TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ VERKKOPALVELUT Verkkosivut Nettiryhmät ELÄMÄNTAITOKURSSI HENGAILUILLAT MARKKINOINTI TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ PROJEKTIT ELÄMÄNTAITOJA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPISKELEVILLE NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE PROJEKTI PAIKKA AUKI NUORET TYÖELÄMÄÄN -PROJEKTI HENKILÖSTÖ TOIMITILAT JA TOIMISTO SEKÄ HALLINTO TALOUS...24 LIITTEET 1 TALOUSARVIOVERTAILU SELVITYS RAY:N YLEISAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ VUONNA MARKKINOINTI TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ...29 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA...32 TASE...33 LIITETIEDOT...34 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA...37 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...38 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...38 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati Tietotili Consulting Oy, auktorisoitu tilitoimisto Mannerheimintie Helsinki

3 JOHDANTO Vuonna 2014 Nyyti ry:n perustamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Merkkipäivää juhlistettiin järjestämällä Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa edistämässä -juhlaseminaari Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa Nyyti ry:n (jatkossa Nyyti) toiminta-ajatuksena on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä: tarjoamalla ja kehittämällä opiskelijoille toimintamuotoja, jotka tukevat heidän pärjäämistään ja valmiuksiaan oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä ongelmien vaikeutumisen ehkäisemisessä selvittämällä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä arvioimalla toimintamme vaikutuksia ja tuloksellisuutta toteuttamalla ja kehittämällä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijoiden arkiyhteisöissä toteutettavia henkistä hyvinvointia tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintamuotoja vaikuttamalla opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiin asioihin Nyyti on valtakunnallisesti toimiva yhdistys. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat taide- ja tiedekorkeakoulujen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Vuonna 2014 toimintamuodot olivat yli korkeakouluopiskelijan ulottuvilla. Sääntöjen tarkoituspykälän ja Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektin myötä kohderyhmään katsotaan kuuluvan myös toisen asteen opiskelijat. Toimintamuotomme ovat voimavaroja vahvistavia ja arjessa selviytymistä edistäviä, ryhmämuotoisia, palveluja. Järjestölähtöiseen auttamistyöhön lukeutuvat toimintamuotomme ovat: Nettiryhmät, Hengailuilta-konsepti, Elämäntaitokurssitoiminta ja tiedon tarjoaminen verkkosivuilla opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. Toimintaa kehitetään osana perustoimintaa sekä projektikehittämisen menetelmällä. Parhaillaan käynnissä on vuonna 2013 alkanut Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville -projekti, jossa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Elämäntaitokurssia muokataan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sopivaksi. Projektin arvioidaan päättyvän kesällä Toimintavuonna toteutettiin strategiaprosessi, jonka tuotoksena laadittiin strategia vuosille Yhdistyksen kokous hyväksyi strategian kokoukseen Strategian mukaisesti toiminnassa ja sen kehittämisessä tärkeinä pidetään (arvot) opiskelijan hyvinvointia, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Visiomme on: Hyvinvoiva opiskelija omassa elämässään ja omassa yhteisössään sekä osallisena yhteiskunnassamme. Toiminnan päämääränä on, että: Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ylläpitämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet vähenevät. Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia vertaisuuden käytäntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus nähdään keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin liittyvät ennakkoluulot vähenevät. Pääosan yhdistyksen toiminnasta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Tämän toimintakertomuksen eri lukujen alussa esiintyvät lihavoidut tekstit ovat toimintavuodelle tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman strategisia tavoitteita. 1

4 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ Yleisavustuksella toteutettuja korkeakouluasteella opiskeleville tarkoitettuja palveluja toimintavuonna olivat verkkosivut, Nettiryhmät ja Hengailuillat sekä Elämäntaitokurssitoimintakokonaisuus. Palvelut olivat pääosin suomenkielisiä. Vuonna 2013 käännettiin ruotsinkielelle verkkosivujen yleistä tietoa Nyytistä sisältävä Järjestö-osio sekä laajasti opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa koskevaa tietoa käsittävä artikkelipankki. Tavoitteena on, että lähivuosina myös Elämäntaitokurssi on saatavilla ruotsinkielisenä. Lisäksi verkkosivujen Tietoa-osion käännättämismahdollisuuksia englanninkielelle selvitetään vuoden 2015 aikana. Kehitetään palveluja tutkittuun tietoon perustuen. Toimintavuonna toteutettiin neljännen kerran uusien opiskelijoiden kysely yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kysely toteutettiin Nyytin verkkosivuilla Kyselystä oli käytössä myös ruotsinkielinen versio. Raportti kyselystä valmistuu tammikuun 2015 lopussa. Taustatietoja vastaajista kerättiin pääosin samoin kysymyksin kuin edellisinäkin vuosina, mutta kyselyn runkoa ja sisältöä muutettiin edellisvuosista. Syksyn 2014 kyselyn haluttiin tarjoavan enemmän tilaa opiskelijoiden oman äänen kuulumiselle ja vapaudelle kuvata uutta elämäntilannetta omin sanoin. Tästä syystä kyselyn rakennetta muutettiin monivalintapainotteisesta asetelmasta kohti vapaampaa liukuasteikkoa ja avokysymyksiä. Tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijoiden tarpeista ja siitä, miltä opiskelujen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on käynnistynyt. Kyselyllä haluttiin myös osoittaa kiinnostusta ja välittämistä opiskelijoita kohtaan sekä tehdä Nyytiä tunnetuksi uusien opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn vastasi yhteensä opiskelijaa. Vastaajista 69 % oli naisia, 29 % miehiä ja 2 % ilmoitti sukupuolensa olevan muu. Vastaajista henkilöä antoi selkeän tiedon iästään, ja tämän perusteella vastaajien keski-ikä oli 23 vuotta. Nuorin vastaajista oli 15- vuotias ja vanhin 57-vuotias. Vastaajista suurin osa, 80 %, oli vuotiaita. Runsas 20 % vastaajista opiskeli pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Kyselyyn vastanneista 61 % opiskeli yliopistossa, 37 % ammattikorkeakoulussa ja 2 % muussa oppilaitoksessa. Kyselyn tulosten pohjalta seuraaviin asioihin tulisi kiinnittää huomioita: Mahdollisuuksia keskusteluapuun ja vaihtoehtojen kartoittamiseen toimeentulon ja talousasioiden suhteen tulisi olla saatavilla Tukea ja opastusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ensimmäisten koulutöiden tekemiseen tulisi lisätä ja vahvistaa Tuutoritoiminnassa tulisi edelleen panostaa erilaisten tarpeiden huomioimiseen ja yhteisöllisen ilmapiiriin luomiseen Opiskelijoiden uskoa kyvyistään vaikuttaa hyvinvointiinsa tulisi vahvistaa Tukea ja välineitä tulisi olla tarjolla esimerkiksi: o ajankäytön hallintaan o tasapainon ylläpitämisen opiskelun, työn ja vapaa-ajan välillä o hyvinvointia tukevista elämäntavoista huolehtimiseen o sosiaalisten suhteiden solmimiseen Toimintavuodelle suunniteltu Nettiryhmien käyttäjäkysely päätettiin siirtää toteutettavaksi vuonna Käyttäjäkyselyä muokataan siten, että sen fokus on tarvekartoituksessa ja se liitetään osaksi vuonna 2015 käynnistyvään pidemmän aikavälinen verkkovälitteisten palveluiden kehittämistä. Käyttäjäkysely toteutetaan yhdessä verkkosivujen kävijäkyselyn kanssa. 2

5 Toimintavuoden aikana valmistui yksi yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa toteutettu opinnäytetyö: Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä. Opinnäytetyö on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomin koulutusohjelmassa. Selvitetään tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa palvelujen kehittämiseksi ja etsitään uusia tutkimuksen rahoitusvaihtoehtoja. Toimintavuonna jatkettiin vuonna 2013 käynnistynyttä yhteistyötä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) kanssa sopimalla ja aloittamalla opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseen liittyvän yhteishankesuunnitelman valmistelu. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevätkauden 2015 aikana. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi -tutkimukseen liittyen sovittiin tutkimusyhteistyöstä tutkijoiden kanssa, joiden taustaorganisaatioina ovat: Itä-Suomen yliopisto (ISY), Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Vitalmed tutkimuskeskus. 1.1 Verkkopalvelut Arvioidaan verkkopalvelujen teknisten alustojen toimivuutta ja sopivuutta sekä selvitetään mahdollisuuksia kehittää eri päätelaitteille soveltuvia mukautuvia verkkosivuja ja -palveluja. Verkkopalveluihin luetaan verkkosivut ja Nettiryhmät. Verkkopalvelujen ylläpito- ja kehittämiskulut on kirjattu verkkopalvelujen kustannuspaikalle, kuten myös tutkimusohjelmien lisenssikulut sekä tietokantojen käyttömaksut, kuvapankin kuukausimaksut ja uusien opiskelijoiden kyselyn käännöskulut. Alustavassa talousarviossa kulujen arvioitiin olevan ,00 euroa ja tarkennetussa talousarviossa euroa. Toteutuneet kulut olivat ,77 euroa Verkkosivut Ylläpidetään verkkosivuja ja kehitetään niiden sisältöä ja vuorovaikutteisuutta. Verkkosivuille tehtiin toimintavuoden syyskuussa visuaalinen facelift. Sivujen värimaailmaa kevennettiin ja tunkkaisuutta vähennettiin. Kuvien käyttöä päätettiin lisätä ja otettiin käyttöön maksullinen kuvapankki, jota hyödynnetään mm. viestinnässä, sosiaalisessa mediassa ja esitysmateriaaleissa. Myös sivuston rakennetta uudistettiin mm. Apua ja Tietoa -osiot erotettiin toisistaan ja tehtiin kokonaan uusi Hengailuillat-osio. Uudennäköiset sivut otettiin käyttöön Verkkosivuilla oli toimintavuonna yhteensä vierailua, joka on n vierailua (15 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkosivuston suosituimpia sivuja olivat Etusivu, Nettiryhmien pääsivu, Elämäntaitokurssin pääsivu, Tietoa pääsivu ja Itsetunto-artikkeli. Maaliskuun kasvanut vierailijoiden määrä voi johtua mm. tuolloin avoimessa haussa olleesta toiminnanjohtajan tehtävästä. Syyskauden kasvaneisiin vierailumääriin vaikuttavat useat tekijät: sivuston 3

6 visuaalinen facelift, uusien opiskelijoiden kysely, uudistunut blogi, avoimessa haussa ollut kehittämiskoordinaattorin tehtävä ja Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaari. Verkkosivujen kuukausittaisia vierailumääriä vuosina kuvataan kaaviossa V 2011 V 2012 V 2013 V 2014 Kaavio 1. Verkkosivujen vierailut kuukausittain vuosina Nettiryhmät Tarjotaan Nettiryhmiä korkeakouluopiskelijoille sekä arvioidaan ja kehitetään edellisenä vuonna käyttöönotettua toimintamallia. Jatketaan Nettiryhmien suunnittelua uusille aihealueelle. Selvitetään lisäksi yhteistyömahdollisuuksia Metropolia ammattikorkeakoulun ja YTHS:n kanssa Nettiryhmien toteuttamisessa. Toimintavuonna Nettiryhmissä käsiteltiin vertaistukea hyödyntäen opintojen aloittamiseen, sinkkuuteen, seurustelu- ja parisuhteen päättymiseen sekä yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kevätkaudella toimivat Sinkkuna-, Erosta eteenpäin ja Yksinäisyys-ryhmät ja kesällä Yksinäisyys-ryhmä. Syksyllä käynnistettiin uusi Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmä juuri opintonsa aloittaneille korkeakouluopiskelijoille. Ryhmän tavoitteena oli tukea opiskelujen alkuvaihetta ja tarjota foorumi, jossa uudet opiskelijat voivat jakaa opintojen alkuun liittyviä mietteitään, huoliaan ja ilonaiheitaan. Kevään ja kesän ryhmät toimivat 14 viikon ajan. Syksyn ryhmien aloitus- ja lopettamisajankohdat porrastettiin siten, että käynnissä oli samanaikaisesti kolme ryhmää. Alkutaipaleella ahdistaa -ryhmä käynnistettiin jo elokuun lopulla ja vastaavasti Sinkkuna-ryhmä alkoi sen päätyttyä lokakuussa. Ero-ryhmän uudistettu rakenne todettiin hyvin toimivaksi. Siltikin syksyn Eroryhmässä oli kirjoittajia sekä kirjoitettuja viestejä aiempia ryhmiä selvästi vähemmän. Koulukiusaamista käsittelevän ryhmän kehittäminen ja yhteistyön aloittaminen siirtyy Nyytissä samoin kuin YHTS:ssä tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi. Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa kaavailtu yhteistyön selvittäminen ei edennyt. Sen sijaan Sinkkuna- ja Alkutaipaleella 4

7 askarruttaa -ryhmiä ohjasi työntekijän rinnalla korkeakouluharjoittelija. Näin ryhmien ohjaamiseen saatiin opiskelijan näkökulmaa. Alkutaipaleella askarruttaa -nettiryhmän kokeilun tarkoituksena oli vastata Nyytin aiempina vuosina toteuttamien verkkopalvelujen käyttäjäkyselyissä samoin kuin sidosryhmäyhteistyössä esille nousseeseen tarpeeseen erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitetusta verkkofoorumista. Opintojen aloittaminen ja siihen usein kytkeytyvä elämäntilanteen merkittävä muutos voi myönteisistä odotuksista huolimatta tuntuakin raskaalta, altistaa stressille, psyykkisiin oireisiin ja kriisiytyneeseen tilanteeseen (elämäntilannekriisi). Ryhmässä puhututti eniten uusiin opiskelukavereihin tutustumisen vaikeus ja ryhmien ulkopuolelle jääminen. Myös se, onko opiskeluala oikea, pohditutti kirjoittajia. Aiheet, joista ryhmässä keskusteltiin, olivat odotusten mukaiset. Sen sijaan keskusteluvilkkaus ja kirjoitettujen viestien määrä jäivät odotettua pienemmiksi. Tämä voi johtua osin siitä, että uutena toimintamuotona käyttäjät eivät vielä ole löytäneet ryhmää ja sen markkinointi olisi voinut toteutua tehokkaammin. Ajankohta saattoi myös olla epäedullinen, sillä juuri lukuvuoden alussa on muutoinkin paljon uusia asioita, tilaisuuksia ja tapahtumia. Arvioinnin ja kertyneen kokemuksen mukaan ryhmän toimintamallia ja toteutusta kehitetään vuoden 2015 aikana ja nettiryhmää jatketaan syksyllä Toimintavuonna ryhmiin rekisteröityi yhteensä 209 henkilöä, mikä oli 34 enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista rekisteröityneistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuus oli 27 %, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna Miesten osuus rekisteröityneistä oli 30 % ja naisten 69 %, muun sukupuolen osuus 1 %. Ryhmiin kirjoitti toimintavuoden aikana yhteensä 205 henkilöä, mikä oli 21 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Noin 10 % kirjoittajista osallistui kahteen tai useampaan ryhmään samanaikaisesti. Kirjoittaneista 42,5 % oli miehiä ja 57,5 % naisia. Sinkkuutta käsittelevissä ryhmissä miesten osuus oli suurin, 63 %, ja parisuhteen päättymistä käsittelevissä eroryhmissä pienin, 11 %. Yksinäisyys-ryhmissä miehiä oli 38 % kirjoittajista. Kirjoittajien keskimääräinen ikä oli 26,5 vuotta (25,5 vuotta / 2013) kirjoittajien iän vaihdellessa paljon. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmässä kirjoittajien keski-ikä oli selkeästi matalampi eli 23,6 vuotta. Kirjoittajat olivat pääosin suurimmista yliopistokaupungeista. Suurin osa, 38 %, kirjoittajista opiskeli pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä opiskeli 12,5 %, Turussa ja Tampereella kummassakin 12 % kirjoittajista. Joensuussa opiskeli 5,5 % kirjoittajista, ja Oulussa sekä Rovaniemellä 4 %. Pienemmiltä paikkakunnilta osallistui yksittäisiä kirjoittajia. Nettiryhmiin kirjoittaneet edustivat monia eri opiskelualoja. Suhteellisesti eniten, 21 %, oli humanististen alojen opiskelijoita. Toiseksi eniten, 19 %, kirjoittajia oli yhteiskuntatieteellisiltä aloista. Teknistieteellisellä alalla opiskeli 12,5 % kirjoittajista, kasvatustieteellisellä alalla 9 %, kauppatieteellisellä alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla molemmilla 4,5 % kirjoittajista. Muut kirjoittajat olivat taidealan, kulttuurin, musiikin, teologian, terveystieteiden, psykologian, oikeustieteen, farmasian, hammaslääketieteen sekä matkailun-, ravitsemus- ja talousalalta. 5

8 Ryhmiin kirjoitettiin toimintavuoden aikana yhteensä 793 viestiä, mikä oli 38 viestiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli ohjaajien tekemiä interventioita 129 ja asiakkaiden viestejä 664. Ryhmiä ladattiin niiden toiminta-aikana kertaa, mikä oli noin kertaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähenemä johtuu osin normaalista kausivaihtelusta ja todennäköisesti osin myös siitä, että perinteisesti paljon seurattu Sinkkuna-ryhmä toteutettiin syyskaudella lyhytkestoisempana. Latausten määrää kuukausittain vuosina kuvataan kaaviossa Kaavio 2. Nettiryhmien lataukset yhteensä vuosina Kuten aikaisempinakin vuosina, eniten ladattiin yksinäisyyttä käsitteleviä ryhmiä, joiden lataukset olivat 44 % kaikista latauksista. Sinkkuna-ryhmien osuus oli 29 % ja eroa käsittelevien ryhmien 21 %. Alkutaipaleella askarruttaa -ryhmän latausten osuus oli 6 % kaikista latauksista. Nettiryhmien latausten osuutta ryhmittäin kuvataan kaaviossa 3. Alkutaipaleella askarruttaa 6% Yksinäisyys 44% Sinkkuna 29% Ero 21% Kaavio 3. Nettiryhmien lataukset ryhmittäin vuonna

9 1.2 Elämäntaitokurssi Vakiinnutetaan Elämäntaitokurssi-palvelukokonaisuus yleisavustuksella rahoitettavaan toimintaan ja jatketaan palvelujen kehittämistä, konseptointia, arviointia ja tutkimusta. Elämäntaitokurssi-toimintaa on kehitetty vuoden 2013 lopussa päättyneessä Elämäntaitoja nuorille ja nuorille aikuisille masennukseen ehkäisyyn projektissa. Toimintavuoden 2014 aikana projektin tuotokset vakiinnutettiin osaksi normaalia toimintaa ja Elämäntaitokurssista muodostettiin oma toimintakokonaisuus sekä kustannuspaikka. NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI -palvelukokonaisuus sisältää opiskelijoille tarkoitetut Elämäntaitokurssit, kurssiin liittyvän Osallistujan oppaan, ohjaajakoulutuksen, koulutettujen ohjaajien verkoston koordinoinnin, verkkooppimisalustalla olevan verkkokurssin ja ohjaajien materiaalin sekä kurssin vaikuttavuustutkimuksen. Toimintavuonna toteutettiin yhteensä neljä Elämäntaitokurssia: aika kuvaus kertoja ohjaajia osallistuja naisia miehiä -määrä Nyytistä Elämäntaitokurssi, jossa käytössä myös verkkokurssi 6 kertaa joka toinen viikko 1.4. Tutkimuksen 6 kertaa 2 Nyytistä Elämäntaitokurssi viikoittain 3.9. Elämäntaitokurssi 10 kertaa 1 Nyytistä yhteistyössä Suomen Mielenterveysseur an (SMS) Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminnan kanssa viikoittain ja 1 SMS Tutkimuksen 6 kertaa 2 Nyytistä Elämäntaitokurssi viikoittain Yhteensä (72 %) 14 (28 %) Toimintavuonna toteutettiin kolme Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutusta: aika kuvaus laajuus kouluttajat osallistuja -määrä Avoimesti haettava ohjaajakoulutus 3 päivää ja verkkokurssitehtävät (2op) 1 Nyytistä Savonia Ammattikorkeakoulun tilaama ohjaajakoulutus Avoimesti haettava ohjaajakoulutus 2 päivää ja verkkokurssitehtävät (2op) 3 päivää ja verkkokurssiteht ävät (2op) 1 Nyytistä 18 1 Nyytistä 12 Yhteensä 48 7

10 Toimintavuoden lopussa koulutettuja Elämäntaitokurssin ohjaajia oli yhteensä yli 200. Tiedonvaihdon ja verkostoitumisen edistämiseksi otettiin käyttöön koulutetuille ohjaajille tarkoitettu Elämäntaitokurssin uutiskirje Tähtiuutiset. Vuoden aikana toimitettiin neljä Tähtiuutiset-uutiskirjettä. Lisäksi ohjaajien käyttöön perustettiin oma työskentelytila ja keskustelualue verkko-oppimisalustalle. Koulutetuille ohjaajille suunnattiin alkuvuodesta 2015 kysely heidän järjestämiensä Elämäntaitokurssien ja niiden osallistujien määrästä. Saatujen vastausten perusteella kursseja järjestettiin toimintavuonna yhteensä 17, joista 12 oli YTHS:n järjestämiä. Kursseille osallistui yhteensä 163 henkilöä. Osallistujien kesimääräinen ikä oli 23 vuotta. Osallistujista 62 % oli naisia ja 38 % miehiä. Osallistujista 14 oli toisen asteen opiskelijoita, 12 nuorten työpajojen asiakkaita ja loput 137 osallistujaa olivat korkeakouluopiskelijoita. Toimintavuoden loppuun mennessä vaikuttavuustutkimukseen oli rekrytoitu 70 % tavoitellusta osallistujamäärästä. Interventiokursseja on järjestetty kaiken kaikkiaan yhteensä viisi, joista toimintavuonna järjestettiin kaksi. Toimintavuonna viimeisteltiin Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimuksen suunnitelma, haettiin ja saatiin sille Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan lausunto sekä haettiin ja saatiin tutkimusluvat Stadin ammattiopistosta ja Vantaan ammattiopisto Variasta. Tutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin syksyllä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Elämäntaitokurssin vaikutuksia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointiin, terveyskäyttäytymiseen ja elämänhallintaan sekä seurata hyvinvoinnin ja elämänhallinnan muutoksia ammatillisen koulutuksen aikana. Tutkimuksessa kertyvää aineistoa on tarkoitus tarjota opinnäytetyöntekijöille. Tavoitteena ollut selvitystyö osallistujan oppaan ja verkkosivuilla olevan aineiston käännättämisestä ruotsiksi päätettiin siirtää vuodelle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS avasi toimintavuonna I love arki -sivuston, jonka toteuttamiseen Nyyti osallistui kommentoimalla. I love arki -sivuston sisältö pohjautuu Elämäntaitokurssin aineistoon. Elämäntaitokurssi-toimintaan kertyi tuottoja osallistumismaksuista yhteensä euroa. Toiminnan kulujen arvioitiin olevan 1.900,00 euroa toteuman ollessa 3.418,06 euroa. Kulut muodostuivat Elämäntaitokurssien ja ohjaajakoulutusten materiaalikuluista, verkko-oppimisalustan käyttökuluista, Tähtiuutisten perustamisesta Koodiviidakkoon, matka- ja tarjoilukuluista. Arvioitua suuremmat kulut johtuivat Tähtiuutisten perustamiskuluista sekä Osallistujan oppaan arvioitua suuremmasta tarpeesta johtuneista lisäpainoksen painatuskuluista. 1.3 Hengailuillat Kannustetaan ja tuetaan Nyytin kehittämän konseptin mukaisten Hengailuiltojen järjestämistä kaikilla yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnilla. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä iltojen järjestämisessä pääkaupunkiseudulla eri toimijoiden kanssa. Levitetään Hengailuilta -konseptia muiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Toimintavuoden marraskuussa opiskelija- ja ylioppilaskunnille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin järjestettyjen Hengailuiltojen määrää ja kokemuksia iltojen järjestämisestä. Kysely lähettiin yhteensä 37 opiskelija- ja ylioppilaskunnalle, joista 8

11 11 (30 %) vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 11 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta kuusi ilmoitti järjestäneensä Hengailuiltoja toimintavuoden aikana. Kyselyn perusteella ei voida tarkasti raportoida järjestettyjen Hengailuiltojen määrää. Lisäksi ylioppilas- ja opiskelijakunnat järjestivät muita päihteettömiä ajanviettomahdollisuuksia. Vastaajat kokivat päihteettömät opiskelijatapahtumat tarpeellisiksi tai erittäin tarpeellisiksi. Hengailuiltojen määrän lisäksi kyselyllä selvitettiin, oliko iltojen järjestämisessä ilmennyt haasteellisia tai vaikeita tilanteita. Haasteeksi koettiin resurssien puute, toisin sanoen sopivien tilojen ja ohjaajien puute sekä se, että iltoihin ei saatu tarpeeksi osallistujia. Nyytiltä toivottiin tueksi valmiita toimintapaketteja eli tietoa siitä, mikä on toiminut muilla, kuinka illat toimivat, millaista sisältöä Hengailuiltaan voi järjestää sekä parempaa tiedotusta. Toivottiin myös tietoa ja apuvälineitä siihen, miten osallistujat pystyisivät tutustumaan paremmin toisiinsa. Syksyllä 2014 tehtiin uusi ohjeistus Hengailuiltojen järjestäjille. Ohjeistus sisältää tieto-osiot Hengailuillan suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, ohjelmavinkkejä, ohjeita illan vetäjälle sekä yhden järjestävän tahon kokemuksia iltojen järjestämisestä. Lisäksi ohjeistukseen on liitetty Hengailullan säännöt, jotka luotiin yhdessä osallistujien kanssa Nyytin järjestämässä Hengailuillassa. Ohjeistus lähetettiin kaikille opiskelija- ja ylioppilaskunnille tiedoksi ja se löytyy Nyytin verkkosivuilta. Sivuilta löytyy lisäksi mainospohja, palautelomake (suomi, ruotsi, englanti) sekä logot ja graafiset ohjeet markkinoinnin tueksi. Iltojen järjestämistä tuettiin myös markkinoimalla Hengailuiltoja Nyytin verkkosivuilla, Facebookin yhteisösivulla, Nettiryhmissä ja uutiskirjeissä sekä yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä/kuukausitiedotteissa. Opiskelijajärjestöille lähetetyn kyselyn mukaan tiedetään, että toimintavuoden aikana järjestettiin ainakin 47 Hengailuiltaa eri paikkakunnilla. Näistä Nyyti järjesti pääkaupunkiseudulla yhteensä 20 Hengailuiltaa, joista 8 yhteistyössä Suomen Punaisen Risti Helsingin ja Uudenmaan piirin (SPR) kanssa, yksi UniSportin ja kaksi Uudenmaan Marttojen kanssa. Yksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun painottunut Hengailuilta järjestettiin yhteistyössä Jäänmurtajat Oy:n kanssa. Nyytin omissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä illoissa kävi toimintavuoden aikana yhteensä yli 250 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli miehiä. Hengailuilloista saatiin erittäin hyvää palautetta ja toimintaa pidetään tärkeänä. Hengailuilta-toimintaa on esitelty eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa toimintavuoden aikana. Hengailuiltojen järjestämiseen varattiin alustavassa talousarviossa yhteensä 2.000,00 euroa ja tarkennetussa 900 euroa. Niihin käytettiin yhteensä 686,60 euroa. Kulut koostuivat pääosin tarjoilukuluista ja materiaalihankinnoista. 9

12 2 MARKKINOINTI Etsitään uudenlaisia keinoja ja kanavia markkinointiin. Arvioidaan kaikki nykyinen markkinointimateriaali ja uudistetaan se saatujen tulosten perusteella. Siirretään markkinoinnin painopistettä perinteisestä printtimarkkinoinnista sähköiseen markkinointiin. Lähetetään vuosittain kolmesta neljään uutiskirjettä. Markkinoidaan palveluja suoraan opiskelijoille ja sidosryhmien kautta. Tehdään markkinointiyhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Nyytiä ja Nyytin palveluja markkinoitiin: verkkosivuilla uutiskirjeellä Facebook-sivulla videolla (Ronin tarina; verkkosivuilla) HaliCardilla (suomi, ruotsi ja englanti) kirjanmerkki/koukkuesitteellä (yleisesite Nyytin palveluista) julisteilla (suomi, ruotsi) mainoksilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä sekä -kalentereissa esittelyjutuilla opiskelijalehdissä, -oppaissa, -esitteissä, -kalentereissa sekä blogeissa Nyytin palveluja markkinoitiin sidosryhmien: verkkosivuilla ja intraneteissä sekä Facebook-sivuilla uutiskirjeillä ja kuukausitiedotteilla opiskelija- ja hyvinvointitapahtumissa erilaisissa opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa. Nyytin keskeisiä sidosryhmiä olivat: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kunnat (ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat, nuoriso- ja sivistystoimen työntekijät) valtakunnalliset opiskelijajärjestöt ylioppilas- ja opiskelijakunnat korkeakoulujen ainejärjestöt muut opiskelijajärjestöt (harrastuskerhot tms.) yliopistot ja ammattikorkeakoulut (opintotoimistot, opintoneuvojat, opinto-ohjaajat, hyvinvointipalvelut, opintopsykologit ym.) ammattikoulut ja näiden hyvinvointitoimijat seurakunnat (korkeakoulupastorit ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät) Toimintavuoden aikana uutiskirjeitä lähetettiin jäsenyhteisöille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille neljä kappaletta. Opiskelijajärjestöille tehtiin esittelyjuttuja Nyytistä ja Nyytin tarjoamista palveluista julkaistavaksi heidän eri viestintäkanavissaan. Lisäksi ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien lehtiä pyydettiin laittamaan Nyyti-mainos sivuilleen. Rajallisen markkinointibudjetin johdosta periaatteena oli, että mainoksista ei voida maksaa. Nyytin mainos julkaistiin ainakin 13 kalenterissa, lehdessä tai verkkolehdessä. Kustannus Oy Maamerkki julkaisi Nyytin mainoksen sekä esittelyjutun kolmessa lukuvuoden opiskelijakalenterissaan (ABI-, AMM- ja AMK-Fakta) täysin veloituksetta. Myös Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) julkaisi Nyytin esittelyjutun lukuvuosikalenterissaan

13 Toimintavuoden alussa Nyytin pähkinänkuoressa oleva informaatioaineisto julkaistiin edellisitä vuosista poiketen Prezi-palvelussa, josta se on kätevästi tutoreiden ja kaikkien muiden saatavilla. Nyytin markkinointimateriaalia oli mahdollista tilata sähköisellä tilauslomakkeella keväällä ja syksyllä sekä muina aikoina erikseen yhteyttä ottamalla. Markkinointimateriaalia lähetettiin vuoden 2014 aikana n. 100 osoitteeseen. Materiaalitilaus/sähköpostijakelussa olevien henkilöiden (sähköpostiosoitteiden) määrä oli n. 950 (pl. ainejärjestöt). Tilaisuuksissa, joissa Nyyti esittäytyi, oli yhteensä arviolta osallistujaa (liite 3). Nyytin ständi oli toimintavuonna 14 tapahtumassa pääkaupunkiseudulla. Markkinointimateriaalia lähetettiin myös useisiin eri hyvinvointi- ja opiskelijatapahtumiin muualle Suomeen. Halicardeja jaettiin toimintavuonna n kpl, esitteitä n kpl ja pinssejä n kpl. Nyytin 30-vuotisseminaarin yhteydessä esiteltiin 5 tapaa mielen hyvinvointiin 1 yksinkertaiset näyttöön perustuvat teot, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Nämä viisi tapaa - Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta, Anna toisille - auttavat meitä jokaista huolehtimaan omasta mielen hyvinvoinnistamme. 5 tapaa mielen hyvinvointiin saivat oman osionsa verkkosivuillamme ja myös markkinoinnissa otettiin käyttöön kuvan 1 mukainen 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortti. Kuva 1. 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortin etupuoli Uutena markkinointimateriaalina otettiin käyttöön Nyytin logolla varustettu pehmoheijastintarra. Markkinoinnissa käytettiin edellä kuvattujen lisäksi paperiliittimiä, kyniä, haalarimerkkejä ja roll-upeja. Nyytistä lähteviin posteihin tuli myös oma postileima. Markkinointimateriaaliin kuuluivat myös Nyyti-kassit ja -muistitikut. Nyytin 30-vuotisjuhlaseminaaria, Avoimet ovet -tapahtumaa, kuten myös Hengailuiltoja, Nettiryhmiä, Nyytin kyselyjä, avoimia Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia sekä Elämäntaitokursseja markkinointiin sekä omilla verkkosivuilla, Facebookissa että yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sivuilla. 1 Lähde: The Five Ways to Wellbeing, New Economis Foundation 11

14 Markkinoinninkulut pitävät sisällään palvelujen markkinointimateriaalin (yleisesitteen, Halicardit, 5 tapaa mielen hyvinvointiin -kortit, tarraheijastimet, roll-upit, pinssit, paperiliittimet, kynät, haalarimerkit, Nyyti-kassit ja -muistitikut) sekä ostetut palvelut. Markkinointiin arvioitiin alustavan talousarvion mukaan tarvittavan yhteensä euroa. Tarkennetussa talousarviossa markkinointiin arvioitiin tarvittavan euroa ja siihen käytettiin yhteensä 7.861,19 euroa, mikä on 1.461,19 euroa arvioitua enemmän. Ylitys johtui markkinointimateriaalin osittaisesta uudistamisesta. 12

15 3 TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma vuosille sekä vahvistetaan Nyytin vaikuttamista erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen päätettiin siirtää vuodelle 2015, jolloin myös päivitetään vuonna 2013 laadittu viestintä- ja markkinointistrategia vastaamaan Nyytin uutta strategiaa Nyytin toiminnasta ja palveluista viestitään verkkosivujen, Facebook-yhteisösivun, Twitterin ja uutiskirjeiden kautta. Facebook-viestintää tehostettiin toimintavuoden aikana ja uutena yhteisöpalveluna otettiin käyttöön Twitter 30-vuotisjuhlaseminaarin alla marraskuussa Verkkosivuilla ja Facebook-sivulla julkaistiin ajankohtaistiedotteita ja uutisia Nyytin sekä yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien toiminnasta. Nyytin verkkosivuilla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 22 uutista ja 154 tapahtumailmoitusta (omia 58, muiden 96). Nyytin Facebook-sivulle linkitettiin myös jonkin verran hyvinvointiin liittyviä nettiuutisia ja ajankohtaisartikkeleita. Toimintavuoden lopulla Facebook-sivustolla oli tykkääjää, mikä on noin 240 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurimman tykkääjäryhmän muodostivat edellisen vuoden tapaan vuotiaat, joita oli 40 % kaikista tykkääjistä. Sivuston tykkääjistä 71 % oli naisia. Facebook-sivustolla julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä 264 päivitystä. Toimintavuoden lopussa Twitter-tilillä oli 70 seuraajaa. Nyytin blogi päätettiin lopettaa huhtikuussa Kevätkaudella vanhalla blogipalastalla julkaistiin kolme kirjoitusta. Uusi blogi Elämän tutkintoja - otettiin käyttöön toimintavuoden syyskuussa. Neljän kuukauden aikana uudessa blogissa julkaistiin 21 kirjoitusta (liite 4). Erilaisissa tiedotusvälineissä, lähinnä printtimediassa, Nyytin toimintaa käsiteltiin 14 kertaa (liite 4). Toimintavuonna julkaistiin yksi mediakutsu järjestettyyn 30- vuotisjuhlaseminaariin liittyen. Lehdistötilaisuuksia ei järjestetty. Toimintavuoden huhtikuussa järjestettiin Avoimet ovet -tilaisuus, johon osallistui kahdeksan henkilöä. Lisätään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä etsitään uusia yhteistoimintamahdollisuuksia kunnista ja muista toimijoista. Toimikaudelle valittu hallitus nosti yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen Nyytin ja sen jäsenyhteisöjen yhteistyön sekä näiden välisen tiedonkulun parantamisen. Yhtenä askeleena tiedonkulun parantamisen tiellä nähtiin jäsenkirje. Nyytin historian ensimmäinen sähköinen jäsenkirje lähetettiin jäsenyhteisöjen hallitusten jäsenille, pääsihteereille sekä yhteisöjen ns. yleisiin sähköpostiosoitteisiin, Nyytin hallituksen jäsenille ja toimiston henkilökunnalle toimintavuoden maaliskuussa. Jäsenkirjettä varten luotiin oma sähköinen, kaikilla päätelaiteilla luettavissa oleva, kirjepohja. Toimintavuoden aikana lähetettiin yhtensä neljä jäsenkirjettä. Yhteistyöstä sekä jäsenyhteisöjen toiveista keskusteltiin toimintavuoden keväällä Suomen ylioppilaskuntienliiton (SYL) ry:n sopotapaamisessa ja Suomen opiskelijakuntienliiton - SAMOK ry:n hallitusevakossa. Suomen Mielenterveysseuran sekä YTHS:n valtakunnallinen terveystyöryhmän ajatukset ja toiveet yhteistyön kehittämisestä saatiin kirjallisina. Jäsenjärjestöjen edustajat ja aktiivit kutsuttiin kylään toimintavuoden keväällä. Tilaisuudessa, johon osallistui yhteensä 12 henkilöä, esiteltiin lyhyesti Nyytin toimintaa ja palveluja pääpainon ollessa kuitenkin yhteistyön kehittämisessä. Keskustelua yhteistyöstä käytiin Learning Café -yhteistoimintamenetelmän avulla. 13

16 Nyyti ry:n 30-vuotista olemassaoloa juhlistettiin toimintavuoden marraskuussa järjestetyssä juhlaseminaarissa, jonka otsikkona oli Opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa edistämässä. Tilaisuuden pääpuhujana oli psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen esityksensä käsitteli erilaisia temperamentin piirteitä ja erityisesti ujoutta taakaksi koettuna piirteenä ulospäinsuuntautuneisuutta ja seurallisuutta korostavassa sosiaalisessa ilmapiirissämme. Juhlaseminaari järjestettiin Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa ja se oli avoin kaikille. Seminaariin osallistui arvioilta yhteensä 100 henkilöä. Seminaarin jälkeen järjestettiin juhlasalin aulassa kutsuvieraille tarkoitettu cocktailtilaisuus, johon osallistui noin 30 kutsuvierasta. Ulkoiseen tiedotukseen sekä yhteistyösuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja vahvistamiseen arvioitiin alustavassa talousarviossa tarvittavan 9.000,00 euroa ja tarkennetussa talousarviossa arvio oli 3.000,00 euroa. Kulut olivat yhteensä 3.444,49 euroa. 14

17 4 PROJEKTIT 4.1 Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projekti Projektisuunnitelmassa 2012 projektin tarkoitukseksi asetettiin sellaisen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sopivan kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin kehittäminen, joka tukee nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja opiskelukykyä sekä ehkäisee peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden opiskelijoiden syrjäytymistä. Vuonna 2014 projektin tavoitetta tarkistettiin niin, että hyvinvointimallin kehittämisestä luovuttiin, sillä tämä koettiin liian laaja-alaiseksi tavoitteeksi projektin kestoon ja resursseihin nähden tähtäimeksi. Kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin sijasta päätettiin kehittää kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukeva kurssi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Vantaan Ammattiopisto Varian ja Helsingin Stadin ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on tarjota Elämäntaitokurssi koulutusorganisaatioiden kautta ammatillisen opintonsa aloittaville opiskelijoille. Vuonna 2014 projektissa tapahtui työntekijävaihdos. Projektiin syksyllä 2013 rekrytoitu suunnittelija vaihtoi työpaikkaa alkuvuodesta ja projektiin siirtyi alkaen yleisavustuksella palkattu suunnittelija, joka oli ollut osa-aikaisena projektissa jo edellisenä syksynä. Projektin kolme kehittämistavoitetta ovat: 1. Kehittää Elämäntaitokurssia vastaamaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita. 2. Tukea opiskeluympäristöä nuorten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja opiskelukyvyn vahvistamisessa 3. Vähentää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten riskiä keskeyttää opinnot ja syrjäytyä Edellä kuvatuista kolmesta kehittämistavoitteesta on johdettu jokaisen tavoitteen osalta vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden mukaisesti: Ohjaajakoulutukset ja kurssin pilotointi Yhteistyöopistoissa järjestettiin kolme ohjaajakoulutusta. Vantaan ammattiopistossa Variassa järjestettiin yksi ohjaajakoulutus (10 osallistujaa) ja kaksi ohjaajakoulutusta Stadin ammattiopiston hyvinvoinnin toimialalla. Stadin ammattiopiston ohjaajakoulutukset järjestettiin Vilppulantien toimipisteessä (15 osallistujaa) sekä Savonkadun toimipisteessä (33 osallistujaa). Variassa ja Stadin ammattiopistoissa osa ohjaajakoulutetuista ohjasi Elämäntaitokurssin opiskelijoilleen vuonna Koontikyselyn mukaan Stadin ammattiopistossa on järjestetty 14 Elämäntaitokurssia ja Variassa 3 kurssia. Kurssin pilotointi NAO-koulutusryhmälle ja Ammattistartti-ryhmälle Variassa järjestetty ohjaajakoulutus suunniteltiin alun perin toteutettavaksi Nuorisotakuun mukaiselle Varian Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) -henkilöstölle. Osaamisohjelman työntekijät eivät pystyneetkään osallistumaan koulutukseen. Osallistujia kuitenkin ilmoittautui Varian muista yksiköistä, joten ohjaajakoulutus toteutui. Pilotointi Varian ammattistartti-ryhmässä ei toteutunut. Ohjaajat joutuivat perumaan osallistumisensa ohjaajakoulutukseen. 15

18 Kurssin ja osallistujan oppaan kehittäminen, hyvinvointitutkimuksen käynnistäminen Yhteistyö Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa jatkui. Keväällä 2014 projektille valittiin hahmot, joita jatko työsti kolme opiskelijaa. Syksyllä 2014 he suunnittelivat kolme julistetta projektin käyttöön. Kuvien 2-4 mukaisten julisteiden toteuttaminen sisältyi opiskelijaryhmän yrittäjyysopintoihin (mm. työstä laskuttamisen harjoittelu). Variassa kehittäjätyöryhmän toiminta hiipui vähäisen osallistujamäärän sekä työntekijävaihdosten takia keväällä Kehittämistyön edistämiseksi Nyyti ry:n suunnittelija ja Varian levyseppä-hitsaajien ryhmänohjaaja ohjasivat syksyllä 2014 ryhmänohjaustunneille muokatun Elämäntaitokurssin. Kurssille osallistujat vastasivat hyvinvointikyselyyn, joka sisältyy Ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointi ja Elämäntaitokurssi tutkimukseen. Tekijä: Veikko Salenius Tekijä: Sopiha Dunkley Tekijä: Mirkka Leikas Kuvat 2-4. Elämäntaitokurssin uudet julisteet / Varian kuvallisen ilmaisun opiskelijat 16

19 Muu yhteistyö Syksyllä 2014 sovittiin, että projekti on mukana Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton Saku ry:n ammattiosaajan työkykypassin kehittämisessä. Elämäntaitokurssin sisällöistä tehdään tehtäväkortteja työkykypassin uuteen versioon, jota pilotoidaan keväällä Kuva 5. Ständi Varian hyvinvointiviikon messuilla lokakuussa 2014 Toimintavuonna projektin tuotot olivat ,00 euroa ja kulut ,13 euroa. Henkilöstömuutoksista johtuen projekti eteni hieman suunniteltua hitaammin kevätkaudella. RAY:n vuodelle 2013 myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2014 käytettäväksi ,00 euroa, mikä käytettiin toimintavuonna. Projektisuunnitelman mukaisesti vuodelle 2014 RAY:ltä anottiin ja saatiin avustusta ,00 euroa. Saadusta avustuksesta käytettiin toimintavuonna ,00 euroa. RAY:n vuodelle 2014 myöntämästä avustuksesta siirtyi vuonna 2015 käytettäväksi ,00 euroa Talousarvio on laadittu kolmelle vuodelle. Koko kolmivuotisen projektin kaikki kulut on nyt arvioitu olevan yhteensä euroa. Suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut, joihin on arvioitu tarvittavan euroa. Vuonna 2015 projektin toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan puolitoista henkilötyövuotta. 4.2 Paikka auki nuoret työelämään -projekti RAY rahoittaa ja koordinoi vuosina toteuttavaa Paikka auki -avustusohjelmaa. Ohjelman päämääränä on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä työelämään. Toimintavuonna laadittiin projektisuunnitelma, jolla haettiin rahoitusta työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi vuonna Nuoren työtehtävät liittyvät markkinointiin, verkkoviestintään (verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan sisällön tuottaminen ja sivujen päivittäminen), tapahtumien koordinointiin ja järjestämiseen sekä yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin. Nuori on tarkoitus rekrytoida kokoaikaiseen työsuhteeseen projektin keston ajaksi (12 kk). Rahoitusta haettiin euroa. 17

20 5 HENKILÖSTÖ Toiminta- ja taloussuunnitelmassa arvioitiin, että vuonna 2014 yleisavustuksella palkattuja olisivat: toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, palvelupäällikkö ja neljä kokopäiväistä suunnittelijaa, joista yhden tehtävä- ja vastuualueena viestintä ja markkinointi ja kolmen palvelujen tuottaminen. Lisäksi Hengailuiltojen järjestämiseen, Nettiryhmien ohjaamiseen, työnohjaukseen ja mentor-toimintaan sekä moderointiin arvioitiin tarvittavan puolen henkilötyövuoden verran määrä-/osa-aikaisia työntekijöitä. Lisäksi arvioitiin tarvittavan ostopalveluja mm. erilaisten kyselyiden yhteenvetojen laatimiseen. Nyytissä voi myös toimia harjoittelussa olevia opiskelijoita ja työvoimatoimistosta tulevia harjoittelijoita. Toiminnan päivittäiseen johtamiseen ja kehittämiseen, edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, hallinto- ja talousasioiden sekä tiedotuksen ja yhteistyösuhteiden hoitoon käytettävän työajan arvioitiin olevan 2 henkilötyövuotta toteutuman ollessa 2,2 henkilötyövuotta. Palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen arvioitiin käytettävän 4,5 henkilötyövuotta toteuman ollessa 2,6 henkilötyövuotta. Viestintään ja markkinointiin arvioitiin käytettävän 1 henkilötyövuosi, mikä myös toteutui. Yleisavustuksella avustettuun toimintaan arvioitiin tarvittavan yhteensä 7,5 henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 5,8 henkilötyövuotta. Toteuma oli suunniteltua vähemmän johtuen henkilömuutoksista. Toimintavuonna toimiston henkilöstötilanteessa tapahtui henkilöstömäärään nähden verrattain paljon muutoksia. Toiminnanjohtaja irtisanoutui tehtävästään Hänen työvelvoitteensa päättyi Varsinainen työsuhde päättyi Palvelupäällikkö toimi toiminnanjohtajan sijaisena Toiminnanjohtajan tehtävä oli avoimessa haussa Tehtävää haki 50 henkilöä. Rekrytoinnin tukena käytettiin MPS Finland Consulting Oy:n asiantuntijoita ja henkilöarviointia. Tehtävään valittiin toiminnanjohtajan sijaisena toiminut palvelupäällikkö, TtM, esh Minna Savolainen. Toiminnanjohtajan vakinainen tehtävä täytettiin lukien. Palvelupäällikön tehtävä päätettiin muuttaa kehittämiskoordinaattorin tehtäväksi. Kehittämiskoordinaattori vastaa toimintamuotojen kehittämisestä ja alkuun tehtävässä painottuu erityisesti verkkovälitteisten palvelun kehittäminen. Tehtävä oli avoimessa haussa Tehtävään oli 91 hakijaa. Tehtävään valittiin VTM, sosiaalipsykologi Leena Tuuttila ja hän aloitti työsuhteensa Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville projektiin elokuussa 2013 rekrytoitu määräaikainen suunnittelija vaihtoi työpaikkaa ja hänen työsuhteensa päätettiin yhdessä sopien helmikuun alussa. Projektissa osa-aikaisena työskennelleen, yleisavustuksella elokuussa 2013 palkatun, määräaikaisen suunnittelijan työsuhde vakinaistettiin Hän siirtyi vastaamaan projektista kokoaikaisena alkaen (osa-aikaisena projektissa ). Toimintavuonna yleisavustuksella palkatuista työntekijöistä koko vuoden työskenteli kokoaikaisena neljä: palvelupäällikkö/toiminnanjohtajan sijainen/toiminnanjohtaja, johdon ja hallinnon assistentti, yksi palveluja tuottava suunnittelija ja viestintäsuunnittelija. Yksi palveluja tuottava suunnittelija työskenteli kolme kuukautta osa-aikaisena (80 %) ja viisi kuukautta kokoaikaisena. Nettiryhmien ilta- ja viikonloppumoderoinnissa työskenteli kaksi tuntityöntekijää toimintavuoden aikana. Toimintavuonna työkokeilussa Sirpa Iso-Aho ja Katja Kauliomäki Harjoittelussa yhteisöpedagogiopiskelija Salla Paavilainen ja korkeakouluharjoittelussa sosiaalipsykologian opiskelija Jenna Immonen

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Elämäntaitokurssi OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyytin perustehtävä ja palvelut

Lisätiedot

Nyyti 2000 luvulla. 31.1.2014 Helena Partinen toiminnanjohtaja

Nyyti 2000 luvulla. 31.1.2014 Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti 2000 luvulla 31.1.2014 Helena Partinen toiminnanjohtaja 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 Toimintavuosi 2001 Päätettiin: käynnistää pidemmän aikavälin strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Strategia 2015 2019. Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Strategia 2015 2019 Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 I STRATEGIA VUOSILLE 2015 2019... 2 Nykyinen toimintamme...

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja, Seinäjoki, 17. 18.2.2016 Leena Tuuttila ja Päivi Kohta 1 Nyyti ry Perustettiin 22.11.1984 Helsingin

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA JA MYÖTÄTUNTOA OPISKELIJAYHTEISÖIHIN

MIELEN HYVINVOINTIA JA MYÖTÄTUNTOA OPISKELIJAYHTEISÖIHIN MIELEN HYVINVOINTIA JA MYÖTÄTUNTOA OPISKELIJAYHTEISÖIHIN - NYYTI RY:N VAPAAEHTOISTOIMINTA Yksinäisyys Argumenta-hankkeessa -työpaja, 8. 9.5.2017 Leena Tuuttila/ Nyyti ry Nyyti ry perustettiin 22.11.1984

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Toiminta ja taloussuunnitelma

Toiminta ja taloussuunnitelma 2016 Toiminta ja taloussuunnitelma 10.12.2015 syyskokouksen hyväksymä Sisällys JOHDANTO... 1 1 VERKKOTOIMINTA... 3 1.1 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut... 4 1.2 Viestinnälliset verkkopalvelut... 5 2 RYHMÄTOIMINTA,

Lisätiedot

MIELELLÄ ON VÄLIÄ! Nyyti vinkkaa: Mielellä on väliä!

MIELELLÄ ON VÄLIÄ! Nyyti vinkkaa: Mielellä on väliä! Page 1 of 5 MIELELLÄ ON VÄLIÄ! Meillä jokaisella on mielenterveys. Mielemme hyvinvointi vaihtelee päivittäin. Opiskelun ja arjen kiireissä stressiä saattaa kertyä liialti. Tällöin on tärkeää pysähtyä miettimään

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi Projektin tavoitteet ja toiminta Projektilla pyritään edistämään sosiaalityön pätevyyden hankkimista tiedottamista

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet

Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet Johdanto... 2 Yleistä yhdistyksestä... 2 Missio, visio, arvot ja päämäärä... 3 Toiminnan tarve... 4 Toiminnan kohderyhmät... 6 Keskeiset tavoitteet ja strategiset kehittämislinjaukset vuoteen 2020... 7

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden kysely 2014

Uusien opiskelijoiden kysely 2014 Uusien opiskelijoiden kysely 2014 Tuloksia taustamuuttujien mukaan vertailtuna Helmikuu 2015 1 Kyselyn tarkoitus Saada tietoa: opiskelijoiden tarpeista miltä opiskelujen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ 18.11.2013 Paula Vilpponen Kuninkaankartanonkatu 7 57100 SAVONLINNA LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 railakkaasti raitis HANKKEEN TARKOITUS Hankkeen

Lisätiedot

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille. Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 LIITTEET 1 VERKKOTOIMINTA JA KYSELYT... 3 Kysely ja opiskelijaraati

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot