Lähes nollaenergiarakennuksia koskevat vaa2mukset Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähes nollaenergiarakennuksia koskevat vaa2mukset Suomessa"

Transkriptio

1 VAHVUUDET toimiva energiajärjestelmä energiansäästön perinteet ak8ivinen tutkimus- ja kehitystoiminta osapuolten yhteistyöhalu ja - kyky määräysten vuorovaiku=einen valmistelu S W HEIKKOUDET osaamisen puu=eet pirstoutunut arvoketju investoin8en pitkät takaisinmaksuajat normiohjaus vaiku=aa hitaas8 rakennuskantaan O MAHDOLLISUUDET uu=a liiketoimintaa uusille markkinoille vien8mahdollisuudet paranevat energiaomavaraisuus kohenee energiankulutus ja päästöt pienenevät rakentamisen laatu ja imago paranevat T UHAT vaa8musten ja osaamisen kuilu kasvaa virhe- ja laaturiskit lisääntyvät kohtuu=omat lisäkustannukset osaop8moin8 ja laskentakikkailu määräysten alueelliset tulkintaerot

2 VAHVUUDET Vaa2va ilmasto pako=aa energiaviisaisiin ratkaisuihin Monipuolinen, tehokas ja toimitusvarma energiajärjestelmä Energian edullinen hinta ja energiansäästön vahvat perinteet Monipuolinen ja käytännönläheinen tutkimus- ja kehicämistoiminta Viranomaisten ja eri teollisuudenalojen toimiva yhteistyö pienessä maassa Määräysten uusi vuorovaikuceinen valmisteluprosessi Lainkuuliainen kansa ja tehokas normiohjaus Toimiva koulutusjärjestelmä ja laaja- alainen osaaminen Tietotekniikan ja mallintamisen vahva osaaminen Kansainvälises8kin kilpailukykyinen kaukolämpöverkosto

3 MAHDOLLISUUDET Energiankulutus vähenee ja päästöt pienenevät Uuden teknologian, uusien järjestelmien, palvelujen ja ratkaisujen kehi=äminen ja kaupallistaminen Syntyy uusia markkinoita ja uu=a palveluliiketoimintaa Suomalaisen osaamisen vien2mahdollisuudet paranevat Kokonaisuudet hallitaan paremmin Energiaomavaraisuus paranee merki=äväs8 Kaukolämmön jakeluverkkoa voidaan käy=ää energiavarastona SuunniCelualan yhteistyö ja työkalut kehi=yvät Rakentamisen ja rakennusten laatu paranevat Kiinteistö- ja rakennusalan vetovoima ja imago paranevat

4 HEIKKOUDET Osaamisen puuceet suunni=elussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa Pirstoutunut ja hajanainen rakentamisen arvoketju ja kokonaisuuksien huono hallinta Uusiutuvien energioiden suuret vuodenaikais- ja vuorokausivaihtelut Suomen ilmastossa ja olosuhteissa Energiatehokkuusinvestoin8en pitkät takaisinmaksuajat Uudisrakentamisen normiohjaus vaikucaa hitaas2 rakennuskantaan Kiinteistöjen hajanainen omistusrakenne hidastaa päätöksentekoa erityises8 korjausrakentamisessa Määräysten isot alueelliset tulkintaerot Laskennallisen ja todellisen energiankulutuksen suuret erot Eurooppalainen standardointi etenee hitaas8 Rakennusala reagoi muutoksiin vasta pakon edessä

5 UHAT Vaa2musten ja osaamisen välinen kuilu kasvaa Rakentamisen kustannukset nousevat kohtuu=omas8 Monimutkaistuva tekniikka lisää rakentamisen virhe- ja laaturiskejä Uusiutuvan energiatuotannon osaop2moin2 lisääntyy Rakennuskohtaisten energiantuotantojärjestelmien melu- ym. haitat lisääntyvät Toimivien järjestelmien (esim. kaukolämpöverkko) tarpeeton alasajo/ vesi=äminen Monimutkainen laskenta lisää tarpeetonta kikkailua ja tulosten vääristelyä Byrokra8aviidakko 8henee ja määräysten alueelliset tulkintaerot kasvavat en8sestään TeoreeKset määräykset eivät jalkaudu tehokkaas8 Väl=ämä=ömät korjaukset lykkääntyvät Kapeakatseinen ajacelu jarru=aa uudistusprosessia