Liikelaitos Kouvolan Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010

2 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden Kouvolan muodostaneiden kuntien vesihuoltojärjestelmät toimivat aiemmin hyvin eri tavoin. Toiminnan järjestäminen ja kulttuurien yhteensovittaminen yhteiseen uuteen vesihuoltolaitokseen on jatkunut edelleen. Haasteista on selvitty hienosti. Siitä suuri kiitos kuuluu henkilöstölle, jolta on vaadittu erityistä panosta. Työ on kuitenkin vielä kesken, ja yhteisiä ponnistuksia tarvitaan edelleen. Verkostojen saneeraukseen ei ole pystytty riittävästi panostamaan, ja tavoitteet jäivät toteutumatta. Verkostojen saneerausvelka onkin merkittävä, ja sen täyttämiseen on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjavedenottamoiden ja verkoston automaatiojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on käynnistetty, ja työ on edennyt hyvin. Kouvolassa toimii toistaiseksi kaksi jätevesipuhdistamoa: Akanoja ja Mäkikylä. Mäkikylän jätevesipuhdistamon laajennus- ja saneerausurakat aloitettiin vuonna 2010 hieman suunniteltua myöhemmin. Merkittävän laajennuksen jälkeen Mäkikylän puhdistamolla on tarkoitus käsitellä myös Akanojan puhdistamon jätevedet. Sisällysluettelo 1. Katsaus vuoteen Organisaatio, henkilökunta Vesihuoltolaitos Yleistä Veden ja jäteveden laskutus Vesilaitostoiminta Vedenottamot Vedenjakelu Veden laatu Viemärilaitostoiminta Viemäriverkosto Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo Vesilaboratorio Talous Vesi- ja viemärilaitoksen taksat Kouvolan Veden tuloslaskelma Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma Kouvolan Veden investoinnit Ympäristötilinpäätös Akanojalta Mäkikylään johtavan siirtoviemärin rakennussuunnitelmat saatiin valmiiksi. 10,5 kilometriä pitkän siirtoviemärin kautta tullaan johtamaan jätevedet Akanojan puhdistamolta Mäkikylään. Matkalle sisältyy Kymijoen alitus, jolle on haettu ympäristölupaa. Siirtoviemäri Kuusankoski Kouvola rakennetaan valtion vesihuoltotyönä, ja sen rakennuttamisesta vastaa ELY-keskus. Valtion osuus hankkeesta on noin 40 prosenttia. Myös biokaasulaitoksen rakentaminen Mäkikylän jätevesipuhdistamon viereen oli käynnissä vuonna Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Samalle tontille toteutettavalla puhdistamolietteen käsittelylaitoksella saadaan puhdistamoliete käsiteltyä ekologisesti kestävällä tavalla. Kouvolan Veden osuus yhtiön osakekannasta on 30 prosenttia. Vesihuoltolaitoksen toiminta on sujunut ilman suuria ongelmia. Vedenottamot sekä puhdistamot ovat toimineet hyvin. Laatu- ja lupaehtojen mukaiset vaatimukset saavutettiin toimintakaudella. Kylmästä talvikaudesta ja saneeraustarpeesta johtuen putkirikkoja jouduttiin korjaamaan runsaasti, 41 kappaletta. Loppuvuodesta Ruokosuon vedenottamolle rakennettiin kalkkikivialkalointi, jolla varmistetaan jakeluun lähtevän talousveden alkalointi riskittömästi. Laajentuneen toiminta-alueen kunnossapitotyöt sekä asiakkaiden tarpeiden huomioiminen vaatii henkilöstöltä ponnistuksia ja töiden hoitamista yli vastuualuerajojen. Osaltaan tässä auttaa asiakkaiden asiallinen suhtautuminen. Kiitos koko Kouvolan Veden asiakaskunnalle ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta, yhdessä on hyvä jatkaa vesihuollon kehittämistä Kouvolassa. Vesihuoltojohtaja Mikko Isakow jäi lokakuun alussa eläkkeelle työskenneltyään vuosikymmeniä Kouvolan alueen ja koko Suomen vesihuollon hyväksi. Aloittaessani uutena vesihuoltojohtajana haluan lausua Isakowille kiitokset tästä merkittävästä työstä! Timo Kyntäjä Vesihuoltojohtaja Liitteet Vedenottamoiden toimintaprosessit Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailu Toteutus: Viestitoimisto Selander & Co. Oy Kuvat: Marja Seppälä ja Kouvolan Veden arkisto 2 3

3 2. Organisaatio, henkilökunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Liikelaitoksen johtokunta Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä Mikko Isakow asti Johtokunnan kokoonpano Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Lehtinen Markku, pj, SIT Varanka Juha, SIT Makkonen Tuomo, vpj, SDP Jaakkola Eero, SDP Kuronen Juha, KD Riikonen Matti, KD Lonka Harriet, KESK Lehtomäki Maija, KESK Vilén Heta, KOK Koivula Katri-Leena, KOK Tukipalvelut Suunnittelu Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen Verkostot Verkostopäällikkö Jan Mänttäri Laitokset Laitospäällikkö Pentti Hokkanen Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Anssi Tähtinen, henkilökunnan edustajana Erkki Paananen ja johtokunnan sihteerinä Marja-Liisa Pasi. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2010 aikana 17 kertaa ja käsitellyt 149 pykälää. Mikko Isakow jäi eläkkeelle lokakuun alusta alkaen. Hallinto Talous Asiakaspalvelu Laskutus Viestintä Vesilaboratorio Henkilöstö Yleissuunnittelu Kartastot Vedenjakelu Viemärit Rakentaminen Saneeraus Tutkimus Valvonta Vedenhankinta Jätevesien käsittely Jätevesipumppaamot Valvonta- ja ohjausjärjestelmä Henkilökunta Kouvolan Veden johtajana on toiminut vesihuoltojohtaja Mikko Isakow saakka. Joulukuussa aloitti vesihuoltojohtajana Timo Kyntäjä. Kuukausipalkkaiseen henkilökuntaan kuuluu laitospäällikkö, verkostopäällikkö, suunnittelupäällikkö, verkostoinsinööri, vastaava mestari, verkostoteknikko, 2 verkostomestaria, 4 käyttöteknikkoa, laboratoriomestari, piirtäjä, kartoittaja, suunnitteluavustaja, mittausmies, 4 toimistoalan työntekijää, 3 asiakassihteeriä laskutuksessa ja siivooja-välinehuoltaja. Asentajia laitoksilla on 10 ja verkostopuolella 25. Kouvolan Veden työssä olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 61. Asentajat, verkostot 40 % Määräaikaiset 5 % Johto 6 % Asentajat, laitokset 15 % Työnjohto 14 % Tukipalvelut 6 % Laskutus 5 % Laboratorio 3 % Kartastot 6 % Vesimittarit 4 5

4 3. Vesihuoltolaitos 3.1 Yleistä Vettä toimitettiin verkostoon m 3 ja jätevettä käsiteltiin m 3. Verkostoon pumpattu vesi PUHDISTETTU JÄTEVESI Laskuttamaton vesi 18 % Vesiosuuskunnat 1 % Hoitoalan, opetusja kok.rak. 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakenn. 63 % Laskuttamaton vesi 54 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 34 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 8 % Liike- ja toimistorak. 9 % Vesiosuuskunnat 1 % Liike- ja toimistorak. 6 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 4 % Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % OMINAISKULUTUS (l/as/d) Laskutettu Verkostoon pumpattu 3.2 Veden ja jäteveden laskutus Myyntivuoden aikana ( ) oli laskutetun veden määrä m 3. Jäteveden laskutus oli m 3. VEDEN LASKUTUS 2010 VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUS Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 2 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 10 % Liike- ja toimistorak. 10 % Vesiosuuskunnat 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 77 % m 3 Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 9 % Liike- ja toimistorak. 13 % JÄTEVEDEN LASKUTUS 2010 Vesiosuuskunnat 2 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 75 % Veden laskutus Jäteveden laskutus 6 7

5 4. Vesilaitostoiminta 4.3 Veden laatu 4.1 Vedenottamot Veden pumppaus ja käsittely tapahtuu seuraavissa paikoissa: Haukkajärven tekopohjavesilaitos Viilansuon pohjavedenottamo Käyrälammen pohjavedenottamo Tehontien vedenottamo Pilkanmaan vedenottamo Ruhmaanharjun vedenottamo Ruokosuon vedenottamo Mettälän kirkonkylän ja vesiosuuskunnan vedenottamo Jokelan vedenottamo Tuohikotin vedenottamo Okanniemen vedenottamo Vedenottamoiden toimintaprosessit on kuvattu liitteessä nro Vedenottamoista pumpatun veden määrä 2010 m Jokela Tuohikotti Okanniemi Ruhmaanharju Mettälä kaivolta Mettälä uusi kaivo Mettälä kirkonkylä Mettälä vesiosuuskunta Ruokosuo Nuuttila Ravirata Raakavesi Verkostoon Tehontien vedenottamo Käyrälampi Viilansuo Haukkajärvi Pilkanmaa Veden laadun tarkkailun vaatimat laboratoriotutkimukset on tehty lääkintöhallituksen edellyttämän talousveden terveydellisen laadun valvonnan osalta KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Lisäksi on tehty Kouvolan Veden omassa vesilaboratoriossa Mäkikylän puhdistamolla käyttö- ym. tarkkailuun tarvittavia analyysejä. Verkostoon lähtevä vesi Vaat./ suosit. Verkosto ph 6,5-9,5 7,4 6,8 6,8 6,9 7,7 7,2 7,1 6,3 6,8 6,9 6,8 7,8 Kloridi Cl ,0 31,3 47,4 2,4 6,3 24 4,9 Alkaliteetti mmol/l 0,96 1,4 1,90 0,91 0,74 1,00 0,78 0,50 0,95 0,55 0,80 Hiilidioksidi CO ,3 30,3 1,5 6,7 1,6 42 6,6 12 8,4 Kokonaiskovuus mmol/l 0,79 0,93 0,93 0,52 0,25 0,54 0,58 0,47 0,67 0,33 0,6 Permanganaatin kulutus KMnO4 <4 <4 <4 8,0 <4 <4 <4 <4 <4 <4 6,3 Sähkönjohtokyky µs/cm < ,2 29,4 37,2 12,1 9,9 13,4 17,8 16,6 18,1 9,1 15,5 Fluoridi F 1,5 1,2 1,5 1,4 1,4 1,8 0,1 Nitriitti NO2 0,5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Nitraatti NO ,6 6,2 2,7 < Natrium Na ,5 19,7 37,4 2,5 Rauta Fe µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 Sulfaatti SO ,8 22,3 Ammonium NH4 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 Mangaani Mn µg/l 50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 Enterokokit pmy/100 ml E.coli pmy/100 ml Kolif. bakt. kok. määrä pmy/100 ml Mettälä Elimäki kk Jaala Viilansuo Tehontie Käyrälampi Haukkajärvi Ruokosuo Tuohikotti Okanniemi Pilkanmaa 4.2 Vedenjakelu Jakelualueella on 7 vesitornia ja 1 alavesisäiliö. Jokela VESITORNIEN KAPasITEETTI m 3 Jaala kk 350 Koria 380 Elimäki kk 380 Sairaalanmäki Vedenjakeluverkko Vuonna 2010 vesijohtoverkostoa rakennettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Putkikoko Materiaali Määrä Ø 63 mm muovi 1710 m Ø 150 mm SG 375 m Ø 200 mm SG 320 m Yhteensä 2405 m Palomäki Nuuttilan alavesisäiliö 100 Tornionmäki Poistettu käytöstä Putkikoko Materiaali Määrä Ø 250 mm VRA (valurauta) 60 m Ø 200 mm VRA (valurauta) 130 m Ø 125 mm VRA (valurauta) 519 m Yhteensä 709 m Lisäys yhteensä 1696 m Verkostojen rakentaminen ja saneeraus Vesijohdot 2415 m 2405 m Jätevesiviemärit 4040 m 1970 m Hulevesiviemärit 2273 m 2080 m 8 9

6 5. Viemärilaitostoiminta 5.1 Viemäriverkosto Vuoden 2010 aikana viemäriverkostoa rakennettiin, sujutettiin ja poistettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 160 mm muovi 1290 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 110 m Yhteensä 1400 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 225 mm betoni 98 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 154 m Yhteensä 252 m Jätevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 1148 m Sujutus Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 200 mm Flexoren/M 146 m Jätevesiviemäri Ø 175 mm Flexoren/M 118 m Jätevesiviemäri Ø 200 mm Vipliner/M 45 m Jätevesiviemäri Ø 250 mm Vipliner/M 182 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm Vipliner/M 79 m Yhteensä 570 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Jätevesiviemäri Yhteensä 0 m Jätevesiviemäri sujutus lisäys yhteensä 570 m Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 160 mm muovi 160 m Hulevesiviemäri Ø 250 mm muovi 960 m Hulevesiviemäri Ø 315 mm muovi 80 m Hulevesiviemäri Ø 450 mm muovi 90 m Hulevesiviemäri Ø 400 mm betoni 500 m Hulevesiviemäri Ø 600 mm betoni 170 m Hulevesiviemäri Ø 800 mm betoni 120 m Yhteensä 2080 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 500 mm betoni 50 m Yhteensä 50 m Hulevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 2030 m 10 11

7 5.2 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään vanhan Kouvolan jätevesien lisäksi vanhan Elimäen ja Iitin kunnan Kausalan taajamien jätevedet sekä vanhan Kuusankosken Tammirannan alueen jätevedet. Vanhan Valkealan kunnan Kiehuvan aluetta on myös liittynyt uuden Kouvolan jätevesiverkostoon. Puhdistamo valmistui vuonna 1976 kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1996, jolloin se muutettiin biologis-kemialliseksi fosforin rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuksessa käytetään rauta ja alumiinisuoloja. Puhdistamon AVL-luku oli vuonna 2010 noin ominaiskuormalla 70 g BOD7/as.d laskettuna. Itä-Suomen ympäristövirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (ISY-2005-Y-253) jätevesipuhdistamon toiminnalle. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistustuloksen on täytettävä lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 esitetyt vähimmäisvaatimukset kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineen jäännöspitoisuudelle sekä näiden poistotehoille asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuina. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa puhdistamon lähellä virtaavaan Kymijokeen noin 20 metrin etäisyydelle rannasta. Kymijoen kokonaisravinnekuormitus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teollisuuden (erityisesti metsäteollisuus) ja yhdyskuntajätevesien puhdistumisen johdosta. Kouvolan kaupungin alueella viemäriverkosto on osaksi vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia vuotovesimäärät ovat ajoittain suuria haitaten myös jätevesipuhdistamon toimintaa. Aikaisemmin teollisuuden jätevesikuormitus (mm. väkevät meijerivedet) oli puhdistamon tulokuormituksessa merkittävää. Alueen teollisen toiminnan vähentymisen myötä teollisuuden hydraulinen kuormitus on pudonnut arviolta noin 10 % tulevasta kokonaiskuormituksesta ja ainemääristä enemmän. Voimassaolevat lupaehdot (ISY-2005-Y-253) Parametri Neljännesvuosikeskiarvo % % BOD7, ATU <_ 10 >_ 90 ei muutosta COD CR** <_ 125 >_ 75 ei muutosta Kok. fosfori <_ 0,5 >_ 90 ei muutosta Kiintoaine** <_ 35 >_ 90 ei muutosta Kok. typpi <_ 20* * aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on >_ 12 C ** Vnp 888/2006 mukaisesti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon jaksoraportti ja puhdistustulokset ovat liitteissä 2 ja 3.. Laitoksen toiminta 2010 Vuonna 2010 olivat virtaamat kohtuullisia kolmella vuosineljänneksellä keskivirtaaman ollessa alle mitoitusvirtaaman. Toisen vuosineljänneksen keskivirtaama oli m³/d joka oli vuosikymmenen korkein. Vastaavia virtaamalukemia oli edellisen kerran vuonna Viemäristön saneeraustoimenpiteitä jatketaan suurkunnan painopistealueilla. Uuden laajan Kouvolan ja laajan vesilaitoksen toimintojen yhdistyessä vuoden 2009 alussa, alettiin verkostovesiäkin pumpata yli vanhojen kuntarajojen ja raporttien perusteella vuotovesiprosenttien laskenta on toistaiseksi ontuva ja pumpatun verkostoveden määrä on jätetty osin huomioimatta. Iitistä puhdistamolle tuleva jätevesimäärä oli ,8 m³. Ohitusta tapahtui Iitin Kausalan pumppaamolla 690 m³. Ohituksesta tuli tieto jälkikäteen joten se ei ole mukana ensimmäisen vuosineljänneksen laskelmissa ja vaikutukseltaan kuitenkin pieni. Puhdistamolla ennen tulopumppausta sähkökatkojen ja kovan vedentulon takia oli ohitusta yhteensä m³ sekä biologian ohituksia m³, jotka heikensivät vesistökuormitustulosta ja jotka on otettu huomioon kuormitusta laskettaessa. Vanhan Kouvolan pumppaamoilla ei tapahtunut ohituksia ja jatkossa valvontajärjestelmien kehittyessä varmentuu kaikkien pumppaamojen toiminta ja raportointi. Sako- ja umpikaivovesien tulo puhdistamolle on lisääntynyt ja aiheuttaa ajoittain vaihteluita tulevassa näytteenotossa. Kuormaluvusta laskien määrä Mäkikylän puhdistamolle on noin 3500 m³. Puhdistamon keskimääräinen virtaama oli tammi- joulukuussa m³ ja kokonaisvesimäärä m³. Puhdistamolla käytetyt tärkeimmät kemikaalit Kemikaalin kauppanimi Käytetty määrä PIX-105A ferrisulfaatti kg PAX 18 alumiinikloridi 0 kg Zetag 7555 lietepolymeeri kg Jätevesinäytteet on analysoitu pääosin Kouvolan Veden laboratoriossa, lietenäytteet KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Jätevesilietettä syntyi tammi-joulukuussa tonnia. Lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 21,6 %. Liete kompostoitiin Meotek Oy:n aumakompostissa Elimäellä ja Sinkkosen rumpukompostorissa Keltakankaalla. Lietteestä tutkittiin raskasmetallit ja ravinnepitoisuudet. Käsitellyn jäteveden laskentajaksottainen puhdistustulos (näytepäivien keskiarvona) vuonna 2010 (suluissa virtaamapainotteiset velvoitenäytteet kaikki ohitukset huomioiden) Parametri Laatu Puhdistustulos Keskiarvo 2010 Lupaehdot I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 BOD7(ATU) 10 (11) 9,3 (18) 10,0 10,0 9,8 (12) <10 % 96,0(95,8) 94,2(88,7) 96,2 96,1 95,6 (94,2) >90 CODcr 70 (71) 36 (55) 34,7 42,0 45 (51) <125 % 89,8 (88,4) 89,5 (83,9) 94,3 93,1 91,7 (89,9) >75 Kiintoaine 19 (20) 17,8 (29,9) 6,6 10,3 13,4 (16,7) <35 % 94,7 (94,6) 91,9 (86,4) 98,4 98,6 95,9 (94,5) >90 Kok. typpi 37 (37) 21 (24) (33) --- % 34,7 (34,4) 32,2 (22,6) 41,6 31,3 35,0 (32,5) --- NH4-N % * 38,9 32,3 40,7 34,5 36,6 --- Kok.fosfori 0,82 (0,84) 0,53 (0,87) 0,30 0,53 0,55 (0,64) <0,5 % 90,3 (90,1) 89,4 (82,4) 96,3 93,3 92,3 (90,5) >90 Liuk.fosfori 0,2 0,05 0,16 0,17 0, * laskettuna kokonaistypen suhteena Vesistökuormituksista erilliset liitteet Mäkikylän jätevesipuhdistamon saneeraus Puhdistamon saneerauksen suunnittelu aloitettiin jo pari vuotta sitten suunnittelijaksi valitun FCG-planekon toimesta ja rakennustyöt alkoivat jolloin pääurakoitsija Rakennusliike Rasto Oy toi ensimmäiset työmaaparakit puhdistamotontille ja aloitti maansiirtotyöt. Puhdistamon on suunniteltu olevan toimintakunnossa loppuvuodesta Samoihin aikoihin alkoi KSS Energian vetämä biokaasulaitoksen rakennusprojekti, jossa mukana on myös Kouvolan Vesi ja Kymenlaakson Jäte, toimijana Kymen Bioenergia Oy. Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Biokaasulaitos otetaan käyttöön alkuvuodesta Akanojan jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa saostuskemikaaleina käytetään ferrikloridisulfaattia (PIX) ja polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m³/d AVL BOD7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 122 kg/d Kouvolan Vesi laajentaa ja saneeraa laitoksen, joka tähtää uusien puhdistusvelvoitteiden täyttämiseen ja siihen että tuleva kapasiteetti pystyy käsittelemään myös lopetettavan Akanojan puhdistamon jätevedet. Puhdistamolla otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtokyky, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliniteetti, liukoinen fosfori, ammoniumtyppi, nitriittinatriittityppi, rauta ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi otetaan näytteet ilmastuksesta ja palautuksesta ja näistä analysoidaan kiintoaine. Kuivattu liete analysoitiin 4 kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä

8 Vuonna 2010 puhdistamolta kerättiin näytteet taulukon mukaisina ajankohtina, taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat. Näytteenkeräys Virtaama (m3/ vrk) tarkkailukertojen ka-virtaama Tulokuormitus Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m³ eli keskimäärin m³/vrk. Jätevettä ohjattiin ohitukseen yhteensä m³. Ohitus tapahtui kokonaan verkostossa. Vuositasolla keskimääräinen ohitus oli 127 m³/vrk. Vuoden suurin vuorokausivirtaama oli m³. Suurin viikkovirtaama oli m³ ja pienin viikkovirtaama m³. Kemikaalit ja sähkönkulutus Vuoden aikana käytettiin PIX:ia yhteensä kg ja PAX:ia alkuvuodesta kg. Polymeeriä kului lietteeseen kg. Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh vuonna Lupaehdot, puhdistustulos ja vesistön kuormitus Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro ISY 109/07/1 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATUarvo olla enintään 10 ja fosforipitoisuus enintään 0,5. BOD7ATU:n ja kokonaisfosforin poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon kokonaistypen poiston tavoitteena on vuosikeskiarvona määritettävä 70 %:n poistoteho, joka lasketaan puhdistamolle tulevan ja lähtevän kokonaistypen perusteella. Asetuksen 888/2006 mukaan yksittäisten näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen tulee olla alle 125 ja kiintoaineen alle 35. Puhdistustehon tulee olla kemiallisen hapenkulutuksen suhteen vähintään 75 % ja kiintoaineen osalta vähintään 90 %. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä raja-arvoja. Lupaehdot eivät täyttyneet ensimmäisellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuuden osalta. Toisella ja kolmannella jaksolla puhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti. Neljännellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuus ylittivät selvästi jaksolle asetetut rajat ja myös fosforin puhdistusteho alitti jaksoluparajan. Marraskuussa kiintoaine- ja COD -pitoisuus ja puhdistustehot eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia. 5.4 Vesilaboratorio Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla toimii vesilaboratorio, jonka tehtäviin kuuluu vesihuoltolaitoksen käyttö- ja velvoitetarkkailua sekä tutkimustoimintaan liittyvien analyysien tekeminen. Vuonna 2010 talousvesinäytteistä (38 kpl, 164 analyysiä) suoritettiin mikrobiologista seurantaa ja osasta näytteitä määritettiin lisäksi: ph, sähköjohtavuus, rauta, kovuus, fluoridi, kokonaispesäkeluku Talousvesianalyysejä tehtiin pääosin Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, Käyrälammen, Ruhmaanharjun, Mettälän, Jokelan, Tuohikotin, Okanniemen sekä Viilansuon pohjavedenottamoilta sekä vesijohtoverkostosta eri puolilta kaupunkia. Jätevesinäytteistä (588 kpl, 1602 analyysiä) määritettiin: ph, sähköjohtavuus, kokonaistyyppi, ammoniumtyyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, rauta, kiintoaine, BOD7, CODcr, fekaaliset koliformiset bakteerit ja lietteen kuiva-ainepitoisuus. Vesilaboratorion työn laatua tarkkailtiin osallistumalla kahteen Suomen ympäristökeskuksen järjestämään pätevyyskokeeseen. Vesilaboratorio valvoi yhden Kouvolan seudun ammattiopiston oppilaan näyttökoetta työssäoppimisessa sekä käyttölaboratorion laborantin tehtävissä. Erilaisia analyysejä tehtiin 1766 kpl. Puhdistamolle tuleva vesimäärä ja ohitukset ajanjaksolla on esitetty seuraavassa taulukossa. Vuonna 2010 käsitelty vesimäärä oli tarkastelujakson pienin ja ohitusten määrä hieman keskimääräistä suurempi. Käsitelty m³/vrk Ohitus m³/vrk ka Puhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty seuraavassa. Tulokuormitus oli vuonna 2010 keskimääräistä tasoa. Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuonna 2010 vesistökuormitus oli keskimääräistä suurempaa. Kiintoainekuormitus oli nyt suurinta koko tarkastelujaksolla, kaksinkertaista keskimääräiseen kuormitukseen verrattuna. Jätevesilietteen määrä ja sijoitus Ylijäämälietettä muodostui Akanojalla vuoden aikana yhteensä m³. Liete kuljetettiin UPM-Kymmene Oyj:lle. Liete analysoitiin neljä kertaa vuoden aikana ka BOD7ATU CODCr fosfori 4,8 5,6 2,3 4,7 3,8 5,1 3,1 5,0 3,5 6,8 4,5 typpi kiintoaine ka BOD7ATU CODCr fosfori typpi kiintoaine Puhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä vuoden aikana yhteensä m³

9 6. Talous 6.1 Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen veroton verollinen 22 % saakka verollinen 23 % alkaen Veden hinta 0,87 1,06 1,07 Jätevesimaksu 1,52 1,85 1,87 Perusmaksu (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk Elimäki mm 5,82 7,09 7, mm 12,01 14,66 14, mm 22,97 28,03 28, mm 50,71 61,87 62,38 Jaala mm 6,64 8,10 8, mm 14,02 17,11 17, mm 22,69 27,68 27, mm 49,95 60,94 61,44 Kouvola mm 1,60 1,95 1, mm 8,99 10,96 11, mm 16,82 20,52 20, mm 34,30 41,85 42,19 Kuusankoski mm 3,41 4,16 4, mm 10,80 13,18 13, mm 19,36 23,62 23, mm 41,08 50,12 50,53 Valkeala mm 6,31 7,70 7, mm 13,70 16,72 16, mm 23,72 28,94 29, mm 52,70 64,30 64,83 Palvelumaksut euroa Laskun jälkiperintälisä 5,00 Hyvitysraja -200,00 Laskutusminimi 10,00 Loppulaskun laskutusraja +- 5,00 sis. alv 22% sis. alv 23% Sammutusvesilaitteistomaksu: kulloinkin voimassa olevien vesi- ja jätevesimaksujen mukainen 100 vesikuution hinta/ vuosi 239,00 291,58 293,97 Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen: peritään kerralta kahden tunnin vahvistettu laskutushinta 75,00 91,50 92,25 Laskutustyöt työaikana 37,50 45,75 46,13 Mittarinlukumaksu 37,50 45,75 46,13 Rakennusaikainen vesi: vesi- ja jätevesimaksu kulutuksen mukaan Vesimittarin uudelleen sinetöinti: kahden laskutustunnin hinta 75,00 91,50 92,

10 6.2 Kouvolan Veden tuloslaskelma 2010 Liittymismaksu liittymismaksun määräytyminen: L = k x A x p x yl L = liittymismaksu (euroa) k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakernnustyypin mukainen kerrosala (K-m2) p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6 = 1) yl = liittymismaksun yksikköhinta 1,62 /k-m2 + alv 22 % kiinteistötyyppi kerroin omakotitalo, paritalo 6 rivi- ja asuinkerrostalo 4 liike- ja teollisuusrakennus 3 julkinen rakennus 3 maatalouden rakennus 3 vapaa-ajanrakennus 8 pientalojen (1-2 asuntoa) porrastetut liittymismaksut kerrosala vesi sis. alv 22% sis. alv 23% jätevesi sis.alv 22% sis.alv 23% <100 ka-m 2 388,80 474,34 478,22 583,20 711,50 717, ka-m 2 699,84 853,80 860, , , ,20 >250 ka-m , , , , , ,01 TP 2010 TP 2009 Liikevaihto , ,17 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut , ,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58 Varastojen vähennys ,88 Palvelujen ostot , ,00 Henkilöstökulut , ,61 Palkat ja palkkiot , ,17 Henkilösivukulut , ,44 Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , ,43 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Suunnitelman mukaiset poistot , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Rahoitustuotot , ,51 Korvaus peruspääomasta , ,00 Rahoituskulut , ,59 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,17 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,17 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,76 0,92 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 8,51 0,90 Voitto, % 12,24-7,

11 6.3 Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,71 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Muut saamiset , ,08 Siirtosaamiset , , , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,38 VASTATTAVAA TP 2010 TP 2009 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Satunnaiset erät Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät , ,96 Investointien rahavirta Investointimenot , ,76 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,09 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,71 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,57 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille ,33 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta , ,57 Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,64 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,94 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,75 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , , , ,65 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,10 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 7 888, ,23 Ostovelat , ,92 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä ,12 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,64 Siirtovelat , , , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,38 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ,88 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Saamisten muutos muilta , ,27 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,10 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,79 Rahavarojen muutos 0, ,50 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat , ,50 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 59,2 95,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 56,7 86,2 Lainanhoitokate 10,28 7,12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 85,14 88,96 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,66 34,16 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Lainakanta, euroa

12 6.5 Kouvolan Veden investoinnit YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010 TP 2009 TA 2010 Muutettu TA 2010 Toteutuma 2010 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistot Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Muut. ta tot-% Poikkema INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustuotot 0 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY TUOTOT Jätevesimaksut Vesiensuojelun korvaaminen (esim. öljynsuojarahaston korvaukset) Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito 12 Tuotot yhteensä KULUT Jätevesien puhdistus Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Vesiensuojelua koskevat tutkimukset ja selvitykset Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen 16 Vesialueiden öljyntorjunta Kulut yhteensä INVESTOINNIT Jäteveden puhdistuksen investoinnit Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto 767 Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelelvat teko- ja säännöstelyaltaat Investoinnit yhteensä 767 Veden ympäristötaloudelliset tunnusluvut Ympäristötuotot/ veden kaikki toimintatuotot 51,81 % Ympäristötuotot/ asukas 0,07 euroa/as Ympäristökulut + poistot/ Veden kaikki toimintakulut ja poistot 37,93 % Ympäristökulut + poistot/ asukas 0,04 euroa/as Ympäristöinvestoinnit/ Veden kokonaisinvestoinnit 16,32 % Ympäristöinvestoinnit/asukas 0,01 euroa/as Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista 222,29 % Tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat luvut kunnan tiedoista Asukasmäärä (tuhat asukasta) Veden kaikki toimintatuotot (1000 ) Veden kaikki toimintakulut ja poistot (1000 ) Veden kokonaisinvestoinnit (1000 )

13 Vedenottamoiden toimintaprosessit Liite nro 1 Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti 2010 Liite nro 2 TEHONTIE, KÄYRÄLAMPI, OKANNIEMI JA JOKELA VO TUOHIKOTTI JA RUHMAAN- HARJU VO VIILANSUO, NUUTTILA, RAVIRATA JA ELIMÄKI VANHA VO Pumppaus Pumppaus Pumppaus Alkalointi Alkalointi Jakeluun Jakeluun Jakeluun Käsitelty jätevesi Sähkön kulutus Ferrisulfaatti PIX-105 saostuskemik. Lietepolymeeri lingoille Kuivattu liete minimi keskim. maksimi yhteensä Kuukausi m³/kk m³/kk m³/kk m³/kk kwh/kk kg/kk g/m³ kg/kk tonnia/kk % Tammikuu ,8 Helmikuu ,0 Maaliskuu ,5 Huhtikuu ,0 Toukokuu ,4 Kesäkuu ,0 Heinäkuu ,1 Elokuu ,9 Syyskuu ,8 Lokakuu ,0 Marraskuu ,0 Joulukuu ,0 Vuosi ,6 Kuiva-aine Ohitukset: Puhdistamolla tapahtuviin ohituksiin syynä olivat ylisuuret vesimäärät, verkostossa pumppaamon rikkoutunut paineputki. Liete käsiteltiin seuraavasti: Liete kompostoitiin Meotek OY:n aumakompostissa Elimäellä tonnia ja Kuljetus Sinkkosen ky:n kompostointilaitoksella Anjalankoskella tonnia. PILKANMAAN VEDENOTTAMO HAUKKAJÄRVEN VEDENOTTAMO RUOKOSUO JA METTÄLÄ VO Raakavesipumppaus Pumppaus Pumppaus Flotaatioselkeytys, lisätään ferrisulfaatti Imeytys Pikasuodatin Käänteisosmoosi Suodatus maaperässä Alkalointi Hidassuodatin, lisätään kalkki Alkalointi UVdesinfiointi Kloorikontaktiallas, desinfiointi Fluorin poisto Jakeluun Puhdasvesipumppaus Desinfiointi UV-valo Jakeluun Jakeluun Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta 2010 Liite nro 3 Sisäiset ohitukset huomioitu BHK7 ATU Fosfori Liukoinen P Typpi tuleva käsit poistuma % käs. tuleva käsitelty poistuma % käs. käsitelty tuleva käsitelty poistuma % käs. Tammikuu ,7 8,7 1,50 82,5 0, ,5 Helmikuu ,6 8,2 0,37 95,5 0, ,0 Maaliskuu ,9 8,3 0,52 93,8 0, ,9 Huhtikuu ,1 3,8 0,66 83,0 0, ,7 Toukokuu ,8 5,6 0,65 88,1 0, ,8 Kesäkuu ,4 6,2 0,27 95,6 0, ,6 Heinäkuu ,6 6,6 0,15 97,6 0, ,8 Elokuu ,9 9,0 0,36 95,9 0, ,1 Syyskuu ,6 7,9 0,43 95,5 0, ,2 Lokakuu ,6 8,9 0,58 93,4 0, ,0 Marraskuu ,5 6,9 0,56 91,7 0, ,0 Joulukuu ,9 8,7 0,43 95,0 0, ,9 Keskiarvo 238 9,8 95,6 7 0,55 92,3 0, ,0 Kuvaus veden käsittelystä laitoksilla ja vedenottamoilla sekä käytetyt kemikaalit Pilkanmaan pintavesilaitos raakaveden pumppaus -> saostus -> flokkaus /flotaatioselkeytys -> pikasuodatus -> hidassuodatus -> desinfiointi (kloorikontaktiallas + UV) -> jakeluun Käytetyt kemikaalit: kalkki, CO2, ferrisulfaatti (PIX-322), hypokloriitti, NH3 (25 %) 2. Haukkajärven tekopohjavesilaitos raakaveden pumppaus -> maaperään imeytys / suodatus -> kalkkikivialkalointi -> fluoridinpoisto (osa vedestä) jakeluun 3. Viilansuon pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun 4. Käyrälammen pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 5. Tehontien (entisen Kouvolan meijerin) pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 6. Jokelan pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 7. Okanniemen pohjavedenottamo alkalointi kaksilinjaisella kalkkikivisuodattimella -> jakeluun 8. Jaalan Ruhmaanharjun pohjavedenottamo kalkkikivirouhe kaivon pohjalla alkalointia varten -> jakeluun 9. Ruokosuon pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 10. Mettälän pohjavedenottamo alkalointi kalkkikivirouheella -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 11. Elimäen kirkonkylän pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun Ammonium N Nitrifikaatioaste COD Cr Kiintoaine käsitelty % käsit. tuleva käsitelty poistuma % käs. tuleva lähtevä poistuma % käs. Tammikuu 33 39, , ,5 Helmikuu 33 40, , ,0 Maaliskuu 34 42, , ,7 Huhtikuu 15 38, , ,8 Toukokuu 20 39, , ,7 Kesäkuu 29 30, , ,5 Heinäkuu 29 35, , ,1 Elokuu 26 56, , ,0 Syyskuu 29 49, , ,6 Lokakuu 40 34, , ,0 Marraskuu 29 38, , ,0 Joulukuu 38 36, , ,2 Keskiarvo 30 52, , ,4 95, KÄSITELLYN JÄTEVEDEN POISTUMA % m 3 Tammi Helmi Maali Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu BHK7 ATU Fosfori Typpi COD Cr Kiintoaine 24 25

14 Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailun vuosiyhteenveto Liite nro 4 Käsitelty jätevesi Saostukseen käytetyt kemikaalit Liete Pix Pax UPM Sakokaivo-liete Kuukausi min keskim max m 3 /kk kg/kk g/m 3 kg/kk tn/kk m 3 /kk Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Jaksojen ja koko vuoden vesistöön lähtevän puhdistetun veden pitoisuudet ja kokonaistehot ohitukset huomioiden sekä lupaehdot. Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Koko vuosi Lupaehdot Kiintoaine 19 mg/i 15 mg/i 20 mg/i 58 mg/i 31 mg/i 35 mg/i* 95 % 95 % 96 % 81 % 92 % 90 %* CODcr 65 mg/i 40 mg/i 38 mg/i 96 mg/i 63 mg/i 125 mg/i* 89 % 83 % 92 % 78 % 86 % 75 %* BOD7ATU 12 mg/i 5,7 mg/i 7,0 mg/i 18 mg/i 11 mg/i 10 mg/i 95% 93% 97% 90% 94% 90% Fosfori 0,54 mg/i 0,25 mg/i 0,42 mg/i 1,2 mg/i 0,65 mg/i 0,5 mg/i 94% 93% 95% 83% 91 % 90% * yksittäisen näytteen asetuksen mukaiset raja-arvot 26 27

15 Liikelaitos Kouvolan Vesi Savonkatu 16, PL Kouvola sähköposti

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 11.10.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 9/2015 TA 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 11 423 15 478 11 444 73,9 21 0,2 Kulut -5 329-7 581-5 309 70,0

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Vesihuoltolaitos Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA-muutos Toimintatulot 384 550,00 365 417,16 19 132,84 Toimintamenot - 187 038,00-207

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2009

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2009 Liikelaitos Kouvolan Vesi Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. Katsaus vuoteen 2009 1 2. Organisaatio, henkilökunta 2 3. Vesihuoltolaitos 5 3.1 Yleistä 5 3.2 Veden ja jäteveden laskutus 5 4. Vesilaitostoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot