KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 31.3.06 31.3.05 Muutos % 31.12.05"

Transkriptio

1 :00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS RK:LLA VAHVA ALKUVUOSI, CRAMON INTEGROINTI ETENI SUUNNITELLUSTI - Liikevaihto 83,6 (17,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna kasvua 24,4 % - Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 9,8 (2,0) milj. euroa - Liikevoitto (EBIT) 8,8 (2,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma - liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna kasvua 384,7 % - Osakekohtainen tulos 0,14 (0,08) euroa - Cramo Holding B.V. osaksi RK-konsernia , integrointi eteni suunnitelmien mukaan - Koko vuoden kannattavuuden ja liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuoden pro forma -lukuihin verrattuna KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos % Liikevaihto, e , Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) , Liikevoitto (EBIT) , Tulos ennen veroja (EBT) , Katsauskauden tulos , Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e 0,18 0,08 119,4 0,77 Tulos/osake(EPS), laimennettu, e 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake, e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 116,9 93,2 89,7 Korolliset nettovelat , Henkilöstö keskimäärin ,2 569 LISÄÄNTYVÄ RAKENTAMINEN JA LAITEVUOKRAUKSEN YLEISTYMINEN KASVATTAVAT VUOKRAUSPALVELUJEN KYSYNTÄÄ Rakentajain Konevuokraamo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konserni (RK) on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Pohjoismaiden kansantalouden hyvä kehitys pitää yllä rakennusmarkkinoiden suhteellisen korkeaa kasvua vuonna Suurinta kasvua odotetaan asuin- ja korjausrakentamisesta. Kone- ja laitevuokrauksen kasvun arvioidaan olevan voimakkaampaa kuin rakennusmarkkinoiden kokonaiskasvu, mikä johtuu muun muassa vuokrauspenetraatioasteen kasvusta. Keski- ja Itä-Euroopassa kansantuotteen ja investointien kasvu on nopeampaa kuin Pohjoismaissa ja rakennusinvestointien odotetaan lisääntyvän yleistä talouskasvua nopeammin näissä maissa. Venäjällä keskiluokan vaurastuminen vahvistaa asuntorakentamista erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Cramo-yrityskaupalla RK-konserni vahvisti asemiaan kaikilla markkina-alueillaan. Yhtiö on nyt yksi suurimpia vuokrauspalvelujen tarjoajia Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Itä-Euroopan voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 392,5 prosenttia ja oli 83,6 miljoonaa euroa (17,0). Liikevaihdon merkittävä kasvu johtuu Cramo Holding B.V. -konsernin liittämisestä Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernitilinpäätökseen alkaen. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 69,7 (10,2) miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (55,7 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 14,2 (6,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (11,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia. Vuokraustoiminnan osuus siirtokelpoisten tilojen kokonaisliikevaihdosta kasvoi edelleen suunnitellusti. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen keskinäinen liikevaihto oli 0,35 (0,05) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) kasvoi selvästi, 389,8 prosenttia ja oli 9,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 337,2 prosenttia ja oli 8,8 (2,0) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna liikevoitto kasvoi 7,0 miljoonaa euroa ja oli 10,5 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä ja vuokrausasteen kasvu.

2 Kone- ja laitevuokrauksen liikevoitto oli 9,0 (3,3) miljoonaa euroa eli 12,9 (6,0) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Siirtokelpoisten tilojen liikevoitto oli 2,8 (2,7) miljoonaa euroa eli 19,5 (22,8) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Voitto ennen veroja oli 5,8 (1,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 4,3 (1,2) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 27,6 (6,5) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Viime vuoden vastaavan jakson pro forma -bruttoinvestoinnit olivat 16,6 miljoonaa euroa. Vahva kysyntä kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta voimakkaita investointeja myös vuonna Bruttoinvestointeihin sisältyy puolalaisen MAROPOL Sp.zo.o.:n hankinta maalikuussa sen kolmelta henkilöomistajalta. Maropol on henkilönostinten vuokraustoimintaa harjoittava yritys Puolassa, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 17. Yhtiöllä on kolme toimipaikkaa Puolassa ja yksi Tsekin tasavallassa. Yrityskaupan jälkeen RK arvioi olevansa markkinajohtaja henkilönostinten vuokrauksessa Puolan alueella. Maropol sisältyy RK-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen alkaen. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 11,9 (2,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 150,4 miljoonaa euroa, josta 138,8 miljoonaa euroa liittyy Cramo-yrityskauppaan. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 12,9 (5,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -23,5 (-4,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 26,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 38,1 (1,4) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 15,5 (0,8) miljoonaa euroa. RK-konsernin korollinen vieras pääoma lisääntyi vuoden 2005 lopusta 288,8 miljoonaa euroa ja oli 339,2 (50,4) miljoonaa euroa. Cramo-järjestelyyn liittyen Rakentajain Konevuokraamo Oyj allekirjoitti tammikuussa 250 miljoonan euron seitsemän vuoden syndikoidun rahoitusjärjestelyn, jolla uudelleenrahoitettiin yhdistyvien yhtiöiden olemassa olevat luotot ja joka toimii yhtiön käyttöpääomajärjestelynä. Yhtiö on suojannut pitkäaikaisista lainoistaan koronvaihtosopimuksilla noin 150 miljoonaa euroa, joista 140 miljoonan euron lainojen korkoihin sovelletaan suojauslaskentaa. RK-konsernin korollinen nettovelka oli 301,1 (43,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 116,9 prosenttia (93,2 %). Taseen loppusumma oli 707,9 (106,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,1 (48,2) prosenttia. YHDISTYMINEN CRAMO HOLDING B.V.:N KANSSA HYVÄKSYTTIIN YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja Cramo Holding B.V.:n välisen yhdistymissopimuksen ja teki siihen liittyen seuraavat päätökset: - hyväksyi osakepääoman alentamisen osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla - hyväksyi Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen, siihen liittyvän yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä suunnatun osakeannin A-sarjan osakkeenomistajille - hyväksyi Cramo Holding B.V.:n osakkeenomistajille suunnattavan osakeannin - valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen III-kohdan otsikko ja sen alla oleva 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Osakepääoma ja osakkeet: 'Yhtiössä on vähintään osaketta ja enintään osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.' KONSERNIRAKENNE Rakentajain Konevuokraamo -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj ja sen tytäryhtiön Cramo Holding B.V.:n tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Tilamarkkinat Oy, Suomen Projektivuokraus Oy sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Virossa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n hallitus päätti sulauttaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj:öön. Samalla päätettiin sulauttaa VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n tytäryhtiö Suomen Projektivuokraus Oy ensin VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:öön. Sulautumiset on suunniteltu rekisteröitäväksi Konsernin juridisen rakenteen selkiyttämistä jatketaan vuoden 2006 aikana. RK-konsernin kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa noin 240 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittaa Tilamarkkinat Suomessa ja Cramo Instant Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Rakentajain Konevuokraamo Oyj hankki katsauskaudella Cramo-konsernin hollantilaisen emoyhtiön Cramo Holding B.V.:n osakevaihtosopimuksella. Järjestelyn seurauksena syntynyt uusi konserni on viiden suurimman alan

3 yrityksen joukossa Euroopassa. Cramon osuus RK-konsernin vuoden 2005 pro forma - liikevaihdosta oli noin 257,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrästä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistäminen eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. RK:n ja Cramon toimintoja on yhdistetty lakkauttamalla kahdeksan toimipistettä Suomessa. Muilla markkina-alueilla ei ole päällekkäistä toimintaa. Uuden konsernin tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan kolmesta suurimmasta vuokrauspalveluyrityksestä liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. KONSERNIN JOHTO Cramo-yrityskaupan seurauksena konsernin johdossa on tapahtunut muutoksia. Konsernijohtajana jatkaa Vesa Koivula. Varakonsernijohtajaksi nimitettiin yhdistymissopimuksen mukaisesti Cramo AB:n toimitusjohtaja Göran Carlson. Talousja rahoitusjohtajaksi nimitettiin Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmän muodostavat Koivula, Carlson ja Ala-Härkönen. Kone- ja laitevuokraustoimintojen Suomen johtaja on Tatu Hauhio, Ruotsin, Norjan ja Tanskan johtaja Magnus Rosén ja muun Euroopan johtaja Jarmo Laasanen. Laajennetun johtoryhmän muodostavat edellä mainitut johtajat sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Hans König. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan johtamisesta vastaa toistaiseksi Suomessa konsernijohtaja Vesa Koivula ja Ruotsissa varakonsernijohtaja Göran Carlson. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (540) henkeä. Koneja laitevuokrauksessa työskenteli ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 184 henkeä. Jakson aikana käytiin YT-neuvottelut koskien Cramon Suomen liiketoimintojen liittämistä RK:n ja Suomen Projektivuokraus Oy:n toimintoihin. Kahdeksan toimipaikan sulkemisen seurauksena jouduttiin irtisanomaan 16 henkilöä. Vähennykset astuvat voimaan toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstön kehittämisen merkittävin hanke on Ruotsissa elokuussa 2005 aloitettu myynnin ja johtamisen kolmivuotinen koulutusjakso, johon osallistuu lähes koko Ruotsin toimintojen myynti- ja johtohenkilöstö. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi- Eurooppa (Norja, Tanska ja Alankomaat) ja muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). KONE- JA LAITEVUOKRAUS Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 18,0 prosenttia, Ruotsi 52,5 prosenttia, Länsi-Eurooppa 20,4 prosenttia ja muu Eurooppa 9,1 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,6 (-0,2) miljoonaa euroa eli 4,8 (-2,2) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Suomen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuonna odotetusti. Kysyntä on voimakasta koko maassa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla kilpailu on kiristynyt. Kone- ja laitevuokraukseen liittyvistä palveluista työmaapalvelut kehittyivät alkuvuonna suotuisasti. Rakentaminen kasvaa Rakennusteollisuus RT:n arvioiden mukaan 3,5 prosenttia vuonna 2006 ja 2,5 prosenttia vuonna Asuin- ja korjausrakentamisen kasvu jatkuu muuta rakentamista voimakkaampana. Myös teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät. RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan 4-5 prosenttia. Suomen vuokrauspalvelumarkkinoita hallitsevat kaksi kotimaista kilpailijaa, minkä lisäksi alalla on useita paikallisia toimijoita. RK arvioi markkinaosuutensa olevan noin neljännes. RK uskoo hyvän markkinatilanteen pitävän Suomen liiketoiminnan kehityksen myönteisenä vuoden 2006 aikana. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 36,6 (29,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 23,2 prosenttia. Liikevoitto oli 6,5 (2,7) miljoonaa euroa eli 17,8 (9,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Ruotsin vuokraustoiminta kehittyi katsauskaudella jopa arvioitua paremmin. Tähän vaikuttivat kasvaneen kysynnän ohella aiemmin tehdyt panostukset kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Vuokrausaste oli ennätyksellisen korkea. Rakentaminen kääntyi Ruotsissa kasvuun vuonna 2005 ja kasvun odotetaan jatkuvan. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) mukaan rakentaminen

4 kasvaa Ruotsissa viisi prosenttia vuonna 2006 ja neljä prosenttia vuonna RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan vuosina 2006 ja 2007 selvästi yli viisi prosenttia. Ruotsissa vuokrauspalvelumarkkinat ovat jakaantuneet kahden suuren kansallisen toimijan, muutamien alueellisten toimijoiden sekä yli 200 paikallisen vuokrausyhtiön kesken. Rakentajain Konevuokraamon tavoitteena on kasvaa Ruotsissa markkinakasvua nopeammin. RK arvioi markkinaosuutensa olevan hieman yli kolmannes. Kuluvan vuoden liiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen myönteisesti Ruotsissa. Länsi-Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan, Tanskan ja Hollannin toiminnoista. Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 14,3 (11,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 26,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 (-0,03) miljoonaa euroa eli 6,7 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Liiketoiminnan kehitys oli positiivista erityisesti Norjassa, jossa RK on vahvistanut markkina-asemaansa. Norjassa on meneillään laajoja, esimerkiksi maakaasun jakeluun liittyviä infrastruktuurihankkeita, joissa RK on mukana. Tanskassa ja Alankomaissa Rakentajain Konevuokraamon markkina-asema on edelleen suhteellisen pieni. Norjassa alalla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. RK on arvionsa mukaan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskassa toimii lukuisia pieniä palveluntarjoajia ja RK arvioi markkina-asemansa olevan noin viides. Hollannin kilpailluilla markkinoilla on kaksi merkittävää kansallista yhtiötä, ja Rakentajain Konevuokraamon markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan vain hieman yli prosentti. RK odottaa Länsi-Euroopan liiketoimintojensa kehittyvän kuluvana vuonna myönteisimmin Norjassa. Muu Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjällä Pietarin markkinoilta. Puolalaisen Maropolin hankinnan jälkeen konsernilla on yksi toimipiste myös Tsekin tasavallassa. Muun Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 6,3 (3,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 71,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 14,5 (24,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Muun Euroopan vuokraustoiminta kehittyi alkuvuonna odotetun myönteisesti. Liikevoitto-% oli alhaisempi kuin viime vuoden pro forma liikevoitto-%, johtuen kasvuun liittyvistä investoinneista ja kovan talven aiheuttamasta rakentamisen viivästymisestä Itä-Euroopassa. Rakentaminen on erityisen voimakasta tällä hetkellä Virossa ja Venäjällä. Virossa RK on arvionsa mukaan markkinajohtaja, minkä lisäksi alalla toimii muutamia muita suurehkoja vuokrauspalveluiden tarjoajia. Venäjällä RK seuraa ensisijaisesti Pietarin alueen markkinoita, joilla on tällä hetkellä suhteellisen vähän toimijoita, mutta kilpailu on kovaa. Pietarin alueen markkinoiden RK odottaa kasvavan ainakin 25 prosentin vuosivauhtia. Latviassa ja Liettuassa on tällä hetkellä vain muutamia alan yrityksiä, mutta RK odottaa markkinoiden kasvavan vähintään 15 prosentin vuosivauhtia. Myös Puolassa vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan. Kasvua synnyttää sekä lisääntyvä rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen. RK:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Keski- ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla, mihin nykyinen liiketoiminta tarjoaa hyvät edellytykset. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Yhtiö arvioi olevansa siirtokelpoisten tilojen markkinajohtaja sekä Suomessa että Ruotsissa. RK:n markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan Suomessa yli 80 prosenttia ja Ruotsissa noin viidennes. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta ja myyntiä. Siirtokelpoisten tilojen kysynnän yhtiö odottaa kasvavan sekä Suomessa että Ruotsissa yli viiden prosentin vuosivauhtia vuosina Siirtokelpoisia tiloja käytetään rakennustyömaiden lisäksi yhä enemmän kouluina, päiväkoteina ja vanhusten palvelukeskuksina, mikä kasvattaa julkisen sektorin osuutta asiakaskunnasta. Kysyntää lisäävät myös uudet käyttökohteet esimerkiksi teollisuuden infrastruktuuriprojekteissa. RK:n tavoitteena on edelleen kasvattaa vuokrauksen osuutta siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta. Vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia ja tasoittavat yhtiön riippuvuutta suhdannevaihteluista. Tavoitteena on vahvistaa markkinaasemaa myös Norjassa ja Tanskassa. Näkymät kuluvalle vuodelle ovat suotuisat erityisesti Suomessa. Ruotsissa kilpailu on kiristymässä toimialajärjestelyjen vuoksi. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGEMENTTIJAON MUKAISESTI Rakentajain Konevuokraamon toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 19,0 miljoonaa euroa (22,7 %) kertyi Suomen markkinoilta, 44,0 miljoonaa euroa (52,7 %) Ruotsista, 14,3 miljoonaa euroa (17,1 %) Länsi-Euroopasta ja 6,3 miljoonaa euroa (7,5 %) muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että

5 siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Rakentajain Konevuokraamon osakepääoma oli ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen alentaa yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta 0,88 eurolla eli 1,69 eurosta 0,81 euroon, jonka seurauksena osakepääoma ,83 euroa aleni ,67 euroon. Osakepääoman alentamismäärä siirrettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä siten, että A- ja B-osakesarjojen väliset erot yhtiöjärjestyksessä poistetaan ja osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeet muunnettiin B-sarjan osakkeiksi ja A-sarjan osakkeenomistajille suunnattiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osakkeella sai merkitä yhden uuden osakkeen 0,81 euron merkintähintaan. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun annin perusteella yhtiön osakepääoman korotus oli ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärän lisäys oli osaketta. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta uusmerkinnästä Cramo Holding B.V.:n neljälle osakkaalle pääpiirteittäin seuraavasti: Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomaa korotetaan ,67 eurolla antamalla kappaletta uusia osakkeita Cramo Holding B.V.:n osakkaille apporttina luovutettavia Cramo Holding B.V.:n osaketta vastaan. Yhtiön B- sarjan osakkeen kurssitasoon perustuva uusien osakkeiden merkintähinta on 13,10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,70 euroa. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Uudet osakkeet merkittiin ja maksettiin Osakepääoman muutokset merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen osakemääräksi muodostui kappaletta ja osakepääomaksi ,81 euroa. Osakepääoma korottui lisäksi optiomerkintöjen seurauksena ,00 eurolla. Optio-ohjelman 2002 perusteella merkittiin osaketta, joiden merkintähinta oli 3,72 euroa osakkeelta. Hallitus hyväksyi osakemerkinnät Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisterissä , minkä jälkeen Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääoma on ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden päättymisen jälkeen merkitty osaketta. Osakemerkinnät ja niistä johtuva osakepääoman korotus käsitellään hallituksen kokouksessa Rakentajain Konevuokraamo Oyj on ollut listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Yhtiön kaupankäyntitunnus on RAK1V ja pörssierän koko 100 kpl. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 :n JA 10 :n MUKAISET ILMOITUKSET Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ja Cramo Holding B.V.:n yhdistymiseen liittyen seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Rakentajain Konevuokraamolle omistusosuuksiensa muuttumisesta: Rakennusmestarien Säätiö ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (uusi osuus on 9,3 %). Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (1,7 %). Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (3,78 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (5,34 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen kolme kahdeskymmenesosaa (3/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (15,33 %). Pon Holdings B.V. ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen yhden neljäsosan (1/4) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (28,4 %). ABN AMRO Bank N.V. ilmoitti omistusosuutensa nousseen yhteen kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (10,0 %). Nämä yritysjärjestelyyn liittyneet muutokset astuivat voimaan ja niistä tiedotettiin ABN AMRO Bank N.V.:n ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (3,3 %). Highfields Capital Management LP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen Highfields Capital I LP:n, Highfields Capital II LP:n ja Highfields Capital Ltd.:n omistusosuuden saavuttaneen kahdeskymmenesosan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (8,4 %). HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia optio-oikeuksien antamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman korottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja osingonmaksusta. Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallitukseen kuuluvat Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Tomi Englund ja Ernst & Young Oy päävastuullisena KHT Erkka Talvinko sekä varatilintarkastajaksi KHT Roger Rejström.

6 Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Heusala ja varapuheenjohtajaksi Stig Gustavson. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakkeiden merkintäaika 2002B-optio-oikeuksilla alkoi Nämä yhteensä B-optio-oikeutta ovat olleet kaupankäynnin kohteena alkaen. Merkintäaika päättyy Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden jälkeen merkitty osaketta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talouskehitys ja toimintaympäristö näyttävät suotuisilta. Suomen rakentamisen ja konevuokrauksen kasvua ylläpitävät erityisesti teollisuus- ja liikerakentaminen sekä suuret infrastruktuurihankkeet. Ruotsin rakennusalan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti asunto- ja tierakentamisen lisääntyessä. Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrauksen alhainen penetraatioaste ja rakentamisen voimakas kasvu luovat mahdollisuuden vuokraustoiminnan merkittävälle laajentamiselle. RK:n ja Cramon yhdistyminen kasvattaa konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa merkittävästi vuonna RK:n ja Cramon toimintojen onnistunut integrointi ja markkinoiden kasvu vahvistavat konsernin positiivista kehittymistä tulevaisuudessa. Huolimatta toimintojen yhdistämisen vaatimista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kuluista konsernin koko vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuoden 2005 pro forma -lukuihin verrattuna. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNITASE (1.000 e) Muutos % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , Liikearvo , Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset ,0 306 Saamiset ,3 173 Laskennalliset verosaamiset ,5 576 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus , Myyntisaamiset ja muut saamiset , Rahavarat , LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , VARAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , VARAUKSET Varaukset PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat , Pitkäaikaiset velat , LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset velat , VELAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,7 910 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Poistot , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 11,8 23,3 Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA , % liikevaihdosta 6,9 9,9 21,1 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ,

7 % liikevaihdosta 5,1 7,2 15,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 75,1 0,79 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 76,0 0,77 TIIVISTETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma Oma Oma pääoma pääoma pääoma Kauden alussa Muuntoero Tilikauden voitto Suojausrahasto Osingonjako Osakeanti, rekisteröity Osakeanti, rekisteröimätön Kauden lopussa KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/ /05 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA CRAMOLTA OSAKEVAIHDOSSA TULLEET RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET, e Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA = nimellisarvo NA MA NA MA NA MA MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut TUNNUSLUKUJA Muutos % Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä, e , Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta, e , Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta, e , Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 38,4 38,5 Henkilöstö keskimäärin ,2 569 Tulos/osake, e laimentamaton 0,14 0,08 75,1 0,79 Tulos/osake, e laimennettu 1) 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake 2), e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Korolliset nettovelat, e , Nettovelkaantumisaste, % 116,9 93,2 89,7 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl ) ) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl ) ) A-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä 3) A- ja B-sarjan osakkeet 4) B-sarjan osakkeet SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto ja liikevoitto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e)

8 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8 1,9 18,5 - Ruotsi 17,8 - Länsi-Eurooppa 6,7 - Muu Eurooppa 14,5 27,8 35,2 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 4,3 20,3 Siirtokelpoiset tilat 19,5 23,0 27,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 11,8 23,3 Liikevaihto toissijaisten segmenttien mukaan (1.000 e); maantieteelliset segmentit sisältävät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihdon. 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Eliminoinnit -8 Liikevaihto yhteensä , CRAMO HOLDING B.V.:N PÄIVITETTY ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA Konserni hankki osakevaihdolla Cramo Holding B.V.:n koko osakekannan Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo on hankintamenolaskelmassa 13,10 euroa, joka oli RK:n osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä hankintahetkellä Hankintamenolaskelman mukainen kauppahinta 197,9 miljoonaa euroa on kohdistettu käyvin arvoin pääosin aineettomiin hyödykkeisiin, joista toimipaikkaverkoston arvoksi on arvioitu 45 miljoonaa euroa, asiakassuhteiden arvoksi 19,8 miljoonaa euroa ja brändin arvoksi 29,5 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. Muutokset perustuvat johdon tarkentuneeseen arvioon aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdentumisesta. Liikearvoon ja brändin arvoon ei kohdisteta poistoja. Toimipaikkaverkoston vuosipoisto 2,25 miljoonaa euroa perustuu toimipaikkaverkoston arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on 20 vuotta. Asiakassuhteiden vuosipoisto 1,98 miljoonaa euroa perustuu asiakassuhteiden arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on kymmenen vuotta. Mainitut poistot esitetään tuloslaskelmassa kohdassa 'Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot'. Ylläkuvatun päivitetyn alustavan, Cramo-yrityskauppaan liittyvän hankintamenolaskelman mukainen liikearvon määrä on 138,8 miljoonaa euroa. Koneiden ja laitteiden käyvät arvot eivät olennaisesti poikkea IFRS:n mukaisen hankintahetken taseen arvoista. Tästä johtuen koneiden ja laitteiden käypinä arvoina on käytetty niiden tasearvoa. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty RK:n konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. Muilta kuin yllä mainittujen aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdistamisen ja niihin liittyvien verovaikutusten osalta päivitetty alustava hankintamenolaskelma ei sisällä merkittäviä muutoksia. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Konserni osti katsauskaudella Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöiltä koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja yhteensä 286 tuhannen euron arvosta. Konsernilla oli Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöille korollisia ja korottomia velkoja yhteensä 355 tuhatta euroa.

9 TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2006 Kuuden kuukauden osavuosikatsaus keskiviikkona Yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus perjantaina Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo Helsingissä, ravintola Pääpostilla, Mannerheiminaukio 1 B. Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vesa Koivula konsernijohtaja puh , , faksi Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja puh , , faksi YLEISLAUSEKE Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TILINTARKASTAMATTOMIA TALOUDELLISIA PRO FORMA -TIETOJA KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Toteuma LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot , Poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 2,7 10,9 % Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA % liikevaihdosta 6,9-1,3 7,6 % Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO % liikevaihdosta 5,1-0,9 5,6 % Vuoden 2005 pro forma -liikevoitto sisältää Cramo Holding B.V.:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia kuluja noin 4,9 miljoonaa euroa. Suurin osa kuluista kohdistuu vuoden 2005 jälkimmäiselle puoliskolle. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. TÄYDENTÄVIÄ PRO FORMA -TUNNUSLUKUJA Muutos % Toteuma Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 24,6 27,6 Henkilöstö keskimäärin , Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi , Länsi-Eurooppa , Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05

10 Kone- ja laitevuokraus - Suomi Ruotsi , Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8-2,2 16,8 - Ruotsi 17,8 9,0 17,5 - Länsi-Eurooppa 6,7-0,3-5,1 - Muu Eurooppa 14,5 24,7 28,7 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 6,0 13,7 Siirtokelpoiset tilat 19,5 22,8 23,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 2,7 10,9

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS VAHVA TULOSKUNTO JATKUU

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS VAHVA TULOSKUNTO JATKUU OSAVUOSIKATSAUS 1 (17) RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 - VAHVA TULOSKUNTO JATKUU - Liikevaihto 285,8 (58,1) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (241,9 milj.

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.8.2005 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 (6 KK) Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 % 71,27 (63,84) milj. euroon. Katsauskauden liikevoitto laski

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot