Paikan markkinoinnin menestystekijät: mitä paikan markkinoinnilta vaaditaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikan markkinoinnin menestystekijät: mitä paikan markkinoinnilta vaaditaan?"

Transkriptio

1 Paikan markkinoinnin menestystekijät: mitä paikan markkinoinnilta vaaditaan? Esityksen rakenne: 1. Tutkimuksen taustaa - oma kontribuutio 2. Malli paikan markkinoinnin menestystekijöistä 3. Kansainvälisiä tutkimustuloksia 4. Paikan markkinoinnin trendejä keskeistä kehitystarvetta kultaista ohjetta Helsingin seudun markkinointiforum Seppo Rainisto, TkT, ekon.

2 Oma empiriapanos Success Factors of Place Marketing: cases Helsinki, Stockholm, Copenhagen, Chicago (väitöskirja TKK 2003: Kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto ( esim. Kotler & Haider & Rein & Florek & Asplund) Kaupungin kehittäminen merkkituotteena: Lahden ja Helsingin tapaustutkimukset (lisensiaatintutkimus TKK 2001) Alueen ja yrityksen markkinointi merkkituotteena. Lahden seudun tapaustutkimus (HKKK 1999; TKK 2000) Elintarviketoimialan analyysi (Lahden seudun yrityskeskus 1998)

3 Malli: Paikan markkinoinnin menestystekijät (Rainisto 2003)

4 Paikan markkinoinnin kapasiteetti-indeksi ( Rainisto 2003) PLACE MARKETING CAPACITY INDEX PLACE RELEVANCE Max Presence of SubstanStrategic Deploymen Organising CapacityMeasurement Score SUCCESS FACTOR Grade Score Grade Score Grade Score Grade Score Weight-factors 1,0-10, 0 1,0-10,0 1,0-10,0 1,0-10,0 1. Planning Group Vision & Strategic Analysis Activity Programs Identity & Image Public-Private Partnerships Leadership Local Development Global Marketplace Political Unity Process Coincidences Max. Score 100 2,

5 Place marketing Responsible organisation (from) Description of activity Budget (Mill EUR) Helsinki region Stockholm region Copenhagen region Chicago region - Helsinki Region Marketing (HRM) (2000) [Helsinki Metropolitan Development Co (HMDC) (1994)] International marketing (Foreign Inward Investment) Ca Business Arena Stockholm (B.A.S.) (1997) - The Economic Development Agency of the City of Stockholm (S.N.K.) Foreign Inward Investment Agency for the Stockholm- Uppsala Region 1.3 (B.A.S.) 7.5 (S.N.K.) - Copenhagen Capacity (CopCap) (1994) - HUR (Hovestadens Utvicklings råd) Metropolitan Development Board Foreign Inward Investment Agency World Business Chicago (WBC) (2000) - (DCCA) State of Illinois Trade Office (1998) Inward Investment Agency Personnel 5 15 (B.A.S.) Other players - Uusimaa Regional Council - The Cities of Helsinki, Espoo, Vantaa - Culminatum (Helsinki Region Centre of Expertise) - Helsinki Finland Convention Bureau - Stockholm Visitors Board - SKANSKA - Medicon Valley (Academy) - Wonderful Copenhagen - Green City of Denmark - State of Illinois Trade Office (DCCA) - Chicagoland Chamber of Commerce - Metropolis Chicago Convention & Tourism Bureau - The Metropolitan Planning Council Focused industries / Clusters - High-tech-cluster - Biotech (Life Science)-cluster - Service-cluster - Envirtech-cluster - TIME (Telecommunication, IT, Media, Entertainment) - BioScience - Environmental - Bank & Finance - Biotech ITC - Maritime, Food Hotels (regional) - Advanced Telecom - Biotech - Environmental Technologies - Transportation & Distribution - Manufacturing Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina, Chicago: Paikan markkinoinnin organisaatioita Brands / slogans WWW-sites Remarks - Helsinki Region Europe s Magnetic North - New Business Centre of N. Europe - Ideopolis Helsinki Region No official status No confirmed regional programme (before 2003) - Region of Excellence (Umbrella) - Mobile Valley - M-City - Stockholm Challenge Award - Nobel prize stockholm.se businessarena.com Stockholm-Uppsala Region joint marketing is a central focus - Medicon Valley (Biotech) - Øresund- Scandinavia s IT Centre - Best Distribution Centre in N. Europe - Business is Easy The Øresund Region IT & Biotech - model strongly - Telecommunication s Hub - The Good Life - Transportation Nexus - Center of the World - As big as a country chicago.org No single organisation officially responsible

6 Kansainvälistä paikan markkinoinnin tutkimusta Kotler & et al. (1993, 1999, 2002): Marketing Places (Europe, Asia, Latin America) Berg van den: World Competitiveness Yearbook: European Cities Monitor (October 2003): Jones Lang LaSalle(2003): World Winning Cities-research program/ Rising Urban Stars Barcleys Bank (2002). Competing with the World: Jensen-Butler (1997). Competition between cities, urban performance.. Jensen-Butler et al. (eds) (1997). European Cities in Competition Hankinson (2001). Location Branding (12 cities) Hagbarth Publications ( ). Structural Change in Europe... Gold & Ward (1994). Place Promotion Scott (2001). Global City -Regions. Trends, Theory, Policy Ward (1998). Selling Places World Bank Urban Forum:www.worldbank/org/html/fpd/forum2002/docs/ (Clark) Olins (2002). Branding the nation -the historical context. Brand Management 9/02

7 Paikan markkinoinnin trendejä ja haasteita Paikan promootiosta paikan myyntiin ja paikan markkinointiin. Paikan markkinoinnin kolme sukupolvea: savupiippujen metsästys; kohdemarkkinointi; kilpailukykyinen niche-ajattelu. Paikan merkkituotteistaminen on uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa. Asiakaslähtöinen innovatiiv. markkinointi ratkaisee. Paikan markkinointi on osa-alue paikan kehittämisestä. Kaupunkiseudut voimistuvat: yli 300 kpl miljoonapaikkoja. Seutumarkkinointi toimii toiminnallisten rajojen mukaan. Pehmeät vetovoimatekijät tulossa tärkeämmiksi kuin kovat, jotka ovat helposti kopioitavissa. Julkis-yksityiset kumppanuudet ratkaisevat paikkasodan. Johto (leadership) on kuitenkin tulevaisuuden suurin haaste. Ihmissota : kilpailu lahjakkaasta työvoimasta.

8 Trendejä ja haasteita (jatk.) Paikkoja tuleekin markkinoida yhtä hienostuneesti ja tehokkaasti kuin yritysten tuotteita ja palveluja. Globaali kilpailu investoinneista ja sijoittujista vaatii, että paikan nimen on tultava kuuluisaksi, jotta paikka pääsee paikan asiakkaiden ostoskoriin. Monipuoliset markkinoinnin & ICT:n työkalut tulevat käyttöön segmentointiin, positiointiin, viestintään. Menestyksen ratkaisee asiakashyöty (customer advantage), mitä kilpailuetu (competitive advantage) ei usein ole. Aasialainen kustannusrakenne & amerikkalainen osaaminen. Kokonaisvaltainen integroitu, kohdennettu ja (intuition sijaan) tutkimustietoa hyödyntävä markkinoinnin sukupolvi. Suuret kv. yritykset paikalle pitkän tähtäimen osakkeenomistajiksi.

9 Paikan markkinoinnin 20 kehitystarvetta/ heikkoutta 1. Vastuu- ja koordinointiorganisaatio, pelisäännöt määrittämättä. 2. Pitkän tähtäimen julkinen perusrahoitus riittämätön. 3. Paikan strateginen analyysi (SWOT) keskeneräinen. 4. Epätarkka asiakas-/markkinasegmentointi ja -positiointi. 5. Fokuksen puute markkinointistrategiassa ja tavoitteissa. 6. Paikan tarjous (strategia) ei rakennu asiakashyötyyn ja -lisäarvoon. 7. Valitut vetovoima (identiteetti-) tekijät eivät vastaa paikan substanssia ja realiteetteja. 8. Puutteellinen paikan markkinoinnin kyky- ja organisointikapasiteetti. 9. Kriittisen massan puute (esim. brandi-tunnettuudessa ja paikan kumppanuuksissa). 10. Ristiriita paikan ala-brandien, kattobrandin ja viestinnän välillä.

10 Kehitystarpeita ja heikkouksia (jatk.) 11. Poliittisen yhtenäisyys ja - jatkuvuus puuttuvat. 12. Leadership-kapasiteettia on liian vähän. 13. Todellinen Point of Difference puuttuu. 14. Strateginen ja operatiivinen kyvykkyys epätasapainossa. 15. Prosessisattumia ei ole ennakoitu suunnitelmissa. 16. Paikan kehitystä ja infrastruktuuria eivät ole johdettuja. 17. Pitkäjänteinen ja yhdenmukainen toiminta ei toteudu. 18. Markkinointitaitojen puutteellisuus (erityisesti palvelut). 19. Tarina (keskeinen ydinviesti) voima on hyödyntämättä. 20. Sidosryhmä- ja sisäinen markkinointi liian vähällä huomiolla.

11 20 kultaista ohjetta paikan markkinoijille 1. Suunnitteluryhmän tulee koordinoida ja kehittää kokonaisvaltaista markkinointijärjestelmää, jolle pitää järjestää riittävä pitkän tähtäimen julkinen perusrahoitus. 2. Prosessi tulee aloittaa paikan strategisella analyysillä (SWOT), jolloin tarkistetaan misio & visiot sekä määritetään avainklusterit (toimialat) ja fokusoitavat markkinasegmentit ja tarjouksen positiointi niillä. 3. Paikan pitää varautua pitkäjänteiseen, systemaattiseen ja yhdenmukaiseen työskentelyyn (investointiin). 4. Mitattavat tavoitteet (mittarit) ovat tarpeen, sillä sellaisia tuloksia saadaan, mitä mitataan. 5. Toimijoiden yhteistyötä (ristiinmarkkinointia) on kehitettävä niin, että kaikki voittavat. 6. Yhteistyötä ja kumppanuuksia yksityisen sektorin kanssa on kehitettävä kriittisen massan luomiseksi. 7. Ilman poliittista yhtenäisyyttä prosessi ei onnistu.

12 Kultaisia ohjeita (jatk.) 8. Paikan markkinointi tulee integroida osaksi seudun kehittämistä. 9. Koska resurssit ovat rajalliset, toimenpiteiden selektiivisyys on kriittistä. 10. Paikan tulee keskittyä olemassaolevaan perussubstanssiin. Investointi täysin uusiin asioihin epäonnistuu useammin kuin onnistuu. 11. Merkkituotteistaminen on hyvä tapa aloittaa paikan markkinointi. 12. Brandin kehittämisen on oltava yhdenmukainen paikan substanssin kanssa. 13. Johtajuuden kehittäminen on paikkojen suurin haaste. 14. Klustereihin on rakennettava uusia arvoja valituille kohdemarkkinoille. 15. Klustereiden johtavat toimijat tulee aktivoida, pelkät puitteet eivät riitä. 16. Merkkituotteistaminen ja markkinoinnin suunnittelu tuottavat ylivoimaisia myyntiväittämiä, jotka tulee vestittää ammattitaidolla. 17. Mielikuvilla on suurempi merkitys kuin puhtaasti asiapitoisilla väitteillä.

13 Kultaisia ohjeita (jatk.) 18. Seudun yritysten brandi-imagot ovat tärkeitä seudun imagolle, ja myös yritykset hyötyvät seudun positiivisesta imagosta. Yritysten edustus paikan markkinoinnin prosessissa on elintärkeää. 19. Seudun kansainväliset yritykset ovat parhaita markkinoijia asemamaissaan ( suurlähettiläitä ). Toisaalta ulkolaiset seudulle vievät yritykset on suurta sijoittujapotentiaalia. 20.Paikan markkinoinnin parhaat ratkaisut ja käytännöt eivät ole vielä nähneet päivänvaloa.vain mielikuvitus asettaa rajan uusien luovien ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiselle.

Etelä-Savon maakuntapäivä 27.5.2013. menestystekijänä. ( tiivistelmä/jakoversio ) Seppo Rainisto, TkT. Seppo Rainisto Meritleader Int.

Etelä-Savon maakuntapäivä 27.5.2013. menestystekijänä. ( tiivistelmä/jakoversio ) Seppo Rainisto, TkT. Seppo Rainisto Meritleader Int. Etelä-Savon maakuntapäivä 27.5.2013 Paikan bä brändäys ja markkinointi i alueen menestystekijänä ( tiivistelmä/jakoversio ) Seppo Rainisto, TkT Seppo Rainisto Meritleader Int. Oy Maineen merkitys paikalle

Lisätiedot

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN Suomen maabrändin RAKENTAMINEN Teemu Moilanen & Seppo Rainisto 2008 Sisältö Tiivistelmä Osa 1. Maabrändin kehittämisen teoreettinen viitekehys 1.1 Mikä brändi on? 1.2 Maakuva ja maabrändi. Yksi vai useampi

Lisätiedot

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN Suomen maabrändin RAKENTAMINEN Teemu Moilanen & Seppo Rainisto 2008 Sisältö Tiivistelmä Osa 1. Maabrändin kehittämisen teoreettinen viitekehys 1.1 Mikä brändi on? 1.2 Maakuva ja maabrändi. Yksi vai useampi

Lisätiedot

Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä. Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä)

Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä. Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä) Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä) Markkinointi ja mielikuvien hallinta - liiketoiminnan kriittisiä menestystekijöitä Perushaasteena

Lisätiedot

Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta

Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta Studia Professionalia 20.3.2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seppo Rainisto Tutkimusjohtaja, kansainvälinen liiketoiminta 1 Keskeisiä osa-alueita 1. Markkinoinnin

Lisätiedot

Seppo Rainisto. Kunnasta brändi? KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS

Seppo Rainisto. Kunnasta brändi? KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS Kunnasta brändi? Seppo Rainisto Kunnasta brändi? KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KUNNASTA BRÄNDI? Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 54 Pole-Kuntatieto Oy ja Seppo Rainisto

Lisätiedot

Tämä teksti on julkaistu julkaisuna Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjassa (2004)

Tämä teksti on julkaistu julkaisuna Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjassa (2004) 1 Tämä teksti on julkaistu julkaisuna Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjassa (2004) Kunnasta brändi? Markkinointia on opeteltava...1 Markkinoinnilla tavoitteisiin...2 Kuntakehittämisen työkalu...3

Lisätiedot

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella

näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Pekka Lahti (toim.) METROPOLIBRÄNDI näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella Haaga-Helia kehittämisraportteja 1/2013 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Sente Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2006 Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SISÄLTÖ ESIPUHE 2 SENTEN TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 SENTE-FILOSOFIA

Lisätiedot

TAMPERE 14.10.2010. Teemu Moilanen, KTT teemu.moilanen@imagian.fi 14.10.2010

TAMPERE 14.10.2010. Teemu Moilanen, KTT teemu.moilanen@imagian.fi 14.10.2010 PIRKANMAAN BRÄNDI TAMPERE Teemu Moilanen, KTT teemu.moilanen@imagian.fi Paikan brändin rakentamisen asiantuntija. Kuka Teemu Moilanen?? Asiantuntijana mm. Jorma Ollilan johtaman Suomen maabrändivaltuuskunnan,

Lisätiedot

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Meling, Jonas Moisio, Vesa 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Kaj Zimmerbauer Imago ja kuntarakenteen muutos Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen vaikutus alueellisen imagon kehittämiseen

Kaj Zimmerbauer Imago ja kuntarakenteen muutos Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen vaikutus alueellisen imagon kehittämiseen ALUE JA YMPÄRISTÖ Kaj Zimmerbauer Imago ja kuntarakenteen muutos Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen vaikutus alueellisen imagon kehittämiseen Image and the change of municipality structure Affects

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Software, mobile solutions and games industry. Evaluation of Tekes software related programmes

Software, mobile solutions and games industry. Evaluation of Tekes software related programmes Tekes Programme Report 2/2012 Evaluation Report Software, mobile solutions and games industry Evaluation of Tekes software related programmes Tuomas Raivio, Johan Lunabba, Erkka Ryynänen, Juhani Timonen,

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Satu Keski-Valkama. Brändi-identiteetin vahvistuminen Etelä-Pohjanmaan matkailun kärkituotteistossa

Satu Keski-Valkama. Brändi-identiteetin vahvistuminen Etelä-Pohjanmaan matkailun kärkituotteistossa Satu Keski-Valkama Brändi-identiteetin vahvistuminen Etelä-Pohjanmaan matkailun kärkituotteistossa Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Ylempi AMK-tutkinto 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

BRÄNDÄTTÄISKÖS KYLÄ Vihreän väylän brändäysseminaari

BRÄNDÄTTÄISKÖS KYLÄ Vihreän väylän brändäysseminaari BRÄNDÄTTÄISKÖS KYLÄ Vihreän väylän brändäysseminaari Varjola Teemu Moilanen, KTT Paikan brändin rakentamisen asiantuntija. Asiantuntijana Jorma Ollilan johtaman Suomen maabrändivaltuuskunnan, Finland Promotion

Lisätiedot

Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Toimintakertomus 2007

Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Toimintakertomus 2007 Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2007 Senten toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Senten toiminnan lähtökohta 4 Sente-filosofia ja keskeiset käsitteet toiminnan taustalla 5 Senten tutkimusryhmä

Lisätiedot

ASKO SAATSI Metaklusteri

ASKO SAATSI Metaklusteri ASKO SAATSI Metaklusteri Systeemiteoreettinen näkökulma yrityksen, klusterin ja seudun menestystekijöihin Ylä-Savossa ACTA WASAENSIA No 151 Liiketaloustiede 64 Johtaminen ja organisaatiot UNIVERSITAS WASAENSIS

Lisätiedot

HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita

HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita HIGH-TECH TUOTTEIDEN MARKKINOINTI: Erityispiirteitä ja haasteita Arto Rajala SISÄLTÖ Johdanto - taustaa Toimintaympäristön haasteet Markkinoinnin keskeisiä käsitteitä Tuotekehityksen lähtökohdat High-tech

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

TARVITSEEKO AMMATILLINEN KOULUTUS BRÄNDIÄ? Ammattikoulutus osana Suomen maabrändiä 2.11.2011

TARVITSEEKO AMMATILLINEN KOULUTUS BRÄNDIÄ? Ammattikoulutus osana Suomen maabrändiä 2.11.2011 TARVITSEEKO AMMATILLINEN KOULUTUS BRÄNDIÄ? Ammattikoulutus osana Suomen maabrändiä Teemu Moilanen, KTT Yliopettaja, Palveluliiketoiminta HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu teemu.moilanen@haaga-helia.fi Kuka

Lisätiedot

YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN

YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN Mainostoimisto SMOY:n yrityskuvatutkimus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Syksy 2006 Maarit Ilmola

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö. Karoliina Ratia ja Emmi Vähäsöyrinki

Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö. Karoliina Ratia ja Emmi Vähäsöyrinki Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö Karoliina Ratia ja Emmi Vähäsöyrinki Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 31.12.2012 Johdon assistenttityön ja kielten

Lisätiedot