Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakollinen tutkinnon osa Turvallisuusalan toiminta Valinnaiset tutkinnon osat Vartiointitoiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Toiminta organisaation turvallisuusvalvojana Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen... 61

3 3.2.1 Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat... 88

4 4 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammattija aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

6 6 Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 180 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Turvallisuusalan toiminta, 45 osp Pakollinen tutkinnon osa Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 90 osp Vartiointitoiminta, 30 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perus- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toiminta, 15 osp osp Turvallisuusalan palvelutoiminta, 15 osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitut- Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp kinnosta, 15 osp Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp: - Toiminta organisaation turvallisuusvalvojana, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Matemaattis -luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp Turvallisuusalan toiminta, 45 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta) tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuksen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. TEEMAT Yhteiskunnalliset perusteet ja lainsäädäntö Turvallisuus käsitteenä ja ilmiönä turvallisuuden ja turvattomuuden erot sekä niihin vaikuttavat tekijät mitä ovat tapaturmat, vahingot ja onnettomuudet riskienhallinnan merkitys osana turvallisuutta Kansainvälinen turvallisuus ja Suomen valtion turvallisuuden osatekijät globalisaation ja turvallisuuden perusteet kansainväliset uhkat, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen Suomessa perustuslaki valtakunnan sotilaallisen puolustus ja siihen liittyvä lainsäädäntö

8 8 puolustusvoimien organisaatio ja päätehtävät sekä toimintaan liittyvä lainsäädäntö rajavartiolaitoksen organisaatio ja päätehtävät sekä toimintaan liittyvä lainsäädäntö tullin organisaatio ja päätehtävät sekä toimintaan liittyvä lainsäädäntö poliisin organisaatio ja toimintaan liittyvä lainsäädäntö poliisin tehtävät, velvollisuudet ja toimivalta pelastustoimen organisaatio ja toimintaan liittyvä lainsäädäntö pelastustoimen tehtävät, velvollisuudet ja toimivaltuudet viranomaisten välinen yhteistyö sisäisen turvallisuuden merkitys ja sisäisen turvallisuuden ohjelma paikallinen turvallisuussuunnittelu Oikeuslaitos organisaatiot ja toimintaan liittyvä lainsäädäntö tehtävät ja toimintaperiaatteet syyttäjälaitos ja tuomioistuimet rikosseuraamuslaitos seuraamukset Yksityinen turvallisuusala alan toimijat ja toimintaan liittyvä lainsäädäntö Yritysturvallisuus ja riskienhallinta Yritysten ja yhteisöjen turvallisuus liiketoiminnan turvaaminen ja turvallisuuden varmistaminen turvallisuustoimintojen organisointi ja turvallisuusjohtaminen suojattavat kohteet ja erilaiset riskityypit turvallisuuden varmistaminen Turvallisuusjohtaminen keinot dokumentit mittaaminen ja seuranta Riskienhallinta suunnittelu ja menetelmät vaarojen tunnistaminen riskin suuruuden arviointi ja hyväksyttävyyden arviointi toimenpiteiden toteuttaminen seuranta ja palaute tilanteen mukainen raportointi tarvittavan tietotekniikan ja oheislaitteiden hyödyntäminen sekä kriittinen tiedonhaku Yritysturvallisuuden osa-alueet tietoturvallisuus henkilöturvallisuus ulkomaantoimintojen turvallisuus työturvallisuus toimitilaturvallisuus pelastustoiminta ja organisaation omatoiminen varautuminen ympäristöturvallisuus rikostentorjunta

9 9 tuotannon ja toiminnan turvallisuus valmiussuunnittelu osa-alueisiin liittyvä riskienhallinta osa-alueiden huomioiminen turvallisuussuunnittelussa osa-alueisiin liittyvä lakisääteisyys ja viranomaisohjeistus tilanteen mukainen raportointi tarvittavan tietotekniikan ja oheislaitteiden hyödyntäminen sekä kriittinen tiedonhaku Turvallisuuskoulutukset ensiapukoulutus työturvallisuuskorttikoulutus SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus Työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY-toiminta) ja voimankäytön perusteet työhyvinvointi, ergonomia aktiivinen TYKY-toimintaan osallistuminen TYKY-harjoituksen suunnittelu ja pitäminen säännökset voimankäytöstä ja voimankäyttövälineistä voimankäyttö vähimmän haitan periaatteella sanattoman viestinnän merkit ja tavoitehakuinen keskustelu puolueettomuus ja sovinnollisuus käyttäytymismuotona Työnhaku ja työssäoppiminen työnhakuun liittyvät asiakirjat ja toimintatavat työhaastatteluun valmistautuminen ja haastattelu työssäoppimispaikan hakeminen työyhteisössä toimiminen ja työelämän pelisääntöjen omaksuminen työyhteisöviestintä (sisäinen ja julkinen viestintä) työssäoppimisen suorittaminen työssäoppimispäiväkirjan tekeminen ohjeiden mukaisesti tilanteen mukainen raportointi Ammattietiikka ja vuorovaikutustaidot lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukainen toiminta koulu- ja työaikojen noudattaminen muuttuneista aikatauluista sopiminen hyvä käyttäytyminen ja erilaisten ihmisten huomioiminen erilaiset asiakaspalvelutilanteet työasun käyttäminen, ml. jalkineet tarvittavien henkilösuojainten käyttäminen tilanteen mukainen raportointi OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen kontaktiopetus ja oppimistehtävät työsalityöskentely ja käytännönharjoitukset sisäliikuntatilat ja ulkoliikunta-alueet tuutorointi ja vertaisoppiminen verkko-opiskelu, sosiaalinen media oppilaitoksen sisäinen palvelutoiminta (esim. erilaiset tapahtumat)

10 10 Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen ja muu oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen opintomatkat, vierailut yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja erilaisilla messuilla ongelmaperustainen oppiminen, projektioppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija tekee jollekin organisaatiolle pienimuotoisen riskikartoituksen valitsemallaan menetelmällä. Kartoituksen perusteella hän tekee turvallisuuteen liittyvän selvityksen tai turvallisuussuunnitelman luonnoksen. Hän osaa hyödyntää työssään tietotekniikkaa ja raportoida käsketyllä tavalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan osallistumalla turvallisuusalan työtehtävien toteutukseen aidoissa työkohteissa tai muuten todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa. Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työelämässä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Näytön suorittaminen oppilaitosympäristössä tulee esille silloin, kun organisaatiot eivät halua saattaa opiskelijoiden, opettajien tai muiden ulkopuolisten tahojen tietoon turvallisuusratkaisujaan ja turvallisuussuunnitelmiaan. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien hallinta ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen tieto- ja tietoliikennetekniikan hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta: yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinta uhkien ja riskien hallinta yrittäjyyden hallinta

11 11 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky oppiminen ja ongelmanratkaisu ammattietiikka vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi -

12 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp Vartiointitoiminta, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. TEEMAT Vartioinnin eri muodot paikallisvartiointi myymäläturvallisuus piirivartiointi arvokuljetus oman työn suunnittelu huomioiden vaihtuvien työympäristöjen riskit työmenetelmien hallinta laitteiden ja välineiden hallinta erilaisten turvallisuusteknistenjärjestelmien hyödyntäminen asiakaspalvelutilanteiden hallinta tietotekniikan hyödyntäminen taloudellinen toiminta lainsäädännön hallinta ja työelämään liittyvien ohjeiden noudattaminen asiakaskohteen toiminnan ja sen työturvallisuuden ymmärtäminen ongelma- ja vikatilanteissa toimiminen ergonomia tilanteen mukainen raportointi Voimankäytön hallinta ennakoinnin merkitys

13 13 fyysisen voimankäytön hallinta käsirautojen hallinta patukan hallinta teleskooppipatukan hallinta sumuttimen hallinta työturvallisuuden ymmärtäminen Yrittäjyys yksityisellä turvallisuusalalla yksityisen turvallisuusalan yrityksen perustaminen toiminnan kannattavuuden perustelu Työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY-toiminta) työhyvinvointi aktiivinen TYKY-toimintaan osallistuminen TYKY-harjoituksen suunnittelu ja pitäminen Ammattietiikka ja vuorovaikutustaidot lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukainen toiminta koulu- ja työaikojen noudattaminen muuttuneista aikatauluista sopiminen hyvä käyttäytyminen ja erilaisten ihmisten huomioiminen erilaiset asiakaspalvelutilanteet työasun käyttäminen, ml. jalkineet tarvittavien henkilösuojainten käyttäminen tilanteen mukainen raportointi OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen kontaktiopetus ja oppimistehtävät työsalityöskentely ja käytännönharjoitukset sisäliikuntatilat ja ulkoliikunta-alueet tuutorointi ja vertaisoppiminen verkko-opiskelu, sosiaalinen media oppilaitoksen sisäinen palvelutoiminta (esim. erilaiset tapahtumat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen ja muu oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen opintomatkat, vierailut yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja erilaisilla messuilla ongelmaperustainen oppiminen, projektioppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osaa toimia erilaisissa vartiointitehtävissä. Hän ymmärtää vartioinnin osana asiakasyrityksen turvallisuuden kokonaisuutta. Hän ymmärtää teknisten järjestelmien merkityksen vartiointityön osana. Hän hahmottaa yksityisellä turvallisuusalalla toimivan yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät toimenpiteet.

14 14 Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan osallistumalla turvallisuusalan työtehtävien toteutukseen aidoissa työkohteissa tai muuten todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa. Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työelämässä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Näytön suorittaminen oppilaitosympäristössä tulee esille silloin, kun organisaatiot eivät halua saattaa opiskelijoiden, opettajien tai muiden ulkopuolisten tahojen tietoon turvallisuusratkaisujaan ja turvallisuussuunnitelmiaan. HUOMIOITAVAA Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: vartiointiin liittyvien työmenetelmien hallinta vartiointiin liittyvien laitteiden ja välineiden käytön hallinta voimankäytön taktinen ennakoinnin hallinta asiakaspalvelun hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta: vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön hallinta asiakaskohteen hallinta ongelma- ja vikatilanteiden hallinta yrittäjyyden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmaratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka viestintä ja tiedottaminen terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - Ennen tämän tutkinnon osan suorittamista, opiskelijan tulee suorittaa tutkinnon osa Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp hyväksytysti läpi.

15 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti toimia toimivaltuuksiensa rajoissa toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön mukaisesti käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimintaan valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa tietoisena oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan turvallisuutta tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin puuttuvalla tavalla vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien ja valaisimien käytön asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. TEEMAT Toimitilaturvallisuus mahdolliset uhkat ja vahingot toimitilojen suojaaminen vartioinnilla vartioinnin hyödyntäminen organisaatiossa riskienhallinta ja tilanteen mukainen raportointi tarvittavan tietotekniikan ja oheislaitteiden hyödyntäminen sekä kriittinen tiedonhaku Vartijakoulutus vartijan työn perusteet-koulutus hätäensiapu/4 h vartijan työn perusteet-koulutukseen liittyvä voimankäyttökoe vartijan peruskurssi vartijan peruskurssi-koulutukseen liittyvä voimankäyttökoe

16 16 ensiapu/12 h. Vastaa yhdessä väliaikaisen vartijan koulutukseen sisältyvän hätäensiapuun liittyvän opetusaiheen kanssa SPR:n Ensiapu I -kurssin sisältöä tulityökorttikoulutus Järjestyksenvalvojan peruskoulutus järjestyksenvalvojan peruskoulutus ensiapukoulutus palo- ja pelastuskoulutus järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen liittyvä voimankäyttökoe Voimankäyttötilanteet ja erityinen voimankäyttö ennakoinnin merkitys fyysisen voimankäytön hallinta käsirautojen hallinta patukan hallinta teleskooppipatukan hallinta sumuttimen hallinta Yleisötilaisuuksien turvallisuus yleisötilaisuuksien turvallisuussuunnittelu toiminta yleisötilaisuuksissa tieturva 1-korttikoulutus yrittäjyys Työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY-toiminta) työhyvinvointi, ergonomia aktiivinen TYKY-toimintaan osallistuminen Ammattietiikka ja vuorovaikutustaidot lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukainen toiminta koulu- ja työaikojen noudattaminen muuttuneista aikatauluista sopiminen hyvä käyttäytyminen ja erilaisten ihmisten huomioiminen erilaiset asiakaspalvelutilanteet työasun käyttäminen, ml. jalkineet tarvittavien henkilösuojainten käyttäminen tilanteen mukainen raportointi OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen kontaktiopetus ja oppimistehtävät työsalityöskentely ja käytännönharjoitukset sisäliikuntatilat ja ulkoliikunta-alueet tuutorointi ja vertaisoppiminen verkko-opiskelu, sosiaalinen media oppilaitoksen sisäinen palvelutoiminta (esim. erilaiset tapahtumat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen opintomatkat, vierailut yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja erilaisilla messuilla ongelmaperustainen oppiminen, projektioppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen

17 17 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osaa toimia vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustehtävissä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Tutkinnonosaan ei kuulu työssäoppimista. Tämän tutkinnonosan päätavoitteena on järjestyksenvalvoja- ja vartijakurssien suorittaminen sekä niihin liittyvien voimankäytön näyttöjen läpäiseminen. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: suunnitelmallisuus taloudellinen, tehokas ja laadukas toiminta aloitekyky ja yrittäjyys oman työn arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: vartiointi ja järjestyksenvalvonta voimankäyttövälineiden hallinta välineiden ja varusteiden käyttö asiakaspalvelu Työn perustana olevan tiedon hallinta: vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteisiin liittyvän lainsäädännön voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädännön hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu ammattietiikka vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Opiskelija suorittaa hyväksytysti sisäministeriön hallinnonalan erityislainsäädännön määrittämät vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutukset sekä vartijalle sallittujen voimankäyttövälineitä koskevat näissä säädöksissä määritellyt koulutukset, lukuun ottamatta ampuma-aseita koskevaa koulutusta. Arviointi viranomaisohjeistuksen mukaisesti hylätty hyväksytty.

18 18 HUOMIOITAVAA Ennen tämän tutkinnon osan suorittamista, opiskelijan tulee suorittaa tutkinnon osa Turvallisuusalan toiminta 45 osp hyväksytysti läpi.

19 Turvallisuusalan palvelutoiminta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET TEEMAT Opiskelija osaa kohdata erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään selvittää asiakaskohteeseen liittyvät palvelu- ja laatukuvauksien sisällöt suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä suunnitella ja toteuttaa tyypillisimpiä organisaation tukitoimia esimerkiksi postitus, laskutus, tuotteistaminen ja tuotteiden tuotesuojaus jne. sovittaa turvallisuustyöt ja palvelutehtävät tehokkaasti työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon työskentelyn päihdetyöaiheisissa tehtävissä ottaa huomioon organisaation omaehtoiseen varautumiseen liittyvät työn tunnuspiirteet ja sitä koskevan lainsäädännön, esimerkiksi teollisuusyritysten omat turvallisuusorganisaatiot ja tehtävät ottaa huomioon oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvien töiden erot vartioimisliiketoimintaan raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Organisaation omavalvonta toiminta organisaation omassa turvallisuusorganisaatiossa organisaation turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus yritysturvallisuuden osa-alueiden huomioiminen organisaatioiden omaehtoiseen varautumiseen liittyvät toimet riskienhallinta ja turvallisuuden kehittäminen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat ja niiden velvoittamat toimenpiteet tarvittaessa yhteydenpito viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin muun henkilöstön opastaminen turvallisuusasioissa tilanteen mukainen raportointi Työn suunnittelu ja toiminta työtehtävissä oman työ suunnittelu työskentely työyhteisön jäsenenä työyhteisöviestintä (sisäinen ja julkinen viestintä) työskentely erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, huomioiden haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, esim. päihtyneet asiakkaat työskentely erilaisissa tuki- ja palvelutehtävissä turvallisuusalan ammattietiikan mukainen toiminta työaikojen noudattaminen ja muutoksista sopiminen hyvä käyttäytyminen ja erilaisten ihmisten huomioiminen työasun ja tarvittavien henkilösuojainten käyttäminen työhyvinvointi, ergonomia yrittäjyys tilanteen mukainen raportointi

20 20 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen kontaktiopetus ja oppimistehtävät työsalityöskentely ja käytännönharjoitukset sisäliikuntatilat ja ulkoliikunta-alueet tuutorointi ja vertaisoppiminen verkko-opiskelu, sosiaalinen media oppilaitoksen sisäinen palvelutoiminta (esim. erilaiset tapahtumat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen ja muu oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen opintomatkat, vierailut yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja erilaisilla messuilla ongelmaperustainen oppiminen, projektioppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osaa toimia turvallisuusalan palvelutoiminnassa aidossa työympäristössä, huomioiden organisaation omavalvontaan liittyviä asioita. Hän osaa raportoida käsketyllä tavalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan osallistumalla turvallisuusalan työtehtävien toteutukseen aidoissa työkohteissa tai muuten todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa. Näyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työelämässä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin näyttö toteutetaan oppilaitoksessa. Näytön suorittaminen oppilaitosympäristössä tulee esille silloin, kun organisaatiot eivät halua saattaa opiskelijoiden, opettajien tai muiden ulkopuolisten tahojen tietoon turvallisuusratkaisujaan ja turvallisuussuunnitelmiaan. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto

Puutarhatalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puutarhatalouden perustutkinto 2015 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 14.4.2015 Rehtorin hyväksyntä 43,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot