Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke"

Transkriptio

1 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen

2 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien taustatiedot... 4 Tutkimuksen tulokset... 7 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Mainonta portaalissa Mainonta mobiiliapplikaatioissa Kokonaisnäkyvyyspaketit Sisällöntuotanto Kontaktitiedot Kertynyt data Tuotekehitys ja -testaus Koulutus Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö Laaja kumppanuus Outdoors Finland Etelä hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvaluettelo: Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain... 5 Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema... 5 Kuva 3. Liikevaihdon jakauma... 6 Kuva 4. Henkilökunnan määrä... 6 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo... 7 Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 8 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo... 8 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 9 Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo... 14

3 Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma Kuva 26. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, keskiarvo Kuva 27. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, jakauma Kuva 28. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 29. Laajan kumppanuuden kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 30. Outdoors Finland Etelä -hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Kuva 31. Kiinnostuneisuus yhteistyöstä organisaation mukaan Kuva 32. Oletteko valmis harkitsemaan yhteistyötä? Kuva 33. Yhteistyöstä esille nousseita teemoja Kuva 34. Voiko organisaatioonne olla yhteydessä yhteistyön merkeissä?

4 Tutkimuksen taustaa Outdoors Finland Etelä hanke Outdoors Finland Etelä hanke on aktiviteettireitistöjen ja niihin liittyvän osaamisen sekä yhteistyön kehittämishanke, jonka toimialueena on Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Hanke on mukana Matkailun edistämiskeskuksen koordinoimassa Outdoors Finland kesäaktiviteettien kehittämisohjelmassa. Outdoors Finland Etelä -hankkeen päämääränä on kehittää toiminta-alueellaan pyöräily- ja erityisesti retkipyöräily-, vaellus- ja melontareittejä, niiden laatua ja saavutettavuutta sekä kotimaisille että ulkomaisille omatoimisille matkailijoille ja elinkeinoelämälle. 3 Hankkeen tavoitteina on: Toiminta-alueen olemassa olevien reittien tason nostaminen Reitti-informaation, karttojen ja oppaiden sekä opastaulujen tason ja informatiivisuuden nostaminen Edellä mainittujen hyödyntäminen tuotteistamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa Reittioppaiden ja -informaation sekä aktiviteettituotteiden saatavuuden parantaminen erilaisissa jakelukanavissa Erilaisten toimijoiden ja toimialojen verkottaminen keskenään Hankkeen tuloksena syntyy asiakaslähtöisesti kehitetyt reitistöt ja kartta- ja opastusmateriaali. Näiden luomalle perustalle kehitetään mobiili- ja internetpohjaisia kartta-, navigointi- ja informaatioratkaisuja. Näiden perusteella syntyy yritysten ja alueiden aktiviteettipaketteja sekä viikko-ohjelmia omatoimisille matkailijoille. Testaamalla ja seuraamalla toimenpiteiden tuloksia ja toteuttamista syntyy koulutusaineistoa eri kohderyhmille ja kohderyhmäkohtaisia seurantaraportteja muiden alueiden ja organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, pysyviä yhteistyökumppanuuksia yli toimialarajojen. Ulkoilu- ja liikuntareiteistä vastaavat tekevät yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa ja matkailuelinkeino hyödyntää reitistöjä. Yhteistyöhön liittyvät kartta-, älypuhelin- ja navigaattoritoimijat. Hankkeen kesto on ja arvonlisäverollinen kokonaisbudjetti 1,05 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun ala. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuorganisaatiot ja matkailutoimistot, kehittämisyhtiöt, Metsähallitus ja kansallispuistot, Matkailun edistämiskeskus sekä Outdoors Finland - koordinaatiohanke ja maakunnalliset hankkeet.

5 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet Outdoors Finland Etelä hanke toteutti keväällä 2013 reitteihin ja kyseisiin aktiviteetteihin perustuvan luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalin, mobiilioppaan, konseptoidut kartat sekä toimintamallin reitti-informaation tallentamiseksi ja tuotteistamiseksi. Syksyllä 2012 hankkeessa aloitettiin pohtimaan miten edellä luetellut toimenpiteet ja ratkaisut jäisivät elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Ensin kartoitettiin mitä kaupallisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Nämä raamitettiin yhteisessä työpajassa kansallisen Outdoors Finland - koordinaatiohankkeen kanssa. Workshopit tulokset esiteltiin tammikuussa 2013 sekä kansallisen Outdoors Finland koordinaatiohankkeen ja Outdoors Finland Etelä hankkeen ohjausryhmille. Outdoors Finland Etelä hanke työsti tutkimussuunnitelman ja kysymyslomakkeen yhdessä Innolink Oy:n kanssa. Tutkimus kulki nimellä rahoittajatutkimus, mutta nimettiin tutkimuksen toteuttamisvaiheessa kumppanuus- ja yhteistyöselvitykseksi. 4 Tutkimuksen tavoitteena oli sekä löytää potentiaalisia kumppaneita, yhteistyöyrityksiä ja organisaatioita sekä kehittää yhteistyön sisältöä. Tutkimusta varten määriteltiin ensin yritykset ja organisaatiot, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Sen jälkeen tutkimuksen toteuttaja, Innolink Oy rakensi rekisterin potentiaalisista kumppaneista. Tutkimus toteutettiin organisaatioiden päättäjiin kohdennetuilla puhelinhaastatteluilla maalis-huhtikuussa Yhteensä tehtiin 400 loppuunsaatettua haastattelua. Tässä raportissa esitellään tutkimuksen päätulokset. Tuloksista on tehty myös tiivistetty Powerpoint esitys, jossa on keskeiset kuvat ja tulokset. Vastaajien taustatiedot Potentiaalisia yhteistyökumppaneita tiedettiin olevan hyvin erilaisissa organisaatioissa. Hankkeeseen ovat olleet yhteydessä suuryritykset, joilla on rajapintoja esimerkiksi karttojen, reittisuunnittelun, ulkoilun ja retkeilyn sekä navigoinnin kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Karttakeskus, Fonecta ja vaikkapa Halti. Suuryrityksistä esimerkiksi urheilujuomia, välipaloja ja vaikkapa lääkkeitä valmistavat yritykset ovat potentiaalisia kumppaneita. Tällaisia partnereita on ulkomaisilla vastaavia palveluja tuottavilla organisaatioilla kuten ADFC:lla tai Schweitz Mobililla. Myös luonnonsuojeluun, ulkoiluun ja retkeilyyn ja vaikkapa matkailuun liittyvät yhdistykset ja järjestöt ovat kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Vähittäiskaupan puolelta esimerkiksi urheiluvälinekaupat voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Kyseisiä tuotteita maahantuovat yritykset kuuluvat myös mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Lisäksi kaikki matkailuun tavalla tai toisella liittyvät yritykset ja organisaatiot ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kaikilta luetelluita aloilta kartoitettiin vastaajia. Koottu rekisteri käytiin vielä manuaalisesti läpi ja karsittiin mukaan kaikista potentiaalisimmat. Lopulta vastaajista valtaosan muodostivat vähittäiskaupat (29,5%). Toiseksi eniten vastaajia oli ryhmässä joku muu (25,8%). Muun muassa luontokeskukset, lääkäri-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoavat yritykset olivat näitä. Suoraan matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä saatiin vastaajiksi 17,5%. Toisaalta jokin muu ryhmässä oli useita liikuntamatkailuyrityksiä esimerkiksi liikuntakeskuksia.

6 5 Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain Kaikista ryhmistä pyrittiin saamaan vastaajiksi henkilöitä, joilla oli valtaa päättää yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Niinpä valtaosa vastaajista oli toimitus- tai toiminnanjohtajia (57,3%) tai muuta ylintä johtoa (7%). Markkinointi- ja myyntijohdosta saatiin vastaajiksi 74 henkilöä, 18,5%. Jokin muu ryhmässä oli esimerkiksi omistajia ja yrittäjiä. 31 prosenttia vastaajista kertoi päättävänsä itsenäisesti yhteistyöstä ja kumppanuudesta. 69 prosenttia osallistuu päätöksen tekoon yhdessä muiden kanssa. toimitusjohtaja 51,8% (207) toiminnanjohtaja 5,5% (22) muu ylin johto 7, (28) markkinointijohtaja/-päällikkö 13,5% (54) myyntijohtaja/-päällikkö 5, (20) brändijohtaja/-päällikkö 0,5% (2) muu markkinoinnin- ja myynnin johto 1, (4) jokin muu 16, (64) Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema Vastanneiden organisaatioiden taustatietoja poimittiin Fonectan yritystietokannasta. Valtaosa vastanneista organisaatioista sijoittui liikevaihdoltaan luokkaan 2-10 milj. euroa. Hieman alle

7 neljänneksellä liikevaihto oli alle miljoona euroa. Vastanneissa oli runsaasti liikevaihdoltaan isojakin yrityksiä ,5% (38) ,5% (30) ,3% (29) 1-2 6,3% (25) ,5% (94) ,5% (34) , (44) ,3% (9) ,8% (15) tuntematon 20,5% (82) Kuva 3. Liikevaihdon jakauma Henkilökunnan määrältään valtaosa yrityksistä sijoittui luokkaan 1-4 henkilöä (30,8%). Seuraavaksi yleisin vaihtoehto oli henkilöä, johon kuului 17,8% vastanneista organisaatioista. Yli puolessa henkilökunnan määrä oli kuitenkin alle 20 henkilöä. Kuva 4. Henkilökunnan määrä Vastanneista 74 % toimi vain kotimaan markkinoilla ja loput 26 % toimivat sekä kotimaan että ulkomaisilla markkina-alueilla. Huolimatta tutkimusajankohdan taloudellisesta tilanteesta, vastanneista 56 prosenttia näki organisaationsa tulevaisuuden vähintään positiivisesti.

8 Tutkimuksen tulokset Vastaajille esiteltiin Outdoors Finland Etelä hankkeen tuottama portaali sekä kerrottiin älypuhelimeen ladattavasta mobiilioppaasta, ladattavista ja painetuista kartoista sekä aktiviteettimatkapaketeista. Sen jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan eri aktiviteettien kiinnostavuutta asteikolla 1-7 (ei lainkaan kiinnostava-erittäin kiinnostava). Aktiviteetit koettiin yhtä kiinnostaviksi, keskiarvot vaihtelivat 3,3-3,4 välillä. vaellus, 391 kpl 3,5 7 Pyöräily-/retkipyöräily, 393 kpl 3,4 melonta, 389 kpl 3,3 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaukset hajosivat siten että melonta oli eniten joko ei laisinkaan kiinnostavaa (28%/109 kpl) tai vähän kiinnostavaa (12,1%/47 kpl). Vaellus oli kiinnostavin, se sai eniten vastauksia asteikolla 5-7, yhteensä 32,8%. Erot aktiviteettien kesken tosin olivat melko pieniä. Kaikkien aktiviteettien kohdalla oli kuitenkin vastaajissa joukko, noin kolmannes kunkin aktiviteetin kohdalla, jotka näkivät kyseisen aktiviteetin joko kiinnostavana, hyvin kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana, asteikolla arvosanat 5-7. vaellus 25,6% (100) 10,7% (42) 10,7% (42) 20,2% (79) 16,9% (66) 10, (39) 5,9% melonta 28, (109) 12,1% (47) 9,8% (38) 2% (88) 14,4% (56) 9, (35) 4,1% Pyöräily-/retkipyöräily 25,4% (100) 12,5% (49) 9,7% (38) 20,1% (79) 17,3% (68) 8,9% (35) 6,1% Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7.

9 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=464 yhdistykset ja järjestöt N=50 suuryritykset N=43 vähittäiskauppa N=118 maahantuonti ja tukku N=55 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 jokin muu N=103 Pyöräily-/retkipyöräily 3,4 3,8 2,8 3,6 3,5 3,7 3,5 2,9 vaellus 3,5 4,0 2,7 3,3 3,4 3,6 3,1 melonta 3,3 3,8 3,2 2,9 4,2 3,5 2,7 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,38 3,88 7 3,36 3,28 5 3,54 2,87 Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Eri organisaatioiden kesken löytyi pieniä eroja Yhdistykset ja järjestöt, matkailupalveluita suoraan tarjoavat yritykset sekä matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt olivat eniten kiinnostuneita kaikista aktiviteeteista. Maahantuonti- ja tukkuyritykset olivat kiinnostuneita pyöräilystä ja vaelluksesta,eivät niinkään melonnasta. Matkailuyritykset olivat kiinnostuneimpia melonnasta, keskiarvo 4,2. 8 Kiinnostavin markkina-alue on kotimaa. Sen keskiarvo oli 4,8. Seuraavaksi kiinnostavin oli Venäjä (ka 3,2), mutta keskiarvo jäi kauaksi kotimaan kiinnostavuudesta. Ruotsi oli lähes yhtä kiinnostava Venäjän kanssa. Arvioitaessa eri markkina-aluiden kiinnostavuutta esiteltyjen tuotosten (portaali, mobiiliopas) valossa, on huomattava, että markkina-aluekohtaisia toimenpiteitä tai kieliversioita ei oltu vielä tehty. kotimaa, 393 kpl Venäjä, 372 kpl Ruotsi, 369 kpl saksankielinen Eurooppa, 370 kpl Benelux-maat, 363 kpl Iso-Britannia, 366 kpl Ranska, 364 kpl 4,8 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Ei liene yllätys,että matkailualaa lähellä olevat yritykset ja organisaatiot ovat kiinnostuneimpia kaikista markkina-alueista. Huomattava on myös se, että kotimaan markkina-alueen kiinnostavuus nousee huomattavasti ja keskiarvo on yli 5. Yhdistykset ja järjestöt ovat myös erittäin kiinnostuneita kotimaan markkina-alueesta, keskiarvo on 5,2.

10 TOIMINNAN TEKIJÄT kotimaa Venäjä saksankielinen Eurooppa Benelux-maat Iso-Britannia Ranska Ruotsi KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSELVITYS 2013 Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=464 4,8 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 3,0 3,20 yhdistykset ja järjestöt N=50 5,2 3,2 2,9 2,7 2,7 2,7 3,3 3,24 suuryritykset N=43 4,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,8 2,81 vähittäiskauppa N=118 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,6 2,9 2,8 2,7 2,9 3,01 maahantuonti ja tukku N=55 4,2 2,5 2,4 2,5 2,4 2,7 2,76 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 5,3 4,3 3,6 3,4 3,3 3,5 0 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 5,4 4,3 3,5 3,5 3,4 4,0 9 jokin muu N= ,6 2,5 2,4 2,5 2,83 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus Vastaajilta kysyttiin millaisista yhteistyömuodoista he olisivat kiinnostuneita. Yhteistyömuodot ja tavat oli etukäteen määritelty ja vastaajat saivat valita niistä kaikki haluamansa vaihtoehdot. Ehdottomasti kiinnostavin vaihtoehto oli mainonta outdoorsfinland.fi -luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalissa. Lähes 72 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita siitä. Seuraavaksi kiinnostavin yhteistyömuoto oli mainonta mobiiliapplikaatioissa (18 %). Sen jälkeen kokonaisnäkyvyyspaketit, näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan ja tuotekehitys- ja tuotetestauskumppanuudet olivat lähes yhtä kiinnostavia. Laajemmista kumppanuuksistakin oltiin kiinnostuneita, peräti 12 organisaatioita mainitsi sen vaihtoehtona. mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa 71,8% (287) mainonta älypuhelimissa ja padeissa toimivissa outdoors appikaatioissa 18, (72) kokonaisuusnäkyvyyspaketit 11,3% (45) näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan 12, (48) kontaktitiedot 13,8% (55) Outdoors Finlandin keräämä data 7,8% (31) tuotekehitys ja tuotetestauskumppanuudet 12,8% (51) reittien kehittämis- ja tuotteistamiskoulutus, konsultointi sekä oppaat 5,5% (22) media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö 6,8% (27) laajemmat kumppanuudet 3, (12) Ei vastattu 1,8% (7) Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus

11 Mainonta portaalissa Mainonnalla portaalissa tarkoitettiin kumppanin näkyvyyttä muun muassa bannereiden, klikkipohjaisten mainosten, Googlen tarjoamien työkalujen tai kumppanuusmarkkinoinnin kautta. Erilaisten mainontatapojen väliltä ei löytynyt kovin suuria eroja. Googlen tai muiden mainontatyökalujen käyttö, bannerit, klikkipohjaiset mainokset ja muut vaihtoehdot nähdään suurin piirtein yhtä kiinnostavina. Keskiarvo vaihtelee asteikolla 1-7 heikkona 1,9-1,7 välillä. Mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa kiinnostaa eniten. Bannerit kiinnostavat todella paljon, niistä pitäisi saada lisätietoja. 10 Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen, 256 kpl 1,9 display-markkinointi eli bannerit yms., 256 kpl 1,8 tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa, 256 kpl 1,8 kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa, 256 kpl 1,8 alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa, 256 kpl 1,7 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Positiivista on se, että arviointeja tarkemmin katsottuna löytyy kiinnostuneiden joukko, vastaajat, jotka olivat antaneet arvosanoja välillä 5-7. Kunkin vaihtoehdon kohdalla on noin 20 % vastaajia, jotka on hyvin kiinnostuneita. display-markkinointi eli bannerit yms. 70,7% (181) 17,2% (44) tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa 72,3% (185) 4,3% 16,8% (43) Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen 68,8% (176) 5,1% 18,4% (47) kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa 72,7% (186) 17,6% (45) alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa 73,8% (189) 18, (46) Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

12 Organisaation toimialan mukaan tarkasteltuna kiinnostuneimpia ovat matkailualalla toimivat organisaatiot ja suuryritykset. Keskiarvo jäi kuitenkin todella alhaiseksi, alle 3. Joukossa oli kuitenkin muutama, jotka olivat erittäin kiinnostuneita. TOIMINNAN TEKIJÄT display-markkinointi eli bannerit yms. tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=307 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,80 yhdistykset ja järjestöt N=33 Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,39 suuryritykset N=25 2,1 2,1 2,5 2,1 2,0 2,15 vähittäiskauppa N=79 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,77 maahantuonti ja tukku N=40 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,78 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=40 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,12 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=16 2,4 2,4 2,53 jokin muu N=74 1,4 11 1,4 1,3 1,3 1,3 1,34 Mainonta mobiiliapplikaatioissa Mobiiliapplikaatiolla tarkoitetaan älypuhelimissa ja tableteissa offline tilassa toimivaa informaatiotarjontaa. Applikaation tarkoitus on toimia apuvälineenä erityisesti reitillä liikuttaessa. Tällöin mainontaa voidaan suunnitella siten, että lähialueella toimivien yritysten mainoksia voi ilmestyä ruudulle kohdetta lähestettyessä. On myös mahdollista muokata koko applikaatio kumppanin ilmeeseen. Applikaatiosta voidaan irroittaa myös osia ja tehdä vaikkapa pääkaupunkiseudun oma Outdoors opas. Applikaation visuaalinen ilme räätälöitäisiin tällöin ostajan toiveiden mukaan. Mainonta mobiiliapplikaatioissa kiinnosti 39 vastaajaa. Vaihtoehdoiksi tarjottiin pelkkää mainontaa applikaatiossa, alueellista tai yrityksen omaa mobiiliopasta, jotka pohjautuisivat valtaosin Outdoors Finland Etelä hankkeen keräämään reitti-informaatioon. Alueellinen tai yrityksen oma applikaatio kiinnosti eniten, keskiarvoksi tuli 3,2. mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 25,6% (10) 10,3% 7,7% 48,7% (19) 5,1% ka 3,1 n=39 alueellinen mobiiliopas yrityksen oma applikaatio 23,1% (9) 17,9% (7) 10,3% 15,4% (6) 7,7% 10,3% 48,7% (19) 48,7% (19) 10,3% 7,7% ka 3,2 ka 3, Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla 1-7

13 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 yhdistykset ja järjestöt N=2 suuryritykset N=4 vähittäiskauppa N=13 maahantuonti ja tukku N=5 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=5 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=2 jokin muu N=12 mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 3,1 4,5 1,8 2,7 2,4 alueellinen mobiiliopas 3,2 4,0 2,0 2,7 2,8 2,4 yrityksen oma applikaatio 3,2 4,0 2,0 2,8 2,8 2,4 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,17 4,17 1,92 2,74 7 2,47 Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,5 5,0 6,0 5,17 3,3 3,7 3,4 3,47 Matkailuorganisaatiot ja keskittymät näkivät alueellisen applikaation erittäin kiinnostavana. Keskiarvo yrityksen omalle applikaatiolle oli 6 ja alueelliselle applikaatiolle 5. Mainonta applikaatiossa oli myös kiinnostava vaihtoehto matkailuorganisaatioiden ja keskittymien mielestä. 12 Kokonaisnäkyvyyspaketit Kokonaisnäkyvyyspaketeilla tarkoitettiin erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja näkyä eri tavoin kaikessa materiaalissa, jota Outdoors Finland Etelä hanke tuottaa. Kiinnostuneita oli vähän, vain 19 kpl. Tarjotut vaihtoehdot kuitenkin kiinnostivat melko tasaisesti. Kiinnostavin oli mahdollisuus näkyä mobiilioppaassa eri tavoin, ka 4,1. mobiiliopasjäsenyys, 19 kpl internetportaalijäsenyys, 19 kpl näkyvyys artikkeleissa, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finland -videoissa, 19 kpl näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä, 19 kpl näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa, 19 kpl kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa, 19 kpl tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla, 19 kpl yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä, 19 kpl 4,1 3,8 Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7

14 Vastanneista muutama oli erittäin kiinnostunut mobiiliopasjäsenyydestä ja näkyvyydestä artikkeleissa. Muuten kaikki tarjotut vaihtoehdot saivat eniten arvosanoja melko kiinnostava (4). kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille 5,3% 10,5% (2) 73,7% (14) 10,5% (2) internetportaalijäsenyys 5,3% 5,3% 78,9% (15) 10,5% (2) mobiiliopasjäsenyys 5,3% 5,3% 63,2% (12) 26,3% (5) näkyvyys artikkeleissa 5,3% 15,8% (3) 57,9% (11) 21,1% (4) näkyvyys Outdoors Finland -videoissa 5,3% 5,3% näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa 5,3% 5,3% näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten 5,3% 5,3% sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa 5,3% 5,3% 78,9% (15) 84,2% (16) 78,9% (15) 78,9% (15) 10,5% (2) 5,3% 10,5% (2) 10,5% (2) 13 tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla 5,3% 5,3% 84,2% (16) 5,3% yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti 5,3% tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä 15,8% (3) ,7% (14) 6 5,3% Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Sisällöntuotanto Yhtenä yhteistyövaihtoehtona tarjottiin näkyvyyttä sisällöntuotantoa vastaan. Kumppani saa näkyvyyttä esimerkiksi erilaisissa artikkeleissa tai videoissa, joita hanke tuottaa. Hanke voi tuottaa myös vaikkapa aktiviteettimatkailuliitteitä erilaisille medioille kuten vaikkapa Retki lehdelle. Kumppani saa näkyvyyttä liitteessä mainosten, artikkelien ja tekstinäkyvyyden muodossa. Lisäksi voidaan tuottaa reitti-informaatio matkailun alueorganisaation internet sivuille, videoita sovitun alueen reitistöistä ja vaikkapa alueellisia reittioppaita ja -karttoja. Muita tapoja ovat sosiaalisen median moderointi sekä kuluttajien ja ammattilaisten kysymyksiin vastaaminen organisaation puolesta. Sisällöntuotanto kiinnosti 9 vastaajaa. Kiinnostavin vaihtoehto oli videoiden tuottaminen, ka 4,3. Lähes yhtä kiinnostavia olivat tekstien tuottaminen ja sosiaalisen median moderointi, ka 4,1.

15 tekstin tuottaminen, 9 kpl 4,1 sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen, 9 kpl 4,1 videoiden tuottaminen, 9 kpl 4,3 reittien tuotteistaminen, 9 kpl oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä, 9 kpl max 7 3,7 14 Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo Reittien tuotteistaminen kiinnostaa yhtä vastaajaa erittäin paljon. Muuten vastaukset jakaantuivat tasaisesti melko kiinnostavan ja hyvin kiinnostavan välille. Arvosanoja 2 ja 3 ei antanut kukaan. tekstin tuottaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) videoiden tuottaminen 11,1% (1) 44,4% (4) 22,2% (2) 22,2% (2) reittien tuotteistaminen 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Kontaktitiedot Kontaktitietoja on kertynyt hankkeelle valtavasti ja niitä on mm. reitistöjen kehittäjistä, kuluttajista ja matkailualan yrityksistä. Esimerkiksi kuntien reitistöjen kehittämisestä vastaavista on kertynyt ammattilaisten yhteystietoja. Ammattilaisten kontaktitietoja ovat myös matkailualan, alueorganisaatioiden, kehittämisyhtiöiden ja matkailun jakelukanavien yhteyshenkilöt, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kuluttajat voivat jättää yhteystietojaan eri kanavia käyttäen. Kumppani voi hyödyntää omiin tarkoituksiinsa muun muassa sosiaalisen median osallistujia, sähköpostirekistereitä tai puhelinnumeroita.

16 Hankkeelle kertyneistä kontaktitiedoista oli kiinnostunut 15 vastaajaa. Ammattilaisten yhteystiedot nähtiinkiin kaikista kiinnostavimpana (ka 4,1). Kuluttajien yhteystiedot olivat seuraavaksi kiinnostavimmat. sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset, 15 kpl 4,1 sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat, 15 kpl sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset, 15 kpl 3,7 15 sosiaalisen median osallistujat, 15 kpl 3,5 Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaajista löytyi aivan muutama, jotka olivat hyvin kiinnostuneita annetuista vaihtoehdoista. Ammattilaisten kontaktitiedoista oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. Kontaktitiedot: Tämä on todella hyvä juttu. Älypuhelimiin ladattavat oppaat ja kartatkin kuulostavat kiinnostavalta, mutta riippuu mihin maihin tämä on suunnattuna. Esimerkiksi Euroopassa ei ole tällä hetkellä niin paljoa älypuhelimia kuin Suomessa. sosiaalisen median osallistujat 20, (3) 13,3% (2) 20, (3) 6,7% 26,7% (4) 13,3% (2) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat 13,3% (2) 13,3% (2) 6,7% 20, (3) 26,7% (4) 20, (3) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset 13,3% (2) 6,7% 6,7% 26,7% (4) 20, (3) 26,7% (4) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset 20, (3) 26,7% (4) 13,3% (2) 20, (3) 20, (3) Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

17 Kertynyt data Outdoors Finlandin keräämää dataa ovat esimerkiksi pyöräily-, melonta- ja vaellusreitit sekä matkailupalveluyritykset niiden varrella. Dataa kertyy koko ajan kun reittejä kartoitetaan. Kaikki reittitiedot on tallennettu paikkatietoon ja niihin liittyy sekä teksti- että kuvatietoja. Kun esimerkiksi vaellusreitti on tallennettu kerran sekä kehittäjän että käyttäjän näkökulmasta, paranevat sen hydöyntämismahdollisuudet ja tietoja voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Datasta oli kuitenkin kiinnostuneita hyvin vähän, vain 5 vastaajaa. Eniten kiinnostivat reittitiedot. 16 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot, 5 kpl 3,0 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot, 5 kpl 2,8 kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot, 5 kpl Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Tarkemmin vastauksia analysoitaessa havaittiin, että yksikään vastaajista ei ollut kovin kiinnostunut. Yksi vastaaja oli reittitiedoista melko kiinnostunut. Outdoors Finlandin keräämä data: Tässä on erinomaista potentiaalia. Koska meillä on esimerkiksi pyörähuoltopisteitä ympäri Suomea. Jos turistit tulevat Suomeen pyöräilemään ja jotain menee vikaan, olisi ohjelma tai vastaava josta näkee kaikki lähellä olevat huoltopisteemme. kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot 40, (2) 40, (2) 20, (1) kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot 40, (2) 60, (3) kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot 40, (2) 20, (1) 40, (2) Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

18 Tuotekehitys ja -testaus Tuotekehitys - ja tuotetestauskumppanuudessa kumppanin pyöräily-, melonta- ja vaellustuotteita kehitetään ja kumppanin vapaa-ajan matkustajille suunnattuja tuotteita testataan. Kumppanin muita tuotteita, vaikkapa energiajuomia, voidaan testauttaa esimerkiksi sosiaalisen median osallistujilla. Tuotekehitys ja testaus kiinnosti kohtuullisesti. 26 vastaajaa valitsi tämän vaihtoehdon. Kiinnostavin vaihtoehto oli kehittää ja testata tuotteita kotimaisille asiakkaille, keskiarvoksi tuli 3,2. 17 pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,2 kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,0 kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat, 26 kpl 3,1 markkina-aluekohtainen tuotetestaus, 26 kpl 2,9 Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Kaikista vaihtoehdoista oltiin eniten joko melko kiinnostuneita tai kiinnostuneita. Kotimaisten asiakkaiden tuotetestauspanostuksesta oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 19,2% (5) 11,5% (3) 19,2% (5) 19,2% (5) 7,7% kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 23,1% (6) 19,2% (5) kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 15,4% (4) 23,1% (6) markkina-aluekohtainen tuotetestaus 26,9% (7) 11,5% (3) 23,1% (6) 23,1% (6) 15,4% (4) Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma

19 Koulutus Koulutus sisälsi reittien kehittämis- ja tuotteistamiskoulutuksen, konsultoinnin sekä erilaisten oppaiden tuottamisen. Vaihtoehtoina tarjottiin reittien kehittämiseen ja tuotteistamiseen liittyvää koulutusta sekä kontaktiopetuksena, erilaisten oppaiden muodossa, verkko-opintomateriaalina ja henkilökohtaista neuvontaa. 19 vastaajaa koki koulutuksen kiinnostavaksi. Kiinnostavin vaihtoehto oli reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat (ka 4,4) ja reittien kehittämiskoulutus ja kehittämis- ja tuotteistamisoppaat (ka 4,3). 18 reittien kehittämiskoulutus, 19 kpl 4,3 reittien tuotteistamiskoulutus, 19 kpl 4,0 reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat, 19 kpl 4,4 reittien kehittämisen ja tuotteistamisen verkko-oppimateriaali, 19 kpl 4,3 henkilökohtainen neuvonta sähköpostilla ja puhelimitse, 19 kpl 3,8 Kuva 26. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, keskiarvo max 7 Kun vastauksia tarkasteltiin tarkemmin havaittiin, että verkko-oppimateriaalista hyvin kiinnostuneita oli eniten, yhteensä 4 vastaajaa. Kehittämis- ja tuotteistamisoppaat kiinnostivat myös 3 vastaajaa hyvin paljon. reittien kehittämiskoulutus 5,3% 10,5% (2) 10,5% (2) 10,5% (2) 5% (10) 10,5% (2) reittien tuotteistamiskoulutus 10,5% (2) 5,3% 15,8% (3) 21,1% (4) 36,8% (7) 10,5% (2) reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat 5,3% 5,3% 5,3% 31,6% (6) 36,8% (7) 15,8% (3) reittien kehittämisen ja tuotteistamisen verkko-oppimateriaali 5,3% 5,3% 15,8% (3) 21,1% (4) 31,6% (6) 21,1% (4) henkilökohtainen neuvonta sähköpostilla ja puhelimitse 10,5% (2) 15,8% (3) 42,1% (8) 31,6% (6) Kuva 27. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, jakauma

20 Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyössä kumppani voi osallistua esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin eri markkina-alueilla tai osallistua ulkomaisten matkailuja aktiviteettimedian tutustumismatkoihin Suomeen järjestämällä ohjelmaa tai tutustumisen omaan yritykseen tai alueeseen. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö herätti 6 vastaajan kiinnostuksen. Kiinnostavin vaihtoehto oli osallistuminen ulkomaisten aktiviteetti-, matkailu- ja lifestylebloggareiden Suomeen suuntautuviin opintomatkoihin, ka n=6 yhteismarkkinointi Matkailun edistämiskeskuksen kanssa 16,7% (1) 16,7% (1) 33,3% (2) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 3,5 osallistuminen ulkomaisen matkailu- ja aktiviteettimedian tutustumismatkoihin Suomeen 16,7% (1) 33,3% (2) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 3,3 osallistuminen ulkomaisten aktiviteetti-, matkailu- ja lifestylebloggareiden Suomeen suuntautuviin matkoihin 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 4, Kuva 28. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Laaja kumppanuus Laajemmat kumppanuuspaketit ovat kattavia yhteistyökokonaisuuksia jotka sisältävät erikoisnäkyvyyden lisäksi esimerkikis tuotetestauksia käyttäjäraadilla ja lanseerauspaketteja. Matkailualalla vastaava on esimerkiksi Levin Official Partner kumppanuus. Partnerin logot näkyvät kaikkialla keskuksen toiminnassa ja he ovat mukana organisoimassa tapahtumia ja toimintaa alueelle. Laaja kumppanuus kiinnosti 5 vastaajaa. Kiinnostavin vaihtoehto oli erikoisnäkyvyys eri palveluissa kuten internetissä, mobiilissa ja painetuissa kartoissa. Tämän vaihtoehdon keskiarvo oli ainoana yli 3 ja yksi vastaaja oli hyvin kiiinnostunut siitä.

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Kaustisen seutukunta 3.2.26 Minna Kauppinen Mikko Hänninen 2 Hanke Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä Kumppanuuspäivä 2016 Kumppanuuspöytä 4, vetäjinä Mari Brunou ja Tauno Linkoranta Tulevaisuuden kansalaistoiminta Alustuksena Tulevaisuuden kansalaistoiminta PP (liitteenä). Alustuksen jälkeen jakauduttiin

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot