PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE"

Transkriptio

1 PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

2 HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille. Palvelukansio palvelee myös heitä, joilla ei ole tietokonetta päivittäisessä käytössä. Kansiosta löytyy tietoa mm. omaishoidon tuesta ja tietoa henkilöistä, jotka hoitavat omaishoidon tuen asioita kaupungissamme. Oppaan tiedot on koottu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n tiedä, taida, selviydyt palveluoppaasta Tiedot löytyvät myös Liiton kotisivuilta osoitteesta: Oppaaseen on kerätty tietoja Kokkolan kaupungin sekä Kelan tarjoamista palveluista ja tuista. Tiedot ovat löytyneet Kokkolan kaupungin ja Kelan kotisivuilta: ja Lisäksi oppaassa kerrotaan Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnasta ja työntekijöistä. Lisää tietoja löydät yhdistyksen kotisivuiltaan Koska tiedot vanhenevat nopeasti, materiaali on koottu muovitaskulliseen kansioon. Palvelukansiota tullaan päivittämään säännöllisesti puolivuosittain. Taloudellisia tukia ja palveluja täytyy aina erikseen hakea, niitä ei saa automaattisesti. Hakeminen saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, jossa edessä on joukko uusia käsitteitä ja lomakkeita. Hallintolain mukaan viranomaisten on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkaalleen neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, tulee asiakas opastaa oikeaan osoitteeseen. Palvelukansion lopussa on keltainen sivu. Sivulla voit arvioida omaa tilannettasi esim. onko perheessänne jo alkanut omaishoitotilanne? Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Kansion lopusta löydät myös Kokkolan kaupungin ja Kelan hakukaavakkeita, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Hakukaavakkeita voit tulostaa Kokkolan kaupungin kotisivuilta sähköinen asiointi ja Kelan kotisivuilta kohdasta lomakkeet. Toivon tämän palvelukansion auttavan Teitä omaishoitajia löytämään riittävän avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhdistyksessämme autamme teitä maksuttomasti ilman ajanvarausta mm. kaavakkeiden täyttämisessä. Olette lämpimästi tervetulleita käymään omaishoitajien olohuoneessa. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puolesta Marjo Salmi / toiminnanohjaaja, Isokatu 15 b, Kokkola,

3 1. KUKA ON OMAISHOITAJA? 2. OMAISHOIDON TUKI 2.1 kenelle ja milloin tukea myönnetään? 2.2 mistä ja miten tukea haetaan? 2.3 omaishoitosopimus 2.4 hoitopalkkio 2.5 eläketurva 2.6 omaishoitajan vapaapäivät 2.7 hoidettavalle annettavat palvelut 2.8 omaishoitajalle annettava tuki 2.9 palveluista perittävät maksut 2.10 tapaturmavakuutus 2.11 omaishoidontuen päättyminen ja keskeytyminen 3. PALVELUILLA PAREMMAKSI 3.1 apuvälineet 3.2 asiakasmaksut 3.3 asiamies 3.4 henkinen tuki omaishoidossa 3.5 henkilökohtainen apu 3.6 korjausavustus 3.7 kuntoutus 3.8 kuljetuspalvelut 3.9 lomatoiminta 3.10 lääkekorvaukset 3.11 päivätoiminta 3.12 seurakuntien tuki omaishoitajille 3.13 vammaisetuudet/ Kelan hoitotuki 3.14 yhdistystoiminta 1

4 4. OMAISHOITOPERHEEN PALVELUT JA TUET KOKKOLASSA KOTIIN ANNETTAVAT TUKIPALVELUT 4.1 Palveluohjauskeskus 4.2 Apumiestoiminta 4.3 Asunnon muutostyöt 4.4 Ateriapalvelut 4.5 Ennalta ehkäisevät kotikäynnit 4.6 Intervalli/ lyhytaikainen laitoshoito (Vaiho - osasto, Honkaharju) 4.7 Kauppakassi 4.8 Kotihoito 4.9 Kuljetuspalvelut 4.10 Lieden turvakytkin 4.11 Lumiseteli 4.12 Muistitiimi 4.13 Omaishoidon tuki 4.14 Palveluseteli 4.15 Palvelutarpeen arviointikäynnit 4.16 Päivätoiminta 4.17 Senioreiden terveyspiste Daalia 4.18 Toimeentulotuki 4.19 Turvapuhelin 4.20 Veteraanien sairaanhoitaja 5. KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia; 2 heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.

5 1. KUKA ON OMAISHOITAJA? Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen ja kasvaa esim. läheisen ikääntymisen mukaan tuomien sairauksien vuoksi. Joskus omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi. monet omaishoitajat käyvät myös samanaikaisesti ansiotyössä. On tärkeää, että hoitava henkilö tunnistaa ajoissa olevansa omaishoitaja tai omaishoitajuus on pian ajankohtaista. Omaishoitajan tehtävään tarvitaan tietoa ja tukea. Kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Omaishoitaja voi olla puoliso, äiti tai isä, sisar tai veli, lapsi, muu sukulainen, ystävä tai naapuri. Omaishoitajia on kolmenlaisia: 1. Kunnallisia, jotka saavat omaishoidontukea 2. Omaistensa auttamisesta vastuussa olevia, joilla ei ole omaishoidon tukipäätöstä 3. Etäomaishoitajia, jotka huolehtivat säännöllisesti kauempana asuvan läheisen hyvinvoinnista ja asioista Olenko omaishoitaja? Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja? Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? Autatko häntä arjen toimissa? Onko työmääräsi kotona lisääntynyt? 3

6 Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi? Onko läheisesi luonne muuttunut? Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt? Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle? Onko yöunesi määrä vähentynyt? Onko ystäväpiirisi kaventunut? Onko oma terveydentilasi heikentynyt? Onko vastuunjako perheessäsi muuttunut? Onko asiointi sosiaali-ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt? Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä? Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille? Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua? Kansion lopussa on keltainen sivu jossa kuvataan juuri nämä edellä mainitut asiat ja voit tarkastella teidän perheen tilannetta. Perheessänne saattaa olla jo alkava omaishoitotilanne jos vastasit kyllä moneen kysymykseen. 2. OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista palveluista sekä omaishoitajille myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukijärjestelmää ollaan uudistamassa. Muutoksia saattaa tulla tämän oppaan voimassaoloaikana. Mahdollisista muutoksista kerrotaan Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n Lähellä- lehdessä, oman kotikuntasi tiedotteissa ja tiedotusvälineissä. 4

7 2.1 KENELLE JA MILLOIN TUKEA MYÖNNETÄÄN? Raja läheisten toisilleen antaman avun ja virallisen, kunnan tukeman omaishoitajuuden välillä on liukuva. Hoidon ja avun tarpeen lisääntyessä ja hoidon sitovuuden ja vaativuuden kasvaessa siirrytään tavanomaisesta auttamisesta omaishoitajuuteen. Omaishoidon tukea voidaan myöntää pitkä - ja lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen (= ehdoton) oikeus. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kunnasta toiseen. Suomessa on yli omaishoitajaa. Omaishoidon tukea myönnetään n hoidettavan hoitoon. 2.2 MISTÄ JA MITEN TUKEA HAETAAN? Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta. Omaishoidon tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta. Käytännössä omaishoidon tukiasioita hoitaa yleensä kotipalveluohjaaja ja vanhus - tai vammaistyön sosiaalityöntekijä. Kun hakemus on tehty, omaishoidontuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Perheen tulot eivät vaikuta 0maishoidontuen saamiseen. Tämän palvelukansion lopussa on vapaasti otettavissa omaishoidon tuki kaavakkeita. 5

8 2.3 OMAISHOITOSOPIMUS Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on oltava palvelu- ja hoitosuunnitelma. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan, vaan kyseessä on toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Vain erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. tarvittaessa sopimusta on tarkistettava. Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin: 1. hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta 2. omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin 3. vapaan järjestämisestä 4. määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä 5. hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä HUOM! Omaishoidon tukisopimukseen kuuluu aina hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan omaishoitajan antaman hoidon määrä sisältö, hoidettavan ja hoitajan tarvitsemat palvelut sekä selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan tai poissaolon aikana. 2.4 HOITOPALKKIO Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen hoitopalkkion suuruus on lukien vähintään 374,50 /kk, hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen on mahdollista hakea omaishoidon tukea, joka on vähintään 749,01 /kk. Tällainen siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoito tai 6

9 hoidettavan toipuminen vakavasta leikkauksesta. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. 2.5 ELÄKETURVA Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68- vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Tarkempia tietoja ennen 1940 syntyneiden eläkkeistä sekä muista omaishoitajan eläkettä koskevista kysymyksistä saa Kevan (Kuntien eläkevakuutus) neuvonnasta, puh OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄT Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää vähäisen osan vuorokaudesta (n. 7h/vrk) kotinsa ulkopuolella käyttäen sosiaali - tai terveyspalveluja, esimerkiksi päivätoiminta tai saaden kuntoutusta tai opetusta. Vapaapäiviä voi koota pidemmäksi ajanjaksoksi, ketjuttaa esimerkiksi viikoksi tai kahdeksi kerrallaan. Kunta voi lisäksi järjestää sopimuksen tehneelle omaishoitajalle vähimmäismäärää enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisten vapaan aikana. Vapaan järjestäminen on mahdollista mm. lyhytaikaisena hoitona vanhain- tai hoivakodissa, terveyskeskusten tai sairaaloiden 7

10 vuodeosastoilla tai kotipalvelun avulla. Kunnat voivat tehdä toimeksiantosopimuksen tehtävään soveltuvan henkilön kanssa tai hankkia hoitoa myös ostopalveluna yksityisiltä palvelujentuottajilta tai myöntämällä omaishoitajalle palveluseteleitä. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestettävästä hoidosta voidaan periä enintään 10,60 euron hoitomaksu/vrk (v. 2013). Tämä alennettu palvelumaksu koskee myös palvelusetelillä annettavia palveluja. Vapaapäivien ajalta on oikeus omaishoidon hoitopalkkioon. Myös tuen ulkopuolella toimivat omaishoitajat tarvitsevat lepoa, virkistystä ja vapaapäiviä. Vaikka kunnalla ei ole järjestämisvelvollisuutta, omaishoitajan kannattaa keskustella kunnan kanssa tilanteestaan ja hakea palveluita. 2.7 HOIDETTAVALLE ANNETTAVAT PALVELUT Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle annettavia sosiaali-ja terveyspalveluja, jotka kirjataan palvelusuunnitelmaan. Tällaisia voivat olla esim. kodinhoitoapu ja siihen liittyvät tukipalvelut (esim. ateria-, kylvetys- ja kuljetuspalvelu), henkilökohtainen avustaja, apuvälineet, päivä-ja lyhytaikaishoito ja muut terveyden huollonpalvelut. 2.8 OMAISHOITAJALLE ANNETTAVA TUKI Kunnan on nimettävä omaishoitajalle yhteyshenkilö ja annettava ohjausta ja neuvontaa. Palvelu ja hoitosuunnitelmaan voidaan kirjata myös omaishoitajan tarvitsema kuntoutus sekä eri järjestöjen tuottamia palvelu- ja tukimuotoja kuten vertaistukea, lomia, virkistystä, kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii Isokatu 15 B, 4 krs. Tällä hetkellä yhdistyksessä on noin 355 jäsentä. Yhdistys tarjoaa omaishoitajille mm. vertaistukea, 8

11 tuettuja lomia, toiminnallisia virikeryhmiä omaishoitopareille, virkistystä, OVET -omaishoitajien valmennusta, maksutonta palveluohjausta ja neuvontaa, maksuttomia kotikäyntejä. Palvelukansion lopussa kerron lisää yhdistyksestämme sivulla PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksuja siten kuin asiakasmaksuista on säädetty. Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista voidaan periä tulotasoon perustuvia palvelumaksuja (esim. kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta). Kunta voi kuitenkin alentaa tai jättää asiakasmaksut perimättä. Omaishoitajalla on mahdollisuus neuvotella palvelu-ja hoitosuunnitelmaa tehdessään myös palvelumaksujen perimisestä. Palveluja varten kunta voi antaa myös palveluseteleitä TAPATURMAVAKUUTUS Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehnyt kunta on velvollinen ottamaan hoitajalle tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun ns. vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutusturva käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat. Tapaturman sattuessa tulee heti pyytää lääkärilausunto (E-lausunto) ja ilmoittaa asiasta kuntaan, joka toimittaa vahinkoilmoituslomakkeen omaishoitajalle OMAISHOIDON TUEN PÄÄTTYMINEN JA KESKEYTYMINEN Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Omaishoitajan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimus päättyy kuitenkin heti, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Hoitajan 9

12 huonokuntoisuus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. 3. PALVELUILLA PAREMAKSI 3.1 APUVÄLINEET Apuvälineiden tarkoituksena on tukea niiden tarvitsijaa selviytymään mahdollisimman hyvin päivittäisistä toiminnoista ja askareita. Pääsääntöisesti apuvälineet myönnetään maksutta tai lainaksi lääkinnällisenä kuntoutuksena terveyskeskuksen kautta. Monimutkaiset ja kalliit apuvälineet, kuten sähköpyörätuolit, kuuluvat erikoissairaanhoidon vastuualueeseen. Kokkolan pääterveysaseman apuvälinelainaamosta asiakas voi tulla lainaamaan tarvitsemansa apuvälineen. Apuväline tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Tyypillisiä apuvälineitä ovat liikkumisen apuvälineet kuten keppi, kävelyteline, pyörätuoli, kyynärsauvat. Lainaus voi olla lyhytaikaista (esim lonkkaleikkauksen jälkeen) tai pitkäaikaista. Lainaus on maksutonta ja siihen ei yleensä tarvita lääkärin lähetettä. 10

13 Apuvälinelainaamo: ma - to klo pe klo puh Hoitotarvikejakelu: Hoitotarvikejakelun asiakkaita ovat kaikki ne pitkäaikaista sairautta sairastavat potilaat, joiden sairauden hoidon tai sen jälkitilan seurannan kannalta on tarpeellista antaa hoitotarvikkeita tai välineitä. Tarvikkeet ovat asiakkaille maksuttomia ja asiakkaat saavat kerrallaan 3 kk:n hoitotarvikkeet. Asiakas otetaan jakelun piiriin, kun hoitotarvikkeiden käyttö on kestänyt yli 3 kk. Hoitotarvikejakelu toimii pääterveysasemalla ja sivutoimipisteissä. Kruunupyyn alueella hoitotarvikejakelu tapahtuu neuvoloiden ja kotisairaanhoidon toimesta. Diabetesjakelu toimii lääkärinvastaanotoilla. pääterveysasema/ Kokkola Hoitotarvikejakelu ke Diabetesjakelu ti 8-11, to ja pe Hoitotarvikejakelu Mariankatu 28, Kokkola, puh ASIAKASMAKSUT Pitkäaikaista hoitoa annetaan kunnallisissa ja yksityisissä vanhainkodeissa, asuin-ja hoivakodeissa sekä terveyskeskuksen tai vanhustenhuollon palvelukeskuksen vuodeosastolla. Pitkäaikaishoitopaikkaa haetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. 11

14 Laitoshoitomaksua määrittäessä kuntien tulee ottaa huomioon kotiin jäävän perheen elatus. Jos pitkäaikaishoitoon lähtee perheen suurempituloinen puoliso, hoitomaksu lasketaan puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, jolloin maksu on 42,5 % nettotulojen yhteismäärästä. Jos hoidossa on perheen pienempituloinen puoliso tai yksinasuva henkilö, hoitomaksu on 85 % hänen omista tuloistaan (vuosi 2013). Kunta voi periä maksuja sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista. Useimmat maksut määritellään asiakkaan tulojen perusteella. Useimmiten omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista peritään palvelumaksuja (mm. vapaapäiväjärjestelyistä ja kotihoidon palveluista). Omaishoitajalla on mahdollisuus neuvotella palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tehdessään myös palvelumaksuista kunnan kanssa. 3.3 ASIAMIES Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty POTILASASIMIES, jonka tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä edistää ja valvoa näiden oikeuksien toteutumista. Potilasasiamiehen puoleen voi kääntyä kaikissa hoitoa koskevissa asioissa, esimerkiksi jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. SOSIAALIASIMIES neuvoo ja opastaa sosiaalihuollon asiakkaita. Laki painottaa asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun niin, että asiakkaan etu, toiveet ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Sosiaaliasiamiehen yhteistiedot saavat kunnasta. Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden potilasasiamies on erikoissairaanhoitaja, YTM Helinä Jokitalo puh / Sosiaali- ja potilasasiamies toimii myös Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden sosiaali- ja potilasasiamiehenä. 12

15 Hänen puhelinajat ovat maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12ja torstaisin klo Tapaamisista on sovittava etukäteen. Palvelut ovat maksuttomia. 3.4 HENKINEN TUKI OMAISHOIDOSSA Jaksaakseen jatkaa tehtävässään omaishoitajan on huolehdittava itsestään omien voimavarojensa riittävyydestä. Henkisen väsymisen kanssa ei saa jäädä yksin. Omaishoitajan kannattaa puhua tilanteestaan ammattihenkilön kanssa. Valtakunnallisia auttavia puhelimia ovat mm. seuraavat: Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin Vertaislinja muistisairaiden omaisille Kirkon palvelevapuhelin on suomenkielisille ja ruotsinkielisille Omaishoitajat ja Läheiset-Liiton neuvontapuhelin ma-to klo HENKILÖKOHTAINEN APU Henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, voidaan korvata vammaispalvelulain perusteella avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Vammaispalvelulaki takaa vaikeavammaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Vammainen itse toimii avustajan työnantajana, mutta kunta maksaa palkan ja muut henkilökulut. Samassa taloudessa asuva henkilö voi toimia henkilökohtaisena avustajana ja myös omainen voi toimia avustajana vain perustelluista 13

16 syistä. Omaishoidon tukea voidaan myöntää myös henkilölle, jolla on esimerkiksi omaishoitajan ansiotyön aikana oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää myös tuntiperusteisesti esim. hoidettavan harrastustoiminnoissa avustamiseen. Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta. 3.6 KORJAUSAVUSTUSTA Korjausavustusta voidaan myöntää asunnon kunnostamiseen, silloin kun ruokakunnassa on vähintään yksi vammainen tai yli 65- vuotias henkilö. Avustuksia on myönnetty esimerkiksi vanhojen asuntojen kylpyhuone- ja keittiöremontteihin, omakotitalojen kattoihin, lämmitykseen ja jopa maalaustöihin. Korvauksista voidaan korvata 40 %. 3.7 KUNTOUTUS Kuntoutustarpeen arvioi ja kuntoutussuunnitelman laatii hoitava lääkäri terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Tarkempia tietoja saa terveydenhuollon työntekijöiltä sekä Kelan paikallistoimistoilta. Hoitotyötä tekevän omaisen on syytä oman jaksamisensa takia huolehtia myös omasta kuntoutuksestaan. Kela (www.kela.fi) rahoittaa omaishoitajien kuntoutuskursseja, joita haetaan Kelan paikallistoimistoista (lomake KU 102). Hakemuksessa on tärkeää kuvata omaishoitotilannetta. Liitteeksi tarvitaan B-lääkärilausunto omaishoitajasta. Omaishoitajalle kurssit ovat maksuttomia, myös matkat korvataan omavastuuosuuden (14.25 euroa/ suunta, v. 2013) ylimenevältä osalta. Omaishoitajien kuntoutuskursseja voi tiedustella Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:stä puh tai Kelan paikallistoimistoista, sekä Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimistolta. 14

17 KELA Kokkolan toimisto Torikatu 16, Kokkola, avoinna ma, ke, to ja pe klo 9-16 ja ti KELA Valtakunnalliset palvelunumerot ma - pe klo Asumisen tuet/ Eläkeasiat/ Sairastaminen/ Kuntoutus/ Omaisen kuolema/ Vammaistuet/ KULJETUSPALVELUT Kuljetuspalvelut tarkoittaa mahdollisuutta käyttää erityiskuljetusta, taksia tai invataksia alennetulla hinnalla, joka vastaa julkisen liikenteen taksoja. Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Kunta voi myöntää kuljetuspalveluja joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Vaikeavammaisilla henkilöillä on vammaispalvelulain mukaan oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Vammaispalvelumatkat on tarkoitettu asioimiseen ja virkistykseen eikä niitä voi käyttää matkustaessa 15

18 terveydenhuollon yksiköihin tai kuntoutukseen (korvausta Kelalta). Kuljetuspalveluja haetaan sosiaalitoimistosta. 3.9 LOMATOIMINTA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry järjestää sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa omaishoitajille suunnattuja lomia. Hakulomakkeita voi tilata Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:stä puh tai Lomat ovat yhteensä viiden vuorokauden mittaisia ja niissä on omavastuuosuus. Osa lomista on yhteisiä sekä hoitajalle ja hoidettavalle tai lomalle voi osallistua koko perhe. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tekee myös vuosittain tuettuja lomia yhteistyössä eri lomajärjestäjien kanssa. Useimmilla lomajaksoilla on mukana liiton lomaohjaaja. Yleensä tuettua lomaa voi saada korkeintaan joka toinen vuosi LÄÄKEKORVAUKSET Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Esittämällä Kelakortin alennus lasketaan suoraan ostotilanteessa. Oikeutta erityiskorvauksiin on haettava erikseen Kelan paikallistoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B- lääkärinlausunto. Jos korvattujen lääkekustannusten omavastuuosuudet ylittävät 670 (vuonna 2013) saa lääkekuluista lisäkorvausta. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista, 16

19 kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan PÄIVÄTOIMINTA Päiväsairaaloissa annetaan hoidettavalle hoitoa yleensä yhdestä kolmeen päivään viikossa. Monet kunnat tai järjestöt järjestävät lisäksi päivätoimintaa vanhuksille tai nuoremmille vammaisille. Muistisairaille on olemassa myös omia päivähoitopaikkoja. Päivätoimintoja voi tiedustella terveyskeskuksesta, sosiaalitoimistosta ja kotihoidosta. Kokkolassa päivätoimintaa järjestää vanhusten palvelutalo ja toimintakeskus TERVAKARTANO. Päivätoimintaa on myös Kruunupyyssä, Alavetelissä ja Teerijärvellä. Lisätietoja: Palveluesimies/ sekä ruotsinkielistä päivätoimintaa PALVELUKESKUS PETTERSBORG / /keskus tai Lisää tietoa molemmista päivätoiminnoista sivulla SEURAKUNTIEN TUKI OMAISHOITAJILLE Seurakunnat ja diakoniatyö tarjoavat omaishoitajille ryhmiä, omaishoitajien virkistyspäiviä, luentoja ja leirejä. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry tekee yhteistyötä seurakuntien diakonityön kanssa. Joka vuosi järjestetään kolme leiripäivää 17

20 omaishoitoperheille sekä valtakunnallinen kirkkopyhä ja vertaisryhmiä Lohtajalla ja Kälviällä. Lisätietoja saa seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä Kokkola, Kälviä ja Lohtaja tai Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n työntekijöiltä. Tervetuloa mukaan leiripäiville tai vertaistukiryhmiin! 3.13 VAMMAISETUUDET Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa elämänlaatua. Vammaisetuudet ovat verottomia etuuksia. Vammaisetuuksia haetaan Kelasta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan c-lääkärinlausunto. Vammaisetuuksia maksetaan myös niille, joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli 3 kuukautta. ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI (ent. eläkkeensaajien hoitotuki)/ 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen saaminen edellyttää aina, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajaksi. ALLE 16- VUOTIAAN VAMMAISTUKI (ent. lapsen hoitotuki) Vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lapsen kotihoidon tukemiseksi Kela maksaa alle 16-vuotiaan lapsen vammaistukea. Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen tulee kestää vähintään kuusi kuukautta. Tuki päättyy aina lapsen täytettyä 16 vuotta, jonka jälkeen saattaa syntyä oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen. 18

21 YLI 16-VUOTIAAN VAMMAISTUKI Yli 16-vuotiaan vammaistukea voidaan maksaa vuotiaille henkilöille, joka ei ole eläkkeellä. Tuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on jokin sairaus tai vamma, joka aiheuttaa toimintakyvyn alentumista ainakin vuoden ajan, 3.14 YHDISTYSTOIMINTA Omaishoitajien omana järjestönä toimii valtakunnallisella tasolla Omaishoitajat ja Läheiset- Liitto ry. Liitto antaa ohjausta omaisille ja huolehtii omaisten asemaan liittyvistä kysymyksistä. Liiton paikallisyhdistyksillä on monipuolista toimintaa eri puolilla Suomea. Lisätietoja saa liiton kotisivuilta ja liiton toimistolta. Keskustoimiston puh Kokkolan ja Kannuksen alueen omaishoitajilla on mahdollisuus osallistua Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan. Toimisto sijaitsee Isokatu 15 B, Kokkola / puh Lisää yhdistyksestä sivulla 43. MUITA YHDISTYKSIÄ mm. Keski-Pohjanmaan Muisti Yhdistys ry/ pj. Muistiluotsi K-P / Kansakoulunkatu 17, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry, Kokkolan toimipiste A.Chydeniuksenkatu 49/ Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry/ pj

22 4. OMAISHOITOPERHEEN PALVELUT JA TUET KOKKOLASSA KOTIIN ANNETTAVAT TUKIPALVELUT! Kokkolan kaupungin vanhuspalveluissa tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat vanhusten kotona selviytymistä. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on ylläpitää vanhuksen terveyttä, vireyttä, toimintakykyä ja hyvää arkea tämän omassa kodissa. Tukipalveluiden ja palveluohjauksen keskeinen tehtävä on omalta osaltaan keskittyä ikäihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kontaktien ylläpitämiseen sekä verkostoihin kodin ulkopuolella. Päätavoitteena on turvallisen kotiasumisen mahdollistaminen tukipalveluiden keinoin, kotihoidon tukeminen sekä palvelu - ja laitosasumiseen siirtymisen pitkittäminen. Omaishoitajuuden tukeminen on merkittävä osa tukipalveluita ja palveluohjausta. Tukipalveluiden ja palveluohjauksen tehtävänä on paitsi tukea kotihoitoa ja kotona asuvia ikäihmisiä, myös ennaltaehkäistä palvelu - ja laitosasumiseen siirtymistä. Sosiaali- ja terveyspalveluista (2013) määrittelee tukipalvelut - käsitteen usein ensimmäisiksi palveluiksi, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisensa tueksi. Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2013) mukaan iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. 20

23 Palveluohjaajat: Eija Lahti (Kokkola) puh Sanna Sjöwall (Kokkola) puh Barbro Mikkola (Kruunupyy) puh Merja Mäki (Lohtaja, Ullava, Kälviä) puh Palveluohjauskeskus Kokkolassa kiinnitetään erityistä huomiota kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin ikäihmisten palveluihin. Tuen ja palveluiden tarpeen moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa. Kotona tehtävissä arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Kotikäynnin aikana asiakkaan taloudellisen tilanteen vakaus, asumisympäristöön mahdollisesti liittyvät puutteet, vaaratekijät sekä mahdollisuudet ja vahvuudet arvioidaan. Arvioinnit suoritetaan testein, keskustellen ja havainnoiden. Saatua tietoa hyödyntämällä muodostetaan kokonaiskuva yksilöllisestä palvelutarpeesta. Kokkolan vanhuspalveluissa käytetään RAI- tietojärjestelmää ikäihmisten kuntouttavan hoidon suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista (2013) mukaan palvelun tarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti. Meillä Kokkolassa selvitys tehdään aina yhteistyössä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheistensä ja omaistensa kanssa. 21

24 PALVELUOHJAUSKESKUKSET TOIMIVAT: Kokkolan alueella Sairaalakatu 2 A maakunnan osalta osoitteessa Kälviäntie 24 (Kälviä) Kruunupyyn osalta Säbråvägen 2 (Kruunupyy) Kotihoidon palveluohjauskeskus huolehtii keskitetysti kotikäynneillä tapahtuvista arvioinneista ja asumista tukevien palveluiden järjestämisistä niin arjen kuin hädänkin keskellä. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Nopeita yhteystietoja! palveluohjaaja Sanna Sjöwall (Kokkola) palveluohjaaja Eija Lahti (Kokkola) palveluohjaaja Merja Mäki (Ullava, Lohtaja, Kälviä) palveluohjaaja Barbro Mikkola (Kruunupyy) sosiaalityöntekijä Sanna Myllymäki (Kokkola ja Kruunupyy) Apumiestoiminta Apumiehen palveluja voivat saada 75 vuotta täyttäneet kokkolalaiset. Työtehtävät vastaanottaa apumies klo 8-9. Käyntien pituus on maksimissaan 1,5-2 tuntia. Apumies ottaa käyntejä koko Kokkolan alueella. Ullavan, Lohtajan ja Kälviän käynnit pyritään keskittämään samalle päivälle. 22

25 työtehtäviin kuuluu: - pienet korjaustyöt kuten lamppujen vaihto, kaappien korjaus yms. - pihan siivous - pienet maalaustyöt - kukkapenkkien laitot - puiden pilkkominen - haravointi - ruohonleikkuu yhteystiedot: Apumies/ Jani Henrikson puh Palveluohjaaja/ Vappu Laine puh Asunnon muutostyöt Asunnon muutostöiden tavoitteena on ikäihmisten turvallinen ja toimiva kotona asuminen. Asiakas tai hänen läheisensä ottavat yhteyttä sosiaalityöntekijään, joka koordinoi muutostyöt kokonaisuudessaan. Asunnonmuutostöihin tarvitaan aina asiakkaan tekemä hakemus ja tämän lisäksi myös lääkärintodistus. Sosiaalityöntekijä tekee (hakemuksen ja lääkäritodistuksen saatuaan) asiakkaalle ilmaisen kotikäynnin. Tarvittaessa arviointikäynnille tulee mukaan myös palveluohjaaja kotihoidon palveluohjauskeskuksesta. Työmääräys asunnonmuutostöihin suoritetaan vasta kriteerien täytyttyä. sosiaalityöntekijät Kaarina Salo (Kokkola) ja Sanna Myllymäki (Kruunupyy)

26 4.4 Ateriapalvelut Ateriapalvelun turvin pyritään tukemaan mahdollisimman itsenäistä ja pitkään kestävää kotona asumista. Palvelun avulla ateria toimitetaan suoraan vanhuksen kotiin. Kotona asuvien ikäihmisten on myös mahdollista tavata ystäviä ruokailun merkeissä alueen eri palvelukeskuksissa. LISÄTIETOJA KOTIATERIOINNISTA ANTAVAT: Palvelutalo ja toimintakeskus Tervakartano, Tehtaankatu 29, , Servicentret Pettersborg Palvelukeskus, Kansakoulunkatu 17, puh Herkku-Hetki Kentala, puh. (06) Hoito-osasto Kotipolku, puh Sandbacka Vårdcenter ( kök), puh Terjärv Vårdcenter (kök), puh Sokojan kylätalo, puh. (06) ATERIAPISTEITÄ IKÄIHMISILLE: Palvelukeskus Tervakartano, Tehtaankatu 29, Kokkola Puh Palvelukeskus Honkaharju, Sairaalakatu 2, Kokkola Puh Palvelukeskus Kuusikumpu, Kuusitie 20, Kokkola Puh Palvelukeskus Leporanta, Lepolantie 4, Marinkainen Puh Palvelukeskus Hopijakumpu, Vanhannorpantie 4, Ullava Puh Palvelukeskus Pettersborg, Kansakoulunkatu 17, Kokkola Puh (06) Sandbacka Vårdcentral, Kruunupyy Puh Terjärv Vårdcentral, Terjärv Puh Ådalens skola

27 Hoito-osasto Kotipolku, Kokkola Puh Ennalta ehkäisevät kotikäynnit Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista astui voimaan Lain tarkoituksena on tukea koko ikääntyneen väestön toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan 80- vuotta täyttäville kokkolalaisille ja kruunupyylaisille. Ennaltaehkäisevät käynnit on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Kotikäynnin tavoitteena on tukea ikäihmisiä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille tietoa saatavilla olevista palveluista. Tapaamisen aikana asiakkaalle tehdään alkukartoitus, tietyt tutkimukset sekä kuntouttava jatkohoitosuunnitelma. Kokkolan vanhuspalveluissa käytetään RAI - tietojärjestelmää ikäihmisten hoidon suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Kotikäynnit ovat lakisääteisiä. Kotikäynnin tekee palveluohjaaja, käynti on asiakkaalle vapaaehtoinen ja maksuton. Palveluohjaajamme työskentelevät tarvittaessa kummallakin kotimaisella kielellä aina Ullavasta Kruunupyyhyn. Odotamme yhteydenottoa! Nopeat yhteystiedot: Palveluohjaajat: Kokkola: Eija Lahti tai Sanna Sjöwall Kälviä, Lohtaja ja Ullava: Merja Mäki Kruunupyy: Barbro Mikkola ja Mona Häggblom

28 4.6 Intervalli / lyhytaikainen laitoshoito VAIHO= vanhusten arviointi ja hoivaosasto puh: vastaava sairaanhoitaja/ , hoitajat/ Honkaharjun palvelutalon Vaiho-osasto, on 17 paikkainen lyhytaikaista hoitoa tuottava osasto. Vaiho toimii osoitteessa Sairaalakatu 2 A. Osaston tehtävä on arvioida vanhuksen hoidon ja huolenpidon tarve, sekä yhdessä omaisten kanssa suunnitella hoitoketju tukemaan vanhuksen kotona selviytymistä ja MAHDOLLISTAA OMAISHOITAJALLE LEPOA. Osastolla arvioidaan myös laitossijoituksen tarvetta sekä avustamme tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Lyhytaikaisesta eli intervallihoidosta asiakas maksaa joko tai maksukaton täytyttyä 16,10 / hoitopäivä. Hintaan sisältyy ruoka, peruslääkkeet, lääkäripalvelut ja hoito. Omaishoitajien lakisääteinen vapaapäivä /vrk. 4.7 Kauppakassi Kauppakassipalvelu on merkittävä osa kokkolalaisia tukipalveluita. Tukipalveluilla tarkoitetaan sellaisia kuntouttavia toimenpiteitä, joilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Kauppakassipalvelu on tarkoitettu niille kotona asuville vanhuksille, joiden toimintakyky on alentunut. Kauppakassipalvelua voidaan myöntää myös tilapäiseen tarpeeseen. Henkilökunta huolehtii kotihoidon asiakkaiden kauppatilauksen tekemisestä. Tilaukset tehdään klo 16 mennessä edellisenä päivänä. Ostokset kuljetetaan asiakkaan kotiin. 26

29 Kaupunki perii asiakkaalta omavastuuosuuden 3,30 / kauppakassi lähtien. Palveluohjaajamme työskentelevät tarvittaessa kummallakin kotimaisella kielellä aina Ullavasta Kruunupyyhyn. Odotamme yhteydenottoa! Palveluohjaajien yhteystiedot: Kokkola: Sanna Sjöwall , Eija Lahti ja Vappu Laine Kruunupyy: Görel Lönnqvist Lohtaja, Ullava, Kälviä: Merja Mäki Kauppakassiyrittäjät vuonna : Kanta-Kokkola, Kauppakassi T:mi Hanna M Holm, puh Kruunupyy, Kauppakassi T:mi Hanna M Holm, puh Kälviä, Vähähyyppä Oy, K- Market Kälviä, puh Ullava, Ullavan kot i- ja kiinteistöpalvelut Miia Teerikangas, puh Lohtaja, M- Market Hirvi, puh Alaveteli, Erik Högnäs ÖB, puh Teerijärvi, K- Storrank, puh Kotihoito Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaan selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta. Asiakas tarvitsee kotihoitoa, kun hänellä on sellaisia toimintakyvyn vajeita, jotka vaikuttavat päivittäistä selviytymistä ja ovat esteenä kotona asumiselle ilman tukea 27

30 ja apua. Hoidon toteutuksessa käytetään kuntouttavaa työotetta. Kuntouttavan työotteen avulla henkilökunta kannustaa vanhusta selviämään arkisissa askareissaan, tarkoitus on että asioita tehdään yhdessä, ei asiakkaan puolesta. Kotihoidossa työskentelee lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia. Yhteistiedot: Kotihoidon palvelupäällikkö, Paananen Vuokko, puh Kotihoito alue 1 / palveluesimies Akolahti Päivi puh Kotihoito alue 2 / palveluesimies Hakala Tapio puh Kotihoito alue 3 / Tunkkari Anne-Maria puh Kotihoito alue 4 / palveluesimies Hakola Eva-Lis puh Kotihoito alue 5 / palveluesimies Niemi Sirkka-Liisa puh Kotihoito alue 6 / palveluesimies Rönngvist Åsa puh Kotihoito 7 / palveluesimies Hakala Marita puh

31 4.9 Kuljetuspalvelut Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu saattajapalveluineen myönnetään vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille siten, että hänellä on työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi oikeus käyttää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa. Vaikeavammaisille, joille on myönnetty avustusta oman auton hankintaan tai autoon kuuluviin välttämättömiin laitteisiin, myönnetään kuljetuspalvelua harkinnan mukaan. Kokkolalaisille kuljetuspalveluja myönnetään oman kunnan alueella ja lähikunnissa ( Himanka, Kannus, Kaustinen, Kruunupyy, Luoto ja Toholampi) siten, että yhdensuuntaisen matkan pituus voi olla enintään 75 km. Poikkeuksena on lomapaikkakunnalla tai kuntoutuspaikkakunnalla tehty matka. Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkärissä käynteihin ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta. Kuljetuspalvelu järjestetään takseilla. Vaikeimmin vammaiset voivat käyttää invataksia. Asiakas suorittaa tekemästään matkastaan aina omavastuuosuuden, joka on linja-auto liikenteen mukaisen yhdensuuntaisen matkan hinta. Asiakas maksaa matkastaan omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle. Omavastuuosuuden ylittävän osan kuljettaja laskuttaa perusturvavirastoa. 29

32 Puhelinaika: Johtava sosiaalityöntekijä Aho-Rintamäki Lena, puh. (06) tai Sosiaalityöntekijä Jylhä Irene, puh.(06) tai Sosiaaliohjaaja Savela Merja, puh Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolaki määrittelee kuljetuspalvelun kriteerit. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää määrärahan puitteissa 75- vuotta täyttäneelle, kotona asuville ikäihmisille. Kuljetuspalvelua myöntämiseksi tarvitaan kuljetuspalveluhakemus sekä lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään toimikunnassa kolmen kuukauden sisällä. Palveluohjaajat koordinoivat sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Taksi-bussi on tarkoitettu niille kanta Kokkolan alueella asuville ikäihmisille ja liikuntarajoitteiselle, joilla on vaikeuksia julkisten liikennevälineiden käytössä. Taxibussi on matalalattiabussi, joka tarvittaessa noutaa asiakkaan suoraan kotovelta. Taxi-bussin käyttäjäksi pääsee ilmoittamalla mukaantulostaan suoraan Taksi-bussiin. Taksi-bussi liikennöi arkipäivänä pääsääntöisesti ennakolta määrättyjä reittien mukaisesti. Lisätietoja voi kysyä Taksi-bussista puh

33 Lisätietoja: Palveluohjaajat: Kokkola/ maakunnat Keski-Rahkonen Kaija, puh. (06) tai ja Kruunupyy Görel Lönnqvist Lieden turvakytkin Muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa ympäristössä tuttujen rutiinien turvin (Muistiliitto). Monet tulipalot syttyvät sähköliedestä, kun levy unohtuu päälle. Turvakytkimen avulla virtaa ei saa vahingossa päälle. Turvakytkimen avulla kyetään tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Kokkolan kaupungilta on mahdollisuus vuokrata kotona asumisen tueksi lieden turvakytkimiä. Vuonna 2014 Kokkolan kaupunki perii turvakytkimestä vuokrahintaa 8.90 / kuukausi. Turvakytkimen saamiseksi ei tarvita lääkärintodistusta. Kysy lisää asiasta palvelutalo ja toimintakeskus Tervakartanosta tai palveluohjauskeskuksesta. Tiedustelut toimistosta arkisin klo Puh: ja Turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota! 4.11 Lumiseteli Vanhusten lumiseteli on palveluseteli, jonka avulla yksin asuva vanhus voi saada apua lumitöiden tekemiseen. Lumiseteliä voi anoa 75 vuotta täyttänyt, omakotitalossa tai rivitalossa asuva, heikentyneen toimintakyvyn omaava kokkolalainen. Lumisetelin arvo on 8,40. Loppuosa lumityön hinnasta kuuluu vanhuksen itsensä maksettavaksi. 31

34 Lumiseteliä myönnetään määrärahojen puitteissa. Tällä hetkellä lumiseteleitä on myönnetty vuoden ajaksi viis kappaletta. Mikäli loppuvuodesta on määrärahaa jäljellä, voidaan pyynnöstä myöntää vielä maksimillaan viisi seteliä lisää. Lumiseteliä anotaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, jota on saatavissa vastaavilta palveluohjaajilta. Lumisetelin hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään niiden tulojärjestyksessä. Lisätietoja: Kokkola: palveluohjaajat Keski- Rahkonen Kaija, puh / Vappu Laine puh Lohtaja, Ullava, Kälviä: palveluohjaaja Merja Mäki, puh Muistitiimi Muistitiimin toiminta on tarkoitettu niille kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole varsinaisten kotihoidon palveluiden piirissä. Muistitiimin palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka jo sairastavat muistisairautta tai joiden kohdalla on herännyt huoli muistisairaudesta. Muistitiimin toiminta on tarkoitettu myös niille asiakkaille, joilla mahdollisesti jo on kevyitä, kotona asumiseen liittyviä tukipalveluita. Yhteydenoton jälkeen Muistitiimin työntekijä sopii ajan asiakkaalle ilmaiselle kotikäynnille. Tapaamisen aikana tehdään alkukartoitus, tietyt tutkimukset ja selvitetään asiakkaan perustiedot. Asiakkaan kanssa yhteystyössä tehdään kuntouttava jatkohoitosuunnitelma, joka mahdollisesti sisältää neljän viikon kotona tapahtuvan arviointijakson. Omaisen ja läheisen tukeminen ja opastaminen on erittäin tärkeä osa Muistitiimin työtä. 32

35 SOITA JA OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ! Yhteystiedot: Petra Witick, muistikoordinaattori / Ulla Roiha / Sinikka Kerttula (myös Kälviä, Lohtaja, Ullava) / Ann-Kristian Storbacka / Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/ tai palveluja, jotka määritellään hoito-ja palvelusuunnitelmassa. Tuki kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05) Omaishoidon tukena maksettavaa hoitopalkkiota myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on määritelty asetuksessa omaishoidontuesta ja perusturvalautakunta vahvistaa porrastetut palkkiot vuosittain alkaen omaishoidon tuen palkkiot ovat seuraavat: , 507,97 tai 761,99 / kk. sekä eritysmaksuryhmän hoitopalkkio /kk. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja alle 65- vuotiaalle hoitajalle kertyy eläkettä. Omaishoidon tuen palkkion voi halutessaan vaihtaa osittain tai kokonaan palveluseteliksi. Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden ja hakemuslomakkeita voi tulostaa Kokkolan kaupungin kotisivuilta tai noutaa kaupungintalolta. Hakemus liitteineen 33

36 (lääkärinlausunto) jätetään kaupungintalolle tai postitetaan osoitteeseen: Kokkolan kaupunki/ omaishoidontuki, PL 43, Kokkola Yli 65-vuotiaiden hakemus liitteineen (lääkärilausunto) jätetään kaupungintalolle tai postitetaan osoitteeseen: Kotihoidon palvelukeskus/ omaishoidon tuki, Sairaalakatu 2 A, Kokkola. Omaishoidon tuki yli 65 v. Palveluohjaaja Keski-Rahkonen Kaija (Kokkola) puh Palveluohjaaja Mona Häggblom (Kruunupyy) puh Omaishoidontuki alle 65 v. Palveluohjaaja Korkia-Aho Eija puh Palveluohjaaja Savela Merja Puh. (06) ,

37 Hakemuksia saa myös Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimistolta ja autamme / neuvomme lomakkeen täyttämisessä omaishoitajaa. Tulemme myös omaishoitajan toivomuksesta maksuttomalle kotikäynnille lomakkeita täyttämään. Samalla tarkistamme, että omaishoitajan hoidettavalla on myös Kelan eläkkeensaajan hoitotuet kunnossa. Lomakkeita löydät myös tästä palvelukansiosta Palveluseteli Palveluseteliä on kahdenlaista; lyhytaikainen palveluseteli ja pitkäaikainen palveluseteli. Lyhytaikainen palveluseteli: Palveluseteliä myönnetään lyhytaikaiseen kotihoidon tarpeeseen hoivaan ja huolenpitoon. Lyhytaikaista palveluseteliä myöntää SAS-hoitaja Teija Jäväjä puh: Pitkäaikainen palveluseteli: Palveluseteliä voidaan myöntää myös jatkuvaan pitkäaikaiseen hoivaan ja huolenpitoon. Pitkäaikaisen palvelusetelin hinta on sidoksissa asiakkaan tuloihin. Pitkäaikaista palveluseteliä myöntää kotihoidon palvelupäällikkö Vuokko Paananen puh: Lisätietoja: Kotihoidon palvelupäällikkö Paananen Vuokko, puh Sijoittaja sairaanhoitaja Jäväjä Teija, puh. (06) tai

38 4.15 Palvelutarpeen arviointikäynnit Palvelutarpeen arviointeja tehdään kotikäynteinä yli 75-vuotiaille, KELA:n eläkkeensaajan ylintä hoitotukea saaville tai muille kiireellistä tai kiireetöntä apua tarvitseville. Arviointikäynnit perustuvat sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki 2013). Kokkolan palveluohjauskeskuksessa työskentelevät palveluohjaajat sopivat saamansa yhteydenoton perusteella ajan asiakkaalle ilmaiseen kotikäyntiin. Käynnin aikana selvitetään yhdessä asiakkaan elämäntilanne, perustiedot ja tehdään alkukartoitus. Arvioinnin apuna käytetään RAI- tietojärjestelmää. Palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä asiakkaan kanssa laaditaan kuntouttava hoito-ja palvelusuunnitelma. Palveluohjaajamme työskentelevät tarvittaessa kummallakin kotimaisella kielellä aina Ullavasta Kruunupyyhyn. Odotamme yhteydenottoa! Palveluohjaajat: Eija Lahti (Kokkola) Sanna Sjöwall (Kokkola) Barbro Mikkola (Kruunupyy) Mona Häggblom (Kruunupyy) Merja Mäki (Lohtaja, Ullava, Kälviä)

39 4.16 Päivätoiminta Tervakartanon päivätoiminta on tarkoitettu kokkolalaisille, kotona asuville yli 65- vuotiaille ikä-ihmisille, jotka hyötyvät vuorovaikutuksellisesta ryhmätoiminnasta. Päivätoiminta tarjoaa asiakkaan arkeen virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa sekä mahdollisuuden vertaistukeen. Tavoitteena on tukea asiakkaan sosiaalista, psyykkistä, fyysistä toimintakykyä sekä tukea kotona asumista. Ryhmiin osallistuminen ei vaadi lähetettä eikä lääkärintodistusta. PÄIVÄTOIMINTA TUKEE OMAISHOITAJAN JAKSAMISTA ja toimii osana Kokkolan kaupungin tukipalveluita. Päivätoimintaryhmät Marjala ja Mikkola ovat avoinna arkipäiväisin ma-to klo sekä pe klo Marjalan ryhmätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu muistisairaus. Mikkolan ryhmässä puolestaan käy henkilöitä, joilla on esim. yksinäisyyttä tai joiden fyysinen toimintakyky on jostakin syystä heikentynyt. Mikkolassa toimii Rappuryhmä, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on alkavia muistihäiriöitä. Ryhmä toimii luontevana siirtymänä Marjalan muistiryhmään. Visiitti-arviointikäynneillä puolestaan kartoitetaan asiakkaan vointia ja elämäntilannetta. Visiitin avulla pyritään myös saamaan lisätietoa ja tukemaan asiakkaan kotona asumista. Visiitti-jakso on tarkoitettu vuotiaille. Ryhmissä työskentelee neljä ohjaajaa, jotka vastaavat asiakkaiden hyvinvoinnista ja ryhmätoiminnasta. Päivätoiminnoista ja mahdollisesta tarpeesta kuljetuksen suhteen voi tiedustella numeroista: / Marjalan päivätoiminta, / Mikkolan päivätoiminta tai / Palveluesimies 37

40 Palvelukeskus Pettersborg, Kansakoulunkatu Kokkola tarjoaa monipuolista toimintaa senioreille harraste- ja kuntoklubia sekä ruotsinkielistä päivätoimintaa tiistaina ja perjantaina. Ilmoittautumiset kaikkiin ryhmiin / puh Seuraavalla sivulla on esitteet päivätoiminta ryhmistä Näin teet päivästä onnistuneen! Kuuntele enemmän kuin puhut Anna enemmän kuin saat Hymyile enemmän kuin murjotat Ajattele enemmän me kuin minä Ole useammin samaa mieltä kuin eri mieltä Kehu useammin kuin arvostelet Naura enemmän kuin itket Siivoa enemmän kuin sotket Ole enemmän positiivinen kuin negatiivinen Innostu enemmän kuin turhaudut Tee enemmän kuin puhut Auta enemmän kuin olet esteenä Usko itseesi enemmän kuin epäilet itseäsi 38

41 4.17 Senioreiden terveyspiste Daalia Osoite: Siltatalo, Antti Chydeniuksenkatu 49, Kokkola Toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille. Yhteyttä voi ottaa kaikissa terveyteen ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa silloin, vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, esim. verenpaineseuranta, korvahuuhtelu, ompeleidenpoisto, rokotus ja lääkepistos sekä henkilökohtaista terveysneuvontaa ja terveydentilan seurantaa. Puhelinaika on maanantaista torstaihin klo. 8-9 Terveydenhoitaja / Terveydenhoitaja / Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva yhteiskunnan viimesijainen taloudellisen tuen muoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen vähintään välttämätön toimeentulo. 39

42 Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulon tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. ( Laki toimeentulotuesta) Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen ja henkilön/ perheen käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kuukauden ajalta. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta kunta, jossa henkilö/ perhe asuu vakinaisesti. Toimeentulotuki muodostuu perustoimentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen hakeminen: Toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimen palvelukeskuksesta pääsääntöisesti kirjallisella hakemuksella. hakulomakkeita ja neuvontaa saa kaupungintalolta sosiaalineuvontayksiköstä ma-pe sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistolta ma-pe klo Hakulomakkeita voi tulostaa myös Kokkolan kaupungin kotisivuilta. Lisätietoja: Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Kauppatori 5, PL 43, Kokkola puh. (06) vaihde, sosiaalineuvonta Toimeentulotukiryhmän työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse ma-pe klo Hakemuksen käsittelyaika on noin viikko. Toimeentulotukipäätös annetaan aina kirjallisesti viranhaltijapäätöksenä. Päätöksen mukana palautetaan hakemuksen liitteet. 40

43 4.19 Turvapuhelin Turvapuhelin on kotona asumisen apuväline, jonka avulla voidaan hälyttää apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Kaupunki/ kunta ostaa Anvialta kotona asumisen tukipalveluina vanhusten - ja vammaisten turvapuhelinpalveluja. Anvia vastaanottaa hälytyskeskuksessa turvapuhelinhälytyksiä, jotka välitetään kulloisenkin asiakkaan kohdalla auttajaorganisaatiossa määriteltyihin vastaanottajanumeroihin. Ensimmäiset puhelut voi halutessaan ohjata myös omaisille tai muille yhdyshenkilöille. Asiakas maksaa itse laitteen ohjelmoinnista, asennuksesta ja käyttöopastuksesta aiheutuvat kulut sekä turvapuhelimen kuukausivuokran. Kokkolan kaupunki perii asiakkaalta turvapuhelimesta kuukausimaksun, vuonna 2014 maksu on 6,90 / kuukausi. Asiakkaalta peritään hälytysmaksu, jos auttajaorganisaatiossa on kaupungin järjestä auttajataho. Kokkola ja maakunta: Vappu Laine, puh Kruunupyy: Ann-Kathrine Westerlund, puh

44 4.20 Veteraanien sairaanhoitaja Sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus saada ilmaiset sairaanhoitajan kotikäynnit sovittaessa. Sotainvalidit saavat palvelunsa toisaalta. Veteraanien sairaanhoitajan käynnit ovat tarkoitettu niille veteraaneille, jotka asuvat kotona eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käynnit voivat olla; 1. Suunnitellut ennaltaehkäisevät kotikäynnit, joista sairaanhoitaja toimittaa kotiin tarkemman infon ja aikataulun. Ennaltaehkäisevä kotikäynti vaatii usein myös toisen käynnin, kun palveluja ja etuuksia järjestetään. 2. Pyynnöstä tehtävät palveluntarvekartoitukset. Pyynnön voi esittää veteraani, omainen, tuttava tai yhteistyötaho. 3. Lyhytaikainen sairaanhoito ja seuranta (2-3 kk) tunnuksen omaaville veteraaneille, jotka eivät ole kotihoidon piirissä. Soveltuvasti kerran kuussa tai harvemmin toistuvat hoidolliset toimenpiteet. 4. Veteraanien etuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus: Käynnistä toimistolla kannattaa sopia etukäteen. Yhteystietoja: Kokkola: Sirpa Haapoja/ Kruunupyy: Lena Tast- Emet/

45 5. KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuonna 1997 ( ) perustettu yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on valvoa omaishoitajien etua ja tukea heidän jaksamistaan kotihoitotyössä. Omaishoitajien toimisto sijaitsee tällä hetkellä Isokatu 15 B, 4 krs, Kokkola. Lisätietoja voit lukea yhdistyksen kotisivuilta Yhdistyksen päämäärä ja tarkoitus on tukea ja parantaa kotona pitkäaikaissairasta, vammaista tai vanhusta hoitavan omaishoitajan asemaa. Tehdä esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien elinolojen ja elämänlaadun paranemiseksi. Hakea uusia projekteja ehkäisemään omaishoitajien syrjäytymistä ja tukemaan vanhuksen ja vammaisten kotihoitoa. Järjestää jäsenilleen kuntoutus-ja virkistystoimintaa. Neuvoa ja ohjata jäseniään järjestämällä kokouksia ja neuvontatilaisuuksia. Yhdistyksellä on noin 350 jäsentä ja 17 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu on 20 / vuosi. Yhdistys on ollut mukana perustamassa uutta sosiaalista yritystä OMA hoivapalvelu Oy:tä, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin OMA hoivapalvelu tarjoaa erilaisia kotipalveluita omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi sekä pysyvään, että tilapäiseen tarpeeseen. Yrityksen toimiala on laaja käsittäen monipuolista kotiaputoimintaa ja hoivapalvelua myös yksinäisille henkilöille. 43

46 Mikäli tarvitset apua päivittäisissä asioissa tai vaikka tilapäisen poissaolon vuoksi, niin ota yhteyttä. OMA hoivapalvelu toimii osoitteessa Tehtaankatu 43, KOKKOLA. Aukioloajat: ma-pe klo Toimitusjohtajana on Raija Norppa puh: ja veteraanisiivoukset puh Yhdistyksellä on ollut vuodesta 2001 alkaen raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamia erilaisia hankkeita. OMA-projekti OMAA-projekti AKTIVA-JA TOIMIVA- projektit AK toiminta-avustus omaishoitajien jaksamisen tukemiseen PETU- projekti Yhdistykselle on myönnetty vuonna 2012 RAY:n kohdennettu toiminta-avustusta (AK). AK- avustus on yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta eriytettyä toimintaa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään johonkin tiettyyn rajattuun toimintaan. Tukea ohjataan esimerkiksi erilaisten tapaamis - ja kohtaamispaikkojen ylläpitämiseen, vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Jatkamme edellisten hankkeiden (AKTIVA- ja TOIMIVA) aikana kehitettyä toimintaa omaishoitajien jaksamisen tukemiseen Kokkolassa ja Kannuksessa. Vuonna 2013 saimme RAY:n tukeman uuden hankkeen. PETU- hankeen (perheiden tukena) päämääränä on kehitysvammaista lastaan hoitavan omaishoitajan ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen, asiantuntijuuden ja osallisuuden vahvistaminen, voimaantuminen sekä elämänhallinnan parantuminen. Hanke on Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Kokkolan kehitysvammaisten tuki ry:n yhteishanke. 44

47 TEEMME MAKSUTTOMIA KOTIKÄYNTEJÄ JA ANNAMME ILMAISTA PALVELUOHJAUSTA JA NEUVONTAA TOIMISTOLLA, PUHELIMESSA TAI KOTIKÄYNNEILLÄ! TUEMME OMAISHOITAJIEN FYYSISTÄ, PSYYKKISTÄ JA SOSIAALISTA JAKSAMISA JÄRJESTÄMÄLLÄ VERTAISTUKITOIMINTAA, LIIKUNTARYHMIÄ, KOULUTUSTA, TIETOISKU PÄIVIÄ SEKÄ KULTTUURI- JA VIRKISTYSTOIMINTAA. Tällä hetkellä yhdistyksessä työskentelee toiminnanohjaajina Marjo Salmi ja Sari Tuikkanen sekä Johanna Lång aloittaa toiminnan koordinaattorina alkaen PETU- hankkeessa. Marjo Salmi / Sari Tuikkanen / Johanna Lång/ Järjestämme monipuolista tukea omaishoitajille yksin ja yhdessä. Kaikista toiminnasta ilmoittelemme keskiviikkoisin Keskipohjanmaa - lehden yhdistyspalstalla ja puoli vuosittain jäsenille ilmestyvässä tapahtumalehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla Löydät meidät myös facebookista, Teemme joka vuosi tuettuja lomia kylpylään, kulttuuri ja virkistysmatkoja Kokkolaan tai muualle Suomeen. Järjestämme säännöllisiä koulutuspäiviä omaishoitajille ja yhteistyökumppaneille. Omaishoitopareille on yhteisiä virikeryhmiä Kokkolassa ja Kannuksessa kerran kuukaudessa, lisätietoja Sari/ tai Marjo Salmi/

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN PALVELUOHJAUSKESKUS JA TUKIPALVELUT. Kokkolan kaupunki

VANHUSPALVELUIDEN PALVELUOHJAUSKESKUS JA TUKIPALVELUT. Kokkolan kaupunki VANHUSPALVELUIDEN PALVELUOHJAUSKESKUS JA TUKIPALVELUT Kokkolan kaupunki Kokkolan kaupungin vanhuspalvelut ovat jaoteltu kolmeen eri organisaatioon. Siihen kuuluvat Tukipalvelut ja palveluohjaus, Kotihoito

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen tarkoitus

Omaishoidon tuen tarkoitus Perusturvalautakunta 24.11.2016 54 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 ALKAEN Omaishoidon tuen tarkoitus Omaishoidon tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen. Omaishoidon tukea

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.12.2016 Perusturvaosasto 119 Suvi-Tuulia Seitsojoki 08.12.2016 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 Omaishoidon tukea haetaan

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Kuopion kaupunki Liite 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2013 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN LINJAUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ 2012 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2016 Sisällys Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 YLEISTÄ OMAISHOIDONTUESTA (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit

Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit 1 (9) Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain (2005/937) mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä.

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä. Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.11.2012 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2013 ALKAEN 1.1.2013 alkaen voimaan tuleviin omaishoidon tuen sopimuksiin.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 85/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Liite 2 Ptlk 15

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Liite 2 Ptlk 15 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Liite 2 Ptlk 15 OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 2016 Omaishoidon tuen tarkoitus: Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista hoitoa ja turvata riittävät sosiaali-

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit lukien

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit lukien Liite nro xx Pela 13.1.2009 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit 1.1.2009 lukien Kouvola SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 2 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2017 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 1 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA sivu 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Liedon aluejaosto 22.3.2016 19 sivu 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Voimassa 1.4.2016 alkaen

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen sidonnaisuus tarkoittaa sitä, että omaishoitajan on huolehdittava hoidettavastaan kaikkina vuorokauden aikoina.

Ympärivuorokautinen sidonnaisuus tarkoittaa sitä, että omaishoitajan on huolehdittava hoidettavastaan kaikkina vuorokauden aikoina. Hoito- ja vanhuspalvelut - Selänne Omaishoidontuen myöntäminen Yhteiset kriteerit 1.1.2013 Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot