Yhtiökokous. Vesa Koivula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007"

Transkriptio

1 Yhtiökokous Vesa Koivula

2 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) % LIIKEVAIHTO ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO ,8 % % liikevaihdosta 17,0 % 10,9 % Rahoituskulut (netto) TULOS ENNEN VEROJA ,3 % % liikevaihdosta 14,1 % 7,6 % Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ,6 % % liikevaihdosta 10,4 % 5,6 %

3 Konsernitase EUR (1 000) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset 320 Saamiset 559 Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ EUR (1 000) OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti 143 Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto 117 Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET Varaukset 348 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT Osto- ja muut velat Korolliset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

4 Cramo-konsernin liikevaihto neljänneksittäin 2006 Kiihtyvä kasvuvauhti vuoden viimeisellä neljänneksellä Muutos edellisvuodesta (%) Liikevaihto vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 +24,4% +13,9% +17,6% +26,2% 116,6 105,5 96,7 83,6 85,0 89,7 92,4 67,2 Q1 Q2 Q3 Q pro forma 2006 toteuma

5 Cramo-konsernin EBITA* neljänneksittäin 2006 Vahva viimeinen vuosineljännes EBITA % 4,3% 11,8% 14,0% 15,6% 19,7% 23,7% 9,0% 19,7% EBITA-liikevoitto* vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,0 22,9 17,6 15,1 11,9 9,8 8,4 2,9 Q1 Q2 Q3 Q pro forma 2006 toteuma *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja

6 Tulos / osake vuosineljänneksittäin ,60 Laimennettu tulos / osake (EPS) vuosineljänneksittäin (EUR) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,14 0,07 0,07 0,08 0,31 0,21 0,12 0,13 0,43 0,34 0,24 0,21 0,49 0,16 0,17 0,11 0,00 Q1 Q2 Q3 Q RK:n EPS, 2006 RK Cramon EPS luvut perustuvat FAS:n, IFRS:n.

7 Liiketoimintasegmenttien liikevaihto ja tulos / /05 Muutos LIIKEVAIHTO EUR (1 000) Toteuma Pro forma % Kone- ja laitevuokraus Suomi ,3 % Ruotsi ,0 % Länsi-Eurooppa ,9 % Muu Eurooppa ,8 % Kone- ja laitevuokraus yhteensä ,5 % - josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat ,4 % - josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä ,4 % 1-12/ /05 Muutos EBITA-liikevoitto*, EUR (1 000) Toteuma Pro forma % Kone- ja laitevuokraus Suomi ,1 % Ruotsi ,5 % Länsi-Eurooppa ,9 % Muu Eurooppa ,5 % Kone- ja laitevuokraus yhteensä ,2 % Siirtokelpoiset tilat ,3 % Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit -183 EBITA-liikevoitto yhteensä ,7 % *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja

8 Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan Liikevaihto 1-12/2006 toteuma m Liikevaihto 1-12/2005 Pro Forma m Siirtokelpoiset tilat 16,2 % Muu Eurooppa 9,5 % Suomi 14,9 % Siirtokelpoiset tilat 17,4 % Muu Eurooppa 6,9 % Suomi 17,0 % Länsi-Eurooppa 16,4 % Ruotsi 43,1 % Länsi- Eurooppa 15,3 % Ruotsi 43,4 % Kone- ja laitevuokraus yht % Kone- ja laitevuokraus yht %

9 EBITA-liikevoitto* liiketoimintasegmenteittäin EBITA 1-12/2006 toteuma 72.8 m EBITA 1-12/2005 Pro Forma 40.8 m Siirtokelpoiset tilat 18,3 % Suomi 12,7 % Siirtokelpoiset tilat 25,9 % Suomi 19,5 % Muu Eurooppa 14,7 % Länsi- Eurooppa 10 % Ruotsi 43,9 % Muu Eurooppa 12,0 % Länsi-Eurooppa 3,0 % Ruotsi 39,6 % Kone- ja laitevuokraus yht % *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja Kone- ja laitevuokraus yht %

10 Liikevaihto tuote- ja asiakasryhmittäin Liikevaihto tuoteryhmittäin 2006 / 2005 Liikevaihto asiakasryhmittäin 2006 / 2005 Kaluston myynti ja muu liikevaihto 7 % (5 %) Siirtokelpoiset tilat ja niihin liittyvät palvelut 17 % (17 %) Rakennuskonevuokraus 28 % (30 %) Nostolaite- ja trukkivuokraus Työmaakonevuokraus 17 % (15 %) Työmaatilavuokraus ja 12 % (11 %) -palvelut 19 % (17 %) Kotitaloudet 3 % (4 %) Julkinen sektori 17 % (13 %) Muu teollisuus 24 % (18 %) Muut 2 % (7 %) Rakennusteollisuus 54 % (58 %) Nostolaite- ja työmaakonevuokraus sekä työmaatilavuokraus ja -palvelut kasvussa Muun teollisuuden ja julkisen sektorin osuus kasvaa suunnitellusti Vuoden 2005 vertailuluvut suluissa

11 Cramon visiona on olla kullakin markkinaalueella alan kahden suurimman toimijan joukossa Visio Asiakkaan ensisijainen valinta Yksi Euroopan kolmesta suurimmasta alan yrityksestä sekä alan kahden suurimman toimijan joukossa kullakin markkina-alueella Yksi kannattavimmista alan yrityksistä Liiketoimintamalli Erottavat kyvykkyydet Missio Arvot Kumppanuus Kansainvälinen ja paikallinen Ymmärtää asiakkaan tarpeet Palvelun konseptoiminen Innovaatiojohtaja Tekninen ja toiminnallinen asiantuntemus Tehokas kalustonhallinta Luo arvoa osakkeenomistajalle Parantaa asiakkaan kilpailukykyä Edistää ammattitaidon kehittymistä Keskittyy tuottamaan asiakkaalle arvoa Innovatiivisuus Tuloslähtöisyys Henkilökohtainen kasvu Luotettavuus

12 Cramon liiketoimintasegmentit Maantieteelliset segmentit Suomi Ydinmarkkinaalueet Liiketoimintasegmentit Kone- ja laitevuokraus Suomi Ruotsi Siirtokelpoiset tilat Myynti ja vuokraus Alankomaat Norja Tanska Ruotsi Viro Latvia Liettua Pietari Venäjä Kasvumarkkinaalueet Viro Norja Latvia Liettua Puola Venäjä Tšekin tasavalta Belgia Saksa Tšekin tasavalta Puola Slovakia Tukimarkkinaalue Valko- Venäjä Ukraina Tanska Siirtokelpoisten tilojen tuotanto Ydinmarkkina-alue Kasvumarkkina-alue Tukimarkkina-alue Itävalta Unkari Romania Moldova Itsenäinen markkina-alue Alankomaat Teollisuushallit Itsenäinen markkina-alue

13 Vuokrausliiketoiminnan kasvutekijät Kasvutekijät Kasvavat rakennusmarkkinat Markkinatrendit Euroconstruct arvioi Pohjoismaiden rakennusmarkkinoiden kasvavan 0-5 % kuluvana vuonna Keski- ja Itä-Euroopassa markkinakasvu on selvästi nopeampaa, noin 8-15 % Venäjällä keskiluokan vaurastuminen vahvistaa asuntorakentamista erityisesti suurimmissa kaupungeissa Vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen Kone- ja laitevuokraus kasvaa kaikilla markkina-alueilla rakentamisen kokonaiskasvua voimakkaammin Pohjoismaissa vuokrausasteen arvioidaan olevan %, sen odotetaan kasvavan 60 prosenttiin Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrausaste on tällä hetkellä hyvin matala, tyypillisesti alle 10 % Ulkoistus Rakennusyhtiöt ulkoistavat vuokraustoiminnan ja käyttävät näin saatavan pääoman muihin tarkoituksiin Palvelun ja logistiikan tehostuminen Vuokrauspalveluyritykset pystyvät tarjoamaan korkeamman käyttöasteen Tekniset innovaatiot Työvoimaa korvataan teknologisilla ratkaisuilla Vuokrauspalveluyritykset ovat yhä erikoistuneimpien koneiden ja laitteiden asiantuntijoita Vuokraukseen liittyvät palvelut Suuri kasvumahdollisuus vuokraukseen liittyvissä palveluissa, esimerkiksi erilaisissa työmaapalveluissa Vuokrauspalveluyritykset ottavat palvelujen konseptoituessa laajemman vastuun asiakkaittensa tarpeista

14 Arvio markkinaosuudesta Markkina-alue Vuokrauksen liikevaihto miljoonaa euroa Suomi 250 Ruotsi 500 Norja 405 Tanska 370 Puola 100 Baltian maat 115 Alankomaat 600 Venäjä (Pietari) 30 Arvio Cramon markkinaosuudesta 25% 9% 7% 35% 7% 5% 41% Iso-Britannia 5,000 Saksa 3,000 2% 9% 20% Ranska 3,000 Espanja 800 Eurooppa yhteensä 15,000-16,000 Lähde: Cramon arviot, rakennusyhtiöiden sisäinen vuokrausliikevaihto ei sisälly markkinakoko/osuus arvioihin

15 Euroopan vuokrauspalvelumarkkinat Johtavat toimijat liikevaihdon mukaan Liiketoiminta-alue Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus, nosturit, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus Siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus Loxam (F) Hewden (UK) Ramirent (FIN) Speedy Hire Plc (UK) Algeco (F) Cramo Group (FIN) Select Plant Hire (IRL) Ashtead Plant Hire (UK) HSS (UK) Kiloutou (F) miljoonaa Lähde: European Rental News kesäkuu 2006, yritysten raportit

16 Cramon uusi kasvustrategia Onnistuneen integraation jälkeen Cramo on aloittanut uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamisen kasvustrategiansa mukaisesti Cramo on tehnyt viime aikoina viisi yritysostoa UAB Aukstumines Sistemos, Liettua, joulukuu 2006 Erikoistunut vaativien nostinlaitteiden ja työlavojen toimittamiseen Liettuassa Cramosta markkinajohtaja Liettuan vuokrausmarkkinoilla Osaksi Cramo-konsernia Hamar Liftutleie AS, Norja, tammikuu 2007 Erikoistunut nostinkalustoon Vahvistaa Cramon markkina-asemaa Norjan markkinoilla, erityisesti Ostlandetin alueella Kongsberg Maskinutleie AS, Norja, tammikuu 2007 Jyväskylän Konevuokraamo Oy:n laitekanta, maaliskuu 2007 Göby AB, Ruotsi, maaliskuu 2007 Erikoistunut työmaatiloihin Hollannin tytäryhtiön myynti, huhtikuu 2007 Cramo selvittää mahdollisuuksia laajentua myös uusille Keski- ja Itä- Euroopan markkinoille

17 Tulevaisuuden näkymät yhteenveto Vuonna 2007 Cramo odottaa liikevaihtonsa kasvavan yli 10 % ja kannattavuutensa (EBITA-%) paranevan vuoden 2006 tasosta Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan hieman tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Erinomaiset mahdollisuudet markkinaosuuden kasvattamiseen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa Toimintojen yhdistämisestä aiheutuvat mahdolliset lisähyödyt

18 Cramon taloudelliset tavoitteet Liikevaihto CAGR > 10 % EBITA-% > 15 % Sijoitetun pääoman tuotto > 13 % Omavaraisuusaste noin 100 %

19 Cramo uusi nimi Yksi nimi yksi brändi Tehokas näkyvyys kaikilla markkina-alueilla Kansainvälisyys Virtaviivaisuus

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 9.11.2011 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q3/11: Myynti kasvoi ja kannattavuus parani edelleen, mutta näkyvyys on huono HEINÄKUU SYYSKUU 2011

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Q1 2010 OSAVUOSIKATSAUS

Q1 2010 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2010 OSAVUOSIKATSAUS 06.05.2010 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist TAMMI MAALISKUU 2010: HEIKKO MARKKINA- TILANNE JA ANKARAT SÄÄOLOSUHTEET PAINOIVAT TULOSTA Heikot markkinaolosuhteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2 2008 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 TYÖKALUT Täryttimet Betonin käsittelylaitteet

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010. Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Sijoitus-Invest 2010 Vesa Koivula toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Yhteenveto Q3/2010 Vahvistuneet markkinat, kannattavuus parani Toisen vuosineljäksen lopulla alkanut markkinakäänne jatkui

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot