Nyyti 2000 luvulla Helena Partinen toiminnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyyti 2000 luvulla. 31.1.2014 Helena Partinen toiminnanjohtaja"

Transkriptio

1 Nyyti 2000 luvulla Helena Partinen toiminnanjohtaja

2

3 Toimintavuosi 2001 Päätettiin: käynnistää pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu hallitus ja työtiimi laativat SWOT analyysin, jonka pohjalta jatkettiin arvojen, vision ja strategian suunnittelua vuonna 2002 tehostaa toiminnan markkinointia vahvistaa Nyytin omia toimintaresursseja hakea kohdennettua toiminta avustusta tukikeskuksen toiminnan kehittämiseksi tutkimuksen avulla viestinnän selkiyttämiseen arkiston luomiseksi ja järjestämiseksi vetää keväällä RAY:lle jätetty Oksa projektihakemus pois selkiinnyttää talousasioiden hoitoa talousarvion rakenne ja vastuunjako 3

4 Toimintavuosi 2002 Tehtiin suunnitelma Nyytin toiminnan laajentamisesta valtakunnalliseksi Nyyti on tulevaisuudessa kaikista tiede ja taidekorkeakouluopiskelijoista välittävä ja helposti lähestyttävä yhteisö toimintaa ohjaavat arvot ovat opiskelijalähtöisyys, mielen hyvinvointi, välittäminen, yhteisöllisyys ja luotettavuus Haettiin projektirahoitusta RAY:ltä valtakunnalliselle laajentumisprojektille sekä Yhdessä yhteisöksi projektin jatkolle (jatkohanke myös opetusministeriöltä, joka myönsi euroa) Ryhdyttiin selkiinnyttämään strategista ja päivittäistä johtamista Saatettiin loppuun Yhdessä yhteisöksi ja Vaihtari projektit 4

5 Toimintavuosi 2002 Arvioitiin päivystystoimintaa SWOT analyysilla tulosten perusteella aloitettiin oppivan organisaation ja arvojen mukainen päivystyksen kehittäminen Vahvistettiin Nyytin järjestökuvaa kehittämällä viestintää Tehtiin selvitys Nyytin viestinnästä ja verkkosivuista Kehitettiin yhteistyötä ja yhteistyösuhteita Ylioppilaiden terveydenhoito säätiön (YTHS) ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ry:n sekä kaikkien ylioppilaskuntien välillä Vahvistettiin omia toimintaresursseja vapaaehtoisten roolin laajentamisella tilojen saaminen maksutta Helsingin yliopistolta onnistui 5

6 Toimintavuosi 2003 Käynnistetiin toiminnan kehittäminen oppivan organisaation ja arvojen mukaisesti Suunniteltiin oppivan organisaation toimintafilosofia ja sen mukainen vapaaehtoistoimintamalli otettiin käyttöön uusi vapaaehtoistoimintamalli koulutettiin ennen vuotta 2003 aloittaneet vapaaehtoiset uuteen malliin Siirrettiin Virtuaaliolkapää palvelu sähköpostista tietoturvallisempaan verkkopohjaiseen järjestelmään Tehtiin SWOT analyysi palveluista 6

7 Toimintavuosi 2004 Virtuaaliolkapää ja puhelinpalvelu laajenivat syksyllä Turkuun ja Tampereelle Virtuaaliolkapään yhteydenotoista 23 % tuli Turusta tai Tampereelta Syksyllä toteutettiin pilottikokeiluna Elämäntaitokurssi liikunta liitettiin olennaiseksi osaksi kurssin sisältöä Opetusministeriön rahoittama projekti arvioitiin mahdollisuudet kehittää Nyytin toimintaa ja laajentaa sitä koskemaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskelijoita tutkimuksen ensimmäinen osa käynnistyi toimintavuonna Yhdessä yhteisöksi projektin jatkoprojekti päättyi marraskuu 2002 ja kevät 2004 ei erillistä projektiorganisaatiota 7

8 Toimintavuosi 2004 Tehtiin SWOT analyysi Nyytin vapaaehtoistoiminnasta työntekijät vapaaehtoiset Käynnistettiin yhteistyökokeilu YTHS:n kanssa tapauskohtaisesti kokeiltiin Nyytin Virtuaaliolkapään viesteissä yleislääkärikonsultaatiota suunnitteluryhmä (Helena Partinen, Päivi Räty ja Johanna Castren) valmisteli yleislääkäri Johanna Castrén konsultoiva lääkäri sovittiin konsultaatiokokeilun arviointi vuoden 2005 alussa 8

9 Toimintavuosi 2005 Koko maan tiede ja taidekorkeakouluopiskelijat tulivat puhelin ja Virtuaaliolkapää palvelujen piiriin Virtuaaliolkapäälle mahdollisuus kirjoittaa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden puhelinpäivystys lukukausien aikana ja klo em. aikoina Helsingissä myös käyntipäivystys Jatkettiin Virtuaaliolkapää palveluun liittyvää yleislääkärikonsultaatiota päätettiin arvioida kokeilua jatkossa vuosittain sekä tarvittaessa tilanteen mukaan Ensimmäiset Nettiryhmät käynnistyivät syksyllä Stressi Balanssiin ja Vaihtari Oppimisnäkökulma liitettiin toiminnan tuottavuuden, laadun ja prosessien kehittämiseen oppivan organisaation toimintafilosofian mukaisesti 9

10 Toimintavuosi 2006 Jatkettiin toiminnan kehittämistä oppivan organisaation ja arvojen mukaisesti valmisteltiin sääntömuutosehdotus sekä ehdotus taloussäännöksi esitettäväksi vuoden 2007 kevätkokoukselle Käynnistettiin ystävänpäivänä kaksi uutta Nettiryhmää Yksinäisyys sekä Parisuhde ja seurustelu Järjestettiin ensimmäiset Hengailuillat Asetettiin visio laajentumisesta ammattikorkeakouluihin Otettiin käyttöön sähköinen taloushallinto Sampo Pankki lahjoitti Nyytille joululahjana Tehtiin SWOT analyysi palveluista valtakunnallisesti toimivat puhelin ja Virtuaaliolkapää palvelut pääkaupunkiseudulla toimiva käyntipäivystys 10

11 Toimintavuosi 2007 Yleisavustus nousi 62 % Elämäntaitokurssin kehittäminen verkkokurssiksi käynnistyi Arvioitiin lähes neljä vuotta toiminutta YTHS:n yleislääkäritasoista asiantuntija apua päätettiin tiivistää asiantuntija apua psykiatrisen asiantuntija avun suuntaan vuodesta 2008 alkaen Hyväksyttiin sääntömuutos ja taloussääntö sääntöjä selkeytettiin ja modernisoitiin kautta linjan lisättiin kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumismahdollisuus hallituksen strategista roolia vahvistettiin siten, että varajäsenet ovat henkilökohtaisia ja toimikausi on kaksi vuotta taloussääntö laadittiin RAY:n mallisäännön mukaisesti ja se vastasi käytäntöä, jonka mukaisesti oli alettu toimia, vaikkei Nyytillä ollut aiemmin ollut vuosikokouksen vahvistamaa taloussääntöä 11

12 Toimintavuosi 2008 Lopetettiin puhelinpalvelu keväällä valtakunnallisesta laajentumisesta huolimatta puhelinpalvelulle ei ollut riittävää kysyntää Virtuaaliolkapää osoittautui suosituimmaksi yhteydenottokanavaksi Päätettiin hakea RAY:ltä ja opetusministeriöltä avustusta neljälle vuodelle ( ) Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn projektia varten Julkaistiin Nyytin nettiauttamismalli Ensimmäinen kaksivuotinen hallitus aloitti varajäsenet olivat henkilökohtaisia toiminnan kannalta tämä osoittautui merkittäväksi, koska näin voitiin vahvistaa strategista suunnittelua Tehtiin SWOT analyysi palveluista 12

13 Toimintavuosi 2009 Käynnistettiin nelivuotinen projekti Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille opiskelijoille masennuksen ehkäisyyn Avattiin Nyytin yhteisösivu Facebookissa syksyllä Järjestettiin juhlaseminaari sekä iltajuhla YTHS:n mielenterveyspalvelut 40 v., Nyyti 25 v. ja opintopsykologitoiminta 10 v. Laadittiin hallituksen valintaa ohjaavat kriteerit RAY tarkasti yleisavustetun toiminnan Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto SAMOK ry liittyi Nyytin jäseneksi Nyyti oli yksi PriceWaterhouseCoopersin (PWC) Avoin raportti kilpailun voittajista (5 ooo ) Tehtiin SWOT analyysi Virtuaaliolkapäästä ja vapaaehtoistoiminnasta 13

14 Toimintavuosi 2010 Lopetettiin pääkaupunkiseudun erilliset palvelut Arvioitiin Virtuaaliolkapää palvelua ja vapaaehtoistoimintaa edellisenä vuonna tehdyn SWOT analyysin pohjalta Virtuaaliolkapää palvelu päätettiin lopettaa vuoden 2011 alussa samoin siihen liittyvä vapaaehtoistoiminta uudenlaista kertaluontoista vapaaehtoistoimintamallia kokeiltiin Nyyti Lähettiläs toiminnan muodossa Nettiryhmätoiminta päätettiin laajentaa vuonna 2011 ympärivuotiseksi Verkkosivut uusittiin ja vaihdettiin uudelle tekniselle alustalle, samalla avattiin myös blogi Sähköinen uutiskirje otettiin käyttöön Nyytin nettiauttamismalli uudistettiin Tehtiin kaikkia verkkopalveluja koskeva käyttäjätutkimus Tehtiin SWOT analyysi Nyytin jäsenyydestä 14

15 Toimintavuosi 2011 Selvitettiin Nyytin palvelukykyä verkossa ulkopuolisen arvioijan toimesta Tehtiin ensimmäisen kerran kysely uusille tiede ja taidekorkeakouluopiskelijoille Kokeiltiin Yksinäisyys nettiryhmää kesällä 2011 Tehtiin riskianalyysi nettiryhmätoiminnasta ryhmiin suunniteltiin kolme periodin toimintamalli Uudistettiin hallituksen valintaa ohjaavat kriteerit Liityttiin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäseneksi Lakkautettiin Nyytin rahasto 15

16 Toimintavuosi 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Nyytin palvelujen piiriin Tehtiin kysely uusille korkeakouluopiskelijoille ammattikorkeakouluopiskelijat ensimmäistä kertaa mukana Tehtiin käyttäjäkysely Nettiryhmistä Elämäntaitokurssin vaikuttavuustutkimus käynnistyi Vietiin Elämäntaitokurssi verkko oppimisalustalle Tehtiin uusi projektihakemus Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille Päätettiin vuokrata uusi toimitila alkaen Status ry erosi Nyytin jäsenyydestä 16

17 Toimintavuosi 2013 Tehtiin käyttäjätutkimus verkkosivuista Käynnistettiin uusi projekti Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille Muutetiin uusiin toimitiloihin Tehtiin organisaatiouudistus Palkattiin palvelupäällikkö Kompleksi ry erosi Nyytin jäsenyydestä Saatettiin loppuun projekti Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennuksen ehkäisyyn Nyytillä on jo pitkä kokemus nuorille suunnattavan tukitoiminnan kehittämisessä ja rahoittajan taholta on järjestöä kannustettu levittämään osaamistaan eri toimintaympäristöihin nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän kanssaan työskentelevien tahojen hyödynnettäväksi Elämäntaitokurssin vieminen verkkoympäristöön ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen lisää toimintamallin hyödynnettävyyttä merkittävästi. Tässä suhteessa järjestön konsultoiva rooli tulee olemaan tärkeässä osassa. (RAY) 17

18 Toimintavuosi 2013 Ensimmäinen väitöskirja, jossa Nyyti mukana valmistui Anne Rahikka Dialogi auttavissa verkkopalveluissa : Sosiaali ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta Tutkimustoiminta 2000 luvulla AMK opinnäytetyöt (5) Kandidaatin tutkielmat (2) Pro gradu tutkielmat (12) Väitöskirjat (1) Muut työt (3 5) 18

19 Nyytin avustukset STM/Stakes Tuhansina euroina OKM RAY Projektiavustus RAY Yleisavustus RAY Projektiavustus anottu RAY Yleisavustus anottu

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Strategia 2015 2019 Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 I STRATEGIA VUOSILLE 2015 2019... 2 Nykyinen toimintamme...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku puh. 044 5355 132/138 www.vslapset.fi www.facebook.com/vslapset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Ilolakso

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Ilolakso TAMPEREEN YLIOPISTO Antti Ilolakso YKSILÖLLISYYS, YHTEISÖLLISYYS, YHTEISTYÖ Nyyti ry:n ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittyminen 1980-luvulta 2000-luvulle Suomen historian pro gradu -tutkielma Tampere

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 2 Sisällys 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 3. Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry

Suomen Syöpäyhdistys ry Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus... 6 Järjestövaliokunta...

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi Vuosikertomus 2011 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2011 www.musili.fi Yllä: Syystrysköissä oli ohjelmaa moneen makuun. Alla: KYLLÄ elinluovutukselle -kortteja jaettiin KalPan-jääkiekko-ottelussa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Opiskelijoiden hyvinvointihanke KEHRÄ - kehittämisprojektista vakiintuneiksi käytännöiksi

Opiskelijoiden hyvinvointihanke KEHRÄ - kehittämisprojektista vakiintuneiksi käytännöiksi 1 Opiskelijoiden hyvinvointihanke KEHRÄ - kehittämisprojektista vakiintuneiksi käytännöiksi Kunttu Kristina, Saikkonen Paula, Vadén Totte, Taustaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) vastaa tiede-

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot