OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden aikana tulisivat kilpailtavaksi merkittävät tulevan kuntayhtymän tietoliikenteen ja tietotekniikan palvelukokonaisuudet. Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnisti voimakkaan asiakasliikehdinnän jatkuvasti alentuvien hintojen perässä. Laajakaistaliittymien menekki tuntui ryöpsähtävän myös Kainuussa ja kova kilpailu markkinoista alkoi tuotteiden samankaltaisuudesta johtuen hintavetoisesti. Nyt tiedämme, että työntäyteinen vuosi onnistui sekä toiminnallisesti että tuloksen kannalta hyvin. Eniten kasvoivat juuri laajakaistaliittymistä saatavat tuotot, asennus- ja huoltotuotot sekä uudempana toimintana IT-palveluiden käyttö- ja ylläpitotuotot. Näiden kasvussa olevien liiketoimintojen perustalle voidaan rakentaa KPO:n tulevien vuosien menestystä. Perinteinen lankapuhelintoiminta on vielä volyymiltaan merkittävää, mutta tasaisesti taantuvaa. KPO:n toiminta laajeni voimakkaasti vuoden 2004 aikana, liikevaihto kasvoi huolimatta asiakashintojen laskusta, esimerkkinä laajakaistahintojen lähes puolittuminen vuoden 2004 aikana. Oman lisänsä vuoden 2004 haasteisiin toi Liikenneja viestintäministeriö verkkojen operaattorihintojen sääntelyehdotuksellaan. Hintasääntely on mahdollista, joskaan ei niin laajasti kuin alkuvaiheessa tuotiin esille. Mutta se jättää perinteiselle, investoivalle toimijalle epäilyn investointien kannattavuudesta, jos investointien hyödyt menevät kermankuorintaan suuntautuneille, vapaamatkustaja - operaattoreille. KPO:n visiona on olla halutuin toimija Kainuussa, kun on kysymyksessä asiakkaiden tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen toteuttaminen. Pyrimme tarjoamaan erikoistuneita tuote- ja palvelukokonaisuuksia myös Kainuun ulkopuolelle. Vuosi 2004 osoitti, että olemme oikealla tiellä ja oikeassa suunnassa. Myös valtakunnallisia asiakkuuksia saimme viime vuoden aikana lisää. Meidän KPO:ssa työskentelevien pitää terävöittää toimintaamme ja ottaa menestysreseptiksi pienen toimijan vahvuudet: kyvyn tunnistaa heikkoja signaaleita asiakkaalta ja ympäristöstä ja kyvyn toimia nopeammin. KPO:n omistajat ja päätösvalta on lähellä, Kainuussa. Osaamisen kehittäminen on tärkeä perusta toiminnan menestyksekkäälle jatkolle. Ydinosaaminen muuttuu asiakkaiden, tuotteiden ja ympäristön muuttuessa. KPO:n henkilöstön osaaminen tulee jatkossa painottumaan asiakasrajapinnan toimintoihin sekä keskeisiin palvelu- ja verkkojärjestelmiin. Tämän vuoden alussa KPO myi ulkoverkon rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan kumppanillemme Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle sekä puhelinluettelotoiminnan Fonecta Oy:lle. Vuoden 2005 jatkonäkymät näyttävät kohtalaisen valoisilta huolimatta jatkuvasta, kovasta kilpailutilanteesta. Miten tuotteistamme paikallisuuden - läsnäolon Kainuussa, ne KPO:n vahvuudet, jotka erottavat meidät kilpailijoista? Tarvitsemme myös kumppaneita ja verkostoja läheltä ja kaukaakin, kun myymme ja toteutamme laadukkaita ja kilpailukykyisiä, asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Osuuskunta ei ole ollenkaan huonompi vaihtoehto tieto- ja viestintäpalvelujen liiketoiminnalle Kainuussa. Osuuskunnan toimintaa ja palvelutarjoamaa on kehitettävä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja omistaja-asiakkaat ovat edelleen tukijalka toiminnalle KPO:n kehittyessä puhelintalosta ICT-taloksi. Kiitän menneestä vuodesta KPO:n koko henkilöstöä, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme sekä KPO:n hallintoa. Toivotan samalla kaikille kainuulaisille yritteliästä ja menestyksekästä jatkoa vuodelle Marja Karjalainen Toimitusjohtaja 2

3 3

4 VUOSI 2004 LYHYESTI VUOSI 2004 LYHYESTI kajaanin puhelinosuuskunta 2004 perustettu 1898 päätoiminta-alueena Kainuu verkko- ja palveluoperaattori Kainuussa paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut (996) dna 044 tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalvelut kaapeli-tv Henkilökunta...80 Liikevaihto...16,5 M Liiketulos...0,45 M Tase...34,2 M Investoinnit...3,7 M Omavaraisuusaste...74,6 % Omistusyhteysyritykset - BMS Webweaver Oy - Sentraali Oy Muut - Finnet Oy - Finnet-Media Oy - Finnet Ventures Oy - Omnitele Oy - Puhelinlaitosten Takaus Oy - Telepohja Oy - Kajability Oy - Kainuun Pääomarahasto liikevaihto (milj. euroa) tase (milj. euroa) liiketulos (1000 euroa) omavaraisuusaste (%) investoinnit (milj. euroa) henkilöstö

5 5 VUOSI 2004 LYHYESTI

6 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107 TOIMINNAN VUOTTA Vuosi 2004 oli Kajaanin Puhelinosuuskunnan sadasseitsemäs toimintavuosi. Tilikaudelle leimaa antavana piirteenä oli edelleen jatkunut toimintaympäristön nopea muutos. Teleliikenteeseen syntyi uusia, kansainvälisiä palveluntarjoajia ja toimijoita, joiden liiketoimintalogiikka poikkeaa perinteisen operaattorin toimintamallista. Finnetin ryhmästrategiatyönä kehitetty ohjaus- ja toimintamalli hyväksyttiin puhelinyhtiöiden hallinnoissa. Kajaanin Puhelinosuuskunnan toimintasuunnitelma päivitettiin ja siitä johdettuja tavoitteita täsmennettiin hallituksen johdolla. Strategiassa ja tavoitteissa perustana ovat Finnetin linjaukset: tehokkuuden lisääminen, palvelut lähellä asiakasta ja verkostoituminen. Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit jatkuivat merkittävinä Kainuun alueverkkoon sekä sen palvelujärjestelmien laajennuksiin. Myös laitetilojen varustaminen asiakkaiden sovelluspalvelinten ja järjestelmien käytön ja ylläpidon edellyttämälle tasolle vaati merkittäviä investointeja. Kunta-alueverkon kehittämisessä ja rakentamisessa vaikuttivat käyntiin lähteneen Kainuun maakunta-kuntayhtymän vaatimukset ja tarpeet tietoliikenteelle ja -tekniikalle. Koventuneen kilpailutilanteen aiheuttama asiakashintojen alentuminen ja numeron siirrettävyyden mukanaan tuoma asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliiketoiminnassa vuoden 2004 aikana on muuttanut Finnet Oy:n toimintaa entistä vaativammaksi. Kovan kilpailutilanteen jatkuminen erityisesti matkapuhelinliiketoiminnassa tuo Finnet Oy:n kautta haasteita ja riskejä myös Kajaanin Puhelinosuuskunnan liiketoiminnoille sekä tehtyihin Finnet Oy - osakesijoituksiin. Viestintämarkkinalain merkittävä muutos koski operaattoreiden välistä käyttöoikeushinnoittelua. Viranomaisen tavoitteena on operaattoreiden välisen verkkohinnoittelua sääntelemällä vaikuttaa laajakaistapalvelun laajentumiseen myös haja-asutusalueille ja toisaalta lisätä kilpailua laajakaistapalveluissa. Toinen merkittävä Viestintämarkkinalain muutos koski teleyritysten välistä yhdysliikennesääntelyä ns. mobiiliterminoinnin vapautusta, joka otettiin käyttöön lähtien. Asiakas voi valita haluamansa operaattorin tunnuksen tai tehdä palveluoperaattorinsa kanssa ensisijaisverkkosopimuksen. Tämän uskotaan lisäävän lankapuhelimen käyttöä ja kilpailun myötä pudottavan lankaverkosta matkapuhelinverkkoihin suuntautuvan puhelun hintaa. Muut lainsäädännölliset muutokset kohdistuivat tietosuojalakiin ja teletunnistetietojen tallennusvelvoitteeseen. Uuden tietosuojalain tarkoituksena on selkeyttää luottamuksellisten teletunnistetietojen käsittelyä ja taata siten palveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaa. Toiminnan volyymi ja tulokset Suomessa tietoliikennetoimialan kokonaisliikevaihto ja osuus bkt:stä kääntyi laskuun vuoden 2003 loppupuolella ja jatkui lievänä taantumana myös 2004 aikana. KPO:n liikevaihto kasvoi ja oli noin 16,5 miljoonaa euroa ylittäen noin 22 prosentilla edellisen vuoden liikevaihdon tason (v n. 13,5 M ). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuoden 2003 joulukuussa tapahtuneesta tytäryhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä emoyhtiöön. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu noin 5 prosenttia. Perinteisessä liiketoiminnassa merkittävimmin kasvoivat laajakaistaliittymistä saatavat tulot. Kulut kasvoivat noin 23 %, samassa suhteessa liikevaihdon kasvuun nähden. Kulutason nousu johtui pääosin tytäryhtiöiltä siirtyneestä liiketoiminnasta. Vertailukelpoinen kulujen kasvu oli noin 3 %, joka oli lievästi alle liikevaihdon kasvuvauhdin. Liikeylijäämä parani noin 12 prosentilla 0,45 miljoonaan euroon (v n. 0,40 M ). Edellisvuodesta kasvaneet rahoitustuotot koostuvat pääosin Finnet International Oy:ltä saaduista osingoista. Tilikauden ylijäämä oli edellisvuoden tasolla, noin 1,3 miljoonaa euroa (v n. 1,2 M ). Rahoitus Rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Rahoitusvaroja sijoitettiin 5 vuoden kapitalisaatiosopimukseen 3,25 miljoonan euron arvosta. Likvidit varat on sijoitettu pankkitalletuksiin. Investoinnit Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat noin 3,7 miljoonaa euroa. Uusia osakesijoituksia tehtiin noin eurolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin Kainuun alue- ja runkoverkon rakentamiseen. Lisäksi hankittiin tele- ja datajärjestelmiä sekä laajennettiin tietoteknisiä palvelualustoja. Vuoden 2004 aikana rakennettiin myös langattoman laajakaistapalvelun kokeiluverkkoja mm. Kuhmon Lentuaan. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 80 vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi-ja projektihenkilöstöä on ollut noin 12 henkilötyövuoden verran. Kehitystoiminta Merkittävin Finnetin tuotekehityksen yhteistyöhanke oli yritysratkaisut - konseptin kehittäminen ja sen toimintaprosessin ulottaminen puhelinyhtiöiden oman toiminnan osaksi. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön osittain vuoden 2004 loppupuolella. Valtakunnallisia liiketoimintoja ohjaavat yritysliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan ohjausryhmät, joissa on edustus sekä Finnet Oy - konsernista sekä puhelinyhtiöistä. Alueellisella tasolla KPO on edelleen mukana maakunnallisissa kärkihankkeissa. Kajaanin Mittalaitelaboratorion ja VTT:n langattoman tiedonsiirron hankekokonaisuus edistää tutkimuksen sijoittumista Kajaaniin. Kajaanin yliopistokeskuksen, IS-Centerin ja AMK:n osahankkeissa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. KPO on mukana myös kainuu.fi -portaalin kehittämistyössä. Maakunta-kuntayhtymän koordinoima ja johtama Kainuun laajakaistastrategiatyö luo perustan haja-asutusalueen laajakaistapalvelulle. KPO on mukana strategiatyössä yhtenä toimijana, KPO:n kokemuksia langattomasta laajakaistasta on hyödynnetty työryhmän työssä. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KPO osallistuu muiden alueen yritysten kanssa Oulun yliopiston optisen tiedonsiirron professuurin lahjoitukseen. Professuuri on 5-vuotinen ja se alkoi vuonna KPO:n henkilökunnan kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2004 aikana. Säännöllisellä työilmapiirikyselyllä selvitetään eri toimintoja arvioivien mittarien muutoksia. Ilmapiirimittaus tehtiin 3. kerran helmikuussa Koko henkilökunnan tilaisuuksia oli kaksi, joista toinen oli työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetty liikunta- ja urheiluiltapäivä. Käynnissä olevilla sisäisillä kehityshankkeilla pyritään parantamaan KPO:n kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, tuotteistuksen selkeyttä ja sisäistä toiminnan tehokkuutta. Osuuskunnan hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 18. toukokuuta Henkilövalintoja vuonna 2005 alkavalle toimikaudelle tehtiin seuraavasti: Erovuoroiset hallituksen jäsenet, poliisimestari Jouko Säily ja päätoimittaja Martti Huusko valittiin uudelleen. Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut: varatuomari Jorma Ipatti, puheenjohtaja poliisimestari Jouko Säily, varapuheenjohtaja päätoimittaja Martti Huusko, jäsen toimitusjohtaja Timo Leppänen, jäsen maakuntajohtaja Hannu Leskinen, jäsen tehtaanjohtaja Kari Pasanen, jäsen kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, jäsen Toimitusjohtajana on toiminut Marja Karjalainen. Osuuskunnan säännöt on uusittava uuden osuuskuntalain mukaisiksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Tilintarkastajat Osuuskunnan tilintarkastajina toimivat KHT Eero Huusko sekä KHT Elina Laitinen Ernst & Young Oy:stä. Osuuskunnan jäsenet Kajaanin Puhelinosuuskunnassa oli vuoden 2004 lopussa osuutta. Osuuksien määrä laski tilikauden aikana 19 kappaleella. Jäseniä osuuskunnassa on noin Osuuksista on käytössä noin 71 %. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kajaanin Puhelinosuuskunta myi ulkoverkkonsa rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Liiketoimintakaupassa Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle siirtyi 3 asentajaa sekä työkalusto. Jo aiemmin Eltel Pohjoinen Oy:ltä on ostettu työsuoritteita verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon yhteistyösopimukseen perustuen. Painettujen puhelinluetteloiden ja ns. Keltaisten sivujen julkaisutoimintaan myönnetyt operaattoreiden välisen yhteistyön poikkeusluvat loppuvat viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Perinteisesti KPO on ollut mukana OuKapuhelinluettelossa Oulun Puhelin Oy:n, Pohjanmaan Puhelin PPO Oy:n ja Fonecta Oy:n kanssa. KPO:n hallitus päätti myydä painettujen puhelinluetteloiden liiketoiminnan Fonecta Oy:lle ja kauppa tehtiin Kauppa selkeyttää toimintaa kilpailulainsäädännön kannalta ja mahdollistaa KPO:n keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Kauppa ei edellytä asiakkaalta muutoksia ja KPO:n asiakas saa palvelun edelleen KPO:lta. Liiketoimintakaupassa ei siirtynyt henkilöitä. Näkymät Kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan jonkin verran huolimatta siitä, että hintaeroosio jatkunee kilpailutilanteessa edelleen. Volyymien ennustetaan nousevan niin KPO:n peruspalvelujen kuin tietoverkkopalvelujen osalta. Merkittävänä kasvun tuojana ovat saavutetut asiakkuudet Kainuussa ja Kainuun maakunta-kuntayhtymän palveluissa. Myös kannattavuus parantunee uusien liiketoimintojen osalta volyymien kasvaessa ja tuotantokustannusten pienentyessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan kuluvana vuonna laskevan vuoteen 2004 verrattuna. KPO:n liiketoiminnan menestyminen riippuu jatkossa merkittävästi myös Finnet-konsernin menestyksestä. Ylijäämän käyttö Vuoden 2004 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,46 euroa. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tuloksesta siirretään ,00 euroa vararahastoon ja loput ,46 euroa edellisten tilikausien ylijäämään. KPO:n hallitus 2004 Maakuntajohtaja Hannu Leskinen jäsen Tehtaanjohtaja Kari Pasanen jäsen Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa jäsen Varatuomari Jorma Ipatti puheenjohtaja Poliisimestari Jouko Säily varapuheenjohtaja Päätoimittaja Martti Huusko jäsen Toimitusjohtaja Timo Leppänen jäsen 8

9 9

10 TULOSLASKELMA & TASE TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut , ,66 Henkilöstökulut , ,04 Poistot ja arvonalentumiset , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,61 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset erät , ,21 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot , ,22 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,04 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,69 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitukset , ,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,68 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Muut rahastot , ,32 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,17 Lyhytaikainen , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 10

11 11

12 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot/-kulut Muut tuotot/-kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutusvoitot muista hyödykkeistä Investoinnit muihin sijoituksiin Sijoitusten arvonalentumiset Luovutusvoitot muista sijoituksista Vaihtovelkakirjalainojen vaihto osakkeisiin Tytäryhtiöiden yhdistämisen vaikutus osakkeisiin Pitkäaikasten saamisten vähennys INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+) / väh.(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-) / väh.(+) Rahoitusarvopaperit Liittymismaksurahastojen lisäys RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

13 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta , koska osuuskunnalla ei ole enää tytäryhtiöitä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Koneet ja kalusto -ryhmän osalta osa 4 vuoden poistoajan kalustosta on muutettu 6 vuoden poistoajalle tilikauden alusta saakka. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 25 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 4-10 vuotta 5 vuotta Finnet Oy -sijoitusten arvostus Finnet Oy:n osakkeet (7,2 M ) on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Sijoitusten arvostus perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksiin, jota tukee FIM:n tekemä arvonmääritys. Ennen osakevaihtoa pääomalainaehtoiselle vaihtovelkakirjalainalle kertynyttä korkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusarvopaperien arvostus Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitys- sekä pitkävaikutteiset menot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä Välittömät verot Tilikaudelle kuuluvat välittömät tuloverot on jaksotettu ja kirjattu tuloslaskelmaan. Liittymismaksut Siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverollisina erinä alkaen ja kirjattu taseen liittymismaksurahastoihin. Kyseessä olevat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverottomina erinä saakka. 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (euroa) Liikevaihtoon sisältyvät liittymismaksut 2 486, ,86 Liiketoiminnan muut tuotot Hallintopalvelut 0, ,80 Muut , ,88 Yhteensä , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,09 Varaston muutos , ,27 Yhteensä , ,82 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,66 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , ,39 Eläkevakuutusmaksut , ,85 Muut henkilöstökulut , ,80 Aktivoidut henkilöstökulut , ,00 Yhteensä , ,04 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,81 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot , ,47 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,05 Sijoitusten arvonalennukset ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,59 Satunnaiset erät Käyttöomaisuuden myyntivoitto/-tappio , ,88 Muut satunnaiset erät , ,33 Yhteensä , ,21 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,22 Tuloverot Verot edellisiltä tilikausilta 1,96-246,33 Verot satunaisista eristä tilikaudelta , ,60 Verot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta , ,12 Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä , ,39 15

16 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,41 Lisäykset , ,44 Vähennykset Hankintameno , ,85 Kertyneet sumu-poistot , ,11 Kirjanpitoarvo , ,74 Liikearvo Hankintameno , ,07 Lisäykset 0, ,39 Vähennykset 0, ,99 Hankintameno , ,47 Kertyneet sumu-poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,12 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,57 Lisäykset 0, ,50 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumu-poistot , ,24 Kirjanpitoarvo , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,49 Lisäykset 6 360, ,00 Vähennykset ,83 0,00 Hankintameno , ,49 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,16 Hankintameno , ,41 Kertyneet sumu-poistot , ,30 Kirjanpitoarvo , ,11 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,74 Lisäykset , ,99 Vähennykset , ,12 Hankintameno , ,61 Kertyneet sumu-poistot , ,37 Kirjanpitoarvo , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,71 Lisäykset ,03 257,00 Hankintameno , ,71 Kertyneet sumu-poistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Osakkeet tytäryritys Hankintameno , ,30 Lisäys 0, ,65 Vähennykset , ,30 Hankintameno , ,65 Osakkeet omistusyhteysyritys Hankintameno , ,52 Lisäys 0,00 0,00 Arvonalennus ,93 0,00 Hankintameno , ,52 Osakkeet ja osuudet muut Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,45 Vähennykset , ,65 Kirjanpitoarvo , ,67 16

17 TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Muut sijoitukset Hankintameno , ,50 Lisäykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,50 Sijoitukset yhteensä , ,34 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos BMS Webweaver Oy (2003 tilinp.) 21,05 % ,89 574,99 Sentraali Oy (2003 tilinp.) 40,00 % , ,21 Muut Omistusosuus Hankintameno Finnet Oy 2,50 % ,03 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Ennakkomaksut Yhteensä , ,68 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,47 Muut saamiset 6 336, ,48 Siirtosaamiset , ,69 Saamiset yhteensä , ,64 Rahoitusarvopaperit Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kapitalisaatiosopimus ,00 0,00 Oma pääoma Osuuspääoma , ,31 Vähennys -639,16-567,43 Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Lisäys , ,00 Vararahasto , ,32 Liittymismaksurahastot , ,58 Lisäys , ,93 Liittymismaksurahastot , ,51 Käyttörahastot , ,81 Lisäys 0,00 0,00 Käyttörahastot , ,81 Edellisten tilik. ylijäämä , ,37 Siirto vararahastoon , ,00 Siirto käyttörahastoon 0,00 0,00 Ylijäämä edelliseltä tilikaudelta , ,40 Edellisten tilik. ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,33 Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Yhteensä , ,77 Tilinpäätössiirtojen kertymä TP-siirtojen kertymä koostuu poistoerosta , ,03 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Eläkelainat , ,73 Muut pitkäaikaiset velat , ,24 Yhteensä , ,17 17

18 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,48 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,48 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta / vuosilyhennys 0, ,65 Eläkelainat / vuosilyhennys 1 148, ,61 Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,15 Siirtovelat , ,12 Yhteensä , ,95 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,50 Verot , ,88 Korot , ,69 Muut , ,05 Yhteensä , ,12 Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Annetut kiinteistökiinnitykset , ,51 Annetut yrityskiinnitykset , ,44 Annetut kiinnitykset yhteensä , ,95 Velat, joiden vakuudeksi annettu vastasitoumuksia Eläkelainat , ,34 Lainojen vastatakaukset , ,61 Yhteensä , ,61 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,22 Myöhemmin maksettavat , ,05 Yhteensä , ,27 Annetut takaus- ja vastatakaussitoumukset Takaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,93 Muiden puolesta 46,48 46,48 Vastatakaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,00 Yhteensä , ,41 Muut sitoumukset Omapääomaehtoinen rahoitussitoumus Kainuun Pääomarahasto OY:lle , ,00 Saadut takaukset ja vastuusitoumukset Saadut takaukset 2 923,67 923,35 18

19 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIROITUKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa 22. päivänä maaliskuuta 2005 Jorma Ipatti puheenjohtaja Martti Huusko Timo Leppänen Hannu Leskinen Kari Pasanen Jouko Säily Erkki Vähämaa Marja Karjalainen toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 19

20 20

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUS- KERTOMUS Kajaanin Puhelinosuuskunnan jäsenille Olemme tarkastaneet Kajaanin Puhelinosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä rahoituslaskelman. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,46 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 21

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 Vuosi sitten, kevään kääntyessä alkukesän odotukseksi, elimme KPO:lla

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA Vuotta 2006 voisi yleisesti kuvata muutosten vuodeksi sekä KPO:n että toimialan ja myös Finnet ryhmän kannalta.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot