OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden aikana tulisivat kilpailtavaksi merkittävät tulevan kuntayhtymän tietoliikenteen ja tietotekniikan palvelukokonaisuudet. Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnisti voimakkaan asiakasliikehdinnän jatkuvasti alentuvien hintojen perässä. Laajakaistaliittymien menekki tuntui ryöpsähtävän myös Kainuussa ja kova kilpailu markkinoista alkoi tuotteiden samankaltaisuudesta johtuen hintavetoisesti. Nyt tiedämme, että työntäyteinen vuosi onnistui sekä toiminnallisesti että tuloksen kannalta hyvin. Eniten kasvoivat juuri laajakaistaliittymistä saatavat tuotot, asennus- ja huoltotuotot sekä uudempana toimintana IT-palveluiden käyttö- ja ylläpitotuotot. Näiden kasvussa olevien liiketoimintojen perustalle voidaan rakentaa KPO:n tulevien vuosien menestystä. Perinteinen lankapuhelintoiminta on vielä volyymiltaan merkittävää, mutta tasaisesti taantuvaa. KPO:n toiminta laajeni voimakkaasti vuoden 2004 aikana, liikevaihto kasvoi huolimatta asiakashintojen laskusta, esimerkkinä laajakaistahintojen lähes puolittuminen vuoden 2004 aikana. Oman lisänsä vuoden 2004 haasteisiin toi Liikenneja viestintäministeriö verkkojen operaattorihintojen sääntelyehdotuksellaan. Hintasääntely on mahdollista, joskaan ei niin laajasti kuin alkuvaiheessa tuotiin esille. Mutta se jättää perinteiselle, investoivalle toimijalle epäilyn investointien kannattavuudesta, jos investointien hyödyt menevät kermankuorintaan suuntautuneille, vapaamatkustaja - operaattoreille. KPO:n visiona on olla halutuin toimija Kainuussa, kun on kysymyksessä asiakkaiden tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen toteuttaminen. Pyrimme tarjoamaan erikoistuneita tuote- ja palvelukokonaisuuksia myös Kainuun ulkopuolelle. Vuosi 2004 osoitti, että olemme oikealla tiellä ja oikeassa suunnassa. Myös valtakunnallisia asiakkuuksia saimme viime vuoden aikana lisää. Meidän KPO:ssa työskentelevien pitää terävöittää toimintaamme ja ottaa menestysreseptiksi pienen toimijan vahvuudet: kyvyn tunnistaa heikkoja signaaleita asiakkaalta ja ympäristöstä ja kyvyn toimia nopeammin. KPO:n omistajat ja päätösvalta on lähellä, Kainuussa. Osaamisen kehittäminen on tärkeä perusta toiminnan menestyksekkäälle jatkolle. Ydinosaaminen muuttuu asiakkaiden, tuotteiden ja ympäristön muuttuessa. KPO:n henkilöstön osaaminen tulee jatkossa painottumaan asiakasrajapinnan toimintoihin sekä keskeisiin palvelu- ja verkkojärjestelmiin. Tämän vuoden alussa KPO myi ulkoverkon rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan kumppanillemme Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle sekä puhelinluettelotoiminnan Fonecta Oy:lle. Vuoden 2005 jatkonäkymät näyttävät kohtalaisen valoisilta huolimatta jatkuvasta, kovasta kilpailutilanteesta. Miten tuotteistamme paikallisuuden - läsnäolon Kainuussa, ne KPO:n vahvuudet, jotka erottavat meidät kilpailijoista? Tarvitsemme myös kumppaneita ja verkostoja läheltä ja kaukaakin, kun myymme ja toteutamme laadukkaita ja kilpailukykyisiä, asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Osuuskunta ei ole ollenkaan huonompi vaihtoehto tieto- ja viestintäpalvelujen liiketoiminnalle Kainuussa. Osuuskunnan toimintaa ja palvelutarjoamaa on kehitettävä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja omistaja-asiakkaat ovat edelleen tukijalka toiminnalle KPO:n kehittyessä puhelintalosta ICT-taloksi. Kiitän menneestä vuodesta KPO:n koko henkilöstöä, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme sekä KPO:n hallintoa. Toivotan samalla kaikille kainuulaisille yritteliästä ja menestyksekästä jatkoa vuodelle Marja Karjalainen Toimitusjohtaja 2

3 3

4 VUOSI 2004 LYHYESTI VUOSI 2004 LYHYESTI kajaanin puhelinosuuskunta 2004 perustettu 1898 päätoiminta-alueena Kainuu verkko- ja palveluoperaattori Kainuussa paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut (996) dna 044 tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalvelut kaapeli-tv Henkilökunta...80 Liikevaihto...16,5 M Liiketulos...0,45 M Tase...34,2 M Investoinnit...3,7 M Omavaraisuusaste...74,6 % Omistusyhteysyritykset - BMS Webweaver Oy - Sentraali Oy Muut - Finnet Oy - Finnet-Media Oy - Finnet Ventures Oy - Omnitele Oy - Puhelinlaitosten Takaus Oy - Telepohja Oy - Kajability Oy - Kainuun Pääomarahasto liikevaihto (milj. euroa) tase (milj. euroa) liiketulos (1000 euroa) omavaraisuusaste (%) investoinnit (milj. euroa) henkilöstö

5 5 VUOSI 2004 LYHYESTI

6 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107 TOIMINNAN VUOTTA Vuosi 2004 oli Kajaanin Puhelinosuuskunnan sadasseitsemäs toimintavuosi. Tilikaudelle leimaa antavana piirteenä oli edelleen jatkunut toimintaympäristön nopea muutos. Teleliikenteeseen syntyi uusia, kansainvälisiä palveluntarjoajia ja toimijoita, joiden liiketoimintalogiikka poikkeaa perinteisen operaattorin toimintamallista. Finnetin ryhmästrategiatyönä kehitetty ohjaus- ja toimintamalli hyväksyttiin puhelinyhtiöiden hallinnoissa. Kajaanin Puhelinosuuskunnan toimintasuunnitelma päivitettiin ja siitä johdettuja tavoitteita täsmennettiin hallituksen johdolla. Strategiassa ja tavoitteissa perustana ovat Finnetin linjaukset: tehokkuuden lisääminen, palvelut lähellä asiakasta ja verkostoituminen. Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit jatkuivat merkittävinä Kainuun alueverkkoon sekä sen palvelujärjestelmien laajennuksiin. Myös laitetilojen varustaminen asiakkaiden sovelluspalvelinten ja järjestelmien käytön ja ylläpidon edellyttämälle tasolle vaati merkittäviä investointeja. Kunta-alueverkon kehittämisessä ja rakentamisessa vaikuttivat käyntiin lähteneen Kainuun maakunta-kuntayhtymän vaatimukset ja tarpeet tietoliikenteelle ja -tekniikalle. Koventuneen kilpailutilanteen aiheuttama asiakashintojen alentuminen ja numeron siirrettävyyden mukanaan tuoma asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliiketoiminnassa vuoden 2004 aikana on muuttanut Finnet Oy:n toimintaa entistä vaativammaksi. Kovan kilpailutilanteen jatkuminen erityisesti matkapuhelinliiketoiminnassa tuo Finnet Oy:n kautta haasteita ja riskejä myös Kajaanin Puhelinosuuskunnan liiketoiminnoille sekä tehtyihin Finnet Oy - osakesijoituksiin. Viestintämarkkinalain merkittävä muutos koski operaattoreiden välistä käyttöoikeushinnoittelua. Viranomaisen tavoitteena on operaattoreiden välisen verkkohinnoittelua sääntelemällä vaikuttaa laajakaistapalvelun laajentumiseen myös haja-asutusalueille ja toisaalta lisätä kilpailua laajakaistapalveluissa. Toinen merkittävä Viestintämarkkinalain muutos koski teleyritysten välistä yhdysliikennesääntelyä ns. mobiiliterminoinnin vapautusta, joka otettiin käyttöön lähtien. Asiakas voi valita haluamansa operaattorin tunnuksen tai tehdä palveluoperaattorinsa kanssa ensisijaisverkkosopimuksen. Tämän uskotaan lisäävän lankapuhelimen käyttöä ja kilpailun myötä pudottavan lankaverkosta matkapuhelinverkkoihin suuntautuvan puhelun hintaa. Muut lainsäädännölliset muutokset kohdistuivat tietosuojalakiin ja teletunnistetietojen tallennusvelvoitteeseen. Uuden tietosuojalain tarkoituksena on selkeyttää luottamuksellisten teletunnistetietojen käsittelyä ja taata siten palveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaa. Toiminnan volyymi ja tulokset Suomessa tietoliikennetoimialan kokonaisliikevaihto ja osuus bkt:stä kääntyi laskuun vuoden 2003 loppupuolella ja jatkui lievänä taantumana myös 2004 aikana. KPO:n liikevaihto kasvoi ja oli noin 16,5 miljoonaa euroa ylittäen noin 22 prosentilla edellisen vuoden liikevaihdon tason (v n. 13,5 M ). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuoden 2003 joulukuussa tapahtuneesta tytäryhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä emoyhtiöön. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu noin 5 prosenttia. Perinteisessä liiketoiminnassa merkittävimmin kasvoivat laajakaistaliittymistä saatavat tulot. Kulut kasvoivat noin 23 %, samassa suhteessa liikevaihdon kasvuun nähden. Kulutason nousu johtui pääosin tytäryhtiöiltä siirtyneestä liiketoiminnasta. Vertailukelpoinen kulujen kasvu oli noin 3 %, joka oli lievästi alle liikevaihdon kasvuvauhdin. Liikeylijäämä parani noin 12 prosentilla 0,45 miljoonaan euroon (v n. 0,40 M ). Edellisvuodesta kasvaneet rahoitustuotot koostuvat pääosin Finnet International Oy:ltä saaduista osingoista. Tilikauden ylijäämä oli edellisvuoden tasolla, noin 1,3 miljoonaa euroa (v n. 1,2 M ). Rahoitus Rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Rahoitusvaroja sijoitettiin 5 vuoden kapitalisaatiosopimukseen 3,25 miljoonan euron arvosta. Likvidit varat on sijoitettu pankkitalletuksiin. Investoinnit Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat noin 3,7 miljoonaa euroa. Uusia osakesijoituksia tehtiin noin eurolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin Kainuun alue- ja runkoverkon rakentamiseen. Lisäksi hankittiin tele- ja datajärjestelmiä sekä laajennettiin tietoteknisiä palvelualustoja. Vuoden 2004 aikana rakennettiin myös langattoman laajakaistapalvelun kokeiluverkkoja mm. Kuhmon Lentuaan. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 80 vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi-ja projektihenkilöstöä on ollut noin 12 henkilötyövuoden verran. Kehitystoiminta Merkittävin Finnetin tuotekehityksen yhteistyöhanke oli yritysratkaisut - konseptin kehittäminen ja sen toimintaprosessin ulottaminen puhelinyhtiöiden oman toiminnan osaksi. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön osittain vuoden 2004 loppupuolella. Valtakunnallisia liiketoimintoja ohjaavat yritysliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan ohjausryhmät, joissa on edustus sekä Finnet Oy - konsernista sekä puhelinyhtiöistä. Alueellisella tasolla KPO on edelleen mukana maakunnallisissa kärkihankkeissa. Kajaanin Mittalaitelaboratorion ja VTT:n langattoman tiedonsiirron hankekokonaisuus edistää tutkimuksen sijoittumista Kajaaniin. Kajaanin yliopistokeskuksen, IS-Centerin ja AMK:n osahankkeissa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. KPO on mukana myös kainuu.fi -portaalin kehittämistyössä. Maakunta-kuntayhtymän koordinoima ja johtama Kainuun laajakaistastrategiatyö luo perustan haja-asutusalueen laajakaistapalvelulle. KPO on mukana strategiatyössä yhtenä toimijana, KPO:n kokemuksia langattomasta laajakaistasta on hyödynnetty työryhmän työssä. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KPO osallistuu muiden alueen yritysten kanssa Oulun yliopiston optisen tiedonsiirron professuurin lahjoitukseen. Professuuri on 5-vuotinen ja se alkoi vuonna KPO:n henkilökunnan kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2004 aikana. Säännöllisellä työilmapiirikyselyllä selvitetään eri toimintoja arvioivien mittarien muutoksia. Ilmapiirimittaus tehtiin 3. kerran helmikuussa Koko henkilökunnan tilaisuuksia oli kaksi, joista toinen oli työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetty liikunta- ja urheiluiltapäivä. Käynnissä olevilla sisäisillä kehityshankkeilla pyritään parantamaan KPO:n kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, tuotteistuksen selkeyttä ja sisäistä toiminnan tehokkuutta. Osuuskunnan hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 18. toukokuuta Henkilövalintoja vuonna 2005 alkavalle toimikaudelle tehtiin seuraavasti: Erovuoroiset hallituksen jäsenet, poliisimestari Jouko Säily ja päätoimittaja Martti Huusko valittiin uudelleen. Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut: varatuomari Jorma Ipatti, puheenjohtaja poliisimestari Jouko Säily, varapuheenjohtaja päätoimittaja Martti Huusko, jäsen toimitusjohtaja Timo Leppänen, jäsen maakuntajohtaja Hannu Leskinen, jäsen tehtaanjohtaja Kari Pasanen, jäsen kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, jäsen Toimitusjohtajana on toiminut Marja Karjalainen. Osuuskunnan säännöt on uusittava uuden osuuskuntalain mukaisiksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Tilintarkastajat Osuuskunnan tilintarkastajina toimivat KHT Eero Huusko sekä KHT Elina Laitinen Ernst & Young Oy:stä. Osuuskunnan jäsenet Kajaanin Puhelinosuuskunnassa oli vuoden 2004 lopussa osuutta. Osuuksien määrä laski tilikauden aikana 19 kappaleella. Jäseniä osuuskunnassa on noin Osuuksista on käytössä noin 71 %. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kajaanin Puhelinosuuskunta myi ulkoverkkonsa rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Liiketoimintakaupassa Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle siirtyi 3 asentajaa sekä työkalusto. Jo aiemmin Eltel Pohjoinen Oy:ltä on ostettu työsuoritteita verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon yhteistyösopimukseen perustuen. Painettujen puhelinluetteloiden ja ns. Keltaisten sivujen julkaisutoimintaan myönnetyt operaattoreiden välisen yhteistyön poikkeusluvat loppuvat viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Perinteisesti KPO on ollut mukana OuKapuhelinluettelossa Oulun Puhelin Oy:n, Pohjanmaan Puhelin PPO Oy:n ja Fonecta Oy:n kanssa. KPO:n hallitus päätti myydä painettujen puhelinluetteloiden liiketoiminnan Fonecta Oy:lle ja kauppa tehtiin Kauppa selkeyttää toimintaa kilpailulainsäädännön kannalta ja mahdollistaa KPO:n keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Kauppa ei edellytä asiakkaalta muutoksia ja KPO:n asiakas saa palvelun edelleen KPO:lta. Liiketoimintakaupassa ei siirtynyt henkilöitä. Näkymät Kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan jonkin verran huolimatta siitä, että hintaeroosio jatkunee kilpailutilanteessa edelleen. Volyymien ennustetaan nousevan niin KPO:n peruspalvelujen kuin tietoverkkopalvelujen osalta. Merkittävänä kasvun tuojana ovat saavutetut asiakkuudet Kainuussa ja Kainuun maakunta-kuntayhtymän palveluissa. Myös kannattavuus parantunee uusien liiketoimintojen osalta volyymien kasvaessa ja tuotantokustannusten pienentyessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan kuluvana vuonna laskevan vuoteen 2004 verrattuna. KPO:n liiketoiminnan menestyminen riippuu jatkossa merkittävästi myös Finnet-konsernin menestyksestä. Ylijäämän käyttö Vuoden 2004 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,46 euroa. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tuloksesta siirretään ,00 euroa vararahastoon ja loput ,46 euroa edellisten tilikausien ylijäämään. KPO:n hallitus 2004 Maakuntajohtaja Hannu Leskinen jäsen Tehtaanjohtaja Kari Pasanen jäsen Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa jäsen Varatuomari Jorma Ipatti puheenjohtaja Poliisimestari Jouko Säily varapuheenjohtaja Päätoimittaja Martti Huusko jäsen Toimitusjohtaja Timo Leppänen jäsen 8

9 9

10 TULOSLASKELMA & TASE TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut , ,66 Henkilöstökulut , ,04 Poistot ja arvonalentumiset , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,61 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset erät , ,21 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot , ,22 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,04 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,69 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitukset , ,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,68 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Muut rahastot , ,32 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,17 Lyhytaikainen , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 10

11 11

12 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot/-kulut Muut tuotot/-kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutusvoitot muista hyödykkeistä Investoinnit muihin sijoituksiin Sijoitusten arvonalentumiset Luovutusvoitot muista sijoituksista Vaihtovelkakirjalainojen vaihto osakkeisiin Tytäryhtiöiden yhdistämisen vaikutus osakkeisiin Pitkäaikasten saamisten vähennys INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+) / väh.(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-) / väh.(+) Rahoitusarvopaperit Liittymismaksurahastojen lisäys RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

13 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta , koska osuuskunnalla ei ole enää tytäryhtiöitä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Koneet ja kalusto -ryhmän osalta osa 4 vuoden poistoajan kalustosta on muutettu 6 vuoden poistoajalle tilikauden alusta saakka. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 25 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 4-10 vuotta 5 vuotta Finnet Oy -sijoitusten arvostus Finnet Oy:n osakkeet (7,2 M ) on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Sijoitusten arvostus perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksiin, jota tukee FIM:n tekemä arvonmääritys. Ennen osakevaihtoa pääomalainaehtoiselle vaihtovelkakirjalainalle kertynyttä korkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusarvopaperien arvostus Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitys- sekä pitkävaikutteiset menot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä Välittömät verot Tilikaudelle kuuluvat välittömät tuloverot on jaksotettu ja kirjattu tuloslaskelmaan. Liittymismaksut Siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverollisina erinä alkaen ja kirjattu taseen liittymismaksurahastoihin. Kyseessä olevat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverottomina erinä saakka. 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (euroa) Liikevaihtoon sisältyvät liittymismaksut 2 486, ,86 Liiketoiminnan muut tuotot Hallintopalvelut 0, ,80 Muut , ,88 Yhteensä , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,09 Varaston muutos , ,27 Yhteensä , ,82 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,66 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , ,39 Eläkevakuutusmaksut , ,85 Muut henkilöstökulut , ,80 Aktivoidut henkilöstökulut , ,00 Yhteensä , ,04 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,81 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot , ,47 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,05 Sijoitusten arvonalennukset ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,59 Satunnaiset erät Käyttöomaisuuden myyntivoitto/-tappio , ,88 Muut satunnaiset erät , ,33 Yhteensä , ,21 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,22 Tuloverot Verot edellisiltä tilikausilta 1,96-246,33 Verot satunaisista eristä tilikaudelta , ,60 Verot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta , ,12 Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä , ,39 15

16 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,41 Lisäykset , ,44 Vähennykset Hankintameno , ,85 Kertyneet sumu-poistot , ,11 Kirjanpitoarvo , ,74 Liikearvo Hankintameno , ,07 Lisäykset 0, ,39 Vähennykset 0, ,99 Hankintameno , ,47 Kertyneet sumu-poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,12 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,57 Lisäykset 0, ,50 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumu-poistot , ,24 Kirjanpitoarvo , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,49 Lisäykset 6 360, ,00 Vähennykset ,83 0,00 Hankintameno , ,49 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,16 Hankintameno , ,41 Kertyneet sumu-poistot , ,30 Kirjanpitoarvo , ,11 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,74 Lisäykset , ,99 Vähennykset , ,12 Hankintameno , ,61 Kertyneet sumu-poistot , ,37 Kirjanpitoarvo , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,71 Lisäykset ,03 257,00 Hankintameno , ,71 Kertyneet sumu-poistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Osakkeet tytäryritys Hankintameno , ,30 Lisäys 0, ,65 Vähennykset , ,30 Hankintameno , ,65 Osakkeet omistusyhteysyritys Hankintameno , ,52 Lisäys 0,00 0,00 Arvonalennus ,93 0,00 Hankintameno , ,52 Osakkeet ja osuudet muut Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,45 Vähennykset , ,65 Kirjanpitoarvo , ,67 16

17 TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Muut sijoitukset Hankintameno , ,50 Lisäykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,50 Sijoitukset yhteensä , ,34 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos BMS Webweaver Oy (2003 tilinp.) 21,05 % ,89 574,99 Sentraali Oy (2003 tilinp.) 40,00 % , ,21 Muut Omistusosuus Hankintameno Finnet Oy 2,50 % ,03 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Ennakkomaksut Yhteensä , ,68 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,47 Muut saamiset 6 336, ,48 Siirtosaamiset , ,69 Saamiset yhteensä , ,64 Rahoitusarvopaperit Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kapitalisaatiosopimus ,00 0,00 Oma pääoma Osuuspääoma , ,31 Vähennys -639,16-567,43 Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Lisäys , ,00 Vararahasto , ,32 Liittymismaksurahastot , ,58 Lisäys , ,93 Liittymismaksurahastot , ,51 Käyttörahastot , ,81 Lisäys 0,00 0,00 Käyttörahastot , ,81 Edellisten tilik. ylijäämä , ,37 Siirto vararahastoon , ,00 Siirto käyttörahastoon 0,00 0,00 Ylijäämä edelliseltä tilikaudelta , ,40 Edellisten tilik. ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,33 Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Yhteensä , ,77 Tilinpäätössiirtojen kertymä TP-siirtojen kertymä koostuu poistoerosta , ,03 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Eläkelainat , ,73 Muut pitkäaikaiset velat , ,24 Yhteensä , ,17 17

18 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,48 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,48 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta / vuosilyhennys 0, ,65 Eläkelainat / vuosilyhennys 1 148, ,61 Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,15 Siirtovelat , ,12 Yhteensä , ,95 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,50 Verot , ,88 Korot , ,69 Muut , ,05 Yhteensä , ,12 Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Annetut kiinteistökiinnitykset , ,51 Annetut yrityskiinnitykset , ,44 Annetut kiinnitykset yhteensä , ,95 Velat, joiden vakuudeksi annettu vastasitoumuksia Eläkelainat , ,34 Lainojen vastatakaukset , ,61 Yhteensä , ,61 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,22 Myöhemmin maksettavat , ,05 Yhteensä , ,27 Annetut takaus- ja vastatakaussitoumukset Takaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,93 Muiden puolesta 46,48 46,48 Vastatakaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,00 Yhteensä , ,41 Muut sitoumukset Omapääomaehtoinen rahoitussitoumus Kainuun Pääomarahasto OY:lle , ,00 Saadut takaukset ja vastuusitoumukset Saadut takaukset 2 923,67 923,35 18

19 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIROITUKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa 22. päivänä maaliskuuta 2005 Jorma Ipatti puheenjohtaja Martti Huusko Timo Leppänen Hannu Leskinen Kari Pasanen Jouko Säily Erkki Vähämaa Marja Karjalainen toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 19

20 20

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUS- KERTOMUS Kajaanin Puhelinosuuskunnan jäsenille Olemme tarkastaneet Kajaanin Puhelinosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä rahoituslaskelman. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,46 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 21

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot