INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys"

Transkriptio

1 INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen talotekniikka ja olosuhteet vaativat erikoisosaamista

2 Äyräväinen on turvallinen talotekniikan kehittäjä Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys kuvassa sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja jorma säteri ja insinööritoimisto äyräväinen Oy:n toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen Sisäilmastokysymykset ovat päivänpolttava puheenaihe niin Suomen turuilla ja toreilla kuin myös globaalisti. Uutisissa saa kuulla ja lehdistä lukea toistuvasti kosteus- ja homevaurioista sekä rakennusten sisäilmaongelmista. Kuinka tähän on tultu? Määräysten mukaanhan tässä on koko ajan toimittu ja jopa paremmin. Vai onko kuitenkin niin, että ajantasaista ja oikeaa tietoa ei ole käytettävissä? Millaista on hyvä sisäilma ja kuinka hyvän sisäilman tavoitteisiin päästään? Näihin kysymyksiin Insinööritoimisto Äyräväinen halusi saada vastauksia kutsuessaan Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtajan DI Jorma Säterin esitelmöitsijäksi syksyn asiakas- ja koulutustilaisuuteensa Rovaniemelle. Oikea suunnittelu kehittää pitkäjänteistä rakentamiskulttuuria Sisäilmaston aiheuttamia ongelmia ei pidä vähätellä. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat niin suuret, että niillä on jo huomattavaa kansantaloudellista merkitystä. Ja vielä suurempi merkitys kansantaloudelle on, kun ongelmia ryhdytään ratkomaan. Ja ratkomaan on ryhdyttävä. Sisäilmasto-ongelmille ominaista on, että ne eivät poistu itsestään, vaan ne on poistettava. Tässä riittää rakennusten omistajilla sekä haasteita että mahdollisuuksia. Nykyajan tietoiset kiinteistöjen käyttäjät osaavat jo vaatia hyviä sisäilmasto-olosuhteita. Se, jolla sellaiset on tarjota, on vahvoilla. Insinöörikunnan, suunnittelijoiden ja koko rakentamisen ketjun on osoitettava kykynsä sisäilmaston ongelmien poistajina. Yksittäistä syyllistä ei voida osoittaa vaan kokonaisuus ratkaisee. Sekä suunnittelun että rakentamisen laatuun on panostettava jatkossa enemmän. Rakentamiskulttuuria on näin johdettava kohti laadukkaampaa ja ennen kaikkea terveellisempää ja turvallisempaa lopputulosta. "Säästä nyt, maksa myöhemmin" -asenne ei saa enää olla vaihtoehto. Miksi meillä on sisäilmastoongelmia? Ilmanvaihtoa ei rakenneta rakennuksia varten. Rakennukset tulevat toimeen pienelläkin tuuletuksella kunhan vain pysyvät kuivina. Ihmiset sen sijaan tarvitsevat ilmaa. Ja hyvää sellaista. Kun jo ulkoilmassakin on pienhiukkasia runsaasti, kuinka sisäilma voi olla hyvää? Sisäilmasta saadaan hyvää, kun siitä huolehtivat hyvät suunnittelijat ja urakoitsijat. Rakennuksissa on tehokkaat suodatusjärjestelmät ja ilma vaihtuu usein. Lämmitysenergiaa ei tuhlata, kun tehdään tarpeenmukaisia järjestelmiä ja käytetystäkin energiasta otetaan suuri osa talteen uudelleen käytettäväksi. Miksi meillä sitten on sisäilmastoongelmia? Sisäilmaa pilaavien materiaalipäästöjen lisäksi vastaus löytyy rakennusten puutteellisesta tiiveydestä. Rakennusten tiiveys on edellytys sisäilmaston hallintaan. Tiiveydellä tarkoitetaan rakennuksen ulkovaipan tiiveyttä, jotta ulkopuolinen kosteus (sadevesi) ei pääsisi sisään rakenteisiin, sekä sisäpuolista tiiveyttä, jotta rakennuksen sisäpuolella oleva kosteus ei siirtyisi rakenteisiin ja tiivistyisi vedeksi. Kun vielä rakennuksen painesuhteet saadaan oikeiksi ja materiaaleina käytetään vain luokiteltuja tuotteita, ollaan jo oikealla tiellä. Tietoisuutta pitää lisätä ja asenteiden muuttua. Oikea tieto oleellista laadun parantamisessa Insinööritoimisto Äyräväisen syksyn asiakas- ja koulutustilaisuudessa käytiin läpi sisäilmastoasioita erinomaisen esitelmöitsijän johdolla. Teema herättää keskustelua ja koskee meitä kaikkia. Jorma Säterin esittämät tilastotiedot huonon sisäilmaston aiheuttamista ongelmista saavat paatuneemmankin suunnittelijan hiljaiseksi. Jotakin on todellakin tehtävä. Insinööritoimisto Äyräväisellä sisäilman laatu ja sen hallinta ovat keskeisiä osaamisalueitamme, joita myös järjestelmällisesti ylläpidämme ja kehitämme. Haluamme parantaa palveluamme entisestään. Henkilökohtaisten kanavien lisäksi meille voi antaa palautetta myös internet-sivustomme välityksellä. Suuremmissa hankkeissa tulemme ottamaan yhteyttä myös lyhyen henkilöhaastattelun merkeissä. Haluamme lämpimästi kiittää asiakkaitamme tästä vuodesta ja samalla toivottaa oikein hyvää Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle 2013 Äyräväinen Oy:n vastuuhenkilöt JOLA-yksikkö, toimitusjohtaja, DI Mikko Äyräväinen Suunnittelupalvelua turvatilojen ja konesalien rakennuttajille JUSE-yksikkö, DI Markku Lilja Suunnittelupalvelua julkisen sektorin rakennuttajille YKSE-yksikkö, LVI-ins. Pasi Heiskanen Suunnittelupalvelua yksityisen sektorin rakennuttajille ROVA-yksikkö, LVI-ins. Jukka Kärki Pohjois-Suomen toimisto, Rovaniemi Toimistopalvelut, Anne Aurila 2 INSformation Joulukuu 2012 INSformation Joulukuu

3 INSide vieraana Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja DI Jorma Säteri INSide Hyvä sisäilma ja energiataloudelliset korjaukset Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa. Sisäilmayhdistyksellä on merkittävä rooli rakennussuunnittelijoihin, huoltohenkilökuntaan ja käyttäjiin kohdistuneessa valistustyössä. Yhdistys on edesauttanut rakennusten mallityöselitysten tarkastusta sisäilmakysymysten osalta. Yhdistys on myös ollut mukana laatimassa Rakennustietosäätiölle RT- ja LVI-kortteja arkkitehti- ja LVI-suunnittelun pohjaksi hyvään, terveelliseen sisäilmastoon tähdäten. DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Insinööritoimisto Äyräväisen syksyn asiakas- ja koulutustilaisuus pidettiin Rovaniemellä, missä Äyräväisellä on myös toimisto. Koulutustilaisuuteen oli kutsuttu esitelmöitsijäksi Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtaja DI Jorma Säteri. Säteri toimii myös lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa. Edellä mainittujen lisäksi Jorma Säteri on laajalti arvostettu LVI-alalla, ansioitunut moninaisissa asiantuntijatehtävissä ja on haluttu esitelmöitsijä LVI-alan koulutustilaisuuksissa. Insinööritoimisto Äyräväisen suunnittelijat ja paikalla olleet asiakkaamme saivatkin arvokkaan tietopaketin Säterin luennosta. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiasta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen. Tästä syystä sisäilmatavoitteet tulee asettaa oikein jo hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Sisäilmatavoitteiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota energiatehokkaaseen toteutukseen. Energiaa ei kuitenkaan kannata säästää sisäilmastosta tinkimällä, sillä huonon sisäilman aiheuttamat kustannukset yllättäen ylittävät jo nyt rakennusten lämmittämiseen kuluvat kustannukset. Säästöpotentiaalia on kuitenkin löydettävissä ja vastaus on tarpeenmukaisuus. Terveysongelmat rakennuskannassa, kosteus- ja homevauriot Ihmisten terveyteen heikentävästi vaikuttavia asioita rakennuksissa on useita. Puhutaan ulkoilman pienhiukkasista, radonista, kosteus- ja homevaurioista ja riittämättömästä ilmanvaihdosta. Lisäksi voidaan mainita korkeat lämpötilat sekä kesällä että talvella. Edellä mainitut ongelmat koskevat satoja tuhansia suomalaisia kotona ja työpaikoilla. Esimerkiksi merkittäville kosteus- ja homevaurioille altistuu arvioiden mukaan ihmistä. Merkittävällä kosteus- ja homevaurio voidaan määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen epäpuhtauksille on todennäköistä. Korjaustarve on tällaisissa tapauksissa kiireellinen. Talotekniikan rooli rakennusten kosteusvaurioissa ja talotekniikkajärjestelmiä koskevat ehdotukset Talotekniikkajärjestelmät voivat aiheuttaa rakennukseen kosteusvaurioita joko suoraan (putkivauriot) tai välillisesti (riittämätön ilmanvaihto). Usein ongelmat liittyvät suunnittelun virheisiin, asennusvirheisiin, huollon toimimattomuuteen ja väärään käyttöön. Monesti ongelmia aiheuttavat liian myöhään tehdyt saneeraukset. Ratkaisu talotekniikan aiheuttamiin ongelmiin on suunnitelmallisuus ja huolellisuus. Pidetään laitteet kunnossa ja käytetään niitä oikein. Puhdistetaan kattokaivot ja säädetään ilmavirrat. Tekniset ratkaisut ovat olemassa. Kuten kaikki tiedämme, rakennukset suunnitellaan ulkoilmaan nähden hieman alipaineisiksi ja näin pitääkin tehdä. Liikaa alipaineisuutta pitää kuitenkin välttää. Monesti wc-tilojen poistopuhaltimilla hoidetaan yö- ja viikonlopputuuletukset. Olisiko kuitenkin järkevää käyttää tuuletukseen ilmastointikoneita, jolloin tuuletus voitaisiin hoitaa ilman suuria alipaineita? Vaikka tunti-pari kerrallaan? Vastaus on, että olisi. Pieni alipaine estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin, mutta liian suuri alipaine saa aikaan epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista huoneilmaan. Auto katsastetaan säännöllisesti ja voimme luottaa siihen, että se toimii kaikissa tilanteissa luotettavasti. Rakennukset ovat paljon arvokkaampia kuin autot ja vietämme niissä enemmän aikaa. Eikö olisi syytä tarkastaa rakennuksien ja niihin liittyvien tekniikoiden kunto säännöllisesti? Suodattimien vaihto tehdään useimmiten ohjelman mukaan, mutta entäpä esimerkiksi automatiikan toiminta, aikaohjelmat, anturit? Energiamääräykset tiukentuneet Rakennusten energiamääräykset ovat tiukentuneet ja tulevat jatkossa edelleenkin tiukentumaan. Uusi RakMK D3 uusiutui jo ja D5 ja C4 tulevat perässä. Korjausrakentamisen energiamääräykset ovat eduskunnassa. Uusiutuvien energioiden käytön vähimmäisvaatimukset uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa rakennuksissa ovat tulossa parin vuoden sisällä. Suunnittelijoilla riittää haastetta. Kokonaisenergiatarkastelun pitäisi jo olla tuttu sana. Kokonaisenergiatarkastelussahan rakennuksille määrätään rakennustyyppikohtainen kokonaisenergiankulutuksen yläraja eli E-luku. E-luvun laskentaan vaikuttaa mm. käytetty energian tuotantomuoto erilaisten kertoimien avulla. Sähköllä kerroin on 1.7 ja kaukolämmöllä 0.7. Uusiutuvien energialähteiden kerroin on 0.5. Mitä jalostetumpi energiamuoto sitä suurempi on kerroin. Tulevaisuudessa on laadittava energiatodistus uusille rakennuksille, kuin myös vanhoille tapauksesta riipppuen. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on energiankulutuksen pienentäminen pitkällä tähtäimellä. Nykyinen rakennuskanta on olemassa vielä pitkään, mutta 100 vuoden kuluttua suuri osa rakennuksista on rakennettu nykyhetken jälkeen. Sisälämpötiloja kannattaa laskea, hyvä lämmöneristys ja tiiveys sisäolosuhteiden perusta Sisälämpötilat ovat yleisesti liian korkeita, yli 22 C. Asteen lasku säästää lämmitysenergiaa 5%. Energiansäästön lisäksi lämpötilan laskulla on myös terveydellistä vaikutusta. Korkeat lämpötilat lisäävät sisäilmaoireiden esiintyvyyttä. Sisäilmaolosuhteiden hallinta edellyttää hyvää lämmöneristävyyttä ja ilmanpitävyyttä, joten energiatehokkuuden parantaminen parantaa samalla olosuhteiden hallittavuutta. Ilmanvaihdossa energiatehokkuus tarkoittaa mm. hyvää lämmön talteenottoa ja tarpeenmukaista ohjausta. Tarpeenmukaisuuteen vaikuttavat osaltaan käytetyt rakennusmateriaalit. Käytettäessä luokiteltuja materiaaleja (M1-luokan materiaalit), voitaisiin ulkoilmavirtojen mitoituksessa käyttää erittäin vähäpäästöisen rakennuksen mitoitusarvoja. Yleinen tietoisuus lisääntyy koko ajan ja vaatimustaso tässäkin suhteessa. Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaaseen sisäilmakorjaukseen liittyviä teesejä ovat mm. ylilämpenemisen estäminen lämmityskaudella, kanavistojen puhdistus ja säätö, tarpeenmukaisuus, vähäpäästöiset materiaalit ja rakennuksen tiiveys. Näillä päästään alkuun ja kun vielä muistetaan, että ympäristöä ei pelasteta sisäilmastosta tinkimällä, ollaan oikealla polulla päättää Jorma Säteri ansiokkaan esityksensä. 4 INSformation Joulukuu 2012 INSformation Joulukuu

4 Ajankohtaista Äyräväiseltä Rovaniemen team yhteiskuvassa: Vasemmalta Merja Hiltunen, Jukka Kärki, Jyrki Polvinen, Vesa Huhtala ja Petri Ylitalo. (Tiimikuvasta puuttuu Jussi Huhtala) Pohjoinen talotekniikka ja olosuhteet vaativat erikoisosaamista Sisäilman laadun ja hallinnan lisäksi rakennusten energiankulutuksista on keskusteltu jo pitkään, sillä kulutusta ja ympäristövaikutuksia pitää saada alaspäin. Tähän ympäristöystävälliseen suuntaan pyrkivät valveutuneet rakennuttajat ja tätä kehitystä ohjaavat myös nykyiset rakentamismääräykset. Paras tulos saavutetaan hyödyntämällä energialaskelmia jo hankesuunnitteluvaiheessa. Energiatehokkaat ja ympäristön huomioivat LVIA-ratkaisut ovat Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n ydinosaamista. Rova-yksikön laaja-alaisen, pohjoisen talotekniikan pitkän LVIA-suunnittelukokemuksen ja kapasiteetin lisääntymisen myötä toimisto on aktiivisesti hakemassa kasvua ja uusia kumppanuuksia haastavalla alueellaan. Pohjoisen LVIA-suunnittelussa ja -ratkaisuissa tulee ottaa huomioon useita alueen erikoispiirteitä. Pakkaset ovat vuoden aikaan pitkään seuranamme, joten esim. ulkopuolisten viemäreiden, vesijohtojen ja tuuletusviemäreiden jäätyminen on oletettavaa ilman putkien eristämistä ja saattolämmittämistä. Viemärikaivantojen suunnittelussa tämä täytyy huomioida routasuojauksella ja vesijohtojen sijoituspaikat tulee yleensä olla sisäseinillä tai pintaan asennettu, avaa pohjoisen erityispiirteitä Rovaniemen yksikön päällikkö Jukka Kärki. Ilmanvaihdon kohdalla tärkeää on lumisuojaus kammioilla ja säleiköillä. LVI- ja jäähdytyslaitteiden toiminnan varmistaminen myös kovilla pakkasilla vaatii kokemusta ja olosuhteiden tuntemista. Mitoituslämpötila on 38 C, mutta eivät lähes 50 asteen pakkasetkaan ole ihan harvinaisia routakin ulottuu Napapiirin alueella yli 4 metrin syvyyteen. Toimintavarmuus on erityisen tärkeää myös pitkien välimatkojen ja varaosien saatavuuden osalta, samoin alan huoltoliikkeiden suhteellisen harva verkosto pohjoisessa on syytä huomioida. Näistä pohjoisista haasteista Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n Rovaniemen toimistolla on kokemusta ja sen myötä kertynyttä erikoisosaamista. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää osaamisestamme ja ratkaisuistamme. YMPÄRISTÖOHJELMAMME YMPÄRISTÖOHJELMA Toimistomme arjessa Toimistoissamme on käytössä ympäristöohjelma, joka on osa RALA-sertifioitua laatujärjestelmäämme. Ympäristöohjelmassa kerrotaan toimintamme merkittävät ympäristönäkökohdat energiankulutuksen, materiaalinkulutuksen, hankintojen, jätteiden, liikenteen ja liikkumisen kannalta. Siinä myös seurataan paperin ja sähkön kulutusta toimistoillamme ja asetetaan tavoitteita jatkoa ajatellen. Useimmat ympäristöä säästävät toimet ovat olleet jo pitkään toimistomme arkea. Valaistuksessa käytämme via akkuja. Jätteet lajitellaan kiinteistöjen mahdollistamassa laajuudessa. Toimiston ja työkohteiden välisiin matkoihin käytämme joukkoliikennettä, johon Helsingin toimistolla on yhteiskäyttöön tarkoitetut ladattavat matkakortit. YMPÄRISTÖOHJELMA Suunnittelijan näkökulmasta Talotekniikalla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin. Siksi kouluttaudumme säännöllisesti ja hankimme ohjeita energiatehokkaan talotekniikan suunnittelemiseksi. LVI-suunnittelija pyrkii ohjaamaan tilaajaa energiatehokkaiden valintojen suuntaan lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytyksessä. Rakennusautomaatio vaikuttaa energiatehokkuuteen läsnäolokytkimillä ja tarpeenmukaisella säädöllä. Käytössämme on energiankulutus- ja olosuhdesimulointeja varten huippuohjelmistot Riuska ja MagiCAD Comfort & Energy sekä pätevöityneet energiatodistuksen tekijät. Äyräväinen Oy:n konesali-infran kokemus ja osaaminen myös tärkeä osa uuden 4DC Group Oy:n palvelua Insinööritoimisto Äyräväinen Oy on osakkaana ja asiantuntijatoimijana konesali-infraan ja sen eri teknologioihin erikoistuneiden kotimaisten yritysten vuonna 2011 perustamassa 4DC Group Oy:ssä. Yhtiö tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja managerointipalveluja konesalien koko elinkaarelle, yksityiselle sektorille ja julkishallinnolle. Perustan muodostavat energiatehokkuus, turvallisuus, toimivuus ja riskien hallinta. Arviointi ja konsultointi 4DC Group Oy tuottaa arviointi- ja konsultointipalveluja niin toiminnassa kuin rakenteilla oleviin konesaleihin. Asiakkaana voi olla konesalin operaattori, nykyinen käyttäjä, tai tuleva käyttäjä. Arvioinnit tehdään asiakkaan tarpeen mukaan, keskittyen järjestelmiin ja toiminnallisuuteen sekä niihin liittyviin riskeihin. Arviointien pohjalta tehdään selkeä kehitysehdotus. Suunnittelu ja rakennuttaminen 4DC auttaa päättämään mitä tarvitaan - uudistetaanko nykyinen laitetila vai rakennetaanko uusi, ja jos rakennetaan, miten ja minne. Yhtiö on mukana rakentamisen kai- energiatehokkaita loistelamppuja. Oletusasetuksena on kaksipuoleinen tulostus, ja värikasetit palautetaan uusiokäyttöön. Toimistoilla ei normaalisti käytetä kertakäyttöastioita, ja kahvit säilytetään termoskannuissa. Pattereiden sijaan käytämme ladattakissa vaiheissa laitetoimittaja- ja urakoitsijariippumattomana asiantuntijana ja edunvalvojana. Konesali-infran managerointi Yritys tarjoaa myös uuden tavan konesali-infran ylläpidon manageeraukseen. Kokonaisvaltaisten prosessien avulla varmistetaan asiakkaan konesali-infran käytettävyys ja samalla optimoidaan ylläpidon kustannukset. Olemme luottamuksellinen suomalainen kumppani, joka laitevalmistajista ja urakoitsijoista riippumattomana toimijana tarjoaa aina sopivimmat ratkaisut asiakkaille. 4DC:llä on vankka kokemus ja hyvät referenssit konesalien infrastruktuurista ja asiantuntijuudesta erikoisaloina sähkötekniikka, LVIA- ja jäähdytys, turvallisuus sekä tietoliikenne, tiivistää Mikko Äyräväinen. Lisätietoa 4DC Group Oy:stä antaa Mikko Äyräväinen, puh ja 6 INSformation Joulukuu 2012 INSformation Joulukuu

5 Tämä asiakaslehti on painettu Cocoon Silk ympäristöystävälliselle 100%:lle uusiopaperille Osoitelähde: Ins. tsto Äyräväinen Oy:n rekisteri ja Fonecta Oy Toivotamme kaikille asiakkaillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013! Joulukortteihimme varatut rahat olemme perinteiseen tapaan lahjoittaneet Pelastakaa Lapset ry:lle. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Malminkaari 23 A Helsinki Puh. (09) Fax (09) Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Jaakonkatu 3, 3. krs Rovaniemi Puh. (016) Fax (016)

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT Tammikuu 1/2012 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame Tapani Hellstén kaupunginjohtaja: Marko Hellevaara toimitusjohtaja: Lämmitystaparatkaisut kannattaa tehdä nyt Kaukolämmön hinnan korotus ohjaa vaihtoehtoisiin

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 23.marraskuuta 2011 1 Lokakuu 2012, 23.vuosikerta AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kiinteistön ylläpito edellyttää selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita

Lisätiedot

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR Hometalkoilla tuloksiin www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Vesivahinko osakehuoneistossa Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä IHAN KAIKKI SISUSTAMISESTA JA RAKENTAMISESTA PIISISEN REMONTTIKOULU TARJOILEE

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Kesäkuu 2015 Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Tavoitteena kumppanuus www.ayravainen.fi 1 Tavoitteena kumppanuus Asiakkuudesta kumppanuuteen Olen

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle?

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle? Asiaa öljylämmityksestä 1 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Vuosi 2012 Pienetkin askeleet edistävät energiatehokkuutta 18 Valmistalojen

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Sisällysluettelo Koskemattomuus

Lisätiedot

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014 Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 7/2014 www.lämpökamera.fi Osastomme 1-3.10. FinnBuildissa on 6b86 Tervetuloa! Lämpökamerat alk.880 +alv www.lämpökamera.fi/e LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN www.lämpökamera.fi/rakennus

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi Syksy 2014 Omataloyhtiö.fi Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Markkinatiellä korjataan tiilellä Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi >> >> >> Kaukolämmön kulutustiedot sähköpostiin

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Joulukuu 2014 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Suunnittelu ja rakentaminen tänään www.ayravainen.fi 1 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Asiakkuudesta

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää Matalalämpöratkaisuja hybridijärjestelmillä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pankit huomasivat taloyhtiöt Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa Kansainväliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot