INS FORMATION. "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INS FORMATION. "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen"

Transkriptio

1 INS FORMATION Kesäkuu 2013 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" TkT Kimmo Konkarikoski kertoo CE-merkinnöistä INSide-vieraana Aimo Hämäläinen Hyvä tietää CE-merkinnästä Uusi energiatodistuslaki voimaan Tietomallintaminen arkipäivää

2 Äyräväinen on turvallinen talotekniikan kehittäjä "laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" kuvassa insinööritoimisto äyräväinen Oy:n toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen ja inside-vieraamme aimo hämäläinen Laadukas suunnittelu ymmärtää kokonaisuuden LVI-suunnittelun laadun on oltava hyvä kaikissa olosuhteissa. Koska tämän päivän rakennustyömaat etenevät vauhdilla eteenpäin, ei työmaan ratkaistavaksi yksinkertaisesti voi enää jättää asioita. Suunnitelmien on oltava yksiselitteiset ja ne on sovitettava yhteen muiden suunnittelualojen suunnitelmien kanssa hyvissä ajoin. Suunnittelijan on ymmärrettävä teknisten valintojensa merkitys kokonaisuuden kannalta ja toisaalta hänen on tiedettävä, miten ja missä järjestyksessä myös itse rakentaminen tapahtuu. Kokemuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Suunnittelu vie aikansa. Projektin nopein mahdollinen läpimenoaika hankesuunnittelusta vastaanottoon ei saa olla tärkein ohjaava tekijä. Vaikka suunnittelun tavoitteena on paras mahdollinen lopputulos, ohjaa kiire usein toimintaa helpoimman ratkaisun suuntaan. Asioita pitää voida miettiä perusteellisesti. Suunnittelusta tinkiminen ei tule säästöinä takaisin. Suunnitteluryhmät ja vakiosuunnittelijat luottamuksen lähde LVI-suunnittelutyö perustuu LVIsuunnittelijan, tilaajan ja muiden suunnittelualojen suunnittelijoiden väliseen yhteistyöhön. Mitä paremmin henkilökemiat toimivat, sitä parempaan lopputulokseen usein päädytään. Tästä päästäänkin asian ytimeen. Vakiosuhde tilaajan ja suunnittelijan välillä on tärkeä keskinäisen luottamuksen ja toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi. Vielä pidemmälle viety ratkaisu on vakiosuunnitteluryhmät. Kun ryhmän suunnittelijat tuntevat toisensa usean yhteisen projektin ajalta, muodostuu kiinteitä toimintatapoja, joita yksittäisissä projekteissa ei olisi mahdollista syntyä. Projektiryhmä sen sijaan tietää, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmä puhaltaa yhteen hiileen. Monet valistuneet rakennuttajat ovat huomanneet tämän, ja tarjouspyynnöissä korostetaankin usein suunnitteluryhmien tärkeyttä. Koulutus arvoonsa LVI-suunnittelijaksi tullaan koulutuksen ja harjoittelun kautta. Oikeastaan koko suunnittelijan työura on jatkuvaa kouluttautumista ja asioiden selvittelyä. Perusteet työhön kuitenkin luodaan ihan perinteisesti koulun penkillä. On havaittavissa suuntausta, että koulutus ei kuitenkaan tulevaisuudessa tukisi täydellisesti suunnittelualalle haluavia. LVI-suunnittelija tarvitsee perustiedot nimenomaan LVI-suunnittelusta ja LVIjärjestelmistä sekä talotekniikkaan oleellisesti liittyvistä asioista. Perusteiden tietämyksen puute ei ole opiskelijan etu, kun hän myöhemmin istuu suunnittelupöydän ääressä. Tietokone kyllä mitoittaa putket ja kanavat puolestamme, mutta jokaisen suunnittelijan on ymmärrettävä mitoituksen periaatteet, järjestelmien toiminta ja ohjaus. Opiskeluohjelmia ei saa muokata suuntaan, jossa LVI-suunnittelu on vain sivuroolissa, koska muuten maastamme loppuvat ennen pitkää osaavat suunnittelijat. Tulevilla suunnittelijoilla on kuitenkin yksi etu puolellaan vanhempiin suunnittelijoihin verrattuna. He syntyvät suoraan 3D-maailmaan. Tietotekniikka on heille arkipäivää melkeinpä jo päiväkodista lähtien. Suunnittelutyö tulee yhä enenevissä määrin tapahtumaan kolmiulotteisessa maailmassa. Suunnittelutoimisto, joka haluaa menestyä myös tulevaisuudessa, satsaa tietomallinnukseen tosissaan. Insinööritoimisto Äyräväinen toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein hyvää ja rentouttavaa kesää! Äyräväinen Oy:n vastuuhenkilöt JOLA-yksikkö, DI Markku Lilja Suunnittelupalvelua turvatilojen ja konesalien rakennuttajille JUSE-yksikkö, toimitusjohtaja, DI Mikko Äyräväinen Suunnittelupalvelua julkisen sektorin rakennuttajille YKSE-yksikkö, LVI-ins. Pasi Heiskanen Suunnittelupalvelua yksityisen sektorin rakennuttajille ROVA-yksikkö, LVI-ins. Jukka Kärki Pohjois-Suomen toimisto, Rovaniemi Toimistopalvelut, Anne Aurila 2 INSformation Kesäkuu 2013 INSformation Kesäkuu

3 INSide vieraana Apulaisjohtaja, DI Aimo Hämäläinen, Helsingin yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus DI Aimo Hämäläinen, Helsingin Yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus "Syvyyttä suunnitteluun, järkeä rakennuksiin" DI Aimo Hämäläinen on LVI-alan tunnettu ja arvostettu vaikuttaja, joka toimii Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen apulaisjohtajana. Hän on huippuluokan asiantuntija energia-asioissa ja hänellä on vankka kokemus rakennuttamisesta. Aimo Hämäläisellä riittää energiaa olla alan kehityksen etujoukoissa ja tutustua uusiin innovaatioihin. Aimo Hämäläinen on osallistunut panoksellaan myös rakennuttajien kouluttamiseen. Rakentaminen vs. suunnittelu koulutusta vahvistettava LVI-alan koulutuksen on tuettava suunnittelun tarpeita. Pientä huolestumista on ilmassa, onko LVI-alaa enää olemassa koulutuksessa. Tällä hetkellä koulutus joka tapauksessa etsii paikkaansa. LVI-suunnittelu on vaativaa työtä ja se tarvitsee pohjaksi riittävän laaja-alaisen koulutuksen energia-alaa, rakennusalaa, automaatioalaa ja sähköalaa. Tavoitteen tulee olla sellainen, että tulevat LVIsuunnittelijat pystyvät toimimaan asiakkaansa konsultteina, joilla on tietoa ja näkemystä ja jotka pystyvät esittämään myös laadukkaita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Jos koulutus on liian pintapuolista ja sitä hajautetaan liikaa, tällaisia asiantuntijoita ei synny. Vähintäänkin hyvää perustasoa tulisi joka tapauksessa pyrkiä vahvistamaan. Analyyttinen suhtautuminen ja olosuhteiden huomioiminen Suunnittelutyössä merkittävää on analyyttinen ote. Rakennukset käyttäytyvät eri tavalla erilaisissa olosuhteissa ja nämä suunnittelun kohteena olevan rakennuksen ominaisuudet pitää tuntea, jotta osataan suunnitella toimiva järjestelmä. Esimerkiksi sää on yksi tällainen rakennuksen käyttäytymiseen vaikuttava tekijä on luonnollista, että kylmällä ilmalla lämmitysenergiaa kuluu enemmän kuin lämpimällä. Staattisen tilan laskeminen ei ole ongelma. Rakennus ja ympäristö muodostavat kuitenkin dynaamisen kokonaisuuden. Vertailu staattiseen olotilaan saattaa siis johtaa vääränlaisiin loppupäätelmiin suunnittelussa. Elinkaariajattelu Rakennukset suunnitellaan kestämään vuosikymmeniä. Tänä aikana monen rakennuksen käyttäjät ja käyttötarkoitukset voivat vaihtua jopa useampaan kertaan. On myös tilanteita, jolloin suunnitteluvaiheessa ei vielä tiedetä lopullista käyttötarkoitusta tai käyttäjää. Tämän takia pitäisi suunnitelmia laadittaessa pystyä eräänlaiseen tila-ajatteluun, jossa tilat massoitellaan siten, että rakennus tai sen osat voidaan pienellä vaivalla muuttaa käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Puhutaan myös avoimen rakentamisen muuntojoustosta. Tämä tarkoittaa monasti hajautettuja järjestelmiä. Etuna on paitsi tilojen muuntojoustavuus myös se, että tiloja voidaan ottaa käyttöön eri aikoina. Myös saneerausten yhteydessä osa tiloista voi olla käytössä toiminnan kärsimättä, kun toisissa tiloissa tehdään muutoksia. Suurin hyöty saavutetaan, kun tilat ovat mahdollisimman tehokkaasti käytössä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Älykäs rakennus osaa reagoida muutoksiin Rakennuksista tulisi pyrkiä tekemään älykkäitä. Älykäs rakennus ei ole kuitenkaan synonyymi monimutkaiselle. Järjestelmissä pitää nimenomaan pyrkiä yksinkertaisuuteen. Automaatiojärjestelmillä pystytään keräämään dataa rakennuksesta lähestulkoon määrättömästi. Tämän tiedon käyttöä rakennuksen hyväksi ei kuitenkaan ole vielä hyödynnetty riittävästi. Esimerkiksi säätilojen muutokset aiheuttavat rakennuksissa erilaisia ilmiöitä. Jos sääennusteita ja sisäolosuhteiden seurannasta kerättyä tietoa voisi käyttää hyväksi rakennusten järjestelmien ohjauksessa, voitaisiin jo ennakkoon varautua esim. helteisiin tai koviin pakkasiin. Lisäksi automaatiojärjestelmä tietää, mikä INSide on normaalia sähkönkulutusta ja jos mittaukset osoittavat muuta, pystytään poikkeamiin reagoimaan. Laadulla on hintansa yhteistyö kunniaan Rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta se on tehtävä oikein. Rakentamisen ja suunnittelun kilpailuttaminen tarkoittaa hyvin usein sitä, että edullisin tarjous voittaa. Koska rakennuksen elinikä on vuosikymmeniä, on merkittävää, millaisen suunnittelijan ja rakentajan tilaaja saa. Tilaaja haluaa hyvän ja toimivan rakennuksen ja ratkaisun. Voiko perinteisillä kilpailutuksilla päästä tällaiseen lopputulokseen? Toki se on mahdollista, mutta varmemmin haluttuun lopputulokseen päästään kuitenkin luomalla malli, jossa käytetään samoja luotettavia kumppaneita. Tällöin syntyy yhteistyömuoto ja kumppanuus, jossa tekijät tuntevat toisensa ja toimintaan saadaan toistuvuutta. Tämä koskee suunnittelun lisäksi myös urakointia. Hinnalla on merkitystä, mutta vielä suurempi merkitys on sillä, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Helsingin yliopisto on hakenut ja hakee koko ajan uusia toimintamalleja. Ympäristöreppu ja asenne Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ympäristönäkökulmat olla esillä aina ja ilman eri pyyntöä. Tämän lisäksi jokaisen tulisi myös henkilökohtaisella käyttäytymisellään edistää ekologisia arvoja. Kierrätys on jo monelle arkipäivää. Nykyiselle nuorisolle ja varsinkin tuleville sukupolville ei ole mikään ongelma tehdä asioita ympäristönäkökulmat edellä, koska se on heille jo rutiinia. Ympäristön hyvinvoinnin kannalta olisi ehkä hyvä puhua ympäristörepusta, jonka sisältö on vakio. Esimerkiksi uudessa energiatodistuslaissa rokotetaan sähkölämmitystä. Toisaalta oman ympäristörepun kannalta sähkölämmitys voi olla pieni paha verrattuna kaukolomalentoon. Tekojen vaikutuksia täytyy pystyä vertailemaan keskenään. Aimo Hämäläisen ajatuksen voisi kiteyttää seuraavasti: jos yhtäällä tuhlaat energiaa, niin toisaalla säästät. Tärkeintä on asenne. Aina täytyy kuitenkin muistaa ajatella kokonaisuutta eikä sortua osaoptimointiin. 4 INSformation Kesäkuu 2013 INSformation Kesäkuu

4 Ajankohtaista Äyräväiseltä Kolme asiaa, jotka CE-me rkinnästä on hyvä tietää TkT Kimmo Konkarikoski Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:stä kävi pitämässä esityksen CE-merkinnöistä Insinööritoimisto Äyräväisen koulutuspäivänä Hän esitteli kolme teesiä, jotka kaikkien olisi hyvä tietää CE-merkinnästä: TkT Kimmo konkarikoski, metsta ry hen-merkintä tarkoittaa harmonisoitua tuotestandardia. Tuotteen valmistaja vakuuttaa CE-merkinnällä tuotteen täyttävän harmonisoidussa tuotestandardissa esitetyt vaatimukset. Tällä hetkellä har- monisoituja tuotestandardeja on hieman yli 400 kpl ja lisää on tulossa. Jos tuoteryhmällä on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, on työmaalle toimitettavissa tavaroissa oltava CE-merkintä. Ja toisaalta, jos harmonisoitua tuotestandardia ei tuoteryhmälle ole, ei myöskään CE-merkintää voida vaatia. LVI-tuotteille harmonisoituja tuotestandardeja on vasta muutamia, esim. ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä on toistaiseksi vain 1 kpl, joka koskee palorajoittimia. hen DoP DoP tarkoittaa suoritustasoilmoitusta. DoP:ssa kerrotaan tuotteen valmistajan lisäksi esimerkiksi käyttötarkoitus, millä menetelmällä suoritustaso on määritelty, ja tietenkin tuotteen ilmoitetut ominaisuudet. CE-merkintä sisältää tiedon, mistä DoP löytyy yleensä valmistajan kotisivuilta. Tosin komission ohjeet DoP:sta tulevat vasta vuonna CE CE-merkintöjä on useita CE-merkintää edellyttäviä direktiivejä on runsaat 20 kpl, joista Rakennustuotedirektiivi 89/10/ EY on yksi. Rakennustuoteasetus 305/2011/EY astuu voimaan Rakennustuotteiden CEmerkintä ei kuitenkaan vielä takaa, että tuote soveltuu käyttöön tiettyyn kohteeseen. Kansalliset viranomaismääräykset säätelevät edelleenkin vaatimustason. Rakennustuotteiden CE-merkintä takaa ainoastaan sen, että tuote täyttää harmonisoidun tuotestandardin vaatimukset. Uusi energiatodistuslaki voimaan Uusi energiatodistuslaki on juuri astunut voimaan Energiatodistuksesta on pyritty tekemään entistä parempi työkalu erilaisten rakennusten vertailuun. Siksi jatkossa se perustuu aina laskennalliseen kulutukseen, joten käyttäjän kulutustottumukset eivät vaikuta energiatodistukseen. Energiatodistus täytyy olla rakennuksen tai sen osan myynti- ja vuokraustilanteessa sekä edelleen myös rakennuslupahakemuksen liitteenä. Laskenta suoritetaan RakMK D3/2012 sääntöjen mukaisesti. Uutena yksikkönä oleva E-luku tarkoittaa rakennuksen vuotuista ostoenergiankulutusta standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohti. E-lukuun vaikuttaa myös rakennuksen energianlähteet, sillä ostoenergiankulutus kerrotaan hiilidioksidipäästöihin ja politiikkaan perustuvilla energiamuotojen kertoimilla. Näin ollen sama rakennus saa kaukolämpöön kytkettynä paremman E-luvun kuin suoralla sähköläm- mityksellä. Tehokkaasti E-lukua parantaa omavaraisenergia kuten aurinkoenergia. Jos rakennuksessa on jäähdytys laajemmin kuin yksittäisissä tiloissa, tulee laskenta suorittaa dynaamisella laskentatyökalulla, jota varten rakennuksesta tehdään 3D-malli. Energiatodistusten laadinta alkoi vuonna Uuden energiatodistuksen erottaa sinisestä kehysväristä, kun vanhassa käytettiin vihreää.! Insinööritoimisto Äyräväisellä on FISE-pätevöityneitä energiatodistuksen antajia sekä Helsingissä että Rovaniemellä. Milloin uusi energiatodistuslaki astuu voimaan kunkin rakennustyypin osalta? Milloin energiatodistus on asetettava yleisön nähtäville? Lue yksityiskohtaista tietoa nettisivuiltamme Myös korjausrakentamismäärä ykset voimaan Asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä on juuri astunut voimaan viranomaisrakennusten osalta ja astuu voimaan yksityisten rakennusten osalta. Energiatehokkuutta on tähän asti säädelty vain uudisrakennusten osalta, joten nyt ensimmäistä kertaa ohjataan myös korjausrakentamista. Asetus koskee vain luvanvaraista korjausrakentamista, ja korjausrakentamiseen ryhtyminen on edelleen vapaaehtoista. Lupa voidaan tarvita esimerkiksi, kun rakennuksen ulkoasu tai käyttötarkoitus muuttuu tai käyttäjien turvallisuus tai terveydelliset olot muuttuvat (putki- tai ilmanvaihtoremontti, muutos poistumisteihin tai paloturvallisuuteen). Hankkeeseen ryhtyvä voi asetuksessa esitetyistä vaihtoehdoista valita, miten hän osoittaa vaatimusten täyttymisen. Esimerkiksi julkisivuremontissa riittää, että ulkoseinän uusi lämmönläpäisykerroin (U-arvo) täyttää suoraan vaatimuksen. Vaihtoehtoisesti vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa energiankulutus- tai E-lukulaskelman kautta. Tämä lienee yleisempää laajassa korjauksessa kuin yksittäisen rakenne- tai järjestelmäosan korjaamisessa. Tärkeää on muistaa, että energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne osoitetaan teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi. Mitä rakennuksia korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset eivät koske? Lue tästä lisää nettisivuiltamme: 6 INSformation Kesäkuu 2013 INSformation Kesäkuu

5 Tämä asiakaslehti on painettu Cocoon Silk ympäristöystävälliselle 100%:lle uusiopaperille Äyräväinen osaa tietomallintamisen Kuvakaappaus erään suunnittelemamme kohteen LVI-järjestelmien ifc-mallista. Tietomalliprojektit ovat kasvava osa Insinööritoimisto Äyräväisen arkea ja osaamista. Käytössämme on tarvittavat ohjelmistot ja koko suunnitteluhenkilöstö on perehtynyt kattavasti Yleisiin tietomallivaatimuksiin 2012, jotka ovat rakennusalan toimijoiden laajapohjaisen kehittämishankkeen tulos. Sinänsä mallintaminen ei ole meille uusi asia, sillä käyttämässämme MagiCAD-ohjelmistossa on aina mukana myös objektin korkeusasema. Mikäli myös muut suunnitteluosapuolet hyödyntävät mallintamista, voidaan MagiCAD-tiedosto kääntää ifc-tiedostoksi. IFC (Industy Foundation Classes) on kansainvälinen rakentamisessa käytettävä tiedonsiirron standardi. Ifc-malli sisältää niin objektien geometrian kuin informaationkin, kuten IV-päätelaitteen mallin ja ilmavirran. Kun kaikkien suunnitteluosapuolien ifc-mallit tuodaan yhteen, voidaan havainnollisesti tarkastella esimerkiksi talotekniikan risteämisiä. Tämä on kokemuksemme mukaan myös lisännyt eri suunnittelijoiden välistä vuorovaikutusta. Tietomallintaminen lisää suunnittelutyötä, sillä törmäilyjen läpikäyminen ja informaation syöttäminen vievät enemmän aikaa. Toisaalta urakanaikaiset lisä- ja muutostyöt vähenevät, kun suunnitelmat on pystytty tekemään tarkemmin. Näin ollen kokonaisuuden kannalta tietomallintaminen ei lisää kustannuksia. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 löytyvät netistä: Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Malminkaari 23 A Helsinki puh. (09) fax (09) Jaakonkatu 3, 3. krs Rovaniemi puh. (016) fax (016) Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy, jolla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä.

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

3D... "Talo käy tavallaan..." INS FORMATION. "energiatehokkuus ratkaistaan..." Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi.

3D... Talo käy tavallaan... INS FORMATION. energiatehokkuus ratkaistaan... Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi. INS FORMATION Kesäkuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Talo käy tavallaan..." Mikko Äyräväinen Täsmätietoa energiamääräyksistä Teppo Malm: "energiatehokkuus ratkaistaan..." 3D... www.ayravainen.fi

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Kesäkuu 2015 Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Tavoitteena kumppanuus www.ayravainen.fi 1 Tavoitteena kumppanuus Asiakkuudesta kumppanuuteen Olen

Lisätiedot

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali INS FORMATION Joulukuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti menestystä yhteistyöllä Asiakas- ja koulutustilaisuudessa energia-asiat pääosassa Henkilöstön koulutustilaisuudessa INSide-vieraana

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus

Plaani. 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus Plaani 2 2012 Teleratkaisut ja turvallisuus 100 000 sähköalan tuotetta nappia painamalla SLO Online palvelee sinua 24 tuntia vuorokaudessa olitpa sitten kotona tai työmaalla. Tarvitset vain nettiyhteyden

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen Plaani 1 2012 Rakennuttaminen Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin. ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin.

Lisätiedot

Big Datalla energiansäästöä ja parempaa asumismukavuutta. www.kita.fi. Taloyhtiöremontin rahoitus

Big Datalla energiansäästöä ja parempaa asumismukavuutta. www.kita.fi. Taloyhtiöremontin rahoitus Taloyhtiöremontin rahoitus Osana isännöitsijätodistusta annettu energiatodistus voimassa enää vuoden 2014 loppuun www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Turvallisuus asuntoosakeyhtiössä Big Datalla energiansäästöä

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena.

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena. INS FORMATION Kesäkuu 2010 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Toimitusjohtaja DI Mikko Äyräväinen: ÄYRÄVÄISEN PALVELU- VALMIUS tutkitusti HYVÄLLÄ TASOLLA Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 INS Äyräväinen FORMATION INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008 Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 Seppo Miettinen, Veikkaus Oy Veikkauksen varmistettua pelimaailmaa ja talotekniikkaa

Lisätiedot