Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille"

Transkriptio

1 Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit

2

3 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2007 uraseurantakyselyn Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille. Viisivuotisseuranta valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisen jälkeen, miten he kokevat yliopistokoulutuksen merkityksen oman työuran näkökulmasta ja miten tyytyväisiä he ovat suorittamaansa tutkintoon, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Uraseurantakyselyn tulokset kertovat akateemisen koulutuksen toimivuudesta työmarkkinoilla, työurien vaiheista ja työn laadullisista tekijöistä. Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit eli alumnit antavat arvokasta työelämäpalautetta tutkintojen vaikuttavuudesta, laadusta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla. Kysely on osa 15 yliopiston yhteistä uraseurantahanketta, jossa Lapin yliopiston lisäksi ovat mukana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot, Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulut, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Akateemisten rekrytointipalveluiden valtakunnallisen uraseurantamallin tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan seurantatietoa ja työelämäpalautetta tutkintojen kehittämiseen ja yliopistojen laatutyöhön. Lapin yliopistossa uraseurantakysely toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu keskeisimmät tulokset Lapin yliopiston seurantaaineistosta. Kyselyyn vastasi 204 Lapin yliopistossa tutkintonsa suorittanutta. Uraseurannasta löytyy tietoa myös työelämä ja rekrytointipalvelujen kotisivuilta: Raportointimallia on kehittänyt akateemisten rekrytointipalveluiden valtakunnallinen uraseurannan laaturyhmä (Tapio Anttonen, JY & Sakari Jussi Pekka, OY & Satu Peteri, LaY). Raportissa on sekä yliopistotason päätuloksia että tutkintojen välistä vertailua ja tutkintokohtaisia avovastauksia. Tutkintokohtaisia tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, koska tutkintojen välisissä vertailuissa vastaajien lukumäärät voivat joissakin tapauksissa jäädä suhteellisen pieniksi. Tiedot on tarkoitettu tiedekunnan henkilökunnan käyttöön hyödynnettäväksi mm. opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksen kehittämisessä. Uraseurannan tuloksia käsitellään vuosittain tiedekuntien laatusiltakeskusteluissa, joissa työnantajat, Lapin yliopistosta valmistuneet, opiskelijat ja opettajat arvioivat yhdessä tutkintokoulutusta työelämän näkökulmasta. Tavoitteena on, että tutkinnot vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita ja että valmistuneet työllistyvät koulutusta vastaavasti. Otan mielelläni vastaan palautetta seurantatutkimuksen kehittämiseksi ja annan tarvittaessa lisätietoja ura ja työmarkkinaseurannasta. Satu Peteri työelämä ja rekrytointipalvelut Satu.Peteri(at)ulapland.fi puh. (016)

4 Vastanneiden lukumäärä Kyselyn kohderyhmänä olivat Lapin yliopistossa vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kysely lähetettiin 331 maisterille *, joista 204 vastasi. Vastausaste oli 61,6 %. Tutkinto Pääaine Vastasi Valmistui Hallintotieteiden maisteri (HTM)** Hallintotiede 7 11 Julkisoikeus 4 4 Laskentatoimi 5 7 Markkinointi Kasvatustieteen maisteri (KM) Aikuiskasvatus 8 11 Kasvatustiede Luokanopettajan ko Oikeustieteen maisteri (OTM) Oikeustiede Taiteen maisteri (TaM) Kuvataidekasvatus Mediatiede 6 10 Tekstiiliala 3 5 Teollinen muotoilu 9 14 Vaatetusala Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ** Kansainväliset suhteet 5 7 Kansantaloustiede 1 Hallintotiede 2 3 Markkinointi 5 8 Matkailututkimus 3 4 Sosiaalityö Sosiologia Lay yhteensä * Vuonna 2002 Lapin yliopistosta valmistui kaikkiaan 335 maisteria. Puuttuvien yhteystietojen jälkeen osoitteita saatiin 331, joille kysely lähetettiin. ** Sisältää kauppatieteen maisterin (vuonna 2002 kolme valmistunutta, joista kaksi vastasi).

5 1. Työura * Työuran ensimmäiset viisi vuotta Koulutusta Työ tai Työttömyyskokemuksia Työttömyysaika vastaavassa virkasuhteiden työssäoloaika lukumäärä keskiarvo (v) keskiarvo (lkm) % keskiarvo (v) HTM 4,1 3,9 40 0,4 KM 4,0 3,7 34 0,9 OTM 4,4 5,1 55 0,6 TaM 4,1 4,9 56 0,7 YTM 3,9 4,6 25 1,0 Lay yht. 4,1 4,5 42 0,7 * Tutkinnon suoritusajankohta: lukuvuosi 2002 Kyselyajankohta: syyskuu 2007 Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät, painoarvo (1 6)* Tekijä Lay yht. OTM Alueellinen työmarkkinatilanne 4,2 4,2 Työkokemuksen puute 4,0 4,6 Alan heikko työmarkkinatilanne 3,8 3,8 Puutteelliset suhdeverkostot 3,8 4,0 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 2,4 1,8 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 2,2 1,3 Oman osaamisen epävarmuus 2,1 1,9 Puutteelliset työnhakutaidot 2,0 1,9 Tutkinnon huono tunnettuus 2,0 1,1 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,0 1,9 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,9 1,3 Puutteellinen työelämätietous 1,8 1,7 Valmistumisajankohta 1,8 2,1 Sukupuoli 1,8 1,6 Ei ole löytänyt itseä kiinnostavaa työtä 1,6 1,4 * Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko paljon, 5 = paljon, 6 = erittäin paljon

6 2. Työuran alun ja syksyn 2007 työtilanteen vertailua Tilanne valmistumishetkellä 2002 ja syksyllä 2007 Työssä Työtön Päätoiminen opiskelu Perhevapaa Muu tilanne HTM 44 % 81 % 38 % 6 % 13 % 6 % 6 % 6 % 0 % 0 % KM 50 % 79 % 24 % 0 % 14 % 4 % 10 % 12 % 2 % 4 % OTM 44 % 95 % 36 % 0 % 14 % 0 % 0 % 5 % 7 % 0 % TaM 62 % 80 % 24 % 0 % 9 % 3 % 2 % 15 % 3 % 3 % YTM 70 % 80 % 14 % 2 % 9 % 0 % 3 % 16 % 3 % 2 % Lay yht. 54 % 84 % 26 % 1 % 12 % 2 % 4 % 11 % 4 % 2 % henkilöä Työsuhteen muoto ensimmäisessä työssä ja syksyllä 2007 Vakituinen Määräaikainen Osa aikainen Itsenäinen yrittäjä Työllistetty/ työharjoittelu 1. työ työ työ työ työ 2007 HTM 33 % 54 % 53 % 38 % 7 % 0 % 7 % 8 % 0 % 0 % KM 33 % 67 % 65 % 28 % 2 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % OTM 17 % 61 % 70 % 28 % 3 % 0 % 3 % 11 % 7 % 0 % TaM 20 % 56 % 56 % 30 % 18 % 7 % 6 % 7 % 0 % 0 % YTM 34 % 58 % 52 % 36 % 7 % 3 % 0 % 3 % 7 % 0 % Lay yht. 27 % 60 % 61 % 31 % 6,5 % 3 % 2,5 % 6 % 3 % 0 % henkilöä Päätyönantaja syksyllä 2007 Yksityinen Kunta Valtio Järjestö Muu HTM 36 % 7 % 50 % 7 % 0 % KM 9 % 86 % 5 % 0 % 0 % OTM 42 % 7 % 42 % 7 % 2 % TaM 38 % 47 % 12 % 3 % 0 % YTM 24 % 50 % 17 % 9 % 0 % Lay yht. 29,5 % 41 % 24 % 5 % 0,5 % henkilöä

7 3. Työn laatu Ensimmäisen päätyön tehtävien luonne OTM lainopillinen työ 80 % toimisto ja esikuntatehtävät 7 % konsultointi tai koulutus 3 % tutkimus 3 % asiakastyö/ potilastyö 3 % rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät 2 % opetus tai kasvatus 2 % Syksyn 2007 päätyön tehtävien luonne OTM lainopillinen työ 82 % johto ja esimiestehtävät 11 % konsultointi tai koulutus 5 % tutkimus 2 % Oliko ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä syksyn 2007 työhön? Yhteiskuntatieteiden maisteri Taiteen maisteri Oikeustieteen maisteri kyllä ei ei tiedä Kasvatustieteen maisteri Hallintotieteiden maisteri 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

8 Työtehtävien ja koulutuksen vaatimustason vastaavuus syksyllä 2007 Yhteiskuntatieteiden maisteri Taiteen maisteri Oikeustieteen maisteri Kasvatustieteen maisteri Hallintotieteiden maisteri 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työ vastasi hyvin koulutustasoa työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi työ oli koulutukseen nähden vaativampaa Tyytyväisyys syksyn 2007 työhön / OTM Tekijä Painoarvo (1 6)* Työ on itsenäistä ja vastuullista 5,3 Työ mahdollistaa osaamisen kehittämisen 5,3 Työ on mielenkiintoista 5,1 Työ tarjoaa sopivasti haasteita 5,1 Työtehtävät ovat monipuolisia 4,9 Työ mahdollistaa uralla etenemisen 4,5 Työura on tavoitteiden mukainen 4,5 Työn ja muiden elämänalueiden välillä vallitsee tasapaino 4,3 Työtä on liikaa 3,9 Työ on henkisesti liian kuormittavaa 3,3 Työsuhteen jatkuvuus on epävarmaa 2,5 * Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perustella: 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = hieman eri mieltä, 4 = hieman samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä

9 4. Koulutuksen antamat valmiudet Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Yhteiskuntatieteiden maisteri Taiteen maisteri Oikeustieteen maisteri Kasvatustieteen maisteri Hallintotieteiden maisteri 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran/ osittain ei voi hyödyntää juuri lainkaan Tyytyväisyys yliopistotutkintoon työuran kannalta (ka 4,6) Yhteiskuntatieteiden maisteri 4,4 Taiteen maisteri 3,6 Oikeustieteen maisteri 4,9 Kasvatustieteen maisteri 4,6 Hallintotieteiden maisteri 4, =erittäin tyytymätön 6=erittäin tyytyväinen

10 Mihin valmistuneet ovat erityisen tyytyväisiä tutkinnossa työuran kannalta * Antanut monipuoliset mahdollisuudet vaativiin tehtäviin Asiantuntemus omasta alasta Gradun aihe ja syventävät sekä täydentävät opinnot tukivat työuraani Henkilökohtaiseen opastukseen, suhteisiin ja apuun (myös valmistumisen jälkeen), jonka olen saanut opetushenkilökunnalta. Pienen yliopiston etuja. Hyvän yleispohjan tämä OTK tutkinto on antanut. Työ kehittää ja täsmäyttää osaamista. Hyvät opiskeluolosuhteet, viihtyisä yliopisto, tutkinnon monipuolisuus Kansainvälisyys Kokonaisuuteen; tutkinto itsessään on antanut hyvät mahdollisuudet mielekkäälle työuralle, ts. pidän alavalintaa kohdallani onnistuneena. Koulutuksen monipuolisuus oli selkeä etu. Lakimiestutkinto on hyvä yleistutkinto ja mahdollistaa monet erilaiset työpaikat Lukuisat harjoitukset, joissa tuotin paljon tekstiä. Laajat ja monipuoliset tenttikirjat. Mahdollista keskittyä olennaiseen, jos vain itse sen on ensin löytänyt/oivaltanut. Itse tiesin varsin nopeasti, mikä on tulevaisuuteni kannalta olennaista ja pystyin keskittymään oikeisiin asioihin. Mahdollistaa monenlaiset työtehtävät Melko kattava perusopinto, joka mahdollistaa työn saannin usealla eri alalla. Sai perusopinnon eri oikeuden osa alueilla. Monipuolisiin uravaihtoehtoihin OTK tutkinto laaja alainen yleistutkinto, joka on erittäin hyödyllinen nykyisessä työssäni OTM tutkinto mahdollistaa hyvin erilaiset uravaihtoehdot, joten tutkinto itsessään ei sulje "uraovia" Oikeusinformatiikan opetus on auttanut monta kertaa eteenpäin työhön liittyvässä tiedonhaussa. Samoin oikeustapaus opetuksesta on ollut hyötyä. Sitä voisi olla enemmänkin tutkinnossa. Oikeustapausharjoituksiin Olen tyytyväinen siihen, että hakeuduin tekemään gradua oikeusinformatiikan projektiin ja että kykenin hyödyntämään aiemman ammattini kautta saatuja tietoja ja taitoja gradun tekemisessä. Gradu ja sen kautta saadut tiedot ovat edesauttaneet työpaikan saantia. Opinnot antoi hyvän yleissivistyksen ja perustyökalut töitä varten. Opinnot sisälsivät paljon oikeustapausharjoituksia suuri hyöty! Opintoihin vaihto oppilaana Skotlannissa ja Ruotsissa Siihen, että painotin prosessioikeutta valitessani valinnaisia ja syventäviä kursseja. Sama koskee velvoiteoikeuden kurssivalintoja. Tentit olivat hyviä, kirjamäärä tuntui opiskeluaikana joskus suurelta, mutta se valmentaa työelämään, jossa kirjallista tekstiä ja siihen perehtymistä nopeasti on valtavasti. Tentit onkin syytä pitää haastavina. Tutkinto mahdollistaa työurani. Tutkinnon kautta sain juridisen ajattelun. Vaihto opiskelu Valinnan vapauteen ja yleiskäytettävyyteen Yleistutkintoluonne antaa laaja alaisen osaamisen.

11 Mihin valmistuneet ovat erityisen tyytymättömiä tutkinnossa työuran kannalta * Ajoittain olen kokenut, että oikeustieteen kandidaatin tutkinto aiheuttaa ennakkoluuloja sellaisten työpaikkojen/työnantajien kohdalla, joissa OTK tutkintoa ei sinänsä edellytetä, mutta jossa siitä voisi olla hyötyä Ei tunnu takaavan itsessään työpaikkaa Joissain aineissa tieto ei ollut tarpeeksi ajantasaista, esim. kv yksityisoikeus Kesätyöt, suhdeverkosto, sosiaaliset taidot Kieliopetuksen (vieraat kielet) vähäisyys, kirjanpito ja tilinpäätösasioita tulisi käsitellä enemmän (taloustiede) Koulutus jää usein kauaksi työelämän vaatimuksista. Käytännön oikeudellisen ratkaisutoiminnan vieraus opettajille. Hienoja teorioita esitellään tietämättä sitä, että useinkaan niitä ei oteta huomioon oikeussalissa. Käytännönläheisyyttä olisi syytä olla enemmän, oikeustapausharjoituksia, oikeudenkäyntien seuraamista tuomioistuimessa ja prosessin opettamista myös käytännössä, ei pelkkää teoriaa. Liian vähän käytännön työhön liittyviä harjoituksia. Melko teoreettista opiskelua. Aika vähän konkreettisia työelämään liittyviä asioita, esim. asiakirjojen laatimisharjoituksia. Ei ollenkaan esimiestaitojen opetusta. Olemattomat yhteydet työelämän ja yliopiston välillä. Opintoihin liittyvään työharjoitteluun mahdollisuus vain harvoilla. Opintojen aikaiset kontaktit käytännön työelämään olivat erittäin heikot. Opintojen ohjaamista tulisi tehostaa ja lisätä tietoisuutta opiskelijoiden sijoitusmahdollisuuksista (valmistuneiden vierailuja, joissa he kertovat esim. työstään) Opiskelujen aikana ei lainkaan tai liian vähän käytännön opetusta (pelkkää teoriaa). Se, miten ja mitä opiskeli eroaa huimasti siitä, mitä käytännön työ on. Käytännössä on joutunut opettelemaan samat asiat uudelleen, aivan eri kannalta katsottuna. Soveltuvaa opetusta on aivan liian vähän käytännön työn joutuu opettelemaan vasta työelämässä Tutkinnon teoreettisuus, tiedekunnan resursseista johtuva opetuksen vähyys ja opintomateriaaleista niuhottaminen, pienryhmäopetuksen puuttuminen, opiskelijoita ei kuultu lainkaan opintokokonaisuuksia ja niiden vaatimuksia laadittaessa Tutkinnossa tulisi olla enemmän käytännön harjoittelua. Pelkällä teorialla ei pärjää. Tutkinto saisi sisältää enemmän käytäntöä. Tutkintoni painottui liikaa kirjojen tenttimiseen. Tutkinto/LaY:ssa annettava OTK koulutus ei anna liikejuridiikkaan riittäviä valmiuksia. Tietyillä alueilla (esim. kauppaoikeus) opetus ei ole palvellut opiskelijan etua. Työharjoittelut tulisi ottaa pakolliseksi. Työhön tutustumiseen voisi panostaa vähän enemmän vielä, kun juristien työpaikat pääsääntöisesti kaukana opiskelupaikkakunnalta. Työtehtävät tyypillisesti aika kuormittavia Verkostoituminen yrityksiin Lapin yliopistosta olematonta * Perustelut on poimittu sellaisinaan suoraan vastauslomakkeista

12 Opiskelun antamien valmiuksien ja työn vaatimusten kohtaaminen / Lay yht. (tieto taitoarviot) Oman alan tehtävien käytännön taidot 2,0 3,4 5,4 Neuvottelutaidot 2,0 3,2 5,2 Esiintymiskyky 1,7 3,6 5,3 Organisointi ja koordinointitaidot 1,7 3,5 5,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 1,5 3,9 5,4 Joustavuus ja sopeutumiskyky 1,5 3,9 5,4 Projektinhallintataidot 1,4 2,9 4,3 Esimiestaidot 1,4 2,2 3,6 Ongelmanratkaisutaidot 1,3 4,2 5,5 Luovan ajattelun taidot 1,1 3,8 4,9 Suomen kielen viestintätaidot Tieto ja viestintätekniikan hallinta Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,0 1,0 1,0 2,2 3,2 4,4 5,4 4 5,0 Erotus Opinnot kehitti Merkitys työssä Oppimiskyky 0,9 4,4 5,3 Lainsäädännön tuntemus 0,8 3,9 4,7 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 0,7 5 5,7 Tiedonhankintataidot 0,7 4,7 5,4 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 0,5 2,5 3,0 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 0,4 4,5 4,9 Englannin kielen viestintätaidot 0,0 3,8 3,8 Muiden kielten viestintätaidot 0,1 2,1 2,0 Oman alan teoreettinen osaaminen 0,2 4,7 4,5 Ruotsin kielen viestintätaidot 0,9 2,6 3,5 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 1=erittäin puutteellisesti/ei lainkaan tärkeä 6=erinomaisesti/erittäin tärkeä Kyselyllä kartoitettiin* vastaajien näkemyksiä erilaisten tietojen ja taitojen merkityksestä nykyisessä työssä ja sitä, miten yliopisto opiskelu oli kyseisiä taitoja kehittänyt. Tässä on esitetty yksittäisistä vastauksista lasketut keskiarvot sekä erotus kehityspainoarvon ja merkityspainoarvon välillä. * Miten hyvin yliopisto opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia 1 = erittäin puutteellisesti, 2 = puutteellisesti, 3 = melko puutteellisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin, 6 = erinomaisesti * Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vain vähän merkitystä, 3 = jonkin verran merkitystä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä, 6 = erittäin tärkeä

13 Opiskelun antamien valmiuksien ja työn vaatimusten kohtaaminen / OTM (tieto taitoarviot) 2,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 2,9 5,3 2,3 Neuvottelutaidot 2,7 5,0 Esiintymiskyky 2,1 3,1 5,2 Ongelmanratkaisutaidot 1,6 4,1 5,7 Organisointi ja koordinointitaidot 1,6 3,1 4,7 Joustavuus ja sopeutumiskyky 1,5 3,7 5,2 Esimiestaidot 1,5 1,7 3,2 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 1,4 3,6 5,0 Projektinhallintataidot 1,4 2,5 3,9 Suomen kielen viestintätaidot 1,2 4,4 5,6 Luovan ajattelun taidot Tieto ja viestintätekniikan hallinta Oppimiskyky 1,1 1,0 0,8 3,2 4,3 3,6 4,6 4,3 5,1 Erotus Opinnot kehitti Merkitys työssä Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 0,8 4,6 5,4 Tiedonhankintataidot 0,7 4,9 5,6 Taloussuunnittelu ja budjetointi 0,7 2 2,7 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 0,6 5,2 5,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 0,4 3,1 3,5 Lainsäädännön tuntemus 0,3 5,3 5,6 Englannin kielen viestintätaidot 0,1 3,5 3,6 Oman alan teoreettinen osaaminen 0,1 4,9 4,8 Muiden kielten viestintätaidot 0,4 2,1 1,7 Ruotsin kielen viestintätaidot 0,5 3,4 2,9 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 1=erittäin puutteellisesti/ei lainkaan tärkeä 6=erinomaisesti/erittäin tärkeä

14 5. Koulutukseen osallistuminen vuonna 2002 suoritetun tutkinnon jälkeen* on osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen 67 % on osallistunut työvoimakoulutukseen 5 % on osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. 9 % on suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 12 % on suorittanut tieteellisiä jatko opintoja 14 % on suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon 13 % ei ole osallistunut koulutukseen 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % * Jakauma on koko aineistosta (N=204). Vastauksia on 291, koska vastaajat ovat voineet valita useamman vaihtoehdon. Esimerkkejä oikeustieteiden maistereiden ammatillisista erikoistumis tai pätevöitymiskoulutuksista, toiseen korkeakoulututkintoon tähtäävistä opinnoista / tutkinnoista tai muista koulutuksista / tutkinnoista: Lisensiaattitutkinto oikeustieteessä, 3 Auskultointi, varatuomari, 4 Asianajajatutkinto, 2 Kauppatieteiden maisterin tutkinto, 4 Humanistiset maisteriopinnot Master of arts (global environmental policy) Riskienhallinnan erikoisopinnot Ammatillisen otl tutkinnon opintoja Laskentatoimen approbatur LLM in legal informatics Vakuutusalan perustutkinto vts

15 Vuonna 2002 valmistuneiden maistereiden kotiläänit ennen opintojen aloittamista ja asuinläänit syksyllä 2007 Kotilääni ennen opintojen aloittamista Lappi Oulu Muu Yhteensä HTM 43 % (6) 36 % (5) 21 % (3) 100 % (14) KM 52 % (25) 25 % (12) 23 % (11) 100 % (48) OTM 20 % (12) 35 % (20) 45 % (26) 100 % (58) TaM 21 % (7) 30 % (10) 49 % (16) 100 % (33) YTM 45 % (19) 31 % (13) 24 % (10) 100 % (42) Lay yht. 35 % (69) 31 % (60) 34 % (66) 100 % (195) Asuinlääni syksyllä 2007 Lappi Oulu Muu Yhteensä HTM 37,5 % (6) 25 % (4) 37,5 % (6) 100 % (16)* KM 48 % (24) 24 % (12) 28 % (14) 100 % (50) OTM 5 % (3) 19 % (11) 76 % (44) 100 % (58)** TaM 23 % (8) 21 % (7) 56 % (19) 100 % (34) YTM 24 % (11) 38 % (17) 38 % (17) 100 % (45)*** Lay yht. 26 % (52) 25 % (51) 49 % (100) 100 % (203) * Ulkomailla 2 henkilöä ** Ulkomailla 1 henkilö *** Ulkomailla 3 henkilöä Vuonna 2002 valmistuneiden maistereiden ikäjakauma valmistuessa % Hallintotieteiden maisteri Kasvatustieteen maisteri Oikeustieteen maisteri Taiteen maisteri Yhteiskuntatieteiden maisteri Yhteensä alle 25 v. 6 % 14 % 9 % 9 % 0 % 8 % v. 50 % 40 % 67 % 62 % 64 % 58 % v. 6 % 2 % 12 % 20 % 20 % 12 % väh. 35 v. 38 % 44 % 12 % 9 % 16 % 22 % Yht. % N Ka, vuotta 35,1 34,1 28,6 29,5 29,9 30,9

16 Liite: Oikeustieteiden tiedekunnasta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2002 valmistuneiden ensimmäinen ammatti, tehtävä tai virkanimike Nimike lkm asiamies 1 asianvalvoja 2 assistentti 1 avustava lakimies 4 esittelijä 3 hovioikeuden auskultantti/ notaari 2 juristiharjoittelija 1 kaupallinen sihteeri 1 korvauskäsittelijä 1 korvauslakimies 1 koulutussuunnittelija 1 käräjäoikeuden notaari 1 lakimies 8 lakimiesharjoittelija 2 notaari 13 opettaja 1 osastosihteeri 1 pankkilakimies 1 portsari 1 sovittelusihteeri 1 stock option register officer 1 suunnittelija 1 tarkastussihteeri 1 toimistosihteeri 3 tutkimusapulainen 1 verosihteeri 2 vs. nimismies 1 ylitarkastaja 1 Yhteensä 58

17 Oikeustieteiden tiedekunnasta oikeustieteen maisteriksi vuonna 2002 valmistuneiden syksyn 2007 ammatti, tehtävä tai virkanimike Nimike lkm asiamies 1 asianajaja 7 asianajaja, varatuomari 2 asianajoyrittäjä 1 asianvalvoja 1 avustava lakimies 1 esittelijä 2 hallinto oikeussihteeri 2 hallintopäällikkö 1 hankintapäällikkö 1 henkikirjoittaja, vs. 1 hovioikeuden viskaali 1 johtaja, lakimies 1 julkinen oikeusavustaja 1 kihlakunnansyyttäjä 2 konttorinjohtaja 1 käräjätuomari 1 lainsäädäntösihteeri 1 lakiasiainjohtaja/toimistopäällikkö 1 lakimies 9 liikennepäällikkö 1 pankkilakimies 4 project manager 1 riskipäällikkö 1 tarkastaja 1 vakuutusoikeussihteeri (esittelijä) 1 vastuuriskien asiantuntija 1 veroasiantuntija 3 viskaali 1 yleinen edunvalvoja 1 ylitarkastaja 5 Yhteensä 58

18 Uraseurantamalli* 1. työpaikka Nykyinen työpaikka Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Tyytyväisyys yo koulutuksen sisältöön ja laatuun Koulutuksen työelämärelevanssi (tieto taito arviot) Vakituisuus Sijainti Sektori Tehtävänkuva Laatu/koulutusvastaavuus Työura: 5 vuotta työmarkkinoilla Työttömyyden kesto Työssäoloaika Työttömyysjaksojen lkm Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Jatko /lisäkoulutus Koulutusta vastaava työkokemus Työnantajien lkm/ Työsuhteiden määrä * Aarresaari verkoston laaturyhmä: Tapio Anttonen JY Sakari Jussi Pekka OY Satu Peteri LaY Lapin yliopiston tutkintojen laatuun tähtääviä toimenpiteitä: Opetussuunnittelua kehitetään yhdessä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ja hyödynnetään työelämäpalautetta ja alan tutkimuksia. Valmistuneilta kerätään palautetta, jota käytetään tutkintojen työelämävastaavuuden kehittämisessä. Perustutkintojen opetussuunnitelmien tulee mahdollisimman hyvin ennakoida tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeita. Yliopisto edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään.

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Hallintotieteiden maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Hallintotieteiden maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2006

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kauppatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kauppatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Oikeustieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Oikeustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Yhteiskuntatieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Yhteiskuntatieteen maisterit SIVU 2 Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä 2007 uraseurantakyselyn

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille.

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Taiteen maisterit SIVU 2 Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 5.9.2008 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kasvatustieteen maisterit

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille. Kasvatustieteen maisterit Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura- ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Kasvatustieteen maisterit Saatteeksi Työelämä- ja rekrytointipalvelut toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2010 valmistuneille maistereille Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2012 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot