Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista"

Transkriptio

1 Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari

2 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta, Vihti, Långörin ja Gloskärin vesiosuuskunta, Hanko, Thorsvikin vesiosuuskunta, Kirkkonummi, Valtion vesihuoltotyöt aiemmin (MMM, YM) Raasepori, Mustio-Karjaa, Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto (YM) 2

3 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Hajajätevesineuvonta (YM) LUVY, Itämeriraha (YM) Määräraha yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tehostamiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja ravinnekierrätyksen edistämiseksi Kertaluonteinen Vihti Nummelan jätevedenpuhdistamon Pilot koelaitos, typenpoiston tehostaminen Karkkila, esisuunnitelmatasoinen typenpoistoselvitys Pohjavesien suojelusuunnitelmien laadinta (YM) 3

4 Valtion tuki vesihuoltoon loppumassa 2016 jälkeen (MMM)? Viemäröintiohjelman mukaisesti rahoitusta ensi vuodelle - Määrä pienempi kuin ennakoitu Haja-asutusalueiden vesihuollon tuki loppuu tämän jälkeen Maaseudun vesihuoltoa voidaan tukea > - Hankevalinnassa painotuksena esimerkiksi maaseutuelinkeinot 4

5 Valtion tuet vesihuoltoavustukset 2015 Määrärahat vuodelle Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän kokouksessa

6 Valtion tuet vesihuoltoavustukset 2015 Kriteeristöä: - Ympärivuotinen asuminen - Ei asemakaava-alueet - Ei uudisrakentamiseen - Ensisijaisesti olemassa oleville vesihuoltolaitokselle (ml. vesiosuuskunnat) - Toissijaisesti uusille, jos sitova sopimus yhdistymisestä 6

7 Valtion tuet vesihuoltoavustukset 2015 Käynnissä kaksi isompaa hanketta - Loviisa Pernaja Raasepori, Mustio Karjaa

8 Valtion tuet - muut vesihuoltoon liittyvät 2015 Haja-asutuksen jätevesineuvonta - Kaksi hakemusta - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry - Avustuksen määrä samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin valtakunnallisesti - Päätökset viivästyneet - Neuvontaan rahaa tulevaisuudessa? 8

9 Valtion tuet - muut vesihuoltoon liittyvät 2015 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Myrskylä, Lapinjärvi, Espoo, Inkoo (6 672 ) - Loviisa, Lohja ( ), Vantaa - Vireillä kaksi muuta hanketta 9

10 10

11 Uudenmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistumassa Osa 1 valmistui n. vuosi sitten - Vesihuoltolaitosten talous ja resurssit Osat 2 ja 3 valmistumassa konsulttityönä - Tarkastelussa vesihuollon liittyminen maankäyttöön sekä vesihuollon varmuus Tullaan julkaisemaan koko paketti - Tiedotetaan myöhemmin 11

12 HAJAVESI hanke Haja-asutuksen vesihuollon resurssiviisas kokonaistarkastelu Esiselvitys opinnäytetyönä valmistumassa keväällä (HAMK) - Esiselvityksessä kartoitettu keskeiset toimet, joita haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelun ja hallinnan tueksi on Etelä-Suomen yhteistoimintaalueella tehty - Tarkasteltu mahdollisuuksia paikkatietoon sidotun tiedon kokoamiseksi haja-asutusalueiden vesihuollon tilasta Taustalla VEDET hanke Rahoitusta yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa 12

13 HAJAVESI -hanke Ohjausryhmässä mukana edustajia: - Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset - Uudenmaan ja Hämeen liitot - Hämeen Ammattikorkeakoulu - Suomen ympäristökeskus SYKE - Suomen ympäristöopisto SYKLI - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Jatkohankkeet? 13

14 Lainsäädäntömuutoksia Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari

15 Lainsäädäntömuutoksia (Pohjavedet) Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1262/2014) Voimaan Suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa suunnitelma kuulutettava Laadittaessa/muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä Pyydettävä lausunto: kunnat, ELY, AVI Julkaistava ja tiedotettava siitä Toimitettava ELY:lle -> ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 15

16 Lainsäädäntömuutoksia (Pohjavedet) Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1262/2014) Uusi luokittelu Korvaavat vanhat I ja II luokat III luokan alueet luokitellaan uudestaan joko 1, 2 tai poistetaan luokittelusta 1-luokka (tärkeät pohjavesialueet) 10 m3/vrk tai 50 henkilöä 2-luokka (vedenhankintaan soveltuvat) E-luokka jonka pohjavedestä pintavesi tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (lähteet, lammet jne.) 16

17 Lainsäädäntömuutoksia ( Pienet putsarit) Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Voimaan / Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen luvanvaraisuus Luvanvaraisuus aiemmin Myös puhdistamot, jotka olivat tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen (mitoitus) LUVANVARAISET TOIMINNAT, Liite 1 Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä AVL ratkaisee Muuttuu vuosittain 17

18 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki (681/2014) Voimaan Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen (VHL 5-8 a ) Kehittämissuunnitelman laatimisvelvollisuus pois Velvollisuus kehittää vesihuoltoa edelleen Toiminta-alueet toteutunut tai suunniteltu yhdyskuntakehitys Mitkä alueet tulee saattaa vesihuoltolaitoksen piiriin Vesihuollon ja alueiden kehittäminen käsikädessä Toiminta-aluepäätös tiedotus ja maksujen kohtuullisuus Suunnitteilla olevista muutoksista tiedotus Toiminta-alueella kiinnitetään huomiota maksujen kohtuullisuus huomioiden Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta supistettaessa Kiinteistön omistajan oikeuksien turvaaminen 18

19 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Liittämisvelvollisuus (VHL ) Taajaman ulkopuolella (tilastollinen taajama) Ei liittämisvelvollisuutta, jos kiinteistön vesihuolto järjestetty asianmukaisesti ennen toimintaaluepäätöstä Siirtymäaika jos toiminta-alueella on ryhdytty toimenpiteisiin (2018 loppuun) Rakentaminen Maksuliikenteen alkaminen Pitkälle menevät suunnitelmat Vain kuivakäymälä ei liittämisvelvollisuutta viemäriin 19

20 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Liittämisvelvollisuus (VHL ) Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen Määräaikaiset vapautukset ELY-keskuksia ei erikseen kuulla Otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston investoinnit kun mietitään kohtuuttomuutta 20

21 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Vesihuollon riskien hallinta (VHL 15, 15 a, 18 ja 27 ) Häiriötilanteisiin varautuminen Laitos laatii suunnitelman Siirtymäaika 2016 vuoden loppuun Tarkkailu- ja selvillä olo velvollisuuksien terävöittäminen Laitteiston kunto Verkostojen sijaintitiedot sähköiseen muotoon Korjausinvestointien kattaminen maksuilla Vähimmäishinnanalennus yli 12 h asutuksen vesihuollon keskeytystilanteessa 21

22 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Toiminnan ja talouden läpinäkyvyys (VHL d ) Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa muista toiminnoista Vesihuollon toimintakertomuksen ja tietojen julkistaminen Vesihuollon tietojärjestelmä 2016 alusta voimaan Käytännössä voimaan seuraavan tilikauden alettua? 22

23 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Hulevesien hallinnan parantaminen (MRL 13 a luku) Kunnan tehtävien täsmentäminen asemakaavaalueiden hulevesien kokonaishallinnassa Hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella, määräykset Hulevesisuunnitelmaa voi hyödyntää Kunnan hulevesijärjestelmä vs. vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärit Kunnalla mahdollisuus periä hulevesimaksua Kunnan hulevesijärjestelmän alueella Taksapäätös - pitää määrittää vaikutusalue 23

24 Lainsäädäntömuutoksia Vesihuoltolaki Huleveden viemäröinnin järjestäminen ja hoitaminen (VHL 3 a luku) Kunta voi edelleen päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii viemäröinnistä tietyllä alueella Asiasta sopiminen Tarkoituksenmukaisuus Liittäminen ja liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen Aikaisempien periaatteiden mukaisesti Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin Myös sekaviemärit Poikkeuksena vanhat sekaviemärit 24

25 Puhtaiden vesien puolesta. Kiitos! 25

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) Päivämäärä 25.11.2010 Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta 17.11.2014 Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan 1.9.2014 hallituksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015. Vesihuoltolakiopas 2015. www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015. Vesihuoltolakiopas 2015. www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2015 1/2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 ISBN 978-952-453-875-6 (Verkkojulkaisu) 2/2015 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 SISÄLLYSLUETTELO SANASTO...3 JOHDANTO...4 1. LÄHTÖTIETOJA...6 1.1 Alue... 6 1.2 Väestö... 6 1.3 Elinkeinoelämä...

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IKAALISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Käsitelty pvm Hyväksytty pvm Tekninen lautakunta 19.6.2013/42 19.6.2013/42 Kaupunginhallitus 12.8.2013/137 12.8.2013/137

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

V Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1

V Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1 Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1 2 Julkaisun nimi: Vesihuoltolakiopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Jukka Pekka Tolvanen, Kai Kaatra, Markku

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E25781 RAASEPORIN KAUPUNKI RAASEPORIN KAUPUNGIN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23162.10. Turku, 03.03.2010

LAITILAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23162.10. Turku, 03.03.2010 LAITILAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23162.10 Turku, 03.03.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot: KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 2.2.2011 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Väestö 2.2

Lisätiedot