Liikelaitos Kouvolan Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN Katsaus vuoteen Tapahtui vuonna Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos 8 Veden ja jäteveden laskutus 10 Vesilaitostoiminta 10 Vedenottamot 11 Veden laatu 13 Vedenjakeluverkostot 14 Viemäriverkostot 16 Viemärilaitostoiminta 16 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo 18 Akanojan jätevedenpuhdistamo 20 Vesilaboratorio 21 Suunnittelu ja kartasto 22 Talous 22 Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen 24 Kouvolan Veden tuloslaskelma Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma 27 Kouvolan Veden investoinnit Ympäristötilinpäätös 2013 Kehittämisen täyteinen vuosi Talouden osalta vuosi 2013 oli edelleen haasteellinen koko maailmassa. Työllisyyden parantaminen Euroopassa, kuten Suomessakin on haasteena. Kuitenkin talouden osalta kuljettiin parempaan suuntaan jo loppuvuodesta Kouvolan Vedellä suuntaamme voimakkaasti eteenpäin. Puolueettomassa tutkimuksessa toiminnan ja palvelun vertailussa nousimme jo ykkössijoillekin. Vesihuollon eteen tehty työ ja investoinnit näkyivät selvästi. Veden myynti laski noin 3 %, jäteveden laskutuksen pysyessä ennallaan. Tälle ei ole yksittäistä selitystä, vaan se on vuosittaisen vaihtelun Tehostamalla pohjaveden käyttöä talousvetenä asiakkaidemme vedenjakelun taso ja varmuus paranevat. mukaista. Liikevaihto kasvoi noin 2 %, ollen yli 13 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,4 M ja omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin, tulos oli erinomainen. Vuosi ei ollut yhtä kostea sään puolesta kuten edellinen, mutta silti virtaamat jäteveden puhdistamoille ovat huolestuttavan isot. Merkittävää työtä vuotovesien vähentämiseksi jatkettiin, jotta ympäristöluvan tavoitteisiin päästään. Edessä on vuosia jatkuva pitkäjänteinen ponnistus, jota kautta sekä ympäristö että vedenkuluttajan kukkaro hyötyvät. Tehontien pohjavedenottamon saneeraus toteutettiin toimintavarmuuden ja laadukkaan tuotteen varmistamiseksi. Kouvolan vesitornien kuntokartoitukset saatiin valmiiksi ja seuraavana onkin vuorossa saneeraustöiden toteutus. Työt aloitetaan Kouvolan seitsemän vesitornin saneeraustyö on usean vuoden taival, johon on varattava noin 4 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä työt aloitetaan Kuusankosken Sairaalanmäen vesitornista. Vedenjakelua varmistetaan jo aikaisemmin rakennettuja varayhteyksiä hyödyntämällä sekä niiden jatkorakentamisella. Tehostamalla pohjaveden käyttöä talousvetenä, asiakkaidemme vedenjakelun taso ja varmuus paranevat. Kouvolan Vesi on myös toisena hankevastaavana Selänpään pohjavesialueen YVA -menettelyssä. Kouvolan Veden toiminnan kannalta merkittävät selvitystyöt olivat yhtiöittämisjärjestely ja puhdistamolietteen jatkokäsittelyä hoitavan biolaitoksen siirtäminen vesilaitoksen ohjausvastuulle. Kaupungin tavoitteena on toiminnan tehostaminen, kuormituksen vähentäminen prosessin eri vaiheissa sekä puhdistamolle tulevan kuormituksen laskeminen. Asiakaspalvelun kehittämiseen on panostettu, mutta työn tulee edelleen jatkua asiakkaitamme herkällä korvalla kuunnellen. Laskutuksen osalta jo kesällä otettiin käyttöön e laskutusmahdollisuus, huomioon ottaen suoraveloituksen loppuminen vuoden vaihteessa. Putkirikko- ja erityistilanteiden tiedottamisjärjestelmän käyttöä tehostettiin edelleen. Lisäksi toteutettiin asiakaspalvelun kehittämiseen tähtäävä koulutus toimisto- ja työnjohtohenkilöstön osalta. Koulutuksessa paneuduttiin yhteistyön ja palvelun aktiiviseen kehittämiseen toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä mittari ja turva toiminnalle. Työhyvinvointikyselyjen pohjalta haasteellisesta tilanteesta huolimatta, on työtyytyväisyys ollut nousujohteista. Tähän asiaan on kuitenkin kiinnitettävä jatkossakin erityistä huomiota, sillä henkilöstö on yrityksen voimavara. Haluan kiittää erityisesti henkilökuntaa ja kaikkia eri sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Timo Kyntäjä, vesihuoltojohtaja Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

3 TAPAHTUI VUONNA 2013 Tyky-päivät Kouvolan Vedellä järjestettiin vuonna 2013 kaksi tyky päivää. Keväällä ulkoiltiin Repovedellä ja talvella pelattiin hohtominigolfia sekä muutamat onnekkaat pääsivät kokeilemaan myös formula- ajoa. Henkilöstön lomautukset Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan henkilöstön lomautuksista kolmeksi viikoksi. Lomautukset suoritettiin lomautuksena sekä osa korvasi lomautuksen talkoovapaalla. E-laskun käyttöönotto ja suoraveloituksen poistuminen Suoraveloitus poistui käytöstä vuoden 2014 alusta. Kouvolan Veden e-laskun käyttöönotto käynnistyi syksyllä Suoraveloitusasiakkaat voivat siirtyä jatkossa e-laskuun tai suoramaksuun. Luonnon äärellä Repoveden kansallispuistossa 4 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

4 ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA LIIKELAITOS KOUVOLAN VEDEN JOHTOKUNTA Johtokunnan kokoonpano Kouvolan Vesi on Kouvolan kaupungin kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta. Liikelaitos syntyi vuoden 2009 alussa, kun Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan vesihuoltolaitokset muodostivat yhdessä uuden vesihuoltolaitoksen. VARSINAISET JÄSENET: Hänninen Kari, pj Kaipinen Jouko, vpj Vilen Heta Helmanen Elina Mäkelä Antti VARAJÄSENET: Vilenius Jussi Lindeman Ari Kivelä Elina Varjola Liisa Jaakkola Maija PS SDP KOK KESK SIT PS SDP KOK KESK SIT Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Marjo Lakka, henkilökunnan edustajana Erkki Paananen ja johtokunnan sihteerinä Sanna Seitsonen. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana 12 kertaa ja käsitellyt 126 pykälää. Pienten vesilaitosten yhdistyminen suuremmaksi liikelaitokseksi Kouvolan alueella mahdollistaa entistä tehokkaamman ja asiantuntevamman toiminnan asiakkaiden ja ympäristön eduksi. Anjalankosken vesihuoltoasiat hoitaa Kymen Vesi. Kouvolan Veden toiminta on alkanut vuonna HENKILÖKUNTA Kouvolan Vedessä työskenteli vuoden 2013 lopussa vakituisesti 59 henkilöä. Henkilöstöä työskentelee niin liikelaitoksen päätoimipisteessä Kouvolan keskustassa kuin eripuolilla kaupunkia sijaitsevilla vedenottamoilla ja -puhdistamoilla. Liikelaitos Kouvolan Vettä johtaa vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä. Kouvolan Vedelle tyypillistä ovat pitkät työsuhteet. Henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan säännöllisin koulutuksin. Henkilökunta 2013 Johto 7 % Työnjohto 15 % Liikelaitoksen johtokunta ASIAKKAAT Kouvolan Veden asiakaspalvelu neuvoo ja hoitaa liittymä- ja käyttösopimukset sekä veden mittaukseen ja laskutukseen liittyvät asiat. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi sopimus- ja laskutusasiat voi hoitaa puhelimitse, sähköpostilla tai verkkoasiointina Kulutus-Webin kautta. Kulutus-Web-palvelussa asiakas voi ilmoittaa vesimittarilukemansa, tehdä osoitteenmuutosilmoituksen, antaa palautetta tai lähettää kysymyksiä. Kulutus-Webissä asiakas voi itse seurata vedenkulutustaan ja nähdä kuluvan vuoden kulutus- ja laskutusennusteensa. Asentajat, verkostot 39 % Tukipalvelut 7 % Laskutus 7 % Laboratorio 2 % Tukipalvelut Vesihuoltojohtaja Suunnittelu Verkostot Suunnittelupäällikkö Verkostopäällikkö Laitokset Laitospäällikkö Asentajat, laitokset 15 % Kartastot 10 % 6 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

5 VESIHUOLTOLAITOS KUVA 2. Verkostoon pumpattu vesi KUVA 3. Puhdistamolla puhdistettu jätevesi Laskuttamaton vesi 21 % Laskuttamaton jätevesi 58 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 27 % Liike-, teollisuusym. rakennukset 17 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 62 % Toiminta-alueen ulkopuolelta 6 % Liike-, teollisuusym. rakennukset 9 % Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista, terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat viranomaisten myöntävät luvat sekä talousveden laatuvaatimukset. Kouvolan Veden oman käyttötarkkailun lisäksi viranomaiset valvovat niin talousveden laatua kuin jäteveden puhdistamoiden puhdistustulosta. YLEISTÄ Vuonna 2013 vettä toimitettiin verkostoon m³. Jätevettä käsiteltiin Akanojan puhdistamolla m³ ja Mäkikylän jätevesipuhdistamolla m³ eli yhteensä jätevettä käsiteltiin m³ (kuvat 1, 2 ja 3). VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUS Myyntivuoden aikana ( ) oli laskutetun veden määrä m³. Jäteveden laskutus oli m³. (kuvat 4, 5 ja 6) Vesiosuuskunnat 5 % Hoitoalan, opetus- ja kokousrakennukset 2 % Teollisuus-, maatalous-, varasto- ym. rakennukset 9 % Liike- ja toimistorakennukset 10 % KUVA 4. Veden laskutus Vesiosuuskunnat 5 % Hoitoalan, opetus- ja kokousrakennukset 1 % Teollisuus-, maatalous-, varasto- ym. rakennukset 9 % Liike- ja toimistorakennukset 14 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 74 % KUVA 5. Jäteveden laskutus Asuin- ja vapaaajan rakennukset 71% KUVA 1. Veden ominaiskulutus (l /as /d) Laskutettu Verkostoon pumpattu m KUVA 6. Veden ja jäteveden laskutus Veden laskutus Jäteveden laskutus 8 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

6 VESILAITOSTOIMINTA Kouvolan talousvedestä valtaosa on pohja- ja tekopohjavettä, jota hankitaan useilta pohjavedenottamoilta ja tuotetaan imeyttämällä Haukkajärven vettä harjumaan läpi Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella. Lisäksi Kymijoen vedestä puhdistetaan käyttövettä Pilkanmaan pintavesilaitoksella. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että talousvesi on miellyttävää ja laadukasta. Pohjavesi kelpaa sinällään talousvedeksi ja pintavesi puhdistetaan erilaisten käsittelyjen, kuten saostuksen, suodatuksen ja desinfioinnin avulla. Myös pohjavesi on alkaloitava kemikaalien avulla, jotta sen ph olisi verkostolle ihanteellinen. VEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY TAPAHTUU SEURAAVISSA PAIKOISSA: Haukkajärven tekopohjavesilaitos Viilansuon pohjavedenottamo Käyrälammen pohjavedenottamo Tehontien vedenottamo Pilkanmaan vedenottamo Ruhmaanharjun vedenottamo Ruokosuon vedenottamo Mettälän vedenottamot 1 ja 2 Jokelan vedenottamo Tuohikotin vedenottamo Okanniemen vedenottamo Voikkaan vedenottamo Vuohijärven vedenottamo KUVA 1. Vedenottamoista pumpatun veden määrä Veden laatu Veden laadun tarkkailun vaatimat laboratoriotutkimukset on tehty lääkintöhallituksen edellyttämän talousveden terveydellisen laadun valvonnan osalta KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Lisäksi on tehty Kouvolan Veden omassa vesilaboratoriossa Mäkikylän puhdistamolla käyttö- ym. tarkkailuun tarvittavia analyysejä TAULUKKO 1. Yhteenveto verkostoveden analyysituloksien keskiarvoista Escherichia coli Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien Koliformiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjohtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammonium Ammoniumtyppi (NH⁴-N) Nitriitti Nitriittityppi (NQ²-N) Valkeala / Jaala Elimäki Kouvola Haukkajärvi Pilkanmaa Vaatimus Suositus 0 pm y / 100 ml 0 pm y / 100 ml 0 pm y / 100 ml 1 = käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2= ei ole hyväksyttävissä 6,5 9,5 <2500 μs/cm V S S S S S S S S S S S S S V V Keskiarvo Suurin arvo Pienin arvo Näytteiden lukumäärä μg/l 50 μg/l 200 μg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l 10 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

7 VEDENJAKELUVERKOSTOT VEDENJAKELUVERKKO Kouvolassa on vesijohtoverkostoa kaikkiaan 688 kilometriä. Vuonna 2013 vesijohtoverkostoa rakennettiin ja saneerattiin yhteensä 6390 metriä (taulukko 1). Merkittävimmät vesijohtoverkoston rakentamis- / saneeraushankkeet v. 2013, joilla parannettiin veden jakelun toimivuutta sekä mahdollistettiin uusien kuluttajien liittyminen vesihuoltoverkostoon: Ruokosuon vesijohdon uusinta välillä vt 12 Korian taajama (Terästie) Kuusankoskella Tähteen ja Väkkärän alueet ; Tähteenrannantie, Saunakuja, Venetie ja Katajakuja (Tähtee) Louhentie ja Näkintie (Väkkärä) Kouvolassa Sarkolan alue; Taimipolku, Puutarhurinkatu, Kasvikuja, Kiskokatu ja Kiskoraitti (Sarkola) Apilastie, Lähdekaivontie Valkealassa Sädekuja ja Kujalantie Valkealan Pitkäpolun vesijohtosaneeraus Uusia asuntoalueita rakennettiin seuraavasti; Kalalammen alue (Kouvola) Kukkuranmäen alue (Valkeala) Kouvolan Veden jakelualueella on seitsemän vesitornia ja yksi alavesisäiliö. Vesitorneja tarvitaan veden varastointiin ja verkostopaineen tasaamiseen. TAULUKKO 1. Vedenjakeluverkko RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Vesijohto 63 PE 1675 m Vesijohto 90 PE 95 m Vesijohto 110 Valurauta 80 m Kouvolan Vesi hallinnoi yhteensä noin kilometrin laajuista vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoa, joka koostuu kuuden entisen kunnan keskenään erilaisista vesihuoltoratkaisuista. Verkostopituus Kouvolassa on suuri ja iäkkäitä verkosto-osuuksia on paljon. Vesijohto 225 PE 50 m Rakennettu yhteensä 1900 m SANEERATTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Vesijohto 80 valurauta 50 m Vesijohto 90 PEH 65 m Vesijohto 100 Valurauta 595 m Vesijohto 110 PVC 175 m Vesijohto 125 Valurauta 450 m Vesijohto 150 Valurauta 1645 m Vesijohto 200 Valurauta 330 m Vesijohto 280 PVC 1180 m Saneerattu yhteensä 4490 m Lisäys yhteensä 1900 m 12 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

8 VIEMÄRIVERKOSTOT VIEMÄRIVERKOSTO Jätevesi- ja sekavesiviemärit johtavat jäte- ja sadevedet puhdistettavaksi ennen veden palautumista luonnon kiertokulkuun. Kouvolassa viemäriverkostoa on kaikkiaan 610 kilometriä. Vuoden 2013 aikana viemäriverkostoa rakennettiin ja saneerattiin kaikkiaan 4503 metriä (taulukko 2). Hulevesiviemäreitä on Kouvolassa 223 kilometriä, ja vuonna 2013 niitä rakennettiin lisää 2800 metriä (taulukko 3). Hulevesiviemärien rakentaminen ja niihin liittyminen on tärkeää, jotta jätevesiviemäriin virheellisesti johdettuja hulevesiä voidaan vähentää. Näin vähennetään vedenpuhdistamoille ohjautuvan veden määrää ja parannetaan vedenpuhdistamojen tehoa sekä alennetaan käyttökustannuksia. Merkittävimmät viemäriverkoston rakentamis- / saneerauskohteet, joilla parannettiin viemäriverkoston toimivuutta sekä mahdollistettiin uusien asuntoalueiden liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoihin: Sarkolan alue Kouvolassa; Taimipolku, Puutarhurinkatu, Kasvikuja, Kiskokuja ja Kiskoraitti Tähteen ja Väkkärän alueet Kuusankoskella (ks. vesijohtoverkosto) ns. Ravikylän paineviemärin saneeraus Talonpojantien jv-saneeraus Kouvolan Ravikylässä Sädekuja ja Kujalantie Valkealassa Uudet asuntoalueet Kouvolan Kalalammelle ja Valkealan Kukkuranmäelle RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Jätevesiviemäri 160 PVC 1190 m Jätevesiviemäriä rakennettu yhteensä 1190 m SANEERATTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Jätevesiviemäri 160 PVC 355 m Jätevesiviemäri 200 PE 52 m Jätevesiviemäri 225 BET 910 m Jätevesiviemäri 270 plexoren 140 m Jätevesiviemäri 300 BET 1174 m Jätevesiviemäri, PAINE 315 PVC 336 m Jätevesiviemäri 800 BET 346 m Saneerattu yhteensä 3313 m Lisäys yhteensä 1190 m TAULUKKO 2. Viemäriverkosto Hulevesiviemäri 160 PE 100 m Hulevesiviemäri 250 PP 1365 m Hulevesiviemäri 300 BET 880 m Hulevesiviemäri 315 PE 65 m Hulevesiviemäri 500 BET 345 m Hulevesiviemäri 800 BET 45 m Rakennettu yhteensä 2800 m Saneerattu yhteensä 325 m Lisäys yhteensä 2800 m TAULUKKO 3. Hulevesiverkosto 14 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

9 VIEMÄRILAITOSTOIMINTA Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Kouvolan kaupungin Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kouvolan lisäksi vanhan Elimäen ja Iitin kunnan Kausalan taajamien jätevedet sekä vanhan Kuusankosken Tammirannan alueen jätevedet. Entisen Valkealan kunnan Kiehuvan alueen lisäksi on Valkealan keskustan, Utin ja Kaipiaisen alue liittynyt Mäkikylän puhdistamon jätevesiverkostoon. Mäkikylän puhdistamo valmistui v kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Puhdistamoa laajennettiin v. 1996, jolloin se muutettiin biologis-kemialliseksi fosforin rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuksessa käytetään rauta- ja alumiinisuoloja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 11/2011/2 Dnro ESAV/494/04.08/2010) Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistustuloksen on täytettävä lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 esitetyt vähimmäisvaatimukset kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineen jäännöspitoisuudelle sekä näiden poistotehoille asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuina. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa puhdistamon lähellä virtaavaan Kymijokeen n. 20 metrin etäisyydelle rannasta. Kymijoen kokonaisravinnekuormitus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden ja yhdyskuntajätevesien puhdistumisen johdosta. Yhdyskuntien osuus joen kuormituksesta 2011 on kiintoaineen osalta 0,5 %, kokonaisfosforin 3 % ja kokonaistypen osalta 6 % (Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 220/2012). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Kouvolan Veden anomuksesta hyväksynyt muutoksen siten, että lupamääräyksen toisessa kappaleessa annettua määräaikaa jatketaan kolmella vuodella (Nro 101/2013/2 Dnro ESAV/286/04.08/2011). Kouvolan kaupungin alueella viemäriverkosto on osaksi vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia vuotovesimäärät ovat ajoittain suuria haitaten myös jätevesipuhdistamon toimintaa. Nykyisen puhdistamon merkittävin yksittäinen kuormittaja on vuonna 2011 aloittanut Kymen Bioenergia Oy, joka käsittelee puhdistamolietteitä, vihermassaa sekä erilliskerättyä biojätettä. Kouvolan Vesi laajensi ja saneerasi Mäkikylän jätevesipuhdistamon vuosina Uudistus tähtää uusien puhdistusvelvoitteiden täyttämiseen ja siihen, että tuleva kapasiteetti pystyy käsittelemään myös lopetettavan Akanojan puhdistamon jätevedet. TOIMINTA VUONNA 2013 Prosessin ohjauksessa oli vielä vaikeuksia ilmastuksen säädöissä, kemikaalien syötöissä ja tulevan jäteveden kuormitushäiriöissä. Ajoittain tulosta heikensi liian pienet virtaamat, sillä välipumppaamosta ilmastukseen vesi pumpattiin panoksittain, pumppujen tuottojen ollessa virtaamaan nähden suuri. Tilanne korjaantuu v kun Akanojan puhdistamon vedet johdetaan Mäkikylän puhdistamolle. Kun orgaanisen aineksen ja typenpoisto toimivat moitteettomasti, oli kiintoaineen ja fosforin poistossa alkuvuodesta vaikeuksia, eikä kaikki näytteet täyttäneet velvoitetta. Loppuvuodesta aloitetulla polyalumiinikloridin syötöllä jälkiselkeytettyyn veteen ferrisulfaatin tilalla, oli myös tulosta parantava vaikutus. Biokaasulaitoksen jätevesien kuormitus on ylittänyt sopimuksen mukaiset raja-arvot. Ohituksia laitoksella tapahtui kahtena päivänä yhteensä 139 m³ laitteistokorjauksen ja vuosisadan pisimmän sähkökatkon yhteydessä. Viemäristön ohituksia tapahtui Ravikylän ja Karjaportin pumppaamoilla laitteistokorjauksien yhteydessä sekä eri pumppaamoilla suurten vuotovesien seurauksena yhteensä m³. Iitin kunnasta puhdistamolle tullut jätevesimäärä oli m³. UPM:n Lamminmäen kaatopaikalta tullut jätevesimäärä oli m³. Vuoden aikana valmistunut valvontajärjestelmien uusiminen varmentaa kaikkien pumppaamojen toimintaa ja raportointia. Puhdistamon keskimääräinen virtaama oli m³ ja kokonaisvesimäärä m³. MÄKIKYLÄN PUHDISTAMOLLA KÄYTETYT TÄRKEIMMÄT KEMIKAALIT PIX-105A ferrisulfaatti kg PAX XL100 polyalumiinikloridi kg Kalkki Nordkalk MKD V kg Sakeutettu liete pumpattiin Kymen Bioenergialle lietteen jatkokäsittelyyn. Jätevesilietettä pumpattiin 3 % lietteenä m3 kuiva-aineeksi laskettuna tonnia. Sähköä laitos kulutti MWh. TAULUKKO 1. Voimassaolevat lupaehdot (Nro 11/2011/2 Dnro ESAV/494/04.08/2010 ja Nro 101/2013/2 Dnro ESAV/286/04.08/2011 ja Vnp 888/2006) PARAMETRI NELJÄNNESVUOSIKESKIARVO mg/l % mg/l % BOD 7 ATU < 10 > 90 ei muutosta > 95 COD Cr ** < 125 > 75 ei muutosta Kok. fosfori < 0,5 > 90 < 0,3 > 95 Kiintoaine** < 35 > 90 ei muutosta Kok. typpi < 20* --- * aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on > 12 C ** Vnp 888/2006 mukaisesti TAULUKKO 2. Mäkikylän jätevesipuhdistamon puhdistustulos PARAMETRI LAATU PUHDISTUSTULOS I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 KA 2013 Lupaehdot BOD 7 ATU mg/l 6,9 5,1 4,7 4,3 5,3 <10 % 98,1 97,9 98,6 98,3 98,2 >90 COD Cr mg/l <125 % 92,5 91,1 93,4 93,3 92,6 >75 Kiintoaine mg/l 12,4 12,9 12,0 7,5 11,2 <35 % 97,4 96,4 97,5 97,7 97,3 >90 Kok. typpi mg/l 16,1 14,6 16,7 15,8 15,8 <20 % 78,0 66,3 76,8 65,8 71,7 --- NH4-N mg/l 6,2 4,33 1,8 2,8 3,8 --- % * 92,1 89,9 97,5 93,9 93,4 --- Kok.fosfori mg/l 0,45 0,37 0,45 0,25 0,38 <0,5 % 95,0 93,3 94,6 95,6 94,6 >90 Liuk.fosfori mg/l 0,07 0,05 0,08 0,06 0, Vesinäytteet on analysoitu Kouvolan Veden laboratoriossa ja osa KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä 16 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

10 Akanojan jätevedenpuhdistamo Kuusankosken Akanojan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa saostuskemikaaleina käytetään ferrikloridisulfaattia (PIX-105A). PUHDISTAMON MITOITUSARVOT OVAT: Mitoitusvirtaama Q keskim m3/d AVL BOD7-kuorma kg/d Fosforikuorma 122 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtokyky, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliniteetti, liukoinen fosfori, ammoniumtyppi, nitriittinitraattityppi, rauta ja fekaaliset enterokokit. Lisäksi otetaan näytteet ilmastuksesta ja palautuksesta ja näistä analysoidaan kiintoaine. Ohjelman mukaiset kuivatun lietteen näytteet analysoitiin 4 kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Vuonna 2013 puhdistamolta kerättiin jätevesinäytteet taulukon 3 mukaisina ajankohtina (taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat). TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m3 eli keskimäärin m3/vrk. Jätevettä ohjattiin ohitukseen yhteensä m3. Ohitus tapahtui kokonaan verkostossa. Vuositasolla keskimääräinen ohitus oli 52 m3/vrk. Vuoden suurin vuorokausivirtaama oli m3 (viikolla 16 huhtikuussa). Suurin viikkovirtaama oli m3 (viikolla 16) ja pienin viikkovirtaama m3 (viikolla 31 heinäkuussa). Puhdistamolla käsitelty vesimäärä ja ohitukset ajanjaksolla on esitetty taulukossa 4. Keskimääräinen virtaama on ollut m3/vrk ja keskimääräinen ohitus 129 m3/vrk. Vuonna 2013 käsitelty vesimäärä oli keskimääräistä tasoa ja ohitusten määrä keskimääräistä pienempi. Puhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty taulukossa 5. Tulokuormitus oli vuonna 2013 kiintoainetta ja typpeä lukuun ottamatta keskimääräistä pienempää. Puhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä vuoden aikana yhteensä m3. KEMIKAALIT JA SÄHKÖNKULUTUS Vuoden aikana käytettiin PIX:ia yhteensä kg. Polymeeriä kului lietteeseen kg. Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh vuonna LUPAEHDOT, PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro ISY 109/07/1 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD 7ATU - arvo olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. BOD 7ATU :n ja kokonaisfosforin poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon kokonaistypen poiston tavoitteena on vuosikeskiarvona määritettävä 70 %:n poistoteho, joka lasketaan puhdistamolle tulevan ja lähtevän kokonaistypen perusteella. Asetuksen 888/2006 mukaan yksittäisten näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen tulee olla alle 125 mg/l ja kiintoaineen alle 35 mg/l. Puhdistustehon tulee olla kemiallisen hapenkulutuksen suhteen vähintään 75 % ja kiintoaineen osalta vähintään 90 %. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä raja-arvoja. Lupaehdot täyttyivät fosforin osalta vain ensimmäisellä jaksolla. Lupaehdot eivät täyttyneet BOD:n osalta toisella jaksolla. Ensimmäisellä jaksolla puhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti. Kesäja joulukuussa kiintoainetulokset sekä kesäkuussa COD-tulokset eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen rajojen mukaisia. joten sallittujen ylitysten määrä ei ylittynyt. Lisäksi marraskuussa kiintoaineen ja COD:n puhdistustehot eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia, mutta tuolloin pitoisuudet kuitenkin täyttivät asetuksen ehdot (taulukko 6). Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus (kg/vrk) vuosina on esitetty taulukossa 6. Vuonna 2013 vesistökuormitus oli tarkastelujakson suurinta kiintoaineen osalta, keskimääräistä suurempaa kemiallisen hapenkulutusten ja fosforin osalta sekä keskimääräistä tasoa typen ja biologisen hapenkulutuksen osalta. Fosfori- ja kiintoainekuormitus oli lähes kaksinkertaista keskimääräiseen kuormitukseen verrattuna (taulukko 7). JÄTEVESILIETTEEN MÄÄRÄ JA SIJOITUS Ylijäämälietettä muodostui vuoden aikana yhteensä tn. Liete kuljetettiin Vambio Oy:n biokaasulaitokselle Huittisiin. Lietteen perusanalyysit tehtiin neljä kertaa vuoden aikana. Lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 16 %. TAULUKKO 3. Akanojan puhdistamolta kerätyt näytteet TAULUKKO 4. Akanojan puhdistamolla käsitelty vesimäärä ja ohitukset vuosina TAULUKKO 5. Akanojan puhdistamon tulokuormitus vuosina NÄYTTEENKERÄYS VIRTAAMA (M3/VRK) KÄSITELTY M3/VRK OHITUS M3/VRK Tarkkailukertojen ka-virtaama ka ka BOD 7 ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine 18 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

11 SUUNNITTELU JA KARTASTO TAULUKKO 6. Akanojan puhdistamon puhdistustulos 2013 JAKSO 1 JAKSO 2 JAKSO 3 JAKSO 4 KOKO VUOSI LUPAEHDOT Kiintoaine 8,9 mg/l 70 mg/l 9,0 mg/l 28 mg/l 32 mg/l 35 mg/l* 98 % 74 % 97 % 88 % 89 % 90 %* COD Cr 35 mg/l 89 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 51 mg/l 125 mg/l* 90 % 68 % 94 % 81 % 83 % 75 %* BOD 4,2 mg/l 12 mg/l 4,5 mg/l 6,8 mg/l 7,4 mg/l 10 mg/l 7 ATU 97 % 85 % 98 % 93 % 93 % 90 %* Fosfori 0,33 mg/l 1,4 mg/l 0,51 mg/l 0,77 mg/l 0,81 mg/l 0,5 mg/l 94 % 65 % 91 % 79 % 82 % 90 %* * yksittäisen näytteen asetuksen mukaiset raja-arvot TAULUKKO 7. Akanojan puhdistetun jäteveden vesistökuormitus (kg/vrk) vuosina Suunnittelun osalta Kouvolan Veden vuosi 2013 jatkui vilkkaana. Suurimpana työnä oli vanhentuvan vesihuoltoverkoston saneeraussuunnittelu. Näistä isoimpana kohteena oli Kouvolan Ravikylän alueen verkoston saneeraussuunnittelu. Kouvolan kaupungin katu- ja vesihuoltosaneerauksien rakennussuunnittelun toteutti Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Mittavina verkostohankkeina aloitettiin Kouvola Kuusankoski yhdysvesijohdon suunnittelu sekä Selänpään runkovesijohdon jatkon suunnittelu. Kartasto puolella suurimpana työnä jatkui vuodesta 2009 kuntaliitoksen myötä lisääntyneen vesihuoltoverkoston kartoittaminen digitaaliseen muotoon. Kartoitusta on tehty omana työnä ja Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon tilauksena. Korian Hiivurin alueella johtokartasto tehtiin avaimet käteen projektina Ramboll Finlandin toimesta. Tässä hankkeessa saimme verkostokartoituksen suoraan johtokartaston tietokantaan tehtynä. KUUSANKOSKI KOUVOLA SIIRTOVIEMÄRI Vuoden 2013 suurena vesihuoltohankkeena jatkui valtion vesihuoltotyönä toteutettava Kuusankoski Kouvola siirtoviemäri. Hanketta on tehty vuodesta 2010 alkaen. Hankkeesta on valmiina 12 km mittainen 630 mm paineviemäri, jota pitkin tullaan johtamaan Kuusankosken jätevedet Mäkikylän puhdistamolle. Putkea pitkin tullaan johtamaan maksimissaan jätevettä 350 l/s eli m3/vrk. Paineputkiosuudet ovat valmistuneet ja vuonna 2013 rakennettiin Keltin jätevesipumppaamoa, jonka kautta jätevedet pumpataan siirtoviemäriin. Jätevesipumppaamon rakentamisen suurimpana haasteena on ollut pumppaamon pohjarakenteiden rakentaminen 12 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pumppaamon pohja on viereisen Kymijoen pinnan alapuolella. Pumppaamon toteuttaminen on ollut haaste sekä urakoitsijalle että tilaaja- ja suunnitteluorganisaatiolle. Keltin jätevesipumppaamo tulee olemaan kokoluokassaan Kymenlaakson isoimpia jäteveden pumppaamoja. Pumppaustaso jouduttiin suunnittelemaan näin syvälle, koska haluttiin käyttää hyödyksi olemassa olevia Kuusankosken siirtolinjastoja ka BOD 7 ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine Vesilaboratorio Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla toimii vesilaboratorio, jonka tehtäviin kuuluu vesihuoltolaitoksen käyttö- ja velvoitetarkkailua sekä tutkimustoimintaan liittyvien analyysien tekeminen. Talousvesinäytteistä 19 kpl, (100 analyysiä) suoritettiin mikrobiologista seurantaa analysoimalla kokonaispesäkeluku ja koliformiset bakteerit. Osasta näytteitä määritettiin lisäksi: ph, sähköjohtavuus, rauta, kovuus, fluoridi. Talousvesianalyysejä tehtiin pääosin Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, pohjavedenottamoilta sekä vesijohtoverkostosta eri puolilta kaupunkia. Jätevesinäytteistä 681 kpl, (1859 analyysiä) määritettiin: ph, sähköjohtavuus, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti, nitraattityppi, nitriitti, nitriittityppi, alkaliteetti, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, rauta, kiintoaine, BOD7, CODcr ja fekaaliset streptokokit sekä koliformiset bakteerit ja lietteen kuiva-ainepitoisuus. Vesilaboratorion työn laatua tarkkailtiin osallistumalla kahteen Suomen ympäristökeskuksen järjestämään pätevyyskokeeseen. Erilaisia analyysejä tehtiin kpl. 20 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

12 TALOUS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT ALKAEN Käyttömaksu euroa/m3 veroton verollinen* Veden hinta 1,16 1,44 Jätevesimaksu 1,62 2,01 Perusmaksu Vesi (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk mm 1,46 1, mm 13,44 16, mm 24,64 30, mm 49,28 61,11 Perusmaksu jätevesi (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk mm 2,13 2, mm 19,04 23, mm 36,96 45, mm 72,80 90,27 Liittymismaksu Liittymismaksun määräytyminen L = k x A x p x yl L = liittymismaksu (euroa) k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakennusluvan mukainen kerrosala (K-m2) p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6 = 1) yl = liittymismaksun yksikköhinta 1,62 /k-m2 + alv 24 % Kiinteistötyyppi kerroin omakotitalo, paritalo 6 rivi- ja asuinkerrostalo 4 liike- ja teollisuusrakennus 3 julkinen rakennus 3 maatalouden rakennus 3 vapaa-ajanrakennus 8 Pientalojen (1-2 asuntoa) porrastetut liittymismaksut kerrosala vesi sis. alv 24 % jätevesi sis. alv 24 % <100 ka-m2 388,80 482,11 583,20 723, ka-m2 699,84 867, , ,70 >250 ka-m , , , ,50 Palvelumaksut euroina Laskun jälkiperintälisä 5,00 Hyvitysraja 200,00 Laskutusminimi 10,00 Loppulaskun laskutusraja +/- 5,00 Sammutusvesimaksu/ vuosi Mitoitusvirtama l/min veroton verollinen* ,00 248, ,00 434, ,00 992, , , , , , ,00 Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen: peritään kerralta 2 tunnin vahvistettu laskutushinta ,60 Laskutustyöt työaikana 45 55,80 Mittarinlukumaksu 45 55,80 Rakennusaikainen vesi: vesi- ja jätevesimaksu kulutuksen mukaan Vesimittarin uudelleen sinetöinti: 2 laskutustunnin hinta ,60 * alv 24 % alkaen 22 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

13 KOUVOLAN VEDEN TULOSLASKELMA 2013 KOUVOLAN VEDEN TASE Liikevaihto , ,24 Valmistus omaan käyttöön , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot ,74 165,36 Materiaalit ja palvelut , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85 Palvelujen ostot , ,90 Henkilöstökulut , ,56 Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut , ,35 Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,18 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 Liiketoiminnan muut kulut , ,04 Liikeylijäämä ( alijäämä) , ,66 Rahoitustuotot ja kulut , ,18 Korkotuotot 7 741, ,30 Muut rahoitustuotot , ,96 Korvaus peruspääomasta , ,00 Korkokulut , ,64 Muut rahoituskulut 349,00 667,80 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,52 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,52 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,52 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,9 3,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,7 3,5 Voitto, % 2,9 0,7 Vastaavaa 31/12/13 31/12/12 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,30 Koneet ja kalusto ,50 Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Aineelliset hyödykkeet , ,31 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset , ,00 Sijoitukset , ,00 Pysyvät vastaavat , ,31 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,88 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,30 Saamiset , ,78 Vaihtuvat vastaavat , ,78 VASTAAVAA , ,09 Vastattavaa 31/12/12 31/12/12 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,95 Ed. tilikausien yli-/alijäämä , ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , ,52 Oma pääoma , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,40 Lainat julkiyhteisöiltä , ,69 Muut velat/liitt.maksut ja muut velat , ,96 Pitkäaikainen , ,05 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,40 Lainat kunnalta , ,31 Lainat julkisyhteisöiltä 7 888, ,02 Ostovelat , ,72 Muut velat/liitt.maksut ja muut velat , ,31 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikainen , ,52 Vieras pääoma , ,57 VASTATTAVAA , ,09 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 56,3 62,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 178,8 142,3 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa Lainakanta , euroa Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

14 LIITTEET KOUVOLAN VEDEN RAHOITUSLASKELMA 2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,66 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,14 KOUVOLAN VEDEN INVESTOINNIT 2013 Investoinnit Alkuperäinen talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Tot. % Poikkema AINEELLISET HYÖDYKKEET ,3 644 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,3 644 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ ,3 644 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,79 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,38 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset muille , , , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille , ,42 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , , , ,21 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Saamisten muutos muilta , ,19 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,03 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,24 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa * , ,55 Investointien tulorahoitus, % 34,1 26,0 Lainanhoitokate 2,2 6,1 Quick ratio 0,1 0,2 Current ratio 0,1 0,2 *Tunnusluvun vertailutieto on laskettu 4 vuodelta. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely TUOTOT Jätevesimaksut 7230 Vesiensuojelun korvaaminen (esim. öljynsuojarahaston korvaukset) Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Tuotot yhteensä 7230 KULUT Jätevesien puhdistus 3005 Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito 1920 Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen Vesialueiden öljyntorjunta Kulut yhteensä 4925 INVESTOINNIT Jäteveden puhdistuksen investoinnit 1671 Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto 3966 Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelelvat teko- ja säännöstelyaltaat Investoinnit yhteensä 5637 Vesihuollon ympäristötaloudelliset tunnusluvut 1. Ympäristötuotot/ Kouvolan Veden kaikki toimintatuotot 54,94 % 2. Ympäristötuotot/ asukas 83,17 e/as 3. Ympäristökulut + poistot/ Kouvolan Veden kaikki toimintakulut ja poistot 50,56 % 4. Ympäristökulut + poistot/ asukas 74,80 e/as 5. Ympäristöinvestoinnit/ Kouvolan Veden kokonaisinvestoinnit 73,09 % 6. Ympäristöinvestoinnit/asukas 64,85 e/as 7. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista 146,8 % ASUKASMÄÄRÄ (TUHAT ASUKASTA) 87 Kouvolan Veden kaikki toimintatuotot (1000 euroa) Kouvolan Veden kaikki toimintakulut ja poistot (1000 euroa) Kouvolan Veden kokonaisinvestoinnit (1000 euroa) Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

15 Liikelaitos Kouvolan Vesi Savonkatu 16, PL Kouvola sähköposti Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot