3D... "Talo käy tavallaan..." INS FORMATION. "energiatehokkuus ratkaistaan..." Täsmätietoa. energiamääräyksistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D... "Talo käy tavallaan..." INS FORMATION. "energiatehokkuus ratkaistaan..." Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi."

Transkriptio

1 INS FORMATION Kesäkuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Talo käy tavallaan..." Mikko Äyräväinen Täsmätietoa energiamääräyksistä Teppo Malm: "energiatehokkuus ratkaistaan..." 3D...

2 Äyräväinen on turvallinen talotekniikan kehittäjä Energiatehokkuus haasteena Talo käy tavallaan talotekniikka avainasemassa DI mikko äyräväinen, toimitusjohtaja, insinööritoimisto äyräväinen oy Äyräväinen on talotekniikan asiantuntijaorganisaatio, joka haluaa olla omassa toiminnassaan alan kärkiosaaja. Tiedämme, että osaamisen kehittyminen vaatii voimavarojen keskittämistä. Kaikessa ei voi olla mukana. Äyräväinen on valinnut turvallisuuteen ja käynnin käyttövarmuuteen profiloituvan kehittämissuunnan, jonka painopisteenä on korjausrakentaminen. Erikoistuminen ja siinä onnistumiset innostavat henkilöstöä kehittymään joukkueena talotekniikan tietotaidossa ja uusien työmenetelmien kehittämisessä. Energiatehokkuutta parantavat järjestelmävaihtoehdot ja niiden tarkastelut uusilla mallinnus- ja simulointimenetelmillä ovat suunnittelijoiden tätä päivää. Tekniikka on hallittava huipputasolla, mutta hyvä suunnittelu edellyttää kokonaisuuden ymmärtämistä sekä hyvää yhteistyövalmiutta ja vuorovaikutusta eri osapuolten kanssa. Näillä periaatteilla haluamme jatkaa ja olemme valmiita ottamaan entistä vaativampia haasteita vastaan, toteaa toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen. Äyräväisellä kaikilla on tarjolla mahdollisuus kehittyä työssään. Jokainen henkilö on omassa suorituksessaan avainhenkilö. Tehtävät ovat vaihtelevia ja jokainen pääsee suunnittelemaan erilaisia asioita. Tällä tavoin pidetään osaltaan yllä yrityksen korkeaa osaamisen ja vuorovaikutuksen tasoa. Yrityksemme on profiloitunut haastavien kohteiden ja turvallisen talotekniikan suunnittelutoimistoksi, mistä olemme ylpeitä ja mistä haluamme pitää kiinni myös tulevaisuudessa, summaa Mikko lopuksi. Hyvää ja turvallista kesää kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Korjausrakentaminen on alana haastava ja erityisesti energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen suunnittelu. Se asettaa korkeat vaatimukset niin rakentamiselle kuin suunnittelullekin. Perustason osaaminen ei riitä. Kun vanhaa tekniikkaa korvataan nykyaikaisemmalla, ovat järjestelmien tilavaatimukset usein aivan eri luokkaa. Lisämaustetta tuovat muuttuvat rakentamis- ja energiamääräykset. Eri suunnittelualojen välillä yhteistyön on oltava kitkatonta ja innovatiivista. Äyräväisellä haasteisiin on totuttu vastaamaan. Toimiston ammattilaisille järjestetään mm. säännöllistä ja ajankohtaista koulutusta. Viimeisimpänä esimerkkinä on koulutustilaisuus, jonka aiheena oli vuoden 2012 muuttuvat energiamääräykset ja esitelmöijänä tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle. Tulevaisuuden suunnittelutyökalut ovat jo nyt meillä. Talotekniikkajärjestelmien mallinnus- ja simulointiohjelmat ovat aktiivisessa käytössä ja niitä osataan hyödyntää tehokkaasti suunnittelun työkaluina. Seuraavan sukupolven suunnittelutyökaluille pidetään silti silmät ja korvat auki se mikä nyt tuntuu vaikealta ja kaukaiselta on huomenna jo arkipäivää. Sanottiinhan joskus aikanaan, että onko kiire, vai tehdäänkö CADilla. Nykypäivänä moinen puhe naurattaa. Se, joka kykenee ottamaan uuden tekniikan haltuunsa tehokkaimmin, on voittaja. On parempi edetä kehityksen eturintamassa. Äyräväinen Oy:n vastuuhenkilöt Toimitusjohtaja, DI Mikko Äyräväinen JOLA-yksikkö, DI Unto Hakkarainen Suunnittelupalvelua turva- ja suojatilojen rakennuttajille JUSE-yksikkö, DI Markku Lilja Suunnittelupalvelua julkisen sektorin rakennuttajille YKSE-yksikkö, LVI-ins. Pasi Heiskanen Suunnittelupalvelua yksityisen sektorin rakennuttajille ROVA-yksikkö, LVI-ins. Vesa Huhtala Pohjois-Suomen toimisto, Rovaniemi Toimistopalvelut, Anne Aurila Insinööritoimisto Äyräväinen Oy kehittää ja tarjoaa asiakkailleen turvatilojen ja laitesuojien sekä hotellien, toimistojen että koulujen ja päiväkotien taloteknistä suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämispalvelua. 3

3 INSide vieraana Teppo Malm, LVI-ins, talotekniikan asiantuntija Senaatti-kiinteistön Etelä-Suomen alueyksikkö INSide Energiatehokkuus ratkaistaan hyvällä energianhallinnalla Talotekniikka avainroolissa Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokrauksesta. Lähimmän viiden vuoden aikana investoinnit ovat noin 250 milj.euroa vuodessa. Toiminnallinen painopiste on Helsingin seudun korjausrakentamiskohteissa. Kehittyvänä roolina on kiinteistöjen vuokraus, niiden kunnostus ja jälleen vuokraus käyttäjille joita ovat lähinnä valtion eri elimet. Senaatti-kiinteistöjen viiden henkilön talotekniikkaryhmä toimii rakennuttajan roolissa ja kaikki operatiivinen toiminta tapahtuu ostopalveluna. Keskeistä Senaatti-kiinteistöjen hankinnoille on hankintalaki, joka määrää hankintatavan. Pienemmät työt voidaan hankkia puitesopimuksilla, mutta suuremmat ja erikoisasiantuntemusta vaativat tehtävät kilpailutetaan aina erikseen. Teppo Malm, LVI-ins, Senaatti-kiinteistöt Senaatti-Kiinteistöjen korjausrakentamisen tavoitteet Senaatti-kiinteistöt on liittynyt energiatehokkuussopimukseen KETSiin. Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisenergiankäytön tehostamista 6%:a vuoteen 2016 mennessä sekä vuosittaista 2%:n lämpöenergian tehostamista. Tavoitteena on päästä rakennusten energiatehokkuudessa C-luokkaan, mikä on kova haaste. Keinona on mm. tilatehokkuuden parantaminen, mikä energiankulutuksena henkilöä kohden tarkoittaa jopa 50-60% pudotusta. Tärkeää onkin löytää oikeat kulutusmittarit. Näitä mittareita vielä haetaan. Parhaimpana mittayksikkönä ovat todennäköisesti juuri ihmiset, jolloin puhutaan energianhallinnasta/henkilö. Tilatehokkuuden parantaminen näyttelee suurempaa osaa kuin suora rakennuskohtainen energiansäästö. Korjausrakentamisen erityispiirteet Mitään yleispätevää suunnitteluratkaisua ei ole olemassa, vaan jokainen saneerauskohde on yksilö, jonka erityispiirteet pitää ottaa huomioon. Tämä korostuu ilmanvaihdon suunnittelussa, kun sisäilmastosta halutaan miellyttävä ja ennen kaikkea vedoton. Lisäksi koko ajan pitää muistaa energiatehokkuus. Nykyisin on käytössä hyviä suunnitteluohjelmistoja, joilla tilojen olosuhteet ja energiantarpeet voidaan simuloida tarkasti suunnitteluvaiheessa. Tämä auttaa optimaalisten ratkaisujen löytämistä hetkenä, jolloin kaikki vaihtoehdot ovat vielä avoinna. Tehokas suunnittelutyökalujen käyttö onkin yksi tärkeä edellytys onnistuneelle toteutukselle. Missä mennään Talotekniikan rooli rakentamisessa on ollut ja tulee jatkossakin olemaan vahvassa kasvussa. Tämä herättääkin ajatuksia pätevien suunnittelutoimistojen ja suunnittelijoiden riittävyydestä. Vaikka kiire rakentamisessa kasvaa, niin siitä huolimatta Teppo Malm peräänkuuluttaa ja korostaa ajattelun tärkeyttä suunnittelutyössä. Suunnittelijoiden pitää osata ajatella ja käsitellä asioita kokonaisuutena. Ei pidä keskittyä oman suunnittelualan detaljeihin, vaan kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon myös muut suunnittelijat ja pyrittävä yhdessä samaan aikaan paras mahdollinen lopputulos rakennuksen elinkaaren ajaksi. Energiatehokkuus on päivän muotisana, jonka varjolla saa vaikuttaa olosuhteisiin myönteisellä tavalla. Kun tilojen ilmanvaihtoa voidaan järkevällä tavalla ohjata, siten kannattaa tehdä. Esimerkiksi toimistorakennuksissa työn tekemisen ja talotekniikan yhteensovittaminen voi näkyä esimerkiksi siten, että samanaikainen toiminta keskitetään tietylle alueelle rakennuksessa, jolloin valaistus ja ilmanvaihto voidaan keskittää tarpeen mukaisesti juuri näihin tiloihin. Yksinkertaista ja tehokasta, mutta edellyttää kaikkien osapuolien yhteistyötä ja kokonaisuuden hallintaa. Hyvä suunnittelu Teppo Malmin mukaan hyvän suunnittelutoimiston ja suunnittelijan tunnusmerkkejä ovat yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot. Halu ja kyky toimia ryhmässä ovat tärkeitä lopputuloksen kannalta, kun etsitään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaikkien suunnittelijoiden on puhallettava yhteen hiileen ja mietittävä oman alan ratkaisujen vaikutuksia kokonaisuuden kannalta. Insinööritoimisto Äyräväinen on pitkään tehnyt yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Teppo Malmin mielestä Äyräväinen on hyvin profiloitunut vaativien kohteiden suunnittelutoimistoksi, jonka kanssa työskentely on helppoa. Lisäksi Teppo Malm muistaa mainita Äyräväisen asiakaslehden, jota hän pitää mielenkiintoisena. Miten jatkossa Teppo Malmin mielestä suunnittelutaitoa pitää kehittää jatkuvasti. Kilpailussa pärjäävät vain sellaiset toimistot, jotka satsaavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Haasteet kasvavat ja uusia asioita tulee eteen koko ajan. Etulyöntiasemassa ovat sellaiset suunnittelutoimistot, jotka uskaltavat ottaa haasteita vastaan. Rakennusten mallintamiset ovat jo tätä päivää ja voittajana selviävät ne, joilla on aavistus tulevaisuudesta. 5

4 3D-mallintaminen ja simulointi on jo arkea Äyräväisellä Tietomallintaminen Rakennuksen tietomallilla tarkoitetaan rakennuksen mallintamista digitaaliseen muotoon. Mallintaminen tapahtuu oikeiden tuoteobjektien avulla. Tuoteobjekti voi olla pelkästään pintamalli, johon on sisällytetty tieto ainoastaan olion koosta, muodosta sekä sijainnista, tai kiinteä malli, johon on sisällytetty tietoja myös itse oliosta. Mallintamisesta saatavia etuja on useita, jotka voidaan jaotella visuaalisiin etuihin sekä parantuneeseen suunnitteluun. Talotekniikan osalta visuaalisia etuja ovat kolmiulotteisten tulosteiden laatiminen ongelmatapauksista. Niiden avulla on mahdollista suorittaa tilatarpeiden määrittely ja törmäystarkastelu jo ennen rakentamista. Suunnittelua parantavia etuja ovat suunnitelmien laadun parantuminen, joka on seurausta tarkentuneesta suunnittelusta. Suunnitelmien tarkentuminen parantaa määräluetteloiden laatimista ja olosuhdesimulointeja. Olosuhdesimulointi Olosuhdesimulointi tehdään simuloitavan kohteen maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Simuloinnissa tietomalliin syötetään tietoja raken- DI henri airaksinen, simulointiasiantuntija, insinööritoimisto äyräväinen oy nuksen eri osien lämpöteknisistä ominaisuuksista. Tietomalliin sisällytetään myös tieto tilakohtaisista sisäisistä lämpökuormista. Annettujen lähtötietojen avulla lasketaan lämpövirrat tilakohtaisesti eri rakennusosien lävitse. Syntyneestä mallista saadaan tilakohtaiset lämmitys- ja jäähdytystehontarpeet. Tietomallintaminen ja olosuhdesimulointi Äyräväisellä Äyräväisellä suurin osa suunnittelutyötä tehdään MagiCADillä, joka jo itsessään mahdollistaa tietomallinnuksen. Tämän lisäksi meillä on käytössämme tietomallien tarkastelua varten erittäin käyttökelpoinen Navisworks ohjelmisto. Olosuhdesimuloinnit tehdään kohteesta riippuen joko Riuska- tai IDA Ice ohjelmistolla. Mallintaminen ja simuloinnit ovat nykyään jo arkipäivää. Näitä apuvälineitä tehokkaasti hyödyntämällä pystytään suunnittelua ohjaamaan kohti parasta mahdollista lopputuotetta. Koulutuksessa täsmäti etoa energiamääräyksistä Energiamääräykset muuttuvat v Uusia määräyksiä esiteltiin toimiston sisäisessä koulutustilaisuudessa Kouluttajana oli määräyksiä kirjoittamassa ollut tekn.lis. Mika Vuolle. Koulutuspäivän avainkohdat: Uudet määräykset koskevat vain uudisrakentamista luvulla tulossa vielä korjausrakentamista koskevat energiatehokkuusvaatimukset, kun korjauksen kustannus on vähintään 25 % rakennuksen arvosta (EU-direktiivi). Vuoteen 2014 mennessä osa rakennuksen energiasta tulee olla peräisin uusiutuvista energianlähteistä (EU-direktiivi). Vuonna 2019 uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia (EU-direktiivi). Pienistä puroista ei synny suurta virtaa - energiansäästö vaatii suuria toimenpiteitä. Takaisinmaksuaikaa ei pitäisi laskea vain energiansäästön kautta, sillä samalla myös taso paranee. Esim. ikkunoiden uusimisen energiansäästön takaisinmaksuaika voi nousta todella pitkäksi, mutta samalla taso paranee, kun veto vähenee. Jos rakennuksessa on jäähdytys, ei D5:n menetelmät riitä, vaan laskentaohjelmalta vaaditaan dynaamista sisäilmaston simulointia, joka ottaa huomioon lämmön sitoutumisen rakenteisiin. Lämpöhäviölaskelmista siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun. Siinä huomioidaan energian tuotto päästökertoimilla. Uusi E-luku lasketaan kwh/m 2 (lämmitetty pinta-ala sisäseinien mukaan). Vanha energiatodistuksen ET-luku lasketaan kwh/brm 2, jolloin seinäpaksuus ei vaikuta. Rakennuksia, joissa on runsaasti sisäisiä kuormia, ei kannata lisälämmöneristää. Passiivirakenne toimii omakotitalossa, mutta ei toimistorakennuksessa. 7

5 JAAKKO ROIHA ELÄKKEELLE LVI-insinööri Jaakko Roiha täytti kuluvan vuoden helmikuussa 67 vuotta ja siirtyy täysin palvelleena hyvin ansaitulle eläkkeelle kesäkuun 17. päivänä. Olen ollut koko 37-vuotisen työurani Äyräväisen palveluksessa, mikä osaltaan kertoo hyvästä työyhteisöstä, mielenkiintoisista työtehtävistä ja asiakkaista, kuin myös viihtymisestä. Samoin on ollut hienoa seurata uuden, modernin suunnittelijasukupolven esiinmarssia toimistossamme summaa Jaakko tyytyväisenä kuluneita työvuosiaan. Olemme kaikki kiitollisia Jaakon merkittävästä työpanoksesta ja pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä työyhteisön sisällä. Viime vuodet Jaakon suunnittelukohteina ovat olleet pääosin Tilakeskuksen kiinteistöt Helsingissä. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Malminkaari 23 A Helsinki puh. (09) fax (09) Jaakonkatu Rovaniemi puh. (016) fax (016)

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali INS FORMATION Joulukuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti menestystä yhteistyöllä Asiakas- ja koulutustilaisuudessa energia-asiat pääosassa Henkilöstön koulutustilaisuudessa INSide-vieraana

Lisätiedot

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena.

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena. INS FORMATION Kesäkuu 2010 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Toimitusjohtaja DI Mikko Äyräväinen: ÄYRÄVÄISEN PALVELU- VALMIUS tutkitusti HYVÄLLÄ TASOLLA Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 INS Äyräväinen FORMATION INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008 Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 Seppo Miettinen, Veikkaus Oy Veikkauksen varmistettua pelimaailmaa ja talotekniikkaa

Lisätiedot

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Kesäkuu 2015 Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Tavoitteena kumppanuus www.ayravainen.fi 1 Tavoitteena kumppanuus Asiakkuudesta kumppanuuteen Olen

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen Plaani 1 2012 Rakennuttaminen Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin. ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin.

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Joulukuu 2014 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Suunnittelu ja rakentaminen tänään www.ayravainen.fi 1 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Asiakkuudesta

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Uusi Lastensairaala 2017, Anne Berner s. 2 Pohjois-Savon SHP, Mikko Holmén s. 4 SISÄLLÄ HUS- Kiinteistöt, Jukka Hakkila s. 6 TAYS-Kuvantamiskeskus,

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI Kuva: Suutarinen Asiantuntijahaastattelut: Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt s. 8 Olavi Tikka, HKR-Rakennuttaja s. 14 Kimmo Rintala, VVO s. 18

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

2 TOIMINTAVUOSI 2010

2 TOIMINTAVUOSI 2010 2 TOIMINTAVUOSI 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010................................... 4 Arvot, keskeiset tunnusluvut............................................. 6 Perustehtävä,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot