PDF-dokumenttien luotettava luonti, optimointi ja jakelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PDF-dokumenttien luotettava luonti, optimointi ja jakelu"

Transkriptio

1 ADOBE ACROBAT 9 -TUOTEPERHE Voit kommunikoida haluamallasi tavalla -ohjelmiston avulla käyttämällä sähköisessä dokumenttien jakelussa yleisesti käytettyä PDF-muotoa. Tämä vertailutaulukko auttaa käyttötarkoituksiin parhaiten sopivan -ohjelmiston määrityksessä. TUOTEVERTAILU Upotat videota Microsoft Wordiin tai PowerPointiin ja muunnat FLV-muodon PDF-muotoon tai lisäät H.264-videota PDF-tiedostoihin toistettavaksi suoraan Acrobatilla ja Readerillä. Voit korostaa automaattisesti PDF-tiedoston kahden version tekstin ja kuvien erot, jolloin näet kätevästi muuttuneet kohdat. PDF-dokumenttien luotettava luonti, optimointi ja jakelu Reader 9 Extended PDF -tiedostojen, mukaan lukien PDF-portfoliot ja PDF-kartat, tarkastelu, tulostus ja haku Dokumenttien tuotanto, tallennus ja jakelu sekä näytön jako käyttämällä Acrobat.com-palveluita 1 Monipuolinen sisältö ja tehokkaampi vuorovaikutus Flash -teknologian natiivituen ansiosta PDF-tiedostojen luonti millä tahansa tulostavalla sovelluksella Dokumenttien skannaus PDF-muotoon ja tekstin tunnistus automaattisesti optisella merkintunnistuksella (OCR) PDF-tiedostojen luonti leikepöydältä, kuten mistä tahansa ulkoisesta sovelluksesta kopioitu teksti tai kopioidut kuvat 2 PDF-tiedostojen tallennus Microsoft Word -dokumentteina siten, että niiden ulkonäkö, fontit, muotoilu ja taulukot säilyvät Kahden PDF-dokumenttiversion vertailu ja versioiden välisten erojen korostus PDF -dokumenttien luonti vaivattomasti yhdellä napsautuksella suosituista liike-elämän ja teknisistä sovelluksista 2 Dokumenttien, taulukoiden, esitysten ja muiden tiedostojen muunnos PDF-tiedostoiksi Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint-, Publisher- ja Access-sovelluksista Web-sivustojen sieppaus monipuolisina, dynaamisina PDF-tiedostoina Microsoft Internet Explorerista tarkistusta ja arkistointia varten - koko web-sivusto, yksittäinen sivu tai sivun osat Microsoft Outlookin ja IBM Lotus Notesin sähköpostien tai sähköpostikansioiden arkistointi siten, että liitteet, linkit sekä lähettäjän, päiväyksen ja aiheen kirjanmerkit säilyvät Dokumenttien tasojen säilytys Visiossa ja AutoCADissa sekä objektitietojen säilytys Visiossa käytettäessä Autodesk AutoCAD -, Microsoft Visio- ja Microsoft ject -sovelluksia DWG-tiedostojen muunnos PDF -tiedostoiksi ilman Autodesk AutoCAD- tai AutoCAD LT -ohjelmistoja Audion, videon, sovellusten ja karttojen vaivaton jakelu PDF-tiedostoissa FLV- tai H.264-videon lisäys Acrobatissa ja Readerissa tapahtuvaa suoraa toistoa varten SWF-sovellusten lisäys PDF-tiedostoihin Useiden videomuotojen muunnos FLV-muotoon PDF-toistoa varten Videon upotus Microsoft Word- tai PowerPoint -tiedostoihin ja muunnos FLV-muotoon PDF:ssä Audion, videon ja testien kätevä lisäys PowerPoint-dioihin. Monipuolisten, vuorovaikutteisten esitysten luonti Presenterillä (sisältyy toimitukseen) PDF-karttojen luonti säilyttämällä geospatiaaliset tiedot, jotka sisältyvät kuvatiedostoihin, tai lisäämällä koordinaatit olemassa olevaan PDF-dokumenttiin

2 Extended 3D-mallien jakelu PDF-tiedostoissa 2D- ja 3D-mallien muunnos tärkeimmistä CAD-sovelluksista PDF-muotoon eri käyttöjärjestelmien välillä tapahtuvaa tiedostojen jakelua ja yhteistyötä varten Tuot laajoja eri muodoissa laadittuja CAD-kokoonpanoja yhteen kevyeen kokoonpanoon, jonka avulla käyttäjät voivat visualisoida, analysoida ja käsitellä suurta tuotetietomäärää tosiajassa. Useiden CAD-muotojen koonti yhteen ja tallennus PDF-muodossa 3D Reviewerin avulla (sisältyy toimitukseen) PMI ³ -tietojen lisäys 3D-malleihin PDF-dokumenteissa tuotesuunnittelutiimien käyttöön Tarkka geometrinen mittaus ja poikkileikkaus Fyysisten ominaisuuksien laskelmien suoritus Tarkkojen geometristen tietojen vienti PDF:stä neutraaleihin tiedostomuotoihin, kuten STEP, IGES tai STL, joita voidaan käyttää CAD-, CAM- ja CAE-sovelluksissa Kolmiulotteisten CAD-piirustusten lisäys Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteihin ja tiedostojen muunnos PDF -muotoon Monipuolisten ja vuorovaikutteisten dokumenttien luonti, joissa on 3D-sisältöä: CAD-piirustusten nopea viimeistely, kuplahuomautusten ja osaluetteloiden luonti, valaistuksen, materiaalien tai värien lisäys ja muutos, irto-osakuvien ja animaatioiden luonti sekä suunnitelman tallennus PDF-muodossa tai 2D-rasteri-/vektorikuvina Yhdistät dokumentit, piirrokset, sähköpostit, laskentataulukot ja monipuolisen median, kuten audio, video, 3D ja kartat, yhteen pakattuun PDF-portfolioon. Kun valitset jonkin valmiista malleista tai luot oman mallin, yhdistät sisältöä nopeasti, määrität navigoinnin ja lisäät viimeistelyn PDF-portfolioon. Monien eri sovellusten tiedostojen yhdistäminen Monien eri sovellusten tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi, jossa on jatkuva sivunumerointi Erilaisen sisällön yhdistäminen yhteen viimeisteltyyn ja organisoituun PDF-portfolioon PDF-portfolioiden mukautus malleilla navigaatiota ja tuotemerkkien lisäystä varten PDF-tiedoston koon pienennys yhdellä napsautuksella pakkauskoon ja tarkkuuden optimoinnin avulla Alkuperäistiedostojen liittäminen PDF-dokumentteihin Bates-sivunumeroinnin vaivaton sovellus dokumenttiryhmään Taustojen, vesileimojen sekä ylä- ja alatunnisteiden lisäys ja tarkka sijoitus PDF-tiedostoihin Taustojen, vesileimojen, ylä- ja alatunnisteiden helppo tallennus jatkokäyttöä varten Sivun sisällön pienennys, jotta ylä- ja alatunnisteet eivät sekoita dokumentin sisältöä Multimedian ja 3D-sisällön upotus

3 Arkaluonteisten tietojen suojaus ja hallinta Extended PDF-dokumenttien suojaus salasanoilla ja 256-bittisellä salauksella PDF-dokumenttien tulostus-, kopiointi- ja muutosrajoitukset Piilotietojen, kuten metadata, huomautukset, liitteet, lomakekentät, tasot ja kirjanmerkit, tarkistus sekä poisto tarvittaessa Arkaluonteisten tietojen, kuten tietyt tekstit tai kuvat, pysyvä poisto hävitystyökaluilla PDF-dokumenttien todennus digitaalisilla tunnuksilla PDF-dokumenttien digitaalinen allekirjoitus Readerin käyttäjien mahdollisuus PDF-dokumenttien digitaaliseen allekirjoitukseen 4 Palomuurin ulkopuolisten arkaluonteisten tietojen suojaus integroimalla suojauskäytännöt LiveCycle ES -ohjelmiston kanssa Voit käyttää digitaalisia allekirjoituksia, joilla todistat dokumentit oikeiksi, hallitset dokumenttien tilaa ja estät niiden luvattomat muutokset. Saat kollegat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit samalle sivulle samaan aikaan dokumenttien yhteisnavigoinnilla. Kun käytät Acrobat.com-palveluita PDF-tiedoston avulla tapahtuvaan yhteistyöhön, vuorovaikutus selkeytyy ja keskustelu paranee. Jakele sitten PDF-tiedosto ja tutustuta vastaanottajat sen sisältöön tosiajassa hallitsemalla heidän sivunäkymäänsä. Tarkistusten hallinta ja yhteistyö PDF-muodossa Dokumenttien tarkistus tutuilla kommentointi- ja merkintätyökaluilla, kuten muistilaput, tekstinmuokkaus, korostus, leimat, pilvi, huomautukset, tekstikentät ja muut muodot Videon kommentointi käyttämällä mitä tahansa kommentointi- tai merkintätyökalua, ja palautteen lisäys tiettyyn kehykseen Dokumenttien yhteistarkistusten hallinta. Kommenttien koonti automaattisesti yhteen PDFtiedostoon, jossa osallistujat voivat nähdä toistensa kommentit Tarkistajien luettelon ja tilan katselu Tracker-työkalulla; sähköpostin lähetys tarkistajille, sähköpostimuistutusten lähetys tai tarkistuksen lisäosallistujien kutsuminen Tarkistusaikataulun lisäys ja muutos, tarkistusten lopetus ja poisto sekä uuden tarkistuksen aloitus samojen tarkistajien kanssa käyttämällä Tracker-toimintoa Reader -ohjelmiston käyttäjien mahdollisuus osallistua dokumenttien tarkistuksiin sekä kaikkien kommentointi- ja merkintätyökalujen käyttö 4 Kommenttiluettelon yhteenveto kommenttien kätevään koontiin Yhteenveto-PDF-tiedoston luonti dokumenttien kommenteista Kommenttien lajittelu ja suodatus tekijän, päiväyksen, sivun tai tyypin mukaan Kommenttien vienti Word-dokumentteihin 2 Kommenttien vienti AutoCAD-tiedostoihin 2 Tosiaikainen dokumenttiyhteistyö synkronoitujen dokumenttinäkymien ja chatin avulla

4 Muunnat Microsoft Word- ja Excel-tiedostoja tai skannattuja paperidokumentteja PDF-lomakkeiksi uudella ohjatulla lomaketoiminnolla. Lomakkeiden kätevä luonti ja tietojen koonti Extended PDF-lomakkeiden täyttö ja tallennus Täytettävien PDF-lomakkeiden helppo luonti paperilomakkeista tai olemassa olevista tiedostoista ohjatulla lomaketoiminnolla PDF-lomakkeiden jakelu ja tietojen keräys sekä lomakkeiden täytön tilan seuranta 5 Trackerin käyttö lisäosallistujien kutsumiseen, vastausten tilan tai niiden vastaanottajien tarkistus, jotka eivät ole vastanneet, tai tietojen keruun lopetus Palautettujen lomakkeiden koonti yhdeksi dokumentiksi tai näkymäksi helppoa suodatusta ja analyysia varten Tietojen kätevä vienti laskentataulukkoon analyysia ja raportointia varten Readerin käyttäjien mahdollisuus täyttää ja tallentaa PDF-lomakkeita paikallisesti 4 Dynaamisten XML-lomakkeiden laadinta toimitukseen kuuluvan LiveCycle Designer ES -ohjelmiston avulla 2 Lomakkeiden laadinta yli 20 eri XML-pohjaisen mallin avulla 2 PDF-tiedoston tuonti LiveCycle Designeriin taustaksi ja alkuperäisen PDF-tiedoston taiton ja tarkkuuden säilytys 2 Tiedonkeruu QuickBooks-malleilla ja tietojen vienti takaisin QuickBooksiin 2, 6 Tracker-toiminnon avulla näet, milloin lomakkeet on täytetty ja kuka ne on täyttänyt. Viet tiedot kätevästi laskentataulukkoon analyysia ja raportointia varten. Käyttökelpoisempien PDF-tiedostojen luonti PDF-dokumenttien käytettävyyden parannus lisäämällä niihin merkintöjä, jotka ohjaavat lukujärjestystä ja helpottavat dokumenteissa liikkumista Käyttöominaisuuksien mukautus kätevän ohjatun toiminnon avulla Jyrkkäkontrastisten värien asetus näkyvyyden parannusta varten Suurten kirjasinten näytön käyttö ja tekstin sijoitus sivuille uudelleen Käytettävien PDF-dokumentten validointi ja mahdollisten käytettävyysongelmien tarkistus Sivujen tai tekstipalstojen lukujärjestyksen määritys

5 Hallitset kustannuksia ja vähennät virheitä automaattisten tulostusohjausten avulla, joita käytetään PDF-tiedostojen esikatseluun, esitarkastukseen, korjaukseen ja valmisteluun tarkassa painotuotannossa sekä digitaalijulkaisuissa. Annat esitarkastusohjeet ja mukautetut PDF-viennin oletusarvot, joiden avulla varmistat, että PDF-tiedostot ovat määritettyjen tuotantovaatimusten mukaisia. Validoit sitten tiedostot automaattisesti ja ratkaiset ongelmia vaivattomasti. Lisätietoja Lisätietoja -ohjelmistossa on osoitteessa Tiedostojen valmistelu korkeatasoista tulostusta varten Extended PDF-tiedoston limittäisten elementtien vuorovaikutuksen esikatselu kätevästi ja luotettavasti automaattisen ja älykkään Overprint Preview -toiminnon avulla PDF-tiedostojen pienet muokkaukset ja säädöt, tekstin lisäys tai korvaus sekä värien, sanavälien, merkkivälien ja tekstin koon kätevä muutos PDF-tiedostojen esikatselu, esitarkastus, korjaus ja valmistelu laadukasta painotuotantoa ja digitaalijulkaisua varten Täydellisten tietojen saanti PDF-tiedoston mistä tahansa valitusta objektista käyttämällä Object Inspector -työkalua Helppo ja luotettava värien muunnos, jota sovelletaan mihin tahansa objektityyppiin parannetun värimuunnoksen avulla, kuten RGB:n ja monipuolisten mustien muunnos kiinteäksi mustaksi RGB- tai CMYK-värien muunnos spottiväreiksi tai yhden Pantone-spottivärin kohdistus toiseen sisäänrakennettujen Pantone-värien kirjastojen avulla ien, kuten PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 (vedos), PDF/A, PDF/E, JDF ja XMP-metadata, mukaisten PDF-tiedostojen luonti sekä standardien vaatimustenmukaisuuden validointi Kattavien PDF-työnkulkujen hallinta ja automaatio käyttämällä JDF-muotoa Dokumenttien organisointi ja arkistointi PDF-dokumenttien nopea tiedonhaku hakutoiminnoilla Tekstin haku avoimessa PDF-tiedostossa tai PDF-tiedostojen kansiossa PDF-tiedoston kaikkien osien haku (sivun sisältö, merkinnät, kirjanmerkit, lomakekentät tai dokumentin metadata) PDF-tiedostojen tai muiden kuin PDF-tiedostojen haku PDF-portfoliossa Sisäänrakennetun organisointityökalun käyttö PDF-dokumenttien pikkukuvien hakuun, lajitteluun ja tarkistukseen Laajojen PDF-tiedostojen jako useiksi tiedostoiksi enimmäistiedostokoon, tiedoston enimmäissivumäärän tai kirjanmerkkien mukaan Dokumenttien muunnos PDF/A-muotoon arkistointia sekä kätevää hakua ja jäljitystä varten Dokumenttien yhdenmukaisuuden validointi ISO-standardien PDF/A, PDF/E ja PDF/X kanssa Hakemistojen sisällytys PDF-tiedostoon Dokumenttien luettelointi ja dokumenttihakemistojen laadinta dokumenteissa tai dokumenttikokoelmissa hakua varten Kun sallittu Acrobat lla tai Acrobat Extendedillä 1 Acrobat-tuotteilla voi käyttää tiettyjä toimintoja verkossa ("online-palvelut"), jos käytössä on nopea Internet-yhteys. Verkkopalvelut ja jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, kaikilla kielillä ja/tai valuutoilla, ja ne saatetaan keskeyttää kokonaan tai osittain ilman ilmoitusta. Verkkopalveluiden käyttö on erillisten käyttöehtojen ja n yksityisyydensuojan alaista. Näiden palvelujen käyttö saattaa vaatia käyttäjän rekisteröintiä. Joistakin verkkopalveluista, jotka ovat aluksi maksuttomia, saatetaan periä lisämaksu. Katso lisätietoja ja tarkista käyttöehdot sekä yksityisyydensuojan ehdot osoitteesta 2 Vain Windows 3 Tuotantotietojen (PMI) tarkoituksena on välittää suoraan 3D-mallin tietoja, kuten geometriset mitat ja toleranssit, huomautukset ja muut spesifikaatiot. 4 Tarvitaan Reader 8 tai uudempi. 5 Asiakohtaisten lomakkeiden jakeluun ja tiedonkeruuseen jopa 500 henkilöltä 6 Käytettävissä vain Pohjois-Amerikan englanninkielisessä versiossa Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige -logo, Acrobat, PDF -logo, Flash, LiveCycle ja Reader ovat Systems Incorporatedin joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Autodesk ja AutoCAD ovat Autodesk, Inc:n joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. IBM on International Business Machines Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kuvituksessa käytetyt nimet ja niihin liittyvät logot ovat kuvitteellisia eivätkä ne viittaa mihinkään todelliseen organisaatioon tai tuotteeseen Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in Finland /08

PDF-ohjelmistojen vertailutaulukko

PDF-ohjelmistojen vertailutaulukko Nuance PDF-ohjelmistojen vertailutaulukko ja Yhteensopivuusominaisuudet Microsoft Officen valintanauhatyyppinen käyttöliittymä, jonka oppiminen on helppoa ja käyttö tehokasta Yhteensopiva Adobe Acrobat

Lisätiedot

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ Tekijänoikeudet 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Käyttö Adobe Acrobat 9 Standard Windowsissa If this guide is distributed with software that

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä

Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä Adobe Acrobat White Paper Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä Tietotyöntekijöiden vaatimusten täyttäminen vuonna 2011 ja sen jälkeen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa Adobe Security White Paper Adobe Reader X:n ja Adobe Acrobat X:n uudet tietoturvaominaisuudet auttavat pienentämään PDF-pohjaisista haittaohjelmista aiheutuvia riskejä. PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite

Konica Minolta. Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely. Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Tehokas ja integroitu asiakirjojen käsittely Asiakirjojen skannaus ja jakelu Unity Document Suite Unity Document Suite, asiakirjojen skannaus ja jakelu Asiakirjojen

Lisätiedot

Adobe Creative Suite 6 Production Premium

Adobe Creative Suite 6 Production Premium Adobe Creative Suite 6 Production Premium -markkinointi-copy jälleenmyyjille Adobe Creative Suite 6 Production Premium Seuraavia tekstin osia voi käyttää Adobe Creative Suite 6 Production Premium -ohjelmiston

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

Luku 1: Aloittaminen Adobe Ohje... 1 Resurssit... 2 Uutuudet... 6

Luku 1: Aloittaminen Adobe Ohje... 1 Resurssit... 2 Uutuudet... 6 KÄYTTÖOPAS Tekijänoikeus 2007 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Bridge CS3:n ja Adobe Version Cue CS3:n käyttöopas Windowsia ja Mac OS:ää varten Jos tämä käyttöopas toimitetaan

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU Tehoa työskentelyyn koulutuskiertue 10.12.2008 Oulu Kimmo Rousku Materiaalin edelleenlevittäminen on kielletty. 10.12.2008 Office 2007-koulutusmateriaali

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS

OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa maissa. Versio A FIN Tavaramerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi Tämä tuote sisältää Sonyn omistamia ja kolmansien osapuolien lisensoimia ohjelmia. äiden ohjelmien käyttö kuuluu tämän tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten

Lisätiedot

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi

Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi Microsoft Office 2010: Word jatkokurssi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 SFS 2487 asettelumalli v. 2007... 3 2 Wordin oletusasetukset... 4 3 Wordin pikaosien tekeminen ja hallinta... 4 4 Taulukoiden käyttö ja

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

BlackBerry Link Mac OS - käyttöjärjestelmään. Versio: 1.2.1. Käyttöopas

BlackBerry Link Mac OS - käyttöjärjestelmään. Versio: 1.2.1. Käyttöopas BlackBerry Link Mac OS - käyttöjärjestelmään Versio: 1.2.1 Käyttöopas Julkaistu: 2014-01-21 SWD-20140121091529121 Sisältö Lisäresursseja...5 Aloittaminen... 6 Tietoja BlackBerry Link -ohjelmistosta...

Lisätiedot

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP K Apple Inc. 2007 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Tämän käyttöoppaan sisältö............................. 1 Corel Paint Shop Pro Photo

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

OpenOffice.org versio 2

OpenOffice.org versio 2 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:19 OpenOffice.org versio 2 Kysymysten ja vastausten käsikirja OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:19 OpenOffice.org versio 2 Kysymysten ja vastausten käsikirja OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Keynote 09 Käyttöopas

Keynote 09 Käyttöopas Keynote 09 Käyttöopas KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple-logo on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Näppäimistön Apple-logon

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2011 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot