TAKAUSOPAS. Takau s op as

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKAUSOPAS. Takau s op as"

Transkriptio

1 Takau s op as 1

2 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle? 6 Takauksen saamisen ehdot 6 Milloin hakemus saatetaan hylätä? 7 > Esimerkkejä hakemuksista 9 > Takauksen hakeminen 10 Apua ja neuvoja velkaneuvojilta 10 Näin takaushakemuksesi etenee 11 Hakemukseen liitettävät tositteet 11 Tapauskohtaiset liitteet 13 > Kuukausierä maksuvaran mukaisesti 14 Mikä maksuvara on? 14 Näyttö maksuvarasta 15 Mitä tehdä, jos maksuvaraa on liian vähän? 16 > Maksuvaran laskeminen 17 > Esimerkki maksuvaran laskemisesta 19 > Sanastoa 21 > Hyödyllisiä internetsivustoja 23 2

3 > Takuu-Säätiö Takuu-Säätiö myöntää takauksia järjestelylainoihin ja tarjoaa maksutonta puhelinneuvontaa maksu- ja velkavaikeuksissa oleville velallisille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on, että taloudellisessa kriisissä olevat ihmiset selviytyvät itsenäisesti velkojensa ja muiden vastuittensa hoitamisesta, eivätkä ylivelkaannu jokapäiväiseen elämiseen tarvittavien menojen ja hankintojen vuoksi. Säätiö järjestää myös koulutusta takaustoiminnasta ja velkojen järjestelyyn liittyvistä asioista. Vaikutustoiminnallaan Takuu-Säätiö pyrkii kiinnittämään yhteiskunnan huomiota ihmisten velkaantumiseen ja sen seurauksiin. Takuu-Säätiö on perustettu vuonna Perustajajäseniä ovat A- klinikkasäätiö, Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa, Kirkkohallitus, Rikosseuraamusvirasto, Suomen Diakonialaitosten Liitto ry, Suomen Katulähetysliitto ry, Kirkkopalvelut ja Suomen Mielenterveysseura ry. Pääosa toiminnasta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? Järjestelylainalla yhdistetään lainanhoitovaikeuksiin joutuneen ihmisen velat yhdeksi uudeksi lainaksi. Jos sinulla on vaikeuksia saada järjestelylainaa pankista esimerkiksi vakuuksien puuttumisen vuoksi, voit hakea järjestelylainan takausta Takuu-Säätiöstä. Järjestelyllä pyritään siihen, että takauksen saanut henkilö selviytyy veloistaan, ei velkaannu takauksen aikana lisää ja kykenee tulevaisuudessa hoitamaan talouttaan hallitusti. 3

4 Järjestelylaina on yksi tapa järjestellä omia velkoja silloin, kun niistä suoriutuminen ei onnistu ja olet vaarassa joutua, tai olet joutunut, ulosottokierteeseen. Takausta ei voi saada, jos on muita kohtuullisia keinoja selviytyä veloista. Yhteen talouteen voidaan myöntää enintään euron takaus. Takausaika on korkeintaan kahdeksan vuotta. Alle euron järjestelylainoihin ei takausta myönnetä. Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? Järjestelylainalla yhdistetään hakijan kaikki sellaiset velat, joissa ei ole vakuutta tai joissa on vain henkilötakaus. Tällaisia velkoja ovat > kulutusluotot, esim. luottokorttivelat, rahoitusyhtiö- ja pankkilanat > osamaksuvelat, kuten koti-, posti- ja verkkomyyntivelat > takausvastuut, jotka päävelallinen on jättänyt hoitamatta > vuokravelat ja muut erääntyneet laskut > verovelat > elatusapuvelat > vahingonkorvaukset > yksityishenkilövelat ja vipit > henkilöstökassalle tai työnantajalle olevat velat > päättyneen yritystoiminnan velat > rauenneen velkajärjestelyn maksuohjelman velat. Velat voivat olla hoidossa, perinnässä tai ulosotossa. 4 Velallisella voi olla edellisten lisäksi myös muunlaista velkaa kuten > hoidossa olevaa asuntolainaa > autolainaa > valtion takaamaa opintolainaa > takausvastuita, jotka ovat päävelallisen hoidossa > kunnan myöntämää sosiaalista luottoa > toiminnassa olevan yrityksen velkaa > Finnveran lainaa > lakisääteisen velkajärjestelyn lisäsuoritusvelkaa > muuta lainaa, jossa on turvaava reaalivakuus. Näitä velkoja ei yhdistetä järjestelylainaan. Ne jäävät sen ohella maksettaviksi ja maksuvarasta varataan tarvittava summa niiden hoitoon.

5 Poikkeuksena on takausvastuu, jonka maksamisesta päävelallinen selviytyy. Lisäksi järjestelylainaan voidaan yhdistää harkinnan mukaan pienehköt autolainat tai Kelan perinnässä olevat opintolainat ja lainat, joissa on turvaava reaalivakuus, ei kuitenkaan asuntolainaa. Takuu-Säätiön takauksella ei voida ratkaista velkatilanteita, joissa takausta toivotaan asuntolainojen, toiminnassa olevan yrityksen velkojen tai voimassa olevan yksityishenkilön velkajärjestelyvelkojen tai lisäsuoritusten poismaksuun. Uusien hankintojen rahoittaminen Järjestelylainan ensisijainen tarkoitus on velkojen järjestely. Harkinnan mukaan järjestelylainan määrää voidaan suurentaa siten, että siitä riittää myös jonkin tärkeän hankinnan rahoittamiseen.tämä voi olla esimerkiksi pesukone, autoremontti, silmälasit, hammashoito tai lääkärin määräämä hoito. Hankintoja ja menoja voidaan rahoittaa myös järjestelylainaan sovittavien lyhennysvapaakuukausien aikana. Tämä on mahdollista, jos hakijalla on hyvä maksuvara ja menoja voidaan maksaa useammassa erässä tai hankintoja voidaan tehdä vähittäin. Joissakin kunnissa ja kaupungeissa myönnetään sosiaalista luottoa kyseisiin hankintoihin. Asiaa kannattaa tiedustella oman kunnan puhelinvaihteesta. 5

6 > Sopiiko takaus Sinulle? Takuu-Säätiön takaus on tarkoitettu yksityishenkilölle. Parisuhteessa asuvien on yleensä haettava takausta yhdessä. Jos järjesteltävät velat ovat syntyneet vain toisen puolison elämäntilanteesta, voi hän olla hakijana yksinkin. Hakijan olosuhteiden on oltava vakiintuneet. Toisin sanoen velkaantumiseen johtaneet syyt ovat poistuneet tai hallinnassa niin, ettei velkakierre ala uudelleen. Merkintä luottotiedoissa tai rikosvastuut eivät ole este takauksen saamiselle. Maksuhäiriömerkintä tai riittämättömät vakuudet eivät ole este Takuu- Säätiön takaukselle. Hakijalla on oltava maksukykyä koko maksuohjelman ajaksi. Maksukyky arvioidaan laskemalla koko talouden maksuvara. Maksuvaran on riitettävä sekä järjestelylainan että sen ulkopuolelle jäävien velkojen hoitoon. Maksukyvystä on annettava näyttö (lue lisää sivulta 15). Myös puolison maksuvara selvitetään, vaikka hän ei olisi takauksen hakijana. Tarkoituksena on varmistaa, että puoliso selviytyy omista menoistaan, esimerkiksi veloistaan ja omasta vuokraosuudestaan. Takauksen saamisen ehdot Kaikki luotto- ja maksukortit sekä tililimiitit lopetetaan, koska tavoitteena on, ettei maksuohjelman aikana lisävelkaannuta. Samalla Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin kirjataan erityinen luottotietomerkintä lainan nostamisen yhteydessä. 6 Perusturvaan kuuluvan omaisuuden voi säilyttää. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi asunto, jossa itse asuu. Myös auto on mahdollista pitää, jos se on välttämätön työssäkäynnin tai sairauden vuoksi. Kesämökit, veneet ja muut vastaavat on myytävä ja rahat käytettävä velkojen maksuun. Jos järjestelylainalla maksetaan auto- tai muu ajoneuvolaina, rekisteröidään ajoneuvo säätiön nimiin luoton noston yhteydessä silloin, kun sen arvo on yli euroa.

7 Velkojen järjestely Takuu-Säätiön takaamalla järjestelylainalla ei vapauta takaajia tai kanssavelallisia tai lainan panttina olevaa omaisuutta. Esimerkki: Takuu-Säätiön takausta hakeneelle velalliselle myönnetään takaus euron suuruiseen järjestelylainaan. Yksi järjestelylainalla pois maksettavista veloista on sukulaisen takaama euron pankkilaina. Sukulaisen takausvastuu päättyy alkuperäiselle velkojapankille, kun tuo euron laina maksetaan pois järjestelylainalla. Mutta ennen järjestelylainan nostamista Takuu-Säätiö vaatii häneltä uuden takaussitoumuksen. Sitoumus on kuitenkin rajattu vain sen suuruiseksi kuin, mikä on hänen alun perin pankille takaamansa lainan jäljellä oleva summa eli tässä tapauksessa euroa. Takaus ei vapauta poismaksettavissa veloissa olevia takaajia tai vakuuksia. Sukulaisen takausvastuu pienenee säännöllisesti sitä mukaa kun järjestelylainan saanut velallinen lyhentää euron lainaansa; esimerkiksi 400 euron lyhennys lyhentää neljäsosalla eli 100 eurolla takaajan osuutta. Mikäli sukulainen ei annakaan säätiölle uutta takaussitoumusta, velallisen velkojen järjestely Takuu-Säätiön takauksella peruuntuu kokonaan. Tällöin voi käydä niin, ettei velallinen velkavaikeuksiensa jatkumisen vuoksi pystykään enää maksamaan tuota euron lainaa ja sukulainen joutuu lopulta takaajana maksamaan sen velkojapankille. Milloin hakemus saatetaan hylätä? Jokaisen hakijan tilanne on yksilöllinen, ja lopulliseen ratkaisuun vaikuttaa monesta eri tekijästä koostuva kokonaisuus. Yleisimpiä hakemuksen hylkäämiseen vaikuttavia seikkoja ovat: > Maksuvara. Sitä ei ole lainkaan, tai se ei riitä järjestelylainan ja sen ohessa hoidettavien lainojen hoitamiseen, tai se alenee mekittävästi lähiaikoina. 7

8 > Sitoutuminen. Hakija ei kykene hoitamaan velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla eikä lopettamaan lisävelkaantumistaan. > Epäselvä kokonaistilanne. Olosuhteet ovat vakiintumattomat työttömyyden, pätkätyön, perhetilanteen, sairastelun tai jonkun riippuvuuden vuoksi. Talouden veloista, omaisuudesta tai tulo- ja menotilanteesta ei saada riittävää selvyyttä. > Liian suuri kokonaisvelkamäärä. Hakijan vakuudettomien velkojen määrä ylittää takauksen enimmäismäärän, euroa. > Aiempi järjestely. Hakijan velat on jo kerran järjestelty, mutta hän on velkaantunut uudelleen. Takuu-Säätiön takaus on pääsääntöisesti ainutkertainen. Uudelleenvelkaantuneelle takaus myönnetään vain erityisestä syystä. > Yksityishenkilön velkajärjestely. Hakijalla on voimassa yksityishenkilön velkajärjestely tai takausta haetaan maksuohjelmassa kertyneiden rästien, lisäsuoritusten tai maksuohjelmakertymän maksuun. > Yritystoiminta. Hakijan velat ovat toimivan yrityksen velkoja, tai hän on yrittäjä eikä yritystoiminnan kannattavuudesta ole riittävää varmuutta. 8

9 > Muut järjestelykeinot. Hakemus voidaan hylätä, jos hakijalla on esimerkiksi perusturvaan kuulumatonta omaisuutta, jonka voi myydä ja käyttää velkojen lyhentämiseen. > Hakijan maksuvara riittää nykyisten velkojen hoitoon, mutta hän haluaisi säätiön takaaman järjestelylainan sen edullisen koron vuoksi tai, koska yhtä lainaa on helpompi hoitaa kuin useaa. > Esimerkkejä hakemuksista Aviopari Alle 30-vuotiaalla pariskunnalla on vakuudettomia velkoja yhteensä euroa. Lisäksi heillä on noin euron autolaina. Heidän velkaantumisensa on alkanut auton ostosta. Auto osoittautui huonokuntoiseksi ja sitä jouduttiin korjaamaan jatkuvasti. Talous joutui tiukemmalle vaimon opiskellessa, ja myöhemmin kahden lapsen syntymän vuoksi. Elinkustannuksiaan sekä auton korjauskuluja kattaakseen pariskunta otti erilaisia kulutusluottoja. Avioparin yhteiset kuukausittaiset tulot lapsilisineen ja vähennyksineen (eli verot yms.) ovat yhteensä euroa. Menot eli vuokra, lämmitys, vakuutus, aikuisten ja lasten elinkustannukset jne. ovat euroa. Vähentämällä menot tuloista saadaan laskennallinen maksuvara, joka on 667 euroa. Toimittamiensa näyttötositteiden mukaan pariskunta on hoitanut velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla, eikä heille ole kertynyt lisää velkaa. Takuu-Säätiö myönsi heille järjestelylainan takauksen eurolle. Lainan takaisinmaksuaika on 40 kuukautta kuukausierän ollessa 475 euroa. Loppuosa käytetään autolainan hoitoon. Yksin asuva Kun 51-vuotias nainen erosi miehestään, jäi hänelle yhteisen liiton ajalta velkaa. Lainojen lyhentäminen onnistui siihen saakka, kunnes hän joutui työttömäksi. Työttömyyttä kesti yhteensä kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen hän työllistyi. 9

10 Velkaa naiselle on kertynyt noin euroa. Velkoja naisella on kymmenen. Kuusi niistä on ulosotossa ja neljä perinnässä. Naisen nettotulot ovat noin euroa kuukaudessa. Vuokran, sähkökulujen ja välttämättömien elinkustannusten jälkeen hänelle jää laskennallista maksuvaraa noin 411 euroa kuukaudessa. Toimittamiensa tositteiden mukaan nainen on hoitanut velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla eikä ole velkaantunut lisää. Takuu-Säätiö myönsi naiselle euron suurisen lainan. Lainan takaisinmaksuaika on 52 kuukautta ja kuukausierä on 410 euroa. > Takauksen hakeminen Ennen kuin haet takausta, varaudu siihen, että hakuprosessiin kuluu aikaa ja se vaatii paljon työtä. Jo talous- ja velkaneuvonnan jonojen pituus vaihtelee paikkakunnittain parista viikosta jopa puoleen vuoteen. Takuu-Säätiön käsittelyjonon pituus on keskimäärin 2 kuukautta. Lisäksi tulojen, menojen ja velkatilanteen tarkistaminen ja lisäselvityspyynnöt vaativat työtä. Apua ja neuvoja velkaneuvojilta Oman kuntasi talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen laatimisessa. Neuvonta on maksutonta. Takausta haetaan Takuu-Säätiön hakemuslomakkeella. Hakemuksen laatimisessa sinun kannattaa käyttää apunasi oman kuntasi maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Vaikka neuvontaan on usein jonoa, on ammattilaisen asiantuntemuksesta ja kokemuksesta apua velkojen ja taloudellisen tilanteen kartoittamisessa. Velkaneuvojat osaavat arvioida, onko sinulla mahdollisuus Takuu- Säätiön takaukseen. Neuvonnassa saattaa ilmetä, ettei sinun kannatakaan hakea takausta, vaan tilanteesi vaatii toisenlaisia ratkaisukeinoja. Tällöin neuvoja auttaa sinua muiden mahdollisten vaihtoehtojen miettimisessä. 10

11 Neuvojan tapaamisaikaa odotellessa kannattaa > tutustua takauksen saamisen edellytyksiin ja tavallisimpiin hylkäysperusteisiin > selvittää itsellesi, mikä on maksuvara ja miten se lasketaan > aloittaa velkojesi hoitaminen maksuvaran suuruisella summalla, jos olet maksanut niitä tähän asti vähemmän > kerätä takaushakemuksessa tarvittavat maksuttomat liitteet > tutustua myös muihin velkojen järjestelykeinoihin. Takaushakemuslomakkeita voit myös tilata Takuu-Säätiöstä tai tulostaa säätiön kotisivuilta. Lisätietoa saat lisäksi Kuluttajaviraston sivuilta Näin takaushakemuksesi etenee Kun hakemuksesi on saapunut Takuu-Säätiöön se siirtyy käsittelyjonoon. Samalla sinulle lähetetään saapumiskirje ohjeineen. Käsittelyn kesto on hyvin tapauskohtainen. Joskus hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäselvityksiä, kuten tarkennuksia tulo- ja menotietoihin tai velkatilanteen päivityksiä. Tällöin saat kirjallisen täydennyspyynnön ja/tai sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse. Täydennyspyyntö lähetetään tiedoksi myös talous- ja velkaneuvojalle tai muulle avustajalle, jos olet antanut siihen luvan. He voivat tarvittaessa opastaa sinua lisäselvitysten toimittamisessa. Kun takauspäätös on tehty se postitetaan sinulle ja mahdolliselle avustajalle. Myönteisen päätöksen liitteenä on toimintaohje luoton nostamiseksi. Hylkäävästä päätöksestä ilmenee perustelu. Voit valittaa päätöksestä Takuu-Säätiöön, jos se on tehty virheellisten tietojen perusteella. Voit hakea takausta myöhemmin uudelleen, jos hylkäävän päätöksen perusteena olleet seikat muuttuvat siten, että syntyy edellytyksiä takauksen saamiselle. Hakemukseen liitettävät tositteet Hakemuksen liitteet saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja. Jos tuloihin, menoihin tai velkoihin on tiedossa muutoksia, sinun 11

12 on esitettävä niistä ennakkoarvio tai vapaamuotoinen selvitys. Toivomme, että liitteet ovat kopioita. Tulotositteet: palkkalaskelmat, joista ilmenee kertymätiedot bruttotuloista (kuluva ja edellinen vuosi), ennakonpidätyksestä, aymaksusta ja lomarahasta, eläkeilmoitukset, työttömyys- tai sairauspäivärahailmoitukset, äitiys- ja vanhempainpäiväraha- sekä kotihoidontukipäätökset, elatusapupäätökset, asumistuki- ja hoitotukipäätökset. Tositteiden on oltava mahdollisimman uusia. Toivomme, että ne ovat kopioita. Oikeaksitodistamista ei tarvita. Menotositteet: vuokra-/vastikekuitti, muut asumiskulutositteet, päivähoitolasku/-päätös, elatusapupäätös, sairausmenotositteet ja lääkärinlausunto (tai muu sairausmenoja tukeva lausunto) sekä selvitys työmatkakuluista. Luottotietorekisteriote, jonka saat tilaamalla Suomen Asiakastieto Oy:stä vapaamuotoisella kirjeellä. Otteen saa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Maksullista otetta voi tilata myös osoitteesta Tiliotteet kaikista pankkitileistä ja huoltokonttoritileistä neljän peräkkäisen kuukauden ajalta. Tarvitset niitä näyttöä varten. Hakemuksen käsittelyaikana saapuvat tiliotteet on säästettävä lähetettäväksi säätiöön myöhemmin. Verolippu eli selvitys verotuksesta viimeiseltä valmistuneelta verovuodelta. Tositteet merkittävästä omaisuudesta, esimerkiksi omistusasunnosta tai kuolinpesäosuudesta. Tositteista on ilmettävä omaisuuden arvo ja omistussuhteet. 12 Tositteet veloista. Niistä on ilmettävä jäljellä oleva velka ja kuukausierä. Jos veloissa on takaajia tai reaalivakuutta, liitteeksi tarvitaan myös takaussitoumukset ja panttikirjat. Ulosottotodistus eli Velallisen ulosottoasiat -listaus, josta ilmenee päättyneet tilitykset saajittain, vireillä olevat asiat ja velal-

13 lisen maksamat velat. Sen saa maksutta ulosottovirastosta, kun tilatessaan ilmoittaa tarvitsevansa sen velkajärjestelyä varten. Velkaantumishistoria, jossa kerrotaan lyhyesti ja vapaamuotoisesti kunkin velan ottamisen syy sekä sen hetken taloudellinen tilanne eli tulot ja varat, joilla velat oli alun perin tarkoitus maksaa takaisin. Samalla tulee kertoa mahdollisesta sairaudesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muusta olosuhdemuutoksesta, jolla on ollut erityistä vaikutusta alkuperäisten maksusuunnitelmien muuttumiseen. Virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä, josta ilmenee huollettavat lapset. Tapauskohtaiset liitteet Kodin hankinnoista tai muista välttämättömistä menoista laadittu selvitys ja kustannusarvio, jos järjestelylainaa käytetään niiden rahoittamiseen. Muut hakemusta tukevat ja selventävät lausunnot sekä selvitykset. Esimerkiksi lääkärin tai muun hoitavan henkilön, tukihenkilön tai muun asianosaisen henkilön antamat kirjalliset selvitykset. Vaikka puolisosi ei haekaan takausta hänen on liitettävä tuloja menotositteensa, verolippunsa, luottotieto-otteensa sekä tiliotteensa hakemukseen. Lisäksi tarvitaan puolison allekirjoittama vapaamuotoinen selvitys hänen velkojensa määristä, korkoprosenteista ja kuukausieristä sekä varallisuusliitteet tavanomaista suuremmasta varallisuudesta, esimerkiksi asunto-omaisuudesta. Yrittäjän tulee täydentää ja liittää mukaan elinkeinonharjoittajan tuloselvityslomake. Sen saa neuvojalta, tilaamalla Takuu-Säätiöstä tai tulostamalla kotisivuiltamme. 13

14 > Kuukausierä maksuvaran mukaisesti Takauksen saamiseksi sinulla on oltava riittävästi maksuvaraa. Oma maksuvara kannattaakin laskea heti ensimmäiseksi, kun suunnittelet takauksen hakemista. Samalla voit miettiä oletko valmis sitoutumaan maksuvaran suuruiseen kuukausittaiseen velanhoitomenoon. Mikä maksuvara on? Maksuvara saadaan vähentämällä talouden nettotuloista asumismenot sekä muihin välttämättömiin menoihin varatut tietyt summat. Järjestelylainan kuukausierää ei voi päättää itse, vaan sitä on maksettava maksuvaran suuruisella summalla kuukausittain. Maksuvaran riittävyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: > Onko sinulla maksuvaraa koko järjestelylainan maksuohjelman ajan? Laskelmassa huomioidaan laina-aikana tiedossa ja arvioitavissa olevat olennaiset tulo- ja menomuutokset. Tyypillisimpiä ovat lasten täysi-ikäistyessä päättyvät sosiaalietuudet ja elatusvelvollisuus tai eläkkeelle jääminen. Maksuvaralaskelmaa ei myöskään voi tehdä tulevaisuudessa oletettavissa olevien tulojen, esimerkiksi työllistymisodotusten perusteella. 14

15 > Riittävätkö perheesi tulot kaikkien jäsenten menoihin? Takausta haettaessa selvitetään koko perheen tosiasiallinen taloudellinen tilanne. Myös ns. ei-hakijana olevan avo- tai aviopuolison tulot, menot ja velat kysytään, jotta voidaan varmistua, että hänenkin välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja velkojensa hoitoon jää riittävästi rahaa. > Riittääkö maksuvarasi kaikkien velkojen hoitamiseen? Esimerkiksi asuntolainaa ei koskaan makseta järjestelylainalla vaan maksuvarasta varataan tarvittava määrä sen hoitamiseen. Lainan kuukausierää ei voi päättää itse. Lainaa on maksettava takaisin kuukausittain maksuvaran suuruisella summalla. Näyttö maksuvarasta Myönteisen takauspäätöksen saamiseksi sinulla on oltava riittävästi maksuvaraa. Lisäksi sinun on annettava näyttö siitä, että taloutesi sopeutuu maksuvaran mukaiseen velanhoitoon. Velkojen hoito vähintään maksuvaran suuruisella summalla on syytä aloittaa viimeistään, kun takaushakemus lähetetään säätiöön. Muussa tapauksessa päätöksen antaminen saattaa pitkittyä tai hakemus saatetaan hylätä kokonaan. Velkojen hoidosta on esitettävä tositteita, esimerkiksi tiliotteita ja muita kuitteja. Niistä pitää ilmetä velkojen, vuokran, vastikkeen tai muiden asumiskulujen sekä elatusavun, päivähoidon ja muiden säännöllisten menojen maksaminen. Muista, ettet voi lisävelkaantua samaan aikaan kun hoidat velkojasi, sillä lisävelkaantuminen vähentää velkojen maksamiseen käytettävää kokonaissummaa. Velkojen maksuun käytettävästä euromäärästä vähennetään uudet velat, joita voi syntyä esimerkiksi osamaksusopimusten tekemisestä, vippaamisesta tai vuokra- tai muista laskurästeistä, kuten puhelinlaskuista, tv-maksuista, päivähoitomaksuista ja niin edelleen. Samoin luotollisten tilien käyttö johtaa helposti lisävelkaantumiseen. Jos luotollista tiliä tai limiittiä käytetään lyhentämisen jälkeen aina uudelleen, velanhoitomenoina huomioidaan vain korkojen ja kulujen osuus. Myöskään ulosottoon suoritettua kuluvan kuun ela- 15

16 tusapua ei huomioida velan maksuna, jos elatusmaksut jatkuvat myös järjestelylainan aikana. Mitä tehdä, jos maksuvaraa on liian vähän? Jos maksuvarasi ei riitä takauksen saamiseen, sinun kannattaa vielä selvittää voiko maksuvarasi parantua lähiaikoina tai jonkin määrätyn ajan kuluttua tai voiko velkamäärääsi alentaa. Maksuvaraa parantavat esimerkiksi työllistyminen, paremmin palkattu työ, työttömyyspäivärahalta eläkkeelle siirtyminen tai lasten kotoa poismuutto. Samoin muutto edullisempaan asuntoon, sairausmenojen alentaminen ja elatusapumaksun tai päivähoitomaksujen päättyminen lisäävät maksuvaraa. Lisäksi on tarkistettava, että kaikki sosiaalietuudet, kuten asumistuki tai hoitotuet, on haettu ja että ennakonpidätysprosentti on kohdallaan. Jos maksuvaraan ei ole tiedossa parannusta, kannattaa selvittää voiko velkamäärää pienentää. Ensiksi sinun on koetettava myydä omaisuuttasi, jos sitä on, tai ainakin vaihtaa sitä edullisempaan. Mikäli sinulla ei ole rahaksi muutettavaa omaisuutta, voit neuvotella velkojien kanssa velkojen osittaisesta anteeksi antamisesta ja/ tai hakea avustuksia. Velkojat voivat luopua koroista osin tai kokonaan. Myös kulujen tai jopa pääoman anteeksisaaminen voi olla mahdollista. Oikeus toimeentulotukeen on hyvä tarkistaa erityisesti, jos sinulla on vuokranmaksuvaikeuksia tai tavanomaista suurempia terveydenhoito- ja sairausmenoja. Kirkolta saattaa joissain tapauksissa saada avustuksen velkatilanteen ratkaisemiseksi. Voit tiedustella asiaa oman seurakuntasi diakoniatoimistosta. Viimesijaisena velkaongelmien ratkaisukeinona on yksityishenkilön velkajärjestely. Sen saamismahdollisuus kannattaa selvittää, jos maksuvaraa ei ole mahdollista lisätä nyt tai lähitulevaisuudessa eikä velkamäärää voida alentaa. 16

17 Yksityishenkilön velkajärjestelyssä kaikki velkojat saavat veloilleen vain sen suuruisen suorituksen, minkä velallinen kykenee maksamaan maksuvaransa suuruisella summalla yleensä viidessä vuodessa. Loppuosa veloista annetaan anteeksi. Yksityishenkilön velkajärjestelystä löytyy lisätietoja Kuluttajaviraston kotisivuilta > Maksuvaran laskeminen Maksuvara lasketaan vähentämällä kaikista tuloista asumis- ja muut välttämättömät menot. Laskemisessa voi käyttää apuna alla olevaa taulukkoa tai hakemuslomakkeen tulo-meno-sivua. TULOT HAKIJA PUOLISO Palkka-, eläketulot, kuntoutustuki, työttö.pv.raha Sairaus-, äitiys-/vanhempainpäiväraha, kotih.tuki Muut etuudet: asumistuki, lapsilisä, elatusm. ym. Ennakonpidätys, tel-, tyött.vak.-, ay-maksu NETTOTULOT YHTEENSÄ: MENOT HAKIJA PUOLISO Vuokra/vastike/kiinteistön menot ja vesimaksu Kotitaloussähkö Kotivakuutus Työmatkamenot (42,80 ylimenevä osuus) Elatusapu ja tapaamisista aiheutuvat menot Päivähoito- ja iltapäivähoitomaksut Sairauden ja terveydenhoitomenojen omavastuu Välttämättömät elinkustannukset (ks. taulukko) MENOT YHTEENSÄ: NETTOTULOT MENOT = MAKSUVARA Tuloiksi merkitään kaikki verotettavat ja verottomat tulot lukuun ottamatta seuraavia: toimeentulotuki, lomaraha, 75 prosenttia päivärahasta ja kilometrikorvauksesta sekä satunnaiset tulot esimerkiksi ylityöstä. Tulot ja menot lasketaan kuukausikohtaisesti. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, ilmoitetaan keskimääräinen kuukausitulo. 17

18 Esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikaiset tulot jaetaan kuudella. Työttömyyspäiväraha lasketaan kuukautta kohti kertomalla päivärahan määrä 21,5:llä sekä äitiys-, vanhempain- sekä sairauspäiväraha vastaavasti 25:llä. Avioliitossa olevien puolisoiden kaikki menot jaetaan tavallisesti nettotulojen mukaisessa suhteessa, etenkin jos vain toinen puolisoista on hakijana. Avoliitossa olevat puolestaan vastaavat muutoin omista menoista, mutta asumismenot ja välttämättömät elinkustannukset puolitetaan. Avo- ja aviopuolisoiden yhteisten lasten tulot ja menot jaetaan tulojen mukaisessa suhteessa. Jos lapsi on toisen puolison, hän vastaa lapsensa menoista omilla ja lapsen tuloilla. Välttämättömät elinkustannukset ( /kk) v Yksinasuva/yksinhuoltaja 492 Avio- tai avopuoliso kumpikin tai muu 18 v. täyttänyt 413 Ensimmäinen ja toinen lapsi 313 Kolmas jne. lapset kukin v. kotona asuva lapsi 347 Lähde: Asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä / Välttämättömien elinkustannusten euromäärät on tarkoitettu kattamaan kodin ruoka- ja hygieniamenot, vaatteet, vähäiset terveydenhoitomenot, päivälehden, televisiomaksun, puhelinlaskun ja paikallisliikenteen menot, harrastus- ja vapaa-ajanmenot sekä muut kodin jokapäiväiset kulutusmenot. 18

19 > Esimerkki maksuvaran laskemisesta Perheeseen kuuluu kaksi aikuista ja yhteinen 10-vuotias lapsi. A. Puolisot hakevat takausta järjestelylainalle yhdessä. TULOT ( /kk) MENOT ( /kk): hakijan 1 nettopalkka 934,00 vuokra 606,00 hakijan 2 nettopalkka 725,00 vesi 8,00 lapsilisä 100,00 sähkö 20,00 asumistuki 162,00 välttämättömät elinkustannukset 1139,00 TULOT YHTEENSÄ 1921,00 MENOT YHTEENSÄ 1773,00 YHTEINEN MAKSUVARA/kk ( ) 148,00 B. Taloudesta vain toinen hakee järjestelylainan takausta. Järjesteltävät velat ovat syntyneet ennen yhteistaloutta. Vaikka toinen puolisoista hakee takausta yksin, selvitetään myös toisen maksuvara hänen taloudellisen selviytymisensä varmistamiseksi. TULOT /kk HAKIJA PUOLISO nettopalkka 934,00 725,00 osuus lapsilisästä (56 %) 56,00 44,00 osuus asumistuesta (56 %) 90,72 71,28 TULOT YHTEENSÄ 1080,72 840,28 MENOT /kk HAKIJA PUOLISO osuus asumismenoista (56 %) 355,04 278,96 osuus elinkustannuksista (56 %) 637,84 501,16 MENOT YHTEENSÄ 992,88 780,12 MAKSUVARA 87,84 60,16 19

20 Alla olevan taulukon avulla voit arvioida maksuvaran riittävyyttä tarvittavan suuruiseen järjestelylainaan. Vasemman puoleisesta sarakkeesta (Järjestelylaina ) valitaan ensin euromäärä, joka vastaa tarvittavan luoton määrää. Sen kohdalta vaakariviltä etsitään lähinnä omaa maksuvaraa oleva kuukausierä. Niiden mukaan määräytyy laina-aika. Mikäli järjestelylainan lisäksi jää hoidettavaksi myös muita velkoja, esimerkiksi opinto- tai asuntolainaa, niiden kuukausierät vähennetään ensin maksuvarasta. Sitten vaakariviltä etsitään vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä maksuvaran määrä. Järjestelylaina Laina-aika vuosina Taulukko 3. Lainan kuukausierä ( ) erilaisilla takaisinmaksuajoilla.huom! Kuukausierä on laskettu oletuksella, että korko on 6,9 prosenttia. 20

21 > Sanastoa Akordi on sopimus velkojan ja velallisen välillä velkojen osittaisesta anteeksi antamisesta tai kohtuullistamisesta. Tavallisimpia ovat korko- ja kuluakordit. Lainan korko voi olla joko kiinteä tai viitekorkoon sidottu. Kiinteä korko pysyy samana sovitun ajan. Viitekorkoon sidotussa lainassa lainan korko muuttuu yleisen korkotason vaihtelun mukaan. Yleisimmin käytettyjä viitekorkoja ovat Suomen Pankin peruskorko, euriborkorot ja pankkien omat primekorot. Kiinteäkorkoisen lainan ja viitekorkoon sidotun lainan korkoon lisätään yleensä asiakaskohtainen marginaali. Nämä yhdessä määräävät lainan kokonaiskoron. Maksuvara saadaan vähentämällä talouden nettotuloista asumismenot ja muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varatut summat. Koko maksuvara on käytettävä velkojen takaisinmaksuun. Näyttö on todiste siitä, että järjestelylainan takauksen hakija kykenee hoitamaan velkojaan maksuvaransa suuruisella summalla kuukausittain. Maksuvaran suuruisesta velkojen hoidosta on esitettävä tositteet vähintään neljän perättäisen kuukauden ajalta. Samaan aikaan ei saa tulla uutta velkaa! Pantinantaja tarkoittaa panttaussitoumuksen antanutta, pantatun omaisuuden panttaushetkellä omistavaa, henkilöä. Panttauksessa velallinen tai muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Mikäli lainaa ei makseta, velkoja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää myynnistä saadut varat lainan maksuun. Jälkipanttaus on sitoumus, jonka perusteella pantinantaja antaa omaisuuttaan oman tai toisen henkilön velkojen maksamisen vakuudeksi kahdelle tai useammalle velkojalle. Takaaja on allekirjoitettuaan takaussitoumuksen vastuussa toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön ottaman velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa sovitusti, velka voidaan periä takaajalta, joka vastaa sitoumuksestaan tuloillaan ja varallisuudellaan. 21

22 Velkajärjestely on yleisnimike velkojen uudelleen järjestelylle. Se voi olla joko vapaaehtoinen järjestely tai lakisääteinen järjestely. Vapaaehtoisessa järjestelyssä velallinen sopii velkojien kanssa uudet maksujärjestelyt tai maksaa usealle eri velkojalle olevat eri velat yhdellä uudella lainalla pois. Lakisääteinen velkajärjestely on mahdollinen vasta jos vapaaehtoinen ei onnistu. Siinä tuomioistuin vahvistaa velallisen maksukyvyn mukaisen maksuohjelman. Velkojat joutuvat tavallisesti tyytymään vain murto-osaan velkasaatavistaan, koska velallinen on pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksukyvytön. Velkaneuvonta. Laki velvoittaa kuntia järjestämään talous- ja velkaneuvontaa. Palvelu on maksutonta. Neuvojat ovat nimikkeeltään yleensä talous- ja velkaneuvojia. He auttavat sekä vapaaehtoisten järjestelyiden aikaansaamisessa että lakisääteisen velkajärjestelyn hakemisessa. Lisäksi on yksityisiä velkaneuvontapalveluita, esimerkiksi asianajotoimistoja, joissa neuvonta on maksullista. Myös järjestöt tai muut yhteisöt voivat antaa pienimuotoista velkaneuvontaa, jossa velallista neuvotaan maksu- ja muissa vapaaehtoisissa velkojen järjestelyissä. Velkalinja puh päivystää arkisin kello Velkalinja tarjoaa puhelinneuvontaa erilaisten velkojen ja rästilaskujen vuoksi talousvaikeuksissa oleville ihmisille ja heidän läheisilleen. 22

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan Niskalenkki raha-asioista - välineitä oman talouden hallintaan Tammikuu 2015 Sisällys: > Niskalenkki raha-asioista 3 Tunnista elämäntilanteesi 4 Miten työkirjaa käytetään? 8 > Taloustietojen kokoaminen

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Takuu-Säätiö Ulkoasu ja suunnittelu: Mirkka Hietanen

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu?

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Verkkokatsauksia 18/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän

Lisätiedot

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja 2015 Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMEENTULOTUKI... 4 2.1. Toimeentulotuen hakeminen... 4 2.2. Toimeentulotuen käsittely... 5 2.3. Täydentävä toimeentulotuki...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 71 27.6.2013 Voimaantuloajankohta 1.8.2013 2 1. YLEISTÄ... 3 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2012 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja hallinnon ala Oikeustradenomi Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (6) SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ Yleistä Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalisen luototuksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70

Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 Yhteislautakunnan liite nro 1 / 15.8.2013 JUVAN JA RANTASALMEN KUNTIEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2013 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 15.8.2013 70 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUS

Lisätiedot