Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Henkilötunnus. Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Henkilötunnus. Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta"

Transkriptio

1 HAKEMUS JÄRJESTELYLUOTON TAKAUSTA VARTEN Saapunut Kohta 1: TAKAUKSEN HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Etunimet Kutsumanimi Sukunimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta Sähköpostiosoite Puhelinnumero päivisin Faksi Avioliitossa Avoliitossa Rekisteröidyssä parisuhteessa Naimaton Yksinhuoltaja Muu yhteistalous, millainen? Kohta 2: HAKIJAN PUOLISON HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Puoliso asuu hakijan kanssa Jos puoliso asuu muualla, osoite Puoliso asuu muualla YHTEINEN HAKEMUS PUOLISON KANSSA Kohta 3: HAKIJAN AVUSTAJAN TAI HAKEMUKSEN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT (jos käytetään) ja yhteystiedot Avustaja Hakemuksen laatija Koulutus tai ammatti Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Asiaan liittyvät ilmoitukset, kehotukset ja kutsut lähetetään Hakijalle Avustajalle Molemmille Valtuutus tietojen luovuttamiseen hakijan avustajalle Valtuutan/valtuutamme tämän takaushakemuksen allekirjoituksin Takuu-Säätiön sekä edellä ilmoitetun avustajamme/edustajamme vaihtamaan keskenään ne tiedot taloudellisesta asemastani/asemastamme ja velvoitteista/velvoitteistamme, jotka ovat tarpeen takaushakemuksen käsittelemiseksi. Kyllä Ei Kohta 4: HAKIJAN LAPSET Huollettavia lapsia ei ole (Siirry suoraan kohtaan 5) A) HAKIJAN OMAT HUOLLETTAVAT LAPSET, JOTKA ASUVAT SAMASSA TALOUDESSA Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy B) HAKIJAN OMAT HUOLLETTAVAT LAPSET, JOTKA ASUVAT MUUALLA, KUIN SAMASSA TALOUDESSA Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu 4 Puh. (09) Sähköposti: Y-tunnus HELSINKI Fax. (09) www-takuu-saatio.fi

2 C) HAKIJAN KANSSA SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT, MUUT KUIN OMAT LAPSET Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Syntymäaika töissä opiskelee opiskelu päättyy Lisätietoja Kohta 5: HAKIJAN KANSSA YHTEISTALOUDESSA ELÄVIEN HENKILÖTIEDOT (muu(t) kuin puoliso) ja syntymäaika Ei ole ja syntymäaika ja syntymäaika Lisätietoja Kohta 6: HAKIJAN KOULUTUS Peruskoulutus Peruskoulutus on suorittamatta loppuun Kansakoulu Keski-/peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen koulutus Ammattikoulu Opisto Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu Muu, mikä Suoritetut tutkinnot ja valmistumisvuodet (kaksi viimeisintä) Kohta 7: HAKIJAN TYÖKOKEMUS A) NYKYINEN TYÖ Ammattinimike Työnantaja Työnantaja on perheenjäsenen tai muun läheisen yritys. Kenen? Milloin työsuhde alkoi? Milloin työsuhde päättyi? Kokopäivätyö Osa-aikatyö Vakituinen työ Määräaikainen työ Työ jatkuu edelleen Jos määräaikainen työ jatkuu, sovittu loppumispäivä B) KOLME EDELLISTÄ TYÖSUHDETTA Kohta 8: HAKIJAN NYKYINEN PÄÄTULON LÄHDE, JOS EI TYÖSUHTEESSA Työtön Työttömyys alkoi Eläkeläinen Mistä lukien? Opiskelija Opinnot päättyvät Muu Mikä? Elinkeinonharjoittaja Täytettävä erikseen elinkeinonharjoittajan tuloselvitys Liitteen nro Numeroi kaikki hakemuksen liitteet kirjoittamalla liitteen alkuun. Kirjoita tähän ja myös aina jatkossa kohtaan liitteen nro se numero, jonka olet antanut kyseiselle liitteelle. Lisätietoja

3 Kohta 9: YHTEINEN HAKEMUS (täytetään vain, jos haetaan takausta yhdessä jonkun muun kuin puolison kanssa) Hakemus on yhteinen Kanssavelallis(t)en Takaajan Päävelallisen kanssa Kanssahakijan nimi ja yhteystiedot Koulutus tai ammatti Puhelinnumero päivisin Sähköpostiosoite Faksi Kohta 10: A) PUOLISON / KANSSAHAKIJAN KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS Peruskoulutus Peruskoulutus on suorittamatta loppuun Kansakoulu Keski-/peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen koulutus Ammattikoulu Opisto Ammattikorkeakoulu Korkeakoulu Muu, mikä Suoritetut tutkinnot ja valmistumisvuodet (kaksi viimeisintä) B) NYKYINEN TYÖ Ammattinimike Työnantaja Työnantaja on perheenjäsenen tai muun läheisen yritys. Kenen? Milloin työsuhde alkoi? Milloin työsuhde päättyi? Kokopäivätyö Osa-aikatyö Vakituinen työ Määräaikainen työ Työ jatkuu edelleen Jos määräaikainen työ jatkuu, sovittu loppumispäivä C) KOLME EDELLISTÄ TYÖSUHDETTA Kohta 11: PUOLISON/KANSSAHAKIJAN NYKYINEN PÄÄTULON LÄHDE, JOS EI TYÖSUHTEESSA Työtön Työttömyys alkoi Eläkeläinen Mistä lukien? Opiskelija Opinnot päättyvät Muu Mikä? Elinkeinonharjoittaja Täytettävä erikseen elinkeinonharjoittajan tuloselvitys. Liitteen nro Kohta 12: TIEDOT HAKIJAN ASUNNOSTA (omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasunnon tiedot täytetään kohtaan 16 varallisuus) VUOKRA-ASUNTO Vuokrasuhde: Päävuokrasuhde Alivuokrasuhde Työsuhdeasunto Muu, mikä? Vuokranantajan nimi ja osoite Vuokranantaja on hakijan perheenjäsen tai muu läheinen Vuokranantaja on hakijan, hakijan perheenjäsenen tai muun läheisen omistama yritys Vuokrasuhteen alkamispäivä: Vuokrasuhde on voimassa Toistaiseksi Määräajan Päättymispäivä Osakehuoneisto Omakotitalo Huoneluku h + k/kk Pinta-ala m 2

4 Kohta 13: VELKOJEN AIKAISEMMAT JÄRJESTELYT Takuu-Säätiön takaus Yksityishenkilön velkajärjestely Alkamisajankohta Päättymisajankohta Muu velkojen järjestely Mikä? Kohta 14: VELKAANTUMISHISTORIA Kerro omin sanoin tarkemmin velkaantumisestasi ja siihen vaikuttaneista syistä sekä maksukyvyttömyydestäsi (pakollinen tieto): Merkitse lisäksi rasti siihen ruutuun / niihin ruutuihin, jotka ovat vaikuttaneet velkaantumiseen ja maksukyvyttömyyteen. Sairaus Työttömyys, lomautus, pätkätyöt Parisuhde-ero Pienet tulot Harkitsematon kulutus/luoton käyttö Alkoholiriippuvuus Peliriippuvuus Jokin muu riippuvuus Muu syy Syynä velkaantumiseen Syynä maksukyvyttömyyteen Mikä? Mikä?

5 Kohta 15: MAKSUVARALASKELMA (yksin asuvat, yksinhuoltajat, avio- tai avopuolisot, muut yhteistaloudet) TALOUDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT HAKIJA ( ) PUOLISO ( ) Ansiotulo Ansiotuloa on kaikki pääasiallisesta ansiotyöstä saatu säännöllinen tai epäsäännöllinen tulo. Tulo ilmoitetaan bruttomääräisenä (ennen veroja). Luontoisedut Luontoisetuja ovat ansiotulon yhteydessä saadut asunto-, auto-, puhelin- tms. edut. Etuuden määrästä ja laajuudesta on esitettävä selvitys. Päivärahat ja kilometrikorvaukset Säännöllisesti saatavat päivärahat ja/tai kilometrikorvaukset on ilmoitettava täysimääräisinä. Tulona huomioidaan 25 %. Työttömyyskorvaus Perus- tai ansiosidonnainen päiväraha tai työmarkkinatuki. Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat Sairasvakuutuspäiväraha Lapsilisät Tuloiksi merkitään myös yksinhuoltajan lapsilisään saama korotus. Lasten kotihoidontuki Elatusapu/ -tuki tai koulutusavustus Ilmoitetaan kunnan antaman elatustukipäätöksen tai elatusapusopimuksen mukaisesti. Jos päätöksiä ja/tai sopimuksia on useita, laske summat yhteen. Yleinen/ eläkkeensaajan asumistuki Asumistuki ilmoitetaan asumistukipäätöksen mukaisena. Jos päätöksen perusteissa (esim. talouden tuloissa) on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, hakijan on pyydettävä asumistuesta uusi arvio. Eläke ja/tai kuntoutustuki Ilmoitetaan päätöksen mukaan. Muut tulot Esim. omaishoidontuki, sairaan lapsen tai eläkkeensaajan hoitotuki tai täysi-ikäisen kotona asuvan lapsen ansiotulo tai opintoetuus. Mikä tulo? Mikä tulo? Pääomatulot Ilmoitetaan aina nettomääräisenä (tulo tulonhankkimismenot verot). Pääomatuloa on omasta varallisuudesta tai sen myymisestä saatu tulo, esim. vuokratulo, osakkeista saatava osinko tai kuolinpesän osuudesta saatu tulo. Mikä tulo? Mikä tulo? Vähennykset Veronalaisesta tulosta vähennetään ennakonpidätys ja sivukulut (lakisääteiset TEL- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä ammattiyhdistysjäsenmaksut). ennakonpidätys palkan sivukulut TULOT YHTEENSÄ VEROJEN JA VÄHENNYSTEN JÄLKEEN ay-jäsenmaksut TALOUDEN TULOT YHTEENSÄ/ TULOSUHDE Talouden tulosuhteen (%) saat jakamalla henkilökohtaiset tulot talouden kokonaistuloilla. Tulosuhde tarkoittaa sitä, että aviopuolisot vastaavat tulojensa mukaisessa suhteessa yhteisten menojen maksamisesta. % % TIEDOSSA OLEVAT MUUTOKSET TULOISSA JA/TAI MENOISSA Alla olevaan kohtaan kirjataan sellaiset tiedossa olevat tulo- ja menomuutokset, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa: elatusvastuun päättyminen, lapsilisien päättyminen, työsuhteen muutos, asumisolosuhteisiin liittyvä muutos (jos vaikuttaa esim. asumistukeen), lapsen opiskelun päättyminen, elatusapu- ja tapaamismenot tms. Jos muutoksia on enemmän kuin kaksi, niistä laaditaan erillinen liite. Muutos: Ajankohta (pvm): Muutos: Ajankohta (pvm): Jos hakija tai puoliso harjoittaa elinkeinotoimintaa, on elinkeinotoiminnan tulosta annettava erillinen tuloselvitys.

6 TALOUDEN MENOT YHTEISET HAKIJAN PUOLISON VÄLTTÄMÄTTÖMÄT ELINKUSTANNUKSET (2014) Talouden ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot. Yksin asuvalle 535 euroa kuukaudessa Avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuvalle tai henkilölle, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen kanssa 450 euroa kuukaudessa LASTEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT ELINKUSTANNUKSET (2014) ensimmäinen ja toinen samassa taloudessa asuva alle 17-vuotias 342 /lapsi, kolmas, neljäs, viides jne. 319 /lapsi jokainen samassa taloudessa asuva, 17 vuotta täyttänyt lapsi 379 kustannukset 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta: 18 vuotta täyttäneen samassa taloudessa asuvan lapsen koulutuksesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset voidaan ottaa huomioon 379 /kk siihen asti, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta tai hänen opiskelunsa lukiossa tai muussa peruskoulun jälkeen aloitetussa koulutuksessa päättyy. Koulutuskustannuksista vähennetään lapsen saamat avustukset ja etuudet (esim. opintotuki) sekä tulot ja varallisuus PÄIVÄHOITO- JA/TAI ILTAPÄIVÄHOITOMAKSUT Annetun maksupäätöksen mukaisesti ELATUSAPU- TAI KOULUTUSAVUSTUSMAKSUT Elatussopimuksen tai kunnan päätöksen mukaan TAPAAMISESTA AIHEUTUVAT MENOT muualla asuvat alaikäiset lapset; menoiksi lasketaan tapaamismatkoista aiheutuneet kulut ja lisäksi jokaisesta lapsesta 11,40 / tapaamispäivä (2014) TERVEYDENHOITOMENOT Huomioidaan vain, jos hakijan tai samassa taloudessa asuvan sairaudesta aiheutuu erityisiä ja säännöllisiä kustannuksia. Tavanomaiset terveydenhoitomenot sisältyvät välttämättömiin elinkustannuksiin. ASUMISKUSTANNUKSET Osakehuoneistossa tai kiinteistössä, vuokra- tai asumisoikeusasunnossa Vuokra tai vastike Sähkö ja/tai kaasu Vesi ja sauna Jätemaksut Kiinteistö-/ kotivakuutus Autopaikka/ tiemaksu Lämmitys ja nuohous Maanvuokra/ kiinteistöverot ASUMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ MUUT ASUMISESTA AIHEUTUVAT MENOT Mitkä? ASUNTOLAINAN HOITOMENOT Lainan kuukausierät lyhennykset ja korot erikseen mainittuna Lyhennyksen osuus Koron osuus TYÖMATKAKUSTANNUKSET Kustannuksia ei ilmoiteta lainkaan, jos työmatkoilla voidaan käyttää paikallisliikennettä. Jos työmatkamenot ylittävät paikallisliikenteen maksun, työmatkamenoista (esim. kuukausilipun hinnasta) vähennetään omavastuuna paikallisliikenteen maksu. Oman auton käyttö huomioidaan samoja periaatteita noudattaen kuin verottaja, kts. ohjeet MUUT TYÖSTÄ AIHEUTUVAT MENOT Työvaatteiden tai -välineiden hankinta- ja huoltokustannukset. Hyväksytään hakijan menoina, ellei työnantaja korvaa niitä. Hakemukseen on liitettävä työnantajan todistus menon syistä ja euromääristä. MUUT MENOT, Mitkä? TALOUDEN MENOT YHTEENSÄ TALOUDEN MAKSUVARA (euroa) HAKIJA PUOLISO TULOT YHTEENSÄ Siirrä tiedot tulolaskelman yhteenvedosta MENOT YHTEENSÄ Siirrä tiedot menolaskelman yhteenvedosta HENKILÖKOHTAINEN MAKSUVARA Vähennä menot tuloista TALOUDEN MAKSUVARA YHTEENSÄ Laske yhteen kummankin henkilökohtainen maksuvara. Jos jommankumman henkilökohtainen maksuvara on negatiivinen, järjestelyluottoon voidaan käyttää enintään talouden yhteenlaskettu maksuvara.

7 Kohta 16: TALOUDEN VARALLISUUS Omistusasunnon tiedot Tontti/ maapohja Omistusasunto Osakehuoneisto Oma tontti Asumisoikeusasunto Omakotitalo Vuokratontti Osaomistusasunto Rivitalo Hankintavuosi Pinta-ala neliömetreinä Huoneluku Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Kiinteistötunnus, osakenumerot tai muu yksilöintitieto Asuntoa rasittava velan määrä (euroa) Osakehuoneistojen ja kiinteistöjen osalta kohtaan omaisuuden arvo täytetään arvio asunnon/kiinteistön arvosta. Omistusprosenttiosuus muutetaan tarvittaessa. Omaisuustyyppi Yksilöintitunnus Omistusosuus (%) Koko arvo ( ) Osuuden arvo ( ) Omistusasunto Asumisoikeusasunto Osaomistusasunto Muut kiinteistöt Arvopaperit Osakkeet Osuustodistukset Kuolinpesäosuudet Osuudet yhtiössä Käteisvarat/talletukset Säästö-, sijoitus- tai eläkevakuutukset Ajoneuvot Selvitys ajoneuvon tarpeellisuudesta Yhteensä Muu, mikä? Arvo ( ): Muu, mikä? Arvo ( ): HAKIJAN OMISTAMA VARALLISUUS YHTEENSÄ (EUROA) KAIKKI PERUSTURVAAN KUULUMATON OMAISUUS ON REALISOITAVA, JA VARAT TULEE KÄYTTÄÄ VELKOJEN MAKSUUN ENNEN VELKOJEN JÄRJESTELYÄ. Hakijan aikaisemmin omistama varallisuus viimeisen viiden vuoden aikana (jos omaisuus on ollut merkittävä). Mitä omaisuutta? Selvitys, miten ja milloin omaisuudesta on luovuttu, kauppahinnan määrä tai muu vastike ja mihin se on käytetty.

8 Kohta 17: TALOUDET VELAT

9

10

11

12

13

14

15

16

17 TALOUDEN VELAT YHTEENSÄ (euroa) Järjestelyn ulkopuolelle jäävät velat yhteensä (euroa) Järjesteltävät velat yhteensä (euroa) Jos sinulla on useampia velkoja, ota riittävästi kopioita velkasivuista kaikkia velkojasi varten

18 Kohta 18: EHDOTUS TAKUU-SÄÄTIÖLLE JÄRJESTELYLUOTON MÄÄRÄSTÄ JA MAKSUAIKATAULUSTA Suunniteltu järjestelyluotto (järjestelylainalla yhdistetään kaikki sellaiset velat, joissa ei ole vakuutta tai joissa on henkilötakaus) Luoton määrä Korko Laina-aika Maksuerä kuukaudessa % v kk /kk Mistä pankista tai luottolaitoksesta lainapäätös on saatu tai lainaa on tarkoitus hakea? Yhteyshenkilö luottolaitoksessa Puhelinnumero Faksi Sähköposti Luotot, joita hoidetaan suunnitellun järjestelyluoton lisäksi samaan aikaan (esim. opintolaina, asuntolain, autolaina, Finnveran saatavat ja kunnan myöntämät sosiaaliset luotot). Velkoja Velan määrä Korko % Kuukausierä /kk Vakuus Laina-aika päättyy Suunnitellut välttämättömät kodin hankinnat ja terveydenhoitomenot Kodin hankinta tai muu meno voi olla enintään 20 % myönnettävän takauksen kokonaismäärästä, kuitenkin enintään euroa. Jos järjestelyluoton määrä ei ylitä euroa, voidaan kodin hankintoihin ja muihin menoihin käyttää enintään 50 % järjestelyluoton määrästä. Suunniteltu hankinta / menot Kustannusarvio Lisätietoja TAKAUSHAKEMUKSEN LIITTEET (kopiot riittävät) viimeisin palkkatodistus, eläke- tai etuuspäätös hakijalta ja kanssahakijalta/puolisolta yhdeltä kuukaudelta viimeisin menotosite kaikista hakemuksessa yksilöidyistä talouden menoista hakijan ja kanssahakijan/puolison luottotietorekisteriote Suomen Asiakastieto Oy:stä hakijan ja kanssahakijan/puolison virkatodistus tai väestörekisteriote tiliotteet kaikista hakijan talouden käytössä olevista tileistä vähintään kolmelta viimeisimmältä kuukaudelta todistus viimeisimmästä toimitetusta hakijan ja kanssahakijan verotuksesta (verotuspäätös erittelyosineen) asiakirjat hakijan omaisuudesta saldoilmoitukset kaikista hakijan ja kanssahakijan/puolison veloista ja takausvastuista selvitys hakijan ja kanssahakijan ulosottotilanteesta (velalliskohtainen asianosaistuloste) velkojien akordipäätökset osittaisesta saatavista luopumisesta, mikäli velkoja ei makseta kokonaan

19 TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVÄT EHDOT HAKIJALLE Takauksen myöntäminen järjestelyluottoa varten Takuu-Säätiö (säätiö) voi hakemuksesta myöntää Suomessa kotipaikan omaavalle yksityishenkilölle (hakija) omavelkaisen takauksen uuteen järjestelyluottoon hakijan taloudellisen aseman tasapainottamista varten, kun hakijan velkaantumisen syyt ovat poistuneet ja hakijan elämäntilanne on muutoin vakiintunut eikä hakijalla ei ole muita keinoja taloudellisen asemansa ratkaisemiseksi. Takauksen saamisen edellytyksenä on se, että: hakijalla on s äätiön määrittämällä tavalla maksukykyä hoitaa uutta järjestelyluottoa. Maksukyky määritetään lähinnä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (VJL /57) säädettyjen periaatteiden mukaan hakija osoittaa säätiön määrittämän vähintään kolmen (3) kuukauden ja enintään yhden (1) vuoden ajan oman taloutensa sopeutuneen järjestelyluoton takaisinmaksuun ja sitoutuneensa maksukykyään vastaavasti velkojensa hoitamiseen hakijan kaikki olemassa olevat velat järjestellään säätiön takauksella ja/tai vapaaehtoisilla maksusopimuksilla hakijan velkojien kanssa talouskohtainen takauksen määrä ei ylitä ,00 euroa ja lainaaika kahdeksaa (8) vuotta Säätiö voi harkintansa mukaan asettaa hakijalle muita ehtoja takauksen saamiseksi, mikäli se hakijan olosuhteista johtuen katsotaan tarpeelliseksi. Luottotietomerkintä ja sen merkitys Takauksen saamisen lisäedellytyksenä on, että hakija antaa suostumuksensa erityisen luottotietomerkinnän tekemiseen Suomessa luottotietotoimintaa harjoittaville yrityksille (Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy) ylläpitämään henkilöluottotietorekisteriin. Merkinnän tarkoituksena on e stää uuden velan ottaminen järjestelyluoton takaisinmaksuaikana. Luottotietolain mukaan luottotietorekisteriin saadaan tallentaa tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä, jonka velallinen on tunnustanut kirjallisella ilmoituksella velkojalle (Luottotietolaki ) kohta). Tieto saadaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoa luotonantoa, sen valvontaa tai muuta vastaava tarkoitusta varten. Tieto säilyy rekisterissä kaksi (2) vuotta (Luottotietolaki ) kohta). Luottotietorekisteriin kirjattava merkintä on: TK: velallinen on tunnustanut suorituksen laiminlyönnin kirjallisesti: vapaaehtoinen velkajärjestely (2) Järjestelyluoton nosto ja takaisinmaksu Mikäli hakijalle myönnetään järjestelyluoton takaus, hakija voi hakea järjestelyluottoa haluamastaan luottolaitoksesta. Järjestelyluotolla maksetaan pois kaikki ne hakijan (velallisen) luotot, jotka ovat järjestelyn kohteena. Velallisen on k äytettävä säätiön määrittämä maksukykynsä kokonaisuudessaan kaikkien velkojensa takaisinmaksamiseen. Jos velallisen maksukyvyssä tai taloudellisessa asemassa tapahtuu järjestelyluoton takaisinmaksuaikana olennainen muutos, velallisen on ilmoitettava muutoksesta ja sen perusteista sekä järjestelyluoton myöntäneelle luottolaitokselle että säätiölle. Takaisinmaksuohjelman muuttaminen Järjestelyluoton takaisinmaksuohjelmaa voidaan hakemuksesta muuttaa velallisen maksukykyä ja olosuhteita vastaavaksi, kun velallisen maksukyvyssä ja olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. Olennaisena muutoksena voidaan pitää mm. velallisen terveydentilassa, perhesuhteissa, asumis- tai työtilanteessa, ansiotulossa, varallisuudessa tai muussa sellaisessa tapahtunut muutos. Velallinen ja luotonantaja voivat keskenään sopia säätiötä kuulematta päävelan takaisinmaksuohjelman muuttamisesta siten, että luotolle voidaan sopia lyhennyksistä vapaa aika, joka voi olla luoton laina-aikana yhteensä enintään kuuden (6) kuukauden pituinen, kuitenkin niin että lyhennyksistä vapaa aika voi kerralla olla enintään kolmen (3) kuukauden pituinen kahden lyhennysvapaajakson välissä tulee päävelkaa lyhentää vähintään kolme (3) kuukautta sovitun takaisinmaksuohjelman mukaan luoton nostoa seuraavan ensimmäisen vuoden aikana voidaan sopia enintään yhdestä kolmen (3) kuukauden lyhennyksistä vapaasta ajasta. Muussa tapauksessa velallisen ja luotonantajan on p yydettävä säätiön suostumus takaisinmaksuohjelman muuttamiseksi. Uuden luoton tai muun vastuusitoumuksen ottaminen järjestelyluoton takaisinmaksuaikana Velallinen ei saa säätiön takaaman järjestelyluoton takaisinmaksuaikana ottaa uutta velkaa tai antaa takaus- tai muuta vastuusitoumusta. Uudella velalla tai muulla vastuusitoumuksella tarkoitetaan kaikkea velan ottamista luottolaitokselta, rahoitusyhtiöltä, muun vastuusitoumuksen antamista varten. Säätiö voi määritellä suostumuksessaan, millä edellytyksillä ja ehdoilla uusi velka on nostettava. Suostumuksen saatuaan velallinen voi nostaa uuden luoton haluamastaan luottolaitoksesta. Säätiöltä on aina pyydettävä suostumus uuden velan ottamista tai luottokorttiyhtiöltä tai muulta vastaavalta taikka takauksen antamista toisen henkilön vastaavasta velvoitteesta. Myös osamaksusopimukseen sitoutuminen tai luotollisen tilin avaaminen on uutta velan ottamista. TAKAUSASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE Rekisterin nimi, ylläpitäjä ja vastuuhenkilö Takuu-Säätiön takausasiakasrekisteri Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu HELSINKI puh (09) fax (09) Vastuuhenkilö: ATK-suunnittelija Kari Sihvonen Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen hankinta Käyttötarkoituksena on luoton tai takauksen myöntäminen sekä luottojen valvonta. Rekisteritiedot hankitaan takauksen hakijalta, hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Rekisteritietojen luovutus ulkopuoliselle Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa, kun tietojen luovutus perustuu lain säännökseen. Kielto-oikeus (HenkilötietoL 30 ) Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkinatutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröity voi ilmoittaa kiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyn tarkastusoikeus (HenkilötietoL 26 ) Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot kirjallisesti ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on m aksutonta kerran kalenterivuodessa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan kieltäytymisen syy. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisteriin tallennettavat tiedot Rekisteriin tallennetaan takauksen hakijasta: nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, perhesuhteet, koulutus, asumismuoto, tulo- ja menotiedot sekä työnantajatiedot velkoihin liittyvät tiedot ja varallisuustiedot velkaantumiseen liittyvä historiatieto takausvastuut avo-/aviopuolison nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, tulo- ja menotiedot, velkatiedot muu päätöksentekoon liittyvä tieto arkaluonteiset tiedot takauksen hakijan erillisellä suostumuksella Rekisteritietojen suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. ATK-sovelluksiin tallennetut rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Asiakaskansiot ja niissä olevat rekisteritiedot säilytetään valvonnanalaisina rekisterinpitäjän tiloissa. Rekisteritietojen korjaaminen (HenkilötietoL 29 ) Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan kieltäytymisen syy. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteritiedon korjaamisesta. Tiedon korjaamista varten rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

20 HAKEMUS JÄRJESTELYLUOTON TAKAUSTA VARTEN HAKIJAN, KANSSAHAKIJAN JA PUOLISON SUOSTUMUKSET JA VALTUUTUKSET Suostumus arkaluonteisten tietojen tallentamisesta Annan/annamme tämän hakemuksen allekirjoittamisella suostumuksemme Takuu-Säätiölle siihen, että kaikki tässä hakemuksessa, sen liitteissä ja jatkossa muissa säätiölle toimittamissamme asiapapereissa olevat minua/meitä koskevat arkaluonteiset tiedot voidaan tallentaa säätiön takausasiakasrekisteriin. (Henkilötietolaki 11 ja 12 ). Valtuutus tietojensaantiin ja hakemuksen käsittelyä koskevien tietojen luovuttamista Valtuutan/valtuutamme tämän hakemuksen allekirjoituksin Takuu-Säätiön saamaan taloudellisesta asemastani/asemastamme ja velvoitteistani/ velvoitteistamme tietoja rahalaitoksilta, luottolaitoksilta, muilta yhteisöiltä ja yrityksiltä sekä Kansaneläkelaitokselta ja vero-, sosiaali-, työvoimaulosotto- ja muilta viranomaisilta näitä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Valtuutus on voimassa tämän hakemuksen vireilläoloaikana ja myönnetyn takauksen voimassaoloajan. Annan/annamme suostumuksen sille, että säätiö voi luovuttaa hakemukseni/ hakemuksemme käsittelyä ja vireilläoloa koskevia tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan niille tahoille, joilta säätiöllä on oikeus saada allekirjoittanutta koskevia tietoja. Tietojenluovutusvaltuutus ei koske taloudellista asemaani/ asemaamme koskevia tietoja. HAKIJAN/ KANSSAHAKIJAN ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS Allekirjoittaneet ovat tutustuneet takauksen myöntämisen ehtoihin ja luottotietomerkinnän merkitykseen sekä takausasiakas-rekisterin rekisteriselosteeseen, ymmärtäneet ne, hyväksyvät ne ja sitoutuvat niitä noudattamaan. Allekirjoittaneet antavat kohdassa Hakijan suostumukset ja valtuutukset tarkoitetut suostumukset ja valtuutukset. Allekirjoittaneet vakuuttavat antaneensa tässä hakemuksessa ja kaikissa sen liitteissä oikeat ja totuudenmukaiset tiedot parhaan ymmärryksensä mukaan. PUOLISON SUOSTUMUS OMIEN TIETOJEN TALLENNUKSEEN Annan suostumukseni sille, että toimittamani tiedot/ säätiön pyytämät tiedot taloudellisesta asemastani ja velvoitteistani, jotka vaikuttavat takaushakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen, voidaan tallentaa säätiön takausasiakasrekisteriin. Tietojen tallennusoikeus koskee myös minua koskevia arkaluonteisia tietoja (HenkilötietoL 11 ja 12 ). Paikka ja päivämäärä ja allekirjoitus Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Kanssahakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Nimenselvennys: Nimenselvennys: : : Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys Nimenselvennys: : Takuu-Säätiö Asemamiehenkatu 4 Puh. (09) Sähköposti: Y-tunnus HELSINKI Fax. (09) www-takuu-saatio.fi

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero Saapumispäivä käräjäoikeuteen Oikeusministeriön 25.3.2004 vahvistaman kaavan mukainen VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS Käräjäoikeuden asianumero HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi ja kotiosoite Henkilötunnus Puhelin

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

TAKAUSOPAS. Takau s op as

TAKAUSOPAS. Takau s op as Takau s op as 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle? 6 Takauksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Liedon kunta TOIMEENTULOTUKIOHJEET 0 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Perusturvalautakunta 22.11.2011 LIEDON KUNTA TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE VALTIMON KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.10.2013 alkaen Perusturvalautakunta 3.10.2013 38 1 SISÄLTÖ 1.TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala

Työllä tukea vankien velanhoitoon. Projektin loppuraportti. Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Työllä tukea vankien velanhoitoon Projektin loppuraportti Hannele Kultala Takuu-Säätiö Ulkoasu ja suunnittelu: Mirkka Hietanen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.10.2008 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.10.2008 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.10.2008 alkaen 1 Sisältö Säännökset... 3 Ohjeet... 3 1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.1. Oleskelu kunnassa... 4 1.2. Perhekäsite... 4 1.3. Elatusvelvollisuus... 5 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot