Hitsaustalous ja tuottavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hitsaustalous ja tuottavuus"

Transkriptio

1 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten alentamiseksi. Suunnittelija on avainasemassa. Hän vaikuttaa olennaisesti tuotteen taloudellisuuteen niin valmistajan kuin loppukäyttäjän kannalta. Työturvallisuus ja laadunhallinta ovat tärkeitä mutta usein unohdettuja asioita tuottavuuden kannalta. Kirja hitsaustaloudesta ilmestynyt! Kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä, jotka käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityisesti hitsauskustannuksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa hitsaustuotantoa. Kirja on käännös ruotsalaisesta kirjasta: Svetsekonomi och produktivitet. Perusajatus on esitellä ja antaa erilaisia työkaluja ja suuntaviivoja sekä ohjeita ja esimerkkejä, joita voidaan käyttää apuna ja tukena erilaisissa kustannuslaskenta-, analyysi- ja muutostyössä, joiden tehtävien eteen hitsausinsinööri voi joutua. Se voi olla myös osa suurempaa työtä yrityksessä, mikä tähtää tuottavuuden nostamiseen. Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöörin tietämystä hitsaustaloudellisista asioista. Lisäaine Railon pinta-ala Hyötyluku Hitsiainemäärä Kaarijännite Lisäainemäärä Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehityssuuntia, eri hitsausprosessien avaintietoja, hitsauskustannusten laskentaa, herkkyysanalyysien tekemistä, investointilaskelmia ja hitsaustuotannon kehittämistä. Lukuisat käytännön esimerkit osoittavat, kuinka hitsausprosessin optimoinnilla voidaan nostaa tuottavuutta. Sopivia kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsinöörit ja muut hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt ja -teknikot, hitsausopettajat, IWE/IWT/IWS-pätevöityskurssit, konsultit ja hitsausyritysten henkilöt. Kirjaa voidaan käyttää myös kurssikirjana erilaisilla hitsauskursseilla ja -seminaareissa. Yhteenveto kirjan käsittelemistä aiheista on seuraavassa luettelossa: Johdanto ja yleiskatsaus Tuottavuus ja tehokkuus Kehityssuuntia Miksi tehdään taloudellisia laskelmia? Avainlukuja eri hitsausprosesseille Kustannuksia määräävät tekijät hitsauksessa Hitsauskustannusten laskenta Herkkyysanalyysin tekeminen Investointilaskelmat Rationalisointipotentiaali ja muutostyö Käytännön tuottavuusesimerkkejä Markkinoilla olevia työkaluja Lisäaineen ostohinta Energian ostohinta Kustantaja ja tilaukset Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys Hinta:????? euroa Terttu Lindewald, puh. (09) Hitsauskustannukset Miksi hitsauskustannuksia lasketaan? voidaan tarjota ja myydä hitsattuja tuotteita kannattavasti voidaan vertailla vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien kustannuksia keskenään voidaan arvioida suunnittelussa eri rakennevaihtoehtojen vaikutuksia valmistuskustannuksiin voidaan vertailla vaihtoehtoisia hitsausprosesseja keskenään taloudellisesti voidaan selvittää tuotteen kustannusrakenne ja löytää kokonaisuuden kannalta oleelliset kustannukset, joihin pitää ensiksi keskittyä Hitsiaineentuotto Hitsausvirta Suutinetäisyys Paloaikasuhde Hitsiainemäärä Kaariaika Hitsausaika Koneen tuntihinta Lisäainekustannukset Energiakustannukset Suojakaasukustannukset Työkustannukset Konekustannukset Kokonaiskustannukset Kuva 1. Hitsauskustannusten algoritmi MIG/MAG-hitsauksessa. Kaasun ostohinta Työtunnin hinta Jos et selvitä kustannuksia, et voi niitä myöskään hallita. Hitsauskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. MIG/MAG-hitsauksessa ne on esitetty yhteenvetona kuvassa 1. Muissa hitsausprosesseissa periaate on sama, vaikkakin jotkut yksityiskohdat vaihtelevat prosessin periaatteen mukaisesti. Kustannukset voidaan laskea paitsi metriä kohti ( /m) myös hitsiainekiloa ( /kg) tai koko tuotetta ( ) kohti. Hitsauksen kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavista osakustannuksista:

2 3 työkustannukset: hitsaajat hitsausainekustannukset: - lisäaineet - suojakaasut - hitsausjauheet konekustannukset: pääoma ja kunnossapito energiakustannukset: hitsauskoneen kuluttama sähköenergia Hitsauskustannuksiin ei yleensä oteta mukaan hitsatun tuotteen valmistamiseen kuuluvia raaka-aineita ja monia muita työvaiheita, joita voi olla paljon: raaka-aineet, raaka-aineiden leikkaus ja paloittelu, railojen tekeminen, esikuumennus, jälkilämpökäsittely, tarkastukset, korjaukset ja erilaiset muut työt. Ne tulevat luonnollisesti mukaan valmiin tuotteen kokonaiskustannuksiin. Käsin tehtävässä hitsauksessa, esim. puikkohitsaus ja tavanomainen MIG/MAG-hitsaus, työkustannukset ovat ylivoimaisesti suurin kustannuserä. Hitsauskustannuksia on hieman vaikea esittää yleispätevästi, koska ne on niin materiaali-, yritys- ja tapauskohtaisia. Hitsattava tuote vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Hitsausaineiden hinnat vaihtelevat suuresti materiaalikohtaisesti ja yrityskohtaisesti. Myös laskelmissa käytetyt työtunnin hinnat vaihtelevat eri yritysten välillä. Luonnollisesti on myös kovin yrityskohtainen asia, mitä työtunnin hintana käytetään: puhdas tuntipalkka, tuntipalkka + sos.kustannukset tai tuntipalkka + sos.kustannukset + yleiskustannukset. Näiden arvo vaihtelee myös yrityskohtaisesti. Kaksi kustannuksiin eniten vaikuttaa tekijää ovat hitsiaineentuotto (= tuotettu hitsiainemäärä/aikayksikkö, kg/h) ja paloaikasuhde (= kaariaika/kokonaistyöaika, %). Hitsiaineentuottoa käytetään usein tuottavuuden mittarina, kun arvioidaan mm. eri hitsausprosessien tuottavuutta. Hitsiaineentuotto ilmoitetaan yleensä kaariaikatuntia kohti, jolloin paloaikasuhde on 100 %. Jos hitsiaineentuotto on 5 kg/h ja paloaikasuhde on 40 %, niin todellinen ( tehollinen ) tuotto työtuntia kohti on 2,0 kg/h. Hitsiaineentuotto kullakin hitsausprosessilla riippuu ensi sijassa hitsausvirrasta. Tuottoarvoja on erilaisten käyrien ja taulukoiden muodossa mm. lisäaineluetteloissa ja alan kirjallisuudessa. Peukalosääntökaavat eri hitsausprosessien hitsiaineentuotolle (kg/h) riippuen hitsausvirrasta I (A) ovat seuraavat: Puikkohitsaus: emäspuikko (125 %): - 0,011 x I (A) [kg/h] Puikkohitsaus: rutiilisuurriittoisuuspuikko (185 %): - 0,017 x I (A) [kg/h] MAG-umpilankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,018 x I (A) [kg/h] MAG-metallitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,020 x I (A) [kg/h] MAG-rutiilitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,019 x I (A) [kg/h] Jauhekaarihitsaus: Ø 4.0 mm - 0,013 x I (A) [kg/h] Hitsiaineentuotto ei ole suinkaan mikään yleispätevä tuottavuuden mittari, koska monissa hitsausprosesseissa hitsiaineentuotto on hyvin matala, esim. TIG- ja plasmahitsaus käyttäen lisainetta, tai sitä ei ole ollenkaan, kun lisäainetta ei käytetä, esim. TIG- ja plasmahitsaus, laserhitsaus sekä FSW-hitsaus. Yleispätevämpi tuottavuuden mittari voisi olla esim. tuotteen läpimenoaika. Paloaikasuhde on paljon käytetty termi hitsaustaloudessa: Kaariaika = (%) Työaika Se on kuitenkin hieman problemaattinen käsite. Korkea paloaikasuhde yhdistetään usein korkeaan tuottavuuteen. Asia saattaa olla näin, mutta usein se ei ole sitä, kuten seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat. Jos saadaan lyhennettyä kaariaikaa esim. nopeammalla hitsauksella samalla, kun muut ajat pysyvät kuitenkin samoina tai lyhenevät vain vähän, niin paloaikasuhde pienenee, vaikka kokonaisaika lyhenee eli hitsauksen tuottavuus nousee Emäspuikko ( ,6 mm) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 Umpilanka (1.2 mm) 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 Tästä on kaksi käytännön esimerkkiä. Toisessa huomattavasti nopeammalla MAGumpilankahitsauksella on matalampi paloaikasuhde kuin puikkohitsauksella. Mutta valmistus MAG-umpilankahitsauksella on kuitenkin tehokkaampaa eli nopeampaa, koska kaariajan merkittävän lyhenemisen ansiosta myös kokonaisaika lyhenee merkittävästi. Toisessa esimerkissä MAG-hitsauksen tehostaminen laskee paloaikasuhdetta, mutta tuottavuus paranee, koska hitsattujen kappaleiden määrä kasvaa. Esimerkki 1: Paloaikasuhde hitsauskohde: 6,4 m pitkä hitsattava kannatinpalkki puikkohitsaus - kaariaika: 8 min - muut ajat: yhteensä 8 min - menetelmäsivuajat: 3 min - muut sivuajat: 5 min - kokonaisaika: 16 min - paloaikasuhde: 100x8/16 = 50 % MAG-umpilankahitsaus - kaariaika: 2,5 min - muut ajat: yhteensä 3,5 min - menetelmäsivuajat: 0,5 min - muut sivuajat: 3 min - kokonaisaika: 6 min - paloaikasuhde: 100x2,5/6 = 42 % Esim. 2: Paloaikasuhde hitsauskohde: lämmityskattilan vaipan hitsaus hitsauspituus: 800 mm MAG-umpilankahitsaus A: 250 A, 26 V, 4,0 kg/h ja 22 cm/min - mitattu kaariaika: 3,6 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x3,6/(3,6+3) = 55 % - hitsattu kappalemäärä: 9 vaippaa/ tunti MAG-umpilankahitsaus B: 300 A, 29 V, 5,5 kg/h ja 30 cm/min - mitattu kaariaika: 2,7 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x2,7/(2,7+3) = 47 % - hitsattu kappalemäärä: 10,5 vaippaa/tunti Hitsiaineentuotto (kg/h) Hitsausvirta (A) Emäspuikko ( mm) Umpilanka (1.2 mm) Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) Kuva 2. Hitsiaineentuotto eri hitsausprosesseilla peukalosääntökaavojen perusteella. MIG/MAG-hitsauksen alkuaikoina tätä hitsausprosessia myytiin mm. puikkohitsausta korkeamman paloaikasuhteen avulla, koska kuonausta ei tarvita, esim. 50 % vs 30 %. Tämä ei pidä paikkaansa esimerkiksi edellisen perusteella. Tällä konstilla kustannuslaskelmat saatiin näyttämään valtavia säästöjä MAG-hitsauksella. Paloaikasuhde vaihtelee hyvin laajalla alueella, %, riippuen mm. hitsattavasta tuotteesta, hitsausprosessista, tuotantoolosuhteista ja mekanisointiasteesta. Ehkä tyypillinen alue paloaikasuhteelle käsinhitsaukselle, esim. puikkohitsaus ja MIG/ MAG-hitsaus, on %.

3 4 Kaariajan (= hitsiainemäärä, kg/m / hitsiaineentuotto, kg/h) ohella on hyödyllistä selvittää myös muut ajat, jotka ovat yhteensä yleensä paljon suurempia kuin pelkkä kaariaika, kuten paloaikasuhteen arvot edellä osoittavat. Oleellista on yrittää lyhentää kaariajan lisäksi erityisesti muita aikoja eli tehostaa koko valmistusketjua. Seostamattoman teräksen MAG-hitsauksessa työkustannusten osuus on luokkaa %. Loppu jakaantuu lisäaineelle, suojakaasulle, koneelle ja energialle. Seuraavassa esimerkissä on esitetty tunnettujen laskentakaavojen avulla laskettu pienahitsauksen kustannukset ( /m). Esim. 3: Kustannuslaskelman lähtötiedot ovat seuraavat: hitsi: 5 mm:n alapiena (PB) hitsausprosessi: MAG-umpilankahitsaus (Ø 1.2 mm) hitsiainemäärä: 0,20 kg/m (tasahitsi) langansyöttö: 9,5 m/min hitsausvirta: 300 A kaarijännite: 29 V hitsiaineentuotto: 5,0 kg/h hitsausnopeus: 38 cm/min paloaikasuhde: 30 % työtunnin hinta: 30 /h (sisältää myös erilaiset lisät) lisäaineen ostohinta: 1,5 /kg hyötyluku: 95 % suojakaasu: 75%Ar/25%CO 2 -seoskaasu kaasunvirtaus: 20 l/min kaasun ostohinta: 2 /m 3 energian hinta: 0,07 /kwh työtuntien määrä: 1600 h/v hitsauskoneen hankintahinta: 5000 hitsauskoneen hankintahinnan kuoletus: 2 v ja 15 % hitsauskoneen kunnossapito: 200 /v hitsauskoneen sähköiset arvot: 85 % (hyötysuhde) ja 100 W (tyhjäkäyntiteho) Esim. 4: Pienahitsin kustannusjakauma esimerkissä 3. Kuva 3 t yö: 4,00 /m (= n. 86 %) lisäaine: 0,32 /m (= n. 7 %) suojakaasu: 0,10 /m (= n. 2 %) kone: 0,19 /m (= n. 4 %) energia: 0,03 /m (= n. 1 %) yhteensä: 4,64 /m MAG-täytelankahitsauksessa lisäainekustannukset ja niiden %-osuus tulevat suuremmaksi kuin MAG-umpilankahitsauksessa, koska täytelanka maksaa karkeasti noin kolme kertaa enemmän kuin umpilanka ja hyötyluku (= tuotettu hitsiainemäärä/kulutettu lisäainemäärä) on hieman matalampi jauhetäytelangalla (n. 0,85) kuin umpilangalla (n. 0,95). Puikkohitsauksessa lisäainekustannukset tulevat myös suuremmiksi hitsauspuikkojen korkeamman ostohinnan ja huomattavasti pienemmän hyötyluvun (n. 0,60) takia. Ruostumattoman teräksen MAG-hitsauksessa hitsausaineiden osuudet ovat huomattavasti korkeampia, koska ruostumaton hitsauslanka on moninkertaisesti kalliimpi, samoin suojakaasu. Sama koskee alumiinin MIG-hitsausta. Luonnollisesti mekanisoidussa ja automatisoidussa hitsauksessa, esim. robottihitsauksessa, konekustannusten osuus tulee merkittäväksi, usein suurimmaksi kustannuseräksi kalliiden laitteistoinvestointien takia. Kustannuslaskennan tarkkuus on tärkeä. Toisaalta sen tarkkuus on sama kuin kaavoihin syötettävien arvojen tarkkuus. Virheellisestä kustannuslaskennasta voi olla seurauksena, että yritys tekee liian halvan tai liian kalliin tarjouksen. Hitsauskustannusten laskentaan on markkinoilla myös PC-ohjelmia, joilla voidaan laskea kätevästi ja nopeasti hitsauskustannukset, yleensä euro/hitsimetri. / Ladattavat tiedostot (WeldCost) Kustannusten alentaminen hitsauksessa Tuottavuuden parantamista hitsauksessa voidaan tarkastella ja lähestyä monin eri tavoin. Tässä lähestymistavaksi on valittu kaavamainen lähestymistapa, jossa tarkastellaan kustannusten alentamista alla olevan työajan kaavan avulla. Työaika on kustannuksia määrävä tekijä kuten edellä nähtiin, paitsi ehkä mekanisoidussa ja robotisoidussa hitsauksessa, jossa konekustannusten osuus on yleensä suuri tai jopa suurin kustannuserä. Työajan lyhentäminen eri tavoin on hyvä perusta lähteä liikkeelle. Siihen on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Jos työkustannukset muodostavat esim. 80 % kokonaiskustannuksista ja lisäainekustannukset 10 %, niin 10 %:n säästö työkustannuksissa merkitsee 8 %:n säästöä kokonaiskustannuksissa, kun taas vastaava säästö lisäainekustannuksissa esim. tingittyjen alennusten muodossa antaa vain 2 %:n säästön viimeisellä rivillä, kuva 4. Koska hitsausajan kaava kuvassa 5 on jakolasku, niin tulos (työaika) saadaan pienemmäksi, jos pienennetään hitsiainemäärää suurennetaan hitsiaineentuottoa suurennetaan paloaikasuhdetta Tässä kaavassa hitsiainemäärä (kg/m): hitsiaineentuotto (kg/h) antaa tulokseksi kaariajan (h/m), joka muutetaan (jaetaan) paloaikasuhteella (%) kokonaisajaksi (h/m). Tämä on selvästi hitsauskustannuksia määräävin tekijä, ehkä lukuunottamatta pitkälle mekanisoitua ja robotisoitua hitsausta. Tämä tarkastelu koskee lähinnä kaarihitsausta, mistä syystä se jättää ulkopuolelle mm. sädehitsausmenetelmät. Laserhitsauksella tai uudemmalla laser-mig/mag-hybridihitsauksella voi olla tietyissä sovellutuskohteissa ylivertaiset ominaisuudet, mm. hitsausnopeus, erittäin pieni lisäainetarve, suuri tun- Energia: 1 % Suojakaasu: 2 % Kone: 4 % Lisäaine: 7 % Työ: 86 % Kustannusten alentaminen Työ -10 % Vaikutus loppurivillä - 8 % - 2 % Hitsausaineet -10 % Kuva 3. MAG-hitsauksen kustannuspiirakka pienahitsauksessa, jossa työkustannukset muodostavat ylivoimaisen valtaosan. Kuva %:in säästö.

4 5 Työaika = Kuva 5. Työajan laskentakaava. Hitsiainemäärä (kg/m) x (h/m) Hitsiaineentuotto (kg/h) Paloaikasuhde (%) Kuva mm:n levy hitsattuna kahdella palolla I-railoon jauhekaarella. 1. palko: 600 A, 33 V, 60 cm/ min ja 2. palko: 650 A, 33 V, 60 cm/min. Kuva 7. Jauhekaarihitsaus on tehokas ja työympäristöystävällinen menetelmä. Kuva 8. Pystyhitsausta rutiilitäytelangalla. Kuva 10. Kappaleenkäsittelylaite helpottaa ja nopeuttaa hitsausta. Kuva 9. Hitsausasennon vaikutus hitsausaikaan. Kuva 12. Helppoa, nopeaa ja ergonomista putken orbitaalihitsausta keuma, suuri mittatarkkuus ja erittäin pienet hitsausmuodonmuutokset. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan mennä yksittäisten keinojen sisälle tarkemmin selvittämään ja tarkastelemaan niitä. Mikä keino on kulloinkin mahdollinen, riippuu kyseisestä hitsauskohteesta eikä tässä oteta kantaa niihin mahdollisuuksiin. Ne voivat olla jopa osin ristiriitaisiakin näin luettelomaisesti esitettynä. Hitsiainemäärän (kg/m) pienentäminen = Railoon tarvittavan (sulatettavan) hitsiaineen määrä. Pienempi hitsien määrä Hitsattavien osien lukumäärän vähentäminen Taivutettujen osien ja valssattujen profiilien käyttäminen hitsattavien osien sijaan Railomuoto: Poikkipinta-alaltaan pieni railomuoto, mihin vaikuttavat railokulma, ilmarako ja juuripinta sekä levynpaksuus. Esim. 5 Kapearailohitsaus. Ks. artikkeli toisaalla tässä lehdessä (Kapearailojauhekaarihitsaus järeiden paineasitoiden valmistuksessa) Tarkka ja huolellinen levyjen leikkaus sekä railonvalmistus, jotta railon muoto ja poikkipinta-ala pysyvät suunniteltuna Tarkat ja huolelliset osien sovitukset, jotta railomuoto pysyy suunniteltuna Tunkeuman huomioonottaminen pienahitsissä eli hitsattavan a-mitan pienentäminen ottamalla huomioon lujuuslaskelmissa tunkeuma suunnittelustandardien osoittamalla tavalla. Esim. 6 ja 8. Kuva 13 Suuren tunkeuman omaavan hitsausprosessin käyttö. Kuva 6 Upotettu pienahitsi normaalin pienahitsin sijasta. Esim. 7 ja kuva 12 Tarpeettoman suurten (ylisuurten) hitsien välttäminen suunnittelussa. Esim. 6 Ylihitsauksen välttäminen käytännössä. Esim. 6 Kaksoispienahitsi yksipuolisen pienahitsin sijasta Katkohitsien käyttö jatkuvan hitsin sijasta Lujien terästen käyttö. Esim. 9 Hitsiaineentuoton (kg/h) suurentaminen = Aikayksikössä hitsiin sulatetun lisäaineen (hitsiaineen) määrä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan hitsausprosessin käyttö. Kuva 7 Hitsausvirran suurentaminen Paksumman ja enemmän virtaa kestävän lisäaineen käyttö Kuva 11. Hitsauksen kevytmekanisointi nopeuttaa ja helpottaa hitsaustyötä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan lisäaineen käyttö Asentohitsaukset rutiilitäytelangalla. Esim. 10 ja kuva 8 Hitsaus jalkoasennossa. Esim. 11 ja kuva 9 Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö kappaleen saattamiseksi jalkoasentoon. Esim. 11 ja 12 sekä kuva 10 Usean hitsauspään samanaikainen käyttö Kevytmekanisointi, kevyet pistoolinkuljettimet. Kuva 11 Putkien orbitaalihitsaus, erityisesti ohutseinäiset ruostumattomat putket. Kuva 12 Mekanisointi ja automatisointi

5 6 Kuva 13. Hitsauslanka tynnyrissä robottihitsauksessa, mutta se soveltuu myös käsinhitsaukseen. Kuva 14. Hitsauspuikkojen tyhjöpakkaus. Kuva 15. Rutiilitäytelangalla keraamista juuritukea vasten hitsattu pystyhitsi. Paloaikasuhteen (%) suurentaminen = Kaarisivuaikojen, muiden sivuaikojen, käsittelyaikojen, apuaikojen yms. lyhentäminen, mistä seuraa kaariajan (valokaaren paloajan) osuuden kasvaminen työajassa ja kokonaisajan lyhentyminen. Kuten edellä selvitettiin, niin korkea (suuri) paloaikasuhde ei välttämättä merkitse korkeata tuottavuutta. Seuraavassa luettelossa paloaikasuhdetta yritetään suurentaa vaikuttamalla muihin aikoihin lyhentävästi. Lisäaineen vaihtaminen: Lisäainevarasto lähellä työpistettä, jatkuva lisäaine (hitsauslanka kelalla), hitsauslankojen suurkelat ja -pakkaukset. Kuva 13 Hitsauspuikkojen uudelleenkuivaus: Hitsauspuikkojen hankinta tyhjöpakkauksissa. Kuva 14 Kuonanpoisto: Kuonaton prosessi ja lisäaine, mm. umpilanka ja vähemmän hapettava suojakaasu, sekä sellaisten lisäaineiden käyttö, joiden kuona irtoaa helposti Roiskeiden poistaminen: Roiskeeton hitsaus, mm. oikea prosessi, lisäaine, suojakaasu ja hitsausarvot Virheiden korjaus: Virheetön hitsaus, mm. hyvä koulutus ja pätevyys hitsaajille sekä oikea suoritustekniikka, hitsausohje ja hitsattavat railot puhtaita Juurenavaus: Riittävä tunkeuma, mm. kunnollinen läpihitsaus sekä yhdeltä puolen hitsaus keraamista juuritukea vasten. Kuva 15 Hitsausarvojen säätö: Helppo ja nopea säätö, mm. esiohjelmoidut hitsausarvot, synerginen säätö ja kaukosäätölaite Hitsauskoneen häiriöt: Ennakoiva ja säännöllinen laitehuolto Siirtymiset ja kappaleen käännöt: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö. Esim. 10 Muodonmuutokset ja niitä korjaavat oikomiset: Oikea hitsausjärjestys, esitaivutus, kiinnittimet, suuri hitsausnopeus, molemmilta puolilta hitsattava railo, kapea railo, pieni railotilavuus, ylihitsauksen välttäminen Menikö joku pieleen hitsauksessa, kun hiotaan hitsejä Muita asioita, jotka vaikuttavat hitsaustuotannon tuottavuuteen ja joita on aiheellista tarkastella ja analysoida: Suunnittelu: yhteenveto seuraavassa kappaleessa Lisäaineen (hitsiaineen) vetypitoisuus ja sen vaikutus esikuumennustarpeeseen Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus esikuumennustarpeeseen ja lämmöntuontirajoituksiin Tuotannon ja töiden yleinen järjestely Lean- ja Kaizen-tuotanto Läpimenoajat Ostettavien levyjen yms. mitta- ja muototoleranssit ja niiden tarkastus Suunniteltu levyjen leikkaus niin, että jätepalojen määrä on mahdollisimman pieni Hitsattavien osien kuljetus- ja odotusajat yms. Hitsattavien osien yms. tuonti työpaikalle Luoksepäästävyys hitsaukselle Kappaleenkäsittelylaitteiden käyttö Mekanisointi ja automatisointi Työnopastus ja neuvonta Hitsausohjeet ja työohjeet Hitsaushenkilöstön IWE/IWT/IWS/IWpätevöityskoulutus Hitsien laatu ja laatujärjestelmä Työympäristö ja työolosuhteet sekä työpaikan siisteys ja järjestys Esimerkkejä Seuraavissa esimerkeissä on tarkasteltu joitakin edellä olevissa luetteloissa mainittuja asioita, joista tärkeimpiä ellei tärkein asia on railoon tuotetun hitsiaineen määrä, joka vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin.

6 7 Esim. 5: Railomuoto ja hitsiainemäärä Levynpaksuus: 16 mm Railomuoto: V ja X, puikko- ja MAG-hitsaus - ilmarako 2 mm, juuripinta 1 mm, kupu 2 mm 60-V: 1,52 kg/m 45-V: 1,18 kg/m - säästö: 22 % 60-X: 1,08 kg/m - säästö: 29 % 45-X: 0,88 kg/m - säästö: 42 % Railomuoto: I-railo, jauhekaarihitsaus - kaksipalkohitsaus (palko/puoli) - ilmarako 0 mm, kupu 2 mm palon leveys 10 mm I-railo: 0,42 kg/m - säästö: 72 % Esim. 6: a-mitan vaikutus pienahitsissä Hitsausprosessi: MAG-hitsaus metallitäytelangalla Hitsausarvot: 1.2 mm, langansyöttö 10 m/ min, 250 A, hitsausnopeus a-mitan mukaan a-mitta: 4 mm - hitsiainemäärä: 126 g/m - hitsausnopeus: 62 cm/min a-mitta: 5 mm - hitsiainemäärä: 196 g/m - hitsausnopeus: 40 cm/min a-mitta: 6 mm - hitsiainemäärä: 283 g/m - hitsausnopeus: 28 cm/min Esim. 7: Upotettu pienahitsi. Kuva 16 a-mitta: 10 mm normaali pienahitsi: - poikkipinta-ala 10x10 = 100 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,79 kg/m upotettu pienahitsi: - poikkipinta-ala 47 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,37 kg/m Esim. 8: Tunkeuman ottaminen huomioon pienahitsin a-mitassa Hitsausprosessi: jauhekaarihitsaus a-mitta: 7,0 mm (vaatimus) Tunkeuma: 5,0 mm (mitattu) Hyväksikäytettävä tunkeuma: 1,8 mm (oletus: 35 % tunkeumasta) Hitsattava näkyvä a-mitta: 5,2 mm Hitsiainemäärä: - a-mitta 7 mm: 0,46 kg/m - a-mitta 5,2 mm: 0,27 kg/m Uusi teräsrakennenormi, Eurocode, SFS- EN (2009) määrittelee sen, miten pienahitsissä voidaan hyödyntää tunkeumaa. Tunkeumaa voidaan hyödyntää määritettäessä pienahitsin kestävyyttä edellyttäen, että ennakkoon tehtävien kokein osoitetaan, että vaadittu tunkeuma voidaan jatkuvasti saavuttaa. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta. Kuva 17 Standardi ei siis määrittele, minkälaisen hitsausprosessin pienahitsistä on kyse ja miten paljon tunkeumasta saadaan ottaa huomioo. Vanha suomalainen lujuuslaskentastandardi SFS 2373 määritteli asian tarkemmin (koneellinen jauhekaarihitsaus ja % todetusta tunkeumasta). Esim. 9: Teräksen lujuuden vaikutus hitsiainemäärään Teräkset: S355, S500 ja S690 Myötölujuus: - S355: 355 MPa - S500: 500 MPa - S690: 690 MPa Levynpaksuus: - S355: 40 mm - S500: 28 mm - S690: 21 mm Hitsiainemäärä: 60-V-railo - S355: 8,2 kg/m - S500: 4,3 kg/m - S690: 2,3 kg/m Esim. 10. Asentohitsaus täytelangalla Hitsauskohde: pystypiena, a-mitta 4,5 mm MAG-täytelanka: - Ø 1.2 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 26 cm/min - tuottavuus (suht.): 2,5 MAG-umpilanka: - Ø 1.2 mm A ja 22 V - hitsausnopeus: 15 cm/min - tuottavuus (suht.): 1,5 Emäspuikko: - Ø 4.0 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 10 cm/min - tuottavuus (suht.): 1 Esim. 11: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttäminen (HT-lehti No 2/2010) Hitsauskohde: Metsäkoneen keskirunko, 74 kg Hitsausmenetelmä: MAG-hitsaus Työajat kiinteällä työpöydällä: - kaariaika: 50 min - käsittelyajat: 160 min - yhteensä: 215 min Työajat käsittelypöydällä: - kaariaika: 47 min - käsittelyajat: 107 min - yhteensä: 152 min Muita havaintoja: - hitsaus kiinteällä työpöydällä selvästi rasittavampaa - hitsaus kiinteällä työpöydällä tuotti enemmän hitsausvirheitä - hitsaus käsittelypöydällä työturvallisempaa Suunnittelija avainasemassa Hitsattujen rakenteiden suunnittelija on avainasemassa hitsauksen tuottavuuden kannalta. Tunnetun väittämän mukaan % kustannuksista lyödään lukkoon suunnittelijan toimesta suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen tärkeimpiä ellei tärkein osa on materiaalin valinta, mikä määrittelee paitsi materiaalikustannukset niin vielä monta muuta kustannuserää. Valittu teräs ja sen lujuus määrittelevät levynpaksuuden ja sitä kautta railotilavuuden sekä edelleen tarvittavan hitsiainemäärän ja hitsaustyön määrän, esim. 9. Lujemman teräksen käytöllä, esim. S420 tai S460 perinteellisen S355 asemasta, voidaan myös esim. painelaitevalmistuksessa päästä eroon jälkilämpökäsittelystä, vrt. painesäiliöstandardi SFS-EN , jossa lämpökäsittelyn rajapaksuus on 35 mm näille teräksille. Teräslaji vaikuttaa myös esikuumennukseen, lämmöntuontirajoituksiin ym. ja sitä kautta niistä johtuviin kustannuksiin. Teräksen valmistusmenetelmällä on huomattava vaikutus esikuumennustarpeeseen, esim. 12. Termomekaanisella valssauksella saadaan suuria lujuuksia laihalla seostuksella, esim. 13. Kuva 16. Normaali ja upotettu pienahitsi Kuva 17. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta (SFS-EN ).

7 8 Esim. 12. Esikuumennustarve laskettu SFS-EN tapa B mukaan levynpaksuus: 25 mm lämmöntuonti: 2,0 kj/mm hitsiaineen vetypitoisuus. 4 ml/100 g teräs: S460ML (termomekaaninen) - esikuumennus: ei (16 o C) teräs: S460QL (nuorrutettu) - esikuumennus: 56 o C teräs: S460NL (normalisoitu) - esikuumennus: 80 o C Esim. 13. Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus hiiliekvivalenttiin tyypillinen hiiliekvivalentti CE (CEV) S355J2G3 (normalisoitu): 0,42 % S460NL (normalisoitu): 0,50 % S460ML (termomekaaninen): 0,39 % S460QL (nuorrutettu): 0,42 % Rakenteen ja liitosten optimoinnilla käyttäen nykyaikaisia laskentamenetelmiä voidaan saada paljon paino- ja kustannussäästöjä. Erilaiset rakenneratkaisut ja hitsien sijoitukset ratkaisevat paljolti mahdolliset hitsausmenetelmät, luoksepäästävyysasiat ja mekanisointi-/automatisointimahdollisuudet. Erilaisilla esivalmisteilla (profiilit, esitaivutetut osat jne) voidaan vähentää hitsaustarvetta eli hitsien määrää rakenteessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa siihen, että hitsaustyön oikaisutyö on mahdollisimman vähäinen. Suunnittelijalla on myös suuri vaikutus rakenteen kokoonpanoon, kuljetuksiin ja asennukseen. Suunnittelijoilla on hyvä olla tietämystä hitsaustekniikasta tai järjestää heille hitsausteknistä koulutusta. Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö on tärkeätä, millä yhdistetään molempien eri osastojen asiantuntemus. Nykypäivänä sen toteuttaminen ei ole niin helppoa kuin aikaisemmin, jolloin kaikki istuivat usein samassa talossa. Jos hän halusi, hänen oli helppo mennä pajalle katsomaan valmistusta ja kuuntelemaan mahdollisia kommentteja. Vaikka suunnittelutyö tehdään nykyään usein jossain muualla kuin valmistavassa yrityksessä, niin yhteistyön järjestäminen on mahdollista. Määrätietoisesti ja tehokkaasti johdetuissa yrityksissä kustannusten kontroloiminen aloitetaan jo suunnitteluvaihessa. On ensiarvoisen tärkeätä, että suunnittelua arvostetaan ja siihen panostetaan. Suunnittelijan on suunniteltava mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin mahdollisimman käyttökelpoinen rakenne, joka täyttää asiakkaan tarpeet pienimmin kustannuksin koko elinkaaren aikana. Hyvä laatu syntyy tekemällä ei tarkastamalla Tämä tuttu fraasi kertoo paljon ja edellyttää myös paljon. Hitsausvirheiden korjaus maksaa tunnetusti moninkertaisesti alkuperäiseen hitsaukseen verrattuna, 3-10 kertaa, joten on todella aihetta tehdä virheettömiä hitsejä. Yrityksen on järjestettävä kokonaisvaltainen laadunhallinta, johon kuuluu mm.: Ammattitaitoiset hitsaajat Hitsaushenkilöstön pätevöityskoulutus (IWE, IWT, IWS, IWI ja IW) Vastaava tarkastushenkilöstön pätevöittäminen Hitsausohjeet (WPS) ja työohjeet (WI) Laatujärjestelmä (SFS-EN ISO 3834) Hyvä ja turvallinen työympäristö Hyvä työturvallisuus ennustaa kilpailukykyä Tässä lehdessä Petri Mäki-Fränti kirjoitti artikkelissaan Henkilöstön työkyky ja toimipaikkojen tuottavuus tammikuun numerossa 1, että työhyvinvointia edistävien käytäntöjen tukeminen voisi olla yksi uusi tapa tukea yritysten tuottavuutta ja talouden kasvumahdollisuuksia yhteiskunnan toimesta. Kansainvälisen työjärjestön ILO (International Labour Organisation) tekemän selvityksen mukaan, kilpailukyvyllä ja työturvallisuudella (kuolemantapaturmien määrä/ työntekijää) on selvä yhteys, kuva 18. Suomi on vasemmassa reunassa parhaana maana! Hyvä työturvallisuus tuo paljon erilaisia etuja yritykselle: Työperäisten sairauksien väheneminen Työtapaturmien väheneminen Parempi työvoiman pysyvyys Yrityksen maine kasvaa Työvoiman saatavuus (rekrytointi) helpottuu Työn laatu paranee Työn tuottavuus paranee Pienemmät vakuutusmaksut Huono työturvallisuus puolestaan maksaa yritykselle: Tuotantokatkoksina Alentuneena tuottavuutena Korkeampina vakuutusmaksuina Vahingonkorvauksina Maineen menetyksenä Henkilöstön motivaation rapautumisena Hitsausinsinöörin tehtäviin pitää kuulua myös työympäristön tarkastelu ja kehittäminen, eikä se saa olla vain työsuojeluhenkilöstön tehtävä. Hänellä saattaa olla parempi käsitys näistä asioista. Kuva 18. Kilpailukyky ja työturvallisuus. Kirjoittaja Juha Lukkari Dipl.ins. ESAB Oy Helsinki

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA

WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

Hitsaaja, Inhan tehtaat

Hitsaaja, Inhan tehtaat WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA,

Lisätiedot

Puikkojen oikea valinta

Puikkojen oikea valinta Puikkojen oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 27511 Eura puh. 0105223500,fax 0105223510 email : jallonen@lincolnelectric.eu Puikkohitsauksessa

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

Täytelangan oikea valinta

Täytelangan oikea valinta Täytelangan oikea valinta - HITSAUSKONEET - Lincoln Electric Nordic - LISÄAINEET - Mestarintie 4 - VARUSTEET- PL 60 Eura Puh: 0105223500, fax 0105223510 email :jallonen@lincolnelectric.eu Prosessikuvaus

Lisätiedot

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti:

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti: HITSAUKSEN KEVYTMEKANISOINNILLA TEHOA TUOTANTOON! Hitsauksen mekanisointi yleistyy voimakkaasti teollisuudessa niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla,

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti

HTM. HT-teräspaalujen hitsausohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 12/2015 HTM. Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen hitsausohjeet Standardin SFS EN 1090-2 ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti ver. 12/2015 HTM Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Hitsaussuunnitelma... 3 2.1

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO 9606-1:n soveltaminen ja käytännön kokemuksia Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C 5.11.2014 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä

Lisätiedot

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi Souru Petteri, IWE/IWI-C Vuodesta 2009 (>110 yritystä) Ensimmäinen Suomessa? (tietääkseni) Esim. 33kpl auditoituja CE-projekteja Hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeet (WPS) ja menetelmäkokeet (WPQR)

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) PUIKKOHITSAUKSEN PIKKUJÄTTILÄINEN SINNE, MISSÄ IKINÄ TYÖSKENTELETKIN Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen uusin malli.

Lisätiedot

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset 1 B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset B4.1 Hitsauksen lämpötilajakautuma Hitsattaessa useimpien metallien tilavuus muuttuu. Kuumentuessaan tilavuus kasvaa ja jäähtyessään se pienenee.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Master MLS 3500 ENSILUOKAN PUIKKOHITSAUSLAATUA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) KAIKILLE ELEKTRODITYYPEILLE SOVELTUVAT PUIKKOHITSAUSLAITTEET, JOISSA ON ERINOMAINEN KAARENHALLINTA JA JOTKA OVAT RAKENTEELTAAN

Lisätiedot

Kemppi K7 Hitsauslaitteet

Kemppi K7 Hitsauslaitteet FastMig X Regular TUOTTAVAA HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVILLE KONEPAJOILLE Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) FASTMIG X:N VAKIOKOKOONPANO ON RATKAISU KÄYTTÖKOHTEISIIN, JOISSA TARVITAAN MONIPROSESSIHITSAUSTA,

Lisätiedot

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi

Souru Oy, Kahitie Nurmijärvi Souru Petteri, IWE/IWI-C Vuodesta 2009 (>70 asiakasta) Hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeet (WPS) ja menetelmäkokeet (WPQR) SFS-EN ISO 1090, SFS-EN ISO 3834, SFS-EN 15085 Valmistuksen valvonta

Lisätiedot

Oppilaitos, standardit ja teollisuus

Oppilaitos, standardit ja teollisuus Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kauhanen Jyrki Suominen Jari Kehittämishanke Oppilaitos, standardit ja teollisuus Opetussuunnitelman, opettajien, standardien sekä hitsattavien

Lisätiedot

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola 10.4.2014 Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeen, hyväksymistavat Standardin SFS-EN ISO 15607

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) LAADUKAS MONIPROSESSIRATKAISU ERILAISIIN VAATIVIIN HITSAUSKOHTEISIIN FastMig

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 605 Skill Levy ja hitsaus Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 605 Skill Levy ja hitsaus Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 605 Skill Levy ja hitsaus Competition Day 1 Sub Criterion Työskentelytekniikka, levytyöt ja mittatarkkuus Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 07-04-2014 19:26:53 Entry Lock 08-04-2014

Lisätiedot

A.1 Kaarihitsauksen perusteet

A.1 Kaarihitsauksen perusteet 1 A.1 Kaarihitsauksen perusteet A.1.1 Sähköopin perusteet Mitä on sähkö? Aineen perusrakenne koostuu atomeista, jotka ovat erittäin pieniä. Atomiin kuuluu ydin ja sitä ympäröivä elektroniverho, jossa elektronit

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(6) TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/ MAG-HITSAUSKONE Kempact Pulse 3000 on mahtava yhdistelmä tehoa, kapasiteettia ja viimeistelyä

Lisätiedot

Kemppi K7 Hitsauslaitteet

Kemppi K7 Hitsauslaitteet FastMig X Pipe LAADUKASTA PUTKIHITSAUSTA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(9) MONIPROSESSIHITSAUSRATKAISU PUTKISTOILLE JA PAINEASTIOILLE Putkihitsauksessa laatuvaatimukset ovat kovat ja tuottavuusodotukset voivat

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Kempin EN ratkaisut

Kempin EN ratkaisut Kempin EN 1090 - ratkaisut Turun paikallisosaston 60- vuotisjuhlaseminaari 7.-8.11.2013 TkT Petteri Jernström Johtaja, Hitsausteknologia ja -palvelut ISO 3834-2 sertifiointi Kemppi sai hitsaustoiminnoilleen

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS

Hitsausmessut TAMPEREEN MESSUKESKUS Hitsausmessut 2014 5.11.2014 TAMPEREEN MESSUKESKUS Mukana myös SFS-EN ISO 14732 Rauma 12.9.2014 Tuomo Orava WinNova 2 5.11.2014 HITSAAJIEN PÄTEVÖINTI -Käsihitsaajat Teräkset SFS EN 287-1: 2011 (PED kokeet

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet KempArc SYN 500 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(10) SYNERGINEN MIG/MAG- HITSAUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ Jos etsit tuottavaa ja varmatoimista robottihitsausratkaisua, meiltä

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab

Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily 27.5.2016, SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Sisältö. Seoskaasujen komponentit Perussuositukset Mikroseostukset AGAn suojakaasut rst:n

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Jani Roukala. Hitsaussolun kehittäminen. Wärtsilä oil sump

Jani Roukala. Hitsaussolun kehittäminen. Wärtsilä oil sump Jani Roukala Hitsaussolun kehittäminen Wärtsilä oil sump Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet Kempact Pulse 3000 LAATUA, NOPEUTTA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 21.08.2016 1(8) Kempact Pulse 3000, Laatua, nopeutta ja tuottavuutta TEHOKAS SUURIKAPASITEETTINEN MIG/MAGHITSAUSKONE Kempact

Lisätiedot

MinarcTig Evo 200MLP

MinarcTig Evo 200MLP MinarcTig Evo 200MLP KANNETTAVA VOIMANPESÄ LAADUKKAASEEN HITSAUKSEEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(7) MONIPUOLINEN KAKSITOIMINEN HITSAUSLAITE TIG- JA PUIKKOHITSAUKSEEN MinarcTig Evo 200MLP -laitteessa on

Lisätiedot

Kemppi K3 Hitsauslaitteet

Kemppi K3 Hitsauslaitteet Master S 400 Kemppi K3 Hitsauslaitteet 1(6) Master S 400, TEHOKAS, KANNETTAVA JA HELPPOKÄYTTÖINEN PUIKKOHITSAUSLAITE TEOLLISIIN SOVELLUKSIIN Master S 400 on suunniteltu suorituskykyä vaativaan puikkohitsaukseen.

Lisätiedot

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa Hyödyt Markkinoiden monipuolisin ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG-

Lisätiedot

A5 MIG Orbital System 1500

A5 MIG Orbital System 1500 A5 MIG Orbital System 1500 TÄYDELLINEN HITSAUSLIITOS YHDELLÄ KOKOONPANOLLA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(9) TEHOKKAIN MEKANISOITU JÄRJESTELMÄ MIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN A5 MIG Orbital System 1500 on kattava

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Robotisoidun MIG/MAG-hitsauksen käyttö Metso Automation Oy:n venttiilin valmistuksessa

Robotisoidun MIG/MAG-hitsauksen käyttö Metso Automation Oy:n venttiilin valmistuksessa Veli-Pekka Pöppönen Robotisoidun MIG/MAG-hitsauksen käyttö Metso Automation Oy:n venttiilin valmistuksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö 22.4.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet FastMig M Synergic JÄREÄÄN RASKAAN SARJAN HITSAUKSEEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 04.07.2016 1(11) ENSILUOKKAISTA TEOLLISTA MIG/MAG- JA PUIKKOHITSAUSTA Teollinen moniprosessihitsausratkaisu modulaarisessa

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet FastMig M Synergic JÄREÄÄN RASKAAN SARJAN HITSAUKSEEN Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(8) ENSILUOKKAISTA TEOLLISTA MIG/MAG- JA PUIKKOHITSAUSTA Teollinen moniprosessihitsausratkaisu modulaarisessa muodossa.

Lisätiedot

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ. WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Diplomi-insinööri Misa Tillaeus

Diplomi-insinööri Misa Tillaeus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Juho Höglund PURISTUSSYLINTERIEN VALMISTUKSEN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA. Kemppi K5 Hitsauslaitteet. KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta

KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA. Kemppi K5 Hitsauslaitteet. KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta KempArc Pulse 350 AUTOMATISOITUA LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 16.06.2016 1(11) KempArc Pulse 350, Automatisoitua laatua ja tuottavuutta PULSSI-MIG/MAGHITSAUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ KempArc

Lisätiedot

HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ HITSATTAESSA

HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ HITSATTAESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari HITSAUSNOPEUDEN VAIKUTUS TUNKEUMAAN JAUHEKAARIHITSAUKSESSA VAKIOVIRRALLA JA VAKIOJÄNNITTEELLÄ

Lisätiedot

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS

Lisätiedot

MODIFIOIDULLA PROSESSILLA VARUSTETUN MAG-PULSSIHITSAUKSEN JA MAG-LYHYTKAARIHITSAUKSEN VERTAILU

MODIFIOIDULLA PROSESSILLA VARUSTETUN MAG-PULSSIHITSAUKSEN JA MAG-LYHYTKAARIHITSAUKSEN VERTAILU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari MODIFIOIDULLA PROSESSILLA VARUSTETUN MAG-PULSSIHITSAUKSEN JA MAG-LYHYTKAARIHITSAUKSEN VERTAILU

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

EVERLAST Plasmaleikkurit Hitsauskoneet Tarvikkeet. Nyt Suomessa

EVERLAST Plasmaleikkurit Hitsauskoneet Tarvikkeet. Nyt Suomessa EVERLAST Plasmaleikkurit Hitsauskoneet Tarvikkeet everlast welders Nyt Suomessa 2 vuoden takuu EVERLAST PLASMALEIKKURIT PowerPlasma sarjan koneissa poltin Euro-liittimellä SuperCut 50 50A max teho 60 %

Lisätiedot

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC Sisällys Käyttöohje 1. Johdanto 1.1. WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Liite 1. Rakenteiden murtumismekanismin, rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden hitsausliitosten laadun selvitys

Liite 1. Rakenteiden murtumismekanismin, rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden hitsausliitosten laadun selvitys TUTKIMUSSELOSTUS nro TUO74-033240 7.11.2003 Liite 1 Rakenteiden murtumismekanismin, rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden hitsausliitosten laadun selvitys Tilaaja: Onnettomuustutkintakeskus,

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Hitsauskoulutuksen ja hitsaavan teollisuuden alueelliset näkymät. Timo Kauppi, Lapin ammattikorkeakoulu, SHY ry

Hitsauskoulutuksen ja hitsaavan teollisuuden alueelliset näkymät. Timo Kauppi, Lapin ammattikorkeakoulu, SHY ry Hitsauskoulutuksen ja hitsaavan teollisuuden alueelliset näkymät Timo Kauppi, Lapin ammattikorkeakoulu, SHY ry 17.11.2015 Hitsaavan teollisuuden kilpailukyky Hitsaustekniikka 5/2015, Juha Lukkari 5% tuottavuusloikka

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet MinarcMig Evo 200 MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA MUKAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 1(5) HELPPOA MIG/MAG-HITSAUSTA LIIKKUVALLE HITSAAJALLE MinarcMig Evo 200 on kannettava MIG/MAG-hitsauslaite,

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

HITSAUKSEN MEKANISOINNIN JA AUTOMATISOINNIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

HITSAUKSEN MEKANISOINNIN JA AUTOMATISOINNIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Laukkanen Jukka Sakari HITSAUKSEN MEKANISOINNIN JA AUTOMATISOINNIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Tehokkaammin lujilla teräksillä

Tehokkaammin lujilla teräksillä Tehokkaammin lujilla teräksillä SHY Oulu 50v juhlaseminaari Marko Lehtinen welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö 2 Visiomme on 3 Näin

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Kemppi K5 Hitsauslaitteet MinarcMig Evo 200, Mahtavaa energiatehokkuutta ja kannettavaa mukavuutta MinarcMig Evo 200 MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA MUKAVUUTTA Kemppi K5 Hitsauslaitteet 09.08.2016 1(7) MinarcMig Evo

Lisätiedot

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä Suositus L6/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9307 Viite: Sky-kansio 2/3 Käytössä olevan kaukolämpöjohdon haaroitus porausmenetelmällä

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Työvoimapolitiikan uusi suunta

Työvoimapolitiikan uusi suunta Työvoimapolitiikan uusi suunta Johtaja Alpo Jokelainen 6.11.2007 Työvoiman saatavuus on talouskasvun edellytys aikaisemmin ajateltiin, että työllisyyden parantumiseen tarvitaan aina tiettyä talouskasvua

Lisätiedot

Ulle: minimilämmöntuonnin määrittäminen EN H C700

Ulle: minimilämmöntuonnin määrittäminen EN H C700 Ulle: minimilämmöntuonnin määrittäminen EN 1.4404 2H C700 1. Johdanto Lujitusvalssattujen ruostumattomien terästen hitsaamisessa täytyy ottaa huomioon, että hitsauksessa syntyvä lämpö pyrkii kumoamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

Laserhitsausta Koneteknologiakeskuksessa

Laserhitsausta Koneteknologiakeskuksessa 60-VUOTISJUHLASEMINAARI Laserhitsausta Koneteknologiakeskuksessa IWE Timo Kankala 7.11.2013 Turku Koneteknologiakeskus Turku Oy Moderni teknologiateollisuuden yritysten tarpeita vastaava oppimis- ja kehittämisympäristö,

Lisätiedot

HESE. -puskulevystä tiehöylään

HESE. -puskulevystä tiehöylään HESE -puskulevystä tiehöylään Hese-työkone on teiden ja piha-alueiden kunnossapitoon tarkoitettu yleistyökone. Monipuolisuudessaan Hese on täysin ylivoimainen, samalla koneella tehdään kaikki teiden sekä

Lisätiedot

HITSIPROFIILIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄITTÄISLIITOKSEN MIG/MAG- HITSAUKSESSA

HITSIPROFIILIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄITTÄISLIITOKSEN MIG/MAG- HITSAUKSESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari HITSIPROFIILIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄITTÄISLIITOKSEN MIG/MAG- HITSAUKSESSA FACTORS AFFECTING

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center

Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus. Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö

Lisätiedot

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO 14051 ISO 14000 -sarjan uudet standardit tutuiksi 30.1. Paula Eskola, Motiva Oy Mikä standardi? Materiaalivirtojen kustannusanalyysi = Material

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUN SÄILIÖN HITSAUS ROBOTILLA

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUN SÄILIÖN HITSAUS ROBOTILLA 1 (42) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUN SÄILIÖN HITSAUS ROBOTILLA TEK I J Ä / T : Juho Salmi 2 (42) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen.

Lisätiedot