TC-Server ENET Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TC-Server ENET Käyttöohje"

Transkriptio

1 Thermochron Server käyttöohje 1 TC-Server ENET Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy, Tykistökatu 4 B Turku

2 Thermochron Server käyttöohje 2 Contents...1 Toimituskokonaisuus...3 Johdanto...3 Pikaopas...4 Perustoiminnot...5 Siirtymäpalkki (Navigation Bar)...6 Tilapalkki (Status Bar)...6 Laitekatsaussivu (Devices Overview Web Page)...7 Tarkempi tarkastelu (Comprehensive Mission Overview)...7 DS1921Tarkempi tarkastelu ja kaavio...8 DS1922 Tarkempi tarkastelu ja kaavio...10 DS1923 Tarkempi tarkastelu ja kaavio...10 Ei luettujen tiedostojen sivu (Unread Files Web Page)...11 Arkistoitujen tiedostojen sivu (Archived Files Web Page)...11 Keruutehtävä (Mission)...12 Asetukset (Configuration)...14 Web palvelin (Web Server)...14 Kayttäjänimi (User Name)...14 Salasana (Password)...14 Isäntä (Host Name)...14 Salli IP osoitteen haku (ENABLE DHCP)...14 IP osoite (IP Address)...14 Gateway...14 Primary DNS ja Secondary DNS...15 FTP asiakasohjelma (FTP Client )...15 Reaaliaikaikello (Real Time Clock)...16 Verkon aika (Network Time)...16 Dynaaminen IP osoite (Dynamic DNS)...17 System...18 Laitteisto...19

3 Thermochron Server käyttöohje 3 Virran syöttö...19 Ethernet Liityntä...19 Thermchron liitin (1-Wire interface)...19 Tehdasasetusten palautus (Factory Reset)...19 Suora kytkentä tietokoneeseen...20 Toimituskokonaisuus TC-server sisältää seuraavat osat: Thermocronserver, virtalähde USB liittimellä, Ethernet liitin suora kytkettäväksi verkkoon, Ethernet liitin ristiinkytketty (cross) kytkettäväksi suoraan tietokoneeseen, Thermochron lukupää Käyttöohje CD-levy jossa microchip ohjelma, jolla TC-server löytyy verkosta. Johdanto Thermochron Server kytketään Ethernet verkkoon ja sen avulla voidaan helposti ohjelmoida ja lukea Thermochron ja Hygrochron lämpötilan ja kosteunde loggereita. Mitään erillistä ohjelmaa ei tarvita tietokoneessa vaan kaikki tietojen luku ja kirjoitus tapahtuu selaimella. Kun olet lukenut thermochronin, serverin LED valot ilmoittavat mahdollisista tapahtuneista hälytyksistä, joten voit päättää mitkä loggerit edellyttävät laajempaa tarkastelua. Serverin muistiin mahtuu 1000 loggerin tiedot. Voit myös asettaa Thermochronin lähettämään tiedot minne tahansa Internetiin. Voit kerätä tiedot lukuisista Thermochroneista ja hygrochroneista.

4 Thermochron Server käyttöohje 4 Pikaopas 1. Kytke virta TC-serveriin 9V;n verkkovirtalähteen avulla. Vihreä PWR/Act valo vilkkuu 1 sekunnin tahdissa osoittaen, että laite toimii normaalisti. 2. Kytke Ethernet kaapeli TC-Serveriin Ethernet liittimeen ja kaapelin toinen pää Ethernet verkkoosi. Liittimessä oleva vihreä valo syttyy osoittaen ethernet liitynnän onnistuneen. Keltainen valo vilkkuu, kun verkossa on liikennettä. Huomaa tämä on 10 Base-T laite eli kommunikointi tapahtuu yhdellä johdinparilla. 3. Kytke Thermochron lukija TC-serverin RJ12 liittimeen. Tätä kautta liikennöidään Thermochron loggeriden kanssa. 4. Määritä TC-Serverin IP osoite. TC-Server toimitetaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) valittuna. Laitteen nimi on THERMOCHRONSVR. Jos verkossasi on DHCP palvelin, laite saa IP osoitteen mutta sinun pitää määrittää osoite. Yksi tapa määrittää on käyttää EDS Network Utility ohjelmaa, joka on ladattavissa internetistä ja on myös CD:llä. Ohjelma näyttää kaikki verkkoon kytketyt TC-serverit ja niiden IP osoitteet. Ohjelman voi ladata osoitteesta: 5. Kirjoita IP osoite selaimen osoiteriville ja paina Enter. Alla olevan tapainen sivu tulee näkyviin TC-server on nyt asennettu

5 Thermochron Server käyttöohje 5 Perustoiminnot Kun TC-server iin kytketään virta, se alkaa jatkuvasti hakea Thermochroneja (Paitsi silloin kun sen avulla ohjelmoidaan thermochronin asetuksia) Kun uusi laite on kytketty lukijaan Thermochronin tiedot luetaan välittömästi ja TC-server jatkaa seuraavasti: Luettu tieto tallennetaan puskuriin Recently Connected Devices, johon voi tallentaa 10 laitetta. Jos puskuri on täynnä vanhin tallenne poistetaan tältä alueelta. Riippuen asetuksista, Thermochron voi lopettaa tallennuksen Kaikki tieto luetaan Thermochronilta nopeaa lukutapaa käyttäen Riippuen asetuksista, Thermochron saattaa käynnistyä uudelleen. Kun tiedot on luettu Thermochronilta TC-server käsittelee tiedon ja tallentaa tiedot tiedostoihin. Jos tapahtuu virhe, virhe LED sytty 5 sekunnin ajaksi ja lukuprosessi katakeaa. Luenta on tehtävä uudelleen. TC-Server issä on 5 LED valoa PWR/Act ledin lisäksi. Ne ovat seuraavat: Punainen- Thermcoronin luku käynnissä( TÄNÄ aikana Thermcohronin on oltava kiinni lukijassa) Vihreä- Loku suoritettu ( Thermochron voidaan irrottaa. Punainen- Ylärajahälytys viimeksi luetussa Thermochronissa Punainen - alarajahälytys Punainen- Virhe luennassa, jos jatkuvasti päällä, muisti on täynnä Enintään 6 Thermochronia voidaan kytkeä samanaikaisesti TC-Serveriin. Ne luetaan yksi kerrallaan. Jos Thermochrn on jatkuvasti kytkettynä, niitä luetaan määrävälein, joka on määritelty parametrissa Read Interval System Configuration sivulla. Koska TC-server käyttää nopeaa lukutapaa, johdon pituus TC-serverin ja thermochron lukijan välillä on rajoitettu. TC-Server tukee seuraavia laitteita: DS Bit ROM DS1921G. Thermochron C DS1922E 8kB Thermochron C DS1922L - 8kBThermochron C DS1922T 8kBThermochron C DS1923 Hygrochron kosteus ja lämpötilaloggeri %RH ja C

6 Thermochron Server käyttöohje 6 Siirtymäpalkki (Navigation Bar) Siirtymäpalkki sijaitsee TC-serverin ensimmäisellä sivulla. Tätä kautta päästään klikkaamalla useimpiin toimintoihin. Näitä ovat: Toiminnat Device Overview- Laitelistaus- lyhyt listaus viimeksi kytkettyinä olevista laitteista Unread Files- Lukemattomat tiedostot- luettelo Archived Files- Arkistoidut tiedostot- Kaikki muistissa olevat tiedot Mission- loggerien tiedon tallennus asetukset Konfigurointiasetukset Web Server TC-serverin vorkkoasetukset FTP Client asetukset, joilla lähetetään tiedostoja FTP Palvelimelle Real-Time Clock- Reaaliaikakellon ajan asetukset. Network Time- Verkon aikapalvelimen asetus Dynamic DNS- asettaa Dynaamisen nimipalvelimen System- yleiset laiteasetukset Tilapalkki (Status Bar) Tilapalkki on aloitussivun oikealla puolella. Siellä näkyy tietoja TC-serverin tilasta. Jos Update on valittu (x neliössä) tila päivittyy jatkuvasti. Klikkaamalla Update neliötä voidaan automaattinen päivitys pysäyttää. Seuraavia tietoja näytetään:

7 Thermochron Server käyttöohje 7 Connection - Liityntätiedot o Status- on OK jos TC-server on toiminnassa o Activity- ilmoittaa milloin tilapalkki päivittyy o Time- kellonaika o Update rate. päivitystaajuus Server palvelin o Versio- laitteen ohjelmaversio joka on TC-serverissä asennettuna o Date- TC-serverin kulumassa oleva päivämäärä. vvvv-kk-pp o Time- TC-serverin aika hh:mm:ss o Up Time- aika edellisestä TC-serverin käynnistyksestä (Reboot) ddd:hh:mm:ss File System Tiedostojärjestelmä o Status- Varmistaa tiedostojärjestelmän oikeellisuuden o Size Muistin koko MicroSD kortilla o Used- Käytetty määrä nuistia o Total Files Muistissa olevien tiedostojen määrä o Unread Files- Lukematta olevat tiedostot Laitekatsaussivu (Devices Overview Web Page) Tällä sivulla on luettelo viimeksi kytketyistä laitteista: Max 10 laitetta on näkyvissä. Listassa voi olla vama laite useaan kertaan, jos sitä onluettu useaan kertaan. Luettelossa näkyy laitteen tyyppi, nimitys (label), id numero, ja linkki tarkempaan laitteen tarkasteluun. Tarkempi tarkastelu (Comprehensive Mission Overview) Jos.CSV tiedostomuoto on valittu, päästän tarkastelemaan yksityiskohtaisesti laitteeseen tallentuneita tietoja klikkaamalla Select laitteen kohdalla. Tarkempaan tarkasteluun päästään myös Unread ja Archived Files listoilta, jos.csv tiedsototallennus on valittuna.

8 Thermochron Server käyttöohje 8 Tarkemman tarkastelun sisältö riippu laitteesta, mutta ainakin seuraavat tiedot ovat saatavilla: File Time Aika, jolloin tiedot onluettu loggerista Devisce laitteen tyypppi ROM-Id- IDnumero Mission Data- Keruutehtävän aikana luettu tieto o Label- Laitteelle annettu nimitys o High Temperature Alarm- Lämpötilan ylärajahälytys Low Temperature Alarm- alarajahälytys o Started- Keruuthtävän aloitusaika o Ended Keruutehtävän päättymisaika o Samples- lukukerrat, Sample Rate- lukukertojen väliaika o Rollover- Onko päällekirjoitus tapahtunut ( kun muisti on täyttynyt) o High Alarm. Low Alarm : Ylä- ja alahälytysrajat Navigation Linkkejä o Files With This ROM ID- linkki muihin tämän loggerin tarkasteluun o New Mission Linkki laitteen keruutehtävän asetuksiin o Detailed Grraphs Näyttää kaavion mittaustuloksista o Download- lue.csv tiedosto DS1921Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1921 tarkempi tarkastelu on edellä kuvatun mukainen. Alla näyte DS1921 kaaviosta.

9 Thermochron Server käyttöohje 9 Kun valitaan Detailed Graphs DS1921 kaavioon tulee myös hälytysrajat. Toinen kaavio esittää histogammin eri lämpötilojen esiintymistiheydestä. Siinä on myös linkki Print friendly version josta saa paperitulosteeksi soveltuvan esityksen. Tulostettvassa versiossa on lisäksi lämpötilalukemien kokonaismäärä ja kellonaika, jolloin tiedot on luettu.

10 Thermochron Server käyttöohje 10 DS1922 Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1922 tarkastelu sisältää lisätietoja, kuten valitun tarkkuuden (0.5 tai C). Paremmalla tarkkuudella muistiin mahtuu 4096 tulosta, pienemmällä tarkkuudella 8192 tulosta. Tulostettavassa versiossa on DS1921 tietojen lisäksi Bttery reset Alarm, joka ilmoittaa jos laite on saanut mekaanisen iskun joka katkaisee hetkeksi pariston virransyötön. Tällöin laite menettää kalibrointinsa ja mitttaustiedot ovat epäluotettavia. DS1923 Tarkempi tarkastelu ja kaavio DS1923 tarkastelu sisältää lämpötilatiedon lisäksi vastaavat kosteustiedot kuten hälytysrajat, kosteuden resoluution (9.64% ja % RH). Kaaviossa lämpötila ja kosteus on kuvattu samaan kaavioon, Lämpötila vihreällä ja kosteus punaisella. Tarkempi kaavio sisältää lisätietoja kuten 1922 kaavio.

11 Thermochron Server käyttöohje 11 Ei luettujen tiedostojen sivu (Unread Files Web Page) Tämä sivu mahdollistaa nopean pääsyn uusimpiin ei käsiteltyihin tiedostoihin. Tämä tedosto päivittyy noin kerran sekunnissa. Taulukossa on seuraavat tiedot: Device Name- Laitteen tyyppi (esim DS1921G) Type- tiedoston tyyppi; csv,txt,xml,hex,err Size- tiedoston koko tavuja (bytes) Timestamp- Luentahetki Alarm- jos hälytys on tullut Links- Linkit tiedoston lataamiseen (Download) ja Tarkempaan tarkasteluun (Overview) Jos FTP tai POST palvelin on toiminnassa, tämä sivu on normaalisti tyhjä, ja siella mahdollisesti olevia tiedostoja ei ole syytä tarkastella tai ladata. Jos näin tehdään tiedot eivät siirry FTP:n tai POST palvelimien kautta haluttuun paikkaan verkossa. System sivuilla on mahdollisuus merkitä Ei luettuja tiedostoja luetuiksi. Arkistoitujen tiedostojen sivu (Archived Files Web Page) Tämä sivu sisältää kaikki tiedostot tiedostojärjestelmässä Tieto esitetään samoin kuin yllä ei luettujen tietojen sivulla. Lisänä on sarake Read, joka ilmoittaa onko tiedostoa luettu aikaisemmin. Sivulle mahtuu 25 tiedostoa kerrallaan. Next ja Previous linkeillä voi siirtyä luettelossa eteen tai taaksepäin. Tiedostot voidaan poistaa ainoastaan System sivulla olevalla File System maintenance osiolla

12 Thermochron Server käyttöohje 12 Keruutehtävä (Mission) Mission sivu mahdollistaa loggerin ohjelmoimisen. Ensin valitaan luettelosta laitetyyppi, joka halutaan ohjelmoida ja sen jälkeen valitaan äskettäin liitetyistä laitteista se, joka halutaan ohjelmoida keräämään mittaustietoja. Tämän jälkeen tulee esille Mission sivu joka on erilainen jokaiselle laitetyypille. Kun tiedot on kirjoitettu painetaan Mission painiketta. Tämän jälkeen on 10 s aikan asetettava ohjelmoitava laite lukijaan. Jos halutaan ohjelmoida useampia laitteita samoilla parametreilla painetaan Mission uudelleen ja asetetaan uusi laite lukijaan. Kun laitetta ohjelmoidaan palaavat kaikki 5 lediä TC-serverissä. Seuraavat parametrit voidaan asettaa: Label- mac 20 merkkiä sisältävä nimi loggerin tunnistamiseksi

13 Thermochron Server käyttöohje 13 Enable Rollover- Mahdollistaa vanhimman tiedon ylikirjoittamisen kun laitteen muisti tulee täyteen. Ala- ja yläraja hälytykset Start Mission Keruutehtävän käynnistys o Immediately- käynnistyy heti o On this Date viive valittuun ajankohtaan ajan formaatti:kkkk pp VVVV HH:MM:SS ( Nov :47:29 huom kuukausi englanniksi) Sample Rate Hours tunteja Minutes minuutteja 1922 ja 1923 myös sekunteja DS1922 ja DS1923 parametrejä lisäksi o Enable Temperature logging- valitse lämpötilatiedon keruu ( 1923:ssa mittaa vain kosteutta) o Humidity Resolution- 8 bit tai 16 bit vaikuttaa tarkkuuteen ja kapasiteettiin o Temperature Resolution- 8 tai 16 Bit tarkkuus lämpötilalle o Enable Humidity Alarm- Kosteushälytysten valinta o Low Humidity Alarm- kosteushälytyksen alaraja o High Humidity alarm- yläraja o Start Mission Upon Temperature Alarm (SUTA)- Käynnistä keruutehtävä lämpötilahälytyksestä; mahdollistaa erityistilanteiden tallentamisen

14 Thermochron Server käyttöohje 14 Asetukset (Configuration) Web palvelin (Web Server) TC-server on käytettävissä heti kun virta on kytketty. Tällöin ovat thedasasetukset voimassa. Asetuksia voi muuttaa internet selaimella valitsemalla Configuration osiosta Web Server: Kayttäjänimi (User Name) Käyttäjänimeä käytetään asetuksia muutettaessa. Oletuksena on admin. Jos käytttäjänimi unohtuu,on suoritettava factory reset joka selostetaan myöhemmin Salasana (Password) Salasana tarvitaan käyttäjänimen yhteydessä kun asetuksia muutetaan. Oletus on eds. Se voidaan palauttaa myös suorittamalla factory reset Isäntä (Host Name) Oletus on THERMOCHRONSVR. Se on muutettavissa, mutta max merkkejä on 16 ja kaikkien pitää olla suuria kirjaimia. Salli IP osoitteen haku (ENABLE DHCP) Oletus on sallittu IP osoite (IP Address) Kun IP osoitteen haku on sallittu IP osoite määräytyy DHCP palvelimella. kun DHCP onestetty, IP osoite on Gateway Saadaan DHCP:ltä. Jos se on estetty oletus on Samoin Subnet Mask, jonka oletus DHCP estettynä on

15 Thermochron Server käyttöohje 15 Primary DNS ja Secondary DNS Saadaan DHCP:ltä. Jos se on estetty, ne ovat Huomaa Tallenna kaikki muutokset. Kun Tallennus (save) painiketta on painettu, näytölle tulee teksti The board will reboot momentarily. Tämä teksti säilyy kunnes Configuration, Overview tai Devices on valittu käyttäjän toimesta. FTP asiakasohjelma (FTP Client ) Palvelin voi toimia FTP asiakkaana. TC-server voi tämän toiminnon avulla lähettää tietoa internet verkossa haluttuun osoitteeseen. Tämä ei vaadi mitään erityistä asetusta lähettävässä verkossa. Tämä sivumahdollistaa FTP:n käytön ja parametrien asetuksen. Kun Thermochron on luettu ja sen tiedostot on tallennettu, ne merkitään ei luetuiksi. FTP asiakasohjelma lähettää säännnöllisin väliajoin ei luetut tiedostot FTP palvelimelle jonka jälkeen tiedostot merkitään luetuiksi. Seuraavat parametrit asetetaan Enable Salli FTP Client Host Name- FTP palvelimen URL eli IP osoite User- FTP palvelimen käyttäjätili Password- käyttäjätiliin liitetty salasana Password Path- tiedostojen hakemisto Port- Standardi on 21

16 Thermochron Server käyttöohje 16 Reaaliaikaikello (Real Time Clock) Asettaa paristovarmennetun reaaliaikakellon. Kello asettuu automaattisesti, jos verkon aika on sallittu ja TC serverillä on yhteys verkon aikapalvelimeen. Reaaliaikakello käyttää CR2032 paristoa. Sen kestoikä riippuu ulkoisista olosuhteista. Normaalisti se kestää vuosia Verkon aika (Network Time) TC-server voi päivittää kellonsa määrävälein verkon aikapalvelimen kautta. Aseta tämän sivun avulla tarvittavat parametrit. Verkon aika on GMT aika, joten aikaero paikallisaikaan on ilmoitettava. Tmä toiminto edellyttää yhteyttä aikapalvelimeen, joko paikalliseen tai internetin palvelimeen.

17 Thermochron Server käyttöohje 17 Dynaaminen IP osoite (Dynamic DNS) Dynaaminen IP osoitteen muodostus on mahdollinen TC-serverissä. Tällä sivulla voit asettaa tämän ominaisuuden. Seuraavia palvelimie tuetaan: 1. dyndns.org 2. no-ip.com 3. dnsomatic.com

18 Thermochron Server käyttöohje 18 System

19 Thermochron Server käyttöohje 19 Laitteisto Virran syöttö TC-Server on varustettu 2.5 mm koiras liitännällä. Virran syöttöön tarvitaan 6-16 V virtalähde varustettuna 2.5mm sisä- ja 5.5mm ulkohalkaisijan naarastyyppisellä liittimellä, jossa + napa on keskellä. Virran syötön tulisi olla 250 ma, vaikka keskikulutus on noin 150 ma. Jännitesisäänmenon väärinkytkentä on estetty diodilla ja siinä on ylijännitesuoja (60 V), joka on palutuva. Ethernet Liityntä Liityntä on RJ-45 Ethernet liitin Liityntä on 10 Base T. Liityntä on puoli duplex. Jos kytkeydytään HUB:iin tai kytkimeen käytetään suoraa kaapelia. Jos kytkeudyt suoraan PC:hen tulee käyttää ristiin kytkettyä kaapelia. Liittimessä on 2 LED valoa, vihreä ilmoittaa liitynnän ja keltainen vilkkuu liikenteen tahdissa. Thermchron liitin (1-Wire interface) TC-Server on varustettu RJ12 liittimellä johon sopivat RJ12-liittimellä varustetu Thermochron lukupäät. RJ-12 liityntä on : Nasta 1 ja 2 ei liityntää, 3 1-Wire Signal/ Data, 4 Maa, 5 ei liityntää, 6 5 Volt. Kaapelin pituus voi olla 2.5 m ja 6 thermochronia voi liittää yhtaikaa. Liityntä on eristetty (27 kv). Tehdasasetusten palautus (Factory Reset) Tehdasasetusten palautus tapahtuu seuraavasti: 1. Poista TC-Serverin kansi, Aseta laite siten, että liittimet ovat sinua kohti ja paikallista kaksi tinattu porareikää ylhäällä vasemmalla, jossa on merkki P5. 2. Käyttäen sopivaa työkalua ( pihdit, paperiliitin etc) kytke nämä kaksi porareikää yhteen.

20 Thermochron Server käyttöohje 20 PWR/ACT LED ei enää vilku, vaan jää päälle. Tämä on merkki onnistuneesta palautuksesta 3. Poista oikosulku ja kiinnitä kansi. Palautus tapahtuu alle 4 sekunnissa. Tehdasaseukset palautuvat seuraaviksi: User Name, käyttäjänimi: admin Password salasana; eds HostName, isäntänimi THERMOVHRONSVR DHCP sallittu IP address, Gateway, Subnet Mask, Primary DNS, Secondary DNS: saadaa nimipalvelimelta. Suora kytkentä tietokoneeseen Jos et halua käyttää TC serveriä verkossa, voit liittää sen suoraan tietokoneen ethernet liittimeen. Tarvitset ristiin kytketyn ethernet kaapelin. TC server löytyy hakuohjelman avulla, mutta voit käyttää myös laitteen omaa IP osoitetta: jonka kirjoitat selaimen osoitekenttään.

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Langaton koti Monitori

Langaton koti Monitori INSMAT Oy Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi nopean ja tehokaaan asennuksen. Lopullinen ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Langaton koti

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.10.2016 V1.2 Käyttö- ja asennusohje Neutron Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/6

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.1.2016 V1.1 Käyttö- ja asennusohje GMU191 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU191 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe)

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe) Tässä ohjeessa asennetaan Windows XP:lle, apache2, PHP5, MySql, PhpMyAdmin, talologger ja talologgergraph. Esimerkki asetukset Ouman 202S-ohjaukselle. 1. Lataa asennus tiedostot osoitteesta: http://www.anvianet.fi/hitachi/win_xp_talologger_talologgergraph.zip

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot