Hitsaustalous ja tuottavuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hitsaustalous ja tuottavuus"

Transkriptio

1 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten alentamiseksi. Suunnittelija on avainasemassa. Hän vaikuttaa olennaisesti tuotteen taloudellisuuteen niin valmistajan kuin loppukäyttäjän kannalta. Työturvallisuus ja laadunhallinta ovat tärkeitä mutta usein unohdettuja asioita tuottavuuden kannalta. Kirja hitsaustaloudesta ilmestynyt! Kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä, jotka käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityisesti hitsauskustannuksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa hitsaustuotantoa. Kirja on käännös ruotsalaisesta kirjasta: Svetsekonomi och produktivitet. Perusajatus on esitellä ja antaa erilaisia työkaluja ja suuntaviivoja sekä ohjeita ja esimerkkejä, joita voidaan käyttää apuna ja tukena erilaisissa kustannuslaskenta-, analyysi- ja muutostyössä, joiden tehtävien eteen hitsausinsinööri voi joutua. Se voi olla myös osa suurempaa työtä yrityksessä, mikä tähtää tuottavuuden nostamiseen. Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöörin tietämystä hitsaustaloudellisista asioista. Lisäaine Railon pinta-ala Hyötyluku Hitsiainemäärä Kaarijännite Lisäainemäärä Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehityssuuntia, eri hitsausprosessien avaintietoja, hitsauskustannusten laskentaa, herkkyysanalyysien tekemistä, investointilaskelmia ja hitsaustuotannon kehittämistä. Lukuisat käytännön esimerkit osoittavat, kuinka hitsausprosessin optimoinnilla voidaan nostaa tuottavuutta. Sopivia kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsinöörit ja muut hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt ja -teknikot, hitsausopettajat, IWE/IWT/IWS-pätevöityskurssit, konsultit ja hitsausyritysten henkilöt. Kirjaa voidaan käyttää myös kurssikirjana erilaisilla hitsauskursseilla ja -seminaareissa. Yhteenveto kirjan käsittelemistä aiheista on seuraavassa luettelossa: Johdanto ja yleiskatsaus Tuottavuus ja tehokkuus Kehityssuuntia Miksi tehdään taloudellisia laskelmia? Avainlukuja eri hitsausprosesseille Kustannuksia määräävät tekijät hitsauksessa Hitsauskustannusten laskenta Herkkyysanalyysin tekeminen Investointilaskelmat Rationalisointipotentiaali ja muutostyö Käytännön tuottavuusesimerkkejä Markkinoilla olevia työkaluja Lisäaineen ostohinta Energian ostohinta Kustantaja ja tilaukset Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys Hinta:????? euroa Terttu Lindewald, puh. (09) Hitsauskustannukset Miksi hitsauskustannuksia lasketaan? voidaan tarjota ja myydä hitsattuja tuotteita kannattavasti voidaan vertailla vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien kustannuksia keskenään voidaan arvioida suunnittelussa eri rakennevaihtoehtojen vaikutuksia valmistuskustannuksiin voidaan vertailla vaihtoehtoisia hitsausprosesseja keskenään taloudellisesti voidaan selvittää tuotteen kustannusrakenne ja löytää kokonaisuuden kannalta oleelliset kustannukset, joihin pitää ensiksi keskittyä Hitsiaineentuotto Hitsausvirta Suutinetäisyys Paloaikasuhde Hitsiainemäärä Kaariaika Hitsausaika Koneen tuntihinta Lisäainekustannukset Energiakustannukset Suojakaasukustannukset Työkustannukset Konekustannukset Kokonaiskustannukset Kuva 1. Hitsauskustannusten algoritmi MIG/MAG-hitsauksessa. Kaasun ostohinta Työtunnin hinta Jos et selvitä kustannuksia, et voi niitä myöskään hallita. Hitsauskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. MIG/MAG-hitsauksessa ne on esitetty yhteenvetona kuvassa 1. Muissa hitsausprosesseissa periaate on sama, vaikkakin jotkut yksityiskohdat vaihtelevat prosessin periaatteen mukaisesti. Kustannukset voidaan laskea paitsi metriä kohti ( /m) myös hitsiainekiloa ( /kg) tai koko tuotetta ( ) kohti. Hitsauksen kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavista osakustannuksista:

2 3 työkustannukset: hitsaajat hitsausainekustannukset: - lisäaineet - suojakaasut - hitsausjauheet konekustannukset: pääoma ja kunnossapito energiakustannukset: hitsauskoneen kuluttama sähköenergia Hitsauskustannuksiin ei yleensä oteta mukaan hitsatun tuotteen valmistamiseen kuuluvia raaka-aineita ja monia muita työvaiheita, joita voi olla paljon: raaka-aineet, raaka-aineiden leikkaus ja paloittelu, railojen tekeminen, esikuumennus, jälkilämpökäsittely, tarkastukset, korjaukset ja erilaiset muut työt. Ne tulevat luonnollisesti mukaan valmiin tuotteen kokonaiskustannuksiin. Käsin tehtävässä hitsauksessa, esim. puikkohitsaus ja tavanomainen MIG/MAG-hitsaus, työkustannukset ovat ylivoimaisesti suurin kustannuserä. Hitsauskustannuksia on hieman vaikea esittää yleispätevästi, koska ne on niin materiaali-, yritys- ja tapauskohtaisia. Hitsattava tuote vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Hitsausaineiden hinnat vaihtelevat suuresti materiaalikohtaisesti ja yrityskohtaisesti. Myös laskelmissa käytetyt työtunnin hinnat vaihtelevat eri yritysten välillä. Luonnollisesti on myös kovin yrityskohtainen asia, mitä työtunnin hintana käytetään: puhdas tuntipalkka, tuntipalkka + sos.kustannukset tai tuntipalkka + sos.kustannukset + yleiskustannukset. Näiden arvo vaihtelee myös yrityskohtaisesti. Kaksi kustannuksiin eniten vaikuttaa tekijää ovat hitsiaineentuotto (= tuotettu hitsiainemäärä/aikayksikkö, kg/h) ja paloaikasuhde (= kaariaika/kokonaistyöaika, %). Hitsiaineentuottoa käytetään usein tuottavuuden mittarina, kun arvioidaan mm. eri hitsausprosessien tuottavuutta. Hitsiaineentuotto ilmoitetaan yleensä kaariaikatuntia kohti, jolloin paloaikasuhde on 100 %. Jos hitsiaineentuotto on 5 kg/h ja paloaikasuhde on 40 %, niin todellinen ( tehollinen ) tuotto työtuntia kohti on 2,0 kg/h. Hitsiaineentuotto kullakin hitsausprosessilla riippuu ensi sijassa hitsausvirrasta. Tuottoarvoja on erilaisten käyrien ja taulukoiden muodossa mm. lisäaineluetteloissa ja alan kirjallisuudessa. Peukalosääntökaavat eri hitsausprosessien hitsiaineentuotolle (kg/h) riippuen hitsausvirrasta I (A) ovat seuraavat: Puikkohitsaus: emäspuikko (125 %): - 0,011 x I (A) [kg/h] Puikkohitsaus: rutiilisuurriittoisuuspuikko (185 %): - 0,017 x I (A) [kg/h] MAG-umpilankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,018 x I (A) [kg/h] MAG-metallitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,020 x I (A) [kg/h] MAG-rutiilitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,019 x I (A) [kg/h] Jauhekaarihitsaus: Ø 4.0 mm - 0,013 x I (A) [kg/h] Hitsiaineentuotto ei ole suinkaan mikään yleispätevä tuottavuuden mittari, koska monissa hitsausprosesseissa hitsiaineentuotto on hyvin matala, esim. TIG- ja plasmahitsaus käyttäen lisainetta, tai sitä ei ole ollenkaan, kun lisäainetta ei käytetä, esim. TIG- ja plasmahitsaus, laserhitsaus sekä FSW-hitsaus. Yleispätevämpi tuottavuuden mittari voisi olla esim. tuotteen läpimenoaika. Paloaikasuhde on paljon käytetty termi hitsaustaloudessa: Kaariaika = (%) Työaika Se on kuitenkin hieman problemaattinen käsite. Korkea paloaikasuhde yhdistetään usein korkeaan tuottavuuteen. Asia saattaa olla näin, mutta usein se ei ole sitä, kuten seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat. Jos saadaan lyhennettyä kaariaikaa esim. nopeammalla hitsauksella samalla, kun muut ajat pysyvät kuitenkin samoina tai lyhenevät vain vähän, niin paloaikasuhde pienenee, vaikka kokonaisaika lyhenee eli hitsauksen tuottavuus nousee Emäspuikko ( ,6 mm) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 Umpilanka (1.2 mm) 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 Tästä on kaksi käytännön esimerkkiä. Toisessa huomattavasti nopeammalla MAGumpilankahitsauksella on matalampi paloaikasuhde kuin puikkohitsauksella. Mutta valmistus MAG-umpilankahitsauksella on kuitenkin tehokkaampaa eli nopeampaa, koska kaariajan merkittävän lyhenemisen ansiosta myös kokonaisaika lyhenee merkittävästi. Toisessa esimerkissä MAG-hitsauksen tehostaminen laskee paloaikasuhdetta, mutta tuottavuus paranee, koska hitsattujen kappaleiden määrä kasvaa. Esimerkki 1: Paloaikasuhde hitsauskohde: 6,4 m pitkä hitsattava kannatinpalkki puikkohitsaus - kaariaika: 8 min - muut ajat: yhteensä 8 min - menetelmäsivuajat: 3 min - muut sivuajat: 5 min - kokonaisaika: 16 min - paloaikasuhde: 100x8/16 = 50 % MAG-umpilankahitsaus - kaariaika: 2,5 min - muut ajat: yhteensä 3,5 min - menetelmäsivuajat: 0,5 min - muut sivuajat: 3 min - kokonaisaika: 6 min - paloaikasuhde: 100x2,5/6 = 42 % Esim. 2: Paloaikasuhde hitsauskohde: lämmityskattilan vaipan hitsaus hitsauspituus: 800 mm MAG-umpilankahitsaus A: 250 A, 26 V, 4,0 kg/h ja 22 cm/min - mitattu kaariaika: 3,6 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x3,6/(3,6+3) = 55 % - hitsattu kappalemäärä: 9 vaippaa/ tunti MAG-umpilankahitsaus B: 300 A, 29 V, 5,5 kg/h ja 30 cm/min - mitattu kaariaika: 2,7 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x2,7/(2,7+3) = 47 % - hitsattu kappalemäärä: 10,5 vaippaa/tunti Hitsiaineentuotto (kg/h) Hitsausvirta (A) Emäspuikko ( mm) Umpilanka (1.2 mm) Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) Kuva 2. Hitsiaineentuotto eri hitsausprosesseilla peukalosääntökaavojen perusteella. MIG/MAG-hitsauksen alkuaikoina tätä hitsausprosessia myytiin mm. puikkohitsausta korkeamman paloaikasuhteen avulla, koska kuonausta ei tarvita, esim. 50 % vs 30 %. Tämä ei pidä paikkaansa esimerkiksi edellisen perusteella. Tällä konstilla kustannuslaskelmat saatiin näyttämään valtavia säästöjä MAG-hitsauksella. Paloaikasuhde vaihtelee hyvin laajalla alueella, %, riippuen mm. hitsattavasta tuotteesta, hitsausprosessista, tuotantoolosuhteista ja mekanisointiasteesta. Ehkä tyypillinen alue paloaikasuhteelle käsinhitsaukselle, esim. puikkohitsaus ja MIG/ MAG-hitsaus, on %.

3 4 Kaariajan (= hitsiainemäärä, kg/m / hitsiaineentuotto, kg/h) ohella on hyödyllistä selvittää myös muut ajat, jotka ovat yhteensä yleensä paljon suurempia kuin pelkkä kaariaika, kuten paloaikasuhteen arvot edellä osoittavat. Oleellista on yrittää lyhentää kaariajan lisäksi erityisesti muita aikoja eli tehostaa koko valmistusketjua. Seostamattoman teräksen MAG-hitsauksessa työkustannusten osuus on luokkaa %. Loppu jakaantuu lisäaineelle, suojakaasulle, koneelle ja energialle. Seuraavassa esimerkissä on esitetty tunnettujen laskentakaavojen avulla laskettu pienahitsauksen kustannukset ( /m). Esim. 3: Kustannuslaskelman lähtötiedot ovat seuraavat: hitsi: 5 mm:n alapiena (PB) hitsausprosessi: MAG-umpilankahitsaus (Ø 1.2 mm) hitsiainemäärä: 0,20 kg/m (tasahitsi) langansyöttö: 9,5 m/min hitsausvirta: 300 A kaarijännite: 29 V hitsiaineentuotto: 5,0 kg/h hitsausnopeus: 38 cm/min paloaikasuhde: 30 % työtunnin hinta: 30 /h (sisältää myös erilaiset lisät) lisäaineen ostohinta: 1,5 /kg hyötyluku: 95 % suojakaasu: 75%Ar/25%CO 2 -seoskaasu kaasunvirtaus: 20 l/min kaasun ostohinta: 2 /m 3 energian hinta: 0,07 /kwh työtuntien määrä: 1600 h/v hitsauskoneen hankintahinta: 5000 hitsauskoneen hankintahinnan kuoletus: 2 v ja 15 % hitsauskoneen kunnossapito: 200 /v hitsauskoneen sähköiset arvot: 85 % (hyötysuhde) ja 100 W (tyhjäkäyntiteho) Esim. 4: Pienahitsin kustannusjakauma esimerkissä 3. Kuva 3 t yö: 4,00 /m (= n. 86 %) lisäaine: 0,32 /m (= n. 7 %) suojakaasu: 0,10 /m (= n. 2 %) kone: 0,19 /m (= n. 4 %) energia: 0,03 /m (= n. 1 %) yhteensä: 4,64 /m MAG-täytelankahitsauksessa lisäainekustannukset ja niiden %-osuus tulevat suuremmaksi kuin MAG-umpilankahitsauksessa, koska täytelanka maksaa karkeasti noin kolme kertaa enemmän kuin umpilanka ja hyötyluku (= tuotettu hitsiainemäärä/kulutettu lisäainemäärä) on hieman matalampi jauhetäytelangalla (n. 0,85) kuin umpilangalla (n. 0,95). Puikkohitsauksessa lisäainekustannukset tulevat myös suuremmiksi hitsauspuikkojen korkeamman ostohinnan ja huomattavasti pienemmän hyötyluvun (n. 0,60) takia. Ruostumattoman teräksen MAG-hitsauksessa hitsausaineiden osuudet ovat huomattavasti korkeampia, koska ruostumaton hitsauslanka on moninkertaisesti kalliimpi, samoin suojakaasu. Sama koskee alumiinin MIG-hitsausta. Luonnollisesti mekanisoidussa ja automatisoidussa hitsauksessa, esim. robottihitsauksessa, konekustannusten osuus tulee merkittäväksi, usein suurimmaksi kustannuseräksi kalliiden laitteistoinvestointien takia. Kustannuslaskennan tarkkuus on tärkeä. Toisaalta sen tarkkuus on sama kuin kaavoihin syötettävien arvojen tarkkuus. Virheellisestä kustannuslaskennasta voi olla seurauksena, että yritys tekee liian halvan tai liian kalliin tarjouksen. Hitsauskustannusten laskentaan on markkinoilla myös PC-ohjelmia, joilla voidaan laskea kätevästi ja nopeasti hitsauskustannukset, yleensä euro/hitsimetri. / Ladattavat tiedostot (WeldCost) Kustannusten alentaminen hitsauksessa Tuottavuuden parantamista hitsauksessa voidaan tarkastella ja lähestyä monin eri tavoin. Tässä lähestymistavaksi on valittu kaavamainen lähestymistapa, jossa tarkastellaan kustannusten alentamista alla olevan työajan kaavan avulla. Työaika on kustannuksia määrävä tekijä kuten edellä nähtiin, paitsi ehkä mekanisoidussa ja robotisoidussa hitsauksessa, jossa konekustannusten osuus on yleensä suuri tai jopa suurin kustannuserä. Työajan lyhentäminen eri tavoin on hyvä perusta lähteä liikkeelle. Siihen on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Jos työkustannukset muodostavat esim. 80 % kokonaiskustannuksista ja lisäainekustannukset 10 %, niin 10 %:n säästö työkustannuksissa merkitsee 8 %:n säästöä kokonaiskustannuksissa, kun taas vastaava säästö lisäainekustannuksissa esim. tingittyjen alennusten muodossa antaa vain 2 %:n säästön viimeisellä rivillä, kuva 4. Koska hitsausajan kaava kuvassa 5 on jakolasku, niin tulos (työaika) saadaan pienemmäksi, jos pienennetään hitsiainemäärää suurennetaan hitsiaineentuottoa suurennetaan paloaikasuhdetta Tässä kaavassa hitsiainemäärä (kg/m): hitsiaineentuotto (kg/h) antaa tulokseksi kaariajan (h/m), joka muutetaan (jaetaan) paloaikasuhteella (%) kokonaisajaksi (h/m). Tämä on selvästi hitsauskustannuksia määräävin tekijä, ehkä lukuunottamatta pitkälle mekanisoitua ja robotisoitua hitsausta. Tämä tarkastelu koskee lähinnä kaarihitsausta, mistä syystä se jättää ulkopuolelle mm. sädehitsausmenetelmät. Laserhitsauksella tai uudemmalla laser-mig/mag-hybridihitsauksella voi olla tietyissä sovellutuskohteissa ylivertaiset ominaisuudet, mm. hitsausnopeus, erittäin pieni lisäainetarve, suuri tun- Energia: 1 % Suojakaasu: 2 % Kone: 4 % Lisäaine: 7 % Työ: 86 % Kustannusten alentaminen Työ -10 % Vaikutus loppurivillä - 8 % - 2 % Hitsausaineet -10 % Kuva 3. MAG-hitsauksen kustannuspiirakka pienahitsauksessa, jossa työkustannukset muodostavat ylivoimaisen valtaosan. Kuva %:in säästö.

4 5 Työaika = Kuva 5. Työajan laskentakaava. Hitsiainemäärä (kg/m) x (h/m) Hitsiaineentuotto (kg/h) Paloaikasuhde (%) Kuva mm:n levy hitsattuna kahdella palolla I-railoon jauhekaarella. 1. palko: 600 A, 33 V, 60 cm/ min ja 2. palko: 650 A, 33 V, 60 cm/min. Kuva 7. Jauhekaarihitsaus on tehokas ja työympäristöystävällinen menetelmä. Kuva 8. Pystyhitsausta rutiilitäytelangalla. Kuva 10. Kappaleenkäsittelylaite helpottaa ja nopeuttaa hitsausta. Kuva 9. Hitsausasennon vaikutus hitsausaikaan. Kuva 12. Helppoa, nopeaa ja ergonomista putken orbitaalihitsausta keuma, suuri mittatarkkuus ja erittäin pienet hitsausmuodonmuutokset. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan mennä yksittäisten keinojen sisälle tarkemmin selvittämään ja tarkastelemaan niitä. Mikä keino on kulloinkin mahdollinen, riippuu kyseisestä hitsauskohteesta eikä tässä oteta kantaa niihin mahdollisuuksiin. Ne voivat olla jopa osin ristiriitaisiakin näin luettelomaisesti esitettynä. Hitsiainemäärän (kg/m) pienentäminen = Railoon tarvittavan (sulatettavan) hitsiaineen määrä. Pienempi hitsien määrä Hitsattavien osien lukumäärän vähentäminen Taivutettujen osien ja valssattujen profiilien käyttäminen hitsattavien osien sijaan Railomuoto: Poikkipinta-alaltaan pieni railomuoto, mihin vaikuttavat railokulma, ilmarako ja juuripinta sekä levynpaksuus. Esim. 5 Kapearailohitsaus. Ks. artikkeli toisaalla tässä lehdessä (Kapearailojauhekaarihitsaus järeiden paineasitoiden valmistuksessa) Tarkka ja huolellinen levyjen leikkaus sekä railonvalmistus, jotta railon muoto ja poikkipinta-ala pysyvät suunniteltuna Tarkat ja huolelliset osien sovitukset, jotta railomuoto pysyy suunniteltuna Tunkeuman huomioonottaminen pienahitsissä eli hitsattavan a-mitan pienentäminen ottamalla huomioon lujuuslaskelmissa tunkeuma suunnittelustandardien osoittamalla tavalla. Esim. 6 ja 8. Kuva 13 Suuren tunkeuman omaavan hitsausprosessin käyttö. Kuva 6 Upotettu pienahitsi normaalin pienahitsin sijasta. Esim. 7 ja kuva 12 Tarpeettoman suurten (ylisuurten) hitsien välttäminen suunnittelussa. Esim. 6 Ylihitsauksen välttäminen käytännössä. Esim. 6 Kaksoispienahitsi yksipuolisen pienahitsin sijasta Katkohitsien käyttö jatkuvan hitsin sijasta Lujien terästen käyttö. Esim. 9 Hitsiaineentuoton (kg/h) suurentaminen = Aikayksikössä hitsiin sulatetun lisäaineen (hitsiaineen) määrä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan hitsausprosessin käyttö. Kuva 7 Hitsausvirran suurentaminen Paksumman ja enemmän virtaa kestävän lisäaineen käyttö Kuva 11. Hitsauksen kevytmekanisointi nopeuttaa ja helpottaa hitsaustyötä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan lisäaineen käyttö Asentohitsaukset rutiilitäytelangalla. Esim. 10 ja kuva 8 Hitsaus jalkoasennossa. Esim. 11 ja kuva 9 Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö kappaleen saattamiseksi jalkoasentoon. Esim. 11 ja 12 sekä kuva 10 Usean hitsauspään samanaikainen käyttö Kevytmekanisointi, kevyet pistoolinkuljettimet. Kuva 11 Putkien orbitaalihitsaus, erityisesti ohutseinäiset ruostumattomat putket. Kuva 12 Mekanisointi ja automatisointi

5 6 Kuva 13. Hitsauslanka tynnyrissä robottihitsauksessa, mutta se soveltuu myös käsinhitsaukseen. Kuva 14. Hitsauspuikkojen tyhjöpakkaus. Kuva 15. Rutiilitäytelangalla keraamista juuritukea vasten hitsattu pystyhitsi. Paloaikasuhteen (%) suurentaminen = Kaarisivuaikojen, muiden sivuaikojen, käsittelyaikojen, apuaikojen yms. lyhentäminen, mistä seuraa kaariajan (valokaaren paloajan) osuuden kasvaminen työajassa ja kokonaisajan lyhentyminen. Kuten edellä selvitettiin, niin korkea (suuri) paloaikasuhde ei välttämättä merkitse korkeata tuottavuutta. Seuraavassa luettelossa paloaikasuhdetta yritetään suurentaa vaikuttamalla muihin aikoihin lyhentävästi. Lisäaineen vaihtaminen: Lisäainevarasto lähellä työpistettä, jatkuva lisäaine (hitsauslanka kelalla), hitsauslankojen suurkelat ja -pakkaukset. Kuva 13 Hitsauspuikkojen uudelleenkuivaus: Hitsauspuikkojen hankinta tyhjöpakkauksissa. Kuva 14 Kuonanpoisto: Kuonaton prosessi ja lisäaine, mm. umpilanka ja vähemmän hapettava suojakaasu, sekä sellaisten lisäaineiden käyttö, joiden kuona irtoaa helposti Roiskeiden poistaminen: Roiskeeton hitsaus, mm. oikea prosessi, lisäaine, suojakaasu ja hitsausarvot Virheiden korjaus: Virheetön hitsaus, mm. hyvä koulutus ja pätevyys hitsaajille sekä oikea suoritustekniikka, hitsausohje ja hitsattavat railot puhtaita Juurenavaus: Riittävä tunkeuma, mm. kunnollinen läpihitsaus sekä yhdeltä puolen hitsaus keraamista juuritukea vasten. Kuva 15 Hitsausarvojen säätö: Helppo ja nopea säätö, mm. esiohjelmoidut hitsausarvot, synerginen säätö ja kaukosäätölaite Hitsauskoneen häiriöt: Ennakoiva ja säännöllinen laitehuolto Siirtymiset ja kappaleen käännöt: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö. Esim. 10 Muodonmuutokset ja niitä korjaavat oikomiset: Oikea hitsausjärjestys, esitaivutus, kiinnittimet, suuri hitsausnopeus, molemmilta puolilta hitsattava railo, kapea railo, pieni railotilavuus, ylihitsauksen välttäminen Menikö joku pieleen hitsauksessa, kun hiotaan hitsejä Muita asioita, jotka vaikuttavat hitsaustuotannon tuottavuuteen ja joita on aiheellista tarkastella ja analysoida: Suunnittelu: yhteenveto seuraavassa kappaleessa Lisäaineen (hitsiaineen) vetypitoisuus ja sen vaikutus esikuumennustarpeeseen Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus esikuumennustarpeeseen ja lämmöntuontirajoituksiin Tuotannon ja töiden yleinen järjestely Lean- ja Kaizen-tuotanto Läpimenoajat Ostettavien levyjen yms. mitta- ja muototoleranssit ja niiden tarkastus Suunniteltu levyjen leikkaus niin, että jätepalojen määrä on mahdollisimman pieni Hitsattavien osien kuljetus- ja odotusajat yms. Hitsattavien osien yms. tuonti työpaikalle Luoksepäästävyys hitsaukselle Kappaleenkäsittelylaitteiden käyttö Mekanisointi ja automatisointi Työnopastus ja neuvonta Hitsausohjeet ja työohjeet Hitsaushenkilöstön IWE/IWT/IWS/IWpätevöityskoulutus Hitsien laatu ja laatujärjestelmä Työympäristö ja työolosuhteet sekä työpaikan siisteys ja järjestys Esimerkkejä Seuraavissa esimerkeissä on tarkasteltu joitakin edellä olevissa luetteloissa mainittuja asioita, joista tärkeimpiä ellei tärkein asia on railoon tuotetun hitsiaineen määrä, joka vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin.

6 7 Esim. 5: Railomuoto ja hitsiainemäärä Levynpaksuus: 16 mm Railomuoto: V ja X, puikko- ja MAG-hitsaus - ilmarako 2 mm, juuripinta 1 mm, kupu 2 mm 60-V: 1,52 kg/m 45-V: 1,18 kg/m - säästö: 22 % 60-X: 1,08 kg/m - säästö: 29 % 45-X: 0,88 kg/m - säästö: 42 % Railomuoto: I-railo, jauhekaarihitsaus - kaksipalkohitsaus (palko/puoli) - ilmarako 0 mm, kupu 2 mm palon leveys 10 mm I-railo: 0,42 kg/m - säästö: 72 % Esim. 6: a-mitan vaikutus pienahitsissä Hitsausprosessi: MAG-hitsaus metallitäytelangalla Hitsausarvot: 1.2 mm, langansyöttö 10 m/ min, 250 A, hitsausnopeus a-mitan mukaan a-mitta: 4 mm - hitsiainemäärä: 126 g/m - hitsausnopeus: 62 cm/min a-mitta: 5 mm - hitsiainemäärä: 196 g/m - hitsausnopeus: 40 cm/min a-mitta: 6 mm - hitsiainemäärä: 283 g/m - hitsausnopeus: 28 cm/min Esim. 7: Upotettu pienahitsi. Kuva 16 a-mitta: 10 mm normaali pienahitsi: - poikkipinta-ala 10x10 = 100 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,79 kg/m upotettu pienahitsi: - poikkipinta-ala 47 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,37 kg/m Esim. 8: Tunkeuman ottaminen huomioon pienahitsin a-mitassa Hitsausprosessi: jauhekaarihitsaus a-mitta: 7,0 mm (vaatimus) Tunkeuma: 5,0 mm (mitattu) Hyväksikäytettävä tunkeuma: 1,8 mm (oletus: 35 % tunkeumasta) Hitsattava näkyvä a-mitta: 5,2 mm Hitsiainemäärä: - a-mitta 7 mm: 0,46 kg/m - a-mitta 5,2 mm: 0,27 kg/m Uusi teräsrakennenormi, Eurocode, SFS- EN (2009) määrittelee sen, miten pienahitsissä voidaan hyödyntää tunkeumaa. Tunkeumaa voidaan hyödyntää määritettäessä pienahitsin kestävyyttä edellyttäen, että ennakkoon tehtävien kokein osoitetaan, että vaadittu tunkeuma voidaan jatkuvasti saavuttaa. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta. Kuva 17 Standardi ei siis määrittele, minkälaisen hitsausprosessin pienahitsistä on kyse ja miten paljon tunkeumasta saadaan ottaa huomioo. Vanha suomalainen lujuuslaskentastandardi SFS 2373 määritteli asian tarkemmin (koneellinen jauhekaarihitsaus ja % todetusta tunkeumasta). Esim. 9: Teräksen lujuuden vaikutus hitsiainemäärään Teräkset: S355, S500 ja S690 Myötölujuus: - S355: 355 MPa - S500: 500 MPa - S690: 690 MPa Levynpaksuus: - S355: 40 mm - S500: 28 mm - S690: 21 mm Hitsiainemäärä: 60-V-railo - S355: 8,2 kg/m - S500: 4,3 kg/m - S690: 2,3 kg/m Esim. 10. Asentohitsaus täytelangalla Hitsauskohde: pystypiena, a-mitta 4,5 mm MAG-täytelanka: - Ø 1.2 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 26 cm/min - tuottavuus (suht.): 2,5 MAG-umpilanka: - Ø 1.2 mm A ja 22 V - hitsausnopeus: 15 cm/min - tuottavuus (suht.): 1,5 Emäspuikko: - Ø 4.0 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 10 cm/min - tuottavuus (suht.): 1 Esim. 11: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttäminen (HT-lehti No 2/2010) Hitsauskohde: Metsäkoneen keskirunko, 74 kg Hitsausmenetelmä: MAG-hitsaus Työajat kiinteällä työpöydällä: - kaariaika: 50 min - käsittelyajat: 160 min - yhteensä: 215 min Työajat käsittelypöydällä: - kaariaika: 47 min - käsittelyajat: 107 min - yhteensä: 152 min Muita havaintoja: - hitsaus kiinteällä työpöydällä selvästi rasittavampaa - hitsaus kiinteällä työpöydällä tuotti enemmän hitsausvirheitä - hitsaus käsittelypöydällä työturvallisempaa Suunnittelija avainasemassa Hitsattujen rakenteiden suunnittelija on avainasemassa hitsauksen tuottavuuden kannalta. Tunnetun väittämän mukaan % kustannuksista lyödään lukkoon suunnittelijan toimesta suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen tärkeimpiä ellei tärkein osa on materiaalin valinta, mikä määrittelee paitsi materiaalikustannukset niin vielä monta muuta kustannuserää. Valittu teräs ja sen lujuus määrittelevät levynpaksuuden ja sitä kautta railotilavuuden sekä edelleen tarvittavan hitsiainemäärän ja hitsaustyön määrän, esim. 9. Lujemman teräksen käytöllä, esim. S420 tai S460 perinteellisen S355 asemasta, voidaan myös esim. painelaitevalmistuksessa päästä eroon jälkilämpökäsittelystä, vrt. painesäiliöstandardi SFS-EN , jossa lämpökäsittelyn rajapaksuus on 35 mm näille teräksille. Teräslaji vaikuttaa myös esikuumennukseen, lämmöntuontirajoituksiin ym. ja sitä kautta niistä johtuviin kustannuksiin. Teräksen valmistusmenetelmällä on huomattava vaikutus esikuumennustarpeeseen, esim. 12. Termomekaanisella valssauksella saadaan suuria lujuuksia laihalla seostuksella, esim. 13. Kuva 16. Normaali ja upotettu pienahitsi Kuva 17. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta (SFS-EN ).

7 8 Esim. 12. Esikuumennustarve laskettu SFS-EN tapa B mukaan levynpaksuus: 25 mm lämmöntuonti: 2,0 kj/mm hitsiaineen vetypitoisuus. 4 ml/100 g teräs: S460ML (termomekaaninen) - esikuumennus: ei (16 o C) teräs: S460QL (nuorrutettu) - esikuumennus: 56 o C teräs: S460NL (normalisoitu) - esikuumennus: 80 o C Esim. 13. Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus hiiliekvivalenttiin tyypillinen hiiliekvivalentti CE (CEV) S355J2G3 (normalisoitu): 0,42 % S460NL (normalisoitu): 0,50 % S460ML (termomekaaninen): 0,39 % S460QL (nuorrutettu): 0,42 % Rakenteen ja liitosten optimoinnilla käyttäen nykyaikaisia laskentamenetelmiä voidaan saada paljon paino- ja kustannussäästöjä. Erilaiset rakenneratkaisut ja hitsien sijoitukset ratkaisevat paljolti mahdolliset hitsausmenetelmät, luoksepäästävyysasiat ja mekanisointi-/automatisointimahdollisuudet. Erilaisilla esivalmisteilla (profiilit, esitaivutetut osat jne) voidaan vähentää hitsaustarvetta eli hitsien määrää rakenteessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa siihen, että hitsaustyön oikaisutyö on mahdollisimman vähäinen. Suunnittelijalla on myös suuri vaikutus rakenteen kokoonpanoon, kuljetuksiin ja asennukseen. Suunnittelijoilla on hyvä olla tietämystä hitsaustekniikasta tai järjestää heille hitsausteknistä koulutusta. Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö on tärkeätä, millä yhdistetään molempien eri osastojen asiantuntemus. Nykypäivänä sen toteuttaminen ei ole niin helppoa kuin aikaisemmin, jolloin kaikki istuivat usein samassa talossa. Jos hän halusi, hänen oli helppo mennä pajalle katsomaan valmistusta ja kuuntelemaan mahdollisia kommentteja. Vaikka suunnittelutyö tehdään nykyään usein jossain muualla kuin valmistavassa yrityksessä, niin yhteistyön järjestäminen on mahdollista. Määrätietoisesti ja tehokkaasti johdetuissa yrityksissä kustannusten kontroloiminen aloitetaan jo suunnitteluvaihessa. On ensiarvoisen tärkeätä, että suunnittelua arvostetaan ja siihen panostetaan. Suunnittelijan on suunniteltava mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin mahdollisimman käyttökelpoinen rakenne, joka täyttää asiakkaan tarpeet pienimmin kustannuksin koko elinkaaren aikana. Hyvä laatu syntyy tekemällä ei tarkastamalla Tämä tuttu fraasi kertoo paljon ja edellyttää myös paljon. Hitsausvirheiden korjaus maksaa tunnetusti moninkertaisesti alkuperäiseen hitsaukseen verrattuna, 3-10 kertaa, joten on todella aihetta tehdä virheettömiä hitsejä. Yrityksen on järjestettävä kokonaisvaltainen laadunhallinta, johon kuuluu mm.: Ammattitaitoiset hitsaajat Hitsaushenkilöstön pätevöityskoulutus (IWE, IWT, IWS, IWI ja IW) Vastaava tarkastushenkilöstön pätevöittäminen Hitsausohjeet (WPS) ja työohjeet (WI) Laatujärjestelmä (SFS-EN ISO 3834) Hyvä ja turvallinen työympäristö Hyvä työturvallisuus ennustaa kilpailukykyä Tässä lehdessä Petri Mäki-Fränti kirjoitti artikkelissaan Henkilöstön työkyky ja toimipaikkojen tuottavuus tammikuun numerossa 1, että työhyvinvointia edistävien käytäntöjen tukeminen voisi olla yksi uusi tapa tukea yritysten tuottavuutta ja talouden kasvumahdollisuuksia yhteiskunnan toimesta. Kansainvälisen työjärjestön ILO (International Labour Organisation) tekemän selvityksen mukaan, kilpailukyvyllä ja työturvallisuudella (kuolemantapaturmien määrä/ työntekijää) on selvä yhteys, kuva 18. Suomi on vasemmassa reunassa parhaana maana! Hyvä työturvallisuus tuo paljon erilaisia etuja yritykselle: Työperäisten sairauksien väheneminen Työtapaturmien väheneminen Parempi työvoiman pysyvyys Yrityksen maine kasvaa Työvoiman saatavuus (rekrytointi) helpottuu Työn laatu paranee Työn tuottavuus paranee Pienemmät vakuutusmaksut Huono työturvallisuus puolestaan maksaa yritykselle: Tuotantokatkoksina Alentuneena tuottavuutena Korkeampina vakuutusmaksuina Vahingonkorvauksina Maineen menetyksenä Henkilöstön motivaation rapautumisena Hitsausinsinöörin tehtäviin pitää kuulua myös työympäristön tarkastelu ja kehittäminen, eikä se saa olla vain työsuojeluhenkilöstön tehtävä. Hänellä saattaa olla parempi käsitys näistä asioista. Kuva 18. Kilpailukyky ja työturvallisuus. Kirjoittaja Juha Lukkari Dipl.ins. ESAB Oy Helsinki

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen

Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen Hitsausmenetelmävalintojen vaikutus tuottavuuteen HITSAUSSEMINAARI puolitetaan kustannukset Lahti 9.4.2008 Dipl.ins. Kalervo Leino VTT HITSAUSMENETELMÄN TEHOKKUUS = 1 / HITSAUSAIKA HITSIMÄÄRÄ HITSIAINEEN

Lisätiedot

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta

Miten parannan hitsauksen tuottavuutta Miten parannan hitsauksen tuottavuutta SHY Turun paikallisosasto 60 vuotta 07.11.2013 Esa Penttilä IWS hitsausneuvonta Oy ESAB Millä tehostan hitsausta Esa Penttilä Oy Esab Mitä tänään - suunnittelu -

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA 7.11.2017 WiseRoot+ TUOTTAVA JA KORKEALAATUINEN MIG- HITSAUSPROSESSI WiseRoot+ on ilman juuritukea tehtävään pohjapalon hitsaukseen optimoitu lyhytkaariprosessi.

Lisätiedot

Robotisointi ja mekanisointi. Orbitaalihitsaus. Kalervo Leino VTT Tuotteet ja tuotanto

Robotisointi ja mekanisointi. Orbitaalihitsaus. Kalervo Leino VTT Tuotteet ja tuotanto Robotisointi ja mekanisointi. Orbitaalihitsaus. Kalervo Leino VTT Tuotteet ja tuotanto HITSAUSAUTOMAATION TAVOITTEET hitsauksen tuottavuuden paraneminen tuottavien hitsausprosessien käyttö parempi työhygienia

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön

FastMig M. Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön FastMig M Uuden sukupolven työjuhta teollisuuskäyttöön Taattua luotettavuutta hitsausteknologian huipulta Ensiluokkaista laatua teolliseen MIG/MAGhitsaukseen

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio

Lisätiedot

A.6 Hitsauksen suoritus 1

A.6 Hitsauksen suoritus 1 Hitsauksen teoriaopetus A6 Hitsauksen suorittaminen 1 A.6 Hitsauksen suoritus 1 A.6.1 Hitsausohje, WPS Hitsausohje on asiakirja, jossa yksityiskohtaisesti esitetään tiettyyn hitsaussovellutuksen vaadittavat

Lisätiedot

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus

FastMig X. Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Hitsauksen uusi tulevaisuus FastMig X Monien erikoisalojen tuoteperhe Modulaarinen monimenetelmäratkaisu ja pohjapalkohitsauksen ehdoton ykkönen Perustuu markkinoiden parhaisiin hitsausteknisiin

Lisätiedot

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10

AWS A5.20/A5.20M : E70T-9C-H8 / E70T-9M-H8 EN 758 : T 46 0 R C 3 H10 / T 46 0 R M 3 H10 Luokittelu Suojakaasullinen täytelanka käsihitsaukseen tai mekanisoituun hitsaukseen jalkoasennossa Vähän roiskeita, hyvä kuonan irtoaminen, juoheva ulkonäkö, erinomainen hitsattavuus Hyvä tuotto ja syvä

Lisätiedot

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet

A9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9 Hitsaajan pätevyyskokeet A.9.1 Pätevöittämisen tarkoitus 1(13) Hitsaus on metalliteollisuuden vaativin ammatti. Tästä johtuen on hitsaajan pätevyydellä olennainen merkitys hitsin laadun kannalta. Hitsaajan

Lisätiedot

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle

FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle FastMig X vie käsinhitsauksen laatustandardit uudelle tasolle Tämän hetken älykkäin MIG-hitsauslaite Hyödyntää tehokkaasti hitsaushallinnan ohjelmistoja (KAS) ja valokaaren ominaisuuksia parantavia Wise-ohjelmistotuotteita

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

Puikkojen oikea valinta

Puikkojen oikea valinta Puikkojen oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 27511 Eura puh. 0105223500,fax 0105223510 email : jallonen@lincolnelectric.eu Puikkohitsauksessa

Lisätiedot

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin B.6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin 1 B.6.1 Valokaari lämmönlähteenä Valokaari Valokaaren avulla pystytään vaivattomasti kehittämään riittävän korkeita lämpötiloja ja suuria lämpömääriä kaikkien metallisten

Lisätiedot

JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding)

JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding) LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari JAUHEKAARI- JA TANDEM-MIG/MAG-HITSAUKSEN VERTAILU (A comparison of submerged arc welding and tandem-mig/mag-welding)

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen hitsausohjeet Standardin SFS EN 1090-2 ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti ver. 12/2015 HTM Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Hitsaussuunnitelma... 3 2.1

Lisätiedot

OK AristoRod 12.50 -langalla

OK AristoRod 12.50 -langalla HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 3 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Ponsse hitsaa OK AristoRod 12.50 -langalla

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

3 Hitsattujen rakenteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (B7 kohta 11)

3 Hitsattujen rakenteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (B7 kohta 11) 2 1 Yleistä Hitsausliitosten laatu voidaan parhaiten varmistaa kohdistamalla valvontatoimenpiteet työvaiheiden ja käytettyjen työmenetelmien oikeellisuuteen, koska jälkikäteen tehtävällä rikkomattomalla

Lisätiedot

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot. Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.fi Piirustuksissa käytettäviä hitsausmerkintöjä käsitellään standardissa SFS-EN 22553. Tähän kirjoitukseen

Lisätiedot

Robottihitsaus ja lujat

Robottihitsaus ja lujat 1 Author / Subject Robottihitsaus ja lujat teräkset metsäkoneissa Heikki Selkälä Tuotannonkehityspäällikkö Ponsse Oyj 2 Sisältö Ponsse Hitsaustuotanto Hitsattavat lujat teräkset Hitsauslisäaineet ja laitteet

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun XA00153012 Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. Vihkoseen on koottu yleisimmin

Lisätiedot

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille

Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kimmo Keltamäki Tasalujat hitsauslangat ultralujille teräksille Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 6/2013 Tasalujat hitsauslangat ultralujille

Lisätiedot

Riku Koski HITSAUKSEN TUOTTAVUUDEN TEHOSTAMINEN

Riku Koski HITSAUKSEN TUOTTAVUUDEN TEHOSTAMINEN Riku Koski HITSAUKSEN TUOTTAVUUDEN TEHOSTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 HITSAUKSEN TUOTTAVUUDEN TEHOSTAMINEN Koski, Riku Satakunnan ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti:

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti: HITSAUKSEN KEVYTMEKANISOINNILLA TEHOA TUOTANTOON! Hitsauksen mekanisointi yleistyy voimakkaasti teollisuudessa niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla,

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

11/24/2011. MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen

11/24/2011. MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen 1 MODUVA pähkinänkuoressa 1.6.2010 31.12.2011 464 180 Tekes 278 500 LUT 164 440 Yritykset 23 240 Oy HT Engineering Ltd Promeco

Lisätiedot

Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket Muokkauslujittumisen hyödyntäminen päittäisliitoksissa

Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket Muokkauslujittumisen hyödyntäminen päittäisliitoksissa TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 15/2002 SFS-ENV 1993-1-4: 1996, kohdat 2.1.3, 2.3, 6.3 ja 7 Käytetään yhdessä SFS-ENV 1993-1-4:n kansallinen soveltamisasiakirjan (NAD) kanssa Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1

Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 Hitsauksen teoriaopetus A5 Hitsausaineet 1 A.5 Hitsausaineet A.5.1 Puikkohitsaus Hitsauspuikon periaate Hitsauspuikko muodostuu sydänlangasta, jonka ympärille on puristettu päällyste. Valokaaren lämmön

Lisätiedot

2/2005. Hitsaustekniikan paljastus s. 2. Paras metallitäytelanka? s. 3. 100 vuotta ja 100 kiloa s. 8. Tuulivoimaa jauhekaarihitsaamalla s.

2/2005. Hitsaustekniikan paljastus s. 2. Paras metallitäytelanka? s. 3. 100 vuotta ja 100 kiloa s. 8. Tuulivoimaa jauhekaarihitsaamalla s. 2/2005 Hitsaustekniikan paljastus s. 2 Paras metallitäytelanka? s. 3 100 vuotta ja 100 kiloa s. 8 Tuulivoimaa jauhekaarihitsaamalla s. 12 Kokovartalokuva hitsaustekniikasta Työsuojelu savut säteily ergonomia

Lisätiedot

Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi

Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi Esa Hiltunen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto 1 Hitsauksen automatisoinnin vaikutukset Automatisoinnin ja robotisoinnin ensisijainen

Lisätiedot

Betonielementtien työmaahitsaukset

Betonielementtien työmaahitsaukset Betonielementtien työmaahitsaukset Arto Suikka, diplomi-insinööri arto.suikka@fonet.fi Uusien eurooppalaisten terässtandardien voimaantulo 1.7.2014 alkaen toi myös hitsauksiin muutoksia. Tärkein standardi

Lisätiedot

OSALUETTELO OSANUMERO OSAMÄÄRÄ. Alakartion osa S235. 1,122 kg EN 1.4404. 0,966 kg. Tankojen pidin S235 Riimujen tanko S235. 0,762 kg.

OSALUETTELO OSANUMERO OSAMÄÄRÄ. Alakartion osa S235. 1,122 kg EN 1.4404. 0,966 kg. Tankojen pidin S235 Riimujen tanko S235. 0,762 kg. 0 7 0 7 8 9 8 9 OSNUMERO 7 8 9 0 7 8 9 0 OSMÄÄRÄ 8 8 8 OSLUETTELO OSN NIMI MTERIL Väliputki E 0 x,0 Prikka S Yläkartion holkki E St 0 x Putken tulppalevy S Yläkartio S Yläkartion rinkula S laputki E 0

Lisätiedot

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset 1 B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset B4.1 Hitsauksen lämpötilajakautuma Hitsattaessa useimpien metallien tilavuus muuttuu. Kuumentuessaan tilavuus kasvaa ja jäähtyessään se pienenee.

Lisätiedot

UUTISET 1 2007 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Hitsausuutiset 40 vuotta. 1, 2, 3... hitsaus. Kuinka QSet toimii.

UUTISET 1 2007 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Hitsausuutiset 40 vuotta. 1, 2, 3... hitsaus. Kuinka QSet toimii. 1 2007 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsausuutiset 40 vuotta 1, 2, 3... hitsaus Kuinka QSet toimii. 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2007 Hitsausuutiset täyttää 40 vuotta 1 2007

Lisätiedot

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy

UUSI SYMPLEX 320 SYMPLEX 420. Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit. AWtools Oy AWtools Oy Rälssitie 7 B 01510 VANTAA Puh. 020 7434 720 www.awtools.fi myynti@abajat.fi UUSI Sarja 3-vaihe SYMPLEX 320 SYMPLEX 420 Puikkohitsausja MIG/MAG- Invertterit SYMPLEX 320-420 3PH SUURI VAIN OMINAISUUKSILTAAN.

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

A.7 Hitsauksen suoritus (2)

A.7 Hitsauksen suoritus (2) Hitsauksen teoriaopetus A7 Hitsauksen suorittaminen 1 A.7 Hitsauksen suoritus (2) A.7.1 Hitsausparametrien tarkistus Tärkeätä on, että hitsauslaitteisto antaa oikeat arvot (kelpuutus), kun hitsataan WPS:n

Lisätiedot

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN 13.11.2017 Minarc Evo 180 PUIKKOHITSAUKSEN PIKKUJÄTTILÄINEN SINNE, MISSÄ IKINÄ TYÖSKENTELETKIN Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen

Lisätiedot

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 3 ODOROX MISON suojakaasu odorized oxygen Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 02 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina

Lisätiedot

Koska tämä on vuoden 2005 ensimmäinen

Koska tämä on vuoden 2005 ensimmäinen 1/2005 Ammutaanhan hevosiakin... s. 3 Alas, alas kustannukset! s. 8 Kestääkö Duplex lämpöä? s. 12 Mitä on 3.1.B-todistuksessa? s. 14 Alumiinilanka ja uudet nimet s. 16 Uusia tuulia ESABin organisaatiossa

Lisätiedot

Oppilaitos, standardit ja teollisuus

Oppilaitos, standardit ja teollisuus Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kauhanen Jyrki Suominen Jari Kehittämishanke Oppilaitos, standardit ja teollisuus Opetussuunnitelman, opettajien, standardien sekä hitsattavien

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. ihkoseen on koottu yleisiin käytetyt

Lisätiedot

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti.

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 1 2006 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2006 Hitsausta

Lisätiedot

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi Souru Petteri, IWE/IWI-C Vuodesta 2009 (>110 yritystä) Ensimmäinen Suomessa? (tietääkseni) Esim. 33kpl auditoituja CE-projekteja Hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeet (WPS) ja menetelmäkokeet (WPQR)

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) PUIKKOHITSAUKSEN PIKKUJÄTTILÄINEN SINNE, MISSÄ IKINÄ TYÖSKENTELETKIN Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen uusin malli.

Lisätiedot

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Tule suorittamaan kansainvälisesti hyväksytty robottihitsauksen koulutuskokonaisuus ja tutkinto. Tutkintoa voi

Lisätiedot

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2013 Austeniittiset lisäaineet

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan.

HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää

Lisätiedot

A.1 Kaarihitsauksen perusteet

A.1 Kaarihitsauksen perusteet 1 A.1 Kaarihitsauksen perusteet A.1.1 Sähköopin perusteet Mitä on sähkö? Aineen perusrakenne koostuu atomeista, jotka ovat erittäin pieniä. Atomiin kuuluu ydin ja sitä ympäröivä elektroniverho, jossa elektronit

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen.

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. 2 Sisällys. 3 Ruostumaton teräs 4 Ruostumattomien terästen lujuus ja korroosionkestävyys 4 Ruostumattomien terästen hitsaus - käytännön ohjeita

Lisätiedot

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. MasterTig ACDC 3500W TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA SAMASSA PAKETISSA

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. MasterTig ACDC 3500W TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA SAMASSA PAKETISSA KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET MasterTig ACDC 3500W TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA SAMASSA PAKETISSA 24.09.2017 MasterTig ACDC 3500W TEHOKAS ACDC TIG -LAITE KAIKENLAISILLE MATERIAALEILLE MasterTig ACDC 3500W on

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO 9606-1:n soveltaminen ja käytännön kokemuksia Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C 5.11.2014 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Markku Pirinen

Projektipäällikkö Markku Pirinen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Anssi Pietarinen KÄSINHITSAUKSEN MEKANISOINTIRATKAISUJEN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen

Lisätiedot

Kemppi K7 Hitsauslaitteet

Kemppi K7 Hitsauslaitteet FastMig X Regular TUOTTAVAA HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVILLE KONEPAJOILLE Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) FASTMIG X:N VAKIOKOKOONPANO ON RATKAISU KÄYTTÖKOHTEISIIN, JOISSA TARVITAAN MONIPROSESSIHITSAUSTA,

Lisätiedot

KEVYTMEKANISOINTI HITSAUKSESSA LOW-COST MECHANIZATION IN WELDING

KEVYTMEKANISOINTI HITSAUKSESSA LOW-COST MECHANIZATION IN WELDING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari KEVYTMEKANISOINTI HITSAUKSESSA LOW-COST MECHANIZATION IN WELDING Jaakko Salonpää 09.04.2014 Professori

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: ADAPTIIVISEN HITSAUSVALOKAAREN HYÖDYNTÄMINEN MAG-KUUMAKAARIHITSAUKSESSA

KANDIDAATINTYÖ: ADAPTIIVISEN HITSAUSVALOKAAREN HYÖDYNTÄMINEN MAG-KUUMAKAARIHITSAUKSESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari KANDIDAATINTYÖ: ADAPTIIVISEN HITSAUSVALOKAAREN HYÖDYNTÄMINEN MAG-KUUMAKAARIHITSAUKSESSA

Lisätiedot

HITSAUS HARDOX. Hitsaus Hardox

HITSAUS HARDOX. Hitsaus Hardox HITSAUS HARDOX Hitsaus Hardox 1 HITSAA HELPOSTI Hardox-kulutuslevyjen hitsaaminen Hardox -kulutuslevyissä yhdistyvät toisiinsa ainutlaatuinen suorituskyky ja poikkeuksellisen hyvä hitsattavuus. Tätä terästä

Lisätiedot

3/2005. Maailman kestävin hitsi s. 3. Maailman tuottoisin hitsi s. 5. Maailman lujin hitsi s. 6. Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s.

3/2005. Maailman kestävin hitsi s. 3. Maailman tuottoisin hitsi s. 5. Maailman lujin hitsi s. 6. Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s. 3/2005 Maailman kestävin hitsi s. 3 Maailman tuottoisin hitsi s. 5 Maailman lujin hitsi s. 6 Uusia ruostumattomia asentopuikkoja s. 18 Hitsausuutiset 3/2005 1 Profi t from Productivity HITSAUSUUTISET Nro

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

RAKENNUSTEOLLISUUDEN HITSAUSTÖIDEN MUUTTUNEET VAATIMUKSET

RAKENNUSTEOLLISUUDEN HITSAUSTÖIDEN MUUTTUNEET VAATIMUKSET RAKENNUSTEOLLISUUDEN HITSAUSTÖIDEN MUUTTUNEET VAATIMUKSET 15.11.2011 klo 12-16 WinNova Pori Rauma 29.10.2011 Tuomo Orava WinNova Hitsaaminen rakennustyömailla ja rakennusten osiksi tuleviin tuotteisiin

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Laivajärjestelmät INSINÖÖRITYÖ HITSAUSOHJEET (WPS) HYDRAULISYLINTEREILLE

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Laivajärjestelmät INSINÖÖRITYÖ HITSAUSOHJEET (WPS) HYDRAULISYLINTEREILLE TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Laivajärjestelmät INSINÖÖRITYÖ HITSAUSOHJEET (WPS) HYDRAULISYLINTEREILLE Työn tekijä: Danesh Hajizadeh Työn valvoja: Petri Koivu Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi Souru Petteri, IWE/IWI-C Vuodesta 2009 (>70 asiakasta) Hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeet (WPS) ja menetelmäkokeet (WPQR) SFS-EN ISO 1090, SFS-EN ISO 3834, SFS-EN 15085 Valmistuksen valvonta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistelemalla hitsausrailon, asemoimalla ja silloittamalla koekappaleet,

Lisätiedot

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi HITSAUS. YLEISTIETOA KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Hitsausprosessin valinta Hitsausprosessia valittaessa on huomioitava terästen lämmöntuontirajoitukset ja hitsauksen suoritustapa.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA

WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA WiseSteel ÄLYKÄSTÄ TERÄKSEN HITSAUSTA 5.10.2017 WiseSteel ENEMMÄN TEHOA JA VÄHEMMÄN ROISKEITA NIUKKAHIILISTEN TERÄSTEN HITSAUKSESSA WiseSteel tekee hiiliteräksen MIG-hitsauksesta helppoa ja tehokasta,

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Wise. Tuottavampaan tulokseen

Wise. Tuottavampaan tulokseen Wise Tuottavampaan tulokseen Wise Tyypillinen WiseRootin käyttökohde huoltohitsauksessa Deutsche Bahnilla Deutsche Bahn ICE-juna Wise - viisas päätös johtaa tuottavampaan lopputulokseen Hitsauslaiteet

Lisätiedot

Nauti raittiista ilmasta

Nauti raittiista ilmasta 1 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nauti raittiista ilmasta Uudet HTP-arvot 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2008 ESAB sertifioitu OHSAS 18001:n ja ISO 14001:n mukaan 1 2008 HITSAUS

Lisätiedot

Jani Roukala. Hitsaussolun kehittäminen. Wärtsilä oil sump

Jani Roukala. Hitsaussolun kehittäminen. Wärtsilä oil sump Jani Roukala Hitsaussolun kehittäminen Wärtsilä oil sump Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Hitsien laatu ja. Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5. Juha Lukkari OY ESAB

Hitsien laatu ja. Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5. Juha Lukkari OY ESAB Hitsien laatu ja hitsausvirheet Hitsausuutisissa julkaistut artikkelit, osat 1 5 Juha Lukkari OY ESAB Julkaisija: OY ESAB, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki, puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) LAADUKAS MONIPROSESSIRATKAISU ERILAISIIN VAATIVIIN HITSAUSKOHTEISIIN FastMig

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola 10.4.2014 Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeen, hyväksymistavat Standardin SFS-EN ISO 15607

Lisätiedot

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES Lappeenrannassa 24.4.2012

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

Kemppi K7 Hitsauslaitteet

Kemppi K7 Hitsauslaitteet FastMig X Pipe LAADUKASTA PUTKIHITSAUSTA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) MONIPROSESSIHITSAUSRATKAISU PUTKISTOILLE JA PAINEASTIOILLE Putkihitsauksessa laatuvaatimukset ovat kovat ja tuottavuusodotukset voivat

Lisätiedot

Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin.

Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin. TkT Harri Eskelinen Johdanto Luennon tavoite on oppia ymmärtämään oheisen kuvan kaltaisia hitsausmerkintöjä sekä laatimaan hitsausmerkintöjä omiin valmistusdokumentteihin. 3 Hitsatuille rakenteille laadituissa

Lisätiedot

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180

MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen. Tekniset tiedot: MinarcMig 170 MinarcMig 180 MinarcMig Adaptive 170 ja 180, Mig/Mag-hitsaukseen Helppokäyttöinen Kevyt ja helppo liikutella Hyvät hitsausominaisuudet myös pitkillä liitäntäkaapeleilla Turvallinen ja luotettava Ohutlevyteollisuus Asennus

Lisätiedot

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA 26.12.2017 Kempact Pulse 3000 TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/MAG- HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa,

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Master MLS 3500 ENSILUOKAN PUIKKOHITSAUSLAATUA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) KAIKILLE ELEKTRODITYYPEILLE SOVELTUVAT PUIKKOHITSAUSLAITTEET, JOISSA ON ERINOMAINEN KAARENHALLINTA JA JOTKA OVAT RAKENTEELTAAN

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot