OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden aikana tulisivat kilpailtavaksi merkittävät tulevan kuntayhtymän tietoliikenteen ja tietotekniikan palvelukokonaisuudet. Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnisti voimakkaan asiakasliikehdinnän jatkuvasti alentuvien hintojen perässä. Laajakaistaliittymien menekki tuntui ryöpsähtävän myös Kainuussa ja kova kilpailu markkinoista alkoi tuotteiden samankaltaisuudesta johtuen hintavetoisesti. Nyt tiedämme, että työntäyteinen vuosi onnistui sekä toiminnallisesti että tuloksen kannalta hyvin. Eniten kasvoivat juuri laajakaistaliittymistä saatavat tuotot, asennus- ja huoltotuotot sekä uudempana toimintana IT-palveluiden käyttö- ja ylläpitotuotot. Näiden kasvussa olevien liiketoimintojen perustalle voidaan rakentaa KPO:n tulevien vuosien menestystä. Perinteinen lankapuhelintoiminta on vielä volyymiltaan merkittävää, mutta tasaisesti taantuvaa. KPO:n toiminta laajeni voimakkaasti vuoden 2004 aikana, liikevaihto kasvoi huolimatta asiakashintojen laskusta, esimerkkinä laajakaistahintojen lähes puolittuminen vuoden 2004 aikana. Oman lisänsä vuoden 2004 haasteisiin toi Liikenneja viestintäministeriö verkkojen operaattorihintojen sääntelyehdotuksellaan. Hintasääntely on mahdollista, joskaan ei niin laajasti kuin alkuvaiheessa tuotiin esille. Mutta se jättää perinteiselle, investoivalle toimijalle epäilyn investointien kannattavuudesta, jos investointien hyödyt menevät kermankuorintaan suuntautuneille, vapaamatkustaja - operaattoreille. KPO:n visiona on olla halutuin toimija Kainuussa, kun on kysymyksessä asiakkaiden tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen toteuttaminen. Pyrimme tarjoamaan erikoistuneita tuote- ja palvelukokonaisuuksia myös Kainuun ulkopuolelle. Vuosi 2004 osoitti, että olemme oikealla tiellä ja oikeassa suunnassa. Myös valtakunnallisia asiakkuuksia saimme viime vuoden aikana lisää. Meidän KPO:ssa työskentelevien pitää terävöittää toimintaamme ja ottaa menestysreseptiksi pienen toimijan vahvuudet: kyvyn tunnistaa heikkoja signaaleita asiakkaalta ja ympäristöstä ja kyvyn toimia nopeammin. KPO:n omistajat ja päätösvalta on lähellä, Kainuussa. Osaamisen kehittäminen on tärkeä perusta toiminnan menestyksekkäälle jatkolle. Ydinosaaminen muuttuu asiakkaiden, tuotteiden ja ympäristön muuttuessa. KPO:n henkilöstön osaaminen tulee jatkossa painottumaan asiakasrajapinnan toimintoihin sekä keskeisiin palvelu- ja verkkojärjestelmiin. Tämän vuoden alussa KPO myi ulkoverkon rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan kumppanillemme Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle sekä puhelinluettelotoiminnan Fonecta Oy:lle. Vuoden 2005 jatkonäkymät näyttävät kohtalaisen valoisilta huolimatta jatkuvasta, kovasta kilpailutilanteesta. Miten tuotteistamme paikallisuuden - läsnäolon Kainuussa, ne KPO:n vahvuudet, jotka erottavat meidät kilpailijoista? Tarvitsemme myös kumppaneita ja verkostoja läheltä ja kaukaakin, kun myymme ja toteutamme laadukkaita ja kilpailukykyisiä, asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Osuuskunta ei ole ollenkaan huonompi vaihtoehto tieto- ja viestintäpalvelujen liiketoiminnalle Kainuussa. Osuuskunnan toimintaa ja palvelutarjoamaa on kehitettävä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja omistaja-asiakkaat ovat edelleen tukijalka toiminnalle KPO:n kehittyessä puhelintalosta ICT-taloksi. Kiitän menneestä vuodesta KPO:n koko henkilöstöä, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme sekä KPO:n hallintoa. Toivotan samalla kaikille kainuulaisille yritteliästä ja menestyksekästä jatkoa vuodelle Marja Karjalainen Toimitusjohtaja 2

3 3

4 VUOSI 2004 LYHYESTI VUOSI 2004 LYHYESTI kajaanin puhelinosuuskunta 2004 perustettu 1898 päätoiminta-alueena Kainuu verkko- ja palveluoperaattori Kainuussa paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut (996) dna 044 tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalvelut kaapeli-tv Henkilökunta...80 Liikevaihto...16,5 M Liiketulos...0,45 M Tase...34,2 M Investoinnit...3,7 M Omavaraisuusaste...74,6 % Omistusyhteysyritykset - BMS Webweaver Oy - Sentraali Oy Muut - Finnet Oy - Finnet-Media Oy - Finnet Ventures Oy - Omnitele Oy - Puhelinlaitosten Takaus Oy - Telepohja Oy - Kajability Oy - Kainuun Pääomarahasto liikevaihto (milj. euroa) tase (milj. euroa) liiketulos (1000 euroa) omavaraisuusaste (%) investoinnit (milj. euroa) henkilöstö

5 5 VUOSI 2004 LYHYESTI

6 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107 TOIMINNAN VUOTTA Vuosi 2004 oli Kajaanin Puhelinosuuskunnan sadasseitsemäs toimintavuosi. Tilikaudelle leimaa antavana piirteenä oli edelleen jatkunut toimintaympäristön nopea muutos. Teleliikenteeseen syntyi uusia, kansainvälisiä palveluntarjoajia ja toimijoita, joiden liiketoimintalogiikka poikkeaa perinteisen operaattorin toimintamallista. Finnetin ryhmästrategiatyönä kehitetty ohjaus- ja toimintamalli hyväksyttiin puhelinyhtiöiden hallinnoissa. Kajaanin Puhelinosuuskunnan toimintasuunnitelma päivitettiin ja siitä johdettuja tavoitteita täsmennettiin hallituksen johdolla. Strategiassa ja tavoitteissa perustana ovat Finnetin linjaukset: tehokkuuden lisääminen, palvelut lähellä asiakasta ja verkostoituminen. Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit jatkuivat merkittävinä Kainuun alueverkkoon sekä sen palvelujärjestelmien laajennuksiin. Myös laitetilojen varustaminen asiakkaiden sovelluspalvelinten ja järjestelmien käytön ja ylläpidon edellyttämälle tasolle vaati merkittäviä investointeja. Kunta-alueverkon kehittämisessä ja rakentamisessa vaikuttivat käyntiin lähteneen Kainuun maakunta-kuntayhtymän vaatimukset ja tarpeet tietoliikenteelle ja -tekniikalle. Koventuneen kilpailutilanteen aiheuttama asiakashintojen alentuminen ja numeron siirrettävyyden mukanaan tuoma asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliiketoiminnassa vuoden 2004 aikana on muuttanut Finnet Oy:n toimintaa entistä vaativammaksi. Kovan kilpailutilanteen jatkuminen erityisesti matkapuhelinliiketoiminnassa tuo Finnet Oy:n kautta haasteita ja riskejä myös Kajaanin Puhelinosuuskunnan liiketoiminnoille sekä tehtyihin Finnet Oy - osakesijoituksiin. Viestintämarkkinalain merkittävä muutos koski operaattoreiden välistä käyttöoikeushinnoittelua. Viranomaisen tavoitteena on operaattoreiden välisen verkkohinnoittelua sääntelemällä vaikuttaa laajakaistapalvelun laajentumiseen myös haja-asutusalueille ja toisaalta lisätä kilpailua laajakaistapalveluissa. Toinen merkittävä Viestintämarkkinalain muutos koski teleyritysten välistä yhdysliikennesääntelyä ns. mobiiliterminoinnin vapautusta, joka otettiin käyttöön lähtien. Asiakas voi valita haluamansa operaattorin tunnuksen tai tehdä palveluoperaattorinsa kanssa ensisijaisverkkosopimuksen. Tämän uskotaan lisäävän lankapuhelimen käyttöä ja kilpailun myötä pudottavan lankaverkosta matkapuhelinverkkoihin suuntautuvan puhelun hintaa. Muut lainsäädännölliset muutokset kohdistuivat tietosuojalakiin ja teletunnistetietojen tallennusvelvoitteeseen. Uuden tietosuojalain tarkoituksena on selkeyttää luottamuksellisten teletunnistetietojen käsittelyä ja taata siten palveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaa. Toiminnan volyymi ja tulokset Suomessa tietoliikennetoimialan kokonaisliikevaihto ja osuus bkt:stä kääntyi laskuun vuoden 2003 loppupuolella ja jatkui lievänä taantumana myös 2004 aikana. KPO:n liikevaihto kasvoi ja oli noin 16,5 miljoonaa euroa ylittäen noin 22 prosentilla edellisen vuoden liikevaihdon tason (v n. 13,5 M ). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuoden 2003 joulukuussa tapahtuneesta tytäryhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä emoyhtiöön. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu noin 5 prosenttia. Perinteisessä liiketoiminnassa merkittävimmin kasvoivat laajakaistaliittymistä saatavat tulot. Kulut kasvoivat noin 23 %, samassa suhteessa liikevaihdon kasvuun nähden. Kulutason nousu johtui pääosin tytäryhtiöiltä siirtyneestä liiketoiminnasta. Vertailukelpoinen kulujen kasvu oli noin 3 %, joka oli lievästi alle liikevaihdon kasvuvauhdin. Liikeylijäämä parani noin 12 prosentilla 0,45 miljoonaan euroon (v n. 0,40 M ). Edellisvuodesta kasvaneet rahoitustuotot koostuvat pääosin Finnet International Oy:ltä saaduista osingoista. Tilikauden ylijäämä oli edellisvuoden tasolla, noin 1,3 miljoonaa euroa (v n. 1,2 M ). Rahoitus Rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Rahoitusvaroja sijoitettiin 5 vuoden kapitalisaatiosopimukseen 3,25 miljoonan euron arvosta. Likvidit varat on sijoitettu pankkitalletuksiin. Investoinnit Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat noin 3,7 miljoonaa euroa. Uusia osakesijoituksia tehtiin noin eurolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin Kainuun alue- ja runkoverkon rakentamiseen. Lisäksi hankittiin tele- ja datajärjestelmiä sekä laajennettiin tietoteknisiä palvelualustoja. Vuoden 2004 aikana rakennettiin myös langattoman laajakaistapalvelun kokeiluverkkoja mm. Kuhmon Lentuaan. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 80 vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi-ja projektihenkilöstöä on ollut noin 12 henkilötyövuoden verran. Kehitystoiminta Merkittävin Finnetin tuotekehityksen yhteistyöhanke oli yritysratkaisut - konseptin kehittäminen ja sen toimintaprosessin ulottaminen puhelinyhtiöiden oman toiminnan osaksi. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön osittain vuoden 2004 loppupuolella. Valtakunnallisia liiketoimintoja ohjaavat yritysliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan ohjausryhmät, joissa on edustus sekä Finnet Oy - konsernista sekä puhelinyhtiöistä. Alueellisella tasolla KPO on edelleen mukana maakunnallisissa kärkihankkeissa. Kajaanin Mittalaitelaboratorion ja VTT:n langattoman tiedonsiirron hankekokonaisuus edistää tutkimuksen sijoittumista Kajaaniin. Kajaanin yliopistokeskuksen, IS-Centerin ja AMK:n osahankkeissa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. KPO on mukana myös kainuu.fi -portaalin kehittämistyössä. Maakunta-kuntayhtymän koordinoima ja johtama Kainuun laajakaistastrategiatyö luo perustan haja-asutusalueen laajakaistapalvelulle. KPO on mukana strategiatyössä yhtenä toimijana, KPO:n kokemuksia langattomasta laajakaistasta on hyödynnetty työryhmän työssä. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KPO osallistuu muiden alueen yritysten kanssa Oulun yliopiston optisen tiedonsiirron professuurin lahjoitukseen. Professuuri on 5-vuotinen ja se alkoi vuonna KPO:n henkilökunnan kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2004 aikana. Säännöllisellä työilmapiirikyselyllä selvitetään eri toimintoja arvioivien mittarien muutoksia. Ilmapiirimittaus tehtiin 3. kerran helmikuussa Koko henkilökunnan tilaisuuksia oli kaksi, joista toinen oli työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetty liikunta- ja urheiluiltapäivä. Käynnissä olevilla sisäisillä kehityshankkeilla pyritään parantamaan KPO:n kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, tuotteistuksen selkeyttä ja sisäistä toiminnan tehokkuutta. Osuuskunnan hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 18. toukokuuta Henkilövalintoja vuonna 2005 alkavalle toimikaudelle tehtiin seuraavasti: Erovuoroiset hallituksen jäsenet, poliisimestari Jouko Säily ja päätoimittaja Martti Huusko valittiin uudelleen. Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut: varatuomari Jorma Ipatti, puheenjohtaja poliisimestari Jouko Säily, varapuheenjohtaja päätoimittaja Martti Huusko, jäsen toimitusjohtaja Timo Leppänen, jäsen maakuntajohtaja Hannu Leskinen, jäsen tehtaanjohtaja Kari Pasanen, jäsen kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, jäsen Toimitusjohtajana on toiminut Marja Karjalainen. Osuuskunnan säännöt on uusittava uuden osuuskuntalain mukaisiksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Tilintarkastajat Osuuskunnan tilintarkastajina toimivat KHT Eero Huusko sekä KHT Elina Laitinen Ernst & Young Oy:stä. Osuuskunnan jäsenet Kajaanin Puhelinosuuskunnassa oli vuoden 2004 lopussa osuutta. Osuuksien määrä laski tilikauden aikana 19 kappaleella. Jäseniä osuuskunnassa on noin Osuuksista on käytössä noin 71 %. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kajaanin Puhelinosuuskunta myi ulkoverkkonsa rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Liiketoimintakaupassa Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle siirtyi 3 asentajaa sekä työkalusto. Jo aiemmin Eltel Pohjoinen Oy:ltä on ostettu työsuoritteita verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon yhteistyösopimukseen perustuen. Painettujen puhelinluetteloiden ja ns. Keltaisten sivujen julkaisutoimintaan myönnetyt operaattoreiden välisen yhteistyön poikkeusluvat loppuvat viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Perinteisesti KPO on ollut mukana OuKapuhelinluettelossa Oulun Puhelin Oy:n, Pohjanmaan Puhelin PPO Oy:n ja Fonecta Oy:n kanssa. KPO:n hallitus päätti myydä painettujen puhelinluetteloiden liiketoiminnan Fonecta Oy:lle ja kauppa tehtiin Kauppa selkeyttää toimintaa kilpailulainsäädännön kannalta ja mahdollistaa KPO:n keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Kauppa ei edellytä asiakkaalta muutoksia ja KPO:n asiakas saa palvelun edelleen KPO:lta. Liiketoimintakaupassa ei siirtynyt henkilöitä. Näkymät Kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan jonkin verran huolimatta siitä, että hintaeroosio jatkunee kilpailutilanteessa edelleen. Volyymien ennustetaan nousevan niin KPO:n peruspalvelujen kuin tietoverkkopalvelujen osalta. Merkittävänä kasvun tuojana ovat saavutetut asiakkuudet Kainuussa ja Kainuun maakunta-kuntayhtymän palveluissa. Myös kannattavuus parantunee uusien liiketoimintojen osalta volyymien kasvaessa ja tuotantokustannusten pienentyessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan kuluvana vuonna laskevan vuoteen 2004 verrattuna. KPO:n liiketoiminnan menestyminen riippuu jatkossa merkittävästi myös Finnet-konsernin menestyksestä. Ylijäämän käyttö Vuoden 2004 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,46 euroa. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tuloksesta siirretään ,00 euroa vararahastoon ja loput ,46 euroa edellisten tilikausien ylijäämään. KPO:n hallitus 2004 Maakuntajohtaja Hannu Leskinen jäsen Tehtaanjohtaja Kari Pasanen jäsen Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa jäsen Varatuomari Jorma Ipatti puheenjohtaja Poliisimestari Jouko Säily varapuheenjohtaja Päätoimittaja Martti Huusko jäsen Toimitusjohtaja Timo Leppänen jäsen 8

9 9

10 TULOSLASKELMA & TASE TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut , ,66 Henkilöstökulut , ,04 Poistot ja arvonalentumiset , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,61 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset erät , ,21 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot , ,22 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,04 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,69 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitukset , ,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,68 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Muut rahastot , ,32 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,17 Lyhytaikainen , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 10

11 11

12 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot/-kulut Muut tuotot/-kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutusvoitot muista hyödykkeistä Investoinnit muihin sijoituksiin Sijoitusten arvonalentumiset Luovutusvoitot muista sijoituksista Vaihtovelkakirjalainojen vaihto osakkeisiin Tytäryhtiöiden yhdistämisen vaikutus osakkeisiin Pitkäaikasten saamisten vähennys INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+) / väh.(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-) / väh.(+) Rahoitusarvopaperit Liittymismaksurahastojen lisäys RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

13 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta , koska osuuskunnalla ei ole enää tytäryhtiöitä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Koneet ja kalusto -ryhmän osalta osa 4 vuoden poistoajan kalustosta on muutettu 6 vuoden poistoajalle tilikauden alusta saakka. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 25 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 4-10 vuotta 5 vuotta Finnet Oy -sijoitusten arvostus Finnet Oy:n osakkeet (7,2 M ) on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Sijoitusten arvostus perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksiin, jota tukee FIM:n tekemä arvonmääritys. Ennen osakevaihtoa pääomalainaehtoiselle vaihtovelkakirjalainalle kertynyttä korkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusarvopaperien arvostus Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitys- sekä pitkävaikutteiset menot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä Välittömät verot Tilikaudelle kuuluvat välittömät tuloverot on jaksotettu ja kirjattu tuloslaskelmaan. Liittymismaksut Siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverollisina erinä alkaen ja kirjattu taseen liittymismaksurahastoihin. Kyseessä olevat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverottomina erinä saakka. 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (euroa) Liikevaihtoon sisältyvät liittymismaksut 2 486, ,86 Liiketoiminnan muut tuotot Hallintopalvelut 0, ,80 Muut , ,88 Yhteensä , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,09 Varaston muutos , ,27 Yhteensä , ,82 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,66 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , ,39 Eläkevakuutusmaksut , ,85 Muut henkilöstökulut , ,80 Aktivoidut henkilöstökulut , ,00 Yhteensä , ,04 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,81 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot , ,47 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,05 Sijoitusten arvonalennukset ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,59 Satunnaiset erät Käyttöomaisuuden myyntivoitto/-tappio , ,88 Muut satunnaiset erät , ,33 Yhteensä , ,21 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,22 Tuloverot Verot edellisiltä tilikausilta 1,96-246,33 Verot satunaisista eristä tilikaudelta , ,60 Verot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta , ,12 Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä , ,39 15

16 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,41 Lisäykset , ,44 Vähennykset Hankintameno , ,85 Kertyneet sumu-poistot , ,11 Kirjanpitoarvo , ,74 Liikearvo Hankintameno , ,07 Lisäykset 0, ,39 Vähennykset 0, ,99 Hankintameno , ,47 Kertyneet sumu-poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,12 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,57 Lisäykset 0, ,50 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumu-poistot , ,24 Kirjanpitoarvo , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,49 Lisäykset 6 360, ,00 Vähennykset ,83 0,00 Hankintameno , ,49 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,16 Hankintameno , ,41 Kertyneet sumu-poistot , ,30 Kirjanpitoarvo , ,11 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,74 Lisäykset , ,99 Vähennykset , ,12 Hankintameno , ,61 Kertyneet sumu-poistot , ,37 Kirjanpitoarvo , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,71 Lisäykset ,03 257,00 Hankintameno , ,71 Kertyneet sumu-poistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Osakkeet tytäryritys Hankintameno , ,30 Lisäys 0, ,65 Vähennykset , ,30 Hankintameno , ,65 Osakkeet omistusyhteysyritys Hankintameno , ,52 Lisäys 0,00 0,00 Arvonalennus ,93 0,00 Hankintameno , ,52 Osakkeet ja osuudet muut Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,45 Vähennykset , ,65 Kirjanpitoarvo , ,67 16

17 TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Muut sijoitukset Hankintameno , ,50 Lisäykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,50 Sijoitukset yhteensä , ,34 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos BMS Webweaver Oy (2003 tilinp.) 21,05 % ,89 574,99 Sentraali Oy (2003 tilinp.) 40,00 % , ,21 Muut Omistusosuus Hankintameno Finnet Oy 2,50 % ,03 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Ennakkomaksut Yhteensä , ,68 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,47 Muut saamiset 6 336, ,48 Siirtosaamiset , ,69 Saamiset yhteensä , ,64 Rahoitusarvopaperit Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kapitalisaatiosopimus ,00 0,00 Oma pääoma Osuuspääoma , ,31 Vähennys -639,16-567,43 Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Lisäys , ,00 Vararahasto , ,32 Liittymismaksurahastot , ,58 Lisäys , ,93 Liittymismaksurahastot , ,51 Käyttörahastot , ,81 Lisäys 0,00 0,00 Käyttörahastot , ,81 Edellisten tilik. ylijäämä , ,37 Siirto vararahastoon , ,00 Siirto käyttörahastoon 0,00 0,00 Ylijäämä edelliseltä tilikaudelta , ,40 Edellisten tilik. ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,33 Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Yhteensä , ,77 Tilinpäätössiirtojen kertymä TP-siirtojen kertymä koostuu poistoerosta , ,03 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Eläkelainat , ,73 Muut pitkäaikaiset velat , ,24 Yhteensä , ,17 17

18 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,48 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,48 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta / vuosilyhennys 0, ,65 Eläkelainat / vuosilyhennys 1 148, ,61 Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,15 Siirtovelat , ,12 Yhteensä , ,95 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,50 Verot , ,88 Korot , ,69 Muut , ,05 Yhteensä , ,12 Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Annetut kiinteistökiinnitykset , ,51 Annetut yrityskiinnitykset , ,44 Annetut kiinnitykset yhteensä , ,95 Velat, joiden vakuudeksi annettu vastasitoumuksia Eläkelainat , ,34 Lainojen vastatakaukset , ,61 Yhteensä , ,61 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,22 Myöhemmin maksettavat , ,05 Yhteensä , ,27 Annetut takaus- ja vastatakaussitoumukset Takaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,93 Muiden puolesta 46,48 46,48 Vastatakaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,00 Yhteensä , ,41 Muut sitoumukset Omapääomaehtoinen rahoitussitoumus Kainuun Pääomarahasto OY:lle , ,00 Saadut takaukset ja vastuusitoumukset Saadut takaukset 2 923,67 923,35 18

19 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIROITUKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa 22. päivänä maaliskuuta 2005 Jorma Ipatti puheenjohtaja Martti Huusko Timo Leppänen Hannu Leskinen Kari Pasanen Jouko Säily Erkki Vähämaa Marja Karjalainen toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 19

20 20

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUS- KERTOMUS Kajaanin Puhelinosuuskunnan jäsenille Olemme tarkastaneet Kajaanin Puhelinosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä rahoituslaskelman. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,46 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 21

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 Vuosi sitten, kevään kääntyessä alkukesän odotukseksi, elimme KPO:lla

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA Vuotta 2006 voisi yleisesti kuvata muutosten vuodeksi sekä KPO:n että toimialan ja myös Finnet ryhmän kannalta.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot