TC-Server ENET Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TC-Server ENET Käyttöohje"

Transkriptio

1 Thermochron Server käyttöohje 1 TC-Server ENET Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy, Tykistökatu 4 B Turku

2 Thermochron Server käyttöohje 2 Contents...1 Toimituskokonaisuus...3 Johdanto...3 Pikaopas...4 Perustoiminnot...5 Siirtymäpalkki (Navigation Bar)...6 Tilapalkki (Status Bar)...6 Laitekatsaussivu (Devices Overview Web Page)...7 Tarkempi tarkastelu (Comprehensive Mission Overview)...7 DS1921Tarkempi tarkastelu ja kaavio...8 DS1922 Tarkempi tarkastelu ja kaavio...10 DS1923 Tarkempi tarkastelu ja kaavio...10 Ei luettujen tiedostojen sivu (Unread Files Web Page)...11 Arkistoitujen tiedostojen sivu (Archived Files Web Page)...11 Keruutehtävä (Mission)...12 Asetukset (Configuration)...14 Web palvelin (Web Server)...14 Kayttäjänimi (User Name)...14 Salasana (Password)...14 Isäntä (Host Name)...14 Salli IP osoitteen haku (ENABLE DHCP)...14 IP osoite (IP Address)...14 Gateway...14 Primary DNS ja Secondary DNS...15 FTP asiakasohjelma (FTP Client )...15 Reaaliaikaikello (Real Time Clock)...16 Verkon aika (Network Time)...16 Dynaaminen IP osoite (Dynamic DNS)...17 System...18 Laitteisto...19

3 Thermochron Server käyttöohje 3 Virran syöttö...19 Ethernet Liityntä...19 Thermchron liitin (1-Wire interface)...19 Tehdasasetusten palautus (Factory Reset)...19 Suora kytkentä tietokoneeseen...20 Toimituskokonaisuus TC-server sisältää seuraavat osat: Thermocronserver, virtalähde USB liittimellä, Ethernet liitin suora kytkettäväksi verkkoon, Ethernet liitin ristiinkytketty (cross) kytkettäväksi suoraan tietokoneeseen, Thermochron lukupää Käyttöohje CD-levy jossa microchip ohjelma, jolla TC-server löytyy verkosta. Johdanto Thermochron Server kytketään Ethernet verkkoon ja sen avulla voidaan helposti ohjelmoida ja lukea Thermochron ja Hygrochron lämpötilan ja kosteunde loggereita. Mitään erillistä ohjelmaa ei tarvita tietokoneessa vaan kaikki tietojen luku ja kirjoitus tapahtuu selaimella. Kun olet lukenut thermochronin, serverin LED valot ilmoittavat mahdollisista tapahtuneista hälytyksistä, joten voit päättää mitkä loggerit edellyttävät laajempaa tarkastelua. Serverin muistiin mahtuu 1000 loggerin tiedot. Voit myös asettaa Thermochronin lähettämään tiedot minne tahansa Internetiin. Voit kerätä tiedot lukuisista Thermochroneista ja hygrochroneista.

4 Thermochron Server käyttöohje 4 Pikaopas 1. Kytke virta TC-serveriin 9V;n verkkovirtalähteen avulla. Vihreä PWR/Act valo vilkkuu 1 sekunnin tahdissa osoittaen, että laite toimii normaalisti. 2. Kytke Ethernet kaapeli TC-Serveriin Ethernet liittimeen ja kaapelin toinen pää Ethernet verkkoosi. Liittimessä oleva vihreä valo syttyy osoittaen ethernet liitynnän onnistuneen. Keltainen valo vilkkuu, kun verkossa on liikennettä. Huomaa tämä on 10 Base-T laite eli kommunikointi tapahtuu yhdellä johdinparilla. 3. Kytke Thermochron lukija TC-serverin RJ12 liittimeen. Tätä kautta liikennöidään Thermochron loggeriden kanssa. 4. Määritä TC-Serverin IP osoite. TC-Server toimitetaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) valittuna. Laitteen nimi on THERMOCHRONSVR. Jos verkossasi on DHCP palvelin, laite saa IP osoitteen mutta sinun pitää määrittää osoite. Yksi tapa määrittää on käyttää EDS Network Utility ohjelmaa, joka on ladattavissa internetistä ja on myös CD:llä. Ohjelma näyttää kaikki verkkoon kytketyt TC-serverit ja niiden IP osoitteet. Ohjelman voi ladata osoitteesta: 5. Kirjoita IP osoite selaimen osoiteriville ja paina Enter. Alla olevan tapainen sivu tulee näkyviin TC-server on nyt asennettu

5 Thermochron Server käyttöohje 5 Perustoiminnot Kun TC-server iin kytketään virta, se alkaa jatkuvasti hakea Thermochroneja (Paitsi silloin kun sen avulla ohjelmoidaan thermochronin asetuksia) Kun uusi laite on kytketty lukijaan Thermochronin tiedot luetaan välittömästi ja TC-server jatkaa seuraavasti: Luettu tieto tallennetaan puskuriin Recently Connected Devices, johon voi tallentaa 10 laitetta. Jos puskuri on täynnä vanhin tallenne poistetaan tältä alueelta. Riippuen asetuksista, Thermochron voi lopettaa tallennuksen Kaikki tieto luetaan Thermochronilta nopeaa lukutapaa käyttäen Riippuen asetuksista, Thermochron saattaa käynnistyä uudelleen. Kun tiedot on luettu Thermochronilta TC-server käsittelee tiedon ja tallentaa tiedot tiedostoihin. Jos tapahtuu virhe, virhe LED sytty 5 sekunnin ajaksi ja lukuprosessi katakeaa. Luenta on tehtävä uudelleen. TC-Server issä on 5 LED valoa PWR/Act ledin lisäksi. Ne ovat seuraavat: Punainen- Thermcoronin luku käynnissä( TÄNÄ aikana Thermcohronin on oltava kiinni lukijassa) Vihreä- Loku suoritettu ( Thermochron voidaan irrottaa. Punainen- Ylärajahälytys viimeksi luetussa Thermochronissa Punainen - alarajahälytys Punainen- Virhe luennassa, jos jatkuvasti päällä, muisti on täynnä Enintään 6 Thermochronia voidaan kytkeä samanaikaisesti TC-Serveriin. Ne luetaan yksi kerrallaan. Jos Thermochrn on jatkuvasti kytkettynä, niitä luetaan määrävälein, joka on määritelty parametrissa Read Interval System Configuration sivulla. Koska TC-server käyttää nopeaa lukutapaa, johdon pituus TC-serverin ja thermochron lukijan välillä on rajoitettu. TC-Server tukee seuraavia laitteita: DS Bit ROM DS1921G. Thermochron C DS1922E 8kB Thermochron C DS1922L - 8kBThermochron C DS1922T 8kBThermochron C DS1923 Hygrochron kosteus ja lämpötilaloggeri %RH ja C

6 Thermochron Server käyttöohje 6 Siirtymäpalkki (Navigation Bar) Siirtymäpalkki sijaitsee TC-serverin ensimmäisellä sivulla. Tätä kautta päästään klikkaamalla useimpiin toimintoihin. Näitä ovat: Toiminnat Device Overview- Laitelistaus- lyhyt listaus viimeksi kytkettyinä olevista laitteista Unread Files- Lukemattomat tiedostot- luettelo Archived Files- Arkistoidut tiedostot- Kaikki muistissa olevat tiedot Mission- loggerien tiedon tallennus asetukset Konfigurointiasetukset Web Server TC-serverin vorkkoasetukset FTP Client asetukset, joilla lähetetään tiedostoja FTP Palvelimelle Real-Time Clock- Reaaliaikakellon ajan asetukset. Network Time- Verkon aikapalvelimen asetus Dynamic DNS- asettaa Dynaamisen nimipalvelimen System- yleiset laiteasetukset Tilapalkki (Status Bar) Tilapalkki on aloitussivun oikealla puolella. Siellä näkyy tietoja TC-serverin tilasta. Jos Update on valittu (x neliössä) tila päivittyy jatkuvasti. Klikkaamalla Update neliötä voidaan automaattinen päivitys pysäyttää. Seuraavia tietoja näytetään:

7 Thermochron Server käyttöohje 7 Connection - Liityntätiedot o Status- on OK jos TC-server on toiminnassa o Activity- ilmoittaa milloin tilapalkki päivittyy o Time- kellonaika o Update rate. päivitystaajuus Server palvelin o Versio- laitteen ohjelmaversio joka on TC-serverissä asennettuna o Date- TC-serverin kulumassa oleva päivämäärä. vvvv-kk-pp o Time- TC-serverin aika hh:mm:ss o Up Time- aika edellisestä TC-serverin käynnistyksestä (Reboot) ddd:hh:mm:ss File System Tiedostojärjestelmä o Status- Varmistaa tiedostojärjestelmän oikeellisuuden o Size Muistin koko MicroSD kortilla o Used- Käytetty määrä nuistia o Total Files Muistissa olevien tiedostojen määrä o Unread Files- Lukematta olevat tiedostot Laitekatsaussivu (Devices Overview Web Page) Tällä sivulla on luettelo viimeksi kytketyistä laitteista: Max 10 laitetta on näkyvissä. Listassa voi olla vama laite useaan kertaan, jos sitä onluettu useaan kertaan. Luettelossa näkyy laitteen tyyppi, nimitys (label), id numero, ja linkki tarkempaan laitteen tarkasteluun. Tarkempi tarkastelu (Comprehensive Mission Overview) Jos.CSV tiedostomuoto on valittu, päästän tarkastelemaan yksityiskohtaisesti laitteeseen tallentuneita tietoja klikkaamalla Select laitteen kohdalla. Tarkempaan tarkasteluun päästään myös Unread ja Archived Files listoilta, jos.csv tiedsototallennus on valittuna.

8 Thermochron Server käyttöohje 8 Tarkemman tarkastelun sisältö riippu laitteesta, mutta ainakin seuraavat tiedot ovat saatavilla: File Time Aika, jolloin tiedot onluettu loggerista Devisce laitteen tyypppi ROM-Id- IDnumero Mission Data- Keruutehtävän aikana luettu tieto o Label- Laitteelle annettu nimitys o High Temperature Alarm- Lämpötilan ylärajahälytys Low Temperature Alarm- alarajahälytys o Started- Keruuthtävän aloitusaika o Ended Keruutehtävän päättymisaika o Samples- lukukerrat, Sample Rate- lukukertojen väliaika o Rollover- Onko päällekirjoitus tapahtunut ( kun muisti on täyttynyt) o High Alarm. Low Alarm : Ylä- ja alahälytysrajat Navigation Linkkejä o Files With This ROM ID- linkki muihin tämän loggerin tarkasteluun o New Mission Linkki laitteen keruutehtävän asetuksiin o Detailed Grraphs Näyttää kaavion mittaustuloksista o Download- lue.csv tiedosto DS1921Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1921 tarkempi tarkastelu on edellä kuvatun mukainen. Alla näyte DS1921 kaaviosta.

9 Thermochron Server käyttöohje 9 Kun valitaan Detailed Graphs DS1921 kaavioon tulee myös hälytysrajat. Toinen kaavio esittää histogammin eri lämpötilojen esiintymistiheydestä. Siinä on myös linkki Print friendly version josta saa paperitulosteeksi soveltuvan esityksen. Tulostettvassa versiossa on lisäksi lämpötilalukemien kokonaismäärä ja kellonaika, jolloin tiedot on luettu.

10 Thermochron Server käyttöohje 10 DS1922 Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1922 tarkastelu sisältää lisätietoja, kuten valitun tarkkuuden (0.5 tai C). Paremmalla tarkkuudella muistiin mahtuu 4096 tulosta, pienemmällä tarkkuudella 8192 tulosta. Tulostettavassa versiossa on DS1921 tietojen lisäksi Bttery reset Alarm, joka ilmoittaa jos laite on saanut mekaanisen iskun joka katkaisee hetkeksi pariston virransyötön. Tällöin laite menettää kalibrointinsa ja mitttaustiedot ovat epäluotettavia. DS1923 Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1923 tarkastelu sisältää lämpötilatiedon lisäksi vastaavat kosteustiedot kuten hälytysrajat, kosteuden resoluution (9.64% ja % RH). Kaaviossa lämpötila ja kosteus on kuvattu samaan kaavioon, Lämpötila vihreällä ja kosteus punaisella. Tarkempi kaavio sisältää lisätietoja kuten 1922 kaavio.

11 Thermochron Server käyttöohje 11 Ei luettujen tiedostojen sivu (Unread Files Web Page) Tämä sivu mahdollistaa nopean pääsyn uusimpiin ei käsiteltyihin tiedostoihin. Tämä tedosto päivittyy noin kerran sekunnissa. Taulukossa on seuraavat tiedot: Device Name- Laitteen tyyppi (esim DS1921G) Type- tiedoston tyyppi; csv,txt,xml,hex,err Size- tiedoston koko tavuja (bytes) Timestamp- Luentahetki Alarm- jos hälytys on tullut Links- Linkit tiedoston lataamiseen (Download) ja Tarkempaan tarkasteluun (Overview) Jos FTP tai POST palvelin on toiminnassa, tämä sivu on normaalisti tyhjä, ja siella mahdollisesti olevia tiedostoja ei ole syytä tarkastella tai ladata. Jos näin tehdään tiedot eivät siirry FTP:n tai POST palvelimien kautta haluttuun paikkaan verkossa. System sivuilla on mahdollisuus merkitä Ei luettuja tiedostoja luetuiksi. Arkistoitujen tiedostojen sivu (Archived Files Web Page) Tämä sivu sisältää kaikki tiedostot tiedostojärjestelmässä Tieto esitetään samoin kuin yllä ei luettujen tietojen sivulla. Lisänä on sarake Read, joka ilmoittaa onko tiedostoa luettu aikaisemmin. Sivulle mahtuu 25 tiedostoa kerrallaan. Next ja Previous linkeillä voi siirtyä luettelossa eteen tai taaksepäin. Tiedostot voidaan poistaa ainoastaan System sivulla olevalla File System maintenance osiolla

12 Thermochron Server käyttöohje 12 Keruutehtävä (Mission) Mission sivu mahdollistaa loggerin ohjelmoimisen. Ensin valitaan luettelosta laitetyyppi, joka halutaan ohjelmoida ja sen jälkeen valitaan äskettäin liitetyistä laitteista se, joka halutaan ohjelmoida keräämään mittaustietoja. Tämän jälkeen tulee esille Mission sivu joka on erilainen jokaiselle laitetyypille. Kun tiedot on kirjoitettu painetaan Mission painiketta. Tämän jälkeen on 10 s aikan asetettava ohjelmoitava laite lukijaan. Jos halutaan ohjelmoida useampia laitteita samoilla parametreilla painetaan Mission uudelleen ja asetetaan uusi laite lukijaan. Kun laitetta ohjelmoidaan palaavat kaikki 5 lediä TC-serverissä. Seuraavat parametrit voidaan asettaa: Label- mac 20 merkkiä sisältävä nimi loggerin tunnistamiseksi

13 Thermochron Server käyttöohje 13 Enable Rollover- Mahdollistaa vanhimman tiedon ylikirjoittamisen kun laitteen muisti tulee täyteen. Ala- ja yläraja hälytykset Start Mission Keruutehtävän käynnistys o Immediately- käynnistyy heti o On this Date viive valittuun ajankohtaan ajan formaatti:kkkk pp VVVV HH:MM:SS ( Nov :47:29 huom kuukausi englanniksi) Sample Rate Hours tunteja Minutes minuutteja 1922 ja 1923 myös sekunteja DS1922 ja DS1923 parametrejä lisäksi o Enable Temperature logging- valitse lämpötilatiedon keruu ( 1923:ssa mittaa vain kosteutta) o Humidity Resolution- 8 bit tai 16 bit vaikuttaa tarkkuuteen ja kapasiteettiin o Temperature Resolution- 8 tai 16 Bit tarkkuus lämpötilalle o Enable Humidity Alarm- Kosteushälytysten valinta o Low Humidity Alarm- kosteushälytyksen alaraja o High Humidity alarm- yläraja o Start Mission Upon Temperature Alarm (SUTA)- Käynnistä keruutehtävä lämpötilahälytyksestä; mahdollistaa erityistilanteiden tallentamisen

14 Thermochron Server käyttöohje 14 Asetukset (Configuration) Web palvelin (Web Server) TC-server on käytettävissä heti kun virta on kytketty. Tällöin ovat thedasasetukset voimassa. Asetuksia voi muuttaa internet selaimella valitsemalla Configuration osiosta Web Server: Kayttäjänimi (User Name) Käyttäjänimeä käytetään asetuksia muutettaessa. Oletuksena on admin. Jos käytttäjänimi unohtuu,on suoritettava factory reset joka selostetaan myöhemmin Salasana (Password) Salasana tarvitaan käyttäjänimen yhteydessä kun asetuksia muutetaan. Oletus on eds. Se voidaan palauttaa myös suorittamalla factory reset Isäntä (Host Name) Oletus on THERMOCHRONSVR. Se on muutettavissa, mutta max merkkejä on 16 ja kaikkien pitää olla suuria kirjaimia. Salli IP osoitteen haku (ENABLE DHCP) Oletus on sallittu IP osoite (IP Address) Kun IP osoitteen haku on sallittu IP osoite määräytyy DHCP palvelimella. kun DHCP onestetty, IP osoite on Gateway Saadaan DHCP:ltä. Jos se on estetty oletus on Samoin Subnet Mask, jonka oletus DHCP estettynä on

15 Thermochron Server käyttöohje 15 Primary DNS ja Secondary DNS Saadaan DHCP:ltä. Jos se on estetty, ne ovat Huomaa Tallenna kaikki muutokset. Kun Tallennus (save) painiketta on painettu, näytölle tulee teksti The board will reboot momentarily. Tämä teksti säilyy kunnes Configuration, Overview tai Devices on valittu käyttäjän toimesta. FTP asiakasohjelma (FTP Client ) Palvelin voi toimia FTP asiakkaana. TC-server voi tämän toiminnon avulla lähettää tietoa internet verkossa haluttuun osoitteeseen. Tämä ei vaadi mitään erityistä asetusta lähettävässä verkossa. Tämä sivumahdollistaa FTP:n käytön ja parametrien asetuksen. Kun Thermochron on luettu ja sen tiedostot on tallennettu, ne merkitään ei luetuiksi. FTP asiakasohjelma lähettää säännnöllisin väliajoin ei luetut tiedostot FTP palvelimelle jonka jälkeen tiedostot merkitään luetuiksi. Seuraavat parametrit asetetaan Enable Salli FTP Client Host Name- FTP palvelimen URL eli IP osoite User- FTP palvelimen käyttäjätili Password- käyttäjätiliin liitetty salasana Password Path- tiedostojen hakemisto Port- Standardi on 21

16 Thermochron Server käyttöohje 16 Reaaliaikaikello (Real Time Clock) Asettaa paristovarmennetun reaaliaikakellon. Kello asettuu automaattisesti, jos verkon aika on sallittu ja TC serverillä on yhteys verkon aikapalvelimeen. Reaaliaikakello käyttää CR2032 paristoa. Sen kestoikä riippuu ulkoisista olosuhteista. Normaalisti se kestää vuosia Verkon aika (Network Time) TC-server voi päivittää kellonsa määrävälein verkon aikapalvelimen kautta. Aseta tämän sivun avulla tarvittavat parametrit. Verkon aika on GMT aika, joten aikaero paikallisaikaan on ilmoitettava. Tmä toiminto edellyttää yhteyttä aikapalvelimeen, joko paikalliseen tai internetin palvelimeen.

17 Thermochron Server käyttöohje 17 Dynaaminen IP osoite (Dynamic DNS) Dynaaminen IP osoitteen muodostus on mahdollinen TC-serverissä. Tällä sivulla voit asettaa tämän ominaisuuden. Seuraavia palvelimie tuetaan: 1. dyndns.org 2. no-ip.com 3. dnsomatic.com

18 Thermochron Server käyttöohje 18 System

19 Thermochron Server käyttöohje 19 Laitteisto Virran syöttö TC-Server on varustettu 2.5 mm koiras liitännällä. Virran syöttöön tarvitaan 6-16 V virtalähde varustettuna 2.5mm sisä- ja 5.5mm ulkohalkaisijan naarastyyppisellä liittimellä, jossa + napa on keskellä. Virran syötön tulisi olla 250 ma, vaikka keskikulutus on noin 150 ma. Jännitesisäänmenon väärinkytkentä on estetty diodilla ja siinä on ylijännitesuoja (60 V), joka on palutuva. Ethernet Liityntä Liityntä on RJ-45 Ethernet liitin Liityntä on 10 Base T. Liityntä on puoli duplex. Jos kytkeydytään HUB:iin tai kytkimeen käytetään suoraa kaapelia. Jos kytkeudyt suoraan PC:hen tulee käyttää ristiin kytkettyä kaapelia. Liittimessä on 2 LED valoa, vihreä ilmoittaa liitynnän ja keltainen vilkkuu liikenteen tahdissa. Thermchron liitin (1-Wire interface) TC-Server on varustettu RJ12 liittimellä johon sopivat RJ12-liittimellä varustetu Thermochron lukupäät. RJ-12 liityntä on : Nasta 1 ja 2 ei liityntää, 3 1-Wire Signal/ Data, 4 Maa, 5 ei liityntää, 6 5 Volt. Kaapelin pituus voi olla 2.5 m ja 6 thermochronia voi liittää yhtaikaa. Liityntä on eristetty (27 kv). Tehdasasetusten palautus (Factory Reset) Tehdasasetusten palautus tapahtuu seuraavasti: 1. Poista TC-Serverin kansi, Aseta laite siten, että liittimet ovat sinua kohti ja paikallista kaksi tinattu porareikää ylhäällä vasemmalla, jossa on merkki P5. 2. Käyttäen sopivaa työkalua ( pihdit, paperiliitin etc) kytke nämä kaksi porareikää yhteen.

20 Thermochron Server käyttöohje 20 PWR/ACT LED ei enää vilku, vaan jää päälle. Tämä on merkki onnistuneesta palautuksesta 3. Poista oikosulku ja kiinnitä kansi. Palautus tapahtuu alle 4 sekunnissa. Tehdasaseukset palautuvat seuraaviksi: User Name, käyttäjänimi: admin Password salasana; eds HostName, isäntänimi THERMOVHRONSVR DHCP sallittu IP address, Gateway, Subnet Mask, Primary DNS, Secondary DNS: saadaa nimipalvelimelta. Suora kytkentä tietokoneeseen Jos et halua käyttää TC serveriä verkossa, voit liittää sen suoraan tietokoneen ethernet liittimeen. Tarvitset ristiin kytketyn ethernet kaapelin. TC server löytyy hakuohjelman avulla, mutta voit käyttää myös laitteen omaa IP osoitetta: jonka kirjoitat selaimen osoitekenttään.

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805

Langaton IP-kamera. Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SUOMI. Ver. 200805 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Langaton IP-kamera Tuotenumero 36-3379 Malli RC8020 18-2115 RC8020-UK Lue käyttöohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD ohjelmaversio 5.00 tai uudempi GOLD LP/COMPACT ohjelmaversio 2.00 tai uudempi 1. YLEISTÄ Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan,

Lisätiedot

TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TW-EA510v3(c) & 3G/4G TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b/g/n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) avaimen löydät laitteen pohjapuolella olevasta tarrasta.

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus!

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

1. Käyttöönotto ja päänäyttö

1. Käyttöönotto ja päänäyttö 1. Käyttöönotto ja päänäyttö 1) Laita tallennin päälle kytkemällä johdot ja odota että se on käynnistynyt kokonaan. Mikäli olet asentanut muun kuin alkuperäisen kiintolevyn, joudut formatoimaan sen asetusvalikosta.

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Suomenkielinen ohjelmisto ja ohjekirja suomenkielisillä kuvilla löytyy osoitteesta www.telewell.fi Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1.

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

EST16120/EST16240 MPEG-4

EST16120/EST16240 MPEG-4 Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST16120/EST16240 MPEG-4 Triplex DVR V.1642 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Käyttö ohje TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 1. JOHDANTO 4 1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 3. ASENNUS 6 3.1 Laitteen asennus 6 3.2 Verkkoasetusten tekeminen 7 3.3 Kirjautuminen reitittimeen

Lisätiedot

Colibri Grande PRO Valvontajärjestelmä

Colibri Grande PRO Valvontajärjestelmä Colibri Grande PRO Valvontajärjestelmä Käyttöohje 09.05.2011 Yleistä Ominaisuudet Helppokäyttöinen järjestelmävalikko ja nopea asennus Useita tallennusmahdollisuuksia (liike, hälytys, aikataulu) Triplex

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE 2 Sisällysluettelo Kappale 1 GMT 3G+ yleistiedot 4 Laitteen osat 4 GMT 3G+ asetusten palautus 5 Kappale 2 Ennen

Lisätiedot

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja TW-WLAN-reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 12/2011 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset... 4 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

Dericam M501W Käyttöohje

Dericam M501W Käyttöohje Dericam M501W Käyttöohje Notesco Oy 2012 2.0a suomenkielinen www.notesco.net myynti@notesco.net ii Sisällysluettelo Yleistä... 1 Kameran ominaisuudet... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Näkymät... 4 Asennus...

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot