Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke"

Transkriptio

1 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen

2 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien taustatiedot... 4 Tutkimuksen tulokset... 7 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Mainonta portaalissa Mainonta mobiiliapplikaatioissa Kokonaisnäkyvyyspaketit Sisällöntuotanto Kontaktitiedot Kertynyt data Tuotekehitys ja -testaus Koulutus Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö Laaja kumppanuus Outdoors Finland Etelä hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvaluettelo: Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain... 5 Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema... 5 Kuva 3. Liikevaihdon jakauma... 6 Kuva 4. Henkilökunnan määrä... 6 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo... 7 Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 8 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo... 8 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 9 Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo... 14

3 Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma Kuva 26. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, keskiarvo Kuva 27. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, jakauma Kuva 28. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 29. Laajan kumppanuuden kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 30. Outdoors Finland Etelä -hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Kuva 31. Kiinnostuneisuus yhteistyöstä organisaation mukaan Kuva 32. Oletteko valmis harkitsemaan yhteistyötä? Kuva 33. Yhteistyöstä esille nousseita teemoja Kuva 34. Voiko organisaatioonne olla yhteydessä yhteistyön merkeissä?

4 Tutkimuksen taustaa Outdoors Finland Etelä hanke Outdoors Finland Etelä hanke on aktiviteettireitistöjen ja niihin liittyvän osaamisen sekä yhteistyön kehittämishanke, jonka toimialueena on Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Hanke on mukana Matkailun edistämiskeskuksen koordinoimassa Outdoors Finland kesäaktiviteettien kehittämisohjelmassa. Outdoors Finland Etelä -hankkeen päämääränä on kehittää toiminta-alueellaan pyöräily- ja erityisesti retkipyöräily-, vaellus- ja melontareittejä, niiden laatua ja saavutettavuutta sekä kotimaisille että ulkomaisille omatoimisille matkailijoille ja elinkeinoelämälle. 3 Hankkeen tavoitteina on: Toiminta-alueen olemassa olevien reittien tason nostaminen Reitti-informaation, karttojen ja oppaiden sekä opastaulujen tason ja informatiivisuuden nostaminen Edellä mainittujen hyödyntäminen tuotteistamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa Reittioppaiden ja -informaation sekä aktiviteettituotteiden saatavuuden parantaminen erilaisissa jakelukanavissa Erilaisten toimijoiden ja toimialojen verkottaminen keskenään Hankkeen tuloksena syntyy asiakaslähtöisesti kehitetyt reitistöt ja kartta- ja opastusmateriaali. Näiden luomalle perustalle kehitetään mobiili- ja internetpohjaisia kartta-, navigointi- ja informaatioratkaisuja. Näiden perusteella syntyy yritysten ja alueiden aktiviteettipaketteja sekä viikko-ohjelmia omatoimisille matkailijoille. Testaamalla ja seuraamalla toimenpiteiden tuloksia ja toteuttamista syntyy koulutusaineistoa eri kohderyhmille ja kohderyhmäkohtaisia seurantaraportteja muiden alueiden ja organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, pysyviä yhteistyökumppanuuksia yli toimialarajojen. Ulkoilu- ja liikuntareiteistä vastaavat tekevät yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa ja matkailuelinkeino hyödyntää reitistöjä. Yhteistyöhön liittyvät kartta-, älypuhelin- ja navigaattoritoimijat. Hankkeen kesto on ja arvonlisäverollinen kokonaisbudjetti 1,05 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun ala. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuorganisaatiot ja matkailutoimistot, kehittämisyhtiöt, Metsähallitus ja kansallispuistot, Matkailun edistämiskeskus sekä Outdoors Finland - koordinaatiohanke ja maakunnalliset hankkeet.

5 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet Outdoors Finland Etelä hanke toteutti keväällä 2013 reitteihin ja kyseisiin aktiviteetteihin perustuvan luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalin, mobiilioppaan, konseptoidut kartat sekä toimintamallin reitti-informaation tallentamiseksi ja tuotteistamiseksi. Syksyllä 2012 hankkeessa aloitettiin pohtimaan miten edellä luetellut toimenpiteet ja ratkaisut jäisivät elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Ensin kartoitettiin mitä kaupallisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Nämä raamitettiin yhteisessä työpajassa kansallisen Outdoors Finland - koordinaatiohankkeen kanssa. Workshopit tulokset esiteltiin tammikuussa 2013 sekä kansallisen Outdoors Finland koordinaatiohankkeen ja Outdoors Finland Etelä hankkeen ohjausryhmille. Outdoors Finland Etelä hanke työsti tutkimussuunnitelman ja kysymyslomakkeen yhdessä Innolink Oy:n kanssa. Tutkimus kulki nimellä rahoittajatutkimus, mutta nimettiin tutkimuksen toteuttamisvaiheessa kumppanuus- ja yhteistyöselvitykseksi. 4 Tutkimuksen tavoitteena oli sekä löytää potentiaalisia kumppaneita, yhteistyöyrityksiä ja organisaatioita sekä kehittää yhteistyön sisältöä. Tutkimusta varten määriteltiin ensin yritykset ja organisaatiot, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Sen jälkeen tutkimuksen toteuttaja, Innolink Oy rakensi rekisterin potentiaalisista kumppaneista. Tutkimus toteutettiin organisaatioiden päättäjiin kohdennetuilla puhelinhaastatteluilla maalis-huhtikuussa Yhteensä tehtiin 400 loppuunsaatettua haastattelua. Tässä raportissa esitellään tutkimuksen päätulokset. Tuloksista on tehty myös tiivistetty Powerpoint esitys, jossa on keskeiset kuvat ja tulokset. Vastaajien taustatiedot Potentiaalisia yhteistyökumppaneita tiedettiin olevan hyvin erilaisissa organisaatioissa. Hankkeeseen ovat olleet yhteydessä suuryritykset, joilla on rajapintoja esimerkiksi karttojen, reittisuunnittelun, ulkoilun ja retkeilyn sekä navigoinnin kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Karttakeskus, Fonecta ja vaikkapa Halti. Suuryrityksistä esimerkiksi urheilujuomia, välipaloja ja vaikkapa lääkkeitä valmistavat yritykset ovat potentiaalisia kumppaneita. Tällaisia partnereita on ulkomaisilla vastaavia palveluja tuottavilla organisaatioilla kuten ADFC:lla tai Schweitz Mobililla. Myös luonnonsuojeluun, ulkoiluun ja retkeilyyn ja vaikkapa matkailuun liittyvät yhdistykset ja järjestöt ovat kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Vähittäiskaupan puolelta esimerkiksi urheiluvälinekaupat voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Kyseisiä tuotteita maahantuovat yritykset kuuluvat myös mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Lisäksi kaikki matkailuun tavalla tai toisella liittyvät yritykset ja organisaatiot ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kaikilta luetelluita aloilta kartoitettiin vastaajia. Koottu rekisteri käytiin vielä manuaalisesti läpi ja karsittiin mukaan kaikista potentiaalisimmat. Lopulta vastaajista valtaosan muodostivat vähittäiskaupat (29,5%). Toiseksi eniten vastaajia oli ryhmässä joku muu (25,8%). Muun muassa luontokeskukset, lääkäri-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoavat yritykset olivat näitä. Suoraan matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä saatiin vastaajiksi 17,5%. Toisaalta jokin muu ryhmässä oli useita liikuntamatkailuyrityksiä esimerkiksi liikuntakeskuksia.

6 5 Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain Kaikista ryhmistä pyrittiin saamaan vastaajiksi henkilöitä, joilla oli valtaa päättää yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Niinpä valtaosa vastaajista oli toimitus- tai toiminnanjohtajia (57,3%) tai muuta ylintä johtoa (7%). Markkinointi- ja myyntijohdosta saatiin vastaajiksi 74 henkilöä, 18,5%. Jokin muu ryhmässä oli esimerkiksi omistajia ja yrittäjiä. 31 prosenttia vastaajista kertoi päättävänsä itsenäisesti yhteistyöstä ja kumppanuudesta. 69 prosenttia osallistuu päätöksen tekoon yhdessä muiden kanssa. toimitusjohtaja 51,8% (207) toiminnanjohtaja 5,5% (22) muu ylin johto 7, (28) markkinointijohtaja/-päällikkö 13,5% (54) myyntijohtaja/-päällikkö 5, (20) brändijohtaja/-päällikkö 0,5% (2) muu markkinoinnin- ja myynnin johto 1, (4) jokin muu 16, (64) Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema Vastanneiden organisaatioiden taustatietoja poimittiin Fonectan yritystietokannasta. Valtaosa vastanneista organisaatioista sijoittui liikevaihdoltaan luokkaan 2-10 milj. euroa. Hieman alle

7 neljänneksellä liikevaihto oli alle miljoona euroa. Vastanneissa oli runsaasti liikevaihdoltaan isojakin yrityksiä ,5% (38) ,5% (30) ,3% (29) 1-2 6,3% (25) ,5% (94) ,5% (34) , (44) ,3% (9) ,8% (15) tuntematon 20,5% (82) Kuva 3. Liikevaihdon jakauma Henkilökunnan määrältään valtaosa yrityksistä sijoittui luokkaan 1-4 henkilöä (30,8%). Seuraavaksi yleisin vaihtoehto oli henkilöä, johon kuului 17,8% vastanneista organisaatioista. Yli puolessa henkilökunnan määrä oli kuitenkin alle 20 henkilöä. Kuva 4. Henkilökunnan määrä Vastanneista 74 % toimi vain kotimaan markkinoilla ja loput 26 % toimivat sekä kotimaan että ulkomaisilla markkina-alueilla. Huolimatta tutkimusajankohdan taloudellisesta tilanteesta, vastanneista 56 prosenttia näki organisaationsa tulevaisuuden vähintään positiivisesti.

8 Tutkimuksen tulokset Vastaajille esiteltiin Outdoors Finland Etelä hankkeen tuottama portaali sekä kerrottiin älypuhelimeen ladattavasta mobiilioppaasta, ladattavista ja painetuista kartoista sekä aktiviteettimatkapaketeista. Sen jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan eri aktiviteettien kiinnostavuutta asteikolla 1-7 (ei lainkaan kiinnostava-erittäin kiinnostava). Aktiviteetit koettiin yhtä kiinnostaviksi, keskiarvot vaihtelivat 3,3-3,4 välillä. vaellus, 391 kpl 3,5 7 Pyöräily-/retkipyöräily, 393 kpl 3,4 melonta, 389 kpl 3,3 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaukset hajosivat siten että melonta oli eniten joko ei laisinkaan kiinnostavaa (28%/109 kpl) tai vähän kiinnostavaa (12,1%/47 kpl). Vaellus oli kiinnostavin, se sai eniten vastauksia asteikolla 5-7, yhteensä 32,8%. Erot aktiviteettien kesken tosin olivat melko pieniä. Kaikkien aktiviteettien kohdalla oli kuitenkin vastaajissa joukko, noin kolmannes kunkin aktiviteetin kohdalla, jotka näkivät kyseisen aktiviteetin joko kiinnostavana, hyvin kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana, asteikolla arvosanat 5-7. vaellus 25,6% (100) 10,7% (42) 10,7% (42) 20,2% (79) 16,9% (66) 10, (39) 5,9% melonta 28, (109) 12,1% (47) 9,8% (38) 2% (88) 14,4% (56) 9, (35) 4,1% Pyöräily-/retkipyöräily 25,4% (100) 12,5% (49) 9,7% (38) 20,1% (79) 17,3% (68) 8,9% (35) 6,1% Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7.

9 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=464 yhdistykset ja järjestöt N=50 suuryritykset N=43 vähittäiskauppa N=118 maahantuonti ja tukku N=55 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 jokin muu N=103 Pyöräily-/retkipyöräily 3,4 3,8 2,8 3,6 3,5 3,7 3,5 2,9 vaellus 3,5 4,0 2,7 3,3 3,4 3,6 3,1 melonta 3,3 3,8 3,2 2,9 4,2 3,5 2,7 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,38 3,88 7 3,36 3,28 5 3,54 2,87 Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Eri organisaatioiden kesken löytyi pieniä eroja Yhdistykset ja järjestöt, matkailupalveluita suoraan tarjoavat yritykset sekä matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt olivat eniten kiinnostuneita kaikista aktiviteeteista. Maahantuonti- ja tukkuyritykset olivat kiinnostuneita pyöräilystä ja vaelluksesta,eivät niinkään melonnasta. Matkailuyritykset olivat kiinnostuneimpia melonnasta, keskiarvo 4,2. 8 Kiinnostavin markkina-alue on kotimaa. Sen keskiarvo oli 4,8. Seuraavaksi kiinnostavin oli Venäjä (ka 3,2), mutta keskiarvo jäi kauaksi kotimaan kiinnostavuudesta. Ruotsi oli lähes yhtä kiinnostava Venäjän kanssa. Arvioitaessa eri markkina-aluiden kiinnostavuutta esiteltyjen tuotosten (portaali, mobiiliopas) valossa, on huomattava, että markkina-aluekohtaisia toimenpiteitä tai kieliversioita ei oltu vielä tehty. kotimaa, 393 kpl Venäjä, 372 kpl Ruotsi, 369 kpl saksankielinen Eurooppa, 370 kpl Benelux-maat, 363 kpl Iso-Britannia, 366 kpl Ranska, 364 kpl 4,8 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Ei liene yllätys,että matkailualaa lähellä olevat yritykset ja organisaatiot ovat kiinnostuneimpia kaikista markkina-alueista. Huomattava on myös se, että kotimaan markkina-alueen kiinnostavuus nousee huomattavasti ja keskiarvo on yli 5. Yhdistykset ja järjestöt ovat myös erittäin kiinnostuneita kotimaan markkina-alueesta, keskiarvo on 5,2.

10 TOIMINNAN TEKIJÄT kotimaa Venäjä saksankielinen Eurooppa Benelux-maat Iso-Britannia Ranska Ruotsi KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSELVITYS 2013 Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=464 4,8 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 3,0 3,20 yhdistykset ja järjestöt N=50 5,2 3,2 2,9 2,7 2,7 2,7 3,3 3,24 suuryritykset N=43 4,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,8 2,81 vähittäiskauppa N=118 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,6 2,9 2,8 2,7 2,9 3,01 maahantuonti ja tukku N=55 4,2 2,5 2,4 2,5 2,4 2,7 2,76 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 5,3 4,3 3,6 3,4 3,3 3,5 0 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 5,4 4,3 3,5 3,5 3,4 4,0 9 jokin muu N= ,6 2,5 2,4 2,5 2,83 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus Vastaajilta kysyttiin millaisista yhteistyömuodoista he olisivat kiinnostuneita. Yhteistyömuodot ja tavat oli etukäteen määritelty ja vastaajat saivat valita niistä kaikki haluamansa vaihtoehdot. Ehdottomasti kiinnostavin vaihtoehto oli mainonta outdoorsfinland.fi -luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalissa. Lähes 72 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita siitä. Seuraavaksi kiinnostavin yhteistyömuoto oli mainonta mobiiliapplikaatioissa (18 %). Sen jälkeen kokonaisnäkyvyyspaketit, näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan ja tuotekehitys- ja tuotetestauskumppanuudet olivat lähes yhtä kiinnostavia. Laajemmista kumppanuuksistakin oltiin kiinnostuneita, peräti 12 organisaatioita mainitsi sen vaihtoehtona. mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa 71,8% (287) mainonta älypuhelimissa ja padeissa toimivissa outdoors appikaatioissa 18, (72) kokonaisuusnäkyvyyspaketit 11,3% (45) näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan 12, (48) kontaktitiedot 13,8% (55) Outdoors Finlandin keräämä data 7,8% (31) tuotekehitys ja tuotetestauskumppanuudet 12,8% (51) reittien kehittämis- ja tuotteistamiskoulutus, konsultointi sekä oppaat 5,5% (22) media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö 6,8% (27) laajemmat kumppanuudet 3, (12) Ei vastattu 1,8% (7) Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus

11 Mainonta portaalissa Mainonnalla portaalissa tarkoitettiin kumppanin näkyvyyttä muun muassa bannereiden, klikkipohjaisten mainosten, Googlen tarjoamien työkalujen tai kumppanuusmarkkinoinnin kautta. Erilaisten mainontatapojen väliltä ei löytynyt kovin suuria eroja. Googlen tai muiden mainontatyökalujen käyttö, bannerit, klikkipohjaiset mainokset ja muut vaihtoehdot nähdään suurin piirtein yhtä kiinnostavina. Keskiarvo vaihtelee asteikolla 1-7 heikkona 1,9-1,7 välillä. Mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa kiinnostaa eniten. Bannerit kiinnostavat todella paljon, niistä pitäisi saada lisätietoja. 10 Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen, 256 kpl 1,9 display-markkinointi eli bannerit yms., 256 kpl 1,8 tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa, 256 kpl 1,8 kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa, 256 kpl 1,8 alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa, 256 kpl 1,7 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Positiivista on se, että arviointeja tarkemmin katsottuna löytyy kiinnostuneiden joukko, vastaajat, jotka olivat antaneet arvosanoja välillä 5-7. Kunkin vaihtoehdon kohdalla on noin 20 % vastaajia, jotka on hyvin kiinnostuneita. display-markkinointi eli bannerit yms. 70,7% (181) 17,2% (44) tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa 72,3% (185) 4,3% 16,8% (43) Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen 68,8% (176) 5,1% 18,4% (47) kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa 72,7% (186) 17,6% (45) alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa 73,8% (189) 18, (46) Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

12 Organisaation toimialan mukaan tarkasteltuna kiinnostuneimpia ovat matkailualalla toimivat organisaatiot ja suuryritykset. Keskiarvo jäi kuitenkin todella alhaiseksi, alle 3. Joukossa oli kuitenkin muutama, jotka olivat erittäin kiinnostuneita. TOIMINNAN TEKIJÄT display-markkinointi eli bannerit yms. tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=307 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,80 yhdistykset ja järjestöt N=33 Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,39 suuryritykset N=25 2,1 2,1 2,5 2,1 2,0 2,15 vähittäiskauppa N=79 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,77 maahantuonti ja tukku N=40 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,78 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=40 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,12 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=16 2,4 2,4 2,53 jokin muu N=74 1,4 11 1,4 1,3 1,3 1,3 1,34 Mainonta mobiiliapplikaatioissa Mobiiliapplikaatiolla tarkoitetaan älypuhelimissa ja tableteissa offline tilassa toimivaa informaatiotarjontaa. Applikaation tarkoitus on toimia apuvälineenä erityisesti reitillä liikuttaessa. Tällöin mainontaa voidaan suunnitella siten, että lähialueella toimivien yritysten mainoksia voi ilmestyä ruudulle kohdetta lähestettyessä. On myös mahdollista muokata koko applikaatio kumppanin ilmeeseen. Applikaatiosta voidaan irroittaa myös osia ja tehdä vaikkapa pääkaupunkiseudun oma Outdoors opas. Applikaation visuaalinen ilme räätälöitäisiin tällöin ostajan toiveiden mukaan. Mainonta mobiiliapplikaatioissa kiinnosti 39 vastaajaa. Vaihtoehdoiksi tarjottiin pelkkää mainontaa applikaatiossa, alueellista tai yrityksen omaa mobiiliopasta, jotka pohjautuisivat valtaosin Outdoors Finland Etelä hankkeen keräämään reitti-informaatioon. Alueellinen tai yrityksen oma applikaatio kiinnosti eniten, keskiarvoksi tuli 3,2. mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 25,6% (10) 10,3% 7,7% 48,7% (19) 5,1% ka 3,1 n=39 alueellinen mobiiliopas yrityksen oma applikaatio 23,1% (9) 17,9% (7) 10,3% 15,4% (6) 7,7% 10,3% 48,7% (19) 48,7% (19) 10,3% 7,7% ka 3,2 ka 3, Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla 1-7

13 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 yhdistykset ja järjestöt N=2 suuryritykset N=4 vähittäiskauppa N=13 maahantuonti ja tukku N=5 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=5 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=2 jokin muu N=12 mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 3,1 4,5 1,8 2,7 2,4 alueellinen mobiiliopas 3,2 4,0 2,0 2,7 2,8 2,4 yrityksen oma applikaatio 3,2 4,0 2,0 2,8 2,8 2,4 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,17 4,17 1,92 2,74 7 2,47 Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,5 5,0 6,0 5,17 3,3 3,7 3,4 3,47 Matkailuorganisaatiot ja keskittymät näkivät alueellisen applikaation erittäin kiinnostavana. Keskiarvo yrityksen omalle applikaatiolle oli 6 ja alueelliselle applikaatiolle 5. Mainonta applikaatiossa oli myös kiinnostava vaihtoehto matkailuorganisaatioiden ja keskittymien mielestä. 12 Kokonaisnäkyvyyspaketit Kokonaisnäkyvyyspaketeilla tarkoitettiin erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja näkyä eri tavoin kaikessa materiaalissa, jota Outdoors Finland Etelä hanke tuottaa. Kiinnostuneita oli vähän, vain 19 kpl. Tarjotut vaihtoehdot kuitenkin kiinnostivat melko tasaisesti. Kiinnostavin oli mahdollisuus näkyä mobiilioppaassa eri tavoin, ka 4,1. mobiiliopasjäsenyys, 19 kpl internetportaalijäsenyys, 19 kpl näkyvyys artikkeleissa, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finland -videoissa, 19 kpl näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä, 19 kpl näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa, 19 kpl kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa, 19 kpl tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla, 19 kpl yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä, 19 kpl 4,1 3,8 Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7

14 Vastanneista muutama oli erittäin kiinnostunut mobiiliopasjäsenyydestä ja näkyvyydestä artikkeleissa. Muuten kaikki tarjotut vaihtoehdot saivat eniten arvosanoja melko kiinnostava (4). kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille 5,3% 10,5% (2) 73,7% (14) 10,5% (2) internetportaalijäsenyys 5,3% 5,3% 78,9% (15) 10,5% (2) mobiiliopasjäsenyys 5,3% 5,3% 63,2% (12) 26,3% (5) näkyvyys artikkeleissa 5,3% 15,8% (3) 57,9% (11) 21,1% (4) näkyvyys Outdoors Finland -videoissa 5,3% 5,3% näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa 5,3% 5,3% näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten 5,3% 5,3% sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa 5,3% 5,3% 78,9% (15) 84,2% (16) 78,9% (15) 78,9% (15) 10,5% (2) 5,3% 10,5% (2) 10,5% (2) 13 tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla 5,3% 5,3% 84,2% (16) 5,3% yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti 5,3% tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä 15,8% (3) ,7% (14) 6 5,3% Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Sisällöntuotanto Yhtenä yhteistyövaihtoehtona tarjottiin näkyvyyttä sisällöntuotantoa vastaan. Kumppani saa näkyvyyttä esimerkiksi erilaisissa artikkeleissa tai videoissa, joita hanke tuottaa. Hanke voi tuottaa myös vaikkapa aktiviteettimatkailuliitteitä erilaisille medioille kuten vaikkapa Retki lehdelle. Kumppani saa näkyvyyttä liitteessä mainosten, artikkelien ja tekstinäkyvyyden muodossa. Lisäksi voidaan tuottaa reitti-informaatio matkailun alueorganisaation internet sivuille, videoita sovitun alueen reitistöistä ja vaikkapa alueellisia reittioppaita ja -karttoja. Muita tapoja ovat sosiaalisen median moderointi sekä kuluttajien ja ammattilaisten kysymyksiin vastaaminen organisaation puolesta. Sisällöntuotanto kiinnosti 9 vastaajaa. Kiinnostavin vaihtoehto oli videoiden tuottaminen, ka 4,3. Lähes yhtä kiinnostavia olivat tekstien tuottaminen ja sosiaalisen median moderointi, ka 4,1.

15 tekstin tuottaminen, 9 kpl 4,1 sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen, 9 kpl 4,1 videoiden tuottaminen, 9 kpl 4,3 reittien tuotteistaminen, 9 kpl oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä, 9 kpl max 7 3,7 14 Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo Reittien tuotteistaminen kiinnostaa yhtä vastaajaa erittäin paljon. Muuten vastaukset jakaantuivat tasaisesti melko kiinnostavan ja hyvin kiinnostavan välille. Arvosanoja 2 ja 3 ei antanut kukaan. tekstin tuottaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) videoiden tuottaminen 11,1% (1) 44,4% (4) 22,2% (2) 22,2% (2) reittien tuotteistaminen 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Kontaktitiedot Kontaktitietoja on kertynyt hankkeelle valtavasti ja niitä on mm. reitistöjen kehittäjistä, kuluttajista ja matkailualan yrityksistä. Esimerkiksi kuntien reitistöjen kehittämisestä vastaavista on kertynyt ammattilaisten yhteystietoja. Ammattilaisten kontaktitietoja ovat myös matkailualan, alueorganisaatioiden, kehittämisyhtiöiden ja matkailun jakelukanavien yhteyshenkilöt, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kuluttajat voivat jättää yhteystietojaan eri kanavia käyttäen. Kumppani voi hyödyntää omiin tarkoituksiinsa muun muassa sosiaalisen median osallistujia, sähköpostirekistereitä tai puhelinnumeroita.

16 Hankkeelle kertyneistä kontaktitiedoista oli kiinnostunut 15 vastaajaa. Ammattilaisten yhteystiedot nähtiinkiin kaikista kiinnostavimpana (ka 4,1). Kuluttajien yhteystiedot olivat seuraavaksi kiinnostavimmat. sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset, 15 kpl 4,1 sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat, 15 kpl sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset, 15 kpl 3,7 15 sosiaalisen median osallistujat, 15 kpl 3,5 Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaajista löytyi aivan muutama, jotka olivat hyvin kiinnostuneita annetuista vaihtoehdoista. Ammattilaisten kontaktitiedoista oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. Kontaktitiedot: Tämä on todella hyvä juttu. Älypuhelimiin ladattavat oppaat ja kartatkin kuulostavat kiinnostavalta, mutta riippuu mihin maihin tämä on suunnattuna. Esimerkiksi Euroopassa ei ole tällä hetkellä niin paljoa älypuhelimia kuin Suomessa. sosiaalisen median osallistujat 20, (3) 13,3% (2) 20, (3) 6,7% 26,7% (4) 13,3% (2) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat 13,3% (2) 13,3% (2) 6,7% 20, (3) 26,7% (4) 20, (3) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset 13,3% (2) 6,7% 6,7% 26,7% (4) 20, (3) 26,7% (4) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset 20, (3) 26,7% (4) 13,3% (2) 20, (3) 20, (3) Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

17 Kertynyt data Outdoors Finlandin keräämää dataa ovat esimerkiksi pyöräily-, melonta- ja vaellusreitit sekä matkailupalveluyritykset niiden varrella. Dataa kertyy koko ajan kun reittejä kartoitetaan. Kaikki reittitiedot on tallennettu paikkatietoon ja niihin liittyy sekä teksti- että kuvatietoja. Kun esimerkiksi vaellusreitti on tallennettu kerran sekä kehittäjän että käyttäjän näkökulmasta, paranevat sen hydöyntämismahdollisuudet ja tietoja voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Datasta oli kuitenkin kiinnostuneita hyvin vähän, vain 5 vastaajaa. Eniten kiinnostivat reittitiedot. 16 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot, 5 kpl 3,0 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot, 5 kpl 2,8 kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot, 5 kpl Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Tarkemmin vastauksia analysoitaessa havaittiin, että yksikään vastaajista ei ollut kovin kiinnostunut. Yksi vastaaja oli reittitiedoista melko kiinnostunut. Outdoors Finlandin keräämä data: Tässä on erinomaista potentiaalia. Koska meillä on esimerkiksi pyörähuoltopisteitä ympäri Suomea. Jos turistit tulevat Suomeen pyöräilemään ja jotain menee vikaan, olisi ohjelma tai vastaava josta näkee kaikki lähellä olevat huoltopisteemme. kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot 40, (2) 40, (2) 20, (1) kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot 40, (2) 60, (3) kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot 40, (2) 20, (1) 40, (2) Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

18 Tuotekehitys ja -testaus Tuotekehitys - ja tuotetestauskumppanuudessa kumppanin pyöräily-, melonta- ja vaellustuotteita kehitetään ja kumppanin vapaa-ajan matkustajille suunnattuja tuotteita testataan. Kumppanin muita tuotteita, vaikkapa energiajuomia, voidaan testauttaa esimerkiksi sosiaalisen median osallistujilla. Tuotekehitys ja testaus kiinnosti kohtuullisesti. 26 vastaajaa valitsi tämän vaihtoehdon. Kiinnostavin vaihtoehto oli kehittää ja testata tuotteita kotimaisille asiakkaille, keskiarvoksi tuli 3,2. 17 pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,2 kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,0 kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat, 26 kpl 3,1 markkina-aluekohtainen tuotetestaus, 26 kpl 2,9 Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Kaikista vaihtoehdoista oltiin eniten joko melko kiinnostuneita tai kiinnostuneita. Kotimaisten asiakkaiden tuotetestauspanostuksesta oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 19,2% (5) 11,5% (3) 19,2% (5) 19,2% (5) 7,7% kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 23,1% (6) 19,2% (5) kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 15,4% (4) 23,1% (6) markkina-aluekohtainen tuotetestaus 26,9% (7) 11,5% (3) 23,1% (6) 23,1% (6) 15,4% (4) Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE Outdoors Finland Etelä-hanke LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Elämysmatkailu Opinnäytetyö Syksy 2012 Peter Moisio

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT

PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT 1 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Ekaterina Khlebova PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT Opinnäytetyö Marraskuu 2013 2 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17 Mika Saloheimo SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: SLOK-PROJEKTIN VAIHEET JA TULOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen 0 Tiivistelmä Matkailun edistämiskeskus MEK on saanut valtakunnallisessa matkailustrategiassa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Kenth Nedergård. Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa

Kenth Nedergård. Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa Kenth Nedergård Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa Kartoitus yrityksistä, yhdistyksistä ja järjestöistä, jotka tarjoavat matkailupalveluja

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa

Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa Kesäaktiviteettitarjonnan ja kylämatkailun sähköiset jakelukanavat Isossa-Britanniassa 31.8.2011 Sirkku Hirvonen Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Outdoors Finland - Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen-

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot