TERVETULOA. Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kaarina Wilskman 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA. Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 8.5.2012. 14.5.2012 Kaarina Wilskman 1"

Transkriptio

1 TERVETULOA Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kaarina Wilskman 1

2 Tervetuloa 8.5. klo Sosiaalinen markkinointi? kehittämispäällikkö Kaarina Wilskman, THL Vaikuttavaa järjestötoimintaa yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin kehittämispäällikkö Elina Varjonen ja viestintäpäällikkö Marja Konttinen, RAY Virheistä oppii Kaarina Wilskman Who cares? Ylikonstaapeli Eero Wetzell Kaarina Wilskman 2

3 Osallistu keskusteluun, kysy tai kommentoi! Lähetä kysymys tai mielipide tekstiviestillä numeroon: (äänestys päättynyt) Viestin maksimipituus 160 merkkiä. Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan.

4 Näetkö mahdolliseksi käyttää ja soveltaa sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? A. Kyllä B. Ei C. Ehkä ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B tai C tekstiviestinä numeroon Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

5 Vaikuttamisen perusta On tiedettävä Mikä muutos halutaan saada aikaan? = tavoite Ketkä sen voivat toteuttaa ja milloin on oikea ajankohta? = kohderyhmä ja aikataulu Millaisin viestein ja argumentein heitä kannattaa lähestyä? = ydinviestit ja niiden perustelut Miten heidät tavoittaa? = viestintäkanava Miten saavutettuja tuloksia voidaan arvioida? = palaute Kaarina Wilskman 5

6 Tiedon välittäminen ei yksin riitä On tunnettava vastaanottaja ja/tai hänen maailmansa: Tiedot Asenteet Tavat Odotukset Intressit Tunteet ja todelliset motiivit vaikuttavat sosiaalisen markkinoinnin työkaluja avuksi? Kaarina Wilskman 6

7 Sosiaalinen markkinointi Sosiaalinen markkinointi on lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. Siis Sosiaalinen markkinointi on prosessi Sosiaalinen markkinointi hyödyttää ihmisiä Sosiaalisen markkinoinnin avulla muutetaan käyttäytymistä synonyymi: yhteiskunnallinen markkinointi Kaarina Wilskman 7

8 Sosiaalinen markkinointi 1/2 se ei ole markkinointia sosiaalisessa mediassa se ei ole kalliita mainostoimistokampanjoita Mutta siinä voidaan käyttää monia samoja tekniikoita kuin kaupallisessa markkinoinnissa se voi lähestyä aihetta myös epäsuorasti Olennainen ero Perinteinen lähestymistapa on asiantuntijalähtöistä Sosiaalinen markkinointi on asiakaslähtöistä Kaarina Wilskman 8

9 Olennaista tavoitteen asettelu Kumpi ohjaa paremmin? Vähennetään liikennekuolemia Lisätään imetystä Edistetään nuorten terveyttä X kunnassa kukaan ei kuole liikenneonnettomuudessa X kunnassa äitien keskimääräinen imetysaika pitenee kuudesta viikosta kahdeksaan (kokonaistavoite 6 kk) (Brighton and Hove, ks. Premissi 3/11) Kunnan X ammatillisessa oppilaitoksessa aloittavien opiskelijoiden keskuudessa tupakoinnin aloittaminen vähenee kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna Tietoisuuden ja kiinnostuksen herättäminen ei ole vaikuttava tavoite Kaarina Wilskman 9

10 TARMOsta tavoitteet Täsmällinen onko tavoite niin selkeä, että sen toteutumista voi mitata? Aikataulutettu Onko muutos nyt ajankohtainen ja onko sille asetettu aikataulu? Realistinen Onko tavoite mahdollista saavuttaa? Mitattava Mistä tiedetään, että jokin on muuttunut? Olennainen Vaikuttaako tavoite oikeasti haluttuun suuntaan? (SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time-bound) Kaarina Wilskman 10

11 Esimerkki segmentoinnista: Perinteinen tiedota ja toivo parasta - lähestymistapa Kaikikke sama viesti:älä haistele liimaa tai aerosoleja, ne voivat tappaa sinut Miten kauheaa, en todellakaan tee niin! Ei kiinnosta Liima on lasten huume. Kuolisin häpeästä, jos joku näkisi minut haistelemassa sitä Hmm, en tiennytkään, että liimaa voi haistella. Taidanpa kokeilla! Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 11

12 Mieluummin näin Segmentoitu lähestymistapa Jaa kohdeyleisösi samankaltaisiin ryhmiin ja suunnittele jokaiselle ryhmälle oma kohdennettu interventio Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 12

13 Näetkö mahdolliseksi käyttää ja soveltaa sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? A. Kyllä B. Ei C. Ehkä ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B tai C tekstiviestinä numeroon Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

14 Tunnistatko omassa työssäsi jo käyttäneesi sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa? A. Kyllä B. Ei C. Ehkä ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B tai C tekstiviestinä numeroon (ääänestys päättynyt). Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

15 Vaikuttavaa järjestötoimintaa yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin RAY:n mahdollisuudet auttaa järjestöjä Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Viestintäpäällikkö Marja Konttinen

16 Vaikutukset kiinnostavat Tavoite saada aikaan tuloksia ja vaikutuksia Kehittämishankkeiden tehtävä on saada muutoksia aikaan Ei kannata räiskiä toimenpiteitä minne sattuu, vaan kohdentaa ne oikein, jolloin on mahdollisuus ylipäätään saada jotakin aikaiseksi Kenelle toimintaa kohdennetaan? Millä saada ihmiset toimimaan muutosten aikaan saamiseksi? Millä heitä motivoidaan, kenelle toimintaa tarjotaan? Järjestöillä omat verkostot ja osittain tutut kohderyhmät. Vastaako kehitettävä uusi toiminta vain toiminnassa jo mukava olevien tarpeisiin? Vai osataanko löytää myös muita ryhmiä? Mikä ohjaa toiminnan suunnittelua? tarve, tietty olemassa oleva kohderyhmä, olemassa oleva tila?

17 The Fun Theory by Volkswagen

18 3 kysymystä pohdittavaksi: Edistämmekö brändiä (esim. järjestön ja sen logon tunnettuutta) vai itse asiaa (käytöksen muutosta)? Kenestä aloitamme? Aina ei kannata tavoitella suuria massoja heti alkuun. Mikä on tavoitteen kannalta aikaisten omaksujien ryhmä? Kohderyhmän valinta ei ole vain demografista analyysiä. Sosiaalinen viiteryhmä esiin ennen keinojen valintaa

19 Innovaation leviäminen (Rogers)

20 3 kysymystä pohdittavaksi: Edistämmekö brändiä (esim. järjestön ja sen logon tunnettuutta) vai itse asiaa (käytöksen muutosta)? Kenestä aloitamme? Aina ei kannata tavoitella suuria massoja heti alkuun. Mikä on tavoitteen kannalta aikaisten omaksujien ryhmä? Kohderyhmän valinta ei ole vain demografista analyysiä. Sosiaalinen viiteryhmä esiin ennen keinojen valintaa

21 Yhteisellä asialla järjestöjen kanssa RAY toivoo, että järjestöt tutustuvat menetelmään ja ottavat sen ennakkoluulottomasti käyttöön soveltuvin osin Uudenlaiset lähestymistavat ja perustellut ratkaisut Suunnitteilla RAY:ssä Koulutuksia järjestöille Asiantuntijaverkoston luominen Tutkimusyhteistyötä Kansainvälinen yhteistyö esim. NSMC:n kanssa Kuulemme mieluusti, kuinka voimme auttaa! 21

22 Kiitos!

23 Yleisiä virheitä 1/3 Ei kiinnitetä huomiota käyttäytymisen muutokseen tavoitteena ainoastaan herättää tietoisuutta käyttäytymiseen liittyvä tavoite on liian laaja ja yleinen ei tarkastella sekä toivottua että ongelmallista käyttäytymistä ei yritetä oppia heiltä, joiden käyttäytyminen on jo toivottavaa Epäonnistutaan tarkasteltaessa asiaa kohderyhmän kannalta ei oteta huomioon, mikä koskettaa, motivoi ja vaikuttaa kohderyhmään ei oteta huomioon, mikä varmistaa kohderyhmän ajan, huomion ja halun toimia vaihtokauppa perustuu enemmän asiantuntijoiden kuin kohderyhmän arvoihin Kaarina Wilskman 23

24 Yleisiä virheitä 2/3 toiminta perustuu enemmän asiantuntijan tehtävään ja viestiin kuin kohderyhmän käyttäytymisen ymmärtämiseen liian vahva painopiste yksisuuntaisessa viestinnässä ja halu saada asiantuntijan sanoma läpi epäonnistutaan käyttäytymisen muutokseen rohkaisevien ja tarkoituksenmukaisten keinojen kehittämisessä kohderyhmän segmentointiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota ihmisiä kohdellaan ikään kuin he olisivat kaikki samanlaisia käytetään vain yhdenlaista interventiota, joka on sama kohderyhmän eri segmenteille kerrasta poikki lähestymistapa ei yritetä tehdä interventiosta ja käyttäytymisen muutoksesta pysyvää Kaarina Wilskman 24

25 Yleisiä virheitä 3/3 arviointi ei perustu siihen, mitä kohderyhmä on tehnyt intervention tuloksena ei yritetä tunnistaa ja saada mukaan muita asiaan liittyviä toimijoita tehdään uudestaan työ, jonka muut ovat jo tehneet menetetään mahdollisuuksia lisätä intervention vaikutusta Kaarina Wilskman 25

26 Lähteitä Sosiaalisen markkinoinnin ABC. THL:n julkaisu Pirjo Kupila: Valistamisesta sosiaaliseen markkinointiin. Tesso 2/12 (www.tesso.fi) Tukipotti 2011 Kaarina Wilskman: Sosiaalinen markkinointi avuksi. Premissi 3/ Kaarina Wilskman 26

27 Kaarina Wilskman 27

28 Tunnistatko omassa työssäsi jo käyttäneesi sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa? A. Kyllä B. Ei C. Ehkä ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B tai C tekstiviestinä numeroon (ääänestys päättynyt). Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Juho Pasanen Kuva Asta Tenhunen SS

52

53

54 MITÄ EROA ON SUURKULUTTAJALLA JA ALKOHOLISTILLA? KOSKA RAJA SÄRKYY?

55 ALKOHOLI ACETALDEHYDI ETIKKA ALKOHOLISTI VESI, HIILIDIOKSIDI DOPAMINI POISTUU ELIMISTÖSTÄ HENGITYKSEN JA VIRTSAN KAUTTA THIQ eli tetrahydroisoquinoliini KOTELOITUU AIVOIHIN

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Hallitsematon aivoturvotus

68

69

70

71

72

73

74

75 LIIKENNE VIINA SYÖPÄ HUUMEET

76

77 50v mies terve 50v mies alkoholidementi a 90v mies normaali ikääntyminen

78 Liikenteessä et ole yksin!

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista?

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Marja Konttinen Viestintäpäällikkö (avustustoiminta), RAY 22.11.2012 Marja Konttinen, 22.11.2012 1 Aiheena tänään Pari sanaa RAY:stä Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit

LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit Julkaisija: Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,

Lisätiedot

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti Henkilökohtainen raportti Respondent Name 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Johdanto Kohtaamme päivittäin tutun ongelman:

Lisätiedot

Maria Normann, Heidi Odell, Mari Tapio ja Elsi Vuohelainen: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö HYPPÄÄ KYYTIIN!

Maria Normann, Heidi Odell, Mari Tapio ja Elsi Vuohelainen: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö HYPPÄÄ KYYTIIN! Maria Normann, Heidi Odell, Mari Tapio ja Elsi Vuohelainen: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö HYPPÄÄ KYYTIIN! Maria Normann, Heidi Odell, Mari Tapio ja Elsi Vuohelainen: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön

Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Tiina Pullinen aikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden

Lisätiedot

URBANworks. Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa

URBANworks. Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa Euroopan unionin osarahoittama URBANworks Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa Työkalupakki, joka auttaa paikallisviranomaisia kehittämään organisaatioyksikön,

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA 1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Jari Risku LAT / VPT 2 Vierumäki 1 2 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 MIKSI TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖTÄ APV:ssa.. 4 KÄSITTEET 5 YLEINEN LIIKUNNALLISUUS. 7 Seurana.. 8 Joukkueena..

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma Case: Vahventamo

Markkinointisuunnitelma Case: Vahventamo Markkinointisuunnitelma Case: Vahventamo Kenttämaa Noora 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Markkinointisuunnitelma Case: Vahventamo Kenttämaa Noora Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Toimittajat: Sanna Pylkkänen, Reijo

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Yhteisöön pakottaminen ei toimi. Ketään ei saa pakolla mukaan.

Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Yhteisöön pakottaminen ei toimi. Ketään ei saa pakolla mukaan. Varma tapa tappaa innostus on teilata uudet ideat tuoreeltaan. Sosiaalisilla suhteilla on todettu olevan suora yhteys ihmisen terveydentilaan. On tuhansia opiskelijoita, joilla ei ole ystäviä ja jotka

Lisätiedot

Liikunnan tuputtamisesta ihmisen lähtökohtien ymmärtämiseen

Liikunnan tuputtamisesta ihmisen lähtökohtien ymmärtämiseen Teksti: KATI KAURAVAARA JOS RIISUISIT SILMÄLASIT, NÄKISITKÖ TOISIN? Liikunnan tuputtamisesta ihmisen lähtökohtien ymmärtämiseen 33 Huomaan, että minulla on taipumus tarjota kaikille liikuntaa lääkkeeksi

Lisätiedot

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

KOULUTUSPAKETTI E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS E-DECO: Opettajien coaching-taitojen kehittäminen, sähköisten ympäristöjen käyttö ja yrittäjähenkisyys DE CO E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS

Lisätiedot

Hyvällä mallilla -foorumi. Opas arviointikeskustelun ohjaajalle

Hyvällä mallilla -foorumi. Opas arviointikeskustelun ohjaajalle Hyvällä mallilla -foorumi Opas arviointikeskustelun ohjaajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Tampereen Yliopisto Johtamistieteiden laitos

Tampereen Yliopisto Johtamistieteiden laitos Tampereen Yliopisto Johtamistieteiden laitos PALKITSEMISEN VAIKUTUS TYÖNTEKIJÄN TYÖMOTIVAATION PARANEMISEEN - Tutkimus henkilöstön työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä Sastamalan perusturvakuntayhtymässä

Lisätiedot

Marika Lehtonen ja Pauliina Rajala. Markkinointiviestintäsuunnitelma Pop Up -joulukaupalle

Marika Lehtonen ja Pauliina Rajala. Markkinointiviestintäsuunnitelma Pop Up -joulukaupalle Marika Lehtonen ja Pauliina Rajala Markkinointiviestintäsuunnitelma Pop Up -joulukaupalle Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo

Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo Rönnqvist, Taina 2013 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lepppävaara Integroidun markkinointiviestintäkampanjan

Lisätiedot