Hitsaustalous ja tuottavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hitsaustalous ja tuottavuus"

Transkriptio

1 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten alentamiseksi. Suunnittelija on avainasemassa. Hän vaikuttaa olennaisesti tuotteen taloudellisuuteen niin valmistajan kuin loppukäyttäjän kannalta. Työturvallisuus ja laadunhallinta ovat tärkeitä mutta usein unohdettuja asioita tuottavuuden kannalta. Kirja hitsaustaloudesta ilmestynyt! Kirja selvittelee perusasioita ja -kysymyksiä, jotka käsittelevät hitsaustaloutta sekä erityisesti hitsauskustannuksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa hitsaustuotantoa. Kirja on käännös ruotsalaisesta kirjasta: Svetsekonomi och produktivitet. Perusajatus on esitellä ja antaa erilaisia työkaluja ja suuntaviivoja sekä ohjeita ja esimerkkejä, joita voidaan käyttää apuna ja tukena erilaisissa kustannuslaskenta-, analyysi- ja muutostyössä, joiden tehtävien eteen hitsausinsinööri voi joutua. Se voi olla myös osa suurempaa työtä yrityksessä, mikä tähtää tuottavuuden nostamiseen. Tarkoitus on laajentaa hitsausinsinöörin tietämystä hitsaustaloudellisista asioista. Lisäaine Railon pinta-ala Hyötyluku Hitsiainemäärä Kaarijännite Lisäainemäärä Kirja käsittelee hitsaustekniikan kehityssuuntia, eri hitsausprosessien avaintietoja, hitsauskustannusten laskentaa, herkkyysanalyysien tekemistä, investointilaskelmia ja hitsaustuotannon kehittämistä. Lukuisat käytännön esimerkit osoittavat, kuinka hitsausprosessin optimoinnilla voidaan nostaa tuottavuutta. Sopivia kohderyhmiä ovat mm. hitsausinsinöörit ja muut hitsauskoordinoijat, tuotantopäälliköt ja -teknikot, hitsausopettajat, IWE/IWT/IWS-pätevöityskurssit, konsultit ja hitsausyritysten henkilöt. Kirjaa voidaan käyttää myös kurssikirjana erilaisilla hitsauskursseilla ja -seminaareissa. Yhteenveto kirjan käsittelemistä aiheista on seuraavassa luettelossa: Johdanto ja yleiskatsaus Tuottavuus ja tehokkuus Kehityssuuntia Miksi tehdään taloudellisia laskelmia? Avainlukuja eri hitsausprosesseille Kustannuksia määräävät tekijät hitsauksessa Hitsauskustannusten laskenta Herkkyysanalyysin tekeminen Investointilaskelmat Rationalisointipotentiaali ja muutostyö Käytännön tuottavuusesimerkkejä Markkinoilla olevia työkaluja Lisäaineen ostohinta Energian ostohinta Kustantaja ja tilaukset Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys Hinta:????? euroa Terttu Lindewald, puh. (09) Hitsauskustannukset Miksi hitsauskustannuksia lasketaan? voidaan tarjota ja myydä hitsattuja tuotteita kannattavasti voidaan vertailla vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien kustannuksia keskenään voidaan arvioida suunnittelussa eri rakennevaihtoehtojen vaikutuksia valmistuskustannuksiin voidaan vertailla vaihtoehtoisia hitsausprosesseja keskenään taloudellisesti voidaan selvittää tuotteen kustannusrakenne ja löytää kokonaisuuden kannalta oleelliset kustannukset, joihin pitää ensiksi keskittyä Hitsiaineentuotto Hitsausvirta Suutinetäisyys Paloaikasuhde Hitsiainemäärä Kaariaika Hitsausaika Koneen tuntihinta Lisäainekustannukset Energiakustannukset Suojakaasukustannukset Työkustannukset Konekustannukset Kokonaiskustannukset Kuva 1. Hitsauskustannusten algoritmi MIG/MAG-hitsauksessa. Kaasun ostohinta Työtunnin hinta Jos et selvitä kustannuksia, et voi niitä myöskään hallita. Hitsauskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. MIG/MAG-hitsauksessa ne on esitetty yhteenvetona kuvassa 1. Muissa hitsausprosesseissa periaate on sama, vaikkakin jotkut yksityiskohdat vaihtelevat prosessin periaatteen mukaisesti. Kustannukset voidaan laskea paitsi metriä kohti ( /m) myös hitsiainekiloa ( /kg) tai koko tuotetta ( ) kohti. Hitsauksen kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavista osakustannuksista:

2 3 työkustannukset: hitsaajat hitsausainekustannukset: - lisäaineet - suojakaasut - hitsausjauheet konekustannukset: pääoma ja kunnossapito energiakustannukset: hitsauskoneen kuluttama sähköenergia Hitsauskustannuksiin ei yleensä oteta mukaan hitsatun tuotteen valmistamiseen kuuluvia raaka-aineita ja monia muita työvaiheita, joita voi olla paljon: raaka-aineet, raaka-aineiden leikkaus ja paloittelu, railojen tekeminen, esikuumennus, jälkilämpökäsittely, tarkastukset, korjaukset ja erilaiset muut työt. Ne tulevat luonnollisesti mukaan valmiin tuotteen kokonaiskustannuksiin. Käsin tehtävässä hitsauksessa, esim. puikkohitsaus ja tavanomainen MIG/MAG-hitsaus, työkustannukset ovat ylivoimaisesti suurin kustannuserä. Hitsauskustannuksia on hieman vaikea esittää yleispätevästi, koska ne on niin materiaali-, yritys- ja tapauskohtaisia. Hitsattava tuote vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Hitsausaineiden hinnat vaihtelevat suuresti materiaalikohtaisesti ja yrityskohtaisesti. Myös laskelmissa käytetyt työtunnin hinnat vaihtelevat eri yritysten välillä. Luonnollisesti on myös kovin yrityskohtainen asia, mitä työtunnin hintana käytetään: puhdas tuntipalkka, tuntipalkka + sos.kustannukset tai tuntipalkka + sos.kustannukset + yleiskustannukset. Näiden arvo vaihtelee myös yrityskohtaisesti. Kaksi kustannuksiin eniten vaikuttaa tekijää ovat hitsiaineentuotto (= tuotettu hitsiainemäärä/aikayksikkö, kg/h) ja paloaikasuhde (= kaariaika/kokonaistyöaika, %). Hitsiaineentuottoa käytetään usein tuottavuuden mittarina, kun arvioidaan mm. eri hitsausprosessien tuottavuutta. Hitsiaineentuotto ilmoitetaan yleensä kaariaikatuntia kohti, jolloin paloaikasuhde on 100 %. Jos hitsiaineentuotto on 5 kg/h ja paloaikasuhde on 40 %, niin todellinen ( tehollinen ) tuotto työtuntia kohti on 2,0 kg/h. Hitsiaineentuotto kullakin hitsausprosessilla riippuu ensi sijassa hitsausvirrasta. Tuottoarvoja on erilaisten käyrien ja taulukoiden muodossa mm. lisäaineluetteloissa ja alan kirjallisuudessa. Peukalosääntökaavat eri hitsausprosessien hitsiaineentuotolle (kg/h) riippuen hitsausvirrasta I (A) ovat seuraavat: Puikkohitsaus: emäspuikko (125 %): - 0,011 x I (A) [kg/h] Puikkohitsaus: rutiilisuurriittoisuuspuikko (185 %): - 0,017 x I (A) [kg/h] MAG-umpilankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,018 x I (A) [kg/h] MAG-metallitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,020 x I (A) [kg/h] MAG-rutiilitäytelankahitsaus: Ø 1.2 mm - 0,019 x I (A) [kg/h] Jauhekaarihitsaus: Ø 4.0 mm - 0,013 x I (A) [kg/h] Hitsiaineentuotto ei ole suinkaan mikään yleispätevä tuottavuuden mittari, koska monissa hitsausprosesseissa hitsiaineentuotto on hyvin matala, esim. TIG- ja plasmahitsaus käyttäen lisainetta, tai sitä ei ole ollenkaan, kun lisäainetta ei käytetä, esim. TIG- ja plasmahitsaus, laserhitsaus sekä FSW-hitsaus. Yleispätevämpi tuottavuuden mittari voisi olla esim. tuotteen läpimenoaika. Paloaikasuhde on paljon käytetty termi hitsaustaloudessa: Kaariaika = (%) Työaika Se on kuitenkin hieman problemaattinen käsite. Korkea paloaikasuhde yhdistetään usein korkeaan tuottavuuteen. Asia saattaa olla näin, mutta usein se ei ole sitä, kuten seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat. Jos saadaan lyhennettyä kaariaikaa esim. nopeammalla hitsauksella samalla, kun muut ajat pysyvät kuitenkin samoina tai lyhenevät vain vähän, niin paloaikasuhde pienenee, vaikka kokonaisaika lyhenee eli hitsauksen tuottavuus nousee Emäspuikko ( ,6 mm) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 Umpilanka (1.2 mm) 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 Tästä on kaksi käytännön esimerkkiä. Toisessa huomattavasti nopeammalla MAGumpilankahitsauksella on matalampi paloaikasuhde kuin puikkohitsauksella. Mutta valmistus MAG-umpilankahitsauksella on kuitenkin tehokkaampaa eli nopeampaa, koska kaariajan merkittävän lyhenemisen ansiosta myös kokonaisaika lyhenee merkittävästi. Toisessa esimerkissä MAG-hitsauksen tehostaminen laskee paloaikasuhdetta, mutta tuottavuus paranee, koska hitsattujen kappaleiden määrä kasvaa. Esimerkki 1: Paloaikasuhde hitsauskohde: 6,4 m pitkä hitsattava kannatinpalkki puikkohitsaus - kaariaika: 8 min - muut ajat: yhteensä 8 min - menetelmäsivuajat: 3 min - muut sivuajat: 5 min - kokonaisaika: 16 min - paloaikasuhde: 100x8/16 = 50 % MAG-umpilankahitsaus - kaariaika: 2,5 min - muut ajat: yhteensä 3,5 min - menetelmäsivuajat: 0,5 min - muut sivuajat: 3 min - kokonaisaika: 6 min - paloaikasuhde: 100x2,5/6 = 42 % Esim. 2: Paloaikasuhde hitsauskohde: lämmityskattilan vaipan hitsaus hitsauspituus: 800 mm MAG-umpilankahitsaus A: 250 A, 26 V, 4,0 kg/h ja 22 cm/min - mitattu kaariaika: 3,6 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x3,6/(3,6+3) = 55 % - hitsattu kappalemäärä: 9 vaippaa/ tunti MAG-umpilankahitsaus B: 300 A, 29 V, 5,5 kg/h ja 30 cm/min - mitattu kaariaika: 2,7 min/hitsi - muut ajat: 3 min - paloaikasuhde: 100x2,7/(2,7+3) = 47 % - hitsattu kappalemäärä: 10,5 vaippaa/tunti Hitsiaineentuotto (kg/h) Hitsausvirta (A) Emäspuikko ( mm) Umpilanka (1.2 mm) Metallitäytelanka (1.2 mm) Jauhekaarilanka (4.0 mm) Kuva 2. Hitsiaineentuotto eri hitsausprosesseilla peukalosääntökaavojen perusteella. MIG/MAG-hitsauksen alkuaikoina tätä hitsausprosessia myytiin mm. puikkohitsausta korkeamman paloaikasuhteen avulla, koska kuonausta ei tarvita, esim. 50 % vs 30 %. Tämä ei pidä paikkaansa esimerkiksi edellisen perusteella. Tällä konstilla kustannuslaskelmat saatiin näyttämään valtavia säästöjä MAG-hitsauksella. Paloaikasuhde vaihtelee hyvin laajalla alueella, %, riippuen mm. hitsattavasta tuotteesta, hitsausprosessista, tuotantoolosuhteista ja mekanisointiasteesta. Ehkä tyypillinen alue paloaikasuhteelle käsinhitsaukselle, esim. puikkohitsaus ja MIG/ MAG-hitsaus, on %.

3 4 Kaariajan (= hitsiainemäärä, kg/m / hitsiaineentuotto, kg/h) ohella on hyödyllistä selvittää myös muut ajat, jotka ovat yhteensä yleensä paljon suurempia kuin pelkkä kaariaika, kuten paloaikasuhteen arvot edellä osoittavat. Oleellista on yrittää lyhentää kaariajan lisäksi erityisesti muita aikoja eli tehostaa koko valmistusketjua. Seostamattoman teräksen MAG-hitsauksessa työkustannusten osuus on luokkaa %. Loppu jakaantuu lisäaineelle, suojakaasulle, koneelle ja energialle. Seuraavassa esimerkissä on esitetty tunnettujen laskentakaavojen avulla laskettu pienahitsauksen kustannukset ( /m). Esim. 3: Kustannuslaskelman lähtötiedot ovat seuraavat: hitsi: 5 mm:n alapiena (PB) hitsausprosessi: MAG-umpilankahitsaus (Ø 1.2 mm) hitsiainemäärä: 0,20 kg/m (tasahitsi) langansyöttö: 9,5 m/min hitsausvirta: 300 A kaarijännite: 29 V hitsiaineentuotto: 5,0 kg/h hitsausnopeus: 38 cm/min paloaikasuhde: 30 % työtunnin hinta: 30 /h (sisältää myös erilaiset lisät) lisäaineen ostohinta: 1,5 /kg hyötyluku: 95 % suojakaasu: 75%Ar/25%CO 2 -seoskaasu kaasunvirtaus: 20 l/min kaasun ostohinta: 2 /m 3 energian hinta: 0,07 /kwh työtuntien määrä: 1600 h/v hitsauskoneen hankintahinta: 5000 hitsauskoneen hankintahinnan kuoletus: 2 v ja 15 % hitsauskoneen kunnossapito: 200 /v hitsauskoneen sähköiset arvot: 85 % (hyötysuhde) ja 100 W (tyhjäkäyntiteho) Esim. 4: Pienahitsin kustannusjakauma esimerkissä 3. Kuva 3 t yö: 4,00 /m (= n. 86 %) lisäaine: 0,32 /m (= n. 7 %) suojakaasu: 0,10 /m (= n. 2 %) kone: 0,19 /m (= n. 4 %) energia: 0,03 /m (= n. 1 %) yhteensä: 4,64 /m MAG-täytelankahitsauksessa lisäainekustannukset ja niiden %-osuus tulevat suuremmaksi kuin MAG-umpilankahitsauksessa, koska täytelanka maksaa karkeasti noin kolme kertaa enemmän kuin umpilanka ja hyötyluku (= tuotettu hitsiainemäärä/kulutettu lisäainemäärä) on hieman matalampi jauhetäytelangalla (n. 0,85) kuin umpilangalla (n. 0,95). Puikkohitsauksessa lisäainekustannukset tulevat myös suuremmiksi hitsauspuikkojen korkeamman ostohinnan ja huomattavasti pienemmän hyötyluvun (n. 0,60) takia. Ruostumattoman teräksen MAG-hitsauksessa hitsausaineiden osuudet ovat huomattavasti korkeampia, koska ruostumaton hitsauslanka on moninkertaisesti kalliimpi, samoin suojakaasu. Sama koskee alumiinin MIG-hitsausta. Luonnollisesti mekanisoidussa ja automatisoidussa hitsauksessa, esim. robottihitsauksessa, konekustannusten osuus tulee merkittäväksi, usein suurimmaksi kustannuseräksi kalliiden laitteistoinvestointien takia. Kustannuslaskennan tarkkuus on tärkeä. Toisaalta sen tarkkuus on sama kuin kaavoihin syötettävien arvojen tarkkuus. Virheellisestä kustannuslaskennasta voi olla seurauksena, että yritys tekee liian halvan tai liian kalliin tarjouksen. Hitsauskustannusten laskentaan on markkinoilla myös PC-ohjelmia, joilla voidaan laskea kätevästi ja nopeasti hitsauskustannukset, yleensä euro/hitsimetri. / Ladattavat tiedostot (WeldCost) Kustannusten alentaminen hitsauksessa Tuottavuuden parantamista hitsauksessa voidaan tarkastella ja lähestyä monin eri tavoin. Tässä lähestymistavaksi on valittu kaavamainen lähestymistapa, jossa tarkastellaan kustannusten alentamista alla olevan työajan kaavan avulla. Työaika on kustannuksia määrävä tekijä kuten edellä nähtiin, paitsi ehkä mekanisoidussa ja robotisoidussa hitsauksessa, jossa konekustannusten osuus on yleensä suuri tai jopa suurin kustannuserä. Työajan lyhentäminen eri tavoin on hyvä perusta lähteä liikkeelle. Siihen on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Jos työkustannukset muodostavat esim. 80 % kokonaiskustannuksista ja lisäainekustannukset 10 %, niin 10 %:n säästö työkustannuksissa merkitsee 8 %:n säästöä kokonaiskustannuksissa, kun taas vastaava säästö lisäainekustannuksissa esim. tingittyjen alennusten muodossa antaa vain 2 %:n säästön viimeisellä rivillä, kuva 4. Koska hitsausajan kaava kuvassa 5 on jakolasku, niin tulos (työaika) saadaan pienemmäksi, jos pienennetään hitsiainemäärää suurennetaan hitsiaineentuottoa suurennetaan paloaikasuhdetta Tässä kaavassa hitsiainemäärä (kg/m): hitsiaineentuotto (kg/h) antaa tulokseksi kaariajan (h/m), joka muutetaan (jaetaan) paloaikasuhteella (%) kokonaisajaksi (h/m). Tämä on selvästi hitsauskustannuksia määräävin tekijä, ehkä lukuunottamatta pitkälle mekanisoitua ja robotisoitua hitsausta. Tämä tarkastelu koskee lähinnä kaarihitsausta, mistä syystä se jättää ulkopuolelle mm. sädehitsausmenetelmät. Laserhitsauksella tai uudemmalla laser-mig/mag-hybridihitsauksella voi olla tietyissä sovellutuskohteissa ylivertaiset ominaisuudet, mm. hitsausnopeus, erittäin pieni lisäainetarve, suuri tun- Energia: 1 % Suojakaasu: 2 % Kone: 4 % Lisäaine: 7 % Työ: 86 % Kustannusten alentaminen Työ -10 % Vaikutus loppurivillä - 8 % - 2 % Hitsausaineet -10 % Kuva 3. MAG-hitsauksen kustannuspiirakka pienahitsauksessa, jossa työkustannukset muodostavat ylivoimaisen valtaosan. Kuva %:in säästö.

4 5 Työaika = Kuva 5. Työajan laskentakaava. Hitsiainemäärä (kg/m) x (h/m) Hitsiaineentuotto (kg/h) Paloaikasuhde (%) Kuva mm:n levy hitsattuna kahdella palolla I-railoon jauhekaarella. 1. palko: 600 A, 33 V, 60 cm/ min ja 2. palko: 650 A, 33 V, 60 cm/min. Kuva 7. Jauhekaarihitsaus on tehokas ja työympäristöystävällinen menetelmä. Kuva 8. Pystyhitsausta rutiilitäytelangalla. Kuva 10. Kappaleenkäsittelylaite helpottaa ja nopeuttaa hitsausta. Kuva 9. Hitsausasennon vaikutus hitsausaikaan. Kuva 12. Helppoa, nopeaa ja ergonomista putken orbitaalihitsausta keuma, suuri mittatarkkuus ja erittäin pienet hitsausmuodonmuutokset. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan mennä yksittäisten keinojen sisälle tarkemmin selvittämään ja tarkastelemaan niitä. Mikä keino on kulloinkin mahdollinen, riippuu kyseisestä hitsauskohteesta eikä tässä oteta kantaa niihin mahdollisuuksiin. Ne voivat olla jopa osin ristiriitaisiakin näin luettelomaisesti esitettynä. Hitsiainemäärän (kg/m) pienentäminen = Railoon tarvittavan (sulatettavan) hitsiaineen määrä. Pienempi hitsien määrä Hitsattavien osien lukumäärän vähentäminen Taivutettujen osien ja valssattujen profiilien käyttäminen hitsattavien osien sijaan Railomuoto: Poikkipinta-alaltaan pieni railomuoto, mihin vaikuttavat railokulma, ilmarako ja juuripinta sekä levynpaksuus. Esim. 5 Kapearailohitsaus. Ks. artikkeli toisaalla tässä lehdessä (Kapearailojauhekaarihitsaus järeiden paineasitoiden valmistuksessa) Tarkka ja huolellinen levyjen leikkaus sekä railonvalmistus, jotta railon muoto ja poikkipinta-ala pysyvät suunniteltuna Tarkat ja huolelliset osien sovitukset, jotta railomuoto pysyy suunniteltuna Tunkeuman huomioonottaminen pienahitsissä eli hitsattavan a-mitan pienentäminen ottamalla huomioon lujuuslaskelmissa tunkeuma suunnittelustandardien osoittamalla tavalla. Esim. 6 ja 8. Kuva 13 Suuren tunkeuman omaavan hitsausprosessin käyttö. Kuva 6 Upotettu pienahitsi normaalin pienahitsin sijasta. Esim. 7 ja kuva 12 Tarpeettoman suurten (ylisuurten) hitsien välttäminen suunnittelussa. Esim. 6 Ylihitsauksen välttäminen käytännössä. Esim. 6 Kaksoispienahitsi yksipuolisen pienahitsin sijasta Katkohitsien käyttö jatkuvan hitsin sijasta Lujien terästen käyttö. Esim. 9 Hitsiaineentuoton (kg/h) suurentaminen = Aikayksikössä hitsiin sulatetun lisäaineen (hitsiaineen) määrä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan hitsausprosessin käyttö. Kuva 7 Hitsausvirran suurentaminen Paksumman ja enemmän virtaa kestävän lisäaineen käyttö Kuva 11. Hitsauksen kevytmekanisointi nopeuttaa ja helpottaa hitsaustyötä. Hitsiaineentuotoltaan tehokkaan lisäaineen käyttö Asentohitsaukset rutiilitäytelangalla. Esim. 10 ja kuva 8 Hitsaus jalkoasennossa. Esim. 11 ja kuva 9 Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö kappaleen saattamiseksi jalkoasentoon. Esim. 11 ja 12 sekä kuva 10 Usean hitsauspään samanaikainen käyttö Kevytmekanisointi, kevyet pistoolinkuljettimet. Kuva 11 Putkien orbitaalihitsaus, erityisesti ohutseinäiset ruostumattomat putket. Kuva 12 Mekanisointi ja automatisointi

5 6 Kuva 13. Hitsauslanka tynnyrissä robottihitsauksessa, mutta se soveltuu myös käsinhitsaukseen. Kuva 14. Hitsauspuikkojen tyhjöpakkaus. Kuva 15. Rutiilitäytelangalla keraamista juuritukea vasten hitsattu pystyhitsi. Paloaikasuhteen (%) suurentaminen = Kaarisivuaikojen, muiden sivuaikojen, käsittelyaikojen, apuaikojen yms. lyhentäminen, mistä seuraa kaariajan (valokaaren paloajan) osuuden kasvaminen työajassa ja kokonaisajan lyhentyminen. Kuten edellä selvitettiin, niin korkea (suuri) paloaikasuhde ei välttämättä merkitse korkeata tuottavuutta. Seuraavassa luettelossa paloaikasuhdetta yritetään suurentaa vaikuttamalla muihin aikoihin lyhentävästi. Lisäaineen vaihtaminen: Lisäainevarasto lähellä työpistettä, jatkuva lisäaine (hitsauslanka kelalla), hitsauslankojen suurkelat ja -pakkaukset. Kuva 13 Hitsauspuikkojen uudelleenkuivaus: Hitsauspuikkojen hankinta tyhjöpakkauksissa. Kuva 14 Kuonanpoisto: Kuonaton prosessi ja lisäaine, mm. umpilanka ja vähemmän hapettava suojakaasu, sekä sellaisten lisäaineiden käyttö, joiden kuona irtoaa helposti Roiskeiden poistaminen: Roiskeeton hitsaus, mm. oikea prosessi, lisäaine, suojakaasu ja hitsausarvot Virheiden korjaus: Virheetön hitsaus, mm. hyvä koulutus ja pätevyys hitsaajille sekä oikea suoritustekniikka, hitsausohje ja hitsattavat railot puhtaita Juurenavaus: Riittävä tunkeuma, mm. kunnollinen läpihitsaus sekä yhdeltä puolen hitsaus keraamista juuritukea vasten. Kuva 15 Hitsausarvojen säätö: Helppo ja nopea säätö, mm. esiohjelmoidut hitsausarvot, synerginen säätö ja kaukosäätölaite Hitsauskoneen häiriöt: Ennakoiva ja säännöllinen laitehuolto Siirtymiset ja kappaleen käännöt: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttö. Esim. 10 Muodonmuutokset ja niitä korjaavat oikomiset: Oikea hitsausjärjestys, esitaivutus, kiinnittimet, suuri hitsausnopeus, molemmilta puolilta hitsattava railo, kapea railo, pieni railotilavuus, ylihitsauksen välttäminen Menikö joku pieleen hitsauksessa, kun hiotaan hitsejä Muita asioita, jotka vaikuttavat hitsaustuotannon tuottavuuteen ja joita on aiheellista tarkastella ja analysoida: Suunnittelu: yhteenveto seuraavassa kappaleessa Lisäaineen (hitsiaineen) vetypitoisuus ja sen vaikutus esikuumennustarpeeseen Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus esikuumennustarpeeseen ja lämmöntuontirajoituksiin Tuotannon ja töiden yleinen järjestely Lean- ja Kaizen-tuotanto Läpimenoajat Ostettavien levyjen yms. mitta- ja muototoleranssit ja niiden tarkastus Suunniteltu levyjen leikkaus niin, että jätepalojen määrä on mahdollisimman pieni Hitsattavien osien kuljetus- ja odotusajat yms. Hitsattavien osien yms. tuonti työpaikalle Luoksepäästävyys hitsaukselle Kappaleenkäsittelylaitteiden käyttö Mekanisointi ja automatisointi Työnopastus ja neuvonta Hitsausohjeet ja työohjeet Hitsaushenkilöstön IWE/IWT/IWS/IWpätevöityskoulutus Hitsien laatu ja laatujärjestelmä Työympäristö ja työolosuhteet sekä työpaikan siisteys ja järjestys Esimerkkejä Seuraavissa esimerkeissä on tarkasteltu joitakin edellä olevissa luetteloissa mainittuja asioita, joista tärkeimpiä ellei tärkein asia on railoon tuotetun hitsiaineen määrä, joka vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin.

6 7 Esim. 5: Railomuoto ja hitsiainemäärä Levynpaksuus: 16 mm Railomuoto: V ja X, puikko- ja MAG-hitsaus - ilmarako 2 mm, juuripinta 1 mm, kupu 2 mm 60-V: 1,52 kg/m 45-V: 1,18 kg/m - säästö: 22 % 60-X: 1,08 kg/m - säästö: 29 % 45-X: 0,88 kg/m - säästö: 42 % Railomuoto: I-railo, jauhekaarihitsaus - kaksipalkohitsaus (palko/puoli) - ilmarako 0 mm, kupu 2 mm palon leveys 10 mm I-railo: 0,42 kg/m - säästö: 72 % Esim. 6: a-mitan vaikutus pienahitsissä Hitsausprosessi: MAG-hitsaus metallitäytelangalla Hitsausarvot: 1.2 mm, langansyöttö 10 m/ min, 250 A, hitsausnopeus a-mitan mukaan a-mitta: 4 mm - hitsiainemäärä: 126 g/m - hitsausnopeus: 62 cm/min a-mitta: 5 mm - hitsiainemäärä: 196 g/m - hitsausnopeus: 40 cm/min a-mitta: 6 mm - hitsiainemäärä: 283 g/m - hitsausnopeus: 28 cm/min Esim. 7: Upotettu pienahitsi. Kuva 16 a-mitta: 10 mm normaali pienahitsi: - poikkipinta-ala 10x10 = 100 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,79 kg/m upotettu pienahitsi: - poikkipinta-ala 47 mm 2 ja hitsiainemäärä 0,37 kg/m Esim. 8: Tunkeuman ottaminen huomioon pienahitsin a-mitassa Hitsausprosessi: jauhekaarihitsaus a-mitta: 7,0 mm (vaatimus) Tunkeuma: 5,0 mm (mitattu) Hyväksikäytettävä tunkeuma: 1,8 mm (oletus: 35 % tunkeumasta) Hitsattava näkyvä a-mitta: 5,2 mm Hitsiainemäärä: - a-mitta 7 mm: 0,46 kg/m - a-mitta 5,2 mm: 0,27 kg/m Uusi teräsrakennenormi, Eurocode, SFS- EN (2009) määrittelee sen, miten pienahitsissä voidaan hyödyntää tunkeumaa. Tunkeumaa voidaan hyödyntää määritettäessä pienahitsin kestävyyttä edellyttäen, että ennakkoon tehtävien kokein osoitetaan, että vaadittu tunkeuma voidaan jatkuvasti saavuttaa. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta. Kuva 17 Standardi ei siis määrittele, minkälaisen hitsausprosessin pienahitsistä on kyse ja miten paljon tunkeumasta saadaan ottaa huomioo. Vanha suomalainen lujuuslaskentastandardi SFS 2373 määritteli asian tarkemmin (koneellinen jauhekaarihitsaus ja % todetusta tunkeumasta). Esim. 9: Teräksen lujuuden vaikutus hitsiainemäärään Teräkset: S355, S500 ja S690 Myötölujuus: - S355: 355 MPa - S500: 500 MPa - S690: 690 MPa Levynpaksuus: - S355: 40 mm - S500: 28 mm - S690: 21 mm Hitsiainemäärä: 60-V-railo - S355: 8,2 kg/m - S500: 4,3 kg/m - S690: 2,3 kg/m Esim. 10. Asentohitsaus täytelangalla Hitsauskohde: pystypiena, a-mitta 4,5 mm MAG-täytelanka: - Ø 1.2 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 26 cm/min - tuottavuus (suht.): 2,5 MAG-umpilanka: - Ø 1.2 mm A ja 22 V - hitsausnopeus: 15 cm/min - tuottavuus (suht.): 1,5 Emäspuikko: - Ø 4.0 mm A ja 23 V - hitsausnopeus: 10 cm/min - tuottavuus (suht.): 1 Esim. 11: Kappaleenkäsittelylaitteen käyttäminen (HT-lehti No 2/2010) Hitsauskohde: Metsäkoneen keskirunko, 74 kg Hitsausmenetelmä: MAG-hitsaus Työajat kiinteällä työpöydällä: - kaariaika: 50 min - käsittelyajat: 160 min - yhteensä: 215 min Työajat käsittelypöydällä: - kaariaika: 47 min - käsittelyajat: 107 min - yhteensä: 152 min Muita havaintoja: - hitsaus kiinteällä työpöydällä selvästi rasittavampaa - hitsaus kiinteällä työpöydällä tuotti enemmän hitsausvirheitä - hitsaus käsittelypöydällä työturvallisempaa Suunnittelija avainasemassa Hitsattujen rakenteiden suunnittelija on avainasemassa hitsauksen tuottavuuden kannalta. Tunnetun väittämän mukaan % kustannuksista lyödään lukkoon suunnittelijan toimesta suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen tärkeimpiä ellei tärkein osa on materiaalin valinta, mikä määrittelee paitsi materiaalikustannukset niin vielä monta muuta kustannuserää. Valittu teräs ja sen lujuus määrittelevät levynpaksuuden ja sitä kautta railotilavuuden sekä edelleen tarvittavan hitsiainemäärän ja hitsaustyön määrän, esim. 9. Lujemman teräksen käytöllä, esim. S420 tai S460 perinteellisen S355 asemasta, voidaan myös esim. painelaitevalmistuksessa päästä eroon jälkilämpökäsittelystä, vrt. painesäiliöstandardi SFS-EN , jossa lämpökäsittelyn rajapaksuus on 35 mm näille teräksille. Teräslaji vaikuttaa myös esikuumennukseen, lämmöntuontirajoituksiin ym. ja sitä kautta niistä johtuviin kustannuksiin. Teräksen valmistusmenetelmällä on huomattava vaikutus esikuumennustarpeeseen, esim. 12. Termomekaanisella valssauksella saadaan suuria lujuuksia laihalla seostuksella, esim. 13. Kuva 16. Normaali ja upotettu pienahitsi Kuva 17. Pienahitsin, jossa on tunkeuma, efektiivinen a-mitta (SFS-EN ).

7 8 Esim. 12. Esikuumennustarve laskettu SFS-EN tapa B mukaan levynpaksuus: 25 mm lämmöntuonti: 2,0 kj/mm hitsiaineen vetypitoisuus. 4 ml/100 g teräs: S460ML (termomekaaninen) - esikuumennus: ei (16 o C) teräs: S460QL (nuorrutettu) - esikuumennus: 56 o C teräs: S460NL (normalisoitu) - esikuumennus: 80 o C Esim. 13. Teräksen valmistusmenetelmän vaikutus hiiliekvivalenttiin tyypillinen hiiliekvivalentti CE (CEV) S355J2G3 (normalisoitu): 0,42 % S460NL (normalisoitu): 0,50 % S460ML (termomekaaninen): 0,39 % S460QL (nuorrutettu): 0,42 % Rakenteen ja liitosten optimoinnilla käyttäen nykyaikaisia laskentamenetelmiä voidaan saada paljon paino- ja kustannussäästöjä. Erilaiset rakenneratkaisut ja hitsien sijoitukset ratkaisevat paljolti mahdolliset hitsausmenetelmät, luoksepäästävyysasiat ja mekanisointi-/automatisointimahdollisuudet. Erilaisilla esivalmisteilla (profiilit, esitaivutetut osat jne) voidaan vähentää hitsaustarvetta eli hitsien määrää rakenteessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa siihen, että hitsaustyön oikaisutyö on mahdollisimman vähäinen. Suunnittelijalla on myös suuri vaikutus rakenteen kokoonpanoon, kuljetuksiin ja asennukseen. Suunnittelijoilla on hyvä olla tietämystä hitsaustekniikasta tai järjestää heille hitsausteknistä koulutusta. Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö on tärkeätä, millä yhdistetään molempien eri osastojen asiantuntemus. Nykypäivänä sen toteuttaminen ei ole niin helppoa kuin aikaisemmin, jolloin kaikki istuivat usein samassa talossa. Jos hän halusi, hänen oli helppo mennä pajalle katsomaan valmistusta ja kuuntelemaan mahdollisia kommentteja. Vaikka suunnittelutyö tehdään nykyään usein jossain muualla kuin valmistavassa yrityksessä, niin yhteistyön järjestäminen on mahdollista. Määrätietoisesti ja tehokkaasti johdetuissa yrityksissä kustannusten kontroloiminen aloitetaan jo suunnitteluvaihessa. On ensiarvoisen tärkeätä, että suunnittelua arvostetaan ja siihen panostetaan. Suunnittelijan on suunniteltava mahdollisimman pienin kokonaiskustannuksin mahdollisimman käyttökelpoinen rakenne, joka täyttää asiakkaan tarpeet pienimmin kustannuksin koko elinkaaren aikana. Hyvä laatu syntyy tekemällä ei tarkastamalla Tämä tuttu fraasi kertoo paljon ja edellyttää myös paljon. Hitsausvirheiden korjaus maksaa tunnetusti moninkertaisesti alkuperäiseen hitsaukseen verrattuna, 3-10 kertaa, joten on todella aihetta tehdä virheettömiä hitsejä. Yrityksen on järjestettävä kokonaisvaltainen laadunhallinta, johon kuuluu mm.: Ammattitaitoiset hitsaajat Hitsaushenkilöstön pätevöityskoulutus (IWE, IWT, IWS, IWI ja IW) Vastaava tarkastushenkilöstön pätevöittäminen Hitsausohjeet (WPS) ja työohjeet (WI) Laatujärjestelmä (SFS-EN ISO 3834) Hyvä ja turvallinen työympäristö Hyvä työturvallisuus ennustaa kilpailukykyä Tässä lehdessä Petri Mäki-Fränti kirjoitti artikkelissaan Henkilöstön työkyky ja toimipaikkojen tuottavuus tammikuun numerossa 1, että työhyvinvointia edistävien käytäntöjen tukeminen voisi olla yksi uusi tapa tukea yritysten tuottavuutta ja talouden kasvumahdollisuuksia yhteiskunnan toimesta. Kansainvälisen työjärjestön ILO (International Labour Organisation) tekemän selvityksen mukaan, kilpailukyvyllä ja työturvallisuudella (kuolemantapaturmien määrä/ työntekijää) on selvä yhteys, kuva 18. Suomi on vasemmassa reunassa parhaana maana! Hyvä työturvallisuus tuo paljon erilaisia etuja yritykselle: Työperäisten sairauksien väheneminen Työtapaturmien väheneminen Parempi työvoiman pysyvyys Yrityksen maine kasvaa Työvoiman saatavuus (rekrytointi) helpottuu Työn laatu paranee Työn tuottavuus paranee Pienemmät vakuutusmaksut Huono työturvallisuus puolestaan maksaa yritykselle: Tuotantokatkoksina Alentuneena tuottavuutena Korkeampina vakuutusmaksuina Vahingonkorvauksina Maineen menetyksenä Henkilöstön motivaation rapautumisena Hitsausinsinöörin tehtäviin pitää kuulua myös työympäristön tarkastelu ja kehittäminen, eikä se saa olla vain työsuojeluhenkilöstön tehtävä. Hänellä saattaa olla parempi käsitys näistä asioista. Kuva 18. Kilpailukyky ja työturvallisuus. Kirjoittaja Juha Lukkari Dipl.ins. ESAB Oy Helsinki

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 4 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus 1 2009 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Kuumalujaa hitsausta Kapearailohitsaus 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2009 Tuulivoima ja ESAB 1 2009 HITSAUS UUTISET Tuulienergia kasvaa vauhdilla

Lisätiedot

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Maailman suurin risteilyalus

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Nordic Welding Expo 2008

Nordic Welding Expo 2008 3 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nordic Welding Expo 2008 Uusinta laserleikkausta 2 HITSAUSUUTISET NRO 3 2008 Tervetuloa messuille! Toista kertaa järjestettävät pohjoismaiset

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Diplomityön aihe on hyväksytty Konetekniikan osaston osastokokouksessa 17.08.2005. Tarkastajana toimivat

Lisätiedot

ESAB 1904-2004 2/2004

ESAB 1904-2004 2/2004 ESAB 1904-2004 2/2004 HITSAUSUUTISET Nro 2/2004 38. vuosikerta Päätoimittaja Juha Lukkari Toimitussihteeri Tuula Virta Taitto Taiten Oy Reprotyöt ja painopaikka PAINOPRISMA Oy Julkaisija OY ESAB Ruosilantie

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING

RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING Lappeenrannassa

Lisätiedot

Hitsaajan Käsikirja 5

Hitsaajan Käsikirja 5 Hitsin hyvä Erkki Seppälä Hitsaajan Käsikirja 5 Åkerlundinkatu 6 33100 Tampere www.impomet.com Puh. 010 820 7800 Fax. 03 2393 2022 Hitsaajan Käsikirja 5 Uudistettu 5. painos Tekijä: Erkki Seppälä Kustantaja:

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita EK-SAK tuottavuustyöryhmä 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas Jukka Tiihonen (puheenjohtaja) Jaana Neuvonen Mirjami Suikki Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

SOLMUJA. tuotannossa? 2010 FI BRASILIA. World of Welding Vastakohtien. Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA UUTEEN AIKAAN

SOLMUJA. tuotannossa? 2010 FI BRASILIA. World of Welding Vastakohtien. Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA UUTEEN AIKAAN PRO News KN Kempin asiakaslehti 2010 FI SOLMUJA tuotannossa? Yksi päivä elämästä, Mike Summers: KAHVIA JA PULLAA World of Welding Vastakohtien BRASILIA Kemppi DataStore ja DataGun vievät UUTEEN AIKAAN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot