Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus"

Transkriptio

1 Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli Seurantatyökalun ohjeistus

2 Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Yleistä vastuullisuusmallin seurantatyökalusta 3 Vastuullisuusmittarit ja niiden selitykset 4 Yritystiedot ja kalusto 6 Täyttö 7 Seuranta 8 Kehitys Vastuullisuustodistus Lopuksi 2 Vastuullisuusmalliin liittyy lisäksi: Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus lomakeohje nettisivuilla oleva ohjeistus (www.trafi.fi/tavaraliikenteenvastuullisuusmalli) Malli on tehty yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen kanssa.

3 Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle. Vastuullisuusmallin ohjeistus on saatavilla osoitteessa Tämä ohjeistus esittelee Microsoft Ecel-pohjaista vastuullisuusmallin seurantatyökalua, joka on käyttöönotettavissa osoitteessa Vastuullisuusmallia voivat hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset sekä kuljetusyrityksien asiakkaat ja muut sidosryhmät. Kuljetusyritys voi säännöllisen seurannan avulla tunnistaa toimintansa kehitystarpeita ja hyödyntää näin vastuullisuusmallia oman toimintansa kehittämisessä. Seurantatiedon avulla, kokoamalla keskeiset vastuullisuusmittarit ns. vastuullisuustodistukseen, kuljetusyritys voi todentaa vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia organisaation ulkopuolisille tahoille. Kuljetusten tilaajan kannalta on tärkeää ulottaa vastuullisuusajattelu oman toiminnan lisäksi myös kuljetuksiin ja koko alihankintaketjuun. Tilaaja voi hyödyntää vastuullisuusmallia osana kuljetussopimuksia ja kuljetusten kilpailutuksia sekä tilaaja-toimittaja-vuoropuhelun välineenä. Vastuullinen toiminta hyödyttää sekä kuljetusyritystä että kuljetusten tilaajaa monella eri tavalla. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta on täsmällistä, tehokasta, ennakoitavaa ja taloudellista. Kun asioihin on varauduttu etukäteen, vahinkojen määrät todennäköisesti vähenevät ja poikkeamatilanteissa tiedetään miten toimia. Vastuullinen toiminta on yritykselle myös imagotekijä, joka viestii yrityksen arvoista ja vaikuttaa maineeseen Yleistä vastuullisuusmallin seurantatyökalusta Vastuullisuusmallin seurantatyökalun avulla kuljetusyritykset voivat seurata tiekuljetusalalle tyypillisillä mittareilla yrityksensä toimintaa ja sen kehittymistä. Seurantatyökalun avulla voi tulostaa myös vastuullisuustodistuksen. Vastuullisuusmallin käyttöliittymä Tietojen syöttäminen Yrityksen yleiset tiedot TLY-mittarit Tulosten tarkastelu Kuukausiseuranta Pitkän aikavälin seuranta Vastuullisuusmallin seurantatyökalu on toteutettu Microsoft Ecel -laskentataulukko-ohjelmistolla. Seurantatyökalua koostuu viidestä välilehdestä: yritystiedot ja kalusto täyttö seuranta kehitys sekä vastuullisuustodistus VASTUULLISUUSTODISTUS 3

4 Vastuullisuusmittarit ja niiden selitykset Vastuullisuusmalliin on pyritty valitsemaan tiekuljetussektorin kannalta merkittävimmät mittarit, joilla toimintaa pystytään tehokkaasti seuraamaan ja kehittämään. Mallin mittareiden soveltuvuus kuitenkin vaihtelee suoritealakohtaisesti ja yrityksen tulee itse arvioida, mitkä mallin mittareista ovat yrityksen toiminnassa merkittävimmät. Vastuullisuusmalli tarjoaa suurimmat hyödyt, kun kuljetusyritys valitsee käyttöönsä toimintansa kannalta keskeisimmät ja parhaiten kuvaavat mittarit ja että yritys lisää mallin mittaristosta puuttuvat mittarit yrityksen omiksi mittareikseen. Vastuullisuusmallin mittarit ovat jaettu viiteen osa-alueeseen: volyymi turvallisuus ympäristö laatu henkilöstö Kussakin osa-alueessa on muutama kuljetusyritysten vastuulliseen toimintaan liittyvää mittari. Näiden lisäksi yrityksillä on todennäköisesti käytössä myös muita vastuullisuuteen oleellisesti liittyviä mittareita, kuten esimerkiksi kannattavuutta ja tuottavuutta kuvaavia mittareita. Liikevaihto Liikennesuorite Kuljetusmäärä Kuljetussuorite Polttoaineen kulutus Euroina yrityksen liikevaihto, eli myyntituottojen summa ilman arvonlisäveroa. Kilometreinä mitattuna ajettujen kuljetusten määrä. Tonneina mitattuna kuljetutetun tavaran kokonaismassa. Kuljetetun tonnimäärän ja kuljetusreittien pituuden tulo (tonnit reitin pituus kilometreinä). Huom! Tyhjänäajossa kuljetussuorite on nolla. Litroina mitattuna polttoaineen kokonaiskulutus Ajon aikaiset onnettomuudet Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat Lähetä piti -tilanteet Ilkivaltatapaukset Ajoonlähtötarkastukset Ympäristö Kaluston EUROluokkien keskiarvo Polttoaineen keskikulutus Energiatehokkuus CO 2 -päästöt tonneina Kaikkien ajon aikaisten onnettomuuksien lukumäärä, joista on aiheutunut ainakin omaisuusvahinkoja. Henkilövahinkoihin johtaneiden ajon aikaisten onnettomuuksien lukumäärä. Ajoajan ulkopuolella sattuneiden tapaturmien lukumäärä. Niiden normaalista poikkeavien tilanteiden lukumäärät, jotka olivat lähellä aiheuttaa onnettomuuden. Yrityksen omaisuuteen kohdistuneiden ulkopuolisten aiheuttamien ilkivaltatapausten lukumäärä. Prosentteina ilmoitettuna toteutuneiden ajoonlähtötarkastusten osuus kaikista lähdöistä. Ajoneuvokaluston EURO-luokkien keskiarvo. Kaluston polttoaineenkulutus mitattuna litraa per kilometriä (l/km). Kuljetussuorite tonnikilometreinä (tkm) per tavaran kuljettamiseen vaaditun energian määrä kilowattitunteina (kwh) Huom! l dieseliä vastaa, kwh. Kulutetun polttoaineen muodostaman hiilidioksidin määrä tonneina. Palaessaan l dieseliä muodostaa noin 2,66 grammaa hiilidioksidia. 4

5 Laatu Täsmällisyys Liikennerikkomukset Ajo- ja lepoaikarikkomukset Aikataulussa pysyneiden toimitusten osuus prosentteina kaikista toimituksista huomioiden sopimuksissa määritetyt aikaikkunat. Huomautukseen, sakkoihin tai muihin tuomioihin johtaneiden liikennerikkomusten (pl. ajo- ja lepoaikarikkomukset) lukumäärä. Huomautukseen, sakkoihin tai muihin tuomioihin johtaneiden ajo- ja lepoaikarikkomusten lukumäärä. Kuljetusvahingot Kuljetusvahinkojen osuus prosentteina kaikista kuljetuksista. Henkilöstö Henkilöstön koulutukset pl ammattipätevyyskoulutukset Sairaspoissaolot Yli tunnin työpäivät Ajotapa Yrityksen työntekijöiden ammattipätevyyskoulutusten lisäksi tehtävien koulutusten lukumäärä päivinä suhteessa työntekijöiden lukumäärään Yrityksen henkilöstön sairaspoissaolojen lukumäärä suhteutettuna esimerkiksi työntekijöiden lukumäärään. Yrityksen työntekijöiden yli tuntia kestäneiden työpäivien lukumäärä. Yrityksellä mahdollisesti käytössä olevan ajotavan seurantajärjestelmän ilmoittama kuljettajien ajotavan keskiarvo. Vastuullisuusmalliin sisältyvien mittareiden lisäksi yrityksillä on todennäköisesti käytössään muita, yleisiä tai omalle suoritealalle tyypillisiä mittareita. Seuraavassa muutama esimerkki. Nettotulos Tuottavuus Äkkijarrutukset Polttoaineenkulutusintensiteetti Kuljetusintensiteetti Euroina yrityksen nettotulos, eli summa ilman arvonlisäveroa. Nettotuloksen suhde ajettuihin kilometreihin ja kuljetettuihin tonneihin, yksikkö EUR/km ja EUR/tn. Jos yrityksillä on mahdollisuus tilastoida äkkijarrutuksia, jotka kuvastavat kohtuullisesti ennakoivaa ajotapaa, mahdollinen mittari on kuljettajakohtainen keskimääräinen äkkijarrutusten lukumäärä Mahdollinen mittari niille yrityksille, joiden toiminnassa on paljon kaluston tyhjäkäyntiä esim. nostolaitteiden vuoksi. Mahdollinen yksikkö polttoaineenkulutus litroina suhteessa liikevaihtoon (l/ ). Kertoo kuljetussuoritteen ja liikevaihdon välisen suhteen. Tonnikilometrit suhteessa liikevaihtoon (tkm/ ).

6 Yritystiedot ja kalusto Yritystiedot ja kalusto -välilehdelle syötetään yrityksen perustiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero sekä käytössä olevat turvallisuus-, laatu- sekä ympäristöstandardit. Välilehdelle merkitään myös käytössä olevan kaluston määrä EURO-luokittain. Käyttöliittymä laskee automaattisesti kaluston määrän kuukausitasolla sekä eri EUROluokkien keskiarvosummat vuositasolla. Välilehdeltä on nähtävissä myös EURO-luokkien voimaantulovuodet sekä päästörajat. Täytä yrityksen tiedot vihreällä merkittyihin soluihin. Yrityksen nimi: Kalle Kuormaaja Häkä EURO-luokka Käytössä alkaen Oy (CO) Y-tunnus: EURO I -92 (>8 kw) 4, Osoite: Rengaskuja EURO II -96 (98) 4, Yhteyshenkilö: Kalle Mallikas EURO III - 2, Yhteyshenkilön puhelinnumero EURO IV -, Yrityksen käytössä olevat turvallisuus-, laatuja ympäristöstandardit: EURO V -8, rityksen i: nimi: Tilaajavastuu.fi -jäsen kyllä EURO VI -3, Kalle KalleKuormaaja Kuormaaja Häkä Häkä Hiilivety Häkä Hiilivety Typenoksidit Hiilivety Typenoksidit Hiukkaset Hiukkaset Ajotavan seurantalaitteisto EURO-luokka EURO-luokka Käytössä Merkki alkaen alkaen Käytössä Malli alkaen Oy Oy Oy (CO) (CO) (CO) (HC) (HC) (HC) (No) (No) (No) (PM) (PM) (PM) -tunnus: EURO EURO I I EURO -92 I-92 (>8 (>8 kw) kw) -92 (>84, kw) 4, 4,,,, 8, 8,,62 8,,62 (,36) (,36),62 (,36) soite: Rengaskuja Rengaskuja EURO EURO II II EURO -96 II -96 (98) (98) -96 (98) 4, 4, 4,,,, 7, 7, 7,,2,2 (,) (,),2 (,) hteyshenkilö: Kalle Kalle Mallikas Mallikas Kalle Mallikas EURO EURO III III EURO III , 2,,66 2,,66,66,,,,,, hteyshenkilön puhelinnumero puhelinnumero EURO EURO IV IV EURO ei IVEURO-luokkaa - - Kirjoita -,,EURO käytössä I,46,,46 olevan EURO II,46 3, ajotavan 3,EURO III 3,,2,2EURO IV,2 EUR rityksen sä tössä olevat olevat käytössä turvallisuus-, olevatlaatu- turvallisuus-, laatutandarditympäristöstandardit: helmikuu 23 EURO EURO V V EURO V ,,,46,,46,46 2, 2, 2,,2,2,2 laatu- tammikuu 23 seurantalaitteiston merkki ja malli. jäsen ilaajavastuu.fi -jäsen -jäsen kyllä kyllä kyllä maaliskuu 23 EURO EURO VI VI EURO VI ,,,3,,3,3,4,4,4,,, Merkitse kaluston EURO-luokat rantalaitteisto jotavan seurantalaitteisto Merkki Merkki Merkki Malli Malli Malli huhtikuu 23 kuukausittain vihreällä merkittyihin toukokuu soluihin. 23 kesäkuu 23 heinäkuu 23 ei EURO-luokkaa ei ei EURO-luokkaa EURO I I elokuu EURO EURO 23 III II EURO EURO III III EURO EURO III EURO IV IV EURO EURO IVV V EURO EURO VI VI EURO Yhteensä VI EURO-luokkien Yhteensä EURO-luokkien ka ka ka tammikuu tammikuu 23 syyskuu , 4, 4, helmikuu helmikuu 23 lokakuu , 4, 4, maaliskuu maaliskuu 23 marraskuu , 4, 4, huhtikuu huhtikuu 23 joulukuu , 4, 4, toukokuu toukokuu 23 KA 23,,, 2 2, 2 4,, 4, kesäkuu kesäkuu kesäkuu 23 tammikuu , 4, heinäkuu heinäkuu 23 helmikuu elokuu elokuu 23 23elokuu 23 maaliskuu syyskuu syyskuu syyskuu 23 huhtikuu lokakuu lokakuu lokakuu 23 toukokuu marraskuu marraskuu kesäkuu 24 joulukuu joulukuu ,,, heinäkuu 24 KA 23 KA 23 KA 23,,,,,,,,,,,,,4,4,4,, 2, 2 2 4,8 4,8 4,8 elokuu 24 tammikuu tammikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! syyskuu 24 helmikuu helmikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu 24 maaliskuu maaliskuu 24 #JAKO/! #JAKO/! marraskuu 24 huhtikuu huhtikuu 24 #JAKO/! #JAKO/! toukokuu toukokuu 24 joulukuu 24 #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti kaluston kesäkuu kesäkuu kesäkuu 24 KA 24,,,, #JAKO/!, #JAKO/! heinäkuu heinäkuu määrän 24 kuukausittain sekä EURO-luokkien tammikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! elokuu elokuu 24 24elokuu 24 helmikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! keskiarvoisen määrän vuosittain. syyskuu syyskuu syyskuu 24 maaliskuu 2 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu lokakuu lokakuu 24 huhtikuu 2 #JAKO/! #JAKO/! marraskuu marraskuu 24 toukokuu 2 #JAKO/! #JAKO/! joulukuu joulukuu 24 kesäkuu 2 #JAKO/! #JAKO/! KA 24 KA 24 KA 24,,,,heinäkuu, 2,,,,,,,,,,,,, #JAKO/! #JAKO/! tammikuu 2 2 tammikuu 2 elokuu 2 #JAKO/! #JAKO/! helmikuu 2 2 helmikuu 2 syyskuu 2 #JAKO/! #JAKO/! maaliskuu 2 2 maaliskuu 2 lokakuu 2 #JAKO/! #JAKO/! huhtikuu 2 2 huhtikuu 2 #JAKO/! #JAKO/!! marraskuu 2 toukokuu 2 2 toukokuu Täytä 2 vain vihreällä merkityt solut. joulukuu Valkoisella! 2 #DIV/! -merkintä solussa tarkoittaa solun #JAKO/! sisältävän #JAKO/! kesäkuu kesäkuu 2 2 kesäkuu 2 #JAKO/! #JAKO/! merkityt solut ovat lukittuja, eikä niitä KA voi 2muokata. kaavan,ja että kaavan, laskemiseen, edellyttäviä, arvoja, heinäkuu 2 2 heinäkuu 2 tammikuu 26 #JAKO/! #JAKO/! elokuu elokuu 2 2elokuu 2 helmikuu 26 ei ole vielä täytetty muihin soluihin. #JAKO/! #JAKO/! syyskuu syyskuu 2 2 syyskuu 2 maaliskuu 26 #JAKO/! #JAKO/! lokakuu lokakuu 2 2 lokakuu 2 huhtikuu 26 #JAKO/! #JAKO/! 6 marraskuu 2 2 marraskuu 2 toukokuu 26 #JAKO/! #JAKO/! joulukuu 2 2 joulukuu 2 #JAKO/! #JAKO/! kesäkuu 26

7 Täyttö Täyttö-välilehdelle syötetään eri mittareita koskevat arvot kuukausitarkkuudella. Tämä välilehti toimii käytännössä koko mallin pohjana ja soluihin syötetyt arvot kopioituvat muille välilehdille automaattisesti. Täytä taulukkoon mittareiden kuukausiarvot jokaiseen kohtaan erikseen. övahinkoja eet ja muut tapaturmat () Läheltä piti -tilanteet () Vuosi Kuukausi Vastuullisuusmallin lokakuu 24osa-alueet marraskuu 24 Ilkivaltatapaukset () Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) Liikennerikkomukset () Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Ajo- ja lepoaikarikkomukset () Liikevaihto ( ) Liikennesuorite (kilometriä) Laatu Kuljetusvahingot (% toimituksista) Kuljetusmäärä (t) Sairaspoissaolot () Henkilöstön pl. ammattipätevyyskoulutukset(päivää/hlö) Yli h työpäivät () Henkilöstö Ajotapa Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Polttoaineenkulutus (litraa) Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, ) Oma mittari Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Oma mittari 2 () Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat () Oma mittari 3 Oma mittari 4 Läheltä piti -tilanteet () Yrityksen omat mittarit Oma mittari Vastuullisuusmallin osa-alueet Ilkivaltatapaukset () Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) Oma mittari 6 Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Oma mittari 7 Liikennerikkomukset () Ajo- ja lepoaikarikkomukset () Laat Kuljetusvahingot (% toimituksis tammikuu % % % helmikuu % % % maaliskuu % % % huhtikuu % % % toukokuu % % % kesäkuu % % % heinäkuu % % % elokuu % % % syyskuu % % % lokakuu % % % marraskuu % % % joulukuu % % % KA ,3,,,3,3 6 % %,, %,3,3 tammikuu 24 helmikuu 24 maaliskuu 24 huhtikuu 24 toukokuu 24 kesäkuu 24 heinäkuu 24 elokuu 24 syyskuu 24 Yrityksen omat mittarit voi kirjoittaa niille varattuun sarakkeeseen korvaamalla teksti (esim. Oma mittari ) omalla mittarilla. Henkilöstön ko ammattipätevy joulukuu 24 KA 24 #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## tammikuu 2 helmikuu 2 maaliskuu 2 huhtikuu 2 2 toukokuu 2 kesäkuu 2 heinäkuu 2 elokuu 2 syyskuu 2 lokakuu 2 marraskuu 2 joulukuu 2 % % KA 2 #JAKO/! % #JAKO/! #JAKO/! 3 #JAKO/! 3 #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## 7 % % tammikuu 26 % % % helmikuu 26 % 4 4 % % maaliskuu 26 % 3 3 % % huhtikuu 26 % % % % toukokuu 26 6 % % % 4 4 % kesäkuu 26 % heinäkuu 26 % 3 3 % % elokuu 26 % % 6 % syyskuu 26 % % % lokakuu 26 % 4 4 % % marraskuu 26 % 3 3,3 6 % %, joulukuu, 26 %,3,3 3,3 3,3 ####### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! KA 26 #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ####### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ###### ###### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! ## tammikuu 27 helmikuu 27 maaliskuu 27 huhtikuu 27 2 toukokuu 27 kesäkuu 27 heinäkuu 27! Mittarien elokuu 27 arvot syötetään soluihin pelkkinä lukuina! 7 syyskuu 27 ilman mittayksikköä. Huomioi kuitenkin kysytty yksikkö, KO/! #JAKO/! #JAKO/! esim. ###### tonni ######(t)#jako/! EI kilogramma #JAKO/! #JAKO/! (kg). ###### #JAKO/! ####### #JAKO/! #JAKO/! kun #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti kullekin mittarille vuoden keskiarvon. Jos jotain mittaria ei ole mahdollista täyttää, jätä kohta tyhjäksi. Käytä arvoa nolla () ainoastaan, mittarin lukema on todellisuudessa nolla. 7

8 Seuranta Seuranta-välilehden avulla on mahdollista seurata kuukausija vuositasolla eri mittareiden kehitystä. Aluksi välilehdelle syötetään Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne -taulukkoon tietoja eri vastuullisuus-, laatu- ja ympäristösopimuksista ja ohjelmista, joihin yritys kuuluu. Seuranta-välilehti kerää automaattisesti tietoa Täyttö- välilehdeltä ja kokoaa ne helppolukuiseen muotoon Kuukausiseuranta-taulukkoon. Toteutumia eri kuukausilta ja vuosilta on mahdollista tarkastella valitsemalla alasvetovalikosta haluttu kuukausi tai vuosi. Mittareiden arvot päivittyvät suoraan Täyttö-välilehdeltä. Yrityksen tulee kuitenkin asettaa tavoite kuluvalle vuodelle sekä nimetä mahdollinen vastuuhenkilö kullekin mittarille. Merkitse rasti sarakkeeseen On, jos yrityksellä on käytössään kaluston huoltosuunnitelma ja rasti sarakkeeseen Ei ole, jos yrityksellä ei ole kaluston huoltosuunnitelmaa. Kirjoita soluun kuukausi ja vuosi (esimerkiksi /24), milloin kaluston huoltosuunnitelma on päivitetty. Vastuullisuusmallin Vastuullisuusmallin osa-alueiden osa-alueiden tilanne osa-alueiden tilanne tilanneon On OnEi ole Ei ole Päivetty Ei olepäivetty (kk/vvvv) (kk/vvvv) Päivetty (kk/vvvv) uston Kaluston huoltosuunnitelma: Kaluston huoltosuunnitelma: 7/23 7/23 7/23 Koulutussuunnitelma: Koulutussuunnitelma: 9/22 9/22 9/22 Energiatehokkuussopimuksen jäsen: jäsen: jäsen: a päivässä Litra päivässä -jäsen: Litra -jäsen: päivässä -jäsen: /22 /22 /22 jettajan Kuljettajan ohjeet: Kuljettajan ohjeet: ohjeet: iminta - toiminta hätätilanteissa - toiminta hätätilanteissa hätätilanteissa /23 /23 /23 - ajoonlähtötarkastus - ajoonlähtötarkastus Täsmennys Täsmennys Täsmennys tulossa tulossa tulossa 24 ikkeama- - poikkeama- ja - läheltä poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden ja piti läheltä -tilanteiden piti raportointi -tilanteiden raportointi raportointi uut - kuljettajan (muut kuljettajan - (muut ohjeet) kuljettajan ohjeet) ohjeet) uut - kuljettajan (muut kuljettajan - (muut ohjeet) kuljettajan ohjeet) ohjeet) ukausiseuranta Kuukausiseuranta Kuukausiseuranta Tavoite Tavoite Tavoite kk-toteutuma kk-toteutuma kk-toteutuma vertailu vertailu kk kk vertailu vuositoteutuma kk vuositoteutuma vuositoteutuma vertailu vertailu vuosi vuosi vertailu vuosi Mittari Mittari Mittari marraskuu 23marraskuu 23tammikuu tammikuu 23tammikuu 23 KA 23 KA 23 KA 23KA 23 KA 23 KA Vastuuhen 23 evaihto Liikevaihto ( ) Liikevaihto ( ) ( ) Liikennesuorite Liikennesuorite (kilometriä) (kilometriä) (kilometriä) Täsmennys-sarake on tarkoitettu 93 93yrityksen Kuljetusmäärä (t) Kuljetusmäärä (t) (t) omia 2 merkintöjä 2 varten Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Polttoaineenkulutus Polttoaineenkulutus Kirjoita (litraa) vihreällä (litraa) (litraa) pohjalla oleviin 2463 soluihin 2463 muut, n aikaiset Ajon aikaiset onnettomuudet Ajon yrityksen onnettomuudet aikaiset omassa onnettomuudet (kokonaismäärä, (kokonaismäärä, käytössä (kokonaismäärä, ) olevat ) kuljettajan ) ohjeet,,3,3,3,3,3,3 joita ei ole edellä mainittu. n aikaiset Ajon aikaiset onnettomuudet, Ajon onnettomuudet, aikaiset onnettomuudet, joissa joissa joissa henkilövahinkoja henkilövahinkoja () () (),,,,,, arankäsittelyssä Tavarankäsittelyssä Tavarankäsittelyssä tapahtuneet tapahtuneet ja muut tapahtuneet ja muut ja muut aturmat tapaturmat () tapaturmat () (),,,,,, eltä Läheltä piti -tilanteet piti Läheltä -tilanteet () piti -tilanteet () (),2,2,2,2,2,2 Ilkivaltatapaukset Ilkivaltatapaukset () () (),2,2,2,2,2,2 onlähtötarkastukset Ajoonlähtötarkastukset lähdöistä) (% lähdöistä) (% lähdöistä) 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % 6 % % % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % uston Kaluston EURO-luokkien Kaluston EURO-luokkien keskiarvo EURO-luokkien keskiarvo keskiarvo,,,,,, 4, 4, 4, 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Keskikulutus (l/km) Keskikulutus (l/km) (l/km) 22, 22, 22,23,7 23,7 23,7 2,4 2,4 2,4 22, 22, 22, 22, 22, 22, Energiatehokkuus Energiatehokkuus (tkm/kwh) (tkm/kwh) (tkm/kwh),,, CO2-päästöt (t) CO2-päästöt (t) (t) Laatu Ympäristö Laatu Ympäristö Täsmällisyys (% Täsmällisyys toimituksista (% toimituksista (% aikataulussa) toimituksista aikataulussa) aikataulussa) % % % % % % % % % % % % % % % 8 Liikennerikkomukset Liikennerikkomukset () () (),,,,,, - ja Ajo- lepoaikarikkomukset ja Ajo- ja lepoaikarikkomukset () () (),,,,,,

9 Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne On Vastuullisuusmallin Ei ole Päivetty osa-alueiden (kk/vvvv) tilanne Täsmennys On Ei ole Päivetty (kk/vvvv) Kaluston huoltosuunnitelma: Kaluston huoltosuunnitelma: 7/23 7/23 Koulutussuunnitelma: Koulutussuunnitelma: 9/22 9/22 Energiatehokkuussopimuksen jäsen: Energiatehokkuussopimuksen jäsen: tulossa 24 Litra päivässä Mittareiden -jäsen: kuukausi- ja vuositoteutumia Litra on päivässä mahdollista -jäsen: /22 vaihtaa valikon /22 Kuljettajan ohjeet: avulla. Vie kursori tarkastelemasi kuukausi- Kuljettajan tai vuositoteuman ohjeet: päiälle - toiminta hätätilanteissa - toiminta hätätilanteissa /23 /23 - ajoonlähtötarkastus ja klikkaa solua. Soluun ilmestyy nuoli, jota - ajoonlähtötarkastus hiirellä painamalla avautuu valikko, josta voi valita haluamansa vuoden tai kuukauden. - poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi - (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) - poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi - (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) Tä tul Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Kuukausiseuranta Tavoite kk-toteutuma Kuukausiseuranta vertailu kk vuositoteutuma Tavoite vertailu kk-toteutuma vuosi vertailu kk vuositoteutuma Mittari 24 marraskuu 23 tammikuu Mittari 23 KA KA marraskuu Vastuuhenkilö tammikuu 23 KA 23 Liikevaihto ( ) 2698 Liikevaihto 24 ( ) Liikennesuorite (kilometriä) 93 Liikennesuorite 9 (kilometriä) Kuljetusmäärä (t) Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne 282 On Kuljetusmäärä 23 (t) Ei ole 2 Päivetty (kk/vvvv) Täsmennys Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Kaluston huoltosuunnitelma: Kuljetussuorite 22 (tonnikilometriä) 728 7/ Polttoaineenkulutus Koulutussuunnitelma: (litraa) 2463 Polttoaineenkulutus 27 (litraa) 9 9/ Ajon aikaiset onnettomuudet Energiatehokkuussopimuksen (kokonaismäärä, ) jäsen: Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, ),3,3 tulossa 24,3 Litra päivässä -jäsen: /22 Ajon aikaiset onnettomuudet, Kuljettajan ohjeet: joissa Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa,,, henkilövahinkoja - () toiminta hätätilanteissa henkilövahinkoja () /23 Tavarankäsittelyssä - ajoonlähtötarkastus tapahtuneet ja muut Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut,,, tapaturmat () tapaturmat () Läheltä piti -tilanteet - poikkeama- () ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Läheltä piti -tilanteet (),2,2,2 Ilkivaltatapaukset - (muut () kuljettajan ohjeet) Ilkivaltatapaukset (),2,2,2 Ajoonlähtötarkastukset - (muut kuljettajan ohjeet) Ajoonlähtötarkastukset 9 % 6 % % 6 % 9 % 6 % 6 % % 6 % (% lähdöistä) (% lähdöistä) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo, Kaluston, EURO-luokkien keskiarvo 4, 4,8, 4,8, 4, 4,8 Kuukausiseuranta Tavoite kk-toteutuma vertailu kk vuositoteutuma vertailu vuosi Keskikulutus (l/km) 22, Keskikulutus 23,7 (l/km) 2,4 22, 22, 22, 23,7 2,4 22, Mittari 24 marraskuu 23 tammikuu 23 KA 23 KA 23 Vastuuhenkilö Energiatehokkuus (tkm/kwh), Energiatehokkuus 48 (tkm/kwh) 37, Liikevaihto ( ) CO2-päästöt (t) 66 CO2-päästöt 6 (t) 66 6 Liikennesuorite (kilometriä) Täsmällisyys (% toimituksista Kuljetusmäärä aikataulussa) (t) % 282 Täsmällisyys % (% toimituksista 23 % aikataulussa) 2 % % 23 % % 23 % % Liikennerikkomukset Kuljetussuorite () (tonnikilometriä) Liikennerikkomukset 22 () 728, 6646, 6646, Ajo- ja lepoaikarikkomukset Polttoaineenkulutus () (litraa) 2463 Ajo- ja lepoaikarikkomukset 27 () 9, 23, 23, Kuljetusvahingot Ajon (% toimituksista) aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, % ) Kuljetusvahingot % (% toimituksista) % % %,3 % %,3 % % Henkilöstön koulutukset pl. Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset Ajon aikaiset (päivää/hlö) onnettomuudet, joissa,,,3,3,,,3 ammattipätevyyskoulutukset (päivää/hlö),, Sairaspoissaolot () henkilövahinkoja () Sairaspoissaolot (),3,3,3 Yli h työpäivät Tavarankäsittelyssä () tapahtuneet ja muut Yli 4 h työpäivät () 3 3,3, 3,3 4, 3 3,3 Ajotapa tapaturmat () 4, Ajotapa 4, 3, 3,3 4, 3,3 4, 3, 3,3 Oma mittari Läheltä piti -tilanteet () Oma,mittari, #JAKO/!,2 #JAKO/!,,2, #JAKO/! Oma mittari 2 Ilkivaltatapaukset () Oma,mittari 2, #JAKO/!,2 #JAKO/!,,2, #JAKO/! Oma mittari 3 Ajoonlähtötarkastukset 9 Oma %,mittari 3 6 %, %#JAKO/! 6 %#JAKO/!, 6 %, #JAKO/! Oma mittari 4 (% lähdöistä) Oma,mittari 4, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari Kaluston EURO-luokkien keskiarvo, Oma, 4, 4,8 4,8,mittari, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari 6 Keskikulutus (l/km) 22, Oma 23,7 2,4 22, 22,,mittari 6, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! Oma mittari 7 Energiatehokkuus (tkm/kwh), Oma 48 37,mittari 7, #JAKO/! #JAKO/!,, #JAKO/! CO2-päästöt (t) 66 6 Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Henkilöstö Laatu Ympäristö Yrityksen omat mittarit Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) % % % % % Liikennerikkomukset (),, Ajo- ja lepoaikarikkomukset (),, Kuljetusvahingot (% toimituksista) % % % % % Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset (päivää/hlö),,,3,3 Sairaspoissaolot (),3,3 Yli h työpäivät () 4 3 3,3 3,3 Ajotapa 4, 4, 3, 3,3 3,3 Oma mittari,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 2,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 3,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 4,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 6,, #JAKO/! #JAKO/! Oma mittari 7,, #JAKO/! #JAKO/! Ohjelma laskee automaattisesti keskikulutuksen, energiatehokkuuden sekä CO 2 -päästötavoitteet muiden tavoitteeksi asetettujen lukujen pohjalta. 9

10 Kehitys Kehitys-välilehti yhdistää eri mittareiden tiedot kuvaajiksi, jolloin on mahdollista seurata, miten mittarit ovat kehittyneet. Taulukko hakee automaattisesti Täyttö-välilehdeltä tiedot jokaista mittaria varten ja piirtää niistä kuvaajat kuukausitarkkuudella tammikuusta 23 marraskuulle 26. Liikennesuorite ,6,4,2 Ajoonlähtötarkastukset %-lähdöistä Ilkivaltatapaukset,2,8,6,4,2 Kaluston EURO-luokkien keskiarvo Ympäristö,4,2 Läheltä piti -tilanteet,2,8,6,4,2 Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat,8,6 Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja,8 8 % 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % % % tkm/kwh syyskuu 26 heinäkuu 26 marraskuu 26 toukokuu 26 maaliskuu 26 syyskuu 2 tammikuu 26 heinäkuu 2 marraskuu 2 toukokuu 2 maaliskuu 2 syyskuu 24 tammikuu 2 heinäkuu 24 marraskuu 24 toukokuu 24 maaliskuu 24 syyskuu 23 tammikuu 24 heinäkuu 23 marraskuu 23 toukokuu 23 maaliskuu 23 tammikuu 23 Turvallisuu,2,8,6,4, Keskikulutus Energiatehokkuus 2 l/ km CO2-päästöt Liikennerikkomukset % toimituksista aikataulussa 2 % % 8 % 6 % 4 % 2 % %,8,6,6,4,2 Kuljetusvahningot! % toimituksista 8 % Ohjelma piirtää automaattisesti kuvaajan kaikille mittareille, joille on syötetty arvoja Täyttö-välilehdellä. 6 % 4 % 2 % % Kehitys-välilehdellä näkymä on melko laaja, jolloin kuvaajat näkyvät pieninä. Ecelin zoom-työkalun avulla on mahdollista suurentaa näkymää. Sairaspoissaolot Henkilöstön koulutukset pl. ammattipätevyyskoulutukset,2,8,6,4,2 Yli h työpäivät päivää/hlö,4,2 %,2,8,6,4,2 Ajo- ja lepoaikarikkomukset,8 tonnia Täsmällisyys Laatu Polttoaineenkulutus Kuljetussuorite Ajon aikaiset onnettomuudet Henkilöstö Kuljetusmäärä tonnia km litraa tonnikilmometriä Liikevaihto! Kuvaajat mahdollistavat vastuullisuusmallin eri osaalueiden toteutumisen seurannan helposti ja visuaalisesti. Esimerkiksi mahdolliset poikkeamat mittareissa on helpompi huomata kuvaajien avulla. Taulukoita on myös mahdollista kopioida esimerkiksi yrityksen omiin raportteihin tai muihin julkaisuihin. 4, 4 3, 3 2, 2,, Ajotapa 4, 4 3, 3 2, 2,, Oma mittari,2 Oma mittari 3 Oma mittari 2,2,2

11 Vastuullisuustodistus Tavaranliikenteen vastuullisuusmalli Vastuullisuustodistus [päiväys] [yritys] [osoite] [postitoimipaikka] -, laatu- ja ympäristöstandardit Tilaajavastuu.fi-jäsen Kuljettajien ohjeet Energiatehokkuuden PIHI-seuranta Kaluston hultosuunnitelma Kuljettajien koulutussuunnitelma Toiminta hätätilanteissa Ajoonlähtötarkastus Poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi Päivitetty Vastuullisuusmittarit Vuoden keskiarvo Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja (/kk) Ajon aikaiset onnettomuudet (/kk) Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat (/kk) Läheltä piti -tilanteet (/kk) Laatu Ajo- ja lepoaikarikkomukset (/kk) Liikennerikkomukset (/kk) Kuljetusvahinkoja (% toimituksista vahingoittuneita) Kuljetusten täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Ympäristö CO2-päästöt (tonnia) Energiatehokkuus (kwh/tkm) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo Keskikulutus (l/km) Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Vastuullisuustodistuksen vahvistaa oikeaksi allekirjoituksellaan kuljetusyrityksen johtaja ja/tai liikenteestä vastaava henkilö. Vastuullisuustodistuksen avulla kuljetusyritys voi tarvittaessa osoittaa vastuullisen toimintansa organisaation ulkopuolisille tahoille. Vastuullisuustodistuksen tulostusta varten on seurantatyökalussa erillinen välilehti. Vastuullisuustodistukseen ei tulostu kaikki vastuullisuusmallin mittarit, vaan raportointia varten on mallista poimittu kuljetuksia tilaavien tahojen kannalta merkittävimmiksi koetut turvallisuus-, laatu- ja ympäristömittarit. Vastuullisuustodistus on tiivis yhteenveto, joka sisältää kuljetusten tilaajien kannalta seuraavat keskeiset asiat: kuljetusyrityksen käytössä olevat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöstandardit kuuluminen Tilaajavastuu.fi-palveluun kuuluminen energiatehokkuussopimukseen koulutussuunnitelman tila huoltosuunnitelman tila luettelo olemassa olevista, kuljetusten turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja laatua koskevista ohjeista vastuullisuusmittareiden keskiarvo tarkasteluvuoden aikana

12 Lopuksi Toiminnan pitkäjänteisen ja aktiivisen seurannan avulla on helpompi havaita toiminnan kehityssuunnat, vahvuudet ja heikkoudet. Usein vasta pidemmän aikavälin seurannalla on mahdollista huomata toiminnassa tapahtuneita muutoksia suuntaan tai toiseen. Keräämällä jatkuvasti tietoa omasta toiminnasta yritys voi havaita muutoksia ja kehittämiskohteita. Pitkäjänteinen seuranta mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan vaikutusten seurannan kokonaisuutena. Vastuullisuusmallin sisältämät peruselementit määrittävät ne vastuullisen toiminnan osa-alueet, joihin yrityksen vähintään tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan. Toimenpiteiden käyttöönotto Nykytila Tavoitteiden asettaminen Visio Toiminnan kehittämissuunnitelma Seuranta ja mittaaminen Vastuullisuusmalliin on kerätty tiekuljetusalalle ominaisia mittareita huomioiden sekä pienten että suurten yritysten tarpeet. Vastuullisuusmalli tarjoaa suurimmat hyödyt, kun kuljetusyritys räätälöi vastuullisuusmallin juuri omaa toimintaansa parhaiten kuvaavaksi. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että vastuullisuusmallia käyttävät yritykset kehittävät omia, juuri heidän omaan toimintaansa soveltuvia mittareita ja lisäävät ne vastuullisuusmalliin yrityksen omina mittareina. PÄÄMÄÄRÄ Vastuullinen toiminta Yrityksen vastuullisen toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa vision pohjalta toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti kohti asetettua tavoitteita. 2

13 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 32, Helsinki Puhelin: Faksi: twitter.com/trafi_finland Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO)

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 27 Aki Valkonen TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) Yhteenvetoraportti

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot