Liikelaitos Kouvolan Vesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Kouvolan Vesi"

Transkriptio

1 Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010

2 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden Kouvolan muodostaneiden kuntien vesihuoltojärjestelmät toimivat aiemmin hyvin eri tavoin. Toiminnan järjestäminen ja kulttuurien yhteensovittaminen yhteiseen uuteen vesihuoltolaitokseen on jatkunut edelleen. Haasteista on selvitty hienosti. Siitä suuri kiitos kuuluu henkilöstölle, jolta on vaadittu erityistä panosta. Työ on kuitenkin vielä kesken, ja yhteisiä ponnistuksia tarvitaan edelleen. Verkostojen saneeraukseen ei ole pystytty riittävästi panostamaan, ja tavoitteet jäivät toteutumatta. Verkostojen saneerausvelka onkin merkittävä, ja sen täyttämiseen on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjavedenottamoiden ja verkoston automaatiojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on käynnistetty, ja työ on edennyt hyvin. Kouvolassa toimii toistaiseksi kaksi jätevesipuhdistamoa: Akanoja ja Mäkikylä. Mäkikylän jätevesipuhdistamon laajennus- ja saneerausurakat aloitettiin vuonna 2010 hieman suunniteltua myöhemmin. Merkittävän laajennuksen jälkeen Mäkikylän puhdistamolla on tarkoitus käsitellä myös Akanojan puhdistamon jätevedet. Sisällysluettelo 1. Katsaus vuoteen Organisaatio, henkilökunta Vesihuoltolaitos Yleistä Veden ja jäteveden laskutus Vesilaitostoiminta Vedenottamot Vedenjakelu Veden laatu Viemärilaitostoiminta Viemäriverkosto Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo Vesilaboratorio Talous Vesi- ja viemärilaitoksen taksat Kouvolan Veden tuloslaskelma Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma Kouvolan Veden investoinnit Ympäristötilinpäätös Akanojalta Mäkikylään johtavan siirtoviemärin rakennussuunnitelmat saatiin valmiiksi. 10,5 kilometriä pitkän siirtoviemärin kautta tullaan johtamaan jätevedet Akanojan puhdistamolta Mäkikylään. Matkalle sisältyy Kymijoen alitus, jolle on haettu ympäristölupaa. Siirtoviemäri Kuusankoski Kouvola rakennetaan valtion vesihuoltotyönä, ja sen rakennuttamisesta vastaa ELY-keskus. Valtion osuus hankkeesta on noin 40 prosenttia. Myös biokaasulaitoksen rakentaminen Mäkikylän jätevesipuhdistamon viereen oli käynnissä vuonna Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Samalle tontille toteutettavalla puhdistamolietteen käsittelylaitoksella saadaan puhdistamoliete käsiteltyä ekologisesti kestävällä tavalla. Kouvolan Veden osuus yhtiön osakekannasta on 30 prosenttia. Vesihuoltolaitoksen toiminta on sujunut ilman suuria ongelmia. Vedenottamot sekä puhdistamot ovat toimineet hyvin. Laatu- ja lupaehtojen mukaiset vaatimukset saavutettiin toimintakaudella. Kylmästä talvikaudesta ja saneeraustarpeesta johtuen putkirikkoja jouduttiin korjaamaan runsaasti, 41 kappaletta. Loppuvuodesta Ruokosuon vedenottamolle rakennettiin kalkkikivialkalointi, jolla varmistetaan jakeluun lähtevän talousveden alkalointi riskittömästi. Laajentuneen toiminta-alueen kunnossapitotyöt sekä asiakkaiden tarpeiden huomioiminen vaatii henkilöstöltä ponnistuksia ja töiden hoitamista yli vastuualuerajojen. Osaltaan tässä auttaa asiakkaiden asiallinen suhtautuminen. Kiitos koko Kouvolan Veden asiakaskunnalle ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta, yhdessä on hyvä jatkaa vesihuollon kehittämistä Kouvolassa. Vesihuoltojohtaja Mikko Isakow jäi lokakuun alussa eläkkeelle työskenneltyään vuosikymmeniä Kouvolan alueen ja koko Suomen vesihuollon hyväksi. Aloittaessani uutena vesihuoltojohtajana haluan lausua Isakowille kiitokset tästä merkittävästä työstä! Timo Kyntäjä Vesihuoltojohtaja Liitteet Vedenottamoiden toimintaprosessit Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailu Toteutus: Viestitoimisto Selander & Co. Oy Kuvat: Marja Seppälä ja Kouvolan Veden arkisto 2 3

3 2. Organisaatio, henkilökunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Liikelaitoksen johtokunta Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä Mikko Isakow asti Johtokunnan kokoonpano Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Lehtinen Markku, pj, SIT Varanka Juha, SIT Makkonen Tuomo, vpj, SDP Jaakkola Eero, SDP Kuronen Juha, KD Riikonen Matti, KD Lonka Harriet, KESK Lehtomäki Maija, KESK Vilén Heta, KOK Koivula Katri-Leena, KOK Tukipalvelut Suunnittelu Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen Verkostot Verkostopäällikkö Jan Mänttäri Laitokset Laitospäällikkö Pentti Hokkanen Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Anssi Tähtinen, henkilökunnan edustajana Erkki Paananen ja johtokunnan sihteerinä Marja-Liisa Pasi. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2010 aikana 17 kertaa ja käsitellyt 149 pykälää. Mikko Isakow jäi eläkkeelle lokakuun alusta alkaen. Hallinto Talous Asiakaspalvelu Laskutus Viestintä Vesilaboratorio Henkilöstö Yleissuunnittelu Kartastot Vedenjakelu Viemärit Rakentaminen Saneeraus Tutkimus Valvonta Vedenhankinta Jätevesien käsittely Jätevesipumppaamot Valvonta- ja ohjausjärjestelmä Henkilökunta Kouvolan Veden johtajana on toiminut vesihuoltojohtaja Mikko Isakow saakka. Joulukuussa aloitti vesihuoltojohtajana Timo Kyntäjä. Kuukausipalkkaiseen henkilökuntaan kuuluu laitospäällikkö, verkostopäällikkö, suunnittelupäällikkö, verkostoinsinööri, vastaava mestari, verkostoteknikko, 2 verkostomestaria, 4 käyttöteknikkoa, laboratoriomestari, piirtäjä, kartoittaja, suunnitteluavustaja, mittausmies, 4 toimistoalan työntekijää, 3 asiakassihteeriä laskutuksessa ja siivooja-välinehuoltaja. Asentajia laitoksilla on 10 ja verkostopuolella 25. Kouvolan Veden työssä olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 61. Asentajat, verkostot 40 % Määräaikaiset 5 % Johto 6 % Asentajat, laitokset 15 % Työnjohto 14 % Tukipalvelut 6 % Laskutus 5 % Laboratorio 3 % Kartastot 6 % Vesimittarit 4 5

4 3. Vesihuoltolaitos 3.1 Yleistä Vettä toimitettiin verkostoon m 3 ja jätevettä käsiteltiin m 3. Verkostoon pumpattu vesi PUHDISTETTU JÄTEVESI Laskuttamaton vesi 18 % Vesiosuuskunnat 1 % Hoitoalan, opetusja kok.rak. 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakenn. 63 % Laskuttamaton vesi 54 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 34 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 8 % Liike- ja toimistorak. 9 % Vesiosuuskunnat 1 % Liike- ja toimistorak. 6 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 4 % Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % OMINAISKULUTUS (l/as/d) Laskutettu Verkostoon pumpattu 3.2 Veden ja jäteveden laskutus Myyntivuoden aikana ( ) oli laskutetun veden määrä m 3. Jäteveden laskutus oli m 3. VEDEN LASKUTUS 2010 VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUS Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 2 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 10 % Liike- ja toimistorak. 10 % Vesiosuuskunnat 1 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 77 % m 3 Hoitoalan, opetus- ja kok.rak. 1 % Teoll.- maatal.- varasto ym. rak. 9 % Liike- ja toimistorak. 13 % JÄTEVEDEN LASKUTUS 2010 Vesiosuuskunnat 2 % Asuin- ja vapaa-aj. rakennukset 75 % Veden laskutus Jäteveden laskutus 6 7

5 4. Vesilaitostoiminta 4.3 Veden laatu 4.1 Vedenottamot Veden pumppaus ja käsittely tapahtuu seuraavissa paikoissa: Haukkajärven tekopohjavesilaitos Viilansuon pohjavedenottamo Käyrälammen pohjavedenottamo Tehontien vedenottamo Pilkanmaan vedenottamo Ruhmaanharjun vedenottamo Ruokosuon vedenottamo Mettälän kirkonkylän ja vesiosuuskunnan vedenottamo Jokelan vedenottamo Tuohikotin vedenottamo Okanniemen vedenottamo Vedenottamoiden toimintaprosessit on kuvattu liitteessä nro Vedenottamoista pumpatun veden määrä 2010 m Jokela Tuohikotti Okanniemi Ruhmaanharju Mettälä kaivolta Mettälä uusi kaivo Mettälä kirkonkylä Mettälä vesiosuuskunta Ruokosuo Nuuttila Ravirata Raakavesi Verkostoon Tehontien vedenottamo Käyrälampi Viilansuo Haukkajärvi Pilkanmaa Veden laadun tarkkailun vaatimat laboratoriotutkimukset on tehty lääkintöhallituksen edellyttämän talousveden terveydellisen laadun valvonnan osalta KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Lisäksi on tehty Kouvolan Veden omassa vesilaboratoriossa Mäkikylän puhdistamolla käyttö- ym. tarkkailuun tarvittavia analyysejä. Verkostoon lähtevä vesi Vaat./ suosit. Verkosto ph 6,5-9,5 7,4 6,8 6,8 6,9 7,7 7,2 7,1 6,3 6,8 6,9 6,8 7,8 Kloridi Cl ,0 31,3 47,4 2,4 6,3 24 4,9 Alkaliteetti mmol/l 0,96 1,4 1,90 0,91 0,74 1,00 0,78 0,50 0,95 0,55 0,80 Hiilidioksidi CO ,3 30,3 1,5 6,7 1,6 42 6,6 12 8,4 Kokonaiskovuus mmol/l 0,79 0,93 0,93 0,52 0,25 0,54 0,58 0,47 0,67 0,33 0,6 Permanganaatin kulutus KMnO4 <4 <4 <4 8,0 <4 <4 <4 <4 <4 <4 6,3 Sähkönjohtokyky µs/cm < ,2 29,4 37,2 12,1 9,9 13,4 17,8 16,6 18,1 9,1 15,5 Fluoridi F 1,5 1,2 1,5 1,4 1,4 1,8 0,1 Nitriitti NO2 0,5 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Nitraatti NO ,6 6,2 2,7 < Natrium Na ,5 19,7 37,4 2,5 Rauta Fe µg/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 Sulfaatti SO ,8 22,3 Ammonium NH4 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 Mangaani Mn µg/l 50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 Enterokokit pmy/100 ml E.coli pmy/100 ml Kolif. bakt. kok. määrä pmy/100 ml Mettälä Elimäki kk Jaala Viilansuo Tehontie Käyrälampi Haukkajärvi Ruokosuo Tuohikotti Okanniemi Pilkanmaa 4.2 Vedenjakelu Jakelualueella on 7 vesitornia ja 1 alavesisäiliö. Jokela VESITORNIEN KAPasITEETTI m 3 Jaala kk 350 Koria 380 Elimäki kk 380 Sairaalanmäki Vedenjakeluverkko Vuonna 2010 vesijohtoverkostoa rakennettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Putkikoko Materiaali Määrä Ø 63 mm muovi 1710 m Ø 150 mm SG 375 m Ø 200 mm SG 320 m Yhteensä 2405 m Palomäki Nuuttilan alavesisäiliö 100 Tornionmäki Poistettu käytöstä Putkikoko Materiaali Määrä Ø 250 mm VRA (valurauta) 60 m Ø 200 mm VRA (valurauta) 130 m Ø 125 mm VRA (valurauta) 519 m Yhteensä 709 m Lisäys yhteensä 1696 m Verkostojen rakentaminen ja saneeraus Vesijohdot 2415 m 2405 m Jätevesiviemärit 4040 m 1970 m Hulevesiviemärit 2273 m 2080 m 8 9

6 5. Viemärilaitostoiminta 5.1 Viemäriverkosto Vuoden 2010 aikana viemäriverkostoa rakennettiin, sujutettiin ja poistettiin seuraavasti: Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 160 mm muovi 1290 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 110 m Yhteensä 1400 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 225 mm betoni 98 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm betoni 154 m Yhteensä 252 m Jätevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 1148 m Sujutus Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Ø 200 mm Flexoren/M 146 m Jätevesiviemäri Ø 175 mm Flexoren/M 118 m Jätevesiviemäri Ø 200 mm Vipliner/M 45 m Jätevesiviemäri Ø 250 mm Vipliner/M 182 m Jätevesiviemäri Ø 300 mm Vipliner/M 79 m Yhteensä 570 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Jätevesiviemäri Jätevesiviemäri Yhteensä 0 m Jätevesiviemäri sujutus lisäys yhteensä 570 m Uudisrakentaminen Rakennettu Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 160 mm muovi 160 m Hulevesiviemäri Ø 250 mm muovi 960 m Hulevesiviemäri Ø 315 mm muovi 80 m Hulevesiviemäri Ø 450 mm muovi 90 m Hulevesiviemäri Ø 400 mm betoni 500 m Hulevesiviemäri Ø 600 mm betoni 170 m Hulevesiviemäri Ø 800 mm betoni 120 m Yhteensä 2080 m Poistettu käytöstä Johtolaji Putkikoko Materiaali Määrä Hulevesiviemäri Ø 500 mm betoni 50 m Yhteensä 50 m Hulevesiviemäri uudisrak. lisäys yhteensä 2030 m 10 11

7 5.2 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään vanhan Kouvolan jätevesien lisäksi vanhan Elimäen ja Iitin kunnan Kausalan taajamien jätevedet sekä vanhan Kuusankosken Tammirannan alueen jätevedet. Vanhan Valkealan kunnan Kiehuvan aluetta on myös liittynyt uuden Kouvolan jätevesiverkostoon. Puhdistamo valmistui vuonna 1976 kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1996, jolloin se muutettiin biologis-kemialliseksi fosforin rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saostuksessa käytetään rauta ja alumiinisuoloja. Puhdistamon AVL-luku oli vuonna 2010 noin ominaiskuormalla 70 g BOD7/as.d laskettuna. Itä-Suomen ympäristövirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (ISY-2005-Y-253) jätevesipuhdistamon toiminnalle. Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistustuloksen on täytettävä lisäksi Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 esitetyt vähimmäisvaatimukset kemialliselle hapenkulutukselle ja kiintoaineen jäännöspitoisuudelle sekä näiden poistotehoille asetuksen edellyttämällä tavalla tarkkailtuina. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa puhdistamon lähellä virtaavaan Kymijokeen noin 20 metrin etäisyydelle rannasta. Kymijoen kokonaisravinnekuormitus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teollisuuden (erityisesti metsäteollisuus) ja yhdyskuntajätevesien puhdistumisen johdosta. Kouvolan kaupungin alueella viemäriverkosto on osaksi vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia vuotovesimäärät ovat ajoittain suuria haitaten myös jätevesipuhdistamon toimintaa. Aikaisemmin teollisuuden jätevesikuormitus (mm. väkevät meijerivedet) oli puhdistamon tulokuormituksessa merkittävää. Alueen teollisen toiminnan vähentymisen myötä teollisuuden hydraulinen kuormitus on pudonnut arviolta noin 10 % tulevasta kokonaiskuormituksesta ja ainemääristä enemmän. Voimassaolevat lupaehdot (ISY-2005-Y-253) Parametri Neljännesvuosikeskiarvo % % BOD7, ATU <_ 10 >_ 90 ei muutosta COD CR** <_ 125 >_ 75 ei muutosta Kok. fosfori <_ 0,5 >_ 90 ei muutosta Kiintoaine** <_ 35 >_ 90 ei muutosta Kok. typpi <_ 20* * aikana, jolloin biologisen prosessin lämpötila on >_ 12 C ** Vnp 888/2006 mukaisesti Mäkikylän jätevedenpuhdistamon jaksoraportti ja puhdistustulokset ovat liitteissä 2 ja 3.. Laitoksen toiminta 2010 Vuonna 2010 olivat virtaamat kohtuullisia kolmella vuosineljänneksellä keskivirtaaman ollessa alle mitoitusvirtaaman. Toisen vuosineljänneksen keskivirtaama oli m³/d joka oli vuosikymmenen korkein. Vastaavia virtaamalukemia oli edellisen kerran vuonna Viemäristön saneeraustoimenpiteitä jatketaan suurkunnan painopistealueilla. Uuden laajan Kouvolan ja laajan vesilaitoksen toimintojen yhdistyessä vuoden 2009 alussa, alettiin verkostovesiäkin pumpata yli vanhojen kuntarajojen ja raporttien perusteella vuotovesiprosenttien laskenta on toistaiseksi ontuva ja pumpatun verkostoveden määrä on jätetty osin huomioimatta. Iitistä puhdistamolle tuleva jätevesimäärä oli ,8 m³. Ohitusta tapahtui Iitin Kausalan pumppaamolla 690 m³. Ohituksesta tuli tieto jälkikäteen joten se ei ole mukana ensimmäisen vuosineljänneksen laskelmissa ja vaikutukseltaan kuitenkin pieni. Puhdistamolla ennen tulopumppausta sähkökatkojen ja kovan vedentulon takia oli ohitusta yhteensä m³ sekä biologian ohituksia m³, jotka heikensivät vesistökuormitustulosta ja jotka on otettu huomioon kuormitusta laskettaessa. Vanhan Kouvolan pumppaamoilla ei tapahtunut ohituksia ja jatkossa valvontajärjestelmien kehittyessä varmentuu kaikkien pumppaamojen toiminta ja raportointi. Sako- ja umpikaivovesien tulo puhdistamolle on lisääntynyt ja aiheuttaa ajoittain vaihteluita tulevassa näytteenotossa. Kuormaluvusta laskien määrä Mäkikylän puhdistamolle on noin 3500 m³. Puhdistamon keskimääräinen virtaama oli tammi- joulukuussa m³ ja kokonaisvesimäärä m³. Puhdistamolla käytetyt tärkeimmät kemikaalit Kemikaalin kauppanimi Käytetty määrä PIX-105A ferrisulfaatti kg PAX 18 alumiinikloridi 0 kg Zetag 7555 lietepolymeeri kg Jätevesinäytteet on analysoitu pääosin Kouvolan Veden laboratoriossa, lietenäytteet KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä. Jätevesilietettä syntyi tammi-joulukuussa tonnia. Lietteen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus oli 21,6 %. Liete kompostoitiin Meotek Oy:n aumakompostissa Elimäellä ja Sinkkosen rumpukompostorissa Keltakankaalla. Lietteestä tutkittiin raskasmetallit ja ravinnepitoisuudet. Käsitellyn jäteveden laskentajaksottainen puhdistustulos (näytepäivien keskiarvona) vuonna 2010 (suluissa virtaamapainotteiset velvoitenäytteet kaikki ohitukset huomioiden) Parametri Laatu Puhdistustulos Keskiarvo 2010 Lupaehdot I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 BOD7(ATU) 10 (11) 9,3 (18) 10,0 10,0 9,8 (12) <10 % 96,0(95,8) 94,2(88,7) 96,2 96,1 95,6 (94,2) >90 CODcr 70 (71) 36 (55) 34,7 42,0 45 (51) <125 % 89,8 (88,4) 89,5 (83,9) 94,3 93,1 91,7 (89,9) >75 Kiintoaine 19 (20) 17,8 (29,9) 6,6 10,3 13,4 (16,7) <35 % 94,7 (94,6) 91,9 (86,4) 98,4 98,6 95,9 (94,5) >90 Kok. typpi 37 (37) 21 (24) (33) --- % 34,7 (34,4) 32,2 (22,6) 41,6 31,3 35,0 (32,5) --- NH4-N % * 38,9 32,3 40,7 34,5 36,6 --- Kok.fosfori 0,82 (0,84) 0,53 (0,87) 0,30 0,53 0,55 (0,64) <0,5 % 90,3 (90,1) 89,4 (82,4) 96,3 93,3 92,3 (90,5) >90 Liuk.fosfori 0,2 0,05 0,16 0,17 0, * laskettuna kokonaistypen suhteena Vesistökuormituksista erilliset liitteet Mäkikylän jätevesipuhdistamon saneeraus Puhdistamon saneerauksen suunnittelu aloitettiin jo pari vuotta sitten suunnittelijaksi valitun FCG-planekon toimesta ja rakennustyöt alkoivat jolloin pääurakoitsija Rakennusliike Rasto Oy toi ensimmäiset työmaaparakit puhdistamotontille ja aloitti maansiirtotyöt. Puhdistamon on suunniteltu olevan toimintakunnossa loppuvuodesta Samoihin aikoihin alkoi KSS Energian vetämä biokaasulaitoksen rakennusprojekti, jossa mukana on myös Kouvolan Vesi ja Kymenlaakson Jäte, toimijana Kymen Bioenergia Oy. Biokaasulaitoksella on tarkoitus termisellä mädätysprosessilla käsitellä puhdistamoliete sekä erilliskerättyä biomassaa, vihermassaa ja teollisuuden lietteitä. Biokaasulaitos otetaan käyttöön alkuvuodesta Akanojan jätevedenpuhdistamo Akanojan jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa saostuskemikaaleina käytetään ferrikloridisulfaattia (PIX) ja polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Mitoitusvirtaama Q keskim m³/d AVL BOD7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 122 kg/d Kouvolan Vesi laajentaa ja saneeraa laitoksen, joka tähtää uusien puhdistusvelvoitteiden täyttämiseen ja siihen että tuleva kapasiteetti pystyy käsittelemään myös lopetettavan Akanojan puhdistamon jätevedet. Puhdistamolla otetaan kokoomanäyte 12 kertaa vuodessa tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtokyky, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine. Lisäksi lähtevästä vedestä analysoidaan alkaliniteetti, liukoinen fosfori, ammoniumtyppi, nitriittinatriittityppi, rauta ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi otetaan näytteet ilmastuksesta ja palautuksesta ja näistä analysoidaan kiintoaine. Kuivattu liete analysoitiin 4 kertaa. Näytteet analysoitiin KCL Kymen Laboratorio Oy:ssä

8 Vuonna 2010 puhdistamolta kerättiin näytteet taulukon mukaisina ajankohtina, taulukossa myös tarkkailun aikaiset virtaamat. Näytteenkeräys Virtaama (m3/ vrk) tarkkailukertojen ka-virtaama Tulokuormitus Koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m³ eli keskimäärin m³/vrk. Jätevettä ohjattiin ohitukseen yhteensä m³. Ohitus tapahtui kokonaan verkostossa. Vuositasolla keskimääräinen ohitus oli 127 m³/vrk. Vuoden suurin vuorokausivirtaama oli m³. Suurin viikkovirtaama oli m³ ja pienin viikkovirtaama m³. Kemikaalit ja sähkönkulutus Vuoden aikana käytettiin PIX:ia yhteensä kg ja PAX:ia alkuvuodesta kg. Polymeeriä kului lietteeseen kg. Puhdistamon sähkönkulutus oli kwh vuonna Lupaehdot, puhdistustulos ja vesistön kuormitus Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro ISY 109/07/1 mukaan saa vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATUarvo olla enintään 10 ja fosforipitoisuus enintään 0,5. BOD7ATU:n ja kokonaisfosforin poistotehon tulee olla vähintään 90 %. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon kokonaistypen poiston tavoitteena on vuosikeskiarvona määritettävä 70 %:n poistoteho, joka lasketaan puhdistamolle tulevan ja lähtevän kokonaistypen perusteella. Asetuksen 888/2006 mukaan yksittäisten näytteiden kemiallisen hapenkulutuksen tulee olla alle 125 ja kiintoaineen alle 35. Puhdistustehon tulee olla kemiallisen hapenkulutuksen suhteen vähintään 75 % ja kiintoaineen osalta vähintään 90 %. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä raja-arvoja. Lupaehdot eivät täyttyneet ensimmäisellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuuden osalta. Toisella ja kolmannella jaksolla puhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti. Neljännellä jaksolla BOD- ja fosforipitoisuus ylittivät selvästi jaksolle asetetut rajat ja myös fosforin puhdistusteho alitti jaksoluparajan. Marraskuussa kiintoaine- ja COD -pitoisuus ja puhdistustehot eivät olleet yksittäisille näytteille asetettujen ehtojen mukaisia. 5.4 Vesilaboratorio Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla toimii vesilaboratorio, jonka tehtäviin kuuluu vesihuoltolaitoksen käyttö- ja velvoitetarkkailua sekä tutkimustoimintaan liittyvien analyysien tekeminen. Vuonna 2010 talousvesinäytteistä (38 kpl, 164 analyysiä) suoritettiin mikrobiologista seurantaa ja osasta näytteitä määritettiin lisäksi: ph, sähköjohtavuus, rauta, kovuus, fluoridi, kokonaispesäkeluku Talousvesianalyysejä tehtiin pääosin Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, Käyrälammen, Ruhmaanharjun, Mettälän, Jokelan, Tuohikotin, Okanniemen sekä Viilansuon pohjavedenottamoilta sekä vesijohtoverkostosta eri puolilta kaupunkia. Jätevesinäytteistä (588 kpl, 1602 analyysiä) määritettiin: ph, sähköjohtavuus, kokonaistyyppi, ammoniumtyyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, rauta, kiintoaine, BOD7, CODcr, fekaaliset koliformiset bakteerit ja lietteen kuiva-ainepitoisuus. Vesilaboratorion työn laatua tarkkailtiin osallistumalla kahteen Suomen ympäristökeskuksen järjestämään pätevyyskokeeseen. Vesilaboratorio valvoi yhden Kouvolan seudun ammattiopiston oppilaan näyttökoetta työssäoppimisessa sekä käyttölaboratorion laborantin tehtävissä. Erilaisia analyysejä tehtiin 1766 kpl. Puhdistamolle tuleva vesimäärä ja ohitukset ajanjaksolla on esitetty seuraavassa taulukossa. Vuonna 2010 käsitelty vesimäärä oli tarkastelujakson pienin ja ohitusten määrä hieman keskimääräistä suurempi. Käsitelty m³/vrk Ohitus m³/vrk ka Puhdistamon tulokuormitus vuosina on esitetty seuraavassa. Tulokuormitus oli vuonna 2010 keskimääräistä tasoa. Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vuosina on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuonna 2010 vesistökuormitus oli keskimääräistä suurempaa. Kiintoainekuormitus oli nyt suurinta koko tarkastelujaksolla, kaksinkertaista keskimääräiseen kuormitukseen verrattuna. Jätevesilietteen määrä ja sijoitus Ylijäämälietettä muodostui Akanojalla vuoden aikana yhteensä m³. Liete kuljetettiin UPM-Kymmene Oyj:lle. Liete analysoitiin neljä kertaa vuoden aikana ka BOD7ATU CODCr fosfori 4,8 5,6 2,3 4,7 3,8 5,1 3,1 5,0 3,5 6,8 4,5 typpi kiintoaine ka BOD7ATU CODCr fosfori typpi kiintoaine Puhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä vuoden aikana yhteensä m³

9 6. Talous 6.1 Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen veroton verollinen 22 % saakka verollinen 23 % alkaen Veden hinta 0,87 1,06 1,07 Jätevesimaksu 1,52 1,85 1,87 Perusmaksu (perustuu kiinteistöllä olevan mittarin kokoon) euroa/kk Elimäki mm 5,82 7,09 7, mm 12,01 14,66 14, mm 22,97 28,03 28, mm 50,71 61,87 62,38 Jaala mm 6,64 8,10 8, mm 14,02 17,11 17, mm 22,69 27,68 27, mm 49,95 60,94 61,44 Kouvola mm 1,60 1,95 1, mm 8,99 10,96 11, mm 16,82 20,52 20, mm 34,30 41,85 42,19 Kuusankoski mm 3,41 4,16 4, mm 10,80 13,18 13, mm 19,36 23,62 23, mm 41,08 50,12 50,53 Valkeala mm 6,31 7,70 7, mm 13,70 16,72 16, mm 23,72 28,94 29, mm 52,70 64,30 64,83 Palvelumaksut euroa Laskun jälkiperintälisä 5,00 Hyvitysraja -200,00 Laskutusminimi 10,00 Loppulaskun laskutusraja +- 5,00 sis. alv 22% sis. alv 23% Sammutusvesilaitteistomaksu: kulloinkin voimassa olevien vesi- ja jätevesimaksujen mukainen 100 vesikuution hinta/ vuosi 239,00 291,58 293,97 Vesijohdon sulkeminen ja avaaminen: peritään kerralta kahden tunnin vahvistettu laskutushinta 75,00 91,50 92,25 Laskutustyöt työaikana 37,50 45,75 46,13 Mittarinlukumaksu 37,50 45,75 46,13 Rakennusaikainen vesi: vesi- ja jätevesimaksu kulutuksen mukaan Vesimittarin uudelleen sinetöinti: kahden laskutustunnin hinta 75,00 91,50 92,

10 6.2 Kouvolan Veden tuloslaskelma 2010 Liittymismaksu liittymismaksun määräytyminen: L = k x A x p x yl L = liittymismaksu (euroa) k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakernnustyypin mukainen kerrosala (K-m2) p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,6 = 1) yl = liittymismaksun yksikköhinta 1,62 /k-m2 + alv 22 % kiinteistötyyppi kerroin omakotitalo, paritalo 6 rivi- ja asuinkerrostalo 4 liike- ja teollisuusrakennus 3 julkinen rakennus 3 maatalouden rakennus 3 vapaa-ajanrakennus 8 pientalojen (1-2 asuntoa) porrastetut liittymismaksut kerrosala vesi sis. alv 22% sis. alv 23% jätevesi sis.alv 22% sis.alv 23% <100 ka-m 2 388,80 474,34 478,22 583,20 711,50 717, ka-m 2 699,84 853,80 860, , , ,20 >250 ka-m , , , , , ,01 TP 2010 TP 2009 Liikevaihto , ,17 Valmistus omaan käyttöön , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut , ,46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58 Varastojen vähennys ,88 Palvelujen ostot , ,00 Henkilöstökulut , ,61 Palkat ja palkkiot , ,17 Henkilösivukulut , ,44 Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , ,43 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Suunnitelman mukaiset poistot , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Rahoitustuotot , ,51 Korvaus peruspääomasta , ,00 Rahoituskulut , ,59 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,17 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,17 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,76 0,92 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 8,51 0,90 Voitto, % 12,24-7,

11 6.3 Kouvolan Veden tase Kouvolan Veden rahoituslaskelma VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,92 Koneet ja kalusto , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,54 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,71 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Muut saamiset , ,08 Siirtosaamiset , , , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,38 VASTATTAVAA TP 2010 TP 2009 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 Satunnaiset erät Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät , ,96 Investointien rahavirta Investointimenot , ,76 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,09 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,71 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta , ,57 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille ,33 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta , ,57 Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,64 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,59 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,94 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,75 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , , , ,65 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,10 Lainat kunnalta/kuntayhtymältä , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 7 888, ,23 Ostovelat , ,92 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä ,12 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,64 Siirtovelat , , , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,38 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ,88 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä ,74 Saamisten muutos muilta , ,27 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä , ,10 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,79 Rahavarojen muutos 0, ,50 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat , ,50 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 59,2 95,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 56,7 86,2 Lainanhoitokate 10,28 7,12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 85,14 88,96 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,66 34,16 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Lainakanta, euroa

12 6.5 Kouvolan Veden investoinnit YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010 TP 2009 TA 2010 Muutettu TA 2010 Toteutuma 2010 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistot Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Muut. ta tot-% Poikkema INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustuotot 0 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ VESIENSUOJELU JA JÄTEVESIEN KÄSITTELY TUOTOT Jätevesimaksut Vesiensuojelun korvaaminen (esim. öljynsuojarahaston korvaukset) Vesistöjen kunnostus ja puhdistaminen Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito 12 Tuotot yhteensä KULUT Jätevesien puhdistus Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito Vesiensuojelua koskevat tutkimukset ja selvitykset Vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen Vesiensuojeluyhdistysten tukeminen 16 Vesialueiden öljyntorjunta Kulut yhteensä INVESTOINNIT Jäteveden puhdistuksen investoinnit Vesistöihin kohdistuvat investoinnit Viemäriverkosto 767 Vedenottoon liittyvät, vesiekosysteemiä suojelelvat teko- ja säännöstelyaltaat Investoinnit yhteensä 767 Veden ympäristötaloudelliset tunnusluvut Ympäristötuotot/ veden kaikki toimintatuotot 51,81 % Ympäristötuotot/ asukas 0,07 euroa/as Ympäristökulut + poistot/ Veden kaikki toimintakulut ja poistot 37,93 % Ympäristökulut + poistot/ asukas 0,04 euroa/as Ympäristöinvestoinnit/ Veden kokonaisinvestoinnit 16,32 % Ympäristöinvestoinnit/asukas 0,01 euroa/as Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristötoimintokuluista 222,29 % Tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat luvut kunnan tiedoista Asukasmäärä (tuhat asukasta) Veden kaikki toimintatuotot (1000 ) Veden kaikki toimintakulut ja poistot (1000 ) Veden kokonaisinvestoinnit (1000 )

13 Vedenottamoiden toimintaprosessit Liite nro 1 Kouvolan Mäkikylän puhdistamo Jaksoraportti 2010 Liite nro 2 TEHONTIE, KÄYRÄLAMPI, OKANNIEMI JA JOKELA VO TUOHIKOTTI JA RUHMAAN- HARJU VO VIILANSUO, NUUTTILA, RAVIRATA JA ELIMÄKI VANHA VO Pumppaus Pumppaus Pumppaus Alkalointi Alkalointi Jakeluun Jakeluun Jakeluun Käsitelty jätevesi Sähkön kulutus Ferrisulfaatti PIX-105 saostuskemik. Lietepolymeeri lingoille Kuivattu liete minimi keskim. maksimi yhteensä Kuukausi m³/kk m³/kk m³/kk m³/kk kwh/kk kg/kk g/m³ kg/kk tonnia/kk % Tammikuu ,8 Helmikuu ,0 Maaliskuu ,5 Huhtikuu ,0 Toukokuu ,4 Kesäkuu ,0 Heinäkuu ,1 Elokuu ,9 Syyskuu ,8 Lokakuu ,0 Marraskuu ,0 Joulukuu ,0 Vuosi ,6 Kuiva-aine Ohitukset: Puhdistamolla tapahtuviin ohituksiin syynä olivat ylisuuret vesimäärät, verkostossa pumppaamon rikkoutunut paineputki. Liete käsiteltiin seuraavasti: Liete kompostoitiin Meotek OY:n aumakompostissa Elimäellä tonnia ja Kuljetus Sinkkosen ky:n kompostointilaitoksella Anjalankoskella tonnia. PILKANMAAN VEDENOTTAMO HAUKKAJÄRVEN VEDENOTTAMO RUOKOSUO JA METTÄLÄ VO Raakavesipumppaus Pumppaus Pumppaus Flotaatioselkeytys, lisätään ferrisulfaatti Imeytys Pikasuodatin Käänteisosmoosi Suodatus maaperässä Alkalointi Hidassuodatin, lisätään kalkki Alkalointi UVdesinfiointi Kloorikontaktiallas, desinfiointi Fluorin poisto Jakeluun Puhdasvesipumppaus Desinfiointi UV-valo Jakeluun Jakeluun Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta 2010 Liite nro 3 Sisäiset ohitukset huomioitu BHK7 ATU Fosfori Liukoinen P Typpi tuleva käsit poistuma % käs. tuleva käsitelty poistuma % käs. käsitelty tuleva käsitelty poistuma % käs. Tammikuu ,7 8,7 1,50 82,5 0, ,5 Helmikuu ,6 8,2 0,37 95,5 0, ,0 Maaliskuu ,9 8,3 0,52 93,8 0, ,9 Huhtikuu ,1 3,8 0,66 83,0 0, ,7 Toukokuu ,8 5,6 0,65 88,1 0, ,8 Kesäkuu ,4 6,2 0,27 95,6 0, ,6 Heinäkuu ,6 6,6 0,15 97,6 0, ,8 Elokuu ,9 9,0 0,36 95,9 0, ,1 Syyskuu ,6 7,9 0,43 95,5 0, ,2 Lokakuu ,6 8,9 0,58 93,4 0, ,0 Marraskuu ,5 6,9 0,56 91,7 0, ,0 Joulukuu ,9 8,7 0,43 95,0 0, ,9 Keskiarvo 238 9,8 95,6 7 0,55 92,3 0, ,0 Kuvaus veden käsittelystä laitoksilla ja vedenottamoilla sekä käytetyt kemikaalit Pilkanmaan pintavesilaitos raakaveden pumppaus -> saostus -> flokkaus /flotaatioselkeytys -> pikasuodatus -> hidassuodatus -> desinfiointi (kloorikontaktiallas + UV) -> jakeluun Käytetyt kemikaalit: kalkki, CO2, ferrisulfaatti (PIX-322), hypokloriitti, NH3 (25 %) 2. Haukkajärven tekopohjavesilaitos raakaveden pumppaus -> maaperään imeytys / suodatus -> kalkkikivialkalointi -> fluoridinpoisto (osa vedestä) jakeluun 3. Viilansuon pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun 4. Käyrälammen pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 5. Tehontien (entisen Kouvolan meijerin) pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 6. Jokelan pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> jakeluun 7. Okanniemen pohjavedenottamo alkalointi kaksilinjaisella kalkkikivisuodattimella -> jakeluun 8. Jaalan Ruhmaanharjun pohjavedenottamo kalkkikivirouhe kaivon pohjalla alkalointia varten -> jakeluun 9. Ruokosuon pohjavedenottamo alkalointi natriumhydroksidilla -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 10. Mettälän pohjavedenottamo alkalointi kalkkikivirouheella -> fluoridinpoisto käänteisosmoosilla (osa vedestä) -> UV -> jakeluun 11. Elimäen kirkonkylän pohjavedenottamo ei käsittelyä, suoraan jakeluun Ammonium N Nitrifikaatioaste COD Cr Kiintoaine käsitelty % käsit. tuleva käsitelty poistuma % käs. tuleva lähtevä poistuma % käs. Tammikuu 33 39, , ,5 Helmikuu 33 40, , ,0 Maaliskuu 34 42, , ,7 Huhtikuu 15 38, , ,8 Toukokuu 20 39, , ,7 Kesäkuu 29 30, , ,5 Heinäkuu 29 35, , ,1 Elokuu 26 56, , ,0 Syyskuu 29 49, , ,6 Lokakuu 40 34, , ,0 Marraskuu 29 38, , ,0 Joulukuu 38 36, , ,2 Keskiarvo 30 52, , ,4 95, KÄSITELLYN JÄTEVEDEN POISTUMA % m 3 Tammi Helmi Maali Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu BHK7 ATU Fosfori Typpi COD Cr Kiintoaine 24 25

14 Akanojan jätevesipuhdistamon käyttötarkkailun vuosiyhteenveto Liite nro 4 Käsitelty jätevesi Saostukseen käytetyt kemikaalit Liete Pix Pax UPM Sakokaivo-liete Kuukausi min keskim max m 3 /kk kg/kk g/m 3 kg/kk tn/kk m 3 /kk Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Jaksojen ja koko vuoden vesistöön lähtevän puhdistetun veden pitoisuudet ja kokonaistehot ohitukset huomioiden sekä lupaehdot. Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Koko vuosi Lupaehdot Kiintoaine 19 mg/i 15 mg/i 20 mg/i 58 mg/i 31 mg/i 35 mg/i* 95 % 95 % 96 % 81 % 92 % 90 %* CODcr 65 mg/i 40 mg/i 38 mg/i 96 mg/i 63 mg/i 125 mg/i* 89 % 83 % 92 % 78 % 86 % 75 %* BOD7ATU 12 mg/i 5,7 mg/i 7,0 mg/i 18 mg/i 11 mg/i 10 mg/i 95% 93% 97% 90% 94% 90% Fosfori 0,54 mg/i 0,25 mg/i 0,42 mg/i 1,2 mg/i 0,65 mg/i 0,5 mg/i 94% 93% 95% 83% 91 % 90% * yksittäisen näytteen asetuksen mukaiset raja-arvot 26 27

15 Liikelaitos Kouvolan Vesi Savonkatu 16, PL Kouvola sähköposti

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot