Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Strategia Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 I STRATEGIA VUOSILLE Nykyinen toimintamme... 2 Opiskelijoiden elämänvaihe ja tarpeet toimintamme lähtökohtana... 3 Toiminta ajatuksemme... 4 Meille on tärkeää... 4 Visiomme... 4 Toimintamme keskeiset linjaukset ja tavoitteet vuosille II TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE VERKKOPALVELUT JA KYSELYT Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Nettiryhmät Uusien vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen kehittäminen Viestinnälliset verkkopalvelut Verkossa toteuttavat kyselyt ja selvitykset RYHMÄMUOTOINEN JA MATALANKYNNYKSEN TOIMINTA Elämäntaitokurssi toiminta Hengailuilta konsepti PROJEKTIT Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitus Opiskelijoiden sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen projektisuunnitelma VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ Viestintä ja markkinointi Yhteistyö HENKILÖSTÖ HALLINTO Toimitilakulut Muut hallinnon kulut TALOUS... 17

3 JOHDANTO Tämä asiakirja käsittää Nyyti ry:n strategian vuosille sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuodelle Strategialla tarkoitamme tekemiämme valintoja ja toiminnan painotuksia, joilla pääsemme kohti tavoitteitamme ja toimintamme päämäärää seuraavien viiden vuoden aikana. Strategiamme kertoo, mitä olemme, miten toimimme ja mihin suuntaan olemme menossa. Strategian toteutumista seuraamme säännöllisesti ja arvioimme vuosittain, muokkaamme tarvittaessa tilanteen muuttuessa. Strategia päivitetään vuonna Toiminta ja taloussuunnitelmassa kuvaamme toimintamme tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä vuodelle 2015 sekä niihin tarvittavia resursseja. Toiminta ja taloussuunnitelman toteumista arvioimme neljännesvuosittain ja se päivitetään vuosittain. Hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt asiakirjan kokouksessaan Yhdistyksen kokous on vahvistanut strategian ja toiminta ja taloussuunnitelman muutoksin, jotka on huomioitu tässä päivitetyssä asiakirjassa. 1

4 I STRATEGIA VUOSILLE Nyyti ry on vuonna 1984 perustettu opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toimialue on koko maa. Jäseninä on yhdistyksen tarkoituksen hyväksyviä yhteisöjä ja säätiöitä. Yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi. Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus vastaa yhdistyksen strategisesta johtamisesta yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti. Toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa toimisto toiminnanjohtajan johdolla. Yhdistyksen henkilöstö muodostuu palkatusta henkilöstöstä. Toimialansa puolesta Nyyti ry (jatkossa Nyyti) luokittuu sosiaali ja terveysjärjestöksi tiiviillä rajapinnalla nuoriso ja opiskelijajärjestöihin. Nykyinen toimintamme Nyytin perustamista tulee vuonna 2014 kuluneeksi 30 vuotta. Yhdistyksen toiminta lähti liikkeelle yhdestä kehittämisprojektista. Kuluneiden vuosikymmenten aikana toiminta ja toimintamuodot ovat kehittyneet vaiheittain kulloisenkin toimintaympäristön tarpeiden, mahdollisuuksien ja vallitsevien suuntausten mukaisesti. Nykyiset toimintamuodot ovat voimavaroja vahvistavia ja arjessa selviytymistä edistäviä, ryhmämuotoisia, palveluja. Toimintamuotojamme ovat Nettiryhmät, Hengailuilta konsepti, Elämäntaitokurssi toiminta, tiedon tarjoaminen verkkosivuilla opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä sekä projektikehittäminen. Lisäksi käynnissä on Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projekti, jossa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Elämäntaitokurssia muokataan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sopivaksi. Kohderyhmämme Vaiheittaisuus kuvaa myös toimintamme kohderyhmän laajentumista: alkuvaiheessa kohderyhmä koostui pääosin pääkaupunkiseudun yliopisto opiskelijoista. Vuonna 2005 kohderyhmä laajeni käsittämään kaikki tiede ja taidekorkeakouluopiskelijat ja vuodesta 2012 lähtien myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat kuuluneet toimintamme kohderyhmään. Vuonna 2014 toimintamuotomme olivat yli korkeakouluopiskelijan ulottuvilla. Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektin myötä kohderyhmämme on laajentunut myös toisen asteen opiskelijoihin. Rahoituksemme Nyyti on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena sosiaali ja terveysjärjestönä, myös rahoituksellisesti toiminnan päärahoittajan Raha automaattiyhdistyksen (RAY) toimesta. Toiminnan alkuvuosien yksittäisten projektiavustusten jälkeen olemme nauttineet rahoittajan luottamusta kasvussa olleen yleisavustuksen merkeissä. Vuodelle 2014 RAY myönsi meille yleisavustusta euroa sekä euroa projektiavustusta Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektiin. 2

5 Opiskelijoiden elämänvaihe ja tarpeet toimintamme lähtökohtana Opiskeluaika ajoittuu nuoren aikuisen elämässä ikävaiheeseen, jossa tapahtuu samanaikaisesti useita suuria elämänmuutoksia. Tähän vaiheeseen sisältyy usein opiskelu ja asuinpaikan muutos, irtautuminen lapsuuden perheestä, ystäväpiirin ja harrastusmahdollisuuksien vaihtuminen. Aikuisuuteen siirtymiseen liittyy päätäntävalta ja vastuunotto omista henkilökohtaisista asioista ja oman yksilöllisen identiteetin muotoutuminen ja vakiintuminen. Opiskelun aloittaminen ja samanaikainen siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on herkkä nivelvaihe, joka sisältää mahdollisuuden uuteen ja samalla myös muodostavat riskin. Haastavan elämänvaiheen lisäksi yksilön vastuuta ja valinnanvapautta korostava ilmapiiri luo omat paineensa oman elämän rakentamiseen ja itsenäiseen pärjäämiseen. Enin osa opiskelijoista selvittää nuoruusiän haasteet suuremmitta vaikeuksitta, omaksuu myöhemmän elämän kannalta suotuisia hyvinvoinnin ja terveyden toimintamalleja, jaksaa ja pärjää niin opinnoissaan kuin elämässään yleensäkin. Osa opiskelijoista sen sijaan kärsii erilaisista ongelmista, oireista ja sairauksista. Kouluterveyskyselyjen (2008 ja 2009) sekä Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2008) mukaan opiskelijoiden yleisimmin kokemia oireita ovat väsymys, niska hartiaseudun kivut, päänsärky, jännittyneisyys, hermostuneisuus ja ärtyneisyys. Ainakin joka kymmenennen opiskelijan arvioidaan oireilevan niin vakavasti psyykkisesti, että se haittaa merkittävästi toimintakykyä. (Puusniekka & Kunttu 2011, ) Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) Opiskelijatutkimuksen (2010) mukaan yleisin opiskelijoiden kokema terveyshaitta on stressi opintojen edistymisestä, mistä kärsii 34 % opiskelijoista. Toiseksi yleisintä ovat keskittymisvaikeudet tai jännittäminen. Opiskelijoilla esiintyy myös oppimisvaikeuksia, muita opiskelukykyä heikentäviä ongelmia ja sosiaalisia vaikeuksia. Psyykkisestä oireilusta kärsii 11 % opiskelijoista. (Saarenmaa, Saari & Virtanen 2010) Kaikkinensa mielenterveyden ja päihdehäiriöt ovat opiskeluikäisten merkittävin terveysongelma. Elämänaikaisista mielenterveyden häiriöistä noin puolet puhkeaa ennen 25 vuoden ikää. (Mäki & Veijola 2012.) Opiskelijoiden opiskelukuntoa (fyysinen ja psyykkinen jaksaminen) heikentävät myöhään valvominen, liian vähäinen tai toisaalta liian runsas liikunta, ruokailutottumusten epäsäännöllisyys ja epäterveelliset ravitsemustottumukset. Erityisen huolestuttavaa on ammattiin opiskelevien runsas tupakointi ja alkoholin käyttö. Myös korkeakouluopiskelijoilla humalajuominen on tavallista. Jaksamista heikentää lisäksi työskentely opiskelujen ohella, mikä on yleisempää korkeakouluopiskelijoilla. (Puusniekka & Kunttu 2011, ) Opiskeluja haittaa myös internetin käyttö. Lähes viidesosalle opiskelijoista netin käyttö aiheuttaa ongelmia vuorokausirytmissä. (Kunttu & Pesonen 2012.) Sosiaalisten suhteiden vähyys ja yksinäisyyden kokemus on merkittävä opiskelijoiden hyvinvointia uhkaava tekijä. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2012) mukaan yksinäiseksi itsensä kokevia opiskelijoita on noin (5 7 %). Kolmannes, 31 %, korkeakouluopiskelijoista kokee, ettei kuulu mihinkään ryhmään. Sosiaalisten suhteiden vähyyteen ja ryhmiin liittymiseen saattaa vaikuttaa se, että lähes puolet (48 %) korkeakouluopiskelijoista on kokenut kiusaamista kouluaikanaan ja viidesosaa vastaajista oli kiusattu useiden vuosien ajan. (Kunttu & Pesonen 2012.) Opiskelijaryhmiin pääsyä saattaa yhtäältä hankaloittaa myös akateeminen yksinpärjäämisen kulttuuri ja integroitumista tukevien toimintatapojen vähäisyys. 3

6 Toiminta ajatuksemme Tehtävänämme on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Meille on tärkeää Toteutamme perustehtäväämme: tarjoamalla ja kehittämällä opiskelijoille toimintamuotoja, jotka tukevat heidän pärjäämistään ja valmiuksiaan oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä ongelmien vaikeutumisen ehkäisemisessä selvittämällä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä arvioimalla toimintamme vaikutuksia ja tuloksellisuutta toteuttamalla ja kehittämällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden arkiyhteisöissä toteutettavia henkistä hyvinvointia tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamuotoja vaikuttamalla opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiin asioihin Opiskelijan hyvinvointi Välitämme kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnista. Näemme, että jokaisella on mielenterveyttä ja voimavaroja, ja luotamme ihmisen kykyyn vaikuttaa itse omaan hyvinvointiinsa tekemiensä valintojen ja toiminnan kautta. Uskomme ihmisen jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen sekä kykyyn valita itse omalle elämälleen tavoitteet. Avoimuus Toimintamme on perusteltua, vastuullista ja luotettavaa. Toimintamme on ulospäin suuntautuvaa ja vuorovaikutteista. Läpinäkyvyys on mielestämme avoimen toimintakulttuurin keskeinen edellytys ja suvaitsevaisuuden edistäminen on erottamaton osa toimintaamme. Yhteisöllisyys Meillä yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisestä ja jakamisesta. Teemme yhteistyötä ja toimimme yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Kumppanuutemme perustuvat luottamukseen ja arvostukseen. Kaikessa toiminnassamme osallisuus ja yhteenkuuluvuus nähdään opiskelijan hyvinvoinnin kivijalkana. Visiomme Hyvinvoiva opiskelija omassa elämässään ja omassa yhteisössään sekä osallisena yhteiskunnassamme Päämääränämme on, että: Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ylläpitämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet vähenevät. Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia vertaisuuden käytäntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin liittyvät ennakkoluulot vähenevät. 4

7 Toimintamme keskeiset linjaukset ja tavoitteet vuosille Vuosien aikana toimintamme kehittämistä läpileikkaavina periaatteina ovat vertaisuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus. Strategiakauden aikana tulemme toiminnassamme kiinnittämään erityistä huomioita sosiaalisen integraation edistämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen. Varhainen tukeminen ongelmien vaikeutumisen ennaltaehkäisemiseksi ja voimavarojen vahvistaminen ovat toimintamme pysyvä ydin. Toiminnan kehittämisen linjauksemme vuosille Omina opiskelijoille tarjottavina toimintamuotoina kehitämme erityisesti verkkovälitteisiä vuorovaikutteisia toimintamuotoja. Kehitämme kohtaavaa vertaistukeen perustuvaa toimintaa paikallisissa yhteisöissä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vahvistamme valtakunnallisuutta lisäämällä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuemme hyvien käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönottamista. Luomme uusia kumppanuuksia toimintamme tueksi ja vaikutamme verkostoissa. Tavoitteemme Kehitämme ja monipuolistamme vuorovaikutteisia verkkopalveluja Kehitämme Nettiryhmä toimintaa uudistamalla ryhmien aihealueita vastaamaan opiskelijoiden ajankohtaisia tarpeita. Lisäämme esteettömyyttä ja madallamme kynnystä Nettiryhmä toimintaan osallistumiseksi kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja niiden opiskelijoiden mukaan saamiseksi, jotka kokevat kirjoittamisen hankalaksi. Kehitämme ja kokeilemme uusia virtuaalisia toimintamuotoja: suljettuja ryhmiä sensitiivisimmille aihealueille, kuten koulukiusaaminen; Live Chat toimintaa; verkkokursseja; mobiilisovelluksia. Vahvistamme vertaistukea Nettiryhmissä ja uusissa toimintamuodoissa sekä osallistamme opiskelijat toimintamuotojen kehittämiseen. Haemme kumppanuuksia uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kehitämme vertaistukea hyödyntäviä toimintamalleja, ja vahvistamme toimiviksi arvioitujen ja koettujen toimintamuotojen käyttöönottoa Rakennamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa heidän tarpeistaan lähteviä ja kontekstiin sopivia, vertaistukeen perustuvia, kasvokkaisen/kohtaavan toiminnan malleja. Tuemme paikallisesti toimiviksi ja hyviksi todettujen käytäntöjen leviämistä. Jatkamme Hengailuilta konseptin levittämisestä ja toiminnan aloittamisen tukemista. Jatkamme Elämäntaitokurssin levittämistä ohjaajakoulutuksella ja kouluttajakoulutuksella kaikkien opiskelijoiden saataville. Vahvistamme valtakunnallista toimintaa lisäämällä paikallista yhteistyötä Haemme alueellisia ja paikallisia yhteistyökumppaneita yhteiskehittämiseen. Kehitämme yhdessä alueellisten/paikallisten kumppaneiden kanssa opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja. 5

8 Vahvistamme yhteistyötä, luomme uusia kumppanuuksia ja verkostoidumme toimintamme ja taloutemme tueksi Tiivistämme, vahvistamme ja kehitämme yhteistyötä keskeisimpien sidosryhmien kanssa toiminnassamme ja uusien toimintamuotojen kehittämisessä. Luomme uusia kumppanuuksia järjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten innovatiivisten kehittämishankkeiden käynnistämiseksi Vaikutamme opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 6

9 II TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toiminta ja taloussuunnitelma osiossa kuvataan toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 toiminnoittain sekä toimintaan tarvittavat resurssit. Tavoitteet on kuvattu pidemmän tähtäimen tavoitteena ja toimenpiteet ovat vuodelle 2015 asettuja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 1 VERKKOPALVELUT JA KYSELYT 1.1 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Nettiryhmät Toimintavuoden aikana Nettiryhmä toimintaa kehitetään edelleen aihealueiden, keston ja toteutustapojen osalta. Nettiryhmät tarjoavat foorumin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville kokemusten jakoon, uusien näkökulmien ja ratkaisumahdollisuuksien löytämiseen. Ryhmien tarkoitus on mahdollistaa vertaistuen antaminen ja saaminen. Ryhmät ovat ohjattuja vertaisnettiryhmiä. Nettiryhmät ovat puoliavoimia: niitä voi seurata kuka tahansa, mutta kirjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä. Ryhmät ovat pääasiassa tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jolloin samaan elämänvaiheeseen ja ikähaarukkaan kuuluvat kirjoittajat kohtaavat toisensa. Rekisteröityminen samoin kuin kirjoittaminen tapahtuvat anonyymisti. Ryhmät toimivat kolmessa periodissa ympäri vuoden. Ryhmiä ohjaavat Nyytin työntekijät. Ohjaamista ja ryhmien kehittämistä tuetaan kehittävällä ja tutkivalla työnohjauksella. Keskustelu on ennalta valvottua. Viestejä moderoidaan joka päivä klo 8 20 välisenä aikana. Ilta ja viikonloppumoderointiin käytetään tuntityöntekijöitä. Vakiintuneita Nettiryhmien aihealueita ovat yksinäisyys, ero ja sinkkuus. Tavoitteet: Nettiryhmät vastaavat opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tuen tarpeisiin. Nettiryhmiin osallistutaan ja niihin on helppoa osallistua. Toimenpiteet 2015: Jatkamme Nettiryhmä toimintaa vakiintuneilla aihealueilla kevätkauden ajan. Kehitämme Nettiryhmien arviointia uudistamalla palautejärjestelmää. Toteutamme keväällä käyttäjäkyselyn Nettiryhmiin kirjoittajille ja niitä lukeville. Uudistamme palautteiden ja kyselyn tulosten mukaisesti Nettiryhmien aihealueita, kestoa ja toteutustapaa syksyllä. Selvitämme, onko kohderyhmän keskuudessa tarvetta englanninkieliselle nettiryhmälle sekä mahdollisuuksia avata englanninkielinen nettiryhmä. 7

10 1.1.2 Uusien vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen kehittäminen Toimintavuoden aikana käynnistetään uudenlaisten vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. Nettiryhmien käyttäjäkyselyt (2010 ja 2012), Nettiryhmistä saatu palaute, verkkosivujen käyttäjäkyselyt (2010 ja 2013) sekä eri tahojen kanssa tehdyssä yhteistyössä kertyneet näkemykset osoittavat, että opiskelijat toivovat nykyisen Nettiryhmä toiminnan lisäksi interaktiivisempaa kommunikointia tukevia toimintamuotoja. Erityisesti Live Chat toimintaa on toistuvasti toivottu. Nykyinen puoliavoin Nettiryhmä toimintamalli ei sellaisenaan sovellu arkaluontoisempien aiheiden, kuten koulukiusaamiskokemukset, käsittelyyn, joten niiden rinnalla on toivottu suljettuja ryhmiä. Tavoitteet: Vastaamme eri käyttäjäryhmien tuen tarpeisiin ja osallistumismahdollisuuksiin uudenlaisilla verkkovälitteisillä ja virtuaalisilla toimintamuodoilla. Toimenpiteet 2015: Arvioimme Live Chatin ja suljettujen nettiryhmien toteuttamismahdollisuudet. Selvitämme kyselyllä sidosryhmien näkemykset verkkopalveluiden ja virtuaalisten toimintamuotojen kehittämistarpeista. Laadimme suunnitelman virtuaalisten toimintamuotojen kehittämisestä. Aloitamme projektisuunnitelman tekemisen uuden virtuaalisen toimintamuodon kehittämiseksi. Sovimme yhteistyökumppanuudesta virtuaalisen toimintamuodon toteuttamisesta sopivien tahojen kanssa. 1.2 Viestinnälliset verkkopalvelut Toimintavuoden aikana päivitetään verkkosivujen sisältöjä ja kehitetään sivuston toiminnallisuutta. Verkkosivut sisältävät tietoa toimintamuodoistamme, tuki ja auttajatahoista sekä itse järjestöstä, artikkelikokoelman nuoren aikuisen elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista, ajankohtaisista asioista, blogin ja tapahtumailmoituksia. Verkkosivujen visuaalinen ulkoasu uudistettiin syksyllä Tavoitteet: Verkkosivustolle löydetään helposti. Sivusto on selkeä ja lukija löytää sieltä haluamansa asiat nopeasti. Sivuston käytettävyys eri päätelaitteilla on hyvä. Verkkosivusto koetaan miellyttäväksi. Verkkosivuston sisällöt vastaavat lukijan tarpeisiin. Toimenpiteet 2015: Toteutamme verkkosivujen kävijäkyselyn sivuston arvioimiseksi. Käynnistämme verkkosivujen kehittämissuunnitelman laatimisen. Päivitämme artikkeleja ja kartutamme artikkelipankkia uusilla aiheilla. Tarkastamme ja parannamme sivujen hakukoneoptimointia. Selvitämme mahdollisuutta kääntää verkkosivut englanninkielelle. 8

11 1.3 Verkossa toteuttavat kyselyt ja selvitykset Toimintavuoden aikana toteutetaan uusille opiskelijoille suunnattu kysely, verkkosivujen kävijäkysely, Nettiryhmien käyttäjäkysely sekä sidosryhmäkysely ja kehitetään toiminnan arviointi ja seurantamenetelmiä. Kaikkiin toimintoihin sisältyy niiden säännöllinen seuranta ja arviointi. Arvioinnissa ja palautteiden keruussa hyödynnetään pääosin sähköisiä tiedonkeruunmenetelmiä, joista käytössä on Digium arviointi ja analysointiohjelmisto. Nettiryhmien käyttäjäkyselyn tuloksien avulla arvioidaan ja kehitetään vuorovaikutteisia verkkopalvelua. Verkkosivujen kävijäkysely liittyy viestinnällisten verkkopalvelujen arviointiin ja kehittämiseen ja sidosryhmäkysely yhteistyöhön. Näitä on kuvattu tämän suunnitelman asianmukaisissa kohdissa. Uusien opiskelijoiden kyselyä on toteutettu jo neljänä syksynä. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa siitä, miltä opiskelujen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen opiskeluympäristöön ja elämäntilanteeseen on käynnistynyt. Kyselyllä halutaan myös osoittaa kiinnostusta ja välittämistä opiskelijoista sekä markkinoida Nyytin palveluja. Tavoitteet: Seuranta, arviointi ja palautteenkeruumenetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja tuottavat tietoa toiminnan vaikutuksista ja tuloksellisuudesta. Kyselyillä kerättyä tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Uusien opiskelijoiden kysely tekee Nyytiä opiskelijoille tunnetuksi ja keskusteluun nostetaan kyselyssä esille nousevia hyvinvoinnin haasteita. Toimenpiteet 2015: Kehitämme toiminnan seuranta, arviointi ja palautemenetelmiä. Uudistamme/tarkistamme tarvittavilta osin sisäiset käytännöt kyselyiden tuottaman tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Uudistamme Uusien opiskelijoiden kyselyä syksyllä 2014 tehdyn kyselyn arvioinnin perusteella ja toteutamme Uusien opiskelijoiden kyselyntoimintavuoden syksyllä. Verkkopalvelujen talousarvio 2015: Verkkopalvelujen kulut sisältävät vuorovaikutteisten ja viestinnällisten verkkopalvelujen ylläpito ja kehittämiskulut, tutkimusohjelmien lisenssikulut, tietokantojen käyttömaksut ja ostetut palvelut. Kulujen on arvioitu olevan yhteensä euroa. 9

12 2 RYHMÄMUOTOINEN JA MATALANKYNNYKSEN TOIMINTA 2.1 Elämäntaitokurssi toiminta Toimintavuoden aikana Elämäntaitokurssin levittämistä jatketaan, kurssin materiaali päivitetään ja käännätetään ruotsinkielelle, ylläpidetään omaa Elämäntaitokurssiosaamista ja jatketaan toimintaan liittyvää tutkimusta. Elämäntaitokurssi toimintakokonaisuuteen kuuluu kasvokkain toteutettava NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI ja siihen kuuluva osallistujan opas, ohjaajakoulutus, verkkooppimisympäristö, Opi elämäntaitoa sivut verkkosivustolla, hyvinvointikysely sekä vaikuttavuus ja hyvinvointitutkimus. Elämäntaitokurssin kehittäminen alkoi Nyytissä vuonna Kasvokkain toteuttava kurssi on hyvinvointia ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä ryhmämuotoinen interventio, jonka perustana on näyttöön perustuva kognitiivis behavioraalinen Suomessa Depressiokouluna tunnettu toimintamalli. Nyytin kehitystyössä kurssia on kehitetty kokonaisvaltaisemmaksi. Erillisessä projektissa vuosina uusittiin kurssin osallistujan opas, kehitettiin ja pilotoitiin ohjaajakoulutus, kehitettiin verkkomuotoinen kurssi, rakennettiin verkkosivuille kaikkien hyödynnettäväksi Opi elämäntaitoa sivut, toteutettiin kurssin vaikutuksia selvittävä pilottitutkimus ja käynnistettiin kurssin vaikuttavuustutkimus. Vaikuttavuustutkimuksessa käytettävää hyvinvointikyselyä hyödynnetään myös vuonna 2014 käynnistyneessä Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimuksessa, joka toteutetaan yhteistyössä Elämäntaitoja ammatilliseen koulutukseen projektin ja siihen liittyvien pilottioppilaitosten kanssa. Elämäntaitokurssin ohjaajaksi on koulutettu kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitajat sekä yksittäisiä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistyötä tekeviä eri toimintaympäristöissä toimivia ammattilaisia. Lisäksi ohjaajakoulutusta hyödynnetään pilottioppilaitosten toimijoiden kouluttamiseen Elämäntaitoa ammatilliseen koulutukseen projektissa. Koulutettuja ohjaajia on jo yli 100. Ohjaajien toiminnan tukemiseksi on perustettu ohjaajien yhteisö ja heille suunnattu oma Tähtiuutisia uutiskirje. Tavoitteet: Elämäntaitokurssi on laajasti kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Kurssi perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja kokemukseen hyvinvoinnin ja elämän sekä arjenhallinnan edistämisestä. Kurssista on hyötyä opiskelijoille. Toimenpiteet 2015: Levitämme Elämäntaitokurssia järjestämällä 1 2 avointa ohjaajakoulutusta. Tarjoamme ja toteutamme ohjaajakoulutusta 1 2 organisaatiolle tai yhteisölle. Ylläpidämme koulutettujen ohjaajien yhteisöä, toimitamme ohjaajille 3 4 Tähtiuutisia uutiskirjettä ja selvitämme kyselyllä verkostotapaamisen ja/tai lisäperehdytyksen tarpeita. Kehitämme koulutettujen ohjaajien järjestämien Elämäntaitokurssien seurantaja arviointijärjestelmää. Päivitämme ja/tai uudistamme osallistujan oppaan sekä verkkosivustomme Opi elämäntaitoa sivut. 10

13 Käännämme osallistujan oppaan ruotsinkielelle. Toteutamme opiskelijoille 1 2 Elämäntaitokurssia oman osaamisen ylläpitämiseksi vaikuttavuustutkimukseen liittyvien kurssien lisäksi. Toinen kursseista toteutetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran SMS Löydä oma tarinasi ryhmätoiminnan kanssa. Jatkamme kurssin vaikuttavuuden tutkimista. Jatkamme Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimusta ja haemme siihen yhteistyökumppaneita sekä rahoitusta. Talousarvio 2015: Elämäntaitokurssi toiminnan kokonaiskuluarvio on euroa, joka koostuu verkkooppimisalustan lisenssikuluista, kurssien ja ohjaajakoulutusten järjestämis ja materiaalikuluista sekä Osallistujan oppaan käännös ja painatuskuluista. Osallistumismaksujen arvioitu tuotto on euroa. 2.2 Hengailuilta konsepti Toimintavuoden aikana järjestään Hengailuiltoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kannustetaan ja tuetaan ylioppilas ja opiskelijakuntia ja ainejärjestöjä järjestämään Hengailuiltoja tai vastaavanlaisia päihteettömiä ajanviettomahdollisuuksia. Päihteetön Hengailuilta konsepti on Nyytissä vuonna 2005 kehitetty toimintamuoto. Hengailuillat ovat matalankynnyksen kohtaavaa toimintaa, maksutonta ja avoimia kaikille opiskelijoille. Ne tarjoavat opiskelijoille ajanviettomahdollisuuden ilman alkoholia tai muita päihteitä. Järjestämme Hengailuiltoja Helsingissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pitkäaikaisin yhteistyökumppani on Suomen Punaisen Ristin Pohjois Helsingin osasto. Lisäksi Hengailuiltoja on järjestetty Uudenmaan Marttojen ja UniSportin kanssa. Nyytin tiloissa Hengailuiltoja järjestetään lukukausien aikana 1 2 kertaa kuukaudessa. Pääosin Hengailuiltoja järjestävät ylioppilas ja opiskelijakunnat sekä ainejärjestöt eri opiskelupaikkakunnilla. Tarjoamme tukea Hengailuilta toiminnan käynnistämiseen ylläpitämällä järjestäjille tarkoitettua järjestäjänkäsikirjaa verkkosivuillaan. Resurssien puitteissa järjestäjille tarjotaan ohjausta toiminnan käynnistämiseen. Tavoitteet: Hengailuilta toimintaa tai vastaavaa järjestettyä päihteetöntä ajanviettotoimintaan järjestetään kaikilla yliopisto ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Päihteettömät tapahtumat lisääntyvät ja ne valtavirtaistuvat osaksi normaaleja ja pysyviä toimintamuotoja opiskelijayhteisöissä. Toimenpiteet 2015: Jatkamme omaa Hengailuilta toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kannustamme ylioppilas ja opiskelijakuntia sekä ainejärjestöjä Hengailuiltojen ja päihteettömien tapahtumien järjestämiseen tehostamalla viestintää ja lisäämällä yhteistyötä. Tuemme Hengailuiltojen järjestämistä ylläpitämällä ja päivittämällä järjestäjien järjestäjänkäsikirjaa sekä tarjoamalla tarvittaessa koulutuksellista tukea. Kehitämme itsejärjestämiemme sekä ylioppilas ja opiskelijakuntien ja ainejärjestöjen järjestämien Hengailuiltojen seuranta ja arviointijärjestelmää. Selvitämme, Hengailuiltojen toimivuutta ja tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Talousarvio 2015: Hengailuiltojen järjestämiseen arvioidaan toimintavuonna tarvittavan euroa. 11

14 3 PROJEKTIT 3.1 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Toimintavuoden aikana Elämäntaitokurssin materiaalin muokkaamista ja ohjaajakoulutuksia jatketaan yhteistyössä pilottioppilaitosten kanssa, laaditaan tuotosten juurruttamis ja levittämissuunnitelma. Vuonna 2013 käynnistyneessä projektissa korkeakouluopiskelijoille suunnatusta Elämäntaitokurssista työstetään ammattiopistoissa opiskeleville nuorille sopivampi muoto. Kurssin sisällöt ja ydinainekset säilyvät samoina, mutta tehtäviä ja kurssimateriaalia muokataan ikäryhmälle sopivammaksi. Tavoitteena on myös mallintaa, kuinka ammattioppilaitoksissa voidaan ottaa Elämäntaitokurssi osaksi opetussuunnitelmaa sekä työkaluksi opetustyöhön. Projektin yhteistyöopistot ovat Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin arvioitu työvoimatarve vuonna 2015 on 1,5 henkilötyövuotta. Tavoitteet: NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI muotoutuu vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita. Opiskeluympäristö vahvistuu tukemaan nuorten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten riski keskeyttää opinnot ja syrjäytyä vähenevät. Toimenpiteet 2015: Jatkamme Elämäntaitokurssin osallistujan oppaan muokkaamista: o Sisällön kirjoittamisesta vastaa projektin henkilöstö, kommentointiin ja yhteiskirjoittamiseen osallistetaan ammattiopistojen henkilökuntaa ja opiskelijoita. o Yhteistyö oppaan kuvituksessa jatkuu Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa. o Projektin aikana Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen käyneitä osallistetaan kehittämiseen ja arvioimiseen siitä, kuinka Elämäntaitokurssi integroituu osaksi työtä ammattiopistoissa. Järjestämme Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia yhteistyöopistoissa. Hyödynnämme hyvinvointikyselyä Elämäntaitokurssin vaikutusten arvioimisessa ammattiopistoissa. Laadimme suunnitelman projektin tuotosten valtakunnallisesta levittämisestä. Käynnistämme ammatillisessa koulutuksessa Elämäntaitokurssin mallintamisen osana projektisuunnittelijan Innotuutori koulutusta. Talousarvio 2015: Projektille anotaan euroa. Projekti on saanut rahoitusta vuosina 2013 ja 2014, euroa molempina vuosina. 12

15 3.2 Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitus RAY:n Paikka auki avustusohjelman päämääränä on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä työelämään. Projektisuunnitelma ja rahoitushakemus työttömän nuoren palkkaamiseksi yhdeksi vuodeksi tehtiin keväällä 2014 ja päätös rahoituksesta tulee vuoden 2015 alussa. Projektiavustuksella rekrytoidaan työtön enintään 29 vuotias nuori järjestön yleishyödyllistä toimintaa tukeviin avustaviin tehtäviin. Nuoren työtehtävät liittyvät markkinointiin, verkkoviestintään (verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan sisällön tuottaminen ja sivujen päivittäminen), tapahtumien koordinointiin ja järjestämiseen sekä yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin. Nuori rekrytoidaan kokoaikaiseen työsuhteeseen projektin keston ajaksi (12 kk). Talousarvio 2015: Projektiavustusta nuoren palkkaamiseen haettiin euroa. 3.3 Opiskelijoiden sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen projektisuunnitelma Vuonna 2014 käynnistettiin yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) kanssa tutkimus ja kehittämisprojektin suunnittelu opiskelijoiden (toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat) yksinäisyyskokemuksen tutkimiseksi ja yhteisöllisyyttä vahvistavien sekä yksinäisyyttä vähentävien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseksi. Vuonna 2015 jatketaan projektin suunnittelua, haetaan kumppaneita projektin toteuttamiseen ja yhteistyöhön, selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja laaditaan rahoitushakemus/hakemuksia. 13

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Kirsi Utoslahti (toim.) A-klinikkasäätiön monistesarja nro 63 A-klinikkasäätiö 2009 ISSN 1237-7015 (moniste)

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot