Tarkastuslautakunta Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja"

Transkriptio

1

2 Tarkastuslautakunta Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja Kullervo Lehtonen, sisäinen tarkastaja Marja Liljenbäck, Kirsti Lamminpää, Markku Huotarinen, Pekka Suonsivu, Tarja Vahtokari-Sahari ja Hannes Ruokokoski.

3 1 Sisällysluettelo 1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano, tehtävät, toiminnan tavoitteet ja arvioinnin painopisteet vuonna Yhteenveto vuoden 2014 arvioinnissa tehdyistä keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdotuksista Arviointiprosessi ja kriteerit Edellisen vuoden arviointikertomuksessa tehtyjen havaintojen ja kehittämisehdotusten seuranta Lappeenrannan taloudellinen asema Lappeenranta 2028 strategian toteutuminen Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Konsernijohto ja hallinto Sosiaali ja terveyspalvelut Kasvatus ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso ja liikuntatoimi Tekninen toimi Yleistä teknisen toimen arviointia Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt Lappeenrannan liiketoiminnat konserni Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Investointien toteutuminen Henkilöstöhallinto Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Lappeenrannan kaupungin tietoturvatarkastus Johtopäätökset kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta tilikaudelta Arviointikertomuksen allekirjoitukset... 42

4 2 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan kokoonpano, tehtävät, toiminnan tavoitteet ja arvioinnin painopisteet vuonna 2014 Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä ovat kertomusvuonna olleet: Jäsenet Kullervo Lehtonen, puheenjohtaja Tanja Karppinen, varapuh. johtaja, alkaen Matti Alatalo, varapuh. johtaja, saakka Markku Huotarinen Kirsti Lamminpää Hannes Ruokokoski Marja Liisa Strengell Sääski Pekka Suonsivu Anna Turunen Tarja Vahtokari Sahari Varajäsenet Ahti Nuottimäki Johanna Auranen Toni Sarviaho Sari Lepistö Kimmo Heinonen Raila Oksanen alkaen Liisa Pellinen saakka Aapo Ahtiainen Merja Virtanen Arto Lyijynen Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT yhteisö BDO Audiator Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Johanna Lundström. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toiminnan tavoitteet Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toiminnan tavoitteet perustuvat kuntalain 71 :ään, jonka mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto hyväksyy kuntalain 65 :n mukaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa ja suunnitelmassa. Valtuusto asettaa tavoitteita myös esimerkiksi erilaisten strategioiden ja toimenpideohjelmien hyväksymisen yhteydessä. Tarkastuslautakunta koordinoi myös tilintarkastuksen yhteensovittamista kaupunkikonsernissa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 17 kertaa suorittaessaan kertomusvuoden 2014 arviointia. Tarkastuslautakunnan työ on tapahtunut suunnitelmallisesti vuosille hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaan. Vuoden 2014 arviointia varten on laadittu erillinen työohjelma. Tarkastuslautakunnan arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointia, jossa korostuu kuntalaisen näkökulma. Tarkastuslautakunnan jäsenet eivät ole osallistuneet sen toimialan tai lautakunnan arviointiin, jonka jäseniä tai varajäseniä he ovat tai johon he ovat työ tai virkasuhteessa.

5 3 Tarkastuslautakunnan työn painopisteet tilikaudella 2014 Tarkastuslautakunnan arviointityön painopisteet tilikaudella 2014 kohdistuivat: Lappeenranta 2028 strategian toteutumisen arviointiin kasvatus ja opetustoimeen: arviointikäynti Kimpisen lukio kasvatus ja opetustoimen, teknisen toimen (mukaan lukien sisäilmaongelmaiset rakennukset), kulttuuri ja nuoriso sekä liikuntatoimen ja konsernihallinnon tuloksellisuuteen Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiirin (Eksote) palvelusopimuksen toteutumiseen ja tuloksellisuuteen Saimaan Tukipalvelut Oy:n toiminnan tuloksellisuuteen Lappeenrannan liiketoiminnat konsernin sekä Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n toiminnan tuloksellisuuteen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin tietoturvan arviointiin Yllä olevat arviointikohteet ja niistä tilikauden aikana tehdyt tarkastushavainnot ja johtopäätökset on dokumentoitu arviointimuistioissa ja muussa tarkastuslautakunnan asiakirja aineistossa ja ne on nostettu tiivistetysti esille tässä arviointikertomuksessa. Ulkoisen tarkastuksen talousarvion toteutuminen ja tilintarkastuksen raportointi Valtuuston ulkoiselle tarkastukselle (tarkastuslautakunnan toiminta + tilintarkastus) vahvistama toimintakate oli euroa ja toteuma oli euroa. Määrärahan lisäksi tarkastuslautakunta saavutti valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet. Tilintarkastusta on suoritettu ennalta laaditun työsuunnitelman mukaan. Tarkastuslautakunnalle on annettu väliraportteja tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista. Sisäisen tarkastuksen toteutuminen Sisäinen tarkastus on toteuttanut kaupunginjohtajan vahvistaman työsuunnitelman mukaiset tarkastukset sekä yksittäisinä toimeksiantoina pyydetyt tarkastukset ja selvitykset.

6 4 2. Yhteenveto vuoden 2014 arvioinnissa tehdyistä keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdotuksista Edellisessä arviointikertomuksessa esitettyjen kehittämisehdotusten toteutuminen tilikaudella 2014 Edellisessä arviointikertomuksessa esille nostetut kehittämisehdotukset on kokonaisuutena otettu hyvin huomioon kaupungin johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella ja kaupungin velkamäärä ei siten lisääntynyt tilikauden aikana. Kaupungilla on edelleen investointipaineita, jotka voivat kuitenkin tulevina vuosina lisätä lainamäärää. Kaupungin kiinteistökannan kunto heikkeni edelleen vuoden aikana. Kaupungin taloudellinen asema 2014 Kaupungin tilikauden tulos oli hyvä. Kaupungin taloudellinen asema pysyi edellisvuoden tasolla eikä velkamäärä kasvanut tilikauden aikana. Kaupungin tulorahoitus riitti investointien kattamiseen. Menot kehittyivät maltillisesti ja toimialat pysyivät muutetuissa talousarvioissaan. Tilikauden tulos sisälsi kertaluonteisia myyntivoittoja 4,1 milj. euroa. Kaupungin taseessa oli kertyneitä ylijäämiä tilikauden päättyessä yhteensä 52,1 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuusaste ja omavaraisuusaste olivat edelleen heikkoja. Konsernin taloudellinen asema säilyi niin ikään vuoden 2013 tasolla. Konsernilla oli vuoden päättyessä kertyneitä alijäämiä n. 150 euroa asukasta kohden ja lainaa euroa asukasta kohden. Konsernin kertynyt lainamäärä asukasta kohden ei sisällä kaupungin ja sen tytäryhteisöjen välisiä lainoja (esim. kaupungin myöntämät lainat Lappeenrannan Energia Oy:lle on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä pois.) Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus olivat edelleen varsin heikot. Toimintamenojen kasvuun tulee edelleen suhtautua maltillisesti ja toimintatuottojen osuutta tulopohjasta kasvattaa. Kaupungilla ja konsernilla on investointipaineita, jotka uhkaavat kääntää lainamäärän kasvuun tulevina vuosina. Lappeenranta 2028 strategian toteutuminen Lappeenranta 2028 strategian tavoitteiden toteutumisen ensimmäistä vuotta haittasi yleinen taloudellinen tilanne ja Venäjän ruplan heikentyminen sekä ostosmatkailun vähentyminen. Strategian tavoitteita on toteutettu kuitenkin hyvin. Strategian toteutumista on arvioitu puolivuosittain valtuustolle raportoimalla. Raportointi on ollut varsin laajaa ja sitä tulee kehittää tiiviimmäksi. Valtuuston asettaminen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialoilla tilikaudella 2014 Valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteita on asetettu määrällisesti paljon ja jaettu pieniin osakokonaisuuksiin esim. kasvatusja opetustoimen sekä teknisen toimen toimialoilla. Tilinpäätöksessä tulee toimialojen arvioida tavoitteiden toteutumista nykyistä selkeämmin ja täsmällisemmin.

7 5 Kiinteistöjen sisäilmaongelmat jatkuivat vuoden 2014 aikana. Sisäilmaongelma on laaja ja iso kustannuskysymys kaupungille. Kiinteistöjen kunnossapitoon on turvattava riittävät resurssit. Kiinteistöjen kuntoselvityksiä on syytä jatkaa. Investointien suunnitteluun ja rakentamiseen tulee jäädä riittävästi aikaa. Suunnittelemattomat ja äkilliset rakennushankkeet muodostuvat usein kustannuksiltaan kalliiksi. Museon kokoelmatilojen sisäilmaongelmaa ei ole edelleenkään ratkaistu. Tilat ovat terveydelle vaaralliset eivätkä sovellu arvoesineiden säilytykseen. Ongelmaan on saatava pikaisesti ratkaisu. Arvioinnin erityiset painopistealueet 2014 Kaupungin henkilöstölle suunnatun työtyytyväisyyskyselyn tulokset olivat hyvät, vaikkakin vastausprosentti jäi melko alhaiseksi. Kaupungissa toteutettu konsernipalveluiden organisaatiomuutos onnistui hyvin. Hallinnolle asetetusta 2,8 milj. euron säästötavoitteesta saatiin vuoden 2014 aikana toteutettua 0,4 milj. euroa. Säästötavoite ulottuu vuoden 2016 loppuun. Konsernipalveluiden organisaatiomuutoksen ei tule lisätä hallinnollisia raja aitoja tai vaikeuttaa tehtävien sujuvaa hoitoa toimialojen kanssa. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty, eikä tarkastuslautakunta ole vuoden aikana havainnut puutteita niissä. Riskienhallintatyön osalta tarkastuslautakunta painottaa, että resursseja on myös suunnattu riittävästi organisaation omaan toimintaan. Riskienhallinnan tavoitteita on hyvä talousarviossa selkeyttää. Kaupungin tietoturvaa tarkasteltiin tilintarkastusyhteisön toimesta ja siinä ei todettu olennaisia puutteita. Tietoturvaohjeistusten ajantasaisuus on hyvä selvittää ja käyttäjien riittävästä tietoturvatietämyksestä varmistua. 3. Arviointiprosessi ja kriteerit Tarkastuslautakunnan niin tilikauden aikaisessa arviointityössä kuin tässä arviointikertomuksessakin olevat havainnot, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat tarkastuslautakunnan arviointityössään käyttämiin arviointikriteereihin (mainittu alla). Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kuntalain 71 :n mukaisesti arvioinnin ensisijaisena lähtökohtana. Tarkastuslautakunnan tekemä arviointityö on suunnitelmallista ja jatkuvaa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen arvioinnin tekemisen ja lisäksi tilikausittaisiin painopistealueisiin syventymisen ja niiden esille nostamisen arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta myös valvoo, että edellisinä vuosina arviointikertomuksessa esille tulleisiin havaintoihin ja niihin liittyviin kehittämisehdotuksiin on reagoitu ja tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Arviointikriteerit Lappeenranta 2028 strategia Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Tilinpäätös 2014 Henkilöstökertomus 2014 Osavuosikatsaukset Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma tarkastuskaudelle Tarkastuslautakunnan työohjelma tarkastuskaudelle 2014

8 6 Tarkastuslautakunnan tilivuoteen 2014 kohdistuvat arviointikäynnit, haastattelut, haastatteluihin liittyvät arviointimuistiot ja muu haastattelujen yhteydessä saatu arviointimateriaali Arviointikertomus 2013: keskeisimpien havaintojen ja niiden pohjalta tehtyjen kehittämisehdotusten toteutuminen tilikauden 2014 aikana Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiiri: palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa , kuntakohtainen palvelusopimus liite Arviointiprosessi Arviointi on toteutettu neljässä eri vaiheessa. 1. Pääluvuissa 5 ja 6 on arvioitu talousarvion ja Lappeenranta 2028 strategian toteutumista koko kaupunkikonsernin tasolla. 2. Pääluvussa 7 on arvioitu valtuuston vuodelle 2014 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialoittain ja yhtiöittäin. 3. Yllä mainittujen lisäksi on toteutettu jatkuvaa seurantaa kappaleessa 4 arvioimalla sitä, miten vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat toimialoilla kokonaisuutena toteutuneet. 4. Lopuksi on laadittu arviointivuoden 2014 yhteenveto (kappale 2) ja johtopäätökset keskeisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella 2014 sekä siitä, miten kaupunkikonserni on kokonaisuutena edennyt kaupunkistrategian viitoittamaan suuntaan. 4. Edellisen vuoden arviointikertomuksessa tehtyjen havaintojen ja kehittämisehdotusten seuranta Tarkastuslautakunta antoi vuoden 2013 arviointikertomuksessa toimialoille useita kehittämisehdotuksia (alla kursiivilla). Kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat antaneet vastineensa kertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt vastineet tiedoksi Seuraavana on lueteltu tarkastuslautakunnan esittämät vuoden 2013 keskeisimmät kehittämisehdotukset (kursiivilla) sekä niihin saadut selvitykset (sitaateissa): 1) Taseen lainamäärä tulee saada laskuun. Investointien sopeuttaminen tulorahoitukseen on tässä tavoitteessa avainasemassa. Kaupungin taloudellinen tilanne on kokonaisuutena katsoen haastava. Konsernitaseen lainamäärä tulee myös huomioida osana koko konsernin talouden tasapainottamista. Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä, että talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Käyttötalouden tasapainottamisohjelma on viety kaupungin toimialojen budjettikehyksiin. Jos kehyksissä pysytään, tulee talousohjelma toteutettua suunnitellusti. Taseen lainamäärä tullee laskemaan hieman vuonna On kuitenkin selvää, että muutamien lähivuosien aikana lainamäärä hiukan kasvaa, koska sisäilmaongelmaiset koulurakennukset on saatava kuntoon. Valtuusto on hyväksynyt vuoteen 2028 ulottuvan investointien puiteohjelman. Ohjelma lähtee siitä, ettei velkamäärä kasva vuoden 2013 tasosta Konsernilainojen osalta on syytä huomioida, että Energia konsernin on varauduttava jätevesiratkaisuun ja täytettävä lain määrittämä velvoite sähköverkon jakelun häiriöttömyydestä, joka

9 7 käytännössä tarkoittaa maakaapeloinnin toteuttamista. Investointien mittaluokka on niin suuri, ettei maksuja voi nostaa kerralla sellaiselle tasolle, joka mahdollistaisi niiden tekemisen pelkällä tulorahoituksella. Lappeenrannan Asuntopalvelun lainamäärä ei tule nykynäkymillä kasvamaan. On kuitenkin syytä muistaa, että sen asuntokohteiden käyttöaste on erittäin korkea. Lisäksi asuntopalvelulla on keskeinen rooli väestön ikääntymisen mukanaan tuoman vanhusten kotona asumisen mahdollistamisessa. Tämä vaatii investointeja. Muilta osin konsernilainat koskevat lähinnä Lappeenrannan Yritystila Oy:tä, jonka osalta valtuusto on tehnyt ohjaavan tavoitepäätöksen kaupungin takausvastuiden pienentämisestä lähivuosina. 2) Lappeenranta 2028 strategia valmistui loppuvuodesta Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2013 osalta strategian valmistelutyötä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan strategiatyö toteutettiin asiantuntevasti ja riittävän laajasti valmisteltuna. Strategia tuo kaupungin johtamiseen suunnitelmallisuutta ja luo toiminnan kehittämiselle pidemmän aikajänteen. Tarkastuslautakunta korostaa, että strategian toteutumista tulee seurata. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että myös kaupungin tytäryhtiöt on kytketty strategian tavoitteisiin. Ei erikseen annettua vastinetta (kulttuuritoimea lukuun ottamatta, joka on todennut seuraavansa strategian toteutumista). Strategian toteutumista on seurattu puolivuosittain ja strategiaa muutettu tarvittaessa. 3) Kaupungin toimintamenot kasvoivat maltillisesti ja toimialat pysyivät talousarvioissaan pääosin hyvin. Tarkastuslautakunta ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että kaupungin taloudellinen tilanne on tuotu realistisemmin esille vuoden 2013 aikana. Talouden tasapainottamisesta on tehty hyvät suunnitelmat, joiden noudattamista tarkastuslautakunta seuraa. Henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota säästöpaineiden ja organisaatiomuutosten keskellä. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu käytettävissä olevin resurssein. Hallinnon organisaatiomuutos on pyritty viemään läpi säännöllisesti asiasta tiedottaen ja henkilöstön mukana ollen. Henkilöstön edustaja on ollut hallintotyön ohjausryhmän jäsenenä. Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen jatkuu yhteistyössä läpi organisaation. KAARI laskuri on otettu käyttöön työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. Henkilöstön työkyvyn edistämiseksi ja henkilöstötiedon hallitsemiseksi on otettu käyttöön sähköisiä työvälineitä. 4) Kiinteistöjen kunto on heikentynyt edelleen ja uusia tiloja jouduttiin jälleen asettamaan sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon. Sisäilmaongelmiin tulee puuttua riittävän ajoissa. Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että museotoimen kokoelmatilojen kunto tulee selvittää ja varmistua, että tilat ovat turvalliset työskennellä. Museotoimen kokoelmatila asia on edelleen työn alla. Kulttuuritoimen tiloissa on tehty sisäilmaselvityksiä, ja ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin selvitysten tulosten johdosta. (kulttuuritoimi) Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useana vuonna huomiota kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaongelmiin. Teknisen toimen tilakeskus on huomioinut tarkastuslautakunnan havainnot. Lap

10 8 peenrannan kaupungissa toimii aktiivisesti sisäilmatyöryhmä. Se kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki sille ilmoitetut sisäilmaepäilyt. Tilakeskus teettää tarvittavat tutkimukset ja selvitykset ja suorittaa niiden perusteella tarvittavat ensisijaiset toimenpiteet, joilla saataisiin rakennuksille lisää käyttöaikaa. (tekninen toimi) Museon kokoelmatilat sijaitsevat Kanavakodissa, jossa työntekijöillä esiintyy sisäilmastosta johtuvaa oireilua. Korvaavia tiloja on selvitetty yhdessä museotoimen kanssa, mutta vaatimukset asianmukaisine kostutus, jäähdytys ja lämpötilavaatimuksineen eivät ole mahtuneet investointiohjelmaan. Yhtenä vaihtoehtona on museotoimi ilmoittanut selvittävänsä vuokratilojen kartoittamista yhdessä muiden kaupunkien kanssa. (tekninen toimi) 5) Kaupungissa on rakennettu ja rakenteilla uusia toimitiloja ja entisiä jouduttu myös peruskorjaamaan. Uusien toimitilojen rakentamisen tai vanhojen peruskorjaamisen rakennusaikaiseen valvontaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Lisäksi hankkeiden läpivieminen edellyttää hallinnonalojen tiivistä yhteistyötä. Uusien toimitilojen suunnittelussa lähtökohtana tulee olla toiminnallisuus ja suunnittelussa tulee huolehtia myös siitä, ettei tavoitteita aseteta ylimitoitetuiksi. Uudet päiväkodit ja koulut suunnitellaan ja rakennetaan tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Päiväkotien tilojen suunnittelussa, mitoituksessa ja rakentamisessa noudatetaan päiväkotien suunnittelusta annettua RT korttia, joka pohjautuu sosiaali ja terveysministeriön ohjeisiin ja suosituksiin. Koulurakennusten mitoituksessa käytetään Opetushallituksen ohjeita. Määrärahojen niukkuuden vuoksi Opetushallituksen ohjeita on sovellettu joustavasti ja suositusten mukaisista tilamitoituksista on jossain määrin tingitty. Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään yhteiseen käyttöön muiden toimialojen kanssa. Koulut pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan tarkoituksenmukaisiksi, monikäyttöisiksi ja tehokkaiksi useita vuosikymmeniä tarkoitustaan palveleviksi rakennuksiksi. (kasvatus ja opetustoimi) Uusien tilojen mitoituksessa noudatetaan RT kortin tilamitoitusohjeita. Koulu ja päiväkotitilojen mitoitus perustuu käytettävissä oleviin väestöennusteisiin. Uusien toimitilojen hankesuunnitteluvaiheesta lähtien toimialojen edustajat osallistuvat kokouksiin ja hankkeista käyttäjät laativat toiminnan kuvauksen. Tilakeskuksen tärkeä painopistealue on suunnitteluvaiheessa huolehtia siitä, että rakentamisen tavoitteita ei aseteta ylimitoitetuiksi. Tilakeskus määrää jokaiseen hankkeeseen rakennuttajan/rakennustyön valvojan. Lisäksi hankkeeseen määrätään erikoisvalvojat lämpö, vesi, ilmastointi, automaatio ja sähkötöihin. Valvontaa ja sopimusten mukaisuutta näissä erikoistöissä valvovat kaupungin LVI insinööri ja sähköinsinööri ja tarvittaessa ostetaan valvonta vuosisopimuskonsulteilta. (tekninen toimi) 6) Tarkastuslautakunta kiinnitti edellisessä arviointikertomuksessa huomiota määräaikaisten työsuhteiden korkeaan määrään joillakin toimialoilla. Määräaikaisten määrä on jonkin verran vähentynyt vuonna Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että määräaikaisuuksille tulee olla selvä peruste.

11 9 Kasvatus ja opetustoimessa on jatkuvasti suuresta henkilöstömäärästä johtuen sijaistarpeita. Varahenkilöillä ei voida hoitaa toimialan koko sijaistarvetta, vaan määräaikaisia tarvitaan aina melko paljon. Henkilöstömäärä pyritään vakauttamaan siten, että kysynnän vähentyessä ei tule tarpeita irtisanoa tai lomauttaa henkilöstöä. Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, kun määräaikaisuudelle on perusteltu syy. Sijaisuuden on katsottu olevan asianmukainen peruste määräaikaiselle palvelussuhteelle. 7) Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota talousarviotavoitteiden asettamiseen. Sosiaali ja terveyspalveluiden tavoiteasettelua Eksoten osalta tulee kehittää ja avata selkokielelle. Kulttuuritoimen tulosalueet tulevat jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota tavoiteasetannan täsmällisyyteen ja kehittämiseen tarkastuslautakunnan kehittämisehdotusten mukaisesti. Sosiaali ja terveystoimen tavoiteasetantaa tullaan konkretisoimaan. Eksote on kehittänyt talouden ja toiminnan seurantajärjestelmän ja tätä tullaan hyödyntämään tulevassa tavoiteasetannassa. Omistajaohjauksen näkökulmasta on jo nyt tehostettu Eksoten tavoitteiden asetantaa ja seurantaa. Moni tähän asti käytössä olleista mittareista on linkitetty valtakunnallisiin seurantaindikaattoreihin, joiden seuranta aikataulu ei noudata talousarvioaikataulua. Tukeutumalla talouden ja toiminnan konkreettisiin seurantamittareihin pystytään konkretisoimaan talousarvion tavoiteasetantaa. 8) Kaupungin investointimenot toteutuivat kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisina. Toimintakatteiden ylityksiä oli kuitenkin yksittäisten investointikohteiden osalta. Tilinpäätöksen investointiosan toteutumisvertailussa tulee tarkemmin esittää mahdollisten poikkeamien perustelut. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarviossa ja toteutumavertailussa mainitaan uudisrakennus ja korvausinvestointien välinen suhde. Ei annettua vastinetta. 9) Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2013 aikana Etelä Karjalan hankintapalvelujen toimintaa. Hankintapalvelut tuottaa palveluita maakunnallisesti. Eniten hankintapalveluita käyttää Eksote kuntayhtymä. Eksoten mahdollinen irtaantuminen hankintapalveluista aiheuttaisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Etelä Karjalan hankintapalveluiden toiminnan uudelleen tarkastelun kokonaisuudessaan. Eksote on päättänyt hoitaa sairaalatarvikkeiden hankinnat oman organisaationsa kautta yhteistyössä HUS logistiikan kanssa. Kaksi sote hankinnoista vastannutta hankinta asiantuntijaa on siirtynyt hankintapalveluista Eksoten palvelukseen. Parhaillaan selvitetään tästä muutoksesta johtuvia muita toimenpiteitä hankintapalvelujen ja kuljetuskeskuksen toimintaan ja päätökset asiasta on tehtävä kuluvan vuoden aikana Tarkastuslautakunta kuuli kaupunginsihteeriä ja hankintajohtajaa kokouksessaan Eksoten tekemän päätöksen vaikutuksista ja hankintapalveluiden organisoimisesta sen jälkeen. Eksote käytti hankintapalveluiden resursseja merkittävässä määrin. Tarkastuslautakun

12 10 ta pitää kuntayhtymän tekemää päätöstä valitettavana maakunnan kokonaisedun kannalta. Hankintapalveluiden organisaatiota ja tehtäviä on syytä nyt tarkastella kaupungissa uudestaan ja varmistaa, että mitoitus on oikeanlainen muuttuneeseen tilanteeseen. Eksote on myös tehnyt päätöksen hoitaa omat jakelukuljetukset itse. Päätöksen johdosta kuljetuskeskuksen toiminta on purettu Tarkastuslautakunta toteaa, että toimijoiden yhteistyöllä olisi saavutettavissa todennäköisiä kustannushyötyjä ja toivoo maakunnallisen yhteistyön kuljetusten järjestämisessä jatkuvan. 10) Kaupungin riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat ohjekokonaisuudet ovat tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan riittävät ja niillä on toimintaa ohjaava vaikutus. Tarkastuslautakunta kuitenkin suosittelee, että kaupungille laadittaisiin erilliset omistajapoliittiset ohjeet ja lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sopimushallinnan riittävyyteen. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeessa 2013 viitataan kaupungin omistajapolitiikkaan. Kaupungin omistajapolitiikan laajempi kuvaaminen voi olla tarpeellista. Asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Lappeenrannan kaupungilla on käytössä Dynasty sopimushallinta järjestelmä. Toimialoja on ohjeistettu tallentamaan sopimushallintaan lukien kaikki voimassaoloajaltaan yli vuoden mittaiset sopimukset, ellei sopimusta tallenneta johonkin muuhun, erityiseen järjestelmään. Sopimushallinta on lähes ajan tasalla. Vain vähäinen määrä jälkeen tehtyjä sopimuksia on tallentamatta järjestelmään. Ennen tehtyjä sopimuksia ei ole resurssisyistä systemaattisesti tallennettu sopimushallintaan. Sopimushallintaa voidaan järjestelmänä pitää jo nykytilaisenakin täysin riittävänä. Edellä mainittu viivästys sopimusten tallentamisessa saatetaan ajan tasalle, jolloin sopimushallinta täyttää riittävyyden edellytykset myös tässä suhteessa. 5. Lappeenrannan taloudellinen asema 2014 Lappeenrannan kaupungin taloudellinen asema 2014 Lappeenrannan kaupungin toimintakulujen kasvu vuoteen 2013 verrattuna oli 1,2 % ja käyttötaloutta kuvaava tunnusluku toimintakate 373,9 milj. euroa toteutui muutettua talousarviota parempana ( 380,0 milj. euroa). Tilikauden aikana talousarviota muutettiin n. 1,3 milj. eurolla (netto). Toteuma oli n. 6,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toteutumaan vaikutti verotulojen ennakoitua parempi kehitys sekä toimintamenoissa saadut kustannussäästöt. Kustannussäästöjen kertymistä edesauttoi kuntasektorin maltillinen palkkaratkaisu ja kaupungin sopeuttamistoimet. Tilikauden tulokseen oli vaikuttamassa myyntivoittoja yhteensä 4,1 milj. euroa. Vuonna 2013 myyntivoittojen määräksi kirjattiin 6,3 milj. euroa. Kaupungin menojen kehitys oli yli kuntien keskimääräisen menojen kasvun (0,4 %). Kaupungin menokehitystä tarkasteltaessa on huomioitava, että kaupunki lyhensi Eksoten kertyneitä alijäämiä lä

13 11 hes 7,5 milj. euroa osana tilikauden 2014 maksuosuuksia. Kaupungin vuosikatteeksi muodostui 26,0 milj. euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen muodostui noin 2,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä tilikauden 2014 tulos huomioiden yhteensä 52,1 milj. euroa. Lappeenrannan verotulojen kasvu 9,2 % edellisestä vuodesta on selvästi yli valtakunnan keskiarvon, sillä verotulot kasvoivat koko kuntasektorilla keskimäärin vain 1,4 %. Verotulokertymään vaikutti tuloveroasteen 1,5 % korotus vuoden 2014 alusta. Jatkossa verotulojen arvioidaan kaupungissa kuitenkin kertyvän huomattavasti maltillisemmin. Valtionosuudet laskivat valtionosuusleikkausten seurauksena 1,0 % eli n. 1,0 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa tarkastuslautakunta on vertaillut Lappeenrannan kaupungin taloudellista asemaa muutaman keskeisen taloudellista ja rahoituksellista asemaa kuvaavan tunnusluvun näkökulmasta. Vertailuryhmänä ovat tilastoluokittelun mukaisesti asukkaan kaupungit sekä Etelä Karjalan alueen kunnat. Tunnusluku Lappeenranta (pl. Konserniyhtiöt) asukkaan kunnat Etelä Karjalan alueen kunnat Vuosikate /asukas 357, Vuosikate/poistot % 133, Lainat /asukas * Vertailuluvut perustuvat Kuntaliiton arvioon kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksistä (vahvistamattomat tilinpäätökset). Lappeenrannalla on lainaa 606 /asukas enemmän kuin Etelä Karjalan alueen kunnilla keskimäärin. Vuonna 2013 Lappeenrannalla oli lainaa Etelä Karjalan alueen kuntia enemmän noin 605 /asukas, joten tilanteessa ei tapahtunut muutosta vuoden 2014 aikana. Vuosikate /asukas oli selvästi samankokoisia kuntia parempi ja lähes Etelä Karjalan alueen kuntien keskiarvon mukainen. Lappeenrannan kaupungin taloudellista asemaa voidaan kuvata sekä kaupungin että kaupunkikonsernin näkökulmasta seuraavaan taulukkoon otettujen keskeisten tulos ja rahoituslaskelman sekä taseen tunnuslukujen avulla: Tunnusluku Kaupunki 2013 Kaupunki, 2014 *Kaupunki, Konserni muutos % Konserni 2014 *Konserni, muutos % Toimintatuotot/toimintakulut % Vuosikate/poistot % 12,3 113,3 10,9 133,9 11,4 18,2 48,8 105,5 49,7 153,5 2,0 45,5 Vuosikate/asukas, , ,3 Investointien tulorahoitus % 47,7 108,9 128,3 48,6 93,1 91,6 Kassan riittävyys, pv , ,0 Omavaraisuusaste % 48,9 48,9 0,0 23,3 25,5 9,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 67,2 64,7 3,7 100,7 96,7 4,0 Kertynyt ali/ylijäämä, /asukas , ,7 Lainat, /asukas , ,6 *Huom. Vertailu on tehty suhteellisena eli prosentteina, ei prosenttiyksikköinä. Omavaraisuus, suhteellinen velkaantuneisuus, kassan riittävyys (kaupunki) sekä lainat /asukas on ilmoitettu ilman konsernitiliä.

14 12 Vertailun perusteella voidaan todeta, että tulos ja rahoituslaskelman keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet edellisestä tilinpäätöksestä. Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus säilyivät edellisen vuoden tasolla. Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut paranivat myös edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernilla on kertyneitä alijäämiä 150,70 euroa asukasta kohden. Kaupungin kassavarat ilman konsernitiliä riittivät vain 3 päivän kassasta maksuihin. Tarkastuslautakunta on lisäksi koonnut alla olevaan taulukkoon Lappeenrannan vertailukaupunkien tuloslaskelman ja taseen tunnuslukuja. Tunnuslukuvertailua vuoden 2014 tilinpäätöksiin Tunnusluku Lappeenranta Joensuu Hämeenlinna Mikkeli Kotka Imatra Kouvola Lahti Vero % (v. 2015) 21 20,5 20, , ,5 20,25 Vero % (v. 2014) 21 20,5 20, ,5 19, ,25 Verotulot /asukas Vuosikate /asukas Vuosikate %/poistoista 133,9 136, ,9 115, ,5 Investointien tulorahoitus % 108,9 72,3 26,2 94, ,9 7,6 68,1 Lainat /asukas Konsernilainat /asukas Omavaraisuusaste % 48, ,6 49,6 45,4 60,7 53,7 44 Suhteellinen velkaantuneisuus % 64,7 41,2 55,4 56,4 80,1 44,4 47,1 103,9 Kertynyt yli /alijäämä /asukas Asukasmäärä Taulukon perusteella voidaan todeta, että Lappeenrannan tilinpäätöksen 2014 tunnusluvut ovat yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen hyviä. Verotulokehitys oli vertailukaupunkien parhainta ja Lappeenranta pystyi ainoana kattamaan tulorahoituksellaan investointimenot. Kaupungin verotuloaste on vertailukaupunkien korkein. Lainakanta euroa/asukas niin konsernin kuin kaupungin osalta ylittää edelleen samankokoisten Joensuun ja Hämeenlinnan luvut. Lisäksi kaupungin omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus säilyivät kolmanneksi heikommalla tasolla. Kertynyt ylijäämä asukasta kohden oli puolestaan edellisvuoden tavoin vertailukuntien kolmanneksi parasta luokkaa. Kaupungin toimintatuotot (mm. myyntituotot, maksutuotot) kattoivat toimintamenoista vain 10,9 %. Loppuosa katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla, joiden merkitys kaupungin kannalta on siten erityisen suuri. Verotulopohjassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset ovat siten kaupungin tulojen kertymisessä tärkeässä roolissa. Valtionosuudet laskivat ja niiden ennustetaan laskevan edelleen valtionosuusleikkausten vuoksi. Kaupungin toimintamenojen kehitys tuleekin säilyttää maltillisena ja etsiä mahdollisuuksia kasvattaa toimintatuottojen osuutta tulopohjasta.

15 13 Yllä olevassa kaaviokuvassaa on kuvattu investointien, vuosikatteen ja suunnitelmapoistojen välistää epätasapainoa vuosien ajalta. Poistosuunnitelmaa muutettiin m tilikaudella 2013 ja sen li nii den taloudellista pitoaikaa.. Tilikauden 2014 osaltaa lisäpoistojaa kirjattiin yhteensä 2,0 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelmann mukaiset poistot, mutta poistotasoo on edelleen selvästi tu levaa investointitasoa alhaisempi. Vuosikatteen ennustetaan jatkossa riittävän suunnitelman mu kaisten poistojen kattamiseen. Talousarviossa 2015 ja suunnitelmassa investointi määrän on ennakoitu kasvavan takaisin vuoden 2013 tasolle, mikä merkitsee velkaantumisenn kasvua. säksi tehtiin lisäpoistoja 4,9 milj. euroa, joilla tarkastettiin omaisuuden tasearvoja vastaamaan Tuloslaskelman tuottoihin sisältyy lisäksi kertaluonteisia myyntivoittoja yhteensä 4,1 milj. euroa. Lappeenrannann osuus Eksote kuntayhtymän kertyneistä alijäämistä on peruspääomaosuuden mu kaan laskettunaa yhteensä n. 16,8 milj. euroa. Kertyneet alijäämät katetaann vuosien ai kana jäsenkuntalaskutusten yhteydessä. Taseen tunnusluvut säilyivät lähes ennallaan verrattuna vuoteen Kaupungin lainakannassa ei tapahtunut juurikaan muutosta verrattuna edelliseen vuoteen ja lainamäärää säilyikin ennallaan. In tulorahoi tuksella. Investointien ennakoidaan kuitenkin kasvavan ja niiden rahoittamiseksi on kaupungin lai nakannan ennakoitu kasvavan vuoteen vestointitaso oli selvästi edellisvuotta alhaisempi ja investoinnitt kyettiinkin rahoittamaan Tulorahoitus riitti kattamaan kaupungin investointimenot, joten kaupungin lainamäärä ei kasva Vel kaantumisen kääntymistä laskuun l ja nvestointien sopeuttamista tulorahoitukseen on syytä edel leen nut tilikauden aikana. Tilanne on väliaikainen ottaen huomioon tulevat investointipaineet. tavoitella.

16 14 Seuraavaan taulukkoon on koottu kaupungin ja kaupunkikonsernin lainakehitys vuosilta sekä talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman pohjalta ennustee kaupungin lainakannann kehityksestä. Kaupungin lainakanta nousee ennusteen mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä 245,3 milj. euroon. Konsernin osalta lainakannankehitystä ei olee arvioitu talousarviokirjassa. Tarkastuslautakunta sai katsauksen Lappeenrannann kaupungin ja konsernin lainasalkun hallintaann arviointivuodenn aikana. Lainasalkkuun sisältyvä korkoriski on suojattu etupainotteisesti ja salkun keskikorko oli maltillinen (kaupunki 5/ 2014 tilanteessa 2,16 % ja konserni tilanteessaa 2,06 %). Kaupungin lainoista 82 % oli nostettu Kuntarahoitus Oyj:ltä. Konsernilainojenn osalta 71 % oli sidottu kiinteään korkoon 2013 lopun tilanteessa. Konsernilainoista 63 % oli kaupun gin osuutta ja Lappeenrannan Energian osuus konsernilainoista oli yhteensää 23 % lainasalkusta. Lappeenrannann kaupungin taloudellinen tilanne parani tuloslaskelman osalta edellisvuoteen ver kuitenkin ol lut vaikuttamassa kertaluontoisia myyntivoittoja yhteensä noin 4,1 milj. euroa. Lappeenrannann osuus Eksoten kertyneistä alijäämistä oli tilikauden päättyessä 16,8 milj. euroa. Tarkastuslauta kunta korostaa, että kaupungin taloudellinen asema on kokonaisuutena ajatellen erittäin haas tava, joten toiminnan tehostaminen jaa säästöjen hakeminen on edelleenn ehdottoman tärkeätä. Lainakannan ja investointimenojen ennustetaan jälleen kääntyvän nousuun vuosien aikana. rattuna. Vuosikate riitti suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tilikauden tulokseen on Tarkastuslautakunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että suhteellista velkaantumista mittaavaa suhteellinen velkaantumisaste ylittää valtioneuvoston asetuksessa kunnan talouden tunnusluku jen eräistä raja arvoista (205/2011)( määritellyn kriisikunnann tunnusmerkin (yli 50 %). Lisäksii omavaraisuusaste on alle kriisikunnann tunnusmerkkinä pidetyn 50 %. Kriteeristöä on muutettuu kuntalain uudistuksessa ja vuodesta 2017 lähtien kriisikuntakriteerit lasketaan konsernitilinpää töksen tunnuslukujen perusteella.

17 15 Kaupunkikonsernin taloudellinen asema 2014 Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste on vain 25,5 %, suhteellinen velkaantuneisuus 96,7 %. Lainakanta /asukas on euroa. Tunnusluvuissa tapahtui pientä parannusta edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kaupunkikonsernin taloudellista tilannetta voidaan edelleenkin pitää huolestuttavana. Kaupunkikonsernin vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Arvonalentumiset ja satunnaiset kulut sekä tilinpäätössiirrot huomioiden konsernin tulos tilikaudelta 2014 oli ylijäämäinen 14,6 milj. euroa. Ylijäämään vaikutti erityisesti kaupungin sekä Eksoten hyvät tulokset. Konsernilla on kertynyttä alijäämää tilikauden päättyessä asukasta kohden 151 euroa. Konsernin lainarasitusta voidaan pitää edelleen merkittävänä. Yhteenveto kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 taloudellisesta asemasta Kuntaliiton tulkintaohjeiden perusteella kaupungin taloutta kuvaavien tunnuslukujen (s.11) yleisarvosana on tyydyttävä. Edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä on edelleen hyvää tasoa (>300 /asukas) ja muut tunnusluvut ovat tyydyttäviä. Omavaraisuusaste ja lainat/asukas tosin ovat heikkoja, sillä alle 50 % omavaraisuusaste tulkitaan heikoksi ja samoin yli euron lainakanta asukasta kohden. Kaupunkikonsernin taloudellinen asema on tunnuslukujen osalta heikko. Velkaantuminen saatiin pysäytettyä tilikauden 2014 aikana, mutta uhkaa jälleen kasvaa tulevina vuosina investointimenojen kasvaessa. Kaupungin omavaraisuusaste on alle 50 % ja kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli vain 25,5 %. Tarkastuslautakunta toteaa, että lainasalkun hallinta on saatujen selvitysten perusteella asianmukainen ja mahdollisten korkoriskien varalta on suojauduttu. 6. Lappeenranta 2028 strategian toteutuminen Strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustolle puolivuosittain. Strategian seuranta on jaettu eri tasoihin, joista valtuustolle raportoidaan tason 2 mukainen yhteenveto. Viimeisessä seurantaraportissa oli yhteensä 133 sivua. Toimialat antoivat raportoinnin yhteydessä omat tilannearvionsa strategiaan kuuluvien toimenpideohjelmien etenemisestä ja niihin liittyvistä muutostarpeista. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että strategiaa seurataan tarkasti ja raportoidaan säännönmukaisesti valtuustolle. Raportointi on kuitenkin varsin laaja ja vaarana on, että strategian ydin tätä myötä katoaa, joten tarkastuslautakunta suosittelee raportoinnin kehittämistä. Strategiaa seurataan erillisellä seurantatyökalulla (IMS järjestelmä), josta tarkastuslautakunta sai katsauksen arviointivuoden aikana. Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupungilla on hyvä työväline strategian seuraamiseksi, mutta organisaatiossa on syytä varmistaa, että raportoinnin taso on tarkoituksenmukainen ja ettei toimialoilla tehdä mahdollista päällekkäistä työtä toteutumisen arvioinnissa.

18 16 Tarkastuslautakunta on koonnut seuraavaan taulukkoon arvionsa Lappeenranta 2028 strategiaan liittyvien toimenpideohjelmien toteutumisesta. Taulukossa on esitetty toimenpideohjelma, tiivistetysti kaupungin arvioista ohjelmien toteutumisesta sekä tarkastuslautakunnan oma arvio asiasta. Tarkastuslautakunta on käyttänyt arvioinnissa apuna kaupunginjohtajan sekä strategia ja rahoitusjohtajan valtuustolle esittelemiä yhteenvetoja. Toimenpideohjelma Hyvinvointiohjelma Kaupunkirakenneohjelma Talous ja palvelurakenneohjelma Toimialojen arvio strategian päivittämistarpeesta Hyvinvointiohjelmassa ei esiinny erityisiä muutostarpeita. Toimintaympäristössä on tapahtumassa lyhyen aikavälin muutoksia esim. kaupan ostovoiman hiipumisen ja väestön ikääntymisen yhteydessä. Strategian tavoitteita ei kuitenkaan ole tarvetta muuttaa. Vuoden 2014 tilinpäätös on hyvä ja keskeiset talouden tunnusluvut parantuivat. Verotuloennusteessa alkaa näkyä talouden pitkään jatkunut hiipuminen ja Venäjän talousongelmat. Kriisikuntakriteerien tarkastelu tulee muuttumaan uuden kuntalain myötä vuoden 2017 alusta ja ulottuu koskemaan konsernitilinpäätöksen kokonaisuutta. Lappeenrannan Energiakonsernilla esiintyy suuria investointipaineita. Tarkastuslautakunnan arvio/kommentit Toiminta on edennyt hyvinvointiohjelman suuntaisesti. Yleinen taloudellinen tila, Venäjän ruplan heikkeneminen ja työttömyyden kasvu ovat kuitenkin lisäämässä hyvinvointiohjelman toteuttamisessa haasteita. Kaupungin työttömyysluvut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 9,6 %. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uudistus, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömyyden raja laski 500 kalenteripäivästä 300:aan. Kaupunki osallistuu puolella pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksiin. Tarkastuslautakunta korostaa tukityöllistämistoimenpiteiden tärkeyttä. Kaupunkirakenneohjelma on toteutettu suunnitellusti. Kaupan ostovoiman hiipuminen, väestön ikääntymisen heijastuminen palvelurakenteeseen sekä teollisuuden rakennemuutokset voivat pitkällä aikavälillä asettaa tarpeita kaupunkirakenneohjelman tavoitteiden tarkasteluun. Talous ja palvelurakenneohjelmaa on noudatettu vuoden 2014 osalta ja taloudellinen tilanne parani verrattuna edelliseen vuoteen. Taseen lainamäärässä ei tapahtunut muutoksia, joskin lainakanta ei myöskään kääntynyt laskuun. Investoinnit kyettiin sopeuttamaan tulorahoitukseen. Investointipaineita kuitenkin esiintyy edelleen niin kaupungin kuin kaupunkikonsernin osalta. Hallinnon 2,8 milj. euron säästötavoitteesta vuoden 2016 loppuun on 0,5 milj. euroa avoinna. Säästötavoitteesta toteutui 0,4 milj. euroa vuonna 2014.

19 17 Elinkeino ohjelma Venäjä ohjelma Syksyllä 2015 tehdään pääsuuntaviivoja seuraavaa valtuustokautta varten ottaen huomioon veropohja, energian tilanne, Eksoten näkymät ja kaupungin toiminnan kustannuskehitys. Metsäteollisuuden luonne Lappeenrannan seudulla on muuttumassa. Kauppa ja muiden palvelualojen liikevaihto jäi vuoden 2012 tasolle etupäässä Venäjän taloustilanteen vaikutuksesta. Ostosmatkailu väheni. Keskustan rakentaminen jatkui vilkkaana. Elinkeino ohjelman uusiksi mittareiksi asetettiin: Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntyä Aktiivisen työelämään ja koulutukseen kannustaminen Venäjä ohjelma uudistetaan Kansainvälistymis ja Venäjäohjelmaksi vuosille Pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2028 säilytetään ennallaan. Venäjän taloustilanne on asettanut haasteita elinkeino ohjelman toteutumiselle suunnitellusti. Päivittäistavarakaupan myynti laski 20 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömyysluvut kasvoivat kaupungissa. Venäjän taloustilanteen kehitys on vaikuttanut suoraan ohjelman toteutumiseen. Ruplan kurssin alamäki ja Venäjää koskevat talouspakotteet lienee kuitenkin väliaikaisia, joten pitkällä aikavälillä tilanne parantunee ja ohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa paremmin. Tarkastuslautakunta toteaa, että on hyvä ottaa ohjelmaan laaja alaisempi näkökulma kuin Venäjä. Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että strategian tavoitteet on sisällytetty organisaation toimintaan hyvin ja tavoitteiden toteutumista tarkastellaan ja sen pohjalta myös muutetaan tarvittaessa. Yleinen taloustilanne ja Venäjän taloustilanteen kehittyminen ovat vaikeuttaneet ensimmäisen strategiavuoden tavoitteiden saavuttamista, mutta pitkällä aikavälillä taloustilanteen vaihtelut tasoittunevat. Strategian raportointia valtuustolle on hyvä kehittää, jotta strategiakokonaisuuksien ydin on poliittisessa päätöksenteossa selkeä.

20 18 7. Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 7.1 Konsernijohto ja hallinto Konsernijohdon ja hallinnon toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista on vaikeuttanut yleinen taloudellinen tilanne sekä Venäjän taloustilanteessa tapahtunut heikentyminen. Toimintakate alitti muutetun talousarvion 1,8 milj. euroa. Alitukseen vaikutti etenkin toimintatuottojen ennakoitua suurempi kertymä. Alla olevissa taulukoissa on arvioitu valtuustoon nähden sitovien tuottavuus ja muiden tavoitteiden toteutumista tilikaudella Valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite Toteutetaan hallinnon rakenne ja prosessiuudistus, jonka tavoitteena on 2,8 miljoonan euron säästöjen toteutuminen vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudistetaan elinkeinorakennetta tukemalla osaamispohjaisten ja matkailua tukevien palvelualojen työpaikkojen syntymistä. Vähennetään työttömyyttä kannustamalla aktiiviseen työelämään ja koulutukseen. Vahvistetaan yhteiseksi koettua strategian mukaista Lappeenranta brändiä. Parannetaan rajanylityksen sujuvuutta ja alueen saavutettavuutta edunvalvonnan, alu Toteuma/toimialan perustelut tilinpäätöksen mukaan Konsernihallinnon uudistunut organisaatio aloitti toimintansa elokuussa Prosesseja hiotaan yhdessä toimialojen kanssa. Säästöjä on vielä löytämättä 0,5 Meur vuoden 2016 loppuun. Toimenpiteet tähän löydetään vuoden 2015 aikana. T. Aron muutos ja kehitysdynamiikan vertailussa Lappeenrannan suhteellinen muutos pohjalaiskaupunkien jälkeen 26 suuren kaupungin joukossa maan 4. paras. Vuoden 2014 osalta tilanne on kuitenkin heikentynyt ja kesäkuun loppuun 2014 mennessä työpaikkojen määrä supistunut 700:lla. Työttömyys kasvanut n. 2 % yksikköä, mikä on samaa tasoa valtakunnallisen kehityksen kanssa. Toteutettu Live Lappeenranta kampanja WWF Green Lappeenranta kampanja Uudet nuoret PR lähettiläät valittu Joukkoliikennekampanja Aktiivinen tiedotus ja mediayhteistyö kotimaassa ja ulkomailla VT 6 Lappeenranta Luumäen rakentuminen 2015 alkaen voitiin varmistaa. Nuijamaalla on lisätty tarkastuspisteitä ja Tarkastuslautakunnan arvio/kommentti Tavoitteessa on edetty ja organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneen hyvin. Säästötavoite on haastava. Yleinen taloudellinen tilanne on heikentänyt tavoitteen saavuttamista. Tarkastuslautakunta edellisen arvionsa. Tavoitteessa on edistytty. toistaa Kiinteistöliitto vertaili tutkimuksessaan kerrostaloasumisen kustannuksia Suomessa. Lappeenranta oli tutkimuksessa Suomen kallein kaupunki kerrostaloissa asuville. Lappeenranta päätyi kalleimmaksi lähinnä kiinteistöveron ja kaukolämmön hinnan perusteella. Asumiskustannukset 60 m2 kaksiossa olivat euroa/vuosi ja noin sata euroa keskimääräistä enemmän. Tavoitteessa on edistytty.

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI KH Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnan kokouksessa 6.6.2012 on käsitelty alla olevan kokouspöytäkirjan otteen mukaisesti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot