KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 31.3.06 31.3.05 Muutos % 31.12.05"

Transkriptio

1 :00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS RK:LLA VAHVA ALKUVUOSI, CRAMON INTEGROINTI ETENI SUUNNITELLUSTI - Liikevaihto 83,6 (17,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna kasvua 24,4 % - Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 9,8 (2,0) milj. euroa - Liikevoitto (EBIT) 8,8 (2,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma - liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna kasvua 384,7 % - Osakekohtainen tulos 0,14 (0,08) euroa - Cramo Holding B.V. osaksi RK-konsernia , integrointi eteni suunnitelmien mukaan - Koko vuoden kannattavuuden ja liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuoden pro forma -lukuihin verrattuna KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) Muutos % Liikevaihto, e , Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) , Liikevoitto (EBIT) , Tulos ennen veroja (EBT) , Katsauskauden tulos , Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e 0,18 0,08 119,4 0,77 Tulos/osake(EPS), laimennettu, e 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake, e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 116,9 93,2 89,7 Korolliset nettovelat , Henkilöstö keskimäärin ,2 569 LISÄÄNTYVÄ RAKENTAMINEN JA LAITEVUOKRAUKSEN YLEISTYMINEN KASVATTAVAT VUOKRAUSPALVELUJEN KYSYNTÄÄ Rakentajain Konevuokraamo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konserni (RK) on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Pohjoismaiden kansantalouden hyvä kehitys pitää yllä rakennusmarkkinoiden suhteellisen korkeaa kasvua vuonna Suurinta kasvua odotetaan asuin- ja korjausrakentamisesta. Kone- ja laitevuokrauksen kasvun arvioidaan olevan voimakkaampaa kuin rakennusmarkkinoiden kokonaiskasvu, mikä johtuu muun muassa vuokrauspenetraatioasteen kasvusta. Keski- ja Itä-Euroopassa kansantuotteen ja investointien kasvu on nopeampaa kuin Pohjoismaissa ja rakennusinvestointien odotetaan lisääntyvän yleistä talouskasvua nopeammin näissä maissa. Venäjällä keskiluokan vaurastuminen vahvistaa asuntorakentamista erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Cramo-yrityskaupalla RK-konserni vahvisti asemiaan kaikilla markkina-alueillaan. Yhtiö on nyt yksi suurimpia vuokrauspalvelujen tarjoajia Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Itä-Euroopan voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS Rakentajain Konevuokraamo Oyj -konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 392,5 prosenttia ja oli 83,6 miljoonaa euroa (17,0). Liikevaihdon merkittävä kasvu johtuu Cramo Holding B.V. -konsernin liittämisestä Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernitilinpäätökseen alkaen. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevaihtoon (67,2 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 69,7 (10,2) miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (55,7 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 25,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 14,2 (6,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon (11,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia. Vuokraustoiminnan osuus siirtokelpoisten tilojen kokonaisliikevaihdosta kasvoi edelleen suunnitellusti. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen keskinäinen liikevaihto oli 0,35 (0,05) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) kasvoi selvästi, 389,8 prosenttia ja oli 9,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 337,2 prosenttia ja oli 8,8 (2,0) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan jakson pro forma -liikevoittoon (1,8 milj. euroa) verrattuna liikevoitto kasvoi 7,0 miljoonaa euroa ja oli 10,5 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi hyvä kysyntä ja vuokrausasteen kasvu.

2 Kone- ja laitevuokrauksen liikevoitto oli 9,0 (3,3) miljoonaa euroa eli 12,9 (6,0) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Siirtokelpoisten tilojen liikevoitto oli 2,8 (2,7) miljoonaa euroa eli 19,5 (22,8) prosenttia verrattuna viime vuoden pro forma -lukuihin. Voitto ennen veroja oli 5,8 (1,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 4,3 (1,2) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 27,6 (6,5) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Viime vuoden vastaavan jakson pro forma -bruttoinvestoinnit olivat 16,6 miljoonaa euroa. Vahva kysyntä kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta voimakkaita investointeja myös vuonna Bruttoinvestointeihin sisältyy puolalaisen MAROPOL Sp.zo.o.:n hankinta maalikuussa sen kolmelta henkilöomistajalta. Maropol on henkilönostinten vuokraustoimintaa harjoittava yritys Puolassa, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 17. Yhtiöllä on kolme toimipaikkaa Puolassa ja yksi Tsekin tasavallassa. Yrityskaupan jälkeen RK arvioi olevansa markkinajohtaja henkilönostinten vuokrauksessa Puolan alueella. Maropol sisältyy RK-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen alkaen. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 11,9 (2,6) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 150,4 miljoonaa euroa, josta 138,8 miljoonaa euroa liittyy Cramo-yrityskauppaan. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 12,9 (5,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -23,5 (-4,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 26,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 38,1 (1,4) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 15,5 (0,8) miljoonaa euroa. RK-konsernin korollinen vieras pääoma lisääntyi vuoden 2005 lopusta 288,8 miljoonaa euroa ja oli 339,2 (50,4) miljoonaa euroa. Cramo-järjestelyyn liittyen Rakentajain Konevuokraamo Oyj allekirjoitti tammikuussa 250 miljoonan euron seitsemän vuoden syndikoidun rahoitusjärjestelyn, jolla uudelleenrahoitettiin yhdistyvien yhtiöiden olemassa olevat luotot ja joka toimii yhtiön käyttöpääomajärjestelynä. Yhtiö on suojannut pitkäaikaisista lainoistaan koronvaihtosopimuksilla noin 150 miljoonaa euroa, joista 140 miljoonan euron lainojen korkoihin sovelletaan suojauslaskentaa. RK-konsernin korollinen nettovelka oli 301,1 (43,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 116,9 prosenttia (93,2 %). Taseen loppusumma oli 707,9 (106,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,1 (48,2) prosenttia. YHDISTYMINEN CRAMO HOLDING B.V.:N KANSSA HYVÄKSYTTIIN YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja Cramo Holding B.V.:n välisen yhdistymissopimuksen ja teki siihen liittyen seuraavat päätökset: - hyväksyi osakepääoman alentamisen osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla - hyväksyi Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen, siihen liittyvän yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä suunnatun osakeannin A-sarjan osakkeenomistajille - hyväksyi Cramo Holding B.V.:n osakkeenomistajille suunnattavan osakeannin - valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen III-kohdan otsikko ja sen alla oleva 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Osakepääoma ja osakkeet: 'Yhtiössä on vähintään osaketta ja enintään osaketta. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa.' KONSERNIRAKENNE Rakentajain Konevuokraamo -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj ja sen tytäryhtiön Cramo Holding B.V.:n tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Tilamarkkinat Oy, Suomen Projektivuokraus Oy sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Virossa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n hallitus päätti sulauttaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n emoyhtiö Rakentajain Konevuokraamo Oyj:öön. Samalla päätettiin sulauttaa VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:n tytäryhtiö Suomen Projektivuokraus Oy ensin VTM-Rakennuskonevuokraamo Oy:öön. Sulautumiset on suunniteltu rekisteröitäväksi Konsernin juridisen rakenteen selkiyttämistä jatketaan vuoden 2006 aikana. RK-konsernin kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa noin 240 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittaa Tilamarkkinat Suomessa ja Cramo Instant Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Rakentajain Konevuokraamo Oyj hankki katsauskaudella Cramo-konsernin hollantilaisen emoyhtiön Cramo Holding B.V.:n osakevaihtosopimuksella. Järjestelyn seurauksena syntynyt uusi konserni on viiden suurimman alan

3 yrityksen joukossa Euroopassa. Cramon osuus RK-konsernin vuoden 2005 pro forma - liikevaihdosta oli noin 257,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrästä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistäminen eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. RK:n ja Cramon toimintoja on yhdistetty lakkauttamalla kahdeksan toimipistettä Suomessa. Muilla markkina-alueilla ei ole päällekkäistä toimintaa. Uuden konsernin tavoitteena on kasvaa yhdeksi Euroopan kolmesta suurimmasta vuokrauspalveluyrityksestä liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. KONSERNIN JOHTO Cramo-yrityskaupan seurauksena konsernin johdossa on tapahtunut muutoksia. Konsernijohtajana jatkaa Vesa Koivula. Varakonsernijohtajaksi nimitettiin yhdistymissopimuksen mukaisesti Cramo AB:n toimitusjohtaja Göran Carlson. Talousja rahoitusjohtajaksi nimitettiin Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmän muodostavat Koivula, Carlson ja Ala-Härkönen. Kone- ja laitevuokraustoimintojen Suomen johtaja on Tatu Hauhio, Ruotsin, Norjan ja Tanskan johtaja Magnus Rosén ja muun Euroopan johtaja Jarmo Laasanen. Laajennetun johtoryhmän muodostavat edellä mainitut johtajat sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Hans König. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan johtamisesta vastaa toistaiseksi Suomessa konsernijohtaja Vesa Koivula ja Ruotsissa varakonsernijohtaja Göran Carlson. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (540) henkeä. Koneja laitevuokrauksessa työskenteli ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 184 henkeä. Jakson aikana käytiin YT-neuvottelut koskien Cramon Suomen liiketoimintojen liittämistä RK:n ja Suomen Projektivuokraus Oy:n toimintoihin. Kahdeksan toimipaikan sulkemisen seurauksena jouduttiin irtisanomaan 16 henkilöä. Vähennykset astuvat voimaan toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstön kehittämisen merkittävin hanke on Ruotsissa elokuussa 2005 aloitettu myynnin ja johtamisen kolmivuotinen koulutusjakso, johon osallistuu lähes koko Ruotsin toimintojen myynti- ja johtohenkilöstö. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi- Eurooppa (Norja, Tanska ja Alankomaat) ja muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). KONE- JA LAITEVUOKRAUS Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 18,0 prosenttia, Ruotsi 52,5 prosenttia, Länsi-Eurooppa 20,4 prosenttia ja muu Eurooppa 9,1 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,6 (-0,2) miljoonaa euroa eli 4,8 (-2,2) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Suomen vuokraustoiminnan liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuonna odotetusti. Kysyntä on voimakasta koko maassa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla kilpailu on kiristynyt. Kone- ja laitevuokraukseen liittyvistä palveluista työmaapalvelut kehittyivät alkuvuonna suotuisasti. Rakentaminen kasvaa Rakennusteollisuus RT:n arvioiden mukaan 3,5 prosenttia vuonna 2006 ja 2,5 prosenttia vuonna Asuin- ja korjausrakentamisen kasvu jatkuu muuta rakentamista voimakkaampana. Myös teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät. RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan 4-5 prosenttia. Suomen vuokrauspalvelumarkkinoita hallitsevat kaksi kotimaista kilpailijaa, minkä lisäksi alalla on useita paikallisia toimijoita. RK arvioi markkinaosuutensa olevan noin neljännes. RK uskoo hyvän markkinatilanteen pitävän Suomen liiketoiminnan kehityksen myönteisenä vuoden 2006 aikana. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 36,6 (29,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 23,2 prosenttia. Liikevoitto oli 6,5 (2,7) miljoonaa euroa eli 17,8 (9,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Ruotsin vuokraustoiminta kehittyi katsauskaudella jopa arvioitua paremmin. Tähän vaikuttivat kasvaneen kysynnän ohella aiemmin tehdyt panostukset kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Vuokrausaste oli ennätyksellisen korkea. Rakentaminen kääntyi Ruotsissa kasvuun vuonna 2005 ja kasvun odotetaan jatkuvan. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) mukaan rakentaminen

4 kasvaa Ruotsissa viisi prosenttia vuonna 2006 ja neljä prosenttia vuonna RK arvioi kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan vuosina 2006 ja 2007 selvästi yli viisi prosenttia. Ruotsissa vuokrauspalvelumarkkinat ovat jakaantuneet kahden suuren kansallisen toimijan, muutamien alueellisten toimijoiden sekä yli 200 paikallisen vuokrausyhtiön kesken. Rakentajain Konevuokraamon tavoitteena on kasvaa Ruotsissa markkinakasvua nopeammin. RK arvioi markkinaosuutensa olevan hieman yli kolmannes. Kuluvan vuoden liiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen myönteisesti Ruotsissa. Länsi-Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan, Tanskan ja Hollannin toiminnoista. Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 14,3 (11,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 26,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 (-0,03) miljoonaa euroa eli 6,7 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Liiketoiminnan kehitys oli positiivista erityisesti Norjassa, jossa RK on vahvistanut markkina-asemaansa. Norjassa on meneillään laajoja, esimerkiksi maakaasun jakeluun liittyviä infrastruktuurihankkeita, joissa RK on mukana. Tanskassa ja Alankomaissa Rakentajain Konevuokraamon markkina-asema on edelleen suhteellisen pieni. Norjassa alalla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. RK on arvionsa mukaan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskassa toimii lukuisia pieniä palveluntarjoajia ja RK arvioi markkina-asemansa olevan noin viides. Hollannin kilpailluilla markkinoilla on kaksi merkittävää kansallista yhtiötä, ja Rakentajain Konevuokraamon markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan vain hieman yli prosentti. RK odottaa Länsi-Euroopan liiketoimintojensa kehittyvän kuluvana vuonna myönteisimmin Norjassa. Muu Eurooppa Rakentajain Konevuokraamon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjällä Pietarin markkinoilta. Puolalaisen Maropolin hankinnan jälkeen konsernilla on yksi toimipiste myös Tsekin tasavallassa. Muun Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 6,3 (3,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 71,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 14,5 (24,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuluvut viime vuodelta ovat pro forma -lukuja. Muun Euroopan vuokraustoiminta kehittyi alkuvuonna odotetun myönteisesti. Liikevoitto-% oli alhaisempi kuin viime vuoden pro forma liikevoitto-%, johtuen kasvuun liittyvistä investoinneista ja kovan talven aiheuttamasta rakentamisen viivästymisestä Itä-Euroopassa. Rakentaminen on erityisen voimakasta tällä hetkellä Virossa ja Venäjällä. Virossa RK on arvionsa mukaan markkinajohtaja, minkä lisäksi alalla toimii muutamia muita suurehkoja vuokrauspalveluiden tarjoajia. Venäjällä RK seuraa ensisijaisesti Pietarin alueen markkinoita, joilla on tällä hetkellä suhteellisen vähän toimijoita, mutta kilpailu on kovaa. Pietarin alueen markkinoiden RK odottaa kasvavan ainakin 25 prosentin vuosivauhtia. Latviassa ja Liettuassa on tällä hetkellä vain muutamia alan yrityksiä, mutta RK odottaa markkinoiden kasvavan vähintään 15 prosentin vuosivauhtia. Myös Puolassa vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan. Kasvua synnyttää sekä lisääntyvä rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen. RK:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Keski- ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla, mihin nykyinen liiketoiminta tarjoaa hyvät edellytykset. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Yhtiö arvioi olevansa siirtokelpoisten tilojen markkinajohtaja sekä Suomessa että Ruotsissa. RK:n markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan Suomessa yli 80 prosenttia ja Ruotsissa noin viidennes. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta ja myyntiä. Siirtokelpoisten tilojen kysynnän yhtiö odottaa kasvavan sekä Suomessa että Ruotsissa yli viiden prosentin vuosivauhtia vuosina Siirtokelpoisia tiloja käytetään rakennustyömaiden lisäksi yhä enemmän kouluina, päiväkoteina ja vanhusten palvelukeskuksina, mikä kasvattaa julkisen sektorin osuutta asiakaskunnasta. Kysyntää lisäävät myös uudet käyttökohteet esimerkiksi teollisuuden infrastruktuuriprojekteissa. RK:n tavoitteena on edelleen kasvattaa vuokrauksen osuutta siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta. Vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia ja tasoittavat yhtiön riippuvuutta suhdannevaihteluista. Tavoitteena on vahvistaa markkinaasemaa myös Norjassa ja Tanskassa. Näkymät kuluvalle vuodelle ovat suotuisat erityisesti Suomessa. Ruotsissa kilpailu on kiristymässä toimialajärjestelyjen vuoksi. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGEMENTTIJAON MUKAISESTI Rakentajain Konevuokraamon toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 19,0 miljoonaa euroa (22,7 %) kertyi Suomen markkinoilta, 44,0 miljoonaa euroa (52,7 %) Ruotsista, 14,3 miljoonaa euroa (17,1 %) Länsi-Euroopasta ja 6,3 miljoonaa euroa (7,5 %) muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että

5 siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Rakentajain Konevuokraamon osakepääoma oli ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen alentaa yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta 0,88 eurolla eli 1,69 eurosta 0,81 euroon, jonka seurauksena osakepääoma ,83 euroa aleni ,67 euroon. Osakepääoman alentamismäärä siirrettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä siten, että A- ja B-osakesarjojen väliset erot yhtiöjärjestyksessä poistetaan ja osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeet muunnettiin B-sarjan osakkeiksi ja A-sarjan osakkeenomistajille suunnattiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeanti, jossa 2,5 A-sarjan osakkeella sai merkitä yhden uuden osakkeen 0,81 euron merkintähintaan. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun annin perusteella yhtiön osakepääoman korotus oli ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärän lisäys oli osaketta. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotukseen perustuen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta uusmerkinnästä Cramo Holding B.V.:n neljälle osakkaalle pääpiirteittäin seuraavasti: Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomaa korotetaan ,67 eurolla antamalla kappaletta uusia osakkeita Cramo Holding B.V.:n osakkaille apporttina luovutettavia Cramo Holding B.V.:n osaketta vastaan. Yhtiön B- sarjan osakkeen kurssitasoon perustuva uusien osakkeiden merkintähinta on 13,10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,70 euroa. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta. Uudet osakkeet merkittiin ja maksettiin Osakepääoman muutokset merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen osakemääräksi muodostui kappaletta ja osakepääomaksi ,81 euroa. Osakepääoma korottui lisäksi optiomerkintöjen seurauksena ,00 eurolla. Optio-ohjelman 2002 perusteella merkittiin osaketta, joiden merkintähinta oli 3,72 euroa osakkeelta. Hallitus hyväksyi osakemerkinnät Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisterissä , minkä jälkeen Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääoma on ,81 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden päättymisen jälkeen merkitty osaketta. Osakemerkinnät ja niistä johtuva osakepääoman korotus käsitellään hallituksen kokouksessa Rakentajain Konevuokraamo Oyj on ollut listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Yhtiön kaupankäyntitunnus on RAK1V ja pörssierän koko 100 kpl. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 :n JA 10 :n MUKAISET ILMOITUKSET Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ja Cramo Holding B.V.:n yhdistymiseen liittyen seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Rakentajain Konevuokraamolle omistusosuuksiensa muuttumisesta: Rakennusmestarien Säätiö ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (uusi osuus on 9,3 %). Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (1,7 %). Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (3,78 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (5,34 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen kolme kahdeskymmenesosaa (3/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (15,33 %). Pon Holdings B.V. ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen yhden neljäsosan (1/4) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (28,4 %). ABN AMRO Bank N.V. ilmoitti omistusosuutensa nousseen yhteen kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä (10,0 %). Nämä yritysjärjestelyyn liittyneet muutokset astuivat voimaan ja niistä tiedotettiin ABN AMRO Bank N.V.:n ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (3,3 %). Highfields Capital Management LP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen Highfields Capital I LP:n, Highfields Capital II LP:n ja Highfields Capital Ltd.:n omistusosuuden saavuttaneen kahdeskymmenesosan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (8,4 %). HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia optio-oikeuksien antamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman korottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja osingonmaksusta. Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallitukseen kuuluvat Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Tomi Englund ja Ernst & Young Oy päävastuullisena KHT Erkka Talvinko sekä varatilintarkastajaksi KHT Roger Rejström.

6 Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Heusala ja varapuheenjohtajaksi Stig Gustavson. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakkeiden merkintäaika 2002B-optio-oikeuksilla alkoi Nämä yhteensä B-optio-oikeutta ovat olleet kaupankäynnin kohteena alkaen. Merkintäaika päättyy Vuoden 2002 optio-oikeuksilla on katsauskauden jälkeen merkitty osaketta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talouskehitys ja toimintaympäristö näyttävät suotuisilta. Suomen rakentamisen ja konevuokrauksen kasvua ylläpitävät erityisesti teollisuus- ja liikerakentaminen sekä suuret infrastruktuurihankkeet. Ruotsin rakennusalan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti asunto- ja tierakentamisen lisääntyessä. Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrauksen alhainen penetraatioaste ja rakentamisen voimakas kasvu luovat mahdollisuuden vuokraustoiminnan merkittävälle laajentamiselle. RK:n ja Cramon yhdistyminen kasvattaa konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa merkittävästi vuonna RK:n ja Cramon toimintojen onnistunut integrointi ja markkinoiden kasvu vahvistavat konsernin positiivista kehittymistä tulevaisuudessa. Huolimatta toimintojen yhdistämisen vaatimista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista kuluista konsernin koko vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuoden 2005 pro forma -lukuihin verrattuna. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. KONSERNITASE (1.000 e) Muutos % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , Liikearvo , Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset ,0 306 Saamiset ,3 173 Laskennalliset verosaamiset ,5 576 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus , Myyntisaamiset ja muut saamiset , Rahavarat , LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , VARAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , VARAUKSET Varaukset PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat , Pitkäaikaiset velat , LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset velat , VELAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,7 910 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Poistot , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 11,8 23,3 Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA , % liikevaihdosta 6,9 9,9 21,1 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ,

7 % liikevaihdosta 5,1 7,2 15,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 75,1 0,79 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,14 0,08 76,0 0,77 TIIVISTETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma Oma Oma pääoma pääoma pääoma Kauden alussa Muuntoero Tilikauden voitto Suojausrahasto Osingonjako Osakeanti, rekisteröity Osakeanti, rekisteröimätön Kauden lopussa KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/ /05 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA CRAMOLTA OSAKEVAIHDOSSA TULLEET RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET, e Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA = nimellisarvo NA MA NA MA NA MA MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut TUNNUSLUKUJA Muutos % Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä, e , Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta, e , Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta, e , Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 38,4 38,5 Henkilöstö keskimäärin ,2 569 Tulos/osake, e laimentamaton 0,14 0,08 75,1 0,79 Tulos/osake, e laimennettu 1) 0,14 0,08 76,0 0,77 Oma pääoma/osake 2), e 8,57 3,14 172,9 3,64 Omavaraisuusaste, % 37,1 48,2 49,0 Korolliset nettovelat, e , Nettovelkaantumisaste, % 116,9 93,2 89,7 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl ) ) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl ) ) A-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä 3) A- ja B-sarjan osakkeet 4) B-sarjan osakkeet SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto ja liikevoitto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e)

8 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8 1,9 18,5 - Ruotsi 17,8 - Länsi-Eurooppa 6,7 - Muu Eurooppa 14,5 27,8 35,2 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 4,3 20,3 Siirtokelpoiset tilat 19,5 23,0 27,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 11,8 23,3 Liikevaihto toissijaisten segmenttien mukaan (1.000 e); maantieteelliset segmentit sisältävät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihdon. 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Suomi , Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Eliminoinnit -8 Liikevaihto yhteensä , CRAMO HOLDING B.V.:N PÄIVITETTY ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA Konserni hankki osakevaihdolla Cramo Holding B.V.:n koko osakekannan Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo on hankintamenolaskelmassa 13,10 euroa, joka oli RK:n osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä hankintahetkellä Hankintamenolaskelman mukainen kauppahinta 197,9 miljoonaa euroa on kohdistettu käyvin arvoin pääosin aineettomiin hyödykkeisiin, joista toimipaikkaverkoston arvoksi on arvioitu 45 miljoonaa euroa, asiakassuhteiden arvoksi 19,8 miljoonaa euroa ja brändin arvoksi 29,5 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. Muutokset perustuvat johdon tarkentuneeseen arvioon aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdentumisesta. Liikearvoon ja brändin arvoon ei kohdisteta poistoja. Toimipaikkaverkoston vuosipoisto 2,25 miljoonaa euroa perustuu toimipaikkaverkoston arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on 20 vuotta. Asiakassuhteiden vuosipoisto 1,98 miljoonaa euroa perustuu asiakassuhteiden arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on kymmenen vuotta. Mainitut poistot esitetään tuloslaskelmassa kohdassa 'Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot'. Ylläkuvatun päivitetyn alustavan, Cramo-yrityskauppaan liittyvän hankintamenolaskelman mukainen liikearvon määrä on 138,8 miljoonaa euroa. Koneiden ja laitteiden käyvät arvot eivät olennaisesti poikkea IFRS:n mukaisen hankintahetken taseen arvoista. Tästä johtuen koneiden ja laitteiden käypinä arvoina on käytetty niiden tasearvoa. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty RK:n konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 32. Muilta kuin yllä mainittujen aineettomien hyödykkeiden arvojen kohdistamisen ja niihin liittyvien verovaikutusten osalta päivitetty alustava hankintamenolaskelma ei sisällä merkittäviä muutoksia. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Konserni osti katsauskaudella Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöiltä koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja yhteensä 286 tuhannen euron arvosta. Konsernilla oli Pon Holdings B.V.:n tytäryhtiöille korollisia ja korottomia velkoja yhteensä 355 tuhatta euroa.

9 TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2006 Kuuden kuukauden osavuosikatsaus keskiviikkona Yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus perjantaina Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo Helsingissä, ravintola Pääpostilla, Mannerheiminaukio 1 B. Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vesa Koivula konsernijohtaja puh , , faksi Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja puh , , faksi YLEISLAUSEKE Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TILINTARKASTAMATTOMIA TALOUDELLISIA PRO FORMA -TIETOJA KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Toteuma LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot , Poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO , % liikevaihdosta 10,5 2,7 10,9 % Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA % liikevaihdosta 6,9-1,3 7,6 % Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO % liikevaihdosta 5,1-0,9 5,6 % Vuoden 2005 pro forma -liikevoitto sisältää Cramo Holding B.V.:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia kuluja noin 4,9 miljoonaa euroa. Suurin osa kuluista kohdistuu vuoden 2005 jälkimmäiselle puoliskolle. Konsernitilinpäätöstiedoissa esitettyyn alustavaan kohdistukseen verrattuna myös toimipaikkaverkostolle on kohdistettu arvoa 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakassuhteiden ja brändin arvot ovat muuttuneet konsernitilinpäätöksessä esitetyistä arvoista. TÄYDENTÄVIÄ PRO FORMA -TUNNUSLUKUJA Muutos % Toteuma Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e , % liikevaihdosta 33,0 24,6 27,6 Henkilöstö keskimäärin , Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi , Ruotsi , Länsi-Eurooppa , Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat , josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto liiketoimintasegmenttien mukaan (1.000 e) 1-3/06 1-3/05 muutos % 1-12/05

10 Kone- ja laitevuokraus - Suomi Ruotsi , Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa , Kone- ja laitevuokraus yhteensä , Siirtokelpoiset tilat , Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto yhteensä , Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät mm. Cramo Holding B.V. - yrityshankinnasta aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot 1,1 miljoonaa euroa, jotka tullaan myöhemmin allokoimaan liiketoimintasegmenteille. Lisäksi kohdistamattomiin konsernitoimintoihin sisältyy konsernitoimintojen kuluja, joita ei ole kohdennettu aiheuttamisperiaatteen mukaan liiketoimintasegmenteille. Liikevoitto-% liiketoimintasegmenttien mukaan 1-3/06 1-3/05 Muutos % 1-12/05 Kone- ja laitevuokraus - Suomi 4,8-2,2 16,8 - Ruotsi 17,8 9,0 17,5 - Länsi-Eurooppa 6,7-0,3-5,1 - Muu Eurooppa 14,5 24,7 28,7 Kone- ja laitevuokraus yhteensä 12,9 6,0 13,7 Siirtokelpoiset tilat 19,5 22,8 23,0 Kohdistamattomat konsernitoiminnot Liikevoitto-% yhteensä 10,5 2,7 10,9

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Elecsterin hyvä kehitys jatkui Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 13,0 MEUR (10 12/2014:

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

4-6/08 4-6/07 1-6/08 1-6/07 1-12/07 (1.000 euroa) Liikevaihto, 1.000 e 154.015 116.396 280.789 223.693 496.428

4-6/08 4-6/07 1-6/08 1-6/07 1-12/07 (1.000 euroa) Liikevaihto, 1.000 e 154.015 116.396 280.789 223.693 496.428 CRAMON KASVU KIIHTYI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 Liikevaihto 280,8 (223,7) milj. euroa, kasvua 25,5 %, toisella neljänneksellä kasvua 32,3 % EBITA-liikevoitto 48,1 (39,1) milj. euroa, kasvua 23,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.7.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2008 (IFRS) - Liikevaihto 1,78 milj. euroa (1,78 milj. euroa) - Liiketulos -0,35 milj. euroa (-0,29 milj.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00 CRAMON VAHVA KASVU JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto 126,8 (107,3) milj. euroa, kasvua 18,2 %, jatkuvien toimintojen kasvu 21,5 % EBITA-liikevoitto 17,4 (16,7) milj. euroa, kasvua 4,6

Lisätiedot