KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Savonkatu KOUVOLA Puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,, KOUVOLA Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Patjas Teija Hannele Viljakaisen varajäsen Viinikainen Sakari Rikala Tuula Honkanen Niilo Gärdström Keijo Ylikangas Kimmo Johansson Olli Komulainen Markku Junkkari Laura Lonka Riitta Harjula Jari Tylli Ulla Niveri Reino Myller Henna yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Valkealan seurakunnan kirkkoherra Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, poistuneena kokouksesta 44 :n käsittelyn ajan Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, saapui 44 :n käsittelyn jälkeen klo hallintojohtaja, poistuneena kokouksesta 44 :n käsittelyn ajan yhteisen seurakuntatyön johtaja viestintäpäällikkö henkilöstöpäällikkö tietohallintopäällikkö vs. talouspäällikkö projektipäällikkö sihteeri Poissa Huovila Juhani Lääninrovasti, YKN:n puheenjohtaja Viljakainen Hannele jäsen Puhakka Osmo Elimäen kirkkoherra Paavola Markku talouspäällikkö Saikkonen Asta YKN:n valitsema sihteeri

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) 38 Kokouksen avaus Puheenjohtajana toiminut Risto Rasimus toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä kertoi Asta Saikkosen esteellisyydestä todeten, että tämän kokouksen sihteerinä on toimistosihteeri Henna Myller. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtajana toiminut Risto Rasimus avasi kokouksen 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Päivi Takkinen ja Hannele Viljakainen. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee em. henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, hallintosihteerin huone. Valittiin Päivi Takkinen ja Hannele Viljakaisen esteellisyyden vuoksi varajäsen Teija Patjas. Tarkistusajankohdaksi sovittiin klo 9-15, Kouvolan Seurakuntakeskus, kokouksen sihteerin huone. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä esityslistan mukainen käsittelyjärjestys siten, että 55 :ssä muut asiat päätettiin ottaa käsittelyyn lisäksi kaksi esityslistan ulkopuolista asiaa sekä hallintojohtaja Olli Johanssonin että yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulaisen esityksestä. 42 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tutkia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja vastata päätösten täytäntöönpanosta. Tehtävä perustuu seuraaviin lainkohtiin: KL 10:1 määrää, että kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; KL 10:6 mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto teki kokouksessaan seuraavat päätökset: 5 Hautaustoimen ohjesääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena ja päätettiin lähettää se edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 6 Hautapaikkamaksut hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti voimaan tuleviksi lukien, johon saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. 7 Päätettiin perustaa keskusrekisteri alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. 8 Hyväksyttiin talousarvio ja sitovuustasot vuodelle 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 9 Hyväksyttiin perheneuvonnan johtokunnan johtosääntö yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 10 Valittiin yksimielisesti perheneuvonnan johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja ykv;n puheenjohtajan Sakari Viinikaisen esityksen mukaisesti: Seurakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet Anjalankoski Kälviäinen Sakari Koivisto Päivi Elimäki Laukala Hannu Mäkelä Kaarina Kouvola Toikka Raija Rossi Antero

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Kuusankoski Tenetz Merja Parvinen Vesa Valkeala Manelius Sinikka Vainikka Juha Perheneuvonnan johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija Toikka. 11 Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 12 Valittiin yksimielisesti sairaalasielunhoidon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja ykv;n puheenjohtajan Sakari Viinikaisen esityksen mukaisesti: Seurakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet Anjalankoski Heino Matti Lavonen Marja-Liisa Elimäki Mallat Henna Yli-Kankahila Matti Kouvola Lumme Jari Laitinen Marja Kuusankoski Sorsa Mirja Ylätalo Katja Valkeala Puujalka Sirpa Smeds Pentti Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Puujalka. 13 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 14 Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys pysyvien vastaavien poistosuunnitelman perusteiksi ja investointien aktivointirajaksi. 15 Hyväksyttiin Kirkon työmarkkinalaitoksen ja ammattijärjestöjen JUKO ry:n ja SVTL ry:n allekirjoittama suositussopimus toimituspalkkioista alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. 16 Annettiin lausunto Kuusankosken seurakuntaneuvostolle, minkä mukaan Kouvolan seurakuntayhtymällä ei ole huomauttamista Jaalan kappeliseurakunnan perustamiseen eikä ohjesääntöön. Yhteisen kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu ja pantu julkisesti nähtäville Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne ovat täytäntöönpanokelpoiset. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 43 Sopimus sairaanhoidon järjestämisestä Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan , 44, kirkon virka- ja työehtosopimusjärjestelmään liittyvää suositussopimusta sairaanhoidon järjestämisestä,

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) jonka Kirkon sopimusvaltuuskunta ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet ja joka on tullut voimaan lukien. Sopimusteksti oli kyseisen kokouksen liitteenä nro 5. Suositussopimuksen hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kyseinen Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja pääsopijajärjestöjen hyväksymä sopimus sairaanhoidon järjestämisestä hyväksytään ja että sitä sovelletaan Kouvolan seurakuntayhtymässä alkaen ja että vastaavat seurakuntakohtaiset sopimukset samalla katsotaan päättyneiksi. Koska yhteisen työterveyshuollon järjestäminen osoittautui odotettua pitkällisemmäksi prosessiksi ja työterveyshuollon kilpailuttaminen vaati aikaa, suositussopimuksen mukainen terveydenhuolto saataneen käyntiin vasta alkaen. Tämän johdosta aiempaa päätöstä on voimaantulon osalta muutettava vastaavasti. Sopimus ei ole vielä ollut yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyssä. Henkilöstöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja pääsopijajärjestöjen hyväksymä sopimus sairaanhoidon järjestämisestä hyväksytään ja että sitä sovelletaan Kouvolan seurakuntayhtymässä alkaen ja että vastaavat seurakuntakohtaiset sopimukset samalla katsotaan päättyneiksi. Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tekemä esitys päätösesitys. 44 Kouvolan seurakuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut Kouvolan seurakuntayhtymän alueella toimivilla kuudella seurakunnalla on työterveydenhuoltopalvelut järjestetty eri tavoin, jotka nyt yhtymän käynnistyttyä tulee yhdenmukaistaa. Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvat yhtymän organisaation lisäksi nykyiset Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat sekä Kuusankoskeen liitettynä Jaalan kappeliseurakunta. Hallinnollisia toimipisteitä tulee olemaan kaksi, joista hallinto-, henkilöstö-, talous-, viestintä- ja tietohallintopalvelut on sijoitettu Kuusankoskelle sekä kiinteistöpalvelut, keskusrekisteri ja hauta- ja puistopalvelut Kouvolaan. Lisäksi yhteisiä työaloja on sekä Kuusankoskella että Kouvolassa ja seurakuntatoimistot paikallisseurakunnissa. Keskimääräiseksi henkilöstömääräksi määräaikaiset mukaan lukien on arvioitu noin 310 henkeä. Uudessa työterveyshuollon palvelukokonaisuudessa korostetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon merkitystä terveyden edistämisessä ja työterveyshuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisessa. Sairaanhoidossa korostetaan työhön liittyvien sairauksien hoitamista ja tervehtymisen seuraamista ja tarvittaessa kuntouttamista. Palveluhankinnasta, joka koskee Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämistä toistaiseksi, on ilmoitettu julkisten hankintojen sähköisellä ilmoitustaululla Hilmassa Kysymyksessä on

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja kirkon suositussopimuksen mukainen yleislääkäritasoinen avosairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksin. Erikoislääkäritasoiset konsultaatiot ja hoidot ohjataan julkisen terveydenhuollon piiriin. Tarjouspyyntökirje liitteineen toimitetaan esityslistan mukana, liite 1. Määräaikaan klo mennessä saapui seitsemän tarjousta: AMedi Lääkärikeskus ja sairaala Oy Kouvolan Lääkäriasema Ky Kouvolan Työterveys ry Kuusankosken Lääkärikeskus Oy Kymijoen Työterveys Suomen Terveystalo Oyj Kouvolan kaupunki, perusturva/ työterveyshuolto Tarjoukset avattiin , josta avauspöytäkirja on liitteenä 2. Tämän jälkeen työterveyshuollon konsultti, henkilöstöpäällikkö ja hankinta-asiamies ovat valmistelleet asiaa. Käyttämämme työterveyshuollon konsultti Päivi Wartiovaara on tehnyt arvioinnin, josta selvitys on liitteenä 3. Selvitys sisältää työterveyshuollon tarjousten arvioinnin ja pisteytykset perusteluineen sekä arvion vertailuun hyväksyttyjen tarjousten kokonaishinnoista. Konsultti Päivi Wartiovaara ja henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka selostavat asiaa kokouksessa. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi lukien pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen työterveyshuollon. Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tekemä päätösesitys siten, että yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää tarjouskilpailun ulkopuolelle kolme tarjouksen jättänyttä palveluntuottajaa, koska niiden tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjouskilpailun perusteella yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Kouvolan Lääkäriasema Ky:n, Kouvolan seurakuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden tuottajaksi. Merkittiin, että hallintojohtaja Olli Johansson ja kirkkoherra Keijo Gärdström poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kirkkoherra Kimmo Ylikangas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) 45 Tilintarkastajien valinta Tilintarkastajien valinta on kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaisesti kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 29 :n mukaan tilintarkastus tulee järjestää seurakuntayhtymän toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun kuin tähän seurakuntayhtymään kuuluvan ev.lut. seurakunnan jäseniä. Määräysten tarkoittaman tilintarkastusyhteisön valintaa varten on toimitettu hankintalain mukainen kilpailutus. Tarjouspyyntö on liitteenä 4. Määräaikaan mennessä oli saapunut neljä tarjousta: Tilintarkastustoimisto Asko Hiltunen Oy Audiator Ab KPMG Kunta Oy Price Waterhouse Coopers Julkistarkastus Oy Tarjoukset avattiin , jolloin todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Avaustilaisuudessa olivat paikalla hallintojohtaja Olli Johansson, vs. talouspäällikkö Ulla Tylli sekä hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Em. työryhmä on arvioinut tarjoukset ja tehnyt vertailun tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti (liite 5, yhdistelmä liite 6). Arviointipisteiden yhteismäärät ovat seuraavat: 1. KPMG Kunta Oy 92 pistettä 2. Oy Audiator Ab 91 pistettä 3. PWC Julkistarkastus Oy 85 pistettä 4. Asko Hiltunen 80 pistettä KJ 15:10,2 mukaan vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen KL 7:5,1:ssa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tällä kertaa valittavien tilintarkastajien toimikausi käsittää tilikaudet Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee taloussäännön 29 :n mukaisesti toimikaudekseen kolme tilintarkastajaa seuraavasti:

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Yksi tilintarkastajista on tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen perusteella parhaaksi todettu KPMG Kunta Oy, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Kaija Pakkasen ja hänen varalleen varatilintarkastajaksi JHTT Esko Säilän. Lisäksi valitaan asiantuntevista henkilöistä kaksi muuta tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto nimeää yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi. Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee taloussäännön 29 :n mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi kilpailutuksen perusteella parhaaksi todetun KPMG Kunta Oy:n. Päätettiin samalla jättää yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi, että asiantuntevista henkilöistä valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat ja että se nimeää yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi. 46 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat ja sisäinen valvonta Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 10 3 mom:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakuntayhtymän rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio yhteiselle kirkkoneuvostolle ja tilintarkastajille. Mikäli seurakuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat tilikauden aikana rahavarat ja arvopaperit, erillisiä rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajia ei tarvita. Taloussäännön 28 2 mom:n mukaan sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhteinen kirkkoneuvosto. Taloussäännön 10 :ssä mainitut tarkastajat voivat suorittaa sisäistä valvontaa. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee harkintansa mukaan keskuudestaan kaksi asiantuntevaa henkilöä suorittamaan taloussäännön 10 ja 28 :ien mukaisia tehtäviä. Päätettiin yksimielisesti jättää valitsematta esityksen mukaiset kaksi asiantuntevaa henkilöä suorittamaan taloussäännön 10 ja 28 :ien mukaisia tehtäviä niiden ehdollisuuden vuoksi. 47 Kehitysvammaistyön vastuuryhmän valitseminen Kehitysvammatyön vastuuryhmän säännön mukaan ryhmään kuuluvat neljä rovastikunnan edustajaa, yksi Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän edustaja, yksi yhteisen kirkkoneuvoston edustaja sekä puheenjohtajana yhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä sihteerinä kehitysvammaistyön pastori. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Valitaan vastuuryhmään neljä rovastikunnan edustajaa ja erityishuollon kuntayhtymän edustaja heiltä tulleiden esitysten mukaan:

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Imatran rovastikunta: tukiyhdistyksen sihteeri Sirkka Iljo, Kouvolan rovastikunta: Elimäen seurakunnan diakoni Nina Helisten, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä: Päivi Hakalainen, Kotkan ja Lappeenrannan rovastikuntien esitykset edustajista tuodaan kokoukseen sekä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa esitetty edustaja. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemä päätösesitys siten, että lisäksi valittiin yhteisen seurakuntatyön johtajan esityksestä Kotkan rovastikunnan edustajaksi Anne Hammarberg ja Lappeenrannan rovastikunnan edustajaksi Sari Rintamäki. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Arto Sahamiehen. 48 Hallintosihteerin johtosääntö Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen yksikössä on hallintosihteerin päätoiminen virka, johon sovelletaan virastotyöaikaa. Ehdotus hallintosihteerin johtosäännöksi on liitteenä 7. Johtosääntö noudattaa hallintosihteerin viran vaativuutta arvioitaessa käytettyä tehtävänkuvausta. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hallintosihteerin johtosäännön. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys siten, että hallintosihteerin johtosäännön 4 :n 6. kappaleen sanan vaalilautakunta tilalle muutetaan sana keskusvaalitoimikunta. 49 Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n lausuntopyyntö / Eskolanmäen seurakuntakoti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n yhteensä 401 osakkeesta 200 osaketta, jotka oikeuttavat hallinnoimaan Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistössä Kouvolan seurakunnan kerhotoimintaan käyttämiä tiloja. Toinen osakkeenomistaja on Kouvolan kaupunki, jonka omistuksessa on 201 osaketta neuvolatoiminnan käytössä. Kiinteistön osoite on Sippolankatu 10, Kouvola. Tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi on yhtiö teettänyt koko kiinteistön osalta sisäilmaselvityksen Insinööri Studio Oy:llä. Tämän selvityksen perusteella Insinööritoimisto Vi-Ra Oy on tehnyt alustavan korjaustarveselvityksen kustannusarvioineen. Yhteenvetona voidaan todeta, että erittäin todennäköisesti toimintatila on sisäilman osalta terveydelle vaarallinen. Tämän hetkisillä käytettävissä olevilla tiedoilla korjauskustannukset olisivat n euroa. Arvioon ei sisälly tilamuutoksia. Korjauksen yhteydessä uusittaisiin käytännöllisesti katsoen kaikki muu paitsi ulkoverhous. Uuden vastaavan rakennuksen rakentaminen maksaisi n euroa. Neuvolatoiminta sekä seurakunnan kerhotoiminta siirtyivät kiinteistöstä pois keväällä 2008 tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Eskolanmäen alueen päiväkerhoryhmät ja

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) iltapäiväkerho ovat kokoontuneet Haanojan Haalilla syksyllä 2008 ja keväällä Kerhotoiminnan jatkuminen syksyllä 2009 em. tavalla ei liene enää mahdollista. Eskolanmäen Palvelutalot Oy on pyytänyt päivätyllä kirjeellä lausuntoa Kouvolan seurakuntayhtymän hallitseman tilan osalta sen tarpeellisuudesta tulevaisuudessa ja käyttötarkoituksesta sekä mihin korjausvaihtoehtoihin seurakuntayhtymällä on tarvittaessa valmiuksia. Kouvolan seurakunnan vastuu osakehuoneistosta päättyi ja se siirtyi Kouvolan seurakuntayhtymälle. Vuoden 2009 talousarviossa sekä viiden vuoden investointisuunnitelmassa ei ole tehty minkäänlaisia varauksia Eskolamäen seurakuntakodin rakennuksen peruskorjauksiin eikä uuden vastaavan rakentamiseksi. Toiminnallisesti ulkopuoliselta vuokrattavat kerhotilat seurakunnan toimintaan ovat kustannuksiltaan edullisemmat, ehkä paremmatkin, joten kaiken kaikkiaan ei ole mielekästä, eikä järkevää tehdä massiivisia korjauksia entisiin tiloihin. Kouvolan kaupunki on ilmoittanut, ettei se nykyisellään tarvitse kyseisiä tiloja. Kiinteistöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Eskolanmäen Palvelutalot Oy:lle, ettei Kouvolan seurakuntayhtymällä ole valmiuksia Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n toimitilojen minkäänlaisiin korjausvaihtoehtoihin eikä uudisrakentamiskustannuksiin. Kirkkoneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin vuokrattavien kerhotilojen saamiseksi Eskolanmäen alueelle. Hyväksyttiin kiinteistöpäällikön tekemä päätösesitys. 50 Toimitilavuokrat alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien toimitilat ovat valmistuneet hyvin eriaikoina ja niiden palvelutaso ja kunto vaihtelee. Varsin merkittävä osa on kuitenkin rakennettu tai peruskunnostettu aivan viime vuosikymmenen aikana. Niiden ensisijainen käyttötarkoitus on luoda puitteet oman seurakunnan toiminnalle. Tiloja kuitenkin yleisesti luovutetaan yksityiseen käyttöön erityisesti hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten yhteydessä. Seurakunnan taloudelliseen toimivaltaan ei yleisen oikeuskäsityksen mukaan katsota kuuluvan yhteisten verovarojen käyttö yksityiseen tarkoitukseen. Niinpä kokoontumistilojen yksityisestä käytöstä tulee periä kohtuullinen vuokra, joka ainakin osaksi kattaa kiinteistön kuluja ko. tilaisuuden osalta. Seurakuntien kokoontumistiloissa pidettävistä yksityistilaisuuksista peritään vuokra, jolla katetaan siivous-, sähkö-, lämmitys-, vahtimestaripalvelu- yms. kuluja. Yksityistilaisuuksia ovat mm. muistotilaisuudet, häät, kastejuhlat ja syntymäpäiväjuhlat sekä yhdistysten yms. seurakunnan ulkopuolisten kerhojen käyttö. Tilapäisvuokriin sisältyy valtiolle tilitettävä arvonlisävero, jonka suuruus on 22 %.

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Projektipäällikkö Reino Niveri on valmistellut asiaa julkaistun Kouvolan rovastikunnan hinnastotyöryhmän mietinnön periaatteita noudattaen. Hinnastoesityksessä on pyritty luomaan eri seurakuntien ilmoittamista tiloista ryhmiä, jotka ainakin suurin piirtein olisivat toistensa kaltaisia. Näin saadaan eri seurakuntien varsin kirjavaa hinnoittelua yhtenäistettyä. Toimitilat esitetään ryhmiteltäväksi seuraaviin maksuluokkiin: oma A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet - esim. muistotilaisuus ja kastejuhla vieras Seurakuntasali tai vast. suurehko tila Pienehkö kokoustila Keittiön erilliskäyttö B. Kirkon käyttö Siunauskappelin käyttö Vuokraa ei peritä, jos vainaja oli kuollessaan ev.lut. seurakunnan jäsen C. Konsertit - muut kuin seurakunnan itsensä järjestämät konsertit, joista kerätään lippu- tai ohjelmatuloja järjestäjille, hintaan sisältyy yksi harjoitus - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta D. Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Omalla tarkoitetaan Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntaan kuuluvaa järjestäjää tai että esim. muistotilaisuus järjestetään oman seurakunnan jäsenelle. Vieraalla tarkoitetaan seurakuntayhtymän seurakunnan ulkopuolella asuvaa tai toimivaa järjestäjää. E. Erilaisten yhdistysten jne. järjestämistä, säännöllistä toimintaa koskevista tilojen käytöstä peritään tuntivuokrana 10 + alv 22 %. Sisäisessä laskutuksessa omilta työaloilta tuntivuokra on 10, alv 0 %. Projektipäällikön esitys seurakuntakohtaisiksi tilavuokrahinnoiksi: ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken tai Sippolan seurakuntatalon sali (sis. kahvio ja keittiö) Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken tai Sippolan seurakuntatalon kahvio (sis. keittiö), Ummeljoen kyläkirkon tai Elomaan talon Sali, kahvio ja keittiö, Myllykosken kirkon seurakuntasali keittiöineen sekä muut kokoustilat Keittiön erilliskäyttö Kirkon käyttö Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko 300 e seurakuntasali Lisäharjoituskerta Leirisaari (1 leirivuorokausi = 1 kerta) Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Anjalan kirkon kattokruunujen kynttilöiden poltto (sis. sytyttämisen, sammuttamisen ja asianmukaisten paloturvallisuusilmoitusten tekemisen). Asiasta tulee sopia hyvissä ajoin seurakuntatoimistossa ja poltetut kynttilät tulee jättää paikoilleen ELIMÄEN SEURAKUNTA Elimäen seurakuntakeskuksen iso sali (Tolkkilan tilat leiri- ja toimintakeskusten hinnastossa) Elimäen seurakuntakeskuksen pikkusali takkahuone nuorisotila Korian seurakuntasali Korian kirkon takaosa Keittiön erilliskäyttö Elimäen kirkko Korian kirkko Elimäen siunauskappeli - 150

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Korian siunauskappeli Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Seurakuntasali tai pappila Keittiön erilliskäyttö Kirkko Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Kesäkodin vuokra (siivottava itse) KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntakeskus - Maria-sali Martta-sali, Kirkkovaltuuston sali Kirkkoneuvoston sali Käpylän kirkon seurakuntasali 80 e 180 Eskolanmäen seurakuntakoti Tornionmäen seurakuntakoti e Mielakan seurakuntakoti Sarkolan seurakuntakoti Lehdokin seurakuntakoti Lappalan kesäkoti

14 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Muut kerhohuoneistot Kirkon käyttö Siunauskappelin käyttö Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - Keskuskirkko Käpylän kirkko Seurakuntakeskuksen Maria-sali muut salit Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA Seurakuntakeskuksen sali, Kymintehtaan seurakuntatalon kirkkosali Seurakuntakeskuksen kahvio Seurakuntakeskuksen nuorten tilat Seurakuntatalon sali Voikkaan seurakuntasali Tähteen seurakuntasali Uuden hautausmaan kokoontumistila Seurakuntakeskuksen aikuistyön tila Seurakuntatalon kahvio Pääkirkon seurakuntasali Kymentehtaan seurakuntatalon kahvio Markankylän seurakuntakoti Kirkon käyttö - Pääkirkko Voikkaan kirkko Siunauskappelin käyttö Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - kirkot seurakuntasalit Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10

15 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) VALKEALAN SEURAKUNTA Seurakuntakeskus yläsali Seurakuntakeskus alasali Vuohijärven kirkon kokoustilat Tuohikotin kirkon seurakuntasali Ahoristi Keittiön erilliskäyttö Kirkon käyttö -Valkealan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - Valkealan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Seurakuntakeskus yläsali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Kaikkia tiloja koskee seuraava: Vuokraajan tulee saada tilojen käytölle asianmukainen lupa, (Kirkkojärjestys 14:2,1). Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää määrätä edellä esitetyt Kouvolan seurakuntayhtymän toimitilojen seurakuntakohtaiset tilavuokrahinnat alkaen. Päätettiin siirtää asia uudelleen valmisteltavaksi kiinteistöpäällikön johdolla. 51 Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyen seurakuntien on saatettava rekisterinsä alaisuudessa olevat tiedot digitaaliseen muotoon. Digitaalinen muoto mahdollistaa kokonaiskirkon kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmän puitteissa tietojen joustavan ja ajanmukaisen käytettävyyden. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia yleiskirjeessä 15/2008: Sidottujen kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksen lisäksi on tullut ajankohtaiseksi kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi. Seurakuntien käyttöön ollaan parasta aikaa rakentamassa kirkon omaa yhteistä jäsentietojärjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna (ns. kitke-hanke eli kirkonkirjojenpidon

16 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) tietojärjestelmien kehittämishanke). Tästä yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisen aloittamisesta on kerrottu yleiskirjeessä nro 23/2007. Yhteiseen jäsentietojärjestelmän tullaan tallettamaan sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoituja aineistoja. Seurakunnat voivat tallettaa omat digitoidut aineistonsa järjestelmän yhteiseen tietokantaan ja käyttää aineistoja yhteisen jäsentietojärjestelmän avulla. Kirkkohallitus vastaa yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Seurakunnat huolehtivat kuitenkin itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta eli hoitavat sidottujen kirkonkirjojensa ja perhelehtiensä digitoinnin. Kouvolan seurakuntayhtymän perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia koskeva valmistelutyöryhmä on lähettänyt yhdeksälle toimittajaehdokkaalle: Itella Oy, Kopi- Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Helsinki Oy, Monikko Oy, Web It Solutions Ky, Data Com Finland Oy, Digifiles Oy, Micro Tieto Suomi Oy sekä Vaasan Micro Copy Oy tarjouspyynnön (liite 8, tarjouspyyntö liitteineen). Määräaikaan mennessä klo 13 tarjouksia oli saapunut neljä: Itella Oy, Kopi-Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Oy sekä Monikko Oy (liite 9, tarjousten avauspöytäkirja). Määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset on tarjouspyynnön kriteerien mukaan pisteytetty (liite 10, tarjousten pisteytys) sekä tarjouksista on laadittu kokonaiskustannusvaihtoehdot (liite 11). Valmistelutyöryhmän neuvotteluissa on noussut esille vaihtoehdon B mukainen ratkaisu soveltuvimmaksi ja käyttökelpoisimmaksi Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin tarpeisiin. Vaihtoehto B sisältää perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille. Mikrokortin lukulaitteet ovat seurakuntayhtymän alueella vallitseva työkäytäntö, eikä vaadi näin ollen lisälaiteinvestointeja, joita vaihtoehto A, filmirullien käyttö vaatisi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Valitaan tarjousten perusteella tulleista vaihtoehdoista sekä pisteytyksen ja edullisuuden suhteen digikuvauksen toimittajaksi Itella Oy ja sen tarjoama vaihtoehto B (sisältäen perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille). Kokonaiskustannukseksi hankkeelle muodostuu näin ,10 euroa. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemä päätösesitys. 52 IT-aluekeskushanke Kirkossamme on vireillä valtakunnallinen tietohallintoverkon uudistus. Kaikkien seurakuntien tulee kuulua johonkin IT-alueeseen viimeistään siinä vaiheessa kun uusi väestökirjanpidon järjestelmä KIRJURI otetaan käyttöön eli Pilottikäyttö alkaa jo Asiasta on olemassa kirkolliskokouksen päätös ja tarvittavat kirkkolain muutokset on kirkolliskokouksessa hyväksytty. Mikkelin hiippakunnan IT-alueratkaisusta käytiin neuvottelu mahdollisten isäntäseurakuntakandidaattien kanssa Mikkelissä. Neuvottelussa päädyttiin yksimielisesti edistämään sitä vaihtoehtoa, että Mikkelin hiippakunnan alueelle muodostetaan yksi IT-alue, jonka isäntäseurakuntana toimii Kouvolan seurakuntayhtymä.

17 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) IT-alue on siihen kuuluvien seurakuntien sopimuspohjainen yhteishanke tiettyjen ITasioiden yhteiseen hallintaan ja hoitamiseen. Alue vastaa kaikkien seurakuntien työntekijöiden identiteettien hallinnasta (TYP-hanke, edellytys KIRJURI:n käytölle), yhteisten järjestelmien (KIRJURI) tuesta jne. Henkilöstön asemasta neuvottelussa kaavailtiin alustavati, että pääosiltaan IT-alueen työntekijät ovat isäntäseurakunnan palkkalistalla, vaikka heitä olisikin tukihenkilöinä sijoitettuna eri puolille hiippakuntaa. Pidettiin myös mahdollisena, että IT-tukihenkilö on poikkeustapauksessa paikallisen seurakunnan työntekijä, jonka työpanoksesta osa myydään IT-aluekeskukselle. Laitteiden ja ohjelmistojen yhtenäisyyttä pidettiin tarpeellisena etätuen ja huollon yksinkertaistamisen näkökulmasta. Silti seurakunnilla tulee olla mahdollisuus hankkia eritasoisia, työtehtävien näkökulmasta mielekkäitä, järjestelmiä ja laitteita. IT-alue mahdollistaa edulliset hankinnat. IT-alueen kustannuksiin seurakunnat osallistuvat pääsääntöisesti jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa. IT-alueen perustaminen etenee siten, että kirkkohallituksen täysistunto perustaa alueet ensi kesänä. Perustamiseen myönnetään kirkon keskusrahastosta avustus. IT-alueille palkataan tarvittava henkilökunta. Osa henkilökunnasta on sijoitettuna hiippakunnan alueelle siten, että IT-tuki pystyy toimimaan ilman suuria viiveitä ja pitkiä matkoja. IT-alueet mahdollistavat synnyttyään muunkinlaisen yhteistyön esim. yhteiset hankinnat. Jokaisen seurakunnan on siis kuuluttava johonkin IT-alueeseen. Ensisijainen vaihtoehto on oman hiippakunnan alue. Hiippakunnan reuna-alueilla saatetaan liittyä naapurihiippakunnan alueeseen esim. Päijät-Häme, Joensuun seutu (Kuopion IT-alue). Sopimukset IT-yhteistyöalueiden malliasiakirjoja on työstetty vuoden 2008 aikana ns. TYP-hankkeen yhteydessä, johon on Kouvolasta osallistunut yhtymän tietohallintopäällikkö Jari Harjula. Tämän työn jatkoksi kirkkohallituksen virastokollegio asetti asiantuntijatyöryhmän laatimaan seuraavat malliasiakirjat: 1. Aiesopimuksen malli Seurakunnat sopivat aluksi aiesopimuksella siitä, että ne pyrkivät sopimuspohjaiseen ITyhteistyöalueeseen. Aiesopimuksessa sovitaan myös se, miten IT-yhteistyöalue käyttää kirkkohallitukselta saamansa summan aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin. Aiesopimuksen voimassa ollessa IT-yhteistyöalueella tehdään kartoitus nykyisistä IT-järjestelmistä ja ITpalveluista ja nykyisistä päätoimisista IT-asiantuntijoista sekä oman toimen ohella ITasioita tekevistä henkilöistä. Näiden tietojen pohjalta aiesopimuksen voimassa ollessa tehdään IT-yhteistyöalueen vuosien 2010 ja 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja siten, että toiminta- ja taloussuunnitelmat johtavat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon viimeistään vuoden 2011 alussa. Lisäksi aiesopimuksen voimassa ollessa neuvotellaan varsinainen IT-alueen yhteistyösopimus. 2. Yhteistyösopimuksen malli Seurakunnat sopivat varsinaisella yhteistyösopimuksella IT-yhteistyöalueen jatkuvasta toiminnasta, hallinnosta, johtamisesta ja keskinäisestä kustannusten jaosta.

18 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Yhteistyösopimuksessa sovitaan myös se, miten IT-yhteistyöalue käyttää kirkkohallitukselta saamansa summan varsinaisen yhteistyösopimuksen vaatimiin tehtäviin. 3. Malli yhteistyöalueen toiminnan arvonlisäverottomuuden hakemiseksi Mallihakemus on syytä tehdä samaan aikaan kuin em. aiesopimuksen malli ja yhteistyösopimuksen malli, koska mm. toiminnan sisältö ja kustannusten jakotapa vaikuttavat arvonlisäverokysymykseen. Aiesopimuksen malli on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään huhtikuun 2009 alussa ja kaikki em. malliasiakirjat viimeistään Alustava aikataulu o Helmikuu 2009: Kirkkohallitus tekee päätöksen siitä, miten kirkkohallitus osallistuu em. aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin ja em. varsinaisen yhteistyösopimuksen aikaisiin tehtäviin vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tämä päätös edesauttaa prosessin etenemistä. o Maaliskuu 2009: Kirkkohallitus, hiippakuntien tuomiokapitulit ja Kirkkopalvelut järjestävät alueelliset joissa po. asiat ovat esillä. o Helmi-kesäkuu 2009: Seurakunnat ja hiippakuntien tuomiokapitulit neuvottelevat paikallisesti IT-yhteistyöalueista tavoitteena saada aikaiseksi edellä selostettu aiesopimus viimeistään kesäkuussa Hiippakuntien tuomiokapitulit varmistavat toukokuun 2009 alussa, että kaikki seurakunnat ovat mukana näissä neuvotteluissa ja että neuvottelut ovat johtamassa mielekkäisiin IT-asioiden yhteistyöalueisiin ottaen huomioon mahdolliset muut paikalliset seikat. o Kesäkuu 2009: IT-yhteistyöalueet jättävät hiippakuntien tuomiokapituleille hakemukset kirkkohallituksen osallistumisosuuden saamiseksi aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin. o Heinä-elokuu 2009: Hiippakuntien tuomiokapitulit antavat em. hakemuksista lausunnon kirkkohallitukselle. o Syyskuu 2009: Kirkkohallituksen täysistunto päättää aiesopimusten mukaisten tehtävien osallistumisosuuksien maksamisesta. Samassa yhteydessä tarkennetaan varsinaiseen yhteistyösopimukseen liittyvän kirkkohallituksen osallistumisosuuden hakemisen ja päättämisen yksityiskohdista. o Kesäkuu tammikuu 2010: IT-yhteistyöalueet tekevät em. aiesopimuksessa kuvatut tehtävät. Kun aiesopimuksen mukaiset tehtävät on tehty ja varsinainen ITalueen yhteistyösopimus sovittu, siirrytään varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaisiin tehtäviin siten, että Kirjuri-jäsentietojärjestelmä voidaan ottaa tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Jos aiesopimuksen mukaiset tehtävät saadaan valmiiksi jo vuoden 2009 syksyllä, voidaan siirtyä saman tien varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaiseen toimintaan. Kirkkohallitus järjestää päivät Mikkelissä sekä talous- ja hallintojohdon neuvottelupäivät Kouvolassa Näissä tilaisuuksissa hankkeesta annetaan lisäinformaatiota. Isäntäseurakunnan ja yksittäisten seurakuntien toimenpiteistä asiassa saadaan tarkempaa tietoa, kun kirkkohallitus on tehnyt tarvittavat päätökset ja on konkreettisempaa kerrottavaa. Hankkeeseen mukaantulo edellyttää seurakunnan hallinnollisia päätöksiä.

19 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi ja määrää tietohallintopäällikkö Jari Harjulan ryhtymään tarvittaviin valmisteleviin toimiin asiassa. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 53 Kouvolan seurakuntayhtymän sinettileimasin Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa ollut Kouvolan seurakuntayhtymän sinettileimasinta koskenut asia tulee uudelleen kuuluttaa seurakuntien ilmoitustauluilla virheellisen muutoksenhakuohjeen vuoksi. Uudelleenkuulutus on ilmoitustauluilla , jonka jälkeen asia voidaan lähettää tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. 54 Ilmoitusasioita 55 Muut asiat Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää toteuttaa uudelleenkuuluttamisen. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys. Ilmoitusasioita ei ollut. Hallintojohtaja Olli Johansson esitti, että yhteisen kirkkoneuvoston torstaille sovittu kokous siirretään torstaina klo pidettäväksi, seurakuntien tilinpäätösten valmistelun vuoksi. Päätettiin siirtää yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettäväksi torstaina Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen toi esille, että Kouvolan korttelikotiyhdistys ry:n kanssa on yhteistyössä lähdetty selvittämään hanketta, jossa valtakunnallisia vuoden 2009 yhteisvastuukeräyksen osuuksia voitaisiin hakea suunnitteilla olevaan yhteistyöprojektiin. Suunnitteilla on myös, että yhteisvastuukeräyksen seurakunnille suunnatut 10 %:n osuudet voitaisiin kohdentaa tähän hankkeeseen. Asiaa koskevat pyynnöt on lähetetty sekä seurakuntayhtymän kirkkoherroille että diakoniatyöntekijöille. Suunnittelua edistämään on varmistumassa tohtori Pentti Arajärven vierailu Kouvolan Seurakuntakeskuksen Maria-salissa lauantaina

20 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) 56 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen 57 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan (liite 12). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Risto Rasimus puheenjohtaja Henna Myller sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Päivi Takkinen Teija Patjas Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustauluilla Risto Rasimus Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai vastaava suurehko tila 74,797 92,00

Lisätiedot

TOIMITILAHINNASTO ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: 24%) ei jäsen (alv 0%) 24%) oma (alv 24%) vieras (alv 0%)

TOIMITILAHINNASTO ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: 24%) ei jäsen (alv 0%) 24%) oma (alv 24%) vieras (alv 0%) TOIMITILAHINNASTO 1.1.2017 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: oma (alv 0%) oma (alv vieras (alv 0%) vieras (alv 0%) A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim.

Lisätiedot

TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2007 AIKA: Keskiviikkona 26.09.2007 klo 18.30-19.58 PAIKKA: Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B Kokouksessa käsiteltävät

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 10 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.03.2011 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015 Aika To 29.1.2015 klo 18.00 19.20 Paikka Lankaniemen leirikeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 9.1.2013 Aika Keskiviikko 9.1.2012 klo 19.00 19.24 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot