SISÄLTÖ. tarkastuspalvelut. 6 Veropalvelut. 8 Neuvontapalvelut. 10 Taloushallintopalvelut. Grant Thornton Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. tarkastuspalvelut. 6 Veropalvelut. 8 Neuvontapalvelut. 10 Taloushallintopalvelut. Grant Thornton Suomessa"

Transkriptio

1 Kasvussa mukana

2 Grant Thornton Suomessa Grant Thornton kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus-, vero-, yritys järjestely- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoaviin yrityksiin. Grant Thornton auttaa dynaamisia organisaatioita kasvamaan tarjoamalla kattavia, mielekkäitä ja tulevaisuuteen suuntautuneita neuvonta palveluita. Grant Thorntonin yli työntekijästä koostuva henkilökunta noin 130 maassa pyrkii aikaansaamaan muutosta, joka vaikuttaa asiakkaisiimme, kollegoihimme ja yhteisöihin, joissa elämme ja työskentelemme. Suomessa Grant Thorntonin palveluksessa on yli 60 asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa. SISÄLTÖ 4 Tilintarkastuspalvelut ja muut tarkastuspalvelut 6 Veropalvelut 8 Neuvontapalvelut 10 Taloushallintopalvelut Jotta voisimme omalta osaltamme varmistaa yrityksesi toiminnan kannattavuuden pitkällä tähtäimellä, tarjoamme kattavan valikoiman asiantuntijapalveluita. 2 Grant Thornton Suomessa

3 Kasvun ja kehityksen tueksi Grant Thornton kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus- ja konsultointiyrityksiin. Tärkein tavoitteemme on tukea yritystäsi taloudellisissa kysymyksissä, toiminnan kehittymisen ja menestymisen tiellä. Laajan palveluvalikoimamme, kokeneen henkilöstömme, yhtenäisten tarkastusmetodiemme ja hyvien kansainvälisten yhteyksiemme ansiosta pystymme palvelemaan tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Joustava ja kunkin asiakkaamme erityistarpeisiin sovitettu palvelu on meille kunnia-asia. Grant Thorntonilla on vahva kokemus omistajayrittäjävetoisten yritysten tilintarkastuksesta, veroneuvonnasta ja Corporate Finance -palveluista. Olemme asian tuntijoina mukana perhe yritysten toiminnan rakenteiden suunnittelussa sekä niin yrityksen kuin yrittäjänkin verosuunnittelussa. Grant Thorntonon myös luonteva valinta kansainvälistyvälle omistajavetoiselle yritykselle. Hallitsemme vankalla ammatti taidolla myös muiden yritysmuotojen sekä säätiöiden ja yhdistysten erityispiirteet. Asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti osaamistaan, sillä laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme. Grant Thornton International 130 maassa työntekijää 4,5 mrd liikevaihto Grant Thornton Suomessa 3

4 TILINTARKASTUSPALVELUT JA MUUT TARKASTUSPALVELUT Luotettavan perustan päälle on hyvä rakentaa Tehdäksesi parhaita mahdollisia liiketoiminnallisia päätöksiä tarvitset luotettavaa tietoa yrityksesi tilasta. Kasvaminen ja menestyminen edellyttävät myös toimintaympäristön luottamuksen saavuttamista. Laadukkaasti suoritettu tilintarkastus luo uskottavuutta myös sidosryhmiesi, kuten asiakkaidesi, rahoittajien, sijoittajien, toimittajien ja viranomaisten keskuudessa. Kun valitset Grant Thorntonin, voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja jättää taloudellisen informaation varmennustoiminnon meille. Lakisääteinen tilintarkastus Lakisääteisen tilintarkastuksen keskeinen tehtävä on varmentaa yrityksen taloudellisen informaation paikkansapitävyys ja lainmukaisuus. Laadukas tilintarkastus auttaa lisäksi ylläpitämään yhtiön kontrolliympäristön toimivuutta, pienentäen tätä kautta riskejä. Palvelukonseptissamme on keskeistä, että saat käyttöösi liiketoimintaasi ymmärtävän asian tuntijatiimin. Kokeneet tarkastajamme ovat aktiivisesti mukana tilintarkastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että sinulla on käytössäsi parhaat mahdolliset osaajat. Globaalin verkostomme kautta voimme tarjota sinulle osaamistamme myös kansainvälisissä kysymyksissä. Asiantuntijoidemme kanssa asioiminen on yhtä sujuvaa niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Kansainvälisesti yhtenäisen toimintatapamme myötä annamme toiminnallemme sisäisen laatutakeen, josta sinä hyödyt. Kansainvälistymisen seurauksena myös tilinpäätösnormistoja on yhdenmukaistettu. Huolimatta siitä, edustatko suomalaista yritystä, kansainvälisen konsernin tytäryhtiötä tai listattua yhtiötä, koskevat nämä kysymykset ja muutokset jollakin tasolla myös sinua. Yhteistyössä kansainvälisen verkostomme kanssa voimme tarjota käyttöösi laajaa IFRS- ja US GAAP -osaamista. IFRSpalvelumme sisältävät IFRS:n mukaan laadittavien tilinpäätösten tarkastukset, kirjanpitolain ja IFRS:n väliset konversiot sekä neuvontaa eri osaalueisiin liittyvissä erityiskysymyksissä. IFRS-projekteissa käytössämme on maailmanlaajuisen Grant Thornton -ketjun asiantuntemus ja erityisesti IFRS-kysymyksiä varten kehitetyt työkalut. Lakisääteinen tilintarkastus Tytäryhtiöiden konserniraportoinnin tarkastaminen Nevonta ja avustaminen IFRS-tilinpäätöksissä US GAAP -neuvontapalvelut 4 Grant Thornton Suomessa

5 Sisäinen tarkastus Laadukas sisäinen tarkastus auttaa yritysjohtoa paitsi riskienhallinnassa, myös prosessien tehostamisessa ja liiketoimintastrategioiden menestyksekkäässä läpiviennissä. Näin ollen sisäinen tarkastus on osaltaan mukana parantamassa organisaation tuloksentuottokykyä. Tulevaisuuden näkymiä on ennakoitava, sisäistä kontrollia kehitettävä ja riskit tiedostettava. Asiantuntijoidemme tarjoama toimi alatuntemus, kokemus ja riskienhallinnan ymmärrys auttavat sinua näissä haasteissa. Usein avuntarve syntyy nopealla aikataululla, ja me Grant Thorntonilla toimimme niin joustavasti kuin tilanne vaatii. Kokonaan ulkoistettu sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus yhteistyö-/projektipohjaisesti, jolloin osa toiminnoista on ulkoistettu Sisäisen tarkastuksen neuvonta ja konsultointi Sisäisen tarkastuksen työkalut ja lisäpalvelut Erityistarkastukset (Forensic) Kun yrityksessä herää epäilys mahdollisesta väärinkäytöksestä tai sellainen on jo todettu, erityistarkastuksen avulla voidaan selvittää mitä on tapahtunut ja missä laajuudessa. Erityistarkastuksen avulla osakeyhtiön hallitus voi myös osoittaa omasta huolellisuusvelvoitteesta huolehtimistaan, kun tapahtumat selvitetään riittävän kattavasti ja huolellisesti. Taloudellisten väärinkäytösten lisäksi erityistarkastuksella voidaan pureutua myös hankaliin riitaasioihin, esimerkiksi yrityskauppojen jälkeisissä tilanteissa, sekä maksukyvyttömyystilanteisiin. Suoritamme selvitystyöt nopeasti, joustavasti ja luottamuksellisesti. Väärinkäytösten selvittäminen Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain tarkoittamat erityiset tarkastukset Konkurssihallinnon ja konkurssipesän kirjanpidon tarkastukset Yrityskaupan jälkeisten erimielisyyksien selvittäminen IT-tarkastus- ja muut varmennuspalvelut Korkeatasoiset IT-tarkastuspalvelumme auttavat sinua arvioimaan ja kehittämään liiketoimintasi kannalta olennaista IT-hallintoa sekä havaitsemaan riskikohdat tietojärjestelmäsi kontrollien ja valvonnan suhteen. Palvelumme myötä IT-ympäristöstäsi muodostuu turvallisempi ja tehokkaampi järjestelmä, joka on entistä valmiimpi vastaamaan liiketoimintaympäristösi muuttuviin haasteisiin. Tietohallinnon nykytilan arviointi ja kehityskohteiden huomioiminen Järjestelmäkontrollien tarkastukset Tietoturvastandardien auditointi Toiminnan tehokkuuden varmistavien IT-kontrollien auditointi Laadukas tilintarkastus takaa sen, että yrityksesi hyvä maine ei pohjaudu olettamukseen vaan tietoon. Grant Thornton Suomessa 5

6 VEROPALVELUT Mukana muuttuvassa verosääntelyssä Yrityksesi kohtaa verokysymyksiä sekä päivittäisessä liiketoiminnassa että erityistilanteissa kuten yritysjärjestelyiden tai omistajan vaihdosten yhteydessä. Vero lain säädäntö muuttuu jatkuvasti, mikä osaltaan aiheuttaa haasteita yrityksen ja sen omistajien verosuunnitteluun. Me Grant Thorntonilla haluamme auttaa sinua ja yritystäsi pysymään muutoksissa mukana. Meillä on vankka asiantuntemus niin yritys-, arvonlisäkuin henkilöverotuksessakin. Autamme myös erilaisten yhdistysten ja säätiöiden verokysymyksissä. Kansainväliset tilanteet ovat Grant Thornton -ketjun erityinen vahvuus. Noin 130 maassa toimivan organisaatiomme ansiosta asiantuntemuksemme kansainvälisen verotuksen saralla on kattava. Autamme kansain välistyviä yrityksiä ja ulkomaille muuttavia yksityishenkilöitä mm. verovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vastaavasti ulkomaiset yritykset ja Suomeen muuttavat henkilöt saavat meiltä asiantuntevaa tukea. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja joustava. Koska veroongelmat ovat harvoin erillään kokonaisuudesta, perehdymme aina asiakkaamme erityispiirteisiin ja kokonaistilanteeseen. Taustatukenamme on tiivis yhteistyö tilintarkastajiemme kanssa. Veroasiantuntijamme avustavat sinua sekä kotimaiseen että kansainväliseen yritystoimintaasi liittyvissä verokysymyksissä. 6 Grant Thornton Suomessa

7 Yritysverotus Tarjoamme kokonaisvaltaista vero neuvontaa niin omistajavetoisille kuin kansainvälisillekin yrityksille elin keinoverotuksen, tuloverotuksen ja arvon lisä verotuksen alueilla. Veroasiantuntijamme avustavat verottajan kanssa toimimisessa ja viestimisessä, kuten veroilmoitusten, vastineiden ja valitusten laatimisessa. Yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa avustaminen Veroilmoituksen laadinta ja toimitetun verotuksen tarkistaminen, ulkomaisten liikkeiden vero ilmoitukset ja muu yhteydenpito veroviranomaisiin Ennakkotietohakemusten ja ennakko ratkaisuhakemusten sekä poikkeus - lupahakemusten laadinta Vastineiden ja valitusten laadinta sekä verotarkastusprosessissa avustaminen Verotehokas voittojen kotiuttaminen ulkomailta Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus Useimmat yritykset ovat velvollisia antamaan ALV- ja Intrastatilmoituksia 12 kertaa vuodessa. Tämä vaatii nopeita päätöksiä ja rutiineja mm. arvonlisäverollisuuden sekä arvon lisäverottomuuden arvioinnin, vähennysoikeuden ja maksettavan arvonlisäveron optimoinnin suhteen. Me Grant Thorntonilla tiedämme, miten yrityksesi arvonlisäverotus kannattaa suunnitella, jotta verosta ei muodostu ylimääräisiä kustannuksia. Palvelemme myös välillisen verotuksen asioissa, kuten tulli-, autovero- ja vakuutusmaksuverokysymyksissä. Kansainvälinen tavara- ja palvelukauppa Kotimaan kauppa Arvonlisäverotus yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa Kiinteistöjen vuokraaminen ja myynti Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen tai ulkomaille Henkilöverotus ja ennakkoperintä Työmarkkinoihin ja palkkaukseen liittyvät verokysymykset vaativat niin koti- kuin ulkomaiseltakin yritykseltä paljon erityisosaamista ja kokonaisuuksien hallintaa mm. verolainsäädännön ja verosopimusten sekä eri työskentelymaiden sisäisen lainsäädännön osalta. Me autamme yhdessä kansain välisen Grant Thornton -ketjun kanssa löytämään oikeat ratkaisut niin ulkomailla kuin kotimaassa työskentelyyn liittyvissä vero kysymyksissä. Siirtohinnoittelu Maailmanlaajuisen kaupankäynnin kasvaessa siirtohinnoittelusta on tullut yhä merkittävämpi verokysymys kansainvälistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä. Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelua, jonka kohteena voivat olla esimerkiksi tavarat, palvelut, aineeton omaisuus tai rahoitus. Muuttuneet siirto hinnoittelu säännökset ovat herättäneet monille yrityksille kysymyksiä. Autamme mielellämme niiden selvittämisessä. Ennakkoperintäneuvonta ja neuvonta liittyen työn antaja velvoitteisiin Kotimaan henkilöveropalvelut (mm. veroilmoitukset, osinkolaskelmat) Ulkomaantyöskentelyn veropalvelut Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonta Perintö- ja lahjaverotukseen liittyvä verosuunnittelu ja -neuvonta Siirtohinnoittelupolitiikan suunnittelu ja dokumentaation laadinta Valmiiden dokumentaatioiden laadunvarmennus kotimaisten vaatimusten näkökulmasta Hinnoittelun markkinaehtoisuuden analysointi Vertailutietohakujen ja vertailuanalyysien laadinta Siirtohinnoittelukysymykset verotusprosessissa ja verotarkastuksen yhteydessä Ennakkotietojen hakeminen Sopimusten laatiminen Grant Thornton Suomessa 7

8 NEUVONTAPALVELUT Ketterää ja joustavaa apua yritysjärjestelyjen tueksi Grant Thornton on luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä arvonmäärityksistä ja Due Diligence -tutkimuksista täysimittaisten yrityskauppaprosessien toteuttamiseen saakka. Yritysjärjestelyasiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus vaativien koti- ja ulko maisten yritysjärjestelyiden läpi viemisestä lukuisilla eri toimialoilla. Menestyksekkäiden toteutusten kulmakivinä ovat perusteellinen toimi alaosaaminen, markkinaosapuolten syvä tuntemus sekä kansainvälisen verkostomme hyödyntäminen. Due Diligence Kun ostetaan tai myydään liiketoiminta tai yritys tai kun toiminnan laajentuessa yritykseen haetaan ulkopuolista rahoitusta, kannattaa varmistua siitä, että kohteeseen liittyvät taloudelliset ja verotukselliset riskit ja mahdollisuudet ovat tiedossa jo ennen kauppa- tai rahoitushetkeä. Due Diligence -tutkimuksen pää asiallinen tarkoitus on antaa ostajalle syvällisempää tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, sen toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista. Due Diligence -tutkimukset ja muut selvitys työt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että selvitys työn tuloksesta on yritys kauppa prosessissa aitoa apua ja hyötyä. Olemme luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani kaikissa yritysjärjestelyissä, kaiken kokoisille yhtiöille. 8 Grant Thornton Suomessa

9 Grant Thornton Nordic Advisory 50 työntekijää ja 11 partneria 6 toimipistettä Norjassa, Ruotsissa, Suomessa Tanskassa ja Baltian maissa Yli 100 transaktiota Pohjoismaissa vuositasolla Yritysjärjestelyt (M&A Advisory) Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan kuhunkin transaktioon liittyvät mahdollisuudet ja riskit samoin kuin oikean hintatason. Kykenemme kattavasti tunnistamaan mm. yritysten ostoista tai myynneistä kiinnostuneet tahot, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja toteuttamaan yritysjärjestelyt tinkimättömän laadukkaalla tavalla. Saumaton yhteistyö M&A-, arvon määritys- sekä veroasian tuntijoidemme kesken mahdollistaa yritys kauppaprosessien läpiviemisen kustannustehokkaasti ja kaikki prosessien keskeiset osa-alueet kattaen. Voit kääntyä puoleemme myös yrityskauppoihin liittyvissä erityis tilanteissa kuten kilpailu oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme myös toimineet riippumattomana asian tuntijana lukuisissa sulautumisissa, jakautumisissa ja apporttilausunnoissa. Lisäksi asiantuntijamme ovat toimineet mm. kilpailuviranomaisen asettamana riippumattomana asiantuntijana valvoen yrityskaupoille asetettujen ehtojen täytäntöönpanoa. Olemme luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani kaikissa yritysjärjestelyissä, kaiken kokoisille yhtiöille. Arvonmääritykset Tarjoamme asiantuntemustamme myös riippumattomissa arvonmäärityksissä. Tarve määrittää yritykselle tai liiketoiminnalle käypä arvo luotettavalla tavalla syntyy usein esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: yrityskaupat fuusiot ja jakautumiset osakeannit ja omien osakkeiden hankintatilanteet verotukselliset tarpeet Arvonmäärityspalvelumme auttavat identifioimaan yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään osapuolten välisten näkökulmien eroavaisuudet. Käytämme työssämme eri arvostusmenetelmiä ja hyödynnämme kattavia toimialakohtaisia tietoja sekä kokemuksiamme. Arvonmäärityspalveluiden käyttäminen ennakoivana, toteutusvaiheen tai toteutuksen jälkeisenä varmistuksena vapauttaa myös voimavaroja varsinaiseen toimintaan. Prosentuaalinen osuus yrityskauppaa harkitsevista yrityksistä. 53% 46% 44% 48% Lähde: IBR 2014 Rahoituspalvelut Teknologia Cleantech Asiantuntijapalvelut Grant Thornton Suomessa 9

10 TALOUSHALLINTOPALVELUT Laaja verkostomme tarjoaa ratkaisun ulkoistamiseen Haluamme auttaa yritystäsi menestymään tarjoamalla laadukkaita ja kokonaisvaltaisia taloushallinnon palveluratkaisuja. Tarjoamme laadukkaita taloushallinnon palveluratkaisuja erilaiset tarpeet omaaville yrityksille. Hoidamme tarvittaessa koko talous hallinnon tai vain osia siitä. Perehdymme aina asiakasyrityksen liiketoimintaan ja erityispiirteisiin sekä -tarpeisiin ja rakennamme palvelu kokonaisuuden niin, että se on joustavasti muutettavissa asiakkaan liiketoiminnan kehittyessä. Olennainen osa toimintatapaamme on tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa, seurata liiketoimintaa ja konsultoida yritysjohtoa. Henkilökohtaisen asiantuntijapalvelun ja kattavan raportoinnin ansiosta yritysjohto saa tarvitsemansa tiedon helposti ja nopeasti. Laajan kansainvälisen verkostomme ja palveluvalikoimamme ansiosta pystymme auttamaan vaativissa taloushallinnon kysymyksissä. Kielitaitoinen henkilökuntamme ja jatkuva yhteistyö Grant Thorntonin maailmanlaajuisen organisaation kanssa takaa laadukkaan palvelun yrityksesi sijaintipaikasta riippumatta. Kehitämme työntekijöidemme asiantuntemusta jatkuvasti vastaamaan kansainvälisen taloushallinnon haasteisiin sekä teemme tiivistä yhteistyötä yrityksesi tilintarkastajien ja veroasiantuntijoidemme kanssa. Hoidamme taloushallinnon tarvittaessa yrityksesi toimitiloissa, jolloin tarjoamme joustavan ratkaisun myös tilapäisiin taloushallinnon tarpeisiin. Yritysjohdon konsultointi ja raportointi (controller-palvelut) Taloushallinnon kehittämisprojektit Juokseva kirjanpito, tilinpäätös, viranomaisilmoitukset ja yhtiöoikeudelliset asiat Maksuliikenne ja laskujen käsittely Kansainväliseen raportointiin liittyvät toimeksiannot (esim. IFRS ja US GAAP) Palkkahallinto Riskien minimoiminen Kustannussäästöt Erikoisasiantuntijoiden hyödyntäminen Työtaakan vähentäminen Keskittyminen ydintoimintaan ja osaamiseen Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Toiminnan tehostaminen 2013 Network of the year International Accounting Bulletin 900 taloushallinnon asiantuntijaa 100 maassa 10 Grant Thornton Suomessa

11 36% 31% 26% EU 40% Itä-Eurooppa Kaakkois-Aasia Seuraavan 12 kk aikana ulkoistamisaikeissa olevat yritykset alueittain. Lähde: IBR % Pohjoismaat Globaali 51% Latinalainen Amerikka 43% Pohjois-Amerikka 42% Aasia ja Tyynenmerenalue Kirjanpito Tarjoamme laadukkaita kirjan pitopalveluita niin kotimaisille kuin kansain välisille erikokoisille ja yhtiömuodoltaan erilaisille yrityksille. Vankka kansainvälinen osaaminen on vahvuutemme. Asiantuntijamme neuvovat kansainväliseen laskentatoimeen, muun muassa IFRS-kirjanpidon vaatimuksiin, liittyvissä kysymyksissä. Muokkaamme raportoinnin tarvittaessa kansain välisen yrityksen erityistarpeiden mukaisesti. Tarjoamme myös toimivan palveluratkaisun franchising-ketjuille, jotka haluavat parantaa ja yhtenäistää ketjuorganisaation talousseurantaa. Franchising-ketjuille suunnitellun palvelu ratkaisumme avulla ketjuorganisaatio saa ammatti taitoista konsultointi palvelua sekä ajankohtaista tietoa ketjun toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Palkkahallinto Hoidamme ammattitaidolla palkanlaskennan ja sen raportoinnit, viranomais ilmoitukset ja maksuliikenteen. Autamme myös kotimaiseen ja kansain väliseen ennakkoperintään ja henkilöverotukseen sekä työlainsäädäntöön ja työnantajarekisteröintiin liittyvissä asioissa. Olemme erityisen hyvä vaihtoehto silloin, kun tarvitset asian tuntijan neuvoja kansainvälisissä palkkahallinnon kysymyksissä, esimerkiksi ulkomaankomennuksiin liittyen. Hoidamme tarvittaessa koko taloushallinnon tai osia siitä. Voimakkaasti kasvavien yritysten johtajien postilaatikot täyttyvät helposti hallinnollisia tehtäviä sisältävistä viesteistä. Ulkoistaminen auttaa hallitsemaan työtaakkaa ja keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen. Camilla Viherlaakso Partner, Grant Thornton Grant Thornton Suomessa 11

12 Helsinki Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Hatanpään valtatie 26, Tampere Puhelin Turku Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin Pori Isolinnankatu 21 E, Pori Puhelin Grant Thornton. All rights reserved. Grant Thornton Finland Oy is a member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Grant Thornton Suomessa 1 2 Grant Thornton Suomessa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme Grant Thorntonilla on vahva kokemus

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo nen 2013 Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo PÄÄKIRJOITUS Laajentunut palveluvalikoimamme ja asiantuntijaverkosto Tässä lehtemme numerossa esitellään laajasti

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen

Lisätiedot

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi 441 763 Painotuote Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus 2008 2009

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Katse menneeseen 2008

Katse menneeseen 2008 Katse menneeseen 2008 Vuosikertomus 2008 Älä pitäydy aina valtatiellä, vaan karista välillä tallatun uran pölyt jaloistasi ja sukella metsän siimekseen. Alexander Graham Bell Vuosina 1847 1922 elänyt tiedemies

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Hannele Knaapila. Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva

Hannele Knaapila. Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva Hannele Knaapila Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva Opinnäytetyö Syksy 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Hannele Ylikopsa PIENEN TILITOIMISTON OHJELMISTOVALINTA

Hannele Ylikopsa PIENEN TILITOIMISTON OHJELMISTOVALINTA Hannele Ylikopsa PIENEN TILITOIMISTON OHJELMISTOVALINTA PIENEN TILITOIMISTON OHJELMISTOVALINTA Hannele Ylikopsa Opinnäytetyö Syksy 2014 Liiketalous Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2014

Läpinäkyvyyskertomus 2014 Läpinäkyvyyskertomus 2014 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 9 Asiakas- ja toimeksiantohyväksyntä 10 Toimeksiannon

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity nen 2014 Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Terveiset työpöydän ääreltä Yhteistyössä yli rajojen Praxity Uskalias ja innovatiivinen Atoy Oy PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2014 on pyörähtänyt mukavasti

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

Muutosten vuosi VUOSIKERTOMUS 2011

Muutosten vuosi VUOSIKERTOMUS 2011 Muutosten vuosi VUOSIKERTOMUS 2011 Basware lyhyesti TALOUSPROSESSIEN AUTOMATISOINTITUOTTEET JA -PALVELUT Osto- ja matkalaskujen sekä hankintatoimen ratkaisut Automatisointipalvelut-liiketoiminnan skannaus-,

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot