AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014"

Transkriptio

1 AALLON HARJALLA A A LTO - Y L I O P I S TO N O P P I M I S K E S K U S SISUSTUSKONSEPTI

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4 2. PALVELUT Palvelupolku Palvelukokonaisuudet TILAKONSEPTI Asiakastoimintojen sijoittuminen Vyöhykkeet VISUAALINEN ILME Sisustuskonsepti Irtokalustus Kiintokalustus Värit Aineiston esillepano Opastus OPPIMISYMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖN TYÖYMPÄRISTÖ Työympäristövisio Henkilöstön työprofilointi Asiakaspalvelu Asiakaskohtaaminen Työpisteratkaisut ja tukitilat KUVALÄHTEET 53 LIITTEET 2

3 OPPIMISKESKUKSEN HANKESUUNNITTELU Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen hankesuunnittelu on jaettu kolmeen eri osakokonaisuuteen (Päivi Hietanen, Aalto-yliopisto ): Palvelumuotoilu: Mitä käyttäjiä, tiloja ja palveluita taloon tulee? Käyttäjän toiminnallisten tarpeiden määrittely: kirjaston toiminta- ja palvelukonsepti, käyttäjät ja tilatarpeet, asiakaskokemus, osallistava suunnittelu ja viestintä Suunnittelija: Kuudes Kerros Oy Sisustussuunnittelu: Miten brändi toteutetaan tilassa? Visuaalinen ilme ja työpiste-, kaluste- ja tuoteratkaisut konseptitasolla Suunnittelija: JKMM Arkkitehdit Oy Hankesuunnittelu: Mitä talo mahdollistaa ja miten tilat suunnitellaan? Tekniset selvitykset ja -ratkaisut, viranomaisyhteistyö, tilaohjelma, pohjakaaviot, hankesuunnitelma Suunnittelija: Arkkitehdit NRT Oy Tämä raportti on em. hankesuunnittelukokonaisuuden sisustuskonsepti-osio. Suunnittelijat, JKMM Arkkitehdit Oy: Rami Lehtimäki, sisustusarkkitehti Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti SIO 3

4 1 OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4

5 YHDESSÄ OPPIMINEN TEKEE MEISTÄ MAAILMAN PARHAITA Oppimiskeskus antaa palvelulupauksen: Yhdessä oppiminen tekee meistä maailman parhaita. Oppimiskeskuksen tulee edustaa arvoja, jotka takaavat sekä asiakkaille että henkilökunnalle parhaat mahdolliset lähtökohdat palvelulupauksen lunastamiseen. Tiede ja taide kohtaa tekniikan ja talouden Oppimiskeskus toimii Aalto-yliopiston näyteikkunana maailmalle poikkitieteellistaiteellisesta yhteistyöstä ja sen tuloksista. Oppimiskeskus on monikanavainen työ- ja oppimisympäristö; mielummin sekä että kuin joko tai. 1 Oppimiskeskuksen arvot Kolme erillistä kampuskirjastoa yhdistyy yhdeksi moniulotteiseksi Oppimiskeskukseksi, josta tulee enemmän kuin osiensa summa. 5

6 1 AVOIN Houkutteleva, kutsuva Moniarvoinen Säteilee ympäristöönsä Matala kynnys tulla Sijainti kampusalueen keskiössä Kohtaamispaikka, olohuone Ottaa tulijan avosylin vastaan MUKAVA Hauska, iloinen, lempeä, luova Kiireettömyys, hyvä olo Kaikki tervetulleita Paikkoja oleskeluun, viihtymiseen, rentoutumiseen mutta myös opiskeluun, tutkimukseen Oppimiskeskuksen arvot SOSIAALINEN Kohtaamispaikka! asiakas-henkilökunta asiakas-yritys asiakas-asiakas Tasa-arvoinen Internet vähentää fyysisen kohtaamisen tarvetta YKSITYINEN Hiljaiset tilat opiskelulle, tutkimustyölle Asiantuntijat ja aineisto juuri minua varten Keskittymisrauha, mutta mahdollisuus kohtaamiseen Hiljaisuus-vyöhykkeet Julkinen-puolijulkinen-yksityinen AVOIN MUKAVA SOSIAALINEN YKSITYINEN 6

7 HELPPO Löytää vaivatta etsimänsä Asiantunteva apu käytettävissä Ei saa tulla turhautumisen tunnetta Ei saa tuntea itseään hölmöksi EDISTYKSELLINEN Mukana kehityksessä johtamassa kehitystä Uudet teknologiat Uudet tavat nähdä ja käsitellä asioita Nopeasti muuttuva maailma ja yhteiskunta HELPPO EDISTYKSELLINEN H A A S TAVA Vaikeuskerrointa ja haastetta sitä haluaville Avaa polkuja jonnekin, jota ei tiennyt etsivänsä Oppimiskeskuksen arvot 1 PERINTEINEN Muisti, tieto, sivistys Arvokkuus, pysyvyys Kirjastolla jo vahva brändi, jota ei saa hukata Alvar Aalto Eri kampuskirjastojen aarteet, kerrostumat HAASTAVA PERINTEINEN 7

8 K E S TÄVÄ Yllätyksellisyys Moniulotteisuus Innostavuus M O N I TA S O I N E N T U O T TAVA Kaikkien edellisten yhdistelmä Jokaiselle jotakin Tukee ihmisen kehitystä, oppimista KESTÄVÄ MONITASOINEN L U O VA Uskottavuus Laatu on kestävyyttä Tekninen kestävyys esteettinen kestävyys Kestävä kehitys, merkittävä imagotekijä Oppimiskeskuksen arvot 1 Em. tekijöiden tulos Sisäinen ja ulkoinen tuottavuus Inspiroiva, toimiva ympäristö Lisääntynyt luovuus, innovointi, työmotivaatio Ammattiylpeys Tuottavuuden kasvu LUOVA TUOTTAVA 8

9 2 PALVELUT 9

10 2 ASIAKASTARVE Itsenäinen kirjastokäynti TALOON TULTAESSA ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.KRS 2.KRS JÄLKIPALVELUT Orientoituminen Informaatio Yhdessä Oppiminen Ryhmätyö Kohtaaminen Itseopiskelu Palaute 2.1 Palvelupolku Seminaaripalvelut (esim. yritysesittely) Mediapalvelut Tutkijanhuoneet, Vetäytymistilat Monitoimitilat, Beta Desk Monitoimitilat, Tutkijanhuoneet Yhteistyökumppanuudet Tilahaku / -varaus Aineistohaku / -tilaus Varaus, nouto Lainaus, palautus Lainauksen uusinta HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA HENK.KOHT. ASIANTUNTIJA Palveluhaku / -tilaus Muistutukset Ilmoitukset Kutsut tapahtumiin PÄÄINFO / COMMUNITY MANAGER Tervetuloa! INFO INFO INFO P A L V E L U T A P A H T U M A 10

11 1. KRS: AULAPALVELUT, TIEDE- & TAIDEKULMA Aulapalvelut Ensimmäisen kerroksen sisääntuloaula toivottaa vierailijan tervetulleeksi, se antaa myös tärkeän ensivaikutelman Oppimiskeskuksesta. Aula toimii hotelliaulan kaltaisena vieraita vastaanottavana tilana loungeineen. Ensimmäisenä tulija saapuu näyttelytilaan, joka on koko Oppimiskeskuksen tärkein vaihtuvien näyttelyiden näyteikkuna. Näyttelytilassa esitellään Aalto-yliopiston opiskelijoiden projekteja ja saavutuksia, niiden avulla ilmennetään koko Oppimiskeskuksen arvoja. Näyttelyjen sisältö kuratoidaan (ts. ei ole yritys-esittelytila). Aulatila toimii myös mahdollisten tilaisuuksien lämpiönä. Aulaan sijoittuu myös koko Oppimiskeskuksen pääinfo-piste, Community Manager sekä itsepalvelu-automatiikkaa: mm. lainaus / palautus, varaukset ja maksut sekä interaktiiviset infoseinät. Aulapalvelujen läheisyyteen sijoittuu myös monitoimitiloja: seminaaripalvelut sekä Alumni-/opettaja Lounge. 2. KRS: ITSEOPISKELUTILAT, VISUAALINEN AINEISTO Itseopiskelutilat Toisen kerroksen arkkitehtonisesti arvokkaisiin tiloihin sijoitetaan niihin luontevasti sopivia palveluja ja toimintoja. Aineisto sijoitetaan kirjastosalissa pääosin alkuperäisiin, korkeisiin kirjahyllyihin. Lukusali säilyy edelleen hiljaisena itseopiskelutilana lehti- ja kirjahyllyineen sekä lukupöytineen. Visuaalinen aineisto Olemassa oleva, nykyinen vastaanottotiski yläpuolisine valaisinrakennelmineen sijaitsee kirjastosalin keskeisimmällä paikalla. Olemassa olevaan kiintokalusteeseen integroidaan vitriinejä visuaaliselle aineistolle. Myös toisen kiinteän valaisinrakennelman alle (nykyisin asiakas-päätteet) sijoitetaan uusia matalia vitriinejä aineiston esillepanoa varten. Näin visuaalisesti hienoin ja mielenkiintoisin aineisto saa arvoisensa tilat. Visuaalinen aineisto käsittää esillepantavaa aineistoa sekä tieteen ja taiteen että tekniikan ja talouden aloilta Palvelukokonaisuudet Tiede- & Taidekulma Oman toiminnallisen kokonaisuuden muodostaa 1. kerroksen Tiede- & Taidekulma, jonka oleellisena osana ovat kahvila terasseineen sekä rajattu 24/7-tila. Tiede- & Taidekulmalla voisi olla pidennetyt aukioloajat, sillä sinne on oma sisäänkäynti, omat wc-tilat ja sen saa helposti rajattua iltakäyttöön muusta Oppimiskeskuksesta. Tila toimii aktiivisena kohtauspaikkana (mm. pop-up-seminaarit tms.) Vuorovaikutteiset monitoimitilat Ns. puolijulkiselle vyöhykkeelle sijoittuvat Seminaaritila (aulassa) sekä samassa yhteydessä oleva Viestintäbaari, jossa sijaitsee ulosjaettava markkinointi-aineisto. Samalle vyöhykkeelle sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja sekä avoimia työtiloja. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö Arvokkain, ei-lainattavissa oleva visuaalinen aineisto sijoitetaan Visual Resources Centeriin, joka avataan vitriinimäisten lasiseinien kautta osaksi pientä näyttelyaulaa. Tila muodostaa myös pienen lämpiön Alumni-/Opettaja Loungen edustalle. Vuorovaikutteiset monitoimitilat Seinustalle sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö 11

12 YLÄKELLARI: ITSEOPISKELU Asiakas pääsee yläkellariin tilavarauksella, erikseen sovitulla tilankäyttöoikeudella tai saatetusti. Vuorovaikutteiset monitoimitilat Sivusiipeen sijoittuu yhteiskäyttöisiä (asiakas, henkilökunta) ryhmä-, kokous- ja tiimitiloja, näiden joukossa mm. hiljaisia vetäytymis- / luovia tiloja. Lisäksi yläkellarikerroksessa rajoitetun käytön aineisto-kokoelmatila. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö ALAKELLARI: YHDESSÄ OPPIMISEN TILA, MEDIAPALVELUT Yhdessä oppiminen Alakellari muodostaa monimuotoisimman oppimisympäristön. Korkea keskitila on vapaasti kalustettua yhdessä oppimisen -tilaa. Keskustilaa rajaa seinustojen massiiviset tiivishylly-seinämät, jotka hyllyjen liikkuessa muodostavat alati hiljalleen muuttuvan taustamaiseman. Mediapalvelut Yhdelle seinustalle keskitetään kaikki Mediapalvelutilat (mm. Superdataroom, Video-Editing, Pitch Room, 3D Printing, Graafisen suunnittelun pop-up, Accessible learning). Samaan yhteyteen sijoittuu myös yhteiskäyttöinen (asiakas, henkilökunta) monitoimi-/ryhmätyötila, jonka varustus (av-varustus, kameravalvonta) mahdollistaa sen käytön myös esim. Tenttiakvaariona Palvelukokonaisuudet Lock & Load Alakellarin rauhalliseen nurkkatilaan sijoittuu Kehon ja Mielen -tila. Se toimii hiljaisen työn tilana, Cave Roomina. Tila kalustetaan kalusteilla, jotka mahdollistavat keskittymistä vaativan yksilötyön. Lisäksi alakellariin sijoittuu Lock & Load -tila, johon on keskitetty latausvalmiudella varustetut säilytyslokerot. Ks. myös 6. Henkilöstön työympäristö 12

13 VISUAALINEN AINEISTO Palvelukokonaisuudet 2.KRS ITSEOPISKELU AULAPALVELUT 24/7 1.KRS TIEDE&TAIDE-KULMA 13

14 ITSEOPISKELU 2 JÄTEH. IV-KONEH. SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. 2.1 Palvelukokonaisuudet VAR. / IV-KONEH. LJH YLÄKELLARI KEHO & MIELI YHDESSÄ OPPIMINEN ALAKELLARI MEDIAPALVELUT LOCK & LOAD 14

15 23 TILAKONSEPTI 15

16 2. KRS Itseopiskelu Visuaalisen aineiston esillepano Kopiotila Seminaaritila Viestintäbaari 1. KRS Aulapalvelut: Näyttelytila Aula Lounge Automatiikka: lainaus / palautus, varaukset, maksut, interaktiivinen info Seminaaripalvelut Alumni-/Opettaja Lounge Tiede- & Taidekulma Kahvila + terassi 24/7 Pop-up-seminaarit Visual Resources Center (+ näyttelytila) Beta Desk Kopiotila YLÄKELLARI ALAKELLARI Mediapalvelut: Superdataroom Video Editing Pitch Room 3D Printing Heaven Graafisen suunnittelun Pop-up Accessible Learning Yhdessä oppimisen tila Cave Room Asiakastoimintojen sijoittuminen Info Info / Community Manager Info Lock & Load Lock & Load Lock & Load (keskitetty) Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Monitoimitilat Monitoimitilat / Kokous-, ryhmätyö- ja luentotilat Tenttiakvaario - kirjahyllyt / (5 hyllyväliä) 1323 hm - lehtihyllyt 480 kaappia - vitriinit (2-puol.) 136 hm - kirjahyllyt (6 hyllyväliä) 539 hm - vitriinit (2-puol.) 47 hm - tiivishyllyt (6 hyllyväliä) 817 hm - tiivishyllyt (6 hyllyväliä) 3024 hm Aineistomäärät yhteensä: - kirjahyllyt + tiivishyllyt 5703 hm - lehtihyllyt 480 kaappia - vitriinit 183 hm 16

17 3 Vitriinit "Kirjakauppa" / vitriinit Kopiotila 22m2 Seminaaritila, Viestintäbaari 122m2 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Aineisto (korkeat hyllyt) AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO 2.KRS TYÖSKENTELY Info Aineisto (korkeat hyllyt) 17

18 3 Kopiotila 7,5m2 Ryhmätyöhuone / Luentosali / Kokoustila Pop Up Seminaari Näyttely 75m2 Visual Resources Center 41+14m2 Alumni- ja opettaja- Lounge 48m2 Aula lounge Info/ Community Manager 20m2 Seminaaripalvelut/ Firmaesittelyt 60m2 Kopiotila 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Mediaseinä Aineisto (korkeat hyllyt) Itsepalveluautomaatit Info/ Beta Desk Näyttely 50m2 24/7 AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU 1.KRS Aineisto (matalat hyllyt) Kahvila Terassi RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 18

19 3 Aineisto (tiivishyllyt) Vetäytymistila / luova tila Neuv.h Kopiotila 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen JÄTEH. SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU YK RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 19

20 3 Cave Room 110m2 Aineisto (tiivishyllyt) 3.1 Asiakastoimintojen sijoittuminen Info AINEISTO KOHTAAMINEN, OPISKELU AK Video-Editing Pitch Room 3D Printing Heaven Graafisen suunn. Pop Up Accessible Learning 130m2 Superdataroom Ryhmätyötila 20 hlö (tenttiakvaario), 35m2 Lock & Load (laitteet) RYHMÄTYÖ, KOKOUS, LUENTO TYÖSKENTELY 20

21 YKSITYISYYS Oppimiskeskus jakaantuu eri yksityisyyden tason vyöhykkeisiin: Julkinen - puolijulkinen - yksityinen Julkinen Julkisella vyöhykkeellä kaikki voivat liikkua vapaasti. Puolijulkinen Asiakas: Puolijulkisella vyöhykkeellä asiakas pystyy liikkumaan tietyin rajoituksin: Tilaan pääsy ainoastaan kirjastokortilla (esim. rajatut aineisto-kokoelmat) tai erillisellä kulkukortilla (esim. Alumni- / Opettaja Lounge, 24/7). Tila tai palvelu vaatii varauksen (esim. monitoimitilat, Visual Resources Center, Mediapalvelut). Osallistuminen tiettyyn tapahtumaan, seminaariin tms. (esim. monitoimitilat, Seminaaripalvelut). Ennalta sovitut tapaamiset erityisasiantuntijan kanssa (Asiakaskohtaamis-huoneet) Vyöhykkeet Puolijulkisella vyöhykkeellä on myös sekä asiakkaan että henkilökunnan varattavissa olevia tiloja (esim. monitoimi- / ryhmätyötilat, tutkijanhuoneet) Henkilökunta: Työskentely puolijulkisen vyöhykkeen työpisteissä (esim. info-alue) merkitsee sitä, että henkilökunta on siellä asiakasta varten eli heitä saa häiritä. Puolijulkiset työskentelyalueet merkitään tunnistevärillä. Yksityinen Yksityisellä vyöhykeellä on lähinnä henkilökunnan työskentelytiloja, mutta myös sekä asiakkaan (vierailija) että henkilökunnan varattavissa olevia tiloja, jotka on tarkoitettu pidempiaikaiseen käyttöön (esim. tutkijanhuoneet). 21

22 3 3.2 Vyöhykkeet JULKINEN PUOLIJULKINEN 2.KRS YKSITYINEN 1.KRS JULKINEN PUOLIJULKINEN YKSITYINEN 22

23 3 JÄTEH. 3.2 Vyöhykkeet SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH JULKINEN PUOLIJULKINEN YLÄKELLARI YKSITYINEN JULKINEN PUOLIJULKINEN ALAKELLARI YKSITYINEN 23

24 ÄÄNIMAISEMA Oppimiskeskus jakaantuu äänimaisemaltaan erilaisiin vyöhykkeisiin: Puhuva Hiljainen 3 Puhuva Puhuvalla vyöhykkeellä on normaali, julkisen tilan äänitaso. Normaali työskentely, keskustelu ja puhelimen käyttö on sallittu. Puhuvalla vyöhykkeellä voidaan järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia, luentoja tai Pop-up-seminaareja. Tiede & Taide -kulmassa jopa musiikkiesityksiä tms. 3.2 Vyöhykkeet Välivyöhyke Puhuvan ja hiljaisen välissä on ns. vaimean äänitason vyöhyke. Tällä vyöhykkeellä normaalit, rauhallisen työskentelyn äänet, hiljainen keskustelu ja hiljaiset puhelut (soittoääni äänettömällä) ovat sallittuja. Hiljainen Hiljainen vyöhyke takaa riittävän rauhallisen ympäristön keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Keskustelu tai puhelut eivät ole sallittuja. Henkilökunnan avotyötilojen yhteydessä on ns. hiljaisen työn huoneita, joihin voi vetäytyä tilapäisesti tekemään keskittymistä vaativaa työtä tai käymään luottamuksellisia keskusteluja. Huoneita varataan vähintään yksi 10 työntekijää kohden. Hiljaisia tiloja on myös pienimuotoiseen tiimtyöskentelyyn. Tilat varataan käyttöön eikä käyttäjää saa häiritä hänen siellä ollessaan. Myös asiakkaille on varattavissa hiljaisen työn tiloja. Henkilökunnan työtilojen äänimaisema on yhteisesti sovittavissa, hiljaiset tilat voivat olla myös monikäyttöisiä (ovi kiinni: hiljainen tila - ovi auki: vuorovaikutteinen tila). Äänitaso-vyöhykkeet tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. 24

25 3 3.2 Vyöhykkeet PUHUVA 2.KRS HILJAINEN PUHUVA 1.KRS HILJAINEN 25

26 3 JÄTEH. 3.2 Vyöhykkeet SOS.TILA SPK SOS.TILA SIIV.K. IV-KONEH. VAR. / IV-KONEH. LJH PUHUVA YLÄKELLARI HILJAINEN PUHUVA ALAKELLARI HILJAINEN 26

27 24 VISUAALINEN ILME 27

28 SISUSTUSKONSEPTI Alvar Aallon arkkitehtuuri muodostaa kehyksen koko sisustuskonseptille. Visuaalinen ilme noudattaa olemassa olevan kirjastorakennuksen hierarkiaa. 4 Arkkitehtonisesti arvokkaimmassa 2. kerroksessa pyritään säilyttämään kirjaston alkuperäinen hieno tunnelma. Sisustus kaipaa ainoastaan raikastamista sekä toimintojen ja palveluiden päivittämistä 2000-luvulle. Oppimiskeskuksen kalustuksen punaisen langan muodostaa Alvar Aallon alkuperäinen kalustus. Olemassa olevat, alkuperäiset kiintokalusteet pyritään säilyttämään mahdollisimman suurelta osin, samoin kiinteät valaisinrakenteet säilytetään. 4.1 Sisustuskonsepti IDENTITEETTI, TILAN LUONNE TEEMA Avoimet yleisö- ja aulatilat kalustetaan kaikissa kerroksissa pääasiassa Artekin Aallon irtokalusteilla. Myös muiden eri aikakauden suomalaisten suunnittelijoiden tuotteita käytetään. Kalustuksen tulee muodostaa yhtenäinen visuaalinen kokonaisuus, vastakohtaisuuksiakaan unohtamatta. AJATON PERINTEINEN LUONNONVALO VISUAALINEN AINEISTO LUKUSALI Kerroksissa alaspäin mentäessä tilojen luonne ja identiteetti muuttuu elävämmäksi, samoin sisustus ja kalustus monimuotoistuu. Keinovalaistuksen sekä sisustukseen intergoitujen uusimpien teknisten sovellusten rooli kasvaa. TERVETULOA! TAIDE&TIEDE -KULMA (KAHVILA) ELÄVÄ MONIMUOTOINEN KEINOVALO YHDESSÄ OPPIMINEN MEDIAPALVELUT 28

29 AALTO, ARTEK Avoimet yleisö- ja aulatilat kalustetaan kaikissa kerroksissa pääasiassa Alvar Aallon Artekin kalusteilla. Olemassa olevat kalusteet (ks. liite: kalusteinventointi-luettelot) kunnostetaan ja tarvittaessa verhoillaan uudelleen. Kalustusta täydennetään uusilla Artekin vastaavilla ja / tai olemassa olevan mallin mukaan teetetyillä kalusteilla Irtokalustus 29

30 KAMPUSKIRJASTOJEN KALUSTEET Eri kampuskirjastoilla on paljon omia, olemassa olevia irtokalusteita (ks. liitteet: kalusteinventointi-luettelot). Kalusteiden suunnittelijoina mm. Taideteollisen korkeakoulun kasvatit Eero Aarnio, Yrjö Wiherheimo, Yrjö Kukkapuro, Ilmari Tapiovaara. Kalusteista valitaan Oppimiskeskuksessa käytettävät ja ne kunnostetaan tarvittavilta osin. Kalustusta täydennetään tarvittaessa vastaavilla uusilla kalusteilla Irtokalustus AALLON LAPSET Myös Taideteollisen korkeakoulun, Teknisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston kouluttamien nykypäivän muotoilijoiden kalusteet ja tuotteet tulee olla edustettuina Oppimiskeskuksen sisustuksessa. Näin saadaan kattava läpileikkaus suomalaisesta muotoilusta; Alvar Aallosta 2000-luvun nuoriin suunnittelijoihin. Erillisiä ryhmätyö- ja kokoustiloja kalustetaan omina kokonaisuuksinaan edellä mainittujen, eri aikakauden suomalaisten muotoilijoiden kalusteilla. Tilat voidaan nimetä ko. suunnittelijan ja/tai kalusteen mukaan (ns. alumni-lounget). wow wow 30

31 SÄILYTETTÄVÄT TILAT, KIINTOKALUSTEET Säilytettävät tilat, kalusteet sekä kalusteosat puhdistetaan, huolletaan ja korjataan tarvittavilta osin, muutoin säilytetään pääosin ennallaan. (ks. tarkemmin liite 1: Otaniemi, kalusteinventoinnit) 2. krs 1. Tilanjakaja-sermi 2. Kiinteät pöytätasot (ikkunapenkit) 3. Valaisinrakenteet 4. Kokoushuone ja viereiset työhuoneet 5. Vastaanottotiski Tulevaisuuden palvelumalli ei enää tarvitse yhtä massiivista, miehitettyä vastaanottotiskiä. Olemassa olevaa kalustetta muokataan, siihen integroidaan visuaalisen aineiston vitriinejä. Kiintokalusteen julkisivu pyritään säilyttämään ennallaan, asiakas käyttää kalusteiden rajaamaa tilaa sisäpuolelta. Yläpuoliset valaisinrakenteet säilytetään. 6. Kirjahyllyt 7. Lehtihyllyt Lukusalin seinustat kalustetaan lehtihyllyillä. Koska lehtien lukumäärä on vähentynyt merkittävästi, korkean lehtihyllykalusteen ylin osa muunnetaan esittelyvitriiniksi (taide). Ks. 4.5 Aineiston esillepano 8. Lukupöydät Kiintokalustus 1. krs 9. Kiinteät pöytätasot (ikkunapenkit) 10. Tilanjakaja-sermi Muut 11. Kiinteät sohva-penkit Henkilökunnan nykyisessä taukotilassa olevat kiinteät pehmustetut penkit sijoitetaan muualle Oppimiskeskuksen tiloihin. 12. Kellot 31

32 KRS 2.KRS Kiintokalustus

33 VÄRIT Oppimiskeskuksen sisutuksessa käytetään Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen virallisia korkeakoulujen omia värejä. Värejä käytetään pääasiassa tehosteina: kalusteiden verhoilukankaat ja pintamateriaalit kalusteosat (esim. tiivishyllyjen päädyt, kirjahyllyjen taustaseinät kirjojen takana, vitriinien sisäverhoilu) tekstiilipinnat opastegrafiikka kirjaston henkilökunnan tunnistaminen (esim. pinssi, ranneke, tennarit tms.) Värit Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS Kauppakorkeakoulu Perustieteiden korkeakoulu SCI Insinööritieteiden korkeakoulu ENG Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM BIZ Värit toimivat opasteina: Värejä käytetään suuremman mittakaavan suuntaopasteina. Eri aineisto-alueet voidaan osoittaa käyttämällä värejä em. tavoin. Se auttaa asiakkaan orientoitumista ja aineistokokonaisuuksien hahmottamista Oppimiskeskuksessa. Asiakasta ohjataan myös värikoodatuilla palvelualueilla ja/tai kalusteilla. Esim. asiakaspalvelualueet merkitään tunnistevärillä (valkoinen). 137 C 165 C 247 C 266 C 340 C 368 C Värien rooli sisustuksessa kasvaa kerroksissa alaspäin mentäessä. 33

34 KAMPUSKIRJASTOJEN AARTEET Näyttelytilat Sisääntuloaulan näyttelytila on koko Oppimiskeskuksen tärkein näyttelytila, ja tausta esim. haastatteluille, televisioinnille yms. Myös 1. krs:n Alumni Loungen edustalla on pieni näyttelytila. Näyttelytiloissa voidaan esitellään Aalto-yliopiston opiskelijatöitä sekä muita saavutuksia (tutkimus, teiteellinen toiminta, yhteiskunnallinen vaikuttavuus yms.), niiden avulla ilmennetään koko Oppimiskeskuksen arvoja. Näyttelyjen sisältö kuratoidaan. Aineiston esillepano Perinteinen aineisto säilytetään kirjahyllyissä, lehtihyllyissä ja tiivishyllyissä. Hyllyjä voidaan jatkossa muuntaa / ottaa erilaiseen käyttöön. Aineiston (mm. lehdet) vähetessä lehtihyllyjä voidaan ottaa isompina kokonaisuuksina kirjahylly-, e-aineiston ja esim. Viestintäbaarin käyttöön Aineiston esillepano Tiede ja taide näkyy kaikkialla Tieteen ja taiteen sekä tekniikan ja talouden alojen esillepantavaa visuaalista aineistoa varten on erikoiskalusteita; matalia vitriinejä, jossa aineisto esim. ulosvedettävissä laatikoissa lasikannen alla. Kirjahyllyihin aineiston sekaan integroidaan vitriinejä, joihin sijoitetaan em. visuaalista aineistoa tai ns. kampuskirjastojen aarteita. Hyllyihin voidaan integroida myös näyttöjä, joissa esitellään e-aineistoa. Näytöt toimivat myös interaktiivisina opasteina tai aineiston hakuvälineinä. Lehtihyllyjen ylin kaapisto-osa muutetaan vitriiniosioksi, jota voidaan käyttää sekä fyysisten esineiden että e-aineiston esillepanoon. KIRJAHYLLYT Alimmassa kerroksessa uudet mediat tarjoavat mahdollisuuden myös Aalto-yliopiston tutkimusten, lopputöiden yms. tulosten esittelyyn mediataiteen keinoin. Myös tiivishyllyjen sekaan voidaan myös integroida vitriinejä ja/tai näyttöjä, kuten edellä. Tiivishyllyjen päätyihin sijoitetaan supergrafiikkaa / taidetta, joka muodostaa hiljalleen liikkuvan ja muuttuvan taustan keskilattian yhdessä olemisen tilalle. LEHTIHYLLYT 34

35 Väri Asiakasta autetaan orientoitumaan ja hahmottamaan eri aineistokokonaisuuksia käyttämällä tunnusvärejä kalustuksessa, näin väritys toimii suuremman mittakaavan suuntaopasteena. Valo Lattia-, katto- ja seinäpintoja voidaan käyttää myös visuaalisina opaspintoina ja näin luoda toiminnoille ja palveluille eri luonteisia, tunnistettavia tiloja. Em. pintoihin voidaan myös projisoida valoilla ohjelmoidusti muuntuvaa opastusta. Informaation sisältö on näin helposti vaihdettavissa ja muunneltavissa Opastus O PA S T U S, U U D E T M E D I AT Uudet mediat Oppimiskeskus on arvojensa mukaisesti edistyksellinen; mukana uuden informaatioteknologian kehityksessä ja jopa johtamassa sitä. Sähköisen opastuksen ja mediapalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen tulisi tehdä yhteistyössä Aalto-yliopiston uuden median opetukseen ja tutkimukseen erikoistuneen Media-Labin opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä kumppanuusyhteistyöyritysten kanssa. Opastus voisi olla interaktiivista ja asiakaskohtaista. Esim. opastusteknologia lukee asiakkaan sähköistä profiilia tai kirjasto-älykorttia: olet lainannut tämän, joten tämäkin saattaisi kiinnostaa sinua, henkilöt, jotka lainasivat tämän, ovat lainanneet myös näitä... (vrt. Spotify) Oppimiskeskuksessa hyödynnetään älyseiniä ja -tauluja, joilla materiaali tuotetaan ja jaetaan sähköisesti, ja siihen päästään käsiksi verkon kautta. Älyseinillä voidaan luoda alempiin kerroksiin myös muunneltavia virtuaalimaisemia sekä tarjota alustoja uusille palveluille; esim. digitaalinen tavoitetaulu Big Hairy Audacious Goal (BHAG) Board. 35

36 25 OPPIMISYMPÄRISTÖ 36

37 MONIMUOTOISET OPPIMISYMPÄRISTÖT Inspiroivat ja innostavat tilat Oppimiskeskuksen asiakkaalle tarjotaan monenlaisia tiloja opiskeluun ja viihtymiseen; perinteisten lukupaikkojen ja työtilojen rinnalle myös insproivia tiloja yhdessä oppimiseen ja hiljaiseen keskittymiseen. Kerroksissa alaspäin mentäessä tilojen luonne ja identiteetti muuttuu elävämmäksi, samoin sisustus ja kalustus monimuotoistuu; rakenteisiin integroituja pesämäisiä / luolamaisia oleskelupaikkoja, vapaamuotoisia kalusteryhmiä, riippuvia kalusteita... Tilat innostavat tarkoituksellisesti erilaiseen ajatteluun, niiden tarjoamat palvelut ja toiminnot eivät myöskään edusta perinteistä kirjastomaailmaa Oppimisympäristö Uusien medioiden ja tekniikoiden mahdollisuudet pyritään käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksi (yhteistyökumppanuudet). Luovissa tiloissa virtuaalisia keinotodellisuuksia äänimaisemineen, tai Cave Roomissa täydellistä, pehmustettua hiljaisuutta. Tilat tarjoavat mahdollisuuden myös Aalto-yliopiston tutkimusten, lopputöiden yms. tulosten esittelyyn mediataiteen keinoin - tiede ja taide näkyy kaikkialla. Ks 4.6. Opastus: uudet mediat Alin kerros on maan alla, jonne luonnonvaloa ei juurikaan tule. Keinovalaistuksella sinne voidaan luoda erilaisia, vaihtuvia tunnelmia ja tiloja. Alakellariin sijoittuu myös Lock & Load -tila, johon on keskitetty latausvalmiudella varustetut säilytyslokerot. Pienempiä, kalusteisiin integroituja Lock & Load -pisteitä on sijoitettu joka kerroksiin ympäri Oppimiskeskusta. 37

38 Erikseen suljettava 24/7-kulma toimii päivisin kahvilan rauhallisena loungena, mutta tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Tilassa on erillinen wc sekä ruoka- ja juoma-automaatit. Tiede- & taidekulman aukioloaikojen ulkopuolella pääsy 24/7-tilaan edellyttää erikseen sovittua tilankäyttöoikeutta (esim. sisäänpääsy avautuu kirjasto-älykortilla, johon ladattu 24/7-käyttöoikeus) Oppimisympäristö Tiede- & Taidekulma 1. kerroksen tapahtumapaikka kuhisee elämää aamusta iltaan pidennetyjen iltaaukioloaikojensa ansiosta. Tiede- & Taidekulma toimii koko Otaniemen kampusta elävöittävänä kohtaamispaikkana myös kesäisin. Kahvila terasseineen houkuttelee ihmisiä esim. avoimiin pop-up-aamiaisseminaareihin. Monitoimitilat (ryhmätyö-, kokous-, luentotilat) Erikokoisia ryhmätyötiloja (2-20 h) sijoitetaan kaikkiin kerroksiin sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Tilat ovat monitoimitiloja; mobiililaitteet ja langaton tekniikka mahdollistavat tilan monipuolisen käytön (ryhmätyötilasta atk-luokaksi, neuvotteluhuoneesta tenttiakvaarioksi). Kalustus on muuntojoustavaa (pinoutuvuus, kokoontaitettavuus, liikuteltavuus). 38

39 6 HENKILÖSTÖN TYÖYMPÄRISTÖ 39

40 TYÖYMPÄRISTÖVISIO Oppimiskeskukseen muuton yhteydessä v Aalto-yliopiston kirjaston henkilökunta siirtyy työskentelemään nykyaikaisessa työympäristössä. 6 Oppimiskeskuksessa työntekijät saavat käyttöönsä nykyaikaiset ja ergonomiset työpisteet työpisteet sijoitellaan niin, että työntekijät ovat helposti muiden työntekijöiden ja asiakkaiden saavutettavissa yhteys työpisteiden välillä on lyhyt luontevan kommunikoinnin turvaamiseksi keskittymistä vaativaan työhön on käytettävissä siihen erityisesti tarkoitettuja työpisteitä työpisteiden sijoittelussa huomioidaan työprosessit niin, että toisiinsa liittyviä työvaiheita tekevät työntekijät ovat lähekkäin työnteko on mahdollista asiakastiloissa ja myös Oppimiskeskuksen ulkopuolella 6.1 Työympäristövisio Uudenlaisia työtilaratkaisuja on mahdollista kokeilla peruskorjauksen aikaisissa väistötiloissa. Näin kertyviä kokemuksia käytetään hyväksi Oppimiskeskuksen työtilojen suunnittelussa. (Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto) Johdon työprofiilit (kirjaston joryn työpaja ) 40

41 Henkilökunnan haastatteluun 1-2/2014 osallistui yhteensä 56 henkilöä 6 TYÖNKUVA Erityisasiantuntija Yleisneuvonta NYT 45% 38% 17% % 20% 29% 6.2 Henkilöstön työprofilointi VUOROVAIKUTUS & KESKITTYMINEN Kuinka suuri tarve työssä vuorovaikutukselle ja keskittymiselle: 10% 15% 25% 38% 12% VUOROVAIKUTUS 7% 9% 10% 29% 45% KESKITTYMINEN 41

42 ETÄTYÖ Mahdollisuus työn toteuttamiseen etätyönä tai esim. muualla talossa / kampuksella: 6 kyllä jossain määrin ei 37% 30% 33% KAIKKI YHT. (54h) 44% 28% 28% HR (7h) 6.2 Henkilöstön työprofilointi 25% 33% 42% ASIAKASPALVELU (12h) 53% 26% 21% KEHITTÄMISPALVELUT (19h) 25% 31% 44% KOKOELMAPALVELUT (16h) 42

43 TYÖPROFIILI Henkilökunnan oma arvio, miten itse sijoittuu oheiseen nelikenttään. 6 YKSILÖTYÖ TIIMITYÖ YHDISTELIJÄ 39% - käyttää työpisteen lisäksi myös neuvotteluhuoneita, kahviloita - sisäinen vuorovaikutus, yhteistyö - yhteinen ideointi ANKKURI 55% - pääasiassa toimistolla - jatkuva läsnäolo - tiedonvälityksen linkki muille työntekijöille - työ vaatii usein keskittymistä NAVIGOIJA 4% - organisaation avainhenkilö - vaikuttaa kv-verkostoissa - voi olla esim. konsultti - tsto vain yksi työverkoston solmu KERÄILIJÄ 2% - organisaation ulkopuoliset suhteet - ainakin 50% ajasta tston ulkopuolella - matkustaa alueellisesti - hyvät virtuaalivälineet ja -yhteydet - työ vaatii sekä vuorovaikutusta että keskittymistä + AIKA TOIMISTOSSA Henkilöstön työprofilointi NIMETTY TYÖPISTE JAETTU TYÖPISTE Käyttäjäprofiilit: toti - käyttäjälähtöiset toimistotilat,

44 TUKI- / TAUSTATILAT Kokous- / ryhmätyötilat 2-20 h, Vetäytymistilat (14 mainintaa) Lähivarastotilat (7) Henkilökohtaiset, lukittavat kaapit (5) Puhelutilat (3) Lepotilat (2) Tauko- / kahvitila (1) Kopiotila (1) Muut: Viestintäbaari (2) Kirjojen käsittelytila (1) ERITYISLAITTEET Suurin osa vastasi, ettei työ vaadi mitään erityislaitteita. Isompi näyttö, useampia näyttöjä (5) Tietokoneen lisälaitteet (3) Magneettiavaimien säilytys (2) Laitteiden, sovellusten testaus (2) RFID-lukija, viivakoodin lukija (2) Muut: Valopöytä (1) Radio frequence -tunnisteet, portit (1) Henkilöstön työprofilointi 44

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE RESOLVE breaks the rules. No more boxes. No more cubicles.

Lisätiedot

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Fountain Park 2012 Aalto-yliopiston rooli aamukahvibrunssit

Lisätiedot

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4 Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Unelmat teemaluokittain sisältää kaikki verkkoaivoriihessa tuotetut sekä unelmapuusta arviointiin valitut unelmat. Lukuohje:

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Hankesuunnitelma 29.4.2010 2 1. TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2013 Pääjohtaja Pekka Puska: Tilojen pitää tukea yhdessä tekemistä s. 10 > Aurinkosähkö lämmittää Lapissa s. 6 > Turun virastotalo siirtyi moderniin aikaan

Lisätiedot

Metropolin sykkivä sydän

Metropolin sykkivä sydän Metropolin sykkivä sydän 1 ARKKITEHTUURIKILPAILU KESKUSTAKIRJASTO Metropolin sykkivä s y d ä n Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu 2012-2013 kilpailuohjelma Sendain mediateekki, Japani TÄSMENNYSTEKSTI

Lisätiedot

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Kandidaatintyö 9.12.2011 Kati Korhonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa

Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa Erola, Heikki 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten Laurea-Leppävaaran toimitilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS

ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS 6.5.2015 Espoon kaupunginkirjaston visio: Kirjastomme inspiroi ja tuo voimaa arkeen. 1. Espoonlahden aluekirjasto-kulttuuriareenan profiili ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Anni Lemettinen Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.10.2011 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2014

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2014 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2014 Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen: Toimitila sinetöi fuusion s. 15 > Työmaatarkastuksissa paljastui paljon puutteita s. 6

Lisätiedot

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 1 / 2007 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT FUMAC-TUOTEVALIKOIMA LAAJENEE New Interior Finlandin edustama tanskalainen Fumac A/S on

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 1 HANKKEEN TAUSTA...2 2 KESKUSTAKIRJASTON TARVE...3 2.1 Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille?...3 2.2 Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille...5

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Jouni Virtaharju Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Sisällysluettelo Johdanto...2

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala:

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2013 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 > Oulussa sähkönkulutus supistui kolmanneksella s. 6 > Uusi palvelu

Lisätiedot