Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus"

Transkriptio

1 Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus

2 Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Yleistä vastuullisuusmallin seurantatyökalusta 3 Vastuullisuusmittarit ja niiden selitykset 4 Yritystiedot ja kalusto 6 Täyttö 7 Seuranta 8 Kehitys Vastuullisuustodistus Lopuksi 2 Vastuullisuusmalliin liittyy lisäksi: Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus lomakeohje nettisivuilla oleva ohjeistus (www.trafi.fi/tavaraliikenteenvastuullisuusmalli) Malli on tehty yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen kanssa.

3 Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle. Vastuullisuusmallin ohjeistus on saatavilla osoitteessa Tämä ohjeistus esittelee Microsoft Ecel-pohjaista vastuullisuusmallin seurantatyökalua, joka on käyttöönotettavissa osoitteessa Vastuullisuusmallia voivat hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset sekä kuljetusyrityksien asiakkaat ja muut sidosryhmät. Kuljetusyritys voi säännöllisen seurannan avulla tunnistaa toimintansa kehitystarpeita ja hyödyntää näin vastuullisuusmallia oman toimintansa kehittämisessä. Seurantatiedon avulla, kokoamalla keskeiset vastuullisuusmittarit ns. vastuullisuustodistukseen, kuljetusyritys voi todentaa vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia organisaation ulkopuolisille tahoille. Kuljetusten tilaajan kannalta on tärkeää ulottaa vastuullisuusajattelu oman toiminnan lisäksi myös kuljetuksiin ja koko alihankintaketjuun. Tilaaja voi hyödyntää vastuullisuusmallia osana kuljetussopimuksia ja kuljetusten kilpailutuksia sekä tilaaja-toimittaja-vuoropuhelun välineenä. Vastuullinen toiminta hyödyttää sekä kuljetusyritystä että kuljetusten tilaajaa monella eri tavalla. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta on täsmällistä, tehokasta, ennakoitavaa ja taloudellista. Kun asioihin on varauduttu etukäteen, vahinkojen määrät todennäköisesti vähenevät ja poikkeamatilanteissa tiedetään miten toimia. Vastuullinen toiminta on yritykselle myös imagotekijä, joka viestii yrityksen arvoista ja vaikuttaa maineeseen Yleistä vastuullisuusmallin seurantatyökalusta Vastuullisuusmallin seurantatyökalun avulla kuljetusyritykset voivat seurata tiekuljetusalalle tyypillisillä mittareilla yrityksensä toimintaa ja sen kehittymistä. Seurantatyökalun avulla voi tulostaa myös vastuullisuustodistuksen. Vastuullisuusmallin käyttöliittymä Tietojen syöttäminen Yrityksen yleiset tiedot TLY-mittarit Tulosten tarkastelu Kuukausiseuranta Pitkän aikavälin seuranta Vastuullisuusmallin seurantatyökalu on toteutettu Microsoft Ecel -laskentataulukko-ohjelmistolla. Seurantatyökalua koostuu viidestä välilehdestä: yritystiedot ja kalusto täyttö seuranta kehitys sekä vastuullisuustodistus VASTUULLISUUSTODISTUS 3

4 Vastuullisuusmittarit ja niiden selitykset Vastuullisuusmalliin on pyritty valitsemaan tiekuljetussektorin kannalta merkittävimmät mittarit, joilla toimintaa pystytään tehokkaasti seuraamaan ja kehittämään. Mallin mittareiden soveltuvuus kuitenkin vaihtelee suoritealakohtaisesti ja yrityksen tulee itse arvioida, mitkä mallin mittareista ovat yrityksen toiminnassa merkittävimmät. Vastuullisuusmalli tarjoaa suurimmat hyödyt, kun kuljetusyritys valitsee käyttöönsä toimintansa kannalta keskeisimmät ja parhaiten kuvaavat mittarit ja että yritys lisää mallin mittaristosta puuttuvat mittarit yrityksen omiksi mittareikseen. Vastuullisuusmallin mittarit ovat jaettu viiteen osa-alueeseen: volyymi turvallisuus ympäristö laatu henkilöstö Kussakin osa-alueessa on muutama kuljetusyritysten vastuulliseen toimintaan liittyvää mittari. Näiden lisäksi yrityksillä on todennäköisesti käytössä myös muita vastuullisuuteen oleellisesti liittyviä mittareita, kuten esimerkiksi kannattavuutta ja tuottavuutta kuvaavia mittareita. Liikevaihto Liikennesuorite Kuljetusmäärä Kuljetussuorite Polttoaineen kulutus Euroina yrityksen liikevaihto, eli myyntituottojen summa ilman arvonlisäveroa. Kilometreinä mitattuna ajettujen kuljetusten määrä. Tonneina mitattuna kuljetutetun tavaran kokonaismassa. Kuljetetun tonnimäärän ja kuljetusreittien pituuden tulo (tonnit reitin pituus kilometreinä). Huom! Tyhjänäajossa kuljetussuorite on nolla. Litroina mitattuna polttoaineen kokonaiskulutus Ajon aikaiset onnettomuudet Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat Lähetä piti -tilanteet Ilkivaltatapaukset Ajoonlähtötarkastukset Ympäristö Kaluston EUROluokkien keskiarvo Polttoaineen keskikulutus Energiatehokkuus CO 2 -päästöt tonneina Kaikkien ajon aikaisten onnettomuuksien lukumäärä, joista on aiheutunut ainakin omaisuusvahinkoja. Henkilövahinkoihin johtaneiden ajon aikaisten onnettomuuksien lukumäärä. Ajoajan ulkopuolella sattuneiden tapaturmien lukumäärä. Niiden normaalista poikkeavien tilanteiden lukumäärät, jotka olivat lähellä aiheuttaa onnettomuuden. Yrityksen omaisuuteen kohdistuneiden ulkopuolisten aiheuttamien ilkivaltatapausten lukumäärä. Prosentteina ilmoitettuna toteutuneiden ajoonlähtötarkastusten osuus kaikista lähdöistä. Ajoneuvokaluston EURO-luokkien keskiarvo. Kaluston polttoaineenkulutus mitattuna litraa per kilometriä (l/km). Kuljetussuorite tonnikilometreinä (tkm) per tavaran kuljettamiseen vaaditun energian määrä kilowattitunteina (kwh) Huom! l dieseliä vastaa, kwh. Kulutetun polttoaineen muodostaman hiilidioksidin määrä tonneina. Palaessaan l dieseliä muodostaa noin 2,66 grammaa hiilidioksidia. 4

5 Laatu Täsmällisyys Liikennerikkomukset Ajo- ja lepoaikarikkomukset Aikataulussa pysyneiden toimitusten osuus prosentteina kaikista toimituksista huomioiden sopimuksissa määritetyt aikaikkunat. Huomautukseen, sakkoihin tai muihin tuomioihin johtaneiden liikennerikkomusten (pl. ajo- ja lepoaikarikkomukset) lukumäärä. Huomautukseen, sakkoihin tai muihin tuomioihin johtaneiden ajo- ja lepoaikarikkomusten lukumäärä. Kuljetusvahingot Kuljetusvahinkojen osuus prosentteina kaikista kuljetuksista. Henkilöstö Henkilöstön koulutukset pl ammattipätevyyskoulutukset Sairaspoissaolot Yli tunnin työpäivät Ajotapa Yrityksen työntekijöiden ammattipätevyyskoulutusten lisäksi tehtävien koulutusten lukumäärä päivinä suhteessa työntekijöiden lukumäärään Yrityksen henkilöstön sairaspoissaolojen lukumäärä suhteutettuna esimerkiksi työntekijöiden lukumäärään. Yrityksen työntekijöiden yli tuntia kestäneiden työpäivien lukumäärä. Yrityksellä mahdollisesti käytössä olevan ajotavan seurantajärjestelmän ilmoittama kuljettajien ajotavan keskiarvo. Vastuullisuusmalliin sisältyvien mittareiden lisäksi yrityksillä on todennäköisesti käytössään muita, yleisiä tai omalle suoritealalle tyypillisiä mittareita. Seuraavassa muutama esimerkki. Nettotulos Tuottavuus Äkkijarrutukset Polttoaineenkulutusintensiteetti Kuljetusintensiteetti Euroina yrityksen nettotulos, eli summa ilman arvonlisäveroa. Nettotuloksen suhde ajettuihin kilometreihin ja kuljetettuihin tonneihin, yksikkö EUR/km ja EUR/tn. Jos yrityksillä on mahdollisuus tilastoida äkkijarrutuksia, jotka kuvastavat kohtuullisesti ennakoivaa ajotapaa, mahdollinen mittari on kuljettajakohtainen keskimääräinen äkkijarrutusten lukumäärä Mahdollinen mittari niille yrityksille, joiden toiminnassa on paljon kaluston tyhjäkäyntiä esim. nostolaitteiden vuoksi. Mahdollinen yksikkö polttoaineenkulutus litroina suhteessa liikevaihtoon (l/ ). Kertoo kuljetussuoritteen ja liikevaihdon välisen suhteen. Tonnikilometrit suhteessa liikevaihtoon (tkm/ ).

6 Yritystiedot ja kalusto Yritystiedot ja kalusto -välilehdelle syötetään yrityksen perustiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero sekä käytössä olevat turvallisuus-, laatu- sekä ympäristöstandardit. Välilehdelle merkitään myös käytössä olevan kaluston määrä EURO-luokittain. Käyttöliittymä laskee automaattisesti kaluston määrän kuukausitasolla sekä eri EUROluokkien keskiarvosummat vuositasolla. Välilehdeltä on nähtävissä myös EURO-luokkien voimaantulovuodet sekä päästörajat. Täytä yrityksen tiedot vihreällä merkittyihin soluihin. Yrityksen nimi: Kalle Kuormaaja Häkä EURO-luokka Käytössä alkaen Oy (CO) Y-tunnus: EURO I -92 (>8 kw) 4, Osoite: Rengaskuja EURO II -96 (98) 4, Yhteyshenkilö: Kalle Mallikas EURO III - 2, Yhteyshenkilön puhelinnumero EURO IV -, Yrityksen käytössä olevat turvallisuus-, laatuja ympäristöstandardit: EURO V -8, rityksen i: nimi: Tilaajavastuu.fi -jäsen kyllä EURO VI -3, Kalle KalleKuormaaja Kuormaaja Häkä Häkä Hiilivety Häkä Hiilivety Typenoksidit Hiilivety Typenoksidit Hiukkaset Hiukkaset Ajotavan seurantalaitteisto EURO-luokka EURO-luokka Käytössä Merkki alkaen alkaen Käytössä Malli alkaen Oy Oy Oy (CO) (CO) (CO) (HC) (HC) (HC) (No) (No) (No) (PM) (PM) (PM) -tunnus: EURO EURO I I EURO -92 I-92 (>8 (>8 kw) kw) -92 (>84, kw) 4, 4,,,, 8, 8,,62 8,,62 (,36) (,36),62 (,36) soite: Rengaskuja Rengaskuja EURO EURO II II EURO -96 II -96 (98) (98) -96 (98) 4, 4, 4,,,, 7, 7, 7,,2,2 (,) (,),2 (,) hteyshenkilö: Kalle Kalle Mallikas Mallikas Kalle Mallikas EURO EURO III III EURO III , 2,,66 2,,66,66,,,,,, hteyshenkilön puhelinnumero puhelinnumero EURO EURO IV IV EURO ei IVEURO-luokkaa - - Kirjoita -,,EURO käytössä I,46,,46 olevan EURO II,46 3, ajotavan 3,EURO III 3,,2,2EURO IV,2 EUR rityksen sä tössä olevat olevat käytössä turvallisuus-, olevatlaatu- turvallisuus-, laatutandarditympäristöstandardit: helmikuu 23 EURO EURO V V EURO V ,,,46,,46,46 2, 2, 2,,2,2,2 laatu- tammikuu 23 seurantalaitteiston merkki ja malli. jäsen ilaajavastuu.fi -jäsen -jäsen kyllä kyllä kyllä maaliskuu 23 EURO EURO VI VI EURO VI ,,,3,,3,3,4,4,4,,, Merkitse kaluston EURO-luokat rantalaitteisto jotavan seurantalaitteisto Merkki Merkki Merkki Malli Malli Malli huhtikuu 23 kuukausittain vihreällä merkittyihin toukokuu soluihin. 23 kesäkuu 23 heinäkuu 23 ei EURO-luokkaa ei ei EURO-luokkaa EURO I I elokuu EURO EURO 23 III II EURO EURO III III EURO EURO III EURO IV IV EURO EURO IVV V EURO EURO VI VI EURO Yhteensä VI EURO-luokkien Yhteensä EURO-luokkien ka ka ka tammikuu tammikuu 23 syyskuu , 4, 4, helmikuu helmikuu 23 lokakuu , 4, 4, maaliskuu maaliskuu 23 marraskuu , 4, 4, huhtikuu huhtikuu 23 joulukuu , 4, 4, toukokuu toukokuu 23 KA 23,,, 2 2, 2 4,, 4, kesäkuu kesäkuu kesäkuu 23 tammikuu , 4, heinäkuu heinäkuu 23 helmikuu elokuu elokuu 23 23elokuu 23 maaliskuu syyskuu syyskuu syyskuu 23 huhtikuu lokakuu lokakuu lokakuu 23 toukokuu marraskuu marraskuu kesäkuu 24 joulukuu joulukuu ,,, heinäkuu 24 KA 23 KA 23 KA 23,,,,,,,,,,,,,4,4,4,, 2, 2 2 4,8 4,8 4,8 elokuu 24 tammikuu tammikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! syyskuu 24 helmikuu helmikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu 24 maaliskuu maaliskuu 24 #JAKO/! #JAKO/! marraskuu 24 huhtikuu huhtikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! toukokuu toukokuu 24 joulukuu 24 #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti kaluston kesäkuu kesäkuu kesäkuu 24 KA 24,,,, #JAKO/!, #JAKO/! heinäkuu heinäkuu määrän 24 kuukausittain sekä EURO-luokkien tammikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! elokuu elokuu 24 24elokuu 24 helmikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! keskiarvoisen määrän vuosittain. syyskuu syyskuu syyskuu 24 maaliskuu 2 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu lokakuu lokakuu 24 huhtikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! marraskuu marraskuu 24 toukokuu 2 #JAKO/! #JAKO/! joulukuu joulukuu 24 kesäkuu 2 #JAKO/! #JAKO/! KA 24 KA 24 KA 24,,,,heinäkuu, 2,,,,,,,,,,,,, #JAKO/! #JAKO/! tammikuu 2 2 tammikuu 2 elokuu 2 #JAKO/! #JAKO/! helmikuu 2 2 helmikuu 2 syyskuu 2 #JAKO/! #JAKO/! maaliskuu 2 2 maaliskuu 2 lokakuu 2 #JAKO/! #JAKO/! huhtikuu 2 2 huhtikuu 2 #JAKO/! #JAKO/!! marraskuu 2 toukokuu 2 2 toukokuu Täytä 2 vain vihreällä merkityt solut. joulukuu Valkoisella! 2 #DIV/! -merkintä solussa tarkoittaa solun #JAKO/! sisältävän #JAKO/! kesäkuu kesäkuu 2 2 kesäkuu 2 #JAKO/! #JAKO/! merkityt solut ovat lukittuja, eikä niitä KA voi 2muokata. kaavan,ja että kaavan, laskemiseen, edellyttäviä, arvoja, heinäkuu 2 2 heinäkuu 2 tammikuu 26 #JAKO/! #JAKO/! elokuu elokuu 2 2elokuu 2 helmikuu 26 ei ole vielä täytetty muihin soluihin. #JAKO/! #JAKO/! syyskuu syyskuu 2 2 syyskuu 2 maaliskuu 26 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu lokakuu 2 2 lokakuu 2 huhtikuu 26 #JAKO/! #JAKO/! 6 marraskuu 2 2 marraskuu 2 toukokuu 26 #JAKO/! #JAKO/! joulukuu 2 2 joulukuu 2 #JAKO/! #JAKO/! kesäkuu 26

7 Täyttö Täyttö-välilehdelle syötetään eri mittareita koskevat arvot kuukausitarkkuudella. Tämä välilehti toimii käytännössä koko mallin pohjana ja soluihin syötetyt arvot kopioituvat muille välilehdille automaattisesti. Täytä taulukkoon mittareiden kuukausiarvot jokaiseen kohtaan erikseen. övahinkoja eet ja muut tapaturmat () Läheltä piti -tilanteet () Vuosi Kuukausi Vastuullisuusmallin lokakuu 24osa-alueet marraskuu 24 Ilkivaltatapaukset () Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) Liikennerikkomukset () Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Ajo- ja lepoaikarikkomukset () Liikevaihto ( ) Liikennesuorite (kilometriä) Laatu Kuljetusvahingot (% toimituksista) Kuljetusmäärä (t) Sairaspoissaolot () Henkilöstön pl. ammattipätevyyskoulutukset(päivää/hlö) Yli h työpäivät () Henkilöstö Ajotapa Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Polttoaineenkulutus (litraa) Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, ) Oma mittari Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Oma mittari 2 () Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat () Oma mittari 3 Oma mittari 4 Läheltä piti -tilanteet () Yrityksen omat mittarit Oma mittari Vastuullisuusmallin osa-alueet Ilkivaltatapaukset () Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) Oma mittari 6 Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Oma mittari 7 Liikennerikkomukset () Ajo- ja lepoaikarikkomukset () Laat Kuljetusvahingot (% toimituksis tammikuu % % % helmikuu % % % maaliskuu % % % huhtikuu % % % toukokuu % % % kesäkuu % % % heinäkuu % % % elokuu % % % syyskuu % % % lokakuu % % % marraskuu % % % joulukuu % % % KA ,3,,,3,3 6 % %,, %,3,3 tammikuu 24 helmikuu 24 maaliskuu 24 huhtikuu 24 toukokuu 24 kesäkuu 24 heinäkuu 24 elokuu 24 syyskuu 24 Yrityksen omat mittarit voi kirjoittaa niille varattuun sarakkeeseen korvaamalla teksti (esim. Oma mittari ) omalla mittarilla. Henkilöstön ko ammattipätevy joulukuu 24 KA 24 #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## tammikuu 2 helmikuu 2 maaliskuu 2 huhtikuu 2 2 toukokuu 2 kesäkuu 2 heinäkuu 2 elokuu 2 syyskuu 2 lokakuu 2 marraskuu 2 joulukuu 2 % % KA 2 #JAKO/! % #JAKO/! #JAKO/! 3 #JAKO/! 3 #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## 7 % % tammikuu 26 % % % helmikuu 26 % 4 4 % % maaliskuu 26 % 3 3 % % huhtikuu 26 % % % % toukokuu 26 6 % % % 4 4 % kesäkuu 26 % heinäkuu 26 % 3 3 % % elokuu 26 % % 6 % syyskuu 26 % % % lokakuu 26 % 4 4 % % marraskuu 26 % 3 3,3 6 % %, joulukuu, 26 %,3,3 3,3 3,3 ####### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! KA 26 #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## tammikuu 27 helmikuu 27 maaliskuu 27 huhtikuu 27 2 toukokuu 27 kesäkuu 27 heinäkuu 27! Mittarien elokuu 27 arvot syötetään soluihin pelkkinä lukuina! 7 syyskuu 27 ilman mittayksikköä. Huomioi kuitenkin kysytty yksikkö, KO/! #JAKO/! #JAKO/! esim. ###### tonni ######(t)#jako/! EI kilogramma #JAKO/! #JAKO/! (kg). ###### #JAKO/! ####### #JAKO/! #JAKO/! kun #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti kullekin mittarille vuoden keskiarvon. Jos jotain mittaria ei ole mahdollista täyttää, jätä kohta tyhjäksi. Käytä arvoa nolla () ainoastaan, mittarin lukema on todellisuudessa nolla. 7

8 Seuranta Seuranta-välilehden avulla on mahdollista seurata kuukausija vuositasolla eri mittareiden kehitystä. Aluksi välilehdelle syötetään Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne -taulukkoon tietoja eri vastuullisuus-, laatu- ja ympäristösopimuksista ja ohjelmista, joihin yritys kuuluu. Seuranta-välilehti kerää automaattisesti tietoa Täyttö- välilehdeltä ja kokoaa ne helppolukuiseen muotoon Kuukausiseuranta-taulukkoon. Toteutumia eri kuukausilta ja vuosilta on mahdollista tarkastella valitsemalla alasvetovalikosta haluttu kuukausi tai vuosi. Mittareiden arvot päivittyvät suoraan Täyttö-välilehdeltä. Yrityksen tulee kuitenkin asettaa tavoite kuluvalle vuodelle sekä nimetä mahdollinen vastuuhenkilö kullekin mittarille. Merkitse rasti sarakkeeseen On, jos yrityksellä on käytössään kaluston huoltosuunnitelma ja rasti sarakkeeseen Ei ole, jos yrityksellä ei ole kaluston huoltosuunnitelmaa. Kirjoita soluun kuukausi ja vuosi (esimerkiksi /24), milloin kaluston huoltosuunnitelma on päivitetty. Vastuullisuusmallin Vastuullisuusmallin osa-alueiden osa-alueiden tilanne osa-alueiden tilanne tilanneon On OnEi ole Ei ole Päivetty Ei olepäivetty (kk/vvvv) (kk/vvvv) Päivetty (kk/vvvv) uston Kaluston huoltosuunnitelma: Kaluston huoltosuunnitelma: 7/23 7/23 7/23 Koulutussuunnitelma: Koulutussuunnitelma: 9/22 9/22 9/22 Energiatehokkuussopimuksen jäsen: jäsen: jäsen: a päivässä Litra päivässä -jäsen: Litra -jäsen: päivässä -jäsen: /22 /22 /22 jettajan Kuljettajan ohjeet: Kuljettajan ohjeet: ohjeet: iminta - toiminta hätätilanteissa - toiminta hätätilanteissa hätätilanteissa /23 /23 /23 - ajoonlähtötarkastus - ajoonlähtötarkastus Täsmennys Täsmennys Täsmennys tulossa tulossa tulossa 24 ikkeama- - poikkeama- ja - läheltä poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden ja piti läheltä -tilanteiden piti raportointi -tilanteiden raportointi raportointi uut - kuljettajan (muut kuljettajan - (muut ohjeet) kuljettajan ohjeet) ohjeet) uut - kuljettajan (muut kuljettajan - (muut ohjeet) kuljettajan ohjeet) ohjeet) ukausiseuranta Kuukausiseuranta Kuukausiseuranta Tavoite Tavoite Tavoite kk-toteutuma kk-toteutuma kk-toteutuma vertailu vertailu kk kk vertailu vuositoteutuma kk vuositoteutuma vuositoteutuma vertailu vertailu vuosi vuosi vertailu vuosi Mittari Mittari Mittari marraskuu 23marraskuu 23tammikuu tammikuu 23tammikuu 23 KA 23 KA 23 KA 23KA 23 KA 23 KA Vastuuhen 23 evaihto Liikevaihto ( ) Liikevaihto ( ) ( ) Liikennesuorite Liikennesuorite (kilometriä) (kilometriä) (kilometriä) Täsmennys-sarake on tarkoitettu 93 93yrityksen Kuljetusmäärä (t) Kuljetusmäärä (t) (t) omia 2 merkintöjä 2 varten Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Polttoaineenkulutus Polttoaineenkulutus Kirjoita (litraa) vihreällä (litraa) (litraa) pohjalla oleviin 2463 soluihin 2463 muut, n aikaiset Ajon aikaiset onnettomuudet Ajon yrityksen onnettomuudet aikaiset omassa onnettomuudet (kokonaismäärä, (kokonaismäärä, käytössä (kokonaismäärä, ) olevat ) kuljettajan ) ohjeet,,3,3,3,3,3,3 joita ei ole edellä mainittu. n aikaiset Ajon aikaiset onnettomuudet, Ajon onnettomuudet, aikaiset onnettomuudet, joissa joissa joissa henkilövahinkoja henkilövahinkoja () () (),,,,,, arankäsittelyssä Tavarankäsittelyssä Tavarankäsittelyssä tapahtuneet tapahtuneet ja muut tapahtuneet ja muut ja muut aturmat tapaturmat () tapaturmat () (),,,,,, eltä Läheltä piti -tilanteet piti Läheltä -tilanteet () piti -tilanteet () (),2,2,2,2,2,2 Ilkivaltatapaukset Ilkivaltatapaukset () () (),2,2,2,2,2,2 onlähtötarkastukset Ajoonlähtötarkastukset lähdöistä) (% lähdöistä) (% lähdöistä) 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % 6 % % % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % uston Kaluston EURO-luokkien Kaluston EURO-luokkien keskiarvo EURO-luokkien keskiarvo keskiarvo,,,,,, 4, 4, 4, 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Keskikulutus (l/km) Keskikulutus (l/km) (l/km) 22, 22, 22,23,7 23,7 23,7 2,4 2,4 2,4 22, 22, 22, 22, 22, 22, Energiatehokkuus Energiatehokkuus (tkm/kwh) (tkm/kwh) (tkm/kwh),,, CO2-päästöt (t) CO2-päästöt (t) (t) Laatu Ympäristö Laatu Ympäristö Täsmällisyys (% Täsmällisyys toimituksista (% toimituksista (% aikataulussa) toimituksista aikataulussa) aikataulussa) % % % % % % % % % % % % % % % 8 Liikennerikkomukset Liikennerikkomukset () () (),,,,,, - ja Ajo- lepoaikarikkomukset ja Ajo- ja lepoaikarikkomukset () () (),,,,,,

9 Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne On Vastuullisuusmallin Ei ole Päivetty osa-alueiden (kk/vvvv) tilanne Täsmennys On Ei ole Päivetty (kk/vvvv) Kaluston huoltosuunnitelma: Kaluston huoltosuunnitelma: 7/23 7/23 Koulutussuunnitelma: Koulutussuunnitelma: 9/22 9/22 Energiatehokkuussopimuksen jäsen: Energiatehokkuussopimuksen jäsen: tulossa 24 Litra päivässä Mittareiden -jäsen: kuukausi- ja vuositoteutumia Litra on päivässä mahdollista -jäsen: /22 vaihtaa valikon /22 Kuljettajan ohjeet: avulla. Vie kursori tarkastelemasi kuukausi- Kuljettajan tai vuositoteuman ohjeet: päiälle - toiminta hätätilanteissa - toiminta hätätilanteissa /23 /23 - ajoonlähtötarkastus ja klikkaa solua. Soluun ilmestyy nuoli, jota - ajoonlähtötarkastus hiirellä painamalla avautuu valikko, josta voi valita haluamansa vuoden tai kuukauden. - poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi - (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) - poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi - (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) Tä tul Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Kuukausiseuranta Tavoite kk-toteutuma Kuukausiseuranta vertailu kk vuositoteutuma Tavoite vertailu kk-toteutuma vuosi vertailu kk vuositoteutuma Mittari 24 marraskuu 23 tammikuu Mittari 23 KA KA marraskuu Vastuuhenkilö tammikuu 23 KA 23 Liikevaihto ( ) 2698 Liikevaihto 24 ( ) Liikennesuorite (kilometriä) 93 Liikennesuorite 9 (kilometriä) Kuljetusmäärä (t) Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne 282 On Kuljetusmäärä 23 (t) Ei ole 2 Päivetty (kk/vvvv) Täsmennys Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Kaluston huoltosuunnitelma: Kuljetussuorite 22 (tonnikilometriä) 728 7/ Polttoaineenkulutus Koulutussuunnitelma: (litraa) 2463 Polttoaineenkulutus 27 (litraa) 9 9/ Ajon aikaiset onnettomuudet Energiatehokkuussopimuksen (kokonaismäärä, ) jäsen: Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, ),3,3 tulossa 24,3 Litra päivässä -jäsen: /22 Ajon aikaiset onnettomuudet, Kuljettajan ohjeet: joissa Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa,,, henkilövahinkoja - () toiminta hätätilanteissa henkilövahinkoja () /23 Tavarankäsittelyssä - ajoonlähtötarkastus tapahtuneet ja muut Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut,,, tapaturmat () tapaturmat () Läheltä piti -tilanteet - poikkeama- () ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Läheltä piti -tilanteet (),2,2,2 Ilkivaltatapaukset - (muut () kuljettajan ohjeet) Ilkivaltatapaukset (),2,2,2 Ajoonlähtötarkastukset - (muut kuljettajan ohjeet) Ajoonlähtötarkastukset 9 % 6 % % 6 % 9 % 6 % 6 % % 6 % (% lähdöistä) (% lähdöistä) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo, Kaluston, EURO-luokkien keskiarvo 4, 4,8, 4,8, 4, 4,8 Kuukausiseuranta Tavoite kk-toteutuma vertailu kk vuositoteutuma vertailu vuosi Keskikulutus (l/km) 22, Keskikulutus 23,7 (l/km) 2,4 22, 22, 22, 23,7 2,4 22, Mittari 24 marraskuu 23 tammikuu 23 KA 23 KA 23 Vastuuhenkilö Energiatehokkuus (tkm/kwh), Energiatehokkuus 48 (tkm/kwh) 37, Liikevaihto ( ) CO2-päästöt (t) 66 CO2-päästöt 6 (t) 66 6 Liikennesuorite (kilometriä) Täsmällisyys (% toimituksista Kuljetusmäärä aikataulussa) (t) % 282 Täsmällisyys % (% toimituksista 23 % aikataulussa) 2 % % 23 % % 23 % % Liikennerikkomukset Kuljetussuorite () (tonnikilometriä) Liikennerikkomukset 22 () 728, 6646, 6646, Ajo- ja lepoaikarikkomukset Polttoaineenkulutus () (litraa) 2463 Ajo- ja lepoaikarikkomukset 27 () 9, 23, 23, Kuljetusvahingot Ajon (% toimituksista) aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, % ) Kuljetusvahingot % (% toimituksista) % % %,3 % %,3 % % Henkilöstön koulutukset pl. Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset Ajon aikaiset (päivää/hlö) onnettomuudet, joissa,,,3,3,,,3 ammattipätevyyskoulutukset (päivää/hlö),, Sairaspoissaolot () henkilövahinkoja () Sairaspoissaolot (),3,3,3 Yli h työpäivät Tavarankäsittelyssä () tapahtuneet ja muut Yli 4 h työpäivät () 3 3,3, 3,3 4, 3 3,3 Ajotapa tapaturmat () 4, Ajotapa 4, 3, 3,3 4, 3,3 4, 3, 3,3 Oma mittari Läheltä piti -tilanteet () Oma,mittari, #JAKO/!,2 #JAKO/!,,2, #JAKO/! Oma mittari 2 Ilkivaltatapaukset () Oma,mittari 2, #JAKO/!,2 #JAKO/!,,2, #JAKO/! Oma mittari 3 Ajoonlähtötarkastukset 9 Oma %,mittari 3 6 %, %#JAKO/! 6 %#JAKO/!, 6 %, #JAKO/! Oma mittari 4 (% lähdöistä) Oma,mittari 4, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari Kaluston EURO-luokkien keskiarvo, Oma, 4, 4,8 4,8,mittari, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari 6 Keskikulutus (l/km) 22, Oma 23,7 2,4 22, 22,,mittari 6, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari 7 Energiatehokkuus (tkm/kwh), Oma 48 37,mittari 7, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! CO2-päästöt (t) 66 6 Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) % % % % % Liikennerikkomukset (),, Ajo- ja lepoaikarikkomukset (),, Kuljetusvahingot (% toimituksista) % % % % % Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset (päivää/hlö),,,3,3 Sairaspoissaolot (),3,3 Yli h työpäivät () 4 3 3,3 3,3 Ajotapa 4, 4, 3, 3,3 3,3 Oma mittari,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 2,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 3,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 4,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 6,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 7,, #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti keskikulutuksen, energiatehokkuuden sekä CO 2 -päästötavoitteet muiden tavoitteeksi asetettujen lukujen pohjalta. 9

10 Kehitys Kehitys-välilehti yhdistää eri mittareiden tiedot kuvaajiksi, jolloin on mahdollista seurata, miten mittarit ovat kehittyneet. Taulukko hakee automaattisesti Täyttö-välilehdeltä tiedot jokaista mittaria varten ja piirtää niistä kuvaajat kuukausitarkkuudella tammikuusta 23 marraskuulle 26. Liikennesuorite ,6,4,2 Ajoonlähtötarkastukset %-lähdöistä Ilkivaltatapaukset,2,8,6,4,2 Kaluston EURO-luokkien keskiarvo Ympäristö,4,2 Läheltä piti -tilanteet,2,8,6,4,2 Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat,8,6 Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja,8 8 % 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % % % tkm/kwh syyskuu 26 heinäkuu 26 marraskuu 26 toukokuu 26 maaliskuu 26 syyskuu 2 tammikuu 26 heinäkuu 2 marraskuu 2 toukokuu 2 maaliskuu 2 syyskuu 24 tammikuu 2 heinäkuu 24 marraskuu 24 toukokuu 24 maaliskuu 24 syyskuu 23 tammikuu 24 heinäkuu 23 marraskuu 23 toukokuu 23 maaliskuu 23 tammikuu 23 Turvallisuu,2,8,6,4, Keskikulutus Energiatehokkuus 2 l/ km CO2-päästöt Liikennerikkomukset % toimituksista aikataulussa 2 % % 8 % 6 % 4 % 2 % %,8,6,6,4,2 Kuljetusvahningot! % toimituksista 8 % Ohjelma piirtää automaattisesti kuvaajan kaikille mittareille, joille on syötetty arvoja Täyttö-välilehdellä. 6 % 4 % 2 % % Kehitys-välilehdellä näkymä on melko laaja, jolloin kuvaajat näkyvät pieninä. Ecelin zoom-työkalun avulla on mahdollista suurentaa näkymää. Sairaspoissaolot Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset,2,8,6,4,2 Yli h työpäivät päivää/hlö,4,2 %,2,8,6,4,2 Ajo- ja lepoaikarikkomukset,8 tonnia Täsmällisyys Laatu Polttoaineenkulutus Kuljetussuorite Ajon aikaiset onnettomuudet Henkilöstö Kuljetusmäärä tonnia km litraa tonnikilmometriä Liikevaihto! Kuvaajat mahdollistavat vastuullisuusmallin eri osaalueiden toteutumisen seurannan helposti ja visuaalisesti. Esimerkiksi mahdolliset poikkeamat mittareissa on helpompi huomata kuvaajien avulla. Taulukoita on myös mahdollista kopioida esimerkiksi yrityksen omiin raportteihin tai muihin julkaisuihin. 4, 4 3, 3 2, 2,, Ajotapa 4, 4 3, 3 2, 2,, Oma mittari,2 Oma mittari 3 Oma mittari 2,2,2

11 Vastuullisuustodistus Tavaranliikenteen vastuullisuusmalli Vastuullisuustodistus [päiväys] [yritys] [osoite] [postitoimipaikka] -, laatu- ja ympäristöstandardit Tilaajavastuu.fi-jäsen Kuljettajien ohjeet Energiatehokkuuden PIHI-seuranta Kaluston hultosuunnitelma Kuljettajien koulutussuunnitelma Toiminta hätätilanteissa Ajoonlähtötarkastus Poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Päivitetty Vastuullisuusmittarit Vuoden keskiarvo Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja (/kk) Ajon aikaiset onnettomuudet (/kk) Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat (/kk) Läheltä piti -tilanteet (/kk) Laatu Ajo- ja lepoaikarikkomukset (/kk) Liikennerikkomukset (/kk) Kuljetusvahinkoja (% toimituksista vahingoittuneita) Kuljetusten täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Ympäristö CO2-päästöt (tonnia) Energiatehokkuus (kwh/tkm) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo Keskikulutus (l/km) Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Vastuullisuustodistuksen vahvistaa oikeaksi allekirjoituksellaan kuljetusyrityksen johtaja ja/tai liikenteestä vastaava henkilö. Vastuullisuustodistuksen avulla kuljetusyritys voi tarvittaessa osoittaa vastuullisen toimintansa organisaation ulkopuolisille tahoille. Vastuullisuustodistuksen tulostusta varten on seurantatyökalussa erillinen välilehti. Vastuullisuustodistukseen ei tulostu kaikki vastuullisuusmallin mittarit, vaan raportointia varten on mallista poimittu kuljetuksia tilaavien tahojen kannalta merkittävimmiksi koetut turvallisuus-, laatu- ja ympäristömittarit. Vastuullisuustodistus on tiivis yhteenveto, joka sisältää kuljetusten tilaajien kannalta seuraavat keskeiset asiat: kuljetusyrityksen käytössä olevat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöstandardit kuuluminen Tilaajavastuu.fi-palveluun kuuluminen energiatehokkuussopimukseen koulutussuunnitelman tila huoltosuunnitelman tila luettelo olemassa olevista, kuljetusten turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja laatua koskevista ohjeista vastuullisuusmittareiden keskiarvo tarkasteluvuoden aikana

12 Lopuksi Toiminnan pitkäjänteisen ja aktiivisen seurannan avulla on helpompi havaita toiminnan kehityssuunnat, vahvuudet ja heikkoudet. Usein vasta pidemmän aikavälin seurannalla on mahdollista huomata toiminnassa tapahtuneita muutoksia suuntaan tai toiseen. Keräämällä jatkuvasti tietoa omasta toiminnasta yritys voi havaita muutoksia ja kehittämiskohteita. Pitkäjänteinen seuranta mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan vaikutusten seurannan kokonaisuutena. Vastuullisuusmallin sisältämät peruselementit määrittävät ne vastuullisen toiminnan osa-alueet, joihin yrityksen vähintään tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan. Toimenpiteiden käyttöönotto Nykytila Tavoitteiden asettaminen Visio Toiminnan kehittämissuunnitelma Seuranta ja mittaaminen Vastuullisuusmalliin on kerätty tiekuljetusalalle ominaisia mittareita huomioiden sekä pienten että suurten yritysten tarpeet. Vastuullisuusmalli tarjoaa suurimmat hyödyt, kun kuljetusyritys räätälöi vastuullisuusmallin juuri omaa toimintaansa parhaiten kuvaavaksi. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että vastuullisuusmallia käyttävät yritykset kehittävät omia, juuri heidän omaan toimintaansa soveltuvia mittareita ja lisäävät ne vastuullisuusmalliin yrityksen omina mittareina. PÄÄMÄÄRÄ Vastuullinen toiminta Yrityksen vastuullisen toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa vision pohjalta toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti kohti asetettua tavoitteita. 2

13 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 32, Helsinki Puhelin: Faksi: twitter.com/trafi_finland Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset

Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset Yhteistyöllä käytäntöä palveleva toimintamalli - Lasse Nykänen - Vastuullisuusmallin kehittäminen Kaksi erillistä kokeilututkimusta, joilla yhteinen tavoite Millainen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSYRITYSTEN VASTUULLISUUSMALLI -KOKEILUTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSYRITYSTEN VASTUULLISUUSMALLI -KOKEILUTUTKIMUS Lasse Nykänen TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUSYRITYSTEN VASTUULLISUUSMALLI -KOKEILUTUTKIMUS 3.4.2014 1 Agenda Tutkimuksen tausta Kokeilututkimus pähkinäkuoressa Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tulokset 2

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä. Lasse Nykänen, Kaisa Karhula

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä. Lasse Nykänen, Kaisa Karhula Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä Lasse Nykänen, Kaisa Karhula Trafin tutkimuksia Trafis undersökningsrapporter Trafi Research Reports 2/2015 Tieliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN 1 Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Heikki Liimatainen 2 TTY:n osuudet asiakaskohtainen kuljetusten

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin kehittäminen yhteistyössä toimijoiden kanssa

Vastuullisuusmallin kehittäminen yhteistyössä toimijoiden kanssa Vastuullisuusmallin kehittäminen yhteistyössä toimijoiden kanssa Marke Lahtinen 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden pohjalta

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Tieliikenteen henkilöliikenneyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen henkilöliikenneyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen henkilöliikenneyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle?

Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle? Miten osoittaa ympäristövastuullisuus kuljetuksen tilaajalle? - Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuusopimuksista Trafin Auditoriossa 15.4.2013 Tervetuloa! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miten

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät kuljetusyrityksissä

Energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät kuljetusyrityksissä 1 Energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät kuljetusyrityksissä Tutkija Heikki Liimatainen Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Miksi energiatehokkuuden hallintaa?

Lisätiedot

TIEKULJETUSALAN ENERGIATEHOKKUUDEN JA CO 2 - PÄÄSTÖJEN SKENAARIOT 2016 JA 2030

TIEKULJETUSALAN ENERGIATEHOKKUUDEN JA CO 2 - PÄÄSTÖJEN SKENAARIOT 2016 JA 2030 Heikki Liimatainen TIEKULJETUSALAN ENERGIATEHOKKUUDEN JA CO 2 - PÄÄSTÖJEN SKENAARIOT 2016 JA 2030 TransEco-seminaari 3.11.2011 22.11.2011 1 Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden mittaaminen ja yritysten sitouttaminen energiatehokkuustoimiin

Energiatehokkuuden mittaaminen ja yritysten sitouttaminen energiatehokkuustoimiin Energiatehokkuuden mittaaminen ja yritysten sitouttaminen energiatehokkuustoimiin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusseminaari 3.11.2011 Energiatehokkuuden mittaaminen

Lisätiedot

SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ. Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu

SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ. Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu 14.3.2017 TILASTOPOHJAN RAKENNE VÄLILEHDITTÄIN TOIMINTATIETOLOMAKE Kartoitetaan kunkin

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Vesa Peltola, Motiva Oy LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUS-

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Tuenhakija ja hanke. Yleiset indikaattorit

Tuenhakija ja hanke. Yleiset indikaattorit Arviointilomake 2.6.2017 Painopiste I Kestävä kalastus Moottorin korvaaminen tai nykyaikaistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 41 artiklan 2 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

PIHI-järjestelmän käyttöopas

PIHI-järjestelmän käyttöopas PIHI-järjestelmän käyttöopas Sivu 1. Rekisteröityminen ja käyttöönotto 2 1.1. Rekisteröityminen 2 1.2. Käyttöönotto 3 2. PIHIn käytön aloittaminen 3 2.1. Yritystietojen päivittäminen 3 2.2. Kalustotietojen

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan vuositilastoja 216 31.1.217 196 197 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET

Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET Heikki Liimatainen LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET TransEco/TransSmart 10.9.2013 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja CO 2 -päästöjen tulevaisuus? 16.9.2013 2 KULJETUS tiekuljetusalan energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä. Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta

EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä. Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA on kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Kalastuksen innovointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 26 artikla; 44 artikla 3 kohta. Tuenhakija ja hanke

Kalastuksen innovointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 26 artikla; 44 artikla 3 kohta. Tuenhakija ja hanke Painopiste I Kestävä kalastus Arviointilomake 7.7.2017 Kalastuksen innovointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 26 artikla; 44 artikla 3 kohta Lomake liitetään tukihakemukseen.

Lisätiedot

Työmaapäiväkirjan käyttöohje

Työmaapäiväkirjan käyttöohje Työmaapäiväkirjan käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 28 artikla; 44 artikla 3 kohta

Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 28 artikla; 44 artikla 3 kohta Painopiste I Kestävä kalastus Arviointilomake 7.7.2017 Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 28 artikla; 44 artikla 3 kohta Lomake liitetään

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 1. Kirjaudu järjestelmään viranomaisen päävalikosta osoitteessa www.eura2007.fi/virkailija. 2. Klikkaa raportit-osiota. 3.

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta.

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Korpelan Voiman Online-palvelun käyttöohje Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Käyttäjätunnuksen takaa asiakas voi hallinnoida

Lisätiedot

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA 2 ILMASTOINTIALAN URAKANMITTAUSOHJELMA Mittausohjelman avulla pystyt seuraamaan urakkasi kehitystä sen eri vaiheissa. Voit syöttää tietoja laskentataulukkoon

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa VeTe Hoitotyön systemaattisen kirjaamisen prosessia kuvaavien tunnuslukujen ja henkilöstövoimavarojen hallinnan tunnuslukujen

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

Terveys ja turvallisuus kalastuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 32 artikla; 44 artikla 1 kohta b alakohta.

Terveys ja turvallisuus kalastuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 32 artikla; 44 artikla 1 kohta b alakohta. Painopiste I Kestävä kalastus 7.7.2017 Terveys ja turvallisuus kalastuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, 32 artikla; 44 artikla 1 kohta b alakohta. Lomake liitetään tukihakemukseen.

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - kokeilututkimus. Heikki Liimatainen, Lasse Nykänen, Toni Hyytinen, Juha Vasara

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - kokeilututkimus. Heikki Liimatainen, Lasse Nykänen, Toni Hyytinen, Juha Vasara Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - kokeilututkimus Heikki Liimatainen, Lasse Nykänen, Toni Hyytinen, Juha Vasara Trafin tutkimuksia Trafis undersökningsrapporter Trafi Research

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi.

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi. Tehtävä 24. Kallioparkki veloittaa 2 euroa kolmelta ensimmäiseltä pysäköintitunnilta. Yli kolmen tunnin pysäköinnistä veloitetaan lisäksi 0.5 euroa jokaiselta yli menevältä tunnilta. Kuitenkin maksimiveloitus

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

SKAL Kuljetusbarometri 2/2017: Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen : Kuljetukset kasvussa SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu

Lisätiedot

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Esimiehen wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ehr-järjestelmän käyttö

Lisätiedot

MetsäSake työhyvinvoinnin KÄYTTÖOHJE. Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura

MetsäSake työhyvinvoinnin KÄYTTÖOHJE. Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura MetsäSake työhyvinvoinnin seurantatyökalu KÄYTTÖOHJE Annikki Pere, TTS Työtehoseura Veli-Matti Tuure, TTS Työtehoseura 1 SISÄLTÖ 1 METSÄSAKE-TYÖHYVINVOINNIN MITTARITYÖKALU...1 1.1 MetsäSaken mittareiden

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE 1 ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE ASIAKASRAPORTOINTIIN KIRJAUTUMINEN Saatuanne käyttöoikeudet raportointiin, tapahtumatiedot ovat käytettävissä heti. Raportoinnin tiedot päivittyvät n. vuorokauden viiveellä.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen : Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen 2 3 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p 1 Laskukierros.fi on ilmailijoiden ja ilmailukerhojen sähköinen lentopäiväkirja- ja laskutuspalvelu. Järjestelmän on luonut Pudasjärven Ilmailukerho ry:n jäsen Lasse Haverinen. Palvelun käyttöliittymä

Lisätiedot

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

OHJE 1(6) Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Metallityöväen Liitto ry, ruotsiksi Metallarbetarförbundet rf ammattiosasto

OHJE 1(6) Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Metallityöväen Liitto ry, ruotsiksi Metallarbetarförbundet rf ammattiosasto OHJE 1(6) Ohjeita Liittokaistan käyttöön Metallityöväen Liitto ry, ruotsiksi Metallarbetarförbundet rf ammattiosasto 1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat

Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat Käyttötarkoitus Tämä ohje koskee muita kuin joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisia julkisen sektorin ostamia henkilökuljetuspalveluita, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR Suomen johtava projektipankki Mobiili-TR ja MVR Sisällysluettelo SokoPro MVR-Mittari...4 Mobiili-MVR...7 Mobiili-MVR Valitse projektipankki...8 Mobiili-MVR Valitse mobiili-mvr...9 Mobiili-MVR Uusi mittari...11

Lisätiedot

TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA. Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin. Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka

TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA. Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin. Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka TIET ELINKEINOELÄMÄN TUKENA Suuremman ajoneuvokoon vaikutus kaupan yritystoimintaan ja päästöihin Jussi Hytönen / Kesko Logistiikka 1 Esityksen sisältö Kesko lyhyesti HCT-pilotointi Keskon HCT hanke Toteutus

Lisätiedot