VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

2 Kannen kuva: Klamilan etapin ja Mustamaan rannikkolinnakkeen muistolaatan paljastustilaisuus Hapanvellijuhlassa Kotkan rannikkopataljoonan komentaja Vesa Tuominen, muistomerkin suunnittelija Alpo Lommi hankkeen isä Erkki Talsi. Kunnan puolesta muistolaatan vastaanottajina valtuuston puheenjohtaja Seppo Kiri ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Liisa Hanski. (Virolahden kunnan kuva-arkisto) VIROLAHDEN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kunnanjohtajan katsaus 3 Virolahti Yleistietoa kunnasta 5 Organisaatio: Kaakon kaksikko ja palveluohjaustyöryhmä 7 Talouden kehitys 10 Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase, kokonaistulot ja menot 12 Konsernitilinpäätös ja siihen sisältyvät yhteisöt 17 Tilikauden tuloksen käsittely 22 Talousarvion toteutuminen toimialoittain vuonna 2009 Yleishallinto Yleishallinto 23 Vaalit 25 Tarkastuslautakunta 26 Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus 28 Elinkeinotoimi 30 Maaseututoimi 32 Matkailutoimi 34 Tukipalvelut Talous- ja henkilöstöhallinto 38 Ruokapalvelut 39 Sosiaali- ja terveystoimi; sosiaali- ja terveyslautakunta 42 Sosiaalityö 43 Kehitysvammapalvelut 44 Päivähoito ja esiopetus 45 Vanhustyö ja kotihoito 47 Terveydenhuolto 48 Mielenterveyspalvelut 50 Kuntoutus 52 Erikoissairaanhoito 53 Sivistystoimi; sivistyslautakunta 55 Perusopetus ja koulut 56 Lukio, hallinto ja oppilasmäärät 57 Kirjastotoimi 58 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 59 Ennalta ehkäisevä päihdetyö 62 Tekninen toimi; tekninen lautakunta 66 Yhdyskuntatekniikka 69 Vesihuoltolaitos ja pelastustoimi 70 Ympäristöterveydenhuolto 72 Rakennuslautakunta 75 Käyttötalous ja investoinnit 83 Tilinpäätös; tulos- ja rahoituslaskelma, tase, konsernitilinpäätös 87 Li i t e t i e d o t 95 Eriytetty tilinpäätös; Vesihuoltolaitos 101 Valtuuston päätöksiä vuodelta Kunnanhallituksen päätöksiä vuodelta Muut kuin ym. luottamuselimet 109 Kunnan edustajat yhteisöissä ja yhdistyksissä 110 Kunnan virastot ja laitokset 112 Käytetyt kirjanpitokirjat ja tasekirja

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Virolahtelaisittain vuotta 2009 voi luonnehtia varsin haasteelliseksi. Syksyllä 2008 alkaneen talouden taantuman seurauksena rajanylitysliikenteen volyymi romahti, työpaikkojen määrä kääntyi laskuun, työpaikkaomavaraisuus painui alle 100 prosentin ja työttömyysaste nousi 2,3 prosenttiyksiköllä 11,2 prosenttiin. Taloudellisen kehityksen alavireisyys nopeutti osaltaan myös kunnan väkiluvun vähenemistä. Virolahden kunnan taloutta tai Kaakon kaksikon palvelutuotantoa taloustaantuma ei kuitenkaan kertomusvuonna järkyttänyt. Isäntäkuntamallin toimivuus parani ja käyttötalouden tunnusluvut muodostuivat kokonaisuutena ennakoitua paremmiksi. Talousarviota tehtäessä alijäämää uskottiin kertyvän liki euron verran mutta käytännössä alijäämä painui noin euroon, vaikka yleishallinnon menoja kasvattivat ennakoimattomasti kertaluontoiset erät ja vaikka Vaalimaan Länsikeskuksen liiketontin mittavat myyntivoittotulot jäivät toteutumatta ja verotulokertymä alitti odotukset. Virolahdella kunnallisveron tuotto lisääntyi kertomusvuonna vain vajaat 3 prosenttia, vaikka veroprosenttia korotettiin 19,50:sta 20,00:aan. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin ja kiinteistöverotuottojen kertymä kasvoikin reippaasti, mutta kasvu ei riittänyt likikään kattamaan talouslaman takia alennutta yhteisöveron tuottoa. Kokonaisuutena Virolahden kunnan verotulot lisääntyivät viime vuonna 1,9 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja verotulot alittivat talousarvion noin eurolla. Virolahden kunnan toimintakulut olivat kertomusvuonna 22,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2008 verrattuna toimintakulut kasvoivat vajaat 2,8 prosenttia. Menokurin lisäksi tilikauden tulokseen vaikuttivat myönteisesti toisaalta huomattavasti ennakoitua suuremmiksi muodostuneet valtionosuudet ja toisaalta alhaisen korkotason takia reippaasti alentuneet korkomenot. Myös investointimenot jäivät selkeästi budjetoitua pienemmiksi, kun useat rakennushankkeet jäivät muun muassa yleisen taloustilanteen jyrkän heikkenemisen vuoksi toteutumatta. Taloudellisessa mielessä Virolahden kunnan ehkä suurin ongelma oli edelleen velkamäärän jatkuva kasvu. Kertomusvuoden aikana kunnan lainasaldo kasvoi yli 11 prosentilla liki 14,2 miljoonaan euroon. Jo lähtötilanteessa korkeasta velkaantumisasteesta johtuen laiha lohtu oli se, että keskimäärin kunnat velkaantuivat viime vuonna vielä Virolahteakin reippaampaan tahtiin. Talousarvion alijäämäisyyden ja korkean velkaantumisasteen takia käynnistettiin talouden tasapainottamiseksi kaksi konsulttiselvitystä. Vaikka niin Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystointa ja ruokapalvelua kuin kiinteistönpitoakin koskevat selvitykset valmistuivat vasta alkuvuodesta 2010, niin selvitysten ennakkotietoja hyödynnettiin kertomusvuonna jo esimerkiksi kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa. Palvelujen tehostamiseen liittyneiden selvitysten työstämisen lisäksi kertomusvuotta leimasi edelleen Kaakon kaksikko -yhteistyön hiominen ja tiivistäminen. Erityisesti alkuvuodesta kunnan virranhaltijoita ja luottamushenkilöitä työllistivät runsaasti myös Virolahden, Miehikkälän ja Haminan kesken käydyt kuntaliitosneuvottelut. Ne eivät johtaneet kuntaliitokseen, kun kaikki kolme kuntaa tekivät asiasta erisisältöiset päätökset. Kesäkuussa 2009 Haminan kaupunginvaltuusto päätti kuntaliitosneuvottelujen jatkamisesta Virolahden kanssa. Virolahden kunnanvaltuusto teki vastaavansisältöisen päätöksen helmikuussa Niin kuntaliitoskysymyksen käsittelyn viivästymiseen kuin syvällisemmän kunta- ja palvelustrategiatyön siirtymiseen vuoden 2010 puolelle vaikutti osaltaan kunnanjohtajan vaihtuminen. 3

4 Kertomusvuoden taloudelliset ja toiminnalliset haasteet ovat työllistäneet paljon tavanomaista enemmän niin kunnan henkilöstöä kuin luottamushenkilöitäkin. Haasteisiin on kuitenkin vastattu erittäin vastuuntuntoisesti. Isoja haasteita riittää myös jatkossa esimerkiksi edellä mainittujen konsulttiselvitysten tulosten jalkauttamisessa kuin vuoden 2011 alussa uudelleen käynnistyvän kuntaliitosselvityksen läpiviemisessä. Kaikilla osa-alueilla hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää yhteen hiileen puhaltamista. Osmo Havuaho kunnanjohtaja 4

5 VIROLAHTI Virolahti on Suomen kaakkoisin kunta, joka on perustettu v Kunta rajautuu etelässä Suomenlahteen ja idässä valtakunnan rajaan. Naapurikuntia ovat lännessä Hamina ja pohjoisessa Miehikkälä. Virolahti kuuluu Kymenlaakson maakuntaan ja Etelä-Suomen lääniin. Valtatie E18 kulkee kunnan läpi Vaalimaan raja-asemalle. Etäisyys Vaalimaan rajalta Helsinkiin on 186 km ja Pietariin n. 220 km. Maapinta-alaa kunnalla on 372 km 2. Pysyviä asuntokuntia kunnassa oli vuoden 2007 lopussa kpl. Itäisen Suomenlahden saaristossa sijaitsevia kesämökkejä oli yhteensä Virolahden väkiluku oli henkilöä Väestörekisterikeskuksen mukaan. Väestön ikärakenne Ikäjakauma Miehet Naiset Yhteensä vuotiaat vuotiaat Yhteensä Väestöennuste Vuosi syntyneet kuolleet tulomuutto lähtömuutto väkilukuennuste Elinkeinorakenne Toimialat kpl % Alkutuotanto ,7 Jalostus ,6 Palvelut ,6 Muut toimialat 17 1,1 Yhteensä 1450 kpl 100 % Lähteet Tilastokeskus DLW-väestörekisteri, tilanteen mukaan 5

6 Väestö osa-alueittain Osa-alueet väestömäärä (lähde tilastokeskus) Kirkonkylä Klamila Pihlaja Ravijoki Vaalimaa Säkäjärvi Virojoki Muu Virolahti yhteensä

7 KUNNAN ORGANISAATIO KAAKON KAKSIKOSSA Virolahden luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta. Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana toimintamallissa sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, johon kuuluu talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut. Kuntien yhteistyön nimeksi palveluohjaustyöryhmä valitsi yleisökilpailun perusteella Kaakon kaksikko. Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä kuntien alueella. Työnjaon mukaisesti Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat asettaneet omaan organisaatioonsa yhteislautakunnat seuraavasti: Miehikkälä Virolahti Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistys-, tekninen- ja rakennuslautakunta Lisäksi kunnanhallitukset ovat asettaneet yhteisen henkilöstöjaoston. Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyö Kaakon kaksikkona käynnistyi vaiheittain vuosina seuraavasti: yhteinen tekninen toimi yhteinen sivistystoimi yhteinen sosiaali- ja terveystoimi yhteinen tukipalvelukeskus

8 Palveluohjaustyöryhmä - kokouksia 4 kpl Osallistumiskerrat Tulkki Jarmo puheenjohtaja 4 Rinnesalmi Keijo varapuheenjohtaja 4 Peltola Arto jäsen 4 Astola Matti jäsen 4 Heinonen Jari jäsen 4 Porkka Veijo jäsen 4 Arpiainen Heikki vt. kunnanjohtaja 3 Forss Markku J kunnanjohtaja 4 Havuaho Osmo kunnanjohtaja 2 Seuri Marjo sosiaali- ja terveysjohtaja 1 Halonen Kaija sihteeri 4 Koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä seuraavissa asioissa: - Kaakon kaksikon puhelinvälityksen toteuttaminen Miehikkälässä - Rakennemuutokset hallinnossa ja palveluissa - Kiinteistönpidon kehittämissuunnitelma - Sosiaali- ja terveydenhuollon konsulttiselvitys - Kuntien panostus Kotkan - Haminan seudun elinkeinotoimintaan Päivähoidon järjestelyt - Yhteispalvelupisteen perustaminen/kela - Laskenta- ja talousarviopäällikön virka - Kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen - Ennaltaehkäisevä päihdetyö - Paloaseman sijainti - Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisneuvottelut Henkilöstöjaoston toiminta on esitelty kohdassa Tukipalvelut. 8

9 Organisaatiokaavio 9

10 TALOUDEN KEHITYS Valtiovarainministeriön joulukuun 2009 suhdannekatsauksen mukaan maailmantalouden taantuman syvin vaihe on ohitettu ja taloudellinen aktiviteetti maltillisesti elpymässä. Suomessa taloudellisen toimeliaisuuden alentuminen on ollut esim. euroalueeseen verrattuna jyrkkää, mutta täälläkin suhdanteen pohjakosketus on takana, ja talous asettumassa aiempaa hitaamman kasvun uralle. BKT supistui vuonna ,6 %, vuodelle 2010 ennustetaan kasvua 0,7 % ja seuraavalle vuodelle 2 ½ %. Inflaatio ja lyhyet korot pysyvät edelleen matalina ainakin vuoden Kuntatalouden rahoitustasapaino heikkeni katsauksen mukaan vuonna 2009 noin -½ %:iin bruttokansantuotteesta. Taantumasta huolimatta kunnallisveron tuotto lisääntyi edelleen ja myös valtionosuudet kasvoivat selvästi. Heikkeneminen johtuikin pääosin yhteisöveron pudotuksesta ja siitä, että kunnat ovat velkarahan avulla pitäneet kiinni suunnitelluista investoinneista. Työttömyyden nousu pitää kunnallisveropohjan heikkona erityisesti vuonna 2010, mikä säteilee vuotta 2009 laajemmin koko kuntakentän taloudelliseen tilaan. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä, mikä lisää paineita verotuksen kiristymiseen vuoden 2010 jälkeenkin. Palkansaajien ansiotasoindeksin arvioidaan kohonneen v keskimäärin 4 % edellisestä vuodesta ja 3 % v Työllisyysaste on 68,3 % ja työttömyysaste 8,5 % vuonna Vuonna 2010 niiden arvioidaan edelleen heikkenevän. Kaakkois- Suomen ELY -keskuksen tilastojen mukaan työttömyys on vuonna 2009 ollut selvästi korkeammalla kuin 2008, ja kääntyi vielä loppuvuonna nousuun (kk:n lopun tilanne): Kotkan - Haminan Kymen- TE- Koko Miehikkälä Virolahti seutuk. laakso keskus maa Tammikuu 9,2 11,0 12,5 11,8 12,1 9,3 Helmikuu 9,6 11,1 12,8 12,0 12,1 9,4 Maaliskuu 10,2 11,5 13,2 12,1 12,2 9,5 Huhtikuu 9,8 11,2 12,8 11,8 11,4 9,1 Toukokuu 8,7 11,1 12,5 11,3 11,0 8,8 Kesäkuu 10,7 11,2 13,9 12,5 12,1 9,9 Heinäkuu 10,4 11,4 14,5 13,0 12,9 10,7 Elokuu 10,2 11,0 13,6 12,3 12,1 9,9 Syyskuu 10,0 11,2 13,6 12,4 12,1 9,8 Lokakuu 11,9 10,7 13,8 12,7 12,7 10,1 Marraskuu 12,3 11,1 14,0 13,2 13,0 10,3 Joulukuu 12,9 11,6 14,8 14,0 14,0 11, keskim. 10,5 11,2 13,5 12,4 12,3 9, keskim. 7,5 8,9 10,6 10,0 10,1 7,6 Kunnan talous Vuosi 2009 oli Kaakon kaksikon toinen toimintavuosi. Taloudellisesti se oli kummassakin jäsenkunnassa, Miehikkälässä ja Virolahdella, parempi kuin edellinen. Virolahdella myös vuosi 2009 oli alijäämäinen, mutta vain ,70 euroa, kun v oli ,88. Virolahden v:n 2009 talousarviossa oli vuosikate euroa, ja tilikauden tulos miinuksella Vuoden aikana valtuusto hyväksyi käyttötalouteen lisämäärärahoja euroa. Toteutumisvertailun mukaan menomäärärahojen toteutumisaste oli 99,13 %, tulojen 94,92 % ja nettomenojen 100,95 %. Euromääräisesti nettomenot ylittyivät Kun sitovuustasona oli toimielimen toimintakulujen nettomäärä, jäi ylitystä yleishallintoon ja tekniseen toimeen. 10

11 Valtuusto asetti kesäkuussa 2009 toimielimille finanssikriisin aiheuttamien tulojen menetysten ja menojen kasvun varalta 1 % säästötavoitteen, joka käyttötalouden bruttomenoista laskettuna oli euroa. Tilinpäätöksen mukaan tavoite likimain toteutui lukuun ottamatta edellä mainittuja toimialoja, joiden nettomenot satunnaisten, vuoteen 2009 kohdistuvien syiden takia ylittivät talousarvion. Talousarviossa oli budjetoitu tuloksi euroa myyntivoittoa Vaalimaan Länsikeskuksen liiketontin myynnistä. Kun kauppa ei toteutunut vuonna 2009, jäi talousarvion tulopuoli vajaaksi. Kun myyntivoittoja muista kiinteistö- ja osakekaupoista kertyi euroa, toimintamenot kokonaisuutena pysyivät kurissa, valtionosuudet ylittivät talousarvion , ja korkomenot alhaisen korkotason takia jäivät alle arvion, jäi tuloksen alijäämä budjetoitua pienemmäksi. Toimintakulut 22,3 milj. (ulkoiset) olivat asukasta kohti 6.303,67. Sosiaali- ja terveystoimessa menot olivat lähinnä nettomenoja, kun taas muilla toimialoilla palvelut tuotettiin Kaakon kaksikon molempien kuntien väestölle. Nettomenot olivat 4.627,35 /as, ja ne nousivat 4,4 % vuodesta Kun henkilöstömenot nousivat 4,96 % ja kuntien käyttökustannukset julkisten menojen hintaindeksin mukaan 1,9 %, vastannee nettomenokasvu likimain kustannustason nousua. Tilinpäätösarvioiden mukaan toimintakate (nettomenot) nousi Manner-Suomen kunnissa 5,6 % vuonna Investointimenot ,19 euroa ovat 68,4 % talousarviosta, kun useat rakennushankkeet eivät käynnistyneet tai viivästyivät, ja budjetoitiin uudelleen vuodelle Asukasta kohti investoinnit olivat 402,38 ja nettoinvestoinnit 356,47.Tulorahoitus ei riittänyt 1,26 milj. :n nettoinvestointeihin, joten kunnan velkamäärä kasvoi edelleen. Lainakanta oli vuoden lopussa ,04, asukasta kohti Nousua oli ,85, 11,1 %, kun sitä tilinpäätösarvioiden mukaan oli kaikissa kunnissa 15,7 %. Lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja oli , n. 74 % lainakannasta. Vuodesta 2008 oli lisäystä Korkokulut, n kuitenkin vähentyivät edellisestä vuodesta n korkotason alenemisen takia. Verotulot ja valtionosuudet Verotulot lisääntyivät 1,9 % vuodesta 2008 mutta alittivat talousarvion n eurolla. Kunnallisveron tuotto lisääntyi 2,97 % kun veroprosenttia korotettiin 19,50:sta 20,00:een. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin ja kertymä kasvoi 17,2 %. Yhteisöveron tuotto taas aleni 19,8 % taloustaantuman takia. Verotulojen kehitys (1.000 ): 2008 TA 2009 TP 2009 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuustulot lisääntyivät edellisestä vuodesta lähes , 5,25 % yleisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden kasvun takia. Ne myös ylittivät talousarvion, jossa ei ollut mukana yleiseen valtionosuuteen tullutta verovähennysten kompensaatiota, ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oli arvioitu alakanttiin, vaikka sitä perittiin aikaisempien vuosien tapaan tilinpäätöksessä takaisin n oppilasmäärien alentumisen perusteella TA 2009 TP 2009 Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terv.toimi Opetus- ja kultt.toimi Yhteensä

12 TULOSLASKELMA (ulkoiset tilit) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös muut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavar Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rah.tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentum. Suunn. mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -691 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähenn. Varausten lisäys/vähenn. Rahastojen lisäys/vähenn. Tilikauden yli/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 26,6 27,5 Vuosikate % poistoista 85,4 63,8 Vuosikate, eur/asukas Asukasmäärä

13 RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös muut Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Investoinnit Käyttöom.invest Rah.osuudet Käyttöom. myynti Kassavirta/vars. tnta ja inv Antolainauksen muutokset Antolain. lisäykset Antolain. vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen väh Lyhytaik. lainojen muut Oman pääoman muutoks Muut maksuvalm. muut. Toimeksiant. var. ja po Vaihto-om. muutos Saamisten muutos Korott. velkojen muutos Rahoitustoim. kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 45,0 25,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 31,3 18,2 Lainanhoitokate 0,80 0,80 Kassavarat Kassan riittävyys, pv 7,7 4,2 Asukasmäärä

14 TASE eur Tilinpäätös Tilinpäätös VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiint. rakent. ja laitteet Koneet ja kalusto Keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Muut toim.antojen varat Vaihtuvat vastaavat Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 4 4 Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

15 TASE Tilinpäätös Tilinpäätös VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Ed. tilikaus. yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Poistoero ja vapaaeht. var. Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Muut toim.ant. pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rah. ja vak.laitoks Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Lyhytaikainen Jvk-lainat/kuntatod.luotot Lainat rah. ja vak.laitoks Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 5 14 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus-% 29,6 31,2 Rahoitusvarallisuus eur/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 70,6 67,6 Lainakanta , eur Lainat eur/asukas Lainasaamiset , eur Asukasmäärä

16 KOKONAISTULOT JA -MENOT eur % TULOT Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,4 Verotulot ,0 Valtionosuudet ,5 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,6 Satunnaiset tuotot 0,0 Tulorahoituksen korjauserät ,4 Investoinnit Rah.osuudet invest.menoihin 104 0,0 Käyttöom. myyntitulot ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennykset 3 0,0 Pitkäaik. lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaik. lainojen lisäys ,8 Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut ,8 Korkokulut ,1 Muut rahoituskulut 3 7 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 Rahoitustoiminta Antolainasaam. lisäykset 0,0 Pitkäaik. lainojen vähennys ,3 Lyhytaik. lainojen vähennys 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä ,0 16

17 KONSERNITILINPÄÄTÖS TUNNUSLUKUINEEN Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöllä (emoyhteisö) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Kuntalain 68 a :n 1 ja 2 momenttien mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6:12 ). Osakkuusyhteisöjen tietojen yhdistelyssä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin. Kuntayhteisöjen lisäksi kuntien palveluja tuottavat merkittävässä määrin myös kuntayhtymät, jotka eivät ole kunnan tytäryhteisön asemassa. Kuntien tilinpäätöstietojen täydellisyyden, vertailtavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi on kunnan konsernitilinpäätökseen perusteltua yhdistellä konserniyhteisöjen lisäksi suhteellisena osuutena kaikkien niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on jäsenenä. Konserniohjaus ja valvonta Konserniohjaus tarkoittaa omistajaohjausta ja konserniyhteisöjä koskevien ohjeiden antamista. Omistajaohjaus tarkoittaa kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä. Konsernivalvonta tarkoittaa konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportintia. Valvonta edellyttää tytäryhteisöjen kannattavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellista tilaa kuvaavien tunnuslukujen ja mittareiden määrittelyä. Konsernivalvonta sisältää myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutmisen ja konserniohjeeen noudattamisen seurannan sekä riskienhallinnan toimivuuden arvoinnin. Kaakon kaksikolle laadittiin vuoden 2009 aikana uusi konserniohje, jonka kunnanvaltuustot hyväksyivät helmikuussa

18 Kuntakonsernin osuus eur Kuntayhtymät, joissa Peruspääoma- omasta vieraasta tilikauden voitosta/tappiosta kunta on jäsenenä osuus % pääomasta pääomasta Kotkan-Haminan seudun koulutusky 0,34 90,4 13,3 6,2 Kymenlaakson erityshuollon ky 2,35 151,4 72,5 3,7 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ky 1,37 555,2 403,9 25,0 Kymenlaakson liitto 1, ,4 4,0 0,7 Tuustaipaleen kuntoutuskeskus 0, ,8 1,7-0,2 Yhteensä 809,2 495,4 35,4 Tytäryhtiöt Omistusosuus % KOy Virolahden Lehtokerttu 100,00 683,6 30,6 0,0 Virolahden Satakieli 100,00 927,8 69,7 0,0 Virolahden vuokra-asunnot 100,00 153,0 417,0 0,0 Virolahden Klamilan Kolikko 100,00 62,9 21,3 0,0 Virojoen Linja-autoasema 66, ,5 4,9 0,0 Yhteensä 3 322,8 538,6 0,0 Osakkuusyhtiöt As.Oy Timpermanni 23,20 72,7 0,5 0,3 Satosuvanto 30,02 105,9 0,4-0,1 Satovärri 23,40 100,3 0,3 0,1 Yhteensä 279,0 1,3 0,4 Kaikki yhteensä 4 411, ,3 35,8 18

19 KONSERNITULOSLASKELMA euroa 1000 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 37,3 38,0 Vuosikate/Poistot, % 82,4 57,2 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

20 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TP euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -221 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomaien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 5-2 Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 72,6 39,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 44,3 28,7 20

21 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Konserniliikearvo Muut omat rahastot Muut pitkävaik. menot 1 Edell. tilikausien ylijäämä Ennakkomaksut 8 13 Tilikauden alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiint. rakent. ja laitteet POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto EHTOISET VARAUKSET Muut aineell. hyödykkeet Poistoero 6 6 Enn.maks. ja kesken Vapaaehtoiset varaukset eräiset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakk.yhteisöosuudet Eläkevaraukset 80 Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset 70 Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaik. koroll. vieras po VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaik. koroton vieras po Vaihto-omaisuus Lyhytaik. koroll. vieras po Lyhytaik. koroton vieras po Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 4 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 13,3 14,4 Suht. velkaantuneisuus, % 99,1 99,9 Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä, /as Konsernin lainakanta Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaam Kunnan asukasmäärä

22 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Vuosikate oli tilinpäätöksessä ,71, kun talousarviossa oli muutosten jälkeen Noin euron poistojen jälkeen tilikauden tulos on ,70 euroa. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen jätettäväksi yli/alijäämän tilille, jolla sen jälkeen on ylijäämää jäljellä ,51. Kunnanhallitus on päättänyt valmistella uuden palvelustrategian palvelurakenteiden muuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi pitemmällä aikavälillä. Saarihiihdossa riitti vilskettä. Kuva Heikki Arpiainen 22

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Yleishallinto Hallinto-osasto tuottaa Virolahden kansalaiskunnan hallintopalvelut sekä elinkeino-, asunto- ja maapolitiikan hoidon. Virolahti tuottaa Kaakon kaksikon yhteiset tukipalvelut; talous- ja henkilöstöhallinnon, tietotekniset palvelut sekä ruokapalvelut Virolahden ja Miehikkälän kunnille. Tukipalvelujen toiminta on esitelty omassa kohdassaan. Henkilöstö Tilivelvollisia viranhaltijoita kunnanhallituksen alaisuudessa olivat kunnanjohtaja Marjatta Pahkala ( ), vt. kunnanjohtaja Heikki Arpiainen ( ) ja kunnanjohtaja Osmo Havuaho ( ). Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen kunnanjohtaja Marjatta Pahkalan virkasuhteen päättymisestä. Valtuusto päätti valita kunnanjohtajan virkaan päätoimittaja, VTK Osmo Havuahon Virolahdelta. Kansalaiskunnan maaseutupalveluissa työskenteli maaseutusihteeri Aila Ronkainen ja kanslisti Sinikka Tinkanen. Yleishallinnon asiakirja- ja arkistotointa hoiti toimistosihteeri Anita Takasuo, asiakaspalvelua palvelusihteeri Anna-Helmi Kyötikki ja matkailupalveluita Anu-Leena Lintunen määräaikaisesti. Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Kuntayhteistyö Arkistotoimen järjestäminen kuuluu arkistolain (831/1994) 9 :n mukaan kunnanhallitukselle ja sen määräämille viran/toimenhaltijoille. Arkistonmuodostuksen piiriin kuuluu sekä sähköiset tietojärjestelmät, että perinteiset paperiasiakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi arkistotoimen toimintaohjeen eli Tiedonhallinnan toimintasäännön joulukuussa Vuoden 2009 aikana arkistotiimi valmisteli sääntöön liittyviä ohjeita. Arkistonmuodostussuunnitelman valmistelua käynnisteltiin. Ensimmäinen työvaihe sisältää tehtävien ja toimintaprosessien kartoituksen, jolle annettiin valmistumisaikaa maaliskuun 2010 loppuun. Virolahden itsenäisen ajan arkistoaineistot on keskushallinnon osalta seulottu vuoteen Hallintokuntien osalta työ on osittain vielä kesken. Puutteelliset arkistotilat vaikeuttavat arkistotyön tekoa ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen turvallista säilytystä. Kaakon kaksikossa otettiin käyttöön uusi Dynasty asiahallintaohjelman päivitysversio ja siihen saatiin käyttökoulutus joulukuussa Samalla hankittiin ohjelman sopimushallintaversio, jonka rekistereitä ryhdyttiin täyttämään vuoden 2010 alusta. Kaakon kaksikon kansalaiskunnat tekivät yhteistyötä maaseutuhallinnossa. Molemmissa kunnissa oli omat maaseututoimistot. Valtuustoseminaarissa käytiin periaatekeskustelu rajojen kaatamisesta Kaakon kaksikon hallinnossa ja palveluissa. Seminaarin linjausten pohjalta palveluohjaustyöryhmä teki kunnanhallituksille esityksen tukipalvelun palkka- ja taloushallinnon hajauttamisesta kuntien kesken, maaseututoimen keskittämisestä Virolahdelle ja museo- ja matkailutoimen yhteistyön laajuuden valmistelusta päättyneen museoyhteistyön uudelleen tiivistämiseksi Virolahden ja Miehikkälän johtotiimin ja maaseututoimen edustajat hyväksyivät maaseutupalvelujen keskittämisen alkaen Virolahdelle, jonka hallitus vahvisti

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot