HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan."

Transkriptio

1 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. LINJA JULKAISIJA KUSTANTAJA JA MYYNTI Liittämistekniikka Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET Metalliteollisuuden Kustannus Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN MET-julkaisuja nro 2/1999 Metalliteollisuuden Kustannus Oy Kansi: Mainostoimisto Avalon Oy, Kemi Taitto: H-Hetki Oy Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1999 HUOM. Kirjan taulukoissa on käytetty suomalaisesta käytännöstä poiketen pistettä erottamaan kokonais- ja desimaaliosaa toisistaan. 2

2 Esipuhe Kirja kertoo ruostumattomien terästen hitsauksesta teräsmateriaalien, hitsaustutkimuksen ja hitsaustekniikan pohjalta. Se on toisaalta käytännön tarpeen ilmentymä, mutta myös kirjoittajien oman intohimon ja pitkän kokemuksen tulos. Suomen kielellä tämä on ensimmäinen ruostumattomien terästen hitsausta laajasti ja monipuolisesti käsittelevä kirja. Englannin ja saksan kielellä on julkaistu lähinnä teräksiin ja hitsausmetallurgiaan keskittyviä teoksia. Hitsaustekniikka ja ruostumattomat teräkset kehittyvät nopeasti, joten kirjojen sisältökin vanhenee samassa tahdissa. Tämän kirjan rakenne on kolmijakoinen. Ensin esitellään ruostumattomattomat teräkset sekä ruostumattomien terästen hitsauksessa tapahtuvia fysikaalisia, kemiallisia ja metallurgisia ilmiöitä. Näiden perustietojen pohjalta siirrytään ruostumattomien terästen hitsattavuuden eli hitsauksen tarkasteluun materiaaliteknisestä näkökulmasta. Sen jälkeen esitellään hitsausprosessit, hitsausaineet ja hitsauksen suoritustekniikka sekä hitsauksen laadunvarmistus ja työturvallisuus. Lopuksi käsitellään erilaisten eripariliitosten hitsausta. Kirjassa on hyödynnetty niin ulkomaista kuin kotimaistakin kirjallisuutta ja tietoa ja pyritty muokkaamaan tiedon sisältö suomalaisille lukijoille ja terästen käyttäjille sopivaksi. Eurooppalainen standardointi on voimakkaasti muuttamassa materiaali- ja hitsaustekniikkaa, mikä on pyritty huomioimaan mm. käyttämällä mahdollisimman pitkälle EN-merkintöjä. Kirja on tarkoitettu niin oppikirjaksi eriasteisiin oppilaitoksiin kuin suunnittelusta ja valmistuksesta vastaavien henkilöiden käsikirjaksi, tai vaikkapa ensiavuksi hitsien korroosio-ongelmien parissa painiville. Ruostumattomien terästen kulutus on viime vuosikymmeninä kasvanut 3-5 % vuosivauhdilla jatkuen edelleen. Hitsaus on ruostumattomienkin terästen ylivoimaisesti yleisin liittämismenetelmä. Ruostumattomien terästen käytön kasvu yhä uusille alueille lisää hitsauksen kehittämisen tarvetta. Uudet hitsausprosessit edesauttavat myös ruostumattomien terästen soveltamista uusien tuotteiden valmistukseen. Tekijät lausuvat erityiset kiitoksensa professori Pentti Karjalaiselle ja tutkimusprofessori Risto Karpille kirjan tarkastamisesta. Kiitokset TkL Antti Salmiselle laser-hitsauskappaleen, DI Petteri Jernströmille plasmahitsauskappaleen, DI Kosti Jylhälle kaasukaarihitsausosuuden, DI Kari Lahdelle typpisuojakaasuun liittyvien kohtien ja maist. Leo Oksaselle hitsauksen työturvallisuus-osan tarkastamisesta. TkL Martti Vilpasta kiitämme hänen luovuttamistaan hitsin suotaumaa ja korroosionkestävyyttä koskevista tutkimustuloksistaan, DI Hannu Martikaista kiitämme hitsin tunkeuman mallintamiseen liittyvistä kuvista ja DI Paavo Hoolia kuonametallurgiaosan tarkastamisesta. DI Tapani Hämäläiselle kiitokset kiinnostavista historiatiedoista. Kuvien digitaalisesta tekemisestä kiitämme opiskelija Juha Juvosta. Vielä kiitämme Outokumpu Polarit Oy:n laboratorion henkilökuntaa avusta. Kiitokset taloudellisesta tuesta Outokumpu Polarit Oy:lle, Oy Ja-Ro Ab:lle ja Suomen Hitsaustekniselle Yhdistykselle. Kiitokset myös SFS:lle standardien käyttöluvasta. 3

3 Tekijät DI Antero Kyröläinen on toiminut lähes kaksikymmentä vuotta Outokumpu Polarit Oy:n tutkimusosastolla ruostumattomien terästen parissa tehtävinään uusien teräslaatujen tuotannon ja tuoteominaisuuksien kehittäminen, hitsattavuuden ja ruostumattomien terästen uusien käyttökohteiden tutkimus ja kehitys. Hän on osallistunut aktiivisesti tutkimusyhteistyöhön korkeakoulujen, VTT:n ja asiakasyritysten kanssa. DI Juha Lukkari on toiminut yli kaksikymmentä vuotta erilaisissa tehtävissä Oy Esabilla Helsingissä, viimeksi teknisen palveluosaston päällikkönä. Hän on perehtynyt erityisesti hitsausprosesseihin, hitsauslisäaineisiin ja eri materiaalien hitsattavuuteen. Lisäksi hän ollut Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen julkaiseman Hitsaustekniikka-lehden päätoimittaja vuodesta Hän on kirjoittanut myös kirjan Hitsaustekniikka - Perusteet ja kaarihitsaus. Kaikenlaisia hitsin intohimoja! Kun kaksi henkilöä kohtasi sattumalta hitsauksen merkeissä syksyllä 1997, niin lähes heti syntyi intohimoinen ajatus kirjoittaa kirja ruostumattomien terästen hitsauksesta. Molemmilla oli tarve laittaa paperille monien vuosien kokemus ja tietämys ruostumattomista teräksistä ja niiden hitsauksesta. Varmasti hitsaavassa teollisuudessa ja korkeakoulumaailmassa oli myös riittävästi tarpeita tällaiselle työlle. Niin sitten ryhdyttiin tuumasta toimeen purkamaan vuosien intohimoja ja patoutumia, mikä muodostui koko vuoden iltojen nautittavaksi harrastukseksi. Kirja on saumattoman yhteistyön tulos, jossa yhdistyvät oivallisella tavalla tunnetun teräksen valmistajan terästen ja hitsaustutkimuksen tietämys sekä suuren hitsausyrityksen hitsausprosessi-, hitsauslisäaine- ja hitsaustietämys Antero Kyröläinen ja Juha Lukkari 4

4 Sisältö 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Mitä on ruostumaton teräs? Ruostumattoman teräksen synty ja ensimmäiset hitsaukset Suomessa Ruostumattomien terästen mikrorakenne ja pääryhmät Austeniitti, ferriitti ja martensiitti Fe-Cr- ja Fe-Cr-Ni-seoksen faasirakenteet Ruostumattomien terästen pääryhmät Mekaaniset ominaisuudet Ruostumattomien terästen valmistus Historiaa ja tätä päivää Teräksen valmistustekniikka Ruostumattomien terästen käyttökohteita Ruostumattomien terästen SFS-EN-standardit Koostumukset Toimitustilat Mekaaniset ominaisuudet Ruostumattomien terästen fysikaaliset ominaisuudet Ruostumattomien terästen korroosio Korroosiolajit Sähkökemialliset ilmiöt Passivoituminen Yleinen korroosio Paikallinen korroosio AUSTENIITTISTEN RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIAA Mitä hitsaus on? Kaarienergia ja lämmöntuonti Tunkeuma Lämmön leviäminen perusaineeseen ja jäähtyminen Hitsin lämpöjakso ja jäähtymisnopeus Hitsin lämpötilajakauma Jähmettyminen Sulan muoto ja jähmettymisnopeus Jähmettymistapa Hitsin jähmettyminen, seosaineiden suotautuminen ja faasimuutokset Likvidus- ja soliduslämpötilat Jähmettymisjärjestys: austeniitti ja deltaferriitti Ferriitti hitsiaineessa Seosaineiden suotauminen Hitsiaineen korroosionkestävyys Jähmettymisen ja korroosionkestävyyden mallintaminen Austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsin ferriittipitoisuus Ferriitin vaikutuksia Ferriittipitoisuuden määrittäminen diagrammien avulla

5 2.7.3 Ferriittipitoisuuden mittaus Hitsausolosuhteiden vaikutus ferriittipitoisuuteen Lämpökäsittelyn vaikutus ferriittipitoisuuteen Korkealämpötilakäytön vaikutus ferriittipitoisuuteen Ferriittipitoisuuden rajoja hitsiaineissa Hitsausvirheet Kuumahalkeilu Keskiviivan onkalot Reunahaava ja humping Metallien välisten yhdisteiden syntyminen Suojakaasun ja kuonan vaikutukset Suojakaasujen ominaisuudet ja vaikutukset Typen käyttö suojakaasussa Hitsauksen kuonametallurgiaa Hitsattavuus Hitsattavuuskäsite Perusaineen hitsattavuus Rakenteellinen hitsattavuus Valmistuksellinen hitsattavuus Konepaja ja hitsattavuus Putkien valmistaja ja hitsattavuus Hitsausliitoksen korroosiomuodot Yleinen korroosio Raerajakorroosio Piste- ja rakokorroosio Jännityskorroosio Ferriitin selektiivinen korroosio AUSTENIITTISTEN RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN HITSATTAVUUS Fysikaaliset ominaisuudet ja hitsaus Austeniittisten ruostumattomien terästen ryhmittely Austeniittiset vakioteräkset Austeniittiset erikoisteräkset Austeniittiset vakioteräkset Hitsattavuus Hitsin kuumahalkeilu Hitsin ferriittipitoisuus Hitsauslisäaineet Austeniittiset erikoisteräkset Hitsattavuus Hitsin kuumahalkeilu Hitsin korroosionkestävyys Hitsauslisäaineet Nikkelivaltaiset hitsauslisäaineet

6 4 MUIDEN RUOSTUMATTOMIEN JA TULENKESTÄVIEN TERÄSTEN HITSATTAVUUS Austeniittis-ferriittiset (duplex-) teräkset Teräkset Hitsattavuus Hitsausaineet Ferriittiset teräkset Teräkset ja hitsattavuus Hitsauslisäaineet Martensiittiset teräkset Teräkset Hitsattavuus Hitsauslisäaineet Super-martensiittiset ruostumattomat teräkset Tulenkestävät teräkset Teräkset Hitsattavuus Hitsauslisäaineet RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN HITSAUS Ruostumattomien terästen eurooppalaiset hitsausstandardit Hitsausstandardisarja EN Ruostumattomien terästen hitsausstandardi pren Hitsauksen laadunvarmistus Hitsauksen laatuvaatimusstandardit Hitsauksen koordinointihenkilöstö Hitsaajien pätevyys Hitsausohje WPS Hitsausliitoksen menetelmäkoe Perusaineiden ryhmittely hitsausta varten Hitsausrailot Railot ja niiden valmistus Plasmaleikkaus Laserleikkaus Leikkausmenetelmien vertailu Hitsausmuodonmuutokset ja oikaisu Muodonmuutokset Oikaisu Hitsausprosessit Puikkohitsaus Prosessikuvaus Hitsausaineet Hitsauksen suoritus MIG/MAG-hitsaus Prosessikuvaus Hitsausaineet Hitsauksen suoritus MAG-täytelankahitsaus Prosessikuvaus

7 5.8.2 Hitsausaineet Hitsauksen suoritus Jauhekaarihitsaus Prosessikuvaus Hitsausaineet Hitsauksen suoritus TIG-hitsaus Prosessikuvaus Hitsausaineet Hitsauksen suoritus Plasmahitsaus Prosessikuvaus Hitsausaineet Hitsauksen suoritus Muita hitsausprosesseja Kuonahitsaus Kaasukaarimuottihitsaus (EG-hitsaus) Vastushitsaus Suurtaajuusinduktiohitsaus (HF-hitsaus) Laserhitsaus Elektronisuihkuhitsaus Hitsausvirheet, hitsien tarkastus ja hitsiluokat Hitsausvirheet Hitsausvirheet eri hitsausprosesseilla Hitsien tarkastus Hitsausvirheiden vaarallisuus Hitsiluokat ja hitsausvirheet sekä virheiden syyt ja estäminen Hitsien korroosionkestävyyden varmistaminen Hitsin juurensuojaus Hitsin jälkikäsittelytarve Lämpökäsittely Mekaaniset jälkikäsittelyt Peittaus ja passivointi Jälkikäsittelyn vaikutus korroosionkestävyyteen Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen vaaratekijät Hitsaussavu MUSTA/RUOSTUMATON TERÄS -ERIPARILIITOSTEN HITSAUS Eripariliitosten hitsaus Eripariliitokset ja niiden hitsattavuus Hitsauslisäaineet ja niiden ominaisuudet Perusaineiden sulaminen ja sekoittumisaste Eriparihitsin koostumuksen laskeminen Schaeffler-diagrammien käyttö Eripariliitosten ryhmittely ja vaatimukset lisäaineille Puskurointihitsaus PC-ohjelmat

8 6.2 Kompound-levyjen hitsaus Kompound-levy Hitsaus ja lisäaineet Kompound-putkien hitsaus Vuoraus ohuella ruostumattomalla levyllä Päällehitsaus Huonosti hitsattavien terästen hitsaus austeniittisella lisäaineella Kylmäsitkeiden nikkeliseosteisten terästen hitsaus austeniittisella lisäaineella RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Kuljetus ja varastointi Käsittely ja likaantuminen LIITTEET Liite 1: Terästen nimikkeet ja numerotunnukset Liite 2: Ote standardista SFS-EN Liite 3: Ote standardista SFS-EN Liite 4: Ote standardista SFS-EN Liite 5: Vertailukuvasto ruostumattomien TIG-hitsien juurensuojaukseen (ote alkuperäisestä laajemmasta kuvastosta) Liite 6: Esimerkki hitsauslisäaineen käyttöturvallisuustiedotteesta KIRJALLISUUSVIITTEET RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN HITSAUKSEN OPETUS JA TUTKIMUS SUOMESSA Teknillinen korkeakoulu, Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio VTT, Valmistustekniikka

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus

UUTISET 1 2009 HITSAUS GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE. Kuumalujaa hitsausta. Kapearailohitsaus 1 2009 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Kuumalujaa hitsausta Kapearailohitsaus 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2009 Tuulivoima ja ESAB 1 2009 HITSAUS UUTISET Tuulienergia kasvaa vauhdilla

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22

Raskaan sarjan teräsrakenteita. Maailman suurin risteilyalus. UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2010 GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Maailman suurin risteilyalus

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus

Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus www.ruukki.fi Raex kulutusterästen hitsaus ja terminen leikkaus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Sisältö 0 Johdanto 1 Kulumista hyvin kestävät Raex-teräkset 2 Kulutusterästen hitsattavuus 2.1 Kylmähalkeilualttius

Lisätiedot

siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET 1.301 METALLIT SILLAN- KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ

siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET 1.301 METALLIT SILLAN- KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ siltojen korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö TERÄSRAKENTEET METALLIT SILLAN KORJAUSMATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET 06/10 (korvaa ohjeen 8/95) 1.301 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen

Lisätiedot

Hitsaustalous ja tuottavuus

Hitsaustalous ja tuottavuus 2 Hitsaustalous ja tuottavuus Juha Lukkari Hitsattavien tuotteiden valmistuksen pitää olla kannattavaa. Hitsauskustannukset kertovat, missä ovat suurimmat kustannuserät ja mihin kannattaa paneutua kustannusten

Lisätiedot

Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa

Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa Tiina Apilo Henrik Corander Tapani Huikuri Taina Huovinen Miikka Karhu Timo Kauppi Veli Kujanpää Jari Larkiola Juhani Linna Timo Savinainen Mika Sirén Rauno Toppila Pk-yritysten ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

ESAB 1904-2004 2/2004

ESAB 1904-2004 2/2004 ESAB 1904-2004 2/2004 HITSAUSUUTISET Nro 2/2004 38. vuosikerta Päätoimittaja Juha Lukkari Toimitussihteeri Tuula Virta Taitto Taiten Oy Reprotyöt ja painopaikka PAINOPRISMA Oy Julkaisija OY ESAB Ruosilantie

Lisätiedot

Hitsaajan Käsikirja 5

Hitsaajan Käsikirja 5 Hitsin hyvä Erkki Seppälä Hitsaajan Käsikirja 5 Åkerlundinkatu 6 33100 Tampere www.impomet.com Puh. 010 820 7800 Fax. 03 2393 2022 Hitsaajan Käsikirja 5 Uudistettu 5. painos Tekijä: Erkki Seppälä Kustantaja:

Lisätiedot

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen

80 vuotta ruostumatonta hitsausta. Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta jauhekaarihitsaukseen HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 4 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Aristo 1000 AC/DC ja ICE uusinta uutta

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen

Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen Muotoilun muutos Muotoilun Tittelisivu muutos Mervi Hasu Turkka Keinonen Ulla-Maaria Mutanen Aleksi Aaltonen Annaleena Hakatie Esko Kurvinen Sisällys Johdanto teknologiateollisuuden muuttuviin muotoilukäytäntöihin

Lisätiedot

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti.

1 2006 HITSAUS. Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö UUTISET. Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 1 2006 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Hitsauskustannukset tarkassa syynissä! ESAB ja ympäristö Koko konsernilla ISO 14001 -sertifikaatti. 2 HITSAUSUUTISET NRO 1 2006 Hitsausta

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. 2 Sisältö Sisältö. 4 Suojakaasun tehtävät 7 MISON suojakaasuohjelma 9 Työympäristö 14 Suojakaasun vaikutus tuottavuuteen 21 Suojakaasu ja laatu 26 Seostamattomien

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Ilkka Kopo LAIVAN ULKOKANSIVARUSTELUN MATERIAALIVALINNAT ARKTISIIN OLOSUHTEISIN. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013

Ilkka Kopo LAIVAN ULKOKANSIVARUSTELUN MATERIAALIVALINNAT ARKTISIIN OLOSUHTEISIN. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013 Ilkka Kopo LAIVAN ULKOKANSIVARUSTELUN MATERIAALIVALINNAT ARKTISIIN OLOSUHTEISIN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013 LAIVAN ULKOKANSIVARUSTELUN MATERIAALIVALINNAT ARKTISIIIN OLOSUHTEISIN Kopo,

Lisätiedot

Nordic Welding Expo 2008

Nordic Welding Expo 2008 3 2008 HITSAUS UUTISET GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS EVERYWHERE Nordic Welding Expo 2008 Uusinta laserleikkausta 2 HITSAUSUUTISET NRO 3 2008 Tervetuloa messuille! Toista kertaa järjestettävät pohjoismaiset

Lisätiedot

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS

PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto PALKINVALMISTUKSEN HITSAUKSEN LAADUNVARMISTUS Diplomityön aihe on hyväksytty Konetekniikan osaston osastokokouksessa 17.08.2005. Tarkastajana toimivat

Lisätiedot

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA

HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Aki Riikonen HITSATTAVAN KONSTRUKTION LAADUN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN LYÖNTIPAALUTUSKONEESSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Opetushallitus ja tekijät. Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Opetushallitus ja tekijät. Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa Ulkoasu ja taitto: Elvi Turtiainen Piirrokset: Matti ja Tomi Hyvärinen, Elvi Turtiainen Valokuvat Matti Hyvärinen

Lisätiedot

Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle

Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle CASR-Steelpolis verkostohanke (EAKR) Tekijät: Janne Lämsä, Henri Kiuru Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Oulun yliopisto

Lisätiedot