INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2"

Transkriptio

1 INS Äyräväinen FORMATION INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008 Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 Seppo Miettinen, Veikkaus Oy Veikkauksen varmistettua pelimaailmaa ja talotekniikkaa s.4-5 Green Grid, Vihreä IT. s.6

2 ÄYRÄVÄINEN EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ DI MIKKO ÄYRÄVÄINEN, INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY Kestävä kehitys ja ympäristöasiat ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi ja suunnittelukriteereiksi talotekniikan suunnittelussa. Äyräväisen talotekniikan suunnittelussa johtoteemana on turvallisuus, mikä pitää sisällään lähtökohtaisesti ympäristöön sopeutuvat ja kestävän kehityksen periaatteet. Turvallisuus on myös häiriöttömyyttä, mikä vaatii korkeatasoista suunnitteluosaamista ja ympäristön ehdoilla toimimista. Yksinkertainen on ympäristöasioiden ratkaisuissakin kaunista, toteaa toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen. Työyhteisöissä on siirrytty nopeasti tietotekniikan aikakauteen, mikä on parantanut merkittävästi henkilötyön tuottavuutta, uuden tiedon hankintaa ja nopeuttanut palvelua. Samanaikaisesti uusi sähköinen toimistotekniikka ja sisäilman lämpötilaa säätävät ratkaisut kuluttavat entistä enemmän sähköä, mikä on ympäristöasioiden kannalta suuri haaste. Tämä näkyy Äyräväisen toiminnassa hankesuunnittelusta alkaen. On kuitenkin muistettava, että hyvä sisäilman laatu ja sen myötä ihmisille terveellisten työskentelyolosuhteiden kehittäminen on ykkösasia ja siihen sopeutetaan laiteympäristö ja sen toiminnan varmistaminen, linjaa Mikko talotekniikan suunnittelun lähtökohtia. Hankesuunnittelu on asiakkaalle ympäristön ja kustannusten kannalta keskeisin talotekniikan suunnitteluvaihe. Tällöin on mahdollista tarkastella useita ratkaisuvaihtoehtoja erilaisia kriteereitä painottaen. Hankesuunnittelun periaateratkaisuilla vaikutetaan ympäristöä säästäviin ratkaisuihin sekä rakennus- ja käyttökustannuksiin vähintään 80 %. Kannustan rakennuttajia edelleen panostamaan entistä enemmän hankesuunnitteluvaiheen asiantuntijatyöhön kestävän kehityksen ja kustannustehokkaan järjestelmän optimoimisek- si. Tässä vaiheessa varmistetaan myös järjestelmän turvallisuus ja myöhemmin tapahtuvat jatkuvan kehittämisen mahdollisuudet, rohkaisee Mikko rakennuttajia. Äyräväinen on turvallinen kumppani myös ympäristöasioissa. Tavoitteenamme on luoda Äyräväinen Oy:n vastuuhenkilöt ihmisille terveelliset ja hyvät työskentelyolosuhteet sekä varmistaa omalta osaltamme teknisten järjestelmienne toimintavarmuus. Hyvää alkanutta kesää ja tarkkailkaa kesälämpimillä talotekniikkanne ajanmukaisuutta, toivottaa Mikko Äyräväinen lopuksi. Toimitusjohtaja: LVI-dipl.ins. Mikko Äyräväinen. JUSE-yksikön päällikkö: LVI-dipl.ins. Unto Hakkarainen. JUSE-yksikkö tarjoaa LVIA suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja julkisen sektorin rakennuttajille. YKSE-yksikön päällikkö: LVI-ins. Pasi Heiskanen. YKSE-yksikkö tarjoaa LVIA suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yksityisen sektorin rakennuttajille. Rovaniemen yksikön päällikkö: LVI-ins. Vesa Huhtala. Laatupäällikkö: LVI-dipl.ins. Unto Hakkarainen. Toimistoasioista vastaava assistentti Anne Aurila. Ins.tsto Äyräväinen Oy kehittää ja tarjoaa asiakkailleen turvatilojen ja laitesuojien sekä hotelli-, toimisto- ja opetustilojen taloteknistä suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja. 2 INSformation INSformation 3

3 INSide-vieraana isännöitsijä Seppo Miettinen, Veikkaus Oy INSide Veikkauksen varmistettua pe limaailmaa ja talotekniikkaa Seppo Miettinen on sähköalan miehiä ja ollut Veikkauksen palveluksessa lähes 10 vuotta. Isännöintitehtäviin kuuluvat kaikki Veikkauksen omistamat kiinteistöt. Veikkauksen Vantaan pääkonttori käsittää noin m 2 toimisto- ja tuotantotiloja, joissa työskentelee noin 320 henkilöä. Talo on valmistunut v Tästä ajasta Veikkauksen toiminta on muuttunut rajusti. Manuaalisesta veikkaus- ja lottokuponkien käsittelystä on siirrytty online-perusteiseen sähköiseen toimintaympäristöön. Muutos on tuonut suuria haasteita erityisesti talotekniikalle. SEPPO MIETTINEN, VEIKKAUS OY Veikkauksen sähköinen tuotanto on parantanut merkittävästi henkilötyön tuottavuutta ja nopeuttanut palvelua. Samanaikaisesti uusi tekniikka kuluttaa entistä enemmän sähköä, mikä on ollut kehityksen vastavirta ympäristöasioiden näkökulmasta. Sähkön käyttö on kasvanut vuodesta 2003 alkaen 7-8 % vuodessa. Tämä on pääosin johtunut liiketoiminnan volyymin kasvusta, joka on lisännyt palvelimia ja työasemia. Lisänä ovat urheiluja pelitapahtumien seurannassa tarvittavat digitelevisiot, joiden näytöt kuluttavat paljon sähköä. Veikkauksella on Eko tiimi, joka seuraa jatkuvasti mm. veden, sähkön ja paperin kulutusta. Energian kulutuksen vähentämiseksi on useita projekteja vireillä. Talotekniikan osalta käyttövesija viemäriverkosto on hyvässä kunnossa. Tulevina vuosina uusitaan turvallisuussyistä runkolinjat. Parhaillaan on meneillään tilamuutoksia ja laaja-alaisia talotekniikan uudistamistöitä. Ympäristöasiat ovat Veikkaukselle tärkeitä yhteiskuntavastuuseen kuuluvia asioita ja ne otetaan huomioon rakentamisen kaikissa vaiheissa, toteaa Seppo. Sisäilman laatuun on kiinnitetty huomiota ja vuosien aikana on tehty paljon sisäilmatutkimuksia. Ilmastointi on ollut ilmamääräperusteinen ja huonekohtaisesti säädettävissä. Uudessa tekniikassa esilämmitetty ilma jaetaan huonetilaan jäähdytyspalkkien kautta. Samalla rakennetaan koko kiinteistöä palveleva poistoilman talteenottojärjestelmä ja luovutaan kiertoilman käytöstä. Kaikki rakentamiseen liittyvä suunnittelutyö teetetään asiantuntijoilla. Näin saadaan käyttöön viimeisin alan tietämys ja kokemus erilaisista kohteista. Palvelut ovat toimineet erinomaisen hyvin. Arvostamme hyvää suunnittelua ja yhteistyötä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kiteyttää Seppo Veikkauksen periaatteita. Insinööritoimisto Äyräväinen on toiminut Veikkauksen talotekniikan suunnittelijana noin kahden vuoden ajan. Olemme olleet tyytyväisiä Äyräväisen toimiston asiantuntemukseen ja yhteistyöhön. Jopa urakoitsija on antanut positiivisia lausuntoja suunnitelmista ja se on hyvä mittari, kiittelee Seppo. Tulevaisuuden haasteena on pelimaailman muuttuminen entistä nopeammin. Toiminnan luotettavuus on Veikkauksen liiketoiminnan kannalta tärkein tekijä. Myös rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien on tuettava turvallista ja häiriötöntä toimintaa. Kiinteistönhoidon suunnitelmat ulottuvat vuoteen 2012 saakka ja joiltakin osin on varauduttu tätäkin pidemmälle. Vaikka tekniikan rakennus- ja käyttökustannukset kasvavat, niin tuotannon ehdoilla mennään tiivistää Seppo Miettinen. 4 INSformation INSformation 5

4 >> Energiaselvitys. Tämän vuoden alusta pitää rakennuslupaa haettaessa tehdä rakennuksen energiaselvitys. Mikä tämä selvitys on ja mitä se sisältää tästä artikkeli nettisivuillamme. >> Äyräväinen aktiivisesti kehittämässä linkkiä Magi- CAD-ohjelmiston ja LVI-selostusmallin välille osana tietomallinnusta. LVI-nimikkeistö, nimikkeiden luonti ja huomioita näistä aiheista Henri Airaksisen artikkeli nettisivuillamme. Green Grid, Vihreä IT. suhteellisen korkeissa ulkoilman lämpötiloissa (10 Cº - 13 Cº) ja koko jäähdytystarve voidaan kattaa 1 Cº - 2 Cº ulkolämpötilassa. Kylmätehon jakelussa konesaliin on myös syytä kiinnittää huomio jäähdyttävän ilmavirran virtausvastukseen suodattimissa, jäähdytyspattereissa ja kanavistoissa. Ilman liikuttamiseen tarvittavat sähkötehot voivat olla useita kymmeniä kilowatteja, jotka on myös jäähdytettävä, korostaa vihertävä DI, Unto Hakkarainen. Energian säästöä hotelleissa LVI-INS PASI HEISKANEN OY, INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN DI UNTO HAKKARAINEN OY, INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN Yksi tietokonealan messujen pääteemoja on tänä vuonna ollut Vihreä IT, erityisesti energian säästäminen konesaleissa, palvelimissa ja kodeissa. Nyt käytössä olevan keskimääräisen pc:n arvioidaan hukkaavan puolet sähköverkosta ottamastaan energiasta, jos koneen tuottamaa lämpöenergiaa ei saada hyödynnettyä, kertoo DI Unto Hakkarainen Äyräväiseltä. Kotikäyttäjiä neuvotaankin hankkimaan nykyaikainen pc, mieluiten kannettava sellainen. Koneiden energiantarve on monissa kodeissa ja työpaikoilla kasvussa, koska uudet ohjelmistot kuluttavat entistä enemmän sähkötehoa ja koneiden määrä on lisääntynyt. Konesalien energiankulutusta pyritään pienentämään ottamalla pienemmästä konemäärästä parempi tietojenkäsittelyteho. On arvioitu, että nykyisestä USA:n energiankulutuksesta menee kaksi prosenttia datakeskuksille. Nykyisen kehityksen jatkuessa prosenttiluku nousee pian kolmeen. Usein energiankulutusta ei ole huomioitu konesalien suunnittelussa. Palvelinten ylläpitäjät ovat kiinnittäneet päähuomionsa koneiden vakaaseen ja häiriöttömään toimintaan. Energiankulutuksesta on jatkossa kuitenkin tuleva tärkeä liiketoiminnan kriteeri arvioi Unto. Tietokoneiden ottama sähköteho muuttuu konesalissa lämmöksi, joka on kaikissa tapauksissa poistettava koneellisia jäähdytyslaitteita käyttäen. Minimoitaessa jäähdytyksessä käytettävän energian tarvetta, on konesalien jäähdytyksessä Suomen ilmasto-olosuhteissa välttämätöntä käyttää ns. vapaajäähdytystä. Vapaajäähdytyksessä jäähdytystehoa tuotetaan hyödyntämällä ulkoilman viileyttä aina, kun se on mahdollista. Vapaajäähdytys tulee lisäksi suunnitella siten, että vapaajäähdytys ja kompressorijäähdytys voivat toimia sarjassa. Toisin sanoen ensin jäähdytetään vapaajäähdytystä käyttäen ja mahdollinen lisäjäähdytystarve kompressorilla. Mitoittamalla jäähdyttävän väliaineen lämpötilat mahdollisimman korkeiksi päästään vapaajäähdytystä hyödyntämään jo Energia-asiat näkyvät nykyisinselkeästi myös hotelleissa ja niiden talotekniikassa. Hotelli- ja ravintola-ala on kansallisesti sitoutunut EU-tavoitteeseen vähentää energian kulutusta 20 % vuoteen 2016 mennessä. Veden säästö sekä lämmitys- ja sähköenergian kulutuksen vähentäminen ovat avaintekijöitä sekä hotellien taloudessa että ympäristövastuun hoitamisessa kiteyttää Äyräväisen LVI-insinööri Pasi Heiskanen. Äyräväisen toimistossa se on näkynyt hotellien ilmanvaihdon lämmöntalteenottojen rakentamisena, patteriventtiilien uusimisena ja säätöjärjestelmien peruskorjauksina. Sisäilman tasosta ei tingitä. Siksi on entistä tärkeämpää tarkastella LVI-järjestelmien sähkönkulutusta, käyttöaikoja ja näin saada energiansäästöä, toteaa Pasi Heiskanen. Jäähdytyksen kylmäaineet vaihdetaan ympäristöystävällisiksi. Erityinen buumi on tulossa, kun kylmäaineen R22 myynti loppuu v lopussa. Hotelleilla on mahdollisuus sertifioida toimintansa ympäristöasioiden osalta. Sertifioinnin ympäristömerkintöjä ovat pohjoismainen Joutsenmerkki tai koko EU:n kattava EU-kukka. Sertifioinneissa hotelli toimii ympäristönsä hyväksi muillakin kuin talotekniikan alueilla. Toiminnassa pyritään kuljetusten ja kemikaalien käytön minimointiin sekä ympäristöystävällisiin sisustus-, kalustus- ja raaka-ainehankintoihin. Ympäristönäkökulma tulee hiljalleen hotellien arkeen. Varsinkin sen jälkeen, kun asiakkaat pitävät sitä itsestään selvyytenä. Harva asiakas on kuitenkaan valmis maksamaan siitä lisää, arvioi Pasi Heiskanen lopuksi. 6 INSformation INSformation 7

5 Rovaniemen toimisto aktiivinen. LVI-INS VESA HUHTALA INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN, ROVANIEMI Rovaniemen toimiston työtilanne on ollut hyvä. Toimeksiannot ja suunnittelutyöt ovat olleet pääasiassa toimistojen ja sairaalarakennusten korjaus- sekä muutostöitä. Kelan toimipisteisiin on suunniteltu jäähdytysjärjestelmiä ja eri rakennuttajille LVIA-töiden ja - hankkeiden kustannusarvioita ja korjaustarveselvityksiä. Rovaniemen toimisto parantaa myös työolosuhteita ja muuttaa kesällä uusiin toimitiloihin Jaakonkadulle. Uusi osoite toimii alkaen. Suunnittelutoimiston vahvuus on 4 henkilöä, kun syksyllä Helsingin toimistosta pohjoiseen muuttaa LVIA-suunnittelija Jukka Kärki. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Malminkaari 23 A Helsinki puh. (09) fax (09) Jaakonkatu 3, 3. krs Rovaniemi puh. (016) fax (016)

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena.

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena. INS FORMATION Kesäkuu 2010 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Toimitusjohtaja DI Mikko Äyräväinen: ÄYRÄVÄISEN PALVELU- VALMIUS tutkitusti HYVÄLLÄ TASOLLA Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali INS FORMATION Joulukuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti menestystä yhteistyöllä Asiakas- ja koulutustilaisuudessa energia-asiat pääosassa Henkilöstön koulutustilaisuudessa INSide-vieraana

Lisätiedot

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Uusi Lastensairaala 2017, Anne Berner s. 2 Pohjois-Savon SHP, Mikko Holmén s. 4 SISÄLLÄ HUS- Kiinteistöt, Jukka Hakkila s. 6 TAYS-Kuvantamiskeskus,

Lisätiedot

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Kesäkuu 2015 Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Tavoitteena kumppanuus www.ayravainen.fi 1 Tavoitteena kumppanuus Asiakkuudesta kumppanuuteen Olen

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

2 TOIMINTAVUOSI 2010

2 TOIMINTAVUOSI 2010 2 TOIMINTAVUOSI 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010................................... 4 Arvot, keskeiset tunnusluvut............................................. 6 Perustehtävä,

Lisätiedot

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Vanha tiilikasarmi otettiin hyötykäyttöön Kohti vihreää toimistoa Upseerikerhon uusi elämä kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta

Lisätiedot

CARBON MANAGEMENT -MALLI

CARBON MANAGEMENT -MALLI Oy International Business Machines Ab PL 265 00101 Helsinki telephone +358 9 4591 fax +358 9 459 2255 KIINNOSTAAKO VIHREÄ TULOS? Ota yhteys IBM:ään. Karsitaan yrityksenne kuluja ja luodaan ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI Kuva: Suutarinen Asiantuntijahaastattelut: Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt s. 8 Olavi Tikka, HKR-Rakennuttaja s. 14 Kimmo Rintala, VVO s. 18

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013. teema. Talotekniikka TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2013 Talotekniikka SISÄLTÖ 6B 2013 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n kerran vuodessa ilmestyvästä Teema-numerosta, ylimääräisestä

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Joulukuu 2014 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Suunnittelu ja rakentaminen tänään www.ayravainen.fi 1 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Asiakkuudesta

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

KARL FAZER NEWS HAHKIALAN KARTANON ISÄNTÄ. kartano on toimiva kokonaisuus mennyttä, tätä päivää ja huomista

KARL FAZER NEWS HAHKIALAN KARTANON ISÄNTÄ. kartano on toimiva kokonaisuus mennyttä, tätä päivää ja huomista SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 01/12 NEWS Sampo Pankin energiatyö on MONITAHOISTA VASTUUNKANTOA Omenahotelli tarjoaa: Hyvät yöunet, paras sänky ja keskeinen sijainti Oriveden kunta PIONEERITYÖTÄ PIRKANMAALLA

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot