Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet. Uutiskirje 1/2013. Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa"

Transkriptio

1 Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet Uutiskirje 1/2013 Yksi elämä alkaa sykkiä Tunne pulssisi -tahdissa Aivoliiton, Sydänliiton ja Diabetesliiton yhteisen Yksi elämä -hankekokonaisuuden ensimmäinen täysin uusi tuotos on syntymäisillään: Tunne pulssisi -kampanja alkaa tuota pikaa. Kampanjan tunnus Tunne pulssisi ehkäise aivoinfarkti on luotu, ja ensimmäiset Tunne pulssisi -esitteet ovat ilmestyneet. Kampanja julkistetaan Helsingissä lähiviikkoina tavalla, jonka toivomme herättävän laajalti huomiota. Varaslähtö kampanjaan otettiin tammikuun lopulla, kun Tunne pulssisi esittäytyi Apu-lehden terveysristeilyn osanottajille upouudella Viking Grace -laivalla. Tunne pulssisi on kahden kauppa eli se on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen. Ennen kuin tähän pisteeseen on päästy, on kulissien takana tehty paljon työtä. Eniten aikaa ja vaivaa on käytetty sen varmistamiseen, että kampanjan hankinnat tehdään tavalla, joka täyttää rahoittajan eli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa kilpailutusten hoitamista julkisen hankintalain mukaan. Lakia noudattamalla varmistutaan tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta ja tehdään päätöksenteosta täysin läpinäkyvää. Tunne pulssisi -työryhmä teetti kaksi suurta kilpailutusta, joiden lopputuloksena yhteistyökumppaneiksemme valikoituvat viestintätoimisto Cocomms ja mainostoimisto Rocky sekä mediatoimisto Toinen Helsinki. Kampanja toteutetaan siis näiden kumppaneiden kanssa.

2 Tarjolla koko kansan itsepuolustusta Tunne pulssisi -hankkeessa haluamme tuoda esille eteisvärinän ja aivoinfarktin välistä yhteyttä ja kertoa, että eteisvärinän jäljille voi päästä tunnustelemalla pulssiaan. Emme halua olla käskemässä ja opettamassa ihmisiä sormi pystyssä, vaan kannustamme heitä hyödyntämään helposti opittavaa taitoa terveytensä hyväksi. Kohderyhmäämme ovat yli 60-vuotiaat suomalaiset, mutta kutsumme mukaan taitotalkoisiin myös heidän läheisiään ja kaikkia, joita oma terveys kiinnostaa. Koskaan ei ole liian aikaista tai myöhäistä oppia pulssin tunnustelu. Olemme koonneet Tunne pulssisi -työryhmän tueksi asiantuntijaryhmän neurologian ja kardiologian erikoislääkäreistä. Ensimmäinen kokoontuminen heidän kanssaan on pidetty. Keskustelimme muun muassa siitä, kuinka he voisivat osallistua esimerkiksi Tunne pulssisi -verkkosivuston tekoon. Sivusto avataan, kun kampanja alkaa. Sivulle pääsee myös hakusanalla flimmeri. Ammattilaisille koulutusta Ammattilaisille Tunne pulssisi tarjoaa koulutusta eteisvärinästä. Pulssin tunnustelu kuuluu heidän perustaitoihinsa, mutta toivomme, että koulutus innostaa heitä ottamaan tämän hieman unohtuneen menetelmän uudelleen käyttöön. Tunne pulssisi -hankkeen koulutussuunnittelija Anita Rajala järjesti ensimmäisen koulutustilaisuuden tammikuussa Lohjalla. Tämän jälkeen Tunne pulssisi -koulutuskiertue lähtee liikkeelle viiteen sairaanhoitopiiriin eri puolille Suomea. Koulutuksessa on ajateltu ennen muuta perusterveyden- ja vanhustenhuollon henkilökunnan tarpeita. Anita hakee tukea ja paikallista tietoa koulutusta varten yhteistyöllä, johon hän haluaa mukaan terveydenhuollon yksiköiden ohella niin oppilaitoksia, apteekkeja kuin järjestöjäkin. Hän laatii kampanjalle oppimateriaalia, jota kehitetään sitä mukaa, kun koulutuskokemuksia kertyy. Koulutukset eivät ole täysin samanlaisia kaikilla paikkakunnilla, vaan niissä otetaan paikallisuus huomioon. Yhdistyksille tulee teema ja materiaaleja Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Yhdistyksille Tunne pulssisi -hanke tarjoaa ennen muuta oivallisen teeman silloin, kun ne haluavat järjestää omia toimintapäiviä tai muita tapahtumia. Koska teema on yhteinen, yhteistyö paikallisten sydänpiirien ja -yhdistysten kanssa olisi tässä luontevaa ja toivottavaa. Teemme parhaamme, jotta yhdistykset saisivat käyttöönsä materiaalia, jolla tapahtumiin saadaan eloa ja väriä. Yhdistyksille vinkiksi: kun järjestätte omia tapahtumianne, muistakaa kertoa niistä paikkakuntanne tiedotusvälineille. Apua lehdistötiedotteiden laadintaan saatte Tunne pulssisi -hankkeen tiedottajalta Liisa Koivulalta. Tunne pulssisi on Aivoliiton teema myös kansainvälisenä AVH-päivänä Lisätietoa asiasta löytyy tämän kirjeen lopussa, kohdassa: Kansainvälisen AVH-päivän teemana Tunne pulssisi. Yhdistysaktiivit voivat toimia myös linkkinä paikkakuntansa apteekkeihin, terveyskeskuksiin ja muihin paikkoihin, joissa vaikkapa Tunne pulssisi -ohjeet tai koulutus otettaisiin mielellään vastaan. Tunne pulssisi kestää aina vuoteen 2015 saakka. Viestintäkampanjan rinnalla alkaa toimintakampanja, joka merkitsee pulssin tunnustelu -kiertueen saapumista turuille ja toreille. Projektipäällikkö Tuula Mäkinen Sydänliitossa uurastaa parhaillaan toimintakampanjan kimpussa, ja hän tulee tarvitsemaan sen läpiviemiseen järjestöihmisiä niin omasta liitostaan kuin Aivoliitostakin. Pysykää kuulolla, tästä kerromme enemmän myöhemmin. Lisätietoja Tunne pulssisi -hankkeesta: Tiedottaja Liisa Koivula, p , Koulutussuunnittelija Anita Rajala, p ,

3 Yksi elämä tukee yhdistysten liikuntatoimintaa Liikunta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sairastumisen ennaltaehkäisynä on tärkeä osa Aivoliiton Yksi elämä -hankekokonaisuutta. Tällä hetkellä tuotamme materiaalia yhdistysten ja kerhojen liikuntatoiminnan tueksi sekä teemme tiivistä yhteistyötä eri järjestökumppaneiden kanssa. Yhteistyöllä voimme tarjota muun muassa uutta koulutusta jäsenillemme. Tekeillä olevia liikuntamateriaaleja Terveysliikunnan opas Liikuntaa aivoverenkiertohäiriön jälkeen on ilmestynyt. Opas on suunnattu ensisijaisesti aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille ja heidän läheisilleen. Maksutonta opasta voi tilata Aivoliitosta. Ryhmävoimaa! -hankeen loppuraportti on valmistunut. Hanke tuotti ryhmämuotoisen liikuntaneuvontamallin, jossa kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja ammattilaisen ohjaamassa vertaisryhmässä. Toimintaa viedään eteenpäin uusilla paikkakunnilla. Helmikuussa tuotetaan Kuinka perustan liikuntaneuvontaryhmän? -niminen opas. Yhdistykset voivat hyödyntää opasta suunnitellessaan ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa kuntiin. Ikäinstituutin koulutuksia ja liikuntavinkkejä Voima- ja tasapainoharjoittelu iäkkäille -palvelu on innostava tuki varttuneiden liikunnan parissa toimiville vertaisohjaajille. Voimaa vanhuuteen -verkkosivustolla on valmiita harjoitusohjelmia sekä tietoa voima- ja tasapainoliikkeistä sekä venyttelyistä. Valmiiden ohjeiden lisäksi kuvapankista voi itse valita sopivia liikkeitä esimerkiksi jäsenillan tuolijumppaan. Ohjelma löytyy verkkosivuilta: Kirjautuminen omalta tietokoneelta on helppoa. Kaikki liikunnasta kiinnostuneet jäsenet voivat rekisteröityä ja ottaa ohjeet käyttöön. Yhteistyötä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa SoveLi koordinoi Liiku terveemmäksi -päivää SoveLi auttaa ideoimaan päivää ja palkitsee tapahtumia. Yhdistykset voivat siis käyttää myös tätä teemaa ideoidessaan tapahtumia. Liikuntatapahtumat kannattaa ilmoittaa Liiku terveemmäksi -kalenteriin: tai Liikkeelle liikuntavastaavan käsikirja julkaistiin Aivoliitto hankkii yhden kirjan jokaiselle yhdistyksen tai kerhon liikunnan vertaisohjaajalle. Yhdistysten edustajia kannustetaan osallistumaan SoveLin järjestämiin Liikkeelle-koulutuksiin. Koulutus antaa eväitä yhdistysten liikuntatoimintaan ja yhteystyöhön kunnan ja muiden paikallisyhdistysten kanssa. Tiedot koulutuksista löytyvät muun muassa Aivoliiton verkkosivujen tapahtumakalenterista ja SoveLin verkkosivuilta: Liikuntalääkettä apteekista Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Liikkujan Apteekki -yhteistyö on käynnistynyt ja kehittämistyö jatkuu. Liikkujan Apteekki on uusi konsepti, jonka tavoitteena on tukea ja aktivoida apteekkeja liikunnan puheeksi ottamisessa ja liikuntaan kannustamisessa. Liikkujan Apteekkeja on ympäri Suomea. Ne tunnistaa ovessa olevasta tarrasta ja liikuntahyllystä. Liikkujan Apteekit toivovat saavansa tietoa kunnan ja yhdistysten liikuntaryhmistä, jotta ne voivat palvella asiakkaita entistä paremmin. Erityisenä toiveena on saada tietoa liikuntaneuvonnasta ja matalan kynnyksen ryhmistä, joita tarjoavat myös Aivoliiton jäsenyhdistykset. Yhdistysten toivotaankin vievän tietoa omasta liikuntatoiminnastaan toiminnassa mukana oleviin apteekkeihin. Yhteistyön avulla voimme levittää tätä tietoa myös apteekkien asiakkaille. Lisätietoja liikunnasta: Liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, p ,

4 Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet: Uutiskirje 1/2013 Vertaistoimintaa kehitetään Yksi elämä -työryhmissä Vertaistoiminnan kehittämiseen on tehty Yksi elämä -hankekokonaisuudessa erilliset projektiehdotukset sekä nimetty työryhmät jo aloittaneille projekteille. Osaprojektien johtoryhmänä toimii liittojen Yksi elämä -projektipäälliköiden muodostama tiimi. Hankkeen alussa kaikilla kolmella järjestöllä oli käytössään erilaisia käsitteitä (termejä) vertaistoiminnassa. Nyt vertaistoiminnan yhteiset käsitteet on työstetty ja hyväksytty. Näin varmistetaan, että puhumme samoista asioista, kun yhdistysten tarjoamaa vertaistuen toimintaa kehitetään. Vertaistoiminnan projektit Vertaistoimijoiden koulutus: Työryhmään kuuluvat Aivoliitosta järjestösuunnittelijat Risto Lappalainen ja Carita Sinkkonen, Sydänliitosta ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa ja Diabetesliitosta järjestösuunnittelija Terhi Turunen. Projekti on alkanut vuonna Työryhmä suunnittelee kolmen järjestön yhteisiä vertaistukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutuksia. Koulutusten sisältö ja aikataulutus sovitaan tammi helmikuun aikana. Vertaistoimijoiden tuki: Työryhmään kuuluvat Aivoliitosta liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, Sydänliitosta terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka ja Diabetesliitosta järjestösuunnittelija Mari Noppa. Projekti on alkanut vuonna Vertaistukihenkilöiltä on kysytty, minkälaista tukea he tarvitsevat tukihenkilötoiminnassa. Palautteen perusteella suunnitellaan tuki- ja ohjaustoimintaa, esimerkiksi uudelle tukihenkilölle nimettävä kokeneempi mentori. Vertaistoiminta osaksi hoitopolkua sekä yhteistyö ja tiedottaminen terveydenhuollon kanssa: Työryhmää ei ole vielä nimetty. Projekti käynnistyy vuoden 2013 kuluessa. Valtakunnallinen vertaistukisivusto: Työryhmää ei ole vielä nimetty. Projekti alkaa vuoden 2014 aikana. Lisätietoja vertaistoiminnasta: Järjestösuunnittelija Carita Sinkkonen, p , Järjestösuunnittelija Risto Lappalainen, p , Liikuntasuunnittelija Virpi Lumimäki, p , Kansainvälisen AVH-päivän teemana Tunne pulssisi Aivoliitto viettää kansainvälistä AVH-päivää Tunne pulssisi -teemalla. Yhdistyksille tullaan toimittamaan teemaan liittyvää materiaalia ja valmis lehdistötiedotepohja. Lisätietoa asiasta tulee myös seuraavan Yhdistyspostin mukana.

5 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kommunikaatioon painottuvat kuntoutuskurssit Aivoliitossa Alkujaan Aivoliitto (silloiselta nimeltään Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) on kehittänyt kommunikaatiokurssit osana sopeutumisvalmennuskurssitoimintaa. Näitä afaattisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja kursseja on järjestetty Aivoliitossa jo yli 10 vuoden ajan. Kela muutti kaiken AVH-kurssitoiminnan kuntoutuskursseiksi vuoden 2013 alusta. Siksi myös Aivoliiton kommunikaatiokurssit toteutetaan tästä eteenpäin kuntoutuskursseina. Kurssit ovat parikursseja, eli sekä kuntoutuja että läheinen osallistuvat kurssille koko ajan. Vuosina Aivoliitto järjestää kolme kurssia/vuosi. Miksi kurssille? Kommunikaatiokurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on AVH:n seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia, sekä heidän läheisilleen. Kurssista hyötyvät ne, jotka tarvitsevat ilmaisunsa tueksi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja tai keskustelutilanteet läheisten kanssa ovat vaikeita muista syistä. Kurssin tärkein tavoite on tukea afaattisen henkilön ja hänen läheisensä välistä vuorovaikutusta ja helpottaa siten arjessa selviytymistä. Kurssin sisältö muokataan yksilöllisesti jokaisen parin tarpeisiin. Kurssilla saa yksilöllistä puheterapiaa keskustelutilanteita ja asioiden selvittelyä helpottamaan. Afasian saanutta henkilöä ja hänen läheistään ohjataan monipuolisesti muun muassa keskustelutilanteissa käytettäviin menetelmiin. Yksilöllistä puheterapiaa on 60 minuuttia lähes joka päivä ja siihen osallistuvat sekä afaattinen henkilö että hänen läheisensä. Toisaalta kurssilla on mahdollisuus tavata muita samassa tilanteessa olevia ja kurssilla toimitaan myös paljon ryhmissä (keskustelu ja toiminnallinen). Kurssi koostuu kolmesta jaksosta. Yhden jakson pituus on viisi vuorokautta. Jaksojen välillä on 3 6 kuukauden väliaika, joten kaikkiaan kurssin läpikäyminen kestää 9 12 kk. Kotijaksojen aikana osallistujilla on yksilöllisiä välitehtäviä esimerkiksi keskustelutaitojen harjoittelemiseksi. Aivoliiton kurssien toteuttamisesta vastaa moniammatillinen työryhmä (neurologi, kaksi puheterapeuttia, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä). Kurssipaikka on Erityisosaamiskeskus Suvituuli Turussa.

6 Kuka kurssille pääsee? Kurssille valitaan 8 afaattista henkilöä ja läheistä. Kurssille voi hakeutua jos: henkilöllä on diagnosoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto ja hänelle on tehty tarpeelliset tutkimukset terveydenhuollossa sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta henkilöllä on aivoverenkiertohäiriön seurauksena keskivaikea tai vaikea afasia, kommunikointi puhumalla on vaikeutunut sekä tarvitaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja on tehty sairastumisen jälkeen puheterapeutin arvio. Hae näin: Kuntoutuskurssille hakeminen perustuu aina hoitavan tahon suositukseen tai lähetteeseen. Hakemista varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: Kelan lomake KU102 B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma Mahdolliset liitteet (esimerkiksi puheterapeutin lausunto) Hakemus liitteineen palautetaan Kelan toimistoon. Aivoliiton Kommunikaatiokurssit vuonna 2013 Ajankohta 1. osa osa osa osa osa osa osa osa osa Lisätietoja Kommunikaatioon painottuvista kuntoutuskursseista saa Kelan paikallistoimistoista tai Aivoliiton palvelupäällikkö Ann-Mari Veneskoskelta, p tai sekä sähköpostitse Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, Turku p

7 Apuvälineitä terveydenhuollon ammattilaisille tai henkilöille, joilla on afasia Terveydenhuollon ammattilaisille ja henkilöille, joilla on afasia, suunnatut kommunikoinnin käsikirjat on tuotettu Aivoliitossa helpottamaan ammattilaisten ja afaattisten henkilöiden keskustelua. Kirjat on käännetty kanadalaisen Aphasia Instituten kirjoista ja muokattu Suomen oloihin sopiviksi Aivoliiton moniammatillisessa työryhmässä. Vaikka kirjat ovat ensisijaisesti tarkoite ttu ammattilaisten työvälineeksi, niitä voi myös hyvin käyttää apuvälineenä henkilö, jolla on afasia. Oppaat ovat osa tuetun keskustelun menetelmää (SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia), jossa käytetään mm. kuvia ja kirjoitettuja avainsanoja tukemaan keskustelua. Mikä on afasia? Termi afasia viittaa joukkoon erilaisia kielellisiä vaikeuksia, jotka ovat seurausta aivoissa tapahtuneesta vauriosta ja vaikuttavat henkilön kykyyn kommunikoida (viestiä) muiden ihmisten kanssa. Kommunikoinnin vaikeuksia aiheuttavat kielen vastaanoton, esimerkiksi puheen ja luetun ymmärtämisen sekä kielen tuottamisen, esimerkiksi puhumisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Tyypillisin afasian aiheuttaja on aivoverenkiertohäiriö (AVH) eli aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Suomessa afasian saa vuosittain arviolta ihmistä. Afasian vuoksi keskusteleminen tai keskusteluun osallistuminen on usein vaikeaa ja afasia aiheuttaakin usein sosiaalisen kanssakäymisen vähenemistä ja sosiaalisista suhteista syrjäytymistä. Henkilöä, jolla on afasia, tulisi kohdella keskustelutilanteissa aikuisena, päätöksiin kykenevänä ihmisenä. Afasia on erityisesti viestien välittämisen ongelma ja afaattinen henkilö tietää kyllä, mitä haluaisi sanoa, mutta afasian vuoksi ei siinä onnistu.

8 Tuetun keskustelun käsikirjat Tuetun keskustelun käsikirjojen avulla hoitaja, terapeutti tai lääkäri pystyy keskustelemaan kuntoutujan kanssa ja siten toteuttamaan esteetöntä ja tehokasta palvelua. Käsikirjojen avulla afaattinen henkilö voidaan ottaa mukaan täysivaltaisena jäsenenä häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan käydä läpi asiakkaan kokonaistilannetta sekä suunnitella hoitoa ja/tai kuntoutusta. Terapeutin on mahdollista keskustella afaattisen asiakkaan kanssa esimerkiksi kuntoutuksen tavoitteista ja muista kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttavista asioista. Afaattisella henkilöllä itsellään saattaa olla apuväline (esimerkiksi kommunikointikansio tai puhelaite) keskustelutilanteisiin, mutta kuvastot tai viestit eivät välttämättä vastaa ammattilaisen tarpeita. Oleellista onkin, että ammattilaisella itsellään on oma kirjansa, jonka hän tuntee ja jota hän osaa käyttää tavoitteellisesti oman ammattitaitonsa toteuttamiseen. Toisaalta kuntoutuja itse voi ohjata keskustelua haluamaansa suuntaan sopivan kirjan avulla. Ammattikohtaiset käsikirjat sisältävät kunkin ammatin keskeiset teemat kuvitettuina. Saatavilla on kirja lääkärille, hoitajalle, fysioterapeutille ja toimintaterapeutille. Muu terveydenhuollon ammattilainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, psykologi tai puheterapeutti, voi valita itselleen sopivan kirjan työkuvasta riippuen. Myynnissä on myös kirja afasiasta sekä afasian kanssa elämisestä. Lääkärin, hoitajan, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin käsikirjat Käsikirjat on tuotettu helpottamaan afaattisten henkilöiden osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Afasia ei luonnollisesti ole ainoa syy määritellä kuntoutusta tai tehdä päätöksiä, mutta afasia vaikuttaa merkittävästi henkilön mahdollisuuksiin osallistua. Kirjoissa käsitellään muun muassa oireiden kartoitukseen, taustatietoihin, elintapoihin, tunne-elämään, asumiseen, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kirjoista on hyötyä erityisesti keskustelun tukena hoito- ja kuntoutustilanteissa sekä niiden suunnittelussa. Kirjat ovat ensisijaisesti tarkoitettu ammattilaisten työvälineiksi, mutta niitä voi käyttää apuvälineenä myös henkilö, jolla on afasia. Mitä on afasia? -kirja Henkilöille, joilla on afasia, ja heidän läheisilleen suunnatussa kirjassa kerrotaan erilaisista afasioista tukisanojen ja kuvien avulla. Kirjan avulla on mahdollista keskustella erilaisista afasioista helposti ymmärrettävällä tavalla. Kirja sisältää paljon lyhyitä ydinsanoja ja havainnollistavia kuvia. Kirjassa on esitelty tyypillisiä afasian oireita, mutta myös sujuva ja etenevä afasia. Elämä on suurempi kuin afasia -kirja Henkilöille, joilla on afasia, suunnatussa kirjassa käsitellään afasiaan ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä tukisanojen ja kuvien avulla. Kirjassa käsitellään kommunikointiin, selviytymiseen, ystäviin, perheeseen, väsymykseen, tunne-elämään ja afasian aiheuttamaan elämänmuutokseen liittyviä teemoja. Kirjan avulla henkilö, jolla on afasia, voi käsitellä afasian vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin. Hinnat: Mitä on afasia? 5 Elämä on suurempi kuin afasia 15 Hoitajan vastaanotolla 20 Fysioterapeutin vastaanotolla 20 Toimintaterapeutin vastaanotolla 20 Lääkärin vastaanotolla 20 Kirjoja voi tilata Aivoliiton verkkokaupasta Lisätietoja: Puheterapeutti Piia Aro-Pulliainen, p tai , sp. Puheterapeutti Victoria Mankki, p , sp. Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, Turku p

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Liittovaltuusto kokoontuu 3 Puheenjohtajapäivät 3 Liittohallitus 2014 2015 3 Yhteystietolomakkeet 4 Kansainvälinen AVH-päivä 10. toukokuuta 5 Liiku terveemmäksi -päivä 5

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus AVH4/2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖIDEN ERIKOISLEHTI Puhe- ja liikuntakykynsä menettänyt Marja Korhonen: Rakastuin elämään Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Yhdistysposti 4/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Yhdistysposti 4/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Syksyn 2013 liittovaltuuston kokous 3 Järjestöpäivät 2014 3 Järjestötiedottaja on palannut toimeensa 3 Kuntokartoitus tehtiin mikä on muuttunut sitten vuoden 2008 4 Mistä

Lisätiedot

Aivoliiton Yksi elämä -uutiskirje 3/2014

Aivoliiton Yksi elämä -uutiskirje 3/2014 Aivoliiton Yksi elämä -uutiskirje 3/2014 Yksi elämä -hankkeet kutsuvat mukaan kesätapahtumiin. Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa. Hyvää ja aurinkoista kesää! Korvaamaton kovalevy rekrytoi Aivoliiton

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnan koulutuskiertue 2013 2014

Liikuntaneuvonnan koulutuskiertue 2013 2014 Liikuntaneuvonnan koulutuskiertue 2013 2014 KKI-ohjelma ja UKK-instituutti järjestävät yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa liikuntaneuvonnan koulutuskiertueen, jonka tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

LIIKUNTATIEDOTE, ELOKUU 2014. Hyvä liikunnan yhteyshenkilö ja yhdistyksen puheenjohtaja,

LIIKUNTATIEDOTE, ELOKUU 2014. Hyvä liikunnan yhteyshenkilö ja yhdistyksen puheenjohtaja, LIIKUNTATIEDOTE, ELOKUU 2014 Hyvä liikunnan yhteyshenkilö ja yhdistyksen puheenjohtaja, Syyskauden toiminta on alkamassa helteisistä keleistä huolimatta, joten on tullut aika tiedottaa loppuvuoden tapahtumista!

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus tutuksi -projekti 2011 2013

Kielellinen erityisvaikeus tutuksi -projekti 2011 2013 Kielellinen erityisvaikeus tutuksi -projekti 2011 2013 PROJEKTIRAPORTTI Elina Salo Aivoliitto ry:n julkaisusarjan raportti 9 2 Kielellinen erityisvaikeus tutuksi -projekti 2011 2013 PROJEKTIRAPORTTI Elina

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt 2 Lukijalle Tämä opas antaa perustietoa aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä neuropsykologisista oireista sairastuneille, heidän läheisilleen

Lisätiedot

Sähkösanoma. Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: SYYSILOA! Toiminnanjohtajan palsta. Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle.

Sähkösanoma. Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: SYYSILOA! Toiminnanjohtajan palsta. Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle. Sähkösanoma Epilepsialiiton järjestötiedote 4/2009 SISÄLTÖ: Toiminnanjohtajan palsta Kampanja-aineistoa epilepsiaviikolle Järjestöpäällikön terveiset Toiminta-alueet: liikunta seniorit nuoriso perhe vaikeat

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011

Pallo avustajalla. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2011 Esittelyssä ministeri Paavo Arhinmäki 6 Kala-Pentin pilkkituoli 20 Terveysliikunta uutta seuroille 41 Pallo avustajalla TEEMA: Ilman vapaaehtoisia ja ammattiavustajia

Lisätiedot