Työnhaku aktiivisuus ja siinä onnistuminen Varsinais-Suomessa Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotut, JustDoICT kollektiivin kyselytutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnhaku aktiivisuus ja siinä onnistuminen Varsinais-Suomessa Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotut, JustDoICT kollektiivin kyselytutkimus"

Transkriptio

1 Työnhaku aktiivisuus ja siinä onnistuminen Varsinais-Suomessa Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotut, JustDoICT kollektiivin kyselytutkimus

2 Taustaa Tätä tutkimusta tehtäessä. Nokian suurimmasta kesän 12 YT-kierroksesta on kulunut noin kaksi vuotta. Sitä ennen ja sen jälkeen Turun ja Salon seudulla työnsä lopetti iso joukko Nokian ja sen alihankkijoiden erilaisissa asiantuntija ammateissa olevia henkilöitä. Syksyllä 13 JustDoICT kollektiivi teki tutkimuksen näiden henkilöiden kompetenssiprofiileista. Lehdissä on usein ylimalkaisesti kirjoitettu, että entisten Nokialaisten työllistyminen on ollut hyvää. Esim. Helsingin Sanomat ja YLE referoivat HRM Partnersin 1) tutkimusta maaliskuussa 13. Tuntumamme kentältä Varsinais- Suomessa on, että tämä ei ole koko totuus. Samainen tutkimus totesikin, että Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ex-nokialaisista oli työttömänä noin puolet. Tästä motivoituneena päätimme tehdä alueellisen tutkimuksen. 1) Valtaosa Nokialta lähteneistä asiantuntijoista ja johtajista löysi uuden paikan monen palkka laski Yle Uutiset yle.fi

3 Tutkimus Elokuussa 14 lähetimme kyselyn JustDoICT verkoston sähköpostilistalle. Kyselyyn vastasi 65 henkilöä. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Saimme arvokasta tietoa. Tässä dokumentissa puramme tärkeimmät havainnot.

4 AKTIIVISUUS Viimeinen 6kk Ei aktiivinen Viimeinen 1kk Aloitan 1kk 8 % 13 % 45 % Koettu aktiivisuus Aivan ensimmäiseksi kysyimme hakijoiden itse kokemaa työnhakuaktiivisuuttaan. Valtaosa vastanneista kuki olleensa aktiivisia työnhaussaan viimeisen puolen vuoden. Toisaalta noin kolmannes hakijoista koki olevana ei aktiivisia. Seuraava kysymyksemme avasi tätä. Noin kolmanneksella vastaajista on työ-, työharjoittelu- tai opiskelupaikka. Tämä on hiukan pienempi osuus kuin Maaliskuun HRM Partnersin tutkimuksessa. TYÖTILANNE Töissä Harjoittelu tms. Opiskelen Yrittäjä Työtön Töissä 25 % 34 % Työtön 58 % Harjoittelu tms. 9 % Opiskelen Yrittäjä 6 % 2 %

5 TALOUS Ansiosidonnainen Tuloja Paketti Peruspäiväraha Peruspäiväraha Paketti 8 % 5 % Tuloja 35 % Ansiosidonnainen 52 % Taloudellinen tilanne Noin puolet vastaajista on tällä hetkellä ansiosidonnaisella päivärahalla. Tämä on odotettavissa oleva vastaus sillä, viimeisestä suuresta irtisanomisaallosta on kulunut jo lähes kaksi vuotta, joten useimmilla irtisanoutumispaketit on jo loppu. Ne jotka ovat onnistuneet saamaan töitä luonnollisesti saavat tuloja.

6 VIIMEINEN HAKEMUS Viikko 1kk 3kk Yli 3kk HAKEMUSTEN MÄÄRÄ Hakemusten määrä Alle Yli 1 5 % 29 % 34 % 15 % 31 % 19 % 18 % 49 % Hakuaktiivisuus Selvästi yli puolet vastanneista oli tehnyt hakemuksen viimeisen viikon tai kuukauden aikana. Toinen aktiivisuutta koskenut kysymys kartoitti tehtyjen hakemusten määrää viimeisen vuoden aikana. Puolella vastanneista hakemusten määrä 1-5. Pieni, noin viidesosa hakijoista on superaktiivisia, jotka ovat tehneet yli 5, jopa yli 1 hakemusta vuoden aikana. Toisaalta lähes kolmanneksella hakemusten määrä jää alle 1:n.

7 PIILOTYÖPAIKAT Ei Suorasoitto Tuttavien kautta Sukulaiset Piilotyöpaikat Kysyimme seuraavaksi onko vastaaja hakenut ns. piilotyöpaikkoja, eli hakenut töitä, joita ei ole laitettu avoimeen hakuun esimerkiksi soittamalla suoraan tai tuttavien kautta. Havaitsimme, että noin puolet hakijoista on kokeillut joitakin konsteja. Tämän kysymyksen kautta teimme muutaman mielenkiintoisen havainnon.

8 TYÖTILANNE Piilohaut Kaikki HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ Piilohaut Kaikki Työtön Yrittäjä Opiskelen Harjoittelu tms. Töissä Yli Työn haun tuloksellisuus Ne hakijat, jotka ovat hakeneet töitä muutenkin kuin avoimista hauista, näyttävät saaneen enemmän haastatteluja.

9 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ Ilman työtä Kaikki Yli Työn haun tuloksellisuus Kun vertaillaan ilman työtä olevien ja kaikkien vastaajien määrää havaitaan, että ne jotka ovat saaneet 2-1 haastattelua, ovat työllistyneet parhaiten. Kaksi hyvin erilaista ryhmää erottautuu. Toisaalla on iso joukko, jotka eivät näytä pääsevän haastatteluihin ollenkaan, ja toisaalla pieni ryhmä, jotka saavat kyllä haastattelutilaisuuksia, mutta eivät työllisty. Tämä voi olla viite ns. ylikompetenssi ja ikä rasitteesta.

10 6KK HISTORIA 3 Kaikki Ilman työtä Kokoaikatyötä Määräaikaisuus Osa-aikatyö Ei mitään Työn haun tuloksellisuus Tällä hetkellä työmarkkinat vaikuttavat olevan varsin epävakaat. Kun katsotaan vastanneiden viimeisen puolen vuoden työhistoriaa, osa nyt työttömänä olevista on ollut jonkin muotoisissa töissä. Tarkemman tarkastelun perusteella osa tällä hetkellä töissä olevista hakee edelleen aktiivisesti uusia töitä. Samalla nähdään, että noin vastaajista on ollut työttömänä hyvin pitkään.

11 ALUE IKÄJAKAUMA Piilohaut Kaikki Kaikki Piilohaut Ulkomaat Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Turku-Salo Yli 5 Työn haun tuloksellisuus Kaksi muuta havaintoa. Ne, jotka hakevat töitä kaikilla keinoilla, hakevat laajemmalla maantieteellisellä alueella. Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että korkeamman kokemustason tehtäviä on ollut Varsinais-Suomessa vähän tarjolla. Lisäksi rohkeus tai paine hakea töitä eri menetelmin kasvaa selvästi iän myötä.

12 ALUE TYÖN MUODOT Ilman työtä Kaikki Kaikki Ilman työtä Ulkomaat Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Turku-Salo Kokoaikatyö Määräaikainen Osa-aikainen Yrittäjyys Työn haun tuloksellisuus Maantieteellisen alueen laajentamisen motivaationa näyttää tosin olevan heikko työllistyminen, sillä ne jotka eivät ole vielä työllistyneet tähyävät aktiivisimmin Varsinais-Suomen ulkopuolelle. Eri muotoisen työn vastaanottamishalukkuuteen menestys työmarkkinoilla ei näytä vaikuttavan. Yrittäjyys kiinnostaa vain pientä osaa vastaajista.

13 Haastattelut vs Haut Haastattelut vs Ikä Työn haun tuloksellisuus Hakemusten määrä korreloi jonkin verran (.46) haastattelumäärien kanssa, mutta hakijan ikä ei korreloi lainkaan (,4). Tämä on ensi alkuun yllättävä tulos. Ilmeisesti iän myötä kasvava rohkeus käyttää laajempaa keinovalikoimaa työnhaussa kompensoi ikärasismia. On myös mahdollista, että työtilanne on niin huono, että ikärasismi ei tule esille haastatteluvaiheessa.

14 IKÄJAKAUMA SUKUPUOLIJAKAUMAT Kaikki Ilman työtä Mies Nainen Yli 5 Kaikki Piilohaut Ilman työtä Ikä ja sukupuoli Kuitenkin ilman työtä olevien ja kaikkien ikäjakaumia vertaillessa havaitaan, että vanhemmat vastaajat ovat työllistyneet hivenen heikommin. Sukupuoli toisaalta ei näytä vaikuttavan olennaisesti työllistymiseen.

15 Yhteenveto Kyselytutkimuksemme perusteella työmarkkinatilanne on koulutetuille Varsinais-Suomessa erityisen heikko. Tätä tukee havaintomme voimakkaasti jakautuneesta joukosta. Noin kolmas osa on passivoitumassa ja on tehnyt vain vähän työhakemuksia, koska sopivia työtilaisuuksia näyttää avoimien paikkojen perusteella olevan vähän. Monet tähän joukkoon kuuluvista ovat olleet työttömänä jo pitkään. Toisaalla on toinen kolmannes aktiivisten konkareiden joukko, jotka ovat siirtyneet osittain tähyämään työmarkkinoita Varsinais-Suomen ulkopuolella ja käyttävät työn haun kanavia monipuolisesti. Tästä huolimatta hekään eivät aina työllisty. Osa työllistyneistä on määräaikaisessa- tai työharjoittelutyösuhteessa ja edelleen aktiivisia työn hakijoita. Yllättävin havaintomme on, että myös vanhemmat työn hakijat saavat haastatteluja yhtä hyvin kuin nuoremmat. Mutta tämä ei johda yhtä tehokkaasti työllistymiseen. Kokeneimmat kohtaavatkin usein ns. ylikompetenssi ongelman. Tutkimus antaa myös viitettä siitä, että ns. piilotyöpaikkojen löytäminen parantaa selvästi mahdollisuuksia työllistyä ja on luultavasti välttämätöntä varsinkin vanhemmille ja niille jotka kohtaavat ylikompetenssiongelmia. Viimeinen kolmannes asettuu näiden kahden ryhmän välimaastoon.

16 Yhteenveto Yksi perusongelmista on, että mahdolliset työpaikat eivät vastaa 1%:sti hakijoiden kokemuspohjaa ja ovat usein monta kokoluokkaa pienemmissä yrityksissä. Korporaatiotaustaan suhtaudutaan negatiivisesti. Aktiivinen työn haku kohdistuu usein näihin läheisten alojen metodologialtaan omaa kokemusta vastaaviin tai saman tyyppisiin tehtäviin. Esimerkiksi entinen Nokialainen projektipäällikkö saattaa hakea projektipäällikkyyksiä toiselta teollisuuden alalta tai ohjelmoija yrityksestä, joka tekee aivan toisen tyyppisiä ohjelmistoja, kuin Nokia. Uudelleen työllistyminen olisi tätä reittiä pitkin noususuhdanteessa varsin todennäköistä. Todellisuudessa uudelleen oppimisen tarve on kokonaisosaamiseen nähden hyvin pientä. Nykyisessä laskusuhdanteessa kovinkaan moni yritys ei ole halukas ottamaan tätä riskiä, vaikka on tunnettua, että kokemusten vaihto olisi hyvästä yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Monet olisivat valmiita vieläkin radikaalimpiin ratkaisuihin kokonaan kouluttautua aivan eri alalle. Vastaajista osa onkin opiskelemassa tai työharjoittelussa. Tämä osoittaa, että sisukkuutta ja yritystä riittää yhä.

17 Kommentteja Kun 6v on lähempänä kuin 5v niin tuntuu aika toivottomalta. Suorat haut yleensä tuovat edes vastauksen, rekry-firmojen kautta menevät joissa luodaan hakijaprofiili eivät tuota minkäänlaisia vastauksia. Hankalaa on työnhaku Varsinais-Suomessa. Joillain yrityksillä negatiivinen kuva Nokian työntekijöistä. Esim. haastattelun lopussa sanottiin, että meillä on sitten ihan eri käytännöt kuin Nokialla, mm. kellokortti käytössä ja etätyöt ei sallittuja. En edes itse kysynyt tällaisista asioista. Toisessa yrityksessä sanottiin että olet muuten hyvä hakija, mutta kun sinulla on tuo nokia-tausta.. Nämä kyllä saivat ihmettelemään. Onneksi pääsin töihin, jossa taas Nokia-tausta nähdään todella arvokkaana ja tässä työpaikassa todella paljon ex-nokialaisia, koska kokemukset heistä ovat tosi positiivisia. En ole hakenut aktiivisesti töitä, koska sovelluskouluttajan töitä ei ole tarjolla. Olen päättänyt vaihtaa alaa taloushallintoon ja aloitan nyt työkokeilussa tilitoimistossa. Tämän jälkeen odotan pääseväni alan koulutukseen Turun Aikuisopistoon. Omaa osaamista täysin vastaavat työpaikat ovat kiven alla, ja niihin harvoihin paikkoihin joihin osaamiseni täsmää hyvin ovat myös suosittuja muiden työnhakijoiden joukossa (=5-1 muuta hakijaa).

18 Kommentteja Olen jäänyt neljästi toiselle sijalle niissä tapauksissa, missä olen ollut haastattelussa. Käytännössä valinta osunut aina nuorempaan ja "halvempaan" vaikka kokemus ja tieto-taito ovat juuri oikeat kyseiseen tehtävään. Työnantajan markkinat, pelataan valinnoissa varman päälle ja hakukriteerit laajenevat hakijoiden osaamisen ja kokemuksen myötä, jos ikäsi alkaa 2:lla tai 5:llä ohi meni, ellei päättäjä ole samasta ryhmästä, julkiselle puolelle haetaan ylikoulutusta ja kokemusta tehtävään nähden ja samaa vikaa yksityisellä puolella, oman osaamisalan paikkoja kuitenkin jatkuvasti auki, mutta hakijoita runsaasti, suhteilla ja suosituksilla voit saada töitä, muutoin olemattomat mahdollisuudet. Turhauttavaa kun papereiden lähettelystä huolimatta ei tule kutsua edes haastatteluun. Tein henkilökohtaisen päätöksen uudelleen kouluttautua kokonaan pois ICT-alalta. Miten kauempana paikka on, sitten parempi on mahdollisuus saada sen tai olla ihan kärjessä jos kutsutaan haastatteluun. On nyt saavutus päästä ensikierrokseen. Paljon hakijoita liikkeellä. Myös negatiiviset lieveilmiöt lisääntyneet.

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT Työmarkkinat avoimessa haussa ja piilossa olevat työpaikat Rekrytointi on monimutkainen prosessi, joka alkaa yrityksen työvoiman tarpeesta ja päättyy enemmän tai vähemmän

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Riikka Åstrand Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Työpapereita Working Papers 49 Taiteen keskustoimikunta / tutkimusyksikkö Arts Council of Finland / Research Unit Sirkuksen tiedotuskeskus Finnish

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 36/2012 stenholm pekka aaltonen satu Yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä

UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä Saara Saarikko & Heta Suonpää Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielen

Lisätiedot