KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 31.3.06 31.3.05 Muutos % 31.12.05"

Transkriptio

1 :00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS RK:LLA VAHVA ALKUVUOSI, CRAMON INTEGROINTI ETENI SUUNNITELLUSTI - Liikevaihto 83,6 (17,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna kasvua 24,4 % - Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 9,8 (2,0) milj. euroa - Liikevoitto (EBIT) 8,8 (2,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma - liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna kasvua 384,7 % - Osakekohtainen tulos 0,14 (0,08) euroa - Cramo Holding B.V. osaksi RK-konsernia , integrointi eteni suunnitelmien mukaan - Koko vuoden kannattavuuden ja liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuoden pro forma -lukuihin verrattuna KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos % Liikevaihto, e , Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) , Liikevoitto (EBIT) , Tulos ennen veroja (EBT) , Katsauskauden tulos , Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e 0,18 0,08 119,4 0,77 Tulos/osake(EPS), laimennettu, e 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake, e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 116,9 93,2 89,7 Korolliset nettovelat , Henkilöstö keskimäärin ,2 569 LISÄÄNTYVÄ RAKENTAMINEN JA LAITEVUOKRAUKSEN YLEISTYMINEN KASVATTAVAT VUOKRAUSPALVELUJEN KYSYNTÄÄ Rakentajain Konevuokraamo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konserni (RK) on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Pohjoismaiden kansantalouden hyvä kehitys pitää yllä rakennusmarkkinoiden suhteellisen korkeaa kasvua vuonna Suurinta kasvua odotetaan asuin- ja korjausrakentamisesta. Kone- ja laitevuokrauksen kasvun arvioidaan olevan voimakkaampaa kuin rakennusmarkkinoiden kokonaiskasvu, mikä johtuu muun muassa vuokrauspenetraatioasteen kasvusta. Keski- ja Itä-Euroopassa kansantuotteen ja investointien kasvu on nopeampaa kuin Pohjoismaissa ja rakennusinvestointien odotetaan lisääntyvän yleistä talouskasvua nopeammin näissä maissa. Venäjällä keskiluokan vaurastuminen vahvistaa asuntorakentamista erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Cramo-yrityskaupalla RK-konserni vahvisti asemiaan kaikilla markkina-alueillaan. Yhtiö on nyt yksi suurimpia vuokrauspalvelujen tarjoajia Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Itä-Euroopan voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 392,5 prosenttia ja oli 83,6 miljoonaa euroa (17,0). Liikevaihdon merkittävä kasvu johtuu Cramo Holding B.V. -konsernin liittämisestä Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernitilinpäätökseen alkaen. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 69,7 (10,2) miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (55,7 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 14,2 (6,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (11,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia. Vuokraustoiminnan osuus siirtokelpoisten tilojen kokonaisliikevaihdosta kasvoi edelleen suunnitellusti. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen keskinäinen liikevaihto oli 0,35 (0,05) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) kasvoi selvästi, 389,8 prosenttia ja oli 9,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 337,2 prosenttia ja oli 8,8 (2,0) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna liikevoitto kasvoi 7,0 miljoonaa euroa ja oli 10,5 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä ja vuokrausasteen kasvu.

2 Kone- ja laitevuokrauksen liikevoitto oli 9,0 (3,3) miljoonaa euroa eli 12,9 (6,0) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Siirtokelpoisten tilojen liikevoitto oli 2,8 (2,7) miljoonaa euroa eli 19,5 (22,8) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Voitto ennen veroja oli 5,8 (1,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 4,3 (1,2) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 27,6 (6,5) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Viime vuoden vastaavan jakson pro forma -bruttoinvestoinnit olivat 16,6 miljoonaa euroa. Vahva kysyntä kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta voimakkaita investointeja myös vuonna Bruttoinvestointeihin sisältyy puolalaisen MAROPOL Sp.zo.o.:n hankinta maalikuussa sen kolmelta henkilöomistajalta. Maropol on henkilönostinten vuokraustoimintaa harjoittava yritys Puolassa, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 17. Yhtiöllä on kolme toimipaikkaa Puolassa ja yksi Tsekin tasavallassa. Yrityskaupan jälkeen RK arvioi olevansa markkinajohtaja henkilönostinten vuokrauksessa Puolan alueella. Maropol sisältyy RK-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen alkaen. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 11,9 (2,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 150,4 miljoonaa euroa, josta 138,8 miljoonaa euroa liittyy Cramo-yrityskauppaan. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 12,9 (5,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -23,5 (-4,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 26,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 38,1 (1,4) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 15,5 (0,8) miljoonaa euroa. RK-konsernin korollinen vieras pääoma lisääntyi vuoden 2005 lopusta 288,8 miljoonaa euroa ja oli 339,2 (50,4) miljoonaa euroa. Cramo-järjestelyyn liittyen Rakentajain Konevuokraamo Oyj allekirjoitti tammikuussa 250 miljoonan euron seitsemän vuoden syndikoidun rahoitusjärjestelyn, jolla uudelleenrahoitettiin yhdistyvien yhtiöiden olemassa olevat luotot ja joka toimii yhtiön käyttöpääomajärjestelynä. Yhtiö on suojannut pitkäaikaisista lainoistaan koronvaihtosopimuksilla noin 150 miljoonaa euroa, joista 140 miljoonan euron lainojen korkoihin sovelletaan suojauslaskentaa. RK-konsernin korollinen nettovelka oli 301,1 (43,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 116,9 prosenttia (93,2 %). Taseen loppusumma oli 707,9 (106,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,1 (48,2) prosenttia. YHDISTYMINEN CRAMO HOLDING B.V.:N KANSSA HYVÄKSYTTIIN YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja Cramo Holding B.V.:n välisen yhdistymissopimuksen ja teki siihen liittyen seuraavat päätökset: - hyväksyi osakepääoman alentamisen osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla - hyväksyi Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen, siihen liittyvän yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä suunnatun osakeannin A-sarjan osakkeenomistajille - hyväksyi Cramo Holding B.V.:n osakkeenomistajille suunnattavan osakeannin - valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen III-kohdan otsikko ja sen alla oleva 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Osakepääoma ja osakkeet: 'Yhtiössä on vähintään osaketta ja enintään osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.' KONSERNIRAKENNE Rakentajain Konevuokraamo -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj ja sen tytäryhtiön Cramo Holding B.V.:n tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Tilamarkkinat Oy, Suomen Projektivuokraus Oy sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Virossa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n hallitus päätti sulauttaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj:öön. Samalla päätettiin sulauttaa VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n tytäryhtiö Suomen Projektivuokraus Oy ensin VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:öön. Sulautumiset on suunniteltu rekisteröitäväksi Konsernin juridisen rakenteen selkiyttämistä jatketaan vuoden 2006 aikana. RK-konsernin kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa noin 240 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittaa Tilamarkkinat Suomessa ja Cramo Instant Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Rakentajain Konevuokraamo Oyj hankki katsauskaudella Cramo-konsernin hollantilaisen emoyhtiön Cramo Holding B.V.:n osakevaihtosopimuksella. Järjestelyn seurauksena syntynyt uusi konserni on viiden suurimman alan

3 yrityksen joukossa Euroopassa. Cramon osuus RK-konsernin vuoden 2005 pro forma - liikevaihdosta oli noin 257,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrästä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistäminen eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. RK:n ja Cramon toimintoja on yhdistetty lakkauttamalla kahdeksan toimipistettä Suomessa. Muilla markkina-alueilla ei ole päällekkäistä toimintaa. Uuden konsernin tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan kolmesta suurimmasta vuokrauspalveluyrityksestä liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. KONSERNIN JOHTO Cramo-yrityskaupan seurauksena konsernin johdossa on tapahtunut muutoksia. Konsernijohtajana jatkaa Vesa Koivula. Varakonsernijohtajaksi nimitettiin yhdistymissopimuksen mukaisesti Cramo AB:n toimitusjohtaja Göran Carlson. Talousja rahoitusjohtajaksi nimitettiin Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmän muodostavat Koivula, Carlson ja Ala-Härkönen. Kone- ja laitevuokraustoimintojen Suomen johtaja on Tatu Hauhio, Ruotsin, Norjan ja Tanskan johtaja Magnus Rosén ja muun Euroopan johtaja Jarmo Laasanen. Laajennetun johtoryhmän muodostavat edellä mainitut johtajat sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Hans König. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan johtamisesta vastaa toistaiseksi Suomessa konsernijohtaja Vesa Koivula ja Ruotsissa varakonsernijohtaja Göran Carlson. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (540) henkeä. Koneja laitevuokrauksessa työskenteli ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 184 henkeä. Jakson aikana käytiin YT-neuvottelut koskien Cramon Suomen liiketoimintojen liittämistä RK:n ja Suomen Projektivuokraus Oy:n toimintoihin. Kahdeksan toimipaikan sulkemisen seurauksena jouduttiin irtisanomaan 16 henkilöä. Vähennykset astuvat voimaan toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstön kehittämisen merkittävin hanke on Ruotsissa elokuussa 2005 aloitettu myynnin ja johtamisen kolmivuotinen koulutusjakso, johon osallistuu lähes koko Ruotsin toimintojen myynti- ja johtohenkilöstö. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi- Eurooppa (Norja, Tanska ja Alankomaat) ja muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). KONE- JA LAITEVUOKRAUS Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 18,0 prosenttia, Ruotsi 52,5 prosenttia, Länsi-Eurooppa 20,4 prosenttia ja muu Eurooppa 9,1 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,6 (-0,2) miljoonaa euroa eli 4,8 (-2,2) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Suomen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuonna odotetusti. Kysyntä on voimakasta koko maassa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla kilpailu on kiristynyt. Kone- ja laitevuokraukseen liittyvistä palveluista työmaapalvelut kehittyivät alkuvuonna suotuisasti. Rakentaminen kasvaa Rakennusteollisuus RT:n arvioiden mukaan 3,5 prosenttia vuonna 2006 ja 2,5 prosenttia vuonna Asuin- ja korjausrakentamisen kasvu jatkuu muuta rakentamista voimakkaampana. Myös teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät. RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan 4-5 prosenttia. Suomen vuokrauspalvelumarkkinoita hallitsevat kaksi kotimaista kilpailijaa, minkä lisäksi alalla on useita paikallisia toimijoita. RK arvioi markkinaosuutensa olevan noin neljännes. RK uskoo hyvän markkinatilanteen pitävän Suomen liiketoiminnan kehityksen myönteisenä vuoden 2006 aikana. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 36,6 (29,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 23,2 prosenttia. Liikevoitto oli 6,5 (2,7) miljoonaa euroa eli 17,8 (9,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Ruotsin vuokraustoiminta kehittyi katsauskaudella jopa arvioitua paremmin. Tähän vaikuttivat kasvaneen kysynnän ohella aiemmin tehdyt panostukset kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Vuokrausaste oli ennätyksellisen korkea. Rakentaminen kääntyi Ruotsissa kasvuun vuonna 2005 ja kasvun odotetaan jatkuvan. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) mukaan rakentaminen

4 kasvaa Ruotsissa viisi prosenttia vuonna 2006 ja neljä prosenttia vuonna RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan vuosina 2006 ja 2007 selvästi yli viisi prosenttia. Ruotsissa vuokrauspalvelumarkkinat ovat jakaantuneet kahden suuren kansallisen toimijan, muutamien alueellisten toimijoiden sekä yli 200 paikallisen vuokrausyhtiön kesken. Rakentajain Konevuokraamon tavoitteena on kasvaa Ruotsissa markkinakasvua nopeammin. RK arvioi markkinaosuutensa olevan hieman yli kolmannes. Kuluvan vuoden liiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen myönteisesti Ruotsissa. Länsi-Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan, Tanskan ja Hollannin toiminnoista. Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 14,3 (11,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 26,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 (-0,03) miljoonaa euroa eli 6,7 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Liiketoiminnan kehitys oli positiivista erityisesti Norjassa, jossa RK on vahvistanut markkina-asemaansa. Norjassa on meneillään laajoja, esimerkiksi maakaasun jakeluun liittyviä infrastruktuurihankkeita, joissa RK on mukana. Tanskassa ja Alankomaissa Rakentajain Konevuokraamon markkina-asema on edelleen suhteellisen pieni. Norjassa alalla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. RK on arvionsa mukaan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskassa toimii lukuisia pieniä palveluntarjoajia ja RK arvioi markkina-asemansa olevan noin viides. Hollannin kilpailluilla markkinoilla on kaksi merkittävää kansallista yhtiötä, ja Rakentajain Konevuokraamon markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan vain hieman yli prosentti. RK odottaa Länsi-Euroopan liiketoimintojensa kehittyvän kuluvana vuonna myönteisimmin Norjassa. Muu Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjällä Pietarin markkinoilta. Puolalaisen Maropolin hankinnan jälkeen konsernilla on yksi toimipiste myös Tsekin tasavallassa. Muun Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 6,3 (3,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 71,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 14,5 (24,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Muun Euroopan vuokraustoiminta kehittyi alkuvuonna odotetun myönteisesti. Liikevoitto-% oli alhaisempi kuin viime vuoden pro forma liikevoitto-%, johtuen kasvuun liittyvistä investoinneista ja kovan talven aiheuttamasta rakentamisen viivästymisestä Itä-Euroopassa. Rakentaminen on erityisen voimakasta tällä hetkellä Virossa ja Venäjällä. Virossa RK on arvionsa mukaan markkinajohtaja, minkä lisäksi alalla toimii muutamia muita suurehkoja vuokrauspalveluiden tarjoajia. Venäjällä RK seuraa ensisijaisesti Pietarin alueen markkinoita, joilla on tällä hetkellä suhteellisen vähän toimijoita, mutta kilpailu on kovaa. Pietarin alueen markkinoiden RK odottaa kasvavan ainakin 25 prosentin vuosivauhtia. Latviassa ja Liettuassa on tällä hetkellä vain muutamia alan yrityksiä, mutta RK odottaa markkinoiden kasvavan vähintään 15 prosentin vuosivauhtia. Myös Puolassa vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan. Kasvua synnyttää sekä lisääntyvä rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen. RK:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Keski- ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla, mihin nykyinen liiketoiminta tarjoaa hyvät edellytykset. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Yhtiö arvioi olevansa siirtokelpoisten tilojen markkinajohtaja sekä Suomessa että Ruotsissa. RK:n markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan Suomessa yli 80 prosenttia ja Ruotsissa noin viidennes. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta ja myyntiä. Siirtokelpoisten tilojen kysynnän yhtiö odottaa kasvavan sekä Suomessa että Ruotsissa yli viiden prosentin vuosivauhtia vuosina Siirtokelpoisia tiloja käytetään rakennustyömaiden lisäksi yhä enemmän kouluina, päiväkoteina ja vanhusten palvelukeskuksina, mikä kasvattaa julkisen sektorin osuutta asiakaskunnasta. Kysyntää lisäävät myös uudet käyttökohteet esimerkiksi teollisuuden infrastruktuuriprojekteissa. RK:n tavoitteena on edelleen kasvattaa vuokrauksen osuutta siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta. Vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia ja tasoittavat yhtiön riippuvuutta suhdannevaihteluista. Tavoitteena on vahvistaa markkinaasemaa myös Norjassa ja Tanskassa. Näkymät kuluvalle vuodelle ovat suotuisat erityisesti Suomessa. Ruotsissa kilpailu on kiristymässä toimialajärjestelyjen vuoksi. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGEMENTTIJAON MUKAISESTI Rakentajain Konevuokraamon toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 19,0 miljoonaa euroa (22,7 %) kertyi Suomen markkinoilta, 44,0 miljoonaa euroa (52,7 %) Ruotsista, 14,3 miljoonaa euroa (17,1 %) Länsi-Euroopasta ja 6,3 miljoonaa euroa (7,5 %) muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että

5 siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Rakentajain Konevuokraamon osakepääoma oli ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen alentaa yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta 0,88 eurolla eli 1,69 eurosta 0,81 euroon, jonka seurauksena osakepääoma ,83 euroa aleni ,67 euroon. Osakepääoman alentamismäärä siirrettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä siten, että A- ja B-osakesarjojen väliset erot yhtiöjärjestyksessä poistetaan ja osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeet muunnettiin B-sarjan osakkeiksi ja A-sarjan osakkeenomistajille suunnattiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osakkeella sai merkitä yhden uuden osakkeen 0,81 euron merkintähintaan. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun annin perusteella yhtiön osakepääoman korotus oli ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärän lisäys oli osaketta. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta uusmerkinnästä Cramo Holding B.V.:n neljälle osakkaalle pääpiirteittäin seuraavasti: Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomaa korotetaan ,67 eurolla antamalla kappaletta uusia osakkeita Cramo Holding B.V.:n osakkaille apporttina luovutettavia Cramo Holding B.V.:n osaketta vastaan. Yhtiön B- sarjan osakkeen kurssitasoon perustuva uusien osakkeiden merkintähinta on 13,10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,70 euroa. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Uudet osakkeet merkittiin ja maksettiin Osakepääoman muutokset merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen osakemääräksi muodostui kappaletta ja osakepääomaksi ,81 euroa. Osakepääoma korottui lisäksi optiomerkintöjen seurauksena ,00 eurolla. Optio-ohjelman 2002 perusteella merkittiin osaketta, joiden merkintähinta oli 3,72 euroa osakkeelta. Hallitus hyväksyi osakemerkinnät Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisterissä , minkä jälkeen Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääoma on ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden päättymisen jälkeen merkitty osaketta. Osakemerkinnät ja niistä johtuva osakepääoman korotus käsitellään hallituksen kokouksessa Rakentajain Konevuokraamo Oyj on ollut listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Yhtiön kaupankäyntitunnus on RAK1V ja pörssierän koko 100 kpl. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 :n JA 10 :n MUKAISET ILMOITUKSET Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ja Cramo Holding B.V.:n yhdistymiseen liittyen seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Rakentajain Konevuokraamolle omistusosuuksiensa muuttumisesta: Rakennusmestarien Säätiö ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (uusi osuus on 9,3 %). Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (1,7 %). Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (3,78 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (5,34 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen kolme kahdeskymmenesosaa (3/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (15,33 %). Pon Holdings B.V. ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen yhden neljäsosan (1/4) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (28,4 %). ABN AMRO Bank N.V. ilmoitti omistusosuutensa nousseen yhteen kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (10,0 %). Nämä yritysjärjestelyyn liittyneet muutokset astuivat voimaan ja niistä tiedotettiin ABN AMRO Bank N.V.:n ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (3,3 %). Highfields Capital Management LP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen Highfields Capital I LP:n, Highfields Capital II LP:n ja Highfields Capital Ltd.:n omistusosuuden saavuttaneen kahdeskymmenesosan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (8,4 %). HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia optio-oikeuksien antamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman korottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja osingonmaksusta. Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallitukseen kuuluvat Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Tomi Englund ja Ernst & Young Oy päävastuullisena KHT Erkka Talvinko sekä varatilintarkastajaksi KHT Roger Rejström.

6 Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Heusala ja varapuheenjohtajaksi Stig Gustavson. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakkeiden merkintäaika 2002B-optio-oikeuksilla alkoi Nämä yhteensä B-optio-oikeutta ovat olleet kaupankäynnin kohteena alkaen. Merkintäaika päättyy Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden jälkeen merkitty osaketta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talouskehitys ja toimintaympäristö näyttävät suotuisilta. Suomen rakentamisen ja konevuokrauksen kasvua ylläpitävät erityisesti teollisuus- ja liikerakentaminen sekä suuret infrastruktuurihankkeet. Ruotsin rakennusalan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti asunto- ja tierakentamisen lisääntyessä. Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrauksen alhainen penetraatioaste ja rakentamisen voimakas kasvu luovat mahdollisuuden vuokraustoiminnan merkittävälle laajentamiselle. RK:n ja Cramon yhdistyminen kasvattaa konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa merkittävästi vuonna RK:n ja Cramon toimintojen onnistunut integrointi ja markkinoiden kasvu vahvistavat konsernin positiivista kehittymistä tulevaisuudessa. Huolimatta toimintojen yhdistämisen vaatimista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kuluista konsernin koko vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuoden 2005 pro forma -lukuihin verrattuna. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNITASE (1.000 e) Muutos % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , Liikearvo , Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset ,0 306 Saamiset ,3 173 Laskennalliset verosaamiset ,5 576 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus , Myyntisaamiset ja muut saamiset , Rahavarat , LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , VARAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , VARAUKSET Varaukset PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat , Pitkäaikaiset velat , LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset velat , VELAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,7 910 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Poistot , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 11,8 23,3 Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA , % liikevaihdosta 6,9 9,9 21,1 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ,

7 % liikevaihdosta 5,1 7,2 15,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 75,1 0,79 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 76,0 0,77 TIIVISTETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma Oma Oma pääoma pääoma pääoma Kauden alussa Muuntoero Tilikauden voitto Suojausrahasto Osingonjako Osakeanti, rekisteröity Osakeanti, rekisteröimätön Kauden lopussa KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/ /05 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA CRAMOLTA OSAKEVAIHDOSSA TULLEET RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET, e Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA = nimellisarvo NA MA NA MA NA MA MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut TUNNUSLUKUJA Muutos % Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä, e , Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta, e , Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta, e , Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 38,4 38,5 Henkilöstö keskimäärin ,2 569 Tulos/osake, e laimentamaton 0,14 0,08 75,1 0,79 Tulos/osake, e laimennettu 1) 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake 2), e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Korolliset nettovelat, e , Nettovelkaantumisaste, % 116,9 93,2 89,7 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl ) ) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl ) ) A-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä 3) A- ja B-sarjan osakkeet 4) B-sarjan osakkeet SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto ja liikevoitto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e)

8 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8 1,9 18,5 - Ruotsi 17,8 - Länsi-Eurooppa 6,7 - Muu Eurooppa 14,5 27,8 35,2 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 4,3 20,3 Siirtokelpoiset tilat 19,5 23,0 27,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 11,8 23,3 Liikevaihto toissijaisten segmenttien mukaan (1.000 e); maantieteelliset segmentit sisältävät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihdon. 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Eliminoinnit -8 Liikevaihto yhteensä , CRAMO HOLDING B.V.:N PÄIVITETTY ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA Konserni hankki osakevaihdolla Cramo Holding B.V.:n koko osakekannan Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo on hankintamenolaskelmassa 13,10 euroa, joka oli RK:n osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä hankintahetkellä Hankintamenolaskelman mukainen kauppahinta 197,9 miljoonaa euroa on kohdistettu käyvin arvoin pääosin aineettomiin hyödykkeisiin, joista toimipaikkaverkoston arvoksi on arvioitu 45 miljoonaa euroa, asiakassuhteiden arvoksi 19,8 miljoonaa euroa ja brändin arvoksi 29,5 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. Muutokset perustuvat johdon tarkentuneeseen arvioon aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdentumisesta. Liikearvoon ja brändin arvoon ei kohdisteta poistoja. Toimipaikkaverkoston vuosipoisto 2,25 miljoonaa euroa perustuu toimipaikkaverkoston arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on 20 vuotta. Asiakassuhteiden vuosipoisto 1,98 miljoonaa euroa perustuu asiakassuhteiden arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on kymmenen vuotta. Mainitut poistot esitetään tuloslaskelmassa kohdassa 'Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot'. Ylläkuvatun päivitetyn alustavan, Cramo-yrityskauppaan liittyvän hankintamenolaskelman mukainen liikearvon määrä on 138,8 miljoonaa euroa. Koneiden ja laitteiden käyvät arvot eivät olennaisesti poikkea IFRS:n mukaisen hankintahetken taseen arvoista. Tästä johtuen koneiden ja laitteiden käypinä arvoina on käytetty niiden tasearvoa. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty RK:n konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. Muilta kuin yllä mainittujen aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdistamisen ja niihin liittyvien verovaikutusten osalta päivitetty alustava hankintamenolaskelma ei sisällä merkittäviä muutoksia. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Konserni osti katsauskaudella Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöiltä koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja yhteensä 286 tuhannen euron arvosta. Konsernilla oli Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöille korollisia ja korottomia velkoja yhteensä 355 tuhatta euroa.

9 TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2006 Kuuden kuukauden osavuosikatsaus keskiviikkona Yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus perjantaina Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo Helsingissä, ravintola Pääpostilla, Mannerheiminaukio 1 B. Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vesa Koivula konsernijohtaja puh , , faksi Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja puh , , faksi YLEISLAUSEKE Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TILINTARKASTAMATTOMIA TALOUDELLISIA PRO FORMA -TIETOJA KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Toteuma LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot , Poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 2,7 10,9 % Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA % liikevaihdosta 6,9-1,3 7,6 % Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO % liikevaihdosta 5,1-0,9 5,6 % Vuoden 2005 pro forma -liikevoitto sisältää Cramo Holding B.V.:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia kuluja noin 4,9 miljoonaa euroa. Suurin osa kuluista kohdistuu vuoden 2005 jälkimmäiselle puoliskolle. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. TÄYDENTÄVIÄ PRO FORMA -TUNNUSLUKUJA Muutos % Toteuma Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 24,6 27,6 Henkilöstö keskimäärin , Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi , Länsi-Eurooppa , Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05

10 Kone- ja laitevuokraus - Suomi Ruotsi , Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8-2,2 16,8 - Ruotsi 17,8 9,0 17,5 - Länsi-Eurooppa 6,7-0,3-5,1 - Muu Eurooppa 14,5 24,7 28,7 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 6,0 13,7 Siirtokelpoiset tilat 19,5 22,8 23,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 2,7 10,9

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00 CRAMON VAHVA KASVU JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto 126,8 (107,3) milj. euroa, kasvua 18,2 %, jatkuvien toimintojen kasvu 21,5 % EBITA-liikevoitto 17,4 (16,7) milj. euroa, kasvua 4,6

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2008 klo 09.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2008 klo 09.30 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2008 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2008 klo 09.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2008 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/2008 1-3/2007 2007 Liikevaihto 33,6 17,6 97,5 Liiketulos

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (19) Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 8.45 LIIKEVAIHTO JA TULOS ENNALLAAN, VAHVAA KASVUA PAIKALLISVALUUTOISSA - DOVRE GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tammi-maaliskuu 2014 Liikevaihto 24,7 (24,3)

Lisätiedot

1 OSAVUOSIKATSAUS Q2/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2007 klo 09:30 MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006

1 OSAVUOSIKATSAUS Q2/2007. AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2007 klo 09:30 MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006 1 OSAVUOSIKATSAUS Q2/2007 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2007 klo 09:30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006 Liikevaihto 20,2

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 REVENIO GROUP OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 - Liikevaihto 30,0 (45,1) milj. euroa, laskua 33,6 % - Liiketulos -0,6 (3,8) milj. euroa eli -2,1

Lisätiedot