Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa"

Transkriptio

1 Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet Uutiskirje 1/2013 Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa Aivoliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton yhteisen Yksi elämä -hankekokonaisuuden ensimmäinen täysin uusi tuotos on syntymäisillään: Tunne pulssisi -kampanja alkaa tuota pikaa. Kampanjan tunnus Tunne pulssisi ehkäise aivoinfarkti on luotu, ja ensimmäiset Tunne pulssisi -esitteet ovat ilmestyneet. Kampanja julkistetaan Helsingissä lähiviikkoina tavalla, jonka toivomme herättävän laajalti huomiota. Varaslähtö kampanjaan otettiin tammikuun lopulla, kun Tunne pulssisi esittäytyi Apu-lehden terveysristeilyn osanottajille upouudella Viking Grace -laivalla. Tunne pulssisi on kahden kauppa eli se on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen. Ennen kuin tähän pisteeseen on päästy, on kulissien takana tehty paljon työtä. Eniten aikaa ja vaivaa on käytetty sen varmistamiseen, että kampanjan hankinnat tehdään tavalla, joka täyttää rahoittajan eli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa kilpailutusten hoitamista julkisen hankintalain mukaan. Lakia noudattamalla varmistutaan tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta ja tehdään päätöksenteosta täysin läpinäkyvää. Tunne pulssisi -työryhmä teetti kaksi suurta kilpailutusta, joiden lopputuloksena yhteistyökumppaneiksemme valikoituvat viestintätoimisto Cocomms ja mainostoimisto Rocky sekä mediatoimisto Toinen Helsinki. Kampanja toteutetaan siis näiden kumppaneiden kanssa.

2 Tarjolla koko kansan itsepuolustusta Tunne pulssisi -hankkeessa haluamme tuoda esille eteisvärinän ja aivoinfarktin välistä yhteyttä ja kertoa, että eteisvärinän jäljille voi päästä tunnustelemalla pulssiaan. Emme halua olla käskemässä ja opettamassa ihmisiä sormi pystyssä, vaan kannustamme heitä hyödyntämään helposti opittavaa taitoa terveytensä hyväksi. Kohderyhmäämme ovat yli 60-vuotiaat suomalaiset, mutta kutsumme mukaan taitotalkoisiin myös heidän läheisiään ja kaikkia, joita oma terveys kiinnostaa. Koskaan ei ole liian aikaista tai myöhäistä oppia pulssin tunnustelu. Olemme koonneet Tunne pulssisi -työryhmän tueksi asiantuntijaryhmän neurologian ja kardiologian erikoislääkäreistä. Ensimmäinen kokoontuminen heidän kanssaan on pidetty. Keskustelimme muun muassa siitä, kuinka he voisivat osallistua esimerkiksi Tunne pulssisi -verkkosivuston tekoon. Sivusto avataan, kun kampanja alkaa. Sivulle pääsee myös hakusanalla flimmeri. Ammattilaisille koulutusta Ammattilaisille Tunne pulssisi tarjoaa koulutusta eteisvärinästä. Pulssin tunnustelu kuuluu heidän perustaitoihinsa, mutta toivomme, että koulutus innostaa heitä ottamaan tämän hieman unohtuneen menetelmän uudelleen käyttöön. Tunne pulssisi -hankkeen koulutussuunnittelija Anita Rajala järjesti ensimmäisen koulutustilaisuuden tammikuussa Lohjalla. Tämän jälkeen Tunne pulssisi -koulutuskiertue lähtee liikkeelle viiteen sairaanhoitopiiriin eri puolille Suomea. Koulutuksessa on ajateltu ennen muuta perusterveyden- ja vanhustenhuollon henkilökunnan tarpeita. Anita hakee tukea ja paikallista tietoa koulutusta varten yhteistyöllä, johon hän haluaa mukaan terveydenhuollon yksiköiden ohella niin oppilaitoksia, apteekkeja kuin järjestöjäkin. Hän laatii kampanjalle oppimateriaalia, jota kehitetään sitä mukaa, kun koulutuskokemuksia kertyy. Koulutukset eivät ole täysin samanlaisia kaikilla paikkakunnilla, vaan niissä otetaan paikallisuus huomioon. Yhdistyksille tulee teema ja materiaaleja Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Yhdistyksille Tunne pulssisi -hanke tarjoaa ennen muuta oivallisen teeman silloin, kun ne haluavat järjestää omia toimintapäiviä tai muita tapahtumia. Koska teema on yhteinen, yhteistyö paikallisten sydänpiirien ja -yhdistysten kanssa olisi tässä luontevaa ja toivottavaa. Teemme parhaamme, jotta yhdistykset saisivat käyttöönsä materiaalia, jolla tapahtumiin saadaan eloa ja väriä. Yhdistyksille vinkiksi: kun järjestätte omia tapahtumianne, muistakaa kertoa niistä paikkakuntanne tiedotusvälineille. Apua lehdistötiedotteiden laadintaan saatte Tunne pulssisi -hankkeen tiedottajalta Liisa Koivulalta. Tunne pulssisi on Aivoliiton teema myös kansainvälisenä AVH-päivänä Lisätietoa asiasta löytyy tämän kirjeen lopussa, kohdassa: Kansainvälisen AVH-päivän teemana Tunne pulssisi. Yhdistysaktiivit voivat toimia myös linkkinä paikkakuntansa apteekkeihin, terveyskeskuksiin ja muihin paikkoihin, joissa vaikkapa Tunne pulssisi -ohjeet tai koulutus otettaisiin mielellään vastaan. Tunne pulssisi kestää aina vuoteen 2015 saakka. Viestintäkampanjan rinnalla alkaa toimintakampanja, joka merkitsee pulssin tunnustelu -kiertueen saapumista turuille ja toreille. Projektipäällikkö Tuula Mäkinen Sydänliitossa uurastaa parhaillaan toimintakampanjan kimpussa, ja hän tulee tarvitsemaan sen läpiviemiseen järjestöihmisiä niin omasta liitostaan kuin Aivoliitostakin. Pysykää kuulolla, tästä kerromme enemmän myöhemmin. Lisätietoja Tunne pulssisi -hankkeesta: Tiedottaja Liisa Koivula, p , Koulutussuunnittelija Anita Rajala, p ,

3 Yksi elämä tukee yhdistysten liikuntatoimintaa Liikunta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sairastumisen ennaltaehkäisynä on tärkeä osa Aivoliiton Yksi elämä -hankekokonaisuutta. Tällä hetkellä tuotamme materiaalia yhdistysten ja kerhojen liikuntatoiminnan tueksi sekä teemme tiivistä yhteistyötä eri järjestökumppaneiden kanssa. Yhteistyöllä voimme tarjota muun muassa uutta koulutusta jäsenillemme. Tekeillä olevia liikuntamateriaaleja Terveysliikunnan opas Liikuntaa aivoverenkiertohäiriön jälkeen on ilmestynyt. Opas on suunnattu ensisijaisesti aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille ja heidän läheisilleen. Maksutonta opasta voi tilata Aivoliitosta. Ryhmävoimaa! -hankeen loppuraportti on valmistunut. Hanke tuotti ryhmämuotoisen liikuntaneuvontamallin, jossa kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja ammattilaisen ohjaamassa vertaisryhmässä. Toimintaa viedään eteenpäin uusilla paikkakunnilla. Helmikuussa tuotetaan Kuinka perustan liikuntaneuvontaryhmän? -niminen opas. Yhdistykset voivat hyödyntää opasta suunnitellessaan ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa kuntiin. Ikäinstituutin koulutuksia ja liikuntavinkkejä Voima- ja tasapainoharjoittelu iäkkäille -palvelu on innostava tuki varttuneiden liikunnan parissa toimiville vertaisohjaajille. Voimaa vanhuuteen -verkkosivustolla on valmiita harjoitusohjelmia sekä tietoa voima- ja tasapainoliikkeistä sekä venyttelyistä. Valmiiden ohjeiden lisäksi kuvapankista voi itse valita sopivia liikkeitä esimerkiksi jäsenillan tuolijumppaan. Ohjelma löytyy verkkosivuilta: Kirjautuminen omalta tietokoneelta on helppoa. Kaikki liikunnasta kiinnostuneet jäsenet voivat rekisteröityä ja ottaa ohjeet käyttöön. Yhteistyötä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa SoveLi koordinoi Liiku terveemmäksi -päivää SoveLi auttaa ideoimaan päivää ja palkitsee tapahtumia. Yhdistykset voivat siis käyttää myös tätä teemaa ideoidessaan tapahtumia. Liikuntatapahtumat kannattaa ilmoittaa Liiku terveemmäksi -kalenteriin: tai Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirja julkaistiin Aivoliitto hankkii yhden kirjan jokaiselle yhdistyksen tai kerhon liikunnan vertaisohjaajalle. Yhdistysten edustajia kannustetaan osallistumaan SoveLin järjestämiin Liikkeelle-koulutuksiin. Koulutus antaa eväitä yhdistysten liikuntatoimintaan ja yhteystyöhön kunnan ja muiden paikallisyhdistysten kanssa. Tiedot koulutuksista löytyvät muun muassa Aivoliiton verkkosivujen tapahtumakalenterista ja SoveLin verkkosivuilta: Liikuntalääkettä apteekista Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Liikkujan Apteekki -yhteistyö on käynnistynyt ja kehittämistyö jatkuu. Liikkujan Apteekki on uusi konsepti, jonka tavoitteena on tukea ja aktivoida apteekkeja liikunnan puheeksi ottamisessa ja liikuntaan kannustamisessa. Liikkujan Apteekkeja on ympäri Suomea. Ne tunnistaa ovessa olevasta tarrasta ja liikuntahyllystä. Liikkujan Apteekit toivovat saavansa tietoa kunnan ja yhdistysten liikuntaryhmistä, jotta ne voivat palvella asiakkaita entistä paremmin. Erityisenä toiveena on saada tietoa liikuntaneuvonnasta ja matalan kynnyksen ryhmistä, joita tarjoavat myös Aivoliiton jäsenyhdistykset. Yhdistysten toivotaankin vievän tietoa omasta liikuntatoiminnastaan toiminnassa mukana oleviin apteekkeihin. Yhteistyön avulla voimme levittää tätä tietoa myös apteekkien asiakkaille. Lisätietoja liikunnasta: Liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, p ,

4 Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Vertaistoimintaa kehitetään Yksi elämä -työryhmissä Vertaistoiminnan kehittämiseen on tehty Yksi elämä -hankekokonaisuudessa erilliset projektiehdotukset sekä nimetty työryhmät jo aloittaneille projekteille. Osaprojektien johtoryhmänä toimii liittojen Yksi elämä -projektipäälliköiden muodostama tiimi. Hankkeen alussa kaikilla kolmella järjestöllä oli käytössään erilaisia käsitteitä (termejä) vertaistoiminnassa. Nyt vertaistoiminnan yhteiset käsitteet on työstetty ja hyväksytty. Näin varmistetaan, että puhumme samoista asioista, kun yhdistysten tarjoamaa vertaistuen toimintaa kehitetään. Vertaistoiminnan projektit Vertaistoimijoiden koulutus: Työryhmään kuuluvat Aivoliitosta järjestösuunnittelijat Risto Lappalainen ja Carita Sinkkonen, Sydänliitosta ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa ja Diabetesliitosta järjestösuunnittelija Terhi Turunen. Projekti on alkanut vuonna Työryhmä suunnittelee kolmen järjestön yhteisiä vertaistukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutuksia. Koulutusten sisältö ja aikataulutus sovitaan tammi helmikuun aikana. Vertaistoimijoiden tuki: Työryhmään kuuluvat Aivoliitosta liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, Sydänliitosta terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka ja Diabetesliitosta järjestösuunnittelija Mari Noppa. Projekti on alkanut vuonna Vertaistukihenkilöiltä on kysytty, minkälaista tukea he tarvitsevat tukihenkilötoiminnassa. Palautteen perusteella suunnitellaan tuki- ja ohjaustoimintaa, esimerkiksi uudelle tukihenkilölle nimettävä kokeneempi mentori. Vertaistoiminta osaksi hoitopolkua sekä yhteistyö ja tiedottaminen terveydenhuollon kanssa: Työryhmää ei ole vielä nimetty. Projekti käynnistyy vuoden 2013 kuluessa. Valtakunnallinen vertaistukisivusto: Työryhmää ei ole vielä nimetty. Projekti alkaa vuoden 2014 aikana. Lisätietoja vertaistoiminnasta: Järjestösuunnittelija Carita Sinkkonen, p , Järjestösuunnittelija Risto Lappalainen, p , Liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, p , Kansainvälisen AVH-päivän teemana Tunne pulssisi Aivoliitto viettää kansainvälistä AVH-päivää Tunne pulssisi -teemalla. Yhdistyksille tullaan toimittamaan teemaan liittyvää materiaalia ja valmis lehdistötiedotepohja. Lisätietoa asiasta tulee myös seuraavan Yhdistyspostin mukana.

5 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kommunikaatioon painottuvat kuntoutuskurssit Aivoliitossa Alkujaan Aivoliitto (silloiselta nimeltään Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) on kehittänyt kommunikaatiokurssit osana sopeutumisvalmennuskurssitoimintaa. Näitä afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja kursseja on järjestetty Aivoliitossa jo yli 10 vuoden ajan. Kela muutti kaiken AVH-kurssitoiminnan kuntoutuskursseiksi vuoden 2013 alusta. Siksi myös Aivoliiton kommunikaatiokurssit toteutetaan tästä eteenpäin kuntoutuskursseina. Kurssit ovat parikursseja, eli sekä kuntoutuja että läheinen osallistuvat kurssille koko ajan. Vuosina Aivoliitto järjestää kolme kurssia/vuosi. Miksi kurssille? Kommunikaatiokurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on AVH:n seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia, sekä heidän läheisilleen. Kurssista hyötyvät ne, jotka tarvitsevat ilmaisunsa tueksi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja tai keskustelutilanteet läheisten kanssa ovat vaikeita muista syistä. Kurssin tärkein tavoite on tukea afaattisen henkilön ja hänen läheisensä välistä vuorovaikutusta ja helpottaa siten arjessa selviytymistä. Kurssin sisältö muokataan yksilöllisesti jokaisen parin tarpeisiin. Kurssilla saa yksilöllistä puheterapiaa keskustelutilanteita ja asioiden selvittelyä helpottamaan. Afasian saanutta henkilöä ja hänen läheistään ohjataan monipuolisesti muun muassa keskustelutilanteissa käytettäviin menetelmiin. Yksilöllistä puheterapiaa on 60 minuuttia lähes joka päivä ja siihen osallistuvat sekä afaattinen henkilö että hänen läheisensä. Toisaalta kurssilla on mahdollisuus tavata muita samassa tilanteessa olevia ja kurssilla toimitaan myös paljon ryhmissä (keskustelu ja toiminnallinen). Kurssi koostuu kolmesta jaksosta. Yhden jakson pituus on viisi vuorokautta. Jaksojen välillä on 3 6 kuukauden väliaika, joten kaikkiaan kurssin läpikäyminen kestää 9 12 kk. Kotijaksojen aikana osallistujilla on yksilöllisiä välitehtäviä esimerkiksi keskustelutaitojen harjoittelemiseksi. Aivoliiton kurssien toteuttamisesta vastaa moniammatillinen työryhmä (neurologi, kaksi puheterapeuttia, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä). Kurssipaikka on Erityisosaamiskeskus Suvituuli Turussa.

6 Kuka kurssille pääsee? Kurssille valitaan 8 afaattista henkilöä ja läheistä. Kurssille voi hakeutua jos: henkilöllä on diagnosoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto ja hänelle on tehty tarpeelliset tutkimukset terveydenhuollossa sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta henkilöllä on aivoverenkiertohäiriön seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia, kommunikointi puhumalla on vaikeutunut sekä tarvitaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja on tehty sairastumisen jälkeen puheterapeutin arvio. Hae näin: Kuntoutuskurssille hakeminen perustuu aina hoitavan tahon suositukseen tai lähetteeseen. Hakemista varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: Kelan lomake KU102 B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma Mahdolliset liitteet (esimerkiksi puheterapeutin lausunto) Hakemus liitteineen palautetaan Kelan toimistoon. Aivoliiton Kommunikaatiokurssit vuonna 2013 Ajankohta 1. osa osa osa osa osa osa osa osa osa Lisätietoja Kommunikaatioon painottuvista kuntoutuskursseista saa Kelan paikallistoimistoista tai Aivoliiton palvelupäällikkö Ann-Mari Veneskoskelta, p tai sekä sähköpostitse Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, Turku p

7 Apuvälineitä terveydenhuollon ammattilaisille tai henkilöille, joilla on afasia Terveydenhuollon ammattilaisille ja henkilöille, joilla on afasia, suunnatut kommunikoinnin käsikirjat on tuotettu Aivoliitossa helpottamaan ammattilaisten ja afaattisten henkilöiden keskustelua. Kirjat on käännetty kanadalaisen Aphasia Instituten kirjoista ja muokattu Suomen oloihin sopiviksi Aivoliiton moniammatillisessa työryhmässä. Vaikka kirjat ovat ensisijaisesti tarkoite ttu ammattilaisten työvälineeksi, niitä voi myös hyvin käyttää apuvälineenä henkilö, jolla on afasia. Oppaat ovat osa tuetun keskustelun menetelmää (SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia), jossa käytetään mm. kuvia ja kirjoitettuja avainsanoja tukemaan keskustelua. Mikä on afasia? Termi afasia viittaa joukkoon erilaisia kielellisiä vaikeuksia, jotka ovat seurausta aivoissa tapahtuneesta vauriosta ja vaikuttavat henkilön kykyyn kommunikoida (viestiä) muiden ihmisten kanssa. Kommunikoinnin vaikeuksia aiheuttavat kielen vastaanoton, esimerkiksi puheen ja luetun ymmärtämisen sekä kielen tuottamisen, esimerkiksi puhumisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Tyypillisin afasian aiheuttaja on aivoverenkiertohäiriö (AVH) eli aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Suomessa afasian saa vuosittain arviolta ihmistä. Afasian vuoksi keskusteleminen tai keskusteluun osallistuminen on usein vaikeaa ja afasia aiheuttaakin usein sosiaalisen kanssakäymisen vähenemistä ja sosiaalisista suhteista syrjäytymistä. Henkilöä, jolla on afasia, tulisi kohdella keskustelutilanteissa aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä. Afasia on erityisesti viestien välittämisen ongelma ja afaattinen henkilö tietää kyllä, mitä haluaisi sanoa, mutta afasian vuoksi ei siinä onnistu.

8 Tuetun keskustelun käsikirjat Tuetun keskustelun käsikirjojen avulla hoitaja, terapeutti tai lääkäri pystyy keskustelemaan kuntoutujan kanssa ja siten toteuttamaan esteetöntä ja tehokasta palvelua. Käsikirjojen avulla afaattinen henkilö voidaan ottaa mukaan täysivaltaisena jäsenenä häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan käydä läpi asiakkaan kokonaistilannetta sekä suunnitella hoitoa ja/tai kuntoutusta. Terapeutin on mahdollista keskustella afaattisen asiakkaan kanssa esimerkiksi kuntoutuksen tavoitteista ja muista kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttavista asioista. Afaattisella henkilöllä itsellään saattaa olla apuväline (esimerkiksi kommunikointikansio tai puhelaite) keskustelutilanteisiin, mutta kuvastot tai viestit eivät välttämättä vastaa ammattilaisen tarpeita. Oleellista onkin, että ammattilaisella itsellään on oma kirjansa, jonka hän tuntee ja jota hän osaa käyttää tavoitteellisesti oman ammattitaitonsa toteuttamiseen. Toisaalta kuntoutuja itse voi ohjata keskustelua haluamaansa suuntaan sopivan kirjan avulla. Ammattikohtaiset käsikirjat sisältävät kunkin ammatin keskeiset teemat kuvitettuina. Saatavilla on kirja lääkärille, hoitajalle, fysioterapeutille ja toimintaterapeutille. Muu terveydenhuollon ammattilainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, psykologi tai puheterapeutti, voi valita itselleen sopivan kirjan työkuvasta riippuen. Myynnissä on myös kirja afasiasta sekä afasian kanssa elämisestä. Lääkärin, hoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin käsikirjat Käsikirjat on tuotettu helpottamaan afaattisten henkilöiden osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Afasia ei luonnollisesti ole ainoa syy määritellä kuntoutusta tai tehdä päätöksiä, mutta afasia vaikuttaa merkittävästi henkilön mahdollisuuksiin osallistua. Kirjoissa käsitellään muun muassa oireiden kartoitukseen, taustatietoihin, elintapoihin, tunne-elämään, asumiseen, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kirjoista on hyötyä erityisesti keskustelun tukena hoito- ja kuntoutustilanteissa sekä niiden suunnittelussa. Kirjat ovat ensisijaisesti tarkoitettu ammattilaisten työvälineiksi, mutta niitä voi käyttää apuvälineenä myös henkilö, jolla on afasia. Mitä on afasia? -kirja Henkilöille, joilla on afasia, ja heidän läheisilleen suunnatussa kirjassa kerrotaan erilaisista afasioista tukisanojen ja kuvien avulla. Kirjan avulla on mahdollista keskustella erilaisista afasioista helposti ymmärrettävällä tavalla. Kirja sisältää paljon lyhyitä ydinsanoja ja havainnollistavia kuvia. Kirjassa on esitelty tyypillisiä afasian oireita, mutta myös sujuva ja etenevä afasia. Elämä on suurempi kuin afasia -kirja Henkilöille, joilla on afasia, suunnatussa kirjassa käsitellään afasiaan ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä tukisanojen ja kuvien avulla. Kirjassa käsitellään kommunikointiin, selviytymiseen, ystäviin, perheeseen, väsymykseen, tunne-elämään ja afasian aiheuttamaan elämänmuutokseen liittyviä teemoja. Kirjan avulla henkilö, jolla on afasia, voi käsitellä afasian vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin. Hinnat: Mitä on afasia? 5 Elämä on suurempi kuin afasia 15 Hoitajan vastaanotolla 20 Fysioterapeutin vastaanotolla 20 Toimintaterapeutin vastaanotolla 20 Lääkärin vastaanotolla 20 Kirjoja voi tilata Aivoliiton verkkokaupasta Lisätietoja: Puheterapeutti Piia Aro-Pulliainen, p tai , sp. Puheterapeutti Victoria Mankki, p , sp. Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, Turku p

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena

Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena Hieman minusta Tuettu keskustelu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukena Sillalla-seminaari 5.2.2016 Krista Hoffström, puheterapeutti, FM SCA-kouluttaja Aivoliitto ry Puheterapeutti Aivoliitolla Aivoliitto

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 Aivoliiton liikuntaa 1/2015 - Kohderyhmät: Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa on todettu lapsen tai nuoren kielellistä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE

YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE YKSI ELÄMÄ LUPAA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KAIKILLE Yhteisöllinen toimintatapa nojaa kuuntelemiseen Kuuntele Päätä Äly (BI) Opi Yritä, sitouta HEITÄ TAVOITTELEMME KANSALAISET 1. Ruuhkavuosien kiireessä 2. Elämänhallinnan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry JÄRJESÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus 11.9.2012 or Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry Yksi elämä hankekokonaisuus 1. 2012 2017 2 Päätavoitteet valtimoterveyden tukeminen

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON PROJEKTI keskeisimmät tulokset- Maarit Mykkänen & Virpi Puikkonen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON PROJEKTI keskeisimmät tulokset- Maarit Mykkänen & Virpi Puikkonen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON PROJEKTI 2011-2015 -keskeisimmät tulokset- Maarit Mykkänen & Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Toiminta-aika 22.8.2011 12.6.2015 Rahoittaja: Ray Toiminta-alue:

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011

Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista. Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 Kuntoutus työkyvyn tukena työhön palaamisen jälkeen kokemuksia Tyyne-kursseista Ylilääkäri Mari Slutbäck 27.10.2011 TYYNE = Työkykyä ylläpitävä neurologinen kurssi Tarkoituksena ylläpitää työkykyä neurologista

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus l. Vake-hanke 2 vuoden GAS Teema GAS

GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus l. Vake-hanke 2 vuoden GAS Teema GAS PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA GAS- TAVOITEASETTELUSTA AVOKUNTOUTUKSESSA GAS-koulutus, Oulu 8.12. 2010 Tuula Rantakari, kuntoutussuunnittelija Suomen MS-liitto ry GAS:ia käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016 Kelan kuntoutukseen haku ja t vuonna 2016 o keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta o kysy sopivinta kurssia esim. hoitavalta lääkäriltä, Kelasta, kuntoutuslaitoksesta tai

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Arvioin asumisen riskejä

Arvioin asumisen riskejä Arvioin asumisen riskejä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Arvioinnin tekijät ja ajankohta 4 2. Asuntotoiveeni 5 3. Asuntotoiveeseen liittyvät riskit 5 4. Keinot riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi 6 5.

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Evantia360 Teen Hybrid

Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid Evantia360 Teen Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös joillekin aikuiskäyttäjille. Evantia360

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)?

2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (kevät 2012)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena

Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Vertaistoiminta korvaushoitopotilaan elämänhallinnan tukena Liisa Osolanus Tuija Siera Jane Toija Helena Virokannas Päihdetiedostusseminaari, Costa del Sol 5.6.2015 ESITYKSEN TULOKULMA: OSIS2 Vertaistoiminnan

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE

TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 2013 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TILANNETAULUT AVUKSI KOMMUNIKOINTIIN AFAATTISEN POTILAAN JA HOITAJAN VÄLILLE Alaotsikko T E

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Esityksen sisältö Kuntoutusryhmän ja palveluntuottajan yhteistyö Kurssien toimeenpano

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Standardit kuntoutuksen toteutuksessa Palveluntuottajien koulutuspäivä 22.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Villakoiran ydin Miten standardia luetaan? Mikä on oleellista standardista? (Tarjousta

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot