Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Strategia Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 I STRATEGIA VUOSILLE Nykyinen toimintamme... 2 Opiskelijoiden elämänvaihe ja tarpeet toimintamme lähtökohtana... 3 Toiminta ajatuksemme... 4 Meille on tärkeää... 4 Visiomme... 4 Toimintamme keskeiset linjaukset ja tavoitteet vuosille II TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE VERKKOPALVELUT JA KYSELYT Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Nettiryhmät Uusien vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen kehittäminen Viestinnälliset verkkopalvelut Verkossa toteuttavat kyselyt ja selvitykset RYHMÄMUOTOINEN JA MATALANKYNNYKSEN TOIMINTA Elämäntaitokurssi toiminta Hengailuilta konsepti PROJEKTIT Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitus Opiskelijoiden sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen projektisuunnitelma VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ Viestintä ja markkinointi Yhteistyö HENKILÖSTÖ HALLINTO Toimitilakulut Muut hallinnon kulut TALOUS... 17

3 JOHDANTO Tämä asiakirja käsittää Nyyti ry:n strategian vuosille sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuodelle Strategialla tarkoitamme tekemiämme valintoja ja toiminnan painotuksia, joilla pääsemme kohti tavoitteitamme ja toimintamme päämäärää seuraavien viiden vuoden aikana. Strategiamme kertoo, mitä olemme, miten toimimme ja mihin suuntaan olemme menossa. Strategian toteutumista seuraamme säännöllisesti ja arvioimme vuosittain, muokkaamme tarvittaessa tilanteen muuttuessa. Strategia päivitetään vuonna Toiminta ja taloussuunnitelmassa kuvaamme toimintamme tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä vuodelle 2015 sekä niihin tarvittavia resursseja. Toiminta ja taloussuunnitelman toteumista arvioimme neljännesvuosittain ja se päivitetään vuosittain. Hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt asiakirjan kokouksessaan Yhdistyksen kokous on vahvistanut strategian ja toiminta ja taloussuunnitelman muutoksin, jotka on huomioitu tässä päivitetyssä asiakirjassa. 1

4 I STRATEGIA VUOSILLE Nyyti ry on vuonna 1984 perustettu opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toimialue on koko maa. Jäseninä on yhdistyksen tarkoituksen hyväksyviä yhteisöjä ja säätiöitä. Yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi. Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus vastaa yhdistyksen strategisesta johtamisesta yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti. Toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa toimisto toiminnanjohtajan johdolla. Yhdistyksen henkilöstö muodostuu palkatusta henkilöstöstä. Toimialansa puolesta Nyyti ry (jatkossa Nyyti) luokittuu sosiaali ja terveysjärjestöksi tiiviillä rajapinnalla nuoriso ja opiskelijajärjestöihin. Nykyinen toimintamme Nyytin perustamista tulee vuonna 2014 kuluneeksi 30 vuotta. Yhdistyksen toiminta lähti liikkeelle yhdestä kehittämisprojektista. Kuluneiden vuosikymmenten aikana toiminta ja toimintamuodot ovat kehittyneet vaiheittain kulloisenkin toimintaympäristön tarpeiden, mahdollisuuksien ja vallitsevien suuntausten mukaisesti. Nykyiset toimintamuodot ovat voimavaroja vahvistavia ja arjessa selviytymistä edistäviä, ryhmämuotoisia, palveluja. Toimintamuotojamme ovat Nettiryhmät, Hengailuilta konsepti, Elämäntaitokurssi toiminta, tiedon tarjoaminen verkkosivuilla opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä sekä projektikehittäminen. Lisäksi käynnissä on Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projekti, jossa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Elämäntaitokurssia muokataan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sopivaksi. Kohderyhmämme Vaiheittaisuus kuvaa myös toimintamme kohderyhmän laajentumista: alkuvaiheessa kohderyhmä koostui pääosin pääkaupunkiseudun yliopisto opiskelijoista. Vuonna 2005 kohderyhmä laajeni käsittämään kaikki tiede ja taidekorkeakouluopiskelijat ja vuodesta 2012 lähtien myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat kuuluneet toimintamme kohderyhmään. Vuonna 2014 toimintamuotomme olivat yli korkeakouluopiskelijan ulottuvilla. Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektin myötä kohderyhmämme on laajentunut myös toisen asteen opiskelijoihin. Rahoituksemme Nyyti on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena sosiaali ja terveysjärjestönä, myös rahoituksellisesti toiminnan päärahoittajan Raha automaattiyhdistyksen (RAY) toimesta. Toiminnan alkuvuosien yksittäisten projektiavustusten jälkeen olemme nauttineet rahoittajan luottamusta kasvussa olleen yleisavustuksen merkeissä. Vuodelle 2014 RAY myönsi meille yleisavustusta euroa sekä euroa projektiavustusta Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektiin. 2

5 Opiskelijoiden elämänvaihe ja tarpeet toimintamme lähtökohtana Opiskeluaika ajoittuu nuoren aikuisen elämässä ikävaiheeseen, jossa tapahtuu samanaikaisesti useita suuria elämänmuutoksia. Tähän vaiheeseen sisältyy usein opiskelu ja asuinpaikan muutos, irtautuminen lapsuuden perheestä, ystäväpiirin ja harrastusmahdollisuuksien vaihtuminen. Aikuisuuteen siirtymiseen liittyy päätäntävalta ja vastuunotto omista henkilökohtaisista asioista ja oman yksilöllisen identiteetin muotoutuminen ja vakiintuminen. Opiskelun aloittaminen ja samanaikainen siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on herkkä nivelvaihe, joka sisältää mahdollisuuden uuteen ja samalla myös muodostavat riskin. Haastavan elämänvaiheen lisäksi yksilön vastuuta ja valinnanvapautta korostava ilmapiiri luo omat paineensa oman elämän rakentamiseen ja itsenäiseen pärjäämiseen. Enin osa opiskelijoista selvittää nuoruusiän haasteet suuremmitta vaikeuksitta, omaksuu myöhemmän elämän kannalta suotuisia hyvinvoinnin ja terveyden toimintamalleja, jaksaa ja pärjää niin opinnoissaan kuin elämässään yleensäkin. Osa opiskelijoista sen sijaan kärsii erilaisista ongelmista, oireista ja sairauksista. Kouluterveyskyselyjen (2008 ja 2009) sekä Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2008) mukaan opiskelijoiden yleisimmin kokemia oireita ovat väsymys, niska hartiaseudun kivut, päänsärky, jännittyneisyys, hermostuneisuus ja ärtyneisyys. Ainakin joka kymmenennen opiskelijan arvioidaan oireilevan niin vakavasti psyykkisesti, että se haittaa merkittävästi toimintakykyä. (Puusniekka & Kunttu 2011, ) Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) Opiskelijatutkimuksen (2010) mukaan yleisin opiskelijoiden kokema terveyshaitta on stressi opintojen edistymisestä, mistä kärsii 34 % opiskelijoista. Toiseksi yleisintä ovat keskittymisvaikeudet tai jännittäminen. Opiskelijoilla esiintyy myös oppimisvaikeuksia, muita opiskelukykyä heikentäviä ongelmia ja sosiaalisia vaikeuksia. Psyykkisestä oireilusta kärsii 11 % opiskelijoista. (Saarenmaa, Saari & Virtanen 2010) Kaikkinensa mielenterveyden ja päihdehäiriöt ovat opiskeluikäisten merkittävin terveysongelma. Elämänaikaisista mielenterveyden häiriöistä noin puolet puhkeaa ennen 25 vuoden ikää. (Mäki & Veijola 2012.) Opiskelijoiden opiskelukuntoa (fyysinen ja psyykkinen jaksaminen) heikentävät myöhään valvominen, liian vähäinen tai toisaalta liian runsas liikunta, ruokailutottumusten epäsäännöllisyys ja epäterveelliset ravitsemustottumukset. Erityisen huolestuttavaa on ammattiin opiskelevien runsas tupakointi ja alkoholin käyttö. Myös korkeakouluopiskelijoilla humalajuominen on tavallista. Jaksamista heikentää lisäksi työskentely opiskelujen ohella, mikä on yleisempää korkeakouluopiskelijoilla. (Puusniekka & Kunttu 2011, ) Opiskeluja haittaa myös internetin käyttö. Lähes viidesosalle opiskelijoista netin käyttö aiheuttaa ongelmia vuorokausirytmissä. (Kunttu & Pesonen 2012.) Sosiaalisten suhteiden vähyys ja yksinäisyyden kokemus on merkittävä opiskelijoiden hyvinvointia uhkaava tekijä. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2012) mukaan yksinäiseksi itsensä kokevia opiskelijoita on noin (5 7 %). Kolmannes, 31 %, korkeakouluopiskelijoista kokee, ettei kuulu mihinkään ryhmään. Sosiaalisten suhteiden vähyyteen ja ryhmiin liittymiseen saattaa vaikuttaa se, että lähes puolet (48 %) korkeakouluopiskelijoista on kokenut kiusaamista kouluaikanaan ja viidesosaa vastaajista oli kiusattu useiden vuosien ajan. (Kunttu & Pesonen 2012.) Opiskelijaryhmiin pääsyä saattaa yhtäältä hankaloittaa myös akateeminen yksinpärjäämisen kulttuuri ja integroitumista tukevien toimintatapojen vähäisyys. 3

6 Toiminta ajatuksemme Tehtävänämme on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Meille on tärkeää Toteutamme perustehtäväämme: tarjoamalla ja kehittämällä opiskelijoille toimintamuotoja, jotka tukevat heidän pärjäämistään ja valmiuksiaan oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä ongelmien vaikeutumisen ehkäisemisessä selvittämällä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä arvioimalla toimintamme vaikutuksia ja tuloksellisuutta toteuttamalla ja kehittämällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden arkiyhteisöissä toteutettavia henkistä hyvinvointia tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamuotoja vaikuttamalla opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiin asioihin Opiskelijan hyvinvointi Välitämme kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnista. Näemme, että jokaisella on mielenterveyttä ja voimavaroja, ja luotamme ihmisen kykyyn vaikuttaa itse omaan hyvinvointiinsa tekemiensä valintojen ja toiminnan kautta. Uskomme ihmisen jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen sekä kykyyn valita itse omalle elämälleen tavoitteet. Avoimuus Toimintamme on perusteltua, vastuullista ja luotettavaa. Toimintamme on ulospäin suuntautuvaa ja vuorovaikutteista. Läpinäkyvyys on mielestämme avoimen toimintakulttuurin keskeinen edellytys ja suvaitsevaisuuden edistäminen on erottamaton osa toimintaamme. Yhteisöllisyys Meillä yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisestä ja jakamisesta. Teemme yhteistyötä ja toimimme yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Kumppanuutemme perustuvat luottamukseen ja arvostukseen. Kaikessa toiminnassamme osallisuus ja yhteenkuuluvuus nähdään opiskelijan hyvinvoinnin kivijalkana. Visiomme Hyvinvoiva opiskelija omassa elämässään ja omassa yhteisössään sekä osallisena yhteiskunnassamme Päämääränämme on, että: Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ylläpitämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet vähenevät. Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia vertaisuuden käytäntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin liittyvät ennakkoluulot vähenevät. 4

7 Toimintamme keskeiset linjaukset ja tavoitteet vuosille Vuosien aikana toimintamme kehittämistä läpileikkaavina periaatteina ovat vertaisuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja kumppanuus. Strategiakauden aikana tulemme toiminnassamme kiinnittämään erityistä huomioita sosiaalisen integraation edistämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen. Varhainen tukeminen ongelmien vaikeutumisen ennaltaehkäisemiseksi ja voimavarojen vahvistaminen ovat toimintamme pysyvä ydin. Toiminnan kehittämisen linjauksemme vuosille Omina opiskelijoille tarjottavina toimintamuotoina kehitämme erityisesti verkkovälitteisiä vuorovaikutteisia toimintamuotoja. Kehitämme kohtaavaa vertaistukeen perustuvaa toimintaa paikallisissa yhteisöissä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vahvistamme valtakunnallisuutta lisäämällä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuemme hyvien käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönottamista. Luomme uusia kumppanuuksia toimintamme tueksi ja vaikutamme verkostoissa. Tavoitteemme Kehitämme ja monipuolistamme vuorovaikutteisia verkkopalveluja Kehitämme Nettiryhmä toimintaa uudistamalla ryhmien aihealueita vastaamaan opiskelijoiden ajankohtaisia tarpeita. Lisäämme esteettömyyttä ja madallamme kynnystä Nettiryhmä toimintaan osallistumiseksi kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja niiden opiskelijoiden mukaan saamiseksi, jotka kokevat kirjoittamisen hankalaksi. Kehitämme ja kokeilemme uusia virtuaalisia toimintamuotoja: suljettuja ryhmiä sensitiivisimmille aihealueille, kuten koulukiusaaminen; Live Chat toimintaa; verkkokursseja; mobiilisovelluksia. Vahvistamme vertaistukea Nettiryhmissä ja uusissa toimintamuodoissa sekä osallistamme opiskelijat toimintamuotojen kehittämiseen. Haemme kumppanuuksia uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kehitämme vertaistukea hyödyntäviä toimintamalleja, ja vahvistamme toimiviksi arvioitujen ja koettujen toimintamuotojen käyttöönottoa Rakennamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa heidän tarpeistaan lähteviä ja kontekstiin sopivia, vertaistukeen perustuvia, kasvokkaisen/kohtaavan toiminnan malleja. Tuemme paikallisesti toimiviksi ja hyviksi todettujen käytäntöjen leviämistä. Jatkamme Hengailuilta konseptin levittämisestä ja toiminnan aloittamisen tukemista. Jatkamme Elämäntaitokurssin levittämistä ohjaajakoulutuksella ja kouluttajakoulutuksella kaikkien opiskelijoiden saataville. Vahvistamme valtakunnallista toimintaa lisäämällä paikallista yhteistyötä Haemme alueellisia ja paikallisia yhteistyökumppaneita yhteiskehittämiseen. Kehitämme yhdessä alueellisten/paikallisten kumppaneiden kanssa opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja. 5

8 Vahvistamme yhteistyötä, luomme uusia kumppanuuksia ja verkostoidumme toimintamme ja taloutemme tueksi Tiivistämme, vahvistamme ja kehitämme yhteistyötä keskeisimpien sidosryhmien kanssa toiminnassamme ja uusien toimintamuotojen kehittämisessä. Luomme uusia kumppanuuksia järjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten innovatiivisten kehittämishankkeiden käynnistämiseksi Vaikutamme opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 6

9 II TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toiminta ja taloussuunnitelma osiossa kuvataan toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 toiminnoittain sekä toimintaan tarvittavat resurssit. Tavoitteet on kuvattu pidemmän tähtäimen tavoitteena ja toimenpiteet ovat vuodelle 2015 asettuja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 1 VERKKOPALVELUT JA KYSELYT 1.1 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut Nettiryhmät Toimintavuoden aikana Nettiryhmä toimintaa kehitetään edelleen aihealueiden, keston ja toteutustapojen osalta. Nettiryhmät tarjoavat foorumin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville kokemusten jakoon, uusien näkökulmien ja ratkaisumahdollisuuksien löytämiseen. Ryhmien tarkoitus on mahdollistaa vertaistuen antaminen ja saaminen. Ryhmät ovat ohjattuja vertaisnettiryhmiä. Nettiryhmät ovat puoliavoimia: niitä voi seurata kuka tahansa, mutta kirjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä. Ryhmät ovat pääasiassa tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jolloin samaan elämänvaiheeseen ja ikähaarukkaan kuuluvat kirjoittajat kohtaavat toisensa. Rekisteröityminen samoin kuin kirjoittaminen tapahtuvat anonyymisti. Ryhmät toimivat kolmessa periodissa ympäri vuoden. Ryhmiä ohjaavat Nyytin työntekijät. Ohjaamista ja ryhmien kehittämistä tuetaan kehittävällä ja tutkivalla työnohjauksella. Keskustelu on ennalta valvottua. Viestejä moderoidaan joka päivä klo 8 20 välisenä aikana. Ilta ja viikonloppumoderointiin käytetään tuntityöntekijöitä. Vakiintuneita Nettiryhmien aihealueita ovat yksinäisyys, ero ja sinkkuus. Tavoitteet: Nettiryhmät vastaavat opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tuen tarpeisiin. Nettiryhmiin osallistutaan ja niihin on helppoa osallistua. Toimenpiteet 2015: Jatkamme Nettiryhmä toimintaa vakiintuneilla aihealueilla kevätkauden ajan. Kehitämme Nettiryhmien arviointia uudistamalla palautejärjestelmää. Toteutamme keväällä käyttäjäkyselyn Nettiryhmiin kirjoittajille ja niitä lukeville. Uudistamme palautteiden ja kyselyn tulosten mukaisesti Nettiryhmien aihealueita, kestoa ja toteutustapaa syksyllä. Selvitämme, onko kohderyhmän keskuudessa tarvetta englanninkieliselle nettiryhmälle sekä mahdollisuuksia avata englanninkielinen nettiryhmä. 7

10 1.1.2 Uusien vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen kehittäminen Toimintavuoden aikana käynnistetään uudenlaisten vuorovaikutuksellisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. Nettiryhmien käyttäjäkyselyt (2010 ja 2012), Nettiryhmistä saatu palaute, verkkosivujen käyttäjäkyselyt (2010 ja 2013) sekä eri tahojen kanssa tehdyssä yhteistyössä kertyneet näkemykset osoittavat, että opiskelijat toivovat nykyisen Nettiryhmä toiminnan lisäksi interaktiivisempaa kommunikointia tukevia toimintamuotoja. Erityisesti Live Chat toimintaa on toistuvasti toivottu. Nykyinen puoliavoin Nettiryhmä toimintamalli ei sellaisenaan sovellu arkaluontoisempien aiheiden, kuten koulukiusaamiskokemukset, käsittelyyn, joten niiden rinnalla on toivottu suljettuja ryhmiä. Tavoitteet: Vastaamme eri käyttäjäryhmien tuen tarpeisiin ja osallistumismahdollisuuksiin uudenlaisilla verkkovälitteisillä ja virtuaalisilla toimintamuodoilla. Toimenpiteet 2015: Arvioimme Live Chatin ja suljettujen nettiryhmien toteuttamismahdollisuudet. Selvitämme kyselyllä sidosryhmien näkemykset verkkopalveluiden ja virtuaalisten toimintamuotojen kehittämistarpeista. Laadimme suunnitelman virtuaalisten toimintamuotojen kehittämisestä. Aloitamme projektisuunnitelman tekemisen uuden virtuaalisen toimintamuodon kehittämiseksi. Sovimme yhteistyökumppanuudesta virtuaalisen toimintamuodon toteuttamisesta sopivien tahojen kanssa. 1.2 Viestinnälliset verkkopalvelut Toimintavuoden aikana päivitetään verkkosivujen sisältöjä ja kehitetään sivuston toiminnallisuutta. Verkkosivut sisältävät tietoa toimintamuodoistamme, tuki ja auttajatahoista sekä itse järjestöstä, artikkelikokoelman nuoren aikuisen elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista, ajankohtaisista asioista, blogin ja tapahtumailmoituksia. Verkkosivujen visuaalinen ulkoasu uudistettiin syksyllä Tavoitteet: Verkkosivustolle löydetään helposti. Sivusto on selkeä ja lukija löytää sieltä haluamansa asiat nopeasti. Sivuston käytettävyys eri päätelaitteilla on hyvä. Verkkosivusto koetaan miellyttäväksi. Verkkosivuston sisällöt vastaavat lukijan tarpeisiin. Toimenpiteet 2015: Toteutamme verkkosivujen kävijäkyselyn sivuston arvioimiseksi. Käynnistämme verkkosivujen kehittämissuunnitelman laatimisen. Päivitämme artikkeleja ja kartutamme artikkelipankkia uusilla aiheilla. Tarkastamme ja parannamme sivujen hakukoneoptimointia. Selvitämme mahdollisuutta kääntää verkkosivut englanninkielelle. 8

11 1.3 Verkossa toteuttavat kyselyt ja selvitykset Toimintavuoden aikana toteutetaan uusille opiskelijoille suunnattu kysely, verkkosivujen kävijäkysely, Nettiryhmien käyttäjäkysely sekä sidosryhmäkysely ja kehitetään toiminnan arviointi ja seurantamenetelmiä. Kaikkiin toimintoihin sisältyy niiden säännöllinen seuranta ja arviointi. Arvioinnissa ja palautteiden keruussa hyödynnetään pääosin sähköisiä tiedonkeruunmenetelmiä, joista käytössä on Digium arviointi ja analysointiohjelmisto. Nettiryhmien käyttäjäkyselyn tuloksien avulla arvioidaan ja kehitetään vuorovaikutteisia verkkopalvelua. Verkkosivujen kävijäkysely liittyy viestinnällisten verkkopalvelujen arviointiin ja kehittämiseen ja sidosryhmäkysely yhteistyöhön. Näitä on kuvattu tämän suunnitelman asianmukaisissa kohdissa. Uusien opiskelijoiden kyselyä on toteutettu jo neljänä syksynä. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa siitä, miltä opiskelujen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen opiskeluympäristöön ja elämäntilanteeseen on käynnistynyt. Kyselyllä halutaan myös osoittaa kiinnostusta ja välittämistä opiskelijoista sekä markkinoida Nyytin palveluja. Tavoitteet: Seuranta, arviointi ja palautteenkeruumenetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja tuottavat tietoa toiminnan vaikutuksista ja tuloksellisuudesta. Kyselyillä kerättyä tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Uusien opiskelijoiden kysely tekee Nyytiä opiskelijoille tunnetuksi ja keskusteluun nostetaan kyselyssä esille nousevia hyvinvoinnin haasteita. Toimenpiteet 2015: Kehitämme toiminnan seuranta, arviointi ja palautemenetelmiä. Uudistamme/tarkistamme tarvittavilta osin sisäiset käytännöt kyselyiden tuottaman tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Uudistamme Uusien opiskelijoiden kyselyä syksyllä 2014 tehdyn kyselyn arvioinnin perusteella ja toteutamme Uusien opiskelijoiden kyselyntoimintavuoden syksyllä. Verkkopalvelujen talousarvio 2015: Verkkopalvelujen kulut sisältävät vuorovaikutteisten ja viestinnällisten verkkopalvelujen ylläpito ja kehittämiskulut, tutkimusohjelmien lisenssikulut, tietokantojen käyttömaksut ja ostetut palvelut. Kulujen on arvioitu olevan yhteensä euroa. 9

12 2 RYHMÄMUOTOINEN JA MATALANKYNNYKSEN TOIMINTA 2.1 Elämäntaitokurssi toiminta Toimintavuoden aikana Elämäntaitokurssin levittämistä jatketaan, kurssin materiaali päivitetään ja käännätetään ruotsinkielelle, ylläpidetään omaa Elämäntaitokurssiosaamista ja jatketaan toimintaan liittyvää tutkimusta. Elämäntaitokurssi toimintakokonaisuuteen kuuluu kasvokkain toteutettava NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI ja siihen kuuluva osallistujan opas, ohjaajakoulutus, verkkooppimisympäristö, Opi elämäntaitoa sivut verkkosivustolla, hyvinvointikysely sekä vaikuttavuus ja hyvinvointitutkimus. Elämäntaitokurssin kehittäminen alkoi Nyytissä vuonna Kasvokkain toteuttava kurssi on hyvinvointia ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä ryhmämuotoinen interventio, jonka perustana on näyttöön perustuva kognitiivis behavioraalinen Suomessa Depressiokouluna tunnettu toimintamalli. Nyytin kehitystyössä kurssia on kehitetty kokonaisvaltaisemmaksi. Erillisessä projektissa vuosina uusittiin kurssin osallistujan opas, kehitettiin ja pilotoitiin ohjaajakoulutus, kehitettiin verkkomuotoinen kurssi, rakennettiin verkkosivuille kaikkien hyödynnettäväksi Opi elämäntaitoa sivut, toteutettiin kurssin vaikutuksia selvittävä pilottitutkimus ja käynnistettiin kurssin vaikuttavuustutkimus. Vaikuttavuustutkimuksessa käytettävää hyvinvointikyselyä hyödynnetään myös vuonna 2014 käynnistyneessä Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimuksessa, joka toteutetaan yhteistyössä Elämäntaitoja ammatilliseen koulutukseen projektin ja siihen liittyvien pilottioppilaitosten kanssa. Elämäntaitokurssin ohjaajaksi on koulutettu kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitajat sekä yksittäisiä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistyötä tekeviä eri toimintaympäristöissä toimivia ammattilaisia. Lisäksi ohjaajakoulutusta hyödynnetään pilottioppilaitosten toimijoiden kouluttamiseen Elämäntaitoa ammatilliseen koulutukseen projektissa. Koulutettuja ohjaajia on jo yli 100. Ohjaajien toiminnan tukemiseksi on perustettu ohjaajien yhteisö ja heille suunnattu oma Tähtiuutisia uutiskirje. Tavoitteet: Elämäntaitokurssi on laajasti kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Kurssi perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja kokemukseen hyvinvoinnin ja elämän sekä arjenhallinnan edistämisestä. Kurssista on hyötyä opiskelijoille. Toimenpiteet 2015: Levitämme Elämäntaitokurssia järjestämällä 1 2 avointa ohjaajakoulutusta. Tarjoamme ja toteutamme ohjaajakoulutusta 1 2 organisaatiolle tai yhteisölle. Ylläpidämme koulutettujen ohjaajien yhteisöä, toimitamme ohjaajille 3 4 Tähtiuutisia uutiskirjettä ja selvitämme kyselyllä verkostotapaamisen ja/tai lisäperehdytyksen tarpeita. Kehitämme koulutettujen ohjaajien järjestämien Elämäntaitokurssien seurantaja arviointijärjestelmää. Päivitämme ja/tai uudistamme osallistujan oppaan sekä verkkosivustomme Opi elämäntaitoa sivut. 10

13 Käännämme osallistujan oppaan ruotsinkielelle. Toteutamme opiskelijoille 1 2 Elämäntaitokurssia oman osaamisen ylläpitämiseksi vaikuttavuustutkimukseen liittyvien kurssien lisäksi. Toinen kursseista toteutetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran SMS Löydä oma tarinasi ryhmätoiminnan kanssa. Jatkamme kurssin vaikuttavuuden tutkimista. Jatkamme Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimusta ja haemme siihen yhteistyökumppaneita sekä rahoitusta. Talousarvio 2015: Elämäntaitokurssi toiminnan kokonaiskuluarvio on euroa, joka koostuu verkkooppimisalustan lisenssikuluista, kurssien ja ohjaajakoulutusten järjestämis ja materiaalikuluista sekä Osallistujan oppaan käännös ja painatuskuluista. Osallistumismaksujen arvioitu tuotto on euroa. 2.2 Hengailuilta konsepti Toimintavuoden aikana järjestään Hengailuiltoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kannustetaan ja tuetaan ylioppilas ja opiskelijakuntia ja ainejärjestöjä järjestämään Hengailuiltoja tai vastaavanlaisia päihteettömiä ajanviettomahdollisuuksia. Päihteetön Hengailuilta konsepti on Nyytissä vuonna 2005 kehitetty toimintamuoto. Hengailuillat ovat matalankynnyksen kohtaavaa toimintaa, maksutonta ja avoimia kaikille opiskelijoille. Ne tarjoavat opiskelijoille ajanviettomahdollisuuden ilman alkoholia tai muita päihteitä. Järjestämme Hengailuiltoja Helsingissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pitkäaikaisin yhteistyökumppani on Suomen Punaisen Ristin Pohjois Helsingin osasto. Lisäksi Hengailuiltoja on järjestetty Uudenmaan Marttojen ja UniSportin kanssa. Nyytin tiloissa Hengailuiltoja järjestetään lukukausien aikana 1 2 kertaa kuukaudessa. Pääosin Hengailuiltoja järjestävät ylioppilas ja opiskelijakunnat sekä ainejärjestöt eri opiskelupaikkakunnilla. Tarjoamme tukea Hengailuilta toiminnan käynnistämiseen ylläpitämällä järjestäjille tarkoitettua järjestäjänkäsikirjaa verkkosivuillaan. Resurssien puitteissa järjestäjille tarjotaan ohjausta toiminnan käynnistämiseen. Tavoitteet: Hengailuilta toimintaa tai vastaavaa järjestettyä päihteetöntä ajanviettotoimintaan järjestetään kaikilla yliopisto ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Päihteettömät tapahtumat lisääntyvät ja ne valtavirtaistuvat osaksi normaaleja ja pysyviä toimintamuotoja opiskelijayhteisöissä. Toimenpiteet 2015: Jatkamme omaa Hengailuilta toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kannustamme ylioppilas ja opiskelijakuntia sekä ainejärjestöjä Hengailuiltojen ja päihteettömien tapahtumien järjestämiseen tehostamalla viestintää ja lisäämällä yhteistyötä. Tuemme Hengailuiltojen järjestämistä ylläpitämällä ja päivittämällä järjestäjien järjestäjänkäsikirjaa sekä tarjoamalla tarvittaessa koulutuksellista tukea. Kehitämme itsejärjestämiemme sekä ylioppilas ja opiskelijakuntien ja ainejärjestöjen järjestämien Hengailuiltojen seuranta ja arviointijärjestelmää. Selvitämme, Hengailuiltojen toimivuutta ja tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Talousarvio 2015: Hengailuiltojen järjestämiseen arvioidaan toimintavuonna tarvittavan euroa. 11

14 3 PROJEKTIT 3.1 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Toimintavuoden aikana Elämäntaitokurssin materiaalin muokkaamista ja ohjaajakoulutuksia jatketaan yhteistyössä pilottioppilaitosten kanssa, laaditaan tuotosten juurruttamis ja levittämissuunnitelma. Vuonna 2013 käynnistyneessä projektissa korkeakouluopiskelijoille suunnatusta Elämäntaitokurssista työstetään ammattiopistoissa opiskeleville nuorille sopivampi muoto. Kurssin sisällöt ja ydinainekset säilyvät samoina, mutta tehtäviä ja kurssimateriaalia muokataan ikäryhmälle sopivammaksi. Tavoitteena on myös mallintaa, kuinka ammattioppilaitoksissa voidaan ottaa Elämäntaitokurssi osaksi opetussuunnitelmaa sekä työkaluksi opetustyöhön. Projektin yhteistyöopistot ovat Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin arvioitu työvoimatarve vuonna 2015 on 1,5 henkilötyövuotta. Tavoitteet: NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI muotoutuu vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita. Opiskeluympäristö vahvistuu tukemaan nuorten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten riski keskeyttää opinnot ja syrjäytyä vähenevät. Toimenpiteet 2015: Jatkamme Elämäntaitokurssin osallistujan oppaan muokkaamista: o Sisällön kirjoittamisesta vastaa projektin henkilöstö, kommentointiin ja yhteiskirjoittamiseen osallistetaan ammattiopistojen henkilökuntaa ja opiskelijoita. o Yhteistyö oppaan kuvituksessa jatkuu Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa. o Projektin aikana Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksen käyneitä osallistetaan kehittämiseen ja arvioimiseen siitä, kuinka Elämäntaitokurssi integroituu osaksi työtä ammattiopistoissa. Järjestämme Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia yhteistyöopistoissa. Hyödynnämme hyvinvointikyselyä Elämäntaitokurssin vaikutusten arvioimisessa ammattiopistoissa. Laadimme suunnitelman projektin tuotosten valtakunnallisesta levittämisestä. Käynnistämme ammatillisessa koulutuksessa Elämäntaitokurssin mallintamisen osana projektisuunnittelijan Innotuutori koulutusta. Talousarvio 2015: Projektille anotaan euroa. Projekti on saanut rahoitusta vuosina 2013 ja 2014, euroa molempina vuosina. 12

15 3.2 Paikka auki nuoret työelämään projektirahoitus RAY:n Paikka auki avustusohjelman päämääränä on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä työelämään. Projektisuunnitelma ja rahoitushakemus työttömän nuoren palkkaamiseksi yhdeksi vuodeksi tehtiin keväällä 2014 ja päätös rahoituksesta tulee vuoden 2015 alussa. Projektiavustuksella rekrytoidaan työtön enintään 29 vuotias nuori järjestön yleishyödyllistä toimintaa tukeviin avustaviin tehtäviin. Nuoren työtehtävät liittyvät markkinointiin, verkkoviestintään (verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan sisällön tuottaminen ja sivujen päivittäminen), tapahtumien koordinointiin ja järjestämiseen sekä yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin. Nuori rekrytoidaan kokoaikaiseen työsuhteeseen projektin keston ajaksi (12 kk). Talousarvio 2015: Projektiavustusta nuoren palkkaamiseen haettiin euroa. 3.3 Opiskelijoiden sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen projektisuunnitelma Vuonna 2014 käynnistettiin yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) kanssa tutkimus ja kehittämisprojektin suunnittelu opiskelijoiden (toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat) yksinäisyyskokemuksen tutkimiseksi ja yhteisöllisyyttä vahvistavien sekä yksinäisyyttä vähentävien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseksi. Vuonna 2015 jatketaan projektin suunnittelua, haetaan kumppaneita projektin toteuttamiseen ja yhteistyöhön, selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja laaditaan rahoitushakemus/hakemuksia. 13

16 4 VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ 4.1 Viestintä ja markkinointi Toimintavuonna päivitetään vuonna 2013 laadittu viestintä ja markkinointistrategia, segmentoidaan viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät ja kehitetään kohderyhmittäistä viestintää ja markkinointia. Sisäisen viestinnän (työyhteisö, hallitus, yhdistys ja jäsenyhteisöt) kanavina käytetään pääosin sähköpostia, jäsentiedotetta (sähköinen uutiskirje) ja jäsenten extranettina Optima verkko oppimisympäristöä. Pääasiallisina ulkoisen viestinnän viestintäkanavina käytetään verkkosivuja, sosiaalista mediaa, sähköisiä uutiskirjeitä ja sähköpostia. Viestinnän sisällöt liittyvät ajankohtaistiedottamiseen toiminnastamme ja palveluistamme. Mediaviestinnässä käytetään tiedotteita ja tarvittaessa järjestetään lehdistötilaisuuksia. Osa ulkoisesta viestinnästä on samalla myös markkinointiviestintää: verkkosivut, sosiaalinen media ja uutiskirjeet toimivat myös markkinoinnin kanavina. Opiskelijajärjestöille ja lehdille lähetetään sähköpostilla ajankohtaista tietoa Nyytistä ja Nyytin palveluista puolivuosittain. Verkkosivuilla erityistä markkinointimateriaalia ovat videot (verkkosivuilla, SOSA tv:n sivuilla ja Youtubessa) ja Nyytin yleisesittely (Prezissä). Lisäksi markkinointimateriaalina on käytössä Halicard (suomi, ruotsi ja englanti), yleisesitteitä (kirjanmerkki/koukkuesite ja tulostettavat esitteet), mainoksia ja esittelyjutut opiskelijalehdissä, oppaissa, esitteissä ja kalenterissa. Muuna markkinointimateriaalina on pinssejä, paperiliittimiä, kyniä, haalarimerkkejä, erilaisia julisteita ja roll upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tulee myös oma postileima. Markkinointimateriaaliin kuuluvat myös Nyyti kassit ja muistitikut. Markkinointia toteutetaan sähköisten kanavien lisäksi myös erilaisissa oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä ammattilaisille suunnatuissa valtakunnallisissa koulutus ja messutapahtumissa. Tavoitteet: Viestintä on oikea aikaista ja kohdentuvaa. Ulkoinen viestintä ja markkinointiviestintä muodostavat integroidun kokonaisuuden. Viestintä ja markkinointi tukevat myönteistä julki ja järjestökuvaa. Toimenpiteet 2015: Päivitämme viestintä ja markkinointistrategian tarvittavilta osin. Tunnistamme ja segmentoimme viestinnän ja markkinoinnin eri kohderyhmät. Kehitämme eri kohderyhmille suunnattavan viestinnän ja markkinoinnin sisältöjä ja välineitä. Arvioimme nykyisen markkinointimateriaalin ja uudistamme sekä tarvittaessa pelkistämme markkinointimateriaalia. Tehostamme sosiaalisen median käyttöä viestinnässä ja markkinoinnissa ja otamme käyttöön Twitterin. Toimitamme neljä Uutiskirjettä ja neljä jäsentiedotetta vuodessa. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 14

17 4.2 Yhteistyö Toimintavuoden aikana vahvistetaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa sekä luodaan uusia yhteistyösuhteita ja kumppanuuksia. Teemme yhteistyötä ja toimimme yhteistyössä lukuisten eri organisaatioiden ja tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään aihe ja tilannekohtaisesti eri toimijoiden kanssa. Eniten käytetty yhteistyön muoto on viestintä. Toimimme myös asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat: jäsenyhteisöt ylioppilas ja opiskelijakunnat ja korkeakoulujen ainejärjestöt valtakunnalliset opiskelijajärjestöt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sosiaali, terveys ja nuorisoalan järjestöt yliopistot ja ammattikorkeakoulut (opintotoimistot, opintoneuvojat, opintoohjaajat, hyvinvointipalvelut, opintopsykologit ym.) ammattikoulut ja näiden hyvinvointitoimijat kunnat (ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat kouluja opiskelijaterveydenhoitajat, nuoriso ja sivistystoimen työntekijät) seurakunnat (korkeakoulupastorit ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät) rahoittajat Tavoitteet: Sidosryhmistä huolehditaan ja sidosryhmiä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Yhteistyöverkostoa on kehitetty ja kumppanuuksia luotu. Yhteistyösuhteissa toteutuu aktiivinen vuoropuhelu ja kumppanuuksista kehittyy strategisia kumppanuuksia. Uusien toimintamallien kehittäminen toteutuu monitoimijaisissa verkostoissa. Strategiset kumppanuudet avaavat uusia keittämisen ja toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Nyyti on haluttu yhteistyökumppani ja arvostettu toimija omalla aihealueellaan. Toimenpiteet 2015: Tunnistamme tärkeimmät sidosryhmät ja laadimme sidosryhmäanalyysin (yhdessä viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmäanalyysin kanssa). Toteutamme loppuvuodesta sidosryhmäkyselyn tunnettuuden selvittämiseksi, yhteistyön ja sisällöllisen toiminnan kehittämiseksi, Tapaamme keskeisten sidosryhmien edustajia henkilökohtaisesti. Järjestämme sidosryhmille Avoimet ovet tilaisuuksia kaksi neljä kertaa vuodessa. Jatkamme ja lisäämme yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa Etsimme ja luomme uusia yhteistyösuhteita ja kumppanuuksia ja ideoidaan yhteisiä kehittämisprojekteja. Talousarvio 2015: Viestintään, markkinointiin ja yhteistyöhön arvioidaan yhteensä euroa. Kulut pitävät sisällään markkinointimateriaalin, kokous ja matkakulut sekä mahdolliset ostettavat palvelut. 15

18 5 HENKILÖSTÖ Vuonna 2014 toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui muutoksia ja tehtäviä uudelleenorganisoitiin. Pitkäaikaisen toiminnanjohtajan työsuhde päättyi ja toiminnanjohtajan tehtäviin valittiin yhdistyksessä vuodesta 2013 työskennellyt palvelupäällikkö. Palvelupäällikön tehtävä päätettiin lakkauttaa ja tilalle perustettiin kehittämiskoordinaattorin tehtävä. Kehittämiskoordinaattorin tehtävä painottuu verkkovälitteisten palveluiden kehittämiseen sekä toimintamallien ja käytäntöjen yhteiskehittämiseen sidosryhmien kanssa. Vuonna 2014 toimiston yleisavustuksella katettavan toiminnan henkilöstötarve on 7 henkilötyövuotta: toiminnanjohtaja, kehittämiskoordinaattori, johdon ja hallinnon assistentti sekä neljä suunnittelijaa. Lisäksi Nettiryhmien moderointiin ja ohjaukseen sekä tilapäisiin tuntitöihin käytetään tuntityöntekijöitä noin 5 henkilötyökuukauden verran. Elämäntaitoja ammatilliseen koulutukseen projektin henkilöstötarve on 1,5 henkilötyövuotta ja Paikka auki projektilla palkataan työtön nuori vuoden 2015 puolella noin 8 henkilöstötyökuukaudeksi. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan rekrytoidaan korkeakouluharjoittelijoita tai tarjotaan palkatonta harjoittelumahdollisuutta opiskelijoille ja työvoimatoimistosta tai ammatillisesta kuntouksesta tuleville työharjoittelijoille ja kokeilijoille. Talousarvio 2015: Yleisavustuksella katettavien henkilöstökulujen arvioidaan olevan euroa. Kulut sisältävät työntekijöiden palkka ja henkilöstösivukulut, vapaaehtoiset henkilöstökulut (terveydenhoidon, koulutuksen, työnohjauksen, TYKY toiminnan ja lounassetelit) sekä palkantarkistuksiin varattavan euroa. Elämäntaitoja ammatilliseen koulutukseen projektin henkilöstökulut ovat euroa ja Paikka auki projektiin palkattavan nuoren henkilöstökulut euroa. 16

19 6 HALLINTO 6.1 Toimitilakulut Toimitilakulut sisältyvät toimiston vuokra, käyttö ja ylläpitokulut. Kulut ovat oleellisesti kasvaneet vuodesta 2013, jolloin vuokrattiin isommat toimitilat. Talousarvio 2015: Toimitilakuluihin arvioidaan tarvittavan euroa. 6.2 Muut hallinnon kulut Toimintavuoden aikana hallintokulut arvioidaan ja tehdään suunnitelma hallintokulujen vähentämiseksi tai kasvun hidastamiseksi. Vuosi 2015 on toinen hallituksen kaksivuotisesta toimikaudesta. Vuoden 2015 alkusyksystä käynnistyy seuraavan hallituksen valinta. Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain syyskokouksessa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään huhtikuussa ja joulukuussa. Hallinnon muut kulut pitävät sisällään hallituksen ja vuosikokousten kulut, talous ja palkkahallinnon, tilintarkastuksen, tietoteknisen tuen, leasing ja vakuutuskulut, puhelin, posti, pankki, kopiointi ja toimistotarvikekulut sekä muut hallinnon toimintakulut. Tavoitteet: Hallintokulut pysyvät hallinnassa. Toimenpiteet 2015: Arvioimme hallintokulut ja laadimme suunnitelman hallintokulujen vähentämiseksi. Toteutamme tarvittavat kilpailutukset. Talousarvio 2015: Hallinnon muihin kuluihin arvioidaan tarvittavan euroa. Toimitila ja muiden hallinnon kulujen arvioidaan olevan yhteensä euroa. 7 TALOUS Toimintavuoden kaikki kulut on arvioitu olevan yhteensä euroa (liite 1). Kulut sisältävät projektikuluja euroa. Raha automaattiyhdistykseltä anotaan yleisavustusta euroa. Jäsenyhteisöjen jäsenmaksun (500 euroa/jäsenyhteisö/vuosi) on arvioitu olevan euroa. Toiminnan ylläpitämiseksi yleisavustusta on suunniteltu anottavan seuraavasti: vuonna euroa vuonna euroa vuonna euroa vuonna euroa 17

20 Tarkennettu Nyyti ry Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio talousarvio Talousarvio Talousarviovertailu (kustannuspaikka) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 VERKKOPALVELUT JA KYSELYT (110) Kulut , , , ,00 Verkkosivut (125) Kulut , ,63 Nettiryhmät (120) Tuotot 735,00 Kulut 3 785, ,77 2 RYHMÄMUOTOINEN JA MATALANKYNNYKSEN TOIMINTA 2.1 Elämäntaitokurssi (122) Tuotot 3 700, ,00 Kulut 1 900, , Hengailuillat (129) Tuotot 145,00 0,00 Kulut 1 664, , , ,00 900, ,00 3 PROJEKTIT 3.1 ET (402) Tuotot , , , ,00 Kulut , , , , Paikka auki nuoret työelämään projekti Tuotot ,00 Kulut ,00 ET (401) Tuotot , , ,39 Kulut , , ,07 4 VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖ (211) Tuotot 521,93 0,00 Kulut , , , , , ,00 Vapaaehtoistoiminta (220) Kulut 1 459,76 0,00 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ (300) Apurahat 1 050,00 Kulut 7 497, , , , ,00 5 HENKILÖSTÖ (510) Tuotot 2 683, ,00 Kulut , , , , , ,00 6 HALLINTO Tuotot 300,00 0,00 Toimitilakulut (520) 1) , , , , , ,00 Muut hallinnon kulut (600) 2) , , , , , ,00 7 TALOUS (700) Jäsenmaksut 2 640, , , , , ,00 Avustukset 0,00 RAY , , , , , ,00 Lahjoitukset 5 117, , , ,00 0,00 Korkotuotot 39,90 62,05 17,11 0,00 Muut rahoituskulut 39,90 14,33 0,00 Tuotot yhteensä , , , , , ,00 Kulut yhteensä , , , , , ,00 Tilikauden yli /alijäämä 6 753, , , ,00 0,00 1) Vuosien osalta kyseessä Toimitila ja toimistokulut. Vuonna 2015 ainoastaan toimitilakulut. 2) Vuoden 2015 luvussa mukana ennen kustannuspaikalla 520 olleet toimistokulut. Liite 1

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet ja strategiset kehittämislinjaukset vuoteen 2020... 7

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja, Seinäjoki, 17. 18.2.2016 Leena Tuuttila ja Päivi Kohta 1 Nyyti ry Perustettiin 22.11.1984 Helsingin

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Kumppanuuksia. syventämässä. Missio. A-klinikkasäätiö Visio. missio ja visio

Kumppanuuksia. syventämässä. Missio. A-klinikkasäätiö Visio. missio ja visio Kumppanuuksia syventämässä A-klinikkasäätiö 2012 2015 missio ja visio Kumppanuuksia syventämässä A-klinikkasäätiö 2012 2015 Missio A-klinikkasäätiön ehkäisevä päihdetyö, asiantuntijapalvelut sekä hoito-

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA

HYVÄN KASVUN OHJELMA HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. HYVÄN KASVUN OHJELMAN KESKEISET KÄSITTEET... 5 3. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS... 6 4. VANHEMPIEN OSALLISUUS... 7 5. HENKILÖSTÖN OSALLISUUS...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Turku 10.11.2016 Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus johanna.kujala@oph.fi Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot