KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Savonkatu KOUVOLA Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,, KOUVOLA Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Patjas Teija Hannele Viljakaisen varajäsen Viinikainen Sakari Rikala Tuula Honkanen Niilo Gärdström Keijo Ylikangas Kimmo Johansson Olli Komulainen Markku Junkkari Laura Lonka Riitta Harjula Jari Tylli Ulla Niveri Reino Myller Henna yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Valkealan seurakunnan kirkkoherra Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, poistuneena kokouksesta 44 :n käsittelyn ajan Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, saapui 44 :n käsittelyn jälkeen klo hallintojohtaja, poistuneena kokouksesta 44 :n käsittelyn ajan yhteisen seurakuntatyön johtaja viestintäpäällikkö henkilöstöpäällikkö tietohallintopäällikkö vs. talouspäällikkö projektipäällikkö sihteeri Poissa Huovila Juhani Lääninrovasti, YKN:n puheenjohtaja Viljakainen Hannele jäsen Puhakka Osmo Elimäen kirkkoherra Paavola Markku talouspäällikkö Saikkonen Asta YKN:n valitsema sihteeri

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) 38 Kokouksen avaus Puheenjohtajana toiminut Risto Rasimus toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä kertoi Asta Saikkosen esteellisyydestä todeten, että tämän kokouksen sihteerinä on toimistosihteeri Henna Myller. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtajana toiminut Risto Rasimus avasi kokouksen 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Päivi Takkinen ja Hannele Viljakainen. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee em. henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, hallintosihteerin huone. Valittiin Päivi Takkinen ja Hannele Viljakaisen esteellisyyden vuoksi varajäsen Teija Patjas. Tarkistusajankohdaksi sovittiin klo 9-15, Kouvolan Seurakuntakeskus, kokouksen sihteerin huone. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä esityslistan mukainen käsittelyjärjestys siten, että 55 :ssä muut asiat päätettiin ottaa käsittelyyn lisäksi kaksi esityslistan ulkopuolista asiaa sekä hallintojohtaja Olli Johanssonin että yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulaisen esityksestä. 42 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön kohdan mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on tutkia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja vastata päätösten täytäntöönpanosta. Tehtävä perustuu seuraaviin lainkohtiin: KL 10:1 määrää, että kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; KL 10:6 mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto teki kokouksessaan seuraavat päätökset: 5 Hautaustoimen ohjesääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena ja päätettiin lähettää se edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 6 Hautapaikkamaksut hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti voimaan tuleviksi lukien, johon saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. 7 Päätettiin perustaa keskusrekisteri alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. 8 Hyväksyttiin talousarvio ja sitovuustasot vuodelle 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 9 Hyväksyttiin perheneuvonnan johtokunnan johtosääntö yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 10 Valittiin yksimielisesti perheneuvonnan johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja ykv;n puheenjohtajan Sakari Viinikaisen esityksen mukaisesti: Seurakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet Anjalankoski Kälviäinen Sakari Koivisto Päivi Elimäki Laukala Hannu Mäkelä Kaarina Kouvola Toikka Raija Rossi Antero

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Kuusankoski Tenetz Merja Parvinen Vesa Valkeala Manelius Sinikka Vainikka Juha Perheneuvonnan johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija Toikka. 11 Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 12 Valittiin yksimielisesti sairaalasielunhoidon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja ykv;n puheenjohtajan Sakari Viinikaisen esityksen mukaisesti: Seurakunta Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet Anjalankoski Heino Matti Lavonen Marja-Liisa Elimäki Mallat Henna Yli-Kankahila Matti Kouvola Lumme Jari Laitinen Marja Kuusankoski Sorsa Mirja Ylätalo Katja Valkeala Puujalka Sirpa Smeds Pentti Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Puujalka. 13 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisena. 14 Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys pysyvien vastaavien poistosuunnitelman perusteiksi ja investointien aktivointirajaksi. 15 Hyväksyttiin Kirkon työmarkkinalaitoksen ja ammattijärjestöjen JUKO ry:n ja SVTL ry:n allekirjoittama suositussopimus toimituspalkkioista alkaen yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. 16 Annettiin lausunto Kuusankosken seurakuntaneuvostolle, minkä mukaan Kouvolan seurakuntayhtymällä ei ole huomauttamista Jaalan kappeliseurakunnan perustamiseen eikä ohjesääntöön. Yhteisen kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu ja pantu julkisesti nähtäville Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne ovat täytäntöönpanokelpoiset. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 43 Sopimus sairaanhoidon järjestämisestä Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan , 44, kirkon virka- ja työehtosopimusjärjestelmään liittyvää suositussopimusta sairaanhoidon järjestämisestä,

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) jonka Kirkon sopimusvaltuuskunta ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet ja joka on tullut voimaan lukien. Sopimusteksti oli kyseisen kokouksen liitteenä nro 5. Suositussopimuksen hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kyseinen Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja pääsopijajärjestöjen hyväksymä sopimus sairaanhoidon järjestämisestä hyväksytään ja että sitä sovelletaan Kouvolan seurakuntayhtymässä alkaen ja että vastaavat seurakuntakohtaiset sopimukset samalla katsotaan päättyneiksi. Koska yhteisen työterveyshuollon järjestäminen osoittautui odotettua pitkällisemmäksi prosessiksi ja työterveyshuollon kilpailuttaminen vaati aikaa, suositussopimuksen mukainen terveydenhuolto saataneen käyntiin vasta alkaen. Tämän johdosta aiempaa päätöstä on voimaantulon osalta muutettava vastaavasti. Sopimus ei ole vielä ollut yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyssä. Henkilöstöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja pääsopijajärjestöjen hyväksymä sopimus sairaanhoidon järjestämisestä hyväksytään ja että sitä sovelletaan Kouvolan seurakuntayhtymässä alkaen ja että vastaavat seurakuntakohtaiset sopimukset samalla katsotaan päättyneiksi. Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tekemä esitys päätösesitys. 44 Kouvolan seurakuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut Kouvolan seurakuntayhtymän alueella toimivilla kuudella seurakunnalla on työterveydenhuoltopalvelut järjestetty eri tavoin, jotka nyt yhtymän käynnistyttyä tulee yhdenmukaistaa. Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvat yhtymän organisaation lisäksi nykyiset Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat sekä Kuusankoskeen liitettynä Jaalan kappeliseurakunta. Hallinnollisia toimipisteitä tulee olemaan kaksi, joista hallinto-, henkilöstö-, talous-, viestintä- ja tietohallintopalvelut on sijoitettu Kuusankoskelle sekä kiinteistöpalvelut, keskusrekisteri ja hauta- ja puistopalvelut Kouvolaan. Lisäksi yhteisiä työaloja on sekä Kuusankoskella että Kouvolassa ja seurakuntatoimistot paikallisseurakunnissa. Keskimääräiseksi henkilöstömääräksi määräaikaiset mukaan lukien on arvioitu noin 310 henkeä. Uudessa työterveyshuollon palvelukokonaisuudessa korostetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon merkitystä terveyden edistämisessä ja työterveyshuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisessa. Sairaanhoidossa korostetaan työhön liittyvien sairauksien hoitamista ja tervehtymisen seuraamista ja tarvittaessa kuntouttamista. Palveluhankinnasta, joka koskee Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien henkilöstön työterveyshuollon järjestämistä toistaiseksi, on ilmoitettu julkisten hankintojen sähköisellä ilmoitustaululla Hilmassa Kysymyksessä on

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja kirkon suositussopimuksen mukainen yleislääkäritasoinen avosairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksin. Erikoislääkäritasoiset konsultaatiot ja hoidot ohjataan julkisen terveydenhuollon piiriin. Tarjouspyyntökirje liitteineen toimitetaan esityslistan mukana, liite 1. Määräaikaan klo mennessä saapui seitsemän tarjousta: AMedi Lääkärikeskus ja sairaala Oy Kouvolan Lääkäriasema Ky Kouvolan Työterveys ry Kuusankosken Lääkärikeskus Oy Kymijoen Työterveys Suomen Terveystalo Oyj Kouvolan kaupunki, perusturva/ työterveyshuolto Tarjoukset avattiin , josta avauspöytäkirja on liitteenä 2. Tämän jälkeen työterveyshuollon konsultti, henkilöstöpäällikkö ja hankinta-asiamies ovat valmistelleet asiaa. Käyttämämme työterveyshuollon konsultti Päivi Wartiovaara on tehnyt arvioinnin, josta selvitys on liitteenä 3. Selvitys sisältää työterveyshuollon tarjousten arvioinnin ja pisteytykset perusteluineen sekä arvion vertailuun hyväksyttyjen tarjousten kokonaishinnoista. Konsultti Päivi Wartiovaara ja henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka selostavat asiaa kokouksessa. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi lukien pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen työterveyshuollon. Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tekemä päätösesitys siten, että yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää tarjouskilpailun ulkopuolelle kolme tarjouksen jättänyttä palveluntuottajaa, koska niiden tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjouskilpailun perusteella yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Kouvolan Lääkäriasema Ky:n, Kouvolan seurakuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden tuottajaksi. Merkittiin, että hallintojohtaja Olli Johansson ja kirkkoherra Keijo Gärdström poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kirkkoherra Kimmo Ylikangas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) 45 Tilintarkastajien valinta Tilintarkastajien valinta on kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaisesti kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 29 :n mukaan tilintarkastus tulee järjestää seurakuntayhtymän toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun kuin tähän seurakuntayhtymään kuuluvan ev.lut. seurakunnan jäseniä. Määräysten tarkoittaman tilintarkastusyhteisön valintaa varten on toimitettu hankintalain mukainen kilpailutus. Tarjouspyyntö on liitteenä 4. Määräaikaan mennessä oli saapunut neljä tarjousta: Tilintarkastustoimisto Asko Hiltunen Oy Audiator Ab KPMG Kunta Oy Price Waterhouse Coopers Julkistarkastus Oy Tarjoukset avattiin , jolloin todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Avaustilaisuudessa olivat paikalla hallintojohtaja Olli Johansson, vs. talouspäällikkö Ulla Tylli sekä hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Em. työryhmä on arvioinut tarjoukset ja tehnyt vertailun tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti (liite 5, yhdistelmä liite 6). Arviointipisteiden yhteismäärät ovat seuraavat: 1. KPMG Kunta Oy 92 pistettä 2. Oy Audiator Ab 91 pistettä 3. PWC Julkistarkastus Oy 85 pistettä 4. Asko Hiltunen 80 pistettä KJ 15:10,2 mukaan vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen KL 7:5,1:ssa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tällä kertaa valittavien tilintarkastajien toimikausi käsittää tilikaudet Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee taloussäännön 29 :n mukaisesti toimikaudekseen kolme tilintarkastajaa seuraavasti:

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Yksi tilintarkastajista on tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen perusteella parhaaksi todettu KPMG Kunta Oy, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT Kaija Pakkasen ja hänen varalleen varatilintarkastajaksi JHTT Esko Säilän. Lisäksi valitaan asiantuntevista henkilöistä kaksi muuta tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto nimeää yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi. Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee taloussäännön 29 :n mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi kilpailutuksen perusteella parhaaksi todetun KPMG Kunta Oy:n. Päätettiin samalla jättää yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi, että asiantuntevista henkilöistä valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat ja että se nimeää yhden tilintarkastajista puheenjohtajaksi. 46 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat ja sisäinen valvonta Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 10 3 mom:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakuntayhtymän rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio yhteiselle kirkkoneuvostolle ja tilintarkastajille. Mikäli seurakuntayhtymän tilintarkastajat tarkastavat tilikauden aikana rahavarat ja arvopaperit, erillisiä rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajia ei tarvita. Taloussäännön 28 2 mom:n mukaan sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhteinen kirkkoneuvosto. Taloussäännön 10 :ssä mainitut tarkastajat voivat suorittaa sisäistä valvontaa. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee harkintansa mukaan keskuudestaan kaksi asiantuntevaa henkilöä suorittamaan taloussäännön 10 ja 28 :ien mukaisia tehtäviä. Päätettiin yksimielisesti jättää valitsematta esityksen mukaiset kaksi asiantuntevaa henkilöä suorittamaan taloussäännön 10 ja 28 :ien mukaisia tehtäviä niiden ehdollisuuden vuoksi. 47 Kehitysvammaistyön vastuuryhmän valitseminen Kehitysvammatyön vastuuryhmän säännön mukaan ryhmään kuuluvat neljä rovastikunnan edustajaa, yksi Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän edustaja, yksi yhteisen kirkkoneuvoston edustaja sekä puheenjohtajana yhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä sihteerinä kehitysvammaistyön pastori. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Valitaan vastuuryhmään neljä rovastikunnan edustajaa ja erityishuollon kuntayhtymän edustaja heiltä tulleiden esitysten mukaan:

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Imatran rovastikunta: tukiyhdistyksen sihteeri Sirkka Iljo, Kouvolan rovastikunta: Elimäen seurakunnan diakoni Nina Helisten, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä: Päivi Hakalainen, Kotkan ja Lappeenrannan rovastikuntien esitykset edustajista tuodaan kokoukseen sekä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa esitetty edustaja. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemä päätösesitys siten, että lisäksi valittiin yhteisen seurakuntatyön johtajan esityksestä Kotkan rovastikunnan edustajaksi Anne Hammarberg ja Lappeenrannan rovastikunnan edustajaksi Sari Rintamäki. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Arto Sahamiehen. 48 Hallintosihteerin johtosääntö Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen yksikössä on hallintosihteerin päätoiminen virka, johon sovelletaan virastotyöaikaa. Ehdotus hallintosihteerin johtosäännöksi on liitteenä 7. Johtosääntö noudattaa hallintosihteerin viran vaativuutta arvioitaessa käytettyä tehtävänkuvausta. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hallintosihteerin johtosäännön. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä päätösesitys siten, että hallintosihteerin johtosäännön 4 :n 6. kappaleen sanan vaalilautakunta tilalle muutetaan sana keskusvaalitoimikunta. 49 Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n lausuntopyyntö / Eskolanmäen seurakuntakoti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n yhteensä 401 osakkeesta 200 osaketta, jotka oikeuttavat hallinnoimaan Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistössä Kouvolan seurakunnan kerhotoimintaan käyttämiä tiloja. Toinen osakkeenomistaja on Kouvolan kaupunki, jonka omistuksessa on 201 osaketta neuvolatoiminnan käytössä. Kiinteistön osoite on Sippolankatu 10, Kouvola. Tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi on yhtiö teettänyt koko kiinteistön osalta sisäilmaselvityksen Insinööri Studio Oy:llä. Tämän selvityksen perusteella Insinööritoimisto Vi-Ra Oy on tehnyt alustavan korjaustarveselvityksen kustannusarvioineen. Yhteenvetona voidaan todeta, että erittäin todennäköisesti toimintatila on sisäilman osalta terveydelle vaarallinen. Tämän hetkisillä käytettävissä olevilla tiedoilla korjauskustannukset olisivat n euroa. Arvioon ei sisälly tilamuutoksia. Korjauksen yhteydessä uusittaisiin käytännöllisesti katsoen kaikki muu paitsi ulkoverhous. Uuden vastaavan rakennuksen rakentaminen maksaisi n euroa. Neuvolatoiminta sekä seurakunnan kerhotoiminta siirtyivät kiinteistöstä pois keväällä 2008 tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Eskolanmäen alueen päiväkerhoryhmät ja

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) iltapäiväkerho ovat kokoontuneet Haanojan Haalilla syksyllä 2008 ja keväällä Kerhotoiminnan jatkuminen syksyllä 2009 em. tavalla ei liene enää mahdollista. Eskolanmäen Palvelutalot Oy on pyytänyt päivätyllä kirjeellä lausuntoa Kouvolan seurakuntayhtymän hallitseman tilan osalta sen tarpeellisuudesta tulevaisuudessa ja käyttötarkoituksesta sekä mihin korjausvaihtoehtoihin seurakuntayhtymällä on tarvittaessa valmiuksia. Kouvolan seurakunnan vastuu osakehuoneistosta päättyi ja se siirtyi Kouvolan seurakuntayhtymälle. Vuoden 2009 talousarviossa sekä viiden vuoden investointisuunnitelmassa ei ole tehty minkäänlaisia varauksia Eskolamäen seurakuntakodin rakennuksen peruskorjauksiin eikä uuden vastaavan rakentamiseksi. Toiminnallisesti ulkopuoliselta vuokrattavat kerhotilat seurakunnan toimintaan ovat kustannuksiltaan edullisemmat, ehkä paremmatkin, joten kaiken kaikkiaan ei ole mielekästä, eikä järkevää tehdä massiivisia korjauksia entisiin tiloihin. Kouvolan kaupunki on ilmoittanut, ettei se nykyisellään tarvitse kyseisiä tiloja. Kiinteistöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Eskolanmäen Palvelutalot Oy:lle, ettei Kouvolan seurakuntayhtymällä ole valmiuksia Eskolanmäen Palvelutalot Oy:n toimitilojen minkäänlaisiin korjausvaihtoehtoihin eikä uudisrakentamiskustannuksiin. Kirkkoneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin vuokrattavien kerhotilojen saamiseksi Eskolanmäen alueelle. Hyväksyttiin kiinteistöpäällikön tekemä päätösesitys. 50 Toimitilavuokrat alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien toimitilat ovat valmistuneet hyvin eriaikoina ja niiden palvelutaso ja kunto vaihtelee. Varsin merkittävä osa on kuitenkin rakennettu tai peruskunnostettu aivan viime vuosikymmenen aikana. Niiden ensisijainen käyttötarkoitus on luoda puitteet oman seurakunnan toiminnalle. Tiloja kuitenkin yleisesti luovutetaan yksityiseen käyttöön erityisesti hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten yhteydessä. Seurakunnan taloudelliseen toimivaltaan ei yleisen oikeuskäsityksen mukaan katsota kuuluvan yhteisten verovarojen käyttö yksityiseen tarkoitukseen. Niinpä kokoontumistilojen yksityisestä käytöstä tulee periä kohtuullinen vuokra, joka ainakin osaksi kattaa kiinteistön kuluja ko. tilaisuuden osalta. Seurakuntien kokoontumistiloissa pidettävistä yksityistilaisuuksista peritään vuokra, jolla katetaan siivous-, sähkö-, lämmitys-, vahtimestaripalvelu- yms. kuluja. Yksityistilaisuuksia ovat mm. muistotilaisuudet, häät, kastejuhlat ja syntymäpäiväjuhlat sekä yhdistysten yms. seurakunnan ulkopuolisten kerhojen käyttö. Tilapäisvuokriin sisältyy valtiolle tilitettävä arvonlisävero, jonka suuruus on 22 %.

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Projektipäällikkö Reino Niveri on valmistellut asiaa julkaistun Kouvolan rovastikunnan hinnastotyöryhmän mietinnön periaatteita noudattaen. Hinnastoesityksessä on pyritty luomaan eri seurakuntien ilmoittamista tiloista ryhmiä, jotka ainakin suurin piirtein olisivat toistensa kaltaisia. Näin saadaan eri seurakuntien varsin kirjavaa hinnoittelua yhtenäistettyä. Toimitilat esitetään ryhmiteltäväksi seuraaviin maksuluokkiin: oma A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet - esim. muistotilaisuus ja kastejuhla vieras Seurakuntasali tai vast. suurehko tila Pienehkö kokoustila Keittiön erilliskäyttö B. Kirkon käyttö Siunauskappelin käyttö Vuokraa ei peritä, jos vainaja oli kuollessaan ev.lut. seurakunnan jäsen C. Konsertit - muut kuin seurakunnan itsensä järjestämät konsertit, joista kerätään lippu- tai ohjelmatuloja järjestäjille, hintaan sisältyy yksi harjoitus - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta D. Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Omalla tarkoitetaan Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntaan kuuluvaa järjestäjää tai että esim. muistotilaisuus järjestetään oman seurakunnan jäsenelle. Vieraalla tarkoitetaan seurakuntayhtymän seurakunnan ulkopuolella asuvaa tai toimivaa järjestäjää. E. Erilaisten yhdistysten jne. järjestämistä, säännöllistä toimintaa koskevista tilojen käytöstä peritään tuntivuokrana 10 + alv 22 %. Sisäisessä laskutuksessa omilta työaloilta tuntivuokra on 10, alv 0 %. Projektipäällikön esitys seurakuntakohtaisiksi tilavuokrahinnoiksi: ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken tai Sippolan seurakuntatalon sali (sis. kahvio ja keittiö) Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken tai Sippolan seurakuntatalon kahvio (sis. keittiö), Ummeljoen kyläkirkon tai Elomaan talon Sali, kahvio ja keittiö, Myllykosken kirkon seurakuntasali keittiöineen sekä muut kokoustilat Keittiön erilliskäyttö Kirkon käyttö Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko 300 e seurakuntasali Lisäharjoituskerta Leirisaari (1 leirivuorokausi = 1 kerta) Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Anjalan kirkon kattokruunujen kynttilöiden poltto (sis. sytyttämisen, sammuttamisen ja asianmukaisten paloturvallisuusilmoitusten tekemisen). Asiasta tulee sopia hyvissä ajoin seurakuntatoimistossa ja poltetut kynttilät tulee jättää paikoilleen ELIMÄEN SEURAKUNTA Elimäen seurakuntakeskuksen iso sali (Tolkkilan tilat leiri- ja toimintakeskusten hinnastossa) Elimäen seurakuntakeskuksen pikkusali takkahuone nuorisotila Korian seurakuntasali Korian kirkon takaosa Keittiön erilliskäyttö Elimäen kirkko Korian kirkko Elimäen siunauskappeli - 150

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Korian siunauskappeli Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Seurakuntasali tai pappila Keittiön erilliskäyttö Kirkko Konsertit (muut kuin srk:n järjestämät) - kirkko seurakuntasali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Kesäkodin vuokra (siivottava itse) KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntakeskus - Maria-sali Martta-sali, Kirkkovaltuuston sali Kirkkoneuvoston sali Käpylän kirkon seurakuntasali 80 e 180 Eskolanmäen seurakuntakoti Tornionmäen seurakuntakoti e Mielakan seurakuntakoti Sarkolan seurakuntakoti Lehdokin seurakuntakoti Lappalan kesäkoti

14 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) Muut kerhohuoneistot Kirkon käyttö Siunauskappelin käyttö Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - Keskuskirkko Käpylän kirkko Seurakuntakeskuksen Maria-sali muut salit Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA Seurakuntakeskuksen sali, Kymintehtaan seurakuntatalon kirkkosali Seurakuntakeskuksen kahvio Seurakuntakeskuksen nuorten tilat Seurakuntatalon sali Voikkaan seurakuntasali Tähteen seurakuntasali Uuden hautausmaan kokoontumistila Seurakuntakeskuksen aikuistyön tila Seurakuntatalon kahvio Pääkirkon seurakuntasali Kymentehtaan seurakuntatalon kahvio Markankylän seurakuntakoti Kirkon käyttö - Pääkirkko Voikkaan kirkko Siunauskappelin käyttö Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - kirkot seurakuntasalit Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10

15 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) VALKEALAN SEURAKUNTA Seurakuntakeskus yläsali Seurakuntakeskus alasali Vuohijärven kirkon kokoustilat Tuohikotin kirkon seurakuntasali Ahoristi Keittiön erilliskäyttö Kirkon käyttö -Valkealan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Konsertit (muut kuin oman srk:n järjestämät) - Valkealan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Seurakuntakeskus yläsali Lisäharjoituskerta Pöytäliinamaksu 3,80 /kpl 3,80 /kpl vähimmäisveloitus 10 Kaikkia tiloja koskee seuraava: Vuokraajan tulee saada tilojen käytölle asianmukainen lupa, (Kirkkojärjestys 14:2,1). Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää määrätä edellä esitetyt Kouvolan seurakuntayhtymän toimitilojen seurakuntakohtaiset tilavuokrahinnat alkaen. Päätettiin siirtää asia uudelleen valmisteltavaksi kiinteistöpäällikön johdolla. 51 Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyen seurakuntien on saatettava rekisterinsä alaisuudessa olevat tiedot digitaaliseen muotoon. Digitaalinen muoto mahdollistaa kokonaiskirkon kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmän puitteissa tietojen joustavan ja ajanmukaisen käytettävyyden. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia yleiskirjeessä 15/2008: Sidottujen kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksen lisäksi on tullut ajankohtaiseksi kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi. Seurakuntien käyttöön ollaan parasta aikaa rakentamassa kirkon omaa yhteistä jäsentietojärjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna (ns. kitke-hanke eli kirkonkirjojenpidon

16 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (20) tietojärjestelmien kehittämishanke). Tästä yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisen aloittamisesta on kerrottu yleiskirjeessä nro 23/2007. Yhteiseen jäsentietojärjestelmän tullaan tallettamaan sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoituja aineistoja. Seurakunnat voivat tallettaa omat digitoidut aineistonsa järjestelmän yhteiseen tietokantaan ja käyttää aineistoja yhteisen jäsentietojärjestelmän avulla. Kirkkohallitus vastaa yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Seurakunnat huolehtivat kuitenkin itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta eli hoitavat sidottujen kirkonkirjojensa ja perhelehtiensä digitoinnin. Kouvolan seurakuntayhtymän perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia koskeva valmistelutyöryhmä on lähettänyt yhdeksälle toimittajaehdokkaalle: Itella Oy, Kopi- Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Helsinki Oy, Monikko Oy, Web It Solutions Ky, Data Com Finland Oy, Digifiles Oy, Micro Tieto Suomi Oy sekä Vaasan Micro Copy Oy tarjouspyynnön (liite 8, tarjouspyyntö liitteineen). Määräaikaan mennessä klo 13 tarjouksia oli saapunut neljä: Itella Oy, Kopi-Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Oy sekä Monikko Oy (liite 9, tarjousten avauspöytäkirja). Määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset on tarjouspyynnön kriteerien mukaan pisteytetty (liite 10, tarjousten pisteytys) sekä tarjouksista on laadittu kokonaiskustannusvaihtoehdot (liite 11). Valmistelutyöryhmän neuvotteluissa on noussut esille vaihtoehdon B mukainen ratkaisu soveltuvimmaksi ja käyttökelpoisimmaksi Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin tarpeisiin. Vaihtoehto B sisältää perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille. Mikrokortin lukulaitteet ovat seurakuntayhtymän alueella vallitseva työkäytäntö, eikä vaadi näin ollen lisälaiteinvestointeja, joita vaihtoehto A, filmirullien käyttö vaatisi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Valitaan tarjousten perusteella tulleista vaihtoehdoista sekä pisteytyksen ja edullisuuden suhteen digikuvauksen toimittajaksi Itella Oy ja sen tarjoama vaihtoehto B (sisältäen perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille). Kokonaiskustannukseksi hankkeelle muodostuu näin ,10 euroa. Hyväksyttiin yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemä päätösesitys. 52 IT-aluekeskushanke Kirkossamme on vireillä valtakunnallinen tietohallintoverkon uudistus. Kaikkien seurakuntien tulee kuulua johonkin IT-alueeseen viimeistään siinä vaiheessa kun uusi väestökirjanpidon järjestelmä KIRJURI otetaan käyttöön eli Pilottikäyttö alkaa jo Asiasta on olemassa kirkolliskokouksen päätös ja tarvittavat kirkkolain muutokset on kirkolliskokouksessa hyväksytty. Mikkelin hiippakunnan IT-alueratkaisusta käytiin neuvottelu mahdollisten isäntäseurakuntakandidaattien kanssa Mikkelissä. Neuvottelussa päädyttiin yksimielisesti edistämään sitä vaihtoehtoa, että Mikkelin hiippakunnan alueelle muodostetaan yksi IT-alue, jonka isäntäseurakuntana toimii Kouvolan seurakuntayhtymä.

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai vastaava suurehko tila 74,797 92,00

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot