Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke"

Transkriptio

1 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen

2 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien taustatiedot... 4 Tutkimuksen tulokset... 7 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Mainonta portaalissa Mainonta mobiiliapplikaatioissa Kokonaisnäkyvyyspaketit Sisällöntuotanto Kontaktitiedot Kertynyt data Tuotekehitys ja -testaus Koulutus Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö Laaja kumppanuus Outdoors Finland Etelä hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Yhteenveto ja johtopäätökset Kuvaluettelo: Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain... 5 Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema... 5 Kuva 3. Liikevaihdon jakauma... 6 Kuva 4. Henkilökunnan määrä... 6 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo... 7 Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 8 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo... 8 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo... 9 Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus... 9 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo... 14

3 Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma Kuva 26. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, keskiarvo Kuva 27. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, jakauma Kuva 28. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 29. Laajan kumppanuuden kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Kuva 30. Outdoors Finland Etelä -hankkeen kiinnostavuus yhteistyökumppanina Kuva 31. Kiinnostuneisuus yhteistyöstä organisaation mukaan Kuva 32. Oletteko valmis harkitsemaan yhteistyötä? Kuva 33. Yhteistyöstä esille nousseita teemoja Kuva 34. Voiko organisaatioonne olla yhteydessä yhteistyön merkeissä?

4 Tutkimuksen taustaa Outdoors Finland Etelä hanke Outdoors Finland Etelä hanke on aktiviteettireitistöjen ja niihin liittyvän osaamisen sekä yhteistyön kehittämishanke, jonka toimialueena on Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Hanke on mukana Matkailun edistämiskeskuksen koordinoimassa Outdoors Finland kesäaktiviteettien kehittämisohjelmassa. Outdoors Finland Etelä -hankkeen päämääränä on kehittää toiminta-alueellaan pyöräily- ja erityisesti retkipyöräily-, vaellus- ja melontareittejä, niiden laatua ja saavutettavuutta sekä kotimaisille että ulkomaisille omatoimisille matkailijoille ja elinkeinoelämälle. 3 Hankkeen tavoitteina on: Toiminta-alueen olemassa olevien reittien tason nostaminen Reitti-informaation, karttojen ja oppaiden sekä opastaulujen tason ja informatiivisuuden nostaminen Edellä mainittujen hyödyntäminen tuotteistamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa Reittioppaiden ja -informaation sekä aktiviteettituotteiden saatavuuden parantaminen erilaisissa jakelukanavissa Erilaisten toimijoiden ja toimialojen verkottaminen keskenään Hankkeen tuloksena syntyy asiakaslähtöisesti kehitetyt reitistöt ja kartta- ja opastusmateriaali. Näiden luomalle perustalle kehitetään mobiili- ja internetpohjaisia kartta-, navigointi- ja informaatioratkaisuja. Näiden perusteella syntyy yritysten ja alueiden aktiviteettipaketteja sekä viikko-ohjelmia omatoimisille matkailijoille. Testaamalla ja seuraamalla toimenpiteiden tuloksia ja toteuttamista syntyy koulutusaineistoa eri kohderyhmille ja kohderyhmäkohtaisia seurantaraportteja muiden alueiden ja organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena syntyy uusia, pysyviä yhteistyökumppanuuksia yli toimialarajojen. Ulkoilu- ja liikuntareiteistä vastaavat tekevät yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa ja matkailuelinkeino hyödyntää reitistöjä. Yhteistyöhön liittyvät kartta-, älypuhelin- ja navigaattoritoimijat. Hankkeen kesto on ja arvonlisäverollinen kokonaisbudjetti 1,05 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun Matkailun ala. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuorganisaatiot ja matkailutoimistot, kehittämisyhtiöt, Metsähallitus ja kansallispuistot, Matkailun edistämiskeskus sekä Outdoors Finland - koordinaatiohanke ja maakunnalliset hankkeet.

5 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet Outdoors Finland Etelä hanke toteutti keväällä 2013 reitteihin ja kyseisiin aktiviteetteihin perustuvan luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalin, mobiilioppaan, konseptoidut kartat sekä toimintamallin reitti-informaation tallentamiseksi ja tuotteistamiseksi. Syksyllä 2012 hankkeessa aloitettiin pohtimaan miten edellä luetellut toimenpiteet ja ratkaisut jäisivät elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Ensin kartoitettiin mitä kaupallisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Nämä raamitettiin yhteisessä työpajassa kansallisen Outdoors Finland - koordinaatiohankkeen kanssa. Workshopit tulokset esiteltiin tammikuussa 2013 sekä kansallisen Outdoors Finland koordinaatiohankkeen ja Outdoors Finland Etelä hankkeen ohjausryhmille. Outdoors Finland Etelä hanke työsti tutkimussuunnitelman ja kysymyslomakkeen yhdessä Innolink Oy:n kanssa. Tutkimus kulki nimellä rahoittajatutkimus, mutta nimettiin tutkimuksen toteuttamisvaiheessa kumppanuus- ja yhteistyöselvitykseksi. 4 Tutkimuksen tavoitteena oli sekä löytää potentiaalisia kumppaneita, yhteistyöyrityksiä ja organisaatioita sekä kehittää yhteistyön sisältöä. Tutkimusta varten määriteltiin ensin yritykset ja organisaatiot, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Sen jälkeen tutkimuksen toteuttaja, Innolink Oy rakensi rekisterin potentiaalisista kumppaneista. Tutkimus toteutettiin organisaatioiden päättäjiin kohdennetuilla puhelinhaastatteluilla maalis-huhtikuussa Yhteensä tehtiin 400 loppuunsaatettua haastattelua. Tässä raportissa esitellään tutkimuksen päätulokset. Tuloksista on tehty myös tiivistetty Powerpoint esitys, jossa on keskeiset kuvat ja tulokset. Vastaajien taustatiedot Potentiaalisia yhteistyökumppaneita tiedettiin olevan hyvin erilaisissa organisaatioissa. Hankkeeseen ovat olleet yhteydessä suuryritykset, joilla on rajapintoja esimerkiksi karttojen, reittisuunnittelun, ulkoilun ja retkeilyn sekä navigoinnin kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Karttakeskus, Fonecta ja vaikkapa Halti. Suuryrityksistä esimerkiksi urheilujuomia, välipaloja ja vaikkapa lääkkeitä valmistavat yritykset ovat potentiaalisia kumppaneita. Tällaisia partnereita on ulkomaisilla vastaavia palveluja tuottavilla organisaatioilla kuten ADFC:lla tai Schweitz Mobililla. Myös luonnonsuojeluun, ulkoiluun ja retkeilyyn ja vaikkapa matkailuun liittyvät yhdistykset ja järjestöt ovat kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Vähittäiskaupan puolelta esimerkiksi urheiluvälinekaupat voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. Kyseisiä tuotteita maahantuovat yritykset kuuluvat myös mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Lisäksi kaikki matkailuun tavalla tai toisella liittyvät yritykset ja organisaatiot ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kaikilta luetelluita aloilta kartoitettiin vastaajia. Koottu rekisteri käytiin vielä manuaalisesti läpi ja karsittiin mukaan kaikista potentiaalisimmat. Lopulta vastaajista valtaosan muodostivat vähittäiskaupat (29,5%). Toiseksi eniten vastaajia oli ryhmässä joku muu (25,8%). Muun muassa luontokeskukset, lääkäri-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoavat yritykset olivat näitä. Suoraan matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä saatiin vastaajiksi 17,5%. Toisaalta jokin muu ryhmässä oli useita liikuntamatkailuyrityksiä esimerkiksi liikuntakeskuksia.

6 5 Kuva 1. Haastateltujen organisaatioden jakauma toimialoittain Kaikista ryhmistä pyrittiin saamaan vastaajiksi henkilöitä, joilla oli valtaa päättää yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Niinpä valtaosa vastaajista oli toimitus- tai toiminnanjohtajia (57,3%) tai muuta ylintä johtoa (7%). Markkinointi- ja myyntijohdosta saatiin vastaajiksi 74 henkilöä, 18,5%. Jokin muu ryhmässä oli esimerkiksi omistajia ja yrittäjiä. 31 prosenttia vastaajista kertoi päättävänsä itsenäisesti yhteistyöstä ja kumppanuudesta. 69 prosenttia osallistuu päätöksen tekoon yhdessä muiden kanssa. toimitusjohtaja 51,8% (207) toiminnanjohtaja 5,5% (22) muu ylin johto 7, (28) markkinointijohtaja/-päällikkö 13,5% (54) myyntijohtaja/-päällikkö 5, (20) brändijohtaja/-päällikkö 0,5% (2) muu markkinoinnin- ja myynnin johto 1, (4) jokin muu 16, (64) Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden asema Vastanneiden organisaatioiden taustatietoja poimittiin Fonectan yritystietokannasta. Valtaosa vastanneista organisaatioista sijoittui liikevaihdoltaan luokkaan 2-10 milj. euroa. Hieman alle

7 neljänneksellä liikevaihto oli alle miljoona euroa. Vastanneissa oli runsaasti liikevaihdoltaan isojakin yrityksiä ,5% (38) ,5% (30) ,3% (29) 1-2 6,3% (25) ,5% (94) ,5% (34) , (44) ,3% (9) ,8% (15) tuntematon 20,5% (82) Kuva 3. Liikevaihdon jakauma Henkilökunnan määrältään valtaosa yrityksistä sijoittui luokkaan 1-4 henkilöä (30,8%). Seuraavaksi yleisin vaihtoehto oli henkilöä, johon kuului 17,8% vastanneista organisaatioista. Yli puolessa henkilökunnan määrä oli kuitenkin alle 20 henkilöä. Kuva 4. Henkilökunnan määrä Vastanneista 74 % toimi vain kotimaan markkinoilla ja loput 26 % toimivat sekä kotimaan että ulkomaisilla markkina-alueilla. Huolimatta tutkimusajankohdan taloudellisesta tilanteesta, vastanneista 56 prosenttia näki organisaationsa tulevaisuuden vähintään positiivisesti.

8 Tutkimuksen tulokset Vastaajille esiteltiin Outdoors Finland Etelä hankkeen tuottama portaali sekä kerrottiin älypuhelimeen ladattavasta mobiilioppaasta, ladattavista ja painetuista kartoista sekä aktiviteettimatkapaketeista. Sen jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan eri aktiviteettien kiinnostavuutta asteikolla 1-7 (ei lainkaan kiinnostava-erittäin kiinnostava). Aktiviteetit koettiin yhtä kiinnostaviksi, keskiarvot vaihtelivat 3,3-3,4 välillä. vaellus, 391 kpl 3,5 7 Pyöräily-/retkipyöräily, 393 kpl 3,4 melonta, 389 kpl 3,3 Kuva 5. Aktiviteettien kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaukset hajosivat siten että melonta oli eniten joko ei laisinkaan kiinnostavaa (28%/109 kpl) tai vähän kiinnostavaa (12,1%/47 kpl). Vaellus oli kiinnostavin, se sai eniten vastauksia asteikolla 5-7, yhteensä 32,8%. Erot aktiviteettien kesken tosin olivat melko pieniä. Kaikkien aktiviteettien kohdalla oli kuitenkin vastaajissa joukko, noin kolmannes kunkin aktiviteetin kohdalla, jotka näkivät kyseisen aktiviteetin joko kiinnostavana, hyvin kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana, asteikolla arvosanat 5-7. vaellus 25,6% (100) 10,7% (42) 10,7% (42) 20,2% (79) 16,9% (66) 10, (39) 5,9% melonta 28, (109) 12,1% (47) 9,8% (38) 2% (88) 14,4% (56) 9, (35) 4,1% Pyöräily-/retkipyöräily 25,4% (100) 12,5% (49) 9,7% (38) 20,1% (79) 17,3% (68) 8,9% (35) 6,1% Kuva 6. Aktiviteettien kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7.

9 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=464 yhdistykset ja järjestöt N=50 suuryritykset N=43 vähittäiskauppa N=118 maahantuonti ja tukku N=55 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 jokin muu N=103 Pyöräily-/retkipyöräily 3,4 3,8 2,8 3,6 3,5 3,7 3,5 2,9 vaellus 3,5 4,0 2,7 3,3 3,4 3,6 3,1 melonta 3,3 3,8 3,2 2,9 4,2 3,5 2,7 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,38 3,88 7 3,36 3,28 5 3,54 2,87 Kuva 7. Aktiviteettien kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo Eri organisaatioiden kesken löytyi pieniä eroja Yhdistykset ja järjestöt, matkailupalveluita suoraan tarjoavat yritykset sekä matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt olivat eniten kiinnostuneita kaikista aktiviteeteista. Maahantuonti- ja tukkuyritykset olivat kiinnostuneita pyöräilystä ja vaelluksesta,eivät niinkään melonnasta. Matkailuyritykset olivat kiinnostuneimpia melonnasta, keskiarvo 4,2. 8 Kiinnostavin markkina-alue on kotimaa. Sen keskiarvo oli 4,8. Seuraavaksi kiinnostavin oli Venäjä (ka 3,2), mutta keskiarvo jäi kauaksi kotimaan kiinnostavuudesta. Ruotsi oli lähes yhtä kiinnostava Venäjän kanssa. Arvioitaessa eri markkina-aluiden kiinnostavuutta esiteltyjen tuotosten (portaali, mobiiliopas) valossa, on huomattava, että markkina-aluekohtaisia toimenpiteitä tai kieliversioita ei oltu vielä tehty. kotimaa, 393 kpl Venäjä, 372 kpl Ruotsi, 369 kpl saksankielinen Eurooppa, 370 kpl Benelux-maat, 363 kpl Iso-Britannia, 366 kpl Ranska, 364 kpl 4,8 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 Kuva 8. Markkina-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Ei liene yllätys,että matkailualaa lähellä olevat yritykset ja organisaatiot ovat kiinnostuneimpia kaikista markkina-alueista. Huomattava on myös se, että kotimaan markkina-alueen kiinnostavuus nousee huomattavasti ja keskiarvo on yli 5. Yhdistykset ja järjestöt ovat myös erittäin kiinnostuneita kotimaan markkina-alueesta, keskiarvo on 5,2.

10 TOIMINNAN TEKIJÄT kotimaa Venäjä saksankielinen Eurooppa Benelux-maat Iso-Britannia Ranska Ruotsi KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSELVITYS 2013 Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=464 4,8 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 3,0 3,20 yhdistykset ja järjestöt N=50 5,2 3,2 2,9 2,7 2,7 2,7 3,3 3,24 suuryritykset N=43 4,3 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,8 2,81 vähittäiskauppa N=118 Kuva 9. Markkina-alueiden kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,6 2,9 2,8 2,7 2,9 3,01 maahantuonti ja tukku N=55 4,2 2,5 2,4 2,5 2,4 2,7 2,76 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=71 5,3 4,3 3,6 3,4 3,3 3,5 0 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=24 5,4 4,3 3,5 3,5 3,4 4,0 9 jokin muu N= ,6 2,5 2,4 2,5 2,83 Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus Vastaajilta kysyttiin millaisista yhteistyömuodoista he olisivat kiinnostuneita. Yhteistyömuodot ja tavat oli etukäteen määritelty ja vastaajat saivat valita niistä kaikki haluamansa vaihtoehdot. Ehdottomasti kiinnostavin vaihtoehto oli mainonta outdoorsfinland.fi -luonto- ja aktiviteettimatkailuportaalissa. Lähes 72 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita siitä. Seuraavaksi kiinnostavin yhteistyömuoto oli mainonta mobiiliapplikaatioissa (18 %). Sen jälkeen kokonaisnäkyvyyspaketit, näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan ja tuotekehitys- ja tuotetestauskumppanuudet olivat lähes yhtä kiinnostavia. Laajemmista kumppanuuksistakin oltiin kiinnostuneita, peräti 12 organisaatioita mainitsi sen vaihtoehtona. mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa 71,8% (287) mainonta älypuhelimissa ja padeissa toimivissa outdoors appikaatioissa 18, (72) kokonaisuusnäkyvyyspaketit 11,3% (45) näkyvyys sisällöntuotantoa vastaan 12, (48) kontaktitiedot 13,8% (55) Outdoors Finlandin keräämä data 7,8% (31) tuotekehitys ja tuotetestauskumppanuudet 12,8% (51) reittien kehittämis- ja tuotteistamiskoulutus, konsultointi sekä oppaat 5,5% (22) media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö 6,8% (27) laajemmat kumppanuudet 3, (12) Ei vastattu 1,8% (7) Kuva 10. Eri yhteistyömuotojen kiinnostavuus

11 Mainonta portaalissa Mainonnalla portaalissa tarkoitettiin kumppanin näkyvyyttä muun muassa bannereiden, klikkipohjaisten mainosten, Googlen tarjoamien työkalujen tai kumppanuusmarkkinoinnin kautta. Erilaisten mainontatapojen väliltä ei löytynyt kovin suuria eroja. Googlen tai muiden mainontatyökalujen käyttö, bannerit, klikkipohjaiset mainokset ja muut vaihtoehdot nähdään suurin piirtein yhtä kiinnostavina. Keskiarvo vaihtelee asteikolla 1-7 heikkona 1,9-1,7 välillä. Mainonta Outdoors Finland luonto- ja aktiviteettiportaalissa kiinnostaa eniten. Bannerit kiinnostavat todella paljon, niistä pitäisi saada lisätietoja. 10 Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen, 256 kpl 1,9 display-markkinointi eli bannerit yms., 256 kpl 1,8 tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa, 256 kpl 1,8 kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa, 256 kpl 1,8 alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa, 256 kpl 1,7 Kuva 11. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Positiivista on se, että arviointeja tarkemmin katsottuna löytyy kiinnostuneiden joukko, vastaajat, jotka olivat antaneet arvosanoja välillä 5-7. Kunkin vaihtoehdon kohdalla on noin 20 % vastaajia, jotka on hyvin kiinnostuneita. display-markkinointi eli bannerit yms. 70,7% (181) 17,2% (44) tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa 72,3% (185) 4,3% 16,8% (43) Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen 68,8% (176) 5,1% 18,4% (47) kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa 72,7% (186) 17,6% (45) alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa 73,8% (189) 18, (46) Kuva 12. Eri mainontatapojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

12 Organisaation toimialan mukaan tarkasteltuna kiinnostuneimpia ovat matkailualalla toimivat organisaatiot ja suuryritykset. Keskiarvo jäi kuitenkin todella alhaiseksi, alle 3. Joukossa oli kuitenkin muutama, jotka olivat erittäin kiinnostuneita. TOIMINNAN TEKIJÄT display-markkinointi eli bannerit yms. tekstipohjaiset ja muut klikkipohjaiset mainokset Outdoors -portaalissa Googlen tai muiden mainontatyökalujen hyödyntäminen kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi portaalissa alueellinen yhteistyö/näkyvyys portaalissa Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=307 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,80 yhdistykset ja järjestöt N=33 Kuva 13. Mainontatapojen kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,39 suuryritykset N=25 2,1 2,1 2,5 2,1 2,0 2,15 vähittäiskauppa N=79 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,77 maahantuonti ja tukku N=40 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,78 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=40 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,12 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=16 2,4 2,4 2,53 jokin muu N=74 1,4 11 1,4 1,3 1,3 1,3 1,34 Mainonta mobiiliapplikaatioissa Mobiiliapplikaatiolla tarkoitetaan älypuhelimissa ja tableteissa offline tilassa toimivaa informaatiotarjontaa. Applikaation tarkoitus on toimia apuvälineenä erityisesti reitillä liikuttaessa. Tällöin mainontaa voidaan suunnitella siten, että lähialueella toimivien yritysten mainoksia voi ilmestyä ruudulle kohdetta lähestettyessä. On myös mahdollista muokata koko applikaatio kumppanin ilmeeseen. Applikaatiosta voidaan irroittaa myös osia ja tehdä vaikkapa pääkaupunkiseudun oma Outdoors opas. Applikaation visuaalinen ilme räätälöitäisiin tällöin ostajan toiveiden mukaan. Mainonta mobiiliapplikaatioissa kiinnosti 39 vastaajaa. Vaihtoehdoiksi tarjottiin pelkkää mainontaa applikaatiossa, alueellista tai yrityksen omaa mobiiliopasta, jotka pohjautuisivat valtaosin Outdoors Finland Etelä hankkeen keräämään reitti-informaatioon. Alueellinen tai yrityksen oma applikaatio kiinnosti eniten, keskiarvoksi tuli 3,2. mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 25,6% (10) 10,3% 7,7% 48,7% (19) 5,1% ka 3,1 n=39 alueellinen mobiiliopas yrityksen oma applikaatio 23,1% (9) 17,9% (7) 10,3% 15,4% (6) 7,7% 10,3% 48,7% (19) 48,7% (19) 10,3% 7,7% ka 3,2 ka 3, Kuva 14. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus. keskiarvo ja jakauma asteikolla 1-7

13 TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=43 yhdistykset ja järjestöt N=2 suuryritykset N=4 vähittäiskauppa N=13 maahantuonti ja tukku N=5 suoraan matkailupalveluita tarjoavat yritykset N=5 matkailun alueorganisaatiot, keskittymät ja kehittävät yhtiöt N=2 jokin muu N=12 mainonta tai näkyvyys Outdoors Finland mobiilioppaassa 3,1 4,5 1,8 2,7 2,4 alueellinen mobiiliopas 3,2 4,0 2,0 2,7 2,8 2,4 yrityksen oma applikaatio 3,2 4,0 2,0 2,8 2,8 2,4 Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,17 4,17 1,92 2,74 7 2,47 Kuva 15. Mobiiliapplikaation kiinnostavuus organisaation toimialan mukaan, keskiarvo 4,5 5,0 6,0 5,17 3,3 3,7 3,4 3,47 Matkailuorganisaatiot ja keskittymät näkivät alueellisen applikaation erittäin kiinnostavana. Keskiarvo yrityksen omalle applikaatiolle oli 6 ja alueelliselle applikaatiolle 5. Mainonta applikaatiossa oli myös kiinnostava vaihtoehto matkailuorganisaatioiden ja keskittymien mielestä. 12 Kokonaisnäkyvyyspaketit Kokonaisnäkyvyyspaketeilla tarkoitettiin erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja näkyä eri tavoin kaikessa materiaalissa, jota Outdoors Finland Etelä hanke tuottaa. Kiinnostuneita oli vähän, vain 19 kpl. Tarjotut vaihtoehdot kuitenkin kiinnostivat melko tasaisesti. Kiinnostavin oli mahdollisuus näkyä mobiilioppaassa eri tavoin, ka 4,1. mobiiliopasjäsenyys, 19 kpl internetportaalijäsenyys, 19 kpl näkyvyys artikkeleissa, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finland -videoissa, 19 kpl näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä, 19 kpl näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa, 19 kpl kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille, 19 kpl näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa, 19 kpl tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla, 19 kpl yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä, 19 kpl 4,1 3,8 Kuva 16. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, keskiarvo max 7

14 Vastanneista muutama oli erittäin kiinnostunut mobiiliopasjäsenyydestä ja näkyvyydestä artikkeleissa. Muuten kaikki tarjotut vaihtoehdot saivat eniten arvosanoja melko kiinnostava (4). kokonaisvaltaiset jäsenyysmallit yrityksille 5,3% 10,5% (2) 73,7% (14) 10,5% (2) internetportaalijäsenyys 5,3% 5,3% 78,9% (15) 10,5% (2) mobiiliopasjäsenyys 5,3% 5,3% 63,2% (12) 26,3% (5) näkyvyys artikkeleissa 5,3% 15,8% (3) 57,9% (11) 21,1% (4) näkyvyys Outdoors Finland -videoissa 5,3% 5,3% näkyvyys Outdoors Finlandin painetuissa kartoissa ja matkaoppaissa 5,3% 5,3% näkyvyys muissa Outdoors Finlandin medioissa kuten 5,3% 5,3% sosiaalisessa mediassa tai Outdoors Finlandin uutiskirjeissä näkyvyys sähköisissä ja perinteisissä oppaissa 5,3% 5,3% 78,9% (15) 84,2% (16) 78,9% (15) 78,9% (15) 10,5% (2) 5,3% 10,5% (2) 10,5% (2) 13 tuotekorttinäkyvyys portaalin sivuilla 5,3% 5,3% 84,2% (16) 5,3% yhdessä tuotetut kampanjat isompiin kanaviin, esimerkiksi yhteisesti 5,3% tuotetut Outdoors -kampanjat esim. Venäjällä 15,8% (3) ,7% (14) 6 5,3% Kuva 17. Kokonaisnäkyvyyspaketin eri osa-alueiden kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Sisällöntuotanto Yhtenä yhteistyövaihtoehtona tarjottiin näkyvyyttä sisällöntuotantoa vastaan. Kumppani saa näkyvyyttä esimerkiksi erilaisissa artikkeleissa tai videoissa, joita hanke tuottaa. Hanke voi tuottaa myös vaikkapa aktiviteettimatkailuliitteitä erilaisille medioille kuten vaikkapa Retki lehdelle. Kumppani saa näkyvyyttä liitteessä mainosten, artikkelien ja tekstinäkyvyyden muodossa. Lisäksi voidaan tuottaa reitti-informaatio matkailun alueorganisaation internet sivuille, videoita sovitun alueen reitistöistä ja vaikkapa alueellisia reittioppaita ja -karttoja. Muita tapoja ovat sosiaalisen median moderointi sekä kuluttajien ja ammattilaisten kysymyksiin vastaaminen organisaation puolesta. Sisällöntuotanto kiinnosti 9 vastaajaa. Kiinnostavin vaihtoehto oli videoiden tuottaminen, ka 4,3. Lähes yhtä kiinnostavia olivat tekstien tuottaminen ja sosiaalisen median moderointi, ka 4,1.

15 tekstin tuottaminen, 9 kpl 4,1 sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen, 9 kpl 4,1 videoiden tuottaminen, 9 kpl 4,3 reittien tuotteistaminen, 9 kpl oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä, 9 kpl max 7 3,7 14 Kuva 18. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, keskiarvo Reittien tuotteistaminen kiinnostaa yhtä vastaajaa erittäin paljon. Muuten vastaukset jakaantuivat tasaisesti melko kiinnostavan ja hyvin kiinnostavan välille. Arvosanoja 2 ja 3 ei antanut kukaan. tekstin tuottaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) sosiaalisen median moderointi eli valvonta, kommentointi ja kysymyksiin vastaaminen 11,1% (1) 55,6% (5) 22,2% (2) 11,1% (1) videoiden tuottaminen 11,1% (1) 44,4% (4) 22,2% (2) 22,2% (2) reittien tuotteistaminen 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) oppaiden teko sähköisesti ja/tai printtinä 22,2% (2) 55,6% (5) 11,1% (1) 11,1% (1) Kuva 19. Sisällöntuotannon kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7 Kontaktitiedot Kontaktitietoja on kertynyt hankkeelle valtavasti ja niitä on mm. reitistöjen kehittäjistä, kuluttajista ja matkailualan yrityksistä. Esimerkiksi kuntien reitistöjen kehittämisestä vastaavista on kertynyt ammattilaisten yhteystietoja. Ammattilaisten kontaktitietoja ovat myös matkailualan, alueorganisaatioiden, kehittämisyhtiöiden ja matkailun jakelukanavien yhteyshenkilöt, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kuluttajat voivat jättää yhteystietojaan eri kanavia käyttäen. Kumppani voi hyödyntää omiin tarkoituksiinsa muun muassa sosiaalisen median osallistujia, sähköpostirekistereitä tai puhelinnumeroita.

16 Hankkeelle kertyneistä kontaktitiedoista oli kiinnostunut 15 vastaajaa. Ammattilaisten yhteystiedot nähtiinkiin kaikista kiinnostavimpana (ka 4,1). Kuluttajien yhteystiedot olivat seuraavaksi kiinnostavimmat. sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset, 15 kpl 4,1 sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat, 15 kpl sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset, 15 kpl 3,7 15 sosiaalisen median osallistujat, 15 kpl 3,5 Kuva 20. Kontaktitietojen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Vastaajista löytyi aivan muutama, jotka olivat hyvin kiinnostuneita annetuista vaihtoehdoista. Ammattilaisten kontaktitiedoista oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. Kontaktitiedot: Tämä on todella hyvä juttu. Älypuhelimiin ladattavat oppaat ja kartatkin kuulostavat kiinnostavalta, mutta riippuu mihin maihin tämä on suunnattuna. Esimerkiksi Euroopassa ei ole tällä hetkellä niin paljoa älypuhelimia kuin Suomessa. sosiaalisen median osallistujat 20, (3) 13,3% (2) 20, (3) 6,7% 26,7% (4) 13,3% (2) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: kuluttajat 13,3% (2) 13,3% (2) 6,7% 20, (3) 26,7% (4) 20, (3) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: ammattilaiset 13,3% (2) 6,7% 6,7% 26,7% (4) 20, (3) 26,7% (4) sähköposti- tai puhelinnumerorekisterit: mukana Outdoors Finlandin hankkeessa olevat yritykset 20, (3) 26,7% (4) 13,3% (2) 20, (3) 20, (3) Kuva 21. Kontaktitietojen kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

17 Kertynyt data Outdoors Finlandin keräämää dataa ovat esimerkiksi pyöräily-, melonta- ja vaellusreitit sekä matkailupalveluyritykset niiden varrella. Dataa kertyy koko ajan kun reittejä kartoitetaan. Kaikki reittitiedot on tallennettu paikkatietoon ja niihin liittyy sekä teksti- että kuvatietoja. Kun esimerkiksi vaellusreitti on tallennettu kerran sekä kehittäjän että käyttäjän näkökulmasta, paranevat sen hydöyntämismahdollisuudet ja tietoja voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Datasta oli kuitenkin kiinnostuneita hyvin vähän, vain 5 vastaajaa. Eniten kiinnostivat reittitiedot. 16 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot, 5 kpl 3,0 kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot, 5 kpl 2,8 kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot, 5 kpl Kuva 22. Kertyneen datan kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Tarkemmin vastauksia analysoitaessa havaittiin, että yksikään vastaajista ei ollut kovin kiinnostunut. Yksi vastaaja oli reittitiedoista melko kiinnostunut. Outdoors Finlandin keräämä data: Tässä on erinomaista potentiaalia. Koska meillä on esimerkiksi pyörähuoltopisteitä ympäri Suomea. Jos turistit tulevat Suomeen pyöräilemään ja jotain menee vikaan, olisi ohjelma tai vastaava josta näkee kaikki lähellä olevat huoltopisteemme. kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin keräämät reittitiedot 40, (2) 40, (2) 20, (1) kumppani saa käyttöönsä Outdoorsin reittien varrella olevien yritysten tiedot 40, (2) 60, (3) kumppani saa käyttöönsä reitteihin liittyvät tekstitiedot 40, (2) 20, (1) 40, (2) Kuva 23. Kertyneen datan kiinnostavuus, jakauma asteikolla 1-7

18 Tuotekehitys ja -testaus Tuotekehitys - ja tuotetestauskumppanuudessa kumppanin pyöräily-, melonta- ja vaellustuotteita kehitetään ja kumppanin vapaa-ajan matkustajille suunnattuja tuotteita testataan. Kumppanin muita tuotteita, vaikkapa energiajuomia, voidaan testauttaa esimerkiksi sosiaalisen median osallistujilla. Tuotekehitys ja testaus kiinnosti kohtuullisesti. 26 vastaajaa valitsi tämän vaihtoehdon. Kiinnostavin vaihtoehto oli kehittää ja testata tuotteita kotimaisille asiakkaille, keskiarvoksi tuli 3,2. 17 pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,2 kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat, 26 kpl 3,0 kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat, 26 kpl 3,1 markkina-aluekohtainen tuotetestaus, 26 kpl 2,9 Kuva 24. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, keskiarvo max 7 Kaikista vaihtoehdoista oltiin eniten joko melko kiinnostuneita tai kiinnostuneita. Kotimaisten asiakkaiden tuotetestauspanostuksesta oltiin eniten hyvin kiinnostuneita. pyöräily, melonta ja vaellustuotteiden tuotekehitys ja tuotetestaus, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 19,2% (5) 11,5% (3) 19,2% (5) 19,2% (5) 7,7% kumppanin tuotteiden tuotekehitys ja testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, kotimaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 23,1% (6) 19,2% (5) kumppanin tuotteiden testauttaminen Outdoorsin asiakkailla, ulkomaiset asiakkaat 23,1% (6) 15,4% (4) 19,2% (5) 15,4% (4) 23,1% (6) markkina-aluekohtainen tuotetestaus 26,9% (7) 11,5% (3) 23,1% (6) 23,1% (6) 15,4% (4) Kuva 25. Tuotekehityksen ja -testauksen kiinnostavuus, jakauma

19 Koulutus Koulutus sisälsi reittien kehittämis- ja tuotteistamiskoulutuksen, konsultoinnin sekä erilaisten oppaiden tuottamisen. Vaihtoehtoina tarjottiin reittien kehittämiseen ja tuotteistamiseen liittyvää koulutusta sekä kontaktiopetuksena, erilaisten oppaiden muodossa, verkko-opintomateriaalina ja henkilökohtaista neuvontaa. 19 vastaajaa koki koulutuksen kiinnostavaksi. Kiinnostavin vaihtoehto oli reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat (ka 4,4) ja reittien kehittämiskoulutus ja kehittämis- ja tuotteistamisoppaat (ka 4,3). 18 reittien kehittämiskoulutus, 19 kpl 4,3 reittien tuotteistamiskoulutus, 19 kpl 4,0 reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat, 19 kpl 4,4 reittien kehittämisen ja tuotteistamisen verkko-oppimateriaali, 19 kpl 4,3 henkilökohtainen neuvonta sähköpostilla ja puhelimitse, 19 kpl 3,8 Kuva 26. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, keskiarvo max 7 Kun vastauksia tarkasteltiin tarkemmin havaittiin, että verkko-oppimateriaalista hyvin kiinnostuneita oli eniten, yhteensä 4 vastaajaa. Kehittämis- ja tuotteistamisoppaat kiinnostivat myös 3 vastaajaa hyvin paljon. reittien kehittämiskoulutus 5,3% 10,5% (2) 10,5% (2) 10,5% (2) 5% (10) 10,5% (2) reittien tuotteistamiskoulutus 10,5% (2) 5,3% 15,8% (3) 21,1% (4) 36,8% (7) 10,5% (2) reittien kehittämis- ja tuotteistamisoppaat 5,3% 5,3% 5,3% 31,6% (6) 36,8% (7) 15,8% (3) reittien kehittämisen ja tuotteistamisen verkko-oppimateriaali 5,3% 5,3% 15,8% (3) 21,1% (4) 31,6% (6) 21,1% (4) henkilökohtainen neuvonta sähköpostilla ja puhelimitse 10,5% (2) 15,8% (3) 42,1% (8) 31,6% (6) Kuva 27. Koulutuksen kiinnostavuus osa-alueittain, jakauma

20 Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyössä kumppani voi osallistua esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitoimenpiteisiin eri markkina-alueilla tai osallistua ulkomaisten matkailuja aktiviteettimedian tutustumismatkoihin Suomeen järjestämällä ohjelmaa tai tutustumisen omaan yritykseen tai alueeseen. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyö herätti 6 vastaajan kiinnostuksen. Kiinnostavin vaihtoehto oli osallistuminen ulkomaisten aktiviteetti-, matkailu- ja lifestylebloggareiden Suomeen suuntautuviin opintomatkoihin, ka n=6 yhteismarkkinointi Matkailun edistämiskeskuksen kanssa 16,7% (1) 16,7% (1) 33,3% (2) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 3,5 osallistuminen ulkomaisen matkailu- ja aktiviteettimedian tutustumismatkoihin Suomeen 16,7% (1) 33,3% (2) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 3,3 osallistuminen ulkomaisten aktiviteetti-, matkailu- ja lifestylebloggareiden Suomeen suuntautuviin matkoihin 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) ka 4, Kuva 28. Media- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kiinnostavuus, keskiarvo ja jakauma Laaja kumppanuus Laajemmat kumppanuuspaketit ovat kattavia yhteistyökokonaisuuksia jotka sisältävät erikoisnäkyvyyden lisäksi esimerkikis tuotetestauksia käyttäjäraadilla ja lanseerauspaketteja. Matkailualalla vastaava on esimerkiksi Levin Official Partner kumppanuus. Partnerin logot näkyvät kaikkialla keskuksen toiminnassa ja he ovat mukana organisoimassa tapahtumia ja toimintaa alueelle. Laaja kumppanuus kiinnosti 5 vastaajaa. Kiinnostavin vaihtoehto oli erikoisnäkyvyys eri palveluissa kuten internetissä, mobiilissa ja painetuissa kartoissa. Tämän vaihtoehdon keskiarvo oli ainoana yli 3 ja yksi vastaaja oli hyvin kiiinnostunut siitä.

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen Luonnosta vetovoimaa matkailuun 07.10.2014 Pirjo Räsänen www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com Outdoors Finland katto-ohjelma 2009-2014 MEKin hallinnoima koko Outdoors

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Klo 08.30-09.00 Klo 09.00-09.10 Klo 09.10-10.00 Klo 10-11.00 Klo 11.00-12.00 Aamukahvi Aloitus. Esittelyt ja

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena Kultanen

Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena Kultanen Tulevan toimintasuunnitelman arviointitutkimus: Luonto-/liikunta- ja aktiviteettimatkailun kehittäminen 2015-2020 Matkailun edistämiskeskus Outdoors Finland 24.6.2014 Pekka Vuorela Inna Hurskainen Helena

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia  Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1 Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia www.outdoorsfinland.com Lisätietoja: Pirjo Räsänen pirjo.rasanen@lamk.fi 044 708 1242 Skype: pirjorasanen1 1 2 3 21.10.2015 2 21.10.2015 3 Liiketoimintapoten tiaali

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Matkailun kehittämisen tapa vaihtelee Suomessa alueelta toiselle Suurimalla osalla

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja

Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja Kasvua ja näkyvyyttä uudelle yritykselle CASE LVI Lämpöpaja Toimiala: Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus Yritys: LVI LÄMPÖPAJA "En suosittelisi kilpailijoille, koska saisivat liikaa näkyvyyttä 45

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Outdoors Finland III päätavoitteet

Outdoors Finland III päätavoitteet 1 Outdoors Finland III päätavoitteet Kahden verkoston kehittäminen: Matkailutoimijat (Visit Finland) Reitistötoimijat (Lamk) lisätä mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymistä parantamalla aktiviteettituotteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Kesäkuu 2015 03/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling

Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling 25.9.2017 Mitä GDPR tarkoittaa sinulle? Jos et vielä tiedä siitä kaikkea, älä huolestu.

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK Aurora borealis in Lapland Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 / MEK Tuotekehityksen tuki ja tutkimus Katto-ohjelmat Outdoors Finland

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Sanna Tuononen 24.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Maaliskuu 2017 Kyselyyn vastasi 616 henkilöä. Kiitos vastauksista. TAUSTATIETOJA Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn maaliskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus Puhelinhaastattelu 27.9. - 18.10.2002 Christel Nummela ja Jari Pajunen 15.11.2002 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi?

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä alueen matkailullinen kehittymättömyys

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot