Opiskelu: opetussuunnitelman mukainen suoritus, esimerkkinä sähköinen yleinen tentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelu: opetussuunnitelman mukainen suoritus, esimerkkinä sähköinen yleinen tentti"

Transkriptio

1 Opiskelu: opetussuunnitelman mukainen suoritus, esimerkkinä sähköinen yleinen tentti Opetusta järjestävä laitos Opintojakson suoritusvaatimuksiin ei kuulu yleistä sähköistä tenttiä suorittamassa opintojaksoa Opintojakson suoritusvaatimuksien Opintojaksoon kuuluu yleinen sähköinen tentti Opintojakson tiedot Opetussuunnitelma Opetusohjelma Laitoksen / kurssin Opintojakson tenttiminen perinteisesti haluaa tenttiä sähköisesti Yleisen sähköisen tentin tekeminen Tentti hyväksytty Opintojakson vaatimuksiin kuuluva yleinen sähköinen tentti tehty

2 Yleinen tentti sähköisenä Opettaja Laitos / erillisyksikkö Tiedekunta Aika päättää sähköisistä yleisistä tenteistä Ohje: arviointisääntö Keväällä Ennen tenttitilaisuutta Tentin varaamisen peruminen Tentin Haluaa perua tentin varaamisen Tenttikysymysten laatiminen Sähköisesti tentittävissä olevien opintojaksojen valitseminen Sähköisesti tentittävistä opintojaksoista tiedottaminen Kysymysten lataaminen kysymyspatteristoon Tentin Esitys sähköisesti tentittäviksi opintojaksoiksi Sähköisistä tentittävien opintojaksojen päättäminen Tenttiin valmistautuminen Opetussuunnitelma, opetusohjelma yms. www-sivut MRBS??? Laitos esittää tiedekunta päättää opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä Tentin ei tarkoita tenttiin ilmoittautumista vaan yhden työaseman varaamista tenttitilasta tietyksi ajaksi tenttitilaisuutta varten. ilmoittautumista, normiryhmälle. Tenttikysymyspatte ristoa voidaan käyttää myös tavallisien tenttien kysymyksinä Tenttitilaisuus Tenttitilaisuuden jälkeen Tentin tekeminen varattuna ajankohtana saa tietoonsa tenttituloksen ja palautteen voi halutessaan ottaa yhteyttä tentin vastaanottajaan Tentin, tuloksen tallentaminen ja mahdollisen oppimispalautteen antaminen Kysymykset ja vastausaika Vastaukset Vastaukset ja arviointiaika + muistutukset Arviointi ja mahdollinen palaute Tulokset? Tenttitulos, mistä mahdollinen oppimispalaute? tenttimoodlesta? Sähköpostilla? vai voiko tenttimoodlesta katsoa myös tuloksen? Opsu Ohjeet sähköisen tenti suorittamisesta tarvitaan Vastausaika = tenttiin varattu aika, max 120 min. laskenta takaperin Miten määritellään arviointiaika? Periaate: Opettaja käyttää vain yhtä tietojärjestelmää, tiedon siirto järjestelmästä toiseen rajapintojen avulla. Onko mahdollista? Tentin tulokset vain sähköisesti, ei ilmoitustaululle? Normiryhmä. Yleinen sähköinen tentti valmis Juha Holma

3 Sähköisesti tentittävissä olevien opintojaksojen valitseminen Laitos / laitoksen henkilökunta Tiedekunta Tiedekuntaneuvosto (tai johtokunta)

4 Sähköisistä tenteistä tiedottaminen Laitos / laitoksen henkilökunta Tiedekunta Sähköiset yleiset tentit päätetty Yleiset tenttipäivät Laitokset saavat tiedoksi sähköiset tentit Yleiset tenttipäivät tiedoksi laitoksille Tiedekunnan kanslia kertoo sähköiset tentit niitä kysyville organisaatiolle Tenttipäivät Tenttipäivät Tamyn kalenteri Opetusohjelma Sähköisten tenttien päivittäminen ille Tenttipäivät Laitoksen / tdk:n / yliopisto www-sivut Sähköisten tenttien lisääminen un Tenttipäivät Tiedottaminen valmis

5 Sähköisen tentin tekeminen varattuna ajankohtana varannut tenttiajankohdan Saapuu tekemään tentin Tenttitilan oven avaaminen omalla kulkukortilla Takin ja muiden ei sallittujen tavaroiden jättäminen niille varattuun paikkaan Oven avaaminen Tilaan saapuvien valvonta Sähköinen tentti jää tekemättä Kulunvalvonta Vain tentin varannut pääsee sisään ovesta Varatulle koneelle hakeutuminen Kirjautuminen Tentti- Moodleen Kysymyksiin vastaaminen Tentin valvonta Tunnistautuminen Kysymykset, vastausaika Kameravalvonta Koneelle pääsee kirjautumaan vain se, joka on sen varannut Pitäisikö luokassa olla kone, josta voi tarkistaa varauksensa, tai voisiko koneen ruudulla lukea kenelle se on varattu! Pitää poistua välillä wc:hen tms. Ongelmatilanteissa käyttäytymistä: - Hätäpuhelin, jolla yhteys johonkin? -ATK-tuki lähistöllä Apua saatavissa vain virka-aikana? Välitallennuksien tekeminen Vastaukset valmiita Valmiin tenttivastauksen lähettäminen tarkastettavaksi Wc:ssä käynti Välitallennus Tenttivastaus Kirjautuminen ulos Onko välitallennus automaattinen, manuaalinen vai molempia? Miten menetellään, jos järjestelmä kaatuu ja vaikkapa kaksi kysymystä kolmesta on vastattu valmiiksi? Lähetetäänkö vastaukset vasta kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu? Soveltuvuus ryhmätentteihin? Kirjautuminen ulos Tentti- Moodlesta Tenttitilasta poistuminen Pitäiskö tähän liittää mahdollisuus kerätä KURSSIPALAUTETTA! Tai edes palautetta tenttikysymyksistä! Voisiko hyvin perustellusta palautteesta saada plussaa? Sähköinen tentti tehty

6 Sähköisen tentin, tuloksen tallentaminen ja mahdollisen oppimispalautteen antaminen Laitos / laitoksen henkilökunta Laitoksen johtaja vastannut ko. opettajalle kuuluvaan tenttiin Tarkastuksen aikaraja lähestymässä Tieto tarkastettavasta vastauksesta Miten hallitaan tarkastusjonoa => milloin opettajalle pitäisi tulla muistutuksia? Miten ko. järjestelmä integroituisi osaksi opettajan normaalia työtä Saa muistutuksen tarkastettavista tenteistä Muistutus tarkastettavista tenteistä Tarkastukseen kuluu yli 3 vkoa Tieto tarkastettavasta vastauksesta Saa muistutuksen tarkastettavista tenteistä Muistutus tarkastettavista tenteistä Vastuuopettaja pyytää luvan tarkastuksen viivästymiselle laitoksen johtajalta ja tiedottaa asiasta Myöntää luvan tarkastuksen viivästymiselle Ilmoitus tenttituloksien viivästymisestä kurssin ilmoitustaululle, mikäli viivästymistä ei ilmoitettu jo tenttitilaisuudessa Mahdollisesti vaadittavien edeltävien opintojen Vastuuopettaja tarkastaa ja arvio tenttivastaukset ja antaa mahdollisen oppimispalautteen Tieto tuloksien viivästymisestä Edeltävät opinnot Tenttivastaus Arvio, mahdollinen oppimispalaute Ilmoitustaulu Opsu JOS edeltäviä opintoja puuttuu, niin mitä silloin tehdään? Jääkö suoritus johonkin odottamaan ja jos jää, niin miten se etenee? Edeltävät opinnot tarkastettava Opsusta => opettaja tarvitsee sekä n että Opsun? Vastuuopettaja tai kanslia tulostaa tenttitulokset Opsusta) ja vie tulosteen ilmoitustaululle Tulos Tulos Opsu Ilmoitustaulu Laitos säilyttää opintosuoritukset ja kysymykset 6kk Laitos arkistoi tuloslistan Opintosuoritukset, kysymykset Tuloslista Sähköinen? opintosuoritusarkisto Sähköinen? tuloslistojen arkisto Pitäisikö tulostaa paperille jotain? Tentin tarkastus ja tuloksen tallennus valmis

7 Opiskelu: sähköisen tentin Kurssin suoritusvaatimuksiin ei kuulu sähköistä tenttiä haluaa tehdä sähköisen tentin Opintojakson suoritusvaatimuksien Kurssiin kuuluu sähköinen tentti Opintojakson tiedot Opetusohjelma Opinto-opas Laitoksen / kurssin Kirjautuminen un Käyttäjätunnus salasana Tentittävän opintojakson valitseminen Tentittävä opintojakso Tentittävän kirjallisuuden valitseminen Tentittävä kirjallisuus Tentin ajankohdan Tentin ajankohta MRBS Tietokoneen numeron ja tentin ajankohdan kirjoittaminen muistiin Tenttiin ilmoittautuminen valmis Tietokoneen numero Pitäisikö tenttivaraus lähettää myös sähköpostiin? Terttu Orpana, Merja Salmela, Elisa Tervanen, Markku Ihonen,

8 Opiskelu: opiskelija valmistautuu tenttiin Tenttiin valmistautuminen ajankohtaista Haluaa ja on aikaa valmistautua tenttiin Tentti-ilmoittautuminen tehty joko ennen tätä prosessia tai tämän prosessin aikana Suoritusvaatimuksien tarkistus Kurssin vaatimukset Kurssin vaatimukset Opinto-opas Kurssin Kirjallisuutta pitää lukea Kirjallisuuden etsiminen ja mahdollinen Kirjallisuuden lainaaminen kirjastosta Kirjallisuuden lukeminen Muun materiaalin opiskelu Kirjallisuuden palautus Kirjallisuus, mahdollinen varaus Lainaajan & kirjan tiedot Opiskeltava materiaali Palautettu kirja Tamcat, muut kirjastot Tamcat, muut kirjastot Muistiinpanot Harjoitukset Luentokalvot Vanhat tentit Muu materiaali Tamcat, muut kirjastot Tenttiin valmistautuminen valmis

9 Tenttiin ilmoittautumisen peruminen Sähköisen tentin varaamisen peruminen ssa (viimeistään edellisenä päivänä? vai onko aikarajaa? haluaa perua tentti-ilmoittautumisensa Tenttiilmoittautuminen peruttu Sähköisen tentin varaamisen peruminen

10 <Process Name> Laitos (kielikeskus / aineen opettaja haluaa suorittaa opintojakson jossa tasotesti Tässä kuvauksessa oletetaan, että tasotesti tekeminen Tasotesti hyväksytty Opintojakson suorittaminen Ilmoittautuminen varsinaiselle opintojaksolle Ilmoittautuminen kertaaviin opintoihin Kertaavien opintojen suorittaminen Mahdollinen tasotesti pitää siis olla suoritettuna ennen kuin opintojaksolle ilmoittautuu Kertaavat opinnot ja itse opintojakson voi suorittaa myös samanaikaisesti Opintojakso suoritettu

11 Sähköinen tasotesti Laitos (kielikeskus / aineen opettaja) Opintojakso, johon kuuluu tasotesti Valmistelua Opintojaksolle ilmoittautumisen ja tasotestin viimeisen mahdollisen suoritusajankohdan päättäminen ajankohdan ja opintojaksoille ilmoittautumisen ajankohdan tiedottaminen Ajankohdat Ajankohdat Laitoksen Wilmo Tasotestille pitää organisoida tila, mikäli käytössä EI ole yleistä sähköisille tenteille suunniteltua tilaa Opintojakson ilmoittautumisja suoritusohjeen varaamisen yhteydessä syötetään ylioppilaskirjoitusten arvosana Opintojakson ilmoittautumis- ja suoritusohje Yo-kirjoitusten arvosana Laitoksen Opetussuunnitelma Wilmo? Ylioppilaskirjoitusten tulosta ei pystytä tarkastamaan: uskotaan, että porukka rehellisiä? Vai pitäisikö kaikkien lopulta osallistua testiin? Kuinka kauan tasotesti on voimassa? Mihin tulos tallennetaan? Ylioppilaskirjoituksista M tai heikompi Onko mahdollista uusia tasotesti? Joutuuko tasotestin jossakin tilanteessa uusimaan? MRBS tekeminen Saa tietoonsa tasotestin tuloksen välittömästi tasotestin jälkeen vastaus Lähtötasotestin pisteet automaattinen ja tuloksen tallentaminen? Tulos?? Vaadittu pistemäärä saavutettu Tasotesti hyväksytty Tasotesti hylätty

12 Sähköinen tasotentti (esimerkkinä kirjaston tiedonhaun perusteet ) Kirjasto Haluaa suorittaa opintojakso, jossa tasotentti Opintojaksolle ilmoittautumisen ja tasotentin viimeisen mahdollisen suoritusajankohdan päättäminen Tasotentin ajankohdan ja opintojaksoille ilmoittautumisen ajankohdan tiedottaminen Ajankohdat Ajankohdat Laitoksen? Tasotenttille pitää organisoida tila, mikäli käytössä EI ole yleistä sähköisille tenteille suunniteltua tilaa Opintojakson ilmoittautumisja suoritusohjeen Tasotentin Opintojakson ilmoittautumis- ja suoritusohje Opintojakson ilmoittautumis- ja suoritusohje Laitoksen Opetussuunnitelma MRBS Tasotentin tekeminen Saa tietoonsa tasotentin tuloksen välittömästi tentin jälkeen Vaadittu pistemäärä saavutettu Yrittää tasotenttiä uudelleen Harjoituksiin ilmoittautuminen Tasotentin vastaus Lähtötasotestin pisteet Tuloksen tallentaminen Ilmoittautuminen Tulos? Tulos? Tasotentin automaattinen ja tuloksen tallentaminen? Tulos?? Pitääkö tulos jotenkin tarkastaa / hyväksyä, vai tehdäänkö siirto TÄYSIN automaattisesti? Kuinka paljon ennen harjoituksiin ilmoittautumista tasotentin pitäisi olla, että sen vielä ehtisi uusimaan? Osallistuminen harjoituksiin Suorituksen tallentaminen Tulos Havaitsee opintosuorituksen rekisterissä Vastuuopettaja tai kanslia tulostaa tenttitulokset Opsusta ja vie tulosteen ilmoitustaululle Opintosuoritukset Tulos Tulos Opsu Ilmoitustaulu Opintojakso suoritettu

13 Tenttikysymyksien laatiminen ja kopiointi (esimerkkinä humanistinen tiedekunta) Laitos / laitoksen henkilökunta Tiedekunta Aika laatia tenttikysymykset Laitos kokoaa tentti-ilmoittautumiset Tentti-ilmoittautumiset Opsu Tenttikuori Esimerkki, JOS kysymykset sähköisesti tenttimoodlesta ei voi osallistua ko. tenttiin Vastuuopettaja hyväksyy ilmoittautumisen Tenttikysymyksien tulostaminen ja laittaminen tenttikuoriin Tenttikysymykset Kysymykset kuoressa Kanslia aakkostaa tenttikuoret Tenttikuoret (ja valvojalista) toimitetaan päätalon virastomestareille säilytettäväksi Humanistisen tiedekunnan yleiset tentit lauantaisin Tenttitilaisuuden valmistelu valmis Sirkka Lamminen

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen Huom! OPINTO-OIKEUDET Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Opinto-oikeuden voimassaoloaika Perusopintokokonaisuudet

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Puolalanmäen lukio Lokakuu 2011 TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Säilytä tämä seuraaviin ohjeisiin (huhtikuu 2012) asti! Nämä ohjeet perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan viimeisimpiin tiedossa oleviin

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

IT-OPAS OPISKELIJALLE

IT-OPAS OPISKELIJALLE IT-OPAS OPISKELIJALLE IT-OPAS OPISKELIJALLE Sisältö 1. Johdanto...6 2. Yleistä...7 3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet...8 Käyttäjätunnukset...8 Salasanan vaihtaminen...8 Työskentely ATK-luokissa...9

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen.

Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.3_4h 1(9) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE Tämän ohjeen tavoitteena on laboratoriotyöskentelyn ohjaaminen siten, että tuloksena on laadukas oppiminen. TOIMINNAN

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot