OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden aikana tulisivat kilpailtavaksi merkittävät tulevan kuntayhtymän tietoliikenteen ja tietotekniikan palvelukokonaisuudet. Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnisti voimakkaan asiakasliikehdinnän jatkuvasti alentuvien hintojen perässä. Laajakaistaliittymien menekki tuntui ryöpsähtävän myös Kainuussa ja kova kilpailu markkinoista alkoi tuotteiden samankaltaisuudesta johtuen hintavetoisesti. Nyt tiedämme, että työntäyteinen vuosi onnistui sekä toiminnallisesti että tuloksen kannalta hyvin. Eniten kasvoivat juuri laajakaistaliittymistä saatavat tuotot, asennus- ja huoltotuotot sekä uudempana toimintana IT-palveluiden käyttö- ja ylläpitotuotot. Näiden kasvussa olevien liiketoimintojen perustalle voidaan rakentaa KPO:n tulevien vuosien menestystä. Perinteinen lankapuhelintoiminta on vielä volyymiltaan merkittävää, mutta tasaisesti taantuvaa. KPO:n toiminta laajeni voimakkaasti vuoden 2004 aikana, liikevaihto kasvoi huolimatta asiakashintojen laskusta, esimerkkinä laajakaistahintojen lähes puolittuminen vuoden 2004 aikana. Oman lisänsä vuoden 2004 haasteisiin toi Liikenneja viestintäministeriö verkkojen operaattorihintojen sääntelyehdotuksellaan. Hintasääntely on mahdollista, joskaan ei niin laajasti kuin alkuvaiheessa tuotiin esille. Mutta se jättää perinteiselle, investoivalle toimijalle epäilyn investointien kannattavuudesta, jos investointien hyödyt menevät kermankuorintaan suuntautuneille, vapaamatkustaja - operaattoreille. KPO:n visiona on olla halutuin toimija Kainuussa, kun on kysymyksessä asiakkaiden tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelujen toteuttaminen. Pyrimme tarjoamaan erikoistuneita tuote- ja palvelukokonaisuuksia myös Kainuun ulkopuolelle. Vuosi 2004 osoitti, että olemme oikealla tiellä ja oikeassa suunnassa. Myös valtakunnallisia asiakkuuksia saimme viime vuoden aikana lisää. Meidän KPO:ssa työskentelevien pitää terävöittää toimintaamme ja ottaa menestysreseptiksi pienen toimijan vahvuudet: kyvyn tunnistaa heikkoja signaaleita asiakkaalta ja ympäristöstä ja kyvyn toimia nopeammin. KPO:n omistajat ja päätösvalta on lähellä, Kainuussa. Osaamisen kehittäminen on tärkeä perusta toiminnan menestyksekkäälle jatkolle. Ydinosaaminen muuttuu asiakkaiden, tuotteiden ja ympäristön muuttuessa. KPO:n henkilöstön osaaminen tulee jatkossa painottumaan asiakasrajapinnan toimintoihin sekä keskeisiin palvelu- ja verkkojärjestelmiin. Tämän vuoden alussa KPO myi ulkoverkon rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan kumppanillemme Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle sekä puhelinluettelotoiminnan Fonecta Oy:lle. Vuoden 2005 jatkonäkymät näyttävät kohtalaisen valoisilta huolimatta jatkuvasta, kovasta kilpailutilanteesta. Miten tuotteistamme paikallisuuden - läsnäolon Kainuussa, ne KPO:n vahvuudet, jotka erottavat meidät kilpailijoista? Tarvitsemme myös kumppaneita ja verkostoja läheltä ja kaukaakin, kun myymme ja toteutamme laadukkaita ja kilpailukykyisiä, asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Osuuskunta ei ole ollenkaan huonompi vaihtoehto tieto- ja viestintäpalvelujen liiketoiminnalle Kainuussa. Osuuskunnan toimintaa ja palvelutarjoamaa on kehitettävä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja omistaja-asiakkaat ovat edelleen tukijalka toiminnalle KPO:n kehittyessä puhelintalosta ICT-taloksi. Kiitän menneestä vuodesta KPO:n koko henkilöstöä, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme sekä KPO:n hallintoa. Toivotan samalla kaikille kainuulaisille yritteliästä ja menestyksekästä jatkoa vuodelle Marja Karjalainen Toimitusjohtaja 2

3 3

4 VUOSI 2004 LYHYESTI VUOSI 2004 LYHYESTI kajaanin puhelinosuuskunta 2004 perustettu 1898 päätoiminta-alueena Kainuu verkko- ja palveluoperaattori Kainuussa paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut (996) dna 044 tietoliikenteen ja -tekniikan kokonaispalvelut kaapeli-tv Henkilökunta...80 Liikevaihto...16,5 M Liiketulos...0,45 M Tase...34,2 M Investoinnit...3,7 M Omavaraisuusaste...74,6 % Omistusyhteysyritykset - BMS Webweaver Oy - Sentraali Oy Muut - Finnet Oy - Finnet-Media Oy - Finnet Ventures Oy - Omnitele Oy - Puhelinlaitosten Takaus Oy - Telepohja Oy - Kajability Oy - Kainuun Pääomarahasto liikevaihto (milj. euroa) tase (milj. euroa) liiketulos (1000 euroa) omavaraisuusaste (%) investoinnit (milj. euroa) henkilöstö

5 5 VUOSI 2004 LYHYESTI

6 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107 TOIMINNAN VUOTTA Vuosi 2004 oli Kajaanin Puhelinosuuskunnan sadasseitsemäs toimintavuosi. Tilikaudelle leimaa antavana piirteenä oli edelleen jatkunut toimintaympäristön nopea muutos. Teleliikenteeseen syntyi uusia, kansainvälisiä palveluntarjoajia ja toimijoita, joiden liiketoimintalogiikka poikkeaa perinteisen operaattorin toimintamallista. Finnetin ryhmästrategiatyönä kehitetty ohjaus- ja toimintamalli hyväksyttiin puhelinyhtiöiden hallinnoissa. Kajaanin Puhelinosuuskunnan toimintasuunnitelma päivitettiin ja siitä johdettuja tavoitteita täsmennettiin hallituksen johdolla. Strategiassa ja tavoitteissa perustana ovat Finnetin linjaukset: tehokkuuden lisääminen, palvelut lähellä asiakasta ja verkostoituminen. Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit jatkuivat merkittävinä Kainuun alueverkkoon sekä sen palvelujärjestelmien laajennuksiin. Myös laitetilojen varustaminen asiakkaiden sovelluspalvelinten ja järjestelmien käytön ja ylläpidon edellyttämälle tasolle vaati merkittäviä investointeja. Kunta-alueverkon kehittämisessä ja rakentamisessa vaikuttivat käyntiin lähteneen Kainuun maakunta-kuntayhtymän vaatimukset ja tarpeet tietoliikenteelle ja -tekniikalle. Koventuneen kilpailutilanteen aiheuttama asiakashintojen alentuminen ja numeron siirrettävyyden mukanaan tuoma asiakasvaihtuvuus matkapuhelinliiketoiminnassa vuoden 2004 aikana on muuttanut Finnet Oy:n toimintaa entistä vaativammaksi. Kovan kilpailutilanteen jatkuminen erityisesti matkapuhelinliiketoiminnassa tuo Finnet Oy:n kautta haasteita ja riskejä myös Kajaanin Puhelinosuuskunnan liiketoiminnoille sekä tehtyihin Finnet Oy - osakesijoituksiin. Viestintämarkkinalain merkittävä muutos koski operaattoreiden välistä käyttöoikeushinnoittelua. Viranomaisen tavoitteena on operaattoreiden välisen verkkohinnoittelua sääntelemällä vaikuttaa laajakaistapalvelun laajentumiseen myös haja-asutusalueille ja toisaalta lisätä kilpailua laajakaistapalveluissa. Toinen merkittävä Viestintämarkkinalain muutos koski teleyritysten välistä yhdysliikennesääntelyä ns. mobiiliterminoinnin vapautusta, joka otettiin käyttöön lähtien. Asiakas voi valita haluamansa operaattorin tunnuksen tai tehdä palveluoperaattorinsa kanssa ensisijaisverkkosopimuksen. Tämän uskotaan lisäävän lankapuhelimen käyttöä ja kilpailun myötä pudottavan lankaverkosta matkapuhelinverkkoihin suuntautuvan puhelun hintaa. Muut lainsäädännölliset muutokset kohdistuivat tietosuojalakiin ja teletunnistetietojen tallennusvelvoitteeseen. Uuden tietosuojalain tarkoituksena on selkeyttää luottamuksellisten teletunnistetietojen käsittelyä ja taata siten palveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaa. Toiminnan volyymi ja tulokset Suomessa tietoliikennetoimialan kokonaisliikevaihto ja osuus bkt:stä kääntyi laskuun vuoden 2003 loppupuolella ja jatkui lievänä taantumana myös 2004 aikana. KPO:n liikevaihto kasvoi ja oli noin 16,5 miljoonaa euroa ylittäen noin 22 prosentilla edellisen vuoden liikevaihdon tason (v n. 13,5 M ). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuoden 2003 joulukuussa tapahtuneesta tytäryhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä emoyhtiöön. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu noin 5 prosenttia. Perinteisessä liiketoiminnassa merkittävimmin kasvoivat laajakaistaliittymistä saatavat tulot. Kulut kasvoivat noin 23 %, samassa suhteessa liikevaihdon kasvuun nähden. Kulutason nousu johtui pääosin tytäryhtiöiltä siirtyneestä liiketoiminnasta. Vertailukelpoinen kulujen kasvu oli noin 3 %, joka oli lievästi alle liikevaihdon kasvuvauhdin. Liikeylijäämä parani noin 12 prosentilla 0,45 miljoonaan euroon (v n. 0,40 M ). Edellisvuodesta kasvaneet rahoitustuotot koostuvat pääosin Finnet International Oy:ltä saaduista osingoista. Tilikauden ylijäämä oli edellisvuoden tasolla, noin 1,3 miljoonaa euroa (v n. 1,2 M ). Rahoitus Rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Rahoitusvaroja sijoitettiin 5 vuoden kapitalisaatiosopimukseen 3,25 miljoonan euron arvosta. Likvidit varat on sijoitettu pankkitalletuksiin. Investoinnit Kajaanin Puhelinosuuskunnan investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat noin 3,7 miljoonaa euroa. Uusia osakesijoituksia tehtiin noin eurolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin Kainuun alue- ja runkoverkon rakentamiseen. Lisäksi hankittiin tele- ja datajärjestelmiä sekä laajennettiin tietoteknisiä palvelualustoja. Vuoden 2004 aikana rakennettiin myös langattoman laajakaistapalvelun kokeiluverkkoja mm. Kuhmon Lentuaan. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 80 vakinaista työntekijää. Tilapäistä kausi-ja projektihenkilöstöä on ollut noin 12 henkilötyövuoden verran. Kehitystoiminta Merkittävin Finnetin tuotekehityksen yhteistyöhanke oli yritysratkaisut - konseptin kehittäminen ja sen toimintaprosessin ulottaminen puhelinyhtiöiden oman toiminnan osaksi. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön osittain vuoden 2004 loppupuolella. Valtakunnallisia liiketoimintoja ohjaavat yritysliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan ohjausryhmät, joissa on edustus sekä Finnet Oy - konsernista sekä puhelinyhtiöistä. Alueellisella tasolla KPO on edelleen mukana maakunnallisissa kärkihankkeissa. Kajaanin Mittalaitelaboratorion ja VTT:n langattoman tiedonsiirron hankekokonaisuus edistää tutkimuksen sijoittumista Kajaaniin. Kajaanin yliopistokeskuksen, IS-Centerin ja AMK:n osahankkeissa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja liiketoimintaosaamisen kehittymistä. KPO on mukana myös kainuu.fi -portaalin kehittämistyössä. Maakunta-kuntayhtymän koordinoima ja johtama Kainuun laajakaistastrategiatyö luo perustan haja-asutusalueen laajakaistapalvelulle. KPO on mukana strategiatyössä yhtenä toimijana, KPO:n kokemuksia langattomasta laajakaistasta on hyödynnetty työryhmän työssä. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KPO osallistuu muiden alueen yritysten kanssa Oulun yliopiston optisen tiedonsiirron professuurin lahjoitukseen. Professuuri on 5-vuotinen ja se alkoi vuonna KPO:n henkilökunnan kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2004 aikana. Säännöllisellä työilmapiirikyselyllä selvitetään eri toimintoja arvioivien mittarien muutoksia. Ilmapiirimittaus tehtiin 3. kerran helmikuussa Koko henkilökunnan tilaisuuksia oli kaksi, joista toinen oli työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetty liikunta- ja urheiluiltapäivä. Käynnissä olevilla sisäisillä kehityshankkeilla pyritään parantamaan KPO:n kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, tuotteistuksen selkeyttä ja sisäistä toiminnan tehokkuutta. Osuuskunnan hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 18. toukokuuta Henkilövalintoja vuonna 2005 alkavalle toimikaudelle tehtiin seuraavasti: Erovuoroiset hallituksen jäsenet, poliisimestari Jouko Säily ja päätoimittaja Martti Huusko valittiin uudelleen. Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut: varatuomari Jorma Ipatti, puheenjohtaja poliisimestari Jouko Säily, varapuheenjohtaja päätoimittaja Martti Huusko, jäsen toimitusjohtaja Timo Leppänen, jäsen maakuntajohtaja Hannu Leskinen, jäsen tehtaanjohtaja Kari Pasanen, jäsen kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, jäsen Toimitusjohtajana on toiminut Marja Karjalainen. Osuuskunnan säännöt on uusittava uuden osuuskuntalain mukaisiksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Tilintarkastajat Osuuskunnan tilintarkastajina toimivat KHT Eero Huusko sekä KHT Elina Laitinen Ernst & Young Oy:stä. Osuuskunnan jäsenet Kajaanin Puhelinosuuskunnassa oli vuoden 2004 lopussa osuutta. Osuuksien määrä laski tilikauden aikana 19 kappaleella. Jäseniä osuuskunnassa on noin Osuuksista on käytössä noin 71 %. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kajaanin Puhelinosuuskunta myi ulkoverkkonsa rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnan Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Liiketoimintakaupassa Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle siirtyi 3 asentajaa sekä työkalusto. Jo aiemmin Eltel Pohjoinen Oy:ltä on ostettu työsuoritteita verkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon yhteistyösopimukseen perustuen. Painettujen puhelinluetteloiden ja ns. Keltaisten sivujen julkaisutoimintaan myönnetyt operaattoreiden välisen yhteistyön poikkeusluvat loppuvat viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Perinteisesti KPO on ollut mukana OuKapuhelinluettelossa Oulun Puhelin Oy:n, Pohjanmaan Puhelin PPO Oy:n ja Fonecta Oy:n kanssa. KPO:n hallitus päätti myydä painettujen puhelinluetteloiden liiketoiminnan Fonecta Oy:lle ja kauppa tehtiin Kauppa selkeyttää toimintaa kilpailulainsäädännön kannalta ja mahdollistaa KPO:n keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Kauppa ei edellytä asiakkaalta muutoksia ja KPO:n asiakas saa palvelun edelleen KPO:lta. Liiketoimintakaupassa ei siirtynyt henkilöitä. Näkymät Kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan jonkin verran huolimatta siitä, että hintaeroosio jatkunee kilpailutilanteessa edelleen. Volyymien ennustetaan nousevan niin KPO:n peruspalvelujen kuin tietoverkkopalvelujen osalta. Merkittävänä kasvun tuojana ovat saavutetut asiakkuudet Kainuussa ja Kainuun maakunta-kuntayhtymän palveluissa. Myös kannattavuus parantunee uusien liiketoimintojen osalta volyymien kasvaessa ja tuotantokustannusten pienentyessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan kuluvana vuonna laskevan vuoteen 2004 verrattuna. KPO:n liiketoiminnan menestyminen riippuu jatkossa merkittävästi myös Finnet-konsernin menestyksestä. Ylijäämän käyttö Vuoden 2004 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,46 euroa. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tuloksesta siirretään ,00 euroa vararahastoon ja loput ,46 euroa edellisten tilikausien ylijäämään. KPO:n hallitus 2004 Maakuntajohtaja Hannu Leskinen jäsen Tehtaanjohtaja Kari Pasanen jäsen Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa jäsen Varatuomari Jorma Ipatti puheenjohtaja Poliisimestari Jouko Säily varapuheenjohtaja Päätoimittaja Martti Huusko jäsen Toimitusjohtaja Timo Leppänen jäsen 8

9 9

10 TULOSLASKELMA & TASE TULOSLASKELMA (euroa) LIIKEVAIHTO , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut , ,66 Henkilöstökulut , ,04 Poistot ja arvonalentumiset , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,61 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,59 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset erät , ,21 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 Tilinpäätössiirrot , ,22 Tuloverot , ,39 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,04 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,69 Aineelliset hyödykkeet , ,32 Sijoitukset , ,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,68 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Rahoitusarvopaperit ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Muut rahastot , ,32 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,33 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,17 Lyhytaikainen , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 10

11 11

12 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot/-kulut Muut tuotot/-kulut Verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Luovutusvoitot muista hyödykkeistä Investoinnit muihin sijoituksiin Sijoitusten arvonalentumiset Luovutusvoitot muista sijoituksista Vaihtovelkakirjalainojen vaihto osakkeisiin Tytäryhtiöiden yhdistämisen vaikutus osakkeisiin Pitkäaikasten saamisten vähennys INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten velkojen lisäys(+) / väh.(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-) / väh.(+) Rahoitusarvopaperit Liittymismaksurahastojen lisäys RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

13 13

14 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta , koska osuuskunnalla ei ole enää tytäryhtiöitä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Koneet ja kalusto -ryhmän osalta osa 4 vuoden poistoajan kalustosta on muutettu 6 vuoden poistoajalle tilikauden alusta saakka. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 25 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 4-10 vuotta 5 vuotta Finnet Oy -sijoitusten arvostus Finnet Oy:n osakkeet (7,2 M ) on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Sijoitusten arvostus perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksiin, jota tukee FIM:n tekemä arvonmääritys. Ennen osakevaihtoa pääomalainaehtoiselle vaihtovelkakirjalainalle kertynyttä korkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusarvopaperien arvostus Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitys- sekä pitkävaikutteiset menot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä Välittömät verot Tilikaudelle kuuluvat välittömät tuloverot on jaksotettu ja kirjattu tuloslaskelmaan. Liittymismaksut Siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverollisina erinä alkaen ja kirjattu taseen liittymismaksurahastoihin. Kyseessä olevat liittymismaksut on käsitelty arvonlisäverottomina erinä saakka. 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (euroa) Liikevaihtoon sisältyvät liittymismaksut 2 486, ,86 Liiketoiminnan muut tuotot Hallintopalvelut 0, ,80 Muut , ,88 Yhteensä , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,09 Varaston muutos , ,27 Yhteensä , ,82 Ulkopuoliset palvelut , ,84 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,66 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , ,39 Eläkevakuutusmaksut , ,85 Muut henkilöstökulut , ,80 Aktivoidut henkilöstökulut , ,00 Yhteensä , ,04 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,81 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot , ,47 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,05 Sijoitusten arvonalennukset ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,93 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,59 Satunnaiset erät Käyttöomaisuuden myyntivoitto/-tappio , ,88 Muut satunnaiset erät , ,33 Yhteensä , ,21 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,22 Tuloverot Verot edellisiltä tilikausilta 1,96-246,33 Verot satunaisista eristä tilikaudelta , ,60 Verot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta , ,12 Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä , ,39 15

16 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,41 Lisäykset , ,44 Vähennykset Hankintameno , ,85 Kertyneet sumu-poistot , ,11 Kirjanpitoarvo , ,74 Liikearvo Hankintameno , ,07 Lisäykset 0, ,39 Vähennykset 0, ,99 Hankintameno , ,47 Kertyneet sumu-poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,12 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,57 Lisäykset 0, ,50 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumu-poistot , ,24 Kirjanpitoarvo , ,83 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,49 Lisäykset 6 360, ,00 Vähennykset ,83 0,00 Hankintameno , ,49 Kertyneet sumu-poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,25 Lisäykset , ,16 Hankintameno , ,41 Kertyneet sumu-poistot , ,30 Kirjanpitoarvo , ,11 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,74 Lisäykset , ,99 Vähennykset , ,12 Hankintameno , ,61 Kertyneet sumu-poistot , ,37 Kirjanpitoarvo , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,71 Lisäykset ,03 257,00 Hankintameno , ,71 Kertyneet sumu-poistot , ,23 Kirjanpitoarvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Osakkeet tytäryritys Hankintameno , ,30 Lisäys 0, ,65 Vähennykset , ,30 Hankintameno , ,65 Osakkeet omistusyhteysyritys Hankintameno , ,52 Lisäys 0,00 0,00 Arvonalennus ,93 0,00 Hankintameno , ,52 Osakkeet ja osuudet muut Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,45 Vähennykset , ,65 Kirjanpitoarvo , ,67 16

17 TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Muut sijoitukset Hankintameno , ,50 Lisäykset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,50 Sijoitukset yhteensä , ,34 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Omistusyhteysyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos BMS Webweaver Oy (2003 tilinp.) 21,05 % ,89 574,99 Sentraali Oy (2003 tilinp.) 40,00 % , ,21 Muut Omistusosuus Hankintameno Finnet Oy 2,50 % ,03 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Ennakkomaksut Yhteensä , ,68 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,47 Muut saamiset 6 336, ,48 Siirtosaamiset , ,69 Saamiset yhteensä , ,64 Rahoitusarvopaperit Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kapitalisaatiosopimus ,00 0,00 Oma pääoma Osuuspääoma , ,31 Vähennys -639,16-567,43 Osuuspääoma , ,88 Vararahasto , ,32 Lisäys , ,00 Vararahasto , ,32 Liittymismaksurahastot , ,58 Lisäys , ,93 Liittymismaksurahastot , ,51 Käyttörahastot , ,81 Lisäys 0,00 0,00 Käyttörahastot , ,81 Edellisten tilik. ylijäämä , ,37 Siirto vararahastoon , ,00 Siirto käyttörahastoon 0,00 0,00 Ylijäämä edelliseltä tilikaudelta , ,40 Edellisten tilik. ylijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Oma pääoma yhteensä , ,33 Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,04 Yhteensä , ,77 Tilinpäätössiirtojen kertymä TP-siirtojen kertymä koostuu poistoerosta , ,03 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Eläkelainat , ,73 Muut pitkäaikaiset velat , ,24 Yhteensä , ,17 17

18 TASEEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT (euroa) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,48 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,48 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta / vuosilyhennys 0, ,65 Eläkelainat / vuosilyhennys 1 148, ,61 Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,81 Muut velat , ,15 Siirtovelat , ,12 Yhteensä , ,95 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,50 Verot , ,88 Korot , ,69 Muut , ,05 Yhteensä , ,12 Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Annetut kiinteistökiinnitykset , ,51 Annetut yrityskiinnitykset , ,44 Annetut kiinnitykset yhteensä , ,95 Velat, joiden vakuudeksi annettu vastasitoumuksia Eläkelainat , ,34 Lainojen vastatakaukset , ,61 Yhteensä , ,61 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,22 Myöhemmin maksettavat , ,05 Yhteensä , ,27 Annetut takaus- ja vastatakaussitoumukset Takaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,93 Muiden puolesta 46,48 46,48 Vastatakaussitoumukset Finnet-yhtiöiden puolesta , ,00 Yhteensä , ,41 Muut sitoumukset Omapääomaehtoinen rahoitussitoumus Kainuun Pääomarahasto OY:lle , ,00 Saadut takaukset ja vastuusitoumukset Saadut takaukset 2 923,67 923,35 18

19 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIROITUKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kajaanissa 22. päivänä maaliskuuta 2005 Jorma Ipatti puheenjohtaja Martti Huusko Timo Leppänen Hannu Leskinen Kari Pasanen Jouko Säily Erkki Vähämaa Marja Karjalainen toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 19

20 20

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUS- KERTOMUS Kajaanin Puhelinosuuskunnan jäsenille Olemme tarkastaneet Kajaanin Puhelinosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä rahoituslaskelman. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,46 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä on osuuskuntalain mukainen. Kajaanissa 8. päivänä huhtikuuta 2005 Eero Huusko KHT Elina Laitinen KHT 21

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2005 Vuosi sitten, kevään kääntyessä alkukesän odotukseksi, elimme KPO:lla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA

KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KOKO KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA Vuotta 2006 voisi yleisesti kuvata muutosten vuodeksi sekä KPO:n että toimialan ja myös Finnet ryhmän kannalta.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot