Pirkanmaan pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan pelastuslaitos"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2012 Pirkanmaan pelastuslaitos Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu Routamaa Tampere/ Matti Heinivaho Tampere/ Erja Viitala Vesilahti/ Anne Hakkinen Ylöjärvi/ Minna Sorsa Orivesi / Markku Kallio 1

2 Pirkanmaan Pelastuslaitos Sisällys Suuret muutokset... 2 Hallinto... 3 Toiminnan organisointi... 3 Toiminnan tavoitteet... 3 Toiminnan resurssit... 4 Toiminnan suoritteet... 6 Pelastuslaitoksen talous... 7 Yhteistoimintasopimus ja ylijäämän palautus... 7 Palvelutasopäätös... 8 Sopimuspalokunnat... 9 Alueellinen pelastustoimi Viranhaltijat tyytyväisiä toimintaan Sopimuspalokuntien näkemykset vaihtelivat Suuret muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos ( asti Tampereen aluepelastuslaitos) on viime vuosina ollut monien muutosten kohteena. Terveydenhuoltolain muutos siirsi vastuun ensihoidosta kunnilta sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta lukien. Lakisääteisiä valvontasuunnitelmia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja palotarkastuksissa noudatettiin ensimmäisen kerran vuonna Sisäisesti pelastuslaitoksessa on toteutettu organisaatiouudistus, jolloin kuuden alueen mallista siirryttiin kolmeen pelastusalueeseen vuonna Nuohoustoiminta on yksityistetty vuoden 2009 alusta. Merkittävä toiminnallinen muutos on myös Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskusten yhdistäminen syksyllä 2013, jolloin Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy Poriin. Toimintaa on jouduttu useana vuonna sopeuttamaan uusiin vaatimuksiin ja olosuhteisiin. 2

3 Hallinto Pirkanmaan pelastuslaitos toimii koko Pirkanmaan maakunnan alueella. Hallintomallina on isäntäkuntamalli, jolloin valta ja vastuu toiminnasta on Tampereen kaupungilla. Pelastuslaitos toimii Tampereen kaupungin taseyksikkönä. Tampereen kaupunki asettaa sille omistajatavoitteet, joista se raportoi kolme kertaa vuodessa. Kuntien yhteiselimenä toimii neuvottelukunta. Kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen ohella merkittävä asiakirja on neljän vuoden välein laadittava palvelutasopäätös, jossa määritellään mm. aluekohtaiset lähtövalmiusajat. Vuonna 2012 pelastuslaitoksen hallinnon organisointia arvioitiin kuntien pyynnöstä uudelleen. Neuvoa antavasta neuvottelukunnasta tehtiin poliittinen elin ja sille annettiin päätösvaltaa tehdä esitys pelastustoimen talousarviosta ja palvelutasosta. Neuvottelukuntaan valitaan kolme edustajaa Tampereen kaupungilta, kolme edustajaa kaupunkiseudun kunnista ja neljä edustajaa muista kunnista. Aiemmassa neuvottelukunnassa oli kaksi edustajaa kustakin seutukunnasta ja Tampereelta yksi edustaja. Toiminnan organisointi Toiminnan organisoinnista vastaa pelastusjohtaja. Laitoksella on kolme tehtäväaluetta: onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja toiminnan kehittäminen, pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu sekä ensihoitopalvelut. Ensimmäiseen kuuluvat mm. valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset, palveluverkon kehittäminen, sisäinen koulutustoiminta, työhyvinvoinnin edistäminen ja tekniset palvelut. Pelastustoiminta on jaettu kolmeen pelastusalueeseen: itäiseen (keskuksena Hervannan paloasema), läntiseen (keskuksena Nokian paloasema) ja pohjoiseen (keskuksena Ruoveden paloasema). Tampereen kaupunki kuuluu pääosin itäiseen alueeseen, mutta Lielahden suunnalta läntiseen. Pelastuslaitos on hoitanut ensivastetoimintaa lähes koko Pirkanmaan alueella. Sairaankuljetuspalveluita on lisäksi tuotettu Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Valkeakosken ja Ruoveden kuntien alueella. Sairaankuljetus siirtyi jo osittain vuoden 2012 aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. PSHP ostaa suunnitelmien mukaan ensihoitopalvelut pelastuslaitokselta Tampereelle, Nokialle, Pirkkalaan, Ylöjärvelle (osin) ja Valkeakoskelle. Toiminnan tavoitteet Vuonna 2012 kaikki pelastuslaitoksen kolme valtuustotason tavoitetta saavutettiin. Ne koskivat palotarkastuksia, toimintavalmiusaikaa ja työhyvinvointia. Pelastuslaitos tarkasti yritys- ja laitoskohteita 2565 kappaletta, mikä oli 107 % tavoitteesta. Riskialueittainen toimintavalmiusaika saavutettiin 90,5 % hälytyksistä, kun tavoitteena oli 90 %. Pelastuslaitoksen työhyvinvointimatriisin tulokset parantuivat edelliseen vuoteen verrattuna, mihin vaikutti sairauspoissaolojen määrän ja tapaturmien määrän vähentyminen. Kunta10- tutkimuksessa koettiin työnhallinnan parantuneen. 3

4 Pelastuslaitoksen tavoitteet olivat samat vuonna Silloin tavoitetta erityiskohteiden palotarkastuksista ei saavutettu, tavoiteltu toimintavalmiusaika saavutettiin 89,2 %:ssa hälytyksistä ja työhyvinvointi pysyi edellisvuoden tasolla. Pelastuslaitoksen omana tavoitteena olleen asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastusten osalta jäätiin tavoitteesta n. 15 %. Suurin ongelma on edelleen asukkaiden tavoittaminen. Asuinrakennusten omavalvonnan pilotointi n kohteen otoksella aloitettiin marraskuun 2012 aikana (Viljakkala, Kihniö, Pälkäne). Niihin rakennuksiin, joihin ei päästä tekemään palotarkastusta, jätetään omavalvontalomake. Asukas tarkastaa kohteen lomakkeen tietojen mukaan itse ja lähettää lomakkeen palotarkastajalle. Asuinrakennusten tarkastusväli on viisi vuotta. Pelastuslaitoksella on omia tarkempia tavoitteita vuosisuunnitelmassaan, ks. taulukko alla. Tavoitteissa näkyy hyvin varautuminen muuttuvaan toimintaympäristöön, toiminnan moninaisuus ja erilaiset kehittämiskohteet. Toiminnan resurssit Pirkanmaalla on 65 paloasemaa, joista 13:lla on jatkuva hälytysvalmius. Pohjoisella alueella jatkuva hälytysvalmius on Ruovedellä; lännessä Nokialla, Pirkkalassa, Ikaalisissa, Vammalassa ja Ylöjärvellä; idässä Hervannassa, Linnainmaalla ja keskuspaloasemalla sekä Kangasalla, Lempäälässä, Valkeakoskella ja Akaassa. Vakinaisesti miehitetyillä asemilla henkilöstön tavoitevahvuutena on yksikönjohtaja, kuljettaja ja vähintään kaksi työparia (1+5). Käytännössä kaikilla paloasemilla ei vuonna 2011 saavutettu edes minimivahvuutta 1+3. Vuonna 2012 tilanne oli parempi. 4

5 Pirkanmaalla on kolme pelastus- ja valvonta-aluetta: pohjoinen, länsi ja itä. Vuonna 2012 valmistui uusi paloasema Tyrvään vpk:lle Sastamalaan ja seuraavana vuonna rakennetaan Ylöjärven Teivon ja Akaan paloasemat. Pääsääntöisesti kukin kunta rakentaa paloaseman ja pelastuslaitos vuokraa tilat. Ylöjärven paloaseman rakentaa poikkeuksellisesti Tampereen kaupungin tytäryhtiö Tampereen Palvelukiinteistöt Oy. Vuonna 2010 käyttöön otetun Pirkkalan paloaseman rakensi eläkevakuutussäätiö. Virallista suunnitelmaa seuraavasta paloasemarakennuksesta ei ole, mutta suuntana Tampereella voi olla Tarastejärven alue, muualla Valkeakosken, Hämeenkyrön ja Ikaalisten suunta. Verkostoa suunnitellaan riskikartoitusten pohjalta. Vuoden 2011 lopussa pelastuslaitoksella oli töissä 576 henkilöä. Näiden lisäksi oli sivutoimisia ns. toimenpidepalkkaisia työntekijöitä 144. Sopimuspalokuntia oli 46 ja niiden hälytysosastoissa oli 703 sopimuspalokuntalaista. Pelastuslaitoksen henkilöstössä oli 311 palomiestä, 62 ylipalomiestä, 40 paloesimiestä ja 27 palomestaria. Ensihoitajia ja sairaankuljettajia oli 47 ja palotarkastajia 15. Henkilöstön keski-ikä oli 42,07. Palomiesten keski-ikä oli 39 vuotta ja paloesimiesten, palomestareitten ja palotarkastajien 48 vuotta. 5

6 Tampereen kaupunkiseudulla on 13 sopimuspalokuntaa: Kangasalla Kangasalan VPK, Kuhmalahden VPK ja Sahalahden VPK; Vesilahdella Vesilahden VPK ja Länsi-Vesilahden VPK, Lempäälässä Lempäälän VPK, Nurmen VPK ja Sääksjärven-Kuljun VPK; Tampereella Tampereen VPK ja Teiskon VPK, Nokialla Nokian VPK, Pirkkalassa Pirkkalan VPK ja Ylöjärvella Ylöjärven VPK. Suurimpien kaupunkien vertailussa Tampereen kaupungin pelastuslaitoksen palkat olivat selvästi muita alhaisemmat, mikä aiheutti rekrytointiongelmia. Tämän vuoksi aloitettiin kolmivuotinen palkankorjausohjelma, jossa vuonna 2012 korjattiin palomiesten palkkatasoa osittain. Seuraavana vuonna on tarkoitus korjata ylipalomiesten ja paloesimiesten palkkatasoa ja kolmantena vuonna edelleen palomiesten. Pelastus- ja hälytysajoneuvoja on yhteensä n. 130 kappaletta. Viimeisimmät hankinnat ovat olleet yli euroa maksanut raivausauto Lempäälään ja euron sammutusauto Ylöjärvelle. Vuonna 2012 myös pohjoinen alue sai käyttöönsä uuden sammutusauton ja säiliöauton. Toiminnan suoritteet Pelastuslaitoksen suoritteet ovat vakiintuneet vähäisin vuosivaihteluin tietylle tasolle. Onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä palotarkastuksia tehdään vuosittain yli kappaletta, turvallisuusviestinnän 1 kohteena on n pirkanmaalaista, joista turvallisuuskoulutettuja on kolmannes. Lausuntoja rakennusvalvontaviranomaisille tehdään yli 300 kappaletta ja muita lausuntoja tai katselmuksia yli 2000 kappaletta vuodessa. Pelastusyksiköt lähtevät tehtäviinsä n kertaa vuodessa. Vuonna 2011 yksiköillä oli lähtöjä 32 kertaa päivässä. Tulipaloja oli 1284, joista rakennuspaloja 538 kappaletta. Eniten pelastuslaitosta työllistivät erilaiset tarkistustehtävät, ensivastetehtävät 2 ja liikenneonnettomuudet. Suuronnettomuuksia oli vuonna 2011 kaksi. Nämä suuronnettomuuksiksi luetellut, yli 0,5 milj. euron vahingot aiheuttaneet rakennuspalot sattuivat Hämeenkyrössä ja Lempäälässä. Sairaankuljetuksia on tehty noin vuodessa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirin tehtäväksi vuonna 2013, minne pelastuslaitos jatkossa myy sairaankuljetuspalveluitaan. 1 Turvallisuusviestintään tilastoidaan turvallisuusneuvonta (esim. palotarkastuskäynnillä tapahtuva neuvonta), turvallisuuskoulutus (tietylle kohderyhmälle annettava turvallisuusaiheinen luento, oppitunti, opetustuokio tai harjoitus) ja yleisötilaisuudet, esim. messut ja erilaiset teemapäivät. Lähde: Turvallisuusviestintätyöryhmän toimintasuunnitelma Ensivasteyksikkö on lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse. Ensivasteyksikkönä voi toimia pelastus- tai poliisiauto, jonka henkilöstö on saanut ensivastetoimintaan vaadittavan koulutuksen. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksessa. Lähde: Wikipedia. 6

7 Pelastuslaitoksen talous Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2012 olivat 39,2 milj. euroa, josta viidelle kunnalle myytävien ensihoitopalvelujen osuus oli 6,4 milj. euroa. Pelkän pelastustoimen kustannukset nousivat vuoteen 2011 verrattuna 7,8 %. Kustannusten nousu johtuu henkilöstömenojen kasvusta, josta vajaan neljäsosan selittää lomapalkkavelkojen laskutavan muutos ja suurimman osan selittää palkankorjausohjelma, joka jouduttiin tekemään miehistön rekrytointivaikeuksien vuoksi. Menoja voidaan tarkastella myös kuluerittäin, joista suurin oli henkilöstökulut, 29,0 milj. euroa. Seuraavaksi suurin kuluerä oli palvelujen ostot, 5 milj. euroa, joka sisältää mm. palvelujen ostot 46 sopimuspalokunnalta, yhteensä 2,5 milj. euroa. Vuokrakulut olivat 2,9 milj. euroa ja aineet ja tarvikkeet 2,2 milj. euroa, mistä polttoaineitten osuus oli noin neljännes. Pelastuslaitos on investoinut uuteen kalustoon viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 2,1 milj. euroa vuodessa. Pelastustoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2011 Pirkanmaalla ja Uudellamaalla Suomen halvimmat, 67 euroa asukasta kohti. Vuotta aiemmin Pirkanmaa järjesti pelastustoimen kaikista edullisimmin. Kustannusten keskiarvo koko maassa vuonna 2011 oli 73 euroa asukasta kohti. Pelkän pelastuslaitoksen kulut Pirkanmaalla olivat keskimäärin 62 euroa. Esim. Tampereella menoja aiheutuu pelastustoimen maksuosuuden lisäksi eläkemenoperusteisista maksuista ja poikkeusolojen johtotilojen kuluista. Yritysten ja laitosten palotarkastuksissa on tarkoitus ottaa käyttöön palotarkastusmaksut vuonna Yhteistoimintasopimus ja ylijäämän palautus Yhteistoimintasopimus on juuri uusittu vastaamaan nykyistä tilannetta, sillä alun perin alueellista pelastustoimintaa aloitettaessa vuonna 2003 se toimi lähinnä muutossopimuksena. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu hallinnosta, neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, pelastusjohtajan valinnasta ja tehtävistä, palvelutason määräytymisestä, kalustosta, kiinteistöistä ja pelastuslaitoksen sopimuksista sekä talouden hoidosta. 7

8 Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Tampereen kaupunki. Pelastuslaitos on itsenäinen taseyksikkö Tampereen kaupungin hallinnossa, jolloin sillä on oma tase kertomassa sen tilinpäätöspäivän taloudellisesta asemasta. Sopijakunnat maksavat pelastuslaitoksen nettokustannukset asukaslukujen suhteessa kerran kuukaudessa tapahtuvin tilityksin. Maksuosuuksiin sisältyy kaluston hankinnasta aiheutuvat poistot. Yhteistoimintasopimuksen mukaan lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty osuus palautetaan vuosittain heinäkuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen tase vuodelta 2011 näyttää 8,9 milj. euron ylijäämää. Ylijäämää on kertynyt joka vuosi kolmea viimeisintä vuotta eli vuosia lukuun ottamatta, jolloin alijäämää kertyi yhteensä 1,5 milj. euroa. Ylijäämän syntyhistoriasta kertoo Tampereen kaupungin kunnille lähetetty kirje uuden aluepelastuslaitoksen talousasioiden hoitamisesta. Toisin kuin yhteissopimuksessa sovittiin, päädyttiinkin siihen, että aluepelastuslaitos vuokraa tilat ja kalusto siirtyy sille 0- hintaisena. Tällöin aluepelastuslaitoksen aloittava tase oli liki tyhjä eikä siitä voitu tehdä poistoja investointien rahoittamiseksi 3. Kunnille on vuosittain lähetetty investoinneista oma maksatusosuus käyttötalousmenojen lisäksi. Kirjeessä arvioitiin, että n. 10 vuodessa taseelle on kertynyt omaisuutta sen verran, että poistoilla voidaan kattaa investoinnit. Määräaika täyttyi jo vuonna 2011 eikä investoinneista enää tule kunnille lisälaskua, mutta tässä on selitys, miksi tase näyttää ylijäämää, jota ei ole ollut tarkoituskaan palauttaa. Palvelutasopäätös Pirkanmaan pelastustoimen palveluista on päätetty vuosille Uuden valtuuston myötä palvelutasoa tarkastellaan uudelleen. Palvelutasopäätöksessä käydään läpi työnjakoa kuntien ja pelastuslaitoksen välillä. Kuntien on huolehdittava sammutusvesihuollon järjestämisestä, yleisten väestönsuojien rakentamisesta, kunnan omien poikkeusolojen johtokeskusten rakentamisesta ja ylläpidosta, tietyistä väestönsuojelutehtävistä ja pelastuslaitoksen tarpeen mukaisesta avustamisesta. Palvelutasosta on sovittu onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja poikkeusolosuhteisiin varautumisen osalta. Pelastuslaitos laatii onnettomuuksien ehkäisyn vuosisuunnitelman, josta raportoidaan kolme kertaa vuodessa. Onnettomuuksien ehkäisyn osaalueita ovat kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ohjaus ja valvonta, palotarkastukset, turvallisuusvalistus, maankäytön ja rakentamisen ohjaus, kemikaalivalvonta ja nuohous. Pelastussuunnitelmien laatimisessa tavoitellaan lain edellyttämää tasoa yhdessä muiden kiinteistö- ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Palotarkastuksia tehdään 4000 erityiskohteessa vähintään kerran vuodessa ja asuinrakennuksissa vähintään joka viides vuosi, n vuodessa. Turvallisuusvalistusta annetaan noin 20 % pirkanmaalaisista vuosittain. Pelastuslaitos antaa pyydettäessä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä lausuntoja. Kemikaalivalvontaa hoitaa siihen erikoistunut palotarkastusinsinööri. Pelastuslaitos vastaa nuohouksen järjestämisestä. Nuohoojina toimivat yksityiset, kilpailutetut piirinuohoojat. 3 Investointeja varten kunnilta kerätty ylimääräinen rahoitusosuus kertyi tuloslaskelmaan ylijäämäksi. Tilikauden tulos siirretään vuosittain taseelle, jolloin taseen erä edellisten tilikausien ylijäämä näyttää siltä kuin olisi reilusti kertynyt voittoa eli kunnilta kerätyt maksuosuudet olisivat olleet suurempia kuin niiden käyttö. 8

9 Pelastustoiminnan osalta Pirkanmaa on jaettu neljään riskialueeseen ja kullekin on määritelty tavoiteaika, milloin ensimmäinen pelastusyksikkö saavuttaa kohteen ja milloin pelastusjoukkue on kokonaisuudessaan saatu onnettomuuskohteeseen. Edellisen vaihteluväli on 6-20 minuuttia ja jälkimmäisen 20 yli 30 minuuttia. Pelastuslaitosten miehitettyjen asemien lähtöaika on 1 minuutti ja sopimuspalokuntien vaihtelee 5 yli 10 minuuttia. Samanaikaisissa onnettomuuksissa jälkimmäisen hälytyksen toimintavalmiusaika on astetta korkeampi. Palvelutasopäätöksessä on sovittu myös pelastustoiminnasta erityisolosuhteissa, sammutusvesijärjestelyistä, öljyvahinkojen torjunnasta, ensihoitopalveluista, onnettomuuksien tutkinnasta, pelastussuunnitelmista ja palveluverkon kehittämisestä. Sopimuspalokunnat Pelastuslaitoksella on 51 sopimuspalokuntaa, joista 46 toimii vapaaehtoisten yhdistysten pohjalta. Ensivastesopimus oli 23 sopimuspalokunnalla. Sopimuspalokuntiin kuului 757 henkilöä. Vuonna 2011 niillä oli 4678 hälytystä ja yhteensä 5497 tehtävää. Yli 300 tehtävää oli Korkeakosken, Urjalan ja Viialan VPK:lla. Tehtäviä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut vuosittain keskimäärin liki 5200 kappaletta. Hälytysosastojen vahvuudet vaihtelivat Muroleen 2 henkilöstä Kangasalan VPK:n 32:een. Kaupunkiseudun kunnista sopimuspalokuntia on lännessä Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä sekä idässä Kangasalla 3 (Kangasalla, Sahalahdella, Kuhmalahdella), Lempäälässä 3 (Lempäälässä, Sääksjärvellä ja Nurmessa), Vesilahdella 2 (Vesilahdella ja Länsi- Vesilahdella Narvassa) ja Tampereella 2 (Tampereella ja Teiskossa). Orivedellä ei ole sopimuspalokuntaa. Korvauksia toiminnasta maksetaan yhdistykselle kertakorvauksena ja yhdistys voi päättää, miten sen käyttää. Suurimmassa osassa sopimuspalokuntia maksetaan henkilökohtaista korvausta hälytyksiin lähdöistä, muttei kaikissa. Korvaukset olivat 2,4 milj. euroa vuonna 2011, ja korvaukset vaihtelivat sopimuspalokunnittain 5532 eurosta euroon. Sopimuspalokunnat toimivat pääosin pelastuslaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä ja sen omistamalla kalustolla. Joillakin sopimuspalokunnilla on esim. oma miehistönkuljetusauto, josta niille maksetaan korvausta. Korvausten maksuperusteena on 12 eri kriteeriä, mm. hälytykset, lähdöt, harjoituksiin osallistuminen, miehistön määrä, nuoriso-osaston vahvuus ja savusukellusosaaminen. Korvausten maksuperusteet kertovat osaltaan sopimuspalokuntien aktiivisuudesta. Mitä enemmän osallistujia, harjoituksia ja koulutusta, sitä enemmän maksetaan korvausta. Huolestuttavaa on, että kaupunkiseudun kuntien korvaukset ovat laskeneet vuodessa 5,4 %. Korvaukset ovat laskeneet eniten Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän VPK:lla. Tampereella on selvää miehistökatoa, mutta Pirkkalassa ja Lempäälässä vahvuus on lisääntynyt. Pirkkalan uudella paloasemalla voi olla vaikutusta, samoin sillä, että Lempäälän vakinaista palokuntaa vahvistettiin. Ylöjärvellä ja Kangasalla korvaukset olivat laskeneet n. 10 %, mikä johtui mm. kalustokorvauksen poistumisesta. Sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen yhteistyöelimenä toimii yhteistyöryhmä, jossa on puheenjohtajana pelastuslaitoksen pelastustoiminnasta ja valmiussuunnittelusta vastaava pelastuspäällikkö ja yhteensä 12 edustajaa kolmelta pelastusalueelta. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tekemään esityksiä vapaaehtoisen palokunta- 9

10 toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöryhmässä käsitellään esim. työsuojeluun varusteisiin ja tiloihin liittyviä asioita ja sen toimesta on laadittu sopimuspalokuntien sopimusmalli. Alueellinen pelastustoimi Pelastustoimi alueellistettiin koko maassa vuonna 2004, mutta Pirkanmaalla ja Satakunnassa aloitettiin jo vuotta aiemmin. Suomen 22 pelastusalueesta suurin osa on organisoitunut isäntäkuntamallilla. Lapissa ja Päijät-Hämeessä pelastuslaitokset ovat osa maakuntaliiton toimintaa. Alueellisesta pelastustoimesta tehdyssä Kallion ja Tolpin tutkimuksessa 4 todetaan, että uudistus ei ole tuonut kuntiin alueellista näkökulmaa. Kuntaedustajien näkökulma on edelleen kuntakeskeinen, kunnan omaa aluetta korostava. Siinä on tiettyä jännitettä alueellisen, riskikartoituksiin perustuvan pelastustoimen näkökulman kanssa. Tutkimuksen mukaan kunnat kokevat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi pelastustoimen kehittämisessä. Palvelutason nähdään parantuneen vuoteen 2006 saakka, mutta sen jälkeen selvästi heikentyneen. Alueellisen toiminnan ensimmäisinä vuosina ei rakenteellisia muutoksia juuri tehty, mutta alueiden kokonaisvaltaisten riskikartoitusten jälkeen on tehty resurssien, esim. päällystöön kuuluvien henkilöiden, uudelleen sijoituksia. Nämä ovat merkinneet harvan asutuksen vähäriskisillä alueilla pelastusyksiköiden ja resurssien siirtoa korkeamman riskin alueille. Tilastollisesti tarkastellen onnettomuuksien ennalta ehkäisyn palvelutaso on kehittynyt suotuisasti ja toimintavalmiudessa ei ole ollut oleellista muutosta. Väestönsuojelussa palvelutaso on laskenut. Kustannusten kasvu on ollut yleistä kuntatason kustannuskehitystä nopeampaa. Pirkanmaalla kustannukset ovat kasvaneet samaa tahtia yleisen kuntatalouden kehityksen kanssa. Kuntaedustajien huolena on vpk-yhdistysten ja sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus. Niiden merkitys on suuri maaseutumaisissa kunnissa. Viranhaltijat tyytyväisiä toimintaan Tarkastuslautakuntien puheenjohtajat haastattelivat tai lähettivät sähköpostikyselyn kunkin kunnan pelastustoimesta vastaavalle viranhaltijalle ja sopimuspalokuntien edustajille. Viranhaltijoilta kysyttiin mielipiteitä toiminnan organisointitavasta, resursseista, toiminnasta ja sen kehittämisestä. Sopimuspalokuntien edustajilta tiedusteltiin resurssien riittävyyttä, yhteistyön toimivuutta pelastuslaitoksen kanssa ja sopimuspalokuntien tulevaisuudennäkymiä. Vastaukset saatiin kaikkien kahdeksan kunnan viranhaltijoilta ja 12 eri sopimuspalokunnalta. 4 Kallio Olavi ja Tolppi Reijo: Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta Seurantatutkimuksen 3.vaiheen loppuraportti. Suomen Kuntaliitto. Helsinki

11 Maakunnallisesti isäntäkuntamallilla hoidettava pelastustoimi ei Tamperetta lukuun ottamatta juuri jätä tehtäviä muihin kuntiin. Kuntien tehtävänä on huolehtia maksuosuuksistaan, kerran valtuustokaudessa ottaa kantaa palvelutasopäätökseen ja pääsääntöisesti järjestää tilat, jotka pelastuslaitos vuokraa käyttöönsä. Tähän nähden kuntien viranhaltijat olivat yllättävän hyvin informoituja pelastuslaitoksen toiminnasta, vaikka tiedontaso jonkin verran vaihteli. Kaupunkiseudun kunnista edustajina neuvottelukunnassa ovat vuosina olleet Ylöjärven ja Nokian kaupunginjohtajat. Haastattelut kohdentuivat teknisen toimen johtajiin, sillä pelastustoimen maksuosuus oli kunnissa pääsääntöisesti teknisen lautakunnan vastuulla. Kunnan viranhaltijat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä pelastuslaitoksen toimintaan. Kalustoa pidettiin ajanmukaisena ja pelastuslaitosta ylipäätään hyvin toimivana. Operatiivisen valmiuden uskottiin alueellisessa mallissa parantuneen mm. erikoiskaluston keskitettyjen hankintojen myötä. Myös laaja-alainen asiantuntemus on helposti saatavissa ja palvelut ovat tasalaatuisempia. Yhtenäiset kuntarahoista riippumattomat toimintatavat luovat hyvät mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. Eräässä vastauksessa epäiltiin alueellisessa mallissa rakenteellisen palontorjunnan etääntyneen kunnan toiminnasta, kun yhteistyöstä rakennusvalvonnan ja tilapalvelun kanssa on tullut muodollisempaa. Asiantuntemuksessa ei tältäkään osin ole moittimista. Kiitosta sai myös pelastustoimen aktiivisuus ja ohjaus kuntien vastuulla olevien poikkeusolojen valmiussuunnitelmien päivittämisessä. Pelastustoimen kustannusten nousu oli muutamissa vastauksissa huolen aiheena. Tässä peräänkuulutettiin isäntäkunnan ohjausvastuuta. Tulevaisuuden visioissa joku oli valmis antamaan pelastustoimen järjestämisvastuun valtiolle. Muistissa oli vielä asukaskohtaisiin maksuosuuksiin siirtyminen, mikä kirpaisi esim. Lempäälää. Nyt sielläkin oltiin toiminnan tasoon tyytyväisiä, kun pääpaloasema on saatu vakinaisesti miehitettyä ja lisääntyneille menoille katetta. Resurssien osalta kaupunkiseudulla on viime vuosina tehty paljon, sillä uudet paloasemat ovat valmistuneet Orivedelle, Nokialle, Hervantaan, Pirkkalaan ja pian valmistumassa Ylöjärvelle. Miehitystä on parannettu Lempäälän lisäksi Pirkkalassa. Toimintavaatimusten kasvuun on pystytty vastaamaan. (Orivesi tosin kaipaili neljättä palomiehen virkaa täytettäväksi.) Tulevaisuuden osalta nähtiin pelastustoimen asiantuntijaroolin korostuvan. Teknologian kehittyessä myös kuntien odotukset pelastuslaitosta kohtaan lisääntyvät, kun tulee kyetä varautumaan uudenlaisiin riskeihin ja ennalta ehkäistä niiden toteutumista. Sopimuspalokuntien näkemykset vaihtelivat Sopimuspalokuntien edustajien vastaukset eivät olleet yhteneväisiä. Yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa piti hyvänä tai siihen suuntaan kehittyneenä noin puolet vastanneista ja toinen puoli katsoi toimintaedellytyksissä olevan monenlaista kehitettävää tai kuntoon laitettavaa. Useassakin vastauksessa todettiin, että pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö suhtautuu kaksijakoisesti sopimuspalokuntiin. Osan kanssa yhteistyö toimii ja osa suhtautuu varauksellisesti sopimuspalokuntiin. Osa henkilöstöstä tarvitsisi asennemuutosta. Joku oli hyvillään siitä, että nykyisin pelastuslaitoksessa on ymmärretty, että ilman sopimuspalokuntia ei tulla toimeen. 11

12 Käytännössä kuntanäkökulmaa toimintaan tulee juuri sopimuspalokuntien kautta, kun siellä toimivat paikalliset asukkaat. Sopimuspalokunnilla ei sinänsä enää ole yhteyttä kuntiin, sillä ne solmivat palokuntasopimuksensa pelastuslaitoksen kanssa. Eräissä sopimuspalokunnissa ihmeteltiin sitä, että kunnan päättäjät eivät tunnut tietävän paljoakaan palokuntien toiminnasta. Tämä kertoo osaltaan suuresta luottamuksesta toimintaa järjestävää isäntäkuntaa kohtaan. Neuvottelukunnan miehittämistä luottamushenkilöillä pidettiin hyvänä ratkaisuna. Yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa hyvänä pitäneissä sopimuspalokunnissa oltiin pääosin tyytyväisiä myös nykyisiin resursseihin ja saatuihin korvauksiin. Näissä vastauksissa muutamissa valiteltiin hallinnon byrokraattisuutta ja päätöksentehon hitautta. Sopimuspalokunnat haluttiin mukaan sekä toiminnan pitkän tähtäimen suunnitteluun että koulutussuunnitteluun. Pelastuslaitoksen koulutustarjontaa sinänsä pidettiin riittävänä. Seuraavaan on kerätty joitakin sopimuspalokuntien kehittämis- ja muutosehdotuksia kaikista vastauksista: Kaluston korjaustoiminnoissa on kehitettävää Taloudellinen panostus esim. kaluston uusimiseen, hankintaan ja ylläpitoon on riittämätöntä Vastemääritykset tulisi päivittää vastaamaan paikallisia tarpeita ja osaamista. Eri sopimuspalokuntien erityisosaamista tulisi hyödyntää paremmin. / VPK:n käyttöastetta tulisi nostaa. Yhteisharjoituksiin pelastuslaitoksen kanssa tuli panostaa huomioiden sekä laatu että lukumäärä / Yhteiset harjoitukset, palavereja on tarpeeksi. Pelastuslaitoksen toimintaa pitäisi suunnitella pitemmällä tähtäimellä, myös sopimuspalokuntien asemaa, kehittämistä ja toiminnan turvaamista. Nyt ei tämmöisiä suunnitelmia ole. Sopimuspalokunnat pitäisi ottaa mukaan kaikkeen siihen päätöksentekoon, mikä niitä koskee. Nyt työryhmissä ja kokouksissa ei ole sopimuspalokuntien edustusta. / Sopimuspalokuntien yhteistoimintaryhmässä tullaan kuulluksi, muttei siitä ole mitään hyötyä, koska emme voi vaikuttaa mihinkään. (Esimerkkinä kalustokorvauksista luopuminen, minkä katsottiin tapahtuneen vastoin sopimusta yksipuolisella ilmoituksella.) / Päättävä elin on korkealla eikä ota suorittavan tason mielipiteitä ja asiantuntemusta huomioon. VPK:lle on kovat vaatimukset ja ne kasvavat koko ajan. Kuitenkaan toiminnasta ei saa korvauksia. / Vastuutehtävät kasautuvat. Toiminta ei kiinnosta taloudellisen hyödyn puuttuessa. Yhteistyön kehittämiseksi pitäisi olla enemmän avointa keskustelua ja neuvotteluja suorittajaportaan kanssa, ei pelkästään Tampere-keskeistä toimintaa. Kuntapäättäjät mukaan aluepelastuslaitoksen päätöksentekoon, etteivät Tampereen kaupungin päättäjät päätä meidän asioista. Yhdistystä rasittaviin työnantajavelvoitteisiin, kuten terveystarkastuksiin ja työsuojeluasioihin täytyisi löytyä muunlaisia toimintamalleja Kärjekkäimpien näkemysten mukaan sopimuspalokuntia ollaan ajamassa alas, mikä näkyy mm. hälytysten määrän vähenemisenä. Useissa vastauksissa tuotiin esille, että sopimuspalokuntien resursseja jää hyödyntämättä. Muutamissa vastauksissa sopimuspalokuntien 12

13 arvostuksen nähtiin huonontuneen. Joissakin sopimuspalokunnissa oltiin itsekin huolissaan mahdollisesta toiminnan hiipumisesta. Joku arveli päivystyksen tulevan pakolliseksi, kun väkeä toimintaan ei riitä. Alueelliseen toimintatapaan yksi tyytyväisimmistä oli eräs tehdaspalokunta, jonka toiminta oli lähtenyt uusien tehtävien myötä uuteen kiitoon. Hälytykset lisääntyivät oleellisesti, koska nyt palokuntaa hälytettiin lähes kaikkiin alueen pelastustehtäviin. Lisääntyneillä avustuksilla oli pystytty hankkimaan tärkeäksi katsottua kalustoa. Palokunta oli siirtymässä vielä askeleen eteenpäin eli hoitamaan myös ensivastetehtäviä. Kova innostus välittyi: Pelastusala kehittyy jatkuvasti ja me siinä mukana. Eräässä vastauksessa palo- ja pelastustoimen palvelutason nähtiin tulevaisuudessa heikkenevän. Ottavatko ihmiset silloin itse enemmän vastuuta ja tekevät asuinpaikkavalinnallaan myös valinnan oman turvallisuutensa suhteen? 13

Toimintasääntö 1.4.20132013

Toimintasääntö 1.4.20132013 Toimintasääntö 1.4.20132013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 3 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 3 3. JOHTAMINEN... 4 3.1. Johtamistapa... 4 3.2. Johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2 TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2 2. Pelastustoimen toimiala... 2 3. Johtaminen... 3 3.1. Johtamistapa... 3 3.2. Johtajan tehtävät... 3 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2015

Vuosisuunnitelma 2015 Vuosisuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta...

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutaso

Pelastustoimen palvelutaso Pelastustoimen palvelutaso Pelastustoimen alueellistamisen vaikutukset 2004 2010 Yliopistotutkija Olavi Kallio Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu (JKK) TURVALLINEN SUOMI SEMINAARI 29.5.2012 Marina

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille 2. painos 1 Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat suomessa Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Suomen Sopimuspalokuntien

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät -Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Pöytäkirjanote 15.04.2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola OSALLISTUJAT

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PAIy`ASTUSTOIMEN ELUTASOPÄÄTps 2013.2016 OulwKoiltisMaan pelastusliikelaitos PALVLASTOSi01MEN ELUTASOG4 05 ioi31201s Liite 1 PERUSTELUMUISTtO PELASTUSLAKI379

Lisätiedot

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 -

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - Lahdessa 13.09.2013 Jari Hyvärinen Sivu 2 / 42 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 TAUSTAMATERIAALIA Palvelutasopäätöksen 2014 2017 valmistelu on aloitettu tehtävää varten perustetun

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Olavi Kallio, Reijo Tolppi Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Olavi Kallio, Reijo Tolppi Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 19.02.2015 Kokoustiedot Aika 19.02.2015 Torstai klo 17.00-18.20 Paikka TUMA-rakennus, Sammonkatu 12, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Esityksen sisältö Historiaa Sopimuspalokuntalaiset Tunnuslukuja Palokuntien hälytystehtävät

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Toimintakertomus 2009 1 2 Organisaatiokaaviot Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintakertomus 2009: Toimittanut Tampereen aluepelastuslaitos/veijo Kajan. Kuvat Tampereen aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Toiminta-ajatus

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Toiminta-ajatus Dia 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Toiminta-ajatus Pelastuslaitos edistää yksilöiden ja yhteisöjen omatoimista valmiutta ehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein onnettomuustilanteessa sekä tuottaa

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2007 1 2 Sisällysluettelo Sivu Pelastusjohtajan katsaus 4 Riskienhallinta 6 Pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisy Varautuminen Valvomo Resurssienhallinta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 Voimaan 1.1.2008 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 2 Sisällysluettelo Pelastusjohtajan katsaus......... 4 Riskienhallinta............ Sivu. 6 Onnettomuuksien ehkäisy....... Pelastustoiminta Varautuminen

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2004

PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2004 Liite asia 32 / pel 26.4.2005 PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2004 Keski-Suomen maakunnan kaikkien 30 kunnan valtuustot hyväksyivät vuoden 2002 loppuun mennessä saman vuoden aikana kuntien yhteistyönä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2004 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN VASTUUJAKO 4 TALOUSKATSAUS 2004 5 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 6 TAMPEREEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI maakunnista kaupunkeihin ja kyliin 25.1.2012, Lahti Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja vs. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Taustaa Rakentamisen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA PELASTUSTOIMEN ALUEUUDISTUS KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Olavi Kallio Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos 0 Tampereen yliopisto Tiivistelmä Pelastustoimen uudistusta koskevassa seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Sisällys Pirkanmaan pelastustoimi pähkinänkuoressa 3 Pelastusjohtajan katsaus 4 Aluepelastuslaitoksen talous 6 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy 8 Onnettomuustutkinta

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Toimintakertomus 2010 1 2 Organisaatiokaaviot Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintakertomus 2010: Toimittanut Tampereen aluepelastuslaitos/veijo Kajan. Kuvat Tampereen aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos Kunnan liikelaitos Johtokunta 12.5.2015 22 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIOESITYS 2016 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille

Lisätiedot

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Toimintoja harvaan asutulla alueella Jorma Parviainen pelastusjohtaja HARVA-hankkeen tavoitteista ja järjestelyistä (1) Sisäasiainministeriö asetti 16.6.2009 ns HARVA-työryhmän. Toimikausi 2009-2010. Tavoitteena

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät Tampere Yhteystiedot: Pirkanmaan Yrittäjät puh (03) 251 6500 Bussikuljetukset Linja-autoaseman edestä: klo 18.10-18.30 Nonstoppina, Tokeen Liikenne Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Toimintakertomus 2011 1 2 Organisaatiokaaviot ALUEPELASTUSLAITOKSEN LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ 2011 Kaupunginhallitus Neuvottelukunta Pelastusjohtaja Talouspäällikkö Tiedotuspäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (19) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:10 Paikka Keltun talo, Keltuntie Toivala Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1. VPK:NA TOIMIVIEN SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO... 3 2. KYSELYLOMAKE:... 4 3. KUNNAN TAUSTATIEDOT... 7 4. VPK:NA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Perustietoja Utajärvestä Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, n. 58 km Oulusta itään Pinta-ala on

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006

VUOSIKERTOMUS 2006 PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 Plussat: + ensivastetoimintaa kyettiin kehittämään koko maakunnan alueella + sopimuspalokuntien sopimukset saatiin harmonisoitua + suuret valistus- ja neuvontamäärät + kuntien valmiussuunnittelussa

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot