Voiko sosiaali- ja terveysala hyötyä peleistä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voiko sosiaali- ja terveysala hyötyä peleistä?"

Transkriptio

1 Voiko sosiaali- ja terveysala hyötyä peleistä? Esimerkkinä Neuroplastisuusterapia ADHD:n hoidossa Helsingin kaupungin Koulutus digitaalisesta pelaamisesta ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla Ville Tapio

2 Ville Tapio Yrittäjänä tai sijoittajana 6 yrityksessä vuodesta 1999 Toimitusjohtaja, Psykoterapiakeskus Vastaamo (Mental Capital Care Oy) Ykstyissijoitusyhdistys Finnish Business Angel Networkin jäsen Johtoryhmän jäsen kahdessa Helsingin Yliopiston kognitiotieteen laitoksen aivotutkimushankkeessa

3 Psykoterapiakeskus Vastaamo Perustettu syksyllä psykoterapeuttia, 3 psykiatria sekä 3 hallinto-, tutkimus ja kehityshenkilöä Helsingin Malmilla 19 vastaanottohuonetta Tampereella Tullintorilla alkaen 15 vastaanottohuonetta Tarjoaa psykoterapiaa, psykiatriaa, psykologisia tutkimuksia ja työnohjausta Palvelua myös verkossa ja puhelimella Asiakkaina yksityishenkilöä, 8 kuntaa, 7 järjestöä ja 2 sairaanhoitopiiriä

4 CENT-tutkimusohjelma Computer Enable Neuroplasticity Therapy (CENT) for cognitive disorders Helsingin ja Erlangen yliopistojen yhteistutkimushanke. Tekesin tutkimustuki hankkeelle noin diagnosoidun ADHD/ADD-potilaan ryhmä kävi hoidossa 40 kertaa vuoden jälimmäisen puoliskon 2012 aikana. Tutkimustuloksia on analysoitu ja valmisteltu julkaistavaksi vuoden 2013 aikana

5 MITEN NEUROPLASTISUUS- TERAPIA TOIMII?

6 Neuroplastisuusterapia (a.k.a Biofeedback, Neurofeedback) l Neuroplastisuusterapia on menetelmä, missä hoidettava saa palautetta omasta aivotoiminnastaan l Aivosähkökäyräänsä normalisoimalla hoidettava oppii paremmin säätelemään käyttäytymistään l Oppiminen tapahtuu välineellisen oppimisen kautta, jolloin palkintona toimii visuaalinen palaute tietokoneruudulta.

7 Neuroplastisuusterapia toteutettuna tietokonepeleillä

8 Aivosähkökäyrän taajuusalueet Amplitudi = värähdyslaajuus ( voimakkuus ) Taajuus (Hz) = sykliä/heilahdusta per sekunti ( nopeus ) Delta < 4 Hz Theta 4-8 Hz Alfa 8-12 Hz SMR Hz Beta Hz Gamma > 30 Hz 8

9 Simple Ball Pallo nousee kun samanaikaisesti beta/smr on korkea ja theta matala Theta Beta tai SMR

10 Video Theta Beta tai SMR

11 AstroComet Theta Beta tai SMR

12 NEUROPLASTISUUS- TERAPIA ADHD:N HOIDOSSA

13 Hoidettavat sairaudet ADD/ADHD/Oppimisvaikeudet Riippuvuudet/Addiktiivinen käyttäytyminen Ahdistuneisuus/Paniikkihäiriöt Autismi/Asperger Masennus Fibrymaologia Epilepsia Päänsärky Aivovamman oireet Unettomuus PTSD Alzherimerin oireet Suorituskyvyn optimointi Neurofeedback is on the cutting edge of the mind-body revolution. I believe it is one of the treatments that will keep us moving toward an era of new approaches of naturally managing our health. - Candace B. Pert, former chief of Brain Biochemistry at the National Institute of Mental Health (USA)

14 Miksi neuroplastisuusterapiasta pitäisi kiinnostua? Neuroplastisuusterapian edut Ei sivuvaikutuksia Tulokset ovat kestäviä ja jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeen Lääkehoidon tarve, kustannukset ja haitat voivat vähentyä Hoidon toteuttaminen ei vaadi terveydenhuollon ammattilaista Lääkehoitojen haitat USA:ssa yli ihmistä kuolee ja 2 miljoonaa loukkaantuu vuosittain oikein määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksien takia (American Medical Association 2000) USA:ssa 9 miljoonaa laitostumista ja yli 18 miljoonaa poliklinikkakäyntiä vuosittain lääkkeiden vuoksi (American Pharmaceutical Association 2001)

15 Neuroplastisuusterapia ADHD:n hoidossa Suomessa 3-6 %:lla lapsista on ADHD Suomessa 7-15-vuotiaista 0.64 % saa ADHD-lääkitystä, Islannissa 4.70 %, Norjassa 1.81 %, Ruotsissa 0.93 % ja Tanskassa 0.96 % ADHD-lääkkeiden kulutus on Suomessa kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2010 noin 15 prosenttia vuodessa (Kela) Neuroplastisuusterapialla voidaan korvata lääkehoitoa Huomattavaa hyötyä impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden hoidossa (Arns ym. 2009) Keskitasoista hyötyä yliaktiivisuuden hoidossa (Arns ym. 2009) Neuroplastisuusterapian edut lääkehoitoon verrattuna Ei sivuvaikutuksia Tulokset ovat kestäviä ja jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeen Lääkehoidon tarve, kustannukset ja haitat voivat vähentyä

16 Neurofeedback-tutkimusten metaanalyysi (Arns ym. 2009) Meta-analyysissa mukana 15 tutkimusprojektia ja yhteensä 1194 ADHD-lasta We conclude that neurofeedback treatment for ADHD can be considered Efficacious and Specific (Level 5/5) with a large ES for inattention and impulsivity and a medium ES for hyperactivity Täyttääkseen kriterit Efficacious and Specific vaaditaan, että hoito on on vähintään kahdessa itsenäisessä tutkimuksessa todettu olevan tehokkaampi kuin esim. lumehoito tai lääkehoito. Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler,M. & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40 (3),

17 Muita kannanottoja vaikuttavuudesta Neurofeedback always should be considered as an intervention for some disorders*, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry EEG-biopalautehoidolla (ks. sähköinen tausta-aineisto 74) saattaa olla tehoa ADHD:n keskeisiin oireisiin Käypä hoito / Lasten ja nuorten ADHD 84 % asiakkaista ovat hyötyneet (n= 157) biopalautehoidosta (vrt. psykoterapiasta 85 %) *) ADHD, seizure disorders, OCD, GAD, PTSD, phobias, depression, reading disabilities and addictive disorders.

18 Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy. TUTKIMUSHANKKEEN ALUSTAVIA TULOKSIA Ville Tapio Mental Capital Care Oy

19 CENT-tutkimussuunnitelma Tutkimuksen raamit: 5 neurofeedback-ohjaajaa ja tutkimus-assistenttia 40 ADHD/ADD-diagnosoitua aikuista Jokainen käy neuroplastisuusterapiassa 40 kertaa Harjoittelua 5 x 5 min / kerta Kerättävä data Lääkärilausunnot, diagnoosit EEG-poikkeavuudet Itsearviointi-lomakkeet: ym. ADHD, masennus, ahdistus, alkoholin käyttö, omaisten ADHD-lomake Elämänlaatu-lomake Hoitoon kohdistuvat odotukset Univaikeudet Pelien pistemäärät

20 Koehenkilö 1507P:n tulokset 20

21 Pilottiryhmän tulosten yhteenveto Scores of 40 diagnosed ADHD patients improved by 20 % on average during 40 gaming sessions per patient. More than half of the interviewed patients also told, that they have noticed improved ability to focus in real life situations.

22 TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

23 Kenelle neuroplastisuusterapia sopii? ADHD:n oireet: tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, hyperaktiivisuus Jos toivot terapiaa käytännönläheisempää lähestymistapaa Jos olet motivoitunut käymään 2-3 kertaa viikossa 1 6 kuukauden aikana neuroplastisuusterapiassa Alkuvaiheessa etupäässä nuorille ja aikuisille (14 v+) 23

24 Neuroplastisuusterapian pilotointi ADHD/ADD-potilasryhmällä Osallistujana potilaan ryhmä Aloitus potilaiden sähköaivokäyrämittauksilla lähtötasojen selvittämiseksi (yhteensä siis 15 mittausta) 20 terapiakertaa 45 minuutin istunnoissa 2-3 kuukauden aikana 10 potilaalle (yhteensä siis 200 terapiaistuntoa) Raportointi henkilökohtaisesti osallistujille sekä yhteenvetona tilaajalle Terapiaistunnot voidan toteuttaa tilaajan tai toimittajan tiloissa Toimittaja vastaa tarvittavista laitehankinnoista (EEG-mittaushuppu, hupun tarvikkeet, tietokone ja kaksi näyttöä) Toimittaja vastaa alkukartoituksista ja raportoinnista Terapiaistuntojen pitämiseen voidaan kouluttaa myös tilaajan henkilöstö (ei ammatillisia tai pohjakoulutusvaatimuksia)

25 Hyötyjen ennakointi kaupungille 1. ADHD-potilaille pystytään tarjoamaan lääkkeetön ja sivuvaikutukseton hoitovaihtoehto, jonka piiriin hakeutumisen kynnys olisi matalampi varsinkin nuorille. 2. ADHD-potilaiden erikoissairaanhoidon käyntimäärät vähenevät (HUS:n psykiatrisen poliklinikan päivystyskäynnin hinta kaupungille 520 ). 3. Palvelu pystyttäisin tuottamaan vaikka Toimintakeskus Hapen Pelitalon tiloissa ja henkilöstöllä vapauttaen kaupungin sote-henkilökunnan resursseja muuhun. 4. Mahdollisuus tarjota kehitysympäristö suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelualan huippuosaamisen tuotteistamiseksi kansainväliseksi kasvuyritykseksi.

26 Sitran terveyspelimarkkinaselvitys Mapping the full potential of the emerging health game markets by Jari-Pekka Kaleva, Koopee Hiltunen and Suvi Latva, Neogames Finland ry:

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei?

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Hasse Karlsson, LT, FM, Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto, Ylilääkäri, TYKS Psykoterapeutti Esityksen sisältö

Lisätiedot

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositus NALLE-projektin loppuraportti Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys 2013 1 Kannen kuva-aihe Outi Heiskanen 2 Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen

Lisätiedot

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla

Lonkkamurtumapotilaiden arviointi geriatrian poliklinikalla Alkuperäistutkimus tieteessä Maria Korpi LL, erikoistuva lääkäri Tiina Luukkaala FM, biostatistikko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö Pirkko Jäntti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Seksuaaliterapiaa verkossa?

Seksuaaliterapiaa verkossa? Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapiaa verkossa? Verkon hyödyntäminen seksuaaliterapeutin työssä Pia Tuovinen 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 VERKON HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Tietoa työstä Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Teija Kivekäs Kirsi Ahola Matti Joensuu Pauliina Mattila-Holappa Jari Rechardt Helena Hermansson Maatalousyrittäjillä

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

ToMaHoK. Tietoa työstä TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

ToMaHoK. Tietoa työstä TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Tietoa työstä ToMaHoK TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Erkki Kaila Anne Väisänen Timo Leino Anneli Laamanen Tiina Vihtonen Hanna-Kaisa Hyvärinen Jyrki Varjonen ToMaHoK Toimiva masennuksen

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Unettomuuden diagnostiikka

Unettomuuden diagnostiikka Katsaus tieteessä Timo Partonen psykiatrian dosentti, tutkimusprofessori THL, Mielenterveys ja päihdepalvelut timo.partonen@thl.fi Unettomuuden diagnostiikka Unettomuuden syytä tulee etsiä aktiivisesti.

Lisätiedot

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa Katsaus Jaakko Erkkilä professori Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö jaakko.erkkila@jyu.fi Mari Tervaniemi professori Jyväskylän yliopisto, psykologian

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä Tieteessä katsaus Klaus Ranta LT, dosentti HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä klaus.ranta@hus.fi Vera Gergov PsM HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä Veli-Matti

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA

LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA Marja Sipilä Jenni Pihlamaa Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä AVAUKSIA Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo-projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005 2009 5 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä

Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Volume 14 Issue 2 2010 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus). Sairaanhoitajavetoiset

Lisätiedot

s. 6 s. 5 s. 8 s. 7 Haluatko julkaista alkuperäistutkimuksen? Miten lähetät käsikirjoituksen Oppia käytännön kokemuksista Kirjoitusohjeet

s. 6 s. 5 s. 8 s. 7 Haluatko julkaista alkuperäistutkimuksen? Miten lähetät käsikirjoituksen Oppia käytännön kokemuksista Kirjoitusohjeet Kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2013 Haluatko julkaista alkuperäistutkimuksen? s. 5 Kirjoitatko katsauksen? s. 6 Esittele kiinnostava

Lisätiedot

Alkoholi: Terveysneuvonta

Alkoholi: Terveysneuvonta Alkoholi: Terveysneuvonta Kaikista maailman alueista Euroopan unionissa on eniten alkoholia käyttäviä henkilöitä ja korkein väestömäärään suhteutettu alkoholin kulutus (WHO, 2004). 55 miljoonaa aikuista

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät

Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA D. LÄÄKETIDE 425 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS D. MEDICAL SCIENCES 425 TUOMAS-HEIKKI KOSKELA Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät The Prognostic Risk

Lisätiedot