Liikelaitos Kouvolan Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN Katsaus vuoteen Tapahtui vuonna Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos 8 Veden ja jäteveden laskutus 10 Vesilaitostoiminta 10 Vedenottamot 11 Veden laatu 13 Vedenjakeluverkostot 14 Viemäriverkostot 16 Viemärilaitostoiminta 16 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo 18 Akanojan jätevedenpuhdistamo 20 Vesilaboratorio 21 Suunnittelu ja kartasto 22 Talous 22 Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen 24 Kouvolan Veden tuloslaskelma Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma 27 Kouvolan Veden investoinnit Ympäristötilinpäätös 2013 Kehittämisen täyteinen vuosi Talouden osalta vuosi 2013 oli edelleen haasteellinen koko maailmassa. Työllisyyden parantaminen Euroopassa, kuten Suomessakin on haasteena. Kuitenkin talouden osalta kuljettiin parempaan suuntaan jo loppuvuodesta Kouvolan Vedellä suuntaamme voimakkaasti eteenpäin. Puolueettomassa tutkimuksessa toiminnan ja palvelun vertailussa nousimme jo ykkössijoillekin. Vesihuollon eteen tehty työ ja investoinnit näkyivät selvästi. Veden myynti laski noin 3 %, jäteveden laskutuksen pysyessä ennallaan. Tälle ei ole yksittäistä selitystä, vaan se on vuosittaisen vaihtelun Tehostamalla pohjaveden käyttöä talousvetenä asiakkaidemme vedenjakelun taso ja varmuus paranevat. mukaista. Liikevaihto kasvoi noin 2 %, ollen yli 13 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,4 M ja omistajan asettamat tavoitteet saavutettiin, tulos oli erinomainen. Vuosi ei ollut yhtä kostea sään puolesta kuten edellinen, mutta silti virtaamat jäteveden puhdistamoille ovat huolestuttavan isot. Merkittävää työtä vuotovesien vähentämiseksi jatkettiin, jotta ympäristöluvan tavoitteisiin päästään. Edessä on vuosia jatkuva pitkäjänteinen ponnistus, jota kautta sekä ympäristö että vedenkuluttajan kukkaro hyötyvät. Tehontien pohjavedenottamon saneeraus toteutettiin toimintavarmuuden ja laadukkaan tuotteen varmistamiseksi. Kouvolan vesitornien kuntokartoitukset saatiin valmiiksi ja seuraavana onkin vuorossa saneeraustöiden toteutus. Työt aloitetaan Kouvolan seitsemän vesitornin saneeraustyö on usean vuoden taival, johon on varattava noin 4 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä työt aloitetaan Kuusankosken Sairaalanmäen vesitornista. Vedenjakelua varmistetaan jo aikaisemmin rakennettuja varayhteyksiä hyödyntämällä sekä niiden jatkorakentamisella. Tehostamalla pohjaveden käyttöä talousvetenä, asiakkaidemme vedenjakelun taso ja varmuus paranevat. Kouvolan Vesi on myös toisena hankevastaavana Selänpään pohjavesialueen YVA -menettelyssä. Kouvolan Veden toiminnan kannalta merkittävät selvitystyöt olivat yhtiöittämisjärjestely ja puhdistamolietteen jatkokäsittelyä hoitavan biolaitoksen siirtäminen vesilaitoksen ohjausvastuulle. Kaupungin tavoitteena on toiminnan tehostaminen, kuormituksen vähentäminen prosessin eri vaiheissa sekä puhdistamolle tulevan kuormituksen laskeminen. Asiakaspalvelun kehittämiseen on panostettu, mutta työn tulee edelleen jatkua asiakkaitamme herkällä korvalla kuunnellen. Laskutuksen osalta jo kesällä otettiin käyttöön e laskutusmahdollisuus, huomioon ottaen suoraveloituksen loppuminen vuoden vaihteessa. Putkirikko- ja erityistilanteiden tiedottamisjärjestelmän käyttöä tehostettiin edelleen. Lisäksi toteutettiin asiakaspalvelun kehittämiseen tähtäävä koulutus toimisto- ja työnjohtohenkilöstön osalta. Koulutuksessa paneuduttiin yhteistyön ja palvelun aktiiviseen kehittämiseen toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä mittari ja turva toiminnalle. Työhyvinvointikyselyjen pohjalta haasteellisesta tilanteesta huolimatta, on työtyytyväisyys ollut nousujohteista. Tähän asiaan on kuitenkin kiinnitettävä jatkossakin erityistä huomiota, sillä henkilöstö on yrityksen voimavara. Haluan kiittää erityisesti henkilökuntaa ja kaikkia eri sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Timo Kyntäjä, vesihuoltojohtaja Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

3 TAPAHTUI VUONNA 2013 Tyky-päivät Kouvolan Vedellä järjestettiin vuonna 2013 kaksi tyky päivää. Keväällä ulkoiltiin Repovedellä ja talvella pelattiin hohtominigolfia sekä muutamat onnekkaat pääsivät kokeilemaan myös formula- ajoa. Henkilöstön lomautukset Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan henkilöstön lomautuksista kolmeksi viikoksi. Lomautukset suoritettiin lomautuksena sekä osa korvasi lomautuksen talkoovapaalla. E-laskun käyttöönotto ja suoraveloituksen poistuminen Suoraveloitus poistui käytöstä vuoden 2014 alusta. Kouvolan Veden e-laskun käyttöönotto käynnistyi syksyllä Suoraveloitusasiakkaat voivat siirtyä jatkossa e-laskuun tai suoramaksuun. Luonnon äärellä Repoveden kansallispuistossa 4 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

4 ORGANISAATIO JA HENKILÖKUNTA LIIKELAITOS KOUVOLAN VEDEN JOHTOKUNTA Johtokunnan kokoonpano Kouvolan Vesi on Kouvolan kaupungin kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta. Liikelaitos syntyi vuoden 2009 alussa, kun Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan vesihuoltolaitokset muodostivat yhdessä uuden vesihuoltolaitoksen. VARSINAISET JÄSENET: Hänninen Kari, pj Kaipinen Jouko, vpj Vilen Heta Helmanen Elina Mäkelä Antti VARAJÄSENET: Vilenius Jussi Lindeman Ari Kivelä Elina Varjola Liisa Jaakkola Maija PS SDP KOK KESK SIT PS SDP KOK KESK SIT Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Marjo Lakka, henkilökunnan edustajana Erkki Paananen ja johtokunnan sihteerinä Sanna Seitsonen. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana 12 kertaa ja käsitellyt 126 pykälää. Pienten vesilaitosten yhdistyminen suuremmaksi liikelaitokseksi Kouvolan alueella mahdollistaa entistä tehokkaamman ja asiantuntevamman toiminnan asiakkaiden ja ympäristön eduksi. Anjalankosken vesihuoltoasiat hoitaa Kymen Vesi. Kouvolan Veden toiminta on alkanut vuonna HENKILÖKUNTA Kouvolan Vedessä työskenteli vuoden 2013 lopussa vakituisesti 59 henkilöä. Henkilöstöä työskentelee niin liikelaitoksen päätoimipisteessä Kouvolan keskustassa kuin eripuolilla kaupunkia sijaitsevilla vedenottamoilla ja -puhdistamoilla. Liikelaitos Kouvolan Vettä johtaa vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä. Kouvolan Vedelle tyypillistä ovat pitkät työsuhteet. Henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan säännöllisin koulutuksin. Henkilökunta 2013 Johto 7 % Työnjohto 15 % Liikelaitoksen johtokunta ASIAKKAAT Kouvolan Veden asiakaspalvelu neuvoo ja hoitaa liittymä- ja käyttösopimukset sekä veden mittaukseen ja laskutukseen liittyvät asiat. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi sopimus- ja laskutusasiat voi hoitaa puhelimitse, sähköpostilla tai verkkoasiointina Kulutus-Webin kautta. Kulutus-Web-palvelussa asiakas voi ilmoittaa vesimittarilukemansa, tehdä osoitteenmuutosilmoituksen, antaa palautetta tai lähettää kysymyksiä. Kulutus-Webissä asiakas voi itse seurata vedenkulutustaan ja nähdä kuluvan vuoden kulutus- ja laskutusennusteensa. Asentajat, verkostot 39 % Tukipalvelut 7 % Laskutus 7 % Laboratorio 2 % Tukipalvelut Vesihuoltojohtaja Suunnittelu Verkostot Suunnittelupäällikkö Verkostopäällikkö Laitokset Laitospäällikkö Asentajat, laitokset 15 % Kartastot 10 % 6 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

5 VESIHUOLTOLAITOS KUVA 2. Verkostoon pumpattu vesi KUVA 3. Puhdistamolla puhdistettu jätevesi Laskuttamaton vesi 21 % Laskuttamaton jätevesi 58 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 27 % Liike-, teollisuusym. rakennukset 17 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 62 % Toiminta-alueen ulkopuolelta 6 % Liike-, teollisuusym. rakennukset 9 % Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista, terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat viranomaisten myöntävät luvat sekä talousveden laatuvaatimukset. Kouvolan Veden oman käyttötarkkailun lisäksi viranomaiset valvovat niin talousveden laatua kuin jäteveden puhdistamoiden puhdistustulosta. YLEISTÄ Vuonna 2013 vettä toimitettiin verkostoon m³. Jätevettä käsiteltiin Akanojan puhdistamolla m³ ja Mäkikylän jätevesipuhdistamolla m³ eli yhteensä jätevettä käsiteltiin m³ (kuvat 1, 2 ja 3). VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUS Myyntivuoden aikana ( ) oli laskutetun veden määrä m³. Jäteveden laskutus oli m³. (kuvat 4, 5 ja 6) Vesiosuuskunnat 5 % Hoitoalan, opetus- ja kokousrakennukset 2 % Teollisuus-, maatalous-, varasto- ym. rakennukset 9 % Liike- ja toimistorakennukset 10 % KUVA 4. Veden laskutus Vesiosuuskunnat 5 % Hoitoalan, opetus- ja kokousrakennukset 1 % Teollisuus-, maatalous-, varasto- ym. rakennukset 9 % Liike- ja toimistorakennukset 14 % Asuin- ja vapaaajan rakennukset 74 % KUVA 5. Jäteveden laskutus Asuin- ja vapaaajan rakennukset 71% KUVA 1. Veden ominaiskulutus (l /as /d) Laskutettu Verkostoon pumpattu m KUVA 6. Veden ja jäteveden laskutus Veden laskutus Jäteveden laskutus 8 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

6 VESILAITOSTOIMINTA Kouvolan talousvedestä valtaosa on pohja- ja tekopohjavettä, jota hankitaan useilta pohjavedenottamoilta ja tuotetaan imeyttämällä Haukkajärven vettä harjumaan läpi Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella. Lisäksi Kymijoen vedestä puhdistetaan käyttövettä Pilkanmaan pintavesilaitoksella. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että talousvesi on miellyttävää ja laadukasta. Pohjavesi kelpaa sinällään talousvedeksi ja pintavesi puhdistetaan erilaisten käsittelyjen, kuten saostuksen, suodatuksen ja desinfioinnin avulla. Myös pohjavesi on alkaloitava kemikaalien avulla, jotta sen ph olisi verkostolle ihanteellinen. VEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY TAPAHTUU SEURAAVISSA PAIKOISSA: Haukkajärven tekopohjavesilaitos Viilansuon pohjavedenottamo Käyrälammen pohjavedenottamo Tehontien vedenottamo Pilkanmaan vedenottamo Ruhmaanharjun vedenottamo Ruokosuon vedenottamo Mettälän vedenottamot 1 ja 2 Jokelan vedenottamo Tuohikotin vedenottamo Okanniemen vedenottamo Voikkaan vedenottamo Vuohijärven vedenottamo KUVA 1. Vedenottamoista pumpatun veden määrä Veden laatu Veden laadun tarkkailun vaatimat laboratoriotutkimukset on tehty lääkintöhallituksen edellyttämän talousveden terveydellisen laadun valvonnan osalta KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Lisäksi on tehty Kouvolan Veden omassa vesilaboratoriossa Mäkikylän puhdistamolla käyttö- ym. tarkkailuun tarvittavia analyysejä TAULUKKO 1. Yhteenveto verkostoveden analyysituloksien keskiarvoista Escherichia coli Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien Koliformiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjohtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammonium Ammoniumtyppi (NH⁴-N) Nitriitti Nitriittityppi (NQ²-N) Valkeala / Jaala Elimäki Kouvola Haukkajärvi Pilkanmaa Vaatimus Suositus 0 pm y / 100 ml 0 pm y / 100 ml 0 pm y / 100 ml 1 = käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2= ei ole hyväksyttävissä 6,5 9,5 <2500 μs/cm V S S S S S S S S S S S S S V V Keskiarvo Suurin arvo Pienin arvo Näytteiden lukumäärä μg/l 50 μg/l 200 μg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l 10 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

7 VEDENJAKELUVERKOSTOT VEDENJAKELUVERKKO Kouvolassa on vesijohtoverkostoa kaikkiaan 688 kilometriä. Vuonna 2013 vesijohtoverkostoa rakennettiin ja saneerattiin yhteensä 6390 metriä (taulukko 1). Merkittävimmät vesijohtoverkoston rakentamis- / saneeraushankkeet v. 2013, joilla parannettiin veden jakelun toimivuutta sekä mahdollistettiin uusien kuluttajien liittyminen vesihuoltoverkostoon: Ruokosuon vesijohdon uusinta välillä vt 12 Korian taajama (Terästie) Kuusankoskella Tähteen ja Väkkärän alueet ; Tähteenrannantie, Saunakuja, Venetie ja Katajakuja (Tähtee) Louhentie ja Näkintie (Väkkärä) Kouvolassa Sarkolan alue; Taimipolku, Puutarhurinkatu, Kasvikuja, Kiskokatu ja Kiskoraitti (Sarkola) Apilastie, Lähdekaivontie Valkealassa Sädekuja ja Kujalantie Valkealan Pitkäpolun vesijohtosaneeraus Uusia asuntoalueita rakennettiin seuraavasti; Kalalammen alue (Kouvola) Kukkuranmäen alue (Valkeala) Kouvolan Veden jakelualueella on seitsemän vesitornia ja yksi alavesisäiliö. Vesitorneja tarvitaan veden varastointiin ja verkostopaineen tasaamiseen. TAULUKKO 1. Vedenjakeluverkko RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Vesijohto 63 PE 1675 m Vesijohto 90 PE 95 m Vesijohto 110 Valurauta 80 m Kouvolan Vesi hallinnoi yhteensä noin kilometrin laajuista vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoa, joka koostuu kuuden entisen kunnan keskenään erilaisista vesihuoltoratkaisuista. Verkostopituus Kouvolassa on suuri ja iäkkäitä verkosto-osuuksia on paljon. Vesijohto 225 PE 50 m Rakennettu yhteensä 1900 m SANEERATTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Vesijohto 80 valurauta 50 m Vesijohto 90 PEH 65 m Vesijohto 100 Valurauta 595 m Vesijohto 110 PVC 175 m Vesijohto 125 Valurauta 450 m Vesijohto 150 Valurauta 1645 m Vesijohto 200 Valurauta 330 m Vesijohto 280 PVC 1180 m Saneerattu yhteensä 4490 m Lisäys yhteensä 1900 m 12 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

8 VIEMÄRIVERKOSTOT VIEMÄRIVERKOSTO Jätevesi- ja sekavesiviemärit johtavat jäte- ja sadevedet puhdistettavaksi ennen veden palautumista luonnon kiertokulkuun. Kouvolassa viemäriverkostoa on kaikkiaan 610 kilometriä. Vuoden 2013 aikana viemäriverkostoa rakennettiin ja saneerattiin kaikkiaan 4503 metriä (taulukko 2). Hulevesiviemäreitä on Kouvolassa 223 kilometriä, ja vuonna 2013 niitä rakennettiin lisää 2800 metriä (taulukko 3). Hulevesiviemärien rakentaminen ja niihin liittyminen on tärkeää, jotta jätevesiviemäriin virheellisesti johdettuja hulevesiä voidaan vähentää. Näin vähennetään vedenpuhdistamoille ohjautuvan veden määrää ja parannetaan vedenpuhdistamojen tehoa sekä alennetaan käyttökustannuksia. Merkittävimmät viemäriverkoston rakentamis- / saneerauskohteet, joilla parannettiin viemäriverkoston toimivuutta sekä mahdollistettiin uusien asuntoalueiden liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoihin: Sarkolan alue Kouvolassa; Taimipolku, Puutarhurinkatu, Kasvikuja, Kiskokuja ja Kiskoraitti Tähteen ja Väkkärän alueet Kuusankoskella (ks. vesijohtoverkosto) ns. Ravikylän paineviemärin saneeraus Talonpojantien jv-saneeraus Kouvolan Ravikylässä Sädekuja ja Kujalantie Valkealassa Uudet asuntoalueet Kouvolan Kalalammelle ja Valkealan Kukkuranmäelle RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Jätevesiviemäri 160 PVC 1190 m Jätevesiviemäriä rakennettu yhteensä 1190 m SANEERATTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ RAKENNETTU PUTKIKOKO Ø MATERIAALI MÄÄRÄ Jätevesiviemäri 160 PVC 355 m Jätevesiviemäri 200 PE 52 m Jätevesiviemäri 225 BET 910 m Jätevesiviemäri 270 plexoren 140 m Jätevesiviemäri 300 BET 1174 m Jätevesiviemäri, PAINE 315 PVC 336 m Jätevesiviemäri 800 BET 346 m Saneerattu yhteensä 3313 m Lisäys yhteensä 1190 m TAULUKKO 2. Viemäriverkosto Hulevesiviemäri 160 PE 100 m Hulevesiviemäri 250 PP 1365 m Hulevesiviemäri 300 BET 880 m Hulevesiviemäri 315 PE 65 m Hulevesiviemäri 500 BET 345 m Hulevesiviemäri 800 BET 45 m Rakennettu yhteensä 2800 m Saneerattu yhteensä 325 m Lisäys yhteensä 2800 m TAULUKKO 3. Hulevesiverkosto 14 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

9 VIEMÄRILAITOSTOIMINTA Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Kouvolan kaupungin Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kouvolan lisäksi vanhan Elimäen ja Iitin kunnan Kausalan taajamien jätevedet sekä vanhan Kuusankosken Tammirannan alueen jätevedet. Entisen Valkealan kunnan Kiehuvan alueen lisäksi on Valkealan keskustan, Utin ja Kaipiaisen alue liittynyt Mäkikylän puhdistamon jätevesiverkostoon. Mäkikylän puhdistamo valmistui v kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Puhdistamoa laajennettiin v. 1996, jolloin se muutettiin biologis-kemialliseksi fosforin rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuksessa käytetään rauta- ja alumiinisuoloja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 11/2011/2 Dnro ESAV/494/04.08/2010) Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistustuloksen on täytettävä lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 esitetyt vähimmäisvaatimukset kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineen jäännöspitoisuudelle sekä näiden poistotehoille asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuina. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa puhdistamon lähellä virtaavaan Kymijokeen n. 20 metrin etäisyydelle rannasta. Kymijoen kokonaisravinnekuormitus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden ja yhdyskuntajätevesien puhdistumisen johdosta. Yhdyskuntien osuus joen kuormituksesta 2011 on kiintoaineen osalta 0,5 %, kokonaisfosforin 3 % ja kokonaistypen osalta 6 % (Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 220/2012). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Kouvolan Veden anomuksesta hyväksynyt muutoksen siten, että lupamääräyksen toisessa kappaleessa annettua määräaikaa jatketaan kolmella vuodella (Nro 101/2013/2 Dnro ESAV/286/04.08/2011). Kouvolan kaupungin alueella viemäriverkosto on osaksi vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia vuotovesimäärät ovat ajoittain suuria haitaten myös jätevesipuhdistamon toimintaa. Nykyisen puhdistamon merkittävin yksittäinen kuormittaja on vuonna 2011 aloittanut Kymen Bioenergia Oy, joka käsittelee puhdistamolietteitä, vihermassaa sekä erilliskerättyä biojätettä. Kouvolan Vesi laajensi ja saneerasi Mäkikylän jätevesipuhdistamon vuosina Uudistus tähtää uusien puhdistusvelvoitteiden täyttämiseen ja siihen, että tuleva kapasiteetti pystyy käsittelemään myös lopetettavan Akanojan puhdistamon jätevedet. TOIMINTA VUONNA 2013 Prosessin ohjauksessa oli vielä vaikeuksia ilmastuksen säädöissä, kemikaalien syötöissä ja tulevan jäteveden kuormitushäiriöissä. Ajoittain tulosta heikensi liian pienet virtaamat, sillä välipumppaamosta ilmastukseen vesi pumpattiin panoksittain, pumppujen tuottojen ollessa virtaamaan nähden suuri. Tilanne korjaantuu v kun Akanojan puhdistamon vedet johdetaan Mäkikylän puhdistamolle. Kun orgaanisen aineksen ja typenpoisto toimivat moitteettomasti, oli kiintoaineen ja fosforin poistossa alkuvuodesta vaikeuksia, eikä kaikki näytteet täyttäneet velvoitetta. Loppuvuodesta aloitetulla polyalumiinikloridin syötöllä jälkiselkeytettyyn veteen ferrisulfaatin tilalla, oli myös tulosta parantava vaikutus. Biokaasulaitoksen jätevesien kuormitus on ylittänyt sopimuksen mukaiset raja-arvot. Ohituksia laitoksella tapahtui kahtena päivänä yhteensä 139 m³ laitteistokorjauksen ja vuosisadan pisimmän sähkökatkon yhteydessä. Viemäristön ohituksia tapahtui Ravikylän ja Karjaportin pumppaamoilla laitteistokorjauksien yhteydessä sekä eri pumppaamoilla suurten vuotovesien seurauksena yhteensä m³. Iitin kunnasta puhdistamolle tullut jätevesimäärä oli m³. UPM:n Lamminmäen kaatopaikalta tullut jätevesimäärä oli m³. Vuoden aikana valmistunut valvontajärjestelmien uusiminen varmentaa kaikkien pumppaamojen toimintaa ja raportointia. Puhdistamon keskimääräinen virtaama oli m³ ja kokonaisvesimäärä m³. MÄKIKYLÄN PUHDISTAMOLLA KÄYTETYT TÄRKEIMMÄT KEMIKAALIT PIX-105A ferrisulfaatti kg PAX XL100 polyalumiinikloridi kg Kalkki Nordkalk MKD V kg Sakeutettu liete pumpattiin Kymen Bioenergialle lietteen jatkokäsittelyyn. Jätevesilietettä pumpattiin 3 % lietteenä m3 kuiva-aineeksi laskettuna tonnia. Sähköä laitos kulutti MWh. TAULUKKO 1. Voimassaolevat lupaehdot (Nro 11/2011/2 Dnro ESAV/494/04.08/2010 ja Nro 101/2013/2 Dnro ESAV/286/04.08/2011 ja Vnp 888/2006) PARAMETRI NELJÄNNESVUOSIKESKIARVO mg/l % mg/l % BOD 7 ATU < 10 > 90 ei muutosta > 95 COD Cr ** < 125 > 75 ei muutosta Kok. fosfori < 0,5 > 90 < 0,3 > 95 Kiintoaine** < 35 > 90 ei muutosta Kok. typpi < 20* --- * aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on > 12 C ** Vnp 888/2006 mukaisesti TAULUKKO 2. Mäkikylän jätevesipuhdistamon puhdistustulos PARAMETRI LAATU PUHDISTUSTULOS I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 KA 2013 Lupaehdot BOD 7 ATU mg/l 6,9 5,1 4,7 4,3 5,3 <10 % 98,1 97,9 98,6 98,3 98,2 >90 COD Cr mg/l <125 % 92,5 91,1 93,4 93,3 92,6 >75 Kiintoaine mg/l 12,4 12,9 12,0 7,5 11,2 <35 % 97,4 96,4 97,5 97,7 97,3 >90 Kok. typpi mg/l 16,1 14,6 16,7 15,8 15,8 <20 % 78,0 66,3 76,8 65,8 71,7 --- NH4-N mg/l 6,2 4,33 1,8 2,8 3,8 --- % * 92,1 89,9 97,5 93,9 93,4 --- Kok.fosfori mg/l 0,45 0,37 0,45 0,25 0,38 <0,5 % 95,0 93,3 94,6 95,6 94,6 >90 Liuk.fosfori mg/l 0,07 0,05 0,08 0,06 0, Vesinäytteet on analysoitu Kouvolan Veden laboratoriossa ja osa KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä 16 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

10 Akanojan jätevedenpuhdistamo Kuusankosken Akanojan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa saostuskemikaaleina käytetään ferrikloridisulfaattia (PIX-105A). PUHDISTAMON MITOITUSARVOT OVAT: Mitoitusvirtaama Q keskim m3/d AVL BOD7-kuorma kg/d Fosforikuorma 122 kg/d Puhdistamolta otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtokyky, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliniteetti, liukoinen fosfori, ammoniumtyppi, nitriittinitraattityppi, rauta ja fekaaliset enterokokit. Lisäksi otetaan näytteet ilmastuksesta ja palautuksesta ja näistä analysoidaan kiintoaine. Ohjelman mukaiset kuivatun lietteen näytteet analysoitiin 4 kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Vuonna 2013 puhdistamolta kerättiin jätevesinäytteet taulukon 3 mukaisina ajankohtina (taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat). TULOKUORMITUS Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m3 eli keskimäärin m3/vrk. Jätevettä ohjattiin ohitukseen yhteensä m3. Ohitus tapahtui kokonaan verkostossa. Vuositasolla keskimääräinen ohitus oli 52 m3/vrk. Vuoden suurin vuorokausivirtaama oli m3 (viikolla 16 huhtikuussa). Suurin viikkovirtaama oli m3 (viikolla 16) ja pienin viikkovirtaama m3 (viikolla 31 heinäkuussa). Puhdistamolla käsitelty vesimäärä ja ohitukset ajanjaksolla on esitetty taulukossa 4. Keskimääräinen virtaama on ollut m3/vrk ja keskimääräinen ohitus 129 m3/vrk. Vuonna 2013 käsitelty vesimäärä oli keskimääräistä tasoa ja ohitusten määrä keskimääräistä pienempi. Puhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty taulukossa 5. Tulokuormitus oli vuonna 2013 kiintoainetta ja typpeä lukuun ottamatta keskimääräistä pienempää. Puhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä vuoden aikana yhteensä m3. KEMIKAALIT JA SÄHKÖNKULUTUS Vuoden aikana käytettiin PIX:ia yhteensä kg. Polymeeriä kului lietteeseen kg. Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh vuonna LUPAEHDOT, PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro ISY 109/07/1 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD 7ATU - arvo olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. BOD 7ATU :n ja kokonaisfosforin poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon kokonaistypen poiston tavoitteena on vuosikeskiarvona määritettävä 70 %:n poistoteho, joka lasketaan puhdistamolle tulevan ja lähtevän kokonaistypen perusteella. Asetuksen 888/2006 mukaan yksittäisten näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen tulee olla alle 125 mg/l ja kiintoaineen alle 35 mg/l. Puhdistustehon tulee olla kemiallisen hapenkulutuksen suhteen vähintään 75 % ja kiintoaineen osalta vähintään 90 %. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä raja-arvoja. Lupaehdot täyttyivät fosforin osalta vain ensimmäisellä jaksolla. Lupaehdot eivät täyttyneet BOD:n osalta toisella jaksolla. Ensimmäisellä jaksolla puhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti. Kesäja joulukuussa kiintoainetulokset sekä kesäkuussa COD-tulokset eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen rajojen mukaisia. joten sallittujen ylitysten määrä ei ylittynyt. Lisäksi marraskuussa kiintoaineen ja COD:n puhdistustehot eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia, mutta tuolloin pitoisuudet kuitenkin täyttivät asetuksen ehdot (taulukko 6). Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus (kg/vrk) vuosina on esitetty taulukossa 6. Vuonna 2013 vesistökuormitus oli tarkastelujakson suurinta kiintoaineen osalta, keskimääräistä suurempaa kemiallisen hapenkulutusten ja fosforin osalta sekä keskimääräistä tasoa typen ja biologisen hapenkulutuksen osalta. Fosfori- ja kiintoainekuormitus oli lähes kaksinkertaista keskimääräiseen kuormitukseen verrattuna (taulukko 7). JÄTEVESILIETTEEN MÄÄRÄ JA SIJOITUS Ylijäämälietettä muodostui vuoden aikana yhteensä tn. Liete kuljetettiin Vambio Oy:n biokaasulaitokselle Huittisiin. Lietteen perusanalyysit tehtiin neljä kertaa vuoden aikana. Lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 16 %. TAULUKKO 3. Akanojan puhdistamolta kerätyt näytteet TAULUKKO 4. Akanojan puhdistamolla käsitelty vesimäärä ja ohitukset vuosina TAULUKKO 5. Akanojan puhdistamon tulokuormitus vuosina NÄYTTEENKERÄYS VIRTAAMA (M3/VRK) KÄSITELTY M3/VRK OHITUS M3/VRK Tarkkailukertojen ka-virtaama ka ka BOD 7 ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine 18 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

11 SUUNNITTELU JA KARTASTO TAULUKKO 6. Akanojan puhdistamon puhdistustulos 2013 JAKSO 1 JAKSO 2 JAKSO 3 JAKSO 4 KOKO VUOSI LUPAEHDOT Kiintoaine 8,9 mg/l 70 mg/l 9,0 mg/l 28 mg/l 32 mg/l 35 mg/l* 98 % 74 % 97 % 88 % 89 % 90 %* COD Cr 35 mg/l 89 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 51 mg/l 125 mg/l* 90 % 68 % 94 % 81 % 83 % 75 %* BOD 4,2 mg/l 12 mg/l 4,5 mg/l 6,8 mg/l 7,4 mg/l 10 mg/l 7 ATU 97 % 85 % 98 % 93 % 93 % 90 %* Fosfori 0,33 mg/l 1,4 mg/l 0,51 mg/l 0,77 mg/l 0,81 mg/l 0,5 mg/l 94 % 65 % 91 % 79 % 82 % 90 %* * yksittäisen näytteen asetuksen mukaiset raja-arvot TAULUKKO 7. Akanojan puhdistetun jäteveden vesistökuormitus (kg/vrk) vuosina Suunnittelun osalta Kouvolan Veden vuosi 2013 jatkui vilkkaana. Suurimpana työnä oli vanhentuvan vesihuoltoverkoston saneeraussuunnittelu. Näistä isoimpana kohteena oli Kouvolan Ravikylän alueen verkoston saneeraussuunnittelu. Kouvolan kaupungin katu- ja vesihuoltosaneerauksien rakennussuunnittelun toteutti Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Mittavina verkostohankkeina aloitettiin Kouvola Kuusankoski yhdysvesijohdon suunnittelu sekä Selänpään runkovesijohdon jatkon suunnittelu. Kartasto puolella suurimpana työnä jatkui vuodesta 2009 kuntaliitoksen myötä lisääntyneen vesihuoltoverkoston kartoittaminen digitaaliseen muotoon. Kartoitusta on tehty omana työnä ja Kouvolan kaupungin teknisen tuotannon tilauksena. Korian Hiivurin alueella johtokartasto tehtiin avaimet käteen projektina Ramboll Finlandin toimesta. Tässä hankkeessa saimme verkostokartoituksen suoraan johtokartaston tietokantaan tehtynä. KUUSANKOSKI KOUVOLA SIIRTOVIEMÄRI Vuoden 2013 suurena vesihuoltohankkeena jatkui valtion vesihuoltotyönä toteutettava Kuusankoski Kouvola siirtoviemäri. Hanketta on tehty vuodesta 2010 alkaen. Hankkeesta on valmiina 12 km mittainen 630 mm paineviemäri, jota pitkin tullaan johtamaan Kuusankosken jätevedet Mäkikylän puhdistamolle. Putkea pitkin tullaan johtamaan maksimissaan jätevettä 350 l/s eli m3/vrk. Paineputkiosuudet ovat valmistuneet ja vuonna 2013 rakennettiin Keltin jätevesipumppaamoa, jonka kautta jätevedet pumpataan siirtoviemäriin. Jätevesipumppaamon rakentamisen suurimpana haasteena on ollut pumppaamon pohjarakenteiden rakentaminen 12 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pumppaamon pohja on viereisen Kymijoen pinnan alapuolella. Pumppaamon toteuttaminen on ollut haaste sekä urakoitsijalle että tilaaja- ja suunnitteluorganisaatiolle. Keltin jätevesipumppaamo tulee olemaan kokoluokassaan Kymenlaakson isoimpia jäteveden pumppaamoja. Pumppaustaso jouduttiin suunnittelemaan näin syvälle, koska haluttiin käyttää hyödyksi olemassa olevia Kuusankosken siirtolinjastoja ka BOD 7 ATU COD Cr fosfori typpi kiintoaine Vesilaboratorio Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla toimii vesilaboratorio, jonka tehtäviin kuuluu vesihuoltolaitoksen käyttö- ja velvoitetarkkailua sekä tutkimustoimintaan liittyvien analyysien tekeminen. Talousvesinäytteistä 19 kpl, (100 analyysiä) suoritettiin mikrobiologista seurantaa analysoimalla kokonaispesäkeluku ja koliformiset bakteerit. Osasta näytteitä määritettiin lisäksi: ph, sähköjohtavuus, rauta, kovuus, fluoridi. Talousvesianalyysejä tehtiin pääosin Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, pohjavedenottamoilta sekä vesijohtoverkostosta eri puolilta kaupunkia. Jätevesinäytteistä 681 kpl, (1859 analyysiä) määritettiin: ph, sähköjohtavuus, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti, nitraattityppi, nitriitti, nitriittityppi, alkaliteetti, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, rauta, kiintoaine, BOD7, CODcr ja fekaaliset streptokokit sekä koliformiset bakteerit ja lietteen kuiva-ainepitoisuus. Vesilaboratorion työn laatua tarkkailtiin osallistumalla kahteen Suomen ympäristökeskuksen järjestämään pätevyyskokeeseen. Erilaisia analyysejä tehtiin kpl. 20 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

12 TALOUS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT ALKAEN Käyttömaksu euroa/m3 veroton verollinen* Veden hinta 1,16 1,44 Jätevesimaksu 1,62 2,01 Perusmaksu Vesi (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk mm 1,46 1, mm 13,44 16, mm 24,64 30, mm 49,28 61,11 Perusmaksu jätevesi (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk mm 2,13 2, mm 19,04 23, mm 36,96 45, mm 72,80 90,27 Liittymismaksu Liittymismaksun määräytyminen L = k x A x p x yl L = liittymismaksu (euroa) k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakennusluvan mukainen kerrosala (K-m2) p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6 = 1) yl = liittymismaksun yksikköhinta 1,62 /k-m2 + alv 24 % Kiinteistötyyppi kerroin omakotitalo, paritalo 6 rivi- ja asuinkerrostalo 4 liike- ja teollisuusrakennus 3 julkinen rakennus 3 maatalouden rakennus 3 vapaa-ajanrakennus 8 Pientalojen (1-2 asuntoa) porrastetut liittymismaksut kerrosala vesi sis. alv 24 % jätevesi sis. alv 24 % <100 ka-m2 388,80 482,11 583,20 723, ka-m2 699,84 867, , ,70 >250 ka-m , , , ,50 Palvelumaksut euroina Laskun jälkiperintälisä 5,00 Hyvitysraja 200,00 Laskutusminimi 10,00 Loppulaskun laskutusraja +/- 5,00 Sammutusvesimaksu/ vuosi Mitoitusvirtama l/min veroton verollinen* ,00 248, ,00 434, ,00 992, , , , , , ,00 Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen: peritään kerralta 2 tunnin vahvistettu laskutushinta ,60 Laskutustyöt työaikana 45 55,80 Mittarinlukumaksu 45 55,80 Rakennusaikainen vesi: vesi- ja jätevesimaksu kulutuksen mukaan Vesimittarin uudelleen sinetöinti: 2 laskutustunnin hinta ,60 * alv 24 % alkaen 22 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

13 KOUVOLAN VEDEN TULOSLASKELMA 2013 KOUVOLAN VEDEN TASE Liikevaihto , ,24 Valmistus omaan käyttöön , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot ,74 165,36 Materiaalit ja palvelut , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85 Palvelujen ostot , ,90 Henkilöstökulut , ,56 Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut , ,35 Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,18 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 Liiketoiminnan muut kulut , ,04 Liikeylijäämä ( alijäämä) , ,66 Rahoitustuotot ja kulut , ,18 Korkotuotot 7 741, ,30 Muut rahoitustuotot , ,96 Korvaus peruspääomasta , ,00 Korkokulut , ,64 Muut rahoituskulut 349,00 667,80 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,52 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,52 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,52 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,9 3,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,7 3,5 Voitto, % 2,9 0,7 Vastaavaa 31/12/13 31/12/12 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,30 Koneet ja kalusto ,50 Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Aineelliset hyödykkeet , ,31 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset , ,00 Sijoitukset , ,00 Pysyvät vastaavat , ,31 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,88 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,30 Saamiset , ,78 Vaihtuvat vastaavat , ,78 VASTAAVAA , ,09 Vastattavaa 31/12/12 31/12/12 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,95 Ed. tilikausien yli-/alijäämä , ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , ,52 Oma pääoma , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,40 Lainat julkiyhteisöiltä , ,69 Muut velat/liitt.maksut ja muut velat , ,96 Pitkäaikainen , ,05 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,40 Lainat kunnalta , ,31 Lainat julkisyhteisöiltä 7 888, ,02 Ostovelat , ,72 Muut velat/liitt.maksut ja muut velat , ,31 Siirtovelat , ,76 Lyhytaikainen , ,52 Vieras pääoma , ,57 VASTATTAVAA , ,09 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 56,3 62,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 178,8 142,3 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa Lainakanta , euroa Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

14 LIITTEET KOUVOLAN VEDEN RAHOITUSLASKELMA 2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,66 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,14 KOUVOLAN VEDEN INVESTOINNIT 2013 Investoinnit Alkuperäinen talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Tot. % Poikkema AINEELLISET HYÖDYKKEET ,3 644 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,3 644 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ ,3 644 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,79 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,38 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,24 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset muille , , , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille , ,42 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , , , ,21 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Saamisten muutos muilta , ,19 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,03 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,24 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa * , ,55 Investointien tulorahoitus, % 34,1 26,0 Lainanhoitokate 2,2 6,1 Quick ratio 0,1 0,2 Current ratio 0,1 0,2 *Tunnusluvun vertailutieto on laskettu 4 vuodelta. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely TUOTOT Jätevesimaksut 7230 Vesiensuojelun korvaaminen (esim. öljynsuojarahaston korvaukset) Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Tuotot yhteensä 7230 KULUT Jätevesien puhdistus 3005 Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito 1920 Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen Vesialueiden öljyntorjunta Kulut yhteensä 4925 INVESTOINNIT Jäteveden puhdistuksen investoinnit 1671 Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto 3966 Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelelvat teko- ja säännöstelyaltaat Investoinnit yhteensä 5637 Vesihuollon ympäristötaloudelliset tunnusluvut 1. Ympäristötuotot/ Kouvolan Veden kaikki toimintatuotot 54,94 % 2. Ympäristötuotot/ asukas 83,17 e/as 3. Ympäristökulut + poistot/ Kouvolan Veden kaikki toimintakulut ja poistot 50,56 % 4. Ympäristökulut + poistot/ asukas 74,80 e/as 5. Ympäristöinvestoinnit/ Kouvolan Veden kokonaisinvestoinnit 73,09 % 6. Ympäristöinvestoinnit/asukas 64,85 e/as 7. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista 146,8 % ASUKASMÄÄRÄ (TUHAT ASUKASTA) 87 Kouvolan Veden kaikki toimintatuotot (1000 euroa) Kouvolan Veden kaikki toimintakulut ja poistot (1000 euroa) Kouvolan Veden kokonaisinvestoinnit (1000 euroa) Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 Kouvolan Vesi Vuosikertomu s

15 Liikelaitos Kouvolan Vesi Savonkatu 16, PL Kouvola sähköposti Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2008

Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2008 Kouvolan Vesi Vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo 1. Laitoksen johtajan katsaus vuoteen 2008... 1 2. Organisaatio, henkilökunta... 2 3. Vesihuoltolaitos... 4 3.1. Yleistä... 4 4. Vesilaitostoiminta...

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.

OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 19.11.2014. Oulun Veden esittely. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11. Pohjois Suomen vesihuoltopäivät Oulussa 19. 20.11.2014 Oulun Veden esittely Jouni Lähdemäki OULUN VESI laadukasta vesihuoltoa Oulussa vuodesta 1902 kunnallinen liikelaitos viiden kunnan kuntaliitoksessa

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2015 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2015 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,03 e/m 3 - jätevesimaksu 2,91 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Käyttömaksut Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä peritään vesimäärään perustuvaa käyttömaksua. Vesimäärä mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot