Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Henkilötunnus. Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Henkilötunnus. Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta"

Transkriptio

1 HAKEMUS JÄRJESTELYLUOTON TAKAUSTA VARTEN Saapunut Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta Sähköpostiosoite Puhelinnumero päivisin Faksi Avioliitossa Avoliitossa Rekisteröidyssä parisuhteessa Naimaton Yksinhuoltaja Muu yhteistalous, millainen? Kohta 2: HAKIJAN PUOLISON HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Puoliso asuu hakijan kanssa Jos puoliso asuu muualla, osoite Puoliso asuu muualla YHTEINEN HAKEMUS PUOLISON KANSSA Kohta 3: HAKIJAN AVUSTAJAN TAI HAKEMUKSEN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT (jos käytetään) ja yhteystiedot Avustaja Hakemuksen laatija Koulutus tai ammatti Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Asiaan liittyvät ilmoitukset, kehotukset ja kutsut lähetetään Hakijalle Avustajalle Molemmille Valtuutus tietojen luovuttamiseen hakijan avustajalle Valtuutan/valtuutamme tämän takaushakemuksen allekirjoituksin Takuu-Säätiön sekä edellä ilmoitetun avustajamme/edustajamme vaihtamaan keskenään ne tiedot taloudellisesta asemastani/asemastamme ja velvoitteista/velvoitteistamme, jotka ovat tarpeen takaushakemuksen käsittelemiseksi. Kyllä Ei Kohta 4: HAKIJAN LAPSET Huollettavia lapsia ei ole (Siirry suoraan kohtaan 5) A) HAKIJAN OMAT HUOLLETTAVAT LAPSET, JOTKA ASUVAT SAMASSA TALOUDESSA Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy B) HAKIJAN OMAT HUOLLETTAVAT LAPSET, JOTKA ASUVAT MUUALLA, KUIN SAMASSA TALOUDESSA Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu 4 Puh. (09) Sähköposti: Y-tunnus HELSINKI Fax. (09) www-takuu-saatio.fi

2 C) HAKIJAN KANSSA SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT, MUUT KUIN OMAT LAPSET Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Lisätietoja Kohta 5: HAKIJAN KANSSA YHTEISTALOUDESSA ELÄVIEN HENKILÖTIEDOT (muu(t) kuin puoliso) ja syntymäaika Ei ole ja syntymäaika ja syntymäaika Lisätietoja Kohta 6: HAKIJAN KOULUTUS Peruskoulutus Peruskoulutus on suorittamatta loppuun Kansakoulu Keski-/peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen koulutus Ammattikoulu Opisto Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu Muu, mikä Suoritetut tutkinnot ja valmistumisvuodet (kaksi viimeisintä) Kohta 7: HAKIJAN TYÖKOKEMUS A) NYKYINEN TYÖ Ammattinimike Työnantaja Työnantaja on perheenjäsenen tai muun läheisen yritys. Kenen? Milloin työsuhde alkoi? Milloin työsuhde päättyi? Kokopäivätyö Osa-aikatyö Vakituinen työ Määräaikainen työ Työ jatkuu edelleen Jos määräaikainen työ jatkuu, sovittu loppumispäivä B) KOLME EDELLISTÄ TYÖSUHDETTA Kohta 8: HAKIJAN NYKYINEN PÄÄTULON LÄHDE, JOS EI TYÖSUHTEESSA Työtön Työttömyys alkoi Eläkeläinen Mistä lukien? Opiskelija Opinnot päättyvät Muu Mikä? Elinkeinonharjoittaja Täytettävä erikseen elinkeinonharjoittajan tuloselvitys Liitteen nro Numeroi kaikki hakemuksen liitteet kirjoittamalla liitteen alkuun. Kirjoita tähän ja myös aina jatkossa kohtaan liitteen nro se numero, jonka olet antanut kyseiselle liitteelle. Lisätietoja

3 Kohta 9: YHTEINEN HAKEMUS (täytetään vain, jos haetaan takausta yhdessä jonkun muun kuin puolison kanssa) Hakemus on yhteinen Kanssavelallis(t)en Takaajan Päävelallisen kanssa Kanssahakijan nimi ja yhteystiedot Koulutus tai ammatti Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Kohta 10: A) PUOLISON / KANSSAHAKIJAN KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS Peruskoulutus Peruskoulutus on suorittamatta loppuun Kansakoulu Keski-/peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen koulutus Ammattikoulu Opisto Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu Muu, mikä Suoritetut tutkinnot ja valmistumisvuodet (kaksi viimeisintä) B) NYKYINEN TYÖ Ammattinimike Työnantaja Työnantaja on perheenjäsenen tai muun läheisen yritys. Kenen? Milloin työsuhde alkoi? Milloin työsuhde päättyi? Kokopäivätyö Osa-aikatyö Vakituinen työ Määräaikainen työ Työ jatkuu edelleen Jos määräaikainen työ jatkuu, sovittu loppumispäivä C) KOLME EDELLISTÄ TYÖSUHDETTA Kohta 11: PUOLISON/KANSSAHAKIJAN NYKYINEN PÄÄTULON LÄHDE, JOS EI TYÖSUHTEESSA Työtön Työttömyys alkoi Eläkeläinen Mistä lukien? Opiskelija Opinnot päättyvät Muu Mikä? Elinkeinonharjoittaja Täytettävä erikseen elinkeinonharjoittajan tuloselvitys. Liitteen nro Kohta 12: TIEDOT HAKIJAN ASUNNOSTA (omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasunnon tiedot täytetään kohtaan 16 varallisuus) VUOKRA-ASUNTO Vuokrasuhde: Päävuokrasuhde Alivuokrasuhde Työsuhdeasunto Muu, mikä? Vuokranantajan nimi ja osoite Vuokranantaja on hakijan perheenjäsen tai muu läheinen Vuokranantaja on hakijan, hakijan perheenjäsenen tai muun läheisen omistama yritys Vuokrasuhteen alkamispäivä: Vuokrasuhde on voimassa Toistaiseksi Määräajan Päättymispäivä Osakehuoneisto Omakotitalo Huoneluku h + k/kk Pinta-ala m 2

4 Kohta 13: VELKOJEN AIKAISEMMAT JÄRJESTELYT Takuu-Säätiön takaus Yksityishenkilön velkajärjestely Alkamisajankohta Päättymisajankohta Muu velkojen järjestely Mikä? Kohta 14: VELKAANTUMISHISTORIA Kerro omin sanoin tarkemmin velkaantumisestasi ja siihen vaikuttaneista syistä sekä maksukyvyttömyydestäsi (pakollinen tieto): Merkitse lisäksi rasti siihen ruutuun / niihin ruutuihin, jotka ovat vaikuttaneet velkaantumiseen ja maksukyvyttömyyteen. Sairaus Työttömyys, lomautus, pätkätyöt Parisuhde-ero Pienet tulot Harkitsematon kulutus/luoton käyttö Alkoholiriippuvuus Peliriippuvuus Jokin muu riippuvuus Muu syy Syynä velkaantumiseen Syynä maksukyvyttömyyteen Mikä? Mikä?

5 Kohta 15: MAKSUVARALASKELMA (yksin asuvat, yksinhuoltajat, avio- tai avopuolisot, muut yhteistaloudet) TALOUDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT HAKIJA ( ) PUOLISO ( ) Ansiotulo Ansiotuloa on kaikki pääasiallisesta ansiotyöstä saatu säännöllinen tai epäsäännöllinen tulo. Tulo ilmoitetaan bruttomääräisenä (ennen veroja). Luontoisedut Luontoisetuja ovat ansiotulon yhteydessä saadut asunto-, auto-, puhelin- tms. edut. Etuuden määrästä ja laajuudesta on esitettävä selvitys. Päivärahat ja kilometrikorvaukset Säännöllisesti saatavat päivärahat ja/tai kilometrikorvaukset on ilmoitettava täysimääräisinä. Tulona huomioidaan 25 %. Työttömyyskorvaus Perus- tai ansiosidonnainen päiväraha tai työmarkkinatuki. Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat Sairasvakuutuspäiväraha Lapsilisät Tuloiksi merkitään myös yksinhuoltajan lapsilisään saama korotus. Lasten kotihoidontuki Elatusapu/ -tuki tai koulutusavustus Ilmoitetaan kunnan antaman elatustukipäätöksen tai elatusapusopimuksen mukaisesti. Jos päätöksiä ja/tai sopimuksia on useita, laske summat yhteen. Yleinen/ eläkkeensaajan asumistuki Asumistuki ilmoitetaan asumistukipäätöksen mukaisena. Jos päätöksen perusteissa (esim. talouden tuloissa) on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, hakijan on pyydettävä asumistuesta uusi arvio. Eläke ja/tai kuntoutustuki Ilmoitetaan päätöksen mukaan. Muut tulot Esim. omaishoidontuki, sairaan lapsen tai eläkkeensaajan hoitotuki tai täysi-ikäisen kotona asuvan lapsen ansiotulo tai opintoetuus. Mikä tulo? Mikä tulo? Pääomatulot Ilmoitetaan aina nettomääräisenä (tulo tulonhankkimismenot verot). Pääomatuloa on omasta varallisuudesta tai sen myymisestä saatu tulo, esim. vuokratulo, osakkeista saatava osinko tai kuolinpesän osuudesta saatu tulo. Mikä tulo? Mikä tulo? Vähennykset Veronalaisesta tulosta vähennetään ennakonpidätys ja sivukulut (lakisääteiset TEL- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä ammattiyhdistysjäsenmaksut). ennakonpidätys palkan sivukulut TULOT YHTEENSÄ VEROJEN JA VÄHENNYSTEN JÄLKEEN ay-jäsenmaksut TALOUDEN TULOT YHTEENSÄ/ TULOSUHDE Talouden tulosuhteen (%) saat jakamalla henkilökohtaiset tulot talouden kokonaistuloilla. Tulosuhde tarkoittaa sitä, että aviopuolisot vastaavat tulojensa mukaisessa suhteessa yhteisten menojen maksamisesta. % % TIEDOSSA OLEVAT MUUTOKSET TULOISSA JA/TAI MENOISSA Alla olevaan kohtaan kirjataan sellaiset tiedossa olevat tulo- ja menomuutokset, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa: elatusvastuun päättyminen, lapsilisien päättyminen, työsuhteen muutos, asumisolosuhteisiin liittyvä muutos (jos vaikuttaa esim. asumistukeen), lapsen opiskelun päättyminen, elatusapu- ja tapaamismenot tms. Jos muutoksia on enemmän kuin kaksi, niistä laaditaan erillinen liite. Muutos: Ajankohta (pvm): Muutos: Ajankohta (pvm): Jos hakija tai puoliso harjoittaa elinkeinotoimintaa, on elinkeinotoiminnan tulosta annettava erillinen tuloselvitys.

6 TALOUDEN MENOT YHTEISET HAKIJAN PUOLISON VÄLTTÄMÄTTÖMÄT ELINKUSTANNUKSET (2014) Talouden ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot. Yksin asuvalle 535 euroa kuukaudessa Avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuvalle tai henkilölle, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen kanssa 450 euroa kuukaudessa LASTEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT ELINKUSTANNUKSET (2014) ensimmäinen ja toinen samassa taloudessa asuva alle 17-vuotias 342 /lapsi, kolmas, neljäs, viides jne. 319 /lapsi jokainen samassa taloudessa asuva, 17 vuotta täyttänyt lapsi 379 kustannukset 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta: 18 vuotta täyttäneen samassa taloudessa asuvan lapsen koulutuksesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset voidaan ottaa huomioon 379 /kk siihen asti, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta tai hänen opiskelunsa lukiossa tai muussa peruskoulun jälkeen aloitetussa koulutuksessa päättyy. Koulutuskustannuksista vähennetään lapsen saamat avustukset ja etuudet (esim. opintotuki) sekä tulot ja varallisuus PÄIVÄHOITO- JA/TAI ILTAPÄIVÄHOITOMAKSUT Annetun maksupäätöksen mukaisesti ELATUSAPU- TAI KOULUTUSAVUSTUSMAKSUT Elatussopimuksen tai kunnan päätöksen mukaan TAPAAMISESTA AIHEUTUVAT MENOT muualla asuvat alaikäiset lapset; menoiksi lasketaan tapaamismatkoista aiheutuneet kulut ja lisäksi jokaisesta lapsesta 11,40 / tapaamispäivä (2014) TERVEYDENHOITOMENOT Huomioidaan vain, jos hakijan tai samassa taloudessa asuvan sairaudesta aiheutuu erityisiä ja säännöllisiä kustannuksia. Tavanomaiset terveydenhoitomenot sisältyvät välttämättömiin elinkustannuksiin. ASUMISKUSTANNUKSET Osakehuoneistossa tai kiinteistössä, vuokra- tai asumisoikeusasunnossa Vuokra tai vastike Sähkö ja/tai kaasu Vesi ja sauna Jätemaksut Kiinteistö-/ kotivakuutus Autopaikka/ tiemaksu Lämmitys ja nuohous Maanvuokra/ kiinteistöverot ASUMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ MUUT ASUMISESTA AIHEUTUVAT MENOT Mitkä? ASUNTOLAINAN HOITOMENOT Lainan kuukausierät lyhennykset ja korot erikseen mainittuna Lyhennyksen osuus Koron osuus TYÖMATKAKUSTANNUKSET Kustannuksia ei ilmoiteta lainkaan, jos työmatkoilla voidaan käyttää paikallisliikennettä. Jos työmatkamenot ylittävät paikallisliikenteen maksun, työmatkamenoista (esim. kuukausilipun hinnasta) vähennetään omavastuuna paikallisliikenteen maksu. Oman auton käyttö huomioidaan samoja periaatteita noudattaen kuin verottaja, kts. ohjeet MUUT TYÖSTÄ AIHEUTUVAT MENOT Työvaatteiden tai -välineiden hankinta- ja huoltokustannukset. Hyväksytään hakijan menoina, ellei työnantaja korvaa niitä. Hakemukseen on liitettävä työnantajan todistus menon syistä ja euromääristä. MUUT MENOT, Mitkä? TALOUDEN MENOT YHTEENSÄ TALOUDEN MAKSUVARA (euroa) HAKIJA PUOLISO TULOT YHTEENSÄ Siirrä tiedot tulolaskelman yhteenvedosta MENOT YHTEENSÄ Siirrä tiedot menolaskelman yhteenvedosta HENKILÖKOHTAINEN MAKSUVARA Vähennä menot tuloista TALOUDEN MAKSUVARA YHTEENSÄ Laske yhteen kummankin henkilökohtainen maksuvara. Jos jommankumman henkilökohtainen maksuvara on negatiivinen, järjestelyluottoon voidaan käyttää enintään talouden yhteenlaskettu maksuvara.

7 Kohta 16: TALOUDEN VARALLISUUS Omistusasunnon tiedot Tontti/ maapohja Omistusasunto Osakehuoneisto Oma tontti Asumisoikeusasunto Omakotitalo Vuokratontti Osaomistusasunto Rivitalo Hankintavuosi Pinta-ala neliömetreinä Huoneluku Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Kiinteistötunnus, osakenumerot tai muu yksilöintitieto Asuntoa rasittava velan määrä (euroa) Osakehuoneistojen ja kiinteistöjen osalta kohtaan omaisuuden arvo täytetään arvio asunnon/kiinteistön arvosta. Omistusprosenttiosuus muutetaan tarvittaessa. Omaisuustyyppi Yksilöintitunnus Omistusosuus (%) Koko arvo ( ) Osuuden arvo ( ) Omistusasunto Asumisoikeusasunto Osaomistusasunto Muut kiinteistöt Arvopaperit Osakkeet Osuustodistukset Kuolinpesäosuudet Osuudet yhtiössä Käteisvarat/talletukset Säästö-, sijoitus- tai eläkevakuutukset Ajoneuvot Selvitys ajoneuvon tarpeellisuudesta Yhteensä Muu, mikä? Arvo ( ): Muu, mikä? Arvo ( ): HAKIJAN OMISTAMA VARALLISUUS YHTEENSÄ (EUROA) KAIKKI PERUSTURVAAN KUULUMATON OMAISUUS ON REALISOITAVA, JA VARAT TULEE KÄYTTÄÄ VELKOJEN MAKSUUN ENNEN VELKOJEN JÄRJESTELYÄ. Hakijan aikaisemmin omistama varallisuus viimeisen viiden vuoden aikana (jos omaisuus on ollut merkittävä). Mitä omaisuutta? Selvitys, miten ja milloin omaisuudesta on luovuttu, kauppahinnan määrä tai muu vastike ja mihin se on käytetty.

8 Kohta 17: TALOUDET VELAT

9

10

11

12

13

14

15

16

17 TALOUDEN VELAT YHTEENSÄ (euroa) Järjestelyn ulkopuolelle jäävät velat yhteensä (euroa) Järjesteltävät velat yhteensä (euroa) Jos sinulla on useampia velkoja, ota riittävästi kopioita velkasivuista kaikkia velkojasi varten

18 Kohta 18: EHDOTUS TAKUU-SÄÄTIÖLLE JÄRJESTELYLUOTON MÄÄRÄSTÄ JA MAKSUAIKATAULUSTA Suunniteltu järjestelyluotto (järjestelylainalla yhdistetään kaikki sellaiset velat, joissa ei ole vakuutta tai joissa on henkilötakaus) Luoton määrä Korko Laina-aika Maksuerä kuukaudessa % v kk /kk Mistä pankista tai luottolaitoksesta lainapäätös on saatu tai lainaa on tarkoitus hakea? Yhteyshenkilö luottolaitoksessa Puhelinnumero Faksi Sähköposti Luotot, joita hoidetaan suunnitellun järjestelyluoton lisäksi samaan aikaan (esim. opintolaina, asuntolain, autolaina, Finnveran saatavat ja kunnan myöntämät sosiaaliset luotot). Velkoja Velan määrä Korko % Kuukausierä /kk Vakuus Laina-aika päättyy Suunnitellut välttämättömät kodin hankinnat ja terveydenhoitomenot Kodin hankinta tai muu meno voi olla enintään 20 % myönnettävän takauksen kokonaismäärästä, kuitenkin enintään euroa. Jos järjestelyluoton määrä ei ylitä euroa, voidaan kodin hankintoihin ja muihin menoihin käyttää enintään 50 % järjestelyluoton määrästä. Suunniteltu hankinta / menot Kustannusarvio Lisätietoja TAKAUSHAKEMUKSEN LIITTEET (kopiot riittävät) viimeisin palkkatodistus, eläke- tai etuuspäätös hakijalta ja kanssahakijalta/puolisolta yhdeltä kuukaudelta viimeisin menotosite kaikista hakemuksessa yksilöidyistä talouden menoista hakijan ja kanssahakijan/puolison luottotietorekisteriote Suomen Asiakastieto Oy:stä hakijan ja kanssahakijan/puolison virkatodistus tai väestörekisteriote tiliotteet kaikista hakijan talouden käytössä olevista tileistä vähintään kolmelta viimeisimmältä kuukaudelta todistus viimeisimmästä toimitetusta hakijan ja kanssahakijan verotuksesta (verotuspäätös erittelyosineen) asiakirjat hakijan omaisuudesta saldoilmoitukset kaikista hakijan ja kanssahakijan/puolison veloista ja takausvastuista selvitys hakijan ja kanssahakijan ulosottotilanteesta (velalliskohtainen asianosaistuloste) velkojien akordipäätökset osittaisesta saatavista luopumisesta, mikäli velkoja ei makseta kokonaan

19 TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVÄT EHDOT HAKIJALLE Takauksen myöntäminen järjestelyluottoa varten Takuu-Säätiö (säätiö) voi hakemuksesta myöntää Suomessa kotipaikan omaavalle yksityishenkilölle (hakija) omavelkaisen takauksen uuteen järjestelyluottoon hakijan taloudellisen aseman tasapainottamista varten, kun hakijan velkaantumisen syyt ovat poistuneet ja hakijan elämäntilanne on muutoin vakiintunut eikä hakijalla ei ole muita keinoja taloudellisen asemansa ratkaisemiseksi. Takauksen saamisen edellytyksenä on se, että: hakijalla on s äätiön määrittämällä tavalla maksukykyä hoitaa uutta järjestelyluottoa. Maksukyky määritetään lähinnä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (VJL /57) säädettyjen periaatteiden mukaan hakija osoittaa säätiön määrittämän vähintään kolmen (3) kuukauden ja enintään yhden (1) vuoden ajan oman taloutensa sopeutuneen järjestelyluoton takaisinmaksuun ja sitoutuneensa maksukykyään vastaavasti velkojensa hoitamiseen hakijan kaikki olemassa olevat velat järjestellään säätiön takauksella ja/tai vapaaehtoisilla maksusopimuksilla hakijan velkojien kanssa talouskohtainen takauksen määrä ei ylitä ,00 euroa ja lainaaika kahdeksaa (8) vuotta Säätiö voi harkintansa mukaan asettaa hakijalle muita ehtoja takauksen saamiseksi, mikäli se hakijan olosuhteista johtuen katsotaan tarpeelliseksi. Luottotietomerkintä ja sen merkitys Takauksen saamisen lisäedellytyksenä on, että hakija antaa suostumuksensa erityisen luottotietomerkinnän tekemiseen Suomessa luottotietotoimintaa harjoittaville yrityksille (Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy) ylläpitämään henkilöluottotietorekisteriin. Merkinnän tarkoituksena on e stää uuden velan ottaminen järjestelyluoton takaisinmaksuaikana. Luottotietolain mukaan luottotietorekisteriin saadaan tallentaa tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä, jonka velallinen on tunnustanut kirjallisella ilmoituksella velkojalle (Luottotietolaki ) kohta). Tieto saadaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoa luotonantoa, sen valvontaa tai muuta vastaava tarkoitusta varten. Tieto säilyy rekisterissä kaksi (2) vuotta (Luottotietolaki ) kohta). Luottotietorekisteriin kirjattava merkintä on: TK: velallinen on tunnustanut suorituksen laiminlyönnin kirjallisesti: vapaaehtoinen velkajärjestely (2) Järjestelyluoton nosto ja takaisinmaksu Mikäli hakijalle myönnetään järjestelyluoton takaus, hakija voi hakea järjestelyluottoa haluamastaan luottolaitoksesta. Järjestelyluotolla maksetaan pois kaikki ne hakijan (velallisen) luotot, jotka ovat järjestelyn kohteena. Velallisen on k äytettävä säätiön määrittämä maksukykynsä kokonaisuudessaan kaikkien velkojensa takaisinmaksamiseen. Jos velallisen maksukyvyssä tai taloudellisessa asemassa tapahtuu järjestelyluoton takaisinmaksuaikana olennainen muutos, velallisen on ilmoitettava muutoksesta ja sen perusteista sekä järjestelyluoton myöntäneelle luottolaitokselle että säätiölle. Takaisinmaksuohjelman muuttaminen Järjestelyluoton takaisinmaksuohjelmaa voidaan hakemuksesta muuttaa velallisen maksukykyä ja olosuhteita vastaavaksi, kun velallisen maksukyvyssä ja olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. Olennaisena muutoksena voidaan pitää mm. velallisen terveydentilassa, perhesuhteissa, asumis- tai työtilanteessa, ansiotulossa, varallisuudessa tai muussa sellaisessa tapahtunut muutos. Velallinen ja luotonantaja voivat keskenään sopia säätiötä kuulematta päävelan takaisinmaksuohjelman muuttamisesta siten, että luotolle voidaan sopia lyhennyksistä vapaa aika, joka voi olla luoton laina-aikana yhteensä enintään kuuden (6) kuukauden pituinen, kuitenkin niin että lyhennyksistä vapaa aika voi kerralla olla enintään kolmen (3) kuukauden pituinen kahden lyhennysvapaajakson välissä tulee päävelkaa lyhentää vähintään kolme (3) kuukautta sovitun takaisinmaksuohjelman mukaan luoton nostoa seuraavan ensimmäisen vuoden aikana voidaan sopia enintään yhdestä kolmen (3) kuukauden lyhennyksistä vapaasta ajasta. Muussa tapauksessa velallisen ja luotonantajan on p yydettävä säätiön suostumus takaisinmaksuohjelman muuttamiseksi. Uuden luoton tai muun vastuusitoumuksen ottaminen järjestelyluoton takaisinmaksuaikana Velallinen ei saa säätiön takaaman järjestelyluoton takaisinmaksuaikana ottaa uutta velkaa tai antaa takaus- tai muuta vastuusitoumusta. Uudella velalla tai muulla vastuusitoumuksella tarkoitetaan kaikkea velan ottamista luottolaitokselta, rahoitusyhtiöltä, muun vastuusitoumuksen antamista varten. Säätiö voi määritellä suostumuksessaan, millä edellytyksillä ja ehdoilla uusi velka on nostettava. Suostumuksen saatuaan velallinen voi nostaa uuden luoton haluamastaan luottolaitoksesta. Säätiöltä on aina pyydettävä suostumus uuden velan ottamista tai luottokorttiyhtiöltä tai muulta vastaavalta taikka takauksen antamista toisen henkilön vastaavasta velvoitteesta. Myös osamaksusopimukseen sitoutuminen tai luotollisen tilin avaaminen on uutta velan ottamista. TAKAUSASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE Rekisterin nimi, ylläpitäjä ja vastuuhenkilö Takuu-Säätiön takausasiakasrekisteri Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu HELSINKI puh (09) fax (09) Vastuuhenkilö: ATK-suunnittelija Kari Sihvonen Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen hankinta Käyttötarkoituksena on luoton tai takauksen myöntäminen sekä luottojen valvonta. Rekisteritiedot hankitaan takauksen hakijalta, hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Rekisteritietojen luovutus ulkopuoliselle Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa, kun tietojen luovutus perustuu lain säännökseen. Kielto-oikeus (HenkilötietoL 30 ) Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkinatutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröity voi ilmoittaa kiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyn tarkastusoikeus (HenkilötietoL 26 ) Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot kirjallisesti ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on m aksutonta kerran kalenterivuodessa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan kieltäytymisen syy. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisteriin tallennettavat tiedot Rekisteriin tallennetaan takauksen hakijasta: nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, perhesuhteet, koulutus, asumismuoto, tulo- ja menotiedot sekä työnantajatiedot velkoihin liittyvät tiedot ja varallisuustiedot velkaantumiseen liittyvä historiatieto takausvastuut avo-/aviopuolison nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, tulo- ja menotiedot, velkatiedot muu päätöksentekoon liittyvä tieto arkaluonteiset tiedot takauksen hakijan erillisellä suostumuksella Rekisteritietojen suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. ATK-sovelluksiin tallennetut rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Asiakaskansiot ja niissä olevat rekisteritiedot säilytetään valvonnanalaisina rekisterinpitäjän tiloissa. Rekisteritietojen korjaaminen (HenkilötietoL 29 ) Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan kieltäytymisen syy. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteritiedon korjaamisesta. Tiedon korjaamista varten rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

20 HAKEMUS JÄRJESTELYLUOTON TAKAUSTA VARTEN HAKIJAN, KANSSAHAKIJAN JA PUOLISON SUOSTUMUKSET JA VALTUUTUKSET Suostumus arkaluonteisten tietojen tallentamisesta Annan/annamme tämän hakemuksen allekirjoittamisella suostumuksemme Takuu-Säätiölle siihen, että kaikki tässä hakemuksessa, sen liitteissä ja jatkossa muissa säätiölle toimittamissamme asiapapereissa olevat minua/meitä koskevat arkaluonteiset tiedot voidaan tallentaa säätiön takausasiakasrekisteriin. (Henkilötietolaki 11 ja 12 ). Valtuutus tietojensaantiin ja hakemuksen käsittelyä koskevien tietojen luovuttamista Valtuutan/valtuutamme tämän hakemuksen allekirjoituksin Takuu-Säätiön saamaan taloudellisesta asemastani/asemastamme ja velvoitteistani/ velvoitteistamme tietoja rahalaitoksilta, luottolaitoksilta, muilta yhteisöiltä ja yrityksiltä sekä Kansaneläkelaitokselta ja vero-, sosiaali-, työvoimaulosotto- ja muilta viranomaisilta näitä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Valtuutus on voimassa tämän hakemuksen vireilläoloaikana ja myönnetyn takauksen voimassaoloajan. Annan/annamme suostumuksen sille, että säätiö voi luovuttaa hakemukseni/ hakemuksemme käsittelyä ja vireilläoloa koskevia tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan niille tahoille, joilta säätiöllä on oikeus saada allekirjoittanutta koskevia tietoja. Tietojenluovutusvaltuutus ei koske taloudellista asemaani/ asemaamme koskevia tietoja. HAKIJAN/ KANSSAHAKIJAN ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS Allekirjoittaneet ovat tutustuneet takauksen myöntämisen ehtoihin ja luottotietomerkinnän merkitykseen sekä takausasiakas-rekisterin rekisteriselosteeseen, ymmärtäneet ne, hyväksyvät ne ja sitoutuvat niitä noudattamaan. Allekirjoittaneet antavat kohdassa Hakijan suostumukset ja valtuutukset tarkoitetut suostumukset ja valtuutukset. Allekirjoittaneet vakuuttavat antaneensa tässä hakemuksessa ja kaikissa sen liitteissä oikeat ja totuudenmukaiset tiedot parhaan ymmärryksensä mukaan. PUOLISON SUOSTUMUS OMIEN TIETOJEN TALLENNUKSEEN Annan suostumukseni sille, että toimittamani tiedot/ säätiön pyytämät tiedot taloudellisesta asemastani ja velvoitteistani, jotka vaikuttavat takaushakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen, voidaan tallentaa säätiön takausasiakasrekisteriin. Tietojen tallennusoikeus koskee myös minua koskevia arkaluonteisia tietoja (HenkilötietoL 11 ja 12 ). Paikka ja päivämäärä ja allekirjoitus Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Kanssahakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Nimenselvennys: Nimenselvennys: : : Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys Nimenselvennys: : Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu 4 Puh. (09) Sähköposti: Y-tunnus HELSINKI Fax. (09) www-takuu-saatio.fi

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Kyllä, mistä? En. Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute

Kyllä, mistä? En. Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute HAKEMUS MUUTOS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Kotiosoite Postinumero ja toimipaikka Saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Puhelin Sähköposti LAINAHAKEMUS Toivottu lainamäärä Käyttökohde ja selvitys, miten

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. JÄSENLUETTELON REKISTERISELOSTE JA JÄSENEN INFORMOINTI Tällä lomakkeella ovat

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero Saapumispäivä käräjäoikeuteen Oikeusministeriön 25.3.2004 vahvistaman kaavan mukainen VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi ja kotiosoite Henkilötunnus Puhelin

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Puhelin (koti,

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto REKISTERISELOSTE SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen henkilörekisteri 1. REKISTERIN NIMI. Hyvinkään Reumayhdistys ry:n henkilörekisteri.

REKISTERISELOSTE. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen henkilörekisteri 1. REKISTERIN NIMI. Hyvinkään Reumayhdistys ry:n henkilörekisteri. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen henkilörekisteri REKISTERISELOSTE 1. REKISTERIN NIMI Hyvinkään Reumayhdistys ry:n henkilörekisteri. 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi: Hyvinkään Reumayhdistys ry. Katu-/postiosoite:

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön. osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky,

Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön. osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky, 1 Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky, ASUNTOHAKEMUS SENIORITALO Vistantie 22 B 4, 21530 Paimio Hakemuksen numero Vuosi Vuokra-asunto HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute. Avopuolison kanssa Nimi ja henkilötunnus:

Maksuhäiriömerkintä Vakuuksien puute. Avopuolison kanssa Nimi ja henkilötunnus: HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivämäärä: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin Postinumero ja toimipaikka Sähköposti LAINAHAKEMUS Toivottu lainamäärä Toivottu kuukausittainen lyhennyserä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 1 Tekninen osasto Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunta Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk AS. OY OULUN SONAATIN VUOKRA-ASUNTOJEN HAKEMINEN Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä omistaa As. oy Sonaatin asunnot. Sonaatin asukkaiksi valitaan kaiken ikäisiä henkilöitä. Kaikki hakijat ovat hakuvaiheessa

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero Saapumispäivä käräjäoikeuteen Oikeusministeriön 25.3.2004 vahvistaman kaavan mukainen VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi ja kotiosoite Henkilötunnus Puhelin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaalipalvelut/Toimeentuloturva Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim, Socca pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Projektipäällikkö Corinne Björkenheim, Socca pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Rekisteriseloste 1 (3) Laatimispäivä/Päivityspäivä 07.08.2017 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka Kannelmäki / Haaga ASUNTOHAKEMUS (voimassa vuoden) ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN 1 (2) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet Henkilötunnus Henkikirjoituspaikka Alkaen,

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Haemme sarjan kuhunkin kymmeneen jaksoon yhtä kilpailijaparia, eli 10:tä paria / 20:tä henkilöä. Jokaisen kilpailijaparin jäsenten on tunnettava

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Riihimäen kaupunki Talous- ja suunnitteluyksikkö Kalevankatu 1 11100 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen Nakkilan sosiaalitoimisto Porintie 11 29250 Nakkila TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Haen toimeentulotukea alkaen Hakemuksen saapumispvm ( virkailija täyttää ) HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimet Äidinkieli

Lisätiedot

Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä The Walt Disney Company Nordicin kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Työllisyyden kannustinpäivä 16.1.2013 Talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen KESKI-SUOMEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylän kaupunki järjestänyt talous- ja velkaneuvontapalvelua

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion.

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion. REKISTERINPITÄJÄ Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta Mäntsälän kunta/sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistysjohtaja Oppilas- ja opettajarekisterit Kirsi Toimela / Jarkko Virolainen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi:

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi: AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE Asiakas: Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puh.nro.: Sähköpostiosoite: Äidinkieli ja kansalaisuus: Siviilisääty: Lähiomainen: Puoliso: Nimi: Henkilötunnus: Osoite:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Suomen lasimuseo Tehtaankatu 23 11910 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 3. Rekisterin nimi Linpunmyyjä-opas/kanslisti

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu , säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 1 Nimi (y-tunnus) Rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta Osoite Kuopion kaupunki / kasvun ja oppimisen palvelualue 70100 KUOPIO Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana,

Lisätiedot