INS FORMATION. "Suunnittelijoilla on energiaratkaisuissa avainrooli" NUORET SUUNNITTELIJAT TUONEET PIRISTYSTÄ.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INS FORMATION. "Suunnittelijoilla on energiaratkaisuissa avainrooli" NUORET SUUNNITTELIJAT TUONEET PIRISTYSTÄ. www.ayravainen.fi."

Transkriptio

1 INS FORMATION Kesäkuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraamme TkL Mika Vuolle koulutustilaisuudessa: "Suunnittelijoilla on energiaratkaisuissa avainrooli" NUORET SUUNNITTELIJAT TUONEET PIRISTYSTÄ Jouni Koivula, Pistoke Oy "Uusiutuva energia on ratkaisutekijä"

2 Äyräväinen on turvallinen talotekniikan kehittäjä Kulutusta pitää laskea energia- ja ympäristöasiat jokaisen yksikkömme haaste Kesäkuvassa toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen, seuranaan yksiköiden vetäjät Henri airaksinen, pasi heiskanen ja markku lilja Rakennusten energiankulutuksista on keskusteltu jo pitkään ja tullaan puhumaan yhä enemmän. Kulutusta on pyrittävä saamaan alaspäin, mikä onkin hyvä tavoite. Hyvin harvasta uudesta rakennuksesta puuttuu nykyään esimerkiksi ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteistot ja energiaa otetaankin talteen yhä tarkemmin. Pienikin talteen saatu energiamäärä on positiivinen asia kansantaloudelle. Suuntaus on kuitenkin, että pelkkä energian talteenotto ei ole avainsana energian primäärikulutusta tulee laskea. Vaatimuksia tulee kahdelta suunnalta: valveutuneilta rakennuttajilta ja määräysten muodossa. Energialaskennan perusteet muuttuvat Uusi rakentamismääräyskokoelman osa D3 Rakennusten energiatehokkuus astuu voimaan heinäkuun ensimmäinen päivä Se korvaa vanhan D3:n lisäksi osan C3 eli Rakennusten lämmöneristystä koskevat määräykset. Uudessa D3:ssa on kaksi oleellista eroa vanhaan. Ensinnäkin vanhassa D3:ssa ilmavuotoluvun laskenta perustui rakennuksen tilavuuteen, mutta uudessa laskentaperusteena on rakennuksen vaipan pinta-ala. Toiseksi energiat uudessa laskentamenetelmässä ovat eriarvoisia. Lämmitettyyn nettoalaan perustuva energialaskenta vaikuttaa suunnittelussa rakennuksen muotoihin ja kokoon. Uudessa laskentamenetelmässä suuri vaipan pinta-ala suurentaa ilmavuotolukua ja edelleen laskennallista kokonaisenergiankulutusta lämmitystarpeen lisääntyessä, kun vanhassa menetelmässä tilavuuden lisääntymisellä saattoi olla jopa positiivinen vaikutus energiatehokkuuslukuun. Energialähteen valinnalla voi puolestaan olla joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus kokonaisenergialukuun, koska eri energiamuodoille on laadittu erilaiset kertoimet laskentaa varten. Esimerkiksi kaukolämmön kerroin on 0,7 ja sähkön 1,7. Jokainen voi päätellä, kumpi energiamuoto kannattaa valita esimerkiksi lämmitykseen, jos on haasteellista saavuttaa rakennuksen kokonaisenergialukutavoitteet. Aikaisen suunnittelun vaikutukset ovat kauaskantoisia Vaikka uusi E-luku tässä vaiheessa tuo suunnitteluun lähinnä muutoksen laskentamenetelmään, on sillä vuosikymmenen loppupuolella suurempi merkitys. Tuolloin uusien rakennusten sallitut energiankulutukset tulevat radikaalisti pienemmiksi. Siksi on hyvä jo tässä vaiheessa oppia ymmärtämään ja sisäistää uusien määräysten merkitys suunnitteluun. Äyräväisellä on tähän varauduttu kouluttautumalla ja taustoittamalla. Suunnittelijamme tietävät, millaisilla konsepteilla saavutetaan hyvät kokonaisenergialuvut ja tuovat asiat esille suunnittelukokouksissa. Tärkeää onkin, että rakennuksien energiankulutukseen puututaan jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Energialaskelmia tulee hyödyntää aikaisessa vaiheessa suunnittelun ohjaukseen, koska hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa rakennukselle edullisia ja energiatehokkaita käyttövuosia eikä lopputulosta tarvitse arvailla. Koulutuksella lisätietoa Insinööritoimisto Äyräväisen kevään koulutuspäivänä esitelmöi arvostettu energia-asiantuntija ja tuttu kasvo lukuisista koulutustilaisuuksista - tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle EQUA Simulation Finland Oy:stä. Hän kertoi uusiutuvasta rakentamismääräyskokoelman osasta D3 ja sen vaikutuksista suunnitteluun. Lisäksi saimme kuulla uutta hyödyllistä tietoa uusiutuvista energioista, kun Jouni Koivula Pistoke Oy:stä kertoi niiden hyödyntämisestä. Näistä hieman lisää seuraavilla sivuilla. 2 INSformation Kesäkuu 2012 INSformation Kesäkuu

3 INSide vieraana Tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle, EQUA Simulation Finland Oy Muutokset määräyksissä Kaikkiin uusiin rakennuksiin on tehtävä energiaselvitys. Energiaselvitys laaditaan kaikista sellaisista uusista rakennuksista, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden aikaansaamiseksi. Poikkeuksiakin löytyy, mm. tietyntyyppiset tuotantolaitokset, pienet lämmitetyt rakennukset (<50 m²) ja loma-asunnot on rajattu energiaselvitysten ulkopuolelle. Rakennukset, joihin energiaselvitys laaditaan, on jaoteltu ryhmiin käyttötarkoitusluokkien mukaan. Energiaselvitys laaditaan kahdessa vaiheessa: suunnitteluvaiheessa ja rakennuksen valmistuessa ennen käyttöönottoa. Suunnitteluvaiheessa energiaselvitys toimii ohjaavana elementtinä suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Rakennuksen valmistuessa energiaselvityksen tiedot on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen käyttöönottoa. Rakentamismääräysten osan D3 liitteistä löytyy taulukot, joilla energiaselvityksen tiedot viranomaisille annetaan. Muistetaan vielä, että uusi D3 korvaa edellisen D3:n lisäksi myös osan C3 Rakennusten lämmöneristys. Kuka laatii energiaselvityksen Energiaselvitystä ei voi kuka tahansa laatia, vaan energiaselvityksen osana olevan energiatodistuksen laatijalla on oltava määritelty pätevyys. Lisäksi pätevyyden ylläpitämiseksi on selvitysten laatijan uusittava tentti määräajoin. Luonnollinen valinta energiaselvitysten laatijaksi olisi LVI-suunnittelija. Rakentamismääräyskokoelman A2:een on muiden pätevyysvaatimusten lisäksi mahdollisesti tulossa maininta energiateknisestä suunnittelijasta. Tältä osin asia on vielä auki, mutta LVI-suunnittelualan kannattaa olla aktiivisena energiaselvitysasioissa. Energialaskentaa jo projektin alkuvaiheessa Aikaisemmin rakennusten ilmanpitävyys perustui tilavuuteen. Uudessa laskentamenetelmässä laskentaperusteena on rakennuksen vaipan pinta-ala. Laskentatavan muutoksella on vaikutus rakennusten suunnitteluun ja rakentamisen laatuun. Suurella tilavuudella ei enää voida vaikuttaa positiivisella tavalla energialaskennan tuloksiin. Tämä pakottaa joko parantamaan ulkovaipan lämpöominaisuuksia tai pienentämään ulkovaipan pintaalaa, jos halutaan saavuttaa matalia E-lukuja. Tästä syystä onkin tärkeää, että jo hyvin aikaisessa suunnitteluvaiheessa tehdään rakennuksesta energialaskelmia, jolloin on vielä vaikutusmahdollisuuksia rakennuksen muotoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Myöhemmin vaikutusmahdollisuudet ovat paljon pienemmät tai ainakin työläämmät. Perusratkaisut ratkaisevat. Rakennusten kokonaisenergialuku eli E-luku INSide Uusien rakentamismääräysten vaikutukset suunnitteluun ja laskentaan TkL mika vuolle, equa simulation finland oy Insinööritoimisto Äyräväisen koulutuspäivillä on perinteisesti luennoinut ansioituneita alan asiantuntijoita. Näin oli asian laita myös tällä kertaa. Luennoitsijaksi saapui tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle EQUA Simulation Finland Oy:stä. Mika Vuolle on ansioitunut tutkijana ja etenkin energialaskenta on ollut ja on yhä lähellä sydäntä. Vuolle on ollut mm. kiinteästi mukana IDA ICE ohjelman kehitystyössä. Lisäksi Vuolle on tuttu ja haluttu kouluttaja energiaan liittyvissä koulutustilaisuuksissa. Tällä kertaa Mika Vuolle tuli esittelemään Äyräväiselle uusiutuvia rakennusten energiatehokkuusmääräyksiä (D3), jotka astuvat voimaan Mainittakoon vielä, että Mika Vuolle on toinen konsulteista, jotka yhdessä Ympäristöministeriön vastuuhenkilöiden kanssa ovat laatineet määräykset. Rakennusten kokonaisenergialuku eli E-luku tarkoittaa vuotuista ostoenergian laskennallista kulutusta ja sen yksikkö on kwh/m². Ostoenergiat ovat esim. sähköverkosta, kaukolämpöverkosta ja uusiutuvasta tai fossiilisesta polttoaineesta peräisin olevaa energiaa, joka hankitaan rakennukseen. Eri energiamuotoja kohdellaan kuitenkin eriarvoisesti, ja tässä onkin uusien määräysten yksi ohjaava tekijä. Energialaskennassa energiamuodoilla on erilaiset kertoimet, joilla energiankulutus kerrotaan. Esimerkiksi sähkön kerroin on 1,7 ja kaukolämmön 0,7. Uusiutuvilla energioilla kerroin on 0,5. Summaamalla eri energiamuotojen kulutukset edellä mainituilla kertoimilla ja jakamalla se lämmitetyllä nettopintaalalla, saadaan rakennuksen kokonaisenergialuku eli E-luku. Mainittakoon vielä, että jos rakennuksen eri osilla on erilaiset käyttötarkoitukset, esimerkiksi toimisto ja sen yhteydessä oleva autohalli, lasketaan kummallekin E-luku erikseen. Kun rakennusten kokonaisenergiankulutuksille on määritetty rajaarvot, on rakennuksia suunniteltaessa tarkkaan mietittävä myös energianlähteet. Laskennassa käytettyjen kertoimien valinta perustuu siihen, mihin suuntaan suomalaista energiapolitiikkaa halutaan rakentamisen osalta viedä. Vaikutus suunnitteluun Uusien rakentamismääräysten osan D3 tarkoituksena ei ole kiristää vaatimuksia äärimmilleen, vaan tässä vaiheessa sen tarkoituksena on totuttaa suunnittelijat ja tilaajat uuteen laskentamenetelmään ja ohjata suunnitteluakin oikeaan energiatehokkaaseen suuntaan. Muutama vuosi erikoistutaan ja totutellaan rauhassa uuteen energialaskentatapaan. Näillä näkymin vuosikymmenen loppupuolella laskentamenetelmä joutuu tositoimiin, kun rakennusten energiakulutusten raja-arvoja tiukennetaan huomattavasti, kun lähes nollaenergiatalomääräykset tulevat. Mutta kuten Mika Vuolle totesi: "Hommiin on ryhdyttävä, mikään ei tapahdu itsestään. Energialaskennassa kannattaa olla aktiivisesti mukana ja mielellään eturintamassa, koska muuten jää auttamatta jalkoihin". 4 INSformation Kesäkuu 2012 INSformation Kesäkuu

4 Ajankohtaista Äyräväiseltä Äyräväisen nuoret suunnittelijat Pekka, Tuomas, Aleksi ja Teppo Nuorisotiimi on piristysruiske Äyräväisen toimiston viime vuosien kasvu on tuonut luonnollisella tavalla vahvuuteen nuoria ja nälkäisiä suunnittelijoita. Useimmat ovat olleet opiskelu- ja lomaaikoinaan harjoittelijoina toimistossamme ja kotiutuminen on ollut mutkatonta. Erityisesti energia- ja ympäristöasiat ovat nuoremmalle ikäluokalle jo itsestään selviä ja tämä asenne on tuonut suunnittelutyöhön raikkautta ja luovuutta. Yhteistyö konkarisuunnittelijoiden kanssa on vuorovaikutteista ja molemmin puolin palkitsevaa. Sisäisesti positiivinen suunta on näkynyt siinä, kun taustalla soi rokki ja energiajuomaa kuluu kuin kahvia. Kansainvälistyminen vaatii kielitaidon ylläpitoa Suunnittelutoimistojen kansainvälinen kieli on englanti. Lvi-ala kehittyy ja muuttuu jatkuvasti ja samoin tekee kieli ja sanasto. Siksi Äyräväisen henkilöstö on jo vuosia ylläpitänyt ja kehittänyt kielitaitoaan viikottaisilla kielitunneilla. Perusopintojen kautta kielitaidolle on vankka pohja, jota näin viritetään ammattitaidon ylläpitämisen ja ajan vaatimusten tasalle. Kiinteistöomistusten viime vuosien kansainvälistyminen on lisännyt kielitaidon tarvetta ja monessa tapauksessa asiakasyhteydet ovat kokonaan englanninkielisiä. Teknisen englannin lisäksi yhteistyön jouheva hoito vaatii myös suomalaisille haasteellisen small talkin osaamista. Uusiutuva energia puhutti Äyräväisen koulutustilaisuudessa Pistokkeen Jouni Koivula on vannoutunut uusiutuvan energian puolestapuhuja Insinööritoimisto Äyräväinen järjesti sisäisen koulutustilaisuuden toukokuussa Hotelli Haagassa. Hotelli Haaga on yksi lukuisista pääkaupunkiseudun kohteista, johon Äyräväinen on tehnyt suunnittelua. Koulutuspäivillä oli kaksi esitystä, joista ensimmäinen koski uusiutuvaa ja voimaan tulevaa rakentamismääräyskokoelman osaa D3 eli rakennusten energiatehokkuus. Esitelmöitsijänä oli tekniikan tohtori Mika Vuolle. Insinööritoimisto Äyräväinen kiittää Mika Vuolletta esityksestä. Energiatehokkuuksien laskenta on jo tätä päivää ja tulee näyttelemään tulevaisuudessa yhä suurempaa osaa rakennusten suunnittelussa. Toinen koulutuspäivien esitys koski uusiutuvia energioita, jotka ovat tulevaisuuden energiaratkaisuja. Tulevaisuus onkin jo kosketusetäisyydellä. Öljy ja muut fossiiliset energialähteet loppuvat vääjäämättä jossakin vaiheessa, eikä ydinenergiakaan ole lopullinen ratkaisu. Energiaa kuitenkin riittää yllin kyllin nimittäin aurinkoenergiaa ja geotermistä energiaa. Ne pitää vain saada valjastettua. Suunnittelijat ovat avainasemassa tässäkin asiassa. Se, joka tuntee ja ymmärtää uusiutuvien energioiden käyttöpotentiaalin ja vieläpä osaa soveltaa tietojaan käytäntöön, on tulevaisuudessa vahvoilla. Kiitokset Jouni Koivulalle Pistoke RES Oy:stä mielenkiintoisesta ja avartavasta esityksestä. Rovaniemen toimi ston kapasiteetti kasvanut Rovaniemen toimiston vahvuuteen on liittynyt kaksi uutta suunnittelijaa, Jussi Huhtala ja Petri Ylitalo. Oulusta LVI-insinööreiksi valmistuneet suunnittelijat ovat kuitenkin jo tuttuja, sillä molemmat ovat työskennelleet opintojensa ohella toimistossamme kesä- ja loma-aikoina. Toimiston täystyöllisyys on viime vuosina pysynyt vakaana, mutta suunnittelukapasiteetin kasvaessa ovat jatkossa uudet asiakkuudet mahdollisia. Koulutus, ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on toimistossamme säännöllistä ja jatkuvaa. Suunnittelijamme ovatkin viime aikoina käyneet mm. puhdastilakoulutuksessa sekä energiatehokkuuden E-luku-koulutuksessa. 3D-mallintaminen ja olosuhdemallintaminen Riuska ja IDA ICE ohjelmistoilla on muodostunut jo luontevaksi osaksi suunnittelutyötämme. Käyttökohteena on ollut mm. sisäilmaston ja energiatehokkuuden varmistuspistemenettely. Toimiston vetäjä Jukka Kärki on tyytyväinen toimiston tiiviiseen asiakasyhteistyöhön, kuin myös yhteistyöhön Helsingin toimiston kanssa. rovaniemen toimiston henkilöstö yhteiskuvassa, yksikön vetäjä jukka kärki toinen oikealta 6 INSformation Kesäkuu 2012 INSformation Kesäkuu

5 Toivotamme kaikille asiakkaillemme Hyvää Kesää! Äyräväinen Oy:n vastuuhenkilöt Toimitusjohtaja, DI Mikko Äyräväinen JUSE-yksikkö, DI Markku Lilja Suunnittelupalvelua julkisen sektorin rakennuttajille YKSE-yksikkö, LVI-ins. Pasi Heiskanen Suunnittelupalvelua yksityisen sektorin rakennuttajille JOLA-yksikkö, DI Henri Airaksinen Suunnittelupalvelua turva- ja suojatilojen rakennuttajille ROVA-yksikkö, LVI-ins. Jukka Kärki Pohjois-Suomen toimisto, Rovaniemi Toimistopalvelut, Anne Aurila Insinööritoimisto Äyräväinen Oy kehittää ja tarjoaa asiakkailleen turvatilojen ja laitesuojien sekä hotellien, toimistojen että koulujen ja päiväkotien taloteknistä suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämispalvelua. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy Malminkaari 23 A Helsinki puh. (09) fax (09) Jaakonkatu Rovaniemi puh. (016) fax (016)

3D... "Talo käy tavallaan..." INS FORMATION. "energiatehokkuus ratkaistaan..." Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi.

3D... Talo käy tavallaan... INS FORMATION. energiatehokkuus ratkaistaan... Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi. INS FORMATION Kesäkuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Talo käy tavallaan..." Mikko Äyräväinen Täsmätietoa energiamääräyksistä Teppo Malm: "energiatehokkuus ratkaistaan..." 3D... www.ayravainen.fi

Lisätiedot

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali

INS FORMATION. Asiakas- ja koulutustilaisuudessa pääosassa. menestystä yhteistyöllä. Energiansäästö: ympäristöllä suurin säästöpotentiaali INS FORMATION Joulukuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti menestystä yhteistyöllä Asiakas- ja koulutustilaisuudessa energia-asiat pääosassa Henkilöstön koulutustilaisuudessa INSide-vieraana

Lisätiedot

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

INS FORMATION. "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

INS FORMATION. Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen INS FORMATION Kesäkuu 2013 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" TkT Kimmo Konkarikoski kertoo CE-merkinnöistä INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

Lisätiedot

INS FORMATION. www.ayravainen.fi. Kesä 2009. Sisäilma hallinnassa, Energiatehokkuus. - konsulteilla riittää kehitettävää. turvallisuus haasteenamme

INS FORMATION. www.ayravainen.fi. Kesä 2009. Sisäilma hallinnassa, Energiatehokkuus. - konsulteilla riittää kehitettävää. turvallisuus haasteenamme INS FORMATION Kesä 2009 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Sisäilma hallinnassa, haasteena - konsulteilla riittää kehitettävää INSide vieraana DI Jukka Forsman, HKR Talotekniikan suunnittelija

Lisätiedot

INS FORMATION ÄYRÄVÄISEN TOIMISTON PALVELUKYSYNTÄ VAHVISTUNUT. www.ayravainen.fi. Joulukuu 2010. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti

INS FORMATION ÄYRÄVÄISEN TOIMISTON PALVELUKYSYNTÄ VAHVISTUNUT. www.ayravainen.fi. Joulukuu 2010. Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INS FORMATION Joulukuu 2010 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti ÄYRÄVÄISEN TOIMISTON PALVELUKYSYNTÄ VAHVISTUNUT Henkilöstön koulutustilaisuudessa INSide-vieraana Ari Haasio, YTL, FM, yliopettaja

Lisätiedot

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta

Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Kesäkuu 2015 Vihreillä arvoilla kohti energiatehokkuutta Tavoitteena kumppanuus www.ayravainen.fi 1 Tavoitteena kumppanuus Asiakkuudesta kumppanuuteen Olen

Lisätiedot

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena.

INS FORMATION. tutkitusti. Edelläkävijöille. ei riitä. www.ayravainen.fi. Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen haasteena. INS FORMATION Kesäkuu 2010 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti Toimitusjohtaja DI Mikko Äyräväinen: ÄYRÄVÄISEN PALVELU- VALMIUS tutkitusti HYVÄLLÄ TASOLLA Asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2

INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008. Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 INS Äyräväinen FORMATION INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY:N ASIAKASLEHTI KESÄKUU 2008 Ayräväinen edistää kestävää kehitystä s.2 Seppo Miettinen, Veikkaus Oy Veikkauksen varmistettua pelimaailmaa ja talotekniikkaa

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää

Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n uutislehti Joulukuu 2014 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Suunnittelu ja rakentaminen tänään www.ayravainen.fi 1 Yhteistyö on voimaa ja osaaminen tärkeää Asiakkuudesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS Opas Kimmo Lylykangas Albert Andersson Jari Kiuru Jyri Nieminen Juha Päätalo 8.9.05 tiivistelmä Pohjoiseurooppalaisessa ilmastossa tilojen lämmitystarpeen vähentäminen on

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS

RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS RAKENTEELLINEN ENERGIATEHOKKUUS Opas Kimmo Lylykangas Albert Andersson Jari Kiuru Jyri Nieminen Juha Päätalo 8.9.05 tiivistelmä Pohjoiseurooppalaisessa ilmastossa tilojen lämmitystarpeen vähentäminen on

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA Tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos, Puurakentaminen

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT

Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen. Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Energiasäädösten vaikutus jäähallirakentamiseen Jäähallipäivät, 15.4.2015 Ari Laitinen VTT Esityksen sisältö 1. Tausta & tavoitteet 2. Määräystenmukaisuuden osoittaminen 3. Lämpöhäviölaskenta 4. Kokonaisenergiatehokkuus

Lisätiedot

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen Plaani 1 2012 Rakennuttaminen Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin. ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin.

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät:

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014 Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Miten huomioidaan laskennassa säätöjärjestelmä verrattuna

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Sisällysluettelo Koskemattomuus

Lisätiedot