamallit palveluiden tuottamisessa. Liikunta-, ulkoilu- ja virkistysalueiden yllä- ja kunnossapito hoidetaan lähipalveluna huomioiden riittävät resurssit. Kuopiossa ulkoliikunta-, ulkoilu- ja virkistysalueiden yllä- ja kunnossapidosta vastaa pääosin kuntatekniikkaliikelaitos. Tilojen peruskorjaukset on huomioitava kuntaliitosselvityksen yhteydessä (mahdollisen liitosrahan käyttö). Liikunta-, ulkoilu- ja virkistyspalveluiden palveluverkostoa kehitetään Kuopion kaupungin palveluverkoston kehittämisen yhteydessä läheltä liikkeelle -periaatteella. Nykyisten liikuntaan ja kulttuuriin aktivointipalvelujen laajentaminen Tuusniemelle on haasteellista, ellei siihen osoiteta lisäresursseja (talous- ja henkilöstö). Tuusniemen alueen järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Kuopion kaupungin avustusohjeen mukaisesti. Asukas/aluedemokratiaa ja osallisuutta vahvistetaan. Asukkaiden/järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikat pyritään varmistamaan. 8

9 C) PALVELUT JA NIIDEN JÄRJESTÄMISTAPA JA TASO LIITOKSEN TOTEUTUESSA Kuntaliitoksen toteutuessa Tuusniemen vapaa-aikatoimen palvelut sijoittuvat Kuopion organisaatiomallin mukaisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen eri palveluprosesseihin. Hallintopalvelut hoidetaan keskitetysti Kuopiosta, jolloin henkilöstöresurssia Tuusniemellä vapautunee toiminnan järjestämiseen; vapaa-aikasihteerin tehtävien uudelleen organisointi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluihin selvitettävä tarkasti. Nuorisopalvelut sijoittuvat Kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Kuopion Konservatorion/Juankosken Musiikkiopiston kunta-avustus siirtyy Kuopion kaupungin maksuosuuteen. Tuusniemen kotiseutumuseo siirtyy osaksi Kuopion museokeskuksen organisaatiota. Vuosittaista kulttuuristipendin (oma kulttuurirahasto) myöntämistä jatketaan. Tuusniemen alueen järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä ja avustustoimintaa jatketaan ja kehitetään Kuopion kaupungin avustusohjeen mukaisesti. Järjestö- ja avustuspalveluissa käsitellään kaikki eri järjestöryhmien avustukset (liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöt, asukas-, lähiö- ja kyläyhdistykset, eläkejärjestöt, terveys- ja kansanterveysjärjestöt sekä muut yleishyödylliset yhdistykset). Liikuntapaikkojen ja ulkoilu- ja virkistysalueiden varauskäytännöt ja asiakasmaksut yhdenmukaistetaan Kuopion käytännön mukaisiksi. Asiakasmaksuissa noudatetaan kolmen vuoden siirtymäaikaa lukien. Kaupungin omistamien tilojen osalta hallinta siirtyy tilakeskukselle. Liikuntapaikkojen ja ulkoilu- ja virkistysalueiden yllä- ja kunnossapidosta vastaavat pääosin kunnalliset liikelaitokset, yritykset ja yhdistykset. Pääosa liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistyspalveluista on lähipalveluita, joita kehitetään asiakastarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Merkittävin muutos Tuusniemen näkökulmasta on asiakasmaksujen tulo ja tilavarauksien keskittyminen tilavarauspalveluihin. Tuusniemen kirjastosta tulee Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjasto. Muutos toteutetaan ennen kuntaliitosta. Kansalaisopiston palvelujen määrä riippuvainen valtionosuuksien kehityksestä, ei voida taata määrän säilymistä. Minimioppilasmäärä yhtenäinen Kuopion muiden maaseutualueiden kanssa. Kurssimaksut ja alennuskäytänteet tarkistetaan koko opiston toimialueella maaseutualueille yhdenmukaisiksi. 9

10 KANSALAISOPISTOTOIMINTA Kansalaisopistopalvelut tuottaa jo nyt Kuopion kansalaisopisto, joka kuuluu ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluihin. Tuusniemellä ei kannateta alueopistoon liittämistä. A) NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA RESURSSIT TUUSNIEMELLÄ Nykytila Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää hiukan yli 90 kurssia. Käden taidot, liikunta ja musiikki ovat suosituimmat. Alueen ikärakenne on haastava opistotoiminnan pitkän aikavälin suunnittelussa. Väen vanhetessa opiskelijamäärän säilyttäminen edellyttää miesten aktivoimista opistotoimintaan (nyt vajaat 26 %). OKM:n vahvistamista valtionosuustunneista v Tuusniemen osaston osuus on 2526 tuntia. Tuusniemen ja Kuopion sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Opiston henkilökunta on virka- tai työsuhteessa Kuopioon. Tuusniemen kunnan kanssa on tehty v.2009 sopimus kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä. Sopimuksen keskeinen sisältö on se, että Kuopio järjestää opetuksen ja Tuusniemi vastaa tiloista ja välineistä. Tuusniemellä on ollut vuosittain noin 2950 opetustuntia. Henkilöstöresurssina on yksi päätoiminen opettaja, puoli opistosihteerin työvuotta ja paikallisesti 20 % yhden Tuusniemen kunnan toimistohenkilön työvuodesta. Lisäksi Tuusniemi maksaa opetustuntien suhteessa hallinnon kustannukset. Kurssimaksuista Tuusniemi tekee esitykset. Tuntimäärän mukaisen valtionosuuden sekä kertyneet kurssimaksut Kuopio tilittää Tuusniemelle. Tuusniemen sivistyslautakunta edustaa Tuusniemen kuntaa kansalaisopistoasioissa. Toimintatavat (Tuusniemen osasto) Palvelut/ työmuodot kansalaisopistossa Kurssit, yleisluennot, taiteen perusopetus, opintoneuvonta, tapahtumat. Tilat Opetusta toteutetaan kouluilla ja kunnan muissa tiloissa. Lisäksi opetusta järjestetään yksityisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä vuokratuissa tiloissa. Opetuspisteitä on kirkonkylässä kuusi ja muualla kunnan alueella kolme. Tunnusluvut ja suoritteet Kansalaisopiston opetuspalvelujen keskeiset tunnusluvut (Kalenterivuoden 2012 toteutuman perusteella ) Opiskelijoiden määrä: 503 Täytetyt kurssipaikat: 1041 Kurssien määrä: 96 Opiskelijat, % alueen asukasluvusta 18,00 % Toimintakulut / alueen asukk. 104,74 10

11 Talous Tunnusluvut (Kalenterivuoden 2012 toteutuman perusteella ) Toimintatulot Toimintamenot henkilöstö vuokrat *) palveluiden ostot * - muut Toimintakate Valtionosuus (suorite peruste tot. tunnit) Keskimääräiset kurssimaksut /t/opiskelijavaltionosuuteen oik. 1,20 *) Kurssimaksualennukset: Työttömyysalennus 50 %, Lapsi- ja nuorisoalennus 50 %, Eläkeläisalennus 50 %, Opintosetelialennus. * sis. kaikki Kuopiolle maksetut korvaukset Henkilöstö (Tuusniemi) Tunnusluvut (Kalenterivuoden 2012 toteutuman perusteella ) Opetushenkilöstö - vakinainen (opettajat ja ohjaajat) htv 1 (on jo Kuopion listoilla) - määräaikainen (tuntiopettajat ja ohjaajat), lukumäärä 35 Tukipalvelut - määräaikainen htv 0,20 ja htv 0,5 opistosihteeri (Kyse on Kuopion kansalaisopiston työntekijästä) B) PALVELUIDEN HAASTEET JA TULEVAT PALVELUTARPEET Ikärakenne ja välimatkat ovat maaseudun haasteita. Tieto- ja viestintätekniikan antamista mahdollisuuksista huolimatta paikallinen palvelupiste on tärkeä. Tulevat palvelutarpeet Taiteen perusopetus: Taiteen perusopetus on tärkeä elementti lapsille tarjottavista palveluista. Kysyntä ja asiakkailta tulleet aloitteet määrittävät tarjonnan. Kustannukset opistotoiminnasta Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa yhteiset hallinnonkustannukset tarkastellaan uudelleen. 11

12 C) PALVELUT, NIIDEN JÄRJESTÄMISTAPA JA TASO LIITOKSEN TOTEUTUESSA (TARKASTELUAJANJAKSO- NA VUODET ) - Tulevat palvelut Kansalaisopiston palvelujen määrä riippuvainen valtionosuuksien kehityksestä, ei voida taata määrän säilymistä Minimioppilasmäärä; entinen käytäntö ollut 5 opiskelijaa, minimioppilasmäärä yhtenäinen Kuopion muiden maaseutualueiden kanssa Kurssimaksut: Yhtenäistetäänkö vai ovatko maaseutualueella kurssimaksut edullisemmat kuin Kuopion kaupunkialueella? Kurssimaksut ja alennuskäytänteet tarkistetaan koko opiston toimialueella maaseutualueille yhdenmukaisiksi. Kurssisuunnittelu tapahtuu kuntalaisten esitysten pohjalta. Opetushenkilöstön työnkuvaan kuuluu myös kurssisuunnittelu. Syksyn opinto-opas jaetaan Kuopiossa ja Tuusniemellä toistaiseksi joka talouteen Pääilmoittautumiskanava on Internet, puhelin-ilmoittautumisia ja henkilökohtaisia ilmoittautumisia otetaan vastaan edelleen. Tiedotusvastuu on Kuopiolla. Tiedotuksessa käytetään monipuolisia kanavia, ensisijaisesti kuitenkin sähköisiä välineitä. Mitä tulee tehdä, ennen yhdistymistä Ylläpitoluvan mahdollinen muutostarve tarkistetaan. Tuusniemen kanta on, että toimipisteen organisaatioasema säilyy nykyisenä. Vuoden 2017 talousarvio pitää valmistella yhdessä koko alueella (nyk. Tuusniemen kustannukset) 12

13 3. KIRJASTOPALVELUT A) NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA RESURSSIT TUUSNIEMELLÄ alkaen Tuusniemen kirjasto on ollut Kuopion kaupungin hallinnoiman Nilsiän aluekirjaston lähikirjasto. Kiinteistö, jossa kirjasto toimii, on Tuusniemen kunnan omistuksessa. Tuusniemen kunta omistaa yhdessä Kuopion ja Juankosken kaupunkien ja Kaavin kunnan kanssa Koillis-Savon kirjastoauton, jolla järjestetään kirjastopalveluja Koillis-Savon haja-asutusalueiden asukkaille ja kouluille. Kirjastolain (1998/904) mukaan kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on mm. tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjota palveluja ja materiaaleja elämyksiin, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Kirjasto tarjoaa perinteistä sekä painettua että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä. Kirjaston palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden. Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes samansuuruisten ( as) maaseutumaisten kuntien kirjastojen keskimääräisiä tunnuslukuja edelliseltä toimintavuodelta. Tunnusluvut ovat haettavissa Suomen yleisten kirjastojen tilastoista Toimintojen nykytilanteen kuvaus Kirjastojärjestelmä on yhteinen Kuopion kanssa. Talous v.2012 KUOPIO Tuusniemi Toimintamenot Aineistomääräraha Tunnuslukuja: Lainoja Asiakaskäyntejä Käyntejä/asukas 11,99 10,0 Lainaajia asukkaista 41,04% 39,18 Lainan hinta 3,03 4 Aineistomäärärahavertailua Lainan hinta Tuusniemi 4,00 Kuopio 3,03 Koko maa 3,33 13

14 Henkilöstö Työntekijöitä kirjastosihteeri kirjastovirkailija 86 2 Lisäksi kirjastoauto- ja aluekirjastonhoitajan palvelut. Tilat Toimivat ja riittävät (380 neliötä) Peruskorjattu 2011 Kirjastoverkko lähikirjasto aukioloaika; ma ja ke klo , ti, ke ja pe klo ja yhteinen kirjastoauto Juankosken, Kaavin ja Kuopion kanssa (omistus 25 %) 38 kirjastoautopysäkkiä B) PALVELUIDEN HAASTEET JA TULEVAT PALVELUTARPEET Riittävän rahoituksen turvaaminen on haaste kuntatalouden kireydestä johtuen. Kirjamäärärahojen pitäminen nykyisellä tasolla mahdollistaisi monipuoliset kokoelmat. Lisähaasteita tuo ajan haasteisiin vastaaminen (digikirja, uudet palvelut.) Kirjastokäytännöt on jo yhtenäistetty Kuopion kanssa (maksut, käyttösäännöt jne) Kirjastoautopalvelu on yhteisesti järjestetty Koillis-Savossa (Juankoski, Kuopio, Kaavi, Tuusniemi). C) PALVELUT JA NIIDEN JÄRJESTÄMISTAPA JA TASO LIITOKSEN TOTEUTUESSA (TARKASTELUAJANJAK- SONA VUODET ) Tulevat tavoitteet: aukioloajat samat kuin ennen (riippuvat henkilöstön määrästä) aineiston valinta tehdään edelleen Tuusniemellä Liitoksen tuomat mahdollisuudet kirjastopalvelujen osalta Viite: kirjastopalvelujen yhdistämisen tavoitteet 2012 Kirjastoauto Jatketaan. 14

15 Toimintamalli kuntaliitostilanteessa Nykyinen Kirjastopalvelut tuotetaan lähikirjastona. Tuusniemen kirjastosta tulee Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjasto. Muutos toteutetaan ennen kuntaliitosta. 15

16 OLEELLISET KYSYMYKSET KUNTALAISILLOISTA, KOKO PALVELUALUEEN OSALTA (liikunta, kulttuuri, kirjasto, kansalaisopisto, lähiö- ja kylätoiminta) Palvelutaso (Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika) - Huomioidaanko tarpeeksi vapaa-aikatoimintaa ja sen vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin? (2 mainintaa) - Siirtyykö kulttuuri ja liikuntapaikat kokonaan Kuopioon? (3 mainintaa) - Miten käy lasten, nuorten ja vanhuksien kerhojen? - Säilyykö vapaa-aikapalvelut? (3 mainintaa) o vapaa-aikasihteeri järjestänyt aktiviteetteja ja tapahtumia, aktiviteetteja ollut mm. vanhuksille kivasti - Supistetaanko ja keskitetäänkö vapaa-aikatoimen, kirjaston, kansalaisopiston, kulttuurin, liikuntapaikkojen, kylätoiminnan ja tapahtumien osalta toimintoja ja määrärahoja? - Mitä vapaa-ajan harrastuksia tarjotaan nuorisolle?(4 mainintaa) - Mitä karsitaan Tuusniemen hyvistä palveluista? Palveluja pyritään tarjoamaan resurssien mukaan paikallisesti. Olemassa olevat liikunta- ja kulttuuripaikat eivät siirry Kuopioon. Palvelutarjonnan järjestäminen jatkossa riippuu taloudellisista ja henkilöstöresursseista ja valtionosuuden määrästä sekä asukas- ja asiakasmäärästä ja palvelutarpeiden muuttumisesta (esim. seniori-ikäisten suhteellinen osuus kasvaa). Aktiivinen järjestö- ja asukasyhdistystoiminta on tärkeää hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Kuopiossa jo olevia palvelumalleja pyritään levittämään resurssien mukaan Tuusniemen alueelle. Tapahtumat - Säilyykö kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset? (2 mainintaa) Kaupungin viralliset juhlat itsenäisyyspäivä ja kansallisen Veteraanipäivän juhla järjestetään Kuopion keskustan alueella koko Kuopion aluetta koskevana. Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut järjestävät ja koordinoivat vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia Kuopion alueella. Paikallisten tapahtumien järjestäminen, kuten kesäkauden avajaiset, on kuitenkin pitkälti seurojen, seurakunnan ja yhdistysten oman aktiivisuuden ja yhteistyön varassa. Avustukset - Miten huomioidaan järjestöjen toiminta ja niiden avustaminen (esim. ilmainen tilojen käyttö)? - Millä tavalla 3-sektori saadaan palveluntuottajaksi? - Kylätoiminnan jatkuvuus, tukeeko kaupunki? (17 mainintaa) - Miten tuetaan vapaa-aikapalveluja, urheiluseuroja ja yhdistyksiä?(4 mainintaa) - Saako yhdistykset ja järjestöt avustuksia kaupungilta? - Tukeeko kaupunki tapahtumien järjestämistä - Paikallisen kulttuurin tukeminen? Kuinka kulttuuritoimintaa edistetään ja tuetaan? (2 mainintaa) - Säilyykö toiminta-avustukset? (2 mainintaa) Kaikkien järjestöjen tukeminen on Kuopiossa keskitetty hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella järjestöja avustuspalveluihin. Tuusniemen avustusmäärärahat siirtyvät ko. yksikköön. Järjestöt ja yhdistykset voivat hakea yleis- ja erityisavustuksia ja niiden kohdentuminen riippuu hakemuksista ja toiminnan sisällöstä. Avustusten painopisteenä on Kuopion kaupungin strategian mukainen toiminta (lapset, nuoret, ikäihmiset ja erityisryhmät, aktivointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen). 16

17 Kansalaisopisto - Kansalaisopiston säilyminen kirkolla ja kylillä: esim Tuusjärvi? (11 mainintaa) - Muuttuuko kansalaisopistomaksut?(2 mainintaa) - Säilyykö kansalaisopiston musiikin opetus? Kansalaisopiston toiminta on jo nyt Kuopion kansalaisopiston järjestämää. Kansalaisopiston toiminta pyritään säilyttämään lähipalveluna. Kysyntä, käytettävissä olevat tilat ja opettajat vaikuttavat kurssien järjestämismahdollisuuksiin. Opetustarjonta pyritään pitämään monipuolisena kuten tähänkin saakka ja siihen sisältyy myös musiikkia. Kansalaisopistomaksujen nouseminen ei johdu kuntaliitoksesta, vaan ne nousevat ilman liitostakin. Kurssimaksut (ja alennuskäytänteet) tarkistetaan koko opiston toimialueella maaseutualueille yhdenmukaisiksi siirtymäajan puitteissa. Tilat ja maksut - Tilavuokrat? - Voiko yleishyödylliset yhdistykset esim.metsästysseurat käyttää esim.koulun tiloja? - Tuleeko koulujen, kuntosalin, virastotalon käyttö maksulliseksi järjestöille? (3 mainintaa) Kuopiossa koulujen tiloja ja liikuntapaikkoja varataan keskitetysti (www.kuopio.fi/tilatori) tilavarauspalveluista. Yhdistykset voivat käyttää tiloja. Asiakasmaksut yhtenäistetään Kuopion maksupolitiikan mukaisiksi. Kirjasto - Säilyykö kirjastoauto? (7 mainintaa) - Kirjasto? (14 mainintaa) - Säilyykö kirjaston palvelut maksuttomana?(2 mainintaa) - Kirjaston aukioloajat?(2 mainintaa) - Miten vapaa-ajan mahdollisuuksia, kirjastotoimintaa kehitetään? Näkyy Kuopion strategiasta Kuopion kaupunki vastaa nykyisin sopimuksella kirjastopalvelujen järjestämisestä. Lähtökohtana on nykyiset palvelut. Kirjasto toimii lähikirjastona ja sitä täydentää kirjastoautopalvelu. Palvelutason tulevaisuudessa määrittävät asiakastarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Liikunta - Tuleeko salimaksut? (nyt ilmaiset) (20 mainintaa) - Kuntosalin käyttö entiseen tapaan? (7 mainintaa) - Viekö kuopiolaiset tuusniemeläisten salivuorot? - Säilyykö Tuusjärven lähiliikuntapaikka ja ylläpito? - Liikuntapaikkojen kunnossapito?(12 mainintaa) - Tuleeko liikuntapaikat maksullisiksi? (2 mainintaa) - Kunnan järjestämät uinti- ja vesijumpat? (45mainintaa)? - Hiihtoladut ja muu liikuntamahdollisuus? (Nettiin hiihtolatujen aukipidot, Tuusniemen sivuilta en ole löytänyt tietoja) (8 mainintaa) - Miten käy haja-asutusalueiden liikunta ja kansalaisopisto paikoille? 17

18 - Järjestääkö Kuopio kuljetuksia esim. uimahalliin? - Satama-alueen kehittäminen liikunnalliseen suuntaan. Kuopiossa koulujen tiloja ja liikuntapaikkoja varataan keskitetysti (www.kuopio.fi/tilatori) tilavarauspalveluista. Yhdistykset voivat käyttää tiloja. Asiakasmaksut yhtenäistetään Kuopion maksupolitiikan mukaisiksi. Pääosa liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistyspalveluista on lähipalveluita, joita kehitetään asiakastarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Liikunnanohjauspalveluja järjestetään resurssien puitteissa, ko. palvelut ovat pitkälti yhdistysten oman aktiivisuuden ja yhteistyön varassa. Vertaisohjaajien koulutusta järjestetään tarvittaessa. Muut - Miten moottorikelkkareittejä kehitetään ja pidetään kunnossa? - Voidaanko muodostaa aluelautakuntia turvaamaan kylien hyvinvointipalvelut? (2.mainintaa) - Säilyykö nuorisotilat? (5 mainintaa) - Säilyykö nuorisotyöntekijä? (2 mainintaa) (huom. kasvu ja oppiminen). Miten käy kiinteistöjen ja henkilöstön? (2 mainintaa) Yksi nuorisotyöntekijä on kirjattu Tuusniemen kunnan henkilöstösuunnitelmaan (sisältyy kasvun ja oppimisen palvelualueelle). Nykyinen lainsäädäntö turvaa siirtoajankohtana palveluksessa olevalle vakituiselle henkilöstölle 5 vuoden irtisanomissuojan. Määräaikaisten osalta määräaikaisuus jatkuu ja päättyy, kuten määräaikaisuus on tehty. Toki henkilöstön osalta työtehtävät ja työn tekemispaikka voi muuttua. Tarkempi henkilöstön sijoittumissuunnitelma tehdään myöhemmin, koska liitosajankohtaan on kuitenkin useampi vuosi ja henkilöstön osalta voi tulla tänäkin aikana muutoksia. 18

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo HYVINVOINTIPALVELUT... 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 10 KIRJASTOPALVELUT... 21 TAPAHTUMAPALVELUT... 26 1 HYVINVOINTIPALVELUT A) Nykyinen toimintarakenne

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA Siv.ltk liite 1

SIVISTYSLAUTAKUNTA Siv.ltk liite 1 SIVISTYSLAUKUN Siv.ltk 29.3.2016 liite 1 Tilivelvolliset: rehtori Jaro Koikkalainen ja sivistyslautakunnan jäsenet (ks. sivu 5) Perusopetus Kuntastrategiassa ohjeistetaan opetuksen laatuun, kustannustehokkuuteen

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen palvelut

Vapaa-aikatoimen palvelut Vapaa-aikatoimen palvelut 1. Johtopäätökset ryhmän laatimasta nykytilan arvioinnista Edut/vahvuudet/mahdollisuudet: - Vapaa-aikapalvelut ovat keskeinen osa kuntien ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto

33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto 33 Asianro 1960/12.00.01.01/2015 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2015-2016 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1.) HYVINVOINTIPALVELUT JA TAPAHTUMAT 2.) KANSALAISOPISTOTOIMINTA 3.) KIRJASTOPALVELUT 4.) MUUTAMIA KESKEISIÄ KULTTUURITOIMIJOITA

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Muutokset Talousarvio 2017

Muutokset Talousarvio 2017 3.6 SIVISTYSLAUKUN Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet 3.6.1 Perusopetus Tuusniemen yhtenäiskoulussa opetusta tarjotaan 0-9 luokkalaisille perusopetuksen piiriin kuuluville lapsille.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

KKI-PÄIVÄT HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Heli Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki

KKI-PÄIVÄT HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Heli Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki KKI-PÄIVÄT 22.3.2017 HELSINKI ASIAKIRJOISTA ASIAKKAAN AKTIIVISUUTEEN KENELLÄ ON VASTUU? Hei Norja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kuopion kaupunki Päämäärät: KUOPIO KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 (UUSITAAN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 1. Vapaa-aikatoimen menot ja henkilöstö 2. Liikunta 3. Nuoriso ja yleinen kulttuuritoiminta 4. Vapaa-aikatoimen maksut ja vuokrat 5. Kirjastotoimi 1. VAPAA-AIKATOIMEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset)

Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA. Perusopetus. Lukio. Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

SIVISTYSLAUTAKUNTA. Perusopetus. Lukio. Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet SIVISTYSLAUTAKUNTA Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet Perusopetus Tuusniemen yhtenäiskoulu tuottaa laadukasta esi- ja perusopetusta Turulan koulukeskuksessa. Lukuvuonna 2017-2018 opetusta

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 352 000 Toimintakulut 2 338

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24 23.04.2013. 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 2263/02.05.00.00/2013 Kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet ja maksujen perusteet lukuvuonna 2013-2014 Kansalaisopiston rehtori Hannu Pulkkinen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan ja Salon seutukuntaan Pinta-ala 698 km 2 Väkiluku 01/2013 9227 Tuloveroprosentti 19,0 Talous on edelleen vahvasti maatalouspainotteista

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.12.2013 84 Asianro 8687/02.02.00/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi 30.1.2017 Pirjo Nikula Verkostokoordinaattori Lapin liitto Yhteys kunta-, maakunta- ja sote-uudistukseen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot