KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

2 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

3 Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

4 Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous

5 Perustietoja kunnasta Väestö ( ) Ikäjakauma : v. 16,8 % v. 58,6 % - yli 64 v. 24,6 % Elinkeinorakenne 2005: - alkutuotanto 16,5 % - teollisuus 24,2 % - palvelut 52,6 % - muu tai tuntematon 6,7 % Työpaikkaomavaraisuus noin 73 % Työttömyysaste keskimäärin 8,8 % 2007 (10,7 % 2006) Huoltosuhde 1,8 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)

6 KUNNAN ASUKASLUKU VUOSI

7 KUNNAN ASUKKAIDEN IKÄJAKAUMA yli 64-vuotiaita 24,6 % vuotiaita 16,8 % vuotiaita 11,8 % vuotiaita 28,1 % vuotiaita 18,6 %

8 Väestönmuutokset 2007 syntyneet 14 kuolleet 18 tulomuutto 73 lähtömuutto 77 nettomuutto - 4 kokonaismuutos - 9

9 KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE ,0 16,0 14,0 12,0 10, ,0 6, KUUKAUSI

10 KUNNAN TYÖTTÖMÄT MIEHET NAISET LUKUMÄÄRÄ

11 Veroprosentit 2007 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,55 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00

12 Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella (vuosikate riittää poistoihin ja sillä katetaan myös osa investoinneista) Verotulopohjan laajentaminen (verotulot > valtionosuudet) Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

13 Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin kaikenpuolinen hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino

14 Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen

15 Kunnan henkilöstö TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakituiset yhteensä Työllistetyt 4,5 5,5 5,5 2 Projektit Yhteensä 64,5 63,5 65,5 62

16 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA alle IKÄ

17 HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEEN KESTO alle VUOSI

18 Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Huom. organisaatiomuutokset 2005

19 Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat

20 Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT-% 2007 Menot ,6 Tulot ,5 Netto ,4

21 Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto

22 Perusturvatoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT-% 2007 Menot ,1 Tulot ,7 Netto ,7

23 ILOLAN VANHAINKODIN HOITOPÄIVÄT KUNNITTAIN (SIS. PIILITUPA ) VUOSI KIIKOINEN KOKEMÄKI YHTEENSÄ

24 ILOLAN HOITOPÄIVÄN HINNAN KEHITYS (HUOM. PIILITUPA ALOITTANUT 2006, ASUMISPÄIVÄN HINTA ERIKSEEN KELTAISELLA) VUOSI

25 TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT VUOSI

26 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT (Huom ei sis. hoitopaketteja) VUOSI

27 Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi

28 Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot ,6 Tulot ,6 Netto ,8

29 Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi

30 Tekninen toimi yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot ,8 Tulot ,5 Netto ,9

31 Käyttötalous yhteensä TP2005 TP2006 TP2007 TOT- % 2007 Menot ,8 Tulot ,2 Netto ,6

32 KUNNAN TOIMINTAKULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2007 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Opetus- ja vapaaaikatoimi 13 % Hallinto- ja elinkeinotoimi 9 % Tekninen toimi 9 % Perusturvatoimi 69 %

33 KUNNAN TOIMINTAKULUT VASTUUALUEITTAIN 2007 Terveydenhuolto Ilolan vanhainkoti Perusopetus Muu vanhustenhuolto Lapsiperheiden palvelut Yleis- ja taloushallinto Kiinteistötoimi Muut sosiaalipalvelut Perusturvatoimen hallinto Liikunta- ja nuorisotoimi Elinkeino- ja kehittämistehtävät Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Kirjasto- ja kulttuuritoimi Yksityistieasiat Teknisen toimen hallinto Rakennusvalvonta Muu opetustoiminta Metsien hoito Liikenneväylät ja yleiset alueet Koulutoimen hallinto Jätehuolto

34 KUNNAN TOIMINTATUOTOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2007 (MYÖS SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja elinkeinotoimi 8 % Opetus- ja vapaaaikatoimi 4 % Tekninen toimi 20 % Perusturvatoimi 68 %

35 KUNNAN TOIMINTATUOTOT VASTUUALUEITTAIN 2007 Ilolan vanhainkoti Kiinteistötoimi Muu vanhustenhuolto Vesihuoltolaitos Metsien hoito Elinkeino- ja kehittämistehtävät Lapsiperheiden palvelut Liikunta- ja nuorisotoimi Perusopetus Yleis- ja taloushallinto Muut sosiaalipalvelut Rakennusvalvonta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Teknisen toimen hallinto

36 KUNNAN KOKONAISMENOT 2007 Muut rahoituskulut 0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 % Korkokulut 0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 4 % Antolaina-saamisten lisäykset 0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot 0 % Satunnaiset kulut 0 % Toimintakulut 93 %

37 KUNNAN KOKONAISTULOT 2007 Oman pääoman lisäys 0 % Satunnaiset tuotot 0 % Valtionosuudet 41 % Korkotuotot 0 % Toimintatuotot 20 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 % Muut rahoitustuotot 0 % Antolainasaamisten vähennykset 0 % Rahoitusosuudet investointeihin 0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 % Verotulot 37 %

38 Tuloslaskelma TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotuotot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

39 KUNNAN VUOSIKATTEEN JA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KEHITYS Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä

40 KUNNAN TULOSLASKELMAN TUOTOT LAJEITTAIN 2007 Satunnaiset tuotot 0,00 Poistoeron vähennys 1 207,50 Rahoitustuotot ,77 Toimintatuotot ,81 Verotuotot ,59 Valtionosuudet ,00 0, , , , , ,00

41 KUNNAN TULOSLASKELMAN KULUT LAJEITTAIN 2007 Rahoituskulut ,67 Tilikauden alijäämä ,72 Poistot pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,13 Toimintakulut 0, , , , , , ,00

42 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen Valtionosuudet yhteensä TP2004 TP2005 TP TP

43 KUNNAN VEROTULOJEN KEHITYS VUOSI Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta

44 KUNNAN VALTIONOSUUSKEHITYS (SISÄLTÄÄ VEROTULOTASAUKSEN) VUOSI Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen valtionosuus

45 Tuloslaskelman tunnusluvut TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Toimintatuotot/ Toimintakulut % Vuosikate % poistoista 20,0 23,2 20,1 20,9 36,6 64,5 51,9 51,5 Vuosikate /as Verotulot /as Valtionosuudet /as Asukasmäärä

46 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2005 TP2006 TP2007 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä

47 Investoinnit 2007 Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti Nettoinvestoinnit

48 Bruttoinvestoinnit 2007 Halmesmäen alueen tiet Halmesmäen alueen vesijohto Halmesmäen alueen viemäröinti Halmesmäen alueen katuvalaistus Kunnantalon peruskorjaus Jäteveden pumppaamojen ylivuotomittaukset 8.300

49 Bruttoinvestoinnit 2007 (jatkoa) Kunnan info- ja opastustaulut Matonpesupaikan mattomankeli Maa-alueiden hankinta Sastamalan perusturvakuntayhtymä Kuntarahoitus Oyj Osuuskunta Metsäliitto 91

50 Rahoitusosuudet investointeihin Matonpesupaikan mattomankeli Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti

51 KUNNAN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN INVESTOINNIT JA VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS Käyttöomaisuusinvestoinnit Nettoinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Vuosikate

52 KUNNAN VUOSIKATE JA PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT VUOSI Vuosikate Poistot

53 Rahoituslaskelma Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Rahavarojen muutos TP2004 TP2005 TP2006 TP

54 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Investointien tulorahoitus % 23,2 318,6 67,4 60,8 Pääomamenojen tulorahoitus % 14,6 69,2 53,9 31,9 Lainanhoitokate 0,4 0,9 0,7 0,7 Kassan riittävyys, pv 35,3 28,3 24,7 8,7

55 Taseen loppusumma KUNNAN TASEEN PÄÄOMARAKENNE Pitkäaikainen vieras pääoma 6 % Poistoero ja varaukset 1 % Lyhytaikainen vieras pääoma 13 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 19 % Peruspääoma 60 %

56 Lainamäärä TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas Asukasmäärä

57 KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT VUOSI Rahavarat yht. Lainat yht.

58 KUNNAN LAINAT JA RAHAVARAT ASUKASTA KOHTI VUOSI Kassavarat /as Lainat /as

59 Konsernitase KUNNAN KONSERNITASEEN PÄÄOMARAKENNE Lyhytaikainen vieras pääoma 17 % Vähemmistöosuus 0 % Pitkäaikainen vieras pääoma 16 % Peruspääoma 46 % Toimeksiantojen pääomat 1 % Muu oma pääoma 18 % Poistoero ja varaukset 2 %

60 Plussat ja miinukset Palvelutason säilyminen Tuloveroprosentti ennallaan Lainamäärän vähentyminen Erikoissairaanhoidon menojen taittuminen Halmesmäen asuntoalueen valmistuminen Vt 11 ja kt 44 risteysalueen kehittyminen Alijäämäinen tilinpäätös Opetus- ja vapaa-aikatoimen menojen kasvu Ilolan menokehitys Kunnantalon peruskorjaussuunnittelun venyminen Kiinteistöverotuksen kiristyminen Asukasluvun väheneminen

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Osa I (sivut 1 62) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleinen osa ja laskelmat Osa II (sivut 1 115) Käyttötalouden hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot