TULEVAISUUDEN AUTOT. Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN AUTOT. Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka WWW.ESTLANDERPARTNERS.FI"

Transkriptio

1 Merkittävissä 30. syyskuuta 2015 saakka TULEVAISUUDEN AUTOT Sijoitus tarjoaa erinomaisen osallistumisen sähkö- ja älyautojen kehittämisessä mukana olevien yritysten kurssikehitykseen sekä ehdollisen pääomasuojan Yhdysvaltain dollareissa. TULEVAISUUDEN AUTOT Sprinter Alustavat ehdot Tyyppi Joukkovelkakirjalaina Sijoituksen valuutta Euro (EUR) Merkintäkurssi 100% nimellisarvosta Alustava osallistumisaste 185% (vähintään 160%) Pääomasuoja Ei Riskitaso joka eräpäivänä oikeuttaa nimellispääoman 80% takaisinmaksuun Valuuttariski EUR/USD Pienin merkintäsumma euroa Merkintäpalkkio 2% (nimellisarvosta) Juoksuaika Liikkeeseenlaskija ISIN Kohde-etuus n. 6 vuotta Royal Bank of Canada (Toronto Branch) FI Tasapainotettu osakekori 1

2 MIKSI SIJOITTAA? TULEVAISUUDEN AUTOT -sijoitus tarjoaa erinomaisen osallistumisen sähkö- ja älyautojen kehittämisessä mukana olevien yritysten kurssikehitykseen sekä ehdollisen pääomasuojan Yhdysvaltain dollareissa 1. Sähköautot ja itseohjautuvat älyautot ovat autoteollisuuden seuraava suuri teknologiatrendi. Useiden eri valmistajien sähköautoja on ollut markkinoilla jo vuosia ja niiden suosio kasvaa kovaa vauhtia teknologian kehittymisen myötä. Akkuteknologian kehitys on oleellista autojen toimintasäteen kasvattamisessa ja erilaisten älyominaisuuksien lisääminen autoihin parantaa niiden turvallisuutta jatkuvasti. Sähköautojen kehityksessä seuraava vääjäämätön askel ovat itseohjautuvat autot. Joidenkin ennusteiden mukaan itseohjautuvia autoja voisi tulla kuluttajamarkkinoille jo parin vuoden sisällä. Britannian elinkeinoministeri Vince Cable arvioi, että itseohjautuvat autot tulevat olemaan vuonna 2025 yli tuhannen miljardin euron markkina. Useilla suurilla autovalmistajilla on itseohjautuvia autoja testi- ja kehitysvaiheissa. Autoilla on ajettu muun liikenteen seassa yhteensä jo yli 1,6 miljoonaa testikilometriä ilman ainuttakaan auton itsensä aiheuttamaa onnettomuutta. Etujoukoissa itseohjautuvien autojen kehittämisessä on ollut myös internetyhtiö Google, jonka autoprojekti on ollut laajasti näkyvillä jo kuusi vuotta. Turvallisuus on myös tärkeä tekijä ja keskeisessä asemassa tulevaisuuden autojen kehityksessä. Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 1,2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Itseohjautuvat älyautot seuraavat ympäristöään, tekevät itsenäisesti päätökset ja ohjaavat autoa turvallisesti ilman kuljettajaa. Konsulttiyhtiö McKinsey:n julkistaman raportin mukaan itseohjautuvien autojen odotetaan vähentävän liikenneonnettomuuksia Yhdysvalloissa jopa 90 prosentilla. Tämä tarkoittaisi jopa 190 miljardin dollarin säästöjä terveyssekä tapaturmakorvauksissa. Sijoittajan kannalta parhaat ehdot sijoitukselle saadaan tällä hetkellä tekemällä sijoitus dollarimääräisenä, johtuen Yhdysvaltain korkeammasta korkotasosta suhteessa Eurooppaan. Yhdysvaltain keskuspankin lähestyvät koronnostot, EKP:n hiljattain aloittama setelirahoitus ja valuutta-alueiden kasvavat korkoerot tulevat jatkossakin tukemaan Yhdysvaltain dollaria. Euron heikkeneminen on edelleen käynnissä ja se on oletettavasti jatkossakin yksi heikoiten kehittyvistä valuutoista, kun taas dollari jatkanee vahvistumistaan. Mahdollisuudet Hyödy osakkeiden positiivisesta kehityksestä sekä vahvistuvasta dollarista. Alustava osallistumisaste kurssinousuun on 185% 2 Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa, joten euron ja dollarin välinen vaihtokurssi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä pääoman takaisinmaksuun ja sijoittaja voi hyötyä Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan. Valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä Maksimituottoa ei ole rajattu ja sijoituksen nimellispääoma on suojattu 20% kurssilaskua vastaan Riskit Sijoitus tehdään arvoltaan täysin Yhdysvaltain dollareissa. Valuuttakurssi luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon kasvattaa sijoituksen nimellispääomaa, kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa nimellispääomaa pienentävästi Ei pääomasuojaa. Sijoitus erääntyy tappiollisena mikäli osakekori on sijoitusajan lopussa laskenut yli 20% tai alle sijoituksen break-even tason ja myös jos Yhdysvaltain dollari on muuttumaton tai heikentynyt suhteessa euroon. Katso sivun 6 laskentaesimerkit Riski sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan mikäli liikkeeseenlaskija Royal Bank of Canada ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen vaatii sitä 1 Ehdollinen pääomasuoja on voimassa ainoastaan eräpäivänä ja sijoitukseen liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (katso sivu 10). 2 Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan n. 6. lokakuuta 2015 ja se voi olla alle 185%, kuitenkin vähintään 160%. 2

3 BLOOMBERGIN ANALYYTIKKOSUOSITUKSET OSTA PIDÄ MYY AT&T 45% 50% 5% BMW 32% 43% 24% CATERPILLAR 26% 63% 11% CISCO SYSTEMS 52% 34% 14% DAIMLER 69% 22% 8% GARMIN 25% 65% 10% GENERAL MOTORS 55% 45% GOOGLE 87% 13% TESLA MOTORS 45% 32% 23% Taulukko näyttää kohde-etuuskorin osakkeisiin perustuvat analyytikkosuositukset. Käytetyt Bloomberg koodit ovat: AT&T Inc (T UN), Bayerische Motoren Werke AG (BMW GY), Caterpillar Inc (CAT UN), Cisco Systems Inc (CSCO UQ), Daimler AG (DAI GY), Garmin Ltd (GRMN UQ), General Motors Co (GM UN), Google Inc (GOOGL UQ), Tesla Motors Inc (TSLA UQ). Lähde: Bloomberg 25. elokuuta 2015 TOTEUTUNUT HISTORIALLINEN KEHITYS 250 Osakekori Riskitaso 80% marraskuu 10 marraskuu 11 marraskuu 12 marraskuu 13 marraskuu 14 marraskuu 15 Lähde: Bloomberg. Yllä olevan graafin kuvaajat esittävät kohde-etuuksien hintakehitystä. Historiallinen kehitys 18. marraskuuta elokuuta Historiallinen kehitys ei ole tae tai osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuksiin. 3

4 4

5 SIJOITUS YHDYSVALTAIN DOLLAREISSA Sijoittajan kannalta parhaat ehdot sijoitukselle saadaan tällä hetkellä tekemällä sijoitus dollarimääräisenä, johtuen Yhdysvaltain korkeammasta korkotasosta suhteessa Eurooppaan. Vallitsevan korkoeron, Yhdysvaltain vauhdilla elpyvän talouden ja EKP:n entistäkin elvyttävämmän rahapolitiikan huomioiden, on erittäin todennäköistä että dollari jatkaa vahvistumistaan erityisesti euroa kohden tulevien vuosien aikana. Lisäksi dollarilla on taipumus vahvistua talouden kriisiaikoina turvasatama-statuksensa vuoksi ja tästäkin syystä valuuttahajauttaminen on nyt sijoittajalle houkuttelevaa. Yhdysvaltain keskuspankki on lopettanut ns. määrällisenä elvytyksenä tunnetun massiivisen operaationsa likviditeetin pumppaamiseksi talouteen ja valmistautuu parhaillaan ensimmäisiin ohjauskoron nostoihin. Sijoittajat ovat myös entistä herkempiä reagoimaan negatiivisiin yllätyksiin ja geopoliittisiin riskeihin, kuten Ukrainan kriisin mahdollinen eskaloituminen. Näin ollen ajoitus hajautukselle on erinomainen. TULEVAISUUDEN AUTOT tarjoaa sijoittajalle tilaisuuden hyötyä kohde-etuutena olevien tunnettujen suuryritysten osakkeiden mahdollisesti jatkuvasta noususta korkealla osallistumisasteella. Sijoituksessa tarjoutuu myös erinomainen mahdollisuus hajauttaa osakesijoitus Yhdysvaltain dollareihin. TOTEUTUNUT HISTORIALLINEN KEHITYS EURO VS. YHDYSVALTAIN DOLLARI elokuu 05 elokuu 06 elokuu 07 elokuu 08 elokuu 09 elokuu 10 elokuu 11 elokuu 12 elokuu 13 elokuu 14 elokuu 15 Lähde: Bloomberg. Historiallinen kehitys 25. elokuuta elokuuta Historiallinen kehitys ei ole tae tai osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuksiin. 5

6 SIJOITUKSEN TUOTONLASKENTA Osakekorin kehitys Sijoituksen tuotto muodostuu kohde-etuuden laina-aikaisesta kehityksestä. Sijoituksen kohde-etuutena olevan osakekorin kehitys lasketaan päätösarvon ja alkuarvon avulla lainaehtojen mukaisesti. Kohde-etuuden alkuarvo muodostuu liikkeeseenlaskupäivää edeltävän viiden kaupankäyntipäivän havaintojen aritmeettisena keskiarvona ja kohde-etuuden päätösarvo muodostuu laina-ajan kahdentoista viimeisen kuukauden havaintojen aritmeettisena keskiarvona (yhteensä 13 havaintoa). Keskiarvoistaminen laina-ajan alussa ja lopussa voi vaikuttaa sijoituksen mahdolliseen tuottoon joko sitä kasvattavasti tai pienentävästi. Osallistumisaste Sijoituksen tuotto-osa lasketaan kertomalla kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollinen positiivinen kehitys osallistumisasteella, joka on alustavasti 185 prosenttia 2. Valuuttakurssi Sijoitus tehdään Yhdysvaltain dollareissa, koska tämä tarjoaa sijoittajan kannalta huomattavasti paremmat tuote-ehdot, johtuen Yhdysvaltain korkeammasta korkotasosta suhteessa Eurooppaan. Sijoituksen mahdollinen tuotto sekä nimellispääoma kerrotaan laina-ajan aikaisella valuuttakurssin kehityksellä. Valuuttakurssin alkuarvo muodostuu ensimmäisenä alkuarvon määrityspäivänä ja päätösarvo muodostuu päätösarvon viimeistä arvonmäärityspäivää seuraavana päivänä. Mikäli Yhdysvaltain dollari on vahvistunut suhteessa euroon laina-ajan aikana, eli valuuttakurssin alkuarvon ja päätösarvon suhde on suurempi kuin 1, parantaa valuuttakurssimuutos mahdollista tuottoa. Mikäli dollari on heikentynyt suhteessa euroon eli suhde on pienempi kuin 1 vaikuttaa valuuttakurssimuutos tuottoa pienentävästi. Takaisinmaksu Mikäli osakekori on päätösarvon määrityspäivänä laskenut yli 20 prosenttia alkuarvostaan ja päätyy alle sijoituksen riskitason, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sijoituksen päätösarvon määrityspäivänä sijoitukselta puuttuu näin ollen pääomasuoja ja koko merkitty määrä menetetään, mikäli osakekori putoaa 100 prosenttia 2. Keskiarvoistaminen ei vaikuta päätösarvon määritykseen mikäli sijoitus päätyy alle riskitason. Sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä nimellispääomaan takaisinmaksuun vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin kehitys. Tämä valuuttakurssiriski luo sekä mahdollisuuksia että riskejä. Vahvistunut dollari suhteessa euroon kasvattaa sijoituksen nimellispääomaa, kun taas heikentynyt dollari vaikuttaa nimellispääomaa pienentävästi. Laskentaesimerkki Alla oleva laskentaesimerkki sekä sivun 7 esimerkit tuotonlaskennan skenaarioista havainnollistavat lainan alustavilla ehdoilla tehdyn sijoituksen mahdollisen tuoton sekä takaisinmaksun eräpäivänä. Dollari ei muutu Dollari vahvistuu 10% Dollari heikkenee 10% Sijoituksen kokonaismäärä 1 Osakekorin kehitys 2 Takaisinmaksumäärä 3 Efektiivinen vuosituotto 4 Takaisinmaksumäärä 3 Efektiivinen vuosituotto 4 Takaisinmaksumäärä 3 Efektiivinen vuosituotto ,00% ,17% ,95 % ,23 % ,00% ,28% ,00 % ,41 % ,08% ,00% ,60 % ,74 % ,00% ,33% ,27 % ,06 % ,00% ,33% ,27 % ,06 % ,00% ,08% ,58 % ,72 % ,00% ,20% ,78 % ,75 % Taulukosta näkyy TULEVAISUUDEN AUTOT -sijoituksen ehdoilla tehdyn sijoituksen esimerkkituotto. Vaikkakin laskentaesimerkissä käytetään euron nimellisarvoa, on vähimmäissijoitus euroa. Laskentaesimerkit eivät ole osoituksia tuotteen tulevasta kehityksestä tai tuotosta. 1 Esimerkissä oletetaan sijoitukseksi euroa sisältäen merkintäpalkkion 2%. 2 Sijoituksen ehtojen mukainen kehitys. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan n. 6. lokakuuta 2015 ja se voi olla alle 185%, kuitenkin vähintään 160%. 3 Ehdollinen pääomasuoja on voimassa ainoastaan eräpäivänä ja sijoitukseen liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (katso sivu 10). 4 Sisältää merkintäpalkkion. 5 Vastaa tuottoa, jolla päästään ns. break-even -tasoon. Dollarin vahvistuessa +10% taso on 0,0% ja dollarin heikentyessä -10% taso on 7,21%. 6

7 TUOTONLASKENNAN ERI SKENAARIOT Alla olevat neljä esimerkkiä havainnollistavat kuinka sijoituksen tuotto ja takaisinmaksu määräytyvät eri markkinakehitysten skenaarioissa. Esimerkeissä käytetään samoja ehtoja ja oletuksia kuin sivun 6 laskentaesimerkissä. Esimerkki 1 Osakekorin päätösarvo nousee +50% ja dollarin valuuttakurssi vahvistuu suhteessa euroon +10% lähtöarvostaan. 50% USDEUR Osakekori 100% nimellisarvosta + 185% osallistuminen osakekorin positiiviseen kehitykseen x dollarin kehitys (+10%) = Sijoituksen takaisinmaksu (100% + 92,5%) x 1,1 = euroa (Efektiivinen vuosituotto 12,95%) 10% 0% Esimerkki 2 Osakekorin päätösarvo nousee +50% mutta dollarin valuuttakurssi heikkenee suhteessa euroon -10% lähtöarvostaan. 50% USDEUR Osakekori 100% nimellisarvosta + 185% osallistuminen osakekorin positiiviseen kehitykseen x dollarin kehitys (-10%) = Sijoituksen takaisinmaksu (100% + 92,5%) x 0,9 = euroa (Efektiivinen vuosituotto 9,23%) 0% -10% Esimerkki 3 Osakekorin päätösarvo laskee -50% mutta dollarin valuuttakurssi vahvistuu suhteessa euroon +10% lähtöarvostaan. 10% 0% USDEUR Osakekori 50% nimellisarvosta + 0% osallistuminen osakekorin kehitykseen x dollarin kehitys (+10%) = Sijoituksen takaisinmaksu (50% + 0%) x 1,1 = euroa (Efektiivinen vuosituotto -9,78%) -50% Esimerkki 4 Osakekorin päätösarvo laskee -50% ja dollarin valuuttakurssi heikkenee suhteessa euroon -10% lähtöarvostaan. 50% nimellisarvosta + 0% osallistuminen osakekorin kehitykseen x dollarin kehitys (-10%) = Sijoituksen takaisinmaksu (50%+ 0%) x 0,9 = euroa (Efektiivinen vuosituotto -12,75%) USDEUR 0% -10% -50% Osakekori 6 7

8 SIJOITUKSEN OSAKKEET Sijoituksen kohde-etuuskorin osakkeet ovat tunnettuja suuryrityksiä, joiden odotetaan olevan keskeisessä roolissa tulevaisuuden autojen teknologian kehityksessä sekä valmistuksessa. AT&T on kommunikaatiosektorin yritys ja Yhdysvaltojen suurin teleoperaattori, joka toimii puhelinyhtiönä kiinteissä sekä mobiileissa verkoissa. Yhtiö kehittää teknologista alustaa, joka tarjoaa autonvalmistajille modulaarisia, globaaleja ratkaisuja. Tämä yhdistettynä AT&T tarjoamiin seuraavan sukupolven tiedonsiirtonopeuksiin mahdollistaa tiedonsiirron sekä kommunikaation tulevaisuuden autojen välillä. Perustettu: 1885 Liikevaihto: USD 132,4 Mrd Henkilöstön määrä: n Caterpillar on maailman johtava rakennus- ja kaivostyökoneiden, diesel- ja maakaasumoottoreiden ja teollisten kaasuturbiinien valmistaja. Yhtiöllä on jo tarjolla valmis teknologia itseohjautuville ajoneuvoille. Australialaisessa Solomon kaivoksessa toimii jo kymmeniä Caterpillarin itseohjautuvia ajoneuvoja, jotka mahdollistavat työnteon saumattoman jatkuvuuden 24 tuntia vuorokaudessa. Perustettu: 1925 Liikevaihto: EUR 8,6 Mrd Henkilöstön määrä: n BMW on Münchenissä pääkonttoriaan pitävä saksalainen yritys, joka valmistaa henkilöautoja ja moottoripyöriä. Yhtiö valmistaa myös lentokonemoottoreita yhdessä Rolls-Roycen kanssa. BMW on kehittänyt itseohjautuvia autoja kiinalaisen internet yhtiön Baidun kanssa. Baidu on ilmoittanut julkistavansa vuoden 2015 aikana kilpailijan Googlen kehittämälle autolle. Kotimaa: Saksa Perustettu: 1916 Liikevaihto: EUR 80,4 Mrd Henkilöstön määrä: n Cisco suunnittelee, valmistaa ja myy verkkoratkaisuja ja muita tuotteita liittyen kommunikaatioon ja IT-teollisuuteen ja tarjoaa myös näihin liittyviä palveluita. Yhtiö valmistaa tuotteita ja palveluja, jotka kuljettavat dataa-, ääntä- sekä videoa ympäri maailmaa. Yhtiöllä tulee olemaan tärkeä rooli myös tuottamassa tietoturvaohjelmistoja ja reitittimiä, joita käytetään tuottamaan kommunikaatioyhteydet tulevaisuuden autojen välille. Perustettu: 1984 Liikevaihto: EUR 47,1 Mrd Henkilöstön määrä: n Daimler on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Daimlerin päätuotteita ovat henkilö- ja kuorma-autot, mutta se toimii myös rahoitusmarkkinoilla sekä Airbusin suuromistajana. Yhtiö on hakenut lupaa aloittaa itseohjautuvien kuorma-autojen testaamisen Saksassa vielä tämän vuoden aikana. Kotimaa: Saksa Perustettu: 1926 Liikevaihto: EUR 129,9 Mrd Henkilöstön määrä: n

9 Garmin on maailman johtava satelliittinavigointiin erikoistunut yhtiö. Garmin kehittää GPS-paikannukseen perustuvia teknologioita sekä palveluita, joita se tarjoaa kaikilla markkinoilla. Perustettu: 1989 Liikevaihto: USD 2,8 Mrd Henkilöstön määrä: n General Motors on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Yhtiö on mukana kehittämässä älykkäitä moottoriteitä Detroitin ympäristössä. Tämä uusi tieteknologia mahdollistaa autojen välisen kommunikoinnin ja yhtiö on ilmoittanut teknologian olevan osana uusien autojen varustelua jo tulevien vuosien sisällä, mahdollisesti jo vuonna Tesla Motors on Kalifornian Piilaaksosta kotoisin oleva sähköautojen valmistaja. Teslan insinöörit ovat suunnitelleet vaihtovirtaisen induktiomoottorin ympärille rakennetun voimansiirtolinjan urheiluautolle. Induktiomoottorin oli patentoinut jo vuonna 1888 keksijä Nikola Tesla, jonka mukaan yritys sai myös nimensä. Tänään teillä on jo yli Teslan ajoneuvoa ja yritys kykenee valmistamaan autoa viikossa. Perustettu: 2003 Liikevaihto: USD 3,2 Mrd Henkilöstön määrä: n Perustettu: 1908 Liikevaihto: EUR 155,9 Mrd Henkilöstön määrä: n Google on markkina-arvoltaan yksi maailman suurimmista yhtiöistä. Googlen internetiin kehittämä hakukone on maailman suosituin ja tunnetuin. Yhtiö on laajentanut toimintaansa myös Internetpalveluiden tarjontaan sekä ohjelmistoalalle ja tänään Google on markkinajohtaja myös tulevaisuuden autojen kehityksessä. Yhtiö aloitti itseohjautuvien autojen teknologian kehityksen jo vuonna 2009 ja yhtiön autot ovat suorittaneet jo yli 1,6 miljoonan kilometrin kattavat testit. Google on kaikista alan toimijoista pisimmällä mitä tulee tulevaisuuden autojen teknologiseen toteuttamiseen. Perustettu: 1998 Liikevaihto: USD 66,0 Mrd Henkilöstön määrä: n Lähde: Bloomberg, yhtiöiden kotisivut 25. elokuuta

10 SIJOITUKSEN TÄRKEIMMÄT RISKITEKIJÄT Tämä sijoitus on tarkoitettu ainoastaan sijoittajille, joiden sijoitusnäkemys on yhteensopiva kyseisen tuotteen riskialttiuden, sijoitusajan ja muiden ominaisuuksien kanssa, ja joilla on riittävät varat kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. Sijoittajan on syytä tutustua liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa riskitekijöistä. Tässä yhteenvedossa selostetaan tärkeimmät riskitekijät, jotka liittyvät sijoitukseen. Liikkeeseenlaskijariski Lainan tuotto ja pääoman takaisinmaksu on riippuvainen liikkeeseenlaskijan kyvystä suorittaa maksusitoumuksensa oikea-aikaisesti. Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää koko sijoituksensa riippumatta sijoituksen arvon kehityksestä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus saattaa muuttua sijoituksen aikana joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Tuottoriski Sijoituksen kohde-etuuden kehitys määrää strukturoidun sijoitustuotteen tuoton. Kohde-etuuden kehitys on riippuvainen monista tekijöistä ja kehitykseen liittyy moninaisia riskejä, mm. osakekurssiriskit, korkoriskit, luottoriskit, kehittyvien maiden riskit, raaka-aineiden hintoihin liittyvät riskit, valuuttakurssiriskit ja/tai poliittiset riskit. On myös tärkeää huomioida, että sertifikaatin tuotonlaskennassa kohde-etuuden osinkoja tai tuotonjakoa ei makseta sijoittajalle eikä tuotonlaskennassa tehdä osinko- tai tuotonjakokorjausta Sijoitus strukturoituihin tuotteisiin ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuksiin. Luovutus ennen eräpäivää ja jälkimarkkinariski Sijoittaja voi myydä sijoituksensa ennen eräpäivää sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, joka saattaa olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu määrä. Sijoituksen jälkimarkkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana jäljellä olevan sijoitusajan lisäksi muun muassa kohde-etuuden ja sen volatiliteetin, yleisen korkotason sekä liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän kehittyminen. Riski menettää osa sijoitetusta määrästä ja sijoituksen nimellisarvosta on korkeampi mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää ennenaikainen luovutus tehdään. Markkinahäiriötilanteissa jälkimarkkinat eivät välttämättä ole likvidejä. Liikkeeseenlaskija voi rajoitetuissa tapauksissa lunastaa lainan ennenaikaisesti. Ennenaikainen lunastusmäärä saattaa olla korkeampi tai matalampi kuin alkuperäinen sijoitus. Valuuttariski Joukkovelkakirjalina lasketaan liikkeeseen euromääräisinä, mutta Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vaihtelulla juoksuaikana on vaikutus lainan tuotonlaskentaan sekä nimellipääoman takaisinmaksuun. Eräpäivänä vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Sijoituksen palkkiot ja kulut Estlander & Partnersin järjestämästä tuotteesta sijoittaja maksaa merkintäpalkkion, joka on 2% sijoituksen nimellisarvosta. Estlander & Partners voi myös maksaa palkkiota sijoituksen myynnistä kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan kustannus ei riipu siitä ostaako asiakas sijoituksen Estlander & Partnersin tai kolmannen osapuolen kautta. Estlander & Partners saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota tuotteen myymisestä. Palkkio ei ole asiakkaan erikseen maksettava kulu, vaan se sisältyy tuotteen hintaan. Lisätietoa tuotekohtaisesta strukturointikustannuksesta löytyy sivulla 11. Sijoituksessa ei ole hallinnointipalkkiota. Verotus Verotus sekä verotuk seen liittyvä laki saattavat muuttua sijoituksen aikana. Verotuksella voi näin ollen olla vaikutuksia sijoittajalle, jonka siksi tulee keskustella veroasiantuntijansa kanssa sijoituksen verotuksellisista vaikutuksista ennen sijoituspäätöstään. Merkintäilmoitukset Merkintäilmoitukset voidaan lähettää sähköpostilla osoitteeseen faksata alla olevaan faksin umeroon tai lähettää postitse osoitteeseen: Estlander & Partners Oy (Y-tunnus ) Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Faksi: Puh: Tärkeää tietoa Tämä markkinointimateriaalin on laatinut Estlander & Partners. Liikkeeseenlaskija tai sen lähipiiri eivät vastaa tämän markkinointiesitteen sisällöstä. Markkinointimateriaalista ilmenevät tuotteeseen liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä tuotteen täydellistä kuvausta. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta. Sijoittajan on ennen sijoituspäätöstä syytä tutustua liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen (Programme for the Issuance of Securities for Structured Securities Base Prospectus, päivätty 8. kesäkuuta 2015) täydennyksineen ja sijoituksen lopullisiin ehtoihin jotka ovat saatavilla osoitteesta Ohjelmaesite sekä lopulliset ehdot sisältävät tärkeää tietoa sijoituksesta, liikkeeseenlaskijasta, tarjouksesta sekä tuotteen sijoittajaa sitovista ehdoista. Tämä tarjous voidaan peruuttaa tai rajata jos markkinatilanne vaikeuttaa tarjouksen toteuttamista tai tarjous on kokonaan tai osittain mahdoton tai hankaloituu johtuen Suomen lainsäädännöstä, viranomaispäätöksestä tai muusta vastaavasta sääntelystä. RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet sivuilta 10

11 LAINAN ALUSTAVAT EHDOT SEKÄ AIKATAULU TULEVAISUUDEN AUTOT on Royal Bank of Canada:n liikkeeseen laskema strukturoitu sijoitustuote (joukkovelkakirjalaina), jossa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton maksu tapahtuu eräpäivänä noin kuuden vuoden kuluttua lokakuussa Lainan nimellisarvo on euroa ja sen merkintäkurssi on 100 prosenttia. Pienin merkintämäärä on euroa (nimellisesti euroa) ja siitä ylöspäin euron portailla. TULEVAISUUDEN AUTOT Sprinter Liikkeeseenlaskija Royal Bank of Canada (Toronto Branch), luottoluokitus: S&P AA- / Moody s Aa3 ISIN FI Laina-aika noin 6 vuotta Viimeinen merkintäpäivä 30. syyskuuta 2015 Viimeinen maksupäivä 2. lokakuuta 2015 Osallistumisasteen määrityspäivä 6. lokakuuta 2015 Päivittäiset havainnot alkaen 6. lokakuuta 2015 ja päättyen 12. lokakuuta 2015 Alkuarvon määrityspäivät (yht 5 havaintoa) Liikkeeseenlaskupäivä 20. lokakuuta 2015 Kuukausittaiset havainnot alkaen 6. lokakuuta 2020 ja päättyen 6. lokakuuta 2021 Päätösarvon määrityspäivät (yht 13 havaintoa) Erääntymispäivä/takaisinmaksupäivä 23. lokakuuta 2021 Tasapainotettu osakekori jossa 9 osaketta (Bloomberg koodit): AT&T Inc (T UN), Bayerische Motoren Werke AG (BMW GY), Caterpillar Inc (CAT UN), Cisco Systems Inc (CSCO UQ), Daimler Kohde-etuus (osakekori) AG (DAI GY), Garmin Ltd (GRMN UQ), General Motors Co (GM UN), Google Inc (GOOGL UQ), Tesla Motors Inc (TSLA UQ) Sijoituksen arvoon vaikuttaa kohde-etuutena olevan osakekorin kehitys. Mikäli kohde-etuus ei ole laskenut päätösarvon määrityspäivänä enempää kuin 20 prosenttia alkuarvostaan, saa sijoittaja 100 prosenttia sijoituksen nimellisarvosta sekä tuottona kohde-etuuden mahdollisen positiivisen kehityksen kerrottuna osallistumisasteella alkuarvon ja päätösarvon suhteella lainaehtojen mukaisesti. Kohde-etuuden alkuarvo muodostuu liikkeeseenlaskupäivää edeltävän viiden kaupankäyntipäivän havaintojen aritmeettisena keskiarvona. Korin päätösarvo muodostuu laina-ajan kahdentoista viimeisen kuukauden havaintojen aritmeettisena keskiarvona (yhteensä 13 havaintoa). Mikäli osakekorin päätösarvo on alle Tuotonlaskenta 80 prosenttia alkuarvostaan, maksetaan sijoittajalle summa joka vastaa nimellisarvoa vähennettynä osakekorin prosentuaalisella arvonlaskulla. Näin ollen koko sijoitettu pääoma on altistunut markkinariskeille ja sijoitus voi erääntyä arvottomana mikäli osakekorin arvo laskee nollaan. Keskiarvoistaminen ei vaikuta päätösarvon määritykseen mikäli sijoitus päätyy alle riskitason. Sijoituksen mahdolliseen tuottoon sekä nimellispääomaan takaisinmaksuun vaikuttaa myös Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin kehitys. Sijoituksen kehitys kerrotaan laina-ajan aikaisella valuuttakurssin kehityksellä. Valuuttakurssin alkuarvo muodostuu ensimmäistä alkuarvon määrityspäivää seuraavana päivänä ja päätösarvo muodostuu päätösarvon viimeisenä arvonmäärityspäivänä. Sijoituksen valuutta Euro (EUR) Nimellisarvo euroa Pienin merkintäsumma euroa (nimellisesti euroa) Merkintäkurssi 100% nimellisarvosta Alustava osallistumisaste 185% (vähintään 160%) Riskitaso eräpäivänä 80% (riskitaso joka oikeuttaa eräpäivänä nimellispääoman takaisinmaksuun) Valuuttariski Merkintäpalkkio Ehdot sekä ohjelmaesite Strukturointikustannus Pörssilistaus Clearing Sijoituksen mahdollinen tuotto sekä nimellispääoman takaisinmaksu on altistunut EUR/USD valuuttakurssin kehitykselle 2% nimellisarvosta Liikkeeseenlaskukohtaiset lopulliset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Programme for the Issuance of Securities for Structured Securities Base Prospectus, päivätty 8. kesäkuuta 2015) täydennyksineen Sijoituksen nimellisarvosta laskettava strukturointikustannus on enintään 1,2% per vuosi. Kustannus sisältyy merkintähintaan eikä sitä vähennetä erääntymisen yhteydessä. Laina haetaan listattavaksi Irlannin pörssiin (Irish Stock Exchange) Euroclear Finland Sijoituksen ehdot voivat muuttua eivätkä alustavat ehdot välttämättä vastaa tuotteen lopullisia ehtoja. Liikkeeseenlaskija vahvistaa lopulliset ehdot vallitsevien markkinaolosuhteiden perusteella n. 6. lokakuuta Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen vaatii sitä. 11

12 ESTLANDER & PARTNERS OY Estlander & Partners on vuoteen 1991 juuret omaava suomalainen yritys Estlander & Partners -ryhmässä on noin 30 työntekijää ja yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus varainhoidosta Toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta MIKSI VALITA ESTLANDER & PARTNERSIN STRUKTUROIDUT TUOTTEET? Strukturoidut tuotteet hyödyntävät Estlander & Partnersin tunnettua osaamista johdannaisista sekä omaisuudenhoidosta. Tarjoamme tehokkaan ja läpinäkyvän palvelun, jossa yhdistyy vahva markkinatuntemus ja maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto. Yhteistyö kansainvälisten investointipankkien kanssa mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun, innovatiivisen tuotetarjonnan sekä tuote-ehdot jotka sopivat vaativimmillekin sijoittajille. Tarjoamme myös strukturoitujen tuotteiden analysointiin liittyviä palveluja. Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisen analyysin strukturoitujen tuotteiden eri osista ja parametreista. Pystymme analysoimaan sekä jo olemassa olevia että uusia strukturoituja tuotteita ja määrittelemään niiden riskitason, jälkimarkkina-arvon sekä erääntymisen todennäköisyyden. Palvelu mahdollistaa paremman käsityksen tuote-ehdoista ja auttaa sijoittajaa valitsemaan salkkuunsa parhaan mahdollisen strukturoidun tuotteen. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Puh: GLOBAALIA VARAINHOITOA VUODESTA 1991

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun.

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Merkittävissä 7. huhtikuuta 2015 saakka ARVO-OSAKKEET USD Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Arvo-osakkeet USD Alustavat

Lisätiedot

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä. marraskuuta 20 Autocall BRIC+Puola Tuote, jossa on korkea todennäköisyys korkeaan vuosittaiseen kuponkiin sekä alhainen Autocall -taso

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

Osinkoyhtiöt Sprinter II

Osinkoyhtiöt Sprinter II Osinkoyhtiöt Sprinter II Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste osakekorin nousuun on alustavasti 150% Sprinter Sijoitus ilman pääomasuojaa Viimeinen merkintäpäivä: 26. kesäkuuta 2015 Viimeinen

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 200 000 Ruotsin kruunua Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 200 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot

Kulta Kuponki Autocall

Kulta Kuponki Autocall Merkintäaika päättyy 29.11.2013 Kulta Kuponki Autocall Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 11 %:n korkotuotto

Lisätiedot

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 85 % 195 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kahdentoista pörssiosakkeen muodostama

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

Yleiskuva sertifikaatista

Yleiskuva sertifikaatista Merkintäaika päättyy 26.6.2015 Fortum Autocall 2 Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2395

Autocall Pharma nro 2395 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2395 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden Hajautettu

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2321

Autocall Pharma nro 2321 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2321 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2267

Autocall Pharma nro 2267 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2267 MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 OMINAISUUDET OSALLISTUU 10 SUUREN EUROOPPALAISEN

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori euroalueen suuryhtiöitä, joilla on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Kulta Autocall 2 Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakekorin pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin2 75 % 135 % Kohde-etuus Kehittyvät 10 -indeksi Sijoitusaika Noin 5

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 II OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet 10 eurooppalaisen yhtiön osakkeen muodostama osakekori ja itraxx

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Nokia Autocall Plus Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun

Lisätiedot

Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215%

Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215% Tähti Rahasto-obligaatio III Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 215% Obligaatio - Pääomasuojattu sijoitus (1) Viimeinen merkintäpäivä:

Lisätiedot

Rahasto-obligaatio Newcits XL V

Rahasto-obligaatio Newcits XL V Rahasto-obligaatio Newcits XL V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä absoluuttisen tuoton rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 200%. Obligaatio - Pääomasuojattu

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä POHJOISMAAT OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot