Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa)."

Transkriptio

1 :00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa) - osinkoehdotus 0,50 euroa/osake (0,50 euroa/osake) LIIKEVAIHTO Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto laski (61,0 miljoonasta eurosta) 3,8 prosentilla 58,7 miljoonaan euroon. Emoyhtiön liikevaihto laski 5,3 prosentilla ollen 30,7 miljoonaa euroa johtuen kysynnän ja hintatason laskusta kone- ja laitevuokraus- sekä urakointitoiminnoissa. Tytärkonsernin Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto laski 10,6 prosentilla 26,3 miljoonaan euroon johtuen vähäisistä teollisuuden investoinneista sekä odotettua pienemmästä kysynnästä kuntien koulu- ja päiväkotihankkeissa. Aiemmin osakkuusyhtiönä ollut Suomen Projektivuokraus Oy tuli kokonaan omistetuksi tytäryhtiöksi solmitulla kaupalla. Yhtiön liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa, joka sisältyy konsernin liikevaihtoon. TULOS JA KANNATTAVUUS Tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä laski 31,1 prosentilla 9,8 miljoonaan euroon (14,2 miljoonasta eurosta). Tulos oli 16,7 prosenttia liikevaihdosta (23,3 prosenttia liikevaihdosta). Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). ORGANISAATIO JA KONSERNIRAKENNE Emoyhtiön toimintaverkoston muodostaa 56 vuokrauspalvelua tarjoavaa toimipistettä, joista omia on 46 ja dealereitä 10. Kiinteistöjen kuivausta, timanttiporausta ja -sahausta sekä työmaapalvelua tarjotaan edellä mainituista omista toimipaikoista maan kattavasti 25:llä paikkakunnalla. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n kokonaan omistamalla Tilamarkkinat Oy:llä on keskushallinnon ja sen yhteydessä olevan toiminnan lisäksi 3 tuotantolaitosta. Konsernin omistukseen hankittiin solmitulla kaupalla Suomen Projektivuokraus Oy:n osakekannasta 60 prosenttia aikaisemmin omistetun 40 prosentin lisäksi. Pitkäkestoiseen vuokraukseen suuntautuneella toimintamallillaan Suomen Projektivuokraus Oy vahvistaa konsernin kone- ja laitevuokrauksen liiketoimintaa. Yhtiöllä on 5 vuokrauspalvelua tarjoavaa toimipistettä pääkaupunkiseudulla ja tytäryhtiöiden toimipaikat Pietarissa ja Tallinnassa. 2 (9) INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 16,6 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa) eli 28,2 prosenttia (13,2 prosenttia) liikevaihdosta kohdistuen pääasiassa vuokrauskalustoon sisältäen Suomen Projektivuokraus Oy:n osakkeiden oston. Kuluihin kirjatut, vuokrauskaluston ylläpitoon liittyvät hankinnat olivat konsernilla 2,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Rahoituslaitoslainat lisääntyivät 8,2 miljoonalla eurolla ja olivat vuoden lopussa 21,8 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Luottamus talouden kääntymisestä kasvuun kuluvan vuoden aikana on vahvistumassa. Talouskasvun odotetaan nopeutuvan maltillisesti vuonna 2004 ja suhdannehuipun ajoittuvan seuraavalle vuodelle. Maa- ja vesirakentamisen sekä korjaus- ja asuinrakentamisen kasvun ansiosta odotetaan rakentamisen kokonaismäärän kääntyvän lievään nousuun, mikä vaikuttaa positiivisesti myös kone- ja laitevuokrauksen kysyntään. Siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan elpyvän kuluvana vuonna erityisesti kuntasektorilla huolimatta kuntien edelleen kireästä taloudellisesta tilanteesta. Kohteiden valmistuminen ajoittuu kolmannelle vuosineljännekselle. Kotimaassa seuraavien vuosien aikana toteutettavat suuret teollisuusja rakennusprojektit kasvattavat kysyntää sekä kone- ja laitevuokrauksessa että työmaatilojen vuokrauksessa. Suomen Projektivuokraus Oy vahvistaa konsernin toimintaa näillä sektoreilla. Odotamme konsernin liikevaihtoon lievää nousua vuonna Kulutason suhteuttaminen vallitsevan tilanteen mukaan jatkuu aiemmin omaksutun käytännön mukaisesti. Pitkän tähtäyksen tavoitteemme pidämme ennallaan. Kasvuennusteemme perustuu yleisen talouskasvun lisäksi vuokrausliiketoiminnan lisääntymiseen pääliiketoimintasektoreillamme sekä mahdollisiin yritysostoihin. Hyvän kannattavuuden säilyttämisen pidämme edelleen kasvua ohjaavana tekijänä. TULOS/OSAKE JA OSINGONJAKOEHDOTUS Tulos/osake oli 0,56 euroa (0,69 euroa). Hallitus esittää kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,50 euroa osakkeelle. Ehdotettu osinko koko osakemäärälle yhtiön omassa hallussa olevat omat osakkeet mukaan lukien olisi 75,4 prosenttia (49,9 prosenttia) tuloksesta ennen satunnaisia eriä ja 92,0 prosenttia (72,8 prosenttia) voitosta satunnaisten erien ja verojen jälkeen.

2 3 (9) OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN optio-oikeuksien perusteella on vuoden 2002 aikana merkitty B- sarjan osaketta, joiden merkintähinta oli 2,95 euroa osakkeelta. Hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät , osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet B-sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,01 euroa, jonka jälkeen osakepääoma on ,01 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,99 euroa. Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla ,41 eurolla eli ,01 eurosta ,42 euroon uusia osakkeita antamatta korottamalla kunkin yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa epätarkasta noin 1,68 eurosta tasan 1,69 euroon. Rahastoanti toteutettiin siten, että ylikurssirahastosta siirrettiin osakepääomaan korotuksen määrä eli ,41 euroa. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin optio-oikeuksien perusteella on merkitty B- Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet B- sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,00 euroa, jonka jälkeen osakepääoma on ,42 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,00 euroa. optio-oikeuksien perusteella on merkitty B- Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin ja uudet B-sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,00 euroa, jonka jälkeen osakepääoma on ,42 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,00 euroa. optio-oikeuksien perusteella on merkitty B- Hallitus hyväksyi osakemerkinnät ja osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Uudet B-sarjan osakkeet tulivat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteeksi Osakepääoman korotus oli ,00 euroa, jonka jälkeen osakepääoma on ,42 euroa; emissiovoittoa kirjautui ,00 euroa. 4 (9) OMAT OSAKKEET Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla yhtiö ei ole hankkinut omia B-sarjan osakkeita. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla yhtiö on hankkinut Helsingin Pörssin normaalissa kaupankäynnissä omia B-sarjan osakkeita ajalla yhteensä kappaletta, joista suoritettu vastike on ,19 euroa eli keskihinta 4,95 euroa osakkeelta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla yhtiö on hankkinut Helsingin Pörssin normaalissa kaupankäynnissä omia B-sarjan osakkeita ajalla yhteensä kappaletta, joista suoritettu vastike on ,49 euroa eli keskihinta 3,91 euroa osakkeelta. Hankittuja omia osakkeita on yhteensä kappaletta, joista suoritettu vastike on ,68 euroa eli keskihinta 4,26 euroa osakkeelta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yhteensä ,59 euroa, osuus osakepääomasta 4,16 % sekä B-sarjan osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 4,72 % ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 1,28 %. Valtuutusta omien osakkeiden luovutukseen ei ole käytetty. OPTIOLAINA Yhtiökokouksen päättämän, henkilöstölle suunnatun ,00 euron optiolainan laina-aika päättyi Rahastoanti vuonna 2001 kolminkertaisti merkittävien osakkeiden lukumäärän, joten optiooikeudet oikeuttavat merkitsemään B-osaketta alkaen ja B-osaketta alkaen, osakemerkinnän aika päättyy Optio-oikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Vuonna 2001 merkittiin B-osaketta, vuonna 2002 merkittiin B-osaketta ja kertomusvuonna merkittiin B- osaketta eli osakkeita on merkitty yhteensä kappaletta. Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen osingonjakoehdotuksen, osakkeen merkintähinta laskee 2,45 eurosta 1,95 euroon. OPTIO-OIKEUDET Yhtiökokous päätti antaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin avainhenkilöille optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä B-osaketta siten, että B-osaketta on merkittävissä ja B-osaketta Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen osingonjakoehdotuksen, osakkeen merkintähinta laskee 4,77 eurosta 4,27 euroon. 5 (9) VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia osakepääoman korottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen eikä vaihtovelkakirjalainan

3 ottamiseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia B-sarjan osakkeita enintään kappaletta eli 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan kaikki edellä mainitun valtuutuksen nojalla hankitut omat B-sarjan osakkeet vastikkeena yhtiön liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta hankittaessa tai mahdollisissa yrityskaupoissa taikka yhteistyöjärjestelyissä. Kumpikin valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaa yhtiökokouksen antaman valtuutuksen. Valtuutusta omien osakkeiden luovutukseen ei ole vielä käytetty. IFRS-STANDARDEIHIN SIIRTYMINEN Ensimmäinen IFRS-standardien mukainen tilinpäätös julkaistaan alkavalta tilikaudelta. IFRS-standardien käyttöönottoon valmistautuminen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten selvittäminen on työn alla. Uusien laadintaperiaatteiden vaikutuksista tiedotetaan, kun muutosten vaikutukset voidaan riittävällä varmuudella määrittää. TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA KONSERNITULOSLASKELMA (1.000 e) 6 (9) 1-12/ /02 Muutos % Liikevaihto ,8 Osuus osakkuusyritysten voitosta ,4 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Liikevoitto ,1 Voitto ennen satunnaisia eriä ,1 Voitto ennen veroja ,1 Tilikauden voitto ,6 KONSERNITASE (1.000 e) Muutos % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,0 Konserniliikearvo ,3 Aineelliset hyödykkeet ,8 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä ,0 Omat osakkeet ,0 Muut sijoitukset ,5 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus ,5 Saamiset ,3 Rahat ja pankkisaamiset ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,2 VASTAAVA YHTEENSÄ ,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,1 Osakeanti ,4 Omien osakkeiden rahasto ,0 Muu oma pääoma ,7 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,4 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka ,0 Pitkäaikainen vieras pääoma ,5 Lyhytaikainen vieras pääoma ,8 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,9 7 (9) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-12/ /02 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden ostot Maksetut osingot Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET, e Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Takaisinostositoumukset Työ- ja takuuaikaiset vastuut Leasing-vastuut Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista aiheutuvia vastuita.

4 TUNNUSLUKUJA Liikevaihto, e Liikevoitto, e % liikevaihdosta 17,2 24,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, e % liikevaihdosta 16,7 23,3 Voitto ennen veroja, e % liikevaihdosta 16,7 23,3 Korolliset nettovelat, e Oman pääoman tuotto, % 16,4 21,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,6 24,4 Omavaraisuusaste, % 61,3 68,4 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, e % liikevaihdosta 28,2 13,2 Tilauskanta, e Henkilöstön määrä Tulos/osake, e 0,57 0,72 Tulos/osake, e laimennettu x) 0,56 0,69 8 (9) Oma pääoma/osake, e 3,60 3,53 Osinko/osake, e 0,50 xx) 0,50 Osinko/tulos, % 87,7 69,4 Efektiivinen osinkotuotto % 8,70 9,42 P/E-luku 10,09 7,38 Osakekannan markkina-arvo, Meur 82,46 74,16 B-sarjan osakkeiden kurssikehitys: Alin kaupankäyntikurssi, e 4,35 4,42 Ylin kaupankäyntikurssi, e 5,90 5,70 Keskikurssi, e 5,02 5,02 A-sarjan osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl B-sarjan osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl A-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, kpl B-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, kpl B-sarjan osakkeiden vaihto, kpl % lukumäärästä 23,76 47,41 x) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna. xx) Hallituksen esitys. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (1.000 e) 1-12/ /02 muutos % Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ,6 Timantti- ja kuivausurakointi laitevuokrauksineen ,6 Siirtokelpoisten tilojen myynti ja vuokraus ,6 Keskinäinen liikevaihto LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ ,8 LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN (1.000 e) Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ,0 Timantti- ja kuivausurakointi ,2 Siirtokelpoisten tilojen myynti ja vuokraus ,5 LIIKEVOITTO YHTEENSÄ ,1 9 (9) Siirtokelpoisten tilojen myynti- ja vuokraustoimialan liikevoittoa pienentää Tilamarkkinat-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden hankinnasta aiheutuva konserniliikearvon poisto euroa. TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1-3/03 4-6/03 7-9/ / /02 muutos% Liikevaihto, e ,0 Liikevoitto, e ,1 % liikevaihdosta 12,5 20,4 25,8 10,8 16,5 Voitto ennen satunnaisia eriä, e ,4 % liikevaihdosta 11,7 19,2 26,0 10,3 16,6 Tulos/osake, e 0,07 0,13 0,21 0,16 0,11 Tulos/osake, e *) 0,07 0,12 0,21 0,16 0,10 *) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2004

5 Vuosikertomus viikolla 12/2004 Yhtiökokouskutsu Kauppalehdessä Varsinainen yhtiökokous perjantaina Kolmen kuukauden osavuosikatsaus perjantaina Kuuden kuukauden osavuosikatsaus tiistaina Yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus keskiviikkona Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vesa Koivula konsernijohtaja puh , , faksi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 CITYCONIN TULOS PARANI Citycon-konsernin tulos viime tilikaudelta oli 63,6 Mmk (vuotta aiemmin 42,2 Mmk).Liikevaihto oli 330,4 Mmk

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30 Julkaistu: 2005-01-26 07:30:00 CET Technopolis Oyj - neljännesvuosikatsaus TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30 TECHNOPOLIS-KONSERNIN

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 Tieto-X Oyj:n liikevaihto kasvoi vuonna 2004 20,9 prosenttia

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 11.6.2008 klo 10:00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 - Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot