Liikelaitos Kouvolan Vesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010

2 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden Kouvolan muodostaneiden kuntien vesihuoltojärjestelmät toimivat aiemmin hyvin eri tavoin. Toiminnan järjestäminen ja kulttuurien yhteensovittaminen yhteiseen uuteen vesihuoltolaitokseen on jatkunut edelleen. Haasteista on selvitty hienosti. Siitä suuri kiitos kuuluu henkilöstölle, jolta on vaadittu erityistä panosta. Työ on kuitenkin vielä kesken, ja yhteisiä ponnistuksia tarvitaan edelleen. Verkostojen saneeraukseen ei ole pystytty riittävästi panostamaan, ja tavoitteet jäivät toteutumatta. Verkostojen saneerausvelka onkin merkittävä, ja sen täyttämiseen on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjavedenottamoiden ja verkoston automaatiojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on käynnistetty, ja työ on edennyt hyvin. Kouvolassa toimii toistaiseksi kaksi jätevesipuhdistamoa: Akanoja ja Mäkikylä. Mäkikylän jätevesipuhdistamon laajennus- ja saneerausurakat aloitettiin vuonna 2010 hieman suunniteltua myöhemmin. Merkittävän laajennuksen jälkeen Mäkikylän puhdistamolla on tarkoitus käsitellä myös Akanojan puhdistamon jätevedet. Sisällysluettelo 1. Katsaus vuoteen Organisaatio, henkilökunta Vesihuoltolaitos Yleistä Veden ja jäteveden laskutus Vesilaitostoiminta Vedenottamot Vedenjakelu Veden laatu Viemärilaitostoiminta Viemäriverkosto Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo Vesilaboratorio Talous Vesi- ja viemärilaitoksen taksat Kouvolan Veden tuloslaskelma Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma Kouvolan Veden investoinnit Ympäristötilinpäätös Akanojalta Mäkikylään johtavan siirtoviemärin rakennussuunnitelmat saatiin valmiiksi. 10,5 kilometriä pitkän siirtoviemärin kautta tullaan johtamaan jätevedet Akanojan puhdistamolta Mäkikylään. Matkalle sisältyy Kymijoen alitus, jolle on haettu ympäristölupaa. Siirtoviemäri Kuusankoski Kouvola rakennetaan valtion vesihuoltotyönä, ja sen rakennuttamisesta vastaa ELY-keskus. Valtion osuus hankkeesta on noin 40 prosenttia. Myös biokaasulaitoksen rakentaminen Mäkikylän jätevesipuhdistamon viereen oli käynnissä vuonna Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Samalle tontille toteutettavalla puhdistamolietteen käsittelylaitoksella saadaan puhdistamoliete käsiteltyä ekologisesti kestävällä tavalla. Kouvolan Veden osuus yhtiön osakekannasta on 30 prosenttia. Vesihuoltolaitoksen toiminta on sujunut ilman suuria ongelmia. Vedenottamot sekä puhdistamot ovat toimineet hyvin. Laatu- ja lupaehtojen mukaiset vaatimukset saavutettiin toimintakaudella. Kylmästä talvikaudesta ja saneeraustarpeesta johtuen putkirikkoja jouduttiin korjaamaan runsaasti, 41 kappaletta. Loppuvuodesta Ruokosuon vedenottamolle rakennettiin kalkkikivialkalointi, jolla varmistetaan jakeluun lähtevän talousveden alkalointi riskittömästi. Laajentuneen toiminta-alueen kunnossapitotyöt sekä asiakkaiden tarpeiden huomioiminen vaatii henkilöstöltä ponnistuksia ja töiden hoitamista yli vastuualuerajojen. Osaltaan tässä auttaa asiakkaiden asiallinen suhtautuminen. Kiitos koko Kouvolan Veden asiakaskunnalle ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta, yhdessä on hyvä jatkaa vesihuollon kehittämistä Kouvolassa. Vesihuoltojohtaja Mikko Isakow jäi lokakuun alussa eläkkeelle työskenneltyään vuosikymmeniä Kouvolan alueen ja koko Suomen vesihuollon hyväksi. Aloittaessani uutena vesihuoltojohtajana haluan lausua Isakowille kiitokset tästä merkittävästä työstä! Timo Kyntäjä Vesihuoltojohtaja Liitteet Vedenottamoiden toimintaprosessit Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailu Toteutus: Viestitoimisto Selander & Co. Oy Kuvat: Marja Seppälä ja Kouvolan Veden arkisto 2 3

3 2. Organisaatio, henkilökunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Liikelaitoksen johtokunta Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä Mikko Isakow asti Johtokunnan kokoonpano Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Lehtinen Markku, pj, SIT Varanka Juha, SIT Makkonen Tuomo, vpj, SDP Jaakkola Eero, SDP Kuronen Juha, KD Riikonen Matti, KD Lonka Harriet, KESK Lehtomäki Maija, KESK Vilén Heta, KOK Koivula Katri-Leena, KOK Tukipalvelut Suunnittelu Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen Verkostot Verkostopäällikkö Jan Mänttäri Laitokset Laitospäällikkö Pentti Hokkanen Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Anssi Tähtinen, henkilökunnan edustajana Erkki Paananen ja johtokunnan sihteerinä Marja-Liisa Pasi. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2010 aikana 17 kertaa ja käsitellyt 149 pykälää. Mikko Isakow jäi eläkkeelle lokakuun alusta alkaen. Hallinto Talous Asiakaspalvelu Laskutus Viestintä Vesilaboratorio Henkilöstö Yleissuunnittelu Kartastot Vedenjakelu Viemärit Rakentaminen Saneeraus Tutkimus Valvonta Vedenhankinta Jätevesien käsittely Jätevesipumppaamot Valvonta- ja ohjausjärjestelmä Henkilökunta Kouvolan Veden johtajana on toiminut vesihuoltojohtaja Mikko Isakow saakka. Joulukuussa aloitti vesihuoltojohtajana Timo Kyntäjä. Kuukausipalkkaiseen henkilökuntaan kuuluu laitospäällikkö, verkostopäällikkö, suunnittelupäällikkö, verkostoinsinööri, vastaava mestari, verkostoteknikko, 2 verkostomestaria, 4 käyttöteknikkoa, laboratoriomestari, piirtäjä, kartoittaja, suunnitteluavustaja, mittausmies, 4 toimistoalan työntekijää, 3 asiakassihteeriä laskutuksessa ja siivooja-välinehuoltaja. Asentajia laitoksilla on 10 ja verkostopuolella 25. Kouvolan Veden työssä olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 61. Asentajat, verkostot 40 % Määräaikaiset 5 % Johto 6 % Asentajat, laitokset 15 % Työnjohto 14 % Tukipalvelut 6 % Laskutus 5 % Laboratorio 3 % Kartastot 6 % Vesimittarit 4 5

4 3. Vesihuoltolaitos 3.1 Yleistä Vettä toimitettiin verkostoon m 3 ja jätevettä käsiteltiin m 3. Verkostoon pumpattu vesi PUHDISTETTU JÄTEVESI Laskuttamaton vesi 18 % Vesiosuuskunnat 1 % Hoitoalan, opetusja kok.rak. 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakenn. 63 % Laskuttamaton vesi 54 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 34 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 8 % Liike- ja toimistorak. 9 % Vesiosuuskunnat 1 % Liike- ja toimistorak. 6 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 4 % Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % OMINAISKULUTUS (l/as/d) Laskutettu Verkostoon pumpattu 3.2 Veden ja jäteveden laskutus Myyntivuoden aikana ( ) oli laskutetun veden määrä m 3. Jäteveden laskutus oli m 3. VEDEN LASKUTUS 2010 VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUS Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 2 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 10 % Liike- ja toimistorak. 10 % Vesiosuuskunnat 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 77 % m 3 Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 9 % Liike- ja toimistorak. 13 % JÄTEVEDEN LASKUTUS 2010 Vesiosuuskunnat 2 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 75 % Veden laskutus Jäteveden laskutus 6 7

5 4. Vesilaitostoiminta 4.3 Veden laatu 4.1 Vedenottamot Veden pumppaus ja käsittely tapahtuu seuraavissa paikoissa: Haukkajärven tekopohjavesilaitos Viilansuon pohjavedenottamo Käyrälammen pohjavedenottamo Tehontien vedenottamo Pilkanmaan vedenottamo Ruhmaanharjun vedenottamo Ruokosuon vedenottamo Mettälän kirkonkylän ja vesiosuuskunnan vedenottamo Jokelan vedenottamo Tuohikotin vedenottamo Okanniemen vedenottamo Vedenottamoiden toimintaprosessit on kuvattu liitteessä nro Vedenottamoista pumpatun veden määrä 2010 m Jokela Tuohikotti Okanniemi Ruhmaanharju Mettälä kaivolta Mettälä uusi kaivo Mettälä kirkonkylä Mettälä vesiosuuskunta Ruokosuo Nuuttila Ravirata Raakavesi Verkostoon Tehontien vedenottamo Käyrälampi Viilansuo Haukkajärvi Pilkanmaa Veden laadun tarkkailun vaatimat laboratoriotutkimukset on tehty lääkintöhallituksen edellyttämän talousveden terveydellisen laadun valvonnan osalta KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Lisäksi on tehty Kouvolan Veden omassa vesilaboratoriossa Mäkikylän puhdistamolla käyttö- ym. tarkkailuun tarvittavia analyysejä. Verkostoon lähtevä vesi Vaat./ suosit. Verkosto ph 6,5-9,5 7,4 6,8 6,8 6,9 7,7 7,2 7,1 6,3 6,8 6,9 6,8 7,8 Kloridi Cl ,0 31,3 47,4 2,4 6,3 24 4,9 Alkaliteetti mmol/l 0,96 1,4 1,90 0,91 0,74 1,00 0,78 0,50 0,95 0,55 0,80 Hiilidioksidi CO ,3 30,3 1,5 6,7 1,6 42 6,6 12 8,4 Kokonaiskovuus mmol/l 0,79 0,93 0,93 0,52 0,25 0,54 0,58 0,47 0,67 0,33 0,6 Permanganaatin kulutus KMnO4 <4 <4 <4 8,0 <4 <4 <4 <4 <4 <4 6,3 Sähkönjohtokyky µs/cm < ,2 29,4 37,2 12,1 9,9 13,4 17,8 16,6 18,1 9,1 15,5 Fluoridi F 1,5 1,2 1,5 1,4 1,4 1,8 0,1 Nitriitti NO2 0,5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Nitraatti NO ,6 6,2 2,7 < Natrium Na ,5 19,7 37,4 2,5 Rauta Fe µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 Sulfaatti SO ,8 22,3 Ammonium NH4 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 Mangaani Mn µg/l 50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 Enterokokit pmy/100 ml E.coli pmy/100 ml Kolif. bakt. kok. määrä pmy/100 ml Mettälä Elimäki kk Jaala Viilansuo Tehontie Käyrälampi Haukkajärvi Ruokosuo Tuohikotti Okanniemi Pilkanmaa 4.2 Vedenjakelu Jakelualueella on 7 vesitornia ja 1 alavesisäiliö. Jokela VESITORNIEN KAPasITEETTI m 3 Jaala kk 350 Koria 380 Elimäki kk 380 Sairaalanmäki Vedenjakeluverkko Vuonna 2010 vesijohtoverkostoa rakennettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Putkikoko Materiaali Määrä Ø 63 mm muovi 1710 m Ø 150 mm SG 375 m Ø 200 mm SG 320 m Yhteensä 2405 m Palomäki Nuuttilan alavesisäiliö 100 Tornionmäki Poistettu käytöstä Putkikoko Materiaali Määrä Ø 250 mm VRA (valurauta) 60 m Ø 200 mm VRA (valurauta) 130 m Ø 125 mm VRA (valurauta) 519 m Yhteensä 709 m Lisäys yhteensä 1696 m Verkostojen rakentaminen ja saneeraus Vesijohdot 2415 m 2405 m Jätevesiviemärit 4040 m 1970 m Hulevesiviemärit 2273 m 2080 m 8 9

6 5. Viemärilaitostoiminta 5.1 Viemäriverkosto Vuoden 2010 aikana viemäriverkostoa rakennettiin, sujutettiin ja poistettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 160 mm muovi 1290 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 110 m Yhteensä 1400 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 225 mm betoni 98 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 154 m Yhteensä 252 m Jätevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 1148 m Sujutus Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 200 mm Flexoren/M 146 m Jätevesiviemäri Ø 175 mm Flexoren/M 118 m Jätevesiviemäri Ø 200 mm Vipliner/M 45 m Jätevesiviemäri Ø 250 mm Vipliner/M 182 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm Vipliner/M 79 m Yhteensä 570 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Jätevesiviemäri Yhteensä 0 m Jätevesiviemäri sujutus lisäys yhteensä 570 m Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 160 mm muovi 160 m Hulevesiviemäri Ø 250 mm muovi 960 m Hulevesiviemäri Ø 315 mm muovi 80 m Hulevesiviemäri Ø 450 mm muovi 90 m Hulevesiviemäri Ø 400 mm betoni 500 m Hulevesiviemäri Ø 600 mm betoni 170 m Hulevesiviemäri Ø 800 mm betoni 120 m Yhteensä 2080 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 500 mm betoni 50 m Yhteensä 50 m Hulevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 2030 m 10 11

7 5.2 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään vanhan Kouvolan jätevesien lisäksi vanhan Elimäen ja Iitin kunnan Kausalan taajamien jätevedet sekä vanhan Kuusankosken Tammirannan alueen jätevedet. Vanhan Valkealan kunnan Kiehuvan aluetta on myös liittynyt uuden Kouvolan jätevesiverkostoon. Puhdistamo valmistui vuonna 1976 kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1996, jolloin se muutettiin biologis-kemialliseksi fosforin rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuksessa käytetään rauta ja alumiinisuoloja. Puhdistamon AVL-luku oli vuonna 2010 noin ominaiskuormalla 70 g BOD7/as.d laskettuna. Itä-Suomen ympäristövirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (ISY-2005-Y-253) jätevesipuhdistamon toiminnalle. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistustuloksen on täytettävä lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 esitetyt vähimmäisvaatimukset kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineen jäännöspitoisuudelle sekä näiden poistotehoille asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuina. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa puhdistamon lähellä virtaavaan Kymijokeen noin 20 metrin etäisyydelle rannasta. Kymijoen kokonaisravinnekuormitus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teollisuuden (erityisesti metsäteollisuus) ja yhdyskuntajätevesien puhdistumisen johdosta. Kouvolan kaupungin alueella viemäriverkosto on osaksi vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia vuotovesimäärät ovat ajoittain suuria haitaten myös jätevesipuhdistamon toimintaa. Aikaisemmin teollisuuden jätevesikuormitus (mm. väkevät meijerivedet) oli puhdistamon tulokuormituksessa merkittävää. Alueen teollisen toiminnan vähentymisen myötä teollisuuden hydraulinen kuormitus on pudonnut arviolta noin 10 % tulevasta kokonaiskuormituksesta ja ainemääristä enemmän. Voimassaolevat lupaehdot (ISY-2005-Y-253) Parametri Neljännesvuosikeskiarvo % % BOD7, ATU <_ 10 >_ 90 ei muutosta COD CR** <_ 125 >_ 75 ei muutosta Kok. fosfori <_ 0,5 >_ 90 ei muutosta Kiintoaine** <_ 35 >_ 90 ei muutosta Kok. typpi <_ 20* * aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on >_ 12 C ** Vnp 888/2006 mukaisesti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon jaksoraportti ja puhdistustulokset ovat liitteissä 2 ja 3.. Laitoksen toiminta 2010 Vuonna 2010 olivat virtaamat kohtuullisia kolmella vuosineljänneksellä keskivirtaaman ollessa alle mitoitusvirtaaman. Toisen vuosineljänneksen keskivirtaama oli m³/d joka oli vuosikymmenen korkein. Vastaavia virtaamalukemia oli edellisen kerran vuonna Viemäristön saneeraustoimenpiteitä jatketaan suurkunnan painopistealueilla. Uuden laajan Kouvolan ja laajan vesilaitoksen toimintojen yhdistyessä vuoden 2009 alussa, alettiin verkostovesiäkin pumpata yli vanhojen kuntarajojen ja raporttien perusteella vuotovesiprosenttien laskenta on toistaiseksi ontuva ja pumpatun verkostoveden määrä on jätetty osin huomioimatta. Iitistä puhdistamolle tuleva jätevesimäärä oli ,8 m³. Ohitusta tapahtui Iitin Kausalan pumppaamolla 690 m³. Ohituksesta tuli tieto jälkikäteen joten se ei ole mukana ensimmäisen vuosineljänneksen laskelmissa ja vaikutukseltaan kuitenkin pieni. Puhdistamolla ennen tulopumppausta sähkökatkojen ja kovan vedentulon takia oli ohitusta yhteensä m³ sekä biologian ohituksia m³, jotka heikensivät vesistökuormitustulosta ja jotka on otettu huomioon kuormitusta laskettaessa. Vanhan Kouvolan pumppaamoilla ei tapahtunut ohituksia ja jatkossa valvontajärjestelmien kehittyessä varmentuu kaikkien pumppaamojen toiminta ja raportointi. Sako- ja umpikaivovesien tulo puhdistamolle on lisääntynyt ja aiheuttaa ajoittain vaihteluita tulevassa näytteenotossa. Kuormaluvusta laskien määrä Mäkikylän puhdistamolle on noin 3500 m³. Puhdistamon keskimääräinen virtaama oli tammi- joulukuussa m³ ja kokonaisvesimäärä m³. Puhdistamolla käytetyt tärkeimmät kemikaalit Kemikaalin kauppanimi Käytetty määrä PIX-105A ferrisulfaatti kg PAX 18 alumiinikloridi 0 kg Zetag 7555 lietepolymeeri kg Jätevesinäytteet on analysoitu pääosin Kouvolan Veden laboratoriossa, lietenäytteet KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Jätevesilietettä syntyi tammi-joulukuussa tonnia. Lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 21,6 %. Liete kompostoitiin Meotek Oy:n aumakompostissa Elimäellä ja Sinkkosen rumpukompostorissa Keltakankaalla. Lietteestä tutkittiin raskasmetallit ja ravinnepitoisuudet. Käsitellyn jäteveden laskentajaksottainen puhdistustulos (näytepäivien keskiarvona) vuonna 2010 (suluissa virtaamapainotteiset velvoitenäytteet kaikki ohitukset huomioiden) Parametri Laatu Puhdistustulos Keskiarvo 2010 Lupaehdot I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 BOD7(ATU) 10 (11) 9,3 (18) 10,0 10,0 9,8 (12) <10 % 96,0(95,8) 94,2(88,7) 96,2 96,1 95,6 (94,2) >90 CODcr 70 (71) 36 (55) 34,7 42,0 45 (51) <125 % 89,8 (88,4) 89,5 (83,9) 94,3 93,1 91,7 (89,9) >75 Kiintoaine 19 (20) 17,8 (29,9) 6,6 10,3 13,4 (16,7) <35 % 94,7 (94,6) 91,9 (86,4) 98,4 98,6 95,9 (94,5) >90 Kok. typpi 37 (37) 21 (24) (33) --- % 34,7 (34,4) 32,2 (22,6) 41,6 31,3 35,0 (32,5) --- NH4-N % * 38,9 32,3 40,7 34,5 36,6 --- Kok.fosfori 0,82 (0,84) 0,53 (0,87) 0,30 0,53 0,55 (0,64) <0,5 % 90,3 (90,1) 89,4 (82,4) 96,3 93,3 92,3 (90,5) >90 Liuk.fosfori 0,2 0,05 0,16 0,17 0, * laskettuna kokonaistypen suhteena Vesistökuormituksista erilliset liitteet Mäkikylän jätevesipuhdistamon saneeraus Puhdistamon saneerauksen suunnittelu aloitettiin jo pari vuotta sitten suunnittelijaksi valitun FCG-planekon toimesta ja rakennustyöt alkoivat jolloin pääurakoitsija Rakennusliike Rasto Oy toi ensimmäiset työmaaparakit puhdistamotontille ja aloitti maansiirtotyöt. Puhdistamon on suunniteltu olevan toimintakunnossa loppuvuodesta Samoihin aikoihin alkoi KSS Energian vetämä biokaasulaitoksen rakennusprojekti, jossa mukana on myös Kouvolan Vesi ja Kymenlaakson Jäte, toimijana Kymen Bioenergia Oy. Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Biokaasulaitos otetaan käyttöön alkuvuodesta Akanojan jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa saostuskemikaaleina käytetään ferrikloridisulfaattia (PIX) ja polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m³/d AVL BOD7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 122 kg/d Kouvolan Vesi laajentaa ja saneeraa laitoksen, joka tähtää uusien puhdistusvelvoitteiden täyttämiseen ja siihen että tuleva kapasiteetti pystyy käsittelemään myös lopetettavan Akanojan puhdistamon jätevedet. Puhdistamolla otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtokyky, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliniteetti, liukoinen fosfori, ammoniumtyppi, nitriittinatriittityppi, rauta ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi otetaan näytteet ilmastuksesta ja palautuksesta ja näistä analysoidaan kiintoaine. Kuivattu liete analysoitiin 4 kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä

8 Vuonna 2010 puhdistamolta kerättiin näytteet taulukon mukaisina ajankohtina, taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat. Näytteenkeräys Virtaama (m3/ vrk) tarkkailukertojen ka-virtaama Tulokuormitus Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m³ eli keskimäärin m³/vrk. Jätevettä ohjattiin ohitukseen yhteensä m³. Ohitus tapahtui kokonaan verkostossa. Vuositasolla keskimääräinen ohitus oli 127 m³/vrk. Vuoden suurin vuorokausivirtaama oli m³. Suurin viikkovirtaama oli m³ ja pienin viikkovirtaama m³. Kemikaalit ja sähkönkulutus Vuoden aikana käytettiin PIX:ia yhteensä kg ja PAX:ia alkuvuodesta kg. Polymeeriä kului lietteeseen kg. Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh vuonna Lupaehdot, puhdistustulos ja vesistön kuormitus Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro ISY 109/07/1 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATUarvo olla enintään 10 ja fosforipitoisuus enintään 0,5. BOD7ATU:n ja kokonaisfosforin poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon kokonaistypen poiston tavoitteena on vuosikeskiarvona määritettävä 70 %:n poistoteho, joka lasketaan puhdistamolle tulevan ja lähtevän kokonaistypen perusteella. Asetuksen 888/2006 mukaan yksittäisten näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen tulee olla alle 125 ja kiintoaineen alle 35. Puhdistustehon tulee olla kemiallisen hapenkulutuksen suhteen vähintään 75 % ja kiintoaineen osalta vähintään 90 %. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä raja-arvoja. Lupaehdot eivät täyttyneet ensimmäisellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuuden osalta. Toisella ja kolmannella jaksolla puhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti. Neljännellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuus ylittivät selvästi jaksolle asetetut rajat ja myös fosforin puhdistusteho alitti jaksoluparajan. Marraskuussa kiintoaine- ja COD -pitoisuus ja puhdistustehot eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia. 5.4 Vesilaboratorio Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla toimii vesilaboratorio, jonka tehtäviin kuuluu vesihuoltolaitoksen käyttö- ja velvoitetarkkailua sekä tutkimustoimintaan liittyvien analyysien tekeminen. Vuonna 2010 talousvesinäytteistä (38 kpl, 164 analyysiä) suoritettiin mikrobiologista seurantaa ja osasta näytteitä määritettiin lisäksi: ph, sähköjohtavuus, rauta, kovuus, fluoridi, kokonaispesäkeluku Talousvesianalyysejä tehtiin pääosin Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, Käyrälammen, Ruhmaanharjun, Mettälän, Jokelan, Tuohikotin, Okanniemen sekä Viilansuon pohjavedenottamoilta sekä vesijohtoverkostosta eri puolilta kaupunkia. Jätevesinäytteistä (588 kpl, 1602 analyysiä) määritettiin: ph, sähköjohtavuus, kokonaistyyppi, ammoniumtyyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, rauta, kiintoaine, BOD7, CODcr, fekaaliset koliformiset bakteerit ja lietteen kuiva-ainepitoisuus. Vesilaboratorion työn laatua tarkkailtiin osallistumalla kahteen Suomen ympäristökeskuksen järjestämään pätevyyskokeeseen. Vesilaboratorio valvoi yhden Kouvolan seudun ammattiopiston oppilaan näyttökoetta työssäoppimisessa sekä käyttölaboratorion laborantin tehtävissä. Erilaisia analyysejä tehtiin 1766 kpl. Puhdistamolle tuleva vesimäärä ja ohitukset ajanjaksolla on esitetty seuraavassa taulukossa. Vuonna 2010 käsitelty vesimäärä oli tarkastelujakson pienin ja ohitusten määrä hieman keskimääräistä suurempi. Käsitelty m³/vrk Ohitus m³/vrk ka Puhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty seuraavassa. Tulokuormitus oli vuonna 2010 keskimääräistä tasoa. Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuonna 2010 vesistökuormitus oli keskimääräistä suurempaa. Kiintoainekuormitus oli nyt suurinta koko tarkastelujaksolla, kaksinkertaista keskimääräiseen kuormitukseen verrattuna. Jätevesilietteen määrä ja sijoitus Ylijäämälietettä muodostui Akanojalla vuoden aikana yhteensä m³. Liete kuljetettiin UPM-Kymmene Oyj:lle. Liete analysoitiin neljä kertaa vuoden aikana ka BOD7ATU CODCr fosfori 4,8 5,6 2,3 4,7 3,8 5,1 3,1 5,0 3,5 6,8 4,5 typpi kiintoaine ka BOD7ATU CODCr fosfori typpi kiintoaine Puhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä vuoden aikana yhteensä m³

9 6. Talous 6.1 Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen veroton verollinen 22 % saakka verollinen 23 % alkaen Veden hinta 0,87 1,06 1,07 Jätevesimaksu 1,52 1,85 1,87 Perusmaksu (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk Elimäki mm 5,82 7,09 7, mm 12,01 14,66 14, mm 22,97 28,03 28, mm 50,71 61,87 62,38 Jaala mm 6,64 8,10 8, mm 14,02 17,11 17, mm 22,69 27,68 27, mm 49,95 60,94 61,44 Kouvola mm 1,60 1,95 1, mm 8,99 10,96 11, mm 16,82 20,52 20, mm 34,30 41,85 42,19 Kuusankoski mm 3,41 4,16 4, mm 10,80 13,18 13, mm 19,36 23,62 23, mm 41,08 50,12 50,53 Valkeala mm 6,31 7,70 7, mm 13,70 16,72 16, mm 23,72 28,94 29, mm 52,70 64,30 64,83 Palvelumaksut euroa Laskun jälkiperintälisä 5,00 Hyvitysraja -200,00 Laskutusminimi 10,00 Loppulaskun laskutusraja +- 5,00 sis. alv 22% sis. alv 23% Sammutusvesilaitteistomaksu: kulloinkin voimassa olevien vesi- ja jätevesimaksujen mukainen 100 vesikuution hinta/ vuosi 239,00 291,58 293,97 Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen: peritään kerralta kahden tunnin vahvistettu laskutushinta 75,00 91,50 92,25 Laskutustyöt työaikana 37,50 45,75 46,13 Mittarinlukumaksu 37,50 45,75 46,13 Rakennusaikainen vesi: vesi- ja jätevesimaksu kulutuksen mukaan Vesimittarin uudelleen sinetöinti: kahden laskutustunnin hinta 75,00 91,50 92,

10 6.2 Kouvolan Veden tuloslaskelma 2010 Liittymismaksu liittymismaksun määräytyminen: L = k x A x p x yl L = liittymismaksu (euroa) k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakernnustyypin mukainen kerrosala (K-m2) p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6 = 1) yl = liittymismaksun yksikköhinta 1,62 /k-m2 + alv 22 % kiinteistötyyppi kerroin omakotitalo, paritalo 6 rivi- ja asuinkerrostalo 4 liike- ja teollisuusrakennus 3 julkinen rakennus 3 maatalouden rakennus 3 vapaa-ajanrakennus 8 pientalojen (1-2 asuntoa) porrastetut liittymismaksut kerrosala vesi sis. alv 22% sis. alv 23% jätevesi sis.alv 22% sis.alv 23% <100 ka-m 2 388,80 474,34 478,22 583,20 711,50 717, ka-m 2 699,84 853,80 860, , , ,20 >250 ka-m , , , , , ,01 TP 2010 TP 2009 Liikevaihto , ,17 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut , ,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58 Varastojen vähennys ,88 Palvelujen ostot , ,00 Henkilöstökulut , ,61 Palkat ja palkkiot , ,17 Henkilösivukulut , ,44 Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , ,43 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Suunnitelman mukaiset poistot , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Rahoitustuotot , ,51 Korvaus peruspääomasta , ,00 Rahoituskulut , ,59 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,17 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,17 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,76 0,92 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 8,51 0,90 Voitto, % 12,24-7,

11 6.3 Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,71 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Muut saamiset , ,08 Siirtosaamiset , , , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,38 VASTATTAVAA TP 2010 TP 2009 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Satunnaiset erät Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät , ,96 Investointien rahavirta Investointimenot , ,76 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,09 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,71 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,57 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille ,33 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta , ,57 Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,64 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,94 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,75 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , , , ,65 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,10 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 7 888, ,23 Ostovelat , ,92 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä ,12 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,64 Siirtovelat , , , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,38 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ,88 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Saamisten muutos muilta , ,27 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,10 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,79 Rahavarojen muutos 0, ,50 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat , ,50 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 59,2 95,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 56,7 86,2 Lainanhoitokate 10,28 7,12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 85,14 88,96 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,66 34,16 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Lainakanta, euroa

12 6.5 Kouvolan Veden investoinnit YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010 TP 2009 TA 2010 Muutettu TA 2010 Toteutuma 2010 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistot Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Muut. ta tot-% Poikkema INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustuotot 0 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY TUOTOT Jätevesimaksut Vesiensuojelun korvaaminen (esim. öljynsuojarahaston korvaukset) Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito 12 Tuotot yhteensä KULUT Jätevesien puhdistus Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Vesiensuojelua koskevat tutkimukset ja selvitykset Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen 16 Vesialueiden öljyntorjunta Kulut yhteensä INVESTOINNIT Jäteveden puhdistuksen investoinnit Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto 767 Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelelvat teko- ja säännöstelyaltaat Investoinnit yhteensä 767 Veden ympäristötaloudelliset tunnusluvut Ympäristötuotot/ veden kaikki toimintatuotot 51,81 % Ympäristötuotot/ asukas 0,07 euroa/as Ympäristökulut + poistot/ Veden kaikki toimintakulut ja poistot 37,93 % Ympäristökulut + poistot/ asukas 0,04 euroa/as Ympäristöinvestoinnit/ Veden kokonaisinvestoinnit 16,32 % Ympäristöinvestoinnit/asukas 0,01 euroa/as Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista 222,29 % Tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat luvut kunnan tiedoista Asukasmäärä (tuhat asukasta) Veden kaikki toimintatuotot (1000 ) Veden kaikki toimintakulut ja poistot (1000 ) Veden kokonaisinvestoinnit (1000 )

13 Vedenottamoiden toimintaprosessit Liite nro 1 Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti 2010 Liite nro 2 TEHONTIE, KÄYRÄLAMPI, OKANNIEMI JA JOKELA VO TUOHIKOTTI JA RUHMAAN- HARJU VO VIILANSUO, NUUTTILA, RAVIRATA JA ELIMÄKI VANHA VO Pumppaus Pumppaus Pumppaus Alkalointi Alkalointi Jakeluun Jakeluun Jakeluun Käsitelty jätevesi Sähkön kulutus Ferrisulfaatti PIX-105 saostuskemik. Lietepolymeeri lingoille Kuivattu liete minimi keskim. maksimi yhteensä Kuukausi m³/kk m³/kk m³/kk m³/kk kwh/kk kg/kk g/m³ kg/kk tonnia/kk % Tammikuu ,8 Helmikuu ,0 Maaliskuu ,5 Huhtikuu ,0 Toukokuu ,4 Kesäkuu ,0 Heinäkuu ,1 Elokuu ,9 Syyskuu ,8 Lokakuu ,0 Marraskuu ,0 Joulukuu ,0 Vuosi ,6 Kuiva-aine Ohitukset: Puhdistamolla tapahtuviin ohituksiin syynä olivat ylisuuret vesimäärät, verkostossa pumppaamon rikkoutunut paineputki. Liete käsiteltiin seuraavasti: Liete kompostoitiin Meotek OY:n aumakompostissa Elimäellä tonnia ja Kuljetus Sinkkosen ky:n kompostointilaitoksella Anjalankoskella tonnia. PILKANMAAN VEDENOTTAMO HAUKKAJÄRVEN VEDENOTTAMO RUOKOSUO JA METTÄLÄ VO Raakavesipumppaus Pumppaus Pumppaus Flotaatioselkeytys, lisätään ferrisulfaatti Imeytys Pikasuodatin Käänteisosmoosi Suodatus maaperässä Alkalointi Hidassuodatin, lisätään kalkki Alkalointi UVdesinfiointi Kloorikontaktiallas, desinfiointi Fluorin poisto Jakeluun Puhdasvesipumppaus Desinfiointi UV-valo Jakeluun Jakeluun Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta 2010 Liite nro 3 Sisäiset ohitukset huomioitu BHK7 ATU Fosfori Liukoinen P Typpi tuleva käsit poistuma % käs. tuleva käsitelty poistuma % käs. käsitelty tuleva käsitelty poistuma % käs. Tammikuu ,7 8,7 1,50 82,5 0, ,5 Helmikuu ,6 8,2 0,37 95,5 0, ,0 Maaliskuu ,9 8,3 0,52 93,8 0, ,9 Huhtikuu ,1 3,8 0,66 83,0 0, ,7 Toukokuu ,8 5,6 0,65 88,1 0, ,8 Kesäkuu ,4 6,2 0,27 95,6 0, ,6 Heinäkuu ,6 6,6 0,15 97,6 0, ,8 Elokuu ,9 9,0 0,36 95,9 0, ,1 Syyskuu ,6 7,9 0,43 95,5 0, ,2 Lokakuu ,6 8,9 0,58 93,4 0, ,0 Marraskuu ,5 6,9 0,56 91,7 0, ,0 Joulukuu ,9 8,7 0,43 95,0 0, ,9 Keskiarvo 238 9,8 95,6 7 0,55 92,3 0, ,0 Kuvaus veden käsittelystä laitoksilla ja vedenottamoilla sekä käytetyt kemikaalit Pilkanmaan pintavesilaitos raakaveden pumppaus -> saostus -> flokkaus /flotaatioselkeytys -> pikasuodatus -> hidassuodatus -> desinfiointi (kloorikontaktiallas + UV) -> jakeluun Käytetyt kemikaalit: kalkki, CO2, ferrisulfaatti (PIX-322), hypokloriitti, NH3 (25 %) 2. Haukkajärven tekopohjavesilaitos raakaveden pumppaus -> maaperään imeytys / suodatus -> kalkkikivialkalointi -> fluoridinpoisto (osa vedestä) jakeluun 3. Viilansuon pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun 4. Käyrälammen pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 5. Tehontien (entisen Kouvolan meijerin) pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 6. Jokelan pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 7. Okanniemen pohjavedenottamo alkalointi kaksilinjaisella kalkkikivisuodattimella -> jakeluun 8. Jaalan Ruhmaanharjun pohjavedenottamo kalkkikivirouhe kaivon pohjalla alkalointia varten -> jakeluun 9. Ruokosuon pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 10. Mettälän pohjavedenottamo alkalointi kalkkikivirouheella -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 11. Elimäen kirkonkylän pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun Ammonium N Nitrifikaatioaste COD Cr Kiintoaine käsitelty % käsit. tuleva käsitelty poistuma % käs. tuleva lähtevä poistuma % käs. Tammikuu 33 39, , ,5 Helmikuu 33 40, , ,0 Maaliskuu 34 42, , ,7 Huhtikuu 15 38, , ,8 Toukokuu 20 39, , ,7 Kesäkuu 29 30, , ,5 Heinäkuu 29 35, , ,1 Elokuu 26 56, , ,0 Syyskuu 29 49, , ,6 Lokakuu 40 34, , ,0 Marraskuu 29 38, , ,0 Joulukuu 38 36, , ,2 Keskiarvo 30 52, , ,4 95, KÄSITELLYN JÄTEVEDEN POISTUMA % m 3 Tammi Helmi Maali Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu BHK7 ATU Fosfori Typpi COD Cr Kiintoaine 24 25

14 Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailun vuosiyhteenveto Liite nro 4 Käsitelty jätevesi Saostukseen käytetyt kemikaalit Liete Pix Pax UPM Sakokaivo-liete Kuukausi min keskim max m 3 /kk kg/kk g/m 3 kg/kk tn/kk m 3 /kk Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Jaksojen ja koko vuoden vesistöön lähtevän puhdistetun veden pitoisuudet ja kokonaistehot ohitukset huomioiden sekä lupaehdot. Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Koko vuosi Lupaehdot Kiintoaine 19 mg/i 15 mg/i 20 mg/i 58 mg/i 31 mg/i 35 mg/i* 95 % 95 % 96 % 81 % 92 % 90 %* CODcr 65 mg/i 40 mg/i 38 mg/i 96 mg/i 63 mg/i 125 mg/i* 89 % 83 % 92 % 78 % 86 % 75 %* BOD7ATU 12 mg/i 5,7 mg/i 7,0 mg/i 18 mg/i 11 mg/i 10 mg/i 95% 93% 97% 90% 94% 90% Fosfori 0,54 mg/i 0,25 mg/i 0,42 mg/i 1,2 mg/i 0,65 mg/i 0,5 mg/i 94% 93% 95% 83% 91 % 90% * yksittäisen näytteen asetuksen mukaiset raja-arvot 26 27

15 Liikelaitos Kouvolan Vesi Savonkatu 16, PL Kouvola sähköposti

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 2 (7) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS

JOENSUUN VESI LIIKELAITOS JOENSUUN VESI LIIKELAITOS Joensuun Veden taloudellinen tulostavoite vuodelle 217 on 2,55 milj. euroa. Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun

Lisätiedot

Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2008

Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2008 Kouvolan Vesi Vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo 1. Laitoksen johtajan katsaus vuoteen 2008... 1 2. Organisaatio, henkilökunta... 2 3. Vesihuoltolaitos... 4 3.1. Yleistä... 4 4. Vesilaitostoiminta...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2016

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2016 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti taseyksiköksi. Liitteenä

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 11.10.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 9/2015 TA 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 11 423 15 478 11 444 73,9 21 0,2 Kulut -5 329-7 581-5 309 70,0

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2009

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Vuosikertomus 2009 Liikelaitos Kouvolan Vesi Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. Katsaus vuoteen 2009 1 2. Organisaatio, henkilökunta 2 3. Vesihuoltolaitos 5 3.1 Yleistä 5 3.2 Veden ja jäteveden laskutus 5 4. Vesilaitostoiminta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot