Pirkanmaan pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2012 Pirkanmaan pelastuslaitos Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu Routamaa Tampere/ Matti Heinivaho Tampere/ Erja Viitala Vesilahti/ Anne Hakkinen Ylöjärvi/ Minna Sorsa Orivesi / Markku Kallio 1

2 Pirkanmaan Pelastuslaitos Sisällys Suuret muutokset... 2 Hallinto... 3 Toiminnan organisointi... 3 Toiminnan tavoitteet... 3 Toiminnan resurssit... 4 Toiminnan suoritteet... 6 Pelastuslaitoksen talous... 7 Yhteistoimintasopimus ja ylijäämän palautus... 7 Palvelutasopäätös... 8 Sopimuspalokunnat... 9 Alueellinen pelastustoimi Viranhaltijat tyytyväisiä toimintaan Sopimuspalokuntien näkemykset vaihtelivat Suuret muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos ( asti Tampereen aluepelastuslaitos) on viime vuosina ollut monien muutosten kohteena. Terveydenhuoltolain muutos siirsi vastuun ensihoidosta kunnilta sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta lukien. Lakisääteisiä valvontasuunnitelmia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja palotarkastuksissa noudatettiin ensimmäisen kerran vuonna Sisäisesti pelastuslaitoksessa on toteutettu organisaatiouudistus, jolloin kuuden alueen mallista siirryttiin kolmeen pelastusalueeseen vuonna Nuohoustoiminta on yksityistetty vuoden 2009 alusta. Merkittävä toiminnallinen muutos on myös Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskusten yhdistäminen syksyllä 2013, jolloin Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy Poriin. Toimintaa on jouduttu useana vuonna sopeuttamaan uusiin vaatimuksiin ja olosuhteisiin. 2

3 Hallinto Pirkanmaan pelastuslaitos toimii koko Pirkanmaan maakunnan alueella. Hallintomallina on isäntäkuntamalli, jolloin valta ja vastuu toiminnasta on Tampereen kaupungilla. Pelastuslaitos toimii Tampereen kaupungin taseyksikkönä. Tampereen kaupunki asettaa sille omistajatavoitteet, joista se raportoi kolme kertaa vuodessa. Kuntien yhteiselimenä toimii neuvottelukunta. Kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen ohella merkittävä asiakirja on neljän vuoden välein laadittava palvelutasopäätös, jossa määritellään mm. aluekohtaiset lähtövalmiusajat. Vuonna 2012 pelastuslaitoksen hallinnon organisointia arvioitiin kuntien pyynnöstä uudelleen. Neuvoa antavasta neuvottelukunnasta tehtiin poliittinen elin ja sille annettiin päätösvaltaa tehdä esitys pelastustoimen talousarviosta ja palvelutasosta. Neuvottelukuntaan valitaan kolme edustajaa Tampereen kaupungilta, kolme edustajaa kaupunkiseudun kunnista ja neljä edustajaa muista kunnista. Aiemmassa neuvottelukunnassa oli kaksi edustajaa kustakin seutukunnasta ja Tampereelta yksi edustaja. Toiminnan organisointi Toiminnan organisoinnista vastaa pelastusjohtaja. Laitoksella on kolme tehtäväaluetta: onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja toiminnan kehittäminen, pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu sekä ensihoitopalvelut. Ensimmäiseen kuuluvat mm. valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset, palveluverkon kehittäminen, sisäinen koulutustoiminta, työhyvinvoinnin edistäminen ja tekniset palvelut. Pelastustoiminta on jaettu kolmeen pelastusalueeseen: itäiseen (keskuksena Hervannan paloasema), läntiseen (keskuksena Nokian paloasema) ja pohjoiseen (keskuksena Ruoveden paloasema). Tampereen kaupunki kuuluu pääosin itäiseen alueeseen, mutta Lielahden suunnalta läntiseen. Pelastuslaitos on hoitanut ensivastetoimintaa lähes koko Pirkanmaan alueella. Sairaankuljetuspalveluita on lisäksi tuotettu Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Valkeakosken ja Ruoveden kuntien alueella. Sairaankuljetus siirtyi jo osittain vuoden 2012 aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. PSHP ostaa suunnitelmien mukaan ensihoitopalvelut pelastuslaitokselta Tampereelle, Nokialle, Pirkkalaan, Ylöjärvelle (osin) ja Valkeakoskelle. Toiminnan tavoitteet Vuonna 2012 kaikki pelastuslaitoksen kolme valtuustotason tavoitetta saavutettiin. Ne koskivat palotarkastuksia, toimintavalmiusaikaa ja työhyvinvointia. Pelastuslaitos tarkasti yritys- ja laitoskohteita 2565 kappaletta, mikä oli 107 % tavoitteesta. Riskialueittainen toimintavalmiusaika saavutettiin 90,5 % hälytyksistä, kun tavoitteena oli 90 %. Pelastuslaitoksen työhyvinvointimatriisin tulokset parantuivat edelliseen vuoteen verrattuna, mihin vaikutti sairauspoissaolojen määrän ja tapaturmien määrän vähentyminen. Kunta10- tutkimuksessa koettiin työnhallinnan parantuneen. 3

4 Pelastuslaitoksen tavoitteet olivat samat vuonna Silloin tavoitetta erityiskohteiden palotarkastuksista ei saavutettu, tavoiteltu toimintavalmiusaika saavutettiin 89,2 %:ssa hälytyksistä ja työhyvinvointi pysyi edellisvuoden tasolla. Pelastuslaitoksen omana tavoitteena olleen asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastusten osalta jäätiin tavoitteesta n. 15 %. Suurin ongelma on edelleen asukkaiden tavoittaminen. Asuinrakennusten omavalvonnan pilotointi n kohteen otoksella aloitettiin marraskuun 2012 aikana (Viljakkala, Kihniö, Pälkäne). Niihin rakennuksiin, joihin ei päästä tekemään palotarkastusta, jätetään omavalvontalomake. Asukas tarkastaa kohteen lomakkeen tietojen mukaan itse ja lähettää lomakkeen palotarkastajalle. Asuinrakennusten tarkastusväli on viisi vuotta. Pelastuslaitoksella on omia tarkempia tavoitteita vuosisuunnitelmassaan, ks. taulukko alla. Tavoitteissa näkyy hyvin varautuminen muuttuvaan toimintaympäristöön, toiminnan moninaisuus ja erilaiset kehittämiskohteet. Toiminnan resurssit Pirkanmaalla on 65 paloasemaa, joista 13:lla on jatkuva hälytysvalmius. Pohjoisella alueella jatkuva hälytysvalmius on Ruovedellä; lännessä Nokialla, Pirkkalassa, Ikaalisissa, Vammalassa ja Ylöjärvellä; idässä Hervannassa, Linnainmaalla ja keskuspaloasemalla sekä Kangasalla, Lempäälässä, Valkeakoskella ja Akaassa. Vakinaisesti miehitetyillä asemilla henkilöstön tavoitevahvuutena on yksikönjohtaja, kuljettaja ja vähintään kaksi työparia (1+5). Käytännössä kaikilla paloasemilla ei vuonna 2011 saavutettu edes minimivahvuutta 1+3. Vuonna 2012 tilanne oli parempi. 4

5 Pirkanmaalla on kolme pelastus- ja valvonta-aluetta: pohjoinen, länsi ja itä. Vuonna 2012 valmistui uusi paloasema Tyrvään vpk:lle Sastamalaan ja seuraavana vuonna rakennetaan Ylöjärven Teivon ja Akaan paloasemat. Pääsääntöisesti kukin kunta rakentaa paloaseman ja pelastuslaitos vuokraa tilat. Ylöjärven paloaseman rakentaa poikkeuksellisesti Tampereen kaupungin tytäryhtiö Tampereen Palvelukiinteistöt Oy. Vuonna 2010 käyttöön otetun Pirkkalan paloaseman rakensi eläkevakuutussäätiö. Virallista suunnitelmaa seuraavasta paloasemarakennuksesta ei ole, mutta suuntana Tampereella voi olla Tarastejärven alue, muualla Valkeakosken, Hämeenkyrön ja Ikaalisten suunta. Verkostoa suunnitellaan riskikartoitusten pohjalta. Vuoden 2011 lopussa pelastuslaitoksella oli töissä 576 henkilöä. Näiden lisäksi oli sivutoimisia ns. toimenpidepalkkaisia työntekijöitä 144. Sopimuspalokuntia oli 46 ja niiden hälytysosastoissa oli 703 sopimuspalokuntalaista. Pelastuslaitoksen henkilöstössä oli 311 palomiestä, 62 ylipalomiestä, 40 paloesimiestä ja 27 palomestaria. Ensihoitajia ja sairaankuljettajia oli 47 ja palotarkastajia 15. Henkilöstön keski-ikä oli 42,07. Palomiesten keski-ikä oli 39 vuotta ja paloesimiesten, palomestareitten ja palotarkastajien 48 vuotta. 5

6 Tampereen kaupunkiseudulla on 13 sopimuspalokuntaa: Kangasalla Kangasalan VPK, Kuhmalahden VPK ja Sahalahden VPK; Vesilahdella Vesilahden VPK ja Länsi-Vesilahden VPK, Lempäälässä Lempäälän VPK, Nurmen VPK ja Sääksjärven-Kuljun VPK; Tampereella Tampereen VPK ja Teiskon VPK, Nokialla Nokian VPK, Pirkkalassa Pirkkalan VPK ja Ylöjärvella Ylöjärven VPK. Suurimpien kaupunkien vertailussa Tampereen kaupungin pelastuslaitoksen palkat olivat selvästi muita alhaisemmat, mikä aiheutti rekrytointiongelmia. Tämän vuoksi aloitettiin kolmivuotinen palkankorjausohjelma, jossa vuonna 2012 korjattiin palomiesten palkkatasoa osittain. Seuraavana vuonna on tarkoitus korjata ylipalomiesten ja paloesimiesten palkkatasoa ja kolmantena vuonna edelleen palomiesten. Pelastus- ja hälytysajoneuvoja on yhteensä n. 130 kappaletta. Viimeisimmät hankinnat ovat olleet yli euroa maksanut raivausauto Lempäälään ja euron sammutusauto Ylöjärvelle. Vuonna 2012 myös pohjoinen alue sai käyttöönsä uuden sammutusauton ja säiliöauton. Toiminnan suoritteet Pelastuslaitoksen suoritteet ovat vakiintuneet vähäisin vuosivaihteluin tietylle tasolle. Onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä palotarkastuksia tehdään vuosittain yli kappaletta, turvallisuusviestinnän 1 kohteena on n pirkanmaalaista, joista turvallisuuskoulutettuja on kolmannes. Lausuntoja rakennusvalvontaviranomaisille tehdään yli 300 kappaletta ja muita lausuntoja tai katselmuksia yli 2000 kappaletta vuodessa. Pelastusyksiköt lähtevät tehtäviinsä n kertaa vuodessa. Vuonna 2011 yksiköillä oli lähtöjä 32 kertaa päivässä. Tulipaloja oli 1284, joista rakennuspaloja 538 kappaletta. Eniten pelastuslaitosta työllistivät erilaiset tarkistustehtävät, ensivastetehtävät 2 ja liikenneonnettomuudet. Suuronnettomuuksia oli vuonna 2011 kaksi. Nämä suuronnettomuuksiksi luetellut, yli 0,5 milj. euron vahingot aiheuttaneet rakennuspalot sattuivat Hämeenkyrössä ja Lempäälässä. Sairaankuljetuksia on tehty noin vuodessa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirin tehtäväksi vuonna 2013, minne pelastuslaitos jatkossa myy sairaankuljetuspalveluitaan. 1 Turvallisuusviestintään tilastoidaan turvallisuusneuvonta (esim. palotarkastuskäynnillä tapahtuva neuvonta), turvallisuuskoulutus (tietylle kohderyhmälle annettava turvallisuusaiheinen luento, oppitunti, opetustuokio tai harjoitus) ja yleisötilaisuudet, esim. messut ja erilaiset teemapäivät. Lähde: Turvallisuusviestintätyöryhmän toimintasuunnitelma Ensivasteyksikkö on lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse. Ensivasteyksikkönä voi toimia pelastus- tai poliisiauto, jonka henkilöstö on saanut ensivastetoimintaan vaadittavan koulutuksen. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksessa. Lähde: Wikipedia. 6

7 Pelastuslaitoksen talous Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2012 olivat 39,2 milj. euroa, josta viidelle kunnalle myytävien ensihoitopalvelujen osuus oli 6,4 milj. euroa. Pelkän pelastustoimen kustannukset nousivat vuoteen 2011 verrattuna 7,8 %. Kustannusten nousu johtuu henkilöstömenojen kasvusta, josta vajaan neljäsosan selittää lomapalkkavelkojen laskutavan muutos ja suurimman osan selittää palkankorjausohjelma, joka jouduttiin tekemään miehistön rekrytointivaikeuksien vuoksi. Menoja voidaan tarkastella myös kuluerittäin, joista suurin oli henkilöstökulut, 29,0 milj. euroa. Seuraavaksi suurin kuluerä oli palvelujen ostot, 5 milj. euroa, joka sisältää mm. palvelujen ostot 46 sopimuspalokunnalta, yhteensä 2,5 milj. euroa. Vuokrakulut olivat 2,9 milj. euroa ja aineet ja tarvikkeet 2,2 milj. euroa, mistä polttoaineitten osuus oli noin neljännes. Pelastuslaitos on investoinut uuteen kalustoon viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 2,1 milj. euroa vuodessa. Pelastustoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2011 Pirkanmaalla ja Uudellamaalla Suomen halvimmat, 67 euroa asukasta kohti. Vuotta aiemmin Pirkanmaa järjesti pelastustoimen kaikista edullisimmin. Kustannusten keskiarvo koko maassa vuonna 2011 oli 73 euroa asukasta kohti. Pelkän pelastuslaitoksen kulut Pirkanmaalla olivat keskimäärin 62 euroa. Esim. Tampereella menoja aiheutuu pelastustoimen maksuosuuden lisäksi eläkemenoperusteisista maksuista ja poikkeusolojen johtotilojen kuluista. Yritysten ja laitosten palotarkastuksissa on tarkoitus ottaa käyttöön palotarkastusmaksut vuonna Yhteistoimintasopimus ja ylijäämän palautus Yhteistoimintasopimus on juuri uusittu vastaamaan nykyistä tilannetta, sillä alun perin alueellista pelastustoimintaa aloitettaessa vuonna 2003 se toimi lähinnä muutossopimuksena. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu hallinnosta, neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, pelastusjohtajan valinnasta ja tehtävistä, palvelutason määräytymisestä, kalustosta, kiinteistöistä ja pelastuslaitoksen sopimuksista sekä talouden hoidosta. 7

8 Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Tampereen kaupunki. Pelastuslaitos on itsenäinen taseyksikkö Tampereen kaupungin hallinnossa, jolloin sillä on oma tase kertomassa sen tilinpäätöspäivän taloudellisesta asemasta. Sopijakunnat maksavat pelastuslaitoksen nettokustannukset asukaslukujen suhteessa kerran kuukaudessa tapahtuvin tilityksin. Maksuosuuksiin sisältyy kaluston hankinnasta aiheutuvat poistot. Yhteistoimintasopimuksen mukaan lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty osuus palautetaan vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen tase vuodelta 2011 näyttää 8,9 milj. euron ylijäämää. Ylijäämää on kertynyt joka vuosi kolmea viimeisintä vuotta eli vuosia lukuun ottamatta, jolloin alijäämää kertyi yhteensä 1,5 milj. euroa. Ylijäämän syntyhistoriasta kertoo Tampereen kaupungin kunnille lähetetty kirje uuden aluepelastuslaitoksen talousasioiden hoitamisesta. Toisin kuin yhteissopimuksessa sovittiin, päädyttiinkin siihen, että aluepelastuslaitos vuokraa tilat ja kalusto siirtyy sille 0- hintaisena. Tällöin aluepelastuslaitoksen aloittava tase oli liki tyhjä eikä siitä voitu tehdä poistoja investointien rahoittamiseksi 3. Kunnille on vuosittain lähetetty investoinneista oma maksatusosuus käyttötalousmenojen lisäksi. Kirjeessä arvioitiin, että n. 10 vuodessa taseelle on kertynyt omaisuutta sen verran, että poistoilla voidaan kattaa investoinnit. Määräaika täyttyi jo vuonna 2011 eikä investoinneista enää tule kunnille lisälaskua, mutta tässä on selitys, miksi tase näyttää ylijäämää, jota ei ole ollut tarkoituskaan palauttaa. Palvelutasopäätös Pirkanmaan pelastustoimen palveluista on päätetty vuosille Uuden valtuuston myötä palvelutasoa tarkastellaan uudelleen. Palvelutasopäätöksessä käydään läpi työnjakoa kuntien ja pelastuslaitoksen välillä. Kuntien on huolehdittava sammutusvesihuollon järjestämisestä, yleisten väestönsuojien rakentamisesta, kunnan omien poikkeusolojen johtokeskusten rakentamisesta ja ylläpidosta, tietyistä väestönsuojelutehtävistä ja pelastuslaitoksen tarpeen mukaisesta avustamisesta. Palvelutasosta on sovittu onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja poikkeusolosuhteisiin varautumisen osalta. Pelastuslaitos laatii onnettomuuksien ehkäisyn vuosisuunnitelman, josta raportoidaan kolme kertaa vuodessa. Onnettomuuksien ehkäisyn osaalueita ovat kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ohjaus ja valvonta, palotarkastukset, turvallisuusvalistus, maankäytön ja rakentamisen ohjaus, kemikaalivalvonta ja nuohous. Pelastussuunnitelmien laatimisessa tavoitellaan lain edellyttämää tasoa yhdessä muiden kiinteistö- ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Palotarkastuksia tehdään 4000 erityiskohteessa vähintään kerran vuodessa ja asuinrakennuksissa vähintään joka viides vuosi, n vuodessa. Turvallisuusvalistusta annetaan noin 20 % pirkanmaalaisista vuosittain. Pelastuslaitos antaa pyydettäessä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä lausuntoja. Kemikaalivalvontaa hoitaa siihen erikoistunut palotarkastusinsinööri. Pelastuslaitos vastaa nuohouksen järjestämisestä. Nuohoojina toimivat yksityiset, kilpailutetut piirinuohoojat. 3 Investointeja varten kunnilta kerätty ylimääräinen rahoitusosuus kertyi tuloslaskelmaan ylijäämäksi. Tilikauden tulos siirretään vuosittain taseelle, jolloin taseen erä edellisten tilikausien ylijäämä näyttää siltä kuin olisi reilusti kertynyt voittoa eli kunnilta kerätyt maksuosuudet olisivat olleet suurempia kuin niiden käyttö. 8

9 Pelastustoiminnan osalta Pirkanmaa on jaettu neljään riskialueeseen ja kullekin on määritelty tavoiteaika, milloin ensimmäinen pelastusyksikkö saavuttaa kohteen ja milloin pelastusjoukkue on kokonaisuudessaan saatu onnettomuuskohteeseen. Edellisen vaihteluväli on 6-20 minuuttia ja jälkimmäisen 20 yli 30 minuuttia. Pelastuslaitosten miehitettyjen asemien lähtöaika on 1 minuutti ja sopimuspalokuntien vaihtelee 5 yli 10 minuuttia. Samanaikaisissa onnettomuuksissa jälkimmäisen hälytyksen toimintavalmiusaika on astetta korkeampi. Palvelutasopäätöksessä on sovittu myös pelastustoiminnasta erityisolosuhteissa, sammutusvesijärjestelyistä, öljyvahinkojen torjunnasta, ensihoitopalveluista, onnettomuuksien tutkinnasta, pelastussuunnitelmista ja palveluverkon kehittämisestä. Sopimuspalokunnat Pelastuslaitoksella on 51 sopimuspalokuntaa, joista 46 toimii vapaaehtoisten yhdistysten pohjalta. Ensivastesopimus oli 23 sopimuspalokunnalla. Sopimuspalokuntiin kuului 757 henkilöä. Vuonna 2011 niillä oli 4678 hälytystä ja yhteensä 5497 tehtävää. Yli 300 tehtävää oli Korkeakosken, Urjalan ja Viialan VPK:lla. Tehtäviä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut vuosittain keskimäärin liki 5200 kappaletta. Hälytysosastojen vahvuudet vaihtelivat Muroleen 2 henkilöstä Kangasalan VPK:n 32:een. Kaupunkiseudun kunnista sopimuspalokuntia on lännessä Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä sekä idässä Kangasalla 3 (Kangasalla, Sahalahdella, Kuhmalahdella), Lempäälässä 3 (Lempäälässä, Sääksjärvellä ja Nurmessa), Vesilahdella 2 (Vesilahdella ja Länsi- Vesilahdella Narvassa) ja Tampereella 2 (Tampereella ja Teiskossa). Orivedellä ei ole sopimuspalokuntaa. Korvauksia toiminnasta maksetaan yhdistykselle kertakorvauksena ja yhdistys voi päättää, miten sen käyttää. Suurimmassa osassa sopimuspalokuntia maksetaan henkilökohtaista korvausta hälytyksiin lähdöistä, muttei kaikissa. Korvaukset olivat 2,4 milj. euroa vuonna 2011, ja korvaukset vaihtelivat sopimuspalokunnittain 5532 eurosta euroon. Sopimuspalokunnat toimivat pääosin pelastuslaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä ja sen omistamalla kalustolla. Joillakin sopimuspalokunnilla on esim. oma miehistönkuljetusauto, josta niille maksetaan korvausta. Korvausten maksuperusteena on 12 eri kriteeriä, mm. hälytykset, lähdöt, harjoituksiin osallistuminen, miehistön määrä, nuoriso-osaston vahvuus ja savusukellusosaaminen. Korvausten maksuperusteet kertovat osaltaan sopimuspalokuntien aktiivisuudesta. Mitä enemmän osallistujia, harjoituksia ja koulutusta, sitä enemmän maksetaan korvausta. Huolestuttavaa on, että kaupunkiseudun kuntien korvaukset ovat laskeneet vuodessa 5,4 %. Korvaukset ovat laskeneet eniten Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän VPK:lla. Tampereella on selvää miehistökatoa, mutta Pirkkalassa ja Lempäälässä vahvuus on lisääntynyt. Pirkkalan uudella paloasemalla voi olla vaikutusta, samoin sillä, että Lempäälän vakinaista palokuntaa vahvistettiin. Ylöjärvellä ja Kangasalla korvaukset olivat laskeneet n. 10 %, mikä johtui mm. kalustokorvauksen poistumisesta. Sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen yhteistyöelimenä toimii yhteistyöryhmä, jossa on puheenjohtajana pelastuslaitoksen pelastustoiminnasta ja valmiussuunnittelusta vastaava pelastuspäällikkö ja yhteensä 12 edustajaa kolmelta pelastusalueelta. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tekemään esityksiä vapaaehtoisen palokunta- 9

10 toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöryhmässä käsitellään esim. työsuojeluun varusteisiin ja tiloihin liittyviä asioita ja sen toimesta on laadittu sopimuspalokuntien sopimusmalli. Alueellinen pelastustoimi Pelastustoimi alueellistettiin koko maassa vuonna 2004, mutta Pirkanmaalla ja Satakunnassa aloitettiin jo vuotta aiemmin. Suomen 22 pelastusalueesta suurin osa on organisoitunut isäntäkuntamallilla. Lapissa ja Päijät-Hämeessä pelastuslaitokset ovat osa maakuntaliiton toimintaa. Alueellisesta pelastustoimesta tehdyssä Kallion ja Tolpin tutkimuksessa 4 todetaan, että uudistus ei ole tuonut kuntiin alueellista näkökulmaa. Kuntaedustajien näkökulma on edelleen kuntakeskeinen, kunnan omaa aluetta korostava. Siinä on tiettyä jännitettä alueellisen, riskikartoituksiin perustuvan pelastustoimen näkökulman kanssa. Tutkimuksen mukaan kunnat kokevat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi pelastustoimen kehittämisessä. Palvelutason nähdään parantuneen vuoteen 2006 saakka, mutta sen jälkeen selvästi heikentyneen. Alueellisen toiminnan ensimmäisinä vuosina ei rakenteellisia muutoksia juuri tehty, mutta alueiden kokonaisvaltaisten riskikartoitusten jälkeen on tehty resurssien, esim. päällystöön kuuluvien henkilöiden, uudelleen sijoituksia. Nämä ovat merkinneet harvan asutuksen vähäriskisillä alueilla pelastusyksiköiden ja resurssien siirtoa korkeamman riskin alueille. Tilastollisesti tarkastellen onnettomuuksien ennalta ehkäisyn palvelutaso on kehittynyt suotuisasti ja toimintavalmiudessa ei ole ollut oleellista muutosta. Väestönsuojelussa palvelutaso on laskenut. Kustannusten kasvu on ollut yleistä kuntatason kustannuskehitystä nopeampaa. Pirkanmaalla kustannukset ovat kasvaneet samaa tahtia yleisen kuntatalouden kehityksen kanssa. Kuntaedustajien huolena on vpk-yhdistysten ja sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus. Niiden merkitys on suuri maaseutumaisissa kunnissa. Viranhaltijat tyytyväisiä toimintaan Tarkastuslautakuntien puheenjohtajat haastattelivat tai lähettivät sähköpostikyselyn kunkin kunnan pelastustoimesta vastaavalle viranhaltijalle ja sopimuspalokuntien edustajille. Viranhaltijoilta kysyttiin mielipiteitä toiminnan organisointitavasta, resursseista, toiminnasta ja sen kehittämisestä. Sopimuspalokuntien edustajilta tiedusteltiin resurssien riittävyyttä, yhteistyön toimivuutta pelastuslaitoksen kanssa ja sopimuspalokuntien tulevaisuudennäkymiä. Vastaukset saatiin kaikkien kahdeksan kunnan viranhaltijoilta ja 12 eri sopimuspalokunnalta. 4 Kallio Olavi ja Tolppi Reijo: Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta Seurantatutkimuksen 3.vaiheen loppuraportti. Suomen Kuntaliitto. Helsinki

11 Maakunnallisesti isäntäkuntamallilla hoidettava pelastustoimi ei Tamperetta lukuun ottamatta juuri jätä tehtäviä muihin kuntiin. Kuntien tehtävänä on huolehtia maksuosuuksistaan, kerran valtuustokaudessa ottaa kantaa palvelutasopäätökseen ja pääsääntöisesti järjestää tilat, jotka pelastuslaitos vuokraa käyttöönsä. Tähän nähden kuntien viranhaltijat olivat yllättävän hyvin informoituja pelastuslaitoksen toiminnasta, vaikka tiedontaso jonkin verran vaihteli. Kaupunkiseudun kunnista edustajina neuvottelukunnassa ovat vuosina olleet Ylöjärven ja Nokian kaupunginjohtajat. Haastattelut kohdentuivat teknisen toimen johtajiin, sillä pelastustoimen maksuosuus oli kunnissa pääsääntöisesti teknisen lautakunnan vastuulla. Kunnan viranhaltijat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä pelastuslaitoksen toimintaan. Kalustoa pidettiin ajanmukaisena ja pelastuslaitosta ylipäätään hyvin toimivana. Operatiivisen valmiuden uskottiin alueellisessa mallissa parantuneen mm. erikoiskaluston keskitettyjen hankintojen myötä. Myös laaja-alainen asiantuntemus on helposti saatavissa ja palvelut ovat tasalaatuisempia. Yhtenäiset kuntarahoista riippumattomat toimintatavat luovat hyvät mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. Eräässä vastauksessa epäiltiin alueellisessa mallissa rakenteellisen palontorjunnan etääntyneen kunnan toiminnasta, kun yhteistyöstä rakennusvalvonnan ja tilapalvelun kanssa on tullut muodollisempaa. Asiantuntemuksessa ei tältäkään osin ole moittimista. Kiitosta sai myös pelastustoimen aktiivisuus ja ohjaus kuntien vastuulla olevien poikkeusolojen valmiussuunnitelmien päivittämisessä. Pelastustoimen kustannusten nousu oli muutamissa vastauksissa huolen aiheena. Tässä peräänkuulutettiin isäntäkunnan ohjausvastuuta. Tulevaisuuden visioissa joku oli valmis antamaan pelastustoimen järjestämisvastuun valtiolle. Muistissa oli vielä asukaskohtaisiin maksuosuuksiin siirtyminen, mikä kirpaisi esim. Lempäälää. Nyt sielläkin oltiin toiminnan tasoon tyytyväisiä, kun pääpaloasema on saatu vakinaisesti miehitettyä ja lisääntyneille menoille katetta. Resurssien osalta kaupunkiseudulla on viime vuosina tehty paljon, sillä uudet paloasemat ovat valmistuneet Orivedelle, Nokialle, Hervantaan, Pirkkalaan ja pian valmistumassa Ylöjärvelle. Miehitystä on parannettu Lempäälän lisäksi Pirkkalassa. Toimintavaatimusten kasvuun on pystytty vastaamaan. (Orivesi tosin kaipaili neljättä palomiehen virkaa täytettäväksi.) Tulevaisuuden osalta nähtiin pelastustoimen asiantuntijaroolin korostuvan. Teknologian kehittyessä myös kuntien odotukset pelastuslaitosta kohtaan lisääntyvät, kun tulee kyetä varautumaan uudenlaisiin riskeihin ja ennalta ehkäistä niiden toteutumista. Sopimuspalokuntien näkemykset vaihtelivat Sopimuspalokuntien edustajien vastaukset eivät olleet yhteneväisiä. Yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa piti hyvänä tai siihen suuntaan kehittyneenä noin puolet vastanneista ja toinen puoli katsoi toimintaedellytyksissä olevan monenlaista kehitettävää tai kuntoon laitettavaa. Useassakin vastauksessa todettiin, että pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö suhtautuu kaksijakoisesti sopimuspalokuntiin. Osan kanssa yhteistyö toimii ja osa suhtautuu varauksellisesti sopimuspalokuntiin. Osa henkilöstöstä tarvitsisi asennemuutosta. Joku oli hyvillään siitä, että nykyisin pelastuslaitoksessa on ymmärretty, että ilman sopimuspalokuntia ei tulla toimeen. 11

12 Käytännössä kuntanäkökulmaa toimintaan tulee juuri sopimuspalokuntien kautta, kun siellä toimivat paikalliset asukkaat. Sopimuspalokunnilla ei sinänsä enää ole yhteyttä kuntiin, sillä ne solmivat palokuntasopimuksensa pelastuslaitoksen kanssa. Eräissä sopimuspalokunnissa ihmeteltiin sitä, että kunnan päättäjät eivät tunnut tietävän paljoakaan palokuntien toiminnasta. Tämä kertoo osaltaan suuresta luottamuksesta toimintaa järjestävää isäntäkuntaa kohtaan. Neuvottelukunnan miehittämistä luottamushenkilöillä pidettiin hyvänä ratkaisuna. Yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa hyvänä pitäneissä sopimuspalokunnissa oltiin pääosin tyytyväisiä myös nykyisiin resursseihin ja saatuihin korvauksiin. Näissä vastauksissa muutamissa valiteltiin hallinnon byrokraattisuutta ja päätöksentehon hitautta. Sopimuspalokunnat haluttiin mukaan sekä toiminnan pitkän tähtäimen suunnitteluun että koulutussuunnitteluun. Pelastuslaitoksen koulutustarjontaa sinänsä pidettiin riittävänä. Seuraavaan on kerätty joitakin sopimuspalokuntien kehittämis- ja muutosehdotuksia kaikista vastauksista: Kaluston korjaustoiminnoissa on kehitettävää Taloudellinen panostus esim. kaluston uusimiseen, hankintaan ja ylläpitoon on riittämätöntä Vastemääritykset tulisi päivittää vastaamaan paikallisia tarpeita ja osaamista. Eri sopimuspalokuntien erityisosaamista tulisi hyödyntää paremmin. / VPK:n käyttöastetta tulisi nostaa. Yhteisharjoituksiin pelastuslaitoksen kanssa tuli panostaa huomioiden sekä laatu että lukumäärä / Yhteiset harjoitukset, palavereja on tarpeeksi. Pelastuslaitoksen toimintaa pitäisi suunnitella pitemmällä tähtäimellä, myös sopimuspalokuntien asemaa, kehittämistä ja toiminnan turvaamista. Nyt ei tämmöisiä suunnitelmia ole. Sopimuspalokunnat pitäisi ottaa mukaan kaikkeen siihen päätöksentekoon, mikä niitä koskee. Nyt työryhmissä ja kokouksissa ei ole sopimuspalokuntien edustusta. / Sopimuspalokuntien yhteistoimintaryhmässä tullaan kuulluksi, muttei siitä ole mitään hyötyä, koska emme voi vaikuttaa mihinkään. (Esimerkkinä kalustokorvauksista luopuminen, minkä katsottiin tapahtuneen vastoin sopimusta yksipuolisella ilmoituksella.) / Päättävä elin on korkealla eikä ota suorittavan tason mielipiteitä ja asiantuntemusta huomioon. VPK:lle on kovat vaatimukset ja ne kasvavat koko ajan. Kuitenkaan toiminnasta ei saa korvauksia. / Vastuutehtävät kasautuvat. Toiminta ei kiinnosta taloudellisen hyödyn puuttuessa. Yhteistyön kehittämiseksi pitäisi olla enemmän avointa keskustelua ja neuvotteluja suorittajaportaan kanssa, ei pelkästään Tampere-keskeistä toimintaa. Kuntapäättäjät mukaan aluepelastuslaitoksen päätöksentekoon, etteivät Tampereen kaupungin päättäjät päätä meidän asioista. Yhdistystä rasittaviin työnantajavelvoitteisiin, kuten terveystarkastuksiin ja työsuojeluasioihin täytyisi löytyä muunlaisia toimintamalleja Kärjekkäimpien näkemysten mukaan sopimuspalokuntia ollaan ajamassa alas, mikä näkyy mm. hälytysten määrän vähenemisenä. Useissa vastauksissa tuotiin esille, että sopimuspalokuntien resursseja jää hyödyntämättä. Muutamissa vastauksissa sopimuspalokuntien 12

13 arvostuksen nähtiin huonontuneen. Joissakin sopimuspalokunnissa oltiin itsekin huolissaan mahdollisesta toiminnan hiipumisesta. Joku arveli päivystyksen tulevan pakolliseksi, kun väkeä toimintaan ei riitä. Alueelliseen toimintatapaan yksi tyytyväisimmistä oli eräs tehdaspalokunta, jonka toiminta oli lähtenyt uusien tehtävien myötä uuteen kiitoon. Hälytykset lisääntyivät oleellisesti, koska nyt palokuntaa hälytettiin lähes kaikkiin alueen pelastustehtäviin. Lisääntyneillä avustuksilla oli pystytty hankkimaan tärkeäksi katsottua kalustoa. Palokunta oli siirtymässä vielä askeleen eteenpäin eli hoitamaan myös ensivastetehtäviä. Kova innostus välittyi: Pelastusala kehittyy jatkuvasti ja me siinä mukana. Eräässä vastauksessa palo- ja pelastustoimen palvelutason nähtiin tulevaisuudessa heikkenevän. Ottavatko ihmiset silloin itse enemmän vastuuta ja tekevät asuinpaikkavalinnallaan myös valinnan oman turvallisuutensa suhteen? 13

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004 Ensimmäisten vuosien kokemuksia

Pelastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004 Ensimmäisten vuosien kokemuksia Pelastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004 Ensimmäisten vuosien kokemuksia 2004-2006 Tampereen yliopisto, erikoistutkija Olavi Kallio Palotutkimuksen päivät 2009 25-26.8.2009 Seurantatutkimuksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI. Yhteistoimintasopimus

POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI. Yhteistoimintasopimus 1 Khall 30.3.2015 56 liite 1 POHJOIS-SAVON ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Yhteistoimintasopimus Luonnos 7.1.2015 2 POHJOIS-SAVON ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Iisalmen, Juankosken,

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

4 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 7 Kangasalan koulutuspaloaseman hankesuunnittelu

4 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 7 Kangasalan koulutuspaloaseman hankesuunnittelu Tampere Kokouskutsu 1 (14) Aika 14.09.2016, klo 10:00 Paikka Tampereen keskuspaloasema Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 Laillisuus

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen on laadittava päätös pelastustoimen palvelutasosta.

Pelastuslaitoksen on laadittava päätös pelastustoimen palvelutasosta. SISÄASIAINMINISTERIÖ Sopimusehdotus Liite 3 Pohjois-Karjala 19.2.2003 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Sopijapuolet Enon, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kesälahden, Kiihtelysvaaran,

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 22.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017... 1 - : Liite

Lisätiedot

Palontutkinta Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO.

Palontutkinta Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO. Palontutkinta 2020 11.11.2015 Turku PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi Palontutkinta 2020 työryhmä Työryhmän tehtävänä on kehittää ja yhdenmukaistaa pelastuslaitoksien palontutkintaan

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 43 17.10.2014 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Olavi Kallio, Reijo Tolppi Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Olavi Kallio, Reijo Tolppi Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS Petteri Helisten Pelastusjohtaja 24.1.2013 KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU--KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS OULU OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Pelastustoimen organisointi

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

16 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

16 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (13) Aika 30.11.2016, klo 10:00-11:30 Paikka Tampereen keskuspaloasema Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaaminen 14 Läsnäolijoiden toteaminen 15 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot