Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS"

Transkriptio

1 Takausopas Tammikuu

2 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle? 6 Takauksen saamisen ehdot 6 Milloin hakemus saatetaan hylätä? 7 > Esimerkkejä hakemuksista 9 > Takauksen hakeminen 10 Velkaneuvoja auttaa 10 Näin takaushakemuksesi etenee 11 Hakemukseen liitettävät tositteet 12 Tapauskohtaiset liitteet 13 > Kuukausierä maksuvaran mukaisesti 14 Mikä maksuvara on? 14 Näyttö velanhoitokyvystä 15 Mitä tehdä, jos maksuvaraa on liian vähän? 16 > Maksuvaran laskeminen 17 > Esimerkki maksuvaran laskemisesta 19 > Sanastoa 21 > Hyödyllisiä nettisivustoja 23 2 Pääosa toiminnasta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

3 > Takuu-Säätiö Takuu-Säätiö auttaa talouskriisissä olevia ihmisiä velka- ja maksuongelmien ratkaisemisessa. Myönnämme takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin ihmisille, joiden velkaongelma on ratkaistavissa yhdellä uudella lainalla. Lisäksi neuvomme talouskriisissä olevia ihmisiä ja heidän läheisiään Velkalinja - neuvontanumerossa. Kaikki palvelumme ovat velallisille maksuttomia. Velkaongelmien ratkaisemiseen on erilaisia keinoja. Ensisijaisesti ne on pyrittävä ratkaisemaan vapaaehtoiskeinoin. Takuu-Säätiön takaama järjestelylaina on yksi vapaaehtoisista velkojen järjestelykeinoista. Tässä oppaassa kerrotaan, mistä takauksessa on kyse, mitä sen saaminen edellyttää ja miten sitä voi hakea. > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? Järjestelylainalla yhdistetään yleensä useat eri velat yhdeksi uudeksi lainaksi. Voit hakea järjestelylainan takausta Takuu-Säätiöstä, jos sinulla on vaikeuksia saada järjestelylainaa pankista esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Tarkoituksenamme on auttaa asiakasta sekä selviytymään velkojen maksusta että joutumasta uudelleen velkaongelmiin. Järjestelylaina on yksi tapa järjestellä velkoja silloin, kun niiden maksu ei muutoin onnistu. Takausta ei voi saada, jos on muita kohtuullisia keinoja selviytyä veloista. Yhteen talouteen voidaan myöntää enintään euron takaus. Takausaika on korkeintaan kahdeksan vuotta. Alle euron järjestelylainoihin takausta ei myönnetä. Lainan korkona on prime tai euribor lisättynä 2 %:n marginaalilla. 3

4 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? Järjestelylainalla yhdistetään hakijan kaikki sellaiset velat, joissa ei ole vakuutta tai joissa on vain henkilötakaus. Tällaisia velkoja ovat: kulutusluotot, esim. luottokorttivelat, rahoitusyhtiö- ja pankkilainat osamaksuvelat sekä koti-, posti-, puhelin- ja verkkomyyntivelat takausvastuut, jotka päävelallinen on jättänyt hoitamatta vuokravelat ja muut erääntyneet laskut verovelat elatusapuvelat vahingonkorvaukset yksityishenkilövelat ja vipit henkilöstökassalle tai työnantajalle olevat velat päättyneen yritystoiminnan velat rauenneen velkajärjestelyn maksuohjelman velat pelaamisesta syntyneet velat Velat voivat olla hoidossa, perinnässä tai ulosotossa. Maksuhäiriömerkintä, takaajan tai vakuuden puute eivät ole este Takuu- Säätiön takaukselle. Velallisella voi olla edellisten lisäksi myös muunlaista velkaa, jota ei yhdistetä järjestelylainaan. Ne jäävät sen ohella maksettaviksi ja niiden hoitomenot huomioidaan. Tällaisia velkoja ovat: hoidossa oleva asuntolaina autolaina valtion takaama opintolaina, joka on pankissa takausvastuut, jotka ovat päävelallisen hoidossa kunnan myöntämä sosiaalinen luotto toiminnassa olevan yrityksen velka Finnveran laina lakisääteisen velkajärjestelyn lisäsuoritusvelka muu laina, jossa on turvaava reaalivakuus Poikkeuksellisesti järjestelylainaan voidaan yhdistää harkinnan mukaan autolainaa, Kelan perinnässä olevaa opintolainaa ja lainaa, 4

5 joissa on turvaava reaalivakuus, jos ne ovat pienehköjä ja se on tarkoituksenmukaista maksuohjelman kannalta. Takuu-Säätiön takauksella ei voida ratkaista velkatilanteita, joissa takausta toivotaan asuntolainojen, toiminnassa olevan yrityksen velkojen tai voimassa olevan yksityishenkilön velkajärjestelyvelkojen tai lisäsuoritusten poismaksuun. Uusien hankintojen rahoittaminen Järjestelylainan ensisijaisena tarkoituksena on velkojen yhdistäminen. Harkinnan mukaan järjestelylainan määrää voidaan kuitenkin suurentaa sen verran, että rahaa riittää myös johonkin välttämättömään hankintaan kuten esimerkiksi pesukoneeseen, autoremonttiin, silmälaseihin, hammashoitoon tai lääkärin määräämään hoitoon. Lisälainan sijaan hankintoja ja menoja voidaan rahoittaa myös siten, että lainaan sovitaan lyhennysvapaajakso. Tällöin lainan lyhennyserän suuruinen summa on käytettävissä hankintoihin. Joissakin kunnissa ja kaupungeissa välttämättömiin hankintoihin myönnetään sosiaalista luottoa. Asiaa voi tiedustella oman kunnan puhelinvaihteesta tai katsoa nettisivuilta. 5

6 > Sopiiko takaus Sinulle? Takuu-Säätiön takaus on tarkoitettu yksityishenkilöille. Sitä ei myönnetä yritysvelkojen järjestelyyn. Hakijan elämäntilanteen pitää olla vakiintunut siten, että velkaantumiseen johtaneet syyt ovat päättyneet (esim. työttömyys) tai hallinnassa (esim. päihdeongelma). Järjestelystä ei ole hyötyä, jos velkakierre alkaa uudelleen. Järjestelylainan kuukausierää ei voi päättää itse, vaan se on maksuvaralaskelman mukainen (lue lisää s. 14). Maksuvaraa on oltava koko maksuohjelman ajaksi ja sen on riitettävä sekä järjestelylainan että sen ulkopuolelle jäävien velkojen hoitoon. Maksuvarasta on annettava näyttö (lue lisää s. 15). Parisuhteessa asuvien hakijoiden on yleensä haettava takausta yhdessä. Jos järjesteltävät velat ovat syntyneet ennen parisuhdetta tai vain toisen puolison elämäntilanteesta, voi hän olla hakijana yksinkin. Vaikka avo- tai aviopuoliso ei olisi takauksen hakijana, hänen maksuvaransa selvitetään. Tarkoituksena on varmistaa, että puoliso selviytyy omista menoistaan, esimerkiksi veloistaan ja vuokraosuudestaan. Takauksen saamisen ehdot Kaikki luotto- ja maksukortit sekä tililimiitit lopetetaan, jotta asiakas ei lisävelkaannu maksuohjelman aikana. Samasta syystä Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin kirjataan erityinen luottotietomerkintä lainan nostamisen yhteydessä. Perusturvaan kuuluvan omaisuuden voi säilyttää. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi asunto, jossa itse asuu. Myös kohtuuhintainen auto on mahdollista pitää, jos se on välttämätön työssäkäynnin tai sairauden vuoksi. Kesämökki, vene ja muu vastaava on myytävä ja niistä saadut rahat on käytettävä velkojen maksuun. 6

7 Takaus ei vapauta poismaksettavissa veloissa olevia takaajia tai vakuuksia. Jos järjestelylainalla maksetaan auto- tai muu ajoneuvolaina, ajoneuvo rekisteröidään säätiön nimiin luoton noston yhteydessä silloin, kun sen arvo on noin euroa tai enemmän. Velkojen järjestely Takuu-Säätiön takaamalla järjestelylainalla ei vapauta takaajia tai kanssavelallisia tai lainan panttina olevaa omaisuutta. Esimerkki: Takauksen hakijalle myönnetään takaus euron suuruiseen järjestelylainaan. Yksi järjestelylainalla pois maksettavista veloista on sukulaisen takaama euron pankkilaina. Sukulaisen takausvastuu päättyy alkuperäiselle velkojapankille, kun tuo euron laina maksetaan pois järjestelylainalla. Ennen järjestelylainan nostamista Takuu-Säätiö vaatii häneltä uuden takaussitoumuksen. Uusi sitoumus on rajattu vain sen suuruiseksi kuin mikä on hänen alun perin pankille takaamansa lainan jäljellä oleva summa eli tässä tapauksessa euroa. Sukulaisen takausvastuu pienenee säännöllisesti sitä mukaa, kun järjestelylainan saanut velallinen lyhentää euron lainaansa. Esimerkiksi 400 euron lyhennys lyhentää neljäsosalla eli 100 eurolla takaajan osuutta. Mikäli sukulainen ei annakaan säätiölle uutta takaussitoumusta, velallisen velkojen järjestely Takuu-Säätiön takauksella peruuntuu kokonaan. Tästä voi seurata, ettei velallinen velkavaikeuksiensa jatkumisen vuoksi pystykään enää maksamaan euron lainaa, ja sukulainen joutuu lopulta takaajana maksamaan sen velkojapankille. Milloin hakemus saatetaan hylätä? Jokaisen hakijan tilanne on yksilöllinen, ja lopulliseen ratkaisuun vaikuttaa monesta eri tekijästä koostuva kokonaisuus. Yleisimpiä hakemuksen hylkäämiseen vaikuttavia seikkoja ovat: > Maksuvara. Sitä ei ole lainkaan tai se ei riitä järjestelylainan ja sen ohessa hoidettavien lainojen hoitamiseen tai se alenee merkittävästi lähiaikoina. 7

8 > Sitoutuminen. Hakija ei kykene hoitamaan velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla eikä lopettamaan lisävelkaantumistaan. > Epäselvä kokonaistilanne. Olosuhteet ovat vakiintumattomat työttömyyden, pätkätyön, perhetilanteen, sairastelun tai jonkin riippuvuuden vuoksi. Talouden veloista, omaisuudesta tai tulo- ja menotilanteesta ei saada riittävää selvyyttä. > Liian suuri kokonaisvelkamäärä. Hakijan/hakijoiden reaalivakuudettomien velkojen määrä ylittää takauksen enimmäismäärän euroa. > Aiempi järjestely. Hakijalla on jo ollut säätiön takaus tai muu velkajärjestely, esimerkiksi tuomioistuimen vahvistama tai sosiaalinen luotto. Uudelleen velkaantuneelle hakijalle takaus myönnetään vain erityisestä syystä. Takuu-Säätiön takaus on pääsääntöisesti ainutkertainen. > Yksityishenkilön velkajärjestely. Hakijalla on voimassa yksityishenkilön velkajärjestely tai takausta haetaan maksuohjelmassa kertyneiden rästien, lisäsuoritusten tai maksuohjelmakertymän maksuun. > Yritystoiminta. Hakijan velat ovat toimivan yrityksen velkoja, tai hän on yrittäjä, eikä yritystoiminnan kannattavuudesta ole riittävää varmuutta. 8

9 > Muut velkojen järjestely- ja selviytymiskeinot. Hakemus voidaan hylätä, jos hakijalla on esimerkiksi perusturvaan kuulumatonta omaisuutta, jonka voi myydä ja käyttää velkojen lyhentämiseen. > Hakijan maksuvara riittää nykyisten velkojen hoitoon, mutta hän haluaisi säätiön takaaman järjestelylainan sen edullisen koron vuoksi tai koska yhtä lainaa on helpompi hoitaa kuin useaa. > Esimerkkejä hakemuksista Aviopari Alle 30-vuotiaalla pariskunnalla oli vakuudettomia velkoja yhteensä euroa. Lisäksi heillä oli noin euron autolaina. Heidän velkaantumisensa alkoi auton ostosta. Se osoittautui huonokuntoiseksi ja sitä jouduttiin korjaamaan jatkuvasti. Talous joutui tiukemmalle vaimon opiskellessa, ja myöhemmin kahden lapsen syntymän vuoksi. Elinkustannuksiaan sekä auton korjauskuluja kattaakseen pariskunta otti erilaisia kulutusluottoja. Avioparin yhteiset kuukausittaiset tulot lapsilisineen ja vähennyksineen (eli verot yms.) olivat yhteensä euroa. Menot eli vuokra, lämmitys, vakuutus, aikuisten ja lasten elinkustannukset jne. olivat euroa. Vähentämällä menot tuloista saatiin laskennalliseksi maksuvaraksi 667 euroa. Toimittamiensa tiliotteiden mukaan pariskunta hoiti velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla, eikä heille kertynyt lisää velkaa. Takuu-Säätiö myönsi heille järjestelylainan takauksen eurolle. Lainan takaisinmaksuajaksi tuli noin 4 vuotta 475 euron kuukausierällä. Loppuosa maksuvarasta käytettiin autolainan hoitoon. Yksin asuva Kun 51-vuotias nainen erosi miehestään, jäi hänelle yhteisen liiton ajalta velkaa. Lainojen lyhentäminen onnistui siihen saakka, kunnes hän joutui työttömäksi. Työttömyyttä kesti yhteensä kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen hän työllistyi. 9

10 Velkaa naiselle kertyi noin euroa ja velkoja oli kymmenen kappaletta. Niistä kuusi oli ulosotossa ja neljä perinnässä. Naisen nettotulot olivat noin euroa kuukaudessa. Vuokran, sähkökulujen ja välttämättömien elinkustannusten jälkeen hänelle jäi laskennallista maksuvaraa noin 411 euroa kuukaudessa. Toimittamiensa tositteiden mukaan nainen oli hoitanut velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla eikä ollut velkaantunut lisää. Takuu-Säätiö myönsi naiselle euron suuruisen lainan. Lainan takaisinmaksuaika oli noin 4 vuotta ja kuukausierä 410 euroa. > Takauksen hakeminen Varaudu siihen, että takauksen hakemiseen kuluu aikaa ja se vaatii työtä. Voi kestää kuukausia ennen kuin saat kerättyä paperit ja hakemuslomake on valmis. Takuu-Säätiössä on tavallisesti myös käsittelyjonoa. Oman kuntasi talous- ja velkaneuvoja auttaa hakemuksen laatimisessa. Neuvonta on maksutonta. Velkaneuvoja auttaa Takausta haetaan Takuu-Säätiön hakemuslomakkeella. Hakemuksen laatimiseen kannattaa pyytää apua oman kunnan talous- ja velkaneuvojalta. Tapaamisaikaa neuvojalle joutuu yleensä odottamaan, mutta ammattilaisen asiantuntemus ja kokemus säästää aikaa ja vaivaa. Neuvonta on maksutonta. Velkaneuvojat osaavat arvioida, onko sinulla mahdollisuus Takuu- Säätiön takaukseen. Neuvonnassa saattaa ilmetä, ettei sinun kannatakaan hakea takausta, vaan tilanteesi vaatii toisenlaisia ratkaisukeinoja. Tällöin neuvoja auttaa sinua muiden mahdollisten vaihtoehtojen miettimisessä. 10

11 Neuvojan tapaamisaikaa odotellessa kannattaa tutustua takauksen saamisen edellytyksiin ja tavallisimpiin hylkäysperusteisiin (s. 6-9) selvittää itsellesi, mikä on maksuvara ja miten se lasketaan (s. 14) aloittaa velkojesi hoitaminen maksuvaran suuruisella summalla, jos olet maksanut niitä tähän asti vähemmän (s.15) kerätä takaushakemuksessa tarvittavat maksuttomat liitteet (s ) tutustua myös muihin velkojen järjestelykeinoihin (www.takuu-saatio.fi > Tietoa veloista). Takaushakemuslomakkeita voit myös tilata Takuu-Säätiöstä tai tulostaa säätiön kotisivuilta Muistathan, että takaushakemus pitää aina allekirjoittaa. Hakemuksessa on oltava aina myös puolison allekirjoitus, vaikka hän ei olisikaan hakijana. Jos allekirjoitukset puuttuvat, säätiö ei voi henkilötietolaista johtuen käsitellä hakemusta. Näin takaushakemuksesi etenee Takuu-Säätiöön saapuva hakemus siirtyy ensin käsittelyjonoon. Käsittelyn kesto on tapauskohtainen. Toisinaan käsittelijä tarvitsee lisäselvityksiä, kuten tarkennuksia tulo- ja menotietoihin tai velkatilanteen päivityksiä. Hän lähettää kirjallisen täydennyspyynnön ja/ tai soittaa sinulle. Myös talous- ja velkaneuvoja tai muu avustajasi saa täydennyspyynnön tiedoksi, jos olet antanut siihen luvan hakemuksessa. Hän voi tarvittaessa opastaa sinua lisäselvitysten toimittamisessa. Saat päätöksen takauksesta kirjallisena. Avustajasi saa siitä kopion, jos olet antanut siihen hakemuksessa luvan. Myönteisen päätöksen liitteenä on toimintaohje luoton nostamiseksi. Hylkäävässä päätöksessä kerrotaan perustelu. Voit valittaa päätöksestä Takuu- Säätiöön, jos se on tehty virheellisten tietojen perusteella. Voit hakea takausta myöhemmin uudelleen, jos taloudellinen tai muu elämäntilanteesi muuttuu niin, että takauksen saaminen on mahdollista. 11

12 Hakemukseen liitettävät tositteet Hakemuksen liitteet saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja. Jos tuloihin, menoihin tai velkoihin on tiedossa muutoksia, sinun on esitettävä niistä ennakkoarvio tai vapaamuotoinen selvitys. Lähetä meille tositteista vain kopiot, sillä emme säilytä alkuperäisiä papereita. Tulotositteet kuten palkkalaskelma, josta ilmenee kertymätiedot bruttotuloista (kuluva ja edellinen vuosi), ennakonpidätyksestä, ay-maksusta, lomarahasta ja erittely ylitöistä / eläkepäätös / työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös / äitiys- ja vanhempainpäiväraha- tai kotihoidontukipäätös, elatusapupäätös, asumistukipäätös, hoitotukipäätös. Tositteiden on oltava mahdollisimman uusia. Toivomme, että ne ovat kopioita. Oikeaksitodistamista ei tarvita. Menotositteet: vuokra-/vastikekuitti, muut asumiskulutositteet, päivähoitolasku/-päätös, elatusapupäätös, terveydenhoitomenotositteet ja lääkärinlausunto tai muu terveydenhoitomenoja tukeva lausunto sekä selvitys työmatkakuluista. Luottotietorekisteriote, jonka saat tilaamalla Suomen Asiakastieto Oy:stä vapaamuotoisella kirjeellä. Otteen saa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Jos olet saanut luottotieto-otteen esimerkiksi Bisnode Finland Oy (Soliditet-rekisteri), liitä myös se hakemukseen. Tiliotteet kaikista pankki- ja huoltokonttoritileistä sekä luottokorteista ja luotollisista tileistä kolmen peräkkäisen kuukauden ajalta. Tarvitsemme niitä, kun tarkastelemme velkojen ja muiden maksujesi hoitoa (vrt. s 15). Säästä hakemuksen käsittelyaikana saapuvat tiliotteet, jotta voit lähettää ne Takuu-Säätiöön pyydettäessä. 12 Verotuspäätös eli selvitys verotuksesta ja verotuspäätöksen erittelyosa viimeiseltä valmistuneelta verovuodelta. Tositteet merkittävästä omaisuudesta, esimerkiksi omistusasunnosta tai kuolinpesäosuudesta. Tositteista on ilmettävä omaisuuden arvo ja omistussuhteet.

13 Velkatositteet, joista on ilmettävä jäljellä oleva velka ja kuukausierä. Jos veloissa on takaajia tai reaalivakuutta, liitteeksi tarvitaan myös takaussitoumukset ja panttikirjat. Ulosottotodistus eli velalliskohtainen asianosaistuloste. Siitä ilmenee päättyneet tilitykset velkojittain, vireillä olevat asiat ja velallisen maksamat velat. Todistus pyydetään ulosottovirastosta. Saat sen maksutta, kun pyydät sen velkajärjestelyä varten. Velkaantumishistoria, jossa kerrot lyhyesti ja vapaamuotoisesti syyt velkojen ottamiseen ja sen hetken taloudellisen tilanteesi: tulot ja varat, joilla velat oli alun perin tarkoitus maksaa takaisin. Kerro myös, jos velkaantumisesi on johtunut sairastamisesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä, erosta tai muusta vastaavasta elämänmuutoksesta. Virkatodistus tai väestötietojärjestelmäote, josta ilmenee huollettavat lapset. Tapauskohtaiset liitteet Kodin hankinnoista tai muista välttämättömistä menoista laadittu selvitys ja kustannusarvio, jos järjestelylainaa haetaan niiden rahoittamiseen. Muut hakemusta tukevat ja selventävät lausunnot sekä selvitykset. Esimerkiksi lääkärin tai muun hoitavan henkilön tai tukihenkilön antamat kirjalliset selvitykset esimerkiksi sairaudesta, hoidosta tai kuntoutumisesta. Huomaa, että myös puolison on allekirjoitettava hakemus, jotta henkilötiedot voidaan tallentaa. Vaikka puolisosi ei haekaan takausta, hänen on liitettävä tulo- ja menotositteensa, verotuspäätöksensä, luottotieto-otteensa sekä tiliotteensa hakemukseen. Lisäksi tarvitaan puolison allekirjoittama vapaamuotoinen selvitys hänen velkojensa määristä, korkoprosenteista, kuukausieristä ja varallisuusliitteet tavanomaista suuremmasta varallisuudesta, esimerkiksi asunto-omaisuudesta. Yrittäjän pitää toimittaa elinkeinonharjoittajan tuloselvityslomake ja tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä tilikaudelta. Lomakkeen saa neuvojalta, tilaamalla Takuu-Säätiöstä tai tulostamalla nettisivuiltamme. 13

14 > Kuukausierä maksuvaran mukaisesti Takauksen saamiseksi sinulla on oltava riittävästi maksuvaraa. Laske maksuvarasi heti ensimmäiseksi, kun suunnittelet takauksen hakemista. Sitoutuminen maksuvaran suuruiseen kuukausittaiseen velanhoitomenoon on yksi takauksen saamisen perusedellytyksistä. Mikä maksuvara on? Maksuvara saadaan vähentämällä talouden nettotuloista asumismenot sekä muihin välttämättömiin menoihin varatut tietyt summat (ks. sivu 17). Arvioidessaan maksuvaran riittävyyttä Takuu-Säätiö kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: > Onko sinulla maksuvaraa koko järjestelylainan maksuohjelman ajaksi? Laskelmassa huomioidaan laina-aikana tiedossa ja arvioitavissa olevat olennaiset tulo- ja menomuutokset. Tyypillisimpiä ovat lasten täysi-ikäistyessä päättyvät sosiaalietuudet ja elatusvelvollisuus tai eläkkeelle jääminen. Maksuvaralaskelmaa ei voi tehdä tulevaisuudessa oletettavissa olevien tulojen, esimerkiksi työllistymisodotusten perusteella. > Riittävätkö perheesi tulot kaikkien jäsenten menoihin? Takausta haettaessa selvitetään koko perheen tosiasiallinen taloudelli- 14

15 nen tilanne. Myös ns. ei-hakijana olevan avo- tai aviopuolison tulot, menot ja velat kysytään, jotta voidaan varmistua, että hänellekin jää riittävästi rahaa välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja velkojensa hoitoon. > Riittääkö maksuvarasi kaikkien velkojen hoitamiseen? Esimerkiksi asuntolainaa ei koskaan makseta järjestelylainalla. Se jää lainan ohessa maksettavaksi, mutta maksuvarasta varataan tarvittava määrä sen hoitamiseen. Lainan kuukausierää ei voi päättää itse. Lainaa on maksettava takaisin kuukausittain maksuvaran suuruisella summalla. Näyttö velanhoitokyvystä Takauksen saamiseksi sinulla on oltava siis riittävästi maksuvaraa. Tämän lisäksi edellytämme näyttöä siitä, että olet pystynyt käyttämään velkojen hoitoon maksuvarasi suuruisen summan kolmen (tai erityisistä syistä kuuden) peräkkäisen kuukauden ajan jo ennen kuin takaus lainaan myönnetään. Näyttö velkojen hoidosta annetaan liittämällä takaushakemukseen tositteet velkojen maksusta kolmelta peräkkäiseltä kuukaudelta. Tositteeksi käyvät tiliotteet ja maksukuitit. Tositteista pitää näkyä myös vuokran, vastikkeen ja muiden asumismenojen sekä elatusavun, päivähoidon ja muiden säännöllisten menojen maksu. Velkojen maksun lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, ettei saman kolmen kuukauden jakson aikana ole syntynyt lisää velkaa, esimerkiksi osamaksusopimuksista, vippaamisesta, vuokra- tai muista laskurästeistä, kuten puhelinlaskuista ja päivähoitomaksuista. Myös luotollisten tilien ja luottokorttien käyttö on velkaantumista. Jos käytät luottoa lyhentämisen jälkeen aina uudelleen, velanhoitomenoina huomioidaan vain korkojen ja kulujen osuus. Huomaa, että et voi laskea ulosottoon maksamaasi kuluvan kuun elatusmaksua velan maksuna. Järjestelyluoton aikana elatusmaksu on maksettava velkojen hoitomenon lisäksi. 15

16 Mitä tehdä, jos maksuvaraa on liian vähän? Jos maksuvarasi ei riitä takauksen saamiseen tällä hetkellä, mieti vielä voiko maksuvarasi parantua jonkin määrätyn ajan kuluttua tai voiko velkamäärääsi alentaa. Maksuvaraa parantavat esimerkiksi työllistyminen, paremmin palkattu työ, työttömyyspäivärahalta eläkkeelle siirtyminen tai lasten kotoa poismuutto. Samoin muutto edullisempaan asuntoon, terveydenhoitomenojen alentuminen ja elatusapumaksun tai päivähoitomaksujen päättyminen lisäävät maksuvaraa. Tarkista myös, että kaikki sosiaalietuudet, kuten asumistuki tai hoitotuet on haettu ja että ennakonpidätysprosentti on kohdallaan. Ellei maksuvaraasi ole tiedossa parannusta, selvitä onko velkamäärääsi mahdollista pienentää. Jos sinulla on omaisuutta, voitko myydä sitä tai vaihtaa edullisempaan? Mikäli rahaksi muutettavaa omaisuutta ei ole, velkojien kanssa voi neuvotella velkojen akordoinnista eli osittaisesta anteeksi antamisesta. Velkojat saattavat luopua koroista osin tai kokonaan. Myös kulujen tai jopa pääoman anteeksisaaminen saattaa olla mahdollista. Talous- ja velkaneuvojat avustavat neuvotteluissa velkojien kanssa. Jos maksuvaraasi ei ole mahdollista parantaa, ota yhteys talous- ja velkaneuvontaan. Neuvoja auttaa selvittämään muita mahdollisia ratkaisukeinoja tilanteeseesi. Muista velkojenjärjestelykeinoista voit lukea lisää nettisivuilta > Tietoa veloista. 16

17 > Maksuvaran laskeminen Maksuvara lasketaan vähentämällä kaikista tuloista asumis- ja muut välttämättömät menot. Laskemisessa voi käyttää apuna alla olevaa taulukkoa tai hakemuslomakkeen tulo-meno-sivua. Maksuvaralaskurin löydät myös säätiön nettisivuilta TULOT HAKIJA PUOLISO Palkka-, eläketulot, kuntoutustuki, työttö.pv.raha Sairaus-, äitiys-/vanhempainpäiväraha, kotih.tuki Muut etuudet: asumistuki, lapsilisä, elatusm. ym. Ennakonpidätys, tel-, tyött.vak.-, ay-maksu NETTOTULOT YHTEENSÄ: MENOT HAKIJA PUOLISO Vuokra/vastike/kiinteistön menot ja vesimaksu Kotitaloussähkö Kotivakuutus Työmatkamenot (46,50 ylittävä osuus) Elatusapu ja tapaamisista aiheutuvat menot Päivähoito- ja iltapäivähoitomaksut Sairauden ja terveydenhoitomenojen omavastuu Välttämättömät elinkustannukset ( taulukko s. 18) MENOT YHTEENSÄ: NETTOTULOT MENOT = MAKSUVARA Tuloiksi merkitään kaikki verotettavat ja verottomat tulot lukuun ottamatta seuraavia: toimeentulotuki, lomaraha, 75 prosenttia päivärahasta ja kilometrikorvauksesta sekä satunnaiset tulot esimerkiksi ylityöstä. Tulot ja menot lasketaan kuukausikohtaisesti. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, ilmoitetaan keskimääräinen kuukausitulo. Esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikaiset tulot jaetaan kuudella. Työttömyyspäiväraha lasketaan kuukautta kohti kertomalla päivärahan määrä 21,5:llä sekä äitiys-, vanhempain- sekä sairauspäiväraha vastaavasti 25:llä. 17

18 Avioliitossa olevien puolisoiden kaikki menot jaetaan tavallisesti nettotulojen mukaisessa suhteessa, etenkin jos vain toinen puolisoista on hakijana. Avoliitossa olevat puolestaan vastaavat muutoin omista menoista, mutta asumismenot ja välttämättömät elinkustannukset puolitetaan. Avo- ja aviopuolisoiden yhteisten lasten tulot ja menot jaetaan tulojen mukaisessa suhteessa. Jos lapsi on toisen puolison, hän vastaa lapsensa menoista omilla ja lapsen tuloilla. Välttämättömät elinkustannukset ( /kk) v Yksinasuva/yksinhuoltaja 535 Avio- tai avopuoliso kumpikin tai muu 18 v. täyttänyt 450 Ensimmäinen ja toinen lapsi 342 Kolmas jne. lapset kukin v. kotona asuva lapsi 379 Lähde: Asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä / Välttämättömien elinkustannusten euromäärät on tarkoitettu kattamaan kodin ruoka- ja hygieniamenot, vaatteet, vähäiset terveydenhoitomenot, päivälehden, puhelinlaskun, netin ja paikallisliikenteen menot, harrastus- ja vapaa-ajanmenot sekä muut kodin jokapäiväiset kulutusmenot. 18

19 > Esimerkki maksuvaran laskemisesta Perheeseen kuuluu kaksi aikuista ja heidän yhteinen 10-vuotias lapsi. A. Puolisot hakevat takausta järjestelylainalle yhdessä. TULOT ( /kk) MENOT ( /kk): hakijan 1 nettopalkka 1134,00 vuokra 606,00 hakijan 2 nettopalkka 825,00 vesi 10,00 lapsilisä 104,00 sähkö 20,00 asumistuki 162,00 välttämättömät elinkustannukset 1242,00 TULOT YHTEENSÄ 2225,00 MENOT YHTEENSÄ 1878,00 YHTEINEN MAKSUVARA/kk ( ) 347,00 Järjestelylainan kuukausierä on 347 euroa. B. Taloudesta vain toinen hakee järjestelylainan takausta. Järjesteltävät velat ovat syntyneet ennen yhteistaloutta. Vaikka toinen puolisoista hakee takausta yksin, selvitetään myös toisen maksuvara hänen taloudellisen selviytymisensä varmistamiseksi. TULOT /kk HAKIJA PUOLISO nettopalkka 1134,00 825,00 osuus lapsilisästä (56 %) 58,20 45,80 osuus asumistuesta (56 %) 90,70 71,30 TULOT YHTEENSÄ 1282,90 942,10 MENOT /kk HAKIJA PUOLISO osuus asumismenoista (56 %) 355,00 279,00 osuus elinkustannuksista (56 %) 695,50 546,50 MENOT YHTEENSÄ 1050,50 825,50 MAKSUVARA 232,40 116,50 Järjestelylainan kuukausierä on 232 euroa. 19

20 Alla olevan taulukon avulla voit arvioida maksuvarasi riittävyyttä tarvittavan suuruiseen järjestelylainaan. Taulukkoa luetaan näin: Valitse vasemman puoleisesta sarakkeesta (Järjestelylaina ) ensin euromäärä, joka vastaa tarvitsemasi luoton määrää. Etsi vaakariviltä lähinnä omaa maksuvaraasi oleva kuukausierä. Näiden mukaan määräytyy laina-aika. Mikäli sinulle jää järjestelylainan ohessa hoidettavia muita velkoja, esimerkiksi opinto- tai asuntolainaa, vähennä niiden kuukausierät maksuvarastasi. Etsi sitten vaakariviltä jäljelle jäänyt maksuvarasi määrä. Järjestelylaina Laina-aika vuosina Taulukko 3. Lainan kuukausierä ( ) erilaisilla takaisinmaksuajoilla. Huom! Kuukausierä on laskettu oletuksella, että korko on 5 prosenttia. Lainalaskurin löydät myös nettisivuiltamme > Takuu-Säätiön takaus > Lomakkeet ja laskurit. 20

21 > Sanastoa Akordi on sopimus velkojan ja velallisen välillä velkojen osittaisesta anteeksi antamisesta tai kohtuullistamisesta. Tavallisimpia ovat korko- ja kuluakordit. Lainan korko voi olla joko kiinteä tai viitekorkoon sidottu. Kiinteä korko pysyy samana sovitun ajan. Viitekorkoon sidotussa lainassa lainan korko muuttuu yleisen korkotason vaihtelun mukaan. Yleisimmin käytettyjä viitekorkoja ovat Suomen Pankin peruskorko, euriborkorot ja pankkien omat primekorot. Kiinteäkorkoisen lainan ja viitekorkoon sidotun lainan korkoon lisätään yleensä asiakaskohtainen marginaali. Nämä yhdessä määräävät lainan kokonaiskoron. Maksuvara saadaan vähentämällä talouden nettotuloista asumismenot ja muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varatut summat. Koko maksuvara on käytettävä velkojen takaisinmaksuun. Näyttö on todiste siitä, että Takuu-Säätiön takauksen hakija on kyennyt hoitamaan velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla kuukausittain jo ennen takauksen myöntämistä. Maksuvaran suuruisesta velkojen hoidosta on esitettävä tositteet vähintään kolmen (erityisistä syistä kuuden) perättäisen kuukauden ajalta. Samaan aikaan ei saa tulla uutta velkaa! Pantinantaja tarkoittaa panttaussitoumuksen antanutta, pantatun omaisuuden panttaushetkellä omistavaa henkilöä. Panttauksessa velallinen tai muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Mikäli lainaa ei makseta, velkoja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää myynnistä saadut varat lainan maksuun. Jälkipanttauksella pantinantaja antaa omaisuuttaan oman tai toisen henkilön velkojen vakuudeksi kahdelle tai useammalle velkojalle. Takaaja on takaussitoumuksen allekirjoitettuaan vastuussa toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön ottaman velan maksamises- 21

22 ta. Jos velallinen ei maksa sovitusti, velka voidaan periä takaajalta, joka vastaa sitoumuksestaan tuloillaan ja varallisuudellaan. Velkajärjestely on yleisnimike velkojen uudelleen järjestelylle. Se voi olla joko vapaaehtoinen järjestely tai lakisääteinen järjestely. Vapaaehtoisessa järjestelyssä velallinen sopii velkojien kanssa uudet maksujärjestelyt tai maksaa usealle eri velkojalle olevat eri velat yhdellä uudella lainalla pois. Lakisääteinen velkajärjestely on mahdollinen vasta jos vapaaehtoinen ei onnistu. Siinä tuomioistuin vahvistaa velallisen maksukyvyn mukaisen maksuohjelman. Velkaneuvonta. Laki velvoittaa kuntia järjestämään talous- ja velkaneuvontaa. Palvelu on maksutonta. Neuvojat ovat nimikkeeltään yleensä talous- ja velkaneuvojia. He auttavat sekä vapaaehtoisten järjestelyiden aikaansaamisessa että lakisääteisen velkajärjestelyn hakemisessa. Myös järjestöt tai muut yhteisöt voivat antaa pienimuotoista velkaneuvontaa, jossa velallista neuvotaan maksu- ja muissa vapaaehtoisissa velkojen järjestelyissä. Velkalinja puh päivystää arkisin kello Velkalinja tarjoaa puhelinneuvontaa erilaisten velkojen ja rästilaskujen vuoksi talousvaikeuksissa oleville ihmisille ja heidän läheisilleen. 22

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot