RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET Rakennusalan perustutkinto, erityisopiskelijat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Vantaan kaupunki

2 . Johdanto.... Rakennusalan perustutkinnon oppimistulokset Ammattiosaamisen näytön arvosanatiedot rakennusalan perustutkinnossa Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt rakennusalan perustutkinnossa Itsearviointi... 3

3 . Johdanto Ammatillisen koulutuksen kansallinen oppimistulosten arviointi on vuodesta 007 alkaen perustunut ammattiosaamisen näytöistä saatavaan tietoon. Tietoa kerätään näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavoista. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat ja arvioivat näytöt ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta. Oppimistulosten tiedonkeruu on yhtenevä kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Kansallisen arviointitiedon kerääminen aloitettiin sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintolaalan, logistiikan sekä kone- ja metallialan perustutkinnoista. Näiden tutkintojen tulokset raportoitiin syksyllä 00. Vuonna 008 käynnistyi oppimistulosten arviointi metsäalan ja rakennusalan perustutkinnoissa. Näiden tutkintojen arvioinnit päättyivät keväällä 0. Parhaillaan on meneillään kahdeksan ammatillisen perustutkinnon arvioinnit. Tämä yhteenveto sisältää Vantaan kaupungin rakennusalan perustutkinnon oppimistulostiedot sekä kansallisen vertailutuloksen kolmen lukuvuoden ajalta. Oppimistulokset on kerätty kaikista vuonna 008 rakennusalan perustutkinnon opinnot aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä kolmen lukuvuoden ajalta. Tiedon kerääminen käynnistyi syksyllä 008 ja se päättyi keväällä 0. Tässä yhteenvedossa koulutuksen järjestäjän oppimistuloksia verrataan muiden järjestäjien tuloksiin. Tämä yhteenveto sisältää oppimistulostietojen lisäksi myös koulutuksen järjestäjän keväällä 0 tekemän rakennusalan koulutukseen liittyneen itsearvioinnin tulokset. Yhteenveto sisältää järjestäjäkohtaisen tiedon lisäksi myös kansallisen vertailutiedon. Lisätietoja yhteenvedosta ja oppimistulosten arvioinnista antavat opetusneuvos Anu Räisänen (puh ) ja erikoissuunnittelija Paula Kilpeläinen (puh ). Ammattiosaamisen näytöstä käytetään tässä raportissa myös näyttö -termiä

4 . Rakennusalan perustutkinnon oppimistulokset Opetushallitus keräsi tietoja näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki vuonna 008 rakennusalan perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena tarjonneet koulutuksen järjestäjät (N = 49). Yksi koulutuksen järjestäjä ei osallistunut arviointiin. Järjestäjistä yksi on erityisoppilaitos, jonka tulokset raportoidaan erikseen. Näin ollen tämä raportti sisältää 47 koulutuksen järjestäjän tulokset. Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 09 ammattiosaamisen näytöstä ja 35 eri tutkinnon osasta. Tässä yhteenvedossa verrataan koulutuksen järjestäjän näyttöjen arvosanoja kansalliseen tilaan. jakaumien lisäksi arvosanoista esitetään keskiarvot arviointikohteittain tutkinto ja tutkinnon osa -tasoilla. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet ovat työprosessien hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tilastollisesti merkitsevät erot koulutuksen järjestäjän ja kansallisen tuloksen välillä on merkitty kuvioihin. Yhteenveto sisältää tietoja myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä. Kuviot ja taulukot on laadittu niistä tutkinnon osista, joissa on vähintään viisi ammattiosaamisen näyttöä. Jos kansallinen tulos koostuu pääosin tai kokonaan ao. koulutuksen järjestäjän näytöistä, yhteenvetotietoa ei anneta. Taulukot ja kuviot sisältävät tietoja koko rakennusalan perustutkinnosta sekä erikseen perustustyöt -, runkovaiheen työt -, sisävalmistusvaiheen työt - sekä ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osista Taulukkoon on koottu kaikki kolmen lukuvuoden aikana suoritetut näytöt tutkinnon osittain. 3

5 Taulukko. Ammattiosaamisen näyttöjen määrä (N) tutkinnon osittain vuosina Tutkinnon osa N % Perustustyöt (5 ov) 053 8,5 Runkovaiheen työt (35 ov) 73 5,6 Sisävalmistusvaiheen työt (0 ov) 556 4, Ulkoverhous- ja kattotyöt (0 ov) 50,3 Korjausrakentaminen (0 ov) 750 6,8 Muuraus (0 ov) 746 6,7 Laatoitus (0 ov) 65 5,6 Raudoitus ja betonointi (0 ov) 544 4,9 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 409 3,7 Muottityöt (0 ov) 48, Maarakennuskoneen käyttö (0 ov) 30, Maarakennuskoneiden käyttö (35 ov) 8, Maarakennuskoneen huolto (0 ov) 06,0 Hirsirakentaminen (0 ov) 0 0,9 Teräsrakentaminen (0 ov) 83 0,7 Rappaus (0 ov) 76 0,7 Maa-ainesten kuljetus (0 ov) 7 0,7 Ikkunatyöt (0 ov) 69 0,6 Mittaus (0 ov) 67 0,6 Piharakentaminen (0 ov) 56 0,5 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (0 ov) 47 0,4 Telinerakentaminen (0 ov) 44 0,4 Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö (0 ov) 43 0,4 Maarakennustyöt (35 ov) 7 0, Vedeneristys (0 ov) 6 0, Ympäristökiven asennus (0 ov) 6 0, Rakentamispalvelut (0 ov) 7 0, Maaperätutkimukset (0 ov) 5 0, Teräsohutlevyrakentaminen (0 ov) 4 0, Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus (0 ov) 8 0, Maa- ja kiviainesten jalostaminen (0 ov) 5 0,0 Kovakiven tuotantotekniikka (0 ov) 0,0 Muistomerkkituotteiden valmistus (0 ov) 0,0 Kivituotteet ja asennus (35 ov) 0,0 Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotantoprosessit (0 ov) 0,0 Yhteensä ,0 4

6 . Ammattiosaamisen näytön arvosanatiedot rakennusalan perustutkinnossa Kuviossa verrataan koulutuksen järjestäjän rakennusalan perustutkinnon oppimistuloksia kansallisiin tuloksiin. Tulokset esitetään keskiarvoina arviointikohteittain. Vaaleat pylväät kuvaavat koulutuksen järjestäjän keskiarvoja ja tummat pylväät vastaavaa kansallista vertailutietoa. Numerus (n) kertoo näyttöjen kokonaismäärän. Kuvion tiedoissa ovat mukana kaikki kolmen lukuvuoden aikana suoritetut näytöt. Koulutuksen järjestäjän tuloksen ja kansallisen tuloksen välisiä eroja on testattu tilastollisin menetelmin. Tilastollisesti merkitsevä ero keskiarvojen välillä on merkitty kuvioihin asteriskilla (*). 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Rakennusalan perustutkinto, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=8) Rakennusalan perustutkinto, kansallinen keskiarvo (N=09) * * 3* 4* 5*,3,4,3,3,3,,3,,,3 Kuvio. Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. Tilastollisen testauksen avulla voidaan arvioida, kuinka todennäköistä on, että havaittu ero olisi syntynyt sattumalta. Tilastolliseen merkitsevyyteen vaikuttaa kolme tekijää: ) koulutuksen järjestäjän keskiarvon ja kansallisen keskiarvon ero, ) koulutuksen järjestäjän opiskelijoiden lukumäärä ja opiskelijoiden lukumäärä kansallisessa aineistossa ja 3) koulutuksen järjestäjän ja kansallisen aineiston opiskelijoiden tulosten hajonta. Testaus toteutettiin Mann-Whitneyn U-testin avulla. 5

7 Seuraavissa kuvioissa verrataan koulutuksen järjestäjän eri tutkinnon osien oppimistuloksia kansallisiin tuloksiin. Kuvioissa esitetään oppimistulokset keskiarvoina arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytöstä annettujen arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Perustustyöt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=35) Perustustyöt, kansallinen keskiarvo (N=053) * 3 4 5,,9,9,0,0,,,,, Kuvio. Perustustyöt -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Runkovaiheen työt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=44) Runkovaiheen työt, kansallinen keskiarvo (N=70) * 3* 4* 5,3,5,3,4,4,,3,,,3 Kuvio 3. Runkovaiheen työt -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 6

8 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Sisävalmistusvaiheen työt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=3) Sisävalmistusvaiheen työt, kansallinen keskiarvo (N=555) * * 3* 4 5,5,6,5,5,4,3,3,,3,3 Kuvio 4. Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Ulkoverhous- ja kattotyöt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=5) Ulkoverhous- ja kattotyöt, kansallinen keskiarvo (N=50) * * 3* 4* 5*,7,7,7,6,8,,3,,3,3 Kuvio 5. Ulkoverhous ja kattotyöt -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 7

9 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Muuraus, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=0) Muuraus, kansallinen keskiarvo (N=743) * 3 4 5,,7,3,3,3,,,,, Kuvio 6. Muuraus -tutkinnon osan oppimmistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Laatoitus, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=0) Laatoitus, kansallinen keskiarvo (N=65) 3 4 5,8,,,4,,,,,, Kuvio 7. Laatoitus -tutkinnon osan oppimmistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 8

10 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Raudoitus ja betonointi, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=7) Raudoitus ja betonointi, kansallinen keskiarvo (N=543) 3 4 5,0,4,3,6,4,,4,,3,3 Kuvio 8. Raudoitus ja betonointi -tutkinnon osan oppimmistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Muottityöt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=36) Muottityöt, kansallinen keskiarvo (N=48) 3* 4 5,4,4,3,3,4,,4,,3,4 Kuvio 9. Muottityöt -tutkinnon osan oppimmistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 9

11 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Mittaus, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=8) Mittaus, kansallinen keskiarvo (N=66) 3 4 5,0,,0,,0,0,,0,,0 Kuvio 0. Mittaus -tutkinnon osan oppimmistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. Kuvio kuvaa rakennusalan perustutkinnon kaikkien tutkinnon osien näytön arvosanojen prosentuaalista jakaumaa % 40 0 Rakennusalan perustutkinto, koulutuksen järjestäjä (n=8) Rakennusalan perustutkinto, kansallinen tulos (N=09) 0 3 7,5 5,6 39,9 7,7 59, 33,0 Kuvio. Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon osien näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 0

12 Seuraavissa kuvioissa esitetään koulutuksen järjestäjän eri tutkinnon osien näytöistä annettujen arvosanojen prosentuaalinen jakauma = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Perustustyöt, koulutuksen järjestäjä (n=35) Perustustyöt, kansallinen tulos (N=053) 0 3 8,6 80,0,4 0,7 6,6 7,7 Kuvio. Perustustyöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Runkovaiheen työt, koulutuksen järjestäjä (n=44) Runkovaiheen työt, kansallinen tulos (N=70) , 40,9 7,4 60, 3,3 Kuvio 3. Runkovaiheen työt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen.

13 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Sisävalmistusvaiheen työt, koulutuksen järjestäjä (n=3) Sisävalmistusvaiheen työt, kansallinen tulos (N=555) 0 3 3, 5,6 45, 4, 60,4 35,4 Kuvio 4. Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Ulkoverhous- ja kattotyöt, koulutuksen järjestäjä (n=5) Ulkoverhous- ja kattotyöt, kansallinen tulos (N=50) 0 3 4,0 76,0 5,3 59,6 35, Kuvio 5. Ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen.

14 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Muuraus, koulutuksen järjestäjä (n=0) Muuraus, kansallinen tulos (N=743) ,0 30,0,4 59,8 8,8 Kuvio 6. Muuraus -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Laatoitus, koulutuksen järjestäjä (n=0) Laatoitus, kansallinen tulos (N=65) ,0 30,0 40,0 0, 55, 34,6 Kuvio 7. Laatoitus -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 3

15 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Raudoitus ja betonointi, koulutuksen järjestäjä (n=7) Raudoitus ja betonointi, kansallinen tulos (N=543) , 4,9 5,5 59,7 34,8 Kuvio 8. Raudoitus ja betonointi -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Muottityöt, koulutuksen järjestäjä (n=36) Muottityöt, kansallinen tulos (N=48) 0 3 8,3 47, 44,4 5, 53, 4,5 Kuvio 9. Muottityöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 4

16 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Mittaus, koulutuksen järjestäjä (n=8) Mittaus, kansallinen tulos (N=66) 0 3 5,0 46,4 8,6 7,3 4,4 30,3 Kuvio 0. Mittaus -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. Kuviossa kaikki arvioinnissa mukana olleet 47 koulutuksen järjestäjää on asetettu kaikkien tutkinnon osien näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Heikoin yksittäisen koulutuksen järjestäjän keskiarvo oli,0 ja paras,6. Kuvio osoittaa ao. koulutuksen järjestäjän sijainnin suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin sekä kansalliseen keskiarvoon. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,3) Vantaan kaupunki Kuvio. Koulutuksen järjestäjien järjestys rakennusalan perustutkinnon tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. Seuraavissa kuvioissa koulutuksen järjestäjät on asetettu tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen samaan tapaan kuin edellisessä kuviossa. Kuviot on laadittu niistä tutkinnon osista, joihin on suoritettu eniten näyttöjä. Kuviot käsittelevät perustustyöt -, runkovaiheen työt -, sisävalmis- 5

17 tusvaiheen työt -, ja ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osia. Mikäli koulutuksen järjestäjän näyttöjen määrä joissakin tutkinnon osissa jää alla viiden, ei yhteenvetotietoa anneta. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,) Vantaan kaupunki Kuvio. Koulutuksen järjestäjien järjestys perustustyöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,3) Vantaan kaupunki Kuvio 3. Koulutuksen järjestäjien järjestys runkovaiheen työt -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 6

18 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,3) Vantaan kaupunki Kuvio 4. Koulutuksen järjestäjien järjestys sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,3) Vantaan kaupunki Kuvio 5. Koulutuksen järjestäjien järjestys ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 7

19 . Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt rakennusalan perustutkinnossa Seuraavissa taulukoissa vertaillaan koulutuksen järjestäjän näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjä kansalliseen tilaan. Taulukossa numerus (n) kertoo näyttöjen kokonaismäärän. Taulukot 5 sisältävät kaikki tutkinnon osat. Muissa taulukoissa on esitetty samat tiedot perustustyöt -, runkovaiheen työt -, sisävalmistusvaiheen työt - ja ulkoverhous- ja kattotyöt tutkinnon osista, mikäli niihin on suoritettu vähintään viisi näyttöä. Rakennusalan perustutkinto Taulukko. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, rakennusalan perustutkinto Näyttöpaikka % n % N Työpaikka 49, 4, Oppilaitos 50,9 6 57,9 64 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0,3 3 Yhteensä 00,0 8 00,0 09 Taulukko 3. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, rakennusalan perustutkinto Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 5,8 8 36,3 406 Ei 46, 05 6,5 699 Puuttuvat/ei tietoa, 5, 37 Yhteensä 00,0 8 00,0 09 Taulukko 4. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, rakennusalan perustutkinto Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 47,4 08 5, Opiskelija ja työelämän edustaja 0,9 3,0 337 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 5,8 8 4, 4564 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,5 70 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0,4 47 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0,5 76 Yhteensä 00,0 8 00,0 09 Taulukko 5. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, rakennusalan perustutkinto Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 00,0 8 69, Työelämän edustaja 0,0 0, 44 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 3,4 600 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 4,6 508 Yhteensä 00,0 8 00,0 09 8

20 Perustustyöt -tutkinnon osa Taulukko 6. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, perustustyöt -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikka 5,7 6,7 34 Oppilaitos 94, , 706 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0, 5 Yhteensä 00, ,0 053 Taulukko 7. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, perustustyöt -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 5,7 4,4 95 Ei 9,4 3 84,7 738 Puuttuvat/ei tietoa,9,0 0 Yhteensä 00, ,0 053 Taulukko 8. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, perustustyöt -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % (n) % N Opiskelija ja opettaja 94, ,0 539 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,0 0, 5 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 5,7 0,6 43 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,0 0 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0,8 7 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0,4 9 Yhteensä 00, ,0 053 Taulukko 9. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, perustustyöt -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 00, ,3 75 Työelämän edustaja 0,0 0,9 38 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,4 54 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0,4 9 Yhteensä 00, ,

21 Runkovaiheen työt -tutkinnon osa Taulukko 0. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, runkovaiheen työt -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikka 79, ,3 780 Oppilaitos 0,5 9 54,7 94 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0, Yhteensä 00, ,0 73 Taulukko. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, runkovaiheen työt -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 93, 4 38, 658 Ei 4,5 60,5 043 Puuttuvat/ei tietoa,3,3 Yhteensä 00, ,0 73 Taulukko. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, runkovaiheen työt -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 8, 8 44,8 77 Opiskelija ja työelämän edustaja 4,5 4,5 78 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 77, ,7 770 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,5 6 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0,0 8 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 3,4 59 Yhteensä 00, ,0 73 Taulukko 3. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, runkovaiheen työt -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 00,0 44 6, 07 Työelämän edustaja 0,0 0,4 4 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 9,0 500 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 6,4 0 Yhteensä 00, ,0 73 0

22 Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa Taulukko 4. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikka 00,0 3 57,6 897 Oppilaitos 0,0 0 4, 656 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0, 3 Yhteensä 00,0 3 00,0 556 Taulukko 5. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 00,0 3 50,3 78 Ei 0,0 0 48,8 760 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 0,9 4 Yhteensä 00,0 3 00,0 556 Taulukko 6. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 6,5 37,8 588 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,0 0 4, 64 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 93,5 9 53,8 837 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,8 43 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0, Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0,5 3 Yhteensä 00,0 3 00,0 556 Taulukko 7. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, sisävalmistusvaiheen -työt -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 00,0 3 63,6 990 Työelämän edustaja 0,0 0 3,7 57 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 5,8 40 Puuttuvat/ei tietoa 0,0 0 6,9 07 Yhteensä 00,0 3 00,0 556

23 Ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa Taulukko 8. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikka 60,0 5 5,0 637 Oppilaitos 40,0 0 49,0 63 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,0 0 Yhteensä 00,0 5 00,0 50 Taulukko 9. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 68,0 7 4,6 53 Ei 3,0 8 56,5 706 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0,0 Yhteensä 00,0 5 00,0 50 Taulukko 0. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 40,0 0 44,6 558 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,0 0 4,3 54 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 60,0 5 48,3 604 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0,3 6 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0,3 4 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0, 4 Yhteensä 00,0 5 00,0 50 Taulukko. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 00,0 5 69, 864 Työelämän edustaja 0,0 0,5 3 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 5,5 39 Puuttuvat /ei tietoa 0,0 0,9 36 Yhteensä 00,0 5 00,0 50

24 3. Itsearviointi Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa esitetään koulutuksen järjestäjän rakennusalan koulutukseen liittyvän itsearvioinnin tulokset verrattuna muiden järjestäjien tuloksiin. Koulutuksen järjestäjät tekivät itsearvioinnin keväällä 0. Arviointi kohdistui pedagogiseen toimintaan ja erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja opiskelijan arviointiin. Itsearviointiaineiston toimitti 47 koulutuksen järjestäjää, mikä on 96 % kaikista rakennusalan koulutusta järjestävistä järjestäjistä. Taulukko. Pedagogista toimintaa koskevia tunnuslukuja rakennusalan perustutkinnossa Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin Työssäoppimisen kokonaismäärä rakennusalan perustutkinnossa Pedagogisesti pätevien ammattiopettajien osuus Työelämäjaksolle osallistuneiden ammattiopettajien osuus opettajista viimeisen viiden vuoden aikana Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen määrä viimeisen viiden vuoden aikana Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista alan työpaikkaohjaajista Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä 8 h 30 h 3 ov 5 ov 63 % 67 % 75 % % % 8 % Taulukko 3. Työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen saatavuus Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä Koulutuksen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus Koulutuksen tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus 4,0 4, 3,0 3,4 Arviointiasteikko: = erittäin huono, = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä 3

25 6 5 4 Pisteet Arvioinnin kohde Kansallinen keskiarvo Vantaan kaupunki Kuvio 6. Ammattiosaamisen näyttöjen organisointi Arvioinnin kohteet:. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen 3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä 4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä 5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa 6. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen 7. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön 8. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön 9. Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa 0. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija-arvioinnin laadun varmistaminen 3. Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 4. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, Alkava ( pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, Kehittyvä (3 4 pistettä) = toiminta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, Edistynyt (5 6 pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautuneisuus mukana toiminnassa. 4

26 Koulutuksen järjestäjän käsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta Itsearvioinnissa kysyttiin koulutuksen järjestäjien käsityksiä valmistuvien opiskelijoiden osaamisesta. Arviointiasteikko oli kolmiportainen: = tyydyttävä, = hyvä ja 3 = kiitettävä. Lisäksi kysyttiin koulutuksen järjestäjien käsityksiä ammattiosaamisen näyttöjen kyvystä mitata ammatillisen osaamisen eri osaalueita. 3,0,5,0,,,0,0,0,0,9,0,5,0 Työprosessien hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Vantaan kaupunki Kansallinen keskiarvo Kuvio 7. Koulutuksen järjestäjän käsitys valmistuvien opiskelijoiden osaamisesta Taulukko 4. Miten ammattiosaamisen näytöt ovat mitanneet valmistuvien opiskelijoiden ammatillista osaamista, elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osaamista Ammattiosaamisen näyttöjen kyky Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä mitata opiskelijoiden osaamista Ammatillinen osaaminen 3,0 4,0 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4,0 3,3 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 4,0, Arviointiasteikko: = erittäin huono, = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä 5

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 06 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 013 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Vantaan kaupunki Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen OPPIMISTULOKSET RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Väliraportti lukuvuosilta 2008 2009 ja 2009 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:5

Lisätiedot

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja)

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) Anu Räisänen 22.3.2013 Opetushallitus ARVIOINTIIN OSALLISTUNEET JÄRJESTÄJÄT JA OPISKELIJAT Arvioinnin

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS 23.11.2011) Paula Kilpeläinen, OPH RAKENNUS- JA METSÄALAN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT 2008 2011 Arviointi käynnistyi 8/2008 ja päättyi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 2015

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 2015 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 215 Koulutuksen järjestäjän ja kansallisen tuloksen vertailu Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti keväällä

Lisätiedot

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI?

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? Arvioinnin vaikutukset/vaikuttavuus Arviointi ja sen arviointi: Mistä on kyse? Kansallinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen Johtamiskulttuuri ja päätöksenteko Organisaation

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Talonrakennuksen osaamisala Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala LAO C68/2015 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (9) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit

Lisätiedot

Työelämäyhteistyöhön liittyvät termit ja lyhenteet

Työelämäyhteistyöhön liittyvät termit ja lyhenteet Työelämäyhteistyöhön liittyvät termit ja lyhenteet ammattiosaamisen näyttö, näyttö Ammatillisessa peruskoulutuksessa käytettävä tutkinnon osien arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinto

Suunnitteluassistentin perustutkinto Suunnitteluassistentin perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö rakennustekniikan opintokokonaisuudesta Kuva: Raija Järvinen Taustaa Toisen vuoden opiskelija Rakennustekniikan perustiedoilla. Hänellä ei ollut

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Uudet tutkinnon tki perusteet t ja huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Ammatillisen huippuosaamisen Ammatillisen huippuosaamisen kehittymisen malli (Nokelainen, Ruohotie & Korpelainen, 2008)

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA Arvioinnin alustavia tuloksia LVI-koulutus 2018 seminaari 28.9.2017 Mari Räkköläinen, arviointineuvos Jukka Jalolahti, arviointisuunnittelija

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opettajan opas

Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opettajan opas Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa Opettajan opas Mitä osaamisperusteisuus tarkoittaa? Tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset ilmaistaan ammattitaitona ja osaamisena, joita

Lisätiedot

OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN

OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN 1 Palaute arviointi käynnistä 19.4.2011 OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN Johdanto Opetushallitus arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta rakennusalan oppimistuloksia vuosina 2008-2011.

Lisätiedot

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta Säädökset Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 16, 1 mom, 2 kohta Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Autoalan perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Autoalan perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Autoalan perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Nivalan ammattiopisto Hyväksytty: Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4 4. JATKOOPINTOVALMIUKSIA

Lisätiedot

OHJE. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioinnin yhdyshenkilö

OHJE. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioinnin yhdyshenkilö OHJE 10.5.2016 D/44/03.00./2016 Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioinnin yhdyshenkilö AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kiitos ilmoittautumisestanne

Lisätiedot

prosessiteollisuuden perustutkinto

prosessiteollisuuden perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen prosessiteollisuuden perustutkinto Infotilaisuus 30.11.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

Pakolliset osat. Valinnaiset osat

Pakolliset osat. Valinnaiset osat Koulutuksen nimi: MARAKO 2015 MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJAN OSATUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Koulutuksen sisältö: AMMATILLISET SISÄLTÖKOKONAISUUDET Pakolliset osat Maarakennuskoneiden käyttö 525 h /15

Lisätiedot

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Työssäoppiminen - talous- etiikka

Työssäoppiminen - talous- etiikka Työssäoppiminen - talous- etiikka! Soili Nevala Asiantuntija SuPer ry SuPerin eettinen työryhmä Työssäoppiminen Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella työpaikoilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Synteesi ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007 2016 Paula Kilpeläinen Jukka Jalolahti Mari

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2016 ja kevät 2017

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2016 ja kevät 2017 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2016 ja kevät 2017 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN. Kirsti Stenvall, Elise Anttalainen-Kulmala, Erja Kotimäki, Pia Lagercrantz

SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN. Kirsti Stenvall, Elise Anttalainen-Kulmala, Erja Kotimäki, Pia Lagercrantz SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN Kirsti Stenvall, Elise Anttalainen-Kulmala, Erja Kotimäki, Pia Lagercrantz Projektin loppuraportti 2009 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus

ALOITUSPAIKAT. Tilastoissa on. Tutkintoon johtava ja valmistava koulutus ALOITUSPAIKAT Aloituspaikkatilastot sisältävät tiedot vuosittaisesta koulutustarjonnasta. Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja lääninhallitukset vastaavat

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt www.jedu.fi

Työelämän pelisäännöt www.jedu.fi Työelämän pelisäännöt www.jedu.fi 1 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Kalajoki Alavieska Oulainen Haapavesi Siikalatva Ylivieska Pyhäntä Nivala Kärsämäki Sievi Haapajärvi

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Kokemuksia Sihteerin ammattitutkinnosta. Paula Turunen

Kokemuksia Sihteerin ammattitutkinnosta. Paula Turunen Kokemuksia Sihteerin ammattitutkinnosta Paula Turunen 2 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Kuulumme Raision seudun koulutuskuntayhtymään Olemme seuraavien alojen erikoisosaaja Turun seudulla: liiketalous

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: arvioi oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. täsmentää

Lisätiedot

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 YHTEENVETO OPPIMISTULOKSISTA JA TAUSTAKYSELYN TULOKSISTA OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Sisällys JOHDANTO... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 5 2.1.1 Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp... 5 2.1.2 Ylläpitosiivous, 25 osp... 7 2.2 Kotityöpalvelujen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun ammatillinen perustutkinto 1.8.2015

Kuvallisen ilmaisun ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 18.11.2014 Kuvallisen ilmaisun ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 Liiketalouden, käsi- ja taideteollisuusalan ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot Perehdytystilaisuus 11.10.2010 Helsinki,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2011 Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 24.11.2011 Helsinki Paula Kilpeläinen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999

AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999 VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999 Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä Järjestämisluvan Ammatilliset erityisoppilaitokset/järjestäjät (yhteensä 12): enimmäis-

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET Ammatillinen koulutus Opetusneuvos 7.11.2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN ja AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

TYÖSSÄOPPIMINEN ja AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TYÖSSÄOPPIMINEN ja AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Opas opiskelijalle, opettajalle ja työpaikkaohjaajalle Ammatillinen peruskoulutus 2 SISÄLLYS 1 MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN (TOP)? 1.1 Kansainvälinen työssäoppiminen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (10) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen Sotelan ttk 8509 Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen Hyviä käytäntöjä etsimässä Marjatta Karkkulainen 10.3.2015 Missä se osaaminen luuraa??? Lähtökohtana: osaamisen tunnistaminen Hakeutumisvaiheessa

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen työkalu opinto-ohjaajille. Luotsi2, SeTREENI5 hanketapaaminen Seinäjoki 19.3.2013

Laajennetun työssäoppimisen työkalu opinto-ohjaajille. Luotsi2, SeTREENI5 hanketapaaminen Seinäjoki 19.3.2013 Laajennetun työssäoppimisen työkalu opinto-ohjaajille Luotsi2, SeTREENI5 hanketapaaminen Seinäjoki 19.3.2013 1 Esimerkkejä laajennetun työssäoppimisen malleista Opiskelijan opintopolkujen laajentaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot