Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi"

Transkriptio

1 Hitsauksen automatisointimahdollisuuksien huomiointi Esa Hiltunen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto 1

2 Hitsauksen automatisoinnin vaikutukset Automatisoinnin ja robotisoinnin ensisijainen tavoite tuottavuuden parantaminen Lisäetuja parempi työergonomia tasaisempi laatu tehokkaampien hitsausprosessien käyttömahdollisuus Automatisointitason valinta tuotantomäärät tuotteet 2

3 Mekanisointitaso / tuottavuus Mekanisointitaso / kustannus/kpl TUOTTAVUUS Erikoisautomaatit Ohjelmoitavat automaatit Hitsausrobotit KUSTANNUS / KPL KÄSINHITSAUS Mekanisoitu hitsaus MEKANISOITU HITSAUS Käsinhitsaus ROBOTTIHITSAUS JOUSTAVUUS SARJASUURUUS 3

4 Tuotteiden ja tuotannon analysointi Kun päätetään siirtyä automatisoituun hitsaukseen, esimerkiksi uuden tuotteen tai tuotannon kasvamisen myötä, analysoidaan nykyistä ja tulevaa tuotantoa ja vertaillaan erityyppisten järjestelmien soveltuvuutta uusien tuotteiden valmistukseen Huomioidaan mm. tuotteet ja tuotantomäärät oletettu elinkaari toimitussopimusten pituus, tuotevalikoima ja -variaatiot mahdolliset tuotteen rakenteen muutokset hitsattavien tuotteiden määrä, hitsimäärä total hitsien monimutkaisuus tuotteiden panostus tuotekohtaisen tuotannon tahtiaika 4

5 Automatisointikonseptin valinta lähtökohta: riittävästi automatisoidusti hitsattavia tuotteita yksinkertaiset tuotteet yksinkertaisella mekanisoinnilla konseptin valintaa varten selvitettävä mekanisoidusti hitsattavat tuotteet robottihitsattavat tuotteet hitsityypit ja hitsimäärät 5

6 Hitsien geometriatyypit 1. Suorat hitsit yhdessä tasossa ja yhdessä suunnassa 2. Suorat hitsit useassa tasossa ja useassa suunnassa 3. Suorat ja pyörähdyssymmetriset hitsit useassa tasossa ja suunnassa, työkappaletta voidaan pyörittää 4. Suorat ja pyörähdyssymmetriset hitsit useassa tasossa ja suunnassa, työkappaletta ei voi pyörittää 5. Hitsit käyriä yhdessä tasossa 6. Hitsit avaruuskäyriä 6

7 YRITYS OY Kotelon takaosa Hitsin Hitsityyppi Hitsin pituus Hitsin Lisäaine Hitsin paino Hitsaus- No. a-mitta V II V II tilav. kg V II aika 1 6 X ,15 0,15 0, X ,21 0,21 0, X ,21 0,21 0, X ,29 0,29 0, X ,10 0,10 0, X ,06 0,06 0, X ,02 0,02 0, X ,22 0,22 0, X ,07 0, X ,11 0,11 0, X ,11 0,11 0, X ,51 0, X ,16 0,16 0, X ,04 0,04 0, X ,15 1,15 0, X ,77 0,77 0, X ,92 0,92 0, X ,14 1,14 0, X ,78 0,78 0, X ,90 0,90 0, X ,90 0,90 0, X ,44 0,44 0, X ,90 0,90 0, X ,87 0,87 0, X ,15 0, X ,38 0,38 0, X ,54 0,54 0,16 Yhteensä ,10 10,25 0,89 0,96 3,25 Osuus % 84,4 5,0 10,6 84,7 7,4 7,9 Ei rob. 0,9 Kaariaikasuhde robotilla 50 % Hitsiaineentuotto 7 kg/h Kokonaisaika 4,15 h 7

8 Automatisointikonseptin valinta Robotisoidaan tuotteet, joissa paljon hitsejä moneen suuntaan hitsit lyhyitä tai lyhyehköjä hitsattavat pinnat kaarevia Runsaasti pituushitsejä sisältävien tuotteiden hitsaukseen yksinkertaiset apu- ja käsittelylaitteet Työkappaleiden monimutkaistuessa käsittelylaitteiden vapausasteiden määrää kasvatettava Tuotteet robottiaseman fyysinen koko Hitsausaika käsittelylaitetarve Ulkoisten liikeakseleiden lukumäärä ja liikepituudet Käsittelylaitteiden lukumäärä ja kapasiteetit 8

9 Automatisointikonseptin valinta Robottihitsauksen tuottavuusedut parhaimmillaan keskisuuret sarjat suuret sarjat etäohjelmointi ja makro-ohjelmointi madaltaneet sarjakoon kynnystä Tuotannon kehittäminen koskettaa koko tuotantoketjua osavalmistukselle uudet vaatimukset Menetelmäsuunnittelussa ei tule tavoitetasoksi asettaa ihmistyövoiman käyttötapaa ja suorituskykyä Robottien liikenopeudessa huomattavaa lisäpotentiaalia väliliikkeet hitsausnopeudet (1 2 m/min) 9

10 Tuotteen suunnittelussa huomioonotettavia tekijöitä Suunnittelijalla oltava selkeä ja totuudenmukainen tietämys käytettävissä olevista tuotantokoneista ja niiden mahdollisuuksista osanvalmistus (leikkaus, särmäys, osakokoonpanohitsaus, ) tarkkuudet loppukokoonpanohitsaus robotilla robotin ulottuvuus, aseman kapasiteetti, pöytien pyörähdyshalkaisijat railonhaun ja seurannan periaate ja käytön edellytykset detaljisuunnittelu Lähtökohta : mahdollisimman vähän liitettäviä osia 10

11 Standardointi ja modulointi Erilaisten toimintojen, nimikkeiden, osien jne. lukumäärän vähentäminen kokonaiskustannusten alentaminen Käytetään, kun sarjakoon pienuus rajoittaa automatisoinnin kannattavuutta Tuotantolaiteinvestointien takaisinmaksu edellyttää suuria sarjakokoja Kun sarjakoko ei yksittäisellä tuotteella nouse riittävän suureksi => standardointi ja modulointi 11

12 Tuote jaetaan sopiviksi toiminnallisiksi ja fyysisiksi kokonaisuuksiksi eli moduuleiksi Moduuli soveltuu moniin tuotteisiin tai useaan kohtaan samaa tuotetta sama korvake ajovalojen ripustuksessa ja astinlaudan kiinnityksessä Tuotteissa lisäksi tuotekohtaisia osia, jotka spesifioivat eri tuotevariaatiot Standardoinnin ja moduloinnin tulos: tuoteperheet, tuoteosaperheet moduuliosat 12

13 Tuoteperheen kappaleiden ja moduuliosien valmistukseen on järkevää ja taloudellista organisoida omia tehokkaita valmistussoluja ja kehittyneitä valmistusjärjestelmiä kappaleet samanmuotoisia käsittävät samoja valmistusvaiheita valmistusmäärä suuri Robottihitsausasema FM-järjestelmä 13

14 Standardointi ja modulointi ulotettava robottihitsauksessa levynpaksuuksiin liitosmuotoihin railogeometrioihin a-mittoihin hitsausparametreihin hitsausaliohjelmiin ja makroihin 14

15 Esikäsittely ja osanvalmistus selkeytyy ja nopeutuu Materiaalihukka minimoituu Erilaisten hitsien määrä vähenee 15

16 Kun erilaisten hitsien määrä vähenee, niin parametrikokeiden määrä vähenee ja parametritaulukoiden lukumäärä helpommin hallittavissa hitsauskiinnittimien lukumäärä vähenee osakokoonpanojen standardoinnilla voidaan etukäteen varmistua railojen luoksepäästävyydestä ja railonhaun onnistumisesta ohjelmointi nopeutuu 16

17 Hitsausasennon vaikutus hitsausaikaan v pystypiena f alapiena d jalkopiena 17

18 Liitos- ja railomuodot robottihitsauksessa Suosittava pienaliitoksia ilman läpihitsausvaatimusta sisältävät itsessään eräänlaisen juurituen osien sovittaminen ja asemoiminen toistensa suhteen helppoa eikä railo vaadi suurta tarkkuutta lisäainelangan kohdistusvaatimus vain n. 1/5 päittäisliitoksesta railotilavuus pysyy hallinnassa (avoin railogeometria sallii pienet a-mitan vaihtelut) 18

19 Liitos- ja railomuodot robottihitsauksessa ilmaraon vaihtelu ei kovin radikaalisti vaikuta a-mittaan minimivaatimus levyn reunassa pienan korkeuden päälle 3 4 mm reunan sulaminen ja hitsin valuminen vaaputukseen perustuva railonseuranta kaikista hitseistä jopa n. 80% on pienahitsejä 19

20 reunan sulaminen ja hitsin valuminen vaaputukseen perustuva railonseuranta 20

21 Päittäisliitos pyrittävä konstruktiomuutoksin muuttamaan pienaliitos päällekkäisliitos juurituellinen päittäisliitos Mekanisoidussa, automatisoidussa ja robotisoidussa hitsauksessa yhdeltä puolelta läpihitsattava juuritueton päittäisliitos (BWssnb) on lähes mahdoton saada luotettavasti hyvällä laadulla hitsattua 21

22 Robottihitsattavuuden parantaminen konstruktiomuutoksin a) alkuperäinen päittäisliitos b) rakenne muotoiltu juuritueksi c) päittäisliitos muutettu pienaliitokseksi 22

23 Päittäisliitoksen hallitseminen a) erillinen juurituki b) pohjapalon hitsaus käsin c) liitoksen muotoilu (ei läpihitsausvaatimusta) Mig/mag-hitsauksen korvaaminen tig- tai plasmahitsauksella tai pohjapalko tig/plasma ja täyttöpalko mig 23

24 Itsepaikoittava liitos Asemoi liitospinnat tarkasti toistensa suhteen toimien samalla juuritukena hitsaus helpottuu (railotilavuus hallinnassa) silloituksesta voidaan useissa tapauksissa luopua kiinnitinkonstruktio yksinkertaistuu ja halpenee Laserleikkauksen mahdollisuudet! 24

25 Nastat / Itsepaikoittavat liitokset 25

26 Päällekkäisliitos kuten pienaliitos ei läpipalamisvaaraa eikä suurta tarkkuusvaatimusta railolle railonhaun ja seurannan vaatimus ylemmälle levylle min. 2,5 mm Varoitus! Väsyttävä kuormitus Korroosioaltis ympäristö Liitosmuotojen soveltuvuus railonseurantaa hyödyntävään robottihitsaukseen 26

27 Laipoitettu liitos ohutlevykonstruktiot 27

28 Nurkkaliitos esteettisesti kauniin ulkonäkönsä ansiosta suosittuja väärin mitoitettuna vaikeasti robottihitsattavissa läpipalamisvaara vaatii tarkkaa railonsovitusta ja osien asemointia pyrittävä konstruoimaan pienaliitoksiksi Nurkkaliitoksen robottihitsattavuuden parantaminen a) läpipalamisaltis ja suurta tarkkuutta vaativa nurkkaliitos b) sovitustarkkuus pienenee c) nurkkaliitos pienaliitokseksi, jolloin läpipalaminen estetty ja osanvalmistustoleranssi ei vaikuta hitsattavuuteen 28

29 Katkohitsi/jatkuva hitsi Katkohitsien käytöllä pyritään pituussuuntaisten muodonmuutosten (kaareutuminen) vähentämiseen Suositeltava tapa pienillä a-mitoilla (< 3 mm) Jatkuvan hitsin korvaaminen a- mitaltaan puolet suuremmalla katkohitsillä kaksinkertaistaa sulatettavan lisäainemäärän kaksinkertainen hitsausaika Suuri aloitusten ja lopetusten lukumäärä robottihitsauksen häiriöriski moninkertaistuu 29

30 Railojen luoksepäästävyys Robottihitsattavan tuotteen suunnittelussa tärkeää varmistaa, että hitsattava railo on hitsauspolttimen ulottuvilla Kaikkia hitsejä ei aina voi hitsata, varsinkaan optimaalisella poltinorientaatiolla (esim. kotelomaisten kappaleiden sisäpuolisten hitsien aloitukset ja lopetukset) Konstruktiomuutokset Osa hitseistä käsin Sisäpuolisten hitsien korvaaminen yhdeltä puolelta juuritukea vasten Rakenteen jakaminen osakokoonpanoihin hitsaus useassa eri vaiheessa 30

31 Railon luoksepäästävyyden parantaminen 31

32 Sisänurkan hitsaus Nurkkaan helposti liitosvirhe, kun uusi palko aloitetaan vanhan päältä Nurkan uudelleenkonstruointi a) varauksella b) nurkan loveaminen c) nurkan hitsaus jo silloitusvaiheessa d) nurkan pyöristäminen Siltahitsejä ei koskaan nurkkiin! 32

33 Luoksepäästävyys Robotin nivelten vaatima tila ja mahtuminen hitsattavan kappaleen sisään robotin työalueen ja polttimen ulottuvuusarviointi apuvälineenä polttimen vaatiman tilan kaaviokuva ja/tai polttimen malli ei tietoa nivelten asennosta ja törmäystarkasteluja ei voi tehdä Varmin tae hyvästä luoksepäästävyydestä ovat yksinkertaiset liitosmuodot ja avoimet rakenteet 33

34 Graafinen simulointi luoksepäästävyys ja polttimen törmäystarkastelut luotettavimmin graafisella simuloinnilla 34

11/24/2011. MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen

11/24/2011. MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen MODUVA Modulaarisuudella tehokkuutta alumiinisten venerunkojen valmistukseen 1 MODUVA pähkinänkuoressa 1.6.2010 31.12.2011 464 180 Tekes 278 500 LUT 164 440 Yritykset 23 240 Oy HT Engineering Ltd Promeco

Lisätiedot

Hitsaustalous ja tuottavuus

Hitsaustalous ja tuottavuus 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten

Lisätiedot

Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa

Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa HitSavonia II hankkeen loppuraportti Esa Jääskeläinen, Kari Solehmainen ja Aku Tuunainen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti

Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Digital Tools for Product Development DigiBranch-hankkeen väliraportti Esa Hietikko Anssi Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO p. 044 785 5023 f. 017

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING

RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma RAILONVALMISTUSMENETELMÄT ALUMIININ HITSAUKSESSA GROOVE MANUFACTURING METHODS FOR ALUMINUM WELDING Lappeenrannassa

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. 2 Sisältö Sisältö. 4 Suojakaasun tehtävät 7 MISON suojakaasuohjelma 9 Työympäristö 14 Suojakaasun vaikutus tuottavuuteen 21 Suojakaasu ja laatu 26 Seostamattomien

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 4 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta

Lisätiedot

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Nordic Welding Expo 2008

Nordic Welding Expo 2008 3 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nordic Welding Expo 2008 Uusinta laserleikkausta 2 HITSAUSUUTISET NRO 3 2008 Tervetuloa messuille! Toista kertaa järjestettävät pohjoismaiset

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Maailman suurin risteilyalus

Lisätiedot

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING

RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN WELDING MANUFACTURING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kone Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RFID-TEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET HITSAAVASSA TUOTANNOSSA POSSIBILITIES OF RFID TECHNOLOGY IN

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI

ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Kati Sarinko ASIAKASKOHTAISESTI MUUNNELTAVIEN TUOTTEIDEN MASSARÄÄTÄLÖINTI, KONFIGUROINTI JA MODULOINTI Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

KONTTINOSTURIN NOSTOVAIHTEEN HITSATUN KOTELON VALMISTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

KONTTINOSTURIN NOSTOVAIHTEEN HITSATUN KOTELON VALMISTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari KONTTINOSTURIN NOSTOVAIHTEEN HITSATUN KOTELON VALMISTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN DEVELOPING THE MANUFACTURING

Lisätiedot

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Diplomityön aihe on hyväksytty Konetekniikan osaston osastokokouksessa 17.08.2005. Tarkastajana toimivat

Lisätiedot

Laser- ja hybridihitsauksen käyttökohteet. TAKEOFF! -seminaari Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, 21.5.2015 Ilkka Lappalainen, Ionix Oy

Laser- ja hybridihitsauksen käyttökohteet. TAKEOFF! -seminaari Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, 21.5.2015 Ilkka Lappalainen, Ionix Oy Laser- ja hybridihitsauksen käyttökohteet TAKEOFF! -seminaari Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, 21.5.2015 Ilkka Lappalainen, Ionix Oy LASER- JA HYBRIDIHITSAUKSEN KÄYTTÖKOHTEET Sisältö 1. Työstölaserin

Lisätiedot

Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa

Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa FAST COINS-projekti Projekti Dokumentti Tekijät Rahoitus Kumppanit KATSAUS FAST COINS Katsaus Heidi Piili, Marika Hirvimäki, Tapio Väistö, Patricia Nyamekye, Joonas Pekkarinen, Antti Salminen TEKES Lappeenrannan

Lisätiedot

Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA

Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska Syyskuu

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Juhani Jurvanen Opinnäytetyön nimi Valmistussolun

Lisätiedot