Sisällys. Postilaatikoiden uudelleen sijoitteluun ja ryhmittelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia UKK 1 (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Postilaatikoiden uudelleen sijoitteluun ja ryhmittelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia UKK 1 (6)"

Transkriptio

1 UKK 1 (6) Postilaatikoiden uudelleen sijoitteluun ja ryhmittelyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Sisällys Mitä postilaatikkojen ryhmittely yleisesti ottaen tarkoittaa?... 1 Miksi postilaatikkoja pitää ryhmitellä tai siirtää?... 2 Jakelun sujuvuus ja säännöllisyys... 2 Työ- ja liikenneturvallisuus... 2 Maisemakuva ja katujen kunnossapito... 2 Jakelukustannusten hallitseminen... 2 Saanko postini aikaisemmin kun postilaatikot sijaitsevat ryhmissä?... 3 Paljonko säästöä ryhmittelystä kertyy Postille?... 3 Keitä/millaisia asukkaita/asuinalueita postilaatikkojen ryhmittely koskee?... 3 Millaisiin ryhmiin laatikot ryhmitellään?... 3 Miten Posti tiedottaa ryhmittelystä?... 4 Kuka hoitaa laatikkojen siirron ja uudelleenasennuksen ja niiden kustannukset?... 4 Tehdäänkö ryhmittelyä koko Suomessa ja millä alueilla?... 4 Milloin postilaatikkojen ryhmittely aloitettiin Suomessa?... 4 En halua siirtää postilaatikkoani laatikkoryhmään. Mitä vaihtoehtoja minulla on?... 4 Postin jakelupalvelut ikääntyneille ja liikuntaesteisille... 4 Miten ryhmittely vaikuttaa sanomalehtien ja pakettien jakeluun?... 5 Kenen kanssa Posti on neuvotellut laatikkojen ryhmittelystä? Mihin voin valittaa?... 5 Hyötyykö postilaatikkojen ryhmittelystä kukaan muu kuin Posti?... 6 Mitä postilaatikkojen ryhmittely yleisesti ottaen tarkoittaa? Postilaatikkojen ryhmittely tarkoittaa sitä, että postinsaajien postilaatikot sijoitetaan useamman laatikon ryhmiin, esimerkiksi taajamissa kadun tai haja-asutusalueella päätien varteen sen sijaan, että jokaisella omakotitalolla olisi postilaatikko oman portin pielessä. Pientaloyhtiöiden (rivitalot, paritalot ym.) laatikkoryhmät voivat sijaita esimerkiksi tontilla huoltorakennuksen yhteydessä tai taloyhtiön kulkuliittymän luona. Haja-asutusalueella, jossa talot sijaitsevat kauempana toisistaan, laatikot pyritään sijoittamaan tien varteen. Usein laatikko sijoitetaan sivutien liittymäalueelle.

2 UKK [Nro] 2 (6) Miksi postilaatikkoja pitää ryhmitellä tai siirtää? Jakelun sujuvuus ja säännöllisyys Työ- ja liikenneturvallisuus Maisemakuva ja katujen kunnossapito Jakelukustannusten hallitseminen Postilaki edellyttää, että yksi postiyritys määrittää postilaatikkojen paikat niin, että jakelu voi tapahtua kustannustehokkaasti. Postilain tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintaiset postipalvelut myös jatkossa tasapuolisesti koko maassa. Tämä ilmenee myös postilaatikoiden sijoittamista koskevista säännöistä. Lain mukaan yhden postiyrityksen on määriteltävä postilaatikon paikka. Tämä velvoite on Postilla. Linkki postilakiin https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/ Laatikoita ryhmitellään muun muassa postinjakelun sujuvuuden parantamiseksi. Kun postilaatikot on sijoitettu ryhmiin, postinjakelu voidaan tehdä tehokkaammin. Hajaasutusalueella laatikko tai laatikkoryhmät pyritään sijoittamaan päätien varteen, jolloin edestakainen matka esimerkiksi pihatietä pitkin jää pois. Postinjakeluaika on tällöin säännöllisempi ja palvelu on yhdenvertaisempaa kaikkien postinsaajien osalta. Ryhmittely helpottaa postinjakajan työtä etenkin talvella. Taajamissa kadun reunasta sivussa olleet laatikot ovat lumen vuoksi usein vaikeasti lähestyttävissä jakelukalustolla. Haja-asutusalueella teiden kunnossapito-ongelmat ovat vaikeuttaneet jakelua. Laatikoiden sijoittelu päätien varteen helpottaa postinjakajan työtä merkittävästi. Postinjakajan työ kevenee teknisiä apuvälineitä käytettäessä. Postinjakeluun suunniteltu ajoneuvo helpottaa ja keventää jakelutyötä sekä edistää työturvallisuutta ja työssä jaksamista. Ryhmittely mahdollistaa jakeluauton turvallisen ja muuta liikennettä mahdollisimman vähän häiritsevän liikennöinnin, kun teiden ylitys ja peruuttamiset pihoilta vähenevät ryhmittelyn myötä. Jakeluauton kulkua pihapiireissä vähennetään ja näin minimoidaan turvallisuusriskejä. Yhtenäisillä laatikkoryhmillä luodaan siistiä ja yhtenäistä kaupunki- tai maisemakuvaa. Myös katujen kunnossapito erityisesti talvella helpottuu. Postilaatikoiden ryhmittelyllä Posti pyrkii myös hallitsemaan postinjakelun kustannuksia. Posti ajaa jakelureitit läpi jokaisena työpäivänä, jolloin postijakelun kiinteät kulut ovat vakio riippumatta siitä, onko jokaiseen laatikkoon jaettavaa vai ei. Myös jakelun palkka- ja polttoainekustannukset kasvavat joka vuosi. Kirjeiden määrä on laskenut voimakkaasti viestinnän sähköistymisen takia ja laskee edelleen tulevaisuudessa. Postin toimintaa ei rahoiteta valtion varoin, vaan postipalvelut on pystyttävä tarjoamaan liiketoiminnasta saaduin tuloin. Liikevaihdosta yli 90 % tulee yrityksiltä. Yritykset ja yhteisöt lisäävät sähköistä viestinvälitystä, jolloin

3 UKK [Nro] 3 (6) jakelumäärät vähenevät ja sitä kautta myös Postille postimaksuista saatavat tulot. Ryhmittelyllä ja laatikoiden uudelleen sijoittelulla pyritään myös hillitsemään jakelukustannusten nousua, mikä on lopulta myös postinsaajien etu. Saanko postini aikaisemmin kun postilaatikot sijaitsevat ryhmissä? Paljonko säästöä ryhmittelystä kertyy Postille? Postilaatikkojen ryhmittely ei merkittävästi vaikuta tähän. Luonnollisesti jakelu sujuu nopeammin, kun pysähdyksiä on vähemmän. Myös jakeluaika voi olla säännöllisempi. Jakeluaikaan vaikuttaa myös moni muu asia, kuten päivittäin vaihtelevat postimäärät tai ajokelit. Jakeluaikaan ryhmittelyllä ei suoranaisesti aina ole vaikutusta. Vaikka yhtä jakelureittiä ja jakajaa kohden ei valtavan suurta säästöä synny, koko maan tasolla kyse on merkittävistä summista. Arkipäivisin jaettavia perusjakelureittejä postilla on noin ja niiden yhteispituus on noin kilometriä. Keitä/millaisia asukkaita/asuinalueita postilaatikkojen ryhmittely koskee? Millaisiin ryhmiin laatikot ryhmitellään? Ryhmittely koskee esimerkiksi pientaloja ja yrityskiinteistöjä. Vain kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaetaan posti oviluukkuihin. Yli 80 % maasta on jo ryhmitelty. Lähivuosina tehtävä postilaatikkojen ryhmittely koskee niitä omakoti- ja paritaloalueiden sekä rivitaloalueiden postinsaajia, joilla on vielä oma yksittäinen postilaatikkonsa portin tai ovenpielessä. Haja-asutusalueilla postilaatikko siirtyy usein siellä, missä laatikko sijaitsee nyt pihapiirissä tai vaikeasti liikennöitävän yksityistien varrella. Laatikot ryhmitellään yleensä muutaman laatikon ryhmiin taajamassa, hajaasutusalueella ryhmät voivat olla isompia. Laatikkoryhmän etäisyys ajoradasta tulee olemaan noin puoli metriä ja korkeus noin metri maan pinnasta. Viestintäviraston määräyksen mukaisesti matka kiinteistön ajo- tai kulkuliittymästä tontin ulkopuolelle sijoitetulle postilaatikolle on taajamassa enintään noin 50 metriä yhteen suuntaan mitattuna. Haja-asutusalueella posti jaetaan tavallisesti postilaatikkoon, jonka etäisyys postinsaajan asunnosta on enintään 500 metriä. Postilaatikon etäisyys postinsaajan asunnosta voi olla enintään kilometri, jos - jakelureitillä muuten jouduttaisiin poikkeamaan vain yhden postinsaajatalouden tai - yhteisön - postinjakelua varten tai - kiinteistö ei sijaitse yleisesti tai ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella tai - tietä ei talviaikana aurata ja hiekoiteta niin, että se olisi postinjakelun aikataululla liikennöitävissä, tai jos - postinjakeluauton kääntäminen tiellä ei ole mahdollista. Linkki Viestintäviraston määräykseen https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/viestintavirasto612011m.pdf

4 UKK [Nro] 4 (6) Miten Posti tiedottaa ryhmittelystä? Asiakkaat saavat Postilta tiedotteen hyvissä ajoin (noin 3 viikkoa) ennen ryhmittelyn aloittamista. Tiedotteessa kerrotaan ryhmittelyn etenevän kyseiselle asuinalueelle ja ryhmittelyn perusteista sekä siitä, milloin Postin edustaja on kyseisellä katu/tieosuudella esittelemässä suunnitelmia ja kuuntelemassa postinsaajien mielipiteitä ryhmien sijoittamisesta. Ryhmittelysuunnitelmat esitellään aina katuosuuksittain paikalla oleville asiakkaille. Tavoitteena on sovittaa yhteen postinjakelun ja postinsaajien tarpeet mahdollisimman hyvin. Kun paikoista on sovittu, Postin edustaja merkitsee ryhmien paikat merkkikepeillä ja antaa neuvoja ryhmän pystytyksessä. Kuka hoitaa laatikkojen siirron ja uudelleenasennuksen ja niiden kustannukset? Tehdäänkö ryhmittelyä koko Suomessa ja millä alueilla? Milloin postilaatikkojen ryhmittely aloitettiin Suomessa? Postinsaajat huolehtivat ryhmän pystytyksestä ja laatikon asennuksesta siihen. Posti antaa aina tarvittaessa neuvoja ja ohjeita rakentamisessa. Postilaatikkojen ryhmittelyä tehdään periaatteessa koko maassa. Suuressa osassa maata postilaatikoista valtaosa sijaitsee jo ryhmissä. Työ etenee hieman eri aikatauluille eri osissa maata. Laatikkoja on sijoitettu ryhmiin jo 1970-luvun lopulta lähtien. Ryhmittelyn aste ja käytännöt vaihtelevat hieman eri puolilla maata. Koko maantasoisesti yli 80 % on jo ryhmitelty. En halua siirtää postilaatikkoani laatikkoryhmään. Mitä vaihtoehtoja minulla on? Postin jakelupalvelut ikääntyneille ja liikuntaesteisille Laatikkojen ja ryhmien sijoituspaikasta pyritään aina neuvottelemaan, jotta sijainti olisi mahdollisimman sopiva sekä asiakkaalle että Postille. Postin edustaja pyrkii aina keskustelemaan henkilökohtaisesti niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole suostuneet siirtämään postilaatikkoaan. Näin postinjakelusta voidaan päästä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun niin asiakkaan kuin Postin kannalta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pyynnöstä ratkaista postilaatikon paikkaa koskevan erimielisyyden. Postilla on oikeus keskeyttää jakelu osoitteeseen riita-asian käsittelyn ajaksi, jolloin posti toimitetaan postitoimipisteeseen tai muuhun noutopaikkaan. Postinsaaja voi ostaa maksullisen postinjakelun haluamaansa paikkaan sijoitettuun postilaatikkoon. Sijoittelussa pitää ottaa huomioon työ- ja liikenneturvallisuus. Liikuntaesteisyyden tai yli 75 vuoden iän perusteella palvelun saa maksutta, jos kaikki talouden postinsaajat täyttävät maksuttoman palvelun edellytykset. Palvelut ovat tilattavissa Postin verkkopalvelusta tai asiakaspalvelusta. Liikuntaesteisellä ja yli 75-vuotiaalla on oikeus saada pyynnöstään postinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon tai

5 UKK [Nro] 5 (6) huoneistokohtaisesti postiluukkuun. Palvelu tarjotaan vain postinsaajan vakituiseen osoitteeseen. Vakituisella osoitteella tarkoitetaan postinsaajan ensisijaista, toistaiseksi voimassa olevaa osoitetta, joka on tosiasiassa postinsaajan pääasiallinen osoite. Erityistalousjakelun edellytys on se, että jokainen saman talouden postinsaajista on oikeutettu palveluun. Kuitenkin liikuntaesteinen tai 75 vuotta täyttänyt postinsaaja, joka yhteistaloudessa asuessaan joutuu säännönmukaisesti tai toistuvasti olemaan yksin, siten että hänen postin noutamisensa huomattavasti vaikeutuu, on myös oikeutettu erityistalousjakeluun. Postin noutamisen katsotaan vaikeutuvan huomattavasti, jos yksinoloajat ovat usean vuorokauden pituisia. Muun kuin korkean iän aiheuttaman liikuntaesteisyyden toteamiseen voidaan käyttää joko paikallisen postinjakelun omaa harkintaa tai asiakasta voidaan pyytää esittämään lääkärintodistus, josta tämä käy ilmi. Palvelu koskee Postin perusjakelua eli päivällä tehtävää postinjakelua, ei sanomalehtien varhaisjakelua tai pakettien jakelua. Sanomalehtien varhaisjakelun linjaa paikallinen lehtiyritys. Paketit jaetaan puolestaan Postin palveluehtojen mukaan; lähettäjä voi valita halutessaan palvelun, jossa paketti toimitetaan vastaanottajalle kotiovelle. Postista noudettaville paketeille puolestaan vastaanottaja voi tilata maksullinen kotiinkuljetuksen. Jakelupalvelusta sopimiseksi asiakkaat voivat toimittaa palvelupyynnön verkkopalvelun kautta tai olla yhteydessä Postin asiakaspalveluun. Miten ryhmittely vaikuttaa sanomalehtien ja pakettien jakeluun? Postilaki ja sen nojalla annettu Viestintäviraston määräys postilaatikkojen sijoittelusta koskee postin perusjakelua, eli päivällä tehtävää postinjakelua, ei sanomalehtien varhaisjakelua tai pakettien jakelua. Sanomalehtien varhaisjakelun linjaa aina paikallinen lehtiyritys. Paketit jaetaan puolestaan Postin palveluehtojen mukaan; lähettäjä voi valita halutessaan palvelun, jossa paketti toimitetaan vastaanottajalle kotiovelle. Toimipaikasta noudettaville paketeille puolestaan vastaanottaja voi tilata maksullinen kotiinkuljetuksen. Kenen kanssa Posti on neuvotellut laatikkojen ryhmittelystä? Mihin voin valittaa? Ennen ryhmittelyn käytännön aloittamista Posti tekee laajan selvityksen ja suunnitelman asiasta hyvissä ajoin. Posti on järjestänyt ja järjestää myös jatkossa keskustelutilaisuuksia niiden alueiden asukkaiden kanssa, joita muutos koskee. Posti keskustelee myös kunnan tai kaupungin edustajien kanssa, jotta esimerkiksi kadun kunnossapito voidaan ottaa huomioon. Haja-asutusalueella asiasta neuvotellaan tienpidosta vastaavan ELY-keskuksen kanssa. Samoin toteutuksesta keskustellaan paikallisen sanomalehtiyhtiön kanssa, jotta myös varhaisjakelun tarpeet otetaan huomioon. Omakotialueilla laatikkoryhmät sijoitetaan kunnan maalle esim. tien viereen. Postilaki antaa Postille tähän mahdollisuuden. Kaikilla alueen postinsaajilla on mahdollisuus keskustella asiasta Postin edustajan kanssa. Mikäli postinsaaja haluaa keskustella tai valittaa postilaatikkojen

6 UKK [Nro] 6 (6) ryhmittelystä, kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä Postin jakeluorganisaatioon omalla asuinalueellaan. Tavoitteena on aina päästä yhteisymmärrykseen postinjakelun järjestelyistä kunkin asiakkaan kohdalla. Laatikoiden ryhmittelystä antaa lisätietoja kunkin alueen esimies, tai hänen valtuuttamansa ryhmittelyä toteuttava henkilö. Postilaatikon paikkaan tyytymätön asianosainen voi Postilain 44 :n mukaisesti viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi Hyötyykö postilaatikkojen ryhmittelystä kukaan muu kuin Posti? Postilaatikkojen ryhmittely palvelee kaikkia postipalvelujen käyttäjiä sekä mahdollisia muita alueella postilaatikoihin jakelevia yrityksiä. Kyse on siitä, että jakelun kustannuksia on hillittävä kohtuuhintaisten postipalveluiden tarjonnan takaamiseksi.

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

sinulle Kierrätä joulukortti 2#08 post till dig Mies ja omatunto Kalastusvehkeet Hanna Sumari valmistautuu jouluun askarrellen. s.

sinulle Kierrätä joulukortti 2#08 post till dig Mies ja omatunto Kalastusvehkeet Hanna Sumari valmistautuu jouluun askarrellen. s. SISÄLTÄÄ HINNAT 1.1.2009 ALKAEN. OTA TALTEEN. INNEHÅLLER PRISER FRÅN 1.1.2009. TA VARA PÅ. sinulle post till dig 2#08 Mies ja omatunto John Websterin vinkeillä ilmastonmuutosta vastaan Kalastusvehkeet

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta 2 Sisällysluettelo Valokuituliittymän hankinta. Itse urakoiden vai avaimet käteen toimituksena?...

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS VERKKOJULKAISU Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS Kyläkauppoja ei ole varaa menettää Kyläkauppojen määrä on laskussa, mutta niiden merkitys kylien elinvoimaisuudelle

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tavoite... 2 1.2 Tutkimusmenetelmä... 2 2

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000) 1 (12) Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000) Työneuvoston päätös työaikalain soveltamisesta menekinedistäjän työhön ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Hämeen työsuojelupiirin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas 1 Suomalainen torikauppa on tänäkin päivänä merkittävä kaupankäynnin muoto. Tämän oppaan on koonnut Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön nimeämä

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN SÄHKÖVERKKO SUOSITUS / 2009 1(13) EL 6.3.2013 LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN 2009 Muutospäivämäärä Kuvaus 4/2010 Alkuperäinen 6.3.2013 Tarkennettu luvun 3 takautuvaa

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Googlen hakumainontaopas. Kuinka hakumainonta voi auttaa yritystäsi

Googlen hakumainontaopas. Kuinka hakumainonta voi auttaa yritystäsi Googlen hakumainontaopas Kuinka hakumainonta voi auttaa yritystäsi Sisältö Johdanto... 1 Google AdWords: mitä hyötyä siitä on sinulle?... 1 5 vaihetta menestykseen: AdWords-kampanjan määrittäminen ja ylläpito...

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot