Peruskäyttäjän käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruskäyttäjän käyttöohje"

Transkriptio

1 Peruskäyttäjän käyttöohje TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 1

2 Sisällysluettelo 1. Perustiedot Asetukset Käyttäjäprofiili Käyttäjätunnus ja salasana Ruokavaliorajoitukset Käyttöoikeudet Tilavarausnäytön asetukset Käyttöliittymä Tilavaraukset Näkymät Päivän varaukset -näkymä Tilan varaaminen Tilavarauksen avaaminen Tilavarauksen muokkaaminen Isännän/emännän vaihto Henkilömäärä Viesti neuvonnalle Osallistujat Tarjoilutilauksen liittäminen tilavaraukseen Muu tarjoilupaikka Tuotteiden lisääminen tarjoiluun Tarjoilun tallentaminen Henkilömäärän lisääminen tarjoilutilaukseen Osallistujien lisääminen tarjoilutilaukseen Osallistujien ruokavaliorajoitukset Osallistujan poistaminen tarjoilutilauksesta Isännän/emännän lisääminen osallistujaksi Tarjoilutilauksen laskutustiedot ja laskentatunnisteet Viestit tarjoilutilauksesta Tarjoilutilaukseen uusien tarjoilujen lisääminen Tarjoilutilauksen tallentaminen Kalenterimerkintä tilaisuudesta osallistujille Kalenterimerkinnän lähettäminen Vakiovarauksen tekeminen Tilavarauksen liittäminen vakiovaraukseen Jos tilavarauksesta halutaan poistaa liitos vakiovaraukseen, valitaan pudotusvalikosta ensimmäinen rivi, jossa on merkkinä vain viiva ja tallennetaan tilavaraus Tilavarauksen siirtäminen Tilavarauksen alkamis- ja päättymisajan muuttaminen Tilavarauksen poistaminen Tilavarauksen siirto tarjoiluineen 15 TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 2

3 Tilavarauksen kopiointi tarjoiluineen Tilavarauksen poisto ja tarjoilutilauksen peruminen Oletusisännän/emännän vaihtaminen Työkalupalkit Uusi vakiovaraus Virkistä Vaihda oletusisäntä/-emäntä Varaukset aikavälillä -näkymä Omat varaukset -näkymä Vakiovaraukset -näkymä Vakiovarauksen tekeminen Tarjoilutilaukset Tarjoilutilauksen tekeminen Oletusisännän/emännän vaihtaminen Henkilömäärän lisääminen tarjoilutilaukseen Tarjoilun lisääminen tarjoilutilaukseen Ateriatyyppi Muu tarjoilupaikka Tuotteiden lisääminen tarjoiluun Tarjoilun tallentaminen Osallistujien lisääminen tarjoilutilaukseen Osallistujien ruokavaliorajoitukset Osallistujan poistaminen tarjoilutilauksesta Isännän/emännän lisääminen osallistujaksi Tarjoilutilauksen laskutustiedot ja laskentatunnisteet Viestit tarjoilutilauksesta Tarjoilutilaukseen uusien tarjoilujen lisääminen Tarjoilun poistaminen tarjoilutilauksesta Tarjoilutilauksen tallentaminen Tarjoilutilauksen peruminen Tarjoilutilauksen kopioiminen Työkalupalkit Aikaväli Toiminnot Lisätoiminnot Näkymä Rajaukset Käyttöoikeudet Rajaa Raportit Omat raporttipohjat Uuden raporttipohjan luominen 24 TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 3

4 4.1.2 Raporttipohjan poistaminen Työlistan tulostaminen Tilausten merkitseminen toimitetuiksi Raportteja tarjoilutilauksista Esimerkit: Alv-raportti Myyntiraportti Raportteja tilavarauksista Koonti-raportti tilavarauksista Esimerkit: 29 TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 4

5 1. Perustiedot Perustiedot-valikossa ylläpidetään ja hallitaan tietoja, joita käytetään muualla ohjelman toiminnoissa tarjoilutilauksissa, tilavarauksissa jne. Ohjelman pääkäyttäjällä on kaikki oikeudet ohjelman tietoihin kuten perustietoihin, kun taas esimerkiksi peruskäyttäjän oikeudet on rajattu vain tiettyihin ohjelman toimintoihin. Perustiedot sisältävät sekä yhteisiä että käyttäjäkohtaisia tietoja. Yhteisistä tiedoista vastaa ohjelman pääkäyttäjä. 1.1 Asetukset Asetukset-toiminto on käyttäjäkohtainen. Asetuksissa ylläpidetään käyttäjäprofiiliin liittyviä tietoja, voidaan antaa käyttöoikeuksia omiin tilavarauksiin/tarjoilutilauksiin toisille käyttäjille sekä määritellä, mitä tietoja Tilavaraukset-näkymässä oletuksena näytetään Käyttäjäprofiili Käyttäjätunnus ja salasana Tunnus ja salasana, jolla ohjelmaan kirjaudutaan, voidaan antaa ja vaihtaa Käyttäjäprofiilivälilehdellä. Voit myös lisätä henkilönumeron, mutta sitä ei kysytä kirjauduttaessa Ruokavaliorajoitukset Käyttäjälle voidaan asettaa ruokavaliorajoitus pudotusvalikossa laittamalla rajoituksen kohdalla rastin ruutuun. Huomautukseen voit laittaa lisätietoja koskien henkilön ruokavaliorajoituksia. Henkilökohtaiset ruokavaliorajoitukset eivät näy muille käyttäjille. Jos henkilöllä on jokin ruokavaliorajoitus, tarjoilutilauksissa osallistujaksi liitetyn henkilön nimi näkyy punaisella ja Dieetit asetettu -kohdassa on rasti. Ainostaan keittiön tulostamissa tarjoilutilauksissa sekä työlistoissa on tilaukseen osallistuvan henkilön nimen perässä merkintä dieetistä. 1.2 Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet-välilehdellä voidaan antaa muille käyttäjille oikeuden käsitellä omia tilauksia. Tällöin henkilö, jolle käyttöoikeus on annettu, pystyy käsittelemään sen henkilön tarjoilutilauksia, joka on antanut käyttöoikeuden omiin tilauksiinsa. Toisen henkilön tarjoilutilaukset saadaan näkyviin Tarjoilutilaukset-toiminnossa valitsemalla Rajaukset-ryhmässä Käyttöoikeudet-pudotusvalikosta henkilön nimi, jonka varauksia halutaan käsitellä. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 5

6 1.3 Tilavarausnäytön asetukset Tällä välilehdellä voit muokata tilanvarausnäytöllä näkyviä ominaisuuksia. Voit esimerkiksi valita, että mitkä tiedot näkyvät tilanvarauksen varaustiedoissa sekä huonetiedoissa. Tietojen esiintymisjärjestystä voit muuttaa valikon alanuolien avulla. 1.4 Käyttöliittymä Voit muokata yhtiön, yksikön tai vastuualueen nimen näkyvyyttä. Vaihtoehtoina nimi, lyhytnimi tai molemmat. 2. Tilavaraukset Tilavaraukset - toiminto avataan Toiminnot-valikosta Tilavaraukset -kohdasta. Tilavaraukset - näytöllä käsitellään huonetilojen varauksia. Jotkut huoneet saattavat olla varauksien osalta ajallisesti rajattuja. Joidenkin huoneiden osalta varausoikeus voi olla rajattu vain tiettyihin henkilöihin. Huonetilojen rajauksista vastaa ohjelman pääkäyttäjä Näkymät Tilavarauksia voidaan käsitellä neljän eri näkymän avulla päiväkohtaisesti, valitun aikavälin varauksia, pelkästään omia varauksia tai vakiovarauksia. Kukin näkymä sisältää hieman toisistaan poikkeavia toimintoja. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 6

7 2.2 Päivän varaukset -näkymä Päivän varaukset -näkymässä voidaan selata päivä-, toimitalo-, huoneryhmä-, huoneet sekä varustekohtaisesti tilojen tietoja, niiden varaustilanteita, tehdä tilavarauksia sekä vakiovarauksia, muokata niitä ja poistaa. Myös varaustietoihin tallentuva tilan varaaja (isäntä/emäntä) voidaan vaihtaa tällä näytöllä Tilan varaaminen Tila varataan maalaamalla varausaika tilan kohdalla ja valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Uusi tilavaraus. Ohjelma tallentaa automaattisesti isännäksi/emännäksi varauksen tekijän tai henkilön, joka on määritetty oletusisännäksi/-emännäksi. Isäntä/emäntä voidaan vaihtaa tilavarauksen muokkaustoiminnossa Tilavarauksen avaaminen Tilavaraus avataan tuplaklikkaamalla tilavarausta tai valitsemalla hiiren oikean painikkeen takaa Avaa tilavaraus. Vaihtoehtoisesti tilavaraus voidaan avata myös Toiminnot -työkalupalkin Avaa tilavaraus -painikkeella Tilavarauksen muokkaaminen Tilavarauksen tiedot täydennetään [Muokkaa] Tilavaraus -lomakkeella. Lomakkeella voidaan muuttaa tilaisuuden alkamis-/päättymisaikaa, liittää laskutustiedot, osallistujat ja tarjoilutilauksia, kirjoittaa neuvonnalle viestin, vaihtaa tilaisuuden isäntä/emäntä sekä lähettää osallistujille kalenterimerkinnän tilaisuudesta. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 7

8 Tallenna-painikkeella tallennetaan tehdyt muutokset. Huom! Muutokset eivät tallennu ohjelmaan, jos lomake suljetaan punaisella rastilla Isännän/emännän vaihto Tilavarauksen tekemisen yhteydessä varaukseen tallentunut Isäntä/emäntä voidaan vaihtaa toiseksi henkilöksi vaihda -painikkeen kautta Henkilömäärä Henkilömäärä-kenttään voidaan kirjoittaa tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Lukumäärä voi olla suurempi kuin tilavaraukseen liitettyjen osallistujien määrä, sillä aina ei etukäteen tiedetä tilaisuuteen osallistuvien henkilöllisyyttä. Jos tilavaraukseen liitettyjen osallistujien lukumäärä ylittää Henkilömäärä-kenttään annetun lukumäärän, ohjelma muuttaa kentän lukumäärän automaattisesti vastaamaan osallistujien lukumäärää Laskutustiedot Laskutustietoihin täydennetään tarvittavat tiedot. Tilavarausta ei voida tallentaa ennen kuin kaikki pakolliset laskutustiedot on annettu. Ohjelman pääkäyttäjä määrittää, mitkä laskentatunnisteet ovat pakollisia tietoja. Tunnisteen voi valita joko valmiiksi pudotusvalikossa olevista tunnisteista tai, jos vaihtoehtoja ei ole erikseen määritelty, voidaan tunniste kirjoittaa suoraan kenttään. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 8

9 2.1.7 Viesti neuvonnalle Viesti neuvonnalle -kenttään voidaan kirjoittaa tilaisuuteen liittyviä tietoja neuvontaa varten Osallistujat Osallistujat lisätään tilavaraukseen Poimi osallistujat -listalta maalaamalla valitut osallistujat ja valitsemalla Lisää. Osallistujat voidaan lisätä myös yksitellen tuplaklikkaamalla valitun nimen kohdalla. Lista on jaettu Henkilöt-, Omat- ja Vieraat -näkymiin. Henkilöt -näkymä sisältää kaikki konsernin henkilöt. Vieraat -näkymässä on käyttäjän lisäämät henkilökohtaiset vieraat. Tarvittaessa uusi vieras voidaan tallentaa ohjelmaan suoraan Vieraat -näkymässä, eikä sitä siten tarvitse käydä erikseen perustamassa Perustiedot-valikossa Vieraat-toiminnossa. Omat -näkymä sisältää käyttäjän itse nimeämien ryhmien alle poimitut konsernin henkilöt. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi johtoryhmä tai myyntiryhmä. Ryhmät näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. Ryhmät luodaan Perustiedot-valikossa Henkilöt: oma lista -toiminnossa. Tilavaraukseen liitettyjen osallistujien lukumäärä tulee näkyviin Henkilöt-kenttään, jos Henkilötkenttään ei ole erikseen annettu lukumäärää tai se on pienempi kuin tilavaraukseen liitettyjen osallistujien määrä. Osallistuja poistetaan tilavarauksesta osallistujan ollessa listalla valittuna joko näppäimistön Delete-näppäimellä tai Osallistujat työkalupalkista valitsemalla Poista osallistuja Tarjoilutilauksen liittäminen tilavaraukseen Tilavaraukseen voidaan liittää uusi tarjoilutilaus [Muokkaa] Tilavaraus -näytöllä. Tarjoilutilaustyökalupalkista valitaan Uusi tarjoilutilaus. Tarjoilu-näytöllä valitaan kellonaika, milloin tarjoilu tulee toteuttaa ja Ateriatyyppi esim. lounas, kokouskahvi jne. Huom! Ateriatyyppi tulee valita ennen tuotteiden poimintaa. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 9

10 Muu tarjoilupaikka Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan tarvittaessa kirjoittaa tilan nimi, joka ei ole yleisesti Tilavaraus-toiminnon ja Tilaxin kautta varattavissa. Tällainen voisi olla esim. aula, henkilön työhuone tai kesäterassi. Vastaavasti Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan kirjoittaa keittiölle tiedoksi esim. nouto, jos tilatut tarjoilut noudetaan itse. Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan hakea tila myös Tilavaraus -työkalupalkin Muun huonetilan poiminta -painikkeen kautta Tuotteiden lisääminen tarjoiluun Tarjoiltavat tuotteet lisätään tarjoiluun Tuotteet-listalta joko tuplaklikkaamalla tuotetta tai valitsemalla listalta tuotteita, jonka jälkeen painetaan Lisää valitut -painiketta. Tarjoilu-näytön tuotelistan Tilattu-kenttään tulee automaattisesti osallistujien lukumäärän mukaan tuotteiden tilausmäärä. Määrää voi vapaasti muuttaa tuplaklikkaamalla saraketta ja antamalla uuden arvon. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 10

11 Tuotteet-listaa voidaan ryhmitellä aakkosjärjestykseen laskevasti tai nousevasti klikkaamalla Nimiriviä. Tuotteet-listan yläosan Etsi-toiminnon avulla voidaan usealla eri tavalla hakea tuotteita. Jos Tuotteet-lista ei ole näkyvissä, sen saa esiin valitsemalla Tuotteet-työkalupalkista Tuotteiden poiminta. Tuotteita voidaan lisätä tarjoiluun myös Pikatuotevalinta-työkalupalkista. Pikatuotevalintalistan sisällöstä vastaa keittiön henkilökunta. Tuotteita voidaan poistaa tarjoilutilauksesta valitsemalla tuote ja painamalla näppäimistöllä Delete tai Tuotteet-työkalupalkista Poista tuote Tarjoilun tallentaminen Tarjoilu tallennetaan valitsemalla Tarjoilu-työkalupalkista OK. Ohjelma palaa [Muokkaa] Tarjoilutilaus -näytölle, jossa täydennetään tarjoilutilauksen tietoja Henkilömäärän lisääminen tarjoilutilaukseen Henkilöitä-kenttään voidaan antaa tarjoilutilaukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti lukumäärän mukaisesti tuotteiden rivihinnan. Jos Henkilöitä-kenttään ei anneta mitään arvoa, laskee ohjelma tuotteiden rivihinnan tilavaraukseen tai tarjoilutilaukseen liitettyjen osallistujien määrän mukaisesti. Jos Henkilöitä-kenttään on annettu pienempi lukumäärä kuin osallistujia on liitetty tarjoilutilaukseen, ohjelma laskee tuotteiden rivihinnan liitettyjen osallistujien mukaisesti sekä muuttaa Henkilöitä-kenttään tilaukseen liitettyjen osallistujien lukumäärän Osallistujien lisääminen tarjoilutilaukseen Osallistujat-välilehdellä liitetään tarjoilutilaisuuteen osallistuvat henkilöt. Osallistujat lisätään tarjoilutilaisuuteen Poimi osallistujat -listalta maalaamalla valitut osallistujat ja valitsemalla Lisää. Osallistujat voidaan lisätä myös yksitellen tuplaklikkaamalla valitun nimen kohdalla. Lista on jaettu Henkilöt-, Omat- ja Vieraat -näkymiin. Henkilöt -näkymä sisältää kaikki konsernin henkilöt. Omat -näkymä sisältää käyttäjän itse nimeämien ryhmien alle poimitut konsernin henkilöt. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi johtoryhmä tai myyntiryhmä. Ryhmät näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. Ryhmät luodaan Perustiedot-valikossa Henkilöt: oma lista -toiminnossa. Vieraat -näkymässä on käyttäjän lisäämät henkilökohtaiset vieraat. Tarvittaessa uusi vieras voidaan tallentaa ohjelmaan suoraan Vieraat -näkymässä, eikä sitä siten tarvitse käydä erikseen perustamassa Perustiedot-valikossa Vieraat-toiminnossa. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 11

12 Tarjoilutilaukseen liitettyjen osallistujien lukumäärä tulee näkyviin Henkilöt-kenttään, jos Henkilötkenttään ei ole erikseen annettu lukumäärää tai se on pienempi kuin tarjoilutilaisuuteen osallistuvien henkilöiden määrä Osallistujien ruokavaliorajoitukset Tarjoilutilaukseen liitetyille osallistujille voidaan lisätä ruokavaliorajoituksia pudotusvalikosta. Henkilö, jolle ruokavaliorajoitukset on lisätty pääkäyttäjän toimesta, näkyy Osallistujat -listalla punaisella korostettuna ja Dieetit asetettu -kohdassa on rasti ruudussa. Henkilölle pääkäyttäjän asettamat ruokavaliorajoitukset eivät näy muille käyttäjille Osallistujan poistaminen tarjoilutilauksesta Osallistuja poistetaan tarjoilutilauksesta osallistujan ollessa listalla valittuna joko näppäimistön Delete-näppäimellä tai Osallistujat työkalupalkista valitsemalla Poista osallistuja Isännän/emännän lisääminen osallistujaksi Tilaisuuden isäntä/emäntä voidaan lisätä osallistujaksi pikatoiminnon avulla Osallistujat - työkalupalkissa Tarjoilutilauksen laskutustiedot ja laskentatunnisteet Laskutustietoihin täydennetään tarvittavat tiedot. Tarjoilutilausta ei voida tallentaa ennen kuin kaikki pakolliset laskutustiedot on annettu. Ohjelman pääkäyttäjä määrittää, mitkä laskentatunnisteet ovat pakollisia tietoja. Tunnisteen voi valita joko valmiiksi pudotusvalikossa olevista tunnisteista tai, jos vaihtoehtoja ei ole erikseen määritelty, voidaan tunniste kirjoittaa suoraan kenttään Viestit tarjoilutilauksesta Viestit -välilehdellä voidaan kirjoittaa tarjoilutilauksesta lisätietoja keittiölle, neuvonnalle sekä yleisesti. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 12

13 Tarjoilutilaukseen uusien tarjoilujen lisääminen Tarjoilutilaukseen voidaan tehdä lisää uusia tarjoiluja rajattomasti valitsemalla Tarjoilut - työkalupalkista Lisää tarjoilu Tarjoilutilauksen tallentaminen Tarjoilutilaus tallennetaan Toiminnot -työkalupalkista valitsemalla tallenna. Ohjelma palaa Tilavaraus -näytölle Kalenterimerkintä tilaisuudesta osallistujille Tilaisuudesta voidaan lähettää tapahtuman osallistujille sähköpostin välityksellä kalenterimerkintä osallistujien omiin kalentereihin. Viesti-kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoinen viesti tai siihen voidaan kopioida oletusviesti Kalenteri-työkalupalkista valitsemalla Luo oletusviesti -painikkeella. Oletusviesti-toiminto kopioi viesti-kenttään tilaisuuden isännän/emännän sekä osallistujat. Näitä tietoja voidaan vapaasti muuttaa ennen viestin lähettämistä osallistujille. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 13

14 Kalenterimerkinnän lähettäminen Viesti tilaisuuden osallistujille lähetetään Lähetä sähköposti osallistujille -toiminnon kautta. Toiminto avataan valitsemalla Kalenterimerkintä-työkalupalkista Lähetä osallistujille. Ohjelma antaa automaattisesti ilmoituksen, jos osallistujilta puuttuu sähköpostiosoite. Avautuneella Lähetä sähköposti osallistujille -näytöllä täydennetään tarvittavat tiedot. Puuttuvat sähköpostiosoitteet lisätään kirjoittamalla osoite Vastaanottaja -työkalupalkin kenttään ja valitsemalla Lisää. Tarvittaessa sähköpostiosoite poistetaan valitsemalla osoite Vastaanottajat-listasta ja valitsemalla Vastaanottaja -työkalupalkista Poista. Kalenterimerkintä lähetetään sähköpostitse osallistujille valitsemalla Toiminnot-työkalupalkista Lähetä. Kun viesti on lähetetty, Lähetä sähköposti osallistujille -näyttö sulkeutuu automaattisesti Vakiovarauksen tekeminen Usein toistuvasta tilaisuudesta esimerkiksi kurssista voidaan tehdä halutulle ajanjaksolle vakiovaraus. Tällöin tehdään normaalisti tilavaraus kaikkine tarvittavine tietoineen ja tarjoiluineen. Tämän jälkeen valitaan Vakiovaraus-työkalupalkista Uusi vakiovaraus. Avautuneella näytöllä määritetään kuinka usein ja millä aikavälillä tilaisuus toistuu sekä annetaan vakiovaraukselle nimi esim. Englannin kurssi. Ohjelma luo vakiovaraukset valituille ajankohdille Toista-painikkeella. Tehdyt varaukset sisältävät täsmälleen samat tiedot kuin alkuperäinen tilavaraus vierailijoineen jatarjoiluineen. Ohjelma varoittaa automaattisesti, jos jollekin valitulle ajankohdalle tilavarausta ei voida tehdä. Varoitus-näytöllä Details-painikkeen takaa saadaan tarkempi listaus siitä, mille aikavälille tilavarauksen tekeminen epäonnistui. Vakiovaraus voidaan tehdä myös Päivän varaukset - ja Vakiovaraukset-näkymässä Tilavarauksen liittäminen vakiovaraukseen Yksittäisiä tilavarauksia voidaan liittää olemassa olevaan vakiovaraukseen. Ohjelma kopioi vakiovarauksen nimen esim. Englannin kurssi kyseiseen tilavaraukseen. Tilavaraus liitetään vakiovaraukseen [Muokkaa] Tilavaraus -näytöllä. Vakiovaraus-työkalupalkissa valitaan pudotusvalikosta vakiovaraus esim. Englannin kurssi, johon tilavaraus halutaan liittää. Vakiovarauksen poistaminen tilavarauksesta TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 14

15 Jos tilavarauksesta halutaan poistaa liitos vakiovaraukseen, valitaan pudotusvalikosta ensimmäinen rivi, jossa on merkkinä vain viiva ja tallennetaan tilavaraus Tilavarauksen siirtäminen Tilavaraus voidaan siirtää sellaisenaan toiselle alkamisajankohdalle, päivälle tai kokonaan toiseen tilaan ja päivälle. Tilavaraus siirretään valitsemalla Päivän varaukset -näkymän huonetiloja ja kellonaikoja sisältävältä listalta tilavaraus ja valitsemalla hiiren oikean painikkeen takaa Leikkaa. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Liitä. Vastaavasti tilavaraus voidaan siirtää valitsemalla varattu tila ja Toiminnot-työkalupalkista Leikkaa. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan Toiminnot-työkalupalkista Liitä Tilavarauksen alkamis- ja päättymisajan muuttaminen Tilavarauksen alkamisaikaa voidaan vaihtaa siirtämällä huonetiloja ja kellonaikoja sisältämällä listalla vartun tilauksen leikkaa/kopio -toimintojen avulla. Jos halutaan vaihtaa sekä alkamis- että päättymisaikaa, tulee tilavaraus avata ja [Muokkaa] Tilavaraus -näytöllä Pvm-kohdassa vaihtaa ajankohdat Tilavarauksen kopiointi Tilavaraus voidaan kopioida sellaisenaan toiselle alkamisajankohdalle, päivälle tai kokonaan toiseen tilaan ja päivälle. Tilavaraus kopioidaan valitsemalla Päivän varaukset -näkymän huonetiloja ja kellonaikoja sisältävältä listalta tilavaraus ja valitsemalla hiiren oikean painikkeen takaa Kopioi. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Liitä. Vastaavasti tilavaraus voidaan kopioida valitsemalla varattu tila ja Toiminnot-työkalupalkista Kopioi. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus kopioidaan ja valitaan Toiminnot-työkalupalkista Liitä Tilavarauksen poistaminen Tilavaraus poistetaan Päivän varaukset -näkymän huonetiloja ja kellonaikoja sisältävältä listalta valitsemalla varaus, joka halutaan poistaa ja hiiren oikean painikkeen takaa valitsemalla Poista tilavaraus. Vaihtoehtoisesti tilavaraus voidaan poistaa myös Toiminnot -työkalupalkin Poista tilavaraus -painikkeella poistettavan varauksen ollessa valittuna Tilavarauksen siirto tarjoiluineen Tilavaraus voidaan siirtää tarjoiluineen toiselle alkamisajankohdalle, päivälle tai kokonaan toiseen tilaan ja päivälle. Tilavaraus siirretään valitsemalla Päivän varaukset -näkymän huonetiloja ja kellonaikoja sisältävältä listalta tilavaraus ja valitsemalla hiiren oikean painikkeen takaa Leikkaa tarjoiluineen. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Liitä. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 15

16 Vastaavasti tilavaraus voidaan siirtää valitsemalla varattu tila ja Toiminnot-työkalupalkista Leikkaa. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan Toiminnot-työkalupalkista Liitä. Kyseiseen tilavaraukseen liitetyt tarjoilut siirtyvät tilavarauksen mukana uuteen tilaan ja/tai ajankohdalle. Jos tilavaraukseen liitetty tarjoilutilaus sisältää tarjoiluja, jotka on liitetty eri tilaan, jäävät normaalisti voimaan Tilavarauksen kopiointi tarjoiluineen Tilavaraus voidaan kopioida tarjoiluineen toiselle alkamisajankohdalle, päivälle tai kokonaan toiseen tilaan ja päivälle. Tilavaraus kopioidaan valitsemalla Päivän varaukset -näkymän huonetiloja ja kellonaikoja sisältävältä listalta tilavaraus ja valitsemalla hiiren oikean painikkeen takaa Kopioi tarjoiluineen. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus siirretään ja valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Liitä. Vastaavasti tilavaraus voidaan kopioida valitsemalla varattu tila ja Toiminnot-työkalupalkista Kopioi. Tämän jälkeen valitaan huonetila ja tilaisuuden alkamisajankohta, johon tilaus kopioidaan ja valitaan Toiminnot-työkalupalkista Liitä. Tilavarauksen kopiointi tarjoiluineen kopioi kyseiseen tilavaraukseen liitetyt tarjoilut uuteen tilavaraukseen. Jos kopioitava tilavaraus on liitetty tarjoilutilaukseen, jossa on tarjoiluja joihinkin muihinkin tiloihin, nämä tarjoilut eivät kopioidu tilavarauksen kopioinnin yhteydessä Tilavarauksen poisto ja tarjoilutilauksen peruminen Tilavaraus, johon on liitetty tarjoilutilaus, voidaan poistaa ja samanaikaisesti perua tarjoilutilaus. Varaus poistetaan valitsemalla varaus, joka halutaan poistaa ja hiiren oikean painikkeen takaa valitsemalla Poista tilavaraus. Vaihtoehtoisesti tilavaraus voidaan poistaa myös Toiminnot - työkalupalkin Poista tilavaraus -painikkeella poistettavan varauksen ollessa valittuna. Jos tilavaraukseen liitetty tarjoilutilaus sisältää useita tarjoiluja, voidaan perua joko vain kyseisen tilan osalta tarjoilu tai tarvittaessa voidaan poistaa kaikki tarjoiluihin liitetyt tilavaraukset samalla kertaa Oletusisännän/emännän vaihtaminen Tilavarauksen isännäksi/emännäksi tallentuu automaattisesti tilavarauksen tekijä. Varaukseen oletuksena tallentuva isäntä/emäntä voidaan vaihtaa joksikin toiseksi henkilöksi Toiminnottyökalupalkin Vaihda oletusisäntä/-emäntä -painikkeen kautta. Oletusisäntä/-emäntä voidaan vaihtaa myös Perustiedot/Asetukset-toiminnon kautta. Asetuksetnäytöllä Oletusisäntä/-emäntä-kenttään valitaan Poimi-painikkeen kautta avautuneelta listalta uusi isäntä/emäntä. Oletusisännän/-emännän valinnan jälkeen tulee muistaa tallentaa muutokset. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 16

17 Työkalupalkit Kalenteri Tilavaraus-näkymää voidaan vaihdella valitsemalla kalenterista päivämäärä ja kalenterin alapuolelta aikaväli. Rajaukset Rajauksilla voidaan selata tilavaraus-näkymän tiloja toimitalo-, huoneryhmä-, huoneet- ja varusteet -kohtaisesti. Toiminnot Toiminnot -työkalupalkin sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä huoneiden kalenterinäkymässä on sillä hetkellä valittuna. Seuraavat valinnat näkymässä vaikuttavat työkalupalkin toimintojen sisältöön: huonetila, johon on liitetty pelkkä tilavaraus, huonetila, johon on liitetty tilavaraus sekä tarjoilutilaus, huonetila, johon ei ole tehty varausta Uusi vakiovaraus Usein toistuvasta tilaisuudesta esimerkiksi kurssista voidaan tehdä halutulle ajanjaksolle vakiovaraus. Ohjelma kopioi tehdystä tilavarauksesta kaikkine tietoineen vakiovarauksen valitulle aikavälille ja päiville. Uusi vakiovaraus tehdään Päivän varaukset -näkymässä ja siellä valitaan tilavaraus, josta halutaan kopioida vakiovaraus valitulle aikavälille. Tämän jälkeen valitaan Vakiovaraus-työkalupalkista Uusi vakiovaraus. Avautuneella näytöllä määritetään kuinka usein ja millä aikavälillä tilaisuus toistuu sekä annetaan vakiovaraukselle nimi esim. Englannin kurssi. Ohjelma luo vakiovaraukset valituille ajankohdille Tallenna-painikkeella. Tehdyt varaukset sisältävät täsmälleen samat tiedot kuin alkuperäinen tilavaraus vierailijoineen, tarjoiluineen jne. Ohjelma varoittaa automaattisesti, jos jollekin valitulle ajankohdalle tilavarausta ei voida tehdä. Varoitus-näytöllä Details-painikkeen takaa saadaan tarkempi listaus siitä, mille aikavälille tilavarauksen tekeminen epäonnistui Virkistä Virkistä-painikkeella voidaan päivittää Tilavaraukset-näyttö näyttämään nykyhetken tilanteen. Painiketta voidaan käyttää mm. silloin, kun Tilavaraukset-näytöllä on viivytty pitkään ja halutaan nähdä, ovatko muut ohjelman käyttäjät tehneet muutoksia varaustilanteisiin Vaihda oletusisäntä/-emäntä Tilavaraukseen oletuksena tallentuva isäntä/emäntä voidaan vaihtaa joksikin toiseksi henkilöksi Toiminnot-työkalupalkin Vaihda oletusisäntä/-emäntä -painikkeen kautta. 2.2 Varaukset aikavälillä -näkymä Varaukset aikavälillä -välilehdellä voi selata tehtyjä varauksia, tehdä uusia tai tulostaa tehdyistä varauksista listauksen. Varaukset aikavälillä -näkymää voidaan rajata usealla eri kriteerillä Rajaukset-työkalupalkin toimintojen avulla. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 17

18 2.3 Omat varaukset -näkymä Omat varaukset -näkymässä voidaan selata ja käsitellä vain omia tilavarauksia valitulta aikaväliltä. 2.4 Vakiovaraukset -näkymä Vakiovaraukset -näkymässä voidaan selata valitulta aikaväliltä vakiovarauksia, muokata niitä, poistaa sekä tehdä uusia vakiovarauksia Vakiovarauksen tekeminen Uusi vakiovaraus -lomakkeella määritetään aikaväli, jolloin varaus on voimassa ja annetaan vakiovarauksen nimi esim. Englannin kurssi. Varaukselle voidaan tarvittaessa vaihtaa toinen vastuuhenkilö. Tallentamisen jälkeen varauksen otsikkotieto näkyy varaukset listassa ja siihen voidaan vapaasti liittää esim. Päivän varaukset -näkymässä tilavarauksia. Yleensä uusia vakiovarauksia ei tehdä tämän toiminnon kautta vaan Tilavaraukset-toiminnossa (ks. Tilavaraukset/Vakiovarauksen tekeminen). TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 18

19 3. Tarjoilutilaukset Tarjoilutilauksen voi tehdä kahdella eri tavalla: joko suoraan varattuun tilaan Tilavarauksettoiminnon kautta tai erikseen Tarjoilutilaukset-toiminnossa. Tarjoilutilaukset-toiminto avataan Toiminnot-valikosta Tarjoilutilaukset-kohdasta. 3.1 Tarjoilutilauksen tekeminen Toiminnot-työkalupalkista valitaan Uusi tai tarjoilutilauslistan päällä valitaan hiiren oikean painikkeen takaa Uusi Oletusisännän/emännän vaihtaminen Tarjoilutilaukseen oletuksena tallentuva isäntä/emäntä voidaan vaihtaa isäntä/emäntä-kentän vieressä olevan painikkeen kautta Henkilömäärän lisääminen tarjoilutilaukseen Henkilöitä-kenttään voidaan antaa tarjoilutilaukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti määrän mukaisesti tuotteiden rivihinnan. Jos Henkilöitä-kenttään ei anneta mitään arvoa, laskee ohjelma tuotteiden rivihinnan tarjoilutilaukseen liitettyjen osallistujien määrän mukaisesti. Jos Henkilöitä-kenttään on annettu pienempi lukumäärä kuin osallistujia on liitetty tarjoilutilaukseen, ohjelma laskee tuotteiden rivihinnan liitettyjen osallistujien mukaisesti sekä muuttaa Henkilöitä-kenttään tilaukseen liitettyjen osallistujien lukumäärän. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 19

20 3.1.3 Tarjoilun lisääminen tarjoilutilaukseen Tarjoilu lisätään tarjoilutilaukseen joko tuplaklikkaamalla Tarjoilu-välilehden listanäytöllä tai valitsemalla Tarjoilut-työkalupalkista Lisää tarjoilu Ateriatyyppi Ateriatyyppi valitaan ennen tuotteiden lisäämistä tarjoiluun. Ateriatyyppi määrittää, milloin tilaus on myöhässä. Keittiö vastaa ateriatyyppiin sidotuista tilausaikojen määrittämisestä. Tarjoilua ei voi tallentaa ilman ateriatyypin valintaa Muu tarjoilupaikka Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan tarvittaessa kirjoittaa tilan nimi, joka ei ole yleisesti Tilavaraus-toiminnon ja TILAX:n kautta varattavissa. Tällainen voisi olla esim. aula, henkilön työhuone tai kesäterassi. Vastaavasti Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan kirjoittaa keittiölle tiedoksi esim. nouto, jos tilatut tarjoilut noudetaan itse. Muu tarjoilupaikka -kenttään voidaan hakea tila myös Tilavaraus -työkalupalkin Muun huonetilan poiminta -painikkeen kautta Tuotteiden lisääminen tarjoiluun Tarjoiltavat tuotteet lisätään tarjoiluun Tuotteet-listalta joko tuplaklikkaamalla tuotetta tai valitsemalla listalta tuotteita, jonka jälkeen painetaan Lisää valitut -painiketta. Tarjoilu-näytön tuotelistan Tilattu-kenttään tulee automaattisesti osallistujien lukumäärän mukaan tuotteiden tilausmäärä. Määrää voi vapaasti muuttaa tuplaklikkaamalla saraketta ja antamalla uuden arvon. Tuotteet-listaa voidaan ryhmitellä aakkosjärjestykseen laskevasti tai nousevasti klikkaamalla Nimiriviä. Tuotteet-listan yläosan Etsi-toiminnon avulla voidaan usealla eri tavalla hakea tuotteita. Jos Tuotteet-lista ei ole näkyvissä, sen saa esiin valitsemalla Tuotteet-työkalupalkista Tuotteiden poiminta. Tuotteita voidaan lisätä tarjoiluun myös Vakiotuotteet-työkalupalkista. Vakiotuotevalintalistan sisällöstä vastaa keittiön henkilökunta. Tuotteita voidaan poistaa tarjoilutilauksesta valitsemalla tuote ja painamalla näppäimistöllä Delete tai Tuotteet-työkalupalkista Poista tuote Tarjoilun tallentaminen Tarjoilu tallennetaan valitsemalla Tarjoilu-työkalupalkista OK. Ohjelma palaa [Uusi] Tarjoilutilaus - näytölle, jossa täydennetään tarjoilutilauksen tietoja Osallistujien lisääminen tarjoilutilaukseen Osallistujat-välilehdellä liitetään tarjoilutilaisuuteen osallistuvat henkilöt. Osallistujat lisätään tarjoilutilaisuuteen Poimi osallistujat -listalta maalaamalla valitut osallistujat ja valitsemalla Lisää. Osallistujat voidaan lisätä myös yksitellen tuplaklikkaamalla valitun nimen kohdalla. Lista on jaettu Henkilöt-, Omat- ja Vieraat -näkymiin. Henkilöt -näkymä sisältää kaikki konsernin henkilöt. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 20

21 Omat -näkymä sisältää käyttäjän itse nimeämien ryhmien alle poimitut konsernin henkilöt. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimerkiksi johtoryhmä tai myyntiryhmä. Ryhmät näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. Ryhmät luodaan Perustiedot-valikossa Henkilöt: oma lista -toiminnossa. Vieraat -näkymässä on käyttäjän lisäämät henkilökohtaiset vieraat. Tarvittaessa uusi vieras voidaan tallentaa ohjelmaan suoraan Vieraat -näkymässä, eikä sitä siten tarvitse käydä erikseen perustamassa Perustiedot-valikossa Vieraat-toiminnossa. Tarjoilutilaukseen liitettyjen osallistujien lukumäärä tulee näkyviin Henkilöt-kenttään, jos Henkilötkenttään ei ole erikseen annettu lukumäärää tai se on pienempi kuin tarjoilutilaisuuteen osallistuvien henkilöiden määrä Osallistujien ruokavaliorajoitukset Tarjoilutilaukseen liitetyille osallistujille voidaan lisätä ruokavaliorajoituksia pudotusvalikosta. Henkilö, jolle ruokavaliorajoitukset on lisätty pääkäyttäjän toimesta, näkyy Osallistujat -listalla punaisella korostettuna ja Dieetit asetettu -kohdassa on rasti ruudussa. Henkilölle pääkäyttäjän asettamat ruokavaliorajoitukset eivät näy muille käyttäjille Osallistujan poistaminen tarjoilutilauksesta Osallistuja poistetaan tarjoilutilauksesta osallistujan ollessa listalla valittuna joko näppäimistön Delete-näppäimellä tai Osallistujat työkalupalkista valitsemalla Poista osallistuja Isännän/emännän lisääminen osallistujaksi Tilaisuuden isäntä/emäntä voidaan lisätä osallistujaksi pikatoiminnon avulla Osallistujat - työkalupalkissa Tarjoilutilauksen laskutustiedot ja laskentatunnisteet Laskutustietoihin täydennetään tarvittavat tiedot. Tarjoilutilausta ei voida tallentaa ennen kuin kaikki pakolliset laskutustiedot on annettu. Ohjelman pääkäyttäjä määrittää, mitkä laskentatunnisteet ovat pakollisia tietoja. Tunnisteen voi valita joko valmiiksi pudotusvalikossa olevista tunnisteista tai, jos vaihtoehtoja ei ole erikseen määritelty, voidaan tunniste kirjoittaa suoraan kenttään Viestit tarjoilutilauksesta Viestit -välilehdellä voidaan kirjoittaa tarjoilutilauksesta lisätietoja keittiölle, neuvonnalle sekä yleisesti Tarjoilutilaukseen uusien tarjoilujen lisääminen Tarjoilutilaukseen voidaan tehdä lisää uusia tarjoiluja rajattomasti valitsemalla Tarjoilut - työkalupalkista Lisää tarjoilu tai tuplaklikkaamalla Tarjoilut-listaa Tarjoilun poistaminen tarjoilutilauksesta Tarjoilu voidaan poistaa tarjoilutilauksesta, jos tilaus ei ole myöhässä tai ylittänyt ehdotonta takarajaa. Tarjoilutilauksessa täytyy olla vähintään yksi tarjoilu, jotta tilauksen tallentaminen onnistuu. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 21

22 Tarjoilutilauksen tallentaminen Tarjoilutilaus tallennetaan Toiminnot -työkalupalkista valitsemalla tallenna. Ohjelma palaa Tarjoilutilaukset -näytölle. 3.2 Tarjoilutilauksen peruminen Koko tarjoilutilaus voidaan perua valitsemalla Toiminnot-työkalupalkista Peruuta. Jos tarjoilutilauksen tarjoiluihin on liitetty tilavarauksia, voidaan vaihtoehtoisesti perua tarjoilutilaus tilavarauksineen tai vain pelkkä tarjoilutilaus. Tarjoilutilauksen voi perua, jos se ei ole ylittänyt ehdotonta takarajaa. Peruutettu tarjoilutilaus näkyy harmaalla Tarjoilutilaukset-listassa, jos Rajaa-työkalupalkista on valittuna Peruutettu. 3.3 Tarjoilutilauksen kopioiminen Tarjoilutilaus voidaan kopioida Lisätoiminnot-työkalupalkin Kopioi-painikkeella. Ohjelma kopioi tarjoilutilaukseen kaikki muut tiedot paitsi tarjoilujen tilavaraukset. Tarjoilutilaus voidaan tallentaa vasta sitten, kun kaikilla tarjoilutilauksen tarjoiluille on tallennettu tilavaraus. Tarjoilutilausten kopiointi -toiminto on hyvä apuväline samantyyppisten tarjoilutilausten tekemiseen. 3.4 Työkalupalkit Aikaväli Tarjoilutilaukset-näkymää voidaan vaihdella valitsemalla Alkaen- ja Päättyen-pudotusvalikoista aikaväli, jolta tarjoilutilaukset esitetään Toiminnot Toiminnot-työkalupalkki sisältää Uusi-, Avaa-, Peruuta- ja Tulosta -toiminnot Lisätoiminnot Lisätoiminnot-työkalupalkki sisältää Kopioi-toiminnon, jolla voidaan kopioida Tarjoilutilaukset listalla valittuna oleva Tarjoilutilaus. Kopio tarjoilutilauksesta sisältää muuten samat tiedot kuin alkuperäinen tarjoilutilaus, mutta tilavaraus puuttuu. Tarjoilun voi tallentaa vasta sitten, kun siihen on liitetty tilavaraus Näkymä Virkistä Virkistä-painikkeella voidaan päivittää Tarjoilutilaukset-näyttö näyttämään nykyhetken tilanteen. Painiketta voidaan käyttää mm. silloin, kun Tarjoilutilaukset-näytöllä on viivytty pitkään ja halutaan nähdä, ovatko muut ohjelman käyttäjät tehneet muutoksia. Näytä lisätiedot Näytä lisätiedot/piilota lisätiedot -painikkeella voidaan selata tarjoilutilaukseen liitettyjä tuotteita ja henkilöitä Tarjoilutilaukset-listan alaosassa. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 22

23 3.4.5 Rajaukset Keittiö Rajaukset-työkalupalkissa voidaan valita, minkä keittiön tarjoilutilauksia halutaan käsitellä - edellyttäen, että on oikeus käsitellä eri keittiöiden tarjoilutilauksia Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet-pudotusvalikosta voidaan valita käyttäjä, jonka tarjoilutilauksia halutaan käsitellä. Tässä pudotusvalikossa näkyy niiden käyttäjien nimet, jotka ovat antaneet kyseiselle käyttäjälle Perustiedot-valikossa Asetukset-toiminnossa Käyttöoikeudet-välilehdellä oikeuden selata ja käsitellä tekemiään tarjoilutilauksia. Jos käyttöoikeutta ei ole annettu, pudotusvalikossa näkyy vain kyseisen käyttäjän oma nimi ja hän pystyy selaamaan vain omia tekemiään tarjoilutilauksia Rajaa Peruutettu Perutut tarjoilutilaukset saadaan näkyviin laittamalla rasti ruutuun kohdassa Peruutettu. Peruttuja tilauksia ei voida enää avata, mutta niihin liittyviä viestejä voidaan tarkastella valitsemalla Näkymä-työkalupalkista Näytä lisätiedot. Peruttu tilaus voidaan tarvittaessa kopioida uudeksi tarjoilutilaukseksi. Hyväksytty Hyväksytyt tarjoilutilaukset saadaan näkyviin laittamalla rasti ruutuun kohdassa Hyväksytty. Käsitelty Käsitellyt tarjoilutilaukset saadaan näkyviin laittamalla rasti ruutuun kohdassa Käsitelty. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 23

24 4. Raportit Pääkäyttäjä tai konsernin pääkäyttäjä voi luoda peruskäyttäjälle laajennetut käyttöoikeudet, jolloin raportointioikeuksia voidaan määritellä myös peruskäyttäjälle. Oikeuksia voidaan määritellä koskemaan konsernitason tarjoilutilausraportointia, konsernitason tilanvarausraportointia tai niitä molempia. Peruskäyttäjälle voidaan määritellä raportointioikeudet konsernitasoittain, yksiköittäin ja vastuualueittain. Peruskäyttäjä ei näe Raportit toimintoa ohjelmassa ennen kuin jonkin tason raportointioikeudet on määriteltyinä. Raportit-toiminnolla voidaan tulostaa monipuolisia raportteja tarjoilutilauksista sekä tilavarauksista. Toiminto on erittäin joustava, sillä jokainen käyttäjä, jolla on oikeus raportteihin, voi luoda omia käyttäjäkohtaisia raporttipohjia rajattomasti. Raportteihin voi poimia tarjoilutilauksista ja tilavarauksista vain halutut tiedot ja niitä voidaan ryhmitellä monella tavalla. 4.1 Omat raporttipohjat Omia raporttipohjia voidaan tehdä keittiön työlistalle, tarjoilutilauksille ja tilavarauksille Uuden raporttipohjan luominen Uuden raporttipohjan luominen aloitetaan valitsemalla raporttiin tulostuvat tiedot Sarakkeetryhmästä pudotusvalikoista. Tämän jälkeen Ryhmittely-kohdassa valitaan, miten sarakkeiden tiedot lajitellaan esim. tuotteiden rivihinnat(verollinen summa) tuoteryhmien mukaisesti. Raporttipohjalle annetaan nimi Lisää uusi raporttipohja -työkalupalkin Nimi-kenttässä. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 24

25 Raporttipohja tallennetaan valitsemalla Lisää uusi raporttipohja. Tämän jälkeen uusi raporttipohja löytyy Omat raportit -työkalupalkin listasta. Ohjelma ei estä samannimisien raporttipohjien luomista. Selkeyden vuoksi jokainen raporttipohja kannattaa kuitenkin nimetä yksilöllisesti Raporttipohjan poistaminen Poistettava raporttipohja valitaan Omat raportit -työkalupalkista. Tämän jälkeen valitaan Poista raporttipohja. 4.2 Työlistan tulostaminen Raportit->Työlistat->Omat raportit Ensin valitaan raporttipohja, jota käytetään. Tämän jälkeen valitaan, miltä aikaväliltä aineisto tulostetaan ja poimitaan keittiö, jos käyttäjällä on käytössä monta keittiötä Tilausten merkitseminen toimitetuiksi Työlistan tulostus on tilauksen elinkaaren tärkeä askel, sillä yleensä tilaukset merkitään toimitetuiksi työlistan tulostuksen yhteydessä. Tilaukset merkitään toimitetuksi laittamalla rastin ruutuun kohdassa Merkitään tilaukset toimitetuksi Rajaukset -ryhmässä ja valitsemalla tulosta. Tämän jälkeen tilaukset on merkitty toimitetuiksi, eivätkä tilaajat pääse enää muuttamaan tilauksiaan. Ainoastaan pääkäyttäjällä ja keittiöllä on oikeus muuttaa toimitettuja tilauksia. Vain toimitetut tilaukset siirtyvät laskutukseen. Merkitään tilaukset toimitetuiksi -rasti ei tallennu raporttipohjaan. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 25

26 4.3 Raportteja tarjoilutilauksista Raportit->Tarjoilutilaukset->Omat raportit Oletuksena aukeaa joka kerta tyhjä raporttipohja, jota voidaan lähteä muokkaamaan. Muokatun raporttipohjan voi tallentaa työkalupalkin Lisää uusi raporttipohja -kohdasta milloin vain ja nimetä sen alla olevasta nimikentästä. Tämän jälkeen lisätty raporttipohja ilmestyy työkalupalkin Omat raportit -listaan, josta omia raporttipohjia voidaan selata, avata ja poistaa. Raporttiin määritellään aikaväli, jolta aineistoa halutaan tulostaa. Tämän jälkeen rajauksista määritellään Keittiöt, Tuotetyypit ja Konsernit Rajauksina voidaan käyttää myös seuraavia: toimitetut/avoimet, laskutetut/laskuttamattomat, hyvitetyt/hyvittämättömät ja hyvitykset/ei hyvitykset. Raportteihin voidaan lisätä tilauksien viestit ja osallistujat, jos kyse ei ole koontiraporteista Esimerkit: Koonti -raportti tarjoilutilauksista Koonti-raportti voidaan luoda valitsemalla seuraavista sarakkeista vähintään yksi: tilattu (summa), toimitettu (summa), alv-osuus (summa), rivihinta veroton (summa) ja rivihinta verollinen (summa). TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 26

27 Koontiin voidaan edellä mainittujen tietojen lisäksi valita myös muita eritteleviä tietoja esim. tuote tai yhtiö (konserni). Erittely voidaan tehdä myös ryhmittelyn avulla Alv-raportti Sarakkeet: alv, toimitettu (summa), rivihinta verollinen (summa). Ryhmittely: tuoteryhmä. Raportin tiedot voidaan ryhmitellä esim. tuoteryhmän, ateriatyypin tai tilaajan yhtiön mukaan Myyntiraportti Sarakkeet: tuote, toimitettu (summa), rivihinta (verollinen summa) Ryhmittely: ateriatyyppi. Raportin tiedot voidaan ryhmitellä esim. tuoteryhmän, ateriatyypin tai tilaajan yhtiön mukaan. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 27

28 4.4 Raportteja tilavarauksista Raportit->Tilavaraukset->Omat raportit Oletuksena aukeaa joka kerta tyhjä raporttipohja, jota voidaan lähteä muokkaamaan. Muokatun raporttipohjan voi tallentaa työkalupalkin Lisää uusi raporttipohja -kohdasta milloin vain ja nimetä sen alla olevasta nimikentästä. Tämän jälkeen lisätty raporttipohja ilmestyy työkalupalkin Omat raportit -listaan, josta omia raporttipohjia voidaan selata, avata ja poistaa Tämän jälkeen valitaan, miltä aikaväliltä aineisto tulostetaan ja poimitaan konserni, jos käyttäjällä on käytössä monta konsernia. Varauksia voidaan rajata myös toimitalon ja huoneiden mukaan. Raportteihin voi lisätä varauksien viestit ja osallistujat, jos kyse ei ole koontiraportista. Muutaman ryhmittelytiedon selitys: Alkaa (pvm) / päätty (pvm) - varauksen alkamis- tai päättymispäivämäärä. Laskentatunnisteet - tilaukseen liitetyt laskentatunnisteet (nimi ja arvo) tulostuvat raporttiin peräkkäin. Alkaa (klo) / päättyy (klo) - tilauksen alkamis- tai päättymisaika ilman päivämäärää. Yhteensä (kpl) - varauksien määrä kappaleina. Yhteensä (tunti) - varauksien tuntimäärä ilman siivous-/kattausaikaa. TILAX peruskäyttäjän käyttöohje 28

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Toimipisteen ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Toimipisteen ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Toimipisteen ylläpitäjän ohje 13.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Organisaatiot... 3 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut 2 (12) Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä... 3 1.1 Kirjautuminen... 4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje 13.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Organisaatiot... 3 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa

KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa KÄYTTÖOPAS Helppokäyttöinen kalenterityökalu ryhmäesittelyaikojen jakamiseen ja hallinnointiin verkossa 2 KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÖ 1. Palvelun käyttö pähkinänkuoressa 3 2. Palveluun rekisteröityminen 4 3.

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Kuopion konservatorio, Tossavainen Marjo Ohje musiikin perusteiden arvioinnin antamiseen Wilmassa Musiikin perusteiden suoritusmerkinnän

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Tapahtumien ilmoittaminen Jämsän kaupungin tapahtumakalenteriin on tapahtumajärjestäjien vastuulla. Jämsän kaupunki ei syötä tapahtumatietoja yrittäjien ja

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atkpalvelut, muokattu 8.2.2012 Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä...3 1.1 Kirjautuminen...4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana...4

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot