AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014"

Transkriptio

1 AALLON HARJALLA A A LTO - Y L I O P I S TO N O P P I M I S K E S K U S SISUSTUSKONSEPTI

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4 2. PALVELUT Palvelupolku Palvelukokonaisuudet TILAKONSEPTI Asiakastoimintojen sijoittuminen Vyöhykkeet VISUAALINEN ILME Sisustuskonsepti Irtokalustus Kiintokalustus Värit Aineiston esillepano Opastus OPPIMISYMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖN TYÖYMPÄRISTÖ Työympäristövisio Henkilöstön työprofilointi Asiakaspalvelu Asiakaskohtaaminen Työpisteratkaisut ja tukitilat KUVALÄHTEET 53 LIITTEET 2

3 OPPIMISKESKUKSEN HANKESUUNNITTELU Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen hankesuunnittelu on jaettu kolmeen eri osakokonaisuuteen (Päivi Hietanen, Aalto-yliopisto ): Palvelumuotoilu: Mitä käyttäjiä, tiloja ja palveluita taloon tulee? Käyttäjän toiminnallisten tarpeiden määrittely: kirjaston toiminta- ja palvelukonsepti, käyttäjät ja tilatarpeet, asiakaskokemus, osallistava suunnittelu ja viestintä Suunnittelija: Kuudes Kerros Oy Sisustussuunnittelu: Miten brändi toteutetaan tilassa? Visuaalinen ilme ja työpiste-, kaluste- ja tuoteratkaisut konseptitasolla Suunnittelija: JKMM Arkkitehdit Oy Hankesuunnittelu: Mitä talo mahdollistaa ja miten tilat suunnitellaan? Tekniset selvitykset ja -ratkaisut, viranomaisyhteistyö, tilaohjelma, pohjakaaviot, hankesuunnitelma Suunnittelija: Arkkitehdit NRT Oy Tämä raportti on em. hankesuunnittelukokonaisuuden sisustuskonsepti-osio. Suunnittelijat, JKMM Arkkitehdit Oy: Rami Lehtimäki, sisustusarkkitehti Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti SIO 3

4 1 OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4

5 YHDESSÄ OPPIMINEN TEKEE MEISTÄ MAAILMAN PARHAITA Oppimiskeskus antaa palvelulupauksen: Yhdessä oppiminen tekee meistä maailman parhaita. Oppimiskeskuksen tulee edustaa arvoja, jotka takaavat sekä asiakkaille että henkilökunnalle parhaat mahdolliset lähtökohdat palvelulupauksen lunastamiseen. Tiede ja taide kohtaa tekniikan ja talouden Oppimiskeskus toimii Aalto-yliopiston näyteikkunana maailmalle poikkitieteellistaiteellisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista. Oppimiskeskus on monikanavainen työ- ja oppimisympäristö; mielummin sekä että kuin joko tai. 1 Oppimiskeskuksen arvot Kolme erillistä kampuskirjastoa yhdistyy yhdeksi moniulotteiseksi Oppimiskeskukseksi, josta tulee enemmän kuin osiensa summa. 5

6 1 AVOIN Houkutteleva, kutsuva Moniarvoinen Säteilee ympäristöönsä Matala kynnys tulla Sijainti kampusalueen keskiössä Kohtaamispaikka, olohuone Ottaa tulijan avosylin vastaan MUKAVA Hauska, iloinen, lempeä, luova Kiireettömyys, hyvä olo Kaikki tervetulleita Paikkoja oleskeluun, viihtymiseen, rentoutumiseen mutta myös opiskeluun, tutkimukseen Oppimiskeskuksen arvot SOSIAALINEN Kohtaamispaikka! asiakas-henkilökunta asiakas-yritys asiakas-asiakas Tasa-arvoinen Internet vähentää fyysisen kohtaamisen tarvetta YKSITYINEN Hiljaiset tilat opiskelulle, tutkimustyölle Asiantuntijat ja aineisto juuri minua varten Keskittymisrauha, mutta mahdollisuus kohtaamiseen Hiljaisuus-vyöhykkeet Julkinen-puolijulkinen-yksityinen AVOIN MUKAVA SOSIAALINEN YKSITYINEN 6

7 HELPPO Löytää vaivatta etsimänsä Asiantunteva apu käytettävissä Ei saa tulla turhautumisen tunnetta Ei saa tuntea itseään hölmöksi EDISTYKSELLINEN Mukana kehityksessä johtamassa kehitystä Uudet teknologiat Uudet tavat nähdä ja käsitellä asioita Nopeasti muuttuva maailma ja yhteiskunta HELPPO EDISTYKSELLINEN H A A S TAVA Vaikeuskerrointa ja haastetta sitä haluaville Avaa polkuja jonnekin, jota ei tiennyt etsivänsä Oppimiskeskuksen arvot 1 PERINTEINEN Muisti, tieto, sivistys Arvokkuus, pysyvyys Kirjastolla jo vahva brändi, jota ei saa hukata Alvar Aalto Eri kampuskirjastojen aarteet, kerrostumat HAASTAVA PERINTEINEN 7

8 K E S TÄVÄ Yllätyksellisyys Moniulotteisuus Innostavuus M O N I TA S O I N E N T U O T TAVA Kaikkien edellisten yhdistelmä Jokaiselle jotakin Tukee ihmisen kehitystä, oppimista KESTÄVÄ MONITASOINEN L U O VA Uskottavuus Laatu on kestävyyttä Tekninen kestävyys esteettinen kestävyys Kestävä kehitys, merkittävä imagotekijä Oppimiskeskuksen arvot 1 Em. tekijöiden tulos Sisäinen ja ulkoinen tuottavuus Inspiroiva, toimiva ympäristö Lisääntynyt luovuus, innovointi, työmotivaatio Ammattiylpeys Tuottavuuden kasvu LUOVA TUOTTAVA 8

9 2 PALVELUT 9

10 2 ASIAKASTARVE Itsenäinen kirjastokäynti TALOON TULTAESSA ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.KRS 2.KRS JÄLKIPALVELUT Orientoituminen Informaatio Yhdessä Oppiminen Ryhmätyö Kohtaaminen Itseopiskelu Palaute 2.1 Palvelupolku Seminaaripalvelut (esim. yritysesittely) Mediapalvelut Tutkijanhuoneet, Vetäytymistilat Monitoimitilat, Beta Desk Monitoimitilat, Tutkijanhuoneet Yhteistyökumppanuudet Tilahaku / -varaus Aineistohaku / -tilaus Varaus, nouto Lainaus, palautus Lainauksen uusinta HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA Palveluhaku / -tilaus Muistutukset Ilmoitukset Kutsut tapahtumiin PÄÄINFO / COMMUNITY MANAGER Tervetuloa! INFO INFO INFO P A L V E L U T A P A H T U M A 10

11 1. KRS: AULAPALVELUT, TIEDE- & TAIDEKULMA Aulapalvelut Ensimmäisen kerroksen sisääntuloaula toivottaa vierailijan tervetulleeksi, se antaa myös tärkeän ensivaikutelman Oppimiskeskuksesta. Aula toimii hotelliaulan kaltaisena vieraita vastaanottavana tilana loungeineen. Ensimmäisenä tulija saapuu näyttelytilaan, joka on koko Oppimiskeskuksen tärkein vaihtuvien näyttelyiden näyteikkuna. Näyttelytilassa esitellään Aalto-yliopiston opiskelijoiden projekteja ja saavutuksia, niiden avulla ilmennetään koko Oppimiskeskuksen arvoja. Näyttelyjen sisältö kuratoidaan (ts. ei ole yritys-esittelytila). Aulatila toimii myös mahdollisten tilaisuuksien lämpiönä. Aulaan sijoittuu myös koko Oppimiskeskuksen pääinfo-piste, Community Manager sekä itsepalvelu-automatiikkaa: mm. lainaus / palautus, varaukset ja maksut sekä interaktiiviset infoseinät. Aulapalvelujen läheisyyteen sijoittuu myös monitoimitiloja: seminaaripalvelut sekä Alumni-/opettaja Lounge. 2. KRS: ITSEOPISKELUTILAT, VISUAALINEN AINEISTO Itseopiskelutilat Toisen kerroksen arkkitehtonisesti arvokkaisiin tiloihin sijoitetaan niihin luontevasti sopivia palveluja ja toimintoja. Aineisto sijoitetaan kirjastosalissa pääosin alkuperäisiin, korkeisiin kirjahyllyihin. Lukusali säilyy edelleen hiljaisena itseopiskelutilana lehti- ja kirjahyllyineen sekä lukupöytineen. Visuaalinen aineisto Olemassa oleva, nykyinen vastaanottotiski yläpuolisine valaisinrakennelmineen sijaitsee kirjastosalin keskeisimmällä paikalla. Olemassa olevaan kiintokalusteeseen integroidaan vitriinejä visuaaliselle aineistolle. Myös toisen kiinteän valaisinrakennelman alle (nykyisin asiakas-päätteet) sijoitetaan uusia matalia vitriinejä aineiston esillepanoa varten. Näin visuaalisesti hienoin ja mielenkiintoisin aineisto saa arvoisensa tilat. Visuaalinen aineisto käsittää esillepantavaa aineistoa sekä tieteen ja taiteen että tekniikan ja talouden aloilta Palvelukokonaisuudet Tiede- & Taidekulma Oman toiminnallisen kokonaisuuden muodostaa 1. kerroksen Tiede- & Taidekulma, jonka oleellisena osana ovat kahvila terasseineen sekä rajattu 24/7-tila. Tiede- & Taidekulmalla voisi olla pidennetyt aukioloajat, sillä sinne on oma sisäänkäynti, omat wc-tilat ja sen saa helposti rajattua iltakäyttöön muusta Oppimiskeskuksesta. Tila toimii aktiivisena kohtauspaikkana (mm. pop-up-seminaarit tms.) Vuorovaikutteiset monitoimitilat Ns. puolijulkiselle vyöhykkeelle sijoittuvat Seminaaritila (aulassa) sekä samassa yhteydessä oleva Viestintäbaari, jossa sijaitsee ulosjaettava markkinointi-aineisto. Samalle vyöhykkeelle sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja sekä avoimia työtiloja. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö Arvokkain, ei-lainattavissa oleva visuaalinen aineisto sijoitetaan Visual Resources Centeriin, joka avataan vitriinimäisten lasiseinien kautta osaksi pientä näyttelyaulaa. Tila muodostaa myös pienen lämpiön Alumni-/Opettaja Loungen edustalle. Vuorovaikutteiset monitoimitilat Seinustalle sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö 11

12 YLÄKELLARI: ITSEOPISKELU Asiakas pääsee yläkellariin tilavarauksella, erikseen sovitulla tilankäyttöoikeudella tai saatetusti. Vuorovaikutteiset monitoimitilat Sivusiipeen sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja, näiden joukossa mm. hiljaisia vetäytymis- / luovia tiloja. Lisäksi yläkellarikerroksessa rajoitetun käytön aineisto-kokoelmatila. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö ALAKELLARI: YHDESSÄ OPPIMISEN TILA, MEDIAPALVELUT Yhdessä oppiminen Alakellari muodostaa monimuotoisimman oppimisympäristön. Korkea keskitila on vapaasti kalustettua yhdessä oppimisen -tilaa. Keskustilaa rajaa seinustojen massiiviset tiivishylly-seinämät, jotka hyllyjen liikkuessa muodostavat alati hiljalleen muuttuvan taustamaiseman. Mediapalvelut Yhdelle seinustalle keskitetään kaikki Mediapalvelutilat (mm. Superdataroom, Video-Editing, Pitch Room, 3D Printing, Graafisen suunnittelun pop-up, Accessible learning). Samaan yhteyteen sijoittuu myös yhteiskäyttöinen (asiakas, henkilökunta) monitoimi-/ryhmätyötila, jonka varustus (av-varustus, kameravalvonta) mahdollistaa sen käytön myös esim. Tenttiakvaariona Palvelukokonaisuudet Lock & Load Alakellarin rauhalliseen nurkkatilaan sijoittuu Kehon ja Mielen -tila. Se toimii hiljaisen työn tilana, Cave Roomina. Tila kalustetaan kalusteilla, jotka mahdollistavat keskittymistä vaativan yksilötyön. Lisäksi alakellariin sijoittuu Lock & Load -tila, johon on keskitetty latausvalmiudella varustetut säilytyslokerot. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö 12

13 VISUAALINEN AINEISTO Palvelukokonaisuudet 2.KRS ITSEOPISKELU AULAPALVELUT 24/7 1.KRS TIEDE&TAIDE-KULMA 13

14 ITSEOPISKELU 2 JÄTEH. IV-KONEH. SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. 2.1 Palvelukokonaisuudet VAR. / IV-KONEH. LJH YLÄKELLARI KEHO & MIELI YHDESSÄ OPPIMINEN ALAKELLARI MEDIAPALVELUT LOCK & LOAD 14

15 23 TILAKONSEPTI 15

16 2. KRS Itseopiskelu Visuaalisen aineiston esillepano Kopiotila Seminaaritila Viestintäbaari 1. KRS Aulapalvelut: Näyttelytila Aula Lounge Automatiikka: lainaus / palautus, varaukset, maksut, interaktiivinen info Seminaaripalvelut Alumni-/Opettaja Lounge Tiede- & Taidekulma Kahvila + terassi 24/7 Pop-up-seminaarit Visual Resources Center (+ näyttelytila) Beta Desk Kopiotila YLÄKELLARI ALAKELLARI Mediapalvelut: Superdataroom Video Editing Pitch Room 3D Printing Heaven Graafisen suunnittelun Pop-up Accessible Learning Yhdessä oppimisen tila Cave Room Asiakastoimintojen sijoittuminen Info Info / Community Manager Info Lock & Load Lock & Load Lock & Load (keskitetty) Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Monitoimitilat Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Tenttiakvaario - kirjahyllyt / (5 hyllyväliä) 1323 hm - lehtihyllyt 480 kaappia - vitriinit (2-puol.) 136 hm - kirjahyllyt (6 hyllyväliä) 539 hm - vitriinit (2-puol.) 47 hm - tiivishyllyt (6 hyllyväliä) 817 hm - tiivishyllyt (6 hyllyväliä) 3024 hm Aineistomäärät yhteensä: - kirjahyllyt + tiivishyllyt 5703 hm - lehtihyllyt 480 kaappia - vitriinit 183 hm 16

17 3 Vitriinit "Kirjakauppa" / vitriinit Kopiotila 22m2 Seminaaritila, Viestintäbaari 122m2 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Aineisto (korkeat hyllyt) AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO 2.KRS TYÖSKENTELY Info Aineisto (korkeat hyllyt) 17

18 3 Kopiotila 7,5m2 Ryhmätyöhuone / Luentosali / Kokoustila Pop Up Seminaari Näyttely 75m2 Visual Resources Center 41+14m2 Alumni- ja opettaja- Lounge 48m2 Aula lounge Info/ Community Manager 20m2 Seminaaripalvelut/ Firmaesittelyt 60m2 Kopiotila 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Mediaseinä Aineisto (korkeat hyllyt) Itsepalveluautomaatit Info/ Beta Desk Näyttely 50m2 24/7 AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU 1.KRS Aineisto (matalat hyllyt) Kahvila Terassi RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 18

19 3 Aineisto (tiivishyllyt) Vetäytymistila / luova tila Neuv.h Kopiotila 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen JÄTEH. SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU YK RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 19

20 3 Cave Room 110m2 Aineisto (tiivishyllyt) 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Info AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU AK Video-Editing Pitch Room 3D Printing Heaven Graafisen suunn. Pop Up Accessible Learning 130m2 Superdataroom Ryhmätyötila 20 hlö (tenttiakvaario), 35m2 Lock & Load (laitteet) RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 20

21 YKSITYISYYS Oppimiskeskus jakaantuu eri yksityisyyden tason vyöhykkeisiin: Julkinen - puolijulkinen - yksityinen Julkinen Julkisella vyöhykkeellä kaikki voivat liikkua vapaasti. Puolijulkinen Asiakas: Puolijulkisella vyöhykkeellä asiakas pystyy liikkumaan tietyin rajoituksin: Tilaan pääsy ainoastaan kirjastokortilla (esim. rajatut aineisto-kokoelmat) tai erillisellä kulkukortilla (esim. Alumni- / Opettaja Lounge, 24/7). Tila tai palvelu vaatii varauksen (esim. monitoimitilat, Visual Resources Center, Mediapalvelut). Osallistuminen tiettyyn tapahtumaan, seminaariin tms. (esim. monitoimitilat, Seminaaripalvelut). Ennalta sovitut tapaamiset erityisasiantuntijan kanssa (Asiakaskohtaamis-huoneet) Vyöhykkeet Puolijulkisella vyöhykkeellä on myös sekä asiakkaan että henkilökunnan varattavissa olevia tiloja (esim. monitoimi- / ryhmätyötilat, tutkijanhuoneet) Henkilökunta: Työskentely puolijulkisen vyöhykkeen työpisteissä (esim. info-alue) merkitsee sitä, että henkilökunta on siellä asiakasta varten eli heitä saa häiritä. Puolijulkiset työskentelyalueet merkitään tunnistevärillä. Yksityinen Yksityisellä vyöhykeellä on lähinnä henkilökunnan työskentelytiloja, mutta myös sekä asiakkaan (vierailija) että henkilökunnan varattavissa olevia tiloja, jotka on tarkoitettu pidempiaikaiseen käyttöön (esim. tutkijanhuoneet). 21

22 3 3.2 Vyöhykkeet JULKINEN PUOLIJULKINEN 2.KRS YKSITYINEN 1.KRS JULKINEN PUOLIJULKINEN YKSITYINEN 22

23 3 JÄTEH. 3.2 Vyöhykkeet SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH JULKINEN PUOLIJULKINEN YLÄKELLARI YKSITYINEN JULKINEN PUOLIJULKINEN ALAKELLARI YKSITYINEN 23

24 ÄÄNIMAISEMA Oppimiskeskus jakaantuu äänimaisemaltaan erilaisiin vyöhykkeisiin: Puhuva Hiljainen 3 Puhuva Puhuvalla vyöhykkeellä on normaali, julkisen tilan äänitaso. Normaali työskentely, keskustelu ja puhelimen käyttö on sallittu. Puhuvalla vyöhykkeellä voidaan järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia, luentoja tai Pop-up-seminaareja. Tiede & Taide -kulmassa jopa musiikkiesityksiä tms. 3.2 Vyöhykkeet Välivyöhyke Puhuvan ja hiljaisen välissä on ns. vaimean äänitason vyöhyke. Tällä vyöhykkeellä normaalit, rauhallisen työskentelyn äänet, hiljainen keskustelu ja hiljaiset puhelut (soittoääni äänettömällä) ovat sallittuja. Hiljainen Hiljainen vyöhyke takaa riittävän rauhallisen ympäristön keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Keskustelu tai puhelut eivät ole sallittuja. Henkilökunnan avotyötilojen yhteydessä on ns. hiljaisen työn huoneita, joihin voi vetäytyä tilapäisesti tekemään keskittymistä vaativaa työtä tai käymään luottamuksellisia keskusteluja. Huoneita varataan vähintään yksi 10 työntekijää kohden. Hiljaisia tiloja on myös pienimuotoiseen tiimtyöskentelyyn. Tilat varataan käyttöön eikä käyttäjää saa häiritä hänen siellä ollessaan. Myös asiakkaille on varattavissa hiljaisen työn tiloja. Henkilökunnan työtilojen äänimaisema on yhteisesti sovittavissa, hiljaiset tilat voivat olla myös monikäyttöisiä (ovi kiinni: hiljainen tila - ovi auki: vuorovaikutteinen tila). Äänitaso-vyöhykkeet tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. 24

25 3 3.2 Vyöhykkeet PUHUVA 2.KRS HILJAINEN PUHUVA 1.KRS HILJAINEN 25

26 3 JÄTEH. 3.2 Vyöhykkeet SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH PUHUVA YLÄKELLARI HILJAINEN PUHUVA ALAKELLARI HILJAINEN 26

27 24 VISUAALINEN ILME 27

28 SISUSTUSKONSEPTI Alvar Aallon arkkitehtuuri muodostaa kehyksen koko sisustuskonseptille. Visuaalinen ilme noudattaa olemassa olevan kirjastorakennuksen hierarkiaa. 4 Arkkitehtonisesti arvokkaimmassa 2. kerroksessa pyritään säilyttämään kirjaston alkuperäinen hieno tunnelma. Sisustus kaipaa ainoastaan raikastamista sekä toimintojen ja palveluiden päivittämistä 2000-luvulle. Oppimiskeskuksen kalustuksen punaisen langan muodostaa Alvar Aallon alkuperäinen kalustus. Olemassa olevat, alkuperäiset kiintokalusteet pyritään säilyttämään mahdollisimman suurelta osin, samoin kiinteät valaisinrakenteet säilytetään. 4.1 Sisustuskonsepti IDENTITEETTI, TILAN LUONNE TEEMA Avoimet yleisö- ja aulatilat kalustetaan kaikissa kerroksissa pääasiassa Artekin Aallon irtokalusteilla. Myös muiden eri aikakauden suomalaisten suunnittelijoiden tuotteita käytetään. Kalustuksen tulee muodostaa yhtenäinen visuaalinen kokonaisuus, vastakohtaisuuksiakaan unohtamatta. AJATON PERINTEINEN LUONNONVALO VISUAALINEN AINEISTO LUKUSALI Kerroksissa alaspäin mentäessä tilojen luonne ja identiteetti muuttuu elävämmäksi, samoin sisustus ja kalustus monimuotoistuu. Keinovalaistuksen sekä sisustukseen intergoitujen uusimpien teknisten sovellusten rooli kasvaa. TERVETULOA! TAIDE&TIEDE -KULMA (KAHVILA) ELÄVÄ MONIMUOTOINEN KEINOVALO YHDESSÄ OPPIMINEN MEDIAPALVELUT 28

29 AALTO, ARTEK Avoimet yleisö- ja aulatilat kalustetaan kaikissa kerroksissa pääasiassa Alvar Aallon Artekin kalusteilla. Olemassa olevat kalusteet (ks. liite: kalusteinventointi-luettelot) kunnostetaan ja tarvittaessa verhoillaan uudelleen. Kalustusta täydennetään uusilla Artekin vastaavilla ja / tai olemassa olevan mallin mukaan teetetyillä kalusteilla Irtokalustus 29

30 KAMPUSKIRJASTOJEN KALUSTEET Eri kampuskirjastoilla on paljon omia, olemassa olevia irtokalusteita (ks. liitteet: kalusteinventointi-luettelot). Kalusteiden suunnittelijoina mm. Taideteollisen korkeakoulun kasvatit Eero Aarnio, Yrjö Wiherheimo, Yrjö Kukkapuro, Ilmari Tapiovaara. Kalusteista valitaan Oppimiskeskuksessa käytettävät ja ne kunnostetaan tarvittavilta osin. Kalustusta täydennetään tarvittaessa vastaavilla uusilla kalusteilla Irtokalustus AALLON LAPSET Myös Taideteollisen korkeakoulun, Teknisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston kouluttamien nykypäivän muotoilijoiden kalusteet ja tuotteet tulee olla edustettuina Oppimiskeskuksen sisustuksessa. Näin saadaan kattava läpileikkaus suomalaisesta muotoilusta; Alvar Aallosta 2000-luvun nuoriin suunnittelijoihin. Erillisiä ryhmätyö- ja kokoustiloja kalustetaan omina kokonaisuuksinaan edellä mainittujen, eri aikakauden suomalaisten muotoilijoiden kalusteilla. Tilat voidaan nimetä ko. suunnittelijan ja/tai kalusteen mukaan (ns. alumni-lounget). wow wow 30

31 SÄILYTETTÄVÄT TILAT, KIINTOKALUSTEET Säilytettävät tilat, kalusteet sekä kalusteosat puhdistetaan, huolletaan ja korjataan tarvittavilta osin, muutoin säilytetään pääosin ennallaan. (ks. tarkemmin liite 1: Otaniemi, kalusteinventoinnit) 2. krs 1. Tilanjakaja-sermi 2. Kiinteät pöytätasot (ikkunapenkit) 3. Valaisinrakenteet 4. Kokoushuone ja viereiset työhuoneet 5. Vastaanottotiski Tulevaisuuden palvelumalli ei enää tarvitse yhtä massiivista, miehitettyä vastaanottotiskiä. Olemassa olevaa kalustetta muokataan, siihen integroidaan visuaalisen aineiston vitriinejä. Kiintokalusteen julkisivu pyritään säilyttämään ennallaan, asiakas käyttää kalusteiden rajaamaa tilaa sisäpuolelta. Yläpuoliset valaisinrakenteet säilytetään. 6. Kirjahyllyt 7. Lehtihyllyt Lukusalin seinustat kalustetaan lehtihyllyillä. Koska lehtien lukumäärä on vähentynyt merkittävästi, korkean lehtihyllykalusteen ylin osa muunnetaan esittelyvitriiniksi (taide). Ks. 4.5 Aineiston esillepano 8. Lukupöydät Kiintokalustus 1. krs 9. Kiinteät pöytätasot (ikkunapenkit) 10. Tilanjakaja-sermi Muut 11. Kiinteät sohva-penkit Henkilökunnan nykyisessä taukotilassa olevat kiinteät pehmustetut penkit sijoitetaan muualle Oppimiskeskuksen tiloihin. 12. Kellot 31

32 KRS 2.KRS Kiintokalustus

33 VÄRIT Oppimiskeskuksen sisutuksessa käytetään Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen virallisia korkeakoulujen omia värejä. Värejä käytetään pääasiassa tehosteina: kalusteiden verhoilukankaat ja pintamateriaalit kalusteosat (esim. tiivishyllyjen päädyt, kirjahyllyjen taustaseinät kirjojen takana, vitriinien sisäverhoilu) tekstiilipinnat opastegrafiikka kirjaston henkilökunnan tunnistaminen (esim. pinssi, ranneke, tennarit tms.) Värit Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS Kauppakorkeakoulu Perustieteiden korkeakoulu SCI Insinööritieteiden korkeakoulu ENG Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM BIZ Värit toimivat opasteina: Värejä käytetään suuremman mittakaavan suuntaopasteina. Eri aineisto-alueet voidaan osoittaa käyttämällä värejä em. tavoin. Se auttaa asiakkaan orientoitumista ja aineistokokonaisuuksien hahmottamista Oppimiskeskuksessa. Asiakasta ohjataan myös värikoodatuilla palvelualueilla ja/tai kalusteilla. Esim. asiakaspalvelualueet merkitään tunnistevärillä (valkoinen). 137 C 165 C 247 C 266 C 340 C 368 C Värien rooli sisustuksessa kasvaa kerroksissa alaspäin mentäessä. 33

34 KAMPUSKIRJASTOJEN AARTEET Näyttelytilat Sisääntuloaulan näyttelytila on koko Oppimiskeskuksen tärkein näyttelytila, ja tausta esim. haastatteluille, televisioinnille yms. Myös 1. krs:n Alumni Loungen edustalla on pieni näyttelytila. Näyttelytiloissa voidaan esitellään Aalto-yliopiston opiskelijatöitä sekä muita saavutuksia (tutkimus, teiteellinen toiminta, yhteiskunnallinen vaikuttavuus yms.), niiden avulla ilmennetään koko Oppimiskeskuksen arvoja. Näyttelyjen sisältö kuratoidaan. Aineiston esillepano Perinteinen aineisto säilytetään kirjahyllyissä, lehtihyllyissä ja tiivishyllyissä. Hyllyjä voidaan jatkossa muuntaa / ottaa erilaiseen käyttöön. Aineiston (mm. lehdet) vähetessä lehtihyllyjä voidaan ottaa isompina kokonaisuuksina kirjahylly-, e-aineiston ja esim. Viestintäbaarin käyttöön Aineiston esillepano Tiede ja taide näkyy kaikkialla Tieteen ja taiteen sekä tekniikan ja talouden alojen esillepantavaa visuaalista aineistoa varten on erikoiskalusteita; matalia vitriinejä, jossa aineisto esim. ulosvedettävissä laatikoissa lasikannen alla. Kirjahyllyihin aineiston sekaan integroidaan vitriinejä, joihin sijoitetaan em. visuaalista aineistoa tai ns. kampuskirjastojen aarteita. Hyllyihin voidaan integroida myös näyttöjä, joissa esitellään e-aineistoa. Näytöt toimivat myös interaktiivisina opasteina tai aineiston hakuvälineinä. Lehtihyllyjen ylin kaapisto-osa muutetaan vitriiniosioksi, jota voidaan käyttää sekä fyysisten esineiden että e-aineiston esillepanoon. KIRJAHYLLYT Alimmassa kerroksessa uudet mediat tarjoavat mahdollisuuden myös Aalto-yliopiston tutkimusten, lopputöiden yms. tulosten esittelyyn mediataiteen keinoin. Myös tiivishyllyjen sekaan voidaan myös integroida vitriinejä ja/tai näyttöjä, kuten edellä. Tiivishyllyjen päätyihin sijoitetaan supergrafiikkaa / taidetta, joka muodostaa hiljalleen liikkuvan ja muuttuvan taustan keskilattian yhdessä olemisen tilalle. LEHTIHYLLYT 34

35 Väri Asiakasta autetaan orientoitumaan ja hahmottamaan eri aineistokokonaisuuksia käyttämällä tunnusvärejä kalustuksessa, näin väritys toimii suuremman mittakaavan suuntaopasteena. Valo Lattia-, katto- ja seinäpintoja voidaan käyttää myös visuaalisina opaspintoina ja näin luoda toiminnoille ja palveluille eri luonteisia, tunnistettavia tiloja. Em. pintoihin voidaan myös projisoida valoilla ohjelmoidusti muuntuvaa opastusta. Informaation sisältö on näin helposti vaihdettavissa ja muunneltavissa Opastus O PA S T U S, U U D E T M E D I AT Uudet mediat Oppimiskeskus on arvojensa mukaisesti edistyksellinen; mukana uuden informaatioteknologian kehityksessä ja jopa johtamassa sitä. Sähköisen opastuksen ja mediapalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen tulisi tehdä yhteistyössä Aalto-yliopiston uuden median opetukseen ja tutkimukseen erikoistuneen Media-Labin opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä kumppanuusyhteistyöyritysten kanssa. Opastus voisi olla interaktiivista ja asiakaskohtaista. Esim. opastusteknologia lukee asiakkaan sähköistä profiilia tai kirjasto-älykorttia: olet lainannut tämän, joten tämäkin saattaisi kiinnostaa sinua, henkilöt, jotka lainasivat tämän, ovat lainanneet myös näitä... (vrt. Spotify) Oppimiskeskuksessa hyödynnetään älyseiniä ja -tauluja, joilla materiaali tuotetaan ja jaetaan sähköisesti, ja siihen päästään käsiksi verkon kautta. Älyseinillä voidaan luoda alempiin kerroksiin myös muunneltavia virtuaalimaisemia sekä tarjota alustoja uusille palveluille; esim. digitaalinen tavoitetaulu Big Hairy Audacious Goal (BHAG) Board. 35

36 25 OPPIMISYMPÄRISTÖ 36

37 MONIMUOTOISET OPPIMISYMPÄRISTÖT Inspiroivat ja innostavat tilat Oppimiskeskuksen asiakkaalle tarjotaan monenlaisia tiloja opiskeluun ja viihtymiseen; perinteisten lukupaikkojen ja työtilojen rinnalle myös insproivia tiloja yhdessä oppimiseen ja hiljaiseen keskittymiseen. Kerroksissa alaspäin mentäessä tilojen luonne ja identiteetti muuttuu elävämmäksi, samoin sisustus ja kalustus monimuotoistuu; rakenteisiin integroituja pesämäisiä / luolamaisia oleskelupaikkoja, vapaamuotoisia kalusteryhmiä, riippuvia kalusteita... Tilat innostavat tarkoituksellisesti erilaiseen ajatteluun, niiden tarjoamat palvelut ja toiminnot eivät myöskään edusta perinteistä kirjastomaailmaa Oppimisympäristö Uusien medioiden ja tekniikoiden mahdollisuudet pyritään käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksi (yhteistyökumppanuudet). Luovissa tiloissa virtuaalisia keinotodellisuuksia äänimaisemineen, tai Cave Roomissa täydellistä, pehmustettua hiljaisuutta. Tilat tarjoavat mahdollisuuden myös Aalto-yliopiston tutkimusten, lopputöiden yms. tulosten esittelyyn mediataiteen keinoin - tiede ja taide näkyy kaikkialla. Ks 4.6. Opastus: uudet mediat Alin kerros on maan alla, jonne luonnonvaloa ei juurikaan tule. Keinovalaistuksella sinne voidaan luoda erilaisia, vaihtuvia tunnelmia ja tiloja. Alakellariin sijoittuu myös Lock & Load -tila, johon on keskitetty latausvalmiudella varustetut säilytyslokerot. Pienempiä, kalusteisiin integroituja Lock & Load -pisteitä on sijoitettu joka kerroksiin ympäri Oppimiskeskusta. 37

38 Erikseen suljettava 24/7-kulma toimii päivisin kahvilan rauhallisena loungena, mutta tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Tilassa on erillinen wc sekä ruoka- ja juoma-automaatit. Tiede- & taidekulman aukioloaikojen ulkopuolella pääsy 24/7-tilaan edellyttää erikseen sovittua tilankäyttöoikeutta (esim. sisäänpääsy avautuu kirjasto-älykortilla, johon ladattu 24/7-käyttöoikeus) Oppimisympäristö Tiede- & Taidekulma 1. kerroksen tapahtumapaikka kuhisee elämää aamusta iltaan pidennetyjen iltaaukioloaikojensa ansiosta. Tiede- & Taidekulma toimii koko Otaniemen kampusta elävöittävänä kohtaamispaikkana myös kesäisin. Kahvila terasseineen houkuttelee ihmisiä esim. avoimiin pop-up-aamiaisseminaareihin. Monitoimitilat (ryhmätyö-, kokous-, luentotilat) Erikokoisia ryhmätyötiloja (2-20 h) sijoitetaan kaikkiin kerroksiin sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Tilat ovat monitoimitiloja; mobiililaitteet ja langaton tekniikka mahdollistavat tilan monipuolisen käytön (ryhmätyötilasta atk-luokaksi, neuvotteluhuoneesta tenttiakvaarioksi). Kalustus on muuntojoustavaa (pinoutuvuus, kokoontaitettavuus, liikuteltavuus). 38

39 6 HENKILÖSTÖN TYÖYMPÄRISTÖ 39

40 TYÖYMPÄRISTÖVISIO Oppimiskeskukseen muuton yhteydessä v Aalto-yliopiston kirjaston henkilökunta siirtyy työskentelemään nykyaikaisessa työympäristössä. 6 Oppimiskeskuksessa työntekijät saavat käyttöönsä nykyaikaiset ja ergonomiset työpisteet työpisteet sijoitellaan niin, että työntekijät ovat helposti muiden työntekijöiden ja asiakkaiden saavutettavissa yhteys työpisteiden välillä on lyhyt luontevan kommunikoinnin turvaamiseksi keskittymistä vaativaan työhön on käytettävissä siihen erityisesti tarkoitettuja työpisteitä työpisteiden sijoittelussa huomioidaan työprosessit niin, että toisiinsa liittyviä työvaiheita tekevät työntekijät ovat lähekkäin työnteko on mahdollista asiakastiloissa ja myös Oppimiskeskuksen ulkopuolella 6.1 Työympäristövisio Uudenlaisia työtilaratkaisuja on mahdollista kokeilla peruskorjauksen aikaisissa väistötiloissa. Näin kertyviä kokemuksia käytetään hyväksi Oppimiskeskuksen työtilojen suunnittelussa. (Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto) Johdon työprofiilit (kirjaston joryn työpaja ) 40

41 Henkilökunnan haastatteluun 1-2/2014 osallistui yhteensä 56 henkilöä 6 TYÖNKUVA Erityisasiantuntija Yleisneuvonta NYT 45% 38% 17% % 20% 29% 6.2 Henkilöstön työprofilointi VUOROVAIKUTUS & KESKITTYMINEN Kuinka suuri tarve työssä vuorovaikutukselle ja keskittymiselle: 10% 15% 25% 38% 12% VUOROVAIKUTUS 7% 9% 10% 29% 45% KESKITTYMINEN 41

42 ETÄTYÖ Mahdollisuus työn toteuttamiseen etätyönä tai esim. muualla talossa / kampuksella: 6 kyllä jossain määrin ei 37% 30% 33% KAIKKI YHT. (54h) 44% 28% 28% HR (7h) 6.2 Henkilöstön työprofilointi 25% 33% 42% ASIAKASPALVELU (12h) 53% 26% 21% KEHITTÄMISPALVELUT (19h) 25% 31% 44% KOKOELMAPALVELUT (16h) 42

43 TYÖPROFIILI Henkilökunnan oma arvio, miten itse sijoittuu oheiseen nelikenttään. 6 YKSILÖTYÖ TIIMITYÖ YHDISTELIJÄ 39% - käyttää työpisteen lisäksi myös neuvotteluhuoneita, kahviloita - sisäinen vuorovaikutus, yhteistyö - yhteinen ideointi ANKKURI 55% - pääasiassa toimistolla - jatkuva läsnäolo - tiedonvälityksen linkki muille työntekijöille - työ vaatii usein keskittymistä NAVIGOIJA 4% - organisaation avainhenkilö - vaikuttaa kv-verkostoissa - voi olla esim. konsultti - tsto vain yksi työverkoston solmu KERÄILIJÄ 2% - organisaation ulkopuoliset suhteet - ainakin 50% ajasta tston ulkopuolella - matkustaa alueellisesti - hyvät virtuaalivälineet ja -yhteydet - työ vaatii sekä vuorovaikutusta että keskittymistä + AIKA TOIMISTOSSA Henkilöstön työprofilointi NIMETTY TYÖPISTE JAETTU TYÖPISTE Käyttäjäprofiilit: toti - käyttäjälähtöiset toimistotilat,

44 TUKI- / TAUSTATILAT Kokous- / ryhmätyötilat 2-20 h, Vetäytymistilat (14 mainintaa) Lähivarastotilat (7) Henkilökohtaiset, lukittavat kaapit (5) Puhelutilat (3) Lepotilat (2) Tauko- / kahvitila (1) Kopiotila (1) Muut: Viestintäbaari (2) Kirjojen käsittelytila (1) ERITYISLAITTEET Suurin osa vastasi, ettei työ vaadi mitään erityislaitteita. Isompi näyttö, useampia näyttöjä (5) Tietokoneen lisälaitteet (3) Magneettiavaimien säilytys (2) Laitteiden, sovellusten testaus (2) RFID-lukija, viivakoodin lukija (2) Muut: Valopöytä (1) Radio frequence -tunnisteet, portit (1) Henkilöstön työprofilointi 44

Kohti monimuotoista työyhteisöä

Kohti monimuotoista työyhteisöä Laura Mure Aalto-yliopisto Kohti monimuotoista työyhteisöä - Kokemuksia mobiilityöskentelystä Aalto-yliopiston kirjastossa Aallon tilastrategia: jakaminen, kohtaamiset ja monimuotoisuus Monitilatoimistot

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia

Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia Päivi Hietanen, Design Manager, ACRE 12.1.2016 1. Otaniemi uudistuu Kampuskehitys & rakentaminen 2. Aallon tilankäytön linjaukset Toimistot, oppimisympäristöt,

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala UTOPIA* * 1.mahdoton haavekuvitelma 2. haaveellinen (maailmanparannus)suunnitelma. esim. Sydämensiirrot eivät enää ole utopiaa. Utopia ikuisesta rauhasta. Archigram 60-luvulle sijoittunut lehti, joka esitteli

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa

Joustavat oppimisen tilat. Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Joustavat oppimisen tilat Hankkeen demotilan tarina Tapiolan koulussa Tilat innostamaan aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat (JOT) -hankkeessa koulun oppimisympäristöä on kehitetty vastaamaan

Lisätiedot

L I P P U L A I V A - E S P O O N L A H D E N K E S K U S

L I P P U L A I V A - E S P O O N L A H D E N K E S K U S L I P P U L A I V A - E S P O O N L A H D E N K E S K U S E S P O O N L A H D E N A L U E K I R J A S T O & K U L T U U R I A R E E N A T I L A K O N S E P T I 3 0. 4. 2 0 1 5 Kerrosala BRUTToala HUONEISTOALA

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa

10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa 10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa Työtila muuntautumiskykyinen toimintaympäristö Digitalisaatio mullistaa liiketoimintaa ja työn tekemisen tapoja. Etenkin tietotyöläinen nojaa työssään entistä

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Teema ja tila. TEEMA B: toimintaympäristö, jossa oppilaat ja henkilökunta virkistyy henkisesti.

Teema ja tila. TEEMA B: toimintaympäristö, jossa oppilaat ja henkilökunta virkistyy henkisesti. Teema ja tila TEEMA B: toimintaympäristö, jossa oppilaat ja henkilökunta virkistyy henkisesti. Konseptien suunnitteluympäristö Vuosaaren koulussa on aulatila. Käyttäjäkartoitus Valkoiset seinät on ihan

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Opi ja onnistu esteettä seminaari Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri Opi ja onnistu esteettä seminaari 17.11.2015 Henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien yhteistyötyötaidot Yhteisöllisen toimintakulttuuri kehittyminen

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo KEILARANTA 4 Keilaranta 4, Espoo TOIMIVUUTTA, VALOA JA MERELLISTÄ MAISEMAA Keilaranta 4 tarjoaa toimitilat keskeisellä ja halutulla paikalla Espoon Keilaniemessä. Suunnittelutiimi räätälöi toimitilat täysin

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Neuvottelupalvelut Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Kohtaamisen eri muodot Fyysinen Interaktiivisuus / Vaikuttavuus Sähköposti Video Verkko Puhelin Chat Digitaalisen

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA EXPERIENCE CORNER TIEDE JA TUTKIMUS ELÄMYKSELLISESTI EXPERIENCE CORNER Experience Corner on Tiedekulman monikanavainen, vuorovaikutteinen ajankohtais-

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin ratkaisuihin.

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN TALO

LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN TALO LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN TALO EHDOTUS TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖRATKAISUKSI VALO 16.6.2016 RADIOKATU 20 IVG POLAR OY 2 TAUSTA Valo on haastanut liikunta- ja urheilujärjestöjä miettimään tulevaisuuden

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

BULEV/RDI. 28 VÄRIKKÄITÄ TYÖPÄIVIÄ URBAANEISSA TOIMITILOISSA.

BULEV/RDI. 28 VÄRIKKÄITÄ TYÖPÄIVIÄ URBAANEISSA TOIMITILOISSA. BULEV/RDI. 28 VÄRIKKÄITÄ TYÖPÄIVIÄ URBAANEISSA TOIMITILOISSA. URB//NIT TOIMITIL/T VAPAUS TEHDÄ OMIIN TARPEISIIN SOPIVAT TILAT HELSINGIN YDINKESKUSTASTA. BULEV/RDI. 28 sijaitsee ravintoloiden, kahviloiden,

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA WELLNESS CORNER HENKINEN JA FYYSINEN HYVINVOINTI UNISPORT Ajattelu vaatii vastapainoksi myös fyysistä rasitusta. Unisport toivottaa kaikki tervetulleiksi pitämään

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

DIAK KALASATAMA. Tärkeintä on ammattiin valmistuvien. yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää

DIAK KALASATAMA. Tärkeintä on ammattiin valmistuvien. yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää DIAK KALASATAMA Tärkeintä on ammattiin valmistuvien yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää laadukasta korkeakoulutusta sekä innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä. UUDEN AJAN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki Tulevaisuuden korkeakouluympäristö Case Metropolia Seija Ristimäki Metropolian kampusprojekti pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa kampusstrategiaa, jonka mukaan nykyisestä 20:n

Lisätiedot

BULEVARDI 21, HELSINKI

BULEVARDI 21, HELSINKI WWW.BULEVARDI21.FI Sekä rosoinen että kodinomainen JA RIPAUS INDUSTRIAL TWISTIÄ BLVRD21 on oiva esimerkki urbaanista arkkitehtuurista. Se on sopivan rouhea ilman liikaa kiillotettua pintaa. Se saa olon

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto

Opetus ja oppiminen verkossa. Erno Lehtinen Turun yliopisto Opetus ja oppiminen verkossa Erno Lehtinen Turun yliopisto Virtuaaliyliopistotoiminnan kokemukset Virtuaaliyliopisto poliittisena projektina Avoimen yliopisto-opetuksen ja kampuspohjaisen opetuksen näkökulmat

Lisätiedot

Olohuoneen sisustussuunnitelma

Olohuoneen sisustussuunnitelma Olohuoneen sisustussuunnitelma Pvm: 1.2.2011 Asiakas Mattila, Asiakkaantie 4, 00100 Helsinki (Alkuasetelmassa olohuoneessa on tiiliseinän edessä korkea vanha kirjahylly. Katto on tummunutta mäntylautaa

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Mitä olemme löytäneet? Miten jatkamme? Suvi Nenonen, Kirsti Lonka, Jarmo Suominen Kaisa Airo Heidi Lammassaari Lauri Vaara

Mitä olemme löytäneet? Miten jatkamme? Suvi Nenonen, Kirsti Lonka, Jarmo Suominen Kaisa Airo Heidi Lammassaari Lauri Vaara Mitä olemme löytäneet? Miten jatkamme? Suvi Nenonen, Kirsti Lonka, Jarmo Suominen Kaisa Airo Heidi Lammassaari Lauri Vaara JOT-komponentit KOMPO- NENTTI SAAVUTETTAVUUS JOUSTAVUUS OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN:

Lisätiedot

Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta. AYYE 6/2016 Joona Orpana

Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta. AYYE 6/2016 Joona Orpana Lähetekeskustelu opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta AYYE 6/2016 Joona Orpana 14.4.2016 SISÄLTÖ Hankkeen tilanne Tilaohjelman tilanne Hankkeen aatteellinen tavoite suhteessa tilaohjelmaan AYY:n intressit

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin.

Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Notkeaa ja helppoa sisustusta konstikkaampiinkin julkisiin tiloihin. Konstit on monet Konsti on uudenlainen, erityisesti julkisiin tiloihin suunniteltu kalustesarja Soft-Kalusteelta. Tuoteperheen sohvat,

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com www.hh-kaluste.fi Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

KEILARANTA 4 // ESPOO

KEILARANTA 4 // ESPOO KEILARANTA 4 // ESPOO TERVETULOA KEILARANTAAN KeIlaranta 4 Keilaranta 4 on seitsemänkerroksinen toimistorakennus Keilaniemessa, joka tullaan saneeraamaan täydellisesti vuoden 2015 aikana. Keilaranta 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2C: TILOJEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA TILAAJAN TOIVEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2C: TILOJEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA TILAAJAN TOIVEET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2C: TILOJEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA TILAAJAN TOIVEET 1. Liitteen tarkoitus Liitteessä on esitetty seuraavia vähimmäisvaatimuksia, joiden tulee ehdottomasti toteutua: - kalusteiden

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 VISITOR CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 VISITOR CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 VISITOR CORNER TAUSTAMATERIAALIA VISITOR CORNER OVI YLIOPISTOON VISITOR CORNER Visitor Corner toivottaa kaikki tieteen ystävät tervetulleeksi akateemiseen yhteisöön. Se on Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot